Familie Schuurman Schimmel (22)

 

 

 

Dit fragment betreft een aanvulling op de families gepubliceerd door Teus Schimmel op tschimmel.nl.

 

Het betreft nazaten van Frederik Wilhelm Bernard Schimmel en Henderina Schuurman die zich later Schuurman Schimmel noemen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, maart 2005 (laatst herzien juni 2011)

 


 

I. Johan Heinrich Michael Schimmel, tr. voor 1752 Catharina Elizabeth Beltmann.

Uit dit huwelijk:

1.                  Frederik Wilhelm Bernard Schimmel, geb. Ulsen ca. 1752; volgt II.

 


 

II. Frederik Wilhelm Bernard Schimmel, z.v. I, geb. Ulsen ca. 1752|c|, doopgetuige Rotterdam 29.12.1791, overl. Rotterdam 27.02.1836, otr. Rotterdam 09.11.1781, tr. Rotterdam 25.11.1781 Henderina Schuurman, ged. Rotterdam 04.09.1757, doopgetuige Rotterdam 29.12.1791, overl. Rotterdam 05.07.1835|b|, d.v. Hendrik Schuurman en Margrieta Nolen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Schimmel, geb. Rotterdam 1783; volgt III.

2.                  Catharina Elizabeth Schimmel, ged. Rotterdam 20.11.1788, overl. Rotterdam 05.05.1874, otr. Rotterdam 10.02.1810, tr. Rotterdam 25.02.1810 Reinier Bordewijk, ged. Rotterdam 18.02.1787, overl. Rotterdam 22.09.1857, z.v. Johannes Bordewijk en Aaltje Schouten.
Uit dit huwelijk: Johannes, geb. Rotterdam 28.07.1811, ged. Rotterdam 08.08.1811, overl. Rotterdam 17.12.1860; Hendrina Margaretha, geb. Rotterdam 29.07.1813, overl. Rotterdam 09.04.1871; Petronella, geb. Rotterdam 09.07.1815, overl. Rotterdam 22.01.1886; Anna Agneta, geb. Rotterdam 24.10.1817, overl. Rotterdam 14.12.1894; Catharina Elizabeth, geb. Rotterdam 28.07.1820, overl. Rotterdam 29.01.1857; Reinier, geb. Rotterdam 05.03.1823, overl. Brugge 27.05.1869|g|; Frederik Willem Bernard, geb. Rotterdam 13.05.1825, overl. Rotterdam 04.07.1840; Aaltje, geb. Rotterdam 09.09.1828, overl. Rotterdam 15.04.1897.

3.                  Anna Agneta Schimmel, geb. Rotterdam 24.05.1800, ged. Rotterdam 29.05.1800, overl. Leiden 23.06.1884, tr. Rotterdam 10.06.1819 Christoffel Jan van Bell, geb. Rotterdam 22.08.1797, koopman (1819), overl. Boskoop 07.05.1835, z.v. Cornelis van Bell en Willemina Paling.
Uit dit huwelijk: Cornelis, geb. Rotterdam 01.10.1820, overl. ’s-Gravenhage 03.03.1883|d||e|; Frederik Willem Bernard, geb. Rotterdam 15.06.1822, overl. Utrecht 28.05.1896; Wilhelmina Sijgje Carolina, geb. Rotterdam 04.08.1824; Hendrina, geb. Rotterdam 12.06.1826; Christoffel Jan Dirk, geb. Rotterdam 23.08.1828, overl. Rotterdam 13.06.1830; Christoffel Jan, geb. Rotterdam 06.07.1830.

 

Noten: |b| bij overlijden 67 jaar, 10 maanden en 4 dagen {moet zijn 77 jaar}; |c| bij overlijden 83 jaar en 10 maanden; |d| NP 5 (1914) p.35-36; |e| NP 13 (1923) p.12. 

 


 

III. Hendrik Schimmel, later Schuurman Schimmel, z.v. II, ged. Rotterdam (Grote Kerk) 17.07.1783, Med.Doctor, overl. Rotterdam 05.02.1807, begr. Rotterdam 09.02.1807, otr. Rotterdam 27.03.1806|a|, tr. Rotterdam 14.04.1806 Catharina Elizabeth Troost, ged. Rotterdam 15.06.1783, overl. 05.02.1807, begr. Rotterdam 09.02.1807, d.v. Gijsbert Troost en Adriana Moens.

Uit dit huwelijk:

1.                  Fredrik Willem Bernard Schuurman Schimmel, geb. Rotterdam 1806; volgt IV.

 

Noten: |a| bruidegom Hendrik Schuurman Schimmel.

 


 

IV. Fredrik Willem Bernard Schuurman Schimmel, z.v. III, geb. Rotterdam 29.04.1806, ged. Rotterdam 20.05.1806, promotie Leiden 24.05.1830, Med.Doctor, overl. Rotterdam 20.11.1856, tr. Leiden 18.05.1832 Adriana Maria Helena van Bergen, geb. Leiden 16.04.1803, ged. Leiden (Hooglandsche Kerk) 28.04.1803, overl. Rotterdam 07.12.1855, d.v. Thomas Johannes van Bergen en Johanna Eleonora Copper.

Proefschrift “Dissertatio medica nonnulla exhibens circa Aetatem adultam” (Leiden 24.05.1830, cum laude).

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Fredrik Schuurman Schimmel, geb. Rotterdam 17.03.1833, promotie Leiden 12.06.1857, overl. Haarlem 21.01.1882, tr. Voorschoten 02.07.1857 Helena Gerardina van Outeren, geb. Leiden 25.07.1827, overl. Haarlem 27.03.1908, z.v. Guillaume Pierre van Outeren en Maria Catharina van Bergen.
Proefschrift “Twee ziektegevallen door den schrijver in het Caecilia-gasthuis te Leyden waargenomen” (Leiden 12.06.1857, magna cum laude).
HGvO richt op 17 oktober 1883 te Haarlem de Schuurman Schimmel-van Outeren Stichting op.
     HGvO tr. 2e Amsterdam 30.11.1882 Lodewijk Elbert Gerdessen, geb. Vierlingsbeek 21.11.1837, overl. Haarlem 12.12.1911, z.v. Frederik Albert Gerdessen en Maria Catharina Stoffels.

2.                  Johanna Eleonora Schuurman Schimmel, geb. Rotterdam 22.08.1834, overl. Rotterdam 22.12.1906, tr. Rotterdam 07.05.1857 Johannes Rijshouwer, geb. Rotterdam 12.09.1831, overl. Rotterdam 03.12.1892, z.v. Jan Rijshouwer en Johanna van Vollenhoven.
Uit dit huwelijk: Jan, geb. Rotterdam 30.01.1858, overl. Rotterdam 26.07.1880; Fredrik Willem Bernard, geb. Rotterdam 13.08.1859, overl. Voorthuizen (Barneveld) 17.11.1900; Adriaan Mari, geb. Rotterdam 26.12.1860, overl. Rotterdam 29.12.1860; Hendrik Fredrik, geb. Rotterdam 18.12.1861, overl. Rotterdam 08.01.1862; Catharina Elizabeth, geb. Rotterdam 22.06.1863, overl. Rotterdam 13.12.1863; Johanna Eleonora, geb. Rotterdam 12.08.1867, overl. Zeist 17.12.1938; Hendrik Fredrik, geb. Rotterdam 24.06.1870, overl. Rotterdam 30.12.1889.

3.                  Catharina Elisabeth Schuurman Schimmel, geb. Rotterdam 14.02.1837, overl. ’s-Gravenhage 03.04.1908, tr. Wassenaar 15.10.1857 Pieter van Outeren, geb. Leiden 06.03.1821, mr., overl. Zoeterwoude 05.12.1872, z.v. Guillaume Pierre van Outeren en Maria Catharina van Bergen.
Uit dit huwelijk: zoon, geb. Leiden 12.07.1858; zoon, geb. Leiden 05.12.1859; Frederik Willem Bernard, geb. Leiden 09.09.1861, overl. Leiden 01.08.1862; Pieter, geb. Leiden 05.09.1863, burgemeester van Heerjansdam (1892); Thomas Johannes, geb. Zoeterwoude 27.12.1866, overl. Zoeterwoude 09.10.1867.

4.                  Fredrik Willem Bernard Schuurman Schimmel, geb. Rotterdam 28.02.1839; volgt V.

 


 

V. Fredrik Willem Bernard Schuurman Schimmel, z.v. IV, geb. Rotterdam 28.02.1839, overl. Leiden 26.11.1873, tr. Rotterdam 29.03.1865 Henriette Petronella van Houten, geb. Rotterdam 06.11.1843, overl. Leerdam 11.05.1928, d.v. Johannes Nicolaas van Houten, makelaar, en Petronella Henrietta de Veer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Fredrik Willem Bernard Schuurman Schimmel, geb. Maarssen 02.01.1866.

2.                  Henriëtte Petronella Schuurman Schimmel, geb. Wassenaar 11.02.1869, overl. Nijmegen 03.06.1958, tr. Ede 30.07.1893 Paulus Sichterman, geb. Groningen 15.11.1862, candidaat-notaris (1893), notaris (1919,1921), overl. Utrecht 08.11.1934|a|, z.v. Mello Sichterman en Antoinetta Eijsonius Wichers.
Uit dit huwelijk: Mello, geb. Zaltbommel 02.05.1894, overl. na 1921; Antoni Ewoud, geb. Zaltbommel 01.05.1895, overl. na 1919; Henriette Petronella, geb. Zaltbommel 13.05.1897, overl. na 1921.

 

Noten: |a| ook overl.akte Meerkerk 1934 no.19.

 


terug naar het overzicht Schimmel