Fragment Schimmel (5)

 

Dit fragment betreft een aanvulling op de families gepubliceerd door Teus Schimmel op tschimmel.nl.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, december 2008 (laatst herzien december 2011)

 


 

I. Gijsbert Schimmel, tr. voor 1818 Jannetje Meesen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmus Schimmel, geb. Hoogland 1818; volgt II.

 


 

II. Wilhelmus Schimmel, z.v. I, geb. Hoogland 08.01.1818, overl. Amersfoort 30.09.1885, tr. Amersfoort 27.10.1852 Gerritje van de Veer, geb. Nijkerk ca. 1816, overl. Amersfoort 16.08.1890, d.v. Jan van de Veer en Hermijntje Rengers.

Uit dit huwelijk (moeder bij geboorte kinderen: van der Veer):

1.                  Gijsbert Schimmel, geb. Amersfoort 14.10.1853, overl. overl. Amersfoort 07.12.1859.

2.                  Wilhelmus Schimmel, geb. Amersfoort 08.02.1857.

3.                  Gerritje Schimmel, geb. Amersfoort 01.03.1859, overl. Amersfoort 09.10.1917, tr. Amersfoort 05.05.1880 Dirk Labrie, geb. Vianen ca. 1847, overl. Amersfoort 10.01.1918, z.v. Jacob Labrie en Catharina de Graaff.
Uit dit huwelijk: Jacob, geb. Vianen 18.02.1881, overl. overl. Hengelo(O) 21.03.1950; Gerritje, geb. Vianen 03.06.1882; Wilhelmus, geb. Vianen 22.08.1884; Bastiaan, geb. Vianen 15.04.1886, overl. Amersfoort 08.09.1914; Gijsbert, geb. Vianen ca. 1888, overl. na 1911; Hendrik Adrianus, geb. Vianen 01.12.1888; Catharina, geb. Vianen 21.04.1890; Elizabeth Hendrika, geb. Vianen 19.12.1891, overl. na 1926; Lamproza, geb. Vianen 17.08.1893, overl. Amersfoort 29.03.1913; Grietje, geb. Vianen 17.01.1896, overl. Amersfoort 15.04.1915; Hendrikus Cornelis Jacobus, geb. Vianen 22.08.1900.

4.                  Gijsbert Schimmel, geb. Amersfoort 1861; volgt III.

 


 

III. Gijsbert Schimmel, z.v. II, geb. Amersfoort 21.04.1861, overl. Amersfoort 17.02.1936, overl. Amersfoort 17.02.1936, tr. Amersfoort 03.11.1886 Grietje Hinnekamp, geb. Scherpenzeel ca. 1856, overl. Amersfoort 23.02.1935, d.v. Gerardus Hinnekamp en Grietje Valkenburg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmus Schimmel, geb. Amersfoort 16.12.1889, overl. na 1959, tr. Amersfoort 20.03.1919 Hendrika Gerdina van den Broek, geb. Amersfoort 23.01.1896, overl. Amersfoort 07.02.1959, d.v. Jan Willem van den Broek en Gerarda Donkervoort.
UIt dit huwelijk: Margaretha Gijsberta Schimmel, geb. Amersfoort 20.02.1921.

 


terug naar het overzicht Schimmel