Fragment Schimmel (18)

 

 

Dit fragment betreft een aanvulling op de families gepubliceerd door Teus Schimmel op tschimmel.nl.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, december 2008 (laatst herzien januari 2012)

 


 

I.  Hendrik Schimmel, over. tussen 1793 en 1826, tr. voor 1793 Geertje Benist,|a| veevrouw (1826).

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannis Schimmel, geb. Oosterblokker ca. 1793; volgt II.

2.                  w.s. Hendrik Hendriksz Schimmel, aang.lidm. Schellinkhout 20.04.1809, naar Blokker 28.06.1813.

 

Noten: |a| huw.akte Westwoud 1826 no.1.

 


 

II.  Johannis Schimmel, z.v. I, geb. Oosterblokker ca. 1793, boerenarbeider (1826), watermolenaar (1828,1830), arbeider (1834), dagloner (1835), winkelier (1847,1855), arbeider (1849), dagloner (1855), tr. Westwoud 06.01.1826 Grietje Egles, ook Eggelis/Eggeles/Eggels, geb. Schellinkhout ca. 1795, dienstmeid (1826), d.v. Jan Pietersz Egles|a| en Bregtje Klaas.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertje Schimmel, geb. Blokker 09.02.1826, tr. Blokker 31.01.1847 Klaas Jansz Pels, geb. Wognum 19.10.1820, verwer/glazenmaker (1847), landman (1872), z.v. Jan Pels en Aafje Raat.
Uit dit huwelijk: Jan, geb. Blokker ca. 1848, overl. na 1881; Johannes, geb. Blokker ca. 1851, overl.na 1872.

2.                  Bregje Schimmel, geb. Blokker 29.03.1828, naaister (1849),overl. Benningbroek (Sijbekarspel) 11.06.1871, tr. Sijbekarspel 02.12.1849 Simon Speets, geb. Sijbekarspel ca. 1827, schilder (1849), verver (1877), overl. na 1871, z.v. Cornelis Speets en Aagja Kata.
Uit dit huwelijk: Aagje, geb. ca. 1851, overl. na 1877; Johannes, geb. Sijbekarspel ca. 1854, overl. na 1878; Cornelis, geb. Sijbekarspel 16.03.1855; Jan, geb. Sijbekarspel ca. 1857, overl. Hauwert (Nibbixwoud) 21.06.1877; Jacob, geb. Sijbekarspel 24.04.1862, overl. na 1887.

3.                  Jan Schimmel, geb. Oosterblokker (Blokker) 26.05.1830; volgt III.

4.                  Hilletje Schimmel, geb. Oosterblokker (Blokker) 01.01.1834, tr. Abbekerk 02.05.1855 Cornelis Enigenburg, geb. Abbekerk 30.06.1833, z.v. Dirk Enigenburg en Grietje Nierp.

5.                  Aafje Schimmel, geb. Oosterblokker (Blokker) 15.05.1835, overl. Hauwert (Nibbixwoud) 08.03.1872, tr. Blokker 29.12.1855 Sijmon Schoenmaker, geb. Hauwert (Nibbixwoud) 21.01.1835, broodbakker (1855), overl. Venhuizen 22.07.1874, z.v. Klaas Schoenmaker en Maartje Mol.
Uit dit huwelijk: Klaas, geb. Hem ca. 1857, overl. Venhuizen 24.01.1861; Johannes, geb. Venhuizen ca. 1860, overl. na 1885; Maartje, geb. Venhuizen ca. 1863, overl. Venhuizen 05.05.1864; Klaas, geb. Hem ca. 1866, overl. Venhuizen 09.09.1867.

 

Noten: |a| Jan Pieterse Eggles, lidmaat Schellinkhout 1814, vertr. naar Hoorn 27.09.1822.

 


 

III. Jan Schimmel, z.v. II, geb. Oosterblokker (Blokker) 26.05.1830, wagenmaker (1856,1867), brievengaarder (1884,1895), overl. Abbekerk 21.11.1908, tr. Abbekerk 01.05.1856 Trijntje van Slooten, geb. Abbekerk 25.01.1835, overl. Abbekerk 15.08.1892, d.v. Wiebbe van Slooten en Neeltje Bakker.

Uit dit huwelijk:

1.                  Neeltje Schimmel, geb. Abbekerk 10.02.1857, overl. Abbekerk 04.09.1864.

2.                  Johannes Schimmel, geb. Abbekerk 05.12.1859; volgt IV.a.

3.                  Willem Schimmel, geb. Abbekerk 14.12.1861; volgt IV.b.

4.                  Jan Schimmel, geb. Abbekerk 15.05.1865; volgt IV.c.

5.                  Jacob Schimmel, geb. Abbekerk 12.11.1867, overl. Abbekerk 18.03.1870.

 


 

IV.a.  Johannes Schimmel, z.v. III, geb. Abbekerk 05.12.1859, broodbakker (1884), overl. Twisk 11.05.1897, tr. Abbekerk 27.04.1884 Marijtje Mantel, geb. Opmeer ca. 1862, overl. Twisk 02.08.1945, d.v. Cornelis Mantel en Adriana Catharina Kok.

     MM tr. 2e Twisk 27.11.1898 Dirk Schuitemaker, geb. ca. 1868, overl. Twisk 01.12.1945, z.v. Klaas Schuitemaker en Jantje Galis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Schimmel, geb. Twisk ca. 1885, broodbakker (1910), overl. Alkmaar 16.09.1952, tr. Midwoud 10.06.1910 Jacoba Slikker, geb. Spanbroek ca. 1886, overl. na 1952, d.v. Jan Slikker en Elisabeth Boon.

2.                  Adriana Catharina Schimmel, geb. ca. 1887, overl. na 1940, tr. Twisk 26.05.1912 Pieter Hermanus Schram, geb. Nieuwer-Amstel 20.06.1881, commies bij de belastingen (1912), deurwaarder (1940), overl. Bussum 27.06.1940, z.v. Willem Johannes Schram en Hendrika Petronella Elisabeth Vroom.

 


 

IV.b. Willem Schimmel, z.v. III, geb. Abbekerk 14.12.1861, slagersknecht (1886), overl. Enkhuizen 12.06.1929, tr. 1e Enkhuizen 26.08.1886 Dirkje Schild, geb. Enkhuizen 16.03.1865, overl. Enkhuizen 29.01.1926, d.v. Leffert Schild, smid, en Frederika Bloemendaal; tr. 2e Enkhuizen 27.06.1928 Geertje de Haas, geb. Enkhuizen 30.01.1877, overl. na 1929, d.v. Frederik de Haas en Geertje Deugd.

Uit dit huwelijk Schimmel-Schild:

1.                  levenloze zoon, Enkhuizen 08.10.1899.

 


 

IV.c. Jan Schimmel, z.v. III, geb. Abbekerk 15.05.1865, postbeambte (1895), brievengaarder (1899), overl. Abbekerk 07.03.1923, tr. Abbekerk 12.05.1895 Aafje Keppel, geb. Abbekerk 19.11.1872, overl. Sijbekarspel 19.09.1942, d.v. Jan Keppel, koopman, en Geertruida Fransina Berg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Trijntje Schimmel, geb. Abbekerk 10.10.1896, tr. Gaasterland 22.05.1919 Ede Groenhof, geb. Oudemirdum (Gaasterland) 13.12.1895, z.v. Gerben Groenhof en Hantje Smink.

2.                  Jan Schimmel, geb. Abbekerk 28.10.1899, smidsknecht (1922).

 


terug naar het overzicht Schimmel