Fragment Schimmel (10)

 

Dit fragment betreft een aanvulling op de families gepubliceerd door Teus Schimmel op tschimmel.nl.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, december 2008 (laatst herzien februari 2012)

 


 

I. Geurt Schimmel, geb. ca. 1810, korporaal bij de 5e Afd. Infanterie (1835), overl. voor 1867, en Maria Diemel, ged. Leiden (RK St.Jorissteeg) 16.11.1810, dienstbode (1853), overl. Leiden 22.10.1867, d.v. Franciscus Diemel, lijstenmaker, en Sara Montagne.
     MD tr. Leiden 08.02.1854 Martinus van Wel, geb. Empel en Meerwijk 16.03.1808, schoenmaker,  overl. Leiden 31.03.1884, z.v. Nicolaas van Wel en Adriana van Boeckel.

     MvW tr. 1e Leiden 31.10.1833 Catharina Maria van den Berg, geb. Leiden 12.11.1812, mutsenmaakster, overl. Leiden 16.09.1848, d.v. Paulus van den Berg en Suzanna Ramak; tr. 2e Leiden 29.11.1848 Maria Catharina Schols, geb. Leiden 17.02.1820, dienstbode (1848), overl. Leiden 01.11.1853; tr. 4e Leiden 06.01.1869 Hendrika Catharina Weeber, geb. Delft 21.11.1820, overl. Leiden 13.01.1887, d.v. Christoffel Weeber, timmermansknecht,  en Johanna van Groen.

Kind:

1.                  Geurt Johannes Schimmel, geb. Leiden 1835|a|; volgt II.

 

Noten: |a| ouders ongehuwd; de vader erkent het kind (geb.akte Leiden 1835 no.312).

 


 

II. Geurt Johannes Schimmel, z.v. I, geb. Leiden 15.03.1835, stalknecht (1860), koekbakkersknecht (1867), koekbakker (1868,1896), overl. Leiden 13.03.1913, tr. 1e Leiden 01.08.1860 Adriana Nisetta Johanna Luksenburg, geb. Leiden 09.03.1837, naaister (1860), overl. Leiden 19.09.1866, d.v. Pieter Luksenburg en Ariaantje Smaling; tr. 2e Leiden 14.08.1867 Maria Helena Weers, geb. Leiden ca. 1840|a|, dienstbode (1867), overl. Leiden 20.03.1922, d.v. Mattheus Weers, ‘klederbeker’ (=bleker), en Catharina Verkissen.

Kind van Adriana (gewettigd):

1.                  Maria Adriana Luksenburg, later Schimmel, geb. Leiden 01.01.1860, overl. ’s-Gravenhage 04.01.1935|a|, tr. Leiden 28.04.1886 Franciscus Carolus Hermanus Schütte, geb. Amsterdam 30.07.1857, wachtmeester (1897,1900), adjunct-onderofficier der vestingartillerie (1914), conducteur der artillerie (1915), overl. ’s-Gravenhage 24.05.1946, z.v. Franciscus Carolus Bernardus Aloysius Schütte en Johanna Maria Vogelpoel.
Kind van Maria Adriana: Franciscus Daniel Gerardus, geb. Leiden 20.05.1885, overl. na 1914.
Uit dit huwelijk: Geurt Arnoldus, geb. Zoeterwoude 25.12.1886; Adrianus Arnoldus, geb. Leiden 10.03.1888, overl. Leiden 14.4.1888; Hendricus, geb. Leiden 06.07.1889; Elisabeth Helena Adriana, geb. Leiden 04.07.1892; Arnoldus Marinus, geb. Leiden 12.09.1897, overl. na 1929; Alida Adriana Maria, geb. Leiden 14.01.1900.

Uit het huwelijk Schimmel-Weers:

2.                  levenloze zoon, Leiden 27.04.1868.

3.                  Geurt Franciscus Mattheus Schimmel, geb. Leiden 1869; volgt III.a.

4.                  Catharina Maria Schimmel, geb. Leiden 12.09.1870.

5.                  Catharina Maria Schimmel, geb. Leiden 14.08.1871, overl. Leiden 05.01.1957, tr. Leiden 02.05.1894 Hendrik Johannes Uiterdijk, geb. Leiden 27.04.1869, wijnkopersknecht (1895,1906), overl. Leiden 06.12.1951, z.v. Johannes Jacobus Uiterdijk en Wilhelmina Adriana de Laaf.
Uit dit huwelijk: Johannes Jacobus Gerardus, geb. Leiden 05.04.1895; Helena Maria, geb. Leiden 25.08.1896; Catharina Maria, geb. Leiden 31.01.1898; Hendrik Johannes, geb. Leiden 21.06.1899, overl. Leiden 16.02.1900; Geurt Johannes, geb. Leiden 27.04.1901; Hendrik Johannes, geb. Leiden 02.08.1903, Wilhelmus Franciscus, geb. Leiden 14.12.1904; Wilhelmina Adriana, geb. Leiden 29.03.1906.

6.                  Wilhelmus Franciscus Schimmel, geb. Leiden 16.06.1873; volgt III.b.

7.                  Helena Catharina Jacoba Schimmel, geb. Leiden 15.11.1874, overl. Leiden 09.01.1876.

8.                  Johannes Schimmel, geb. Leiden 1876; volgt III.c.

9.                  Helena Catharina Schimmel, geb. Leiden 09.08.1878, tr. Leiden 19.06.1907 Cornelis Jacobus Westgeest, geb. Leiden 09.12.1881, winkelier, z.v. Leonardus Westgeest en Clasina van Noort.

10.              Elisabeth Anthonia Schimmel, geb. Leiden 02.01.1880, overl. Leiden 03.10.1880.

11.              levenloze zoon, Leiden 13.08.1881.

12.              Elisabeth Anthonia Schimmel, geb. Leiden 25.03.1883, dienstbode (te Leiden, Utrecht, Krommenie), tr. Leiden 01.07.1912 Johannes van Veen, geb. Leiden 28.07.1885, blikslager, z.v. Cornelis van Veen en Elisabeth Johanna Sommeling.

13.              levenloze zoon, Leiden 10.08.1885.

14.              Cornelia Sophia Schimmel, geb. Leiden 08.02.1887, tr. Leiden 29.11.1911 Jean de Vleeshouwer, geb. Leiderdorp 14.07.1885, gasfitter (1911,1926), overl. Leiden 13.10.1926, z.v. Michel de Vleeshouwer en Christina Crokaert.

 

Noten: |a| moeder Lutsenburg (overl.akte ’s-Gravenhage 1935 no.45); |b| er is een dochter Maria Helena Weers, geb. Leiden 30.05.1840, maar die overlijdt twee weken oud Leiden 12.06.1840.

 


 

III.a. Geurt Franciscus Mattheus Schimmel, z.v. II, geb. Leiden 28.05.1869, koekbakker (1896,1897,1900), brandersknecht (1901), los werkman (1903,1906), opperman (1907,1916), los werkman (1927), tr. Leiden 08.01.1896 Hendrica Johanna van der Krogt, geb. Leiden 14.12.1875, overl. Leiden 28.11.1927, d.v. Theodorus van der Krogt en Maria Catharina Vogels.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Helena Schimmel, geb. Leiden 19.01.1896, tr. Leiden 25.10.1916 Gerrit Meijers, geb. Leiden 01.07.1891, scheepsbouwer, z.v. Gerrit Meijers, sjouwer (1891), broodbakker (1916), en Catharina Margaretha Teljeur.

2.                  Geurt Franciscus Mattheus Schimmel, geb. Leiden 09.01.1897, overl. Leiden 16.10.1960, tr. Leiden 08.06.1925 Adriana Maria Ernst, geb. Terheijden 23.05.1901, dienstbode (1921), overl. Warmond 20.01.1990, begr. Leiden (Bpl. Zijlpoort) 24.01.1990, d.v. Cornelis Ernst en Elisabeth Reniers.

3.                  Johannes Jacobus Schimmel, geb. Leiden 13.12.1897, expediteur, tr. Leiden 21.12.1927 Hendrika Johanna Petronella van Egmond, geb. Leiden 17.11.1903, d.v. Adrianus van Egmond, sjouwer, en Alida Jacoba van Egmond.

4.                  Christina Maria Schimmel, geb. Leiden 16.07.1899, overl. Leiden 06.02.1901.

5.                  Franciscus Schimmel, geb. Leiden 17.08.1900, overl. Leiden 18.04.1901.

6.                  Hendrica Johanna Schimmel, geb. Leiden 26.10.1901, tr. Leiden 19.04.1926 Arie Prins, geb. Leiden 20.05.1900, houtzager, z.v. Arie Prins en Maria Jacoba Pilkens.

7.                  Catharina Maria Theodora Schimmel, geb. Leiden 22.04.1903, tr. Leiden 04.08.1924 Samuel Meijers, geb. Leiden 12.10.1896, ijzerwerker, z.v. Gerrit Meijers, werkman, en Catharina Margaretha Teljeur.

8.                  Theodora Schimmel, geb. Leiden 04.01.1906, tr. Leiden 26.04.1933 Leendert Frans Philippo, geb. Leiden 08.09.1906, fabrieksarbeider (1933), overl. Leiden 23.09.1954, z.v. Johannes Philippo en Christina Wilhelmina Frederika Adriana Dozy.
Uit dit huwelijk: Johannes, geb. Leiden ca. 1934, overl. Leiden 05.08.1934.

9.                  Hendrik Johannes Schimmel, geb. Leiden 03.09.1907.

 


 

III.b. Wilhelmus Franciscus Schimmel, z.v. II, geb. Leiden 16.06.1873, spoorbeambte (1900,1908), overl. Leiden 17.12.1955, tr. 1e Leiden 06.06.1900 Anna Maria van Etten, geb. ’s-Gravenhage 03.04.1877, overl. Leiden 07.01.1908, d.v. Andries Cornelis van Etten, arbeider, en Maria van Mierloo; tr. 2e Leiden 28.10.1908 Antje van der Zon, geb. Voorhout 30.09.1878, overl. na 1955, d.v. Jacob van der Zon en Helena van Dijk.

Uit het huwelijk Schimmel-van Etten:

1.                  Anna Maria Helena Schimmel, geb. Oegstgeest 13.09.1901, tr. Leiden 12.08.1925 Hendrikus Theodorus Coppens, geb. Gennep 29.10.1901, koperslager, z.v. Antonius Coppens en Aldegonda van Dijck.

2.                  Wilhelmus Franciscus Geurt Schimmel, geb. Leiden 06.07.1903, handelsreiziger (1927), tr. Leiden 15.06.1927 Sophia van der Meijden, geb. Leiden 18.02.1903, d.v. Jacobus Cornelis van der Meijden en Cornelia Johanna Hoppenbrouwer.

 


 

III.c. Johannes Schimmel, z.v. II, geb. Leiden 16.10.1876, rangeerder (1904,1905), spoorbeambte (1906,1912), overl. Leiden 30.08.1952, tr. Hillegom 30.06.1904 Jopje de Jong, geb. Leiden 15.12.1879, overl. Leiden 19.09.1964, d.v. Cornelis de Jong en Maria Wilderom.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jopje Jacoba Schimmel, geb. Leiden 30.05.1905, overl. Leiderdorp 16.08.1998, crem. Leiden 19.08.1998, tr. Leiden 07.01.1925 Nicolaas de Graaf, geb. Leiden 05.10.1900, los werkman (1925), overl. voor 1998, z.v. Hermanus de Graaf en Adriana Klinkhamer.

2.                  Helena Maria Schimmel, geb. Leiden 19.07.1906, tr. ’s-Gravenhage 17.12.1930 (echtsch. vonnis Ar..Rb. ’s-Gravenhage 19.02.1946, ingeschr. ’s-Gravenhage 29.04.1946) Herman Christiaan Sandifort, geb. ’s-Gravenhage 12.11.1902, betonwerker, z.v. Petrus Adrianus Antonisu Sandifort, behanger en stoffeerder, en Cornelia Diderica Joosten.
     HCS tr. 2e voor 1947 Maria Klazina de Wit.

3.                  Maria Schimmel, geb. Leiden 09.09.1908, tr. Leiden 10.10.1928 (echtsch. Arr.Rb. ’s-Gravenhage 12.10.1948, ingeschr. Leiden 30.11.1948) Matthijs Keveling, geb. Leiden 28.07.1903, fabrieksarbeider (1928), z.v. Matthijs Keveling en Willemina Frederica Buis.
Uit dit huwelijk: levenloos kind, leiden 19.12.1929.

4.                  Johanna Geurtruida Cornelia Schimmel, geb. Leiden 24.06.1911, tr. Leiden 05.03.1930 Noach le Mair, geb. Leiden 21.10.1898, tabaksfabrikant (1930), z.v. Willem le Mair en Johanna Hendrica Boon.

5.                  Francisca Catharina Regina Schimmel, geb. Leiden 14.09.1912.

 


terug naar het overzicht Schimmel