Familie Weijers/Wijers (48)

 

(Groesbeek)

 

Deze familie stamt af van Laurens Wijers en Henrica Marullessen uit Groesbeek. Oudere generaties zijn beschreven door H.J. de Wit in zijn «Parenteelstaat Weijers» op http://de-wit.net/genovz/weijers.html

 

Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

In deze ingekorte versie zijn geen (vermoedelijk nog) levende nazaten opgenomen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juli 2005 (laatst herzien juli 2021)

 


 

IV.a.  Laurens Wijers, overl. tussen 1764 en 1826, tr. voor 1757 Henrica Marullessen, overl. tussen 1757 en 1826.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  Winandus Wijers, geb. Groesbeek 1757; volgt V.a.

 


 

V.a.  Winandus Wijers, Wijnand, z.v. IV.a, ged. Groesbeek 31.12.1757, landbouwer, overl. Groesbeek 28.06.1826|a|, tr. Groesbeek 20.04.1788 Agnes Hopmans, ged. Groesbeek 27.03.1759, overl. Groesbeek 11.05.1805, d.v. Lambertus Hopmans en Dora Maria van de Sande.

Uit dit huwelijk:

1.            Willem Wijers, geb. Groesbeek 1789; volgt VI.a.

2.                  Joanna Wijers, ged. Groesbeek 03.10.1790|a|.

3.                  Henricus Wijers, ged. Groesbeek 22.06.1792.

4.                  Maria Wijers, ged. Groesbeek 29.01.1794, overl. Groesbeek 28.02.1852; ongehuwd.

 

Noten: |a| medeaangever is Hendrik Wijers, geb. ca. 1766, arbeider (1826), ‘neef.

 


 

VI.a. Willem Wijers, z.v. V.a, ged. Groesbeek 14.05.1789, laboureur (1814), landbouwer (1826,1843,1852,1858), tapper (1828,1831), landman (1838), arbeider (1861), overl. Groesbeek 10.11.1864|c|, tr. Groesbeek 23.12.1810|a||b| Catharina Kaal, geb. Groesbeek ca. 1788, overl. Groesbeek 21.10.1844, d.v. Jan Kaal en Catharina Sluiters.

Uit dit huwelijk:

1.                  Agnes Wijers, geb. Groesbeek 18.12.1811, dienstmaagd (1838), arbeidster (1861), overl. Heumen 24.04.1872, tr. Heumen 17.02.1838 Gerardus van de Logt, Gerrit, geb. Heumen 08.11.1805, arbeider, overl. Heumen 02.09.1858, z.v. Gerard van de Logt en Joanna Driessen.
Uit dit huwelijk: Gerardus, geb. Heumen 11.07.1838, overl. Heumen 25.03.1881; Francina, geb. Heumen ca. 1840, overl. Heumen 17.12.1857; Johanna, geb. Heumen ca. 1842, overl. Heumen 19.01.1845; Catharina, geb. Heumen 29.05.1844; Agnes, geb. Heumen ca. 1848, overl. Wijchen 13.01.1905; Petrus, geb. Heumen 19.11.1849, overl. Mook 20.12.1888; Johannes, geb. Heumen ca. 1852, overl. Heumen 08.03.1861; Maria, geb. Heumen ca. 1853, overl. na 1879.

2.                  Joanna Wijers, geb. Groesbeek 21.12.1814.

3.                  Catrina Wijers, Catharina, geb. Groesbeek 11.12.1816, overl. Groesbeek 31.05.1909, tr. Groesbeek 07.08.1843 Peter Kaal, geb. Groesbeek 19.06.1812, landbouwer (1843,1861), arbeider (1863), overl. Groesbeek 09.02.1873, z.v. Geurt Kaal en Maria Theeuwssen.
Uit dit huwelijk: Catharina, geb. Groesbeek 28.12.1844, overl. Groesbeek 04.06.1919; Gerrit/Gradus, geb. Groesbeek 03.07.1847, overl. Groesbeek 11.12.1876; Hendrina, geb. Groesbeek 29.04.1850, overl. Groesbeek 12.07.1861; Maria, geb. Groesbeek 21.09.1852, overl. Mook en Middelaar 18.06.1912; Lourens, geb. Groesbeek 01.04.1855; Frans, geb. Groesbeek ca. 1856, overl. Groesbeek 22.12.1863; Wilhelmina, geb. Groesbeek 17.09.1857, overl. Groesbeek 04.02.1932; Peter, geb. Groesbeek 06.01.1861, overl. Lottum (Grubbenvorst) 09.06.1933|d|.

4.                  Hendrina Wijers, geb. Groesbeek 20.11.1819, zonder beroep (1855), overl. Groesbeek 11.12.1886, tr. Groesbeek 26.04.1855 Peter ter Voort, ook Tervoort, geb. Gennep 03.06.1823, schoenmaker (1855,1866), overl. Heumen 27.11.1890, z.v. Gerard ter Voort en Maria Vos.
Uit dit huwelijk: Bernardus, geb. Groesbeek ca. 1854, overl. Groesbeek 11.06.1857; Maria Catharina, geb. Groesbeek 28.02.1857, overl. Groesbeek 22.05.1879; Bernardus, geb. Groesbeek 07.12.1858, overl. Heumen 11.05.1926; Maria, geb. Groesbeek 06.10.1861, overl. Groesbeek 02.03.1866.
     PtV tr. 1e voor 1854 Johanna Steenmans, geb. Wetten(D) ca. 1813, overl. Groesbeek 06.07.1854, d.v. Bernard Steenmans en Petronella Janssen.

5.                  Laurens Wijers, geb. Groesbeek 27.04.1822, overl. Groesbeek 11.10.1839; ongehuwd.

6.                  Lamert Wijers, geb. Groesbeek 09.02.1825; volgt VII.a.

7.                  Wijnand Wijers, geb. Groesbeek 23.03.1828; volgt VII.b.

8.                  levenloze dochter, Groesbeek 19.07.1831.

 

Noten: |a| inv.813 f.25 {Wilhelmus Weijers}; |b| inv.816 f.41 {Willem Wijers}; |c| moeder Hopman (overl.akte Groesbeek 1864 no.66); |d| vader Jan Peter (overl.akte Grubbenvorst 1933 no.7).

 


 

VII.a.  Lamert Wijers, z.v. VI.a, geb. Groesbeek 09.02.1825, timmerman (1857,1862), arbeider (1861), overl. Groesbeek 10.03.1881, tr. Groesbeek 18.09.1861 Maria Hendriks, geb. Groesbeek 29.01.1827, zonder beroep (1861), overl. Groesbeek 09.02.1883, d.v. Simon Hendriks (1796-), timmerman, en Anna Maria ter Wint (1788-).

Uit dit huwelijk:

1.                  Laurentius Hendrikus Wijers, geb. Groesbeek 03.02.1862; volgt VIII.a.

2.                  Anna Maria Wijers, geb. Nijmegen 21.09.1864, overl. Nijmegen 24.02.1952.

3.                  levenloze dochter, Hatert 12.12.1867|b|.

4.                  Wilhelm Simeon Wijers, geb. Nijmegen 16.04.1870, timmerman, overl. Groesbeek 19.02.1914.

 

Noten: |b| overl.akte Nijmegen 1867 no.534.

 


 

VIII.a.  Laurentius Hendrikus Wijers, z.v. VII.a, geb. Groesbeek 03.02.1862, onderwijzer (1889,1921), overl. Groesbeek 18.05.1943, begr. Groesbeek (rk), tr. Groesbeek 02.07.1889 Dina Maria den Doop, geb. Groesbeek 12.06.1865, overl. Groesbeek 16.11.1950, begr. Groesbeek (rk), d.v. Wilhelmus Johannes den Doop (1828-1909) en Johanna Cillessen (1834-1896).

Uit dit huwelijk:

1.                  Marinus Wilhelmus Wijers, geb. Groesbeek ca. 1891; volgt IX.a.

2.                  Johanna Lamberta Maria Wijers, geb. Groesbeek 03.01.1893, kinderjuffrouw (1909), overl. na 1931, tr. Groesbeek 07.06.1921 Emmanuel Maximiliaan Emilianus Houben, geb. Stamproij 25.12.1894, rijksklerk (1921), inspecteur (1931), z.v. Franciscus Hubertus Houben en Joanna Catharina Bols.

3.                  Wilhelmus Johannes Lambertus Wijers, geb. Groesbeek 14.03.1895, overl. Groesbeek 24.03.1895.

4.                  Wilhelmus Lambertus Josefus Wijers, geb. Groesbeek 08.03.1896; volgt IX.b.

5.                  Lambertha Catharina Maria Wijers, geb. Groesbeek 09.07.1898, overl. 07.03.1976, begr. Groesbeek (Bpl. Heselenberg).

6.                  Franciscus Wilhelmus Johannes Wijers, geb. Groesbeek 28.07.1899; volgt IX.c.

7.                  Johan Lambert Maria Wijers, geb. Groesbeek 21.08.1901, bakker (1944), caféhouder (1959), overl. Nijmegen 12.06.1959.

8.                  Maria Petronella Johanna Wijers, geb. Groesbeek 01.11.1902, overl. 20.01.1987, begr. Groesbeek (Bpl. Heselenberg).

 


 

IX.a. Marinus Wilhelmus Wijers, z.v. VIII.a, geb. Groesbeek ca. 1891, meubelmaker, tr. Groesbeek 28.05.1931 Antonia Hendrika van Loon, geb. Nijmegen 16.03.1903, d.v. Wilhelmus van Loon, expeditieknecht, en Helena Mechelina de Man.

Uit dit huwelijk een zoon.

 


 

IX.b. Wilhelmus Lambertus Josefus Wijers, z.v. VIII.a, geb. Groesbeek 08.03.1896, rijksambtenaar (1944), overl. Tilburg 22.11.1982, tr. Tilburg 03.07.1944 Antoinette Maria Jeannette Versterre, geb. Tilburg 22.11.1907, fröbelonderwijzeres (1944), overl. Tilburg 02.03.1993, d.v. Adrianus Josephus Aloijsius Versterre en Maria Louisa Vermeer.
Uit dit huwelijk een dochter.

 


 

IX.c. Franciscus Wilhelmus Johannes Wijers, z.v. VIII.a, geb. Groesbeek 28.07.1899, kantoorbediende (1931), ambtenaar posterijen (1947), overl. na 1967, tr. 27.09.1927|b| Trautchen Sofia/Sophie Maria Grauten, geb. 09.05.1902, overl. na 1967.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  levenloze dochter, Doesburg 01.08.1931.

2.                  Hildegard Josephine Willij Gertrud Wijers, geb. Doesburg xx.12.1947, overl. Doetinchem 27.02.1947|a|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Doesburg 1947 no.13; |b| viering 40 jaar huwelijk, vrouw F.S.M. (annonce collectie CBG).

 


 

VII.b.  Wijnand Wijers, z.v. VI.a, geb. Groesbeek 23.03.1828, landbouwer (1857,1858), arbeider (1862,1864), slager (1884), overl. Groesbeek 18.03.1884, tr. Groesbeek 08.05.1857 Hermina van Mil, geb. Beugen 04.04.1824, dienstmeid (1857), overl. Groesbeek 07.10.1906, d.v. Arnoldus van Mil en Geertrui Hermens.

Uit dit huwelijk:

1.                  Arnoldus Wijers, geb. Groesbeek 09.03.1858, overl. Groesbeek 30.03.1858.

2.                  Catharina Wijers, geb. Groesbeek 16.05.1859, overl. Groesbeek 05.09.1930, tr. Groesbeek 19.06.1901 Wijnand Hermans, geb. Groesbeek 17.11.1860, arbeider (1901), overl. na 1930, z.v. Antoon Hermans en Maria Wijers (1827-1916).

3.                  Gertruida Wijers, geb. Groesbeek 06.10.1861, overl. Ubbergen 21.11.1941, tr. Ubbergen 25.05.1886 Wilhelmus Hendrikus van Baal, geb. Ubbergen 27.09.1861, bleker, overl. Beek (Ubbergen) 25.10.1934, z.v. Hendrikus van Baal en Catharina Braam.

4.                  Willem Wijers, geb. Groesbeek 05.11.1864; volgt VIII.b.

5.                  Arnoldus Wijers, geb. Groesbeek 28.09.1867; volgt VIII.c.

 


 

VIII.b.  Willem Wijers, z.v. VII.b, geb. Groesbeek 05.11.1864, arbeider (1901), slager (1903), veldarbeider (1907), landbouwer (1908,1910), overl. Groesbeek 17.12.1938, begr. Groesbeek (rk), tr. Groesbeek 19.06.1901 Johanna Gerrits, geb. Groesbeek 10.02.1867, overl. Groesbeek 22.03.1943, begr. Groesbeek (rk), d.v. Andries Gerrits (1833-1916) en Regina Kosman (1839-1898).

Uit dit huwelijk:

1.                  Wijnand Wijers, geb. Groesbeek 24.10.1902, overl. Nijmegen 06.06.1990, tr. Petronella Johanna Janssen.

2.                  Andreas Wijers, geb. Groesbeek 10.12.1903, overl. Groesbeek 30.03.2000, tr. Helena Maria Ritjes, geb. Groesbeek 30.10.1908, overl. Groesbeek 14.05.2000, d.v. Albert Ritjes en Wilhelmina Theunissen.

3.                  Wilhelmina Regina Wijers, geb. Groesbeek 23.12.1904, overl. Groesbeek 17.04.1906.

4.                  levenloze zoon, Groesbeek 10.09.1907.

5.                  Hermanus Reinier Wijers, geb. Groesbeek 14.10.1908, overl. Nijmegen 03.07.1986, begr. Groesbeek (Bpl.Heselenberg), tr. Wilhelmina Jordina van Loon, geb. Groesbeek 11.08.1910, overl. Nijmegen 16.12.1999, d.v. Gerardus van Loon en Hendrina Janssen.

6.                  Reinier Hermanus Wijers, geb. Groesbeek 26.08.1910, overl. Groesbeek 24.06.1911.

 


 

VIII.c.  Arnoldus Wijers, z.v. VII.b, geb. Groesbeek 28.09.1867, bleeker (1900), arbeider (1899,1902), overl. Ubbergen 28.06.1947, tr. Ubbergen 16.05.1899 Catharina van Baal, geb. Ubbergen 08.03.1874, bleekster (1899), overl. na 1947, d.v. Hendrikus van Baal en Catharina Braam.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wijnandus Henricus Wilhelmus Wijers, geb. Beek (Ubbergen) 09.06.1900, bleker, overl. Ubbergen 25.10.1949.

2.                  Catharina Hermina Weijers, geb. Beek (Ubbergen) 11.05.1902.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers