Familie Weijers (39)

 

(Gendringen)

 

 

Deze familie stamt af van Jan Weier en Maria Elizabeth Tönnissen. De laatste naamdrager is in 1875 overleden. Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers @ hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2003 (laatst herzien mei 2012)

 


 

I.  Jan Hendrik Weier, ‘uijt Bruenen in het Cleefse’.

Kind:

 


 

II.  Jan Weier, z.v. I, geb. Bruenen, geb. 13.02.1754|f|, ing. lidmaat Gendringen 01.10.1775|e|, daghuurder te Megchelen (1811)|g|, daghuurder te Netterden (1813)|a||h|, otr. Gendringen 21.10.1781|b|, tr. Gendringen 11.11.1781 Maria Elizabeth Tönnissen, w.s. overl. Gendringen 08.12.1803|d|, d.v. Sander Tönnissen, uyt Weerden.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Hendrik Weier, geb. Gendringen 02.05.1782, ged. Gendringen 05.05.1782, w.s. jonggestorven.

2.                  Sander Weier, geb. Gendringen 1784; volgt III.

3.                  Jan Hendrik Weier, geb. Gendringen 27.06.1787, ged. Gendringen 01.07.1787|c|.

 

Noten: |a| A.G. van Dalen, Gilden en schutterijen in de graafschap Bergh (1971), p.131; |b| RBS 755.2 p.92; |c| RBS 755 p.83; |d| RBS 757 p.99 {de vrou van Jan Weyer}; |e| RBS 755.3 p.15 {van Brüenen}; |f||g| Registre Civique Gendringen 1811; |h| Registre Civique Netterden 1813 {journalier}.

 


 

III.  Sander Weiers, later Weijers/Wijers, z.v. II, geb. Gendringen 15.11.1784, ged. Gendringen 21.11.1784|c|, aang.lidmaat Gendringen 15.04.1802|h|, uit Megchelen (1806), daghuurder in Megchelen (1811)|j|, daghuurder te Netterden (1813)|a||k|, dagloner (1814,1816,1830), overl. Megchelen (Gendringen) 16.02.1830|i|, otr. Gendringen 24.10.1806|f|, tr. Gendringen 16.11.1806|b| Wilhelmina Catharina Engels, ook Ingers, uijt het Weerde (Werth), overl. voor 1813, d.v. Willem Engels; tr. 2e Netterden 20.11.1813 Jenneken Hiddink, geb. ca. 1784, dagloonster (1832), overl. Megchelen (Gendringen) 08.04.1863, d.v. Hendrik Hiddink en Hendrina Lammers.

Uit het huwelijk Weiers-Engels:

1.                  Hermanus Weiers, geb. Gendringen 13.09.1807, ged. Gendringen 20.09.1807|e|.

2.                  Anneken Weiers, geb. Gendringen 15.08.1809, ged. Gendringen 20.08.1809|d|, overl. Gendringen 21.01.1810|g|.

Uit het huwelijk Weijers-Hiddink:

3.                  Willem Weijers, geb. Netterden 23.09.1814, w.s. jonggestorven.

4.                  Jan Hendrik Weijers, geb. Netterden 01.02.1816, overl. Utrecht 12.05.1839.

5.                  Willem Weijers, geb. Netterden 27.03.1817, overl. Megchelen (Netterden) 01.04.1817.

6.                  Maria Wijers, geb. Netterden 07.10.1819, overl. Megchelen (Gendringen) 24.06.1875, tr. 1e Gendringen 30.05.1845 Bernardus Bosman, geb. Netterden ca. 1820, dagloner (1847), overl. Megchelen (Gendringen) 23.03.1847, z.v. Jan Bosman en Wesselina Zemmelinks; tr. 2e Gendringen 21.05.1852 Henrij George Steijger, geb. ’s-Gravenhage ca. 1804, militair (1859,1861), overl. Megchelen (Gendringen) 06.07.1861, z.v. Albert Steijger en Catharina Raatsvelt; tr. 3e Gendringen 18.07.1867 Jacob Donia, geb. Barradeel 03.02.1822, overl. na 1875, z.v. Pieter Jakles Donia en Klaaske Annis Steensma.
Uit het huwelijk Bosman-Weijers (geboren na het overlijden van de vader): Bernardus, geb. Megchelen (Gendringen) 02.10.1847, overl. Megchelen (Gendringen) 20.12.1866.
Uit het huwelijk Steijger-Weijers: Aalbert, geb. Megchelen (Gendringen) 18.03.1858, overl. Megchelen (Gendringen) 08.01.1859.

7.                  Willem Wijers, geb. Megchelen (Gendringen) 14.10.1824|m|, overl. Megchelen (Gendringen) 01.02.1832|l|.

 

Noten: |a| A.G. van Dalen, Gilden en schutterijen in de graafschap Bergh (1971), p.131; |b| RBS 755.2 p.162; |c| RBS 755 p.77 {Weier}; |d| RBS 755 p.140 {moeder Ingers}; |e| RBS 755 p.135 {moeder Ingers}; |f| RBS 754.2 p.180; |g| RBS 757 p.100; |h| RBS 755.3 p.64 {Zander Weijers}; |i| z.v. Jan Weijers en Maria Elisabeth Tunnissen (overl.akte Gendringen 1830 no.25); |j| Registre Civique Gendringen 1811 {Weijers}; |k| Registre Civique Netterden 1813 {journalier}; |l| oud 7 jaar (overl.akte Gendringen 1832 no.10); |m| vader Alenxander Wijers (geb.akte Gendringen 1824 no.99).

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers