Familie Lohuijs (50)

 

(Amsterdam)

 

 

Deze familie stamt af van Jan Hendr. Lohuijs en Dirckje Dirx/Dricks. Hun relatie met de andere families Lohuis en Loohuis in Amsterdam en in Twente is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, september 2009 (laatst herzien mei 2012)

 


 

I. Jan Hendr. Lohuijs, overl. tussen 1701 en 1702, tr. voor 1689 Dirckje Dircx/Dircks, begr. Amsterdam (Zuiderkerk) 08.12.1702.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrick Lohuijs, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 29.11.1689, w.s. jonggestorven.

2.                  Dirck Loohuijs, geb. Amsterdam 1691; volgt II.

3.                  Barent Loohuijs, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 17.03.1693, doopgetuige Amsterdam (Amstelkerk) 22.05.1718, Amsterdam (Nieuwe Kerk) 01.05.1720, Amsterdam (Zuiderkerk) 18.02.1722, Amsterdam (Nieuwe Kerk) 24.10.1723 en 20.05.1738, en Amsterdam (Amstelkerk) 10.01.1754, begr. Amsterdam (Oudezijdskapel) 05.05.1760, otr. Amsterdam 18.07.1720 Geertruij (van) Spitsbergen, doopgetuige Amsterdam (Zuiderkerk) 18.02.1722 en Amsterdam (Nieuwe Kerk) 24.10.1723, begr. Amsterdam (Zuiderkerk) 30.01.1728); otr. 2e Amsterdam 03.12.1728 Trijntje Verschuur, doopgetuige Amsterdam (Nieuwe Kerk) 20.05.1738, Amsterdam (Zuiderkerk) 22.11.1752 en Amsterdam (Amstelkerk) 10.01.1754, begr. Amsterdam (Oudezijdskapel) 25.02.1766.

4.                  Hendrick Loohuijs, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 12.05.1695.

          kind van Jan Loohuijsen, begr. Amsterdam 28.06.1695.

5.                  Helena Loohuijs, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 22.07.1696, doopgetuige Amsterdam (Amstelkerk) 22.05.1718, Amsterdam (Nieuwe Kerk) 24.10.1723 en 07.02.1725, Amsterdam (evangelisch-luthers) 27.04.1732, begr. Amsterdam (Zuiderkerk) 26.08.1732, otr. Amsterdam 23.10.1722|d| Andries Blom, doopgetuige Amsterdam (Nieuwe Kerk) 07.02.1725, Amsterdam (evangelisch-luthers) 27.04.1732, overl. na 1732.
Uit dit huwelijk: Maria, ged. Amsterdam (evangelisch-luthers) 25.01.1726|b|; Dirkje, ged. Amsterdam (evangelisch-luthers) 26.10.1727|c|; Andries, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 29.07.1729|a|.

6.                  Catharintie Loohuijs, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 17.05.1699.

7.                  Hendrikie Lohuijsen, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 14.01.1701.

 

Noten: |a| get. Dirk Loohuijs en Aaltje van Velsem; |b| get. Dirk Lohuijs en Altje van Velsen; |c| get. Barend Loohuijs; |d| bruidegom Andries Lourensz.

 


 

II.  Dirk Lohuijs, z.v. I, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 28.08.1691, doopgetuige Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 25.01.1726 en 29.07.1729, doopgetuige Amsterdam (Westerkerk) 03.03.1748, Amsterdam (Oude Kerk) 18.04.1749, begr. Amsterdam (Nieuwezijdskapel) 05.06.1753, otr. Amsterdam 14.05.1717 Aaltje van Velsen, doopgetuige Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 25.01.1726 en 29.07.1729, begr. Amsterdam (Nieuwezijdskapel) 14.06.1751|f|.

Dirk Loohuijs, genoemd in een kwijtschelding uit 1728 voor een huis in “Lijnbaansgracht (‘Baangracht’) bij de Willemsstraat (‘Goudsbloemgracht’)” en in een kwijtschelding uit 1740 voor een huis en erf in “Singel bij de Oude Lutherse Kerk”.

Uit dit huwelijk:

1.                  Dirkje Loohuijsz, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 22.05.1718|e|, doopgetuige Amsterdam (Westerkerk) 03.03.1748 en 07.01.1752, Amsterdam (Oude Kerk) 18.04.1749, 19.10.1753 en 07.01.1754, Amsterdam (Zuiderkerk) 20.08.1749, otr. Amsterdam 10.01.1744|g| Benjamin Philips, doopgetuige Amsterdam (Zuiderkerk) 20.08.1749, Amsterdam (Westerkerk) 07.01.1752 en Amsterdam (Oude Kerk) 19.10.1753 en 06.01.1754, begr. Amsterdam (Westerkerk) 24.11.1760.

2.                  Gijsbertus Lohuijs, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 01.05.1720|b|, w.s. begr. Amsterdam (Nieuwezijdskapel) 21.03.1739.

3.                  Jan Lohuijs, geb. Amsterdam 1722; volgt III.

4.                  Barent Lohuijs, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 24.10.1723|c|.

          kind van Dirk Loohuis, begr. Amsterdam (Kinderlijken) 31.08.1724.

5.                  Aaltje Lohuijs, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 07.02.1725|d|.

          kind van Dirk Lohuijs, begr. Amsterdam (Kinderlijken) 15.04.1725.

 

Noten: |b| get. Barent Lohuijs en Lena Lohuijs; |c| get. Barent Lohuijs en Geertruij Spisberge; |d| get. Andries Blom en Helena Lohuijs; |e| vader Dirk Loohuijsz, moeder Aaltje van Velsen, get. Barent Loohuijsz en Helena Loohuijsz; |f| van Velsen; |g| bruid Diderica Lohuijs, bruidegom Phillips.

 


 

III. Jan Lohuijs, z.v. II, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 18.02.1722|d|, doopgetuige Amsterdam (Oude Kerk) 10.03.1758, Amsterdam (Zuiderkerk) 10.02.1760, otr. Amsterdam 23.02.1742|m| Antje/Annetje Lens/Lense, doopgetuige Amsterdam (Oude Kerk) 10.03.1758, Amsterdam (Zuiderkerk) 10.02.1760.

Uit dit huwelijk:

1.                  Dirk Lohuijs, ged. Amsterdam (Westerkerk) 03.03.1748|h|, w.s. begr. Amsterdam (Nieuwezijdskapel) 10.07.1748.

2.                  Alida Lohuijs, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 18.04.1749|a|, w.s. jonggestorven.

3.                  Anna Benjamina Lohuijs, ged. Amsterdam (Westerkerk) 07.01.1752|b|, w.s. begr. Amsterdam (Nieuwezijdskapel) 02.02.1752.

4.                  Alida Lohuijs, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 06.01.1754|c|, overl. na 1799, tr. voor 1799 Joseph Nicolas Wolding, overl. na 1799.
Uit dit huwelijk|f|: Joseph Nicolas, geb. Amsterdam 09.05.1799, ged. Amsterdam (Franse Kapel (rk)) 09.05.1799|e|.

5.                  Anna Alida Lohuijs, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 30.11.1755, overl. na 1793, otr. Amsterdam 09.07.1779|n| Jan Berri, ook Berjé en Berne, overl. na 1793.
Uit dit huwelijk: Johanna Fredrica, ged. Amsterdam (evangelisch-luters) 25.03.1781|l|; Jan Claas, ged. Amsterdam (evangelisch-luthers) 05.10.1783|i|; Wilhelmina Margaretha, ged. Amsterdam (evangelisch-luthers) 05.03.1786|k|; Jan, ged. Amsterdam (evangelisch-luthers) 09.09.1789|j|; Fenna Grietje, geb. Amsterdam 13.07.1793, ged. Amsterdam (evangelisch-luthers) 26.07.1793|g|.

 

Noten: |a| get. Dirk Lohuijs en Dirkje Lohuijs; |b| get. Benjamin Philips en Dirkje Lohuijs; |c| get. Benjamin Philips en Dirkje Lohuijs, doopdatum “zondag 7 januari 1754”; |d| get. Barent Lohuijs en Geertruij van Spisberge; |e| get. Jean Lohuijs en Anne Hageroon; |f| “de wettigheid van het huwelijk van de ouders blijkt niet uit deze inschrijving”; |g| get. Jan Hendrik Gant en Fenna Grietje Lohuijs; |h| get. Dirk Lohuijs en Dirkje Lohuijs; |i| get. Grietje Loohuijse; |j| moeder Anna Lohuijsen, get. Grietje Lohuijsen; |k| vader Jan Berjé, moeder Anna Marg’a Loohuijse; |l| vader Jan Berne, moeder Anna Marg’a Lohuijse, get. Grietje Lohuijse; |m| bruid Annetje Lens; |n| bruid Anna Alijda Lohuijsen, bruidegom Johan Behrje.

 


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis