Familie Lohuis (42)

 

(Winterswijk)

 

 

Het betreft nazaten van Engbert Hendrik Lohuis en Jenneken te Hofstede. Hun relatie met de andere families Lohuis en Loohuis is nog in onderzoek.

 

Hoe Engbert Hendrik –ook wel Eijmert genoemd– aan de naam Lohuis komt, is niet duidelijk. Bij het huwelijk van zijn kleinzoon Jan Berend (Zutphen 1835) wordt uitgebreid verklaard en vastgelegd dat de naam Lohuis is en niet Rauwerdink. Dat is wel de naam waaronder grootvader bekend is bij zijn eerste huwelijk in 1767, zijn tweede huwelijk in 1775, zijn derde huwelijk in 1813 en bij zijn overlijden in 1826. Alleen bij de doop van zoon Jan Willem (Winterswijk 1780) is het Lohuis. Voor die zoon blijft dat zo bij zijn huwelijk in 1807 (te Loo), bij de doop van zijn kinderen in 1808 en 1810, en bij zijn overlijden in 1812.

 

De laatste naamdrager binnen deze familie overleed in 1879.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juli 2007 (laatst herzien juni 2010)

 


 

0. Hendrik Rauwerdink, overl. voor 1766, otr. Winterswijk 11.12.1735 Enneken ter Heurne, uit Woolt, d.v. Derk ter Heurne.

Uit dit huwelijk:

1.                  Henderik Jan Rauwerdink, uit Kotten, overl. na 1788, otr. Winterswijk 08.03.1766, tr. Winterswijk 06.04.1766 Aaltjen Lammers, uit Woold, overl. na 1788, d.v. Henderik Lammers.
Uit dit huwelijk: Hindrika, ged. Winterswijk 18.11.1770; Janna, geb. 01.01.1775, ged. Winterswijk 18.01.1775; Salomon, geb. 11.04.1778, ged. Winterswijk 17.04.1778; Derk Willem, geb. 30.04.1781, ged. Winterswijk 09.05.1781; Enneken, geb. 24.06.1782, ged. Winterswijk 30.06.1782; Wander, geb. 23.05.1788, ged. Winterswijk 01.06.1788.

2.                  Wessel Rauwerdink, uit Kotten, otr. Winterswijk 12.07.1766, tr. Winterswijk 03.08.1766 Janna Fuckink, uit Kotten, d.v. Harmen Fuckink.

3.                  Engbert Hendrik Rauwerdink, uit Kotten, geb. Winterswijk ca. 1741|a|; volgt I.

 

Noten: |a| 72 jaar oud bij huwelijk in 1813.

 


 

I. Engbert Hendrik Rauwerdink, ook Eijmert Lohuis|a|, z.v. 0, geb. Winterswijk ca. 1741, marskramer (1813), woont Kotten (1767,1775), overl. Winterswijk 19.01.1826|b|, otr. 1e Winterswijk 01.08.1767, tr. Winterswijk 13.09.1767|d| Willemken Moesebrink, uit Kotten, overl. tussen 1767 en 1775; otr. 2e Winterswijk 28.10.1775|e|, tr. Winterswijk 19.11.1775 Jenneken te Hofstede, overl. Winterswijk 30.11.1807, begr. Winterswijk 02.12.1807, d.v. Theunes te Hofstede; tr. 3e Winterswijk 01.09.1813|c| Jenneken Klumpers, geb. Winterswijk ca. 1756, arbeidster (1813), overl. na 1826, d.v. Gerrit Jan Klumpers, daghuurder, en Geertjen Kanners.
     Willemken Moesebrink otr. 1e Winterswijk 09.09.1752, tr. Winterswijk 08.10.1752 Berent Koninks, uit Woold, overl. voor 1767, z.v. Willem Konink.
     Jenneken Klumpers otr. 1e Winterswijk 17.03.1787, tr. Winterswijk 15.04.1787 Fredrik Jan Schreurs, uit Ratum, overl. voor 1813.
     Frederik Jan Schreurs tr. 1e voor 1787 Berndina Geertruid te Hoffestede, overl. voor 1787.

Uit het huwelijk Lohuis-te Hofstede:

1.                  Jan Willem Lohuis, geb. Winterswijk 1780; volgt II.

 

Noten: |a| “partijen en de getuigen voorts onder eede aan ons verklarende dat genoemde grootouders des contractants zeer stellig werden bedoeld in de overlegde acten van derzelven overlijden, dat sommigen echter volgens het vroegere gebruik naar de hoeve waarop zij woonden abusievelijk zijn genoemd in dezelve acten, en wel de grootvader van vaderszijde Eijmert Rauwerdink (..) de ouders des contractants ook voorkomen als genaamd (..) Jan Willem Loohuis nogtans de ware namen zijn als boven (..) Jan Willem Lohuis” (huw.akte Zutphen 1835 no.119); |b| als Eimert Rauwerdink; |c| als Eijmert Rauwerdink (huw.akte Winterswijk 1813 no.32); |d| als Engebert Hendrik Rauwerdink; |e| bruidegom Engberth Hendrik Rauwerdink, bruid Fenne.

 


 

II.  Jan Willem Lohuis, z.v. I, geb. Winterswijk 18.02.1780, ged. Winterswijk 27.02.1780|a|, wagenmaker, overl. Winterswijk 26.02.1812, otr. Winterswijk 17.10.1807, tr. Winterswijk 22.11.1807|c| Johanna Catharina ten Harkel, geb. Winterswijk 15.10.1778, ged. Winterswijk 18.10.1778, overl. Winterswijk 09.03.1815, d.v. Jan Berend ten Harkel en Geertruid Geurkink

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Berend Lohuis, geb. Winterswijk 1808; volgt III.

2.                  Garrit Hendrik Lohuis, geb. Winterswijk 25.09.1810, ged. Winterswijk 07.10.1810, fuselier der 13e Afdeling Infanterie Reserve Battaillon 2e Kompagnie, overl. Veere 05.02.1835|b|.

 

Noten: |a| vader Engbert Hindrik Lohuis; |b| Hendrik Gerrit; |c| Jan Willem te Loo, z.v. Engbert Hendrik.

 


 

III.  Jan Berend Lohuis, z.v. II, geb. Winterswijk 23.04.1808, ged. Winterswijk 01.05.1808, schutter 2e Bataillon der Tweede Afdeling Mobiele Schutterij (1835), kleermaker (1835,1861,1876), overl. Zutphen 11.07.1876, tr. Zutphen 16.12.1835 Janna Geertruid ter Haar, geb. Winterswijk 24.10.1803, ged. Winterswijk 30.10.1803, overl. Zutphen 25.05.1883, d.v. Berent ter Haar en Dersken Fonhof.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze dochter, Zutphen 06.07.1836.

2.                  Johanna Dilia Lohuis, geb. Zutphen 08.06.1838, dienstmeid (1861), overl. Zutphen 12.12.1879, tr. Zutphen 31.07.1861 Harmen Tesink, geb. Zutphen 04.06.1837, koperslager, overl. Zutphen 11.02.1919, z.v. Bernardus Tesink en Dina Hendrika van Zeben.
Uit dit huwelijk: Bernardus, geb. Zutphen 31.12.1862, overl. Zutphen 19.04.1950; Jan Willem, geb. Zutphen ca. 1864, overl. Zutphen 10.06.1866; Bernardus, geb. Zutphen 17.08.1865, overl. Zutphen 17.04.1945; Johanna Geertruida, geb. Zutphen xx.02.1867, overl. Zutphen 26.02.1867; levenloze dochter, Zutphen 26.08.1868; Johanna Geertruida, geb. Zutphen ca. 1870, overl. na 1899; levenloze dochter, Zutphen 10.09.1871; Dina Hendrika, geb. Zutphen 10.01.1873, overl. Zutphen 22.01.1942; Jan Barend, geb. Zutphen xx.02.1875, overl. Zutphen 10.06.1875; Jacoba Delia Berendina, geb. Zutphen 01.06.1876; Aleida Geertruida, geb. Zutphen xx.05.1879, overl. Zutphen 22.07.1879.

3.                  Jan Willem Lohuis, geb. Zutphen xx.12.1840, overl. Zutphen 11.08.1841.

4.                  Jan Willem Lohuis, geb. Zutphen 17.10.1842, overl. Zutphen 06.05.1854.

5.                  Dora Lohuis, geb. Zutphen 02.07.1844, overl. Zutphen 23.02.1846.

 


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis