Familie te Loo (67)

 

(Amsterdam)

 

Het betreft de nazaten van Dirk te Loo. De familienaam is ook geschreven c.q. gelezen als Teloo. Hun relatie met de andere families Lohuis en Loohuis is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2019 (laatst herzien april 2019)

 


 

I. Dirk te Loo, huwelijksgetuige Amsterdam 22.04.1740, tr. NN.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem te Loo, geb. ’s-Gravenhage ca. 1718; volgt II.

 


 

II. Willem te Loo, z.v. I, geb. ’s-Gravenhage ca. 1718, huwelijksgetuige Amsterdam 04.09.1767 en 25.05.1770, otr. Amsterdam 22.04.1740|a| Catrina Kuijpers, geb. ca. 1712, van Goor, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 08.07.1790|b|, d.v. Hendrik Kuyper.

Uit dit huwelijk:

1.                  Elizabeth te Loo, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 02.10.1740|f|.

2.                  Hendrik te Loo, geb. Amsterdam ca. 1743; volgt III.a.

3.                  Willem Tillo, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 25.03.1745|d|.
= w.s.
Willem te Loo, geb. Amsterdam ca. 1743 (Rooms); volgt III.b.

4.                  Dirk te Loo, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 19.02.1747|c|.
= w.s. Dirk Teloo, uit Amsterdam, jongmatroos, vertrekt met VOC-schip ‘Huis te Bijweg’ 01.10.1770, aankomst Kaap 19.05.1771, vertrek Kaap 23.07.1771, aankomst Indië 29.09.1771.

5.                  Reinerus Tillo, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 09.05.1751|e|.

 

Noten: |a| bruid in akte Catrina Kuijpers, tekent met Kryena Kupers; |b| Catharina Kuijper; |c| moeder Catharina Kuiper; |d| vader Tillo, moeder Catrina Cuijper, get. Cornelis Stevens en Maria Tillo; |e| vader Tillo, moeder Catharina Kuijpers; get. Cornelis Steven en Maria Tillo; |f| moeder Catharina van Wijck {verwisseling familienaam?}, get. Dirck te Loo en Elizabeth van Wijck.

 


 

III.a. Hendrik te Loo, z.v. II, geb. Amsterdam ca. 1743, huwelijksgetuige Amsterdam 07.04.1797, 18.01.1798 en 05.07.1805, otr. Amsterdam 25.05.1770|d| Joanna Emans, geb. Goor ca. 1743.
Uit dit huwelijk:

1.                  Catharina Maria te Loo, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 24.12.1771|b|.

2.                  Hendrik te Loo, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 13.04.1773|c|, w.s. jonggestorven.

3.                  Wilhelmina Catharina te Loo, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 23.12.1775|a|, overl. voor 1833, otr. Amsterdam 07.04.1797|k| Hendrik Albers, geb. Amsterdam ca. 1770 (Rooms), overl. voor 1833.
Uit dit huwelijk (vader ook Alberts, moeder veelal Catharina Wilhelmina): Hendrik,  ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 27.01.1798|g|; Joanna, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 18.05.1800|h|; Catharina, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 23.06.1801|i|, overl. na 1833; Petrus, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 16.12.1803|j|; Jan, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 02.11.1808|l|.

4.                  Elisabeth te Loo, geb. Amsterdam ca. 1779, gedetineerde in het huis van reclusie en tuchtiging te ’s-Hertogenbosch (1827), dekenstikster (1835,1848), otr. 1e Amsterdam 18.01.1798 Cornelis van Schagen, ged. Amsterdam (Kerk De Duif (rk)) 30.11.1778, overl. voor 1806, z.v. van Schagen en Neeltje van Wijnbergen; otr. 2e Amsterdam 11.04.1806 Jan Plakke, geb. Amsterdam, begr. Amsterdam (Westerkerk en -kerkhof)) 28.02.1808; otr. 3e Amsterdam 30.09.1808 (echtsch. vonnis Rechtbank van eerste aanleg 29.03.1827, ingeschr. Amsterdam 20.09.1827) Jan Hartman, slepersknecht (1827), overl. voor 1848.
     JP tr. 1e voor 1806 Marijtje Nieuwhof, begr. Amsterdam (Karthuizer Kerkhof) 08.03.1805|f|.
     HJ otr. 1e Amsterdam 13.04.1804 Johanna Maria Boones, begr. Amsterdam (St. Anthonis Kerkhof) 25.07.1808.

Uit het huwelijk van Schagen-te Loo: Gijsbertus, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 02.06.1798|d|; Leonardus, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 22.08.1802, overl. na 1835.
Uit het huwelijk Hartman-te Loo: Maria, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 26.12.1809|e|, overl. na 1848.

5.                  Hendrik te Loo, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 11.04.1781; volgt IV.a.

 

Noten: |a| moeder Emaas, get. Willem Teloo {opa} en Catharina Cuijpers {oma}; |b| get. Willem te Loo {opa} en Catharina Kuijper {oma}; |c| get. Willem te Loo {opa} en Catharina Kuipers {oma}; |d| ouders v/d bruid overleden, haar get. Catharina Kuijpers {schoonmoeder}; |d| vader van Schaage, get. Hendrik  te Loo en Joanna Emans; |e| vader Joannes, get. Hendrik te Loo en Maria Breet; |f| Nieuwenhoft; |g| get. Hendrik te Loo {opa} en Joanna Emans {oma}; |h| get. Hendrik te Loo en Elisabet te Loo {tante}; |i| Alberts, get. Hendrik te Loo en Elisabeth te Loo {tante}; |j| get. Hendrik te Loo {opa} en Joanna Emans {oma}; |k| ouders v/d bruidegom overleden, bruid in akte Catharina, tekent met Catrina, geassisteerd door haar vader; |l| get. Jan Hartman {oom} en Elisabeth  te Loo {tante}.

 


 

IV.a. Hendrik te Loo, z.v. III.a, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 11.04.1781|a|, overl. voor 1834, otr. Amsterdam 05.07.1805|b| Johanna Ras, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 23.08.1772, overl. voor 1834, d.v. Johannes Ras en Johanna Dingshoff.

Uit dit huwelijk:

1.                  Joanna te Loo,  ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 12.06.1806|c|, tr. 1e Amsterdam 01.10.1834 Henrich Dietrich Hobedisse, geb. Lemgo (Lippe)|e| ca. 1783, suikerbakkersknecht, overl. voor 1854, z.v. Johann Dietrich Hobedisse en Sophia Wilhelmina Nuboer; tr. 2e Amsterdam 28.06.1854 Laurens Aurik, geb. Amsterdam ca. 1818, wever, z.v. Frans Aurik en Alijda Barendina Apart.
     HDH tr. 1e Anna Catharina Nolting, overl. voor 1815; tr. 2e Amsterdam 04.08.1815 Metjen van Aller, geb. Nijkerk 11.02.1775, ged. Nijkerk 12.02.1775, dienstbaar (1815), overl. voor 1834, d.v. Harmanus van Aller en Grietje Harmse van Beek.

2.                  Catharina te Loo, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 24.11.1809|d|.

 

Noten: |a| vader Teloo, get. Wilhelm Teloo {opa} en Catharina Kuper {oma}; |b| bruidegom geref.; |c| moeder Ros, get. Hendrik te Loo {opa} en Joanna Emans {oma}; |d| get. Henricus te Loo {opa} en Joanna Emans {oma}; |e| nu in Kreis Lippe, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 


 

III.b. Willem te Loo, z.v. II, geb. Amsterdam ca. 1743 (Rooms), huwelijksgetuige Amsterdam 26.04.1793, overl. na 1796, otr. Amsterdam 04.09.1767 Anthonetta/Antonetta de Ruijter, geb. Utrecht ca. 1743, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 20.04.1796, d.v. de Ruijter en Maria Smit.

Uit dit huwelijk:

1.                       Willem te Loo, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 20.11.1767|j|, w.s. begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 10.02.1768.

2.                       Catharina Maria te Loo, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 15.08.1769|h|.

3.                       Maria Hendrica te Loo, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 15.08.1769|i|.

4.                       Henricus te Loo, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 03.09.1770|a|.

5.                        Hendrina te Loo, geb. Amsterdam ca. 1772, overl. na 1836, otr. Amsterdam 26.04.1793|p| Hobbe Ottens, geb. Amsterdam ca. 1764, steentjesbakker (1822,1830), steentjesbakkersknecht (1835,1836), overl. na 1836, z.v. Ottens en Hebeltje Redemers.
Uit dit huwelijk: Antje, geb. Amsterdam 10.07.1794, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 13.07.1794|b|, overl. na 1822; Dirk, geb. Amsterdam 01.10.1798, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 05.10.1798|c|, overl. na 1835; Henderiena, geb. Amsterdam 29.08.1802, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 01.09.1802|d|, overl. na 1825; Hobbe, geb. Amsterdam 10.03.1806, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 12.03.1806|e|, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 23.11.1806; Hobbe, geb. Amsterdam 29.10.1807, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 01.11.1807|f|, overl. na 1836; Mietie, geb. Amsterdam 24.07.1810, ged. Amsterdam (Oude Kerk) 27.07.1810|g|, overl. na 1836.

6.                        Dirk te Loo, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 17.12.1773|k|.

7.                        Maria te Loo, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 01.03.1775|l|.

8.                        Willem te Loo, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 11.07.1777|m|.

9.                        Lambertus te Loo, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 12.06.1778|n|.

10.                    Tehodorus te Loo, ged. Amsterdam (Begijnhofkerk (rk)) 18.10.1779|o|.

 

Noten: |a| get. Hendrik te Loo en Joanna Emans; |b| moeder Hendrika, get. Willem ter Loo {opa} en Antje de Ruiter {oma}; |c| moeder Henderina, get. Gerrit Ottens en Heebeltje Reedemers {oma}; |d| moeder Henderiena; |e| moeder Heijntje; |f| moeder Heijntie; |g| moeder Heijntie Teloo; |h|i|| get. Willem te Loo {opa} en Catharina Kuijper {oma}; |j| moeder Antonet, get. Willem te Loo {opa} en Catharina te Loo {oma}; |k| vader Telo, get. Dirk Telo en Lijsie Telo; |l| vader Telo, get. Willem Telo {opa} en Catharina Telo {oma}; |m| vader Telo, get. Willem Telo {opa} en Catharina Kuijper {oma}; |n| vader Telo, get. Willem Telo {opa} en Catharina Kuijper {oma}; |o| vader Teloo, get. Willem Teloo {opa} en Catharina Kuijper {oma}; |p| (vader v/d) bruid ter Loo.

 


Losse vermeldingen

 

101.          Sophia Teloo, geb. ca. 1759, ‘van Bergen op Zoom’, otr. Amsterdam 25.05.1787|a| Daniel Loog, geb. ca. 1761, ‘van Goeveldt onder Pruysminde’.
Uit dit huwelijk: Elisabeth, geb. Amsterdam ca. 1789, overl. na 1815.
Noten: |a| bruidegom Johan Daniel Loog, bruid Sophia Philipina Tilo.

 

102.          Willem te Loo, begr. Amsterdam (Noorderkerk en –kerkhof) 01.10.1752.

 

103.          Willem te Loo, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 17.01.1783.

 

104.          ...

 


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis