Familie Schimmel te Vorden

Deze genealogie betreft de nazaten van Albert Berents, landbouwer op Schimmel alias Grote Garmel te Vorden. Hun relatie met de andere families Schimmel is nog in onderzoek.

Het overzicht kon niet tot stand komen dan met de gewaardeerde kleinere en grotere bijdragen van wijlen G.J. Konings, wijlen J. Renema en wijlen G.G. Renema-van Til te Utrecht, G. Schimmel en wijlen drs. H.J. Wijers. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

H.J.Michiel Wijers
Eindhoven, februari 2001 (laatst herzien januari 2018)


 

Bronnen:

G.J. Konings, Deelkwartierstaat Steenbergen, OTGB 91.2-91.6.

J. Renema, Verbetering Deelkwartierstaat Steenbergen, OTGB 91.52-91.53.

J. Renema en G.G. Renema-van Til, Deelkwartierstaat Bijenhof en de Erve Schimmel, OTGB 91.80-91.81.

J. Renema, Naamgeving en naamsaanneming, OTGB 95.152-95.154.

G.J. Konings, Kwartierstaat G.J. Konings, Gens Nostra 53 (7/8) juli/augustus 1998, p.386.

 


 

Eerdere bewoners van Erve Schimmel te Vorden |a|

 

A.  Hendrick Schimmel, geb. Vorden, tr. NN.
- Henrick Schimmel, timmerman, “wedenaer”, otr. 2e Vorden 12.02.1637 Anna Daniels, geb. Vorden, d.v. Daniel ter Meulen.
- Hendrick Schimmels, “wedem. zal. Truije Aerents”, otr. 2e Vorden 10.02/10.03.1639 (met att. van Markelo) Jenneken Drijesser, d.v. Drijsz op de Duijstermate, van Goor.

Uit het huwelijk Schimmel-NN:

1.                  Sweere; volgt B.

2.                  Derrick Schimmel, ged. Vorden 03.08.1634.

Uit het tweede huwelijk(?):

3.                  Derck Schimmel, ged. Vorden 26.04.1640.

4.                  Harmen, ged. Vorden 05.04.1646|c||d|.

 

Noten: |c| “Hendrick Schimel met Borgert beijde hare kinderen laeten dopen genamt Harmen en Tonnis”; |d| OTGB 91.80 (vraag van Renema).

 

B.  Sweere Hendricks, overl. na 1655, otr./tr. Vorden 24.11/23.12.1638 Borchert Gerrits Menckhorst,|b| voortaan Borchert Schimmel, overl. na 1655.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Schimmel, ged. Vorden 02.05.1641.

2.                  Gertien Schimel, ged. Vorden 11.05.1643.

3.                  Tonnis, geb. Vorden 1646; volgt C.

4.                  Truijtien Borchardts, otr./tr. Vorden 29.02/17.03.1672 Jan Voskamp, weduwnaar Beerte Daniels.
Uit dit huwelijk: Borgert, ged. Vorden 18.08.1678.

5.                  Henrick Schimel, ged. Vorden 05.03.1654, w.s. jonggestorven.

6.                  Hendrick Schimel, ged. Vorden 27.07.1655.

 

C.  Teunis Borgers, ged. Vorden 05.04.1646, bouwman op Schimmel, overl. tussen 1679 en 1683, otr. Vorden 03.08.1679 Berentjen Jimmincks, d.v. Berent Aelberts en Jenneken Jimmincks; zij otr. 2e Vorden 15.07.1683 Albert Berents, de nieuwe bouwman op Schimmel en stamvader van de Tak Vorden.

Uit het huwelijk van Teunis en Berentjen (twee kinderen, overl. voor 1683):

1.                  Borchert Scimmel, ged. Vorden 25.04.1680.

2.                  Jan Scimmel, ged. Vorden 30.09.1681.

 

Noten: |a| OTGB 91.80; |b| het huidige erf De Menkhorst ligt hemelsbreed een ½ kilometer ten oosten van het huidige erf Schimmel.

 


 

Voorouders van Albert Berents

 

0.  Lucas Henricksen, op het Waerle (Vorden), later op Rouwenhorst|a|, tr. 1e Geertien Henricksen tho Loho|b|; tr. 2e Geertien te Knuive, overl. in/na 1662.

Uit het tweede huwelijk:

 

I.  Berent, op het Waerle (Vorden), overl. in/na 1683, otr. Vorden 12.02.1654 Grietien Aelberts, d.v. Albert Hissinck en Enneken Engelberts Staerinck.

Uit dit huwelijk:

1.                  Albert, geb. Vorden 1654; volgt II.

 

Noten: |a| OTGB 91.81: zie Protocol Scholtambt Zutphen 29.08.1662 en 13.06.1689; |b| OTGB 91.81: zie Protocol Scholtambt Zutphen 02.12.1639.

 


 

Tak Vorden

 

II.  Albert Berents, "Schimmel Albart"|b|, z.v. I, ged. Vorden 31.12.1654, landbouwer op Schimmel alias Grote Garmel (1699,1730), overl. 20.07.1730, otr. 1e Vorden 15.07.1683 Beertjen Berents Jimminckx |e|, overl. voor 06.06.1705|c|, d.v.|j| Berent Aelberts en Jenneken Jimmincks; otr. 2e Vorden Pinksteren 1705 Jenneken Geurtsen, d.v. Geurt Velthuijs.

“In het Signaet van het Scholtambt Zutphen bevindt zich een akte van 11.03.1699 waaruit we vernemen dat de eigenaresse van het Grote Garmel, Maria van der Cammen, zich erover beklaagt dat haar bouwman Albert Berents zonder haar goedkeuring niet alleen enkele grote eikenbomen heeft gerooid, naar ook twee kastanjebomen die bij de hof staan met wortel en tak uitgeroeid. Onder verwijzing naar de pachtcedule van 18.08.1679, die gecontinueerd is 09.04.1686, wordt gesteld dat zulks niet geoorloofd is. De onderrichter van Vorden heeft Albert diezelfde dag niet thuis getroffen, doch heeft hem enkele dagen later bij het overhandigen van de ‘weete’ horen zeggen dat hij naar Zutphen zou gaan om het met de landsvrouwe te regelen. Dat neemt niet weg, dat hij in 1701 voor zijn euveldaad een flinke boete en een schadevergoeding heeft moeten betalen.” (J. Renema) |i|

Het huidige erf Schimmel ligt ten zuidoosten van Vorden, bij de Veengoot, tussen de Schuttestraat en de Waarlerweg (Rijksdriehoeksmeting X=219,4 Y=456,8).

Uit het huwelijk van Albert en Beertjen:

1.                  Jenneken Schimmel, ged. Vorden 31.08.1684, overl. voor 1723|d| en mogelijk voor 1705|c|.

2.                  Teunisken Alberts, overl. na 1723|d|, tr. NN.

3.                  Berent Alberts, geb. Vorden 1688; volgt III.

4.                  Garrit, landbouwer op de Bijenhof|f|, overl. na 1723|d|, tr. NN (op Bijenhof). Uit dit huwelijk geen kinderen|g|.

5.                  Hendrik, overl. voor 1723|d|.

Uit het huwelijk van Albert en Jenneken:

6.                  Berent Schimmel, ged. Vorden 04.11.1705, overl. 04.02.1729.

7.                  Garradina Alberts Schimmel, ged. Vorden 26.10.1710, otr. Vorden 05.05.1736 Arent Hilverink, ged. Vorden 13.09.1705, z.v. Gerrit Hilverink.
Uit dit huwelijk: Gerrit, ged. Vorden 19.08.1736; Jan Aelbert, ged. Vorden 28.03.1745|l| en Bernadus, ged. Vorden 14.09.1749|h||k|.

 

Noten: |b| OTGB 91.52 (bij overlijden in 1830); |c| OTGB 91.52: “In het protocol der Weezen, Scholtambt Zutphen (SAZ) vinden we d.d. 06.06.1705: Albert Berentsen bouwman op het Schimmel, wedn van wijlen Berentjen, heeft kinderen Teunisken, Berent, Gerrit en Hendrik die als mombers Wander Berentsen en Jan Berentsen krijgen.”; |d| OTGB 91.52: “Protocol van Opdrachten Scholtambt Zutphen 01.04.1723: Overdracht van een stuk land door de erfgenamen van Berentjen Berents. Het zijn vader Albert Berents op het Schimmel, Berent Alberts op het Schimmel met Gerritjen Polmans, en verder Teunisken Alberts met haar man, en Gerrit Schimmel”; |e| OTGB 91.52 (Albert hertrouwt als wedn van Berentien Berens); |f||g| OTGB 95.154 (no.16); |h| OTGB 95.154 (no.17); |i| OTGB 91.80; |j| OTGB 91.81; |k| moeder Gardina Schimmels; |l| vader Arent Heegeman, moeder Dina Aelberts.

 


 

III.  Berend Alberts (“Berent (op het) Schimmel”), z.v. II, ged. Vorden 08.04.1688|a|, landbouwer te Vorden op het Schimmel alias Grote Garmel (w.s. tot Petri 1732), op het Venne (1734)|e|, overl. in/na 1743, tr. Vorden ca. 1718 Garritjen Janssen (Polmans), overl. in/na 1734, d.v. Jan op Polman.

“Berend Alberts (verlaat) tussen 1731 en 1732, dus vermoedelijk met Petri 1732 Erve Schimmel. [..] gaat het vervolgens niet zo glorieus. Vermoedelijk heeft hij het Schimmel al met de nodige schulden verlaten. We vinden hem terug op het Venne. In 1734 zien we in het Signaet van het Scholtambt Zutphen dat Berent Alberts Venneman en huisvrouw Geertjen Polmans diverse schuldeisers op hun dak krijgen. Uiteindelijk is het tot een openbare verkoping van hun spullen gekomen ten behoeve van de schuldeisers. En nog is de ellende niet ten einde, want per Petri 1735 hebben ze vanwege hun pachtachterstand het Venne moeten verlaten.” Later wonen ze vermoedelijk op of bij de Bijenhof. (J. Renema) |e|

Uit dit huwelijk:

1.                  Berentjen Schimmel, ged. Vorden 19.06.1718.

2.                  Janna Schimmel, ged. Vorden 24.11.1720, w.s. ingek.lidmaat Vorden 1769 (met att. van Zutphen).

3.                  Geertruijdt Schimmel, ged. Vorden 07.03.1723, op Slagman (1745).
Kind:

a)      Berendina Schimmel, ged. Vorden 07.04.1745|f|.

4.                  Barentjen Schimmel, ged. Vorden 03.06.1725.

5.                  Garrit Jan Schimmel (“Garrit Jan Bijenhof”), ged. Vorden 26.10.1727, landbouwer op Bijenhof|b|, overl. Vorden 04.12.1797, tr. Vorden 02.01.1763 Ger(har)dina Voermaag, ged. Ruurlo 16.11.1738, overl. Vorden 18.03.1823, d.v. Jan Voermaag en Henders Groes.
Hun kinderen worden gedoopt onder de naam Bijenhof met uitzondering van Jan Willem (ged. Vorden 1773), die de naam Schimmel kreeg. Door een acte van naamsaanneming (Vorden 1826) werd dit weer Bijenhof|c|.

6.                  Bernardus Schimmel, geb. Vorden 1730; volgt IV.

 

In dezelfde tijd is er nog een Berend Schimmel|a|:

Berend Gerritsen Moeteman, woont op het Schimmel van w.s. Petri 1732 tot ca. 1751/53|d|, overl. (Steenderen) 10.01.1756, z.v. Gerrit Moeteman onder Baak en Teunisken Stevens, otr. 1e Vorden 14.05.1729 (ingeschreven Steenderen 21.05.1729) Janna Jansen, weduwe van Gerrit op de Horst onder Vorden; tr. 2e ca. 1730 Aaltjen Haijtink, naar Vorden met attestatie van Lochem 1730, overl. 1732/33; otr. 3e Vorden 06.06.1733 (ingeschr. Steenderen 14.06.1733|g|) Anneken Janssen, d.v. wijlen Jan Hassink of Aassink|h|; otr. 4e Vorden 26.06.1739 Jenneken Teunissen Koster|i|, aang.lidmaat Vorden 16.04.1740|l|, overl. 18.01.1751, d.v. Teunis Kostede; otr. 5e Steenderen  25.03.1753 Barta Alderkamp, overl. Steenderen 17.06.1767, wede Jan Santbergen/Sandbarge.

Uit het tweede huwelijk: Janna, ged. Vorden 25.03.1731 (vader: Berend Moeteman op de Horst); Henders, ged. Vorden 28.12.1732 (vader: Berend Moeteman op ’t Schimmel).

Uit het derde huwelijk: Jan, ged. Vorden 11.03.1736; Henders, ged. Vorden 02.11.1738.

Uit het vierde huwelijk: Gerritjen, ged. Vorden 02.10.1740; Gerrit, ged. Vorden 03.06.1742|k|; Anneken, ged. Vorden 06.06.1745; Jan Willem, genoemd in momberschapsakte d.d. 17.05.1753.

Uit het vijfde huwelijk: Harmina, ged. Steenderen 06.01.1754, overl. Steenderen 27.05.1754, begr. (als Willemina) Steenderen 28.05.1754|j|; Teuntjen, ged. Steenderen 04.05.1755.

 

Noten: |a| OTGB 91.52-53, correctie op OTGB 91.2-6 (= Deelkwartierstaat Steenbergen door G.J. Konings die schrijft dat Berend een zoon is van Berent Hendrix Schimmel, ged. Vorden, tr. Vorden 15.03.1684 Altjen Peters, ged. Vorden (Altjen tr. 1e Peter Rischen)); |b| OTGB 95.154 (opvolger van zijn kinderloze oom Gerrit Alberts, die eerder op Bijenhof was ingetrouwd); |c| OTGB 91.80 en 95.154; |d| OTGB 91.80 (“op de verdere bewoningsgeschiedenis van Erve Schimmel hebben wij geen zicht”); |e| OTGB 91.80; |f| OTGB 91.81 (onecht kind van Geertruijd Berends op Slagman, doopgetuigen Berend Schimmel en Megtelt Bienhoff) [jaartal o.b.v. transcriptie J.B. Baneman en J. Dieperink (2005) gewijzigd van 1743 in 1745]; |g||h| m-115 in P.A.M.van den Berg, Waor kom ie vandan?, OTGB, 2000 {beijde van Vorden dog hebbende de bruijd onder ons gewoond}; |i||j| m-116 in ibidem; |k| moeder Jenneken van de Costede; |l| Jenneken Teunissen, vrouw van Schimmel.

 


 

IV.  Bernardus Schimmel, z.v. III, ged. Vorden 30.04.1730, te Doetinchem, overl. Doetinchem 04.12.1812, tr. Doetinchem 29.04.1781 Aaltje Barink, ged. Doetinchem 01.05.1746, overl. Doetinchem 07.11.1816, d.v. Barent Barink en Gerritje Brink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Berendina Schimmel, geb. Doetinchem 31.07.1782.

2.                  Gerrit Jan Schimmel, geb. Doetinchem 07.12.1783|a|.

3.                  Gerritje Schimmel, geb. Doetinchem 18.01.1786|b|, arbeidster, overl. Stad Doetinchem 15.10.1840.
Kind van Gerritje:

a)      levenloze dochter, Stad Doetinchem 03.10.1821.

 

Noten: |a||b| volgens OTGB 91.3 (bij 88), mogelijk zijn Gerrit Jan en Gerritje verwisseld, want op dezelfde pagina bij 44 staat dat Gerrit Jan geboren is op 1786 (vgl. GN 53 (1998) 386), of Gerritje is diminutief voor Gerrit.

 


 

V.  Gerrit Jan Schimmel, z.v. IV, geb. Doetinchem 18.01.1786, stadsomroeper te Doetinchem, overl. Stad Doetinchem 01.11.1846, tr. Doetinchem 13.05.1810 Rebecca Reessink, ged. Lichtenvoorde 31.08.1780, overl. Stad Doetinchem 15.01.1839, d.v. Tobias Reessink (1742-1794) en Aleida Frederika Brus (1748-1788).

Uit dit huwelijk:

1.                  Aleida Frederika Schimmel, geb. Doetinchem 02.04.1811, arbeidster (1864), overl. Stad Doetinchem 27.01.1900|b|, tr. Stad Doetinchem 04.03.1864 Jan Buenk, geb. Varsseveld ca. 1798, wever (1825), arbeider (1827,1841,1864), overl. Stad Doetinchem 10.01.1881, z.v. Derk Jan Buenk en Teuntjen Wolsink.
     JB tr. 1e Stad Doetinchem 25.03.1825 Harmina Meinink, geb. Tiel ca. 1798, overl. voor 1864, d.v. Harmanus Meinink en Hendrica Monar. Uit dit huwelijk kinderen.

2.                  Berhardus Schimmel, geb. Doetinchem 02.04.1811 (tweeling), overl. Stad Doetinchem 04.12.1812.

3.                  Berendina Schimmel, geb. Doetinchem 1814; volgt VI.a.

4.                  Bernardus Schimmel, geb. Stad Doetinchem 11.04.1817, overl. Stad Doetinchem 15.11.1852|a|.

5.                  Gerrit Jan Schimmel, geb. Stad Doetinchem 1821; volgt VI.b.

6.                  Aaltjen Elisabeth Schimmel, geb. Doetinchem xx.04.1825, overl. Stad Doetinchem 07.10.1825.

 

Noten: |a| overl.akte Stad Doetinchem 1852 no.40 {oud 41 jaar, z.v. Jan Schimmel en Elisabeth Reesink}; |b| overl.akte Stad Doetinchem 1900 no.9 {d.v. Jan Schimmel en Elisabeth Reesink}.

 


 

VI.a. Berendina Schimmel, d.v. V, geb. Doetinchem 30.05.1814, dienstmeid (1843), arbeidster (1847,1854), overl. Stad Doetinchem 13.04.1856.
Kinderen van Berendina:

1.                  levenloze dochter, Stad Doetinchem 31.05.1840.

2.                  Bernardus Gerrit Jan Schimmel, geb. Stad Doetinchem 18.02.1843|a |; volgt VII.a.

3.                  Aleida Schimmel, geb. Stad Doetinchem 17.04.1847|b|, overl. Stad Doetinchem 14.03.1848.

4.                  Gerrit Jan Schimmel, geb. Stad Doetinchem 12.02.1849|c|, overl. Stad Doetinchem 22.02.1849.

5.                  Albertus Schimmel, geb. Stad Doetinchem 15.12.1850|d|; volgt VII.b.

6.                  Gerhard Schimmel, geb. Stad Doetinchem 28.01.1854|e|, overl. Stad Doetinchem 25.05.1854.

 

Noten: |a| aangifte door Bernardina Gelderman, stadvroedvrouw (geb.akte Stad Doetinchem 1843 no.8); |b| idem (geb.akte Stad Doetinchem 1847 no.14); |c| idem (geb.akte Stad Doetinchem 1849 no.8); |d| idem (geb.akte Stad Doetinchem 1850 no.52); |e| idem (geb.akte Stad Doetinchem 1854 no.3).

 


 

VII.a.  Bernardus Gerrit Jan Schimmel, z.v. VI.a, geb. Stad Doetinchem 18.02.1843|b|, schoenmaker, overl. Velp (Rheden) 20.05.1897, tr. Rheden 02.07.1870 Harmientje Evers, Hermina/Mientje, geb. Velp (Rheden) ca. 1844, dienstbode (1870), overl. Rheden 17.02.1919, d.v. Harmen Evers en Gerutje Roelofsen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bernardus Schimmel, geb. Velp (Rheden) ca. 1870, schoenmaker (1898), kruidenier (1941), overl. Velp (Rheden) 23.05.1941, tr. Velp (Rheden) 24.11.1898 Jacoba Johanna Brinkhuis,|a| geb. Velp (Rheden) 30.12.1863, overl. na 1941, d.v. Cornelis Jacobus Brinkhuis (1833-1906) en Johanna Dorothea Verkerk (1831-1884).

2.                  Geurtje Schimmel, geb. xx.02.1872, overl. Velp (Rheden) 03.02.1873.

3.                  levenloos kind, Rheden 15.01.1873.

4.                  Geurtje Schimmel, geb. xx.03.1874, overl. Velp (Rheden) 12.03.1875.

5.                  Herman Schimmel, geb. xx.03.1876, overl. Velp (Rheden) 17.07.1876.

6.                  Herman Schimmel, geb. Velp (Rheden) ca. 1877/1878; volgt VIII.a.

7.                  Albert Schimmel, geb. Velp (Rheden) ca. 1880; volgt VIII.b.

8.                  Antoon Schimmel, geb. Velp (Rheden) ca. 1886, timmerman, tr. Rheden 09.11.1916 Johanna Wilhelmina Bolsenbroek, geb. Velp (Rheden) 24.01.1888, d.v. Gerrit Jan Bolsenbroek, melkboer, en Berendina Selle.

9.                  Jan Schimmel, geb. Rheden ca. 1884, overl. Arnhem 03.02.1890.

 

Noten: |a| Brinkhuis, huw.akte Rheden 1898 no.113 (GenLias); Brinkhuisen, Gens Nostra 32 (feb 1977) p.45.

 


 

VIII.a. Herman Schimmel, z.v. VII.a, geb. Velp (Rheden) ca. 1877/1878, kleermaker (1898), reiziger (1919), overl. Velp (Rheden) 08.09.1944, tr. 1e Rheden 20.10.1898 Maria Cornelia Jansen, geb. Velp (Rheden) ca. 1862, overl. Velp (Rheden) 16.04.1918, d.v. Gerrit Jan Jansen en Maria Sibilla Catharina Bakker; tr. 2e Rheden 08.01.1920 Anna Sibilla Verseput, geb. Velp ca. 1894, overl. na 1944, d.v. Leendert Johannes Verseput en Anna Sibilla Meerdink.
     MCJ tr. 1e Rheden 06.11.1884 Gerrit Vonk, geb. Ede ca. 1852, kleermaker, overl. Velp (Rheden) 18.02.1892, z.v. Jan Vonk en Jantje Borgers.

Uit het huwelijk Schimmel-Jansen:

1.                  Hermina Cornelia Schimmel, overl. Rheden 03.02.1919.

 


 

VIII.b. Albert Schimmel, z.v. VII.a, geb. Velp (Rheden) ca. 1880, schilder (1909,1922,1944), tr. 1e Rheden 05.08.1909 Gerritje Gerritsen, geb. Velp (Rheden) ca. 1879, naaister (1909), overl. Velp (Rheden) 30.06.1914, d.v. Gerrit Gerritsen en Wilhelmina Sophia Sellen; tr. 2e Rheden 23.11.1916 Margaretha Jacoba Stenfert, geb. Dieren ca. 1891, d.v. Harman Stenfert en Antonetta Wilhelmina Meurs.

Uit het huwelijk Schimmel-Gerritsen:

1.                  Gerrit Barnardus Schimmel, geb. Velp (Rheden) ca. 1912, kleermaker, overl. Velp (Rheden) 14.03.1944, tr. voor 1944 Hermina Diekema, overl. na 1944, w.s. d.v. Derk Jan Diekema en Gerritje Stemerding.

Uit het huwelijk Schimmel-Stenfert:

2.                  levenloze dochter, Rheden 31.03.1922.

 


 

VII.b. Albertus Schimmel, z.v. VI.a, geb. Stad Doetinchem 15.12.1850, kleermaker, overl. ’s-Graveland 28.04.1917, tr. voor 1883 {niet in ’s-Graveland 1873-1882 en 1883-1892} Elizabeth van Vliet, geb. Leiderdorp 26.02.1858, overl. ’s-Graveland 28.12.1931|b|, d.v. Teunis van Vliet, tuinman, en Jeuntje van ’t Riet.

Uit dit huwelijk:

1.                  Berendina Schimmel, geb. ’s-Graveland 08.01.1883 (akte), overl. Amersfoort 09.02.1947, tr. ’s-Graveland 01.02.1906 Melis van de Kuilen, geb. Hoogland 30.11.1883 (akte), bankwerker, overl. na 1947, z.v. Wouter van de Kuilen en Maria Kroon.

2.                  Teunis Schimmel, geb. ’s-Graveland 12.10.1885 (akte), overl. Laren (NH) 12.01.1959, tr. 1e Utrecht 11.05.1911 Margaretha Geertruida Maria Ebink, geb. IJsselstein 02.05.1885, overl. ’s-Graveland 14.12.1952, begr. ’s-Graveland (Alg.Bpl.) 18.12.1952, d.v. Cornelis Johannes Ebink en Catharina Helena Bollebakker; tr. 2e Anna Maria van Veldhuijzen, overl. na 1959.

3.                  Bernardus Schimmel, geb. ’s-Graveland 31.10.1887 (akte), broodbakker (1914), tr. Bussum 11.03.1914 Aagje Kaper, geb. Zaandam 05.12.1887 (akte), dienstbode (1914), d.v. Jan Kaper en Trijntje Ballée, winkelierster.

4.                  Dirk Schimmel, geb. ’s-Graveland 13.11.1889 (akte), schilder, overl. Hilversum 29.04.1942|a|, tr. Stad Hardenberg 29.09.1911 Fennegien Baarslag, geb. Stad Hardenberg 09.07.1891, overl. Hilversum 30.11.1955, begr. ’s-Graveland (Alg.Bpl.) 05.12.1955, d.v. Gerrit Baarslag, beurtschipper, en Johanna Bergman.

5.                  Janna Cornelia Schimmel, geb. ’s-Graveland 23.12.1891, overl. 30.07.1970, begr. Hilversum (Noorderbpl.), tr. ’s-Graveland 01.08.1918 Gerardus Burgers, geb. Hilversum 11.06.1889, meubelmaker, overl. 05.04.1963, begr. Hilversum (Noorderbpl.), z.v. Hendrikus Jacobus Burgers en Johanna Steenders, ook Steenis.

6.                  Albert Cornelis Schimmel, geb. ’s-Graveland 12.01.1894 (akte); volgt VIII.c.

7.                  Cornelis Schimmel, geb. ’s-Graveland 23.03.1896 (akte), marinier (1916), overl. Hilversum 07.09.1946, tr. Hilversum 07.06.1916 Johanna van Rootselaar, geb. Hilversum 19.05.1897, overl. na 1946, d.v. Reijer van Rootselaar, bakkersknecht, en Geertruida Johanna van Os.

8.                  Hermientje Elisabeth Schimmel, geb. ’s-Graveland 08.04.1899 (akte), overl. ’s-Graveland 13.05.1968, tr. ’s-Graveland 16.09.1920 Pieter Hoogendoorn, geb. ’s-Graveland ca. 1899, koetsier, overl. ’s-Graveland 06.11.1962, z.v. Jacob Hoogendoorn, verzekeringsagent, en Keetje Stokvis.

 

Noten: |a| ook overl.akte ’s-Graveland 1942 no.10; |b| wede Albertus Cornelis {verwisseling met de zoon?} (overl.akte ’s-Graveland 1931 no.18); |

 


 

VIII.c. Albert Cornelis Schimmel, z.v. VII.b, geb. ’s-Graveland 12.01.1894 (akte), kleermaker, overl. Bussum 23.11.1969, tr. Weesp 26.05.1920 Johanna Rosina Offreins, geb. Weesp 24.09.1894 (akte), overl. Bussum 06.04.1965, d.v. Hendrik Willem Offreins, timmerman, en Johanna Rosina Schulz.

Uit dit huwelijk:

1.                  Carl August Schimmel, geb. Bussum ca. 1939, overl. Bussum 30.08.1944.

 


 

VI.b.  Gerrit Jan Schimmel, z.v. V, geb. Stad Doetinchem 04.08.1821, stadsomroeper (1847,1889), overl. Arnhem 25.10.1896, tr. Stad Doetinchem 18.11.1847 Berendjen Veurentjes, geb. Stad Doetinchem 15.10.1825, overl. Stad Doetinchem 24.12.1888, d.v. Willem Veurentjes (1796-1850) en Berendina Stoltenborg (1790-1851).

Uit dit huwelijk:

1.                  Betjen Schimmel, geb. Stad Doetinchem 08.01.1848, overl. Stad Doetinchem 21.10.1912, tr. Stad Doetinchem 07.05.1869 Berend Peters, geb. Hengelo(Gld) 27.09.1842, verwer-glazenmaker (1869), schilder (1895,1904), verver/verwer, overl. Stad Doetinchem 22.12.1910, z.v. Gerrit Peters en Hendrika Bretveld.
Uit dit huwelijk: Gerdina, geb. Stad Doetinchem 10.09.1869, overl. na 1923; Berendina Hendrika, geb. Stad Doetinchem 23.06.1871, overl. Doesburg 19.06.1913; Gerrit Jan, geb. Stad Doetinchem 20.11.1872, overl. Doetinchem 05.09.1950; Bertha Bernarda, geb. Stad Doetinchem 10.10.1874; Heintje, geb. Stad Doetinchem 18.09.1876, overl. Stad Doetinchem 09.07.1877; Willemina, geb. Stad Doetinchem 18.09.1876 (tweeling), overl. Stad Doetinchem 21.07.1877; Johanna Gesiena, geb. Stad Doetinchem 29.12.1877, overl. Zuilen 25.04.1950; Antje, geb. Stad Doetinchem 21.06.1879, overl. na 1904; Willemina, geb. Stad Doetinchem 13.12.1880, overl. na 1908; Berend, geb. Stad Doetinchem xx.02.1883, overl. Stad Doetinchem 13.03.1884; Heintje, geb. Stad Doetinchem ca. 1885, overl. na 1905.

2.                  Berendina Schimmel, geb. Stad Doetinchem 09.03.1849, dienstbode (1881), overl. Arnhem 30.01.1909, tr. Arnhem 04.05.1881 Jan Jansen, geb. Heteren ca. 1849, huisknecht (1881), koopman (1912), overl. Arnhem 23.07.1912, z.v. Arend Jansen en Teuntje van Kleef.
Uit dit huwelijk: Gerrit Jan, geb. Arnhem ca. 1884.

3.                  Aaltjen Schimmel, geb. Doetinchem 05.09.1850, overl. Stad Doetinchem 25.06.1854.

4.                  Jan Willem Schimmel, geb. Stad Doetinchem 1852; volgt VII.c.

5.                  Aaltjen Schimmel, geb. Doetinchem 31.10.1854, overl. Stad Doetinchem 04.03.1860.

6.                  Gesiena Johanna Schimmel, geb. Stad Doetinchem 11.10.1856, overl. Arnhem 05.07.1915, tr. Arnhem 09.05.1888 Garrit Jan Nieuwenhuis, geb. Ruurlo ca. 1837, koetsier (1866), tuinman (1893,1915), overl. Arnhem 20.04.1915, z.v. Wolter Nieuwenhuis en Janna Lenselink/Lensink.
Uit dit huwelijk: Bernardus Johannes Albertus, geb. Arnhem ca. 1890; Gesiena Johanna Aleida, geb. Arnhem ca. 1891, overl. Arnhem 19.09.1899; Gerrit Jan, geb. Arnhem 09.07.1893, overl. Arnhem 10.07.1893.
     GJN tr. 1e Brummen 17.03.1866 Gerardina Starink, geb. Hengelo(Gld) ca. 1831, overl. voor 1888, d.v. Harmen Starink en Maria Wissels.

7.                  Wilhelmina Schimmel, geb. Stad Doetinchem 20.01.1859, dienstbode (1882), overl. Arnhem 14.08.1916, tr. Arnhem 15.11.1882 Johannes Lambertus van Rekum, geb. Valburg ca. 1859, arbeider, overl. Arnhem 12.06.1934, z.v. Arnoldus Willem van Rekum en Gijsberta van Schaik.
Uit dit huwelijk: Gijsberta Berdina, geb. Arnhem ca. 1884, overl. Arnhem 08.06.1950; Johannes Lambertus, geb. Arnhem ca. 1886.

8.                  Johanna Schimmel, geb. Doetinchem 04.09.1860, dienstmeid (1895), overl. 03.06.1953, begr. Doetinchem (Bpl.Loolaan), tr. Stad Doetinchem 09.08.1895 Louis Steenbergen, geb. Stad Doetinchem 08.06.1871, spoorwegarbeider (1895), spoorwegbeambte (1899), overl. 14.05.1961, begr. Doetinchem (Bpl.Loolaan), z.v. Derk Jan Steenbergen (1843-1925) en Aleida Buunk (1846-1935).
Uit dit huwelijk: Berendina, geb. Stad Doetinchem 25.05.1897; Louise, geb. Stad Doetinchem 13.01.1899, overl. Stad Doetinchem 28.11.1899; Louise Johanna, geb. Stad Doetinchem 07.12.1902.

9.                  Aleida Schimmel, geb. Stad Doetinchem 02.03.1862, dienstbode (1891), overl. Arnhem 12.08.1927, tr. Arnhem 04.02.1891 Johannes Hermanus Vastbinder, geb. Arnhem ca. 1862, zadelmaker (1891,1897), rijtuigmaker (1899), rijtuigbekleder (1916), overl. Arnhem 21.09.1938, z.v. Hermanus Johannes Vastbinder en Arnolda Wansing.
Uit dit huwelijk: Johannes Hermanus, geb. Arnhem ca. 1892; Bernardus Johannes, geb. Arnhem ca. 1893; Berendina Arnolda, geb. Arnhem xx.08.1896, overl. Arnhem 04.06.1897; Wilhelmus, geb. Arnhem xx.05.1898, overl. Arnhem 07.04.1899.

10.              Herman Schimmel, geb. Stad Doetinchem 29.08.1863, letterzetter, overl. Oosseld (Ambt Doetinchem) 30.06.1892.

11.              Aaltjen Schimmel, geb. Stad Doetinchem 12.12.1865, dienstbode (1894), overl. Arnhem 31.10.1938, tr. Arnhem 07.11.1894 Gerrit Inklaar, geb. Arnhem 04.08.1871, behanger (1894,1927), behanger/stoffeerder (1937), overl. Arnhem 01.12.1937, z.v. Evert Inklaar en Antonia Legchelina Wansing.
Uit dit huwelijk: Gerrit Wilhelm Hermanus, geb. Arnhem 02.02.1896; Alida Berendina Antonia, geb. Arnhem 28.12.1897, overl. Arnhem 05.05.1939; Johanna Gesina Aleida, geb. Arnhem 20.07.1900; Albertus Bernardus Louis, geb. Arnhem ca. 1903, overl. Arnhem 22.01.1927.

12.              Naatjen Schimmel, geb. Stad Doetinchem 02.11.1867, overl. Winterswijk 17.03.1918, tr. Doetinchem 29.11.1889 Gerrit Jan Steenbergen, geb. Stad Doetinchem 11.05.1867|c|, bankwerker, leerling-machinist (1889), nachtstoker (1891), spoorwegbeambte (1893), overl. Winterswijk 04.03.1940, z.v. Derk Jan Steenbergen (1843-1925) en Aleida Buunk (1846-1935).
Uit dit huwelijk 10 kinderen|b|. Kleinzoon: Gerrit Jan Konings (1925-1996)|a|.

13.              Gerrit Jan Schimmel, geb. Doetinchem 08.11.1870, overl. Stad Doetinchem 20.04.1871.

 

Noten: |a| Gens Nostra 53 (1998) 386; |b| OTGB 91.2; |c| 1867 in GN (1998), 1868 in OTGB (91.2).

 


 

VII.c.  Jan Willem Schimmel, z.v. VI.b, geb. Stad Doetinchem 07.08.1852, verwer (1882,1893), overl. Stad Doetinchem 08.05.1893, tr. Zelhem 25.05.1877 Gardina Leeuwrik, geb. Zelhem ca. 1850, werkvrouw (1900), overl. na 1893, d.v. Garrit Hendrik Leeuwrik en Berendina Hendrika Besseling.

Uit dit huwelijk (moeder Leeuwerik):

1.                  Berendina Bernarda Schimmel, geb. Stad Doetinchem 22.09.1877, tr. Stad Doetinchem 11.08.1896 Gerrit Jan Pecht, geb. Stad Doetinchem 17.07.1871, bleeker (1896), arbeider (1901), fabrieksarbeider (1902,1919), z.v. Jacobus Johannes Pecht en Berendina Steenbergen.
Uit dit huwelijk: Jacobus Johannes, geb. Stad Doetinchem 20.01.1897, overl. na 1919; Jan Willem, geb. Stad Doetinchem 20.02.1900, overl. Stad Doetinchem 18.08.1901; Jan Willem, geb. Stad Doetinchem ca. 1901, overl. Stad Doetinchem 10.07.1902.

2.                  Gerrit Jan Schimmel, geb. Stad Doetinchem 1879; volgt VIII.d.

3.                  Wilhelmina Schimmel, geb. Stad Doetinchem 23.03.1881, overl. Stad Doetinchem 28.01.1882.

4.                  Gerritje Schimmel, geb. Stad Doetinchem 16.12.1882, overl. Stad Doetinchem 10.12.1917, tr. Stad Doetinchem 26.06.1903 Gerrit Adriaan Wanrooij, geb. Stad Doetinchem 29.04.1875, fabrieksarbeider (1903,1929), z.v. Derk Jan Wanrooij en Grada Hendrika Beks.
Uit dit huwelijk: Gardina, geb. Stad Doetinchem 23.07.1904, overl. Stad Doetinchem 17.12.1904; Derk Jan, geb. Stad Doetinchem 25.12.1905, overl. Stad Doetinchem 02.01.1906; Gerrit Jan Willem, geb. Stad Doetinchem 18.04.1907; Derk Jan, geb. Stad Doetinchem 06.06.1909, overl. Stad Doetinchem 27.07.1909; Berendina Bernarda, geb. Stad Doetinchem ca. 1916, overl. Hummelo en Keppel 24.07.1929|a|.

5.                  Aleida Schimmel, geb. Stad Doetinchem 17.03.1884, overl. 30.04.1977, begr. Doetinchem (Bpl.Loolaan), tr. Stad Doetinchem 15.06.1906 Marinus Pecht, geb. Stad Doetinchem 04.12.1875, fabrieksarbeider (1906), overl. 17.07.1959, begr. Doetinchem (Bpl.Loolaan), z.v. Jacobus Johannes Pocht en Berendina Steenbergen.
Uit dit huwelijk: Jacobus Johannes, geb. Stad Doetinchem 24.09.1906; Berendina Aleida, geb. Stad Doetinchem 15.12.1908; Jantje Willemien, geb. Stad Doetinchem 16.12.1901; Gardina, geb. Stad Doetinchem 21.04.1912.

6.                  Albertus Schimmel, geb. Stad Doetinchem 16.04.1885; volgt VIII.e.

7.                  Johan Frederik Schimmel, geb. Stad Doetinchem 08.07.1887, arbeider (1914), overl. 20.04.1953, begr. Doetinchem (Bpl.Loolaan), tr. Stad Doetinchem 15.05.1914 Hendrika Jacoba Roodakker, geb. Hummelo (Hummelo en Keppel) 21.04.1892, overl. 28.07.1982, begr. Doetinchem (Bpl.Loolaan), d.v. Jacominus Roodakker en Hendrika Aleida Berendsen.

8.                  Aaltje Schimmel, geb. Stad Doetinchem 20.04.1889, overl. Doetinchem 10.01.1950, begr. Doetinchem (Bpl.Loolaan),  tr. Stad Doetinchem 11.09.1914 Marinus Oudkerk, geb. Doesburg 13.06.1889, letterzetter (1914), overl. 27.12.1961, begr. Doetinchem (Bpl.Loolaan), z.v. Gerhardus Johannes Oudkerk en Johanna Jacoba Dovianus.

 

Noten: |a| overl.akte Doetinchem 1929 no.93.

 


 

VIII.d. Gerrit Jan Schimmel, z.v. VII.c, geb. Stad Doetinchem 27.06.1879, fabrieksarbeider (1900,1918), metaalbewerker, overl. 15.05.1968, begr. Doetinchem (Bpl.Loolaan), tr. Stad Doetinchem 31.08.1900 Hendrika Aleida Berendsen, geb. Stad Doetinchem 15.07.1875, dienstmeid (1900), overl. 05.04.1964, begr. Doetinchem (Bpl.Loolaan), d.v. Derk Berendsen en Charlotte Anneveldt.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Willem Schimmel, geb. Stad Doetinchem 22.01.1901.

2.                  Gardina Charlotta Schimmel, geb. Stad Doetinchem 03.06.1902, overl. Rotterdam 03.07.1963, tr. Rotterdam 25.01.1928 Petrus Jacobus Hölzenspies, geb. Stevensweert 19.08.1901, overl. 30.07.1979, z.v. Jacibus Hölzenspies en Frederica Pouwlina Petronella Roelofsen.

3.                  Derkje Schimmel, geb. Stad Doetinchem 11.07.1903, overl. Stad Doetinchem 28.12.1904.

4.                  Berend Bernardus Schimmel, geb. Stad Doetinchem 1904; volgt IX.a.

5.                  Gerritje Schimmel, geb. Stad Doetinchem 21.07.1906, overl. Doetinchem 27.03.1950, tr. Rotterdam 16.01.1929 Christiaan Lodewijk van Son, geb. Rotterdam 04.12.1905, grondwerker (1933), overl. na 1950, z.v. Willem van Son en Andrika Christina van Lit.
Uit dit huwelijk: Aaltje, geb. Doetinchem xx.02.1933, overl. Doetinchem 22.04.1933.

6.                  Charles Schimmel, geb. Stad Doetinchem 17.09.1906, overl. Apeldoorn 21.05.1948.

7.                  Albertus Schimmel, geb. Stad Doetinchem 1908; volgt IX.b.

8.                  Reinard Hendrik Schimmel, geb. Stad Doetinchem 28.10.1909.

9.                  Derk Jan Schimmel, geb. Stad Doetinchem 16.01.1911.

10.              levenloos kind, Stad Doetinchem 09.09.1918.

 


 

IX.a. Berend Bernardus Schimmel, z.v. VIII.d, geb. Stad Doetinchem 30.06.1904, letterzetter, overl. 02.09.1965, begr. Zutphen, tr. Zutphen 04.05.1932 Reiniera Josephina Wilhelmina Kaspers, geb. Zutphen 06.01.1911, d.v. Theodorus Johannes Josephus Kaspers en Johanna Hendrika Stoffels.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrika Aleida Schimmel, geb. Zutphen 24.09.1932.

2.                  Theodorus Johannes Josephus Schimmel, geb. Zutphen 08.05.1934.

3.                  levenloos kind, Zutphen 15.11.1947.

 


 

IX.b. Albertus Schimmel, z.v. VIII.d, geb. Stad Doetinchem 09.07.1908, schilder, overl. Doetinchem 10.08.1940, tr. voor 1938 Hendrika van Til, geb. Stad Doetinchem 02.12.1909, zonder beroep (1940), d.v. Jan Hendrik van Til en Grada Vriezen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Jan Schimmel, geb. Doetinchem ca. 1938, overl. Doetinchem 16.10.1940.

 


 

VIII.e. Albertus Schimmel, z.v. VII.c, geb. Stad Doetinchem 16.04.1885, fabrieksarbeider (1931), overl. 28.09.1971, begr. Doetinchem (Bpl.Loolaan), tr. Stad Doetinchem 06.07.1917 Cornelia Hendrika Bekker, geb. Stad Doetinchem 05.06.1897, dienstbode (1931), overl. Doetinchem 14.05.1939, begr. Doetinchem (Bpl.Loolaan), d.v. Willem Jacobus Bekker en Hendrika Vels.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, Doetinchem 22.09.1931.

 


terug naar het overzicht Schimmel