terug naar www.hjmwijers.nl

Website ter Morsche, ter Mors


Bronnen

Websites

Overzichten

Vragen en opmerkingen

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com

H.J.Michiel Wijers
Eindhoven, juni 2002 (laatst herzien mei 2014)