Fragment Schimmel (2)

 

Dit fragment betreft een aanvulling op de nazaten van Jan Schimmel en Carolina Henriëtta van der Meer Mohr, resp. Johanna Cornelia Verschoor van Nisse, gepubliceerd door Teus Schimmel op tschimmel.nl/pa14566.pdf.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, december 2008 (laatst herzien april 2015)

 


 

I.  Jan Schimmel, later van Brakel Schimmel, tr. 1e Goes 25.09.1845 Carolina Henriëtta van der Meer Mohr (1819-1847); tr. 2e Delft 21.03.1850 Johanna Cornelia Verschoor van Nisse (1827-1879).

Uit het huwelijk Schimmel-van der Meer Mohr:

1.                  Jan van Brakel Schimmel, geb. ca. 1847, luitenant-ter-zee eerste klasse der Koninklijke Nederlandsche Marine in Oost-Indië 01.08.1882 (vermeld t/m 1886), overl. Baarn 18.06.1895|c|, tr. Amsterdam 31.05.1894 Johanna Maria Pauline Pronck, geb. Brielle 10.04.1855, overl. Haarlem 11.03.1935, begr. Diemerbrug (Bpl.Rustoord) 14.03.1935, d.v. Jan Abraham Pronck en Johanna Maria Pauline Schott Bruijn.
     JMPP tr. 2e Haarlem 22.12.1898 Paul Adriaan van der Loeff, geb. Appingedam 25.01.1849, kapitein (1884), overl. tussen 1895 en 1909, z.v. Paulus Adrianus van der Loeff (1811-1866), medicinae doctor, en Cornelia Ebelina Cleveringa (1817-na1866); tr. 3e Bloemendaal(NH) 20.02.1909 Henri Wittebrood, geb. Eefde (Gorssel) 07.05.1866, overl. ’s-Graveland 21.11.1925, z.v. Frederik Wittebrood en Hendrina Scholten.
     PAvdL tr. 1e Groningen 31.10.1884 Elisabeth Johanna Hoitsema, geb. Groningen 10.01.1861, d.v. Jan Everhard Petrus Hoitsema (1828-1907), uitgever/courantier/boekdrukker, en Eta Geertruida Lieftinck (1835-1904).

Uit het huwelijk Schimmel-Verschoor van Nisse (kinderen geboren als Schimmel):

2.                  Susanna Gerarda Cornelia van Brakel Schimmel, geb. Noord-Krayloo (boven Naarden) 31.01.1851, overl. ’s-Gravenhage 13.03.1925, tr. Assen 27.04.1874 Pieter Cornelis Jan Visser, geb. Brielle 31.08.1846, tweede luitenant (1874), eerste luitenant der artillerie (1875), generaal, overl. (’s-Gravenhage) 03.01.1924, z.v. Abraham Rutger Visser (ca.1815-1860) en Maria Rebecca Vlielander.
Uit dit huwelijk: Adriaan, geb. Arnhem 16.03.1875, overl. Epe 04.03.1945; Johanna Cornelia, geb. Brielle 02.05.1877.

3.                  Alida Elisabeth van Brakel Schimmel, geb. Hofstede Noord-Krayloo (boven Naarden) 27.04.1854, overl. Hilversum 10.09.1926.

4.                  Reinier Frans Schimmel, geb. Hofstede Noord-Krayloo (boven Naarden) 04.03.1856, overl. Hofstede Noord-Krayloo (boven Naarden) 14.08.1856.

                    dochter ‘het jongste kind’, geb. Hofstede Noord-Krayloo (boven Naarden) 01.11.1857, overl. Weesp 02.01.1858.

5.                  Johanna Cornelia Schimmel, geb. Hilversum 13.06.1862, overl. Hilversum 03.10.1863.

6.                  Reinier Frans van Brakel Schimmel, geb. Hilversum 1865; volgt II.

 

Noten: |b| huw.akte Assen 1874 no.8, huw.akte Arnhem 1890 no.74 en overl.akte Baarn 1895 no.72; |c| overl.akte Baarn 1895 no.72 {van Brakel Schimmel, moeder Jeanette van der Meer Mohr}.

 


 

II.  Reinier Frans van Brakel Schimmel, z.v. I, geb. Hilversum 30.05.1865, adelborst eerste klasse der Koninklijke Nederlandsche Marine in Oost-Indië 02.08.1887, luitenant-ter-zee tweede klasse 21.02.1889, luitenant-ter-zee eerste klasse 01.11.1901, tr. Arnhem 01.05.1890 Adèle Wilhelmine Goudriaan, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1866, overl. ’s-Hertogenbosch 22.10.1937, d.v. Willem Goudriaan, kolonel commandant (1890), en Alida Fredrika Charlotte van Nouhuijs.

Uit dit huwelijk:

1.                  Reina Adela van Brakel Schimmel, geb. Den Helder 06.08.1892, verpleegster (1922), tr. Rheden 02.05.1922 Jan Egbert Rudolf Koelman, geb. Amsterdam ca. 1887, z.v. Dirk Antonius Koelman en Elisabeth Theodora Maria Slaghek.

 


terug naar het overzicht Schimmel