Kwartierstaat Wijers

 

Deze kwartierstaat is onderdeel van het octet kwartierstaten Eikendal, Janmaat, Knook, Leliveld, Loohuis, Schmidt, Seinhorst, Wijers voor de acht overgrootouders van mijn dochters.

 

De kwartierstaat Wijers kon niet tot stand komen dan met de gewaardeerde kleinere en grotere bijdragen van B.J. Aalderink te Stompetoren, wijlen P.A.M. van den Berg, J. Dieperink, A. Esveld, wijlen mw. Z. Hissink-Kerkdijk, wijlen J.B. Kelholt, wijlen pater J.J. Koekkoek te Weert, mw. E.J. van Leuvesteijn-Breukink te Steenderen, H. Lexmond, A.J. Nijkamp te Holten, A. Roskam te Twello, A. Veldhuis, ir. H.H.J. Weustink te Hengelo (O), wijlen drs. H.J. Wijers en wijlen H. Zeggelt. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2000 (laatst herzien februari 2021)

terug naar Overzicht Weijers/Wijers/Wyers

terug naar Genealogische website Michiel Wijers

terug naar website OTGB ‑ Boerderijnamen


Generatie I

[1] Hendrik Jan Wijers, Harry, geb. Aalten 16.06.1888, banketbakker, R.O.N. (1955|b|), overl. Pforzheim (W. Duitsland) 12.10.1956, crem. Driehuis-Westerveld 17.10.1956, tr. 1e Enschede 09.06.1920 Jeannette Seinhorst, geb. Enschede 17.03.1895, overl. Amsterdam 18.04.1947, crem. Driehuis-Westerveld 22.04.1947, d.v. Gerrit Jan Seinhorst (1864-1935) en Jenneken Brouwer (1864-1938); tr. 2e Aalten 20.05.1952 Berendina Gesina Grevink, Dien, geb. Aalten 04.12.1905, overl. Winterswijk 18.08.1989, d.v. Abraham Grevink (1879-1951) en Gesiena Hane (1881-1941).

 

Woont Aalten; naar Arnhem (25.10.1905); Kerkstraat 11, Aalten (1913); van Breestraat 91, Amsterdam (1919-1956)|c|.

Werkzaam bij P.W. Gerbrands te Arnhem (14.10.1905-06.09.1907), bij firma G. van Rooijen te Amsterdam (25.09.1907-25.09.1908), bij Maison van Hille-Doyen te Rue de Russie et Place de Constitution, Bruxelles (24.09.1908-01.12.1908), bij Maison G.A. Mathis (successeur G. Locus) te Rue Treurenberg 25, Bruxelles (01.12.1908-01.07.1909), bij Hof Konditorei H. Bierhoff te Breitestrasse 4-6, Düsseldorf (jul 1909-sep 1909), bij Maison Tenback (successeur Charles Wauters) te Vijzelstraat 38, Amsterdam (20.09.1909-01.04.1910), bij firma G. van Rooijen (successeur A. Wijers) te Ceintuurbaan 111, Amsterdam (01.04.1910-01.10.1910), bij Lunchroom De Beursbengel te Damrak 99, Amsterdam (01.10.1910-15.04.1911), als lid tentoonstellingscomité (tot 01.06.1911), bij Hotel Kurhaus De Passage (gebr. Gijsbertse) te Noordzeebad Zandvoort (01.06.1911-01.09.1911), bij Maison Boerhout (successeur August H. Ackmann) te Kerkstraat 13, Hilversum (15.11.1911-01.02.1912), bij Konditorei Menzel te Augsburgerstrasse te Berlin (maart 1912), bij Maison Rups (successeur A.G. Koper) te Lange Burchtstraat 2, Nijmegen (apr-okt 1912) en bij firma Wed. J.J. Adrion (J. Bouwman) te Jansstraat 32, Arnhem (okt 1912-15.02.1913).

Daarna per 1 mei 1913 samen met W.C. Doelman in de Kalverstraat 40|a| te Amsterdam de “Firma Gerh. Dreihus”, en vanaf 1 mei 1926 als firma “Huize Dreihus”|d| tot 15 juni 1946.

HJW is voorzitter van de Nederlandsche Banketbakkersbond (-1938-). Hij is commissaris van de N.V. Wijers’ Beschuit- en Koekfabriek te Aalten (1920-) en van N.V. Cacao- en Chocoladefabriek Union te Haarlem (1928-1956).

 

Noten: |a| toestel N1303 (Naamlijst voor den Telefoondienst, januari 1915, p.46); |b| KB 07.06.1955 no.9; uitgereikt op 14.06.1955 tijdens 66e Algemene Jaarvergadering v/d Ned. Banketbakkers Vereniging te Zwolle, i.v.m. bijna 20-jarig voorzitterschap; |c| Naamlijst voor de interlocale telefoondienst 1950 (tst.29491); |d| toestel 37363, Dreihus, Huize (W.C.Doelman & C.J. Wyers) Banketb. en koks, Centrum, Kalverstr. 40 (Naamlijst voor den Interlocalen Telefoondienst - Uitgaaf Juli 1927, p.76).

Generatie II

[2] Hendrik Jan Wijers, geb. Steenderen 24.07.1843, bakker (1872), winkelier (1876), overl. Aalten 18.08.1911, begr. Aalten, tr. 1e Gorssel 27.07.1872 Aaltjen van der Mey, geb. Gorssel 11.10.1846, overl. Aalten 18.04.1873. [naar Aalten 28.07.1871]; tr. 2e Gorssel 19.02.1874

[3] Johanna Judith van der Mey, geb. Gorssel 19.08.1853, overl. Aalten 10.03.1930, begr. Aalten.

Uit het eerste huwelijk een dochter; uit het tweede huwelijk zes kinderen, waaronder [1]; zie Register Wijers.

Generatie III

[4] Evert Jan Wijers, geb. Steenderen 21.10.1796, genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798), overl. Steenderen 28.11.1874, tr. Steenderen 17.10.1834

[5] Gerritjen Wentink, geb. Steenderen 29.04.1807, ged. Steenderen 07.05.1807|a|, overl. Steenderen 15.12.1872.

Uit dit huwelijk zes kinderen: zie Register Wijers.

 

Noten: |a| RBS 1426 #1335 {get. de vader}.

 

[6] Jan Willem van der Mey, geb. Gorssel 29.12.1808|a|, ged. Gorssel 15.01.1809, kastelein (1837,1853,1873), logementhouder De Roskam in Gorssel, overl. Gorssel 23.11.1893, tr. Gorssel 17.06.1837

[7] Jenneken Wansink, geb. Laren 08.06.1817, overl. Gorssel 24.11.1892.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Hendrika van der Mey, geb. Gorssel 10.04.1838, overl. Ruurlo 15.02.1920, tr. Gorssel 21.04.1859 Evert Brouwer, geb. Gorssel 02.06.1833, landbouwer te Gorssel, Laren en Ruurlo, overl. Ruurlo 28.10.1894, z.v. Gerrit Brouwer en Bartha Beunk.
[Wonen Nr.69, Gorssel (1859-1868); Nr.G36, Exel, Laren (1868-1880); Nr.L44, Zwiep, Laren (1880-1885); De Forme, Vordenseweg C5, Ruurlo (vanaf 1885)]
Uit dit huwelijk vier kinderen, waaronder: Jenneken Brouwer (1864-1938), tr. 1899 Gerrit Jan Seinhorst (1864-1935): de schoonouders van [1].

2.                   Gerritje van der Mey, geb. Gorssel 04.05.1839, overl. Voorst 21.03.1923, tr. Gorssel 13.05.1871 Hermanus van Leusen, geb. Wijhe 14.12.1838, opzigter (1862), landmeter (1871), overl. Voorst 31.03.1923, z.v. Hendrik Jan van Leusen en Antonia Averdijk; uit dit huwelijk drie zoons.
     HvL tr. 1e Deventer 25.09.1862 Gerritdina Maria Kolkman, geb. Deventer ca. 1844. overl. Deventer 21.03.1869, d.v. Gerrit Kolkman en Hendrika Kleinwold; uit dit huwelijk een dochter.

3.                   Willemina van der Mey, Mina, geb. Gorssel 06.06.1840, overl. Winterswijk 29.02.1920, tr. Gorssel 09.05.1866 Franciscus van Deun, Frans, geb. Batavia 01.09.1842, spoorwegopzichter (1866), hoofdopzichter Staatsspoorwegen 1875, belast met aanleg spoorweg Soerabaja-Pasoeroean-Malang, koopman (1901), overl. Winterswijk 09.01.1901, z.v. Franciscus Carolus van Deun en Anna Gerrada Doeleman; uit dit huwelijk zes kinderen.

4.                   Hendrik Jan van der Mey, Hein, geb. Gorssel 01.12.1841, zeeman, overl. Zwiep (Laren) 19.04.1884, tr. Maria Johanna Schepker, overl. na 1884; uit dit huwelijk twee dochters.

5.                   Jan van der Mey, geb. Gorssel 13.11.1843, houthandelaar, gemeenteontvanger (van 21.05.1872 tot 01.06.1915), brievengaarder (sinds 01.07.1877), overl. Gorssel 04.07.1925, tr. 1e Gorssel 27.07.1872 Johanna Gerharda Wansink, geb. Laren 23.01.1838, overl. Gorssel 27.04.1892, d.v. Derk Jan Wansink en Hendrika Gerhardina Willemina Eggink; tr. 2e Gorssel 20.09.1895 Johanna Willemina Palsenbarg, geb. Vorden ca. 1865, overl. Gorssel 13.12.1910, d.v. Willem Palsenbarg en Maria Alberdina Houtman.

6.                   Gerrit van der Mey, geb. Gorssel 14.12.1845, aannemer/bouwkundige, overl. Amsterdam w.s. 29.01.1881, begr. Amsterdam (Oude Oosterbegr.pl.) 02.02.1881, ongehuwd.
Op 31.01.1881 bericht het Algemeen Handelsblad dat op zaterdag 29.01.1881 ’s middags bij de Suez-steigers (waar?; ws. bij het Westerdok) het lijk van een manspersoon met zeer gehavend hoofd uit het IJ is opgehaald.

7.                   Aaltjen van der Mey, geb. Gorssel 11.10.1846, overl. Aalten 18.04.1873, tr. Gorssel 27.07.1872 Hendrik Jan Wijers (1843-1911), z.v. Evert Jan Wijers en Gerritjen Wentink.
     HJ hertrouwt Aaltjen’s oudere zuster Johanna Judith: zie [3].

8.                   Henriette van der Mey, Hentje, geb. Gorssel 25.05.1848, overl. Stad Doetinchem 20.11.1919, tr. Gorssel 27.05.1876 Egbert Wijers (1849-1902), z.v. Jan Gerrits Wijers en Johanna Hendrika van den Brink.

9.                   Herman Otto van der Mey, Otto, geb. Gorssel 26.06.1850, onderwijzer in N.O.I. (Pasoeroean, Padang, Serang, Soerakarta) (1877-1904), overl. Delft 30.12.1904, begr. Gorssel, tr. Gorssel 12.10.1877 Margaretha Huberdina Hermanna Zelle, Grietje, geb. Zweeloo 16.08.1855, overl. Arnhem 13.01.1941, begr. Gorssel. {Zie elders over de relatie met Mata Hari.} [Solo; 18.08.1904 naar Leiden; 30.09.1904 naar Delft] Uit dit huwelijk zeven kinderen (1881-1894).

10.                Johanna Eliza van der Mey, Lize, geb. Gorssel 19.10.1851, overl. Voorst 10.12.1936, tr. Gorssel 20.05.1882 Jan Marten Scholten, geb. Twello 15.03.1849, eigenaar Hotel De Zwaan bij Apeldoorn, overl. Twello (Voorst) 17.04.1889, z.v. Willem Scholten en Hendrika Brink.

11.                Johanna Judith van der Mey, geb. Gorssel 1853: zie [3].

12.                Jenneken van der Mey, Jet, geb. Gorssel 13.04.1856, overl. Laren 09.11.1941, tr. Gorssel 15.07.1878 Herman Johan Meuleman, geb. Zutphen 15.07.1851, onderwijzer, overl. Gorssel 26.11.1937, z.v. Gerhard Meuleman en Jenneken van der Bergh; uit dit huwelijk vijf kinderen.

13.                Willem van der Mey, geb. Gorssel 30.07.1858, overl. Gorssel 12.07.1929, tr. Voorst 29.07.1897 Jenneken Nuesink, geb. Voorst ca. 1868, overl. Gorssel 27.10.1930, d.v. Gerrit Jan Nuesink en Jenneken Willems; uit dit huwelijk een zoon.

 

Noten: |a| RBS 786.

Generatie IV

[8] Egbert Wijers, geb. 15.11.1759, ged. Drempt 23.12.1759, genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798), overl. Steenderen 20.08.1823, tr. Steenderen 29.04.1787

[9] Elsken Wijers, geb. Steenderen 03.11.1765, genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798), overl. Steenderen 05.11.1827.

Uit dit huwelijk dertien kinderen; zie Register Wijers.

 

[10] Antonij Wentink, geb./ged. Steenderen 17.03/17.03.1782|a|, genoemd in Lijst weerbare mannen 24.11.1784 (dan 3 jaar)|i|, genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798), woont op een gedeelte van Solmersgoed in het Dorp Steenderen (1809), overl. Steenderen 26.08.1815, otr./tr. Steenderen (huw.comm.) 04.07/27.07.1806|b|, otr. Steenderen (ndg) 03.08.1806|c|

[11] Aaltjen Hiddink, geb. Baak 13.10.1780, ged. Steenderen 15.10.1780|d|, genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798), woont voor 1806 in Zutphen, overl. Steenderen 31.12.1853.

Uit dit huwelijk|h|:

1.                   Gerritjen Wentink, geb. Steenderen 1807: zie [5].

2.                   ‘dood ter wereld gekoomen jonggeboren kind’, Steenderen 17.02.1809|e|, begr. Steenderen 20.02.1809|f|.

3.                   Johanna Jacoba Wentink, geb. Steenderen 04.03.1810, ged. Steenderen 11.03.1810|g|, overl. Brummen 03.03.1881, tr. Brummen 07.05.1831 Willem Hendrik Bello, geb. Brummen ca. 1803, landbouwer, overl. Brummen 13.04.1891, z.v. Harmen Bello en Berendina Hulshoff.

 

Noten: |a| RBS 1427 #372 {get. Gueltjen Vrendenborg}; |b| RBS 1440.1 pp. 232-233 #245; |c| RBS 1430 #1010; |d| RBS 1427 #322 {get. Elizabeth Mateman in Baak}; |e| RBS 1441.1 p.2 #446; |f| RBS 1435 p.21 #2911; |g| RBS 1427 #1438 {get. Steventjen Hiddink}; |h| w-083 in P.A.M. van den Berg, Gezinnenboek Steenderen, 2000; |i| ibidem, w-104.

 

[12] Jan van der Mey, ged. Gorssel 02.01.1746|a|, herbergier (1819,1831), logementhouder De Roskam in Gorssel, overl. Gorssel 16.03.1835, otr. Gorssel 21.10.1791|b|, tr. Gorssel 13.11.1791

[13] Hendrika Hassink, geb. 01.11.1769, j.d. onder Wilp, overl. Eefde (Gorssel) 14.01.1850.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria van der Mey, geb. Gorssel 30.09.1792, ged. Gorssel 07.10.1792|c|, overl. Gorssel 18.09.1868, tr. Gorssel 20.01.1814 Philippus Dommerholt, ged. Gorssel 08.02.1776, landbouwer, overl. Gorssel 14.11.1862, z.v. Zwier Dommerholt en Harmken Roeterdink.

2.                   Antonij van der Mey, geb. Gorssel 23.02.1794, ged. Gorssel 02.03.1794|d|, timmerman (1819), wagenmaker (1850), overl. Olst 26.04.1876, tr. Olst 02.12.1819 Johanna van der Worp, geb. Olst ca. 1797, overl. Olst 08.07.1871, d.v. Jacob van der Worp en Janna van Voorst; uit dit huwelijk kinderen.

3.                   Willem van der Mey, geb. Gorssel 07.01.1796, ged. Gorssel 10.01.1796|e|, overl. Gorssel 26.08.1852.

4.                   Albert van der Mey, geb. Gorssel 22.01.1798, ged. Gorssel 28.01.1798|f|, landbouwer, overl. Deventer 01.10.1861, tr. Gorssel 29.03.1823 Johanna Buitenwaard, geb. Deventer 05.09.1804, overl. Deventer 07.07.1863, z.v. Jan Isak Buitenwaard en Willemina Willemsen.

5.                   Aaltjen van der Mey, geb. Gorssel 24.10.1799, ged. Gorssel 03.11.1799|g|, jong gestorven.

6.                   Aaltjen van der Mey, geb. Gorssel 04.12.1804, ged. Gorssel 09.12.1804|h|, overl. Doesburg 15.10.1841, tr. Gorssel 26.11.1831 Albert van der Mey, geb. Gorssel 13.10.1798, ged. Gorssel 21.10.1798, schoolonderwijzer (1831,1842), hoofdonderwijzer (1859), overl. Doesburg 27.05.1859|j|, z.v. Willem van der Mey (haar vader’s broer) en Antonetta Bemers.
Kleinzoon van Albert en Aaltjen: Bertus Coops (1874-1966), burgemeester van Bandoeng.

7.                   Engbert Jan van der Mey, geb. Gorssel 20.05.1807, ged. Gorssel 24.05.1807|i|.

8.                   Jan Willem van der Mey, geb. Gorssel 1808: zie [6].

 

Noten: |a| RBS 787 {ingetekend te Wilp, afgekond. d. 23 & 30 dito, d. 6 Nov., getr. op attest. v. Wilpe d. 13 dito}; |b| RBS 785; |cdefghi| RBS 786; |j| moeder Bemers (overl.akte Doesburg 1859 no.51).

 

[14] Hendrik Jan Wansink, geb. Laren 22.03.1787, ged. Laren 25.03.1787, landbouwer, kerkvoogd (1824), lid van den raad (1840), overl. Laren 28.06.1866, otr. Steenderen (huw.comm.) 15.09.1808|a|, otr. Steenderen (ndg) 09.10.1808|b|, tr. Steenderen (ndg) 11.10.1808

[15] Gerritjen Addink, geb. 22.01.1787, ged. Steenderen 28.01.1787|c|, genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798), lidmaat Steenderen 02.05.1803|d|, att. naar Laren 12.01.1809, overl. Laren 05.02.1845.

Uit dit huwelijk:

1.                   Hendrik Jan Wansink, geb. Laren 10.10.1809, ged. Laren 29.10.1809, overl. Laren 23.08.1840.

2.                   Everdina Johanna Wansink, geb. Laren 18.04.1811, ged. Laren 28.04.1811, overl. Brummen 15.12.1901, tr. Laren 11.07.1845 Jan Gerard Breukink, geb. Leuvenheim (Brummen) 02.08.1815, overl. Brummen 02.02.1885, z.v. Jan Breukink en Hendrika Wijers.

3.                   Evert Wansink, geb. Laren 04.11.1812, bouwkundige te Arnhem, overl. Arnhem 05.07.1901, tr. Arnhem 12.06.1844 Francina Gijsberta van Broekhuizen, geb. Arnhem 26.01.1819, overl. Arnhem 14.06.1874, d.v. Berend van Broekhuizen en Gijsberta Lepping.

4.                   Hendrika Wansink, geb. Laren 03.04.1815, overl. Angerlo 10.11.1892, tr. Laren 01.06.1844 Johan Hendrikus Greve, geb. Stokkum (Goor) 31.07.1813, landbouwer (1844), olieslager (1871), overl. Laren 29.04.1871, z.v. Hendrik Jan Greve en Roelof Sophie van Keppel.

5.                   Jenneken Wansink, geb. Laren 1817: zie [7].

6.                   levenloze zoon, Laren 26.03.1819.

7.                   Gerritdina Janna Wansink, geb. Laren 15.03.1820, overl. Zutphen 26.10.1848, tr. Laren 26.07.1841 Reint Garritsen, geb. Steenderen 12.10.1811, ged. Steenderen 21.10.1811|e|, overl. Zutphen 01.06.1887, z.v. Garrit Garritsen en Catrina Garritsen.

8.                   Anna Willemina Wansink, geb. Laren 31.01.1822, overl. Brummen 04.07.1903, tr. Laren 16.08.1851 Gerhard Derk Uittien, geb. Brummen 28.11.1825, overl. Brummen 26.02.1905, z.v. Gerhard Mattheus Uittien en Anna Maria Gerritsen; uit dit huwelijk drie kinderen.

9.                   levenloze zoon, Laren 27.09.1823.

10.                Harmina Diderika Wansink, geb. Laren 26.06.1825, overl. Arnhem 12.08.1901, tr. Laren 21.06.1844 Berend van Broekhuisen, geb. Arnhem 09.09.1822, sigarenfabrikant, overl. Zutphen 16.09.1870, z.v. Berend van Broekhuisen en Gijsberta Lepping.

11.                Herman Otto Wansink, geb. Laren 28.09.1827, overl. Laren 21.03.1898, tr. Gorssel 10.12.1852 Wilhelmina Christina Eggink, geb. Gorssel 21.03.1828, overl. Laren 12.01.1875, d.v. Hendrik Eggink en Teuntjen Eyerkamp op de Kijkover in Eefde.

 

Noten: |a| RBS 1441.2 pp.8-9 #288 {Hend. Jan Wantink en Grietjen Addink} (zie ook w-048 in P.A.M. van den Berg, Gezinnenboek Steenderen, 2000); |b| RBS 1430 #1026; |c| RBS 1427 #530 {get. Harmine Evers}; |d| RBS 1430.3 p.34 #985; |e| RBS 1427 #1461.

Generatie V

[16] Egbert Geurtsen Wijers, geb. 1716, overl. Steenderen 16.04.1789, begr. Steenderen 21.04.1789, tr.

[17] Elsken Hendrix Wijers, overl. Steenderen 30.08.1786.

Uit dit huwelijk: Egbert Wijers, geb. 1759: zie [8].

 

[18] Hendrik Janssen Wijers,

[19] Gardina van Lonnen, geb. 1738.

Uit dit huwelijk: Elsken Wijers, geb. 1764: zie [9].

 

[20] Jan Garritsen Wentink, ged. Steenderen 24.08.1755|a| en Hengelo 23.08.1755|v|, genoemd in Lijst weerbare mannen (Rot Steenderen) 24.11.1784|ac|, genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798), wonend in Dorp (1793,1801), otr. 2e Steenderen 19.04.1799|i|, tr. Steenderen 05.05.1799 Teuntjen Wentink, ged. Zelhem 23.01.1774, wonend Warnsveld, d.v. Willem Wentink en Elisabeth/Lijsken Wenssink/Wensink; otr. 1e Steenderen 21.02.1774|b|, tr. Steenderen 13.03.1774

[21] Garritjen Hendriks Gosseling, ged. Steenderen 18.11.1736|c|, overl. Steenderen 12.02.1795, begr. Steenderen 18.02.1795|d|; otr. 1e Steenderen 21.08.1757|k|, tr. Steenderen 11.09.1757 Hendrik Willemsen Vrendenborg, wonen in Baak (1758) en in Steenderen (1759,1769), overl. Steenderen 17.11.1771, begr. Steenderen 23.11.1771, z.v. van Willem Vrendenberg.

Uit Gosseling’s eerste huwelijk|ah|:

1.                   Willem Vrendenborg, ged. Steenderen 28.05.1758|l|.

2.                   Garrit Vrendenborg, ged. Steenderen 28.10.1759|m|, genoemd in Lijst weerbare mannen 24.11.1784 (dan 25 jaar)|ab|, overl. Steenderen 07.09.1830.

3.                   Geultjen Vrendenborg, ged. Steenderen 31.05.1761|n|.

4.                   Hendrik Gosselighs Vrendenborg, ged. Steenderen 12.11.1762|o|.

5.                   Jan Vrendenborg, ged. Steenderen 08.04.1764|p|, overl. Steenderen 06.10.1765, begr. Steenderen 10.10.1765|ag|.

6.                   Toon Vrendenborg, ged. Steenderen 08.09.1765|q|, overl. Steenderen 27.04.1767, begr. Steenderen 01.05.1767|ad|.

7.                   Jan Vrendenborg, ged. Steenderen 04.01.1767|r|, overl. (rode loop) Steenderen 13.11.1779, begr. Steenderen 14.11.1779|af|.

8.                   Toonis Vrendenborg, ged. Steenderen 20.08.1768|s|, overl. (rode loop) Steenderen 19.11.1779, begr. Steenderen 19.11.1779|ae|.

9.                   Jan Hendrik Vrendenborg, ged. Steenderen 03.12.1769|t|, genoemd in Lijst weerbare mannen 24.11.1784 (dan 14 jaar)|ab|.

Uit het huwelijk van Jan Wentink en Gerritje Gosseling:|aa|

10.                Hendrik Jan Wentink, geb. Steenderen 27.10.1774, ged. Steenderen 30.10.1774|e|, genoemd in Lijst weerbare mannen 24.11.1784 (dan 10 jaar)|ab|, overl. Steenderen 21.05.1793, begr. Steenderen 27.05.1793|f|.

11.                Derk Wentink, geb. Steenderen 16.06.1776, ged. Steenderen 23.06.1776|g|, overl. (rode loop) Steenderen 20.11.1779, begr. Steenderen 21.11.1779|w|.

12.                Grada Wentink, geb. Steenderen 14.02.1778, ged. Steenderen 15.02.1778|h|.

13.                Antonij Wentink, geb. Steenderen 1782: zie [10].

Uit Wentink’s tweede huwelijk:|aa|

14.                Gradus Wentink, geb. Steenderen 14.08.1801, ged. Steenderen 23.08.1801|x|, landbouwer, overl. Steenderen 05.10.1867, tr. Steenderen 14.03.1828 Hendrika Lubbers, geb. Steenderen 05.03.1802, overl. Steenderen 25.01.1892, d.v. Marten Lubbers en Garritjen Tuunder.

15.                Willemina Wentink, geb. Steenderen 02.08.1806, ged. Steenderen 03.08.1806|y|.

16.                doodgeboren kind, geb. Steenderen 10.03.1809|j|, begr. Steenderen 11.03.1809.

17.                Barend Wentink, geb. Steenderen 11.05.1810, ged. Steenderen 20.05.1810|z|, overl. Brummen 05.05.1843, tr. Arnhem 01.11.1837 Berendina Krol, geb. Brummen ca. 1810, overl. na 1843, d.v. Christiaan Krol en Wilhelmina Huvink.

 

Noten: |a| RBS 1426.2 p.185 #123; |b| RBS 1430 #366; |c| RBS 1426.1 p.72 #631; |d| RBS 1434 p.282 #2271; |e| RBS 1427 #113 {get. Dersken Wentink}; |f| RBS 1433 p.276 #2235; |g| RBS 1427 #179 {get. de vader}; |h| RBS 1427 #233 {get. de vader}; |i| RBS 1430 #941; |j| RBS 1435 p.21 #2914; |k| RBS 1428 #1209; |l| RBS 1426.2 p.208 #257; |m| RBS 1426.2 p.218 #316; |n| RBS 1426.2 p.229 #383; |o| RBS 1426.2 p.239 #450; |p| RBS 1426.2 p.249 #515; |q| RBS 1426.2 p.259 #578; |r| RBS 1426.2 p.270 #649; |s| RBS 1426.2 p.279 #722; |t| RBS 1426.2 p.289 #792; |u| RBS 1432 p.127 #1215; |v| RBS 910 p.143; |w| RBS 1433 p.189; |x| RBS 1427 #1109; |y| RBS 1427 #1303; |z| RBS 1427 #1449; |aa||ab| w-104 in P.A.M. van den Berg, Gezinnenboek Steenderen, 2000; |ac| ibidem {Jan Wentink 35 jaar, 4 zonen; 2 paarden, 1 veulen}{moet zijn 39 jaar}; |ad| RBS 1432 p.111 {Teunis}; |ae| RBS 1433 p.189 {Antoni}; |af| RBS 1433 p.188; |ag| RBS 1432 p.104; |ah| v-073 in P.A.M. van den Berg, Gezinnenboek Steenderen, 2000.

 

[22] Jacobus Lubbartus Hiddink, ged. Steenderen 16.06.1754|a|, woont in Baak, als rotmeester voor rot Baak vermeld in lijst weerbare mannen 24.11.1784|o|, genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798), overl. Steenderen 06.04.1821, otr. 2e Steenderen 25.07.1790|j|, tr. Steenderen 08.08.1790 Berendina Wantink, geb. Steenderen 04.12.1768, genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798), overl. Steenderen 08.06.1837, d.v. wijlen Gerrit Wantink; otr. 1e Steenderen 30.08.1778|b|, tr. Steenderen 20.09.1778

[23] Johanna Garritsen Mateman, ged. Steenderen 28.08.1757|m|, overl. Baak 22.05.1790|c|, begr. Steenderen 28.05.1790.

Uit het huwelijk Hiddink-Mateman:|n|

1.                   Berend Hiddink, geb. Baak 14.08.1779, ged. Steenderen 15.08.1779|d|, genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798), logementhouder, overl. Zutphen 26.02.1845, tr. Steenderen 08.05.1811 Janna Bloemers, geb. Varsseveld 24.09.1780, logementhoudster, overl. Zutphen 30.09.1846, d.v. Harmen Bloemers en Geesken van der Bos.

2.                   Aaltjen Hiddink, geb. Baak 1780: zie [11].

3.                   Steventje Hiddink, geb. Baak 27.02.1782, ged. Steenderen 03.03.1782|e|, landbouwster, overl. Oxe (Diepenveen) 12.04.1856, tr. 1e Steenderen 22.07.1813 Albert Klein Obbink, geb. Hengelo 20.09.1790, landbouwer, overl. Baak (Steenderen) 15.02.1814, z.v. Hendrik Klein Obbink en Berendina Eggink; tr. 2e Steenderen 07.04.1815 Philippus Reuvekamp, geb. Gorssel 17.01.1779, landbouwer, overl. Oxe (Diepenveen) 09.03.1843, z.v. Albert Janssen Reuvekamp en Geertjen Roeterdink.

4.                   Garritjen Hiddink, geb. Baak 23.11.1783, ged. Steenderen 23.11.1783|f|, genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798)|p|, overl. Utrecht 08.04.1868, tr. Utrecht 26.04.1820 Johan Joost Schaaf, ged. Kralingen 15.06.1788, overl. Utrecht 25.04.1866, z.v. Johannes Petrus Schaaf en Adriana Bombaij.

5.                   Hermanus Hiddink, geb. Baak 18.12.1785, ged. Steenderen 18.12.1785|g|, overl. Bekveld (Hengelo) 19.12.1864, tr. Zutphen 24.05.1839 Garritjen Rietman, geb. Hengelo(Gld) ca. 1794, overl. Voorst 19.12.1860, d.v. Jan Rietman en Aeltjen Eunk.

6.                   Jantje Hiddink, geb. Baak 31.07.1788, ged. Steenderen 03.08.1788|h|, genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798), overl. Baak (Steenderen) 22.08.1833.

7.                   Hendrik Jan Hiddink, geb. Baak 20.03.1790, ged. Steenderen 21.03.1790|i|, genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798), overl. Gooi (Hengelo) 22.09.1858, tr. Steenderen 27.02.1818 Jantje Bannink, geb. Zelhem 13.12.1792, overl. Gooi (Hengelo) 24.08.1854, d.v. Garrit Bannink en Aaltjen Wensink.

Uit het huwelijk Hiddink-Wantink:|n|

1.                   Johanna Hiddink, geb./ged. Baak/Steenderen 22.10/23.10.1791|k||q|, genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798), overl. Velswijk (Zelhem) 29.05.1853, tr. Brummen 12.06.1817 Jan Russer, geb. Steenderen 16.12.1782, landbouwer, overl. Toldijk (Steenderen) 26.03.1841, z.v. Jan Russer en Janna Revelmans.

2.                   Garrit Hiddink, geb./ged. Baak/Steenderen 23.12/27.12.1795|l||r|, genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798), overl. Steenderen 15.10.1868, tr. Steenderen 18.07.1821 Janna Harmsen, geb. Steenderen 04.11.1798, overl. Baak (Steenderen) 18.07.1871, d.v. Derk Harmsen en Johanna Enserink.

 

Noten: |a| RBS 1426.2 p.176 #73; |b| RBS 1430 #482; |c| RBS 1434 #2138; |d| RBS 1427 #291 {get. Aaltjen Hiddink}; |e| RBS 1427 #368 {get. Aaltjen Garritsen Mateman}; |f| RBS 1427 #429 {get. Hendrica Hiddink}; |g| RBS 1427 #495 {get. Trientjen Hiddink}; |h| RBS 1427 #587 {get. Fenneken Hoogenkamp}; |i| RBS 1427 #652 {get. de vader}; |j| RBS 1430 #786; |k| RBS 1427 #710 {get. Harmina Kempers}; |l| RBS 1427 #885 {get. de vader}; |m| RBS 1426.2 p.200 #212; |n||o| h-332 in P.A.M. van den Berg, Gezinnenboek Steenderen, 2000; |p| als Garrit Jan (transcriptie OTGB); |q| 22.09 volgens GenLias (huw.akte Steenderen 1817 no.8); |r| 23.11 volgens GenLias (huw.akte Steenderen 1821 no.15).

 

[24] Willem Jansen van der Mey, ged. Gorssel 18.11.1714|a|, ingek.lidmaat Gorssel 23.12.1742|r|, herbergier van De Roskam|p|, overl. na 1763, otr. Gorssel 26.07.1744|b|, tr. Gorssel 24.08.1744

[25] Maria Jansen Franke|k|, ged. Gorssel 02.07.1719, aang.lidmaat Gorssel 14.04.1740|q|, overl. na 1763.

Uit dit huwelijk|o|:

1.                   Jan van der Mey, geb. Gorssel 1746: zie [12].

2.                   Aelbert van der Mey, ged. Gorssel 20.08.1747|c|, aang.lidmaat Gorssel 24.03.1777, overl. Gorssel 29.09.1783.

3.                   Aeltjen van der Mey, ged. Gorssel 04.01.1750|d|, overl. Gorssel 19.01.1750, begr. Gorssel 23.01.1750.

4.                   Willem van der Mey, ged. Gorssel 12.04.1751|e|, w.s. jonggestorven.

5.                   Aeltjen van der Mey, ged. Gorssel 21.01.1753|f|, overl. Gorssel 14.10.1783.

6.                   Hendrik van der Mey, ged. Gorssel 26.01.1755|g|.

                     ‘een kind’, overl. Gorssel 05.05.1756, begr. Gorssel 10.05.1756.

                     ‘een zoontjen’, overl. Gorssel 11.06.1756, begr. Gorssel 15.06.1756.

7.                   Janna van der Mey, ged. Gorssel 08.08.1756|h|.

8.                   Jan Willem van der Mey, ged. Gorssel 26.10.1760|i|.

9.                   Willem van der Mey, ged. Gorssel 02.05.1762|m|, aang.lidmaat Gorssel 14.04.1786, onderwijzer te Gorssel, ontslag wegens doofheid 1830, gepensioneer schoolonderwijzer (1831), huwelijkscommissaris Gorssel (1804,1811), secretaris van huwelijkszaken, secretaris van verkopingen, ontvanger der indirecte belastingen, administrateur der kerk, koster (1800,1806), overl. Gorssel 25.07.1835, otr. Gorssel 01.06.1793|l|, otr. Warnsveld 01.06.1793, tr. Warnsveld 23.06.1793 Antonetta Beemers|n|, ged. Warnsveld 27.01.1771, overl. Gorssel 14.03.1820, d.v. Hendrik Bemers en Grada Honhof.
Uit dit huwelijk zes kinderen (1794-1809), waaronder Albert van der Mey 1798-1859), tr. Gorssel 26.11.1831 Aaltjen van der Mey (1904-1841), d.v. Jan van der Mey (haar vader’s broer) en Hendrika Hassink.

10.                Engbert van der Mey, ged. Gorssel 17.09.1763|j|.

 

Noten: |a| RBS 784 {vader Jan Alberts, moeder Aaltjen Hendrijks}; |b| RBS 786.2 {bruid Maria Jansen Franke}; |cdefghij| RBS 785; |k| Roskam (i.p.v. Franke) bij de doop van Aeltjen; |l| RBS 787 {afgekondigd den 2, 9 & 16 Junij en den 22 dito attestatie gegeven om te Warnsveld te trouwen}; |m| RBS 785; |n| Beemers bij alle dopen, Bemers bij huwelijk; |o| hiaat doopboek Gorssel 24.03.1758-06.08.1758; |p| zie aantekening over legaat van Maria’s moeder d.d. 23.11.1751 bij [50]; |q| Maria Jansen Roskam; |r| RBS 786.2 {met attestatie van Deventer}.

 

[26] Teunis Jansen Hassink, ged. Wilp 30.05.1750|j| of 31.05.1750|k|, begr. Wilp 05.01.1785|g|, woont op ’t Slijkhuis, tr. voor 1768

[27] Aaltje Wolters Beunk, dev. Epse 07.02.1745 (get. Maria), begr. Wilp 05.02.1790|h|; otr. 2e Wilp 08.07.1785|a|, tr. Wilp 24.07.1785 Teunis Alberts Holterman, landman, z.v. Albert Holterman en Johanna Holterman, van Epse.

Uit het huwelijk Hassink-Beunk:

1.                   Hendrika Hassink, geb. 20.11.1768, overl. 09.01.1769, begr. Bergkerk.

2.                   Hendrika Hassink, geb. 1769: zie [13].

3.                   Wolter Hassink, geb. Voorst 30.05.1773, jong gestorven.

4.                   Wolter Hassink, geb. Voorst 07.08.1774, landman, overl. Wilp (Voorst) 14.07.1848, tr. 1e Olst 1796 Lutje Wullink, overl. voor 1825; tr. 2e Voorst 28.08.1825 Johanna Sophia Bredenoort, geb. Oene ca. 1775, landbouwersche, overl. Terwolde (Voorst) 31.03.1830, d.v. Willem Bredenoort en Johanna Sophia Beumers; tr. 3e Voorst 11.06.1836 Willemina Willems, geb. Wilp 06.08.1786, overl. Wilp (Voorst) 05.11.1842, d.v. Aaldert Willems en Willemijna Jansen van den Berg.

5.                   Johanna Hassink, geb. Wilp 02.11.1777, ged. Wilp 09.11.1777|d|, w.s. overl. Wilp 13.03.1779|m|.

6.                   Jan Teunis Hassink, geb. Wilp 28.06.1781, ged. Wilp 01.07.1781|c|, overl. Welsum (Olst) 14.03.1862, tr. Wilp 15.10.1809|e| Hendrika Willems, geb. Wilp 26.02.1785, overl. Welsum (Olst) 29.06.1864, d.v. Aaldert Willems en Wilhelmina Jansen van den Berg. Hiervan stamt af L.H. Hassink|l|.

Uit huwelijk Holterman-Beunk:

1.                    Teunis Holterman, geb. Wilp 02.05.1786, ged. Wilp 07.05.1786|b|, landman, overl. Wilp (Voorst) 14.05.1835, tr. Wilp 11.11.1812 Willemina Aalders Soerhuis, ook Willemina Willems, geb. Wilp 06.08.1786, overl. Wilp (Voorst) 05.11.1842, d.v. Aaldert Soerhuis, ook Aaldert Willems, en Willemina van den Berg.
     WW tr. 2e Voorst 1836 Wolter Hassink.

2.                   Johanna Holterman, geb. Wilp 08.01.1790, ged. Wilp 10.01.1790|f|, overl. Deventer 04.03.1834, tr. Wilp 11.11.1812 Evert Kloosterboer, geb. Deventer 09.01.1772, rentenier (1812), overl. Deventer 17.01.1847, z.v. Albert Kloosterboer en Maria Beunk.

 

Noten: |a| Trouwboek Wilp 1729-1811 {na vertoning van magescheid met att. van Deventer}; |b| RBS 1597/8 {get. Maria Alberts Holterman}; |c| RBS 1597/8; |d| RBS 1597/8 {get. Gerritjen Hassink}; |e| Trouwboek Wilp 1729-1811; |f| RBS 1597/8; |gh| RBS 1601; |i| RBS 1597/8; |j| RBS 1595; |k| RBS 1597/8; |l| Kwartierstaat Hassink-Overdorp door A. Veldhuis in VG 11(1) 1986, pp.46-52; |m| RBS 1601 {het kind van Teunis Hassink op het Slijkhuis}.

 

[28] Hendrik Jan Wansink, ged. Laren 17.06.1746, landbouwer, overl. Laren 08.09.1804, begr. Kerk tot Laren 11.09.1804, otr. Laren 02.06.1780|a|, tr. Laren 02.07.1780

[29] Hendrika Abbink, “thans woonende op het Wilmerink in Eexsel onder Lochem” (1780), overl. Laren 22.04.1806, begr. Laren 25.04.1806.

HJW is in 1777 betrokken bij een conflict met ds. Langerak te Laren, die hij verwijt niet vreedzaam te zijn en die “zijn schulden niet voldeed o.a. sedert zijn komst ‘gekogte Schinken’ niet betaald had.”|b|

Uit dit huwelijk:

1.                   Jan Aalbert Wansink, geb. Laren 23.01.1781, ged. Laren 28.01.1781, overl. Look (Holten) 03.05.1847, tr. voor 1807 Magrietha Wolthuis, geb. Rijssen ca. 1785, overl. Look (Holten) 04.09.1853.

2.                   Dirk Jan Wansink, geb. Laren 19.02.1783, ged. Laren 23.02.1783, jong gestorven.

3.                   Egberdina Wansink, geb. Laren 08.01.1785, ged. Laren 09.01.1785, overl. Rijssen 26.09.1870, otr. 1e Laren 26.10.1805|c| Jan ten Wolthuijs, geb. Rijssen, overl. tussen 1805 en 1815 z.v. Gerrit ten Wolthuijs en Willemiena van Dijk; tr. 2e Rijssen 31.01.1815 Gerrit Jan ter Weel, geb. Rijssen ca. 1795, boerwerker (1815), steenbakker (1839), lid van den gemeenteraad (1839), overl. Rijssen 27.06.1839, z.v. Jan Hendrik ter Weel en Geertruid Stokkers.

4.                   Hendrik Jan Wansink, geb. Laren 1787: zie [14].

5.                   Garrit Jan Wansink, geb. Laren 30.09.1789, ged. Laren 02.10.1789, overl. Laren 07.03.1817.

6.                   Anna Wansink, geb. Laren 30.07.1791, ged. Laren 31.07.1791, overl. Laren 24.04.1806, begr. Laren 25.04.1806.

7.                   Derk Jan Wansink, geb. Laren 18.03.1794, ged. Laren 23.03.1794, gemeenteontvanger (1827), overl. Laren 09.04.1859, tr. Laren 22.06.1827 Hendrika Gerharda Willemina Eggink, geb. Laren 18.06.1808, ged. Laren 03.07.1808, overl. Laren 04.04.1887, d.v. Teunis Eggink en Maria Vrielink.

8.                   Janna Wansink, geb. Laren 15.08.1796, ged. Laren 21.08.1796, overl. Laren 11.06.1806.

9.                   Harmina Wansink, geb. Laren 06.06.1798, ged. Laren 10.06.1798, overl. Rijssen 27.06.1862, tr. Laren 29.09.1823 Marten Wolthuijs, geb. Rijssen ca. 1789, koopman (1823), overl. na 1862, z.v. Gerrit Wolthuijs en Willemina van Dijk.

10.                Hendrika Wansink, geb. Laren 01.02.1801, ged. Laren 08.02.1801.

11.                ongedoopt kind, overl. 24.06.1804, begr. 25.06.1804 (’s avonds).

 

Noten: |a| A. Esveld (2003); |b| A.A. Oldenmenger, “Dominee Nicolaas Langerak”, Archief (Orgaan van de Oudheidkundige Vereniging De Graafschap), 1974, pp.78-79; |c| “op attest van G. Stokker en J.W. Koedijk, burgemeesters, en van J.H. Craamer, Pred. te Rijssen, mitsgaders G. van Gendt, Pred. Te Holten”.

 

[30] Evert Addink, ged. Steenderen 02.07.1752|a|, lidmaat Steenderen 19.04.1773|b|, woont Amsterdam (1775-1781)|c|, woont Spaansweerd (1787,1806), diaken (1794), genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798), overl. Steenderen 06.06.1811|d|, otr. Steenderen 19.06.1785|e|, cop. 10.07.1785

[31] Jenneken Breukink, ged. Steenderen 26.02.1758|x|, lidmaat Steenderen 30.04.1776|f|, genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798), overl. 04.06.1832.

Uit dit huwelijk:

1.                   Garretjen Addink, geb. 22.01.1787: zie [15].

2.                   Elsken Addink, geb. 22.01.1787 (tweeling), ged. Steenderen 28.01.1787|g|, genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798), lidmaat Steenderen 02.05.1803|h|, att. naar Brummen 27.07.1814|h||y|, molenaarster (1819), overl. na 1819, tr. 1e Steenderen 09.07.1813 Lammert Jan Lentink, geb. Brummen 05.11.1774, korenmolenaar, overl. Brummen 29.08.1818, z.v. Jan Willem Lentink en Elbartje van Eem; tr. 2e Brummen 17.07.1819 Jan Vlemingh, geb. Westervoort 28.12.1790, ged. 01.01.1791, korenmolenaar te Brummen, z.v. Jan Vleeming en Janna Lungenaw.

3.                   Gerrit Jan Addink, geb. Steenderen 12.04.1789, ged. Steenderen 19.04.1789|i|, genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798), lidmaat Steenderen 03.06.1807|j|, overl. Steenderen 09.06.1853, tr. Steenderen 19.03.1819 Jantjen Wijers (1787-1875).

4.                   Harmina Addink, geb. 16.01.1791, ged. Steenderen 16.01.1791|k|, genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798), lidmaat Steenderen 03.05.1811|l|, overl. Steenderen 07.04.1877, tr. Steenderen 16.07.1824 Hendrik Jansen Wijers (1793-1829).

5.                   Harmen Otto Addink, geb. 06.10.1792, ged. Steenderen 07.10.1792|m|, genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798), lidmaat Steenderen 26.05.1812|n|, overl. Steenderen 27.03.1850, tr. Brummen 29.11.1833 Aaltjen Hoogenkamp, geb. Brummen 24.08.1792, lidmaat Brummen 28.04.1811|z|, vertr. naar Steenderen 1834, overl. Steenderen 01.07.1879, d.v. Albert Hogenkamp en Geertruij Elisabeth Swarthof. Uit dit huwelijk Jenneken Addink (1835-1866), tr. Steenderen 1855 Herman Otto Wijers (1825-1895).

6.                   Judith Addink, geb. 29.03.1795, ged. Steenderen 03.04.1795|o|, genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798)|aa|, lidmaat Steenderen 04.06.1813|p|, overl. Steenderen 07.10.1879.

7.                   Berendina Addink, geb. 09.11.1797, ged. Steenderen 12.11.1797|q|, genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798), lidmaat Steenderen 06.07.1814|r|, tr. Steenderen 08.06.1821 Egbert Wijers Jzn (1798-1869).

8.                   Jenneken Addink, geb. 20.05.1800, ged. Steenderen 22.05.1800|s|, lidmaat Steenderen 30.04.1819|t|, overl. Steenderen 09.04.1875.

9.                   Everdina Addink, geb. 05.10.1802, ged. Steenderen 10.10.1802|u|, lidmaat Steenderen 30.04.1819|v|, tr. Steenderen 30.12.1830 Gerhard Dirk Addink, geb. Steenderen 02.05.1803, ged. Steenderen 08.05.1803|ab|, z.v. Harmen Addink en Barendina Troost.

10.                Willem Hendrik Addink, geb. 01.10.1806, ged. Steenderen 05.10.1806|w|, overl. 02.12.1806.

 

Noten: |a| RBS 1426.1 p.157 #1266 {overl. 16.06.1811}; |b| RBS 1430.3 p.2 #65 en RBS 1430.2 p.129 #1952 {met Pasen}; |c| RBS 1430.3 p.2 #65 {vertr. na Amsterdam 10.12.1775} en RBS 1430.3 p.11 #398 {met att. van Amsterdam 06.12.1781, ingekomen 27.01.1782}; |d| RBS 1441.1 p.28 #569 {nalatende 9 kinderen}; |e| RBS 1430 #658; |f| RBS 1430.3 p.5 #161; |g| RBS 1427 #530 {get. Aaltjen Breukink}; |h| RBS 1430.3 p.33 #976; |i| RBS 1427 #613 {get. Geertruida Hesselink}; |j| RBS 1430.3 p.39 #1087; |k| RBS 1427 #677 {get. Berendina Troost}; |l| RBS 1430.3 p.44 #1183; |m| RBS 1427 #751 {get. Johanna Waanderina Markvoort}; |n| RBS 1430.3 p.46 #1223; |o| RBS 1427 #857 {get. Elsken Wijers}; |p| RBS 1430.3 p.48 #1268; |q| RBS 1427 #957 {get. de vader}; |r| RBS 1430.3 p.49 #1282; |s| RBS 1427 #1070 {get. de vader}; |t| RBS 1430.3 p.57 #1464; |u| RBS 1427 #1163 {get. Catrina Wijers}; |v| RBS 1430.3 p.57 #1462; |w| RBS 1427 #1308 {get. de Vader}; |x| RBS 1426.2 p.206 #246; |y| RBS 366.1 {ingekomen te Brummen 01.11.1814}; |z| RBS 366.1; |aa| als Judik; |ab| RBS 1427 #1190.

Generatie VI

[32] Geurt Jansen (Wijers), landbouwer in De Emmer (Huis te Weerde), overl. voor 04.04.1748|h|, otr. Neede 25.01.1702|b|, otr. Steenderen 05.03.1702|a|

[33] Geesken Olthoff, ged. Neede 15.07.1677, {overl. Steenderen 02.02.1750|i|}.

Uit dit huwelijk negen kinderen, waaronder:

1.                   Jantjen Geurts Wijers, geb. Steenderen 1705, moeder van Johanna Gerdina Kets (1734-1825) e.v. Hendrik Brinkhorst (1719-1780), voorouders van Laurens Jan Brinkhorst (1937) en Prinses Laurentien (1966)|j|.

2.                   Egbert Geurtsen Wijers, geb. 1716: zie [16].

 

Noten: |a| RBS 1428 #180; |b| {Garrit Janssen en Geesken Olthof}; |h| RBS 1428 #995 {Geertrui op Rha?}; |i| RBS 1431 p.25 #256 {Geesken Meuije op ’t huis te Weerde}; |j| VG 26(3) 2001 pp.163 en 179 {zie ook haar kwartierstaat in GN 56(6) juni 2001 pp.396-397}.

 

[34] Hendrik (Janssen) Wijers, tr.

[35] Judith Mentink.

Zie register Wijers.

Uit dit huwelijk zeven kinderen waaronder: Elsken Hendrix Wijers, tr. Brummen 1747: zie [17].

 

[36]/[37] = [34]/[35].

 

[38] Telman van Lonnen, ook Tilleman van Londen, ged. Steenderen 18.09.1692|i|, brouwer in De Gouden Leeuw te Bronkhorst, burgemeester van Bronkhorst (1725), overl. voor 1754, otr. 2e Steenderen 14.04.1742|k|, tr. Steenderen 06.05.1742 Jenneken Hendriks Wijers, d.v. Hendrik Jansen Wijers en Judith Mentink; otr. 1e Steenderen 02.07.1729|s|

[39] Elsken Gerrits Wijers, ged. Steenderen 05.10.1703|l|, overl. tussen 1740 en 1742.

Uit het huwelijk Telman-Elsken:

1.                   Jan van Lonnen, ged. Steenderen 11.02.1731|a|, tr. 02.07.1758 Maria Hagens, d.v. Rein Hagens en Jenneken Geerts Wijers.

2.                   Gerrit van Lonnen, ged. Steenderen 01.06.1732|b|, jong gestorven.

3.                   Harmen van Lonnen, ged. Steenderen 25.05.1733|c|.

4.                   Jenneken van Lonnen, ged. Steenderen 13.06.1734|d|, jong gestorven.

5.                   Jenneken van Lonnen, ged. Steenderen 10.07.1735|e|.

6.                   Gerrit van Lonnen, ged. Steenderen 29.07.1736|f|.

7.                   Gardina van Lonnen, ged. Steenderen 15.06.1738|g|: zie [19].

8.                   Willem van Lonnen, ged. Steenderen 15.05.1740|h|, att. van Steenderen naar Brummen 05.07.1771|j|, vertr. naar Kampen 21.11.1788|j|, tr. 11.03.1770 Reintje Huetink.

Uit het huwelijk Telman-Jenneken:

9.                   Elsken van Lonnen, ged. Steenderen 08.02.1743|t|.

10.                Catharina van Lonnen, ged. Steenderen 13.02.1746|u|.

11.                Garrit van Lonnen, ged. Steenderen 19.05.1748|v|.

 

Noten: |a| RBS 1426.1 p.49 #382; |b| RBS 1426.1 p.56 #437; |c| RBS 1426.1 p.61 #479; |d| RBS 1426.1 p.64 #522; |e| RBS 1426.1 p.68 #571; |f| RBS 1426.1 p.71 #622; |g| RBS 1426.1 p.77 #714; |h| RBS 1426.1 p.95 #824; |i| RBS 1426.1 p.1 #3; |j| RBS 366.1 p.82v {met Reijertje Huetink}; |k| RBS 1428 #870; |l| RBS 1426.1 p.33 #258; |s| RBS 1428 #559; |t| RBS 1426.1 p.107 #915; |u| RBS 1426.1 p.124 #1028; |v| RBS 1426.1 p.135 #1111.

 

[40] Gerrit Wentink, geb. Zelhem tussen 1708 en 1724, wonend in Baak (1740,1752), Toldijk (1754), Baak op ’t Rougoor (1757), overl. Baak 08.03.1773, begr. Steenderen 15.03.1773, otr. Steenderen 16.05.1749|a|, tr. Steenderen 14.06.1749

[41] Hendrica Teunissen, overl. Baak 07.03.1805|b|, begr. Steenderen 13.03.1805.

Uit dit huwelijk:

1.                   w.s. Gradus, begr. Steenderen 05.03.1750|m|.

2.                   Teunis Wentink, ged. Steenderen 24.01.1751|c|.

3.                   Gerrit Wentink, ged. Steenderen 25.06.1752|d|, woont Bronkhorst (1787), in de Toldijk (1796), otr. Steenderen 15.04.1787|k|, tr. Steenderen 06.05.1787 Janna Evers, overl. Steenderen 16.05.1796, begr. Steenderen 20.05.1796|l|, d.v. Jan Evers; uit dit huwelijk kinderen|l|.

4.                   Anna Geertruit Wentink, ged. Steenderen 20.01.1754|e|.

5.                   Jan Garritsen Wentink, ged. Steenderen 24.08.1755: zie [20].

6.                   Arent Wentink, ged. Steenderen 30.10.1757|f|.

7.                   Geertruijt Wentink, overl. Baak 20.7.1759, begr. Steenderen 24.07.1759.

8.                   Anna Geertruit Wentink, ged. Steenderen 07.10.1759|g|.

9.                   Alberdina Wentink, ged. Steenderen 27.06.1762|h|.

10.                Janna Wentink, ged. Steenderen 15.06.1766|i|.

 

Noten: |a| RBS 1428 #1020; |b| RBS 1434 p.351 #2699; |c| RBS 1426.1 p.151 #1225; |d| RBS 1426.1 p.157 #1264; |e| RBS 1426.2 p.172 #46; |f| RBS 1426.2 p.202 #221; |g| RBS 1426.2 p.217 #310; |h| RBS 1426.2 p.237 #434; |i| RBS 1426.2 p.266 #625; |j| RBS 1432 p.131 #1263; |k| RBS 1430 #709; |l| RBS 1434 p.290 #2331; |m| Rougoorts Garrits zoon gent. Gradus.

 

[42] Hendrik Gosseling, ged. Steenderen xx.04.1701|h|, uit Toldijk, overl. Baak 26.02.1788|a|, begr. 03.03.1788, otr. Steenderen 07.05.1730|b|

[43] Trijntje Garrits Smijters, uit Toldijk.

Uit dit huwelijk:

1.                   Goslig, ged. Steenderen 07.10.1731|c|.

2.                   Jan, ged. Steenderen 14.05.1733|d|.

3.                   Willem, ged. Steenderen 13.02.1735|e|.

4.                   Garritjen, ged. Steenderen 18.11.1736: zie [21].

5.                   Jan Derk, ged. Steenderen 22.05.1740|f|.

6.                   Eva, ged. Steenderen 16.04.1747|g|.

7.                   Grietjen, ged. Steenderen 16.04.1747 (tweeling).

 

Noten: |a| RBS 1433 p.245 #1998; |b| RBS 1428 #586 {Hendrik Gosligs en Trijne Gerrets}; |c| RBS 1426.1 p.52 #410; |d| RBS 1426.1 p.61 #477; |e| RBS 1426.1 p.66 #546; |f| RBS 1426.1 p.96 #827; |g| RBS 1426.1 p.130 #1071; |h| RBS 1426.1 p.28 #225 {na de opgave van Hendrik Goslings zelv. zonder nader de tijd te kunnen bepalen}.

 

[44] Berend Hiddink, geb. Steenderen (Baak) xx.06.1699|b|, diaken in Steenderen (1754), woont op Bargergoet (1751), woont in Baak, overl. Baak 27.10.1772|c|, begr. 02.11.1772, otr. Steenderen 05.07.1743|d|, tr. Steenderen 28.07.1743

[45] Steventje Weenk,|a| ged. Vorden 06.04.1713|l|, aang. lidmaat Vorden 25.03.1731|m|, overl. Baak 31.12.1786|e|, begr. Steenderen 05.01.1787.

Uit dit huwelijk:

1.                   Harmannus Hiddink, ged. Steenderen 24.02.1747|f|, overl. Baak 04.12.1807, begr. Baak 09.12.1807|g|.

2.                   Aaltjen Hiddink, ged. Steenderen 24.02.1747 (tweeling), overl. 15.02.1751, begr. 18.02.1751|h|.

3.                   Aaltjen Hiddink, ged. Steenderen 26.09.1751|i|, doopgetuige Steenderen 01.08.1779, overl. Steenderen 22.01.1824, otr. Steenderen 15.04.1775, tr. Steenderen 07.05.1775 Evert Wantink, geb. ca. 1742, vermeld op Lijst weerbare mannen (Rot Baak) 24.11.1784, overl. Baak (Steenderen) 26.03.1814.

4.                   Jacobus Lubbartus Hiddink, ged. Steenderen 16.06.1754: zie [22].

5.                   Catharina Johanna Hiddink, ged. Steenderen 18.01.1756|j|, otr. Steenderen 20.08.1775, tr. Steenderen 10.09.1775 Hendrik Jan Aberson.

6.                   ongedoopt kind, overl. Baak 27.03.1758|k|, begr. 29.03.1758.

 

Noten: |a| ook: Weink, Weinks, Wunk; |b| RBS 1426.1 p.26 #214; |c| RBS 1432 #1249; |d| RBS 1428 #904; |e| RBS RBS 1434 p.241 #1957; |f| RBS 1426.1 p.129 #1065; |g| RBS 1435 p.15 #2849; |h| RBS 1431 p.29 #312; |i| RBS 1426.1 p.155 #1249; |j| RBS 1426.2 p.189 #144; |k| RBS 1431 p.48 #598; |l| RBS 1605 {vader Jacob Weeinck an Vos}; |m| Steventje Jacobs.

 

[46] Garrit Janssen Mateman, diaken (1759,1761)|h||i|, woont Heeckerenskolk (1755,1759,1804), overl. Steenderen 13.05.1804, begr. Steenderen 19.05.1804|d|, otr. Steenderen 27.01.1748|a|, tr. Steenderen 18.02.1748

[47] Aaltjen Janssen, ged. Steenderen 06.01.1726|b|, lidmaat Steenderen Pasen 1746|c|, overl. Steenderen 06.08.1775, begr. Steenderen 10.08.1775.

Uit dit huwelijk (bij de dopen in 1757, 1759 en 1761 wordt als moeder Aaltjen Hendriks genoemd):

1.                   Jan Janssen, ged. Steenderen 19.04.1751|e|.

2.                   Hendrik Maatman, ged. Steenderen 30.03.1755|f|.

3.                   Janna Maatman, ged. Steenderen 28.08.1757|g|: zie [23].

4.                   Engbert Janssen, ged. Steenderen 16.09.1759|h|, overl. 24.10.1810, begr., Steenderen 30.10.1810, otr. Steenderen 01.04.1803, tr. Steenderen 24.04.1803 Geertruij Soerink.

5.                   Aaltjen Janssen, ged. Steenderen 05.04.1761|i|, overl. Steenderen 18.02.1837|m|, tr. Hendrik Jan Soerink, overl. voor 1837; uit dit huwelijk: Reintje Soerink (1795-1864).

6.                   Willem Janssen, ged. Steenderen 06.03.1763|j|, jonggestorven.

7.                   Willem Janssen, ged. Steenderen 19.02.1764|k|, overl. Steenderen 05.07.1781, begr. Steenderen 09.07.1781.

8.                   Jantjen Janssen, ged. Steenderen 13.04.1766|l|.

 

Noten: |a| RBS 1428 # 994; |b| RBS 1426.1 p.35 # 268; |c| RBS 1430.2 p.95 #1315; |d| RBS 1434 p.343 #2658; |e| RBS 1426.1 p.153 #1238 {Gerrit Janssen en Aaltjen Janssen}; |f| RBS 1426.2 p.138 #107 {Garrit Maatman en Aaltjen Janssen van ’t Ekerkolk}; |g| RBS 1426.2 p.200 #212 {Garrit Maatman en Aaltjen Hendriks}; |h| RBS 1426.2 p.216 #308 {Garrit Janssen, diaken, en Aaltjen Hendriks op Hekerenskolk}; |i| RBS 1426.2 p.227 #375 {Garrit Janssen, diaken, en Aaltjen Hendriks}; |j| RBS 1426.2 p.241 #462 {Garrit Janssen en Aaltjen Janssen}; |k| RBS 1426.2 p.248 #508 {Garrit Janssen en Aaltjen Janssen op Hekerenskolk}; |l| RBS 1426.2 p.263 #609 {Garrit Janssen en Aaltjen Janssen}; |m| overledene Jansen Mateman, moeder Hendriks (overl.akte Steenderen 1837 no.10).

 

[48] Jan Alberts (van der Mey), geb. Ruurlo ca. 1675, lidmaat Gorssel (1713), woont op Kleine Bennink/Bentink (1704,1714), timmerman (1712,1717), overl. tussen 1717 en 1724, otr. Gorssel 16.03.1700|a|, tr. Gorssel 01.04.1700

[49] Aaltien Hendriks, ged. Gorssel 17.09.1682, lidmaat Gorssel (1713); otr. 2e Gorssel 09.12.1724 Berent Henderiks Stegeman, geb. Markelo, wonend te Laren, z.v. Henderick Stegeman.

“Er is geen boederij te Gorssel bekend met [de naam van der Meij]. Voor het eerst (voor zover nu bekend) duikt de naam op in 1724. Aaltje Hendriks wil dan hertrouwen. Ze is weduwe van wijlen Jan van der Meij, timmerman op het Kleine Bentink met wie ze trouwde te Gorssel op 1.4.1700. Er zijn vier kinderen in leven: Brend, Hendrik, Willem en Maria, respectievelijk 15, 13, 11 en 7 jaar oud. Hun oom van vaders kant, Derk Bierkamp wordt momber en ook Albert Hendriks ten Bosse. De kinderen Berent, Willem en Maria trouwen te Gorssel en worden aanguduid als kinderen van (wijlen) Jan van der Meij.”|w|

Uit het huwelijk Alberts-Hendriks:

1.                   Hendrik, ged. Gorssel 05.10.1704, overl. voor 1712.

2.                   dochter|v|, ged. Gorssel 22.08.1706, overl. voor 1724.

3.                   Maria, ged. Gorssel 19.02.1708, overl. voor 1717.

4.                   Berend Jansen van der Mey, ged. Gorssel 04.08.1709|s|, overl. na 1752, otr. Gorssel 21.12.1738|t|, tr. Gorssel 11.01.1739 Janna Aelberts ten Bosch of Wiltink|u|, ged. Gorssel 02.05.1717, aang.lidmaat Gorssel 05.04.1733 (Paaschen), overl.  na 1752, d.v. Albert Hendriks ten Bus of Wiltink (1675-) en Hilleken Jansen. Uit dit huwelijk acht kinderen (1739-1752).

5.                   Hendrik Alberts, ged. Gorssel 10.07.1712.

6.                   Willem Jansen van der Mey, geb. Gorssel 1714: zie [24].

7.                   Maria Jansen van der Mey, ged. Gorssel 12.09.1717|e|, otr. Gorssel 14.11.1739|f|, tr. Gorssel 06.12.1739|f| Hendrik Berents van de Muijl, z.v. Berent Swiersen van de Muijl; uit dit huwelijk negen kinderen (1741-1758).

Uit het huwelijk Stegeman-Hendriks:

8.                   Henderik, ged. Gorssel 16.09.1725|p|, aang.lidmaat Gorssel 02.04.1744|x|.
= w.s. Hendrik Janssen van der Meij, ‘als knegt van de heer burgermr. Podt op Eschede’ overl. Gorssel 13.05.1749, begr. Gorssel 17.05.1749.

 

Noten: |a| RBS 784 {Jan Aelberts, soon van Aelbert ter Vrucht, en Aeltjen Hendericks, naegel. Dochter van wijlen Henderick Willems}; |e| RBS 784 {vader: Meester Jan de Timmerman}; |f| RBS 786.2; |ghijklmn| RBS 785; |o| RBS 787; |p| RBS 784; |q| RBS 785; |r| RBS 784; |s| RBS 784; |t| RBS 786.2; |u| Ten Bosch bij haar huwelijk, Wiltink bij de dopen van Aeltjen, Henders en Jan; |v| het doopboek RBS 784 vermeldt geen naam; |w| Mw. J. Bakker en B.J. Aalderink, De naam van der Meij te Gorssel, OTGB 05.129-133; |x| RBS 786.2 {Hendrik Berents, vertr. met att. nae Deventer}.

 

[50] Jan Stevens Roskam, ged. Gorssel 31.07.1687, aang.lidmaat Gorssel 17.04.1718 (Paschen)|h|, overl. tussen 1736 en 1751, otr. Gorssel 14.04.1708

[51] Aaltien Alberts Roetering, ged. Gorssel 06.02.1687, lidmaat Gorssel 1713, legateert 1751.

“Op 23 november 1751 legateert Aeltjen Aelberts, weduwe van Jan Stevens, aan Willem van der Mey en diens vrouw Maria Jansen, bij wie zij eenige jaren thuis geweest is en ‘waarvan zij vele diensten en oppassinge genoten heeft’, al hare onroerende goederen, o.a. ‘het huis in het dorp Gorssel alwaar De Roskam uithangt’. Daarentegen verbinden de echtelieden zich de erflaatster ‘levenslang te verplegen in kost, drank, klederen als andersints na haar doot laten toekomen een eerlyke begravenisse’.” |b|

Kinderen:

Uit dit huwelijk:

1.                   Philips Jansen Roskam, ged. Gorssel 23.09.1708|k|, aang.lidmaat Gorssel 05.04.1733 (op Paeschen)|i|, bouwman op Roeterink (1733), otr. 1e Gorssel 06.06.1732|g| Hendersken Alberts Wiltinck, overl. voor 1735, d.v. Albert Wiltinck; otr. 2e Gorssel 12.02.1735 Teunisken Arendsen, d.v. Arend Willemsen op Wolferink.

2.                   Willem Jansen Roskam, ged. Gorssel 05.10.1710|j|, aang.lidmaat Gorssel 17.04.1729 (Paaschen), otr. Gorssel 04.08.1731|f| Willemken Gerrijts, d.v. Gerrit Henderijks.

3.                   Albert, ged. Gorssel 25.12.1714.

4.                   Engbert, ged. Gorssel 02.05.1717, aang.lidmaat Gorssel 05.04.1733 (op Paeschen), otr. Gorssel 30.10.1735, tr. Gorssel 27.11.1735 Catharina Swiers, d.v. Swier Jansen ten Hove aen ’t Dommerhout in Epse.

5.                   Maria, geb. Gorssel 1719: zie [25].

6.                   Geertijen, ged. Gorssel 06.04.1722|a|.

7.                   Albert, ged. Gorssel 11.06.1724.

8.                   Stefendina, ged. Gorssel 03.08.1727.

 

Noten: |a| in 1722 eerste vermelding van Roskam in Gorssel, daarvoor (1714, 1717 en 1719) Jan Stevens; |b| Archief (Orgaan van de Oudheidkundige Vereniging De Graafschap), V (2), december 1955, p.80; |f| “j.m. soone van Jan Stevens Roskam”; |g| “j.m. soon van Jan Stevens Roskam”; |h| Jan Stevens Brink modo Roskam; |i| Philips Jansen bouwman op Roeterink; |j||k| vader Jan Philips.

 

Opmerking: In dezelfde tijd kinderen van ene Jan (in de) Roskam en Aaltje, gedoopt te Twello: Jan, ged. Twello 15.02.1711|c|, otr. Twello 12.10.1736 Jenneken Stevens; Derk, ged. Twello 25.06.1713|d|; Berentien, ged. Twello 01.12.1715|e|.

Noten: |c| vader: Jan in de Roskam; |d| ouders: Jan Roscam en Aaltje; |e| vader: Jan Roskam.

 

[52] Jan Gerrits Hassink, woont op het Slijkhuis te Wilp, begr. Wilp 08.07.1776|a|, tr. voor 1746

[53] Elisabeth Theunis, begr. Wilp 19.04.1786|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerrit, ged. Wilp 01.05.1746|b|.

2.                   Teunis, geb. Wilp 1750: zie [26].

 

Noten: |a| RBS 1601; |b| RBS 1595; |c| RBS 1601.

 

[54] Wolter Wolters Beunk, geb. Deventer 21.01.1697, woont Epse (1736,1737), begr. Deventer 22.05.1766, tr. Deventer 04.05.1728

[55] Everdina Alberts Olthof, ged. Deventer 08.07.1708, begr. Deventer (Bergkerk) 08.03.1752.

Wolter koopt in 1729 het perceel De Korte Bolle benevens 4 erfweiden van Hendrik Hesselink. Na zijn dood wordt dit bezit gesplitst: op 27.06.1767 krijgt zoon Wolter twee erfweiden en dochter Aaltje de Korte Bolle en ook twee erfweiden. In 1777 draagt Aaltje dit bezit over aan haar broer Wolter, zodat de delen weer verenigd zijn. Het geheel gaat in 1792 over naar diens zoon Evert.

Uit dit huwelijk:

1.                   Wolter Beunk, ged. Deventer 22.01.1730, tr. Deventer 24.11.1764 Bartha Olthof. Zie kwartierstaat Seinhorst [52/53].

2.                   Jan, ged. Gorssel 16.09.1736, w.s. jonggestorven.

3.                   Jan, ged. Gorssel 08.12.1737.

4.                   Aaltje Wolters Beunk, geb. Epse 1745: zie [27].

5.                   Roelof Beunk, ged. Deventer 10.12.1747.

6.                   kind begraven 25.02.1752.

7.                   kind begraven 16.04.1755.

 

[56] Derk Meijer (Wansink), geb. Verwolde, ged. Laren 27.02.1718, overl. Laren 31.06.1796, begr. Laren 05.07.1796, tr. 1e Laren 19.09.1739 Kunneken Blankenberg, geb. Verwolde, overl. tussen 1740 en 1745, d.v. Derk Blankenberg; tr. 2e Laren 21.02.1745

[57] Janna Wansink, doopgetuige Laren 240.04.1768; tr. 1e Laren 28.01.1741 Hendrik Leeuwenkamp, ged. Laren 03.12.1710, overl. tussen 1742 en 1745, z.v. Harmen Leeuwenkamp, uit Oolde.

Janna woonde op Wansink; haar beide echtgenoten worden dan ook “Wansink” genoemd, evenals dus de kinderen.

Uit Derk’s eerste huwelijk:

1.                   Janna Blankenberg, ged. Laren 15.05.1740|a|.

Uit Janna’s eerste huwelijk:

2.                   Harmken Wansink, ged. Laren 04.09.1741.

3.                   Hendrik Wansink, ged. Laren 02.12.1742.

Uit Janna’s tweede huwelijk:

4.                   Hendrik Jan Wansink, geb. Laren 1746: zie [28].

5.                   Janna Wansink, ged. Laren 19.05.1748.

6.                   Gerrit Jan Wansink, ged. Laren 13.07.1749.

7.                   Jenneken Wansink, ged. Laren 18.06.1752.

8.                   Aalbert Wansink, ged. Laren 31.03.1754.

9.                   Jan Wansink, ged. Laren 20.04.1755.

10.                Aalbert Jan Wansink, ged. Laren 01.05.1757.

11.                Aaltjen Wansink, ged. Laren 06.04.1760, otr. Laren 27.06.1785, tr. Bathmen Hendricus Hendriks Scheperboer.

 

Noten: |a| vader Derk Blankenberg, moeder Cunneken.

 

[58] Egbert Abbink, otr. 2e Steenderen 20.01.1788|a|, tr. Steenderen 03.02.1788 Berendina Esselink, d.v. Peter Esselink, onder Baak; tr. 1e

[59] Maria Jansen, woont in Baak, overl. Steenderen 10.06.1784|b|, begr. 14.06.1784.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrika Abbink, tr. Laren 1780: zie [29].

 

Noten: |a| RBS 1430 #720; |b| RBS 1433 p.213 #1854.

 

[60] Garrit Addink, ged. Warnsveld 08.12.1720, woont Spaansweerd, diaken (1770), overl. Steenderen 01.05.1784, begr. Steenderen 06.05.1784|f|, otr. Steenderen 03.01.1750|d|, tr. Steenderen 25.01.1750

[61] Harmina Evers, ged. Steenderen 06.10.1718|e|, overl. Steenderen 24.06.1803, begr. Steenderen 29.06.1803|b||e|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Evert Addink, geb. Steenderen 1752: zie [30].

2.                   Catharina Addink, ged. Steenderen 09.09.1753|g|, jong gestorven.

3.                   Garrit Addink, geb. Steenderen 15.08.1754, ged. Steenderen 18.08.1754|c|, overl. Steenderen 26.11.1780, begr. Steenderen 01.12.1780|a|.

4.                   Jan Addink, ged. Steenderen 25.07.1756|h|, overl. Steenderen 16.08.1756|m|.

5.                   Jan Addink, ged. Steenderen 18.06.1757|i|, jong gestorven.

6.                   Jan Addink, ged. Steenderen 21.01.1759|j|.

7.                   Catharina Addink, ged. Steenderen 22.06.1760|k|.

8.                   Harmen Addink, ged. Steenderen 26.08.1764|l|, lid Provisionele Municipaliteit (1795), adj.maire (1811), vice-burgemeester (1814), lid gemeenteraad (1823), assessor, kerkvoogd, ouderling, geschiedschrijver van Steenderen in “Aantekeningen en Oudheden”|n|, overl. 14.07.1843, tr. Valburg 15.07.1790 Berendina Troost, d.v. Derk Troost.
Uit dit huwelijk: Gerhardina Harmina Addink, geb./ged. Steenderen 26.02/01.03.1801; Gerhard Derk Addink, geb. Steenderen 18.05.1803, tr. Everdina Addink, geb. Steenderen 05.10.1802, d.v. Evert Addink en Jenneken Breukink [30/31].

 

Noten: |a| RBS 1433 p.194 #1668 {Garret Addink uijt den Spaansweerd}; |b| RBS 1434 p.337 #2622 {’s morgens om 3 uur}; |c| RBS 1426.2 p.178 #83; |d| RBS 1428 #1027; |e| RBS 1426.2 p.329 #947 {dit volgens opgave van Harmen Addink in 1772} {HE den 21 Junij 1803 overleden}; |f| RBS 1426.2 p.329 #948 {aant. van Harm. Addink, secr. kerkcommissie, op 09.03.1812} & RBS 1433 p.212 #1847; |g| RBS 1426.2 p.168 #28; |h| RBS 1426.2 p. 194 #170; |i| RBS 1426.2 p.199 #205; |j| RBS 1426.2 p.211 #279; |k| RBS 1426.2 p.223 #348; |l| RBS 1426.2 p.252 #536; |m| RBS 1431 p.44 #540; |n| Uitgave OTGB, oktober 1989.

 

[62] Jan Breukink, geb. 1709|b|, woont Steenderen, diaken (1761,1763), genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798), woont in de Emmer (1798), overl. Steenderen 28.09.1810, begr. Steenderen 04.10.1810|b|, otr. Steenderen 25.02.1753|d|

[63] Elsken Geerligs, ged. Steenderen 09.10.1733|a|, lidmaat Steenderen 1752|l|, overl. Steenderen 11.04.1767, begr. Steenderen 17.04.1767|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Berent Breukink, ged. Steenderen 27.04.1755|f|, 19.07/03.08.1789 att. van Lochem naar Steenderen, genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798), woont in de Emmer (1798,1811), overl. Steenderen 31.03.1811, begr. Steenderen 06.04.1811, tr. Steenderen 09.08.1789 Johanna Waanderina Markvoort, geb. Vorden 21.02.1773, genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798), overl. Steenderen 26.07.1838, d.v. Albert Markvoort.
Uit dit huwelijk zes kinderen, waaronder: Geertruid Breukink (1795-1857), tr. Gerrit ten Kate (1792-1820); uit dit huwelijk Johanna Berendina ten Kate tr. Petrus Remco Campert, de overgrootvader van Jan Campert (1902-1943)|m|.

2.                   Harmen Otto Breukink, ged. Steenderen 09.07.1756|g|, jong gestorven.

3.                   Jenneken Breukink, geb. Steenderen 1758: zie [31].

4.                   Harmina Breukink, ged. Steenderen 08.04.1759|h|, jong gestorven.

5.                   Aaltjen Breukink, ged. Steenderen 01.03.1761|i|, tr. Steenderen 1780 Hendrik Jan Wijers (1749-1811).

6.                   Jan Breukink, ged. Steenderen 01.05.1763|e|, genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798), woont in de Emmer (1789*), overl. 31.12.1848, otr. Steenderen 19.06.1785|n|, tr. Holten 1785 Geertruida Hesselink, genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798), over. 1842, d.v. Claas Hesselink; uit dit huwelijk zeven kinderen, waaronder Jan Breukink (1786-1829), tr. Steenderen 1810 Hendrika Wijers (1785-1864).

7.                   Hendrik Breukink, ged. Steenderen 07.10.1764|j|, jong gestorven.

8.                   Garrit Breukink, ged. Steenderen 20.04.1766|k|, genoemd in Lijst Hervormd Kerkgenoodschap Ampt Steenderen (1798), landbouwer, ontvanger van de Marke Steenderen (1794,1802) en het armengilde der diaconie (1802), woont in ’t Hoge Huys, overl. Bronkhorst (Steenderen) 03.12.1841, tr. Steenderen 1800 Catrina Wijers (1783-1831).

 

Noten: |a| RBS 1426.1 p.62 #493; |b| RBS 1435 p.29 #2987 {oud 101 jaar}; |c| RBS 1432 p.110 #1029; |d| RBS 1428 #1081; |e| RBS 1426.2 p.242 # 470; |f| RBS 1426.2 p.183 #110; |g| RBS 1426.2 p.193 #168; |h| RBS 1426.2 p.214 #295; |i| RBS 1426.2 p.227 #373; |j| RBS 1426.2 p.253 # 544; |k| RBS 1426.2 p.264 #612; |l| RBS 1430.2 p.103 #1509 {op St. Michiel}; |m| Gens Nostra 50(2), feb 1995, pp.72-73 & 50(12), dec 1995, p.640; |n| RBS 1430 #657.

Generatie VII

[64] Jan Gerrits Wijers.

Kinderen zie Register Wijers, waaronder:

1.                   Jan Jansen Wijers, tr. 1e Steenderen 13.04.1696 Jantjen Geerlichs; tr. 2e Steenderen 28.05.1700 Jenneken Bessems.

2.                   Geurt Jansen Wijers: zie [32].

 

[66] Hendrik Olthof, doopgetuige Neede 15.02.1685 en 01.05.1687, tr. voor 1674

[67] Egbertien Geessinck, doopgetuige Neede 10.12.1676|e|, 21.01.1677|f|, 29.03.1685|g| en 15.02.1685.

Uit dit huwelijk:

1.                   zoon|a|, ged. Neede 13.12.1674.

2.                   Harmen, (geb.1674?), overl. na 1717, otr. Neede 24.10.1699 Essele Harperinks, ged. Neede 09.04.1676, overl. na 1717, d.v. Herman groot Harperinck en Judith.
Uit dit huwelijk: Hendrick, ged. Neede 15.08.1700; Jan, ged. Neede 01.01.1705; Enghbert, ged. Neede 30.10.1707; Christiaen, ged. Neede 13.10.1709; Harmen, ged. Neede 17.12.1713; Judith, ged. Neede 25.04.1717.

3.                   Essele, ged. Neede 02.04.1676, overl.|d|

4.                   Geesken, geb. Neede 1677: zie [33].

5.                   Gertien, ged. Neede 13.04.1679.

6.                   Gerrit, ged. Neede 11.02.1683, otr. Neede 22.04.1707 Maria Stormink.

 

Noten: |a| “lieten Hendric Olthof en Egbertien ...., eheluiden, een jongen sone doepen die genaemt wierde ...” ; |d| in de marge van het doopboek staat geschreven “obijt”, zonder datum; |e||f||g| Egbertien Olthof.

 

[68] = [64].

 

[70] Jasper Mentinck, diaken Bronkhorst (1685), woont Boterstraat (1692), otr. Steenderen 03.11.1683|a|

[71] Catharina Carnebeeck, van Groenlo.

Uit dit huwelijk:

1.                   Judith Mentink: zie [35].

 

Noten: |a| RBS 1427.1 #6j.

 

[72]/[75] = [68]/[71].

 

[76] Garrit Hendricks, in Bronkhorst, tr. voor 1692

[77] Willemken van Londen, in Bronkhorst.

Uit dit huwelijk:

1.                  Telman van Londen, geb. 1692: zie [38].

 

[78] Gerrit Janssen, in de Emmer.

 

[80] Gerrit Wentink, geb. Zelhem, lidmaat Steenderen 1709, woont Toldijk (1728), Lamstraat (1729), Lammestraat in de Toldijk (1734) en Rha (1749), otr. 2e Steenderen 1723|b|, tr. Brummen 24.04.1723|l| Jenneken Coerts, w.s. lidmaat Brummen 24.12.1709|m|; tr. 1e Steenderen 1708|a|

[81] Anna Margarita Lubberts (Enserinck), geb. Toldijk, lidmaat Steenderen 1707|k|, overl. voor 1723.

Uit het huwelijk Wentink-Lubberts (Enserinck):

1.                   Gerrit Wentink, geb. Zelhem: zie [40].

2.                   Gheesken Wentink, ged. Zelhem 30.09.1711.

Uit het huwelijk Wentink-Coerts:

3.                   Anne Geertruid Wentink, geb. Steenderen 10.07.1724|c|.

4.                   Gerrit Wentink, geb. Steenderen 24.08.1725|c|.

5.                   Jan Wentink, geb. Steenderen 06.09.1726|c|, jonggestorven.

6.                   Aaltien Wentink, geb. 16.01.1728|c|, ged. Steenderen 18.01.1728|d|.

7.                   Alberdina Wentink, geb. 29.03.1729|c|, ged. Steenderen 04.04.1729|e|.

8.                   Jan Wentink, geb. 08.06.1731|c|, ged. Steenderen 10.06.1731|f|, otr. Steenderen 21.02.1774|o|, tr. Steenderen 13.03.1774 Garritjen Gosseling, wed. v. Hendrik Willemsen Vrendenborg.

9.                   Arend Wentink, ged. Steenderen 21.06.1733|g|, jonggestorven.

10.                Fenneken Wentink, geb. 24.11.1734|c|, ged. Steenderen 28.11.1734|h|.

11.                Elsken Wentink, geb. 24.06.1736|c|, ged. Steenderen 01.07.1736|i|.

12.                Arend Wentink, geb. 20.12.1738|c|, ged. Steenderen 22.12.1737|j|, woont Baak (1768), otr. Steenderen 17.09.1768|n|, tr. Steenderen 08.10.1768 Janna Hendriks, d.v. Hendrik Garritzen; uit dit huwelijk vier kinderen|p|.

 

Noten: |a| RBS 1428 #239 {Anne Griete Lubberts}; |b| RBS 1428 #429 {G.W. = wedr Anna Margarita Lubberts}; |c| RBS 1426.2 pp.310-311 #917; |d| RBS 1426.1 p.36 #281; |e| RBS 1426.1 p.41 #323; |f| RBS 1426.1 p.51 #401; |g| RBS 1426.1 p.61 #482; |h| RBS 1426.1 p.65 #535; |i| RBS 1426.1 p.70 #614; |j| RBS 1426.1 p.75 #686; |k| RBS 1430.2 p.35 #483; |l| RBS 364 #740 {Courts}; |m| RBS 366.1 p.12 {Enneken Courts uit Kortenoever}; |n| RBS 1429 #245; |o| RBS 1430 #366 |p| OTGB 03.91.

 

[82] Teunis Geurts, Baak.

Kind:

1.                  Hendrica Teunissen, tr. Steenderen 1749; zie [41].

 

[84] Gosselink Teunissen, woont in de Schiphorst (1698,1701), overl. Toldijk 07.11.1774|a|, begr. 11.11.1774, overl. voor 26.08.1721|d|, tr. voor 1698

[85] Derkjen Hendriks, overl. na 1701.

Uit dit huwelijk:

1.                   Garrit Gosseligh, ged. Steenderen 25.09.1698|c|, otr. Hengelo 26.08.1721|d|, tr. Steenderen Jantjen Hendriksen, d.v. Henrik Jansen, uit Hengelo.

2.                   Hendrik, ged. Steenderen xx.04.1701|b|: zie [42].

 

Noten: |a| RBS 1432 p.137 #1339 // is dit niet een beetje laat: ca.20 + 76 = ca. 96 jr !; |b| RBS 1426.1 p.28 #225 {Gosling en Derkjen}; |c| RBS 1426.1 p.25 #200 {Gorslig en Dersken}; |d| RBS 912.

 

[86] Gerret Hendriks, Toldijk, overl. na 07.05.1730.

Kind:

1.                  Trijntje Garrits (Smijters), tr. Steenderen 1730; zie [43].

 

[88] Harmen Lubberts Hiddink, Baak, overl. na 05.07.1743, otr. Steenderen 01.07.1694|a|

[89] Aaltjen Berents Brinkerink, overl. na 1699; tr. 1e Lubbert Janssen, overl. voor 01.07.1694|a|.

Uit het huwelijk Hiddink-Brinkerink:

1.                   Reintjen Hiddink, ged. Steenderen 11.08.1695|c|.

2.                   Lubbert Hiddink, ged. Steenderen 26.03.1697|b|.

3.                   Berend Hiddink, geb. Steenderen (Baak) xx.06.1699: zie [44].

 

Noten: |a| RBS 1428 #27 {Harmen Lubberts en Aeltien Berents}; |b| RBS 1426.1 p.20 #156; |c| RBS 1426.1 p.13 #102.

 

[90] Jacob Weenk, of Weeinck, ged. Vorden 13.11.1680|k|, woont op de Vos (1713,1748), overl. Vorden 12.07.1748, begr. Vorden 16.07.1748|d|, otr. Vorden 21.02.1712|c|

[91] Trientjen Herbers (Drosterie), ged. Vorden 21.08.1687|j|, overl. Vorden 16.10.1754.

Uit dit huwelijk:

1.                   Steventje Weenk, geb. Vorden 1713; zie [45].

2.                   Jan Weeinck, ged. Vorden 31.01.1717|e|, otr. Vorden 08.12.1752 Hendrika Drosterije, onder Vorden, d.v. Jan Drosterije.

3.                   Gerritjen Weeinck, ged. Vorden 10.07.1718|f|.

4.                   Reintjen Weeinck, ged. Vorden 17.11.1720|g|, aang. lidmaat Vorden 08.05.1746|l| (vertr. naar Warnsveld 23.03.1759), otr. 1e Vorden 22.04.1746 Berent Hilverdink, onder Vorden, overl. voor 1750; otr. 2e Vorden 08.08.1750 Derk Addink, z.v. Jan Addink.

5.                   Theodora Hendrika Weeinck, ged. Vorden 19.04.1722|h|, aang.lidmaat Vorden 23.03.1742 (naar Steenderen 1744), overl. Toldijk 25.08.1776, otr. Steenderen 20.10.1743|a|, cop. 10.11.1743 Frans Janssen, z.v. Jan van Grol in den Toldijk; uit dit huwelijk vijf kinderen.

6.                   Hendrica Weenk, ged. Vorden 09.11.1727|i|, aang. lidmaat Vorden 27.05.1746, otr. Vorden 25.05.1752 Roelof klein Obbink, weduwnaar Willemina Alderkamp.

 

Noten: |a| RBS 1428 #908; |c| RBS 1605; |d| RBS 1611; |e||f||g||h| RBS 1605; |i| RBS 1606 {moeder: Trijntjen Drosterij}; |j| RBS 1605 {vader Herbert op Drosterie}; |k| RBS 1605; |l| Weijnk.

 

[92] Jan Mateman, vermeld als lidmaat Steenderen 1692|d|, woont in Covik, overl. Steenderen 20.06.1765|a|, begr. Steenderen 26.06.1765, tr.

[93] Gerritje Arends Heutink, vermeld als lidmaat Steenderen 1692|d|.

Kinderen:

1.                   Garrit Janssen, tr. Steenderen 1748: zie [46].

2.                   Janna Janssen (Maatmans), overl. voor 17.10.1756|b|, otr. Steenderen 30.10.1745|c|, cop. 14.11.1745 Lammert Lammerts, z.v. Henderik Lammers in d’Toldijk.

 

Noten: |a| RBS 1432 p.103 #947; |b| RBS 1428 #1182; |c| RBS 1428 #947; |d| RBS 1430.2 p.6 #84-85 {Jan Hendricks Mouteman en Garritien Heutinck}.

 

[94] Jan Willems, timmerman, overl. voor 12.11.1747, tr. Steenderen 1714|a|

[95] Hendersken Hiddink, overl. Steenderen 12.11.1747|b|, begr. Steenderen 14.11.1747.

Uit dit huwelijk (hiaat in overgeleverde doopboek Steenderen ca.1704-1725):

1.                   Aaltjen Janssen, geb. Steenderen 1726: zie [47].

 

Noten: |a| RBS 1428 #311; |b| RBS 1431 p.18 #154.

 

[96] Aelbert ter Vrugt, woont in Harfsen onder Almen|b|, wonen op de Meij te Ruurlo|c|,

[97] w.s. Tonisken Peters.

Kinderen van Albert:

1.                   Jan Alberts: zie [48].

2.                   Peter ter Frught, geb. Ruurlo, otr. Ruurlo 04.12.1707 Anneken Wissinck, ged. Ruurlo 01.04.1678, d.v. Hendrick Wissinck en Marijtje te Forme|d|.

3.                   Derk Alberts ter Vrugt, later Derk Alberts op den Bierkamp, overl. Almen 12.12.1758, otr. Almen 14.04.1714 Jenneken Jacobs (op den Bierkamp), ged. Almen 01.04.1688, overl. Almen 24.04.1751, d.v. Jacob Swiersen op de Biercamp en Elisabeth Alberts|a|.

4.                   Derkje, woont op de Meij, otr. Ruurlo NN.|e|

 

Noten: |a| OTGB 00.55-56, 00.113-114 (Kwartierstaat Klein Lebbink door mw. Z. Hissink-Kerkdijk); |b| Mw. Kerkdijk vraagt: “Zou Aelbert ter Vrugt eerst op de Mey hebben geheten, wiens vrouw Thonisken Peters was? Ook hiervoor geen aanwijzing, zij het dat er een zoon Peter was.” (OTGB 00.114); |c| OTGB 03.155; |d| OTGB 03.109 en 03.155; |e| OTGB 05.129.

 

[98] Hendrik Willems, ged. Gorssel 06.07.1651, woont op Kleine Bentink (1695), overl. tussen 1695 en 1697, otr. Gorssel 28.04.1678, tr. Gorssel 26.05.1678

[99] Maria Jansen, overl. na 1697; otr. 2e Gorssel 25.04.1697|a|, tr. Gorssel 16.05.1697 Thonnis Franssen, ged. Almen 06.10.1661, z.v. Frans Ribbinck in Harfsen.

Uit het huwelijk:

1.                   Enneken, ged. Gorssel 05.10.1679.

2.                   Aaltjen, geb. Gorssel 1682: zie [49].

3.                   Jenneken, ged. Gorssel 22.02.1685.

4.                   Willem, ged. Gorssel 15.09.1689.

5.                   Geertjen, ged. Gorssel 05.10.1690, otr. Gorssel 14.10.1718|b| Lukas van Groot Wesselink, z.v. Rolof Wesselink.

6.                   Gerritjen, ged. Gorssel 29.12.1695|c|.

 

Noten: |a| RBS 784; |b| RBS 784 {d.v. wijlen Henderik Perecate woonende te Gorssel}; |c| RBS 784.

 

[100] Steven Philips, later Steven Blekman, uijt Leesten onder Warnsveldt (1681), bouman op ’t Walle te Gorssel (1684,1687,1708), overl. na 1721, otr. Gorssel 27.03.1681, tr. Gorssel 24.04.1681, otr. Warnsveld 25.04.1681|a|

[101] Geertjen Jans, uit Gorssel, overl. na 1687.

Uit dit huwelijk (vader Steven Philips):

1.                   Gerritjen, ged. Gorssel 19.03.1682, otr. Gorssel 21.03.1705 Jan Hendricks ten Brusse, weduwnaar Jenneken Willems.

2.                   Marritjen, ged. Gorssel 19.03.1682 (tweeling).

3.                   Anneken, ged. Gorssel 10.02.1684|b|, otr. 1e Gorssel 13.06.1721|c| Willem Derks, op ’t Walle (1723,1725), overl. tussen 1725 en 1728, z.v. Derk Gosens; otr. 2e Gorssel 27.11.1728 Roelof Henderiks, z.v. Henderick Willems, in Esperloo onder Holten.

4.                   Jan, geb. Gorssel 1687; zie [50].

 

Noten: |a| nae proclamatien gegeven attestatie op Gorsel; |b| get. Philip Bleeckman {vader} en Claesken Roeterinck; |c| bruid Anneken Stevens Blekman.

 

[102] Aalbert Willems, doopgetuige Gorssel 04.05.1690, bouman op Roeterink te Gorssel (1681,1708), overl. voor 1713, otr. Gorssel 13.05.1677, otr. Almen 13.05.1677|b|

[103] Claesken Gerrits, Klaasken, doopgetuige Gorssel 12.08.1683, 10.02.1684, 30.09.1688 en 28.09.1690, vermeld als lidmaat Gorssel 1713, bouvrouw op Roeterink (1713); otr.1e Gorssel 22.07.1666, tr. Gorssel 19.08.1666 Harmen Dercks op ’t Valcke, uijtt Eeffde onder Warnsvelt, doopgetuige Gorssel 23.09.1660 en 17.09.1663, overl. tussen 1667 en 1669; otr 2e Gorssel 14.02.1669, tr. Gorssel 14.03.1669 Henderick Claessen Roeterink, bouman op ’t Valcke (1670), overl. tussen 1670 en 1677, z.v. Claes ten Busch.

     HD tr. 1e voor 1666 Harmken Hendericks, overl. voor 1666.

Uit het huwelijk Harmen-Claesken:

1.                   Harmken, ged. Gorssel 18.08.1667.

Uit het huwelijk Henderick-Claesken:

2.                   Geesken Hendericks, ged. Gorssel 03.07.1670, otr. Gorssel 02.10.1692, tr. Gorssel 20.10.1692 Jan Aelberts Lentinck uijt Almen.

Uit het huwelijk Albert-Claesken:

3.                   Willem, ged. Gorssel 16.10.1681, w.s. overl. voor 1713.

4.                   Gerrit, ged. Gorssel 27.04.1684, lidmaat Gorssel 1713|a|, overl. na 1729, tr. voor 1716 Willemken Klaasen Bronsink, overl. na 1729.

5.                   Aaltjen, geb. Gorssel 1687; zie [51].

 

Noten: |a| Garrijt Alberts; |b| geassisteert met een attestatie van Ds. Reilingerus van Gorssel.

 

[108] Wolter Jansen (Beunk), uijt Eeffde onder Warnsfelt, doopgetuige Gorssel 17.09.1663, otr. 1e Gorssel 04.03.1660, tr. 1e Gorssel 29.04.1660 Geertje Gerrits Roeterinck, d.v. Gerrit Roeterinck [206]; otr. 2e Gorssel 06.04.1662, tr. Deventer 24.04.1662 Mechteld Dirks, overl. voor 1679; tr. 3e Deventer 27.12.1679 Marritjen Jans, j.d. uit Colmschate.

     MD tr. 1e voor 1662 Hendrick Berents Boinck, overl. voor 1662.

Kind:

1.                  Wolter Wolters Beunk, geb. Deventer 21.01.1697: zie [54].

Opm: Wolter wordt 37 jaar na het 1e huwelijk geboren ?? en 17 jaar na het 3e huwelijk ??

 

[110] Albert Olthof, tr. voor 1708

[111] Jenneken Roelofs.

Uit dit huwelijk:

1.                  Everdina Alberts Olthof, geb. Deventer 1708: zie [55].

 

[112] Jan Meijer, Jan op Meijers plaatse in Verwolde|b|, overl. voor 1732.

Kinderen:

1.                   Hermijna Meijer, geb. Verwolde, ged. Laren 19.07.1711, tr. Laren 20.09.1732|a| Willem Boomkamp, z.v. Geert Boomkamp.

2.                   Hendrik Meijer, geb. Verwolde, ged. Laren 26.11.1712, tr. Laren 19.05.1742 Aaltje Meuleman, d.v. Lambert Meuleman.

3.                   Jan Meijer, geb. Verwolde, ged. Laren 16.12.1714,  tr. Laren 02.04.1746 Derxken Beekman, d.v. Berent Beekman.

4.                   Judith Meijer, geb. Verwolde, ged. Laren 04.10.1716.

5.                   Derk Meijer, geb. Verwolde, ged. Laren 1718; zie [56].

 

Noten: |a| bruid Mijntje Meijers; |b| bij dopen in 1711, 1712, 1714 en 1718.

 

[114] Jan Wansink, overl. na 1751.

Kinderen:

1.                   Gerritjen Wanssink, ged. Laren 17.12.1713.

2.                   Aaltjen Wansink, Aeltjen, ged. Laren xx.06.1715, tr. Laren 06.06.1751 Jan Hiddink, ged. Lochem 05.05.1718, z.v. Garrit Hiddink uit Aëxel (=Exel).

3.                   Enneken Wanssink, ged. Laren 03.10.1717|a|.

4.                   Geertjen Wanssink, ged. Laren 03.10.1717 (tweeling)|b|.

5.                   Alert Wanssink, ged. Laren 08.09.1720.

6.                   Janna Wansink, geb.|c|, tr. Laren 1741: zie [57].

 

Noten: |a||b| “testes Jan Wanssink d’oude & Jan Wanssink de Jonge, de laaste als vader van d’Kinderen”; |c| geen doop gevonden in Laren.

 

[120] Garrit Addink, geb.|e|, als getuige vermeld in doopboek Warnsveld 04.12.1718, overl. Warnsveld 07.05.1774, otr. Warnsveld 21.07.1711

[121] Catrijna Hendriks, geb.|e|, overl. Warnsveld 01.09.1753.

Uit dit huwelijk:

1.                   Stijntien Addink, ged. Warnsveld 16.07.1713|b|.

2.                   Maria Addink, ged. Warnsveld 17.02.1715|c|.

3.                   Garrit Addink, geb. Warnsveld 1720|f|: zie [60].

4.                   Herman Bartelt Addink, ged. Warnsveld 04.04.1723|d|, lidmaat Warnsveld 17.04.1748, overl. Warnsveld 09.05.1799, tr. 1e voor 1755 Fenneken Egginks, overl. Warnsveld 15.04.1755; otr. 2e Colmschate 13.09.1755 Fenneken Bronssinks, ged. Deventer (Bergkerk) 06.05.1736, lidmaat Warnsveld 10.04.1756, overl. Warnsveld 10.11.1759; tr. 3e Steenderen 18.05.1760 Jenneken Evers.
Uit het huwelijk Addink-Evers: Jan Addink,|a| ged. Warnsveld 05.07.1761, overl. Warnsveld 08.03.1854, otr./tr. Warnsveld 10.11/26.11.1786 Hendrica Loman, ged. Warnsveld 21.10.1764, overl. Warnsveld 30.06.1840.

 

Opm: B. Schut, Het erve Addink te Warken en zijn bewoners, Jaarboek Achterhoek en Liemers 14, 1991, pp.41-47.

Noten: |a| Jan, voorouders en nazaten, zie B.J. Aalderink, Kwartierstaat Regelink, Oostgelders Tijdschrijft voor Genealogie en Boerderijonderzoek, 16e jaargang, nummer 3, augustus 1999, pp.129-132; |b| vader Garret Addink, moeder Trijntien Hendriks; |c| vader Garret Addink, moeder Catrijna Hendrix; |d| dopeling Bartholt, vader Gerrit Goossens Addink, moeder Trijntien Hendrikx; |e| doopboek Warnsveld begint in 1698; |f| vader Gerrit Gosens Addink, moeder Catrijna Hendriks (doop 08.12.1720).

 

[122] Evert Jurriens, in Bronkhorst, woont op de Vree (1718/1772), overl. tussen 1735 en 1742, tr. Steenderen 1717|a|

[123] Judith Gerritsen (Wijers), ged. Steenderen 25.09.1698|h|; otr. 2e Steenderen 16.03.1742, tr. Steenderen 08.04.1742 Harmen Willems te Bronkhorst.

     HW otr. 1e Steenderen 1712 Catharina Berents, d.v. Berent Lubberts uit Bronkhorst; otr. 2e Steenderen 04.03.1741, tr. Steenderen 19.03.1741 Wisken Brinkelinks, overl. voor 16.03.1742.

     CB otr. 1e Steenderen 1707 Jan Filet, overl. voor 1712, z.v. Jan Filet uit Steenderen.

     WB of Wijsken Philips, d.v. Philips Janssen uit Bronkhorst, otr. 1e Steenderen 1724 Teunis Franssen, overl. voor 1741, z.v. Frans Janssen uit Baak; uit dit huwelijk vijf kinderen.

Uit dit huwelijk:

1.                   Harmina Evers, geb. Steenderen 1718: zie [61].

2.                   Jenneken Evers, aang. lidmaat Steenderen Pasen 1738|p|, overl. Warnsveld 14.11.1804|n|, otr./tr. 1e Steenderen 04.10/26.10.1749|b| Jan Welmers, overl. Steenderen 17.01.1753, z.v. Lubbert Welmers, uit Steenderen; uit dit huwelijk twee kinderen; tr. 2e Steenderen 18.05.1760 Herman Bartelt Addink, ged. Warnsveld 04.04.1723, lidmaat Warnsveld 17.04.1748, overl. Warnsveld 09.05.1799, z.v. Gerrit Addink en Catrijna Hendriks.

3.                   Willemine Jurriens, ged. Steenderen 03.04.1729|j|, overl. na 1812|j|.

4.                   Geertruid Jurriens, ged. Steenderen 28.03.1732|k|.

5.                   Gerharda Jurriens, ged. Steenderen 30.05.1734|l|.

6.                   Gerrit Janssen Jurriens, ged. Steenderen 03.04.1735|m|.

 

Noten: |a| RBS 1428 #347; |b| RBS 1428 #1023; |h| RBS 1426.1 p.25 #201; |j| RBS 1426.1 p.41 #324; |k| RBS 1426.1 p.55; |l| RBS 1426.1 p.64 #518; |m| RBS 1426.1 p.67 #557; |n||o| OTGB 99.130; |p| RBS 1430.2 p.86 #1168 (vertrokken na Warnsfelt 12-04-1860).

 

[124] Berent Harmsen Breukink, uit Baak, overl. Steenderen 19.06.1749, begr. Steenderen 23.06.1749|b|, otr. Steenderen 1711|a|
[125] Jenneken Lubberts Hiddink, uit Baak.

Uit dit huwelijk (hiaat in overgeleverde doopboek Steenderen ca.1704-1725):

1.                   Jan, geb. ca. 1709 {101 jaar oud in 1810}; zie [62].

2.                   Berend, ged. Steenderen 08.01.1730|d|.

3.                   Elisabeth, ged. Steenderen 04.04.1732|c|.

4.                   Harmanus, overl. Steenderen 09.12.1743|e|, begr. Steenderen 13.12.1743.

 

Noten: |a| RBS 1428 #268 {Berent Harmssen Bruickink}; |b| RBS 1431 p.24 #218; |c| RBS 1426.1 p.55 #431 {Berend Bruijkink en Jenneken Lubberts}; |d| RBS 1426.1 p.45 #349 {Berend Brukink en Jenneken Hiddinks}; |e| RBS 1431 p.4 #22 {Berent Brukink zijn zoon}.

 

[126] Harmen Otto Geerligs, geb. ca. 1690, lidmaat Steenderen Pasen 1707|i|, woont in de Emmer, kerkmeester (1755,1769), overl. Steenderen (De Emmer) 04.08.1769|f|, begr. Steenderen (in de kerk) 08.08.1769, otr. Steenderen 1712|d| (huw.disp. 12.04.1712|k|)

[127] Harmina Harmsen Otten, aang.lidmaat Steenderen 30.03.1709|l|, overl. Steenderen (De Emmer) 26.06.1745|e|, begr. Steenderen (in de kerk) 01.07.1745.

Uit dit huwelijk:

1.                   Maria Sophia Geerligs, aang.lidmaat Steenderen Pasen 1741|n|, overl. Steenderen 28.07.1802|m|, begr. 02.08.1802, tr. Steenderen 07.06.1744 Jan Garritsen Wijers (1711-1763).

2.                   Jantjen Geerligs, aang.lidmaat Steenderen Pasen 1746|o|, tr. Steenderen 18.02.1753 Hendrik Janssen Wijers (1729-1777).

3.                   Geertruijd Geerligs, ged. Steenderen 24.10.1728|a|.

4.                   Geerlich Geerligs, ged. Steenderen 12.03.1730|b|, aang.lid. Steenderen 1752|h|, otr. Steenderen 16.11.1755|j|, tr. 07.12.1755 Catharina Hendriks Wijers (-1799).

5.                   Elsken Geerligs, ged. Steenderen 09.10.1733: zie [63].

6.                   Berendina Geerligs, ged. Steenderen 17.02.1736|c|, otr. Steenderen 14.09.1755|g|, cop. 12.10.1755 Ellekom Geerlich Geerlichs, z.v. wijlen Jan Geerlichs uit de Weert, onder Ellekum.

 

Noten: |a| RBS 1426.1 p.39 #304; |b| RBS 1426.1 p.46 #355; |c| RBS 1426.1 p.69 #596; |d| RBS 1428 #278 {Harmina Harmsen; bij alle vier dopen echter Harmina Otten}; |e| RBS 1431 p.9 #70; |f| RBS 1432 p.120 #1121; |g| RBS 1428 #1156; |h| RBS 1430.2 p.103 #1503 {op St. Michiel; samen met Elsken}; |i| RBS 1430.2 p.35 #480 {met Pasen}; |j| RBS 1428 #1160; |k| VG Publicatie 27 & Jaarboek CBG deel XI p.128 {halve broederskinderen}; |l| RBS 1430.2 p.38 #521; |m| RBS 1434 p.331 #2590; |n| RBS 1430.2 p.90 #1210; |o| RBS 1430.2 p.95 #1313.

Generatie VIII

[132] Herman Olthoff, tr.|a| (w.s. Neede)

[133] Geertien.

Uit dit huwelijk|b|:

1.                   Armgart Olthoff, tr. ca. 1650 Welmer ter Meule.

2.                   Jenneken Olthoff, otr. Neede 24.05.1657, tr. Almen xx.06.1657 Jan ten Have.

3.                   Jan Olthoff, tr. 1e Anna Timmermans, otr. 2e Haaksbergen 11.097.1686, tr. Neede 01.8.1676 Anna van der Wijck.

4.                   Hendrik Olthof; zie [66].

 

Noten: |a||b| OTGB 06.49-50.

 

[140] Wolter Mentinck, Bronkhorst.

Kind:

1.                  Jasper Mentinck, tr. Steenderen 1683; zie [70].

 

[142] Wolter Carnebeeck, Groenlo,

[143] Hackenbroich, overl. 1688.

Uit dit huwelijk|a|:

1.                  Catharina Carnebeeck, van Groenlo, tr. Steenderen 1683; zie [71].

 

Noten: |a| Doopboek en Trouwboek Groenlo (ndg) beginnen in 1684.

 

[144]/[151] = [136]/[143].

 

[154] Tilleman van Lonnen, burgemeester van Bronkhorst (1658)|a|, huwelijksgetuige te Brummen (1658)|a|, overl. na 1658, tr.

[155] Hendricksken Geerlachs, geb. ca. 1615, overl. na 1646.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willemken, geb. ca. 1640-1660, tr. voor 1692: zie [77].

 

Noten: |a| RAO 357 # 94 {Teleman van Londen}.

 

?[160] Derck Alberts Wentink, geb. Zelhem|c|, lidmaat Steenderen 23.12.1699|a| met att. van Zelhem, woont Lamstraat, overl. voor 1709, tr. ca. 1700

?[161] Henderske Engberts.

Kinderen:

1.                   Gerrit Wentink, tr. 1708: zie [80].

2.                   (?)Engbert Wentinck, woont Lamstraat in den Toldijk, otr. Steenderen 1709|b| Agnies Everts, d.v. Evert Jurriens.

In die tijd ook:

3.                   Jorden, ged. Zelhem 15.09.1703 (z.v. Derck op Wentinck).

4.                   Dersken, ged. Zelhem 24.04.1706 (d.v. Derk op Wentinck).

5.                   Henrica, ged. Zelhem 17.11.1709 (d.v. Derk Wentink).

 

Noten: |a| RBS 1430.2 p.26 #341; |b| RBS 1428 #247; |c| doopboek Zelhem begint in 1694.

 

[162] Lubbert Jansen (Enserinck), op de Hoogstraat, otr. Steenderen 23.08.1684|a|
[163] Elsken Berentsen, uit Toldijk, overl. 28.04.1724; tr. 1e Joost Jansen, overl. voor 1684.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Margarita Lubberts (Enserinck), tr. Steenderen 1708: zie [81].

 

Noten: |a| RBS 1427.1 #4-l.

 

[176] Lubbert Hiddink, uit Baak, overl. voor 1714.

Kinderen:

1.                   Hendersken Hiddink: zie [95].

2.                   Harmen Hiddink: zie [88].

 

[178] Brinkerink.

 

[180] Steven Weeinck, woont op de Vos (1682)|e|, overl. voor 10.10.1685, otr. Vorden 10.06.1677|h|

[181] Mechtelt Kelholt, geb. ca. 1647, lidmaat december 1667, overl. Vorden 25.04.1723; otr. 2e Vorden 10.10.1685 Jan Hendrix.

     JH tr. 1e voor 1685 Jantjen Hermens, overl. voor 1685.

Uit het huwelijk Weeinck-Kelholt:

1.                   Gertjen, ged. Vorden 24.04.1678|f|.

2.                   Willem, ged. Vorden 17.08.1679|g|.

3.                   Jacob, geb. Vorden 1680: zie [90].

4.                   Hendrik Weenk, ged. Vorden 07.01.1682|d|, lidmaat Hengelo 1709|b|, otr. Hengelo 05.10.1709|a| Berentjen Ronnebooms, d.v. Wolter Ronnebooms.
     BR otr. 1e Hengelo 03.01.1706 Jan Aelberts, uit Hengelo, overl. voor 1709, z.v. Aelbert Mokkink.

5.                   Marrie Weenink, ged. Vorden 07.10.1683|c|.

 

Noten: |a| RBS 912 {Hendrik uit Warnsveld}; |b| RBS 912 {Kersmis; att. van Vorden}; |c||d||e||f||g| RBS 1605; |h| RBS 1605 {te Kilholt}.

 

[182] Herbert (op) Drosterij, overl. Vorden 14.03.1692.

Kinderen:

1.                   Gerrit, ged. Vorden 28.04.1672|b|.

2.                   Webbeken, ged. Vorden 05.06.1681|a|.

3.                   Trijntjen, geb. Vorden 1687; zie [91].

 

Noten: |a| vader Harbbert op Drosterie; |b| vader Harbert op de Drosterije.

 

[186] Arent Eskes (Heutink), uit Steenderen, overl. voor 1689, otr. Steenderen 14.06.1679|a|, tr. Almen 14.06.1679

[187] Aeltien Molemans, ook Aeltjen Meullemans|b|, uit Almen; otr. 2e Steenderen 13.04.1689|c| Otto Jansen Wijers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerritjen: zie [93].

 

Noten: |a| RBS 1427.1 #6b; |b| Jaarboek Achterhoek en Liemers 1992, p.36; |c| RBS 1427.1 {Aeltien ter Muelen}.

 

[188] Willem Janssen, Steenderen, overl. na 1714.

 

[190/191] = [176/177].

 

[192] Derck ter Vrugt, op de Mey te Ruurlo|a|.

 

Noten: |a| OTGB 04.8.

 

[196] Willem Perecate, doopgetuige Gorssel 31.05.1658, 09.10.1659, 15.04.1661 en 18.10.1663, overl. na 1689, tr. Gorssel 06.09.1646

[197] Geertjen, doopgetuige Gorssel 03.01.1658|b| en 24.04.1659|c|, overl. na 1668.

Uit dit huwelijk:

1.                   Willemina, ged. Gorssel 19.11.1648.

2.                   Hendrik Willems, geb. Gorssel 1651: zie [98].

3.                   Maria, ged. Gorssel 26.02.1654.

4.                   Jenneken Willems, otr. Gorssel 06.11.1686, tr. Gorssel 21.11.1686 Berent Gerritsen, weduwnaar Aeltjen Berentsen.
Kind van Jenneken: Willem, ged. Gorssel 10.04.1681|a|.

5.                   Jan, ged. Gorssel 17.03.1661, otr. Gorssel 03.05.1685, tr. Gorssel 31.05.1685 Enneken Gerrits, d.v. Gerrit Jansen.

6.                   Reintjen, ged. Gorssel 30.11.1664.

7.                   Grietjen, ged. Gorssel 24.05.1668, otr. Gorssel 20.03.1689, tr. Gorssel 14.04.1689 Jan Gerrits, z.v. Gerrit Jolinck.

 

Noten: |a| “haer onechte kindt”; |b| Geertjen Perecaeten; |c| Geertje Perecaten.

 

[198] Jan Harmsen, overl. na 1678.

Kind:

1.                  Marrie Jansen, tr. Gorssel 1678; zie [99].

 

[200] Philip op ’t Bleeck, doopgetuige Gorssel 10.02.1684|a|, overl. voor 1681.

Kind:

1.                  Steven Philips, tr. Gorssel 1681; zie [100].

 

Noten: |a| Philip Bleeckman.

 

[202] Jan Gerrits op de Borgh, overl. voor 1681.

Kind:

1.                  Geertjen, tr. Gorssel 1681; zie [101].

 

[204] Willem, op ’t Bijlardt uijt Harfsen onder Almen (1677).

Kinderen:

1.                   Jan, ged. Almen 18.12.1653|a|.

2.                   Grietjen Willemsen, ged. Almen 20.05.1655|b|, otr.1e Almen 09.01.1677 Teunis Goossens, overl. voor 1681, z.v. Goossen te Haar in Ole onder Lochum; otr. 2e Almen 25.09.1681 Willem Gerritsen, onder het Huis te Dorth.

3.                   Jenneken Willemsen, ged. Almen 16.03.1656|d|, otr. Almen 27.10.1678 Arent Dercksen, bouwman op Avervelde, z.v. Derk.

4.                   Willemken Willems van Bijler, tr. Almen 09.05.1675 Henrick Peters.

5.                   Aelbert Willems, tr. Gorssel 1677; zie [102].

6.                   Teunnis Willemsen, tr. voor 1678|c|.

7.                   Goosen Willemsen, vant Bijlert uit Harfsen, otr. Almen 05.07.1685 Jenneken Gerritsen, d.v. Gerrit op Heuvinck.

 

Noten: |a| vader Willem op die Bile in Herfsen; |b| vader Willem ten Biler in den Velthoeck in Herfsen; |c| doop Gorssel 08.12.1678, vader Teunnis opt Bilart in Harfsen; |d| vader Willem op de Bijle in Herfsen.

 

[206] Gerrit Roeterinck, overl. na 1666.

Kinderen:

1.                   Gartjen/Geertjen, overl. voor 06.04.1662, otr. Gorssel 04.03.1660, tr. Gorssel 29.04.1660 Wolter Jansen z.v. Jan Wolters uijt Eeffde onder Warnsfelt; zie [108].

2.                   Garbrecht, otr. Gorssel 21.09.1662, tr. Gorssel 19.10.1662 Jan Jansen, z.v. Jan Wolters = [216].

3.                   Claesken, tr. Gorssel 1666; zie [103].

 

[216] Jan Wolters, overl. voor 1659.

Kinderen:

1.                   Aeltjen Jansen, otr. Gorssel 09.10.1659, tr. Gorssel 30.10.1659 Roeloff Jansen, z.v. Jan Wiltingh.

2.                   Wolter Jansen, tr. Gorssel 1660; zie [108].

3.                   Jan Jansen, uijt Eeffde onder Warnsveldt, otr. Gorssel 21.09.1662, tr. Gorssel 19.10.1662 Garbrecht Gerritsen, d.v. Gerrit Roeterinck = [206].

4.                   Jenneken Jansen, otr. Gorssel 05.04.1668, tr. Gorssel 26.04.1668 Jan Claessen, z.v. Claes ten Busch.

 

[240] Gosen/Goossen Addink.

Kind:

1.                  Gerrit Addink, tr. Warnsveld 1711; zie [120].

 

[244] Jurrien Everts, genoemd als lidmaat Steenderen 1692|b|, woont op de Vree in de Luur, overl. voor 1717, otr. Steenderen 21.03.1679|a|
[245] Jenneken Eskes (Heutink), genoemd als lidmaat Steenderen 1692|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Evert Jurriens; volgt [122].

 

Noten: |a| RBS 1427.1 #8a; |b| RBS 1430.2 p.7 #94-95 {Jurrien Everts en Jenneken Huetinck}.

 

[246] Garrit Janssen, geb. Steenderen ca. 1660, genoemd als lidmaat Steenderen 1692 en woont in de Bakerweert, op ’t Welle (1703), overl. Steenderen voor 1717, tr. 1e Steenderen 24.10.1685 Geertruid Roelofsen, overl. voor 24.07.1692; tr. 2e Steenderen 24.07.1692 Judith Hendriks Maessen uyt den Beijmerweert, genoemd als lidmaat Steenderen 1692, overl. voor 05.06.1696; tr. 3e Steenderen 05.06.1696

[247] Harmken Willems, ‘uyt die Beijmerweert’.

Uit het huwelijk Wijers-Maessen vier kinderen; uit het huwelijk Wijers-Willems zeven kinderen; zie register Wijers.

     Geertruid Roelofsen tr. 1e Herman Bessem uyt den Bakerwaert, overl. voor 1685.

 

[248] Harmen Engelberts Breukink, genoemd als lidmaat Steenderen 1692|a|, overl. ca. 1720, tr.

[249] Aaltje Engbers, overl. voor 1719.

Uit dit huwelijk:

1.                   Trijntien Harms, genoemd als lidmaat Steenderen 1692|h|, tr. Jan Alberts, genoemd als lidmaat Steenderen 1692|h|.

2.                   Joossen Bruikink, lidmaat Steenderen 1703|g|.

3.                   Peter Harmssen, lidmaat Steenderen 1705|c|, otr. Steenderen 1710|i| Jenneken Reinders, geb. ca. 1685, d.v. Reint Janssen op Heijink, in Werken onder Warnsveld, otr. Warnsveld 11.11.1675 Maria Bartels Addekinck.

4.                   Harmine Harmssen, lidmaat Steenderen 1705|b|, otr. Steenderen 1710|j| Willem van Meurs, z.v. Claas van Meurs, uit Zutphen.

5.                   Janna Bruikink, lidmaat Steenderen 1706|f|, otr. Steenderen 1719|o| Jan Derck Harmssen, wedr Cornelisken Garrits onder Drempt.

6.                   Getruit Bruickincks, lidmaat Steenderen 03.04.1711|d|, overl. voor 12.04.1749|n|, otr. 1e Steenderen 1713|k| Jan Joosten, z.v. Joost Janssen, uit Toldijk; otr. 2e Steenderen 16.04.1734|m|, tr. 02.05.1734 Egbert Dercksen, z.v. Derk Weijdemeijsten, uit Wichmond.
     ED tr. 2e Steenderen 12.04.1749 Wendelina Wentink.

7.                   Maria Christina Bruickincks, lidmaat Steenderen 1720|e|, otr. Steenderen 1726|l| Arend Sanders, z.v. Sander Jaspers, uit Toldijk.

8.                   dochter, tr. Willem Jansen.

9.                   Berend: zie [124].

10.                Vragen: Zijn 1, 2, 8 en 9 niet speculatief?

 

Noten: |a| RBS 1430.2 p.11 #161 e.v. {Harmen Bruckink; voorts Berentien, Hendrick Willems, Garritien en Anneken??}; |b| RBS 1430.2 p.32 #444; |c| RBS 1430.2 p.32 #436; |d| RBS 1430.2 p.39 #533; |e| RBS 1430.2 p.48 #639; |f| RBS 1430.2 p.34 #464; |g| RBS 1430.2 p.30 #397; |h| RBS 1430.2 p.8 #119-120; |i| RBS 1428 #257; |j| RBS 1428 #259; |k| RBS 1428 #285 {Garrit i.p.v. Getruit}; |l| RBS 1428 #482; |m| RBS 1428 #701 {Gerritje}; |n| RBS 1428 #1018 {Evert hertr. als wedr Steenderen 12.04.1749 Wendelina Wentink}; |o| RBS 1428 #365 {Johanna Bruckinks}.

 

[250] Lubbert Hiddink, tr.

[251] Aaltje N.

 

[252] Geerligh Garrits Geerlichs, genoemd als lidmaat Steenderen 1692|d|, woont in De Emmer (1692), overl. tussen 1717 en 1725, tr.

[253] Berendina Jansen Verwey, genoemd als lidmaat Steenderen 1692|d|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Jenneken Geerlighs, tr. 1e NN, overl. voor 1694; otr. 2e Steenderen 04.11.1694|a| Jan van Dillen, overl. voor 1698; otr. 3e Steenderen 11.09.1698|b| Jan Kerckelinck, z.v. Goswinus Kerckelinck.

2.                   Jantien Geerligs, otr. Steenderen 13.04.1696|c| Jan Jansen (Wijers).

3.                   Jan Geerlighs, tr. Grietje Jurriens. Uit dit huwelijk: Berendina Geerligs (1706-1777), tr. Zutphen 1746 Willem Wijers (ca.1702-1770).

4.                   Gerritje Geerlichs, overl. Ellecom 30.10.1758, otr. 1e Angerlo 16.01.1707 Cornelis Gerrits Brouwer, wedr Garretien Hendriks; tr. 2e Lathum 26.12.1712 Aernt Rasing.

5.                   Gerred, overl. 22.05.1747, begr. Ellecom 26.05.1747, tr. Gerredje Mentinck, overl. 22.01.1750, begr. Ellecom 26.01.1750.

6.                   Harmen Otto, geb. ca. 1690: zie [126].

 

Noten: |a| RBS 1428 #30 {dan Jantien genoemd}; |b| RBS 1428 #123; |c| RBS 1428 #70; |d| RBS 1430.2 p.7 #102&103.

 

[254] Harmen Otto Roelofs, overl. voor 1712, otr. Steenderen 01.05.1690|a|

[255] Elsken Jansen (Wijers), aang.lidmaat Steenderen 30.07.1693|b|.

Uit dit huwelijk: Harmina Harmsen Otten, aang.lidmaat Steenderen 30.03.1709; zie [127].

 

Noten: |a| RBS 1427.1 #6t; |b| RBS 1430.2 p.19 #261.

Generatie IX

[284] Israel van Kernebeeck, Groenlo, tr. 1e voor 1626 Catharina Hemming, d.v. Wolter Hemming en Jutte N; otr. 2e Zutphen 17.11.1626 Geertgen Claesdr.

     Geertgen Claesdr. tr. 1e voor 1626 Gerit Ruyter van Wesel, overl. voor 1626.

Kind: Wolter: zie [142].

 

[286] Peter van Hackenbroick, rentmeester te Groenlo, overl. 1688.

 

[288] t/m [303] = [272] t/m [287].

 

[310] Geerlich Wychmans, pachter (1612,1615,1618), tr. 1e NN; tr. 2e

[311] Jenneken van Gent.

“Eadem [Anna van Middachten] belast een stuck boulands van negen ofte thien molder geseys, geheiten die Monnickemaet, met 144 gl. sjaers, losber met 2400 gl., an Gerlich Wychmans, 19a Decembris 1612. Verlengt 6 jaren, 2a Iulii 1621.

Eadem belast een perceel, ’t welck Gerlich Wychmans in pacht heeft, met 3700 gl., te verrenten tot behoeff van Monnickhuysen, 22a Aprilis 1615.
Anna van Middachten belast 4 stucken, genoomt 1. Gerlich Wychmans koemaet van 4 mergen weylands, 2. (..), 9a Decembris 1618. Gelost 11a Augusti 1626.”|a|

Uit het eerste huwelijk:

1.                   Wijchman Geerlichs, geb. ca. 1590, overl. 1641.

Uit het huwelijk Wychmans-van Gent:

2.                   Henrick Geerlichs.

3.                   Jan Geerlichs.

4.                   Evert Geerlichs, pachter (1633).
“Idem [Reyner van Reasfelt] belast dat goet, soe Evert Geerlachs in pacht heeft, mitsgaders ’t alinge leen noch met de somma van 4800 gl. ten behoeve van Johan Dibbets, leengriffier, en Judit Engelen, siinne huysfrou boven de voorgaende 4000 gl., den 15 Februarii 1633. Losse bewesen 9 Mei 1633.”|b|

5.                   Thonis Geerlichs.

6.                   Gerrit Geerlichs: zie [504].

7.                   Reinder Geerlichs.

8.                   Hendersken Geerlichs, geb. ca. 1615: zie [155].

 

Noten: |a| W. Wijnaendts van Resandt, Geschiedenis en genealogie van het geslacht van Middachten 1190-1901, bronnenstudie, ’s-Gravenhage: W.P. van Stockum, 1913, pp.174-175; |b| ibidem, p.175.

 

[324] Jan Janssen Enserinck, uit Vorden, otr. Vorden 05.01.1640, tr. Vorden 24.02.1640

[325] Enneken Garrits Borgenk, van Vierakker.

Uit dit huwelijk: Lubbert Janssen: zie [162].

 

[360] Gerrit Eeltink (op Weeink), “in de Baeckerweert”, overl. voor 27.05.1677, otr. Vorden 20.07.1634 (dominica 7 post Trinitatis), tr. Steenderen|a|

[361] Hendersken Weinck, geb. Vorden.

Uit dit huwelijk:

1.                   Bijeltien Weijnck, ged. Vorden 08.09.1639.

2.                   Willim Wenck, ged. Vorden 18.05.1645.

3.                   Hendrick Wenck, ged. Vorden 05.10.1646.

4.                   Steven, tr. Vorden 1677; zie [180].

 

Noten: |a| “dese hebben attestatie begeert om tot Steenre ingesegent te worden”.

 

[362] Willem, geb. ca. 1610, landbouwer op ’t Kilholt in Klein Dochteren (Scholtambt Lochem), overl. voor 1675, w.s. 1668/1669, tr. ca. 1641

[363] Marrie te Kelholt|b||c|, ged. Lochem 13.10.1616, overl. na 28.07.1679|i|.

Uit dit huwelijk:

1.                   Derck, geb. ca. 1643, aang. lidmaat Lochem december 1667, bouwman op erve Westerholt te Klein Dochteren|d|, otr. Lochem 22.01.1671 Hermken Schrijners, d.v. Henric Schrijner van Markelo. Uit dit huwelijk een dochter en vier zonen (1672-1686), waaronder Derk Kilholt (1681-1751). Een van zijn nazaten is Maria Regelink (1845-1917)|g|.

2.                   Mechtelt, geb. ca. 1647: zie [181].

3.                   Geert, geb. ca. 1650|f|.

4.                   Jenneken Willems te Keltholt|a||b|, geb. ca. 1654, lidmaat Pasen 1675, overl. na 1719, otr. 1e Lochem 03.08.1679 Henrick Bartholts Sesinck, uit Warnsveld, wonende binnen Zutphen, overl. na 03.01.1688|e|, w.s. 1689; otr. 2e Lochem 11.10.1691 Geerlich Velderman, uit Klein Dochteren, z.v. Peter Velderman; otr. 3e Lochem 02.08.1696 Jan Huerninck uit Eefde, z.v. Jan Huerninck.
Uit het eerste huwelijk:
a. Jan te Kelholt, otr. Lochem 01.07.1725 Janna Engels, d.v. Teunis Engels (zie (6)); uit dit huwelijk geen kinderen.
b. Maria te Kelholt, tr. Gosen Nijkamp, voorvader van A.J. Nijkamp|b|.
c. Bartholt Kelholt (1685-1776), tr. Jenneken Soetenhorst. Twee van hun nazaten zijn Arnoud en Jessica Weustink|j|.

5.                   Egbert Willems, otr. Lochem 01.07.1677 Elisabeth Alberts, uit Grol.

6.                   Hermen Willems, diaken te Lochem (na 1706), otr. Lochem 24.04.1706 Gerritjen Engels, d.v. Teunis Engels, wede Arent Joosten, in leven diaken te Lochem; uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Noten: |a| “Een actieve bouwvrouw in het scholtampt Lochem” door J.B. Kelholt, OTGB 90.17-19; |b| Kwartierstaat Mannes Nijkamp door A.J. Nijkamp, OTGB 97.144-150; |c| Fragment uit “400 jaar geschiedenis van de familie Keltholt” door J.B. Keltholt, OTGB 86.9-10; |d| akte R.A. Stad Lochem 19.09.1681 {protocol van proces}; |e| Jenneken en Henrick pachten Kilholt voor zes jaar (OTGB 90.18); |f| akte R.A. Stad Lochem; |g| Kwartierstaat Regelink door B.J. Aalderink, OTGB 99.129-132; |i| OTGB 86.9; |j| Kwartierstaat Arnoud en Jessica Weustink door H.H.J. Weistink, www . weustink . tmfweb / kwartierAJ.htm (juli 2000).

 

[372] Esken Gerritsen (Huetink), in Steenderen, overl. voor 1679,

[373] Aeltien Gerrits (Wijers).

 

[374] Welmer ter Meulen, in Almen (1679)|a||b|, overl. tussen 1679 en 1682, tr. voor 1656.

Kinderen:

1.                   Roeloff Welmers, overl. na 12.02.1688, otr. Almen 21.06.1679 Wendelijne Alberts, d.v. Albert Rensink.

2.                   Welmer ter Meulen, ged. Almen 15.05.1656|c|, otr. Almen 23.12.1682, tr. Almen 01.01.1683 Hilleken Croon, van Zutphen, weduwe Evert ter Hall.

3.                   Aeltjen Meullemans, ged. Almen 18.09.1659|d|, otr. Almen 1679; zie [187].

 

Noten: |a| RBS 1427.1 # 6b; |b| J. Harenberg, Het huis «Ter Meulen» te Almen, in: Jaarboek Achterhoek en Liemers 1992, pp.22-36, i.h.b. p.35; |c| Welmer sone van Welmer op Termeule; |d| Aeltien d. van Welmer op der Molle.

 

[488] Evert Jorissen, uit Steenderen, overl. voor 1679.

 

[490] Esken Gerrits, uit Steenderen, overl. voor 1679.

 

[492] = [64] (uit generatie VII)

 

[496] Engelbert Breukink.

 

[504] Gerrit Geerlichs, overl. tussen 06.09.1642 en 24.11.1646, tr.

[505] Maria Gerrits.

Gerrit en Maria hebben 13.11.1641 een aandeel in “een camp weylands” in Baer en Lathum “oostwert naest den Vaelweert”.|a|

 

Noten: |a| Reg. Leenaktenboek Kwartier van Zutphen, p.178.

 

[506] Jan Verwey.

 

[508] Roelof Willemsen.

 

[510] = [64] (uit generatie VII)

Generatie X

[648] Jan op Groot Enserinck, overl. voor 1640.

Kind: Jan Jansen, tr. Vorden 1640: zie [324].

 

[650] Gerrit Borginck van Vijeracker, overl. voor 1640.

Kind: Enneken Gerrits, tr. Vorden 1640: zie [324].

 

[722] Jan Weinck.

Kind: Hendersken Weinck, geb. Vorden, tr. Vorden 1634: zie [361].

 

[726] Derck tho Kelholt, otr. 1e Lochem 08.01.1609 Marie Woltherinck; otr. 2e Lochem 03.01.1613 Jenneken Ariaens, d.v. Adriaen Flaminck van Lochem; otr. 3e Lochem 01.09.1615

[727] Aeltken Hoyers, van Nordtwolde.

Uit dit huwelijk: Marrie te Kelholt, geb. Lochem 1616; zie [363].

 

[1008/1009] = [310/311].

Generatie XI

[1452] Gert to Kelholt, geb. ca. 1560, bouwman op erve Kelholt in Klein Dochteren.

 

[1454] Albert Hoyer, geb. ca. 1560.

 


Legenda:

o    Hengelo = Hengelo(Gld)

o    Laren = Laren (Gld)


 

Aansluiting op andere kwartierstaten:

o   [26/27] = kwartieren [32/33] in Kwartierstaat Hassink-Overdorp door A. Veldhuis, VG 11(1), februari 1986, pp. 46-52.

o   [32/33], [64], [66/67] en [126/127], [252/255], [504]: Kwartierstaat Schieven door B.J. Aalderink, OTGB 98.107-108.

o   [54/55] = [104/105] in Kwartierstaat Seinhorst

o   [90/91], [180/181], [182], [360/363]: Kwartierstaat Dieperink-Bergman door J. Dieperink, o.a. OTGB 88.39-40.

o   [96] = [756] in Kwartierstaat Klein Lebbink door mw. Z. Hissink-Kerkdijk, OTGB 00.53-56, 00.113-114.

o   [96],[192] = [212],[424] in Kwartierstaat Janna klein Kranenbarg door mw. J. Bakker-ten Have, OTGB 03.154-156 en 04.8.

o   [244/245], [488/490] en [64] en [362/363]: Kwartierstaat Regelink door B.J. Aalderink, OTGB 99.129-132.

o   [362/363], [726/727], [1452], [1454]: Kwartierstaat Arnoud en Jessica Weustink door H.H.J. Weustink.

o   [362/363], [726/727], [1452], [1454]: Deelkwartierstaat Mannes Nijkamp door A.J. Nijkamp, OTGB 97.144-150.

o  

 


 

Home HJMWijers