Familie Weijer (128)

 

(Leeuwarderadeel)

 

Het betreft de nazaten van Jan Pieters Weyer en Margje Luitjes. Hun relatie met de andere families Weijer is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2012 (laatst herzien augustus 2018)

 


 

I. Jan Pieters Weijer, landbouwer, grutter|a|, overl. voor 1827, tr. Margje Luitjes, overl. voor 1827.

Uit dit huwelijk (moeder ook Marchien, Marchje, Martje):

1.                  Hendrikje, ged. Kalkwijk 14.04.1754.

2.                  Faakje, ged. Kalkwijk 31.08.1755.

3.                  Ida, ged. Windeweer 11.12.1757.

4.                  Luitje Jans Weijer, ged. Windeweer 06.12.1761, overl. Windeweer (Hoogezand) 07.05.1846, tr. 1e Anna Pieters Bakker; tr. 2e Hiltje Jans Germs, overl. voor 1846.

5.                  Grietje, ged. Windeweer 16.09.1764.

6.                  Knellijsje, ged. Windeweer 06.09.1767.

7.                  Pieter, ged. Windeweer 01.04.1770; volgt II.a.

8.                  Willem, ged. Windeweer 22.08.1773; volgt II.b.

 

Noten: |a| overl.akte Hoogezand 1846 no.53 (zoon Luitje).

 


 

II.a. Pieter Jans Weijer, z.v. I, ged. Windeweer 01.04.1770, arbeider, landbouwer, overl. Windeweer (Hoogezand) 27.05.1827, tr. Trijntje Hessels, geb. Sappemeer ca. 1764, arbeidster, overl. Windeweer (Hoogezand) 09.04.1827, d.v. Hessel Metting, landbouwer, en Dievertje Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                  Dievertje Waaijer, geb. Tripscompagnie onder Zuidbroek 12.10.1802, ged. Zuidbroek en Muntendam 14.11.1802|a|, dienstmeid (1839), overl. Haren 22.04.1868|b|, tr. Haren 29.05.1839 Geert Homan, geb. Donderen (Vries) ca. 1793/1794, timmerman, overl. Haren 19.03.1865, z.v. Albert Pieters Homan, landbouwer, en Hillegien Geerts.
     GH tr. 1e Haren 16.02.1822 Roelfien Roelfs (Kampenga), geb. Helpman (Haren) 20.10.1795, overl. Haren 15.05.1838, d.v. Jan Roelfs (Kampenga), arbeider, en Reena Hindriks.

 

Noten: |a| vader Pijter Jans Waaijer; |b| Dieuwertje Waaijer, geb. Hoogezand (overl.akte Haren 1868 no.18).

 


 

II.b. Willem Jans Weijer, z.v. I, ged. Windeweer 22.08.1773, arbeider, landbouwer, overl. Windeweer (Hoogezand) 14.01.1832, tr. voor 1800 Hinderkie Jurriens, arbeidster (1838).

Uit dit huwelijk:

1.                  Jurrien Willems Weijer, geb. Windeweer ca. 1800; volgt III.

2.                  Jan Willems Weijer, geb. ca. 1808, overl. Windeweer 23.03.1817.

3.                  Marchien Weijer, geb. Hoogezand ca. 1815, dienstmeid (1838), overl. Windeweer (Hoogezand) 17.03.1874, tr. Hoogezand 17.02.1838 Jan Hindriks Kremer, geb. Windeweer ca. 1816, timmermansknecht, timmerman, overl. Windeweer (Hoogezand) 12.01.1877, z.v. Hindrik Garbrands Kremer en Margien Leeven.
Uit dit huwelijk: Marchien, geb. Windeweer (Hoogezand) 17.01.1839; Hinderkien, geb. Windeweer (Hoogezand) ca. 1842, overl. Windeweer (Hoogezand) 12.04.1852; Janna, geb. Windeweer (Hoogezand) 29.05.1844; Hindrik, geb. Windeweer (Hoogezand) 31.05.1847, overl. Groningen 08.07.1893.

4.                  Hinderkie Weijer, geb. Kropswolde (Hoogezand) 04.10.1818, dienstmeid (1852), overl. Donderen (Vries) 21.09.1899, tr. Hoogezand 19.05.1852 Oomke de Vries, geb. Sappemeer 11.01.1818, boerenknecht (1840), landbouwer (1849), arbeider (1852,1860), overl. Annerveen (Anloo) 20.05.1860, z.v. Jan Geerts de Vries en Grietje Oomkes Blaauw.
Uit dit huwelijk: Grietje, geb. Lula (Hoogezand) 02.03.1853, overl. Lula (Hoogezand) 28.07.1853.
     OdV tr. 1e Hoogezand 10.09.1840 Annegien Bos, geb. Kropswolde 31.05.1822, landbouwersche, overl. Lula (Hoogezand) 16.02.1849, d.v. Harm Ties Bos en Margien Roelfs Vos.

 


 

III. Jurrien Willems Weijer, z.v. II.b, geb. Windeweer ca. 1800, boerenknecht (1836), dagloner (1841,1844), arbeider (1849,1857), overl. voor 1874, tr. Hoogezand 12.09.1836 Zwaantje Jans de Graaf, geb. Windeweer 30.07.1814, arbeidster (1849,1857), overl. Kiel (Hoogezand) 12.11.1874, d.v. Jan Harberts de Graaf, dagloner, en Geessien Jans.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Weijer, geb. Windeweer (Hoogezand) 12.02.1837, arbeider, overl. Windeweer (Hoogezand) 16.11.1906.

2.                  Hinderkien Weijer, geb. Windeweer (Hoogezand) 22.06.1839, overl. Windeweer (Hoogezand) 04.07.1849.

3.                  Willem Weijer, geb. Windeweer (Hoogezand) 16.10.1841, overl. Windeweer (Hoogezand) 26.02.1857.

4.                  Garmt Weijer, geb. Hoogezand 1844; volgt IV.

 


 

IV. Garmt Weijer, z.v. III, geb. Windeweer (Hoogezand) 16.08.1844, werkman (1880), arbeider (1893,1896), overl. Wildervank 03.04.1913, tr. 1e Wildervank 16.01.1869 Trientje Meijer, geb. Wildervank 24.03.1842, dienstmeid (1869), overl. Wildervank 11.01.1894, d.v. Friederik Meijer en Jantje Jens Veling; tr. 2e Wildervank 01.02.1896 Hindrikje Flik, geb. Veendam 10.11.1848, overl. Wildervank 24.03.1917, d.v. Berend Gerrits Flik en Hindrikje Harms van der Wijk.

     HF tr. 1e Onstwedde 12.11.1887 Harm Schuitema, geb. Annerveensche Compagnie (Anloo) 28.01.1844, arbeider, overl. Stadskanaal (Onstewedde) 25.02.1892, z.v. Jan Schuitema en Trijntje Smit.

Uit het huwelijk Weijer-Meijer:

1.                  Jurrien Weijer, geb. Hoogezand 1870; volgt V.a.

2.                  Friedrik Weijer, geb. Hoogezand 1872; volgt V.b.

3.                  Zwaantje Weijer, geb. Veendam 03.03.1875, overl. Borgercompagnie (Veendam) 18.03.1875.

4.                  Jantje Weijer, geb. Veendam 06.02.1876, overl. Wildervank 13.04.1880.

5.                  Jan Weijer, geb. Wildervank 1878; volgt V.c.

6.                  Jantje Weijer, geb. Wildervank 01.07.1884, dienstbode (1911), tr. Veendam 13.05.1911 Hendrik Jager, geb. Veendam 05.02.1885, fabrieksarbeider, z.v. Johannes Jager en Trijntje Doddema.
Uit dit huwelijk: Johannes, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 26.06.1912|a|; Trijntje, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 26.06.1912|b|, overl. Veendam 11.05.1914.

7.                  Gerhardus Weijer, geb. Wildervank 02.04.1888.

 

Noten: |a| akte no.141; |b| akte no.142.

 


 

V.a. Jurrien Weijer, z.v. IV, geb. Windeweer (Hoogezand) 16.02.1870, arbeider (1893,1914), fabrieksarbeider (1915,1925), overl. Wildervank 27.02.1956, tr. 1e Hoogezand 13.05.1893 Dorothea Schokkenbroek, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 02.01.1872, werkvrouw (1897), overl. Ommelenderwijk (Veendam) 02.07.1912, d.v. Jurjen Schokkenbroek en Imke Blok; tr. 2e Nieuwe Pekela 17.10.1914 Jantje Siepel, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 07.10.1870, huishoudster (1902), overl. Groningen 09.04.1935, d.v. Albert Siepel en Seia Beenen; tr. 3e Nieuwe Pekela 09.11.1935 Anna Franzen, geb. Winschoten 14.11.1882, dienstmeid (1902), overl. na 1956, d.v. Remko Franzen, schoenmaker, en Elsien Houwing.

     JS tr. 1e Nieuwe Pekela 15.11.1902 Koert Wijngaard, geb. Oosterdiep (Veendam) 11.01.1881, sigarenmaker, overl. Nieuwe Pekela 07.11.1905, z.v. Ruurt Wijngaard en Heiltje Roberts.

     AF tr. 1e Winschoten 01.05.1902 Joseph Bruining, geb. Vlagtwedde 01.01.1875, arbeider, overl. Oude Pekela 05.10.1905, z.v. Hermannus Bruining, arbeider, en Hinderika Bos; tr. 2e Vlagtwedde 03.11.1906 Willem Eelsing, geb. Barlage (Onstwedde) 27.12.1870, arbeider, overl. Sellingerbeetse (Vlagtwedde) 26.09.1934, z.v. Jurjen Eelsing, arbeider, landbouwer, en Geertruida Strating.

Uit het huwelijk Weijer-Schokkenbroek:

1.                  levenloos kind, Ommelanderwijk (Veendam) 03.11.1893.

2.                  Imke Weijer, geb. Veendam 24.01.1895, overl. Veendam 28.04.1957, tr. Veendam 23.10.1915 Hendrik Barelts, geb. Veendam 30.11.1893, schipper, overl. Groningen 11.09.1961, z.v. Laurens Barelts, schipper, en Klaassina Bot.

3.                  Trientje Weijer, geb. Veendam 08.05.1897, overl. Ommelanderwijk (Veendam) 12.09.1897.

4.                  Jurjen Weijer, geb. Ommelanderwijk (Veendam) 05.01.1902, schippersknecht, tr. Veendam 13.06.1925 Anna Engelina Geertruida Kuiper, geb. Muntendam 25.02.1906, d.v. Roelf Pieter Kuiper, arbeider (1906), schipper (1925), en Baije Doddema.

5.                  levenloos kind, Ommelanderwijk (Veendam) 13.11.1904.

 


 

V.b. Friedrik Weijer, z.v. IV, geb. Hoogezand 22.12.1872, arbeider, overl. Exloermond (Odoorn) 12.08.1944, tr. Wildervank 28.04.1894 Elsien Stevens, geb. Wildervanksterdallen (Wildervank) 21.09.1871, overl. na 1944, d.v. Hendrik Jans Stevens en Marijke Pronk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Trientje Weijer, geb. Wildervank 25.09.1894, tr. Wildervank 27.04.1912 Jan Bakker, geb. Stadskanaal (Wildervank) 16.02.1891, arbeider, z.v. Evert Bakker en Elsien Oorburg.

2.                  Maria Weijer, geb. Wildervanksterdallen (Wildervank) 15.09.1896, overl. Emmen 27.12.1956, tr. Odoorn 05.05.1916 Harm Dol, geb. Exloërmond (Odoorn) 17.07.1895, overl. Odoorn 01.10.1961, z.v. Jan Gerrit Dol en Meike Teunekes.
Uit dit huwelijk: Alberta, geb. Odoorn ca. 1929, overl. Tweede Exloërmond (Odoorn) 05.01.1950.

3.                  Hendrik Weijer, geb. Wildervank 19.05.1899, overl. Exloermond (Odoorn) 15.08.1932, tr. Odoorn 15.03.1921 Anna Poelmann, geb. Königssteele|a| ca. 1901, overl. na 1932, d.v. Lukas Poelmann, ook Poelman, en Roelfien Oost.

4.                  Garmdiena Weijer, geb. Wildervank 19.05.1901, overl. Zwolle 28.04.1975, crem. Meppel 02.05.1975, tr. Odoorn 20.04.1923 Jan Oldenhuizing, geb. Grollo (Rolde) 13.10.1900, arbeider, overl. 2e Exloërmond 07.08.1973, crem. Groningen 10.08.1973, z.v. Jan Oldenhuizing en Margje Abbring.

5.                  Jan Weijer, geb. Wildervank 15.02.1903; volgt VI.a.

6.                  Jantje Weijer, geb. Wildervank 17.06.1905, landarbeidster (1930), tr. Wildervank 10.05.1930 Berend van der Laan, geb. Bonnerveen (Gieten) 17.10.1905, landarbeider, z.v. Jan van der Laan en Henderkien Langenburg.

7.                  Friedrik Weijer, geb. Wildervank 03.01.1907.

8.                  Filippus Weijer, geb. Wildervank 1909; volgt VI.b.

9.                  Gerhardus Weijer, geb. Wildervank 30.07.1911, landarbeider, tr. Wildervank 27.04.1935 Teelkien van Dijk, geb. Stadskanaal (Wildervank) 22.09.1914, dienstbode (1935), d.v. Jochum van Dijk en Grietje Hulshof.

10.              Jurrie Weijer, geb. Emmen ca. 1914, los arbeider (1935), tr. Wildervank 20.04.1935 Trijntje Doddema, geb. Wildervank 11.07.1913, d.v. Klaas Doddema en Elsiena Koetze.

11.              Tunnis Weijer, overl. Exloermond (Odoorn) 23.08.1917.

 

Noten: |a| later Steele, nu Stadtteil van Essen, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 


 

VI.a. Jan Weijer, z.v. V.b, geb. Wildervank 15.02.1903, arbeider, landarbeider (1943), landbouwer (1945), tr. Odoorn 14.03.1924 Geerdina Mulder, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 12.07.1907, d.v. Popke Mulder, koetsier, en Trijntje de Graaf.

Uit dit huwelijk:

1.                  Popko Geert Weijer, geb. Valthermond (Odoorn) xx.09.1929|a|, overl. Odoorn 04.05.1930.

2.                  Popko Geert Weijer, geb. Valthermond (Odoorn) xx.04.1940, overl. Exloermond (Odoorn) 25.04.1940.

3.                  levenloze zoon, Exloermond (Odoorn) 18.02.1943.

4.                  levenloze zoon, Exloermond (Odoorn) 24.06.1945.

 

Noten: |a| De Noord-Ooster 12.09.1929.

 


 

VI.b. Filippus Weijer, z.v. V.b, geb. Wildervank 17.02.1909, arbeider, tr. Muntendam 29.09.1932 Roliena Schuuring, geb. Ees (Borger) 30.11.1912, d.v. Olf Schuuring en Geesje Oosting.

Uit dit huwelijk:

1.                  Trijntje Weijer, geb. Muntendam xx.11.1941, overl. Muntendam 08.02.1942.

 


 

V.c. Jan Weijer, z.v. IV, geb. Wildervank 18.12.1878, arbeider (1904), boerenarbeider (1909,1911), fabrieksarbeider (1912), boerenarbeider (1915), panbakker (1914), fabrieksarbeider (1925), landarbeider (1929), overl. Veendam 17.02.1941, tr. Muntendam 16.06.1904 Eliza Catharina van der Veen, geb. Leegeweg (Muntendam) 24.08.1885, overl. Groningen 11.07.1965, d.v. Hindrik van der Veen en Geessien Mulder.
     ECvdV tr. 2e tussen 1931 en 1965 Jurrien van der Veen, geb. Kerklaan (Muntendam) 02.03.1891, tichelwerker, overl. na 1965, z.v. Lammert van der Veen, molenaarsknecht, en Naatje Ploeger.
     JvdV tr. 1e Veendam 26.05.1910 Jantina Snijders, geb. Veendam 21.02.1891, dienstmeid (1910), overl. Veendam 31.10.1931, d.v. Jan Snijders, fabrieksarbeider, en Jacobjen Romp.

Uit dit huwelijk:

1.                  Garmt Weijer, geb. Wildervank 25.04.1905, overl. Muntendam 17.03.1911.

2.                  Geessien Weijer, geb. Wildervank 20.12.1907, tr. 1e Muntendam 03.12.1925 Jan Mulder, geb. Stadskanaal (Onstwedde) 04.12.1903, (land)arbeider, overl. Groningen 04.10.1936|f|, z.v. Jakobus Mulder (ca.1864-1926), arbeider, en Grietje Bos (ca.1864-); tr. 2e Nieuwe Pekela 14.12.1940 Jans Meinders, geb. Harpel (Vlagtwedde) 08.02.1900, landarbeider, z.v. Albert Meinders, arbeider, en Janna Knolhof.
     JM tr. 1e voor 1940 Hindertje Roelfsema, overl. voor 1940.

3.                  Gerhardus Weijer, geb. Muntendam 12.08.1909, overl. Kerklaan (Muntendam) 12.06.1914.

4.                  Jantje Weijer, geb. Muntendam 08.11.1912|b|, overl. Groningen 17.11.1912|a|.

5.                  Trientje Weijer, geb. Muntendam 08.11.1912|c|, tr. Sappemeer 14.09.1929|e| Evert Pluim, geb. Kerklaan (Muntendam) 13.01.1908, landarbeider, z.v. Berend Pluim, arbeider, en Roelfina Schiphuis.

6.                  Gezina Weijer, geb. Muntendam 18.01.1915, overl. na 1965, tr. Gieten 19.02.1932 Jan Postma, geb. Veendam 17.11.1907, arbeider (1932,1935), landarbeider (1937), zuivelarbeider (1965), overl. Veendam 11.02.1965, z.v. Johannes Postma, arbeider, en Henderkien Seggers.

7.                  Jantje Weijer, geb. Muntendam ca. 1918, overl. Muntendam 14.02.1920.

8.                  Jantje Weijer, geb. Muntendam ca. 1923, cartonnagewerkster (1942), tr. Veendam 08.08.1942 Hendrik van der Laan, geb. Gieten ca. 1917, arbeider, z.v. Jan van der Laan en Henderkien Langenburg.

9.                  Eliza Catharina Weijers, geb. Muntendam ca. 1927, tr. Veendam 04.07.1942|d| Berend Meinders, geb. Onstwedde ca. 1923, sigarenmaker, z.v. Jans Meinders, los arbeider, en Hinderkje Roelfsema.
Kind van Eliza Catharina:

a.       Jans Weijer, later Meinders, geb. Veendam 09.06.1942.

 

Noten: |a| ook overl.akte Muntendam; |b| akte no.104; |c| akte no.105; |d| bruid oud 15 jaar, dispensatie van het verbod tot het aangaan van een huwelijk beneden de leeftijd van zestien jaren (beschikking Secretaris-Generaal van het Departement van Justitie), erkenning van een kind (huw.akte Veendam 1942 no.100); |e| moeder v/d bruidegom per abuis Schilphuis (huw.akte Sappemeer 1929 no.41); |f| ook overl.akte Onstwedde 1936 no.123.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers