Familie Loman (65a)

 

(Denekamp)

 

 

Het betreft de nazaten van Hendrik Loman en Aleida Greven. Hun relatie met de andere families Lohuis en Loohuis is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, maart 2015 (laatst herzien oktober 2015)

 


 

I. Hendrik Loman, tr. voor 1761 Aleida Greven.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lambertus Looman, geb. De Haar (Nordhorn, Hannover) ca. 1761; volgt II.

 


 

II. Lambertus Looman, z.v. I, geb. De Haar (Nordhorn, Hannover) ca. 1761, woont in ’t oude Sonderhuijs bij ’t Singraven (1804), landbouwer, overl. Denekamp voor 1836, tr. voor 1801 Geesje Bonte, Geze, geb. Brandligt (Bentheim) ca. 1770, landbouwster, overl. Denekamp 23.11.1822, d.v. Hendrik Bonte en Geertjen (Bonte).

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Hendrik Loman, geb. Denekamp ca. 1801; volgt III.a.

2.                  Jan Looman, geb. Denekamp 1804; volgt III.b.

3.                  Gerrit Loman, geb. Denekamp ca. 1811; volgt III.c.

 


 

III.a. Jan Hendrik Loman, z.v. II, geb. Denekamp ca. 1801, molenaarsknecht (1828,1830), molenaar (1833,1853) landbouwer (1862), overl. Noord-Deurningen (Denekamp) 20.01.1862, tr. Denekamp 11.04.1823 Enne Jacobs, geb. Nordhorn ca. 1792, overl. Denekamp 07.12.1853, d.v. Jan Jakobs, landbouwer, en Janna Kronemeijer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lambert Loman, geb. Denekamp 12.03.1826; volgt IV.a.

2.                  Janna Loman, geb. Denekamp 07.06.1828, overl. Denekamp 30.07.1890|a|, tr. Denekamp 12.01.1849 Hermannus Lodewijk Grobbe, geb. Denekamp 1824 (no.42), dienstknecht (1849), landbouwer (1851,1878), overl. Tilligte (Denekamp) 26.12.1878, z.v. Hermannus Grobbe, landbouwer, en Helena Kosters.
Uit dit huwelijk: Hermannus, geb. Denekamp 12.09.1855, overl. Denekamp 21.12.1912, tr. Denekamp 21.06.1882 Everdina Loman (1860-1895), d.v. Lambert Loman en Johanna Eliza Dingeldein;
en voorts: Helena Hermina, geb. Tilligte (Denekamp) 27.03.1849; Engelina, geb. Tilligte (Denekamp) 15.12.1851, overl. Arnhem 08.09.1912; Jan Hendrik, geb. Denekamp 31.08.1859, overl. Tilligte (Denekamp) 09.05.1869; Gerhard, geb. Denekamp 19.06.1863, overl. Denekamp 24.04.1921; Johannes Lambertus, geb. Denekamp 25.04.1867, overl. Denekamp 08.12.1945; Engbert, geb. Tilligte (Denekamp) 13.06.1873, overl. Hengelo 30.04.1924.

3.                  Gezina Loman, geb. Denekamp 25.03.1830, overl. Denekamp 28.05.1899, tr. Denekamp 07.04.1853 Jan Berend Dingeldein, geb. Losser 1823 (no.106), landbouwer, overl. Denekamp 27.02.1872, z.v. Hendrik Dingeldein, landbouwer, en Janna Reuterink.
Uit dit huwelijk: Hermina Dingeldein, geb. Denekamp 06.06.1865, overl. Hengelo 22.03.1931, tr. Denekamp 23.05.1890 Hendrik Loman (1858-), landbouwer, z.v. Lambert Loman en Johanna Eliza Dingeldein;
en voorts: Jan Hendrik Hendrikus, geb. Losser 1854 (no.3), overl. Denekamp 17.06.1922; Jan Hendrik, geb. Losser 1855 (no.130), overl. Denekamp 22.05.1860; Johanna Engelina, geb. Losser 1858 (no.73), overl. Denekamp 03.05.1950; Hendrik, geb. Denekamp 28.09.1861|b|; Engelina, geb. Denekamp 28.09.1861|c|, overl. Enschede 20.09.1919; Geertruida, geb. Denekamp 13.09.1868, overl. Denekamp 01.02.1938.

4.                  Jan Hendrik Loman, geb. Denekamp 05.02.1833; volgt IV.b.

 

Noten: |a| e.v. Lambertus Hermannus Grobbe (overl.akte Denekamp 1890 no.69); |b| akte no.89; |c| akte no.90.

 


 

IV.a. Lambert Loman, z.v. III.a, geb. Denekamp 12.03.1826, molenaar (1853), landbouwer (1855,1869), tapper (1882,1887), overl. Losser 19.05.1887, tr. Denekamp 03.02.1853 Johanna Eliza Dingeldein, geb. Losser 1829 (no.56), tapster (1890), overl. Denekamp 09.09.1913, d.v. Hendrik Dingeldein, landbouwer, en Johanna Reuterink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Hendrik Loman, geb. Denekamp 29.05.1853; volgt V.a.

2.                  Johanna Eliza Loman, geb. Noord-Deurningen (Denekamp) 03.11.1855.

3.                  Hendrik Loman, geb. Denekamp 16.02.1858; volgt V.b.

4.                  Everdina Loman, geb. Denekamp 23.10.1860, overl. Denekamp 17.05.1895, tr. Denekamp 21.06.1882 Hermannus Grobbe, geb. Denekamp 12.09.1855, landbouwer, overl. Denekamp 21.12.1912, z.v. Hermannus Lodewijk Grobbe, landbouwer, en Janna Loman (1828-1890).
    
HG tr. 2e Denekamp 04.12.1896 Gezina van Ulzen, geb. Denekamp 30.10.1861, overl. Denekamp 04.01.1938, d.v. Hermen Hendrik van Ulzen, landbouwer, en Hermina Tukkers.

5.                  Geertruida Loman, geb. Denekamp 22.08.1863, overl. Oldenzaal 14.12.1935, tr. Losser 14.04.1890 Albertus Nijhof, geb. Denekamp 18.09.1844, landbouwer, overl. Denekamp 31.07.1927, z.v. Albertus Nijhof, landbouwer, en Zwenne Rikkink.
    
AN tr. 1e Denekamp 26.02.1874 Johanna Hermina Grobbe, geb. Weerselo ca. 1844, dienstmeid (1874), overl. voor 1890, d.v. Hendrikus Grobbe en Johanna Hendrika Dingeldein.

6.                  Willemina Hendrika Loman, geb. Denekamp 28.05.1866, tr. Denekamp 14.02.1901 Johannes Kornelis Eits, geb. Weststellingwerf 28.01.1873, agent van politie (1901), z.v. Johannes Klazen Eits, timmerman, en Johanna van der Linde.

7.                  Gesina Loman, geb. Denekamp 08.05.1869, overl. Noord-Deurningen (Denekamp) 11.12.1872.

 


 

V.a. Jan Hendrik Loman, z.v. IV.a, geb. Denekamp 29.05.1853, molenaar (mrt1878), landbouwer (jul1878), voetbode (1884), arbeider (1889), landbouwer (1892), vrachtrijder (1907,1911), landbouwer (1912), overl. Denekamp 19.08.1912, tr. Denekamp 04.03.1878 Johanna Hendrika Arends, geb. Denekamp 15.01.1852, d.v. Albert Arends, veldwachter, en Hendrika Smit.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lambertus Loman, geb. Denekamp 26.07.1878, postbode (1906), brievenbesteller (1924), overl. Weerselo 17.01.1924, tr. Weerselo 27.04.1906 Gerritdina Gezina Huzink, geb. Vriezenveen 26.12.1872, overl. Hengelo 16.08.1956, d.v. Derk Huzink, landbouwer, en Maria Johanna Frederika Pohlman.

2.                  Hendrik Albertus Loman, geb. Losser 1881; volgt VI.a.

3.                  Grada Johanna Loman, geb. Den Ham 21.10.1884.

4.                  Gezina Elisa Loman, geb. Den Ham 01.01.1887, tr. 1e Denekamp 18.05.1911 Jan Wellink, geb. Oldenzaal ca. 1887, pakhuisknecht (1911), fabrieksarbeider (1912), overl. Oldenzaal 31.12.1912, z.v. Johannes Wellink, touwslager, en Gezina Renshof; tr. 2e Oldenzaal 15.10.1914 Albert Jan Venneman, geb. Bathmen 31.01.1880 (no.3), seinwachter (1911), spoorwegarbeider (1914), d.v. Gerrit Hendrik Venneman en Janna Preusterink.
     AJV tr. 1e Bathmen 25.11.1911 Martha Catharina Siersma, geb. Groningen 28.10.1880, overl. Oldenzaal 09.06.1913, d.v. Johannes Siersma en Catharina Biel.

5.                  Jan Loman, geb. Denekamp 27.08.1889.

6.                  Hendrika Aleida Loman, geb. Denekamp 21.10.1892, overl. Denekamp 03.09.1918.

 


 

VI.a. Hendrik Albertus Loman, z.v. V.a, geb. Losser ca. 1881, metselaar (1907,1908), wegwerker (1910,1911), provinciaal wegwerker (1912), overl. Balkbrug (Avereest) 12.02.1954, tr. Ambt Almelo 01.06.1907 Wietske van der Scheer, geb. Denekamp 18.11.1883, fabrieksarbeidster (1907), overl. Balkbrug (Avereest) 25.06.1948, d.v. Albert van der Scheer en Hendrikje Nonkes.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Hendrika Loman, geb. Ambt Almelo 12.04.1908, tr. Avereest 06.05.1932 Marinus Runhart, geb. De Wijk 12.10.1905, kaasmaker, z.v. Hendrik Runhart, landbouwer, en Johanna Pannen.

2.                  Alberta Loman, geb. Lonneker 11.02.1910.

3.                  Jan Hendrik Loman, geb. Lonneker 22.05.1911.

4.                  Hendrik Albertus Loman, geb. Lonneker 02.11.1912.

 


 

V.b. Hendrik Loman, z.v. IV.a, geb. Denekamp 16.02.1858, landbouwer, tr. Denekamp 23.05.1890 Hermina Dingeldein, geb. Denekamp 06.06.1865, overl. Hengelo 22.03.1931, d.v. Jan Berend Dingeldein, landbouwer, en Gezina Loman (1830-1899).

Uit dit huwelijk:

1.                  Lambertus Johannes Loman, geb. Losser ca. 1891, fabrieksarbeider, tr. 1e Berendina Stotijn, geb. Hellendoorn ca. 1894, overl. Hengelo(O) 07.08.1918, d.v. Gerardus Johannes Louis Stotijn en Maria Cornelia van Alphen; tr. 2e Hengelo 02.04.1921 Koosje Bijleveld, geb. Hengelo ca. 1893, overl. Hengelo 01.09.1952, d.v. Jacobus Bijleveld en Johanna Kuipers.

2.                  Dina Johanna Gesiena Loman, geb. Nordhorn ca. 1898, dienstbode (1932), tr. Hengelo 23.06.1932 Teunis van der Moolen, geb. Hattemerbroek (Oldebroek) 27.03.1891, rangeerder (1932), overl. Hengelo 02.05.1959, d.v. Ruth van der Moolen, dagloner, en Janna Ramaker.
    
TvdM tr. 1e Hengelo(O) 27.04.1918 Berendina van der Wijk, geb. Hengelo(O) ca. 1891, fabriekarbeidster (1918), overl. Hengelo 18.02.1932, d.v. Gerrit Jan van der Wijk en Berendina ten Cate.

 


 

IV.b. Jan Hendrik Loman, z.v. III.a, geb. Denekamp 05.02.1833, smid, overl. Nieuwleusen 22.09.1901, tr. voor 1862 Geertruida Smit, geb. Teich 19.01.1832, ged. Veldhausen 05.02.1832|a|, overl. Gramsbergen 17.0.1911, d.v. Hendrik Smit, ‘Schmied’, en Ida Nabers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Loman, geb. Nieuwleusen 1862 (no.33), smid, overl. Nieuwleusen 13.12.1902.

2.                  Hendrik Loman, geb. Nieuwleusen 1865 (no.38), overl. Nieuwleusen 27.05.1866.

3.                  Ida Hendrika Loman, geb. Nieuwleusen 1868 (no.39), overl. Gramsbergen 22.02.1919.

4.                  Hendrik Loman, geb. Nieuwleusen 1870 (no.66), overl. Nieuwleusen 14.09.1873.

5.                  Hendrik Loman, geb. Nieuwleusen 1876 (no.34), overl. Nieuwleusen 19.05.1880.

 

Noten: |a| moeder Naber.

 


 

III.b. Jan Looman, z.v. II, geb. Denekamp 14.11.1804, ged. Denekamp (ndg) 18.11.1804, knecht (1836), tolgaarder (1869), overl. Nijverdal (Hellendoorn) 18.09.1869, tr. Denekamp 20.10.1836|b| Johanna Margaretha Klokman, Janna Margrieta, geb. Denekamp ca. 1810, dienstmeid (1836), overl. Noetsele (Hellendoorn) 13.03.1881, d.v. Gerrit Klokman, landbouwer, en Alijda Holknis/Olthuijs.

Uit dit huwelijk:

1.                  Aleida Gezina Loman, geb. Wanneperveen 1840 (no.32), overl. Wanneperveen 13.03.1841.

2.                  Lambertus Loman, geb. Wanneperveen 1841 (no.37), overl. Deventer 25.02.1874|a|.

3.                  Aleida Gezina Loman, geb. Wanneperveen 1845 (no.2), overl. Wanneperveen 14.05.1846.

4.                  Aleida Gezina Loman, geb. Wanneperveen 1848 (no.6).

5.                  levenloze dochter (Loman), Noetsele (Hellendoorn) 15.05.1853.

 

Noten: |a| ook overl.akte Hellendoorn 1874 no.37; |b| bruid Klopman (huw.akte Denekamp 1836 no.27).

 


 

III.c. Gerrit Loman, z.v. II, geb. Denekamp ca. 1811, timmerman, overl. Oldenzaal 05.07.1851, tr. Oldenzaal 30.04.1841 Geertrui Kok, geb. Deventer 19.08.1817, overl. Oldenzaal 08.03.1852, d.v. Abraham Kok, brandersknecht (1817), tolgaarder (1841), en Mekka Thijssink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lambertus Loman, geb. Oldenzaal ca. 1842; volgt IV.c.

 


 

IV.c. Lambertus Loman, z.v. III.c, geb. Oldenzaal ca. 1842, wagenmaker, overl. Denekamp 16.06.1906, tr. Weerselo 19.09.1866 Hendrika Berdina Dingeldein, geb. Losser 1844 (no.81), overl. Denekamp 14.09.1911, d.v. Petrus Dingeldein, wagenmaker, en Enne Aasman.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Lambertus Dingeldein, geb. Weerselo(?) ca. 1868, landbouwersknecht, overl. Hezingen (Tubbergen) 17.01.1940.

2.                  Gerrit Petrus Loman, geb. Denekamp 19.05.1871; volgt V.c.

3.                  Engbert Jan Loman, geb. Noord-Deurningen (Denekamp) 23.03.1874; volgt V.d.

4.                  Geertruida Engelina Loman, geb. Noord-Deurningen (Denekamp) 03.01.1877, overl. Denekamp 21.03.1912, tr. Denekamp 25.05.1899 Hendrik Johan Tukkers, geb. Denekamp 16.07.1871, kleermaker, overl. Denekamp 18.05.1958, z.v. Lambertus Tukkers, kleermaker, en Hendrika Bremmer.
Uit dit huwelijk: Hendrika Johanna, geb. Denekamp 03.06.1900, overl. Denekamp 05.09.1931; Lambertus, geb. Denekamp 12.10.1902; Bernard Lambertus, geb. Denekamp 28.08.1905, overl. Denekamp 05.09.1905; Bernard Lambertus, geb. Denekamp 15.10.1906; levenloze dochter, Denekamp 11.09.1909; levenloze zoon, Denekamp 15.06.1911.
     HJT tr. 2e Denekamp 19.07.1913 Arendina Jansen, geb. Meppel 28.01.1885, d.v. Arent Jansen en Albertje van Regteren.

5.                  Engbert Loman, geb. Denekamp 17.04.1879; volgt V.e.

6.                  Bernard Lambertus Loman, geb. Denekamp 25.08.1882, landbouwer, tr. Denekamp 06.02.1912 Anna Arnolda Harmsen, geb. Tubbergen 1889 (no.92), overl. Oldenzaal 12.10.1957, d.v. Fredinand Harmsen, landbouwer, en Geesken Scholten.

7.                  Hendrika Evelina Loman, geb. Denekamp 06.05.1885, overl. Denekamp 31.10.1918, tr. Denekamp 11.09.1909 Johan Tukkers, geb. Denekamp 17.10.1878, kleermaker, overl. Oldenzaal 04.09.1958, z.v. Lambertus Tukkers, kleermaker, en Hendrika Bremmer.
Uit dit huwelijk: Lambertus, geb. Denekamp 01.10.1910; Hendrik, geb. Denekamp 18.11.1912.
     JT tr. 2e Denekamp 09.08.1919 Gerritjen Wilgenhof, geb. Eefde (Gorssel) 22.02.1891, overl. Oldenzaal 09.04.1953, d.v. Frederik Wilgenhof en Willemina Mengerink.

8.                  Johanna Loman, geb. Denekamp 13.04.1888, tr. Tubbergen 02.05.1912 Jan Willem Harmsen, geb. Denekamp 20.05.1883, landbouwer, voorwerker (1942), overl. Oldenzaal 11.06.1942, z.v. Ferdinand Harmsen, landbouwer, en Geesken Scholten.
Uit dit huwelijk: Ferdinand, geb. Tubbergen ca. 1915, overl. Hezingen (Tubbergen) 22.02.1916; Ferdinand, geb. Tubbergen ca. 1917, overl. Hezingen (Tubbergen) 10.01.1917; Jan Hendrik Everhard, geb. Denekamp ca. 1927, overl. Denekamp 16.10.1927.

 


 

V.c. Gerrit Petrus Loman, z.v. IV.c, geb. Denekamp 19.05.1871, landbouwer, overl. Enschede 05.10.1956, tr. Lonneker 20.10.1904 Marie Kleinbrunink, geb. Lonneker 14.02.1876, overl. Enschede 18.02.1955, d.v. Gerrit Hendrik Kleinbrunink, landbouwer, en Geziena Engelina Formijn.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bernard Gerrit Loman, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 08.12.1905.

2.                  Geziena Hendrika Loman, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 12.09.1911.

 


 

V.d. Engbert Jan Loman, z.v. IV.c, geb. Noord-Deurningen (Denekamp) 23.03.1874, koopman (apr1909), turfventer (jul1909), koopman (1911), brandstoffenhandelaar (1929), overl. Almelo 27.02.1929, tr. Stad Almelo 29.04.1909 Johanna Banis, geb. Ambt Almelo 23.10.1870, fabriekarbeidster (1909), overl. Almelo 07.01.1928, d.v. Gerrit Jan Banis en Gerritdiena Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lambertus Loman, geb. Stad Almelo 05.07.1909.

2.                  Gerritdiena Loman, geb. Stad Almelo 22.03.1911, overl. Stad Almelo 29.07.1911.

 


 

V.e. Engbert Loman, z.v. IV.c, geb. Denekamp 17.04.1879, fabriekarbeider (1904,1908), turfventer (1927), tr. Stad Almelo 01.09.1904 Maria Nieuwerth, geb. Stad Almelo 12.05.1879, breister (1904), overl. Almelo 12.02.1958, begr. Almelo (Alg.Bpl.) 15.02.1958, d.v. Gerrit Nieuwerth, schilder, en Geertruida de Liefde.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertruida Hendrika Berdina Loman, geb. Stad Almelo 29.10.1904, strijkster (1927), tr. Almelo 30.07.1927 Jan Willem Hannink, geb. Stad Almelo 23.03.1900, wever, z.v. Everwijn Hannink, spoorwegarbeider, en Tonia Paalman.
Uit dit huwelijk: levenloos kind, Almelo 10.03.1936.

2.                  Lamberta Loman, geb. Stad Almelo 16.03.1908, naaister (1930), tr. Almelo 12.04.1930 Gerrit Hendrik Bokhove, geb. Hengelo ca. 1909, wever, z.v. Gerrit Bokhove, venter, en Hendrikje Jansen.
Uit dit huwelijk: levenloze zoon, Stad Delden 23.08.1930; Gerrit, geb. Hengelo ca. 1933, overl. Hengelo 26.01.1933.

 


Legenda

Hengelo = Hengelo (O)


terug naar overzicht