Familie Weijers (65)

 

(Kranenburg/Rotterdam)

 

Deze familie stamt af van Johannes Weijers en Hendrina Franken uit Kranenburg (D). Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Deze genealogie kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van S. Vaske. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

In deze ingekorte versie zijn geen (vermoedelijk nog) levende nazaten opgenomen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers @ hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, oktober 2006 (laatst herzien mei 2022)

 


 

I.  Johannes Weijers, overl. na 1832, tr. Kranenburg (St. Peter und Paul) 13.02.1798 Hendrina Franken, overl. na 1829.

Uit dit huwelijk:

1.                  Albert Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 21.07.1798|a|; volgt II.a.

2.                  Joannes Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 06.08.1800|b|; volgt II.b.

3.                  Wilhelmus Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 05.05.1802|c|; volgt II.c.

4.                  Anna Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 21.07.1804|d|.

5.                  Andreas Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 06.05.1807.

6.                  Catharina Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 19.06.1809.

7.                  Catharina Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 22.06.1813|e|.

           

Noten: |a| get. Hendri[..] Franken en Maria Weijers; |b| Michael Weijers en Catharina Franken; |c| get. Catharina Weijers; |d| get. Theodorus van de Loo en Wilhelmina Weijers; |e| get. Mechtildis Weijers.

 


 

II.a. Albert Weijers, z.v. I, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 21.07.1798, dienstknecht (1843), overl. voor 1882, tr. Gennep 01.05.1843 Johanna Laamers/Lamers, geb. Hijen 18.06.1809, dienstmeid (1843), akkersvrouw (1873), overl. Afferden (Bergen) 19.07.1882|b|, d.v. Reinier Laamers en Maria Dammers.

Uit dit huwelijk (veelal vader Albertus Wijers):

1.                  Gradus Wijers, geb. Ottersum 09.02.1844; volgt III.a.

2.                  Reinier Wijers, geb. Ottersum 12.09.1845, overl. Ottersum 18.02.1847.

3.                  Maria Wijers, geb. Ottersum 12.05.1847, dienstmeid, overl. Afferden (Bergen) 22.02.1877|c|.

4.                  Mathijs Wijers, geb. Ottersum 10.07.1848; volgt III.b.

5.                  Johanna Wijers, geb. Ottersum 01.06.1850, dienstmeid (1850), overl. Gennep 31.08.1923, tr. Gennep 21.04.1879 Peter Hoenselaars, geb. Gennep 08.07.1846, tuinman (1850), overl. Gennep 01.12.1894, z.v. Hendrikus Hoenselaars en Anna Tunnessen.
Uit dit huwelijk: Hendrikus, geb. Gennep 15.02.1880, overl. Gennep 19.09.1897; Albertus, geb. Gennep 23.02.1882;  Johannes, geb. Gennep 19.02.1884, overl. Rotterdam 12.05.1954; Gerardus, geb. Gennep 20.03.1885, overl. Nijmegen 21.11.1939|a|; Franciscus, geb. Gennep 08.08.1888, overl. Gennep 01.11.1893; Anna, geb. Gennep 09.10.1890, overl. Gennep 01.01.1916; Maria Christina Emmanuëla, geb. Gennep 25.11.1892, overl. Gennep 07.03.1934.
     PH tr. 1e Gennep 04.09.1877 Johanna Kersten, geb. Gennep 27.01.1847, overl. Gennep 04.02.1879, d.v. Christiaan Kersten en Petronella Reintjens.

6.                  Mechtilda Wijers, geb. Ottersum 06.09.1851, overl. Ottersum 14.09.1851.

 

Noten: |a| ook overl.akte Gennep 1939 no.36; |b| vader wijlen Lambertus Lamers, moeder onbekend, ‘den eerste verschenen persoon verklaarde niet te kunnen schrijven wegens ongeletterdheid’ (overl.akte Bergen 1882 no.38); |c| overledene Weijers, geb. Gennep, vader Jan (overl.akte Bergen 1877 no.26).

 


 

III.a.  Gradus Wijers, z.v. II, geb. Ottersum 09.02.1844, stucadoor te Bergen, overl. Rotterdam 16.12.1896, tr. 1e Grave 09.02.1869 Catharina Schuijffel, geb. Grave 29.06.1843, overl. Rotterdam 22.09.1881, d.v. Michael Schuijffel en Maria Barbara Mallie; tr. 2e Rotterdam 09.05.1883 Anna Elizabeth Scheepers, geb. Rotterdam 12.02.1849, overl. Rotterdam 09.01.1917, d.v. Laurens Scheepers en Petronella Bonefaas.

Uit het huwelijk Weijers-Schuijffel:

1.                  Albertus Johannes Wijers, geb. Rotterdam 14.01.1870; volgt IV.a.

2.                  Maria Agatha Wijers, geb. Delfshaven 04.02.1872, overl. na 1940, tr. Rotterdam 29.08.1900 Casparus Johannes van Touw, geb. Delfshaven 18.04.1872, overl. Rotterdam 27.01.1940, z.v. Casparus van Touw en Hermina Maria van Ruggen.
Uit dit huwelijk: Casper Gerardus, geb. Rotterdam 19.07.1901, overl. na 1931; Gerardus Hermanus, geb. Rotterdam 07.09.1903; Maria Hermina Petronella, geb. Rotterdam 21.03.1905, overl. na 1927.

3.                  Franciscus Wijers, geb. Rotterdam 17.02.1879; volgt IV.b.

Uit het huwelijk Weijers-Scheepers:

4.                  Lourens Gradus Wijers, geb. Rotterdam 03.09.1884; volgt IV.c.

5.                  Hendrikus Johannes Wijers, geb. Rotterdam 25.07.1885, overl. Rotterdam 28.05.1887.

6.                  Johanna Elizabeth Wijers, geb. Rotterdam 20.07.1886, overl. Rotterdam 23.02.1905.

7.                  Gradus Antonius Wijers, geb. Rotterdam 04.09.1890, stucadoor (1935).

 


 

IV.a.  Albertus Johannes Wijers, z.v. III.a, geb. Rotterdam 14.01.1870, overl. Rotterdam 27.02.1904, tr. Rotterdam 11.11.1891 Anna Catharina Arnold, geb. Rotterdam 19.10.1869, overl. Rotterdam 11.06.1905, d.v. Ambrosius Nicolaas Arnold en Maria Elizabeth van Merwijk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Catharina Maria Wijers, geb. Rotterdam 31.05.1892, overl. Rotterdam 18.06.1892.

2.                  Maria Elizabeth Wijers, geb. Rotterdam 29.10.1893, dienstbode (1920), tr. ’s-Gravenhage 21.04.1920 Gerardus van de Mosselaar, geb. Berghem (NB) 17.11.1887, gemeentewerkman (1920), overl. ’s-Gravenhage 09.04.1956, z.v. Petrus van de Mosselaar en Hendrika van Doornik.
     GvdM tr. 1e ’s-Gravenhage 05.06.1912 Maria Theresia de Lijster, geb. ’s-Gravenhage 22.10.1889, overl. ’s-Gravenhage 27.03.1918, d.v. Jan Cornelis de Lijster en Rosina Geertruida Bartels.

3.                  Gradus Wijers, geb. Rotterdam 05.01.1895; volgt V.a.

4.                  levenloze zoon, Rotterdam 16.04.1896.

5.                  Catharina Maria Weijers, Cato, geb. Rotterdam 01.03.1897, overl. Rotterdam 11.01.1978, tr. 1e Rotterdam 10.12.1924 Wilhelmus Leonardus van Toer, geb. Rotterdam 28.02.1892, overl. Rotterdam 23.03.1952, z.v. Petrus Wilhelmus van Toer en Hendrika Bijster; otr. 2e Rotterdam xx.06.1965|c| Cornelis Johannes Vaske, geb. Alkmaar 24.04.1893, overl. Rotterdam 13.08.1975, z.v. Bernardus Hendrikus Vaske en Adriana Josepha Maria Wortel.
     CJV tr. 1e Rotterdam 15.03.1922 Anna Elizabeth Roozendaal, geb. Buurmalsen 06.12.1892, overl. Alkmaar 28.08.1944, d.v. Cornelis Roozendaal en Neeltje Blom; tr. 2e tussen 1944 en 1950 Johanna Hubertina Bruijnen, geb. Rotterdam 03.11.1895, overl. Rotterdam 04.05.1950, d.v. Joannes Hubertus Bruijnen en Catharina Blom; tr. 3e Rotterdam 01.08.1951 Johanna Adriana van Kwawegen, geb. Kralingen 04.03.1887, overl. Rotterdam 20.05.1963, d.v. Adrianus van Kwawegen en Geertruida Verheul.
     1962: “Echtpaar op een zebra aangereden – Met een politie-auto voorop om ruim baan te maken werd vanmorgen een bejaard echtpaar naar het Dijkzigtziekenhuis vervoerd, nadat het op de kruising Stadionlaan-Marathonweg-Stadionweg door een autobus van de Twee Provinciën was aangereden en ernstig gewond. De oudelieden, de 68-jarige C.J. Vaske uit de Atletiekstraat en zijn 75-jarige echtgenote J.A. Vaske-van Kwawegen waren al te weifelend een zebrapad opgegaan.”|a|

     JHB tr. 1e Rotterdam 02.08.1916 Daniel Pieter Polderman, geb. Scherpnisse 30.10.1887, overl. Rotterdam 15.03.1924, z.v. Marinus Anthonie Polderman en Neeltje Laven.
     JAvK tr. 1e Rotterdam 20.11.1912 Adrianus van Straten, geb. Rotterdam 22.11.1886, overl. Rotterdam 05.05.1946, z.v. Adrianus van Straten (1845-1913) en Janna Hendrika Pieternella Schuijff (1851-).

6.                  Antonia Johanna Weijers, geb. Rotterdam 05.08.1898, borduurster (1927), tr. ’s-Gravenhage 19.01.1927 Eduard Heskes, geb. ’s-Gravenhage 05.12.1903, tuinman (1927), z.v. Jan Heskes en Louisa Hendrika Macasser.
Uit dit huwelijk: Louisa Hendrika, geb. ’s-Gravenhage 12.04.1929; Louisa Hendrika Antonia, geb. ’s-Gravenhage 24.09.1930; Franciscus Eduard, geb. ’s-Gravenhage 18.03.1938.

7.                  Anna Elizabeth Weijers, geb. Rotterdam 26.08.1899, overl. Rotterdam 05.09.1899.

8.                  Ambrosius Nicolaas Weijers, geb. Rotterdam 21.11.1900, overl. Rotterdam 16.04.1901.

9.                  Franciscus Weijers, geb. Rotterdam 29.01.1902, overl. Rotterdam 14.09.1902.

10.              Anna Elizabeth Weijers, geb. Rotterdam 27.05.1903, overl. Rotterdam 28.02.1904.

11.              levenloze dochter, Rotterdam 07.03.1904.

 

Noten: |a| Het vrije volk 02.04.1962; |c| Het vrije volk 05.06.1965.

 


 

V.a. Gradus Wijers, z.v. IV.a, geb. Rotterdam 05.01.1895, handelaar in naaimachines (1922), sergeant, kleermaker, overl. ’s-Gravenhage 21.07.1976, tr. ’s-Gravenhage 10.05.1922 Engelina Burgers, geb. Wijchen 09.03.1895, dienstbode (1922), d.v. Antoon Burgers, arbeider, en Maria Mechtilda Arissen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Albertus Antonius Wijers, Ab, geb ’s-Gravenhage 02.03.1923; volgt VI.a.

2.                  Dochter.

3.                  Emelie Elisabeth Wijers, geb. ’s-Gravenhage 19.02.1927, emigreert 1955 naar Australië|a|, overl. 07.02.1997, begr. Rotterdam (Zuiderbpl.).

4.                  dochter.

5.                  zoon.

6.                  zoon.

7.                  Gerardus Marie Wijers, Gerard, geb. ’s-Gravenhage 08.11.1934, overl. 10.12.2021.

8.                  dochter.

 

Noten: |a| met de “Waterman”, aankomst 11.09.1955.

 


 

VI.a.  Albertus Antonius Wijers, Ab, z.v. V.a, geb. ’s-Gravenhage 02.03.1923, docent Nederlands a/h Economisch Lyceum Eindhoven (ruim 25 jaar), overl. Eindhoven 05.06.1994, crem. Heeze 10.06.1994, bijgezet Eindhoven (St. Antonius Woensel-Zuid), tr. ’s-Gravenhage 25.11.1953 Agnes Margaretha Roorda, geb. Franekeradeel 07.02.1924, overl. Eindhoven 03.04.2019, crem. 10.04.2019, d.v. Jan Teakes Roorda (-1969) en Jacoba Postma (ca.1892-1975).

Uit dit huwelijk (klein) kinderen.

 


 

IV.b. Franciscus Wijers, z.v. III.a, geb. Rotterdam 17.02.1879, overl. Rotterdam 13.11.1961, begr. Overschie (Bpl. Hofwijk), tr. Rotterdam 17.06.1908 Dina Wigmore, geb. Rotterdam 10.01.1883, overl. Rotterdam 19.05.1973, crem. Rotterdam (Rott.-Zuid), 24.05.1973, d.v. Aalbert Wigmore en Helena Clemens.

Uit dit huwelijk (klein)kind(eren), waaronder:

1.                  D.F. Wijers.

2.                  dochter Wijers, geb. Rotterdam xx.12.1922.

 


 

IV.c. Lourens Gradus Wijers, z.v. III.a, geb. Rotterdam 03.09.1884, overl. Rotterdam xx.12.1971|b|, tr. Rotterdam 20.04.1910 Jacoba Hermina de Bruijn, geb. Den Helder 14.11.1881, overl. voor 1971, d.v. Johannes de Bruijn en Maria Johanna Snitselaar.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Elizabeth Wijers, geb. Rotterdam 21.01.1911, overl. Rotterdam xx.04.1990|a|, tr. A. van Bebberen.

 

Noten: |a| Het vrije volk 02.05.1990; |b| Het vrije volk 22.12.1971.

 


 

III.b. Mathijs Wijers, z.v. II, geb. Ottersum 10.07.1848, pleisteraar te Bergen, overl. Afferden (Bergen) 16.04.1909, tr. Bergen 07.08.1873|c| Christina Kleintjens, geb. Afferden (Bergen) 09.12.1841|b|, overl. Afferden (Bergen) 07.01.1918, d.v. Willem Bruno Kleintjens, kantonnier, en Theodora Kessels.

Uit dit huwelijk:

1.                  Albertus Wilhelmus Weijers, geb. Bergen 31.08.1874, overl. Kevelaer 17.01.1892|d|.

2.                  Theodora Weijers, geb. ca. 1876, overl. Afferden (Bergen) 29.09.1886|e|.

3.                  Johannes Jacobus Wijers, geb. Afferden (Bergen) 24.11.1877|f|; volgt IV.d.

4.                  Wilhelmina Wijers, geb. Afferden (Bergen) 23.01.1880|g|, overl. 28.02.1945, begr. Afferden (Bergen), tr. 1e Bergen 22.09.1902 Jacobus Robins|e|, geb. Afferden 14.02.1875, overl. tussen 1910 en 1917, z.v. Louis Robins en Petronella Weijers; tr. 2e Bergen 26.04.1917 Gerardus Kepser, geb. Afferden (Bergen) 03.02.1874, overl. na 1945, z.v. Jan Mathijs Kepser en Johanna Petronella Hofmans.
Uit het huwelijk Robins-Wijers: Antonia Maria, geb. Afferden (Bergen) 30.03.1903, overl. Bergen 27.01.1941; Mathias, geb. Afferden (Bergen) 19.10.1904; Peter Johannes Hendricus, geb. Afferden (Bergen) 01.02.1906, overl. Afferden (Bergen) 12.09.1906; Peter Joseph, geb. Afferden (Bergen) 26.11.1907; Christiaan Theodorus, geb. Afferden (Bergen) 16.08.1909|b|, overl. Afferden (Bergen) 22.03.1911.
     GK tr. 1e Bergen 20.08.1900 Wilhelmina Gertruda Kepser, geb. Afferden (Bergen) 14.06.1883, overl. Bergen 04.03.1915, d.v. Damianus Johannes Kepser en Hendrika Martens.

5.                  Johanna Wijers, geb. Afferden (Bergen) 11.01.1883.

 

Noten: |b| vader Jacobus Christianus (geb.akte Bergen 1909 no.26); |c| Kluntjens (huw.akte Bergen 1873 no.36); |d| Albert Wilhelm Weijers (overl.akte Bergen 1892 no.8); |e| moeder Catharina (overl.akte Bergen 1886 no.52); |e| Robius volgens grafzerk(?); |fg| moeder Kleintjes.

 


 

IV.d.  Johannes Jacobus Wijers, z.v. III.b, geb. Afferden (Bergen) 24.11.1877, vrijgesteld van militaire dienst wegens enige wettige zoon, landbouwer (1896), stukadoor (1902,1940), overl. Bergen 19.08.1948, tr. Bergen 10.09.1900 Petronella Kepser, geb. Afferden (Bergen) 13.05.1881, overl. Bergen 15.11.1953, begr. Afferden, d.v. Jan Mathijs Kepser en Johanna Petronella Hofmans.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Christina Wijers, geb. Afferden (Bergen) 05.12.1900, overl. 07.07.1976, begr. Afferden, tr. Bergen 18.05.1922 Hendrik Reinders, Hen, geb. Afferden (Bergen) 31.10.1896, overl. Well 27.03.1967, begr. Afferden, z.v. Peter Johannes Reinders en Anna Maria Catharina Joosten.
Uit dit huwelijk: Christiaan, geb. ca. 1927, overl. Nijmegen 07.12.1934|a|.

2.                  Mathijs Wijers, geb. Afferden (Bergen) 12.03.1902; volgt V.b.

3.                  Antonia Wilhelmina Christina Wijers, geb. Afferden (Bergen) 27.10.1903, overl. Afferden (Bergen) 06.11.1903.

4.                  Petronella Johanna Christina Wijers, Stien, geb. Afferden (Bergen) 12.10.1904, overl. 30.04.1980, begr. Wellerlooi, tr. Peter Johannes Martinus Martens, Pierre, geb. Well (Bergen) 03.01.1907, overl. 26.08.1985, begr. Wellerlooi, z.v. Peter Antoon Martens en Johanna Jacobs.

5.                  Albert Jacob Wilhelm Wijers, geb. Afferden (Bergen) 22.10.1906; volgt V.c.

6.                  Josephina Wilhelmina Wijers, geb. Afferden (Bergen) 13.12.1908, overl. Nijmegen 26.08.1980, tr. Overasselt 15.05.1940 Jacobus de Bruijn, geb. Nederasselt (Overasselt) 07.11.1906, hulpbesteller, z.v. Willem de Bruijn, veldwachter, en Anna Hendrica Kepser.
Uit dit huwelijk: Petronella Wilhelmina Hendrica, geb. xx.11.1940, overl. Nijmegen 19.12.1940|b|.

7.                  Gerardus Lodewijk Wijers, geb. Afferden (Bergen) 04.03.1911; volgt V.d.

8.                  Theodora Petronella Wijers, geb. Afferden (Bergen) 07.10.1913, tr. Bergen 18.10.1934 Theodorus Egbertus Mathias Philips, geb. Boxmeer 18.07.1911, z.v. Egbertus Philips en Elisabeth Hüting.

9.                  Antonia Johanna Wijers, geb. Afferden (Bergen) 25.03.1916.

10.              Theodorus Johannes Wijers, geb. ca. 1921, overl. Afferden (Bergen) 12.02.1922.

 

Noten: |a| overl.akte Bergen 1934 no.12; |b| ook overl.akte Overasselt 1940 no.29.

 


 

V.b. Mathijs Wijers, z.v. IV.d, geb. Afferden (Bergen) 12.03.1902, stukadoor, overl. 02.12.1975, begr. Afferden, tr. Bergen 19.05.1927 Anna Maria Vervoort, geb. Afferden (Bergen) 11.11.1902, overl. Boxmeer 01.01.1981, begr. Afferden, d.v. Jacobus Vervoort en Maria Agnes van Aerssen.

Uit dit huwelijk (klein)kind(eren), waaronder:

1.                  Mien Wijers, geb. 18.04.1936, overl. 20.02.2000.

 


 

V.c. Albert Jacob Wilhelm Wijers, z.v. IV.d, geb. Afferden (Bergen) 22.10.1906, stucadoor, overl. Venray 03.06.1989, begr. Afferden, tr. Gennep 17.05.1930 Anna Theodora Guelen, Door, geb. Gennep 25.03.1906, overl. 01.04.1967, begr. Afferden, d.v. Theodorus Guelen en Anna Krämer.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloos kind, Afferden (Bergen) 27.12.1933.

2.                  levenloos kind, Afferden (Bergen) 20.10.1935.

 


 

V.d. Gerardus Lodewijk Wijers, Gerrit, z.v. IV.d, geb. Afferden (Bergen) 04.03.1911, overl. 20.08.1965, begr. Afferden, tr. Marie Giepmans, geb. 03.08.1903, overl. 06.07.1994, begr. Afferden.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

II.b. Joannes Weijers, z.v. I, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 06.08.1800, tr. voor 1829 Wilhelmina Derks.
Uit dit huwelijk:

1.                 Johanna Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 18.09.1829|a|.

2.                 Catharina Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 10.12.1832|b|.

 

Noten: |a| get. Petrus Derks en Hendrina Franken {oma}; |b| get. Joannes Weijers {opa} en Johanna Derks.

 


 

II.c. Wilhelmus Weijers, z.v. I, tr. Kranenburg (St. Peter und Paul) 06.09.1831 Mechtildis Hermsens.
Uit dit huwelijk:

1.                 Hendrina Catharina Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 23.12.1832.

2.                 Andreas Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 15.12.1839|a|.

 

Noten: |a| get. Johannes Weijers {opa}.

 


Legenda:

Afferden = Afferden (L).

Bergen = Bergen (L).


terug naar het overzicht Weijers/Wijers