Kwartierstaat Loohuis

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van het octet kwartierstaten Eikendal, Janmaat, Knook, Leliveld, Loohuis, Schmidt, Seinhorst, Wijers voor de acht overgrootouders van mijn dochters.

 

De kwartierstaat Loohuis kon niet tot stand komen dan met de gewaardeerde kleinere en grotere bijdragen van H. Boom te Utrecht, mw. A. Broekman te Fair Lawn NJ, USA, G. Lohuis te Geesteren(O), mw. Th.C. Loohuis-Janmaat te Albergen, A. Santen te Borne en J.J. Weusthuis te Deventer. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan hjmwijersAThotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2000 (laatst herzien januari 2016)

terug naar Overzicht Lohuis/Loohuis
terug naar Genealogische website Michiel Wijers


Generatie I

[1] Johannes Loohuis, Dieks, geb. Harbrinkhoek 09.06.1888, wegenbouwer, overl. Albergen 30.05.1981, begr. Albergen 02.06.1981, tr. Tubbergen 06.09.1915 Aleida Schmidt, geb. Albergen (Tubbergen) 08.04.1885, ged. Albergen 08.04.1885|a|, overl. Albergen 18.02.1969, begr. Albergen 21.02.1969.

 

Noten: |a| (Smit) RAO inv.465 p.158 (get. Johannes Elferink en Aleida Maathuis).

Generatie II

[2] Johannes Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 06.01.1858, ged. Albergen 05.01.1858, landbouwer, overl. Albergen (Tubbergen) 13.06.1942, tr. Tubbergen 21.11.1883

[3] Johanna Oude Munnink, geb. Dulder (Weerselo) 23.06.1864, overl. Albergen (Tubbergen) 11.06.1932.

Uit dit huwelijk negen kinderen: zie Register Loohuis.

Generatie III

[4] Hendrikus Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 07.04.1812, ged. als Hermannus te Albergen 03.04.1812, landbouwer, overl. Geesteren (Tubbergen) 22.03.1885, tr. Tubbergen 04.06.1851

[5] Johanna Velthof, geb. Tubbergen 1824 (no.48), ged. Albergen 18.04.1824|a|, landbouwster, overl. Albergen (Tubbergen) 21.11.1890.

Uit dit huwelijk vijf kinderen: zie Register Loohuis.

 

Noten: |a| vader Veldhof nu Agterland, moeder ten Velde.

 

[6] Gerardus Oude Munnink, geb. Albergen (Tubbergen) 28.02.1839|i|, ged. Albergen 28.02.1839|a|, landbouwer te Tubbergen (1864)|j|, hofmeijer 1867|c|, landbouwer te Albergen (1878), overl. Albergen (Tubbergen) 12.05.1878|n|; tr. 2e Tubbergen 22.01.1874 Susanna/Zusanne Haamberg, geb. Hezingen (Tubbergen) 03.07.1849, overl. Albergen (Tubbergen) 18.01.1915, d.v. Egbertus Haamberg (-1870), timmerman, en Maria Hemmers|o|; tr. 1e Tubbergen 10.06.1864

[7] Willemina Holsbeke, Mina, geb. Borne 20.11.1837, landbouwster te Borne (1864)|j|, overl. Tubbergen 08.04.1871.

     SH tr. 2e Tubbergen 07.05.1879 Johannes Gasthuis, geb. Albergen (Tubbergen) 08.05.1849, landbouwer (1879), dakdekker en timmerman|l|, lid Derde Orde van de H. Franciscus, overl. Albergen (Tubbergen) 30.09.1929, begr. Albergen 03.10.1929, z.v. Henricus Gasthuis, ‘Hermelinksdijks’, en Geertruida Scholten. Uit dit huwelijk vier dochters: Geertruida (1880-1946), Maria (1882-1964), Hendrica (1884-1963) en Johanna (1887-1961).

Uit het huwelijk Oude Munnink-Holsbeke (“Het echtpaar kreeg vijf kinderen, waarvan er echter drie stierven, voor ze hun derde levensjaar bereikten. Daarvan overleed de laatste, Aleida, op 26.03.1871, pas acht weken oud. Kort daarop, op 11.04.1871, stierf ook haar moeder.”|m|):

1.                   Johanna, geb. Weerselo 1864: zie [3].

2.                   Gerardus, ged. Albergen 27.11.1865|b|, overl. Albergen (Tubbergen) 05.06.1867.

3.                   Hendrikus Oude Munnink, ged. Albergen 16.02.1867|c|, overl. Zenderen (Borne) 31.01.1949, begr. Zenderen 04.02.1949.

4.                   Gezina, ged. Albergen 03.03.1869|d|, overl. Albergen (Tubbergen) 22.03.1872.

5.                   Gerarda, ged. Albergen 03.02.1871|e|.

Uit het huwelijk Oude Munnink-Haamberg|k|:

6.                   Johannes Oude Munnink, geb. 01.03.1875, ged. Albergen 02.03.1875|f|, overl. Glanerbrug 06.07.1921, begr. Glanerburg 09.07.1921, tr. Gronau 07.11.1899 Johanna Koertshuis, geb. Losser 22.10.1875, overl. Enschede 22.03.1927, begr. Enschede 26.03.1927.
Uit dit huwelijk: Maria Adelheid Oude Munnink, geb. Gronau 13.09.1901, overl. Enschede 10.03.1985, tr. Enschede 11.09.1926 Johannes Bernardus Goorkate, geb. Enschede 18.11.1893, overl. Enschede 19.05.1972.

7.                   Gezina Oude Munnink, geb. 20.05.1876, ged. Albergen 21.05.1876|g|, overl. Hertme 29.12.1933, begr. Hertme 02.01.1934, tr. Bernardus Wevers, overl. voor 1934.

8.                   Hermanus Gerardus Oude Munnink, Herman, geb./ged. Albergen 24.05.1878|h|, overl. Hertme 31.10.1957, begr. Hertme 04.11.1957.

 

Noten: |a| RAO inv.465 p.71 (get. Albertus Oude Monnink en Aleida Blokhuis); |b| RAO inv.465 p.113 (get. Herman Oude Monnink en Johanna Holskotte); |c| RAO inv.465 p.115 (get. Albert Oude Monnink en Henrica Holsbekke); |d| RAO inv.465 p.118 (get. Hermannus Oude Munnink en Johanna Holskotte); |e| RAO inv.465 p.123 (get. Lambertus Blokhuis en Hendrika Hulskotte); |f| RAO inv.465 p.132 (get. Albert Oude Munnink en Maria Hemmer); |g| RAO inv.465 p.135 (get. Johan Hoonberg en Geertruida ...); |h| RAO inv.465 p.140 (get. Johannes Oude Munnink en Henrica Hoenberg); |i| akte no.31 {op den laatsten Februarij}; |j| geb.akte Weerselo 1864 no.65; |k| ook geschreven als Hoenberg/Hoonberg (doopboek 1875,1876,1878); |l| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners, 2000, p.248; |m| ibidem, p.83 (merk op: vijfde kind Aleida of Gerarda; overlijden Willemina 08.04 of 11.04); |n| ibidem, p.83 (daar: 13.05.1878); |o| Maria’s overgrootvaders Berent Meebecke en Gerrot Bronninckhuis ondertekenen te Ootmarsum 25.09.1763 een ‘Insinuatie aan de Boerrigter van Hesingen’ over de reparatie van een brug in de weg naar Uelsen (zie H. Boom, Burgerlijk protest in het Hezinge van 1763, Twente Genealogisch, 20(3), augustus 2004, pp.96-97).

Generatie IV

[8] Jan Loohuis nunc Harberink, geb. ca. 1772 |b|, landbouwer, overl. Geesteren (Tubbergen) 06.01.1834, tr. Tubbergen 12.03.1803|e|

[9] Hermina Brughuis, ook Bruggehuis, ged. Geesteren 24.02.1779|a|, doopgetuige Geesteren 04.07.1813, landbouwster, overl. Geesteren (Tubbergen) 11.03.1853.

Uit dit huwelijk zes kinderen: zie Register Loohuis.

 

Noten: |a| 77 jaar bij overlijden, “de namen van de ouders zijn aan de aangevers niet bekend”: overl.akte Tubbergen 1853 no.29; |b| 62 jaar bij overlijden: overl.akte Tubbergen 1834 no.2; |e| Bruggink (get. Hermanus Lohuis en Gertruide Hofte?).

 

[10] Gerardus Teniglo, later Veldhof/Velthof, Gerrit, ged. Albergen (Tubbergen) 09.02.1783|b||c|, loot in 1814 als Gerardus Veldhof voor de Nationale Militie no.775, koopman (1816), landbouwer, woont op het Oude Geerdink (D58)|i|, overl. Albergen (Tubbergen) 06.06.1841, tr. Tubbergen 14.09.1816|k|, tr. Albergen (rk) 27.09.1816|o|

[11] Johanna ten Velde|a|, ook Janna Agterland, geb. 20.07.1798, ged. Delmenhorst im Herzogtum Oldenburg|j| 27.07.1798, overl. Albergen (Tubbergen) 22.11.1874|d|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerhardus Henr. Tenniglo nu Agterland, ged. Albergen (rk) 28.01.1818|m|.

2.                   Johannes Martinus Veldhof, geb. Tubbergen 1821 (no.64) (Velthoff), ged. Albergen (rk) 15.04.1821|n|, landbouwer, overl. Albergen (Tubbergen) 01.06.1869, tr. Tubbergen 16.05.1855|d| Geertruida Demmer, geb. Tubbergen 13.03.1829 (no.51), ged. Albergen (rk) 10.03.1829, overl. Albergen (Tubbergen) 31.01.1895, d.v. Hermen Hendrik Demmer en Gerritdina Fleerkotte.
“Hun eerste kind, Gerardus, werd bij de geboorte op 1 april 1856 in de burgerlijke stand opgenomen onder de naam Veldhof, maar in het archief van de parochie staat hij vermeld als Gerardus Agterland, de naam van zijn grootmoeder.” “Hoe er toen met achternamen werd gehutseld mag uit het volgende blijken. Gerardus’ grootvader heette eigenlijk niet Velthof maar Tenniglo. Hij was de tweede echtgenoot van Gerardus’ grootmoeder, die eerst getrouwd was geweest met een Agterland.”|h| Of dit laatste juist is, valt te betwijfelen gezien Johanna’s leeftijd.

3.                   Johanna Velthof,|g| geb. Albergen 1824; zie [5].

4.                   Maria Veldhof, ged. Albergen (rk) 16.02.1827, w.s. jonggestorven.

5.                   Maria Veldhof, ged. Albergen (rk) 06.04.1829.

6.                   Henrica Velthof, ged. Albergen (rk) 16.03.1833.

7.                   Hendrika Veldhof, geb. Tubbergen 1835 (no.112), ged. Albergen (rk) 22.09.1835, tr. Tubbergen 21.08.1865|e| Hendrikus Voshaar, geb. Tubbergen 1815 (no.72), landbouwer, z.v. Gerrit Jan Voshaar en Cornelia Kasper Kemna.

8.                   Gezina Veldhof, geb. Tubbergen 1840 (no.70), ged. Albergen (rk) 16.08.1840|l|, tr. 1e Tubbergen 12.09.1867|f| Hermannus Haarhuis, geb. Tubbergen 1835 (no.116), ged. Albergen (rk) 01.10.1835, landbouwer, overl. Albergen (Tubbergen) 18.06.1882, z.v. Johannes Haarhuis en Hendrika Kroeze; tr. 2e Tubbergen 19.04.1883 Gerardus Reurink, geb. Losser ca. 1846, landbouwer, overl. Albergen (Tubbergen) 26.11.1901, z.v. Gerardus Reurink en Hendrika Smeijers.

 

Noten: |a| bij huwelijk en bij de doop v/d dochter; |b| 60 jaar, overl.akte Tubbergen 1841 no.54; |c| inv. 460C p.71 (get. Gerardus Teniglo en Gertrude Agterland); 80 jaar, overl.akte Tubbergen 1874 no.116; |d| akte no.19 (ouders bruidegom Gerrit Veldhof en Johanna Agterland); |e| akte no.27 (ouders bruid Gerrit Veldhof en Johanna ten Velde, ook Johanna Agterland); |f| akte no.29 (ouders bruid Gerrit Veldhof en Johanna ten Velde); |g| huw.akte Tubbergen 1851 no.23: ouders bruid Gerrit Velthof en Janna Agterland; |h| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), pp.93-94; |i| ibidem, p.93; |j| ten oosten van Oldenburg, ten westen van Bremen; |k| akte no.25 (bruidegom Gerardus Velthof, ook Tenigloo); |l| vader Veldhof, moeder ten Velde; |m| moeder ten Velde; |n| vader Velthof nu Agterland, moeder ten Velde; |o| Gerhardus Tenniglo en Joanna ten Velde.

 

[12] Hermannus Hofmeijer of oude Munnink, ged. Borne 24.10.1802|i|, landbouwer, overl. Albergen (Tubbergen) 20.01.1879|f|, tr. Tubbergen 09.10.1834|j|

[13] Johanna Blokhuis, geb. Albergen, ged. Tubbergen 31.07.1802|h|, overl. Albergen (Tubbergen) 19.03.1863|d|.

JB erft (en verzamelt) Weemselo in 1855|e|.

Voorkind (“Toen Hermanus op het Weemselo kwam, had Joanna al een kind, Bartus genaamd. Deze werd in 1839 door hem erkend.”|k||m|):

1.                   Bartus Blokhuis, later oude Munnink, geb. Weerselo 21.06.1834, landbouwer, woont op Weemselo tot 1892|l|, overl. voor 1896, tr. Tubbergen 02.05.1877 Willemina Stopel, ‘Stopelsmine’, geb. Weerselo 1836 (no.50), overl. Borne 05.08.1896, d.v. Gerrit Jan Stopel en Janna Scholten.

Uit dit huwelijk:

2.                   Gezina oude Mönnink, ged. Albergen 12.04.1837|c|, overl. Albergen (Tubbergen) 23.01.1838.

3.                   Gerardus oude Munnink, geb. Albergen, ged. Albergen 1839; zie [6].

4.                   Johannes oude Mönnink, ged. Albergen 10.10.1842|b|, landbouwer, overl. Borne 10.11.1893, tr. Tubbergen 06.09.1870 Geertrui Stopel, geb. Weerselo ca. 1840, overl. Borne 23.07.1914, d.v. Gerrit Jan Stopel en Janna Scholten.

5.                   Fredericus oude Mönnink, ged. Albergen 30.03.1848|a|, overl. Tubbergen 10.06.1858.

 

Noten: |a| RAO inv.465 p.84 (get. Henricus Blokhuis en Johanna Kuipers); |b| RAO inv.465 p.77 (get. Gerardus Blokhuis en Aleida Heu...der); |c| RAO inv.465 p.68 (get. Albert Oude Mönnink en Maria ten Hoven); |d| akte no.33 (oud 53 jaar?); |e| RAO Nots. T. Maassen te Almelo, akten d.d. 18.12.1855, 21.03.1856 en 03.04.1856; |f| (Hofmeijer) akte no.8; |h| RAO inv.460C {get. Bernardus Grimberg en Joanna Blokhuis); |i| volgens overl.akte geboren te Weerselo / volgens huw.akte v/d zoon geboren in 1807; |j| akte no.35 {get. Jan Hendrik Gasthuis en Jan Hendrik Lubbers} / Hermannus en Johanna zijn beide zo arm dat zij met een beroep op KB d.d. 06.05.1821 art.8 de “kosten van bewijzen en schriften” niet hoeven te betalen; |k| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.130; |l| ibidem, p.130; |m| erkend bij akte 04.07.1839 (kanttekening bij geb.akte Weerselo 1834 no.69.

 

[14] Gerardus Holsbeke, ged. Borne 16.03.1797|a|, bouwman (1834), wever (1837), landbouwer (1863), overl. Borne 21.02.1863, tr. Borne 18.04.1834

[15] Joanna Hulskotte, ged. Hertme (rk) 06.11.1805|d|, dienstmeid (1834), spinster (1837), landbouwster (1863,1874), woont Borne 1871.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willemina Holsbeke, geb. Borne 1837; zie [7].

2.                   Gradus Holsbeke, geb. Borne 06.02.1840 (no.15), landbouwer, overl. Zenderen (Borne) 21.02.1861; ongehuwd.

3.                   Hendrika Holsbeke, geb. Borne ca. 1847, dienstbode (1874), overl. Borne 18.01.1883, tr. 1e Borne 30.07.1874 Johannes Antonius Grimberg, geb. Borne ca. 1836, wever (1874), dagloner (1876), overl. Borne 02.02.1876, z.v. Gradus Grimberg, wever, en Hendrika Wegters, ook Bekkers; tr. 2e Borne 20.09.1877 Johannes Brummelhuis, geb. Wierden ca. 1836, arbeider (1873), dagloner (1877), landbouwer (1883), overl. Borne 07.12.1910, z.v. Roelof Brummelhuis en Janna Spoolder.
     JB tr. 1e Wierden 20.09.1873 Johanna Otten, geb. Wierden ca. 1840, overl. Zenderen (Borne) 24.04.1877, d.v. Antonius Otten en Gerhardina Broekhuis; tr. 3e Borne 19.10.1883 Johanna Nieland, geb. Ambt Delden ca. 1850, landbouwster, overl. na 1910, d.v. Joannes Nieland en Joanna Geertruid Eeltink.
     JN tr. 1e Ambt Delden 08.06.1871 Johannes Egberink, geb. Hengelo(O) ca. 1841, overl. Azelo (Ambt Delden) 20.12.1879, arbeider, z.v. Steven Egberink en Johanna ter Heege.

 

Noten: |a| inv.58 p.80; |d| inv.61 p.15 {vader: Hinricus olde Groothuis}, zie daarvoor [28].

Generatie V

[16] Harmen Jan Lohuis, geb. Albergen ca. 1742/1745, landbouwer te Tubbergen, overl. Tubbergen 07.12.1817, tr. Tubbergen 19.02.1775|a|

[17] Euphemia Boshuis, geb. Fleringen ca. 1752, landbouwster te Tubbergen, overl. Tubbergen 21.03.1817.

Uit dit huwelijk acht kinderen: zie Register Loohuis.

Daaronder: Jan Loohuis, geb. Tubbergen 1780: zie [8].

 

Noten: |a| get. Egbertus Boshuis.

 

[18] Henricus Bruggehuis, landman, overl. na 1787, tr. Geesteren (rk) 11.10.1770

[19] Euphemia oude Pleihuis, Venne, geb. Fleringen, ged. Tubbergen 07.04.1744|j|, landbouwster, huwelijksgetuige Geesteren (rk) 13.08.1799|g|, overl. Geesteren (Tubbergen) 05.04.1818|i|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albertus Bruggehuis, ged. Geesteren 25.05.1771|b|.

2.                   Maria Aleida Bruggehuis, ged. Geesteren 16.11.1773|c|, overl. Albergen (Tubbergen) 30.06.1813, tr. Harmannus Johannes Kroese.

3.                   Aleida Bruggehuis, ged. Geesteren 17.09.1776, landbouwster, overl. Geesteren (Tubbergen) 09.04.1816, tr. 1e Bernardus Haarhuis, overl. voor 1812; tr. 2e Tubbergen 10.09.1812 Bernardus ten Velde, geb. Albergen, ged. Tubbergen 03.04.1784, landman, z.v. Wilhelm ten Velde, ook Wilhelm Weijers, en Zwenne ten Velde.
Aleida Bruggehuis = kw.45 in Kwartierstaat Jan Vennegoor of Hesselink (1978-), profvoetballer.|h|

4.                   Hermina Bruggehuis, geb. Geesteren 1779: zie [9].

5.                   Joannes Bruggehuis, ged. Geesteren 20.02.1781|d|, doopgetuige Geesteren 06.10.1800 en 04.11.1802.

6.                   Egbertus Bruggehuis, ged. Geesteren 27.06.1783|e|, doopgetuige Geesteren 25.03.1805 en 09.10.1807.

7.                   Martha Bruggehuis, ged. Geesteren 14.04.1787|f|.

 

Noten: |a| volkstelling 1748 (J.J. Weusthuis, Ten erve van, 1998, p.192); |b| get. Bernardina Bruggehuis; |c| get. Maria Bruggehuis; |d| get. Joannes Bruggehuis en Gesina Bruggehuis; |e| get. Bernardus oude Pleihuis; |f| get. Joannes Brughuis en Agneta oude Pleihuis; |g| als Euphemia Brughuis bij huwelijk dochter Aleida; |h| Hans Schulten, Kwartierstaat Jan Vennegoor of Hesselink, «Sinds jaar en dag», CD NGV Twente 25 jaar; |i| 79 jr oud {> geb. ca. 1739} (overl.akte Tubbergen 1818 no.47); |j| vader Egbertus Pleihuis, moeder Aleida Hinricides.

 

[20] Hendrik Tennigloo, ook Teniglo, landbouwer te Tubbergen, woont Harbrinkhoek (1795)|c|, overl. voor 1807|a|, otr. Tubbergen 20.01.1782|d|, tr. Tubbergen 08.02.1782|e|

[21] Janna Agterland, ook Veldhof, landbouwster te Tubbergen, overl. voor 1800|b|; tr. 1e voor 1782 Gerrit Velthof, overl. voor 1782.

Uit dit huwelijk|f|:

1.                   Gerardus Teniglo, geb. Albergen (Tubbergen) 1783: zie [10].

2.                   Everdina Tenniglo, ged. Tubbergen 25.10.1785|g|, landbouwster, overl. Langeveen (Tubbergen) 15.01.1856|n|, tr. 1e Tubbergen voor 1810 Jan Hendrik Rietberg, geb. ca. 1758, landman, overl. Albergen (Tubbergen) 28.03.1825|o|, z.v. Jan Rietberg en Geertrui Harmelink; tr. 2e Tubbergen 09.10.1845 Joannes Willighuis, geb. Tubbergen ca. 1795, landbouwer, z.v. Jan Willighuis en Geertruida Scholten.
Uit het huwelijk Rietberg-Tenniglo: Geertruida, geb. Tubbergen ca. 1810, overl. na 1845|m|; Joanna, ged. Albergen (rk) 22.04.1814|p|, overl. Stad Almelo 29.09.1854|j|; Geertruida, ged. Albergen (rk) 13.02.1823|q|, overl. na 1848|i|.
Kind van Everdina: Jannes Tenniglo, later Willighuis|l|, ged. Albergen (rk) 15.05.1827, overl. na 1861.

3.                   Henrica Tenigloo, geb. Tubbergen ca. 1786, dienstmaagd (1822), boerwerkster (1848), tr. Tubbergen 22.03.1822|h|, tr. Albergen (rk) 23.03.1822 Johannes Riestman, geb. Oldenzaal ca. 1790, boerenknegt (1822), boerwerker (1848), overl. Ambt Almelo 26.09.1848, z.v. Johannes Riestman en Berendina Koops.
Uit dit huwelijk: Johanna, geb. Oldenzaal ca. 1823, overl. Ambt Almelo 17.12.1895; Hendrika, ged. Albergen (rk) 06.02.1825|r|, overl. na 1853|k|.

 

Noten: |a||b| huw.bijl. Tubbergen 1816 no.25; |c| Hendrik Tennigloo, 4 personen (J.J. Weusthuis, Ten erve van, 1998, p.542); |d| Hendrik Tennigloo en Janna Agterland weduwe van Gerrit Velthof; |e| 06.02 bij Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.246; |f| “in 1783 werd, voor zover bekend, hun enige kind geboren, Gerardus”, ibidem, p.246 (JK kon de dopen blijkbaar niet vinden); |g| vader Tenigloo, moeder Joanna Veldhof, get. Gerardus Agterland en Maria Tennigloo); |h| bruid oud 36 jaar, vader Tenigloo, moeder Joanna Veldhof; |i| huw.akte Borne 1848 no.9 (moeder van de bruid Gerritdina Tenniglo of Tenigloo (waarom niet Everdina?)); |j| overl.akte Stad Almelo 1854 no.99 (Reedberg, moeder Everdine Tenniglo); |k| huw.akte Ambt Almelo 1853 no.6 (moeder v/d bruid Hendrika Tenniglo, ook Veldhof); |l| gewettigd 1845 (huw.akte Tubbergen 1845 no.30); |m| huw.akte Tubbergen 1845 no.32 (vader Johannes Hendrikus Reedberg, moeder Everdina Teuning)(GenLias); |n| oud 81 jaren (>geb.ca.1775) (overl.akte Tubbergen 1856 no.8); |o| oud 67 jaren (>geb.ca.1758), e.v. Gerritdina Tenniglo of Tijhuis of the Thij (overl.akte Tubbergen 1825 no.34); |p||q| Reedberg; |r| vader Riesman, moeder Veldhof.

 

[22] Johann ten Velde, ook Thunfelde (1798)|a|, Lumpensammler te Delmenhorst (Herzogtum Oldenburg) (1798)|a|, landbouwer te Albergen, overl. voor 1806|a|, tr. voor 1798

[23] Johanna ten Velde, geb. ca. 1782|c|, landbouwster te Albergen (1816), overl.|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna ten Velde, geb. Delmenhorst 1798: zie [11].

 

Noten: |a| huw.bijl. Tubbergen 1816 no.25; |c| w.s. niet in 1857, overl.akte Tubbergen 1857 no.21 (weduwe van Jan oude Verhaar).

 

[24] Gerardus Hofmeijer|a|, ook Gerrit Jan oude Munnink|b||c|, geb. Weerselo ca. 1758|b|, landbouwer, woont Borne (1789,1802), overl. Tubbergen 28.02.1824|b|, tr. voor 1789

[25] Geertruida Fleerkotte (op Wortelhorst), geb. Albergen, ged. Tubbergen 24.09.1764|g|, landbouwster te Albergen (1824,1834), overl. Dulder (Weerselo) 09.10.1835|d|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerardus oude Mönninck, ged. Borne (rk) 22.08.1789, w.s. jonggestorven.

2.                   Euphemia Gesina oude Monnink, ged. Borne (rk) 19.04.1791|j|, tr. Tubbergen 06.03.1812 Jan Hendrik Nijbuishuis, geb. Albergen ca. 1775, landman, z.v. Lambertus Nijbuishuis en Joanna Hergelink.

3.                   Gesina oude Mönninck, ged. Borne (rk) 14.08.1792.

4.                   Gerardus oude Mönninck, ged. Borne (rk) 20.09.1793, w.s. jonggestorven.

5.                   Gerardus oude Monnink, ged. Borne (rk) 25.10.1795|i|, landman, overl. Albergen (Tubbergen) 01.01.1832|f|, tr. Tubbergen 25.09.1818 Joanna Knellis, geb. Almelo ca. 1795/96, dienstmaagd (1818), landbouwster (1832), overl. (kraambed) Albergen (Tubbergen) 15.06.1832, d.v. Johannes Knellis en Maria Slot.
Uit dit huwelijk: Gerhardina, geb. Albergen (Tubbergen) 15.06.1832|e|.

6.                   Bernardina oude Monninck|c|, ged. Borne (rk) 06.06.1798, landbouwster (1834), overl. na 1847, tr. Borne 07.08.1834 Franciscus Bartelink, geb. Weerselo ca. 1792, dienstknegt (1834), landbouwer (1847), overl. Zenderen (Borne) 26.06.1847, z.v. Gerardus Bartelink, landbouwer, en Maria Bartelink, landbouwster.

7.                   Hermannus Hofmeijer, ged. Borne (rk) 14.10.1799, w.s. jonggestorven.

8.                   Hermannus, geb. Borne 1802; zie [12].

9.                   Lambertus oude Monnink, geb. ca. 1807/1808, landbouwer te Weerselo (1835), landbouwer te Albergen (1863), overl. Albergen (Tubbergen) 13.11.1863|h|.

 

Noten: |a| doopakte zoon uit 1802; |b| overl.akte Tubbergen no.11 d.d. 02.03.1824; |c| vader Gerardus Johannes oude Monninck, ook Gerrit Jan oude Munnink, huw.akte Borne 1834 (no.22); |d| Geertrui Wortelhorst, 72 jaar (overl.akte Weerselo 1835 no.76); |e| aangifte door vroedvrouw Euphemia van ’t Weemzel (geb.akte Tubbergen 1832 no.49); |f| moeder Geertruid Wortelhorst; aangifte door Johannes Blokhuis (overl.akte Tubbergen 1832 no.1); |g| d.v. Lambertus Fleerkotte en Gesina Strol; |h| ‘de namen der ouders zijn aan de aangevers onbekend’ (overl.akte Tubbergen 1863 no.123); |i||j| oude Mönninck.

 

[26] Albertus Blokhuis, ook Lambertus|d|, geb. Albergen ca. 1763, landbouwer|h|, timmerman (1795)|u|, doopgetuige Tubbergen 27.10.1787, 09.06.1796, 27.12.1801, 29.12.1801, 30.01.1803, 15.02.1804, 15.05.1805 en 12.08.1805, overl. Tubbergen (huis Albergen no.62) 01.08.1816|b|, otr. Tubbergen (bdg) 16.04.1786|z|, tr. Tubbergen (ndg) 26.05.1786, tr. Tubbergen (rk) 19.05.1786|i||s|

[27] Gesina Stroothuis, ook Gasthuis|c|, ook van ’t Weemsel|aa|, ged. Tubbergen 30.10.1759|g|, landbouwersche (1820), doopgetuige Tubbergen 16.08.1791 en 25.11.1791, overl. Tubbergen (huis Albergen no.62) 24.02.1825|a|.

AB, ook Bartus op het Weemsel of Hofmeyer|t|, woont Albergen/Weemselo (1795) met 8 personen|u|.

AB koopt in 1812 Weemselo van de familie von Elverfeldt genannt von Beverförde.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerardus Blokhuis, ged. Tubbergen 06.02.1787|k|, w.s. jong gestorven.

2.                   Aleyda Blokhuis, ged. Tubbergen 06.02.1787|j| (tweeling), w.s. jong gestorven.

3.                   Maria Blokhuis, ook Weemsel of van ’t Weems|ab|, ged. Tubbergen 14.02.1788|l|, landbouwster (1820), overl. Ambt Almelo 23.12.1849, tr. 1e voor 1813 Gerrit Jan ten Have, landbouwer, overl. Ambt Almelo 26.07.1819|ad|; tr. 2e Ambt Almelo 09.06.1820 Henricus Bökkers, ook Beutkers|n|, geb. Schoppingen (Pruissen) ca. 1791, landbouwer (1820), z.v. Bernard Hendrik Bökkers, landbouwer, en Anna Maria Nijland.
Uit het huwelijk Ten Have-Blokhuis: Anna Maria, geb. Ambt Almelo ca. 1813; Berendina, geb. Ambt Almelo ca. 1818|ac|.
Uit het huwelijk Bökkers-Blokhuis: Joannes Bernardus, geb. Ambt Almelo ca. 1830|p|.

4.                   Gerardus Blokhuis, ged. Tubbergen 17.08.1790, landbouwer, tr. Tubbergen 13.08.1827 Joanna Kuipers, geb. Weerselo ca. 1804, d.v. Albertus Kuipers en Aleida Tinselboer.

5.                   Hendrikus Blokhuis, ook Hendrikus Weemselo|r|, geb. Albergen, ged. Tubbergen 19.02.1793|y|, landman, tr. Tubbergen 10.02.1820 Anna Maria Gebbink, geb. Albergen (Tubbergen) ca. 1794, landbouwster, d.v. Bernardus Gebbink en Henrica Reurink, weduwe Gerardus Boerigter. Uit dit huwelijk zeven zonen en een dochter|v|.

6.                   Joannes Blokhuis, geb. Albergen, ged. Tubbergen 19.02.1793 (tweeling), w.s. jonggestorven.

7.                   Aleyda Blokhuis, geb. Albergen, ged. Tubbergen 03.04.1795|f|, w.s.|o||q| tr. w.s. Weerselo voor 1827 Hermannus Heuwer/Houwer.

8.                   Joannes Blokhuis, ged. Tubbergen 23.03.1798|e|, landbouwer (1832).

9.                   Ferdinandus Blokhuis, ged. Tubbergen 23.03.1798|e| (tweeling), timmerman (1832), woont op Weemselo (1834)|w|, overl. Ootmarsum 19.08.1891, tr. Ootmarsum 15.05.1832 Johanna Maria Hermanna Brandligt, Anna, geb. Ootmarsum ca. 1809, overl. Ootmarsum 29.06.1849, d.v. Bernardus Brandligt (ca.1779-1834), bode, en Gesina Tiggelaar (ca.1783-1847).

10.                Johanna Blokhuis, geb. Albergen 1802; zie [13].

 

Noten: |a| akte no.11; RAO Wigger, Memories van aangifte, Memorie van Successie, inv.no.12 (aangifte kantoor Almelo, 1825); |b| akte no.70 (per abuis 1826 bij Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.130); |c| bij de overlijdensakte is aangetekend dat op grond van vonnis Rechtbank van Eerste Aanleg te Almelo d.d. 31.05.1820 ‘Gasthuis’ vervangen moet worden door ‘Stroothuis’; |d| Lambertus in 1798, Albertus in 1802; |e| RAO inv. 460C {get.voor J.: Lambertus Blokhuis en Sophia Stroothuis; get. voor F.: Lucas Hengelink en Joanna Stroothuis}; |f| RAO inv. 460C {get. Gertrude Stroothuis en Joanna Nieland}; |g| RAO inv.460B {get. Ferdinandus Gasthuis en Hermenegilda Stroothuis}; |h| niet vermeld (als Blokhuis) bij volkstelling 1795 of het moest zijn bij zijn vader Jan (J.J. Weusthuis, Ten erve van, 1998, p.542); |i| J.J. Weusthuis, Ten erve van, 1998, p.84 {Straathuis}; |j| inv. 460C f.97 (get. Joanna Blokhuis et Getrude Stroothuis); |k| inv.460C f.97 (get. Henr. Stroothuis et Aleyda Blokhuis); |l| inv.460C f.102 (get. Reverende Domino Pastor Henrico Bloemen); |m| inv.460C (get. Henricus Stroothuis en Aleijda Blockhuis); |n| huw.akte Ambt Almelo 1820 no.10; |o| huw.akte Ambt Almelo 13.11.1857 (no.22); |p| moeder ook Euphemia Blokhuis, huw.akte Ambt Almelo 04.11.1854 (no.20); |q| huw.akte Ambt Almelo 03.09.1859 (no.15); |r| huw.akte Tubbergen 1820 no.7: |s| 17.05 volgens Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.129; |t| ibidem, p.129; |u| J.J. Weusthuis, Ten erve van, 1998, p.546; |v| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.74; |w| ibidem, p.130; |y| vader Blockhuis nunc Weemseloo; |z||aa| trouwboek Tubbergen (ndg) f.72 (bruidedom Bartus Blokhuis, bruid Gezina van ’t Weemsel, van v/d bruid Hindrik van ’t Weemsel); |ab||ac| huw.akte Borne 1835 no.8 (moeder v/d bruid Maria Weemsel, ook van t Weems, vader v/d bruid ook ten Hage); |ad| e.v. Maria Weemsel of Blokhuis (overl.akte Ambt Almelo 1819 no.44).

 

[28] Gerardus Holsbeke, geb. Borne ca. 1762, landbouwer, timmerman (1836), overl. Zenderen (Borne) 13.04.1836|e|, tr. Borne (rk) 25.11.1793|a|

[29] Hermina Jennenboer, ook Herminegildis|f|, geb. Borne ca. 1759, doopgetuige Borne (1804), landbouwster (1825,1834), spinster (1837), overl. Zenderen (Borne) 10.03.1837|d|.

Uit het huwelijk Holsbeke-Jennenboer:

1.                   Joannes Holsbeke, Jannes, ged. Borne (rk) 15.09.1794|b|, wever (1825), bouwman (1828), overl. Zenderen (Borne) 02.11.1865, tr. 1e Borne 14.07.1825 Maria Perik, geb. Zenderen (Borne) ca. 1802, landbouwster (1825), spinster (1826), overl. Zenderen (Borne) 09.05.1826|g|, d.v. Jan Perik, landbouwer, en Diena Breuil, landbouwster, ook Berendina in de Aa; tr. 2e Borne 02.02.1828 Bernardina Snijder, geb. Borne ca. 1799, dienstmeid (1828), overl. na 1865, d.v. Albertus Snijder, bouwman, en Aleida Holtwijk, spinster.

2.                   Gerardus Holsbeke, geb. Borne 1797; zie [14].

3.                   Elizabeth, ged. Borne (rk) 17.06.1802|c|.

 

Noten: |a| inv.59 p.24; |b| inv.58 p.75; |c| inv.58 p.88 (Gerardus Oonk op de Holsbeek); |d| Hermina Jenneboer, weduwe van Gradus Hulsbekke, in huis Zenderen no.60; |e| Gradus Hulsbeke; |f| bij huwelijk zoon Joannes; |g| Peerick (overl.akte Borne 1826 no.25).

 

[30] Henricus Hulskotte, voorheen|a| olde Groothuis en daarvoor Nappers, geb. Zenderen, woont Hertme (1799), landbouwer (1834), landbouwer te Borne (1842), otr. Borne (gericht) 25.01.1799|f|, tr. Borne (voor J. Mulder R.Pr. op den Kolk|f|) 05.02.1799|g|

[31] Joanna Kamphuis, geb. Albergen, ged. Tubbergen 23.09.1768, woont Dulder (1799), landbouwster (1834), spinster (1842), overl. Hertme (Borne) 12.09.1842|j|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gesina, ged. Hertme (rk) 06.05.1800|b|, w.s. jonggestorven.

2.                   Gesiena Hulskotte, ged. Hertme (rk) 19.12.1802|c|, landbouwster (1844), overl. Borne 28.10.1881, tr. Borne 20.06.1844 Jannes Roetgerink, geb. Ambt Delden ca. 1820, landbouwer (1844), dagloner (1881), arbeider (1891), overl. Borne 04.04.1891, z.v. Berend Roetgerink, kleermaker, en Jenne Olthof, landbouwster.

3.                   Joanna, geb. Hertme 1805; zie [15].

4.                   Joanna Maria olde Groothuis, ged. Hertme (rk) 10.12.1809|e|, landbouwster, w.s. overl. na 1863, tr. Borne 11.09.1838|i| Hermannus Arendsen, geb. Weerselo ca. 1812, landbouwer, z.v. Egbert Arendsen en Janna Rotgerink; uit dit huwelijk kinderen.

5.                   Antonie, geb. ca. 1815, overl. Amsterdam 04.12.1834|h|.

 

Noten: |a| bij huw.bijln. Borne 1834 no.4 zit een Extract uit het Register van aangenomen namen, volgens hetwelk Henricus Hulskotte bij de Burgerlijke Stand te Borne op 24.03.1826 heeft verklaard de naam van Hendrikus Nappers en van Hendrikus olde Groothuis te hebben gehad en nu als vaste geslachtsnaam te kiezen Hulskotte; |b| inv.61 p.10 {Henricus Holskorte aut Nappers}; |c| inv.61 p.12 {Henricus Hulskotte}; |e| inv.61 p.19 {Hinricus olde Groothuis}; |f| inv.63 p.32; |g| inv.62 p.10; |h| Hulskaten (overl.akte Borne 1835 no.55); |i| akte no.27 {ouders bruid Hendrikus olde Groothuis en Joanna Kamphuis}; |j| e.v. Hendrikus Hulskate, d.v. Janna Avenhuis (overl.akte Borne 1842 no.45).

Generatie VI

[32] Harmen Jan Lohuis, ged. Albergen 23.08.1715, overl. voor 1817, tr. voor 1742

[33] Gesina Lubbers, overl. voor 1817.

Uit dit huwelijk zes kinderen: zie Register Loohuis. Daaronder Hermanus Lohuis, geb. Albergen 1748; zie [16].

 

[34] Jan Boshuis, tr. voor 1752

[35] Janna Boshuis.

Uit dit huwelijk:

1.                   Euphemia Boshuis, geb. Fleringen ca. 1752; zie [17].

 

[38] Egbert Gerritsen in olde Pleyhuis, eerder Coopman en Santhuis, overl. na 1764, tr. voor 1734

[39] Aele Hendrigsen (Rekers).

“Het oude Pleyhuis werd verpacht door Herinckhave. Op 14 augustus 1734 werd het olde Pleyhuis verpacht aan Egbert Gerritsen en Aele Hendrigsen. De pacht bedroeg 14 caroligulden, twee paar volwassen kippen en elke week een dienst. Voor enkele losse stukken land gold een garfpacht van elke vijf garven twee.

Op 16 november 1760 werd het erf verpacht aan Henrich in ’t olde Pleyhuis en Venne uit het oude Schurink uit Agelo. De pacht bedraagt 15 caroli gulden, 4 volwassen kippen, elke week hand- of spandienst. Voor het losse land de garf pacht zoals die gold voor hun voorgangers. Ook moeten ze overnemen de schuld van zijn vader ad 56 gulden waarvan elk jaar 6 gulden afbetaald dient te worden. Als onderpand voor deze schuld gold: ‘Zijne beide kojen, kettel en pots, sambt allen inboedel des huises nebt het saet op den balken en het saet op het land.’

Op 24 januari 1762 werd de pacht al weer overgenomen. Nu door Gerrit Jan Pleyhuis en Janna Henrixen. De pacht bleef gelijk aan die van 1760.”|b|

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit, geb. Fleringen, ged. Tubbergen 16.08.1736|g|, in leven 1748|a|.

2.                   Henric, geb. Fleringen, ged. Tubbergen 06.04.1738|c|, pachter van ’t olde Pleyhuis (1760-1762), tr. voor 1760 Venne uit het oude Schurink, geb. Agelo; uit dit huwelijk: Aleyda, geb. Fleringen, ged. Tubbergen 15.12.1764|e|.

3.                   Hermannus Joannes, geb. Fleringen, ged. Tubbergen 03.10.1739|f|, w.s. overl. voor 1748.

4.                   Euphemia, geb. Fleringen, ged. Tubbergen 07.04.1744|d|: zie [19].

 

Noten: |a| volkstelling 1748, in J.J. Weusthuis, Ten erve van (1998), p.192; |b| ibidem, p.193; |c| Henricus ex veteri Pleihuis filius Egberti Santhuis et Aleidis Rekers; |d| vader Egbertus Pleihuis, moeder Aleida Hinricides; |e| get. Egbertus Pleyhus {opa} en Euphemia oude Pleyhuis {tante}; |f| Hermannus Joannes ex veteri Pleihuis filius Egberti Brughuis et Aleida Rekers; |g| Gerardus Coopmans filius Egberti Coopman et Aleida Rekers.

 

[40] Hendrik Tennigloo, overl. voor 1782.

Kinderen:

1.                   Hendrik Tennigloo, tr. Tubbergen 1782; zie [20].

2.                   w.s. Maria Tennigloo, doopgetuige Tubbergen 25.10.1785.

 

[42] Agterland.

Kind:

1.                   Janna Agterland, tr. 2e Tubbergen 1782; zie [21].

 

[48] Hendrik oude Munnink, landbouwer te Weerselo, overl. tussen 1758 en 1824, tr. voor 1758

[49] Janna van Tijnsel, overl. tussen 1758 en 1824.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerardus/Gerrit Jan, geb. Weerselo ca. 1758; zie [24].

 

[50] Lambertus Fleerkotte, Bartus, landman te Tubbergen, overl. Tubbergen tussen 1764 en 1835|a|, tr. voor 1764

[51] Gesina Strol, overl. Tubbergen tussen 1764 en 1835|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Geertrui, geb. Tubbergen 1764; zie [25].

 

Noten: |a||b| overl.akte Weerselo 1835 no.76.

 

[52] Jan Blokhuis, lantman te Albergen buurschap Broekzijde (1795)|b|, overl. tussen 1795 en 1816, tr. voor 1763

[53] Aleida Lammers, Ale, overl. tussen 1763 en 1816.

Uit dit huwelijk:

1.                   Albertus Blokhuis, geb. Albergen ca. 1763; zie [26].

 

Noten: |b| J.J. Weusthuis, Ten erve van, 1998, p.84 en 542 {4 personen}.

 

[54] Henricus Stroothuis, wonend te Albergen (1759-1762), overl. voor 1792|e|, tr. voor 1758

[55] Margaretha Aleijda Gasthuis,|c| geb. Albergen, ged. Tubbergen 11.07.1724|b|, overl. tussen 1769 en 1787|e|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gertrudis Stroothuis, geb. Albergen, ged. Tubbergen 19.01.1758|h|.

2.                   Gesina, ged. Tubbergen 1759; zie [27].

3.                   Sophia Stroothuis, ook Fije, geb. Albergen, ged. Tubbergen 15.08.1762|a|, landbouwersche (1812), tr. Almelo 10.10.1812 Hermanus Mulder, geb. Almelo ca. 1752|d|, smid (1812), overl. Almelo 30.08.1815, z.v. Gerrit Mulder en Clasina N.

4.                   Joanna Gasthuis of Stroothuis, geb. Albergen, ged. Tubbergen 13.06.1769|i|, landbouwster, overl. Albergen (Tubbergen) 25.08.1830|g|, tr. 31.08.1802 Bernardus Grimberg, geb. Albergen, ged. Tubbergen 01.10.1756, weduwnaar Joanna Maria Drosten (-1796). Uit dit huwelijk vier kinderen.|f|

 

Noten: |a| RAO inv.460B {moeder: Aleyda Gasthuis}; |b| RAO inv.460 p.117 {vader: Ferdinandus Gast}; |c| Aleida bij huwelijk Sophia, huw.akte Almelo 10.10.1812 no.36; |d| hij kan bij zijn huwelijk geen extract uit doopregister overleggen, in plaats daarvan een verklaring van getuigen voor het Tribunal de première instance te Almelo 19.08.1812 (huw.bijl. Almelo 1812 no.36); |e| “le père et mère de la dite Fije Stroothuis, nommé Henri Stroothuis et Grete Gasthuis (..) sont decedés, la mère depuis vingt cinq ans et le père depuis vingt ans” (huw.bijl. Almelo 1812 no.36); |f| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.107; |g| “Johanna Stroothuis of Gasthuis, dochter van wijlen Hendrik Gasthuis en en van wijlen Geertjen, de familienaam dezer laatste onbekend” (overl.akte Tubbergen 1830 no.84); |h| moeder Gertrudis Gasthuis; |i| vader Henricus Gasthuis, moeder Gertrudis Gasthuis.

 

[56] Jan Hulsbeke, tr. voor 1762

[57] Grietje Oonk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerardus Holsbeke, geb. Borne ca. 1762; zie [28].

 

[58] Gerrit Jenneboer, landbouwer, overl. Borne voor 1837, tr. voor 1755

[59] Susanna Snieders, overl. Borne voor 1837.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hermannus Jenneboer, ged. Borne (rk) 29.03.1755.

2.                   Wilhelma Jenneboer, ged. Borne (rk) 19.09.1759.
= w.s. Hermina Jennenboer, geb. Borne ca. 1759; zie [29].

3.                   Joanna Jenneboer, ged. Borne (rk) 23.08.1762.

Opm: De naam Snieders komt uit overlijdensakte van dochter Hermina, Borne 1837. Echtpaar niet gevonden.

 

[60] Willem Nappers, ged. Borne 08.09.1742|d|, overl. tussen 1781 en 1799, tr. Hertme (rk) 21.10.1776|a|

[61] Gezina Holscorte, ook Holskate, overl. na 1781.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henricus Nappers, geb. Zenderen; zie [30].

2.                   Fredericus Nappers, ged. Borne (rk) 29.06.1778|c|.

3.                   Antonius Nappers, ged. Borne (rk) 05.01.1781|b|, wever (1812), overl. Hertme (Borne) 16.11.1812|e|.

 

Noten: |a| inv.62 p.7 (bruid Holskate)); |b| inv.58 p.50; |c| inv.58 p.45 (get. Fredericus Nappers {oom}); |d| website Alfons Santen; |e| z.v. Willem Holskotte en Gesiena Nappers {achternamen omgewisseld?}.

 

[62] Jan Kamphuis, lantman te Klooster Albergen (1795)|a|, overl. Tubbergen tussen 1777 en 1799, tr. voor 1762

[63] Janna Fleerkotte, overl. Tubbergen tussen 1777 en 1842.

Uit dit huwelijk:

1.                   Henricus Kamphuis, ged. Tubbergen 09.10.1762.

2.                   Joanna Kamphuis, geb. Albergen, ged. Tubbergen 1768; zie [31].

3.                   Joanna Maria Kamphuis, ged. Tubbergen 14.09.1772.

4.                   Aleijda Kamphuis, ged. Tubbergen 17.12.1777.

 

Noten: |a| J.J. Weusthuis, Ten erve van, 1998, p.129 en 544 {7 personen}.

Generatie VII

[64] Gerardus Loohuis, tr.

[65] Margareta van Steede.

Uit dit huwelijk vijf kinderen (zie Register Loohuis), waaronder: Hermannus Loohuis, geb. Tubbergen 1715: zie [32].

 

[104] Blokhuis, woont Albergen (1748)|a|.

Kind:

1.                   Jan Blokhuis; zie [52].

 

Noten: |a| J.J. Weusthuis, Ten erve van, 1998, p.83/84 en 522 {Gerrit of Jan}.

 

[110] Ferdinandus Gerritzen Gast, of Gasthues|e||f| of van ’t Gasthues|g|, woont Albergen (1748)|j|, tr. 23.01.1705

[111] Gertrudis Heijne, of Heynmans|h| of Heijnemans|i|, Geertjen, overl. na 1748.

“Eén van de onder Huize Weemselo horende optrekken, was het Gasthuis, nu aan de Weemselerweg en bewoond door de familie Rijsman. Omstreeks 1675 woonde daar een zekere Gastgeerd. Hij zal wel Gerrit hebben geheten en was vermoedelijk, wat zijn achternaam betreft, één van de vele naamlozen uit die tijd. Op 23 januari 1705 werd een huwelijksakte opgemaakt, waarop de naam ’t Gasthuis weer voorkwam. Toen trouwde Ferdinand Gerritzen van ’t Gasthuis met Gertruida Heininck, een bloedverwant van ‘Gastgeerd’. Genoemd echtpaar kreeg tien kinderen – twee zoons en acht dochters – waarvan een aantal welluidende namen droeg als Genoveva en Margaritha. Van de meisjes bleven er vijf in de buurt van het ouderlijk huis wonen. Ze trouwden in bij Lubbers, Dijkers, Fleerkotte, Stroothuis en op ’t Heethuis in Fleringen.”|l|

De huidige plek valt overigens niet samen met de historische. “In 1891 werd het Gasthuis afgebroken en verkocht. Daarmee kwam een einde aan een boerderij met twee zijschotten ter weerszijden van de deeldeuren. Op een houtwal, tegenover de plaats waar eens het Gasthuis stond, staat een dikke eik, die alleen nog de volledige geschiedenis kent van deze boerenplaats. Aan de overkant van het karrespoor werd een kleiner boerderijtje gebouwd, dat de naam het Gasthuis zou overnemen van zijn voorganger.”|r|

Uit dit huwelijk:

1.                   Gesina Gast, geb. Albergen 17.08.1705, ged. Tubbergen 17.08.1705|h|.

2.                   Genovefa Gast, geb. Albergen 01.10.1706, ged. Tubbergen 02.10.1706|i|.

3.                   Joanna Maria van 't Gasthues, geb. Albergen, ged. Tubbergen 05.03.1710|g|.

4.                   Joanna Gast, geb. Albergen, ged. Tubbergen 14.01.1712|d|.

5.                   Lambertus Gast, geb. Albergen, ged. Tubbergen 01.07.1713|c|.

6.                   Gertrudis Gast, geb. Albergen, ged. Tubbergen 19.05.1715|b|, woont bij ouders in Albergen 1748|j|.

7.                   Anna Maria Gasthues, geb. Albergen, ged. Tubbergen 16.07.1716|f|.

8.                   Aleijdis Gast, geb. Albergen, ged. Tubbergen 06.05.1718|a|.

9.                   Hermannus Joannes Gasthues, Mannes, geb. Albergen, ged. Tubbergen 15.03.1720|e|, timmerman, woont Albergen buurschap Weemselo (1795)|k|, tr. 1745 Catharina Fleerkotte.
Uit dit huwelijk acht kinderen.|m|

a.       “Joanna, één van de dochters, bleef het ouderhuis trouw en trad op 13 oktober 1777 in het huwelijk met Hermanus Brummelhuis, een timmerman uit Haaksbergen. Deze noemde zich ook wel Weemselo. Vermoedelijk omdat de buurt, waarin het Gasthuis stond, zo werd genoemd. Zijn vrouw noemde zich ook wel Janna Weemselo. Ze kregen vijf kinderen.”|n|

b.       Joanna Weemseloo, geb. ca. 1750, tr. 1e voor 1777 Jan Hendrik Bouwhuis, overl. voor 1777; otr. 2e Almelo 20.09.1777|q|, tr. Almelo 11.10.1777 Hermannus Brummelhuis, nunc Weemselo (1781)|p|, geb. Haaksbergen, woont Almelo (1777), z.v. Geuken ten Brummelhuis.
Uit het huwelijk Brummelhuis-Weemsel: Gesina Brummelhuis, ged. Tubbergen 21.05.1781|b|; Gerardus Brummelhuis, ged. Tubbergen 22.04.1785|o|.

10.                Margaretha Aleijda Gast, geb. 1724: zie [55].

11.                Henric, woont bij ouders in Albergen (1748)|j|.

 

Noten: |a| RAO inv.460 p.89 {patrinus Gerardus Gast, matrina Gertrudis Heijne}; |b| RAO inv.460 p.75; |c| RAO inv.460 p.67; |d| RAO inv.460 p.62; |e| RAO inv.460 p.97 {patrinus Henrius Heijne, matrina Gesina Gast}; |f| RAO inv.460 p.80; |g| RAO inv.460 p.54 {patrinus Jo(anne)es Gasthues, matrina Jo(ann)a Mulders}; |h| RAO inv.460 p.41 {quam eadem die natam}; |i| RAO inv.460 p.44 {quam pridie natam; vader: Ferdinandus Gerritzen Gast}; |j| J.J. Weusthuis, Ten erve van, 1998, p.99 en 523 {Ferdinand Gasthuys} {4 personen: Ferdinand, Geertjen en kinders Henric en Grete volwassen); |k| ibidem p.99 en 543 {6 personen}; |l| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.125; |m| ibidem, p.125; |n| ibidem, p.125; |o| RAO inv. 460c f.88 (get. Hermannus Pinders et Joanna Brummelhuis); |p| inv. 460C f.55 (get. Johannus Brummelhuis en Odilia Pinners); |q| att. naar Tubbergen {Janna Weemsel}; |r| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.125.

 

[120] Gerrardus Nappers, doopgetuige Borne (rk) 15.06.1767, 23.11.1767, 01.06.1775, 01.10.1777 en 05.01.1779, tr. voor 1739

[121] Aleida (Huijsmans)(Holshoff)(Hulshoff).

Kinderen:

1.                   Fredericus Nappers, ged. Borne 18.01.1739, doopgetuige Borne (rk) 29.6.1778, w.s. wever te Zenderen (1795), tr. Hertme (rk) 12.07.1773 Geertrui Huisman/Huijsmans; uit dit huwelijk kinderen.

2.                   Willem Nappers, geb. Borne 1742: zie [60].

3.                   Antonius Nappers, ged. Borne 05.02.1745, overl. na 1748, w.s. voor 27.11.1749.

4.                   Joanna Nappers, ged. Borne 28.02.1747, landbouwster (1811), overl. Zenderen (Borne) 26.05.1811, tr. voor 1777 Jannes Hulshof, overl. voor 1811; uit dit huwelijk kinderen.

5.                   Antonius Nappers, ged. Borne 27.11.1749.

6.                   Gertrude Nappers, ged. Borne 22.09.1751.

 

Noten: Website Alfons Santen: Borne dopen voor 1811.

 

[122] Holscorte.

Kinderen:

1.                   Gezina: zie [61].

2.                   Gerrardus Holskorte, ged. Borne 17.09.1745 {ouders bekend}.

 

Noten: Website Alfons Santen: Borne dopen voor 1811.

Generatie VIII

[220] Gerrit/Geert/Gerardus Gast, tr.

[221] Gertrudis N |a|b||c|.

Kinderen:

1.                   Ferdinandus Gerritzen; zie [110].

2.                   Jan Geertsen uit het Gasthuis (1711), ook Brouwershuijs (1740), otr. Almelo (ndg) 19.07.1711 Jenneken uit het Bosjen, overl. voor 1732; otr. 2e Almelo (ndg) 26.10.1732, tr. Almelo 16.11.1732 Gerritdina Hemmink.
Uit het huwelijk Jan-Jenneken: Hendrik, otr./tr. Almelo (ndg) 04.09/09.10.1740 NN; Hendrina Jansen, otr./tr. Almelo (ndg) 04.09/09.10.1740 NN.

3.                   Lucas, geb. Albergen, ged. Tubbergen 19.02.1689|a|, tr. Joanna Hunse.
Uit dit huwelijk: Gertudis, geb. Clooster, ged. Tubbergen 10.02.1724|d|.

4.                   Anna Margaretha, geb. Albergen 22.02.1694, ged. Tubbergen 27.02.1694|b|.

5.                   Gerardus, geb. Albergen 10.02.1697, ged. Tubbergen 17.02.1697|c|.

 

Noten: |a| moeder Gertrudis Santhuijs, getuige Marg. Heydt; |b| moeder Gertrudis Eskes; |c| moeder Gertudis Janzen, getuigen Lambertus Brouwer en Tiburtia Dyckers; |d| getuigen Erasmus Hunse en Gertrudis Gast.

 

[222] Heijne, of Heineman, erve in Albergen buurschap Harbrinkhoek.|a|

 

Noten: |a| J.J. Weusthuis, Ten erve van, 1998, pp.114-116, 524 en 544.

 


Aansluiting op andere kwartierstaten:

o   [18/19] = [90/91] in Kwartierstaat Jan Vennegoor of Hesselink / door Hans Schulten, «Sinds jaar en dag», CD NGV Twente 25 jaar.

o   [110/111] Gast/Heijne in Kwartierstaat Benerink door R.Th. Groothedde.

o  


terug naar overzicht Loohuis