Fragmenten Lohuis/Loohuis te Twente

 

 

Het betreft fragmenten die ruwweg met de plaatsen Borne, Losser, Oldenzaal en Reutum te verbinden zijn.

 

Hun onderlinge relatie en die met de andere families Lohuis en Loohuis is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2000 (laatst herzien januari 2021)

 


top

Fragment Reutum

 

I.  Gerrit Lohuis, geb. ca. 1750|b|, landbouwer te Reutum, overl. Ootmarsum 30.09.1810|b|, tr. voor 1794 Gesina Stroothuis, geb. Tubbergen ca. 1751, landbouwster, overl. Tubbergen 17.12.1826, d.v. NN|c||d|.

Uit dit huwelijk (twee kinderen in leven 1810|b|):

1.                  Gesina Lohuis, ged. Ootmarsum 28.06.1794|f|, dienstmeid (1813), landbouwster (1836), overl. Reutum (Tubbergen) 12.11.1857, tr. 1e Tubbergen 06.05.1813|g| Fredrik Lansink, geb. Fleringen, ged. Tubbergen 20.07.1782, landbouwer, overl. Tubbergen 08.10.1831, z.v. Hendrik Lansink en Aleida oude Frontrotte(?); tr. 2e Tubbergen 08.09.1836|a| Gerardus Joannes Slutken, Gerrit Jan, ged. Denekamp 19.05.1787, landbouwer in Reutum (1830,1836), overl. Reutum (Tubbergen) 30.06.1853, z.v. Berend Slutken en Hendrika Scholten.
Uit het huwelijk Lansink-Lohuis: Hendrikus, geb. Tubbergen ca. 1816; Gerardus, geb. Tubbergen ca. 1825; Johannes, geb. Tubbergen ca. 1831.
Uit het huwelijk Slutken-Lohuis: Euphemia, geb. Tubbergen 1837, overl. Tubbergen 30.05.1915.
     GJS tr. 1e Tubbergen 25.03.1819 Hendrika oude Monnink, landbouwster, geb. Reutum ca. 1783, overl. voor 1836.
     HoM tr. 1e voor 1808 Mannes oude Scholten, ook Hermannus oude Monnink, landbouwer te Reutum, overl. voor 1819.

2.                  Gertrude Lohuis, ged. Ootmarsum 30.09.1797|e|, in leven (1810).

 

Noten: |a| beide hebben vanwege ‘armoedige omstandigheden’ een bewijs van onvermogen (Wet van 26 mei 1824), Tubbergen 20.08.1836 (huw.bijl. Tubbergen 1836 no.23); |b| inv.113 f.86 {ongeveer 60 jaar oud, nalatende een vrouw en twee kinderen}, zie ook huw.bijl. Tubbergen 1836 no.23; |c| ibidem (zijnde de namen der ouders onbekend); |d| de namen der ouders onbekend, overl.akte Tubbergen 1826 no.113; |e| inv.341 p.17 {vader ex Reutum, get. Hermanus et Aleijdis Lohuis}; |f| inv.341 p.3; |g| bruidegom Fredericus Lansing, bruid Gesina Lubbers, geb. Reutum, moeder v/d bruid Aleijda Withag (ca.1746-1813) (huw.akte Tubbergen 1813 no.6).

 


top

Fragment Borne (2)

 

I.  Joannis Lohuis, overl. voor 1744, tr. Borne ca. 1733 Mechtildis Assink, woont Zenderen (1748); zij tr. 2e Borne 1744 Jo’es uijt de oude Beek, later Lohuis, overl. na 1750.

Uit het eerste huwelijk:

1.                  Henricus Loo, geb. Borne 03.08.1735, overl. na 1748.

2.                  Euphemia Lohuis, geb. Borne 28.01.1738, overl. na 1748.

3.                  Getr. Lohuis, geb. Borne 01.01.1742, overl. na 1748.

Uit het tweede huwelijk:

4.                  Joanna Lohuis, ged. Borne 20.07.1745.

5.                  Joanna Gertrudis Lohuis, ged. Borne 07.11.1748.

6.                  Joanna Gesina Lohuis, geb. Borne 27.04.1750.

 


top

Fragment Denekamp/Emsbüren

 

I.  Bernhard Heinrich Lohues, Bernd, geb. Denekamp ca. 1805, Heuermann in Ventsheuer zu Leschede, tr. Emsbüren 24.02.1835 Anna Margaretha Bültel, geb. Emsbüren-Berge 01.09.1807, overl. Emsbüren-Leschede 15.12.1861.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Maria Lohues, ged. Emsbüren-Leschede 02.11.1835, overl. Emsbüren-Leschede 09.02.1848.

2.                  Gesina Adelheid Lohues, ged. Emsbüren-Leschede 18.12.1840, overl. Emsbüren-Leschede 22.08.1858.

3.                  Maria Adelheid Lohues, ged. 01.11.1843 Emsbüren-Leschede, tr. Emsbüren 1865 Johann Gerhard Gieselink.
Uit dit huwelijk drie kinderen (1867-1870).

4.                  Maria Christina Lohues, ged. Emsbüren-Leschede 29.04.1849, overl. Emsbüren-Leschede 26.03.1868.

 

Bron: Rolf Süwolto.

 


top

Fragment Losser (2)

 

Onderzoeksvraag: Waarom heet (Johannes) Hendrikus alias Hermannus enige tijd Lohuis?

 

-1. Jan Nijmeijer, overl. voor 1827, tr. NN.

 

0. Hermannus Nijmeijer, geb. Lutte ca. 1763, landbouwer, overl. Lutte (Losser) 05.09.1827, tr. Joanna Vrijkotte, geboren Poorthuis, landbouwster, overl. na 1827.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrikus Nijmeijer, geb. Lutte 1807; volgt I.

 

I.  Hendrikus Nijmeijer, ook Hermannus Lohuis of Nijmeijer|a|, ged. Lutte 23.04.1807, landbouwer te Losser, overl. voor 1907, tr. Losser 29.10.1830|b| Joanna Scheper, ged. Lutte 30.05.1809, spinster (1832), overl. voor 1907, d.v. Hermannus Scheper op Valkenhaar en Joanna Zaller.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hermina Lohuis of Nijmeijer, geb. Lutte (Losser) 19.04.1832|c|, landbouwster (1869), overl. Losser 24.03.1907, tr. Losser 26.08.1869 Johannes Frerichs, geb. Enschede 02.04.1829, landbouwer te Losser (1869), overl. Losser 09.03.1907, z.v. Geert Hindrik Frerichs en Fenne Nijhuis.
Uit dit huwelijk: Gerhard, geb. Losser 1872 (no.106), overl. Losser 18.12.1943.

 

Noten: |a| overl.akte Losser 1907 no.45; |b| bruidegom Johannes Hendrikus Nijmeijer (geb. Losser, oud 23 jaar) (huw.akte Losser 1830 no.19); |c| vader Hermanus Lohuis, moeder Joanna Scheper (geb.akte Losser 1832 no.17).

 


top

Fragment Oldenzaal (1)

 

I.  Gerrit Jan Loohuis, tr. voor 1792 NN.

Uit dit huwelijk:|a|

1.                  Lambert Loohuis, geb. ca. 1792.

2.                  Geertruid Loohuis, geb. ca. 1795.

3.                  Janna Loohuis, geb. ca. 1798.

4.                  Jannes Loohuis, geb. ca. 1799.

5.                  Gerrit Loohuis, geb. ca. 1801.

6.                  Hendrik Loohuis, geb. ca. 1804.

 

Noten: |a| Register naamsaanneming Oldenzaal 1812 no.49 (oude naam is aangenomen naam).

 


top

Fragment Oldenzaal (2)

 

I.  Hendrik Loohuis, tr. voor 1795 NN.

Uit dit huwelijk:|a|

1.                  Gerrit Jan Loohuis, geb. ca. 1795.

2.                  Maria Loohuis, geb. ca. 1797.

3.                  Albert Loohuis, geb. ca. 1799.

4.                  Johanna Loohuis, geb. ca. 1802.

5.                  Bernardus Loohuis, geb. ca. 1805.

6.                  Bartus Loohuis, geb. ca. 1808.

 

Noten: |a| Register naamsaanneming Oldenzaal 1812 no.24 (oude naam is aangenomen naam).

 


top

Fragment Oldenzaal (3)

 

I.  Bernard Lohuis, tr. voor 1756 Euphemia Bos.

Uit dit huwelijk:

1.                  Euphemia Lohuis, geb. Oldenzaal 1756|a|.

2.                  Hend. Gerrad. Lohuis, geb. Oldenzaal 1759|b|.

3.                  Lucas Lohuis, geb. Oldenzaal 1763|c|, w.s. jonggestorven.

4.                  Lucas Lohuis, geb. Oldenzaal 1764|d|.

 

Noten: |a| 307/96-20; |b| 308/5-16; |c| 308/16-21; |d| 308/20-9.

 


top

Fragment Oldenzaal (4)

 

I.  Gerardus uit oude Loohuijs, tr. voor 1790 Euphemia oude Loohuijs.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bernardus Joannes, geb. Oldenzaal 1790|a|.

2.                  Bernardus, geb. Oldenzaal 1793|b|.

 

Noten: |a| 309/30-10; |b| 309/45-5.

 


top

Fragment Losser (4)

 

I. Gradus Lohuis, landbouwer, overl. Losser tussen 1773 en 1845, tr. voor 1773 Johanna oude Stuthof, landbouwster te Losser (1845).

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Lohuis, geb. Losser ca. 1773|a|, boerwerker, overl. Wierden 01.08.1826|a|.

 

Noten: |a| oud 53 jaar (overl.akte Wierden 1826 no.38).

 

I. Gradus Lohuis, landbouwer, overl. Losser tussen 1824 en voor 1845, tr. voor 1815 Johanna oude Stuthof, landbouwster te Losser (1845), overl. na 1824.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertrui Lohuis, geb. Losser ca. 1815, landbouwster (1845), overl. Losser 16.06.1876, tr. Losser 26.09.1845 Gerradus Johannes olde Giesselink, geb. Losser ca. 1810, landbouwer (1845), overl. Lutte (Losser) 01.08.1858|b|, z.v. Gerradus Joannes olde Giesselink en Diena olde Eppink.

2.                  Gerrit Jan Loohuis, geb. Lutte (Losser) ca. 1817, overl. Lutte (Losser) 27.04.1824|a|.

 

Noten: |a| vader Gerrit Loohuis (overl.akte Losser 1824 no.34); |b| e.v. Geertruida Lusthuis (overl.akte Losser 1858 no.76).

 

Opm: Er zijn meer vermeldingen van Geertuida Lusthuis.

NB. Kinderen van voor 1845! Waarschijnlijk getrouwd in 1833; bruidegom dan Jannes.

 


top

Fragment Lutte

 

I. Hendrik Loohuis, landbouwer, overl. voor 1820, tr. voor 1764 Jenne olde Snoeyink, landbouwster, doopgetuige Rossum-De Lutte (rk) 21.05.1774, overl. voor 1820.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Lohuis, geb. ca. 1765, landbouwer, overl. Lutte (Losser) 19.12.1819; ongehuwd.

2.                  Geertruida Lohuis, geb. Lutte (Losser) ca. 1766, landbouwster, overl. Lutte (Losser) 24.12.1826.

3.                  Johanna Loohuis, geb. Lutte (Losser) ca. 1771, spinster, overl. Lutte (Losser) 12.12.1841.

4.                  Albert, geb. Lutte (Losser) ca. 1773, overl. Lutte (Losser) 09.01.1838|c|.

5.                  Aleijd Laahuijs, geb. Lutte, ged. Rossum-De Lutte (rk) 13.02.1774|a|, spinster, overl. Lutte (Losser) 10.04.1820|b|.

 

Noten: |a| vader Hundrick Laahuijs op ’t olde Snuijinck (RAO inv. 525); |b| Aleida Loohuis, oud 56 jaar; |c| vader Hendrik olde Snoeijnk (overl.akte Losser 1838 no.2).

 

- - - - -

 

Gerrit olde Snoeijnk of Loohuis, overl. voor 1826, tr. voor 1799 Janna ..engelman, overl. voor 1826.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit olde Snoeijnk of Loohuis, geb. Lutte 30.03.1799, landknegt, overl. Lutte (Losser) 15.05.1826 (no.40); ongehuwd.

 


top

Fragment Geesteren

 

I. Loohuis.|a|

Kind:

1.                  Aleida Loohuis, geb. ca. 1806, overl. Geesteren (Tubbergen) 14.05.1886; ongehuwd.

 

Noten: |a| ‘de namen der ouders zijn aan de aangevers niet bekend’ (overl.akte Tubbergen 1886 no.61).

 


top

Fragment Rossum

 

I. Lahuis/Lohuis.

Kinderen:

1.                  Jan, volgt II.

2.                  Geert/Gerardus, doopgetuige Rossum-De Lutte (rk) 11.01.1767, 16.04.1776 en 16.02.1781.

 

II. Jan Lahuis/Lohuis, tr. voor 1765 Geertjen Teussinck/Töissinck.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus Lahuis, geb. Lutte, ged. Rossum-De Lutte 05.05.1765|h|.

2.                  Margaretha Lahuis, geb. Lutte, ged. Rossum-De Lutte (rk) 11.01.1767|i|, w.s. jonggestorven.

3.                  Hermannus Lohuis, geb. Lutte, ged. Rossum-De Lutte (rk) 23.10.1768|a|.

4.                  Margaretha Lahuis, geb. Lutte, ged. Rossum-De Lutte (rk) 04.09.1770|b|.

5.                  Hindricus Lahuijs, geb. Lutte, ged. Rossum-De Lutte (rk) 21.09.1771|d|

6.                  Gerrijd Jan Laahuijs, geb. Lutte, ged. Rossum-De Lutte (rk) 21.05.1774|e|.

7.                  Gerardus Laahuijs, geb. Lutte, ged. Rossum-De Lutte (rk) 16.04.1776|f|.

8.                  Gertrudis Lahuis, geb. Lutte, ged. Rossum-De Lutte (rk) 29.03.1778|g|.

9.                  Albertus Lohuis, geb. Lutte, ged. Rossum-De Lutte (rk) 15.09.1782|c|.

 

Noten: |a| moeder Toissinck, get. Mina Lahuis; |b| moeder Teussinck, get. Mine Lahuis, ex Lutte; |c| vader Gerrit Jan, moeder Teussinck; |d| moeder Teussinck, get. Aleijd Lahuijs, ex Lutte; |e| moeder Teussinck, get. Joanna olde Snuijinck, ex Lutte; |f| moeder Teussinck, get. Geert frater patris; |g| moeder Toissinck; |h| moeder Töissinck, get. Gese Lahuis; |i| moeder Teussinck, get. Geert Lahuis.

 


top

Fragment Borne

 

I.  Adolphus Loohuis, landbouwer te Borne, overl. Borne voor 1842|a|, tr. voor 1806 Aleida Kuipers, overl. Borne tussen 1842 en 1879.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Loohuis, ged. Borne 22.05.1806, dienstmeid (1842), overl. Oldenzaal 06.04.1879, tr. Losser 11.06.1842 Joannes Siemerink, geb. Losser, ged. Oldenzaal 28.12.1799, landbouwer, overl. Berghuizen (Losser) 18.02.1854|d|, z.v. Joannes Siemerink (ca.1768-1821), landbouwer, en Joanna Holskorte.
Uit dit huwelijk: Gerhardus, geb. Berghuizen (Losser) xx.09.1843 (no.100), overl. Berghuizen (Losser) 21.11.1843; Gezina, geb. Berghuizen (Losser) xx.08.1845 (no.85), overl. Berghuizen (Losser) 24.07.1846; Gerhardus, geb. Berghuizen (Losser) xx.06.1847 (no.58), overl. Berghuizen (Losser) 22.09.1847; Aleida, geb. Berghuizen (Losser) 1848 (no.110), overl. Berghuizen (Losser) 13.02.1851; Bernardus, geb. Losser 1851 (no.23).
     JS tr. 1e Losser 25.06.1832|c| Gezina oude Elscher, geb. Weerselo ca. 1802, landbouwster (1832), overl. Berghuizen (Losser) 14.11.1840|b|, d.v. Jan oude Elscher, landbouwer, en Fenne Soppe.

 

Noten: |a| geen overlijdensakte vader in huw.bijl. Losser 1842 no.20; |b| olde Eissink (overl.akte Losser 1840 no.29); |c| oude Elscher (huw.akte Losser 1832 no.8); |d| oud 52 jr, wedr Gezina olde Eissink, e.v. Maria Luisink (overl.akte Losser 1854 no.17).

 


terug naar overzicht Lohuis/Loohuis