Fragment Schimmel (4)

 

Dit fragment betreft een aanvulling op de families gepubliceerd door Teus Schimmel op tschimmel.nl.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, december 2008 (laatst herzien augustus 2014)

 


 

I.  Joannes Schimmel, Jan, arbeider (1835), tr. voor 1802 Arnolda Bus, Aartje.

Uit dit huwelijk:

1.                  Rigardus Schimmel, geb. Bussum ca. 1802; volgt II.a.

2.                  Elisabeth Schimmel, geb. Bussum ca. 1804, dienstbaar (1834), overl. Hilversum 31.01.1851, tr. Hilversum 05.02.1834 Gerrit Veen, ged. Hilversum 25.02.1799, wever (1820,1834,1851,1859), baardscheerder (1860), overl. Hilversum 10.03.1866, z.v. Lammert Veen, wever, en Elsje Zonderhuijzen.
Uit dit huwelijk: Jan, geb. Hilversum 13.04.1835, overl. Hilversum 07.06.1835; Jan, geb. Hilversum 03.07.1836; Aartje, geb. Hilversum 08.01.1839, overl. Hilversum 16.01.1839; Arnolda, geb. Hilversum 24.02.1840; Gerrit, geb. Hilversum 13.06.1841, overl. Hilversum 20.10.1841; Elisabeth, geb. Hilversum 01.04.1843.
     GV tr. 1e Hilversum 10.08.1820 Marritje Andriessen, Maria, ged. Hilversum 27.01.1798, spinster, overl. Hilversum 20.07.1833, d.v. Elbert Andriessen en Annigje de Wit.

3.                  Gerardus Schimmel, geb. Bussum ca. 1805; volgt II.b.

 


 

II.a. Rigardus Schimmel, Rijk, z.v. I, geb. Bussum ca. 1802, daglooner (1836), kleerbleker (1839,1840), overl. Bussum 03.07.1860, tr. Ankeveen 19.11.1836 Cornelia van Blarcum, Neeltje, geb. Ankeveen ca. 1799, wasvrouw (1836), kleerbleekster (1863), overl. Bussum 08.05.1868|c|, d.v. Lambert van Blarcum en Aaltje Hendriks.

     NvB tr. 1e Ankeveen 30.04.1823 Antonius Koster, geb. Ankeveen ca. 1795, veehouder, overl. voor 1836, z.v. Teunis Koster en Grietje Motters.

Uit dit huwelijk:

1.                  Ariana Schimmel, geb. ca. 1837, overl. Bussum 02.09.1840|b|.

2.                  Alida Schimel, geb. Bussum xx.10.1839, overl. Bussum 26.11.1839|a|.

3.                  Hendrikus Schimmel, geb. Bussum ca. 1839; volgt III.a.

4.                  Adriana Schimmel, geb. Bussum ca. 1841, overl. Bussum 24.03.1862.

 

Noten: |a| moeder van Blarkom (overl.akte Bussum 1839 no.22); |b| vader Richardus, moeder van Blarkom (overl.akte Bussum 1840 no.21); |c| van Blarkom (overl.akte Bussum 1868 no.12).

 


 

III.a. Hendrikus Schimmel, z.v. II.a, geb. Bussum ca. 1839, kleerbleker (1863,1887), overl. Baarn 28.03.1912, tr. Bussum 03.06.1863|a| Elisabeth Brouwer, geb. Hilversum 19.06.1838, overl. Baarn 02.10.1912, d.v. Hendrik Brouwer, landbouwer, en Clasina/Klaasje Ruiter.

Uit dit huwelijk:

1.                  Rijk Schimmel, geb. Bussum ca. 1865; volgt IV.a.

2.                  Klasina Schimmel, geb. Bussum ca. 1866, overl. Baarn 17.11.1913, tr. Baarn 01.05.1903 Hendrikus Johannes de Beer, geb. Baarn 10.11.1859, overl. Baarn 23.10.1917, z.v. Wilhelmus de Beer en Alberdina Bouwmeester.

3.                  Cornelia Schimmel, geb. Bussum ca. 1869, overl. Bussum 01.08.1894.

4.                  Adriana Schimmel, geb. Bussum xx.08.1870, overl. Bussum 24.01.1871|b|.

5.                  Henrikus Schimmel, geb. Bussum ca. 1870, tr. Baarn 17.02.1905 Elisabeth Maria de Beer, geb. Baarn 07.04.1862, d.v. Wilhelmus de Beer en Catharina Frederika van Klaarwater.

6.                  Adriana Schimmel, geb. Bussum ca. 1873, overl. Bussum 19.10.1875.

7.                  Wilhelmina Schimmel, geb. Bussum ca. 1874, overl. Bussum 19.03.1915, tr. Baarn 05.08.1901 Jacobus Gijsbertus Majoor, geb. Bussum 20.12.1872, timmerman (1918), overl. Bussum 01.05.1943, z.v. Jacobus Antonius Majoor en Gijsberta van Eijden.
     JGM tr. 2e Naarden 13.08.1918 Maria Splint, geb. Naarden ca. 1880, naaister (1918), overl. Bussum 03.02.1956, d.v. Pieter Splint en Gijsberta Ernst.

 

Noten: |a| moeder bruidegom van Blarkom (huw.akte Hilversum 1863 no.19); |b| ‘zoon’ van HS (overl.akte Bussum 1871 no.9).

 


 

IV.a. Rijk Schimmel, z.v. III.a, geb. Bussum ca. 1865, kleerbleeker (1887), overl. Naarden 05.01.1916, tr. Bussum 02.05.1887 Geertruida Catharina Terhoeven, geb. Zaandam ca. 1862, dienstbode (1887), overl. Bussum 02.02.1933, d.v. Johannes Terhoeven, timmerman, en Catharina van Eig.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrikus Johannes Schimmel, geb. Bussum 12.02.1888.

2.                  Catharina Schimmel, geb. Bussum 08.02.1889 (akte), overl. Bussum 25.04.1958, ongehuwd.

3.                  Bernardus Schimmel, geb. Bussum 14.05.1891.

 


 

II.b. Gerardus Schimmel, Gerrit, z.v. I, geb. Bussum ca. 1805, arbeider (1835,1839), werkman (1852), overl. Bussum 14.01.1858, tr. Bussum 02.06.1835 Petronella Werkhoven, geb. Bussum/Soest ca. 1808, dienstbaar (1835), overl. Bussum 17.11.1876, d.v. Jan Werkhoven en Marretje Pannekoek.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Schimmel, geb. ca. 1837; volgt III.b.

2.                  Gerrardus Schimmel, geb. Bussum xx.02.1838, overl. Bussum 14.09.1838|a|.

3.                  Gerrardus Schimmel, geb. Bussum xx.12.1839, overl. Bussum 04.12.1839|b|.

4.                  Adriana Schimmel, geb. ca. 1838/1839, overl. Weesperkarspel 01.12.1892, tr. Bussum 13.04.1867 Gerrardus Ludovicus Vilter, geb. ’s-Gravenhage ca. 1832, kleerbleker (1863,1867,1897), bleker (1899), overl. Weesperkarspel 01.10.1899|c|, z.v. Gerrit Vilter en Maria Bakker.
Uit dit huwelijk (meestal Vilters): Gerardus Hendrikus, geb. ca. 1869, overl. Nijmegen 13.04.1928; Gerardus Johannes, geb. Bussum xx.02.1870, overl. Bussum 28.10.1870; Gijsbertus Johannes, geb.
Bussum ca. 1872, overl. na 1900; Cornelia Antonia, geb. Bussum xx.06.1873, overl. Bussum 01.10.1873; Hendrikus Ludovicus, geb. Bussum ca. 1875, overl. na 1899; Cornelia Everarda, geb. Bussum ca. 1876, overl. Nijmegen 22.03.1910; Maria Aleida, geb. Bussum 06.02.1879, overl. na 1905.
     GLV tr. 1e Bussum 16.04.1863 Jannetje Brouwer, geb. ca. 1824, kleerbleekster (1863), overl. voor 1867, d.v. Tijs Brouwer en Petronella Schoonderbeek.
     JB tr. 1e Bussum 15.05.1850 Johannes Hendrikus van Thienen, geb. Bussum ca. 1815, timmerman (1850), overl. voor 1863, z.v. Gijsbert van Thienen, broodbakker, en Elizabeth de Graaf.

5.                  Margaretha Schimmel, geb. ca. 1839, overl. Bussum 08.01.1905, tr. Bussum 04.06.1867 Lambertus Vos, geb. ca. 1840, werkman (1867), arbeider (1891), overl. tussen 1905 en 1943, z.v. Lubbert Vos en Marretje Veen.
Uit dit huwelijk: Bartholomeus, geb. Bussum ca. 1869, overl. Bussum 30.10.1943; Gerardus, geb. Bussum xx.06.1870, overl. Bussum 18.08.1870; Gerardus, geb. ca. 1872; levenloze zoon, Bussum 01.12.1878.

6.                  Johanna Schimmel, geb. Bussum ca. 1841, overl. Bussum 10.12.1842.

7.                  Antonia Schimmel, geb. Bussum ca. 1843, overl. Bussum 01.05.1885, tr. Bussum 31.05.1876 Gerardus Thomas Steur, geb. Bussum ca. 1836, blekersknecht (1863), kleerbleker (1876,1886), overl. tussen 1886 en 1888, z.v. Hendrik Steur en Gijsje Wortel.
     GTS tr. 1e Weesp 09.07.1863 Allegonda Timmermans, geb. Nederweert ca. 1844, overl. voor 1876, d.v. Hendrik Timmermans en Anna Catharina Boonen; tr. 3e Weesp 06.01.1886 Evertje, jongere zus van Antonia.

8.                  Gerardus Schimmel, geb. Bussum ca. 1844; volgt III.c.

9.                  Rijk Schimmel, geb. ca. 1846; volgt III.d.

10.              Evertje Schimmel, geb. Bussum ca. 1848, overl. Weesperkarspel 30.03.1893, tr. 1e Weesp 06.01.1886 Gerardus Thomas Steur, geb. Bussum ca. 1836, blekersknecht (1863), kleerbleker (1876,1886), overl. Weesp 26.06.1886, z.v. Hendrik Steur en Gijsje Wortel; tr. 2e Weesp 05.01.1888 Willem Lam, geb. Laren(NH) ca. 1853, tuinman (1888), werkman (1898), z.v. Jacob Lam en Gerritje Smit.
     GTS tr. 1e Weesp 09.07.1863 Allegonda Timmermans, geb. Nederweert ca. 1844, overl. voor 1876, d.v. Hendrik Timmermans en Anna Catharina Boonen; tr. 2e Bussum 31.05.1876 Antonia, oudere zus van Evertje.
     WL tr. 2e Weesp 12.01.1898 Jannetje van de Brug, geb. Hoogland 23.10.1848, d.v. Willem van de Brug en Hendje Eibergen.
     JvdB tr. 1e Amersfoort 04.05.1870 Jacob Burgstede, geb. Leusden 29.07.1838, overl. Weesp 06.10.1894, z.v. Jan Burgstede en Gerritje Hannisse.

11.              Johannes Schimmel, geb. Bussum ca. 1848, overl. Bussum 20.05.1868.

12.              Elizabeth Schimmel, geb. Bussum xx.02.1852, overl. Bussum 26.08.1852.

 

Noten: |a| moeder Cornelia (overl.akte Bussum 1838 no.11); |b| moeder Cornelia (overl.akte Bussum 1839 no.23); |c| Gerardus Ludovicus Vilters (overl.akte Weesperkarspel 1899 no.32).

 


 

III.b. Johannes Schimmel, z.v. II.b, geb. ca. 1837, broodbakker (1865,1867), bakker (1892,1894), overl. Bussum 23.03.1902, tr. Bussum 13.05.1865 Marretje Tukker, geb. (Bussum) ca. 1837, overl. Bussum 21.11.1921, d.v. Coenraad Tukker en Clara Krijnen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus Schimmel, geb. Bussum xx.11.1866, overl. Bussum 14.03.1867.

2.                  Johannes Koenradis Schimmel, geb. Bussum xx.07.1869, overl. Bussum 21.01.1870.

3.                  Coenradus Schimmel, geb. Bussum ca. 1872; volgt IV.b.

4.                  Gerrardus Schimmel, geb. Bussum ca. 1873, schilder (1892), overl. Bussum 19.10.1892.

5.                  Nicolaas Schimmel, geb. Bussum ca. 1879; volgt IV.c.

 

Noten: |a| voogd v/d bruid Willem Helling; toeziend voogd Johannes van den Berg.

 


 

IV.b. Coenradus Schimmel, z.v. III.b, geb. Bussum ca. 1872, bakker, overl. Bussum 08.07.1957, tr. 1e Bussum 30.07.1894|a| Leentje Dams, geb. Utrecht 24.01.1872, overl. Bussum 04.05.1924, d.v. Nelletje Dams; tr. 2e Bussum 08.08.1928 Hendrina Theodora Schuurman, geb. Doornenburg 09.10.1883, overl. Woerden 13.09.1958, d.v. Hermanus Jacobus Schuurman, postbode, en Theodora Heijmen.

Uit het huwelijk Schimmel-Dams:

1.                  Maria Helena Tiburtius Susanna Schimmel, geb. Bussum 12.08.1895 (akte), tr. Bussum 28.11.1917 Cornelis Tabak, geb. Hilversum 01.09.1895, electricien (1917), overl. Bussum 09.04.1975, z.v. Arie Jan Tabak, tapijtmaker, en Wilhelmina Kaspers.

2.                  Johannes Albertus Schimmel, geb. Bussum 22.02.1897 (akte), bakkersknecht (1921), tr. Bussum 18.05.1921 Sophia van Breemen, geb. Bussum ca. 1902, d.v. Bartholomeus van Breemen, bakker, en Helena de Jong.

3.                  Petrus Bernardus Schimmel, geb. Bussum 20.08.1898 (akte), schoenmaker, overl. na 1928, tr. Bussum 06.06.1923 Hendrika Eva Kippersluis, geb. Bussum ca. 1900, overl. Bussum 08.05.1928, d.v. Fredericus Kippersluis en Joanna van der Voort.

4.                  Clasina Rosalia Schimmel, geb. Bussum 31.08.1900 (akte), tr. Bussum 04.10.1922 Adrianus Johannes de Bruijn, geb. Naarden ca. 1897, bakker (1922), z.v. Johannes de Bruijn, arbeider, en Jacoba Anthonia van den Vuurst.
Uit dit huwelijk: Jacoba Anthonia, geb. Naarden ca. 1926, overl. Bussum 21.01.1956.

5.                  Petronella Antonia Maria Schimmel, geb. Bussum 08.12.1902.

6.                  Johanna Maria Schimmel, geb. Bussum 25.12.1906|a|, overl. 02.04.1971, tr. Hilversum 19.04.1931 Johannes Gerardus Ruiter, geb. Hilversum ca. 1907, bouwkundige, overl. Amsterdam 29.10.1944, z.v. Petrus Emanuel Ruiter en Johanna Reijn.

 

Noten: |a| moeder Damps (De Gooi- en Eemlander 29.12.1906).

 


 

IV.c. Nicolaas Schimmel, z.v. III.b, geb. Bussum ca. 1879, kruidenier (1904), overl. voor 1967, tr. Bussum 13.09.1904 Petronella van Boelenhoven, geb. Hilversum ca. 1880, overl. Bussum 22.03.1967, begr. Bussum (RRK Kerkhof) 24.03.1967 d.v. Hendrik van Boelenhoven en Judith van Ouwerkerk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Marret Judith Schimmel, geb. Bussum 26.08.1906 (akte), overl. na 1967, tr. Hilversum 17.08.1932 Hendrik Willem Kat, geb. Zaandam ca. 1903, rijksklerk (1932), overl. Hilversum 01.02.1966, z.v. Willem Kat en Elisabeth Dekker.

 


 

III.c. Gerardus Schimmel, z.v. II.b, geb. Bussum ca. 1844, metselaar, overl. Rosmalen 21.02.1917|a|, tr. Naarden 22.08.1874 Cornelia van Eijden, geb. Bussum ca. 1848, overl. Bussum 09.02.1937, d.v. Hermanus van Eijden en Jacoba de Beer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacoba Schimmel, geb. Bussum ca. 1877, overl. Bussum 20.10.1911, tr. Bussum 04.06.1901 Anthonius Roeten, geb. Naarden 08.11.1877, metselaar (1901,1912), overl. Bussum 05.08.1944, z.v. Teunis Roeten, metselaar, en Hendrika Dijkman.
     AR tr. 2e Bussum 04.09.1912 Johanna Maria van Thienen, geb. Bussum ca. 1878, overl. Weesp 06.08.1960, d.v. Mathias Gijsbertus Hendrikus van Thienen en Marretje Krijnen.

2.                  Cornelia Schimmel, geb. Bussum ca. 1878, overl. Bussum 11.02.1958, ongehuwd.

3.                  Gerardus Germanus Laurentius Schimmel, geb. Bussum ca. 1878; volgt IV.d.

4.                  Hermanus Johannes Schimmel, geb. Bussum ca. 1879; volgt IV.e.

5.                  Johanna Schimmel, geb. xx.11.1880, overl. Bussum 28.01.1881.

6.                  Johannes Schimmel, geb. Bussum ca. 1881, overl. Bussum 26.12.1884.

7.                  Jacobus Gerardus Schimmel, geb. Bussum 1883; volgt IV.f.

8.                  Richardus Antonius Petrus Schimmel, geb. Bussum 20.10.1885 (akte), overl. Bussum 24.09.1886.

9.                  Louise Hendrina Schimmel, geb. Bussum 25.06.1887.

 

Noten: |a| ook overl.akte Bussum 1917 no.25.

 


 

IV.d. Gerardus Germanus Laurentius Schimmel, z.v. III.c, geb. Bussum ca. 1878, metselaar (1932), overl. Bussum 18.10.1944, tr. Laren(NH) 12.07.1904 Geertje van Eijden, geb. Laren(NH) ca. 1879, overl. na 1944, d.v. Rut van Eijden en Marretje van Veen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus Ruthgerus Schimmel, geb. Bussum 24.03.1905 (akte)|a|.

2.                  Maria Cornelia Schimmel, geb. Bussum 19.04.1907 (akte)|b|.

3.                  Cornelia Maria Geertruida Schimmel, geb. Bussum 11.01.1910 (akte), tr. Amsterdam 27.04.1932 Josephus Johannes Hendricus van der Horst, geb. Amsterdam ca. 1906, rijwielhersteller, z.v. Josephus Gerardus Hendricus van der Horst en Anna Maria Berkhout.

 

Noten: |a| Gerarda Rutgerus (De Gooi- en Eemlander 25.03.1905); |b| moeder Van Eeden (De Gooi- en Eemlander 20.04.1907).

 


 

IV.e. Hermanus Johannes Schimmel, z.v. III.c, geb. Bussum ca. 1879, metselaar (1905), metselaarsknecht (1919), metselaar (1927), overl. Bussum 29.04.1955, tr. 1e Bussum 07.06.1905 Geertruida Kok, geb. Soest 18.09.1875, overl. Bussum 12.07.1926, d.v. Goosen Kok, los werkman, en Hendrica van Soest; tr. 2e Laren 18.05.1927 (echtsch. 07.03.1936) Dora van Eijden, geb. Laren ca. 1887, overl. na 1939, d.v. Ruth van Eijden en Maria Veen.

     DvE tr. 1e Laren 15.02.1911 Rijk Cornelis Hilhorst, geb. Eemnes 15.05.1881, koetsier, zoverl. Laren 18.11.1923, z.v. Jan Hilhorst, landbouwer, en Jannetje ter Weijden.

Uit het huwelijk Schimmel-Kok:

1.                  Cornelia Hendrika Schimmel, geb. Bussum 24.09.1906 (akte), overl. Bussum 26.08.1919.

2.                  Godefridus Johannes Josephus Schimmel, geb. Bussum 25.03.1910 (akte), los arbeider (1932), tr. Bussum 23.03.1932 Johanna Blom, geb. Baarn ca. 1912, d.v. Jan Blom en Johanna Maria Daatzelaar.

 


 

IV.f. Jacobus Gerardus Schimmel, z.v. III.c, geb. Bussum 22.10.1883 (akte), metselaar (1906), overl. na 1966, tr. Bussum 14.11.1906 Petronella Gijsberta van Wulfen, geb. Hilversum 17.04.1884, overl. Bussum 18.07.1966, begr. 21.07.1966, d.v. Ruth van Wulfen en Antonia Stalenhoef.
Uit dit huwelijk:

1.                  Ruthgerus Gerardus Schimmel, geb. Bussum 25.07.1907 (akte), metselaar, overl. Bussum 27.11.1953, tr. Bussum 26.08.1931 Cornelia Gerarda Meijer, geb. Bussum ca. 1909, overl. na 1953, d.v. Johanes Meijer en Catharina Haselager.

2.                  Jacobus Petrus Schimmel, geb. Bussum ca. 1916, controleur (1953), overl. Bussum 14.06.1953, tr. voor 1953 Christina Vonhof, overl. na 1953.

 


 

III.d. Rijk Schimmel, z.v. II.b, geb. ca. 1846, metselaar (1873,1904), overl. Bussum 15.02.1916, tr. Bussum 02.08.1873 Alida van den Brink, geb. ca. 1844, overl. Bussum 11.05.1917, d.v. Johannes van den Brink en Teuntje de Geus/Heus.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus Schimmel, geb. Bussum ca. 1875; volgt IV.g.

2.                  Anthonia Schimmel, geb. Bussum ca. 1876, overl. Hilversum 14.05.1953, ongehuwd.

3.                  Johannes Schimmel, geb. Bussum xx.07.1877, overl. Bussum 19.07.1877.

4.                  Kornelia Schimmel, geb. Bussum xx.07.1878, overl. Bussum 29.07.1878.

5.                  Kornelia Maria Schimmel, geb. Bussum ca. 1880, overl. Bussum 09.03.1927, ongehuwd.

6.                  Johanna Schimmel, geb. Bussum xx.08.1880, overl. Bussum 27.08.1880.

7.                  Everarda Schimmel, geb. Bussum xx.08.1882, overl. Bussum 02.09.1882.

8.                  Johannes Schimmel, geb. Bussum ca. 1882, overl. Bussum 12.03.1883.

9.                  Johannes Josephus Schimmel, geb. Bussum 1884; volgt IV.h.

10.              Johannes Schimmel, geb. Bussum ca. 1884, overl. Bussum 01.08.1885.
= w.s. Johannes Schimmel, geb. Bussum 23.06.1885 (akte).

 


 

IV.g. Gerardus Schimmel, z.v. III.d, geb. Bussum ca. 1875, metselaar (1904), overl. Bussum 21.12.1960, tr. Bussum 07.06.1904 Susanna Johanna Maria Rondhuis, geb. Ambt Ommen ca. 1877, overl. Bussum 28.04.1954, d.v. Bernardus Rondhuis en Martina Berendina Rientjes.

Uit dit huwelijk:

1.                  Alida Antonia Martina Christina Schimmel, geb. Bussum 25.07.1905 (akte), overl. Bussum 01.08.1905.

 


 

IV.h. Johannes Josephus Schimmel, z.v. III.d, geb. Bussum 05.03.1884 (akte), metselaar (1904), sigarenwinkelier (1931), overl. na 1957, tr. Bussum 22.06.1904 Antonia Elisabeth Smit, geb. Bussum ca. 1885, overl. na 1957, d.v. Jan Smit en Martijntje Ruizendaal.

Uit dit huwelijk:

1.                  Regardus Cornelis Maria Schimmel, geb. Bussum 1904; volgt V.a.

2.                  Gerardus Antonius Schimmel, geb. Bussum 29.05.1907 (akte), overl. Bussum 27.08.1907.

 


 

V.a. Regardus Cornelis Maria Schimmel, z.v. IV.h, geb. Bussum 22.09.1904 (akte), timmerman, overl. Naarden 03.05.1957, tr. Bussum 30.09.1931 Catharina Wilhelmina van Laar, geb. Bussum ca. 1904, overl. na 1957, d.v. Antonius Johannes van Laar en Christina Hoijer.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, Bussum 22.03.1942.

 


terug naar het overzicht Schimmel