Fragment Schimmel (6)

 

 

Dit fragment betreft een aanvulling op de families gepubliceerd door Teus Schimmel op tschimmel.nl.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, december 2008 (laatst herzien augustus 2014)

 


 

Jan Schimmel, geb. Bussum ca. 1770, overl. Bussum 10.03.1818.

 

I. Joannes Schimmel, Jan, overl. voor 1849, tr. voor 1811 Antonia Schoonoort, Teuntje, geb. Zandvoort ca. 1770, werkster (1835), overl. Bussum 22.04.1849, d.v. Antonis Schoonhoord en Maria Everts de Bruin.

Uit dit huwelijk:

1.                  Antonius Schimmel, Antonie, geb. Bussum/Hilversum ca. 1809/1811; volgt II.a.

2.                  Lambertus Schimmel, geb. Bussum ca. 1813; volgt II.b.

 


 

II.a. Antonius Schimmel, Antonie, z.v. I, geb. Bussum/Hilversum ca. 1809/1811, boerenknecht (1834), landbouwer (1861), overl. Bussum 25.11.1879, tr. Hilversum 30.03.1834 Elisabeth van Dijk, geb. Hilversum ca. 1808, dienstbaar (1834), overl. voor 1879, z.v. Hermanus van Dijk en Antje Janze van ’t Klooster.

Uit dit huwelijk:

1.                  Antje Schimmel, geb. Hilversum 03.03.1835, overl. Hilversum 19.06.1903, tr. Hilversum 05.06.1861 Willem van Wengen, geb. Hilversum 02.04.1835, landbouwer (1861), overl. Hilversum 03.01.1919, z.v. Barth van Wengen en Anna Vos.

2.                  Jan Schimmel, geb. Hilversum 01.04.1836, landbouwer (1879,1881), overl. Hilversum 22.04.1903, tr. Hilversum 19.10.1881 Dorothea Booij, geb. Ankeveen ca. 1842, winkelierster (1881), overl. Stoutenburg 09.12.1923, d.v. Cornelis Booij en Johanna van Dijk.

3.                  Antonia Schimmel, geb. Hilversum 17.12.1838, dienstbode (1874), tr. Hilversum 03.06.1874 Jan Verver, geb. Blaricum ca. 1836, boerenknecht (1874), arbeider (1907), z.v. Willem Verver, landbouwer, en Jannetje Brouwer.
Uit dit huwelijk: Wilhelmus Antonius, geb. ca. 1879.

4.                  Dirkje Schimmel, geb. Hilversum 17.04.1843, overl. Driebergen 07.03.1918, tr. Hilversum 26.05.1879 Jacobus Johannes Marlet, geb. Driebergen ca. 1835/1836, schilder (1879), overl. Driebergen 21.12.1910, z.v. Machiel Marlet, landbouwer, en Catharina de Bruijn.
     JJM tr. 1e Rijsenburg 21.05.1863 Anna van Beek, geb. Rijsenburg ca. 1836, overl. tussen 1863 en 1879, d.v. Joannes van Beek en Agnes van Dijk; uit dit huwelijk: Michael Franciscus Josephus, geb. ca.1873.

5.                  Mietje Schimmel, geb. Hilversum 14.09.1844, tr. Amsterdam 24.11.1881 Gerardus Theodorus Vogel, geb. Amsterdam ca. 1837, bode (1860), aanspreker (1881), z.v. Jan Albert Vogel en Maria Maas.
Uit dit huwelijk: Anthonius Wilhelmus, geb. Amsterdam ca. 1889, overl. na 1916.
     GTV tr. 1e Amsterdam 05.07.1860 Geertruda Elizabeth Boekman, geb. Amsterdam ca. 1827, overl. voor 1881, d.v. Bernardus Henricus Boekman en Elisabeth van Lierop.

6.                  Elisabeth Schimmel, geb. Hilversum 07.01.1848, overl. tussen 1881 en 1885, tr. Hilversum 14.01.1880 Albertus Dernison, geb. Bloemendaal 14.03.1840, jachtopziener (1880), overl. Hilversum 05.12.1920, z.v. Willem Dernison, jachtopziener, en Maria Willemse.
Uit dit huwelijk: Maria Elisabeth, geb. Lisse 09.10.1881.
     AD tr. 2e Lisse 05.02.1885 Johanna Kruimel, geb. Hilversum ca. 1840, overl. Hilversum 13.01.1906, d.v. Willem Kruimel en Jannetje Fokker; tr. 3e Hilversum 04.01.1908 Catharina Margaretha Vreenegoor, geb. Bloemendaal 19.04.1877, d.v. Bernardus Vreenegoor en Debora van Dalen.

7.                  Rijkberta Schimmel, geb. Hilversum 26.11.1850, overl. Hilversum 15.05.1851.

8.                  Hermanus Schimmel, geb. Hilversum 13.12.1853, overl. Hilversum 27.11.1876.

 


 

II.b. Lambertus Schimmel, z.v. I, geb. Bussum ca. 1813, dienstbaar (1835), werkman (1837), huisschilder (1889), overl. ’s-Gravenhage 04.06.1889, tr. 1e Bussum 13.08.1835|a| Anna Catharina Drunkenmölle, geb. Burgsteinfurt ca. 1813, dienstbaar (1835), overl. (kraambed) Bussum 12.02.1836, d.v. Jan Bernd Drunkenmölle en Anna Aleid Prigge; tr. 2e Haarlem 26.07.1837 Henrica Bekking, geb. Haarlem ca. 1810, overl. na 1889, d.v. Henricus Bekking en Petronella Bezu.

Uit het huwelijk Schimmel-Drunkenmölle:

1.                  levenloze dochter, Bussum 11.02.1836.

Uit het huwelijk Schimmel-Bekking:

2.                  Johannes Schimmel, geb. Kralingen 1838; volgt III.a.

3.                  Catharina Schimmel, geb. Haarlem 31.05.1839, overl. Haarlem 31.07.1839.

4.                  Elisabeth Schimmel, geb. ca. 1841, overl. Heemstede 13.03.1926, tr. voor 1880 Hendrik Venings, geb. Heemstede 04.03.1847, overl. Heemstede 27.05.1894, z.v. Barth Venings en Geertruida Kolk.
Uit dit huwelijk: Hendrica, geb. Heemstede 16.07.1880, overl. Heemstede 30.07.1903.

 

Noten: |a| moeder Teuntje Schoonoord (huw.akte Bussum 1835 no.6).

 


 

III.a. Johannes Schimmel, z.v. II.b, geb. Kralingen 14.01.1838, huisschilder (1865,1871), schilder (1896,1901), overl. Sloten 01.03.1914, tr. Haarlem 24.05.1865 Cornelia Venings, geb. Haarlem ca. 1841, naaister (1865), overl. na 1914, d.v. Cornelis Venings en Johanna van Gurven.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze dochtet, Haarlem 06.05.1866.

2.                  Cornelis Lambertus Schimmel, geb. Haarlem ca. 1868; volgt IV.a.

3.                  Anna Schimmel, geb. Haarlem xx.02.1869, overl. Haarlem 05.02.1869.

4.                  Cornelis Schimmel, geb. 's-Gravenhage 1871; volgt IV.b.

5.                  levenloze zoon, Haarlem 03.01.1873.

6.                  levenloze zoon, Haarlem 21.11.1873.

7.                  levenloze dochter, Haarlem 11.03.1875.

 


 

IV.a. Cornelis Lambertus Schimmel, z.v. III.a, geb. Haarlem ca. 1868, huisschilder, schilder (1901,1914), tr. Amsterdam 15.05.1901 Trijntje de Ruiter, geb. Franeker 02.11.1872, d.v. Herke de Ruiter en Thomaske Zondervan.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1903, tr. Amsterdam 28.01.1931 Cornelis Johannes de Groot, geb. Amsterdam ca. 1902, boekdrukker, z.v. Wilhelmus Johannes de Groot en Cornelia Kat.

 


 

IV.b. Cornelis Schimmel, z.v. III.a, geb. 's-Gravenhage 05.03.1871, schoenmaker (1896), diamantbewerker (1914), tr. Amsterdam 15.04.1896 Marianne Molenaar, geb. Amsterdam 24.12.1875, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 03.03.1955, d.v. Gerardus Molenaar en Anna Elisabeth Clamot.

Kinderen (erkend bij het huwelijk):

1.                  Cornelis Molenaar, later Schimmel, geb. Amsterdam 11.12.1893, schoenmaker, stucadoor, overl. Amsterdam 13.05.1975, tr. Amsterdam 06.12.1923 Maria Sanou, geb. Amsterdam 01.05.1895, overl. Amsterdam 29.11.1978, d.v. Wilhelmus Sanou en Catharina Lodewijks.

2.                  Wilhelmina Johanna Maria Molenaar, later Schimmel, geb. Amsterdam 08.01.1896, overl.Amsterdam 26.10.1987, tr. Amsterdam 30.09.1920 Simon Langereis, geb. Amsterdam 12.04.1899, broodbakker, overl. Amsterdam 26.10.1987, z.v. Simon Langereis en Wilhelmina Bernardina Stekelenburg.

Uit dit huwelijk:

3.                  Berdina Catharina Alida Schimmel, geb. Amsterdam 17.01.1898, overl. Amsterdam 27.03.1944, tr. Amsterdam 09.07.1924 Franciscus Pieter Jan Gerardus van der Meer, geb. Amsterdam 10.09.1896, werkman, z.v. Hendrik Barend van der Meer en Antje Krijgsman.

4.                  Marianne Schimmel, geb. Amsterdam 19.12.1900, kostuumnaaister, overl. Amsterdam 27.12.1973, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 31.12.1973.

5.                  Lambertus Cornelis Schimmel, geb. Amsterdam 25.07.1902, stukadoor, overl. Amsterdam 25.08.1976, tr. Amsterdam 28.05.1925 Johanna Wilhelmina Frevel, geb. Amsterdam 01.10.1902, d.v. Hermanus Frevel en Petronella Hendrina Kouw.

 


terug naar het overzicht Schimmel