Familie Weijer (126)

 

(Leeuwarden)

 

Het betreft de nazaten van Louisa Weyer. Hun relatie met de andere families Weijer is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2012 (laatst herzien augustus 2018)

 


 

I. Louisa Weyer, geb. ca. 1794, dienstmaagd (1815), zonder beroep (1841).

Kind:

 


 

II. Antoon Weyer, geb. Leeuwarden 09.09.1815|a|, koopmansknecht (1841), tabakkerver (1867,1869,1873), koffieboonbrander (1874), overl. Leeuwarden 14.04.1875, tr. Leeuwarden 23.05.1841 Jacoba Stavinga, geb. Leeuwarden 20.08.1812, dienstbode (1841), overl. Leeuwarden 07.12.1881, d.v. Wisse Ernst Stavinga en Yke Jacobs de Nes.

Kind:

1.                  Geertruida Stavinga, geb. Leeuwarden 02.12.1831, overl. Leeuwarden 16.05.1833.

Uit dit huwelijk:

2.                  Anna Catharina Louisa Weyer, geb. Leeuwarden 06.02.1843, overl. Leeuwarden 03.04.1909, tr. Leeuwarden 06.07.1867 Gerrit Visser, geb. Leeuwarden 27.05.1840, kastmaker, overl. Leeuwarden 17.03.1894, z.v. Willem Visser en Leentje van den Bosch.
Uit dit huwelijk: Antoon, geb. Leeuwarden 15.04.1868; Leentje, geb. Leeuwarden 21.10.1870; Jacoba, geb. Leeuwarden 20.10.1872; Willem, geb. Leeuwarden 22.04.1874; Johannes, geb. Leeuwarden 09.10.1876.

3.                  Hyke Weyer, geb. Leeuwarden 21.08.1845, tr. 1e Leeuwarden 15.05.1869 Jacob Roeshart, geb. Leeuwarden 17.08.1844, koopman en winkelier, overl. Tietjerk (Tietjerkstradeel) 17.07.1872, z.v. Johannes Hendrik Roeshart, koopman, en Maria Sebella Weber; tr. 2e Leeuwarden 31.01.1874 Zytse Panbakker, geb. Groningen 10.07.1850, winkelbediende, restaurateur (1880), koffiehuishouder (1883), houder van een lunchroom (1908), z.v. Marten Zytses Panbakker (1813-), arbeider, en Anna Maria Gazendam (1816-1869).
Uit het huwelijk Roeshart-Weyer: Johannes Hendrik, geb. Leeuwarden 02.07.1870, overl. Zeist 08.09.1937.
Uit het huwelijk Panbakker-Weyer: Jacoba, geb. Leeuwarden 04.04.1875, overl. Haarlem 15.04.1892; Anna Maria, geb. Leeuwarden 09.03.1879.
     ZP tr. 2e Haarlem 14.04.1880 Albertje Pool, geb. Harlingen 27.05.1860, overl. Haarlem 07.07.1886, d.v. Douwe Pool en Sjoerdje Touwslager.

4.                  Ida Weyer, geb. Leeuwarden 01.04.1848, overl. Zaandam 27.07.1938, tr. Leeuwarden 17.05.1873 Folkert van der Vegt, geb. Leeuwarden 30.09.1846, kleermaker, overl. Zaandam 23.03.1929, z.v. Pieter van der Vegt en Tietje Elzinga.

5.                  Petrus Weyer, geb. Leeuwarden 16.03.1851, overl. Leeuwarden 01.07.1852.

6.                  Grietje Weyer, geb. Leeuwarden 07.11.1853, overl. Leeuwarden 12.07.1924, tr. Leeuwarden 17.05.1882 Jan Wieringa, geb. Leeuwarden 21.03.1855, winkelbediende, overl. Leeuwarden 20.03.1902, z.v. Willem Wieringa en Berber Trip.
Uit dit huwelijk: Ida, geb. Leeuwarden 28.03.1883; Willem, geb. Leeuwarden 18.06.1886; Antoon, geb. Leeuwarden 08.04.1892.

 

Noten: |a| aangifte door Yda Weyer, oud 45 jaar (>geb. ca. 1770).

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers