Fragment Schimmel (14)

 

Dit fragment betreft een aanvulling op de families gepubliceerd door Teus Schimmel op tschimmel.nl.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, december 2008 (laatst herzien april 2020)

 


 

I. Cornelis Schimmel, geb. Sloten 26.04.1785, molenaar (1824,1844), veehouder (1850,1858), overl. na 1858, tr. voor 1807 Trijntje van der Kroef, ged. Wilnis 19.08.1781, overl. Sloten 12.08.1829, d.v. Jan van der Kroef en Emmetje Versloot.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Schimmel, geb. Amsterdam 1807; volgt II.a.

2.                  Emmetje Schimmel, ged. Vinkeveen 25.03.1810.

3.                  Jan Schimmel, geb. Sloten ca. 1812/1813, stalknecht (1842), werkman (1844), veehouder, tr. 1e Amsterdam 04.05.1842|c| Aaltje van der Woerdt, geb. Amsterdam ca. 1823, overl. tussen 1842 en 1844, d.v. Jan van der Woerdt, melkslijter, en Petronella Schipper; tr. 2e Amsterdam 06.11.1844 Maria Swan, ged. Amsterdam (Amstelkerk) 07.12.1806, dienstbode (1829), melkslijtster (1844), overl. tussen 1844 en 1858, d.v. Johannes Cornelis Swan, arbeider, en Gijsbertje de Leng; tr. 3e Amsterdam 06.05.1858|d| Marretje van Beem, geb. Sloten 31.01.1824, veehoudster (1858), d.v. Jacob van Beem en Joosje van Steenwijk.
     MS tr. 1e Amsterdam 25.01.1829 Adriaan Groot, geb. Monnickendam ca. 1799, melkverkoper, overl. tussen 1839 en 1844, z.v. Klaas Jansen Groot en Barta Bruins.
     MvB tr. 1e Sloten 08.05.1847 Gijsbert van Beem, geb. Sloten ca. 1824, overl. voor 1858, z.v. Gijsbert Gerritsz van Beem en Wijntje de Leng.

4.                  Cornelis Schimmel, geb. Sloterdijk 12.04.1814.

5.                  Arie Schimmel, geb. Sloten 30.05.1816; volgt II.b.

6.                  Emmetje Schimmel, geb. Sloterdijk 03.03.1819.

7.                  Grietje Schimmel, geb. Sloten, overl. Sloten 21.03.1824.

 

Noten: |c||d| moeder v/d bruidegom van der Kroeg.

 


 

II.a. Willem Schimmel, z.v. I, geb. Amsterdam 12.03.1807, ged. Amsterdam (Westerkerk) 22.03.1807, tr. 1e Waverveen 21.11.1830 Maria Elisabeth Verhoek, geb. Waverveen ca. 1809, overl. Waverveen 22.11.1834, d.v. Lambertus Verhoek en Lena Slof; tr. 2e Waverveen 10.09.1835 Jannetje Verhoek, geb. Waverveen ca. 1813, werkster (1860,1864), vermeld in Register Huiszittenhuizen te Amsterdam, d.v. Lambertus Verhoek en Helena Slof.

Uit het huwelijk met Maria Elisabeth:

1.                  Trijntje Schimmel. geb. Waverveen 25.07.1831.

2.                  Lambertus Schimmel. geb. Waverveen 05.01.1833.

Uit het huwelijk met Jannetje:

3.                  Cornelis Schimmel. geb. Waverveen 24.09.1835; volgt III.a.

4.                  Willem Schimmel, geb. Amsterdam 11.03.1838; volgt III.b.

5.                  Helena Schimmel, geb. Amsterdam 11.07.1843, tr. Amsterdam 18.05.1864 Lammert Anne de Vries, geb. Amsterdam 12.03.1843, sjouwerman (1864), werkman (1886,1895), tapper (1901), z.v. Anne Klazes de Vries en Maria Brink.
Uit dit huwelijk: Maria, geb. Amsterdam ca. 1865, overl. na 1886; Willem, geb. Amsterdam ca. 1867, overl. na 1914; Jannetje, geb. Amsterdam ca. 1869, overl. na 1888; Anna, geb. Amsterdam ca. 1874, overl. Haarlem 07.10.1944; Helena, geb. Amsterdam ca. 1877, overl. na 1903; Johannes, geb. Amsterdam ca. 1879, overl. na 1903.

 


 

III.a. Cornelis Schimmel, z.v. II.a, geb. Waverveen 24.09.1835, houtzaagmolenaarsknecht (1860), tr. Amsterdam 14.11.1860 Steintje Schut, geb. Amsterdam 28.09.1840, werkster (1886), d.v. Hendrik Schut en Maria Smit.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Helena Schimmel, geb. Amsterdam 24.01.1862, tr. Amsterdam 16.06.1886 Josephus Andreas Johannes Becker, geb. Amsterdam 08.07.1861, varensgezel (1886), z.v. Lambertuis Becker en Catharina Joanna Seveke.
Uit dit huwelijk: Maria Catharina Josephine, geb. Amsterdam ca. 1889, overl. na 1912; Josephus Andreas Johannes, geb. Amsterdam ca. 1894, overl. na 1921; Lambertus Cornelis Josephus, geb. Amsterdam ca. 1897/1898, overl. na 1930; Stijntje Maria Josephina, geb. Amsterdam ca. 1899, overl. Zeist 25.04.1922.

2.                  Willem Cornelis Schimmel, geb. Amsterdam 08.09.1863; volgt IV.a.

 


 

IV.a. Willem Cornelis Schimmel, z.v. III.a, geb. Amsterdam 08.09.1863, bediende (1882), diamantbewerker (1904), diamantslijper (1906,1910,1913,1914), kastelein (1921), caféhouder (1921,1923), overl. Amsterdam 03.06.1940, tr. Amsterdam 15.02.1882 Mijntje Volkens, geb. Amsterdam 15.06.1861, overl. Amsterdam 17.01.1950, d.v. Hendrik Volkens en Mijntje van Dam.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmina Christina Schimmel, geb. Amsterdam 24.09.1882, overl. Amsterdam 30.08.,1969, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 03.09.1969, tr. Amsterdam 16.11.1904 Lambertus Gregorius la Croix, geb. Sloten 25.08.1880, werkman (1904), caféhouder (1928), overl. Amsterdam 04.01.1945, begr. Amsterdam (RK Kerkhof Buitenveldert) 09.01.1945, z.v. Anthonius Stephanus la Croix en Helena Theodora la Croix(?).
Uit dit huwelijk: Helena Theodora, geb. Amsterdam ca. 1906, overl. na 1928.

2.                  Hendrika Schimmel, geb. Amsterdam 06.05.1886, overl. Amsterdam 19.04.1964, tr. Amsterdam 29.03.1906 Frederik Bernardus Franciscus Michiel Söhne, geb. Amsterdam 06.01.1882, diamantslijper (1906), diamantbewerker (1931), overl. Amsterdam 17.12.1945, z.v. Frederik Bernardus Söhne en Johanna Diesbergen.
Uit dit huwelijk: Hendrika, geb. Amsterdam ca. 1907, overl. na 1931.

3.                  Stijntje Maria Josephine Schimmel, geb. Amsterdam 23.03.1888, overl. Amsterdam 29.06.1968, tr. Amsterdam 30.03.1910 Gustav Eduard Ferdinand Middelberg, geb. Leeuwarden 11.01.1882|a|, barbier (1910), overl. Amsterdam 31.01.1945, z.v. Lambartus Middelberg en Charlotte Emilie Auguste Elsmann.

4.                  Maria Magdalena Schimmel, geb. Amsterdam 02.01.1890, overl. Amsterdam 09.10.1971, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 13.10.1971, tr. Amsterdam 27.08.1913  Johannes Touber, geb. Amsterdam 04.11.1891, papiersnijder (1913), overl. Apeldoorn 07.04.1956, z.v. Klaas Lodewijk Touber en Petronella van der Spaa.

5.                  Petronella Jacoba Schimmel, geb. Amsterdam 25.07.1892, overl. Amsterdam 27.12.1968, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 31.12.1968, tr. Amsterdam 16.04.1914 Adrianus Nicolaas Baars, geb. Amsterdam 10.07.1895, machinehoutbewerker (1914), overl. Amsterdam 10.12.1981, z.v. Hendricus Josephus Baars en Maria Catharina Lageman.

6.                  Willem Cornelis Schimmel, overl. 17.03.1895.

7.                  Anna Petronella Schimmel, geb. Amsterdam 02.04.1896, overl. Amsterdam 15.10.1986, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 20.10.1986, tr. Amsterdam 16.08.1923 Johan Coenraad Ordas, geb. Nieuwer-Amstel 11.02.1892, bankwerker, overl. Amsterdam 01.12.1982, z.v. Johan Coenraad Ordas en Jeltje Kamman.

8.                  Cornelia Johanna Schimmel, geb. Amsterdam 26.05.1897, overl. Amsterdam 10.05.1980, tr. Amsterdam 27.01.1921 Johannes Wilhelm Mantel, geb. Amsterdam 10.06.1897, chauffeur, overl.Amsterdam 04.06.1971, z.v. Maarten Mantel en Elisabeth Margaretha Meijer.

9.                  Johanna Schimmel, geb. Amsterdam 05.09.1898, overl. Amsterdam 14.03.1976, tr. 1e Amsterdam 16.06.1921 (echtsch. Amsterdam 20.02.1940) Gerben Kuijper, geb. Watergraafsmeer 26.03.1898, chauffeur, z.v. Hendrik Kuijper en Afke Post; tr. 2e Amsterdam 21.01.1948 Gerardus Cornelis Brunel, geb. Amsterdam 14.04.1897, overl. Amsterdam 23.09.1972, z.v. Gerardus Cornelis Brunel en Francisca Maria Delzenne.
     GK tr. 2e Amsterdam 06.03.1940 (echtsch. Amsterdam 27.11.1944) Johanna Theodora Hermina ten Hove, geb. Amsterdam 14.05.1918, d.v. Johanna Jannette ten Hove.
     GCB tr. 1e Amsterdam 18.05.1922 (echtsch. Amsterdam 25.03.1941, hertr. Amsterdam 19.08.1942, echtsch. Amsterdam 02.01.1947) Jannetje Engelsma, geb. Amsterdam 07.08.1898, overl. Amsterdam 01.07.1956, d.v. Joannes Engelsma en Petronella Jacoba van Harselen.

10.              Jacoba Wilhelmina Schimmel, overl. 27.05.1902.

 

Noten: |a| aangegeven onder de naam Elsmann, erkend bij huwelijk Amsterdam 10.06.1886 (geb.akte Leeuwarden 1882 no.A72).

 


 

III.b. Willem Schimmel, z.v. II.a, geb. Amsterdam 11.03.1838, werkman, overl. voor 1873, tr. Amsterdam 27.07.1864 Christina Bark, geb. Amsterdam 24.01.1841, werkster (1864,1873), overl. Medemblik 08.03.1894, d.v. Frederik Harmanus Bark en Antje Onderwater.
     CB tr. 2e Amsterdam 12.02.1873 Hendrik Eijlders, geb. Amsterdam 06.07.1845, wagenmaker (1873,1894), overl. na 1899, z.v. Harm Eijlders en Reinetta Maria Margaretha van den Breijlard.

     HE tr. 2e Amsterdam 28.06.1894 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 07.11.1895, ingeschr. Amsterdam 20.03.1896) Johanna Jacoba Francisca Verschuur, geb. ’s-Gravenhage 26.09.1851, d.v. Cornelis Johannes Verschuur en Johanna Klazina Willemina Klaases.

     JJFV tr. 2e Amsterdam 20.06.1901 Christiaan Warners, geb. Groningen 12.05.1866, boekdrukker, overl. Amsterdam 02.10.1948, z.v. Albertus Warners, timmerman, en Neeltje Kraster.

     CW tr. 1e Amsterdam 23.02.1887 Lutgerdina Heikens, geb. Groningen 08.05.1867, dienstbode (1887), overl. Amsterdam 11.02.1891, d.v. Tjalling Heikens, arbeider, en Johanna Helder; tr. 2e Amsterdam 06.05.1891 Frouwkjen Blaauw, geb. Haulerwijk (Ooststellingwerf) 19.07.1866, dienstbode (1891), overl. Amsterdam 21.06.1900, d.v. Pietje Hendriks Blaauw.

Kind van Christina (erkend bij het huwelijk):

1.                  Jannetje Helena Bark, later Schimmel, geb. Amsterdam 21.05.1864, dienstbode (1886), overl. Amsterdam 06.05.1933, begr. Amsterdam (Bpl. Te Vraag) 10.05.1933, tr. Amsterdam 17.06.1886 Gerrit Worm, geb. Amsterdam 11.02.1864, melkslijter (1886,1914), controleur van een melkfabriek (1917), overl. Amsterdam 18.01.1940, begr. Amsterdam (BPl. Te Vraag) 22.01.1940, z.v. Pieter Worm en Margaretha van den Boogaard.
Uit dit huwelijk: Pieter, geb. Amsterdam ca. 1888, overl. na 1914; Willem, geb. Amsterdam ca. 1889, overl. na 1924; Gerrit, geb. Amsterdam ca. 1892, overl. na 1917; Christina Margaretha, geb. Amsterdam ca. 1894, overl. na 1917.

Uit dit huwelijk:

2.                  Anna Christina Schimmel, geb. Amsterdam 16.10.1865, overl. Zeist 04.07.1947, tr. Sloten 28.04.1887 Johannes Hendricus Spaarkogel, geb. Alkmaar 27.10.1864, timmerman (1887), woont Zeist (1936), overl. Amersfoort 22.06.1936, z.v. Nicolaas Spaarkogel en Aaltjen Berenschot.
Uit dit huwelijk: Alida Christina, geb. Sloten ca. 1889, overl. na 1926; Jeannette Helena, geb. Zeist 01.02.1904, overl. Zeist 31.10.1947; Johannes hendricus, geb. Zeist 03.02.1911.

3.                  Willem Johannes Schimmel, geb. Amsterdam 05.05.1869; volgt IV.b.

 


 

IV.b. Willem Johannes Schimmel, z.v. III.b, geb. Amsterdam 05.05.1869, boekbinder, overl. Amsterdam 08.12.1955,  tr. Amsterdam 09.08.1894 Fokje de Vries, geb. Gorredijk (Opsterland) 08.06.1870, overl.Amsterdam 31.01.1951, d.v. Durk Geerts de Vries, koopman, en Gaitske Jans Meijer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Schimmel, geb. Amsterdam 24.05.1895, sierkunstenaar, overl. Amsterdam 23.12.1960, tr. Amsterdam 03.12.1925 Petronella Goeman, geb. Den Helder 16.11.1895, overl. Amsterdam 13.12.1959, d.v. Leendert Jan Goeman, machinist bij de marine, en Jenny Alexandra Salvesen.

2.                  Durk Schimmel, geb. ca. 1896, overl. 10.11.1937.

3.                  Christiaan Schimmel, geb. Amsterdam 25.11.1898; volgt V.a.

4.                  Gaitske Schimmel, geb. Amsterdam 24.08.1902, magazijnbediende, kantoorbediende, overl. Amsterdam 21.08.1989.

5.                  Jan Leendert Schimmel, geb. Amsterdam 10.11.1909; volgt V.b.

6.                  Wilhelmina Johanna Schimmel, geb. Amsterdam 03.08.1914, tr. Amsterdam 14.10.1937 Hendrikus Hermanus Lindsen,  geb. Aalten 07.10.1915, z.v. Hermanus Lkindsen en Helena Johanna Kemper.

 


 

V.a. Christiaan Schimmel, z.v. IV.b, geb. Amsterdam 25.11.1898, empl. N.I. Metaalwarenfabr. (Malang, 1924), koopman, woont Soerabaja (1938,1941), chauffeur (1943), overl. Amsterdam 06.12.1944, tr. 1e Soerabaja 09.06.1927 (echtsch. Soerabaja 15.08.1927) Augusta Elvira Zimmer; tr. 2e Soerabaja 02.10.1930 (echtsch. ’s-Gravenhage 09.05.1942) Johanna Hendrika Ladrague, geb. Amsterdam 21.02.1899, overl. Amsterdam 04.11.1987, d.v. Charles Gerardus Ladrague en Petronella Ludovica Weitekamp.
     JHL tr. 1e Batavia 19.11.1917 (echtsch. Batavia 1927) Johan Wilhelm Schüsler, geb. Semarang 02.11.1880, z.v. J.W. Schüsler (ca.1849-1925).

Uit deze huwelijken kinderen.

 


 

V.b. Jan Leendert Schimmel, z.v. IV.b, geb. Amsterdam 10.11.1909, boekbinder, overl. Amsterdam 06.10.1972, tr. 1e Amsterdam 23.09.1943 (echtsch. Amsterdam 11.02.1949) Johanna Elisabeth Maria Cornelia Hofman, geb. ’s-Gravenhage 29.09.1908, d.v. Wilhelm Johannes Martinus Hofman, deurwaarder bij de gemeentebelastingen, en Maria Cornelia Petronella Leonarda Borghans; tr. 2e Amsterdam 28.06.1949 (echtsch. Amsterdam 13.02.1956) Gerda Dickhout, geb. Amsterdam 14.08.1925.

     JEMCH tr. 1e ’s-Gravenhage 24.08.1932 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 05.06.1942, ingeschr. ’s-Gravenhage 26.11.1942) Nicolaas Willem Antonius Titulaer, geb. ’s-Gravenhage 16.09.1907, kantoorbediende, z.v. Francis Hubertus Titulaer, boekhouder, en Anna Elisabeth Karolina van den Heuvel.

Uit deze huwelijken kinderen.

 


 

II.b. Arie Schimmel, z.v. I, geb. Sloten 30.05.1816, molenaar (1843), w.s. overl. voor 1869, tr. Amsterdam 22.11.1843 Marritje van Steekelenburg, geb. Amsterdam 02.09.1815, werkster (1843), dienstbaar (1869), melkslijtster (1876), vermeld in Register Huiszittenhuizen te Amsterdam (ergens tussen 1808 en 1870), d.v. Jan van Steekelenburg en Willemeijntje de Braie.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelis Schimmel, geb. Amsterdam 06.01.1844; volgt III.c.

2.                  Jan Schimmel, geb. Amsterdam 12.10.1848; volgt III.d.

3.                  Arie Schimmel, geb. Amsterdam 10.02.1854, arbeider, overl. tussen 1886 en 1919, tr. Barsingerhorn 19.11.1886 Trijntje Bellis, geb. Barsingerhorn 04.11.1866, melkslijtster (1919), overl. Zijpe 21.07.1932, d.v. Gerrit Bellis, arbeider, en Trijntje Boender.
     TB tr. 2e Amsterdam 20.03.1919 Hendrikus Marinus Schermij, geb. Cuijk en Sint Agatha 25.10.1858, uitvoerder van betonwerken (1919), overl. tussen 1919 en 1932, z.v. Johannes Jacobus Schermij enAnna Maria Getruda van Kuijk.
     HMS tr. 1e Breukelen-St.Pieters 27.06.1884 Johanna Stoker, geb. Breukelen-St.Pieters 24.06.1849, d.v. Anthonij Stoker en Alida Huussen.

 


 

III.c.  Cornelis Schimmel, z.v. II.b, geb. Amsterdam 06.01.1844, sjouwerman (1869), pakhuisknecht (1893), werkman (1894), overl. voor 07.06.1908, tr. Amsterdam 10.11.1869 Helena Susanna van Kessel, geb. Amsterdam 16.07.1842, dienstbaar (1869), overl. voor 07.06.1908, d.v. Cornelis van Kessel en Helena Susanna Meijer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Arie Cornelis Schimmel, geb. Amsterdam 27.01.1871; volgt IV.c.

2.                  Jacob Philip Schimmel, geb. Amsterdam 16.02.1873; volgt IV.d.

3.                  Jan Schimmel, geb. Amsterdam 26.11.1876; volgt IV.e.

4.                  Willem Schimmel, geb. Nieuwer-Amstel 16.11.1885; volgt IV.f.

5.                  Cornelis Nicolaas Schimmel, geb. Amsterdam 10.06.1881; volgt IV.g.

 


 

IV.c.  Arie Cornelis Schimmel, z.v. III.c, geb. Amsterdam 27.01.1871, diamantslijper (1894,1922), overl. Egmond-Binnen 04.08.1929, tr. Nieuwer-Amstel 06.09.1894 Cornelia Helena Volcklandt, geb. Amsterdam 27.05.1865, overl. Amsterdam 22.11.1947, d.v. Gerrit Jan Volcklandt en Cornelia Helena Trehse.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertruida Cornelia Helena Schimmel, geb. Amsterdam 07.07.1895, tr. Amsterdam 05.08.1920 Jan Koppies, geb. Oostzaan 05.02.1888, kantoorbediende, z.v. George Koppies en Elisabeth Best.

2.                  Cornelis Schimmel, geb. Amsterdam 25.07.1896, naar NOI 07.02.1917, empl. Bat.Petr.Mij. (Balikpapan 1932, Pangkalanbrandan 1934), overl. na 1954, tr. 1e Soerabaia 15.09.1920 (echtsch.) Henrica Elisabeth Wichers, geb. Appingedam 25.01.1897, overl. na 1931, d.v. mr. Joan Diderik Wichers (1861-1906) en Wendelina Cornera Cardinaal (1864-1900)|a|; tr. 2e London 02.03.1938 Gerda Wilhelmine Ahlberg, geb. Reval (Estland) 18.07.1901, overl. na 1954, d.v. Alexander Andreas Ahlberg en Vera Olga Alma Sengberg.|b|
     GWA tr. 1e Balikpapan (Borneo) 12.09.1921 (echtsch. Arr.Rb. ’s-Gravenhage 17.11.1937) dr. Antonie Frans Henri Lobry van Troostenburg de Bruyn (1888-).|c|

3.                  Gerrit Jan Schimmel, geb. Amsterdam 23.09.1897, naar NOI december 1920/21, reserve tweede-luitenant 04.01.1921, empl. Mirandoulle Voute Co. (1923,1925), proc. Rouwenhorst, Mulder Co. (1930,1932), tijd. licentie ambtenaar voor den rijstinvoer (22.07.1933), hoofd Export- en Productenzaken (tijd. werkzaam 03.05.1935), lid, tevens secretaris, van de Commissie voor de handelsbetrekkingen met China (1936,1942), hoofdambtenaar Kantoor voor den Handel te Batavia 26.02.1937 (herbenoemd 29.08.1939), Hoofdambtenaar ter beschikking Dept. E.Z. (1937,1938), lid van de Commissie voor de bestudeering van de werking van het stelsel van individueele restrictie van bevolkingsrubber in de buitengewesten (1939,1942), plv.lid raad van beheer Kapokfonds (1939,1942), plv.voorzitter Harsen Centrale (1939,1940), plv.voorzitter Cassaven Centrale (1939,1940), plv.voorzitter Centrale voor Aetherische oliën (1939,1940), hoofd Kantoor voor den Handel te Batavia-Centrum 13.09.1941, plv.voorzitter Stichting ‘Het Coprafonds’ (1942), lid raad van toezicht Stichting ‘Het Voedingsmiddelenfonds’ (1942), woont Batavia-Centrum, tr. W.C. Schaafsma, penningmeesteres van de Ornothologische Vereeniging in Nederlandsch-Indië (1942).

4.                  Helena Susanna Schimmel, geb. Amsterdam ca. 1899, tr. Amsterdam 07.09.1922 Klaas IJdenburg, geb. Zaandam ca. 1895, onderwijzer, z.v. Fedde Ijdenburg, machinaal houtbewerker, en Marretje Kaal.

5.                  Johanna Gusta Ernestine Schimmel, geb. Amsterdam 25.10.1900, kantoorbediende, werkzaam bij het Rijksbureau voor Huiden en Leder, overl. Amsterdam 02.06.1974, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 07.06.1974.

6.                  Jacob Philip Schimmel, geb. Amsterdam 26.06.1902, naar NOI 23.06.1926, empl. Güntzel Schumacher te Medan (1930,1938,1941), tr. G.J. Huizing.

7.                  Adriana Cornelia Schimmel, geb. ca. 1904, lerares handwerken Chr. M.M.S. (Jan van Eyckstraat, Amsterdam-Zuid), overl. Amsterdam 10.08.1966, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 15.08.1966.

 

Noten: |a| NP 20 (1931) p.336; |b||c| NP 41 (1955) pp.58-9; |d| mw R. Hogenbrik-Schimmel, De Vijvers 7, 7991 BV Dwingeloo (1996) (echtgenote van een van Arie’s kleinzonen).

 


 

IV.d. Jacob Philip Schimmel, z.v. III.c, geb. Amsterdam 16.02.1873, diamantslijper (1893,1914), tr. Nieuwer-Amstel 29.06.1893 Geertruida Beths, geb. Huizen 05.04.1870, d.v. Barend Gerritsen Beths en Jannetje Brouwer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Geertruida Schimmel, geb. Amsterdam 08.11.1894, overl. Amsterdam 10.06.1978, tr. Amsterdam 09.12.1920 Dirk van Kessel, geb. Amsterdam 07.07.1887, kantoorbediende, overl. Amsterdam 03.11.1959, z.v. Dirk van Kessel, agent ener levensverzekeringsmaatschappij, en Maria Johanna Pietersen.

2.                  Helena Susanna Schimmel, geb. Nieuwer-Amstel 22.09.1893, tr. Amsterdam 13.08.1914 Barend Bantjes, geb. Amsterdam 28.06.1892, stuurman ter koopvaardij (1914), z.v. Johannes Michiel Bantjes (ca.1862-1932) en Elisabeth Kraal (1864-1936).

3.                  Jacob Philip Schimmel, geb. Amsterdam 06.09.1896; volgt V.c.

4.                  Cornelis Johannes Schimmel, geb. Amsterdam 21.04.1898; volgt V.d.

 


 

V.c. Jacob Philip Schimmel, z.v. IV.d, geb. Amsterdam 06.09.1896, kelner, overl. Venlo 05.10.1962, tr. 1e Amsterdam 28.10.1920 (echtsch. Amsterdam 02.11.1939) Andrina Blankers, geb. Amsterdam 19.09.1900, overl. Rotterdam, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 11.06.1974, d.v. Andries Blankers en Christina Hendrica Carsten; tr. 2e Hilversum 05.03.1946 (echtsch. Hilversum 07.10.1950) Kaatje Aardewijn, geb. Amsterdam 24.07.1904, kantinebeheerster, hotelhoudster, overl. Amsterdam 17.06.1982.

     KA tr. 1e Amsterdam 14.03.1928 Henry Otto Reints, geb. Soerabaja 31.05.1890, overl. Tjemahi 28.10.1944.

Uit deze huwelijken kinderen.

 


 

V.d. Cornelis Johannes Schimmel, z.v. IV.d, geb. Amsterdam 21.04.1898, diamantslijper, overl. Lahde (Landkreis Minden) 16.10.1944, begr. Evang. Friedhof te Lahde, tr. Amsterdam 12.05.1920 Jantje Schuts, geb. Amsterdam ca. 1894, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 16.03.1955, d.v. Johan Frederik Schuts en Gerritje Romviel.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertruide Jacoba Schimmel, geb. Amsterdam 09.02.1921, overl. Amsterdam 08.12.1956, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 12.12.1956, tr. Amsterdam 21.10.1942 Evert Coenraad Ruhl, geb. Amsterdam 05.10.1916, z.v. Hendricus Christiaan Ruhl en Neeltje Groenescheij.
     ECR tr. 2e Hampstead (Engeland) 08.10.1958 Jouise Maria Krukkert, geb. Rotterdam 21.08.1937, overl. Amsterdam 02.03.1968.

 


 

IV.e. Jan Schimmel, z.v. III.c, geb. Amsterdam 26.11.1876, bakker (1898), bootwerker (1919), ploegbaas (1927), onderbaas stoomvaartmij. (1929), bootbaas (1931), overl. Zeist 11.08.1952, tr. Amsterdam 29.12.1898 Frederica van der Vlies, geb. Schiedam 26.01.1879, overl. na 1952, d.v. Willem van der Vlies en Maria van Wassenaar.

Uit dit huwelijk:

1.                  Helena Susanna Schimmel, geb. Amsterdam 01.11.1899, overl. Amsterdam 30.11.1987, tr. 1e Amsterdam 24.04.1919 (echstch. vonnis Arr.Rb.Amsterdam 25.06.1926, ingeschr. Amsterdam 19.10.1926) Petrus Johannes Antonius van Beek, geb. Amsterdam 15.10.1893 lijnwerker, z.v. Anthonius Johannes Josephus van Beek en Maria Johanna Smit; tr. 2e Amsterdam 25.08.1927 Hilleginus Johan Herman Ohr, geb. Amsterdam 26.02.1873, winkelier, overl. Amsterdam 07.04.1932, z.v. Jan Rudolph Ohr en Wilhelmina Maria Cornelia Hazenberg.

2.                  Jan Schimmel, geb. Amsterdam 05.09.1904, werkman, overl. Amsterdam 01.11.1972, begr. Amsterdam (De Nieuwe Ooster) 06.11.1972, tr. 1e Amsterdam 05.09.1929 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 21.11.1940, ingeschr. Amsterdam 29.03.1941) Hendrika Paulis, geb. Amsterdam ca. 1906, d.v. Hendrik Paulis, wasverzender, en Aaltje Hutters; tr. 2e Amsterdam 07.05.1941 Ida Gijsberta de Vries, geb. Amsterdam 02.11.1902, overl. Amsterdam 16.10.1957.

3.                  Frederica Schimmel, geb. Amsterdam 10.09.1907, overl. Amsterdam17.12.1957, tr. Amsterdam 26.03.1931 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 21.05.1953, ingeschr. Amsterdam 27.08.1953) Andries de Jong, geb. Amsterdam 15.06.1899, timmerman, uitvoerder, z.v. Andries de Jong en Neeltje Adriana Dekker.

 


 

IV.f.  Willem Schimmel, z.v. III.c, geb. Nieuwer-Amstel 16.11.1885, timmerman/aannemer, overl. Landsmeer 05.02.1954, otr. Amsterdam 07.06.1908 (en 14.06.1908), tr. Amsterdam 18.06.1908 Helena Cornelia Boelhouwer, geb. Amsterdam 21.03.1887, overl. Zaandam 24.02.1959, begr. Amsterdam (Nwe O.Bpl.) 27.02.1959, d.v. Hendrik Boelhouwer en Aaltje Schuit.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem Schimmel, geb. Amsterdam 20.03.1909; volgt V.e.

2.                  Helena Cornelia Schimmel, geb. Amsterdam 14.08.1910.

 


 

V.e. Willem Schimmel, z.v. III.c, geb. Amsterdam 20.03.1909, timmerman, uitvoerder, technisch hoofdambtenaar, overl. Amsterdam 29.03.1976, tr. Amsterdam 29.12.1938 Margaretha Agatha Bijl, geb. Purmerend 13.03.1912, overl. na 1976, d.v. Jacob Bijl en Christina Kassteen.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

IV.g. Cornelis Nicolaas Schimmel, z.v. III.c, geb. Amsterdam 10.06.1881, kantoorbediende (1915), overl. Amsterdam 31.12.1949, tr. ’s-Gravenhage 31.03.1915 Aaltje Wiersma, geb. Workum 24.12.1883, overl. Amsterdam 16.02.1953, d.v. Sijbe Wiersma en Janke Olivier.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Schimmel, overl. Amsterdam 07.10.1921.

 


 

III.d. Jan Schimmel, z.v. II.b, geb. Amsterdam 12.10.1848, veehouder (1876), tr. Sloten 14.05.1876 Geertje Salentijn, geb. Sloten 08.10.1850, veehoudster (1891), overl. Bunschoten 01.08.1925, d.v. Evert Salentijn en Cornelia Vlug.

     GS tr. 2e Amsterdam 09.04.1891 Gerrit Jan Volcklandt, geb. Amsterdam 23.10.1836, timmerman, overl. tussen 1891 en 1925, z.v. Johannes Volcklandt en Grietje Pronk.

     GJV tr. 1e Amsterdam 24.08.1864 Cornelia Helena Frehse, geb. Amsterdam 22.01.1840, naaister (1866), overl. tussen 1866 en 1869, d.v. Gustav Ernst Frehse en Bastiana Pietronella Brredvelt; tr. 2e Amsterdam 03.02.1869 Anthonetta Susanna Stuijvelaar, geb. Amsterdam 19.05.1840, dienstbaar (1869), d.v. Jan Derk Stuijvelaar en Anthonetta Susanna den Dekker.

Uit dit huwelijk:

1.                  Marretje Schimmel, geb. Amsterdam 24.05.1877, overl. Baarn 28.09.1948, tr. Amsterdam 04.08.1898 Jouke Sjaardema, geb. Wymbritseradeel 22.06.1872, onderwijzer (1898), overl. na 1948, z.v. Jouke Sjaardema en Sibbeltje de Boer.
Uit dit huwelijk: Gerrit Jan, geb. Bunschoten 29.06.1899, overl. Amsterdam 22.04.1918|a|; Geertje, geb. Bunschoten 18.05.1900, overl. na 1929; Sibbelina Maria, geb. Bunschoten 19.08.1901, overl. 1935; Cornelia, geb. Utrecht 07.01.1903, overl. Bunschoten 05.11.1903; Cornelia, geb. Bunschoten 11.09.1904; Pieter, geb. Bunschoten 05.03.1908, overl. na 1937; Johannes Gustaaf Ernst, geb. Bunschoten 31.10.1909, overl. Bunschoten 09.03.1919; Emma, geb. Bunschoten 21.04.1911, overl. na 1936; Frederika, geb. ca. 1915, overl. Baarn 12.12.1939.

2.                  Cornelia Schimmel, geb. Amsterdam 12.11.1880, tr. Amsterdam 10.08.1899 Antonie Brand, geb. Amsterdam 28.02.1876, winkelier (1899), kantoorbediende (1929), z.v. Antonie Brand en Johanna Bonzelaar.
Uit dit huwelijk: Gerrit Jan, geb. Amsterdam ca. 1902, overl. na 1930; Antonie, geb. Amsterdam ca. 1903, overl. na 1929.

 

Noten: |a| overl.akte Bunschoten 1918 no.19.

 


Legenda

– Sloten = Sloten (NH)


terug naar het overzicht Schimmel