Fragmenten Weijer

 

Het betreft losse fragmenten die ruwweg met de volgende plaatsnamen zijn te verbinden. Hun onderlinge relatie en die met de andere families Weijer, Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juli 2004 (laatst herzien maart 2022)

 


Fragment Kampen

 

I. Pieter Weijer, tr. voor 1791 Berendje Jans, werkvrouw (1824), arbeidster (1826).

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Weijer, geb. Kampen 1791; volgt II.a.

2.                  Geerlig Weijer, geb. ca. 1800; volgt II.b.

 

II. Jan Weijer, z.v. I, geb. Kampen 30.10.1791, touwslagersknecht (1819,1821), touwslager (1826,1862), overl. Kampen 27.01.1881, tr. 1e Kampen 22.0.1819 Aaltje Sloot, geb. Kampen 06.11.1785, overl. (kraambed) Amsterdam 25.07.1820|a|, d.v. Jannes Sloot en Cornelia van Nunspeet; tr. 2e Kampen 01.02.1821 Jantjen Jans, dienstbaar (1821), overl. Kampen 29.08.1825, d.v. Jan Lammers en Johanna Gerrits ter Stege; tr. 3e Kampen 27.04.1826 Grietjen Overdijk, geb. Hattem 14.12.1788, dienstbaar (1826), overl. Kampen 01.11.1861, d.v. Claas Harms en Albertje Jans of Lamberts; tr. 4e Kampen 03.04.1862 Jennigjen ten Hove, geb. Kamperveen ca. 1800, overl. Kampen 24.07.1866, d.v. Hendrik Gerrits ten Hove en Marrigje Wichers.

Uit het huwelijk Weijers-Sloot:

1.                  levenloze zoon, Amsterdam 25.07.1820.

Uit het huwelijk Weijers-Jans:

2.                  Berendjen Weijer, geb. Kampen 13.07.1822, naaister (1844), overl. Kampen 07.09.1895, tr. Kampen 05.09.1844 Peter Palland, geb. Kampen 28.03.1820, touwslager, overl. Kampen 25.05.1897, z.v. Roelof Palland en Klaasjen Peters.

Uit het huwelijk Weijers-Overdijk:

3.                  Herbertje Weijer, geb. ca. 1828, overl. Kampen 22.03.1828.

 

Noten: |a| ook overl.akte Kampen 12.08.1820 no.120.

 

II.b. Geerlig Weijer, z.v. I, geb. ca. 1800, touwslagersknecht (1824), overl. Kampen 06.10.1828|d|, tr. Kampen 02.12.1824 Aaltjen Hubag, d.v. Jan Willem Hubag en Geesjen van de Wetering (ca.1769-1827).

Uit dit huwelijk:

1.                  Peter Weijer, geb. ca. 1824, overl. Kampen 11.08.1832|e|.

2.                  Berentje Weijers, overl. Doesburg 06.01.1874|a|, tr. Doesburg 18.06.1853|b| Gerrit van Teno, metselaar, arbeider, overl. Doesburg 21.11.1877|c|, z.v. Klaas van Teno en Arendje Popping.

 

Noten: |a| e.v. van Tend; |b| vader v/d bruid Weijers, moederv/d bruid Heersink; |c| van Tend; |d| Weijers; |e| moeder Geertje Hubach.

 


Fragment Utrecht

 

I. Johann Heinrich Weyer.

Kind:

 

II. Lodewijk Weijer, geb. ca. 1774, overl. De Bilt 24.07.1826|a|, tr. voor 1805 Anna Maria Elisabeth Buker.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Agnes Weijer, ged. Utrecht (rk) 06.11.1804, overl. Maarssen 02.10.1882, tr. De Bilt 31.01.1826 Jacobus Giling, ged. Utrecht (rk) 23.12.1803, overl. Utrecht 09.08.1849, z.v. Jan Giling en Maria Berg.
Uit dit huwelijk (vader ook Gielen): Johan Theodoor, geb. De Bilt 03.10.1828; Johannes, geb. De Bilt 05.11.1831, overl. Utrecht 09.02.1906; Gerrit, geb. De Bilt 04.01.1834; Wilhelmina Maria, geb. Utrecht 26.03.1836, overl. Utrecht 02.02.1841; Anna Catharina, geb. Utrecht 27.04.1840, overl. Maarssen 27.09.1914; Gerrit, geb. Utrecht 22.02.1844, overl. na 1871; Hendrikus, geb. Utrecht 29.10.1846, overl. Utrecht 04.08.1912.

2.                  Anna Catharina Sophia Weijer, ged. Utrecht (rk) 12.02.1806, overl. Rhenen 26.04.1869, tr. De Blit 10.05.1826 Jan Takken, geb. Leersum ca. 1802, smid (1829,1865), overl. Amerongen 26.05.1874, z.v. Hendrik Takken en Gerritje van Barneveld.
Uit dit huwelijk: Maria, geb. De Bilt 21.09.1826, overl. Utrecht 12.06.1897; Antonie, geb. Ingen (Lienden) 08.04.1829, overl. Utrecht 12.01.1909; Jan, geb. Ingen (Lienden) 08.091830, overl. Veenendaal 14.10.1905; Gerard, geb. Ingen (Lienden) 30.12.1831, overl. Lienden 10.02.1834; Deliana, geb. Lienden 03.04.1833, overl. Utrecht 04.01.1865; Gerrigje, geb. Amerongen 23.06.1834, overl. Amerongen 16.09.1834; Gerritje, geb. Amerongen 25.06.1835, overl. Amerongen 28.02.1904; Gerardus, geb. Amerongen 29.07.1836, overl. Amerongen 15.04.1839; Naatje, geb. Amerongen 07.09.1837, overl. Zutphen 21.05.1924; Dirk, geb. Amerongen 09.11.1838, overl. Amerongen 04.05.1839; Anna Catharina Sophia, geb. Amerongen 08.02.1840, overl. Amerongen 27.03.1840; Gerardus, geb. Amerongen 16.03.1841, overl. Amerongen 15.07.1841; Elizabeth, geb. Amerongen 14.07.1842, overl. Amerongen 07.01.1916; Hermanus, geb. Amerongen 29.07.1843, overl. Amerongen 27.10.1843; Gerardus, geb. Amerongen 26.08.1844, overl. Amerongen 31.12.1844; Hendrina, geb. Amerongen 12.01.1846, overl. Rotterdam 22.06.1905; levenloos kind, Amerongen 16.09.1847; Anna Catharina Josepha, geb. Rhenen 12.06.1850, overl. Utrecht 26.06.1942.

 

Noten: |a| Johann Ludwich Weyer (overl.akte De Bilt 1826 no.7).

 


Fragment Indië

 

I. Johanna Sophia Weijer, geb. Poerworedjo (Res. Bagelen) 13.12.1859, overl. Semarang 27.02.1911|c|, otr. 1e Semarang 16.10.1880, tr. Semarang 10.11.1880 Jan Karel Frederik Schultz, overl. Semarang 15.02.1883|a|; tr. 2e Semarang 13.01.1885|b| Caspar Antonius Hubertus Schrurs, geb. Roermond 07.11.1847, gegageerd sergeant-majoor, opziener bij het stadsverband te Semarang (1890,1892), commies bij de Bataviasche Ooster-Spoorweg-Maatschappij (1896), 1e klerk St. Sp. te Batavia (1899), 1e klerk St. Sp. te Mr. Cornelis (1901), com. St. Sp. te Djokja (1903,1907), gep. com. (1908), empl. van Dorp en Co. te Semarang (1911), overl. ’s-Gravenhage 29.01.1914|c|, z.v. Cornelis Schrurs en Maria Pluijmen.
Kinderen (waarschijnlijk): Maria Schrurs, geb. Deli (Medan, Sumatra’s Oostkust) 13.05.1884 (erkenning)|d||e|; Anton Hendrik Schrurs, geb. Semarang 20.05.1886, overl. Semarang 11.01.1888.

 

Noten: |a| overledene Jan Carel Frederik; |b| bruidegom Casper Antonius Hubertus; |c| e.v. Schrürs (Bataviaasch nieuwsblad 02.03.1911); |d| RA 1886 p.310; |e| geb. Medan 13.05.1885 (Bevolkingsregister ’s-Gravenhage).

 


Fragment Indië

 

I. Peter Weijer, administr. Ondern. Premboen te Keboemen Bagelen (1899,1901), tr. Soerabaja 27.04.1886 Anna Margaretha Augusta Kirchner, Augusta, d.v. Gustav Kirchner (ca.1839-1891) en Magaretha Tollhausen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Josephine Margaretha Augusta Weijer, geb. Soerabaja 14.02.1887.

2.                  Gustav Clemens Weijer, geb. Soerabaja 10.06.1888.

3.                  Clemens Ernst Weijer, geb. Soerabaja 16.01.1890.

4.                  Margaretha Johanna Maria Weijer, geb. Sidhoardjo (Res. Soerabaja) 11.07.1891|a|.

 

Noten: |a| geb. Sroeni (Haagsche courant 25.08.1891).

 


Fragment Hannover/Indië

 

I. Johan Weijer, overl. voor 1854, tr. voor 1821 Sara Hangier, overl. voor 1854.

Uit dit huwelijk:

1.                  August Weijer, geb. Hannover ca. 1821, matroos derde klasse aan boord van Zijner Majesteits Korvet ‘Boreas’, overl. Weltevreden (Militair hospitaal) 19.01.1854|a||b|.

 

Noten: |a| overl.akte Rotterdam 16.09.1854 fol.c175v no.2237 (ingeschreven extract uit burgerlijke stand van Nederlandsch-Indië, eiland Java, residentie Batavia); |b| RA 1854 p.472 (Batavia).

 


Fragment Remscheid/Rotterdam

 

I. Julius Weijer, tr. voor 1867 Maria Offer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Ida Weijer, geb. Steinberg (gem. Remscheid, Duitsland) ca. 1867, overl. Rotterdam 30.12.1926, tr. voor 1896 Carl August Gill, geb. Haddenbuch (D) ca. 1863, overl. Rotterdam 07.01.1940, z.v. August Gill en Ida Klein.
Uit dit huwelijk: Robert, geb. Remscheid ca. 1896, overl. na 1925; Paula, geb. Rotterdam 24.09.1901, overl. na 1925.

 


Fragment Delft

 

I. Wilhelmus Weijer, ook Willem, geb. Neder Seisheim (Nassau) xx.09.1760, ‘journalier’ (1813), schoenmaker (1820), kolenmeter|f|, overl. Delft 08.08.1820|c|, otr. Delft (Oude Kerk) 06.11.1784, tr. Delft 21.11.1784 Johanna Cornelia Smits, geb. ’s-Gravenhage ca. 1764, overl. Delft 27.01.1846, d.v. Cornelis Smits, verwer, en Petronella Egge.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmus Leonardus Weijer, ged. Delft (Parochie St.Joseph) 07.11.1785; volgt II.

2.                  Theodora Barbara Weijer, ged. Delft (Parochie St.Joseph) 29.09.1786.

3.                  Joanna Waijer, ged. Delft (Parochie St.Joseph) 16.08.1789|a|, ‘domestique’ (1813), overl. Delft 18.02.1874, tr. Delft 03.02.1813 Martinus Halderen, geb. Zutphen ca. 1793, ‘tailleur’ (1813), overl. Delft 11.06.1849, z.v. Johannis van Halderen, ‘jardinier’ (1813), en Gertrude Wijntjes (Geertje Wientjes).
Uit dit huwelijk (moeder meest Weijer): Johannes Franciscus, geb. Delft 13.05.1813, overl. na 1839; Wilhelmus Dorotheus, geb. Delft 23.03.1815, overl. Delft 26.11.1877; Gerardus, geb. Delft 04.01.1817, overl. Delft 27.11.1894; Cornelia Johanna, geb. Delft 25.01.1819, overl. Hof van Delft 16.09.1870; Doris Josephus Leonardus, geb. Delft 16.07.1820, overl. Delft 09.12.1820; Anna Maria, geb. Delft 24.09.1821, overl. na 1859; Petrus Leonardus, geb. Delft 29.02.1824, overl. Delft 05.04.1863; Franciscus Adrianus, geb. Delft 03.07.1826, overl. Delft 02.11.1827; Dorothea Barbara, geb. Delft 02.03.1830, overl. Overschie 01.03.1900; Joseph, geb. Delft 28.07.1832, overl. Delft 17.07.1833.

4.                  Adrianus Antonius Weijer, Delft (Parochie St.Joseph) 15.11.1791.

5.                  Francina Cornelia Weijer, Delft (Parochie St.Joseph) 28.09.1794.

6.                  Franciscus Antonius Weijer, Delft (Parochie St.Joseph) 09.10.1798.

7.                  ‘baarkind’, begr. Delft (Nieuwe Kerk) 14.10.1803|d|.

8.                  ‘baarkind’, begr. Delft (Nieuwe Kerk) 17.10.1803|e|.

 

Noten: |a| vader Waijer; |c| Weijer, ‘zijnde de namen van de overledene zijn ouders alsmede de plaats van derzelve[] overlijden niet bekend aan de declaranten’ (overl.akte Delft 1820 no.299); |d||e| vader Weijer; |f| overl.akte Delft 1846 no.47.

 

II. Wilhelmus Leonardus Weijer, Willem, z.v. I, ged. Delft (Parochie St.Joseph) 07.11.1785, smidsknecht, metaaldraaier (1846), ijzerdraaier (1851), gepensioneerd als smid aan ’s Rijks Magazijnen (1857), overl. Delft 17.06.1857, otr. Delft 04.05.1811, tr. Delft 19.05.1811 Petronella Heijs, geb. Venlo 05.06.1778, overl. Delft 30.11.1851|g|.

Kinderen: |a|

1.                  Maria Weijers, geb. 20.03.1806.

2.                  Petronella Weijers, geb. 25.10.1808.

3.                  Hendrina Weijers, geb. 15.11.1812.

4.                  Johannes Weijers, geb. 04.02.1814.

5.                  Laurens Weijers, geb. 14.10.1816.

6.                  Jacobus Weijers, geb. 05.03.1819.

 

Noten: |a| bevolkingsregister Delft, familienaam Weijers; |g| Heis, geb. Strale (Pruissen) {nu Straelen, Kreis Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen}, oud 71 jaar {geb.ca.1780}, ‘aangaande de ouders van de overledene niets bekend’ (overl.akte Delft 1851 no.456).

 


Fragment Haarlem

 

I. George Ludwig Weijer, overl. voor 1815, tr. voor 1792 Maria Elisabeth Nicolai, buiten beroep (1815), overl. tussen 1815 en 1846.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lucretia Carolina Weijer, geb. Haarlem ca. 1792/1793, naaister (1815), overl. Amsterdam 01.03.1862|a|, tr. Amsterdam 03.11.1815 Arent Govers, geb. Amsterdam ca. 1784, stuurman, overl. voor 1862, z.v. Herman Arent Govers en Trijntje Ebbing.

2.                  George Lodewijk Weijer, geb. Haarlem 31.08.1794, flankeur 21.02.1816|c|, korporaal 21.07.1816|d|, ‘soldaat bij het Koloniaal Depot no.33’, overl. Harderwijk 14.11.1816|b|.

3.                  Maria Elisabetha Weijer, geb. Haarlem ca. 1799, naaister, overl. Haarlem 19.05.1846, ongehuwd.

 

Noten: |a| oud 69 jaar (overl.akte Amsterdam 1862 reg.2 fol.25v); |b| aangifte door Jan Smit en Hendrik Meijer, sergeant resp. korporaal bij het Koloniaal Depot no.33 (overl.akte Harderwijk 1816 no.83); |c||d| Stamboek 689.