Fragmenten Weijers/Wijers (70)

 

(NRW/Regierungsbezirk Köln)

 

 

Het betreft enkele kleine fragmenten en losse vermeldingen Weijers/Wijers stammend uit het Regierungsbezirk Köln van het Duitse Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

Het betreft fragmenten uit Aachen, Broich Vorweiden, Eschweiler en Würselen.

Voor Körrenzig zie ook wy-42.htm. Voor Kreis Heinsberg zie wy-107.htm.

 

Hun onderlinge relatie en die met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, december 2006 (laatst herzien februari 2018)

 


top

Fragment Aachen

 

I. Jacob Ludwig Weyers, tr. Aachen 29.08.1817 (Joh)anna Elisabeth Blanchau.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerard Anton Weyers, geb. Aachen 1823; volgt II.

2.                  Josepha Weyers, geb. Aachen 19.06.1826, tr. Aachen 10.11.1849 Johann Hubert Schuetz.
Uit dit huwelijk: Hubert Martin, geb. Aachen 23.10.1852; Franz, geb. Aachen 23.02.1856; Johanna Catharina, geb. Aachen 09.09.1858; Gerard, geb. Aachen 05.11.1860; Barbara, geb. Aachen 02.04.1865; Gerard, geb. Aachen 02.09.1866.

3.                  Margaretha Weyers, geb. Aachen 02.06.1829.

4.                  Michael Wyers, geb. Aachen 05.02.1837, tr. Aachen 01.03.1862 Veronica Loosen, geb. Aachen 26.12.1836, d.v. Franz Hubert Loosen en Sybilla Adelheid Forst.

5.                  Catharina Weiers, geb. Aachen.

 

II. Gerard Anton Weyers, Anton, geb. Aachen 09.06.1823, tr. Aachen 22.03.1845 Anna Maria Villers, Maria.

Uit dit huwelijk:

1.                  Margaretha Weyers, geb. Aachen 12.07.1846.

2.                  Josephina Susanna Weyers, geb. Aachen 14.05.1850, tr. Aachen 13.02.1874 Joseph Lennertz.

 


top

Fragment Aachen

 

I.  Werner Weyers, tr. Aachen 06.10.1815 Barbara Veronica Derondo/Derondong/Durondau/Durondeau/Durondo.

Uit dit huwelijk:

1.                  Theresia Weyers, geb. Aachen 23.01.1815|a|.

2.                  Barbara Hubertina Weyers, geb. Aachen 10.07.1816|i|.

3.                  Anna Maria Weyers, geb. Aachen 01.04.1818|k|.

4.                  Isabella Weyers, geb. Aachen 06.12.1819|d|.

5.                  Franz Weyers, geb. Aachen 1821|f|; volgt II.

6.                  Johann Weyers, geb. Aachen 06.07.1823|c|.

7.                  Elisabeth Weyers, geb. Aachen 26.05.1825|g|.

8.                  Heinrich Leonard Weyers, geb. Aachen 19.11.1828|e|.

9.                  Anna Maria Weyers, geb. Aachen 24.05.1830|j|

10.              Elisabeth Weyers, geb. Aachen 02.02.1832|h|.

11.              Johann Peter Weyers, geb. Aachen 14.11.1833|b|.

 

Noten: |a| moeder Barbara Rondeau; |b| moeder Barbara Veronica Derondo; |c| moeder Babara Veronica Durondeau; |d||g||h||i| moeder Barbara Veronica Durondeau; |e| moeder Barbara Veronica Derondong; |f| moeder Barbara Durondau; |g| moeder Barbara Verobica Durondo; |k| moeder Barbara Durondeau.

 

II.  Franz Weyers, geb. Aachen 13.06.1821, tr. Aachen 03.05.1856 Anna Gertrud Hamacher.

Uit dit huwelijk:

1.                  Werner Weyers, geb. Aachen 27.12.1858.

2.                  Elisabeth Weyers, geb. Aachen 26.09.1860.

3.                  Johanna Weyers, geb. Aachen 23.01.1862.

 


top

Fragment Broich Vorweiden

 

I. Johann Peter Weyers, overl. voor 1870, tr. Broich Vorweiden 06.02.1809|e| Anna Maria Neuss, overl. voor 1870.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jean Joseph Weyers, geb. Neusen/Broich Vorweiden 19.07.1810|d|, tr. Eschweiler 30.07.1845 Paulina Ernestina Henrietta Hubertina Schlegel, geb. Eschweiler 12.05.1820, d.v. Johann Schlegel en Maria Anna Lersch.

2.                  Johanna Charlotte Weyers, geb. Broich Vorweiden 29.12.1811|g|, tr. Broich Vorweiden 02.02.1842 Carl Ristelhueber.

3.                  Jean Pierre Weyers, geb. Broich Vorweiden 27.09.1813|f|.

4.                  Carl Mathias Weyers, geb. Broich Vorweiden 1816|b|; volgt II.a.

5.                  Gisberta Wilhelmina Weyers, geb. Broich Vorweiden 22.08.1819|c|.

6.                  Carl Joseph Weyers, geb. Broich Vorweiden 02.02.1825|a|.
= w.s.
Carl Joseph Maria Eduard Weijers, geb. Neusser (Pruissen) ca. 1825, tr. 1e voor 1870 Ida Schnitzler, overl. voor 1870; tr. 2e Amsterdam 23.03.1870|h| Anna Catharina Cremer, geb. Keulen (Pruissen) ca. 1828, d.v. Johann Cremer en Anna Sophia Deckers.

 

Noten: |a| moeder Maria Catharina; |b| moeder Anna Maria; |c| moeder Maria; |d| vader Jean Pierre, moeder Jeanne Marie; |e| bruidegom Jean Pierre, bruid Anne Marie; |f| vader Jean Pierre;|g| Jeanne Charlotte, vader Jean Pierre, moeder Jeanne Marie; |h| moeder v/d bruidegom Anna Maria.

 

II.a. Carl Mathias Weyers, z.v. I, geb. Broich Vorweiden 05.06.1816, tr. 1e Aachen 01.02.1841 Amalia Mathee, Amalie, geb. Aachen 19.05.1819, w.s. overl. tussen 1851 en 1853, d.v. Paul Mathee en Adelheid Tillenberger; tr. 2e Aachen 07.02.1853 Catharina Sophia Zens, geb. Bonn 23.09.1825, d.v. Joseph Maria Zens en Anna Gertrud Levens.

Uit het huwelijk Weyers-Mathee:

1.                  Alfons Weyers, geb. Düsseldorf 11.11.1841.

2.                  Rodrigo Weyers, geb. Düsseldorf 1842; volgt III.a.

3.                  Bruno Weyers, geb. Düsseldorf 10.02.1844.

4.                  Leo Weyers, geb. Düsseldorf 23.12.1844.

5.                  Nathalie Weyers, geb. Düsseldorf 12.01.1847.

6.                  Ewald Weyers, ged. Aachen (ev) 23.01.1849.

7.                  Fanny Weyers, geb. Aachen 23.02.1851.

 

III.a. Roderigo Weyers, ook Rodrigo, z.v. II.a, geb. Düsseldorf 24.10.1842, uitgever van “Echo der Gegenwart”, lid kerkeraad Sankt Michael, gouden kruis Pro Ecclesia et Pontifice, Komtur des Silvesterordens, overl. Düsseldorf 21.05.1926, tr. Aachen 04.09.1865 Catharina Hubertina Louise Kaatzer, geb. Aachen 23.11.1836, overl. 1886, d.v. Peter Joseph Kaatzer en Hubertina Spelthahn.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maximilian Carl Weyers, geb. Aachen 12.07.1866, overl. 1925.

2.                  Emiel Hubert Bruno Hans Weyers, geb. Aachen 18.12.1868.

3.                  Maria Julie Weyers, geb. Aachen 31.03.1870.

4.                  Peter Hubert Weyers, geb. Aachen 15of16.06.1871.

5.                  Louise Claudine Hubertina Weyers, geb. Aachen 18.02.1873.

 


top

Fragment Broich Vorweiden

 

I. Heinrich Weyers, tr. voor 1812 Anna Catharina Krichel.

Uit dit huwelijk:

1.                  Heinreich Joseph Weyers, geb. Linden 1812; volgt II.

2.                  Anna Margaretha Weyers, geb. Broich Vorweiden 11.08.1815.

 

II.  Heinrich Joseph Weyers, z.v. I, geb. Linden 22.09.1812, tr. Hoengen 06.02.1840 Maria Gertrud Weidenhaupt, geb. Hoengen 30.04.1813, d.v. Peter Joseph Weidenhaupt en Maria Agnes Koegeler.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Catharina Weyers, geb. Broich Vorweiden 13.10.1841.

2.                  Wilhelm Joseph Weyers, geb. Broich Vorweiden 1843; volgt III.

3.                  Ludwig Weyers, geb. Broich Vorweiden 09.02.1846.

4.                  Johann Joseph Weyers, geb. Broich Vorweiden 31.10.1848.

5.                  Werner Hubert Weyers, geb. Broich Vorweiden 27.02.1852.

6.                  Heinrich Weyers, geb. Broich Vorweiden 09.05.1856.

 

III. Wilhelm Joseph Weyers, z.v. II, geb. Broich Vorweiden 19.12.1843, tr. Broich Vorweiden 18.04.1874 Elisabeth Kempchen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johann Joseph Weyers, ged. Broich Vorweiden 08.09.1874.

 


top

Fragment Broich Vorweiden

 

I. Ludwig Weyers, tr. Broich Vorweiden 18.05.1833 Maria Josepha Lamertz.

Uit dit huwelijk:

1.                  Mathias Joseph Weyers, geb. Broich Vorweiden 02.08.1835|a|.

2.                  Wilhelmina Weyers, geb. Broich Vorweiden 19.11.1837|b|.

3.                  Wilhelm Joseph Weyers, geb. Broich 1840; volgt II.

 

Noten: |a||b| moeder Lamerz.

 

II. Wilhelm Joseph Weyers, geb. Broich 07.11.1840, tr. Stolberg 30.06.1870 Emilia Graff, geb. Maastricht 22.02.1852, d.v. Carl Hubert Graff en Gertrud Dahmen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Theresia Weyers, ged. Stolberg 03.06.1873.

2.                  Daniel Weyers, ged. Stolberg 21.03.1875.

 


top

Fragment Eschweiler/Hehlrath

 

I. Franz Weyers, tr. voor 1796 Anna Margaretha Landen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gottfried Weyers, geb. Hehlrath ca. 1796; volgt II.

 

II. Gottfried Weyers, z.v. I, geb. Hehlrath ca.1796, tr. Eschweler 19.09.1818 Maria Elisabeth Siegers, geb. Hehlrath, d.v. Johan Peter Siegers en Petronella Putz.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johan Peter Weyers, geb. Eschweiler 16.04.1819.

2.                  Johan Peter Weyers, geb. Eschweiler 16.06.1820.

3.                  Anna Catharina Weyers, geb. Hehlrath 27.03.1823, tr. Eschweiler 02.03.1848 Johann Wilhelm Hubert Meuser, geb. Ederen 17.10.1823, z.v. Peter Meuser en Maria Elisabeth Kall.
Uit dit huwelijk: Peter Hubert, geb. Eschweiler 21.12.1851; Anna Catharina, geb. Eschweiler; Maria Lisetta, geb. Eschweiler.

4.                  Gertrud Weyers, geb. Hehlrath 30.08.1825, tr. Eschweiler 13.01.1848 Franz Mathias Jussen, geb. Roethgen 21.04.1822, z.v. Heinrich Jussen en Margaretha Herzog.
Uit dit huwelijk: Michael, geb. Eschweiler 03.04.1852|b|; Wilhelm Heinrich, geb. Eschweiler 20.11.1853; Gertrud, geb. Eschweiler 04.10.1859|a|; Sophia, geb. Eschweiler.

5.                  Anna Odilia Weyers, geb. Eschweiler 11.11.1828.

6.                  Petronella Weyers, geb. Eschweiler 03.10.1842.

7.                  Anna Maria Weyers, geb. Eschweiler.

8.                  Michael Weyers, geb. Eschweiler.

 

Noten: |a||b| vader Joussen.

 


top

Fragment Eschweiler/Hehlrath

 

I. Johan Weyers, tr. voor 1793 Maria Sybilla Lutz.

Uit dit huwelijk:

1.                  Henricus Weyers, ged. Hehlrath (rk) 25.06.1793.

 

= = =

 

I. Johann Weyers, tr. voor 1785 Sibilla Puetz.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gottfried Weyers, geb. Hehlrath ca. 1785; volgt II.

 

II. Gottfried Weyers, z.v. I, geb. Hehlrath ca. 1785, tr. Eschweiler 08.02.1816 Catharina Eva Albertz, geb. Hehlrath ca. 1787, d.v. Johann Albertz en Gertud Bein.

Uit het huwelijk Weyers-Albertz:

1.                  Johann Peter Weyers, geb. Eschweiler 19.01.1817.

2.                  Peter Weyers, geb. Hehlrath 1822; volgt III.

3.                  Gottfried Weyers, geb. Eschweiler 26.03.1826.

4.                  Peter Wilhelm Weyers, geb. Eschweiler 26.03.1826.

5.                  Maria Catharina Weyers, geb. Hehlrath 21.11.1827, tr. Eschweiler 13.10.1860 Johann Jacob Morschel, geb. Eschweiler 06.01.1822, z.v. Christian Morschel en Eva Baumann.
Uit dit huwelijk: Johann Hubert, geb. Eschweiler 17.02.1863.

 

III. Peter Weyers, z.v. II, geb. Hehlrath 27.12.1822, tr. Eschweiler 23.05.1851 Anna Catharina Siegers, geb. Hehlrath 23.10.1824, d.v. Johann Mathias Siegers en Maria Agnes Block.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johann Weyers, geb. Eschweiler 12.04.1852.

2.                  Agnes Weyers, geb. Eschweiler 18.02.1854.

3.                  Peter Mathias Weyers, geb. Eschweiler 04.01.1856.

4.                  Anna Catharina Weyers, geb. Eschweiler 09.06.1857.

5.                  Peter Weyers, geb. Eschweiler 01.09.1860.

6.                  Jacob Weyers, geb. Eschweiler 27.08.1863.

 


top

Fragment Radevormwalde

 

I. Joh. Caspar Weier.

Kinderen:

1.                  Catherina Margaretha Weyer, tr. Radevormwalde (ev) 25.10.1754 Johannes Peter Laubener, z.v. Johan Melchior Laubener.

2.                  Johan Engel Weiers; volgt II.

 

II. Johan Engel Weiers, z.v. I, tr. Radevormwalde (ev) 17.06.1750|a| Anna Margaretha Borbeck, d.v. Peter Borbeck.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Margaretha Weyer, geb. 09.01.1752, ged. Radevormwalde (ev) 15.01.1752, tr. Radevormwalde (ev) 18.07.1772 Johannes vom Berge.

2.                  Johannes Peter Weier, geb. 1754; volgt III.a.

3.                  Johan Eberhard Weier, geb. 1758; volgt III.b.

4.                  Johan Adolph Weiers, ged. Radevormwalde (ev) 24.01.1762.

5.                  Maria Elisabet Weiers, geb. 20.04.1764, ged. Radevormwalde (ev) 24.04.1764, tr. Radevormwalde (ev) 08.10.1780 Johann Adolph Mueller.

6.                  Johannes Weiers, geb. 1767; volgt III.c.

7.                  Johannes Weier, tr. Radevormwalde (ev) 29.09.1809 Anna Cathrina Peiinghaus.

8.                  Johan Caspar Weier, tr. Radevormwalde (ev) 23.07.1771 Anna Elisabet Schmidt.

9.                  Johan Heinrich Weier, tr. Radevormwalde (ev) 22.09.1782 Anna Margareta aus dem Kamp.

 

Noten: |a| bruidegom Weier.

 

III.a. Johannes Peter Weier, geb. 23.09.1754, ged. Radevormwalde (ev) 29.09.1754, tr. Radevormwalde (ev) 02.09.1780 Anna Catarina Eicker.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Peter Weier, ged. Radevormwalde (ev) 01.04.1781.

2.                  Anna Cathrina Weier, ged. Radevormwalde (ev) 19.10.1783.

3.                  Johannes Weier, ged. Radevormwalde (ev) 01.10.1786.

4.                  Maria Catarina Weier, ged. Radevormwalde (ev) 31.01.1790.

5.                  Johannes Caspar Weier, ged. Radevormwalde (ev) 11.05.1791.

6.                  Anna Gerdrut Weier, ged. Radevormwalde (ev) 16.03.1795.

7.                  Johann Peter Weier, ged. Radevormwalde (ev) 30.09.1798.

 

III.b. Johan Eberhard Weier, geb. 19.03.1758, ged. Radevormwalde (ev) 26.03.1758, tr. Radevormwalde (ev) 21.11.1795 Anna Gertrud Tacke.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Catarina Weier, ged. Radevormwalde (ev) 09.10.1796.

 

III.b. Johannes Weiers, geb. 11.11.1767, ged. Radevormwalde (ev) 20.11.1767, tr. Radevormwalde (ev) 11.08.1790 Anna Gerdrut vom Berge.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johan Heinrich Wilhelm Weier, ged. Radevormwalde (ev) 24.07.1791.

2.                  Johannes Peter Weier, ged. Radevormwalde (ev) 27.08.1795.

3.                  Maria Gerdrut Weier, ged. Radevormwalde (ev) 19.02.1800.

4.                  Anna Cathrina Weier, geb. 23.08.1804, ged. Radevormwalde (ev) 29.08.1804.

5.                  Maria Cathrina Weier, geb. 23.08.1804, ged. Radevormwalde (ev) 29.08.1804.

 


top

Fragment Würselen

 

I. Joannes Godefridus Weyers, Godefridus, ged. Würselen 30.08.1759, overl. Würselen-Schweilbach 01.05.1839, tr. Würselen 25.01.1783 Maria Christina Noppeney, ged. Würselen 21.05.1759, overl. Würselen 14.12.1834, d.v. Joannes Noppeney en Agnes Pütz.

Uit dit huwelijk:

1.                 Maria Agnes Weyers, ged. Würselen 01.10.1783.

2.                 Maria Catharina Weyers, ged. Würselen-Schweilbach 21.01.1786, overl. Würselen-Schweilbach 08.01.1871, tr. 1e Bardenberg 30.10.1817 Joann Wilhelm Gärtner; tr. 2e Bardenberg 06.05.1821 Johann Peter Engels.

3.                 Anna Maria Weyers, ged. Würselen-Schweilbach 09.03.1789.

4.                 Anna Catharina Weyers, ged. Würselen-Schweilbach 30.06.1794, overl. Würselen-Morsbach 27.12.1849, tr. ca. 1813 Joannes Petrus Josephus Hennes.

5.                 Anna Catharina/Christina Weyers, ged. Würselen-Schweilbach 26.09.1798, overl. Würselen-Schweilbach 16.01.1851, tr. Bardenberg 17.11.1822|a| Johann Leonard Reuters.
Uit dit huwelijk: Gottfried, geb. Bardenberg 11.05.1824; Johann Peter, geb. Bardenberg 05.06.1828.

6.                 Joannes Petrus Josephus Weyers, ged. Würselen-Schweilbach 20.06.1804.

 

Noten: |a| bruid Anna Catharina.

 


top

Fragment Würselen

 

I. Peter Christian Weyers, tr. Broich Vorweiden 14.11.1835|a| Maria Sophia Wandel.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johann Peter Weyers, geb. Broich Vorweiden 13.09.1836.

2.                  Elisabethe Hubertine Weyers, geb. Broich Vorweiden 22.03.1838.

3.                  Peter Joseph Weyers, geb. Broich Vorweiden 1839; volgt II.

 

Noten: |a| bruid Maria Josephina.

 

II. Peter Joseph Weyers, Joseph, z.v. I, geb. Neusen/Broich Vorweiden 28.10.1839, tr. Eschweiler 16.05.1863 Anna Helena Hannen, Helena, geb. Langendorff 22.10.1830, d.v. Heinrich Hanen en Petronella Beckers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petronella Weyers, geb. Aachen 09.04.1864.

2.                  Josephina Weyers, geb. Aachen 22.04.1866.

3.                  Leonard Weyers, geb. Aachen 23.08.1867.

 


top

Losse vermeldingen

 

Aachen

 

101.         Jean Weyers, tr. voor 1799 Anne Gertrude Lingens/Pingens.
Uit dit huwelijk:

a.          Jean Mathieu Weyers, geb. Aachen 11.02.1799|a|.

b.         Anne Gertrude Weyers, geb. Aachen 02.03.1803|b|.

Noten: |a| moeder Lingens; |b| moeder Pingens.

 

102.         Jean Weyers, tr. voor 1799 Jeanne Berg.
Uit dit huwelijk:

a.          Anne Catharine Weyers, geb. Aachen 26.02.1799.

b.         Jeanne Marie Weyers, geb. Aachen 27.04.1800.

 

103.         Jean Pierre Weyers, Pierre, tr. voor 1800 Anne Marie Koch.
Uit dit huwelijk:

a.          Martin Weyers, geb. Aachen 24.03.1800.

b.         Jean Weyers, geb. Aachen 24.08.1803.

c.          Jean Pierre Weyers, geb. Aachen 05.02.1807.

d.         Jean Hubert Weyers, geb. Aachen 27.07.1808|a|.

Noten: |a| moeder Marie Anne Kock.

 

104.         Jean Weyers, tr. voor 1801 Gertrude Reis(s).
Uit dit huwelijk:

a.          Clement Weyers, geb. Aachen 21.03.1801.

b.         Marie Josephe Weyers, geb. Aachen 28.02.1805.

c.          Jean Henri Weyers, geb. Aachen 02.02.1807.

d.         Marie Catherin Weyers, geb. Aachen 18.01.1809.

e.          Jean Gaspard Weyers, geb. Aachen 24.07.1812.

f.           Carl Joseph Weyers, geb. Aachen 13.11.1815|a|.

Noten: |a| vader Johan, moeder Maria Gertrud.

 

105.         Anne Marie Weyers, tr. Aachen 17.02.1802 Etienne Roemer.
Uit dit huwelijk: Maria Agnes, geb. Aachen 12.02.1804; Antoine, geb. Aachen 13.05.1806; Joseph, geb. Aachen 07.03.1810.

 

106.         Francois Weyers, tr. voor 1802 Therese Claasen/Classen.
Uit dit huwelijk:

a.          Henry Weyers, geb. Aachen 16.07.1802|a|.

b.         Guillaume Weyers, geb. Aachen 25.03.1806.

Noten: |a| moeder Claasen; |b| moeder Classen.

 

107.         Marie Anne Weyers, tr. Aachen 16.08.1802 Jean Pierre Weinands.

 

108.         Paul Weyers, tr. Aachen 16.05.1807 Anne Marie Weyers.

 

109.         Leonard Joseph Weyers, tr. voor 1808 Marie Barbe Graf(f).
Uit dit huwelijk:

a.          Jacques Joseph Weyers, geb. Aachen 15.07.1808.

b.         Lisette Barbe Weyers, geb. Aachen 13.02.1810.

c.          Joseph Henri Weyers, geb. Aachen 26.03.1812.

 

110.         Madeleine Weyers.
Kind:

a.          Jean Weyers, geb. Aachen 26.04.1814.

 

111.         Jacques Joseph Weyers, tr. Aachen 20.08.1814 Jeanne Marie Schiffgens.

 

112.         Magdalena Weyers, tr. Aachen 11.12.1818 Johan Kratz.
Uit dit huwelijk: Hubert Anton, geb. Aachen 23.12.1819; Wilhelm, geb. Aachen 10.10.1822.

 

113.         Peter Paul Weyers, tr. Aachen 28.04.1820 Anna Josepha Lennarts/Lennartz, Josepha.
Uit dit huwelijk:

a.          Anna Catharina Weyers, geb. Aachen 04.01.1821|c|.

b.         Martin Hubert Weyers, geb. Aachen 20.04.1822|a|.

c.          Carl Hubert Weyers, geb. Aachen 27.06.1824|b|.

Noten: |a| moeder Josepha Lennarts; |b||c| moeder Lennartz.

 

114.         Martin Weyers, tr. Aachen 24.08.1821 Ida Vincent.
Uit dit huwelijk:

a.          Elisabeth Weyers, geb. Aachen 03.12.1821.

 

115.         Johanna Maria Weyers, tr. Aachen 26.04.1823 Franz Jacob Beckers.
Uit dit huwelijk: Johanna Catharina, geb. Aachen 21.03.1824|a|; Gerardus Hubert, geb. Aachen 05.02.1826|b|; Theresia, geb. Aachen 09.01.1828|c|; Barbara Hubertina, geb. Aachen 24.11.1829|d|; Johann Hubert, geb. Aachen 19.02.1832|e|; Theresia Hubertina, geb. Aachen 19.02.1832|f|.
Noten: |ac| vader Jacob Franz; |b| vader Jacob Hubert; |def| vader Franz Hubert.

 

116.         Hubert Weyers, tr. Aachen 29.05.1824 Maria Theresia Schnitzeler/Schnitzler, Theresia.
Uit dit huwelijk:

a.          Catharina Weyers, geb. Aachen 19.09.1824|c|.

b.         Sybilla Hubertina Weyers, geb. Aachen 22.11.1829|b|.

c.          Maria Josepha Weyers, geb. Aachen 01.10.1832|a|.

Noten: |ab| moeder Schnitzler; |c| moeder Schnitzeler.

 

117.         Johanna Maria Weyers, tr. Aachen 15.05.1824 Carl Vilmon.

 

118.         Jacob Weyers, tr. voor 1824 Gertrud Delahaye.
Uit dit huwelijk:

a.          Anna Catharina Weyers, geb. Aachen 27.08.1824.

b.         Heinrietta Weyers, geb. Aachen 27.08.1824 (tweeling).

c.          Magdalena Weyers, geb. Aachen 27.09.1830.

 

119.         Maria Josepha Weyers, tr. Aachen 06.05.1829 Theodor Joseph Schmitz.
Uit dit huwelijk: Johann Mathias, geb. Aachen 03.03.1830; Wilhelm Joseph, geb. Aachen 11.01.1832; Fanny Maria, geb. Aachen 24.11.1833; Peter Simon, geb. Aachen 29.04.1835; Catharina Josephina, geb. Aachen 02.03.1837.

 

120.         Heinrich Weyers, tr. voor 1830 Johanna Conrads/Anna Maria Conraths.
Uit dit huwelijk:

a.          Barbara Weyers, geb. Aachen 16.08.1830|b|.

b.         Margaretha Amalie Weyers, geb. Aachen 18.01.1832|a|.

Noten: |a| moeder Johanna Conrads; |b| moeder Anna Maria Conraths.

 

121.         Johann Hubert Weyers, tr. Aachen 24.12.1830 Anna Maria Frere.

 

122.         Adelheid Weyers.
Kind:

a.          Maria Weyers, geb. Aachen 13.01.1831.

 

123.         Heinrich Weyers, tr. Aachen 19.05.1832 Maria Josepha Recht.

 

124.         Peter Weijers, tr. voor 1833 Catharina Gessner.
Uit dit huwelijk:

a.          Marie Gertude Weyers, geb. Aachen 23.03.1833.

b.         Anna Catharina Weyers, geb. Aachen 06.06.1836.

c.          Johann Victor Weyers, geb. Aachen 05.09.1837.

d.         Carl Hubert Weyers, geb. Aachen 02.09.1838.

e.          Heinrich Joseph Weyers, geb. Aachen 16.02.1841.

f.           Caspar Sixtus Hubert Weyers, geb. Aachen 06.04.1843.

g.         Jacob Hubert Weyers, geb. Aachen 05.03.1847.

h.         Josephina Friederica Weyers, geb. Aachen 07.04.1849, tr. Aachen 26.10.1872 Edmund Joseph Geller.
Uit dit huwelijk: Catharina, geb. Aachen 01.09.1873; Maria Anna, geb. Aachen 04.10.1874.

i.           Emilie Josephina Weyers, geb. Aachen 11.05.1851.

 

125.         Johann Hubert Weyers, tr. Aachen 11.01.1834 Maria Josepha Sommer.

 

126.         Maria Christina Weyers, tr. Aachen 02.04.1834 Johann Heinrich Kaldenbach.

 

127.         Johann Mathias Weyers, tr. Aachen 20.02.1835 Margaretha Tilmann.
Uit dit huwelijk:

a.          Anna Catharina Weyers, geb. Aachen 06.07.1841.

b.         Christian Anton Weyers, geb. Aachen 06.07.1841 (tweeling).

 

128.         Johann Heinrich Weyers, Heinrich, tr. Aachen 23.05.1835 Maria Josephina Noppeney, Josephina.
Uit dit huwelijk:

a.          Gertrud Hubertina Weyers, geb. Aachen 29.06.1836.

b.         Carl Weyers, geb. Aachen 17.06.1837.

c.          Johann Weyers, geb. Aachen 03.08.1838.

d.         Mathias Weyers, geb. Aachen 06.02.1840.

e.          Carl Joseph Weyers, geb. Aachen 22.11.1841.

f.           Joseph Weyers, geb. Aachen 21.03.1843|a|.

g.         Catharina Weyers, geb. Aachen 01.09.1844.

h.         Gertrud Weyers, geb. Aachen 17.04.1846.

i.           Gertrud Weyers, geb. Aachen 17.10.1848.

j.           Johann Weyers, geb. Aachen 09.07.1850.

k.         Johann Mathias Weyers, geb. Aachen 20.03.1856.

Noten: |a| moeder Noppenez.

 

129.         Johann Weyers, tr. Aachen 09.02.1839 Maria Johanna Lejeune.

 

130.         Anna Maria Weyers, tr. Aachen 25.01.1840 Friedrich Wilhelm Weydmann.
Uit dit huwelijk: Johanna Elisabeth, geb. Aachen 23.09.1843.

 

131.         Peter Joseph Weyers, Joseph, tr. Aachen 06.08.1841 Anna Theresia Kleutgens/Kluetgens/Kluettgens, Theresia.
Uit dit huwelijk:

a.          Maria Josepha Weyers, geb. Aachen 09.11.1841|a|.

b.         Hubert Weyers, geb. Aachen 11.05.1842|c|.

c.          Johann Gerard Weyers, geb. Aachen 08.04.1844|b|.

d.         Catharina Weyers, geb. Aachen 15.03.1846|d|.

Noten: |a||d| moeder Kleutgens; |b| moeder Kluettgens; |c| moeder Kluetgens.

 

132.         Elisabeth Weyers.
Kind:

a.          Joseph Weyers, geb. Aachen 14.08.1841.

 

133.         Elisabeth Weyers, tr. Aachen 06.05.1842 Johann Andreas Schueller.

 

134.         Johanna Weyers.
Kind:

a.          Friedrich Wilhelm Weyers, geb. Aachen 21.08.1843.

 

135.         Theodor Weyers, tr. Aachen 05.01.1844 Anna Margaretha Scheins, Margaretha.
Uit dit huwelijk:

a.          Anna Weyers, geb. Aachen 10.12.1844.

b.         Wilhelm Weyers, geb. Aachen 21.11.1846.

c.          Theodor Weyers, geb. Aachen 01.02.1849.

d.         Hubertina Weyers, geb. Aachen 08.02.1851.

e.          Josephina Weyers, geb. Aachen 19.04.1853.

f.           Heinrich Mathias Weyers, geb. Aachen 05.03.1855.

g.         Heinrich Paulus Weyers, geb. Aachen 07.05.1857.

h.         Franz Anton Weyers, geb. Aachen 05.06.1861.

 

136.         Franz Weyers, tr. Aachen 03.05.1844 Maria Agnes (von) Thenen.
Uit dit huwelijk:

a.          Franz Arnold Weyers, geb. Aachen 05.02.1856.

 

137.         Johanna Maria Weyers, tr. Aachen 20.11.1844 Anton Joseph Richarz.

 

138.         Margaretha Weyers, tr. Aachen 17.11.1849 Michael Joseph Niessen.
Uit dit huwelijk: Johann, geb. Aachen 15.02.1850; Anna Margaretha, geb. Aachen 27.02.1853; Joseph, geb. Aachen 15.06.1857; Elisabeth, geb. Aachen 16.03.1861; Tillmann, geb. Aachen 11.04.1865.

 

139.         Hubert Weyers, tr. Aachen 06.09.1851 Christina Josephina Niessen, Josephina.
Uit dit huwelijk:

a.          Franz Johann Weyers, geb. Aachen 01.05.1852.

 

140.         Elisabeth Weyers, tr. Aachen 18.10.1851 Anton Hubert Steinfeld.
Uit dit huwelijk: Adelgund Barbara, geb. Aachen 20.03.1852.

 

141.         Johann Weyers, tr. Aachen 10.07.1852 Maria Barbara Malta.

 

142.         Hubertina Catharina Weyers, tr. Aachen 29.10.1853 Anton Dengeler.
Uit dit huwelijk: Johann, geb. Aachen 07.10.1854.

 

143.         Anna Maria Weyers, tr. Aachen 19.03.1855 Wilhelm Johann Klar.
Uit dit huwelijk: Wilhelm, geb. Aachen 14.04.1856; Hubert, geb. Aachen 01.01.1859.

 

144.         Heinrich Weyers, tr. Aachen 07.02.1857 Maria Elisabeth Hauten.

 

145.         Catharina Weyers, tr. Aachen 13.02.1857 Joseph Geilen.
Uit dit huwelijk: Hubert, geb. Aachen 22.07.1858; Josephina, geb. Aachen 22.07.1858; Franz, geb. Aachen 01.12.1860; Hubert Heinrich, geb. Aachen 23.05.1863; Hubert Peter, geb. Aachen 29.05.1866.

 

146.         Henriette Weyers, tr. Aachen 29.08.1857 Johann Joseph Thorwaechter.
Uit dit huwelijk: Jacob, geb. Aachen 27.06.1858; Leonard Hubert, geb. Aachen 14.01.1860; Catharina Hubertina, geb. Aachen 03.09.1861; Joseph Hubert, geb. Aachen 11.10.1863; Hubertina Margaretha, geb. Aachen 02.11.1865; Maria, geb. Aachen 18.04.1869.

 

147.         Elisabeth Weyers, tr. Aachen 27.08.1859 Toussaint Remaile Zurreich.

 

148.         Theresia Weyers, Therèse, tr. Aachen 04.02.1860 Pascal Lemoine, ged. Aachen 13.05.1831, z.v. Johann Joseph Lemoine en Lauretta le Crenier.
Uit dit huwelijk: Marguerite, geb. ca. 1870, overl. Thorn 25.02.1919; Jean Josephe, geb. ca. 1873, overl. Thorn 04.07.1935.

 

149.         Hubert Joseph Weyers, tr. Aachen 24.11.1860 Maria Louise Mosbeux.
Uit dit huwelijk:

a.          Anna Maria Weyers, geb. Aachen 19.04.1861, w.s. jonggestorven.

b.         Hubert Joseph Weyers, geb. Aachen 24.03.1863.

c.          Heinrich Hubert Weyers, geb. Aachen 30.06.1865.

d.         Anna Maria Weyers, geb. Aachen 25.07.1867.

e.          Maria Elisabeth Weyers, geb. Aachen 05.02.1869.

 

150.         Hubertina Catharina Weyers, tr. Aachen 06.06.1863 Mathias Pieteur.

 

151.         Catharina Weyers, tr. Aachen 27.06.1868 Hubert Werner Piefer.
Uit dit huwelijk: Joseph, geb. Aachen 26.10.1868; Maria Theresia, geb. Aachen 26.12.1869; Elisabeth, geb. Aachen 17.02.1871.

 

152.         Hubert Weyers, tr. Aachen 06.06.1868 Maria Josephina Breidefeld.
Uit dit huwelijk:

a.          Peter Joseph Weyers, geb. Aachen 07.06.1869.

 

153.         Catharina Weyers, tr. Aachen 27.11.1872 Heinrich Joseph Judermanns.

 

154.         Maria Josepha Weyers, tr. Aachen 11.01.1873 Werner Knops.

 

155.         Elisabeth Weyers, tr. Aachen 05.09.1874 Franz Xavier Klaber.

 

156.         Maria Hubertina Weijers, tr. voor 1899 Leonard Vonderberg, woont Bielefeld (1925).
Uit dit huwelijk: Elise, geb. Aachen ca. 1899, overl. Heerlen 15.04.1953; Anna Maria, geb. Wittem 27.01.1902, overl. Geleen 10.01.1967; Maria Sibilla, geb. Wittem 29.05.1903; Johan Leonard Joseph, geb. Wittem 17.11.1904, overl. Eys (Wittem) 04.04.1905|a|.
Noten: |a| vader von de Berg (overl.akte Wittem 1905 no.19).

 

Bardenberg

 

157.         Franciscus Weyers, tr. voor 1741 Catharina Klein.
Uit dit huwelijk:

a.          Thomas Weyers, ged. Bardenberg (rk) 13.01.1741.

 

158.         Anne Marie Weyers, tr. Bardenberg 30.10.1807 Jean Pierre Becker.

 

159.         Maria Gertrudis Weyers, tr. Bardenberg 05.11.1819 Godfried Leuchter.

 

Birgelen

 

160.         Joannes Weyers, tr. voor 1743 Catharina Elisabeth Lehnen.
Uit dit huwelijk:

a.          Henricus Jacobus Weyers, ged. Birgelen (rk) 14.02.1743.

 

161.         Aldegundis Weyers, tr. Birgelen (rk) 17.09.1748 Joannes Webers.

 

162.         Anna Elisabeth Weyers, tr. Birgelen (rk) 15.11.1767 Christianus Jansen.
Uit dit huwelijk: Joannes Matthias, ged. Birgelen (rk) 15.09.1768; Anna Barbara, ged. Birgelen (rk) xx.09.1770; Maria Catharina, ged. Birgelen (rk) 26.12.1772; Joannes Matthias, ged. Birgelen (rk) 20.12.1774; Maria Josepha, ged. Birgelen (rk) 25.04.1777.

 

163.         Joannes Weyers, tr. voor 1770 Anna Barbara Hoch.
Uit dit huwelijk:

a.          Johannes Wilhelmus Weyer, ged. Birgelen (rk) 12.03.1770.

b.         Catharina Elisabeth Weyers, ged. Birgelen (rk) 09.04.1777.

 

164.         Wilhelm Weyers, tr. Birgelen (rk) 10.05.1774 Gudula Rademaecher.
Uit dit huwelijk:

a.          Joannes Edmundus Weyers, ged. Birgelen (rk) 11.03.1776, overl. 15.03.1776.

 

165.         Wilhelm Weiers, tr. Birgelen (rk) xx.02.1789 Maria Catharina Bierbaum.
Uit dit huwelijk:

a.          Joannes Antonius Weyers, ged. Birgelen (rk) 05.02.1791|c|.

b.         Joannes Theodorus Weyers, ged. Birgelen (rk) 17.05.1793|d|.

c.          Catharina Elisabeth Weiers, ged. Birgelen (rk) 18.03.1796|b|.

d.         Maria Ida Weiers, ged. Birgelen (rk) 07.09.1798.

e.          Joannes Christianus Weiers, geb. Birgelen 19.12.1800|a|.

Noten: |a| moeder Bierhanns; |b| moeder Biermanns; |c||d| moeder Bierbaum.

 

166.         Maria Catharina Weyers, tr. voor 1796 Jacob Spring.
Uit dit huwelijk: Anna Barbara, ged. Birgelen (rk) 21.02.1796.

 

167.         Maria Catharina Weyers.
Kind:

a.          Catharina Elisabeth Weyers, geb. Birgelen 26.12.1807.

 

168.         Heinrich Weyers, tr. Birgelen 27.08.1814 Cornelia von der Beeck.
Uit dit huwelijk:

a.          Johann Wilhelm Weyers, geb. Birgelen 10.06.1815.

b.         Joannes Gerardus Weyers, geb. Birgelen 28.06.1818|d|.

c.          Maria Catharina Weyers, geb. Birgelen 03.04.1822|c|.

d.         Anna Maria Weyers, geb. Birgelen 06.01.1823|b|.

e.          Franz Joseph Weyers, geb. Birgelen 15.09.1825|a|.

f.           Andreas Weyers, geb. Birgelen 09.02.1829.

Noten: |a||b| moeder Vanderbeck; |c| moeder Van der Beck; |d| moeder Vanderbeeck.

 

169.         Johann Gerhard Weyers, tr. Aphoven 02.05.1846 Maria Helena Wilms.
Uit dit huwelijk:

a.          Maria Cornelia Weyers, geb. Birgelen 27.10.1847.

b.         Johann Heinrich Weyers, geb. Birgelen 04.05.1849.

c.          Anna Maria Weyers, geb. Birgelen 25.02.1851.

d.         Johann Wilhelm Weyers, geb. Burgelen 16.02.1853.

e.          Johann Peter Weyers, geb. Birgelen 28.03.1855.

 

170.         Theodor Weyers, tr. voor 1874 Anna Wyck/Wick.
Uit dit huwelijk:

a.          Heinrich Gerhard Weyers, geb. Birgelen 28.06.1874.

b.         Anna Margaretha Weyers, geb. Mönchengladbach 09.11.1875, ged. Mönchengladbach 10.11.1875.

 

Broich Vorweiden

 

171.         Petrus Weyers, tr. Broich Vorweiden (rk) 05.10.1713 Gertrudis Huppertz.
Uit dit huwelijk:

a.          Maria Weyers, ged. Broich Vorweiden (rk) 03.07.1723, w.s. jonggestorven.

b.         Maria Weyers, ged. Broich Vorweiden 31.07.1724.

 

172.         Maria Weyers, tr. Broich Vorweiden (rk) 12.02.1714 Joannes Huppertz.

 

173.         Nicolaus Weyers, tr. Broich Vorweiden (rk) 05.05.1727 Maria Hupperz.
Uit dit huwelijk:

a.          Wilhelmus Weyers, ged. Broich 30.11.1728|b|.

b.         Petrus Weyers, ged. Broich 17.01.1731|a|.

c.          Maria Gertrudis Weyers, ged. Broich Vorweiden (rk) 02.03.1733.

Noten: |a||b| moeder Huppertz.

174.         Werner Weyers, tr. Broich Vorweiden (rk) 05.02.1731|a| Elisabeth Hergens.
Uit dit huwelijk:

a.          Joannes Weyers, ged. Würselen 12.10.1731.

b.         Anna Gertrudidis Weyers, ged. Würselen 30.07.1735.

c.          Anna Maria Weyers, ged. Würselen 31.01.1737.

d.         Maria Weyers, ged. Würselen 28.03.1739, tr. Würselen 26.02.1775 Petrus Bülles.
Uit dit huwelijk: Joannes Petrus, ged. Broich Vorweiden (rk) 07.10.1776.

e.          Maria Margaretha Weyers, ged. Würselen 25.04.1742.

Noten: |a| bruid Elisabetha Hergheim.

175.         Petrus Weyers, tr. Broich Vorweiden (rk) 24.10.1732 Anna Beins.

 

176.         Henricus Weyers, tr. Broich Vorweiden (rk) 21.07.1748 Catharina Gatzen.
Uit dit huwelijk:

a.          Joannes Weyers, ged. Broich Vorweiden (rk) 28.04.1752.

b.         Joannes Theodorus Weyers, ged. Broich Vorweiden (rk) 16.03.1755.

c.          Maria Catharina Weyers, ged. Broich Vorweiden (rk) 11.2.1759.

d.         Anna Gertrudis Weyers, ged. Broich Vorweiden (rk) 04.2.1762.

 

177.         Petrus Weyers, tr. Broich Vorweiden (rk) 14.09.1751 Maria Mommerz.
Uit dit huwelijk:

a.          Maria Gertrudis Weyers, ged. Broich Vorweiden (rk) 09.11.1751.

b.         Maria Catharina Weyers, ged. Broich Vorweiden (rk) 26.10.1752.

c.          Nicolaus Weyers, ged. Broich Vorweiden (rk) 19.12.1754.

d.         Joannes Michael Weyers, ged. Broich Vorweiden (rk) 29.09.1760.

 

178.         Maria Gertrudis Weyers, tr. Broich Vorweiden (rk) 04.02.1756 Christianus Ludowig.

 

179.         Anna Maria Weyers, tr. Broich Vorweiden 09.10.1778 Joannes Koerver.

 

180.         Maria Catharina Weyers, tr. Broich Vorweiden (rk) 29.07.1781 Nicolaus Weyers.

 

181.         Nicolaus Weyers, tr. Broich Vorweiden (rk) 29.07.1781 Maria Catharina Weyers.
Uit dit huwelijk:

a.          Joanna Maria Weyers, ged. Broich Vorweiden (rk) 14.05.1789.

 

182.         Maria Catharina Weyers, tr. Broich Vorweiden (rk) 05.05.1782 Henricus Emunds.
Uit dit huwelijk: Anna Maria, ged. Broich Vorweiden (rk) 11.01.1789; Anna Catharina, ged. Broich Vorweiden (rk) 01.04.1790; Anna Mechtildis, ged. Broich Vorweiden (rk) 14.10.1791; Anna Margaretha, ged. Broich Vorweiden (rk) 06.02.1794.

 

183.         Nicolaus Weyers, tr. Broich Vorweiden (rk) 11.2.1782 Maria Gertrudis Olligschleger.

 

184.         Heinrich Weyers, tr. Hoengen (rk) 16.10.1775 Maria Elisabeth Lenzen/Lentzen.
Uit dit huwelijk:

a.          Maria Catharina Weyers, ged. Broich Vorweiden (rk) 21.09.1776.

b.         Anna Maria Weyers, ged. Broich Vorweiden (rk) 30.11.1778.

c.          Catharina Elisabeth Weyers, ged. Broich Vorweiden (rk) 16.09.1781.

d.         Joannes Petrus Weyers, ged. Broich Vorweiden (rk) 14.01.1787.

e.          Maria Gertrudis Weyers, ged. Broich Vorweiden (rk) 20.10.1789.

f.           Anna Margaretha Weyers, ged. Broich Vorweiden (rk) 28.06.1792.

g.         Anna Margaretha Weyers, geb. Broich 1797, overl. Bardenberg-Würselen 09.01.1847, tr. Bardenberg 02.11.1818 Anton Joseph Johnen.
Uit dit huwelijk: Henrich Joseph, geb. Bardenberg 19.08.1819; Anna Christina, geb. Bardenberg 23.11.1824; Maria Wilhelmina, geb. Bardenberg 20.02.1827; Peter, geb. Bardenberg 14.08.1829; Mathias Joseph, geb. Bardenberg 27.02.1832; Ludwig, geb. Bardenberg 01.12.1834.

 

185.         Wilhelmus Weyers, tr. Broich Vorweiden (rk) 25.07.1791 Maria Catharina Schaffrath.

 

186.         Joan Peter Weyers, tr. Broich Vorweiden (rk) 01.07.1797|a| Anne Catharine Rueben.
Uit dit huwelijk:

a.          Maria Gertrudis Weyers, geb. Broich Vorweiden 28.03.1800|c|, w.s. jonggestorven.

b.         Sybilla Josepha Weyers, geb. Broich Vorweiden 10.04.1802|e|.

c.          Maria Gertrud Weyers, geb. Broich Vorweiden 17.09.1803.

d.         Jean Marie Weyers, geb. Broich Vorweiden 28.09.1805|b|.

e.          Marie Christine Weyers, geb. Broich Vorweiden 22.11.1807|d|.

Noten: |a| bruidegom Joannes Petris, bruid Ruebben; |b| vader Jean Pierre; |c| vader Petrus, moeder Ruebben; |d| vader Jean Pierre, moeder Anne Cathrine; |e| vader Peter, moeder Anna Catharina Ruebben.

 

187.         Pierre Weyers, tr. Broich Vorweiden (rk) 26.11.1797|c|, tr. Hehlrath (rk) 26.11.1797|d| Anne Gertrude Buecken.
Uit dit huwelijk:

a.          Henry Weyers, geb. Broich Vorweiden 24.12.1805|a|.

b.         Jeanne Sophie Weyers, geb. Broich Vorweiden 08.02.1809|b|.

c.          Geoffroi Weyers, geb. Broich Vorweiden 23.08.1811.

d.         Anne Gertrude Weyers, geb. Broich Vorweiden 07.07.1814.

Noten: |a| moeder Brocken; |b| moeder Bucken; |c| bruidegom Petrus, bruid Anna Gertrudis; |d| bruidegom Weyer, bruid Buecken.

 

188.         Maria Gertrud Weyers.
Kind:

a.          Maria Sybilla Weyers, tr. Broich Vorweiden 16.03.1802.

b.         Anna Margaretha Weyers, geb. Broich Vorweiden 26.11.1816.

 

189.         Maria Catharina Weyers.
Kind:

a.          Christina Elisabeth Weyers, geb. Broich Vorweiden 06.11.1802.

b.         Henri Joseph Weyers, geb. Broich Vorweiden 21.05.1812.

 

190.         Gertrud Weyers.
Kind:

a.          Louis Weyers, geb. Broich Vorweiden 07.06.1806.

 

191.         Johann Peter Weyers, tr. Broich Vorweiden 14.02.1808|b| Elisabeth Mertens.
Uit dit huwelijk:

a.          Pierre Chretien Weyers, geb. Broich Vorweiden 25.09.1808|d|.

b.         Jean Joseph Weyers, geb. Broich Vorweiden 03.02.1811|a|.

c.          Marie Catherine Weyers, tr. Broich Vorweiden 31.03.1814|c|.

d.         Helena Weyers, geb. Broich Vorweiden 20.01.1820.

Noten: |a| vader Jean Pierre; |b| bruidegom Jean Pierre, bruid Lisette; |c| vader Pierre, moeder Elise; |d| vader Pierre.

 

192.         Marie Catherine Weyers, tr. Broich Vorweiden 30.09.1809 Jean Pierre Jacobi.

 

193.         Guillaume Weyers, tr. Broich Vorweiden 01.05.1811 Marguerite Wolff.

 

194.         Nicolas Weyers, tr. voor 1815 Catharina Sevenich.
Uit dit huwelijk:

a.          Maria Catharina Weyers, geb. Broich Vorweiden 17.03.1815.

b.         Johann Peter Weyers, geb. Broich Vorweiden 15.09.1819, w.s. jonggestorven.

c.          Johann Peter Weyers, geb. Broich Vorweiden 28.04.1823.

d.         Johann Joseph Weyers, geb. Broich Vorweiden 01.04.1827.

 

195.         Maria Gertrud Weyers, tr. Broich Vorweiden 14.08.1815 Nicolas Herff.

 

196.         Anna Catharina Weyers, tr. Broich Vorweiden 12.06.1816 Johann Conrad Mirbach.
Uit dit huwelijk: Anna Margaretha, geb. Broich Vorweiden 09.05.1817; Johann Heinrich, geb. Broich Vorweiden 25.12.1819; Anton, geb. Broich Vorweiden 08.11.1822; Johann Ludwig, geb. Broich Vorweiden 12.07.1825; Maria Sibilla, geb. Pumpe/Broich Vorweiden 08.02.1835, overl. na 1865.

 

197.         Anna Margaretha Weyers, tr. Broich Vorweiden 20.11.1820 Wilhelm Joseph Flam.

 

198.         Anna Catharina Weyers, tr. Broich Vorweiden 24.01.1833 Stephen Portz.
Uit dit huwelijk: Franz Joseph, geb. Holtzweiler 26.05.1837, overl. na 1866.

 

199.         Maria Gertrud Weyers, tr. Broich Vorweiden 01.08.1834 Franz Ferdinand Houben.

 

200.         Maria Sibilla Weyers, tr. Broich Vorweiden 03.10.1834 Reiner Hamecher.

 

201.         Johanna Sophia Weyers, tr. Broich Vorweiden 29.08.1843 Joseph Kalkbrenner.
Uit dit huwelijk: Heinrich Hubert, geb. Broich Vorweiden 12.06.1844.

 

202.         Maria Catharina Weyers, tr. Broich Vorweiden 02.09.1843 Peter Joseph Fussen.
Uit dit huwelijk: Josephina, geb. Hoengen 24.11.1848, overl. na 1870.

 

203.         Anna Gertrud Weyers, tr. Broich Vorweiden 03.09.1853 Arnold Joseph Gorgels.
Uit dit huwelijk: Johann Heinrich, geb. Broich Vorweiden 30.06.1854; Maria Sibilla, geb. Broich Vorweiden 30.06.1854; Maria Helena, geb. Broich Vorweiden 05.02.1857.

 

204.         Johann Peter Weyers, tr. Broich Vorweiden 28.05.1859 Sibilla Hubertina Jacobi, w.s. geb. Broich Vorweiden 12.09.1818, d.v. Peter Joseph Jacobi en Elisabeth Mertens.

 

205.         Anna Catharina Weyers, tr. Broich Vorweiden 30.04.1868 Johann Winkels.
Uit dit huwelijk: Anna Gertrud, ged. Hoengen Eschweiler 20.07.1869; Anna Gertrud, geb. 31.10.1871, ged. Hoengen Eschweiler 02.11.1871.

 

Brühl

 

206.         Godefridus Weiers, tr. Brühl (rk) 16.01.1701 Helena Madens.

 

207.         Catharina Weyers, tr. voor 1710 Hilgeri Merx.
Uit dit huwelijk: Catharina, ged. Brühl (rk) 21.08.1710; Sybilla, ged. Brühl (rk) 11.12.1712; Anna Maria, ged. Brühl (rk) 26.07.1715; Joh., ged. Brühl (rk) 20.11.1718; Andreas, ged. Brühl (rk) 10.07.1719.

 

208.         Margaretha Weyers, tr. Brühl (rk) 28.06.1711 Andreas Persch.
Uit dit huwelijk (vader Pesch): Gerhardus, ged. Brühl (rk) 01.01.1713; Martinus, ged. Brühl (rk) 29.04.1714; Sebastianus, ged. Brühl (rk) 27.05.1717; Catharina, ged. Brühl (rk) xx.02.1721; Joannes, ged. Brühl (rk) xx.02.1724; Anna Sybilla, ged. Brühl (rk) 04.01.1726; Wilhelmus Andreas, ged. Brühl (rk) 22.04.1728.

 

209.         Maria Anna Weyers, tr. voor 1787 Jois Rosell.
Uit dit huwelijk: Theodor, geb. Brühl (rk) xx.03.1787.

 

210.         Marianne Weyers, geb. ca. 1932, overl. Brühl 24.03.2010, begr. Brühl (Südfriedhof) 01.04.2010.

 

Burtscheid

 

211.         Andre Weyers, tr. Burtscheid 06.11.1798 Anne Catharine Datene.
Uit dit huwelijk:

a.          Bernard Joseph Weyers, geb. Burtscheid 20.08.1799.

 

212.         Anne Gertrude Weyers, tr. voor 1798 Pierre Monnessen/Monnissen.
Uit dit huwelijk: Godefroi Guillaume Hubert, geb. Burtscheid 21.11.1798; Peter Joseph Hubert, geb. Burtscheid 18.12.1800; Mathias Ludwig, geb. Burtscheid 29.11.1802; Henri Hubert, geb. Burtscheid 02.11.1804; Gerard Mathias Bernard, geb. Burtscheid 21.08.1807.

 

213.         Catharina Weyers, tr. voor 1799 Pierre Lieber/Liber/Libert.
Uit dit huwelijk: Marie Threse, geb. Burtscheid 15.10.1799; Mathias Joseph, geb. Burtscheid 13.02.1803; Jean Henri Hubert, geb. Burtscheid 19.05.1806.

 

214.         Pierre Weyers, tr. Burtscheid 21.06.1809 Marie Catherine Bohnhoff.
Uit dit huwelijk:

a.          Anne Marie Weyers, geb. Burtscheid 21.05.1810, tr. Burtscheid 13.02.1833 Olivier Hackin.

 

215.         Jean Henri Weyers, tr. Burtscheid 29.09.1813 Catherine Marguerite Mirbach.

 

216.         Engelbert Barthel Weyers, tr. Burtscheid 31.01.1839 Bernardina Huppertz.
Uit dit huwelijk:

a.          Conrad Weyers, geb. Aachen 14.04.1839.

b.         Anton Weyers, geb. Aachen 06.01.1841.

c.          Maria Weyers, geb. Aachen 14.01.1843.

d.         Johann Weyers, geb. Aachen 24.02.1845.

e.          Carl Nicolas Weyers, geb. Aachen 06.12.1851.

 

Eitorf

 

217.         Anna Catharina Weyers, tr. Eitorf (rk) 06.02.1702 Joes Peter Schorn.

 

218.         Anna Maria Weyers, tr. Eitorf (rk) 25.06.1702 Joes Peter Sichbigterodt.

 

219.         Anna Margaretha Weyers, tr. Eitorf (rk) 28.02.1713 Heinrich Schmidt.

 

220.         Anna Weyers, tr. Eitorf (rk) 18.096.1741 Christianus Becker.

 

221.         Catharina Weyer/Weyers, tr. voor 1770 Henricus Winscheiff/Wintscheiff.
Uit dit huwelijk: Joanes Peter, ged. Eitorf (rk) 22.01.1770; Petrus Wilhelmus, ged. Eitorf (rk) 14.09.1774.

 

222.         Catharina Weyer/Weyers, tr. voor 1775 Mathias Mybach/Meybach.
Uit dit huwelijk: Joannes Philippus, ged. Eitorf (rk) 20.05.1775; Antonius, ged. Eitorf (rk) 22.11.1782.

 

223.         Susanna Weyer/Weyers, tr. voor 1779 Philippus Haap/Hap/Happ.
Uit dit huwelijk: Petrus Wilhelmus, ged. Eitoprf (rk) 237.11.1779; Henricus, ged. Eitorf (rk) 18.11.1781; Joannes Bartholomaeus, ged. Eitorf (rk) 07.08.1783; Antonius, ged. Eitorf (rk) 29.11.1792.

 

224.         Maria Catharina Weier/Weyers, tr. voor 1784 Joannes Wilhelmus Halfft.
Uit dit huwelijk: Joanes Wilhelmus, ged. Eitorf (rk) 08.02.1784; Henricus, ged. Eitorf (rk) 29.06.1788; Joanes Gerardus, ged. Eitorf (rk) 01.01.1792.

 

225.         Maria Catharina Weyer/Weyers, tr. voor 1794 Gerard Feld/Felden.
Uit dit huwelijk: Joes Bartholomeus, ged. Eitorf (rk) 25.02.1794; Joannes Mathias, ged. Eitorf (rk) 05.09.1798; Joannes Jacobus, ged. Eitorf (rk) 20.11.1800|a|; Joannes, ged. Eitorf (rk) 04.08.1805.
Noten: |a| moeder Weyers.

 

226.         Elisabeth Weyers, tr. voor 1801 Joannes Petrus Rath.
Uit dit huwelijk: Petrus Josephus, ged. Eitorf (rk) 17.06.1801.

 

Eschweiler

 

227.         Marie Helene Weyers.
Kind:

a.          Marguerite Weyers, geb. Eschweiler 18.08.1813.

 

228.         Gottfied Weyers, tr. voor 1819 Catharina Wallberts.
Uit dit huwelijk:

a.          Johanna Weyers, geb. Eschweiler 21.11.1819.

 

229.         Maria Helena Weyers.
Kind:

a.          Anna Catharina Weyers, geb. Eschweiler 22.12.1820.

 

230.         Johann Weyers, tr. voor 1824 Anna Christina Olles.
Uit dit huwelijk:

a.          Peter Wilhelm Weyers, geb. Eschweiler 20.05.1824.

b.         Maria Helena Weyers, geb. Eschweiler 14.02.1827.

c.          Anna Catharina Weyers, geb. Eschweiler 20.09.1829.

d.         Wilhelm Weyers, geb. Eschweiler 04.01.1833.

e.          Agnes Weyers, geb. Eschweiler 11.01.1834.

f.           Peter Wilhelm Weyers, geb. Eschweiler 11.01.1834.

 

231.         Johann Weyers, tr. voor 1846 Catharina Altmeger/Altmeier/Altmayer.
Uit dit huwelijk:

a.          Gertrud Weyers, geb. Eschweiler 15.10.1846|b|.

b.         Peter Weyers, geb. Eschweiler 29.07.1849|a|.

c.          Eva Catharina Weyers, geb. Eschweiler 23.02.1852|c|.

Noten: |a| moeder Altmeger; |b| moeder Altmeier; |c| moeder Altmayer.

 

232.         Anna Maria Weyers, tr. voor 1846 Adam Joussen.
Uit dit huwelijk: Sigismund, geb. Eschweiler 30.12.1846; Agnes, geb. Eschweiler; Wilhelm, geb. Eschweiler.

 

233.         Joseph Weyers, tr. voor 1846 Ernestine Schlaeger.
Uit dit huwelijk:

a.          Hubert Joseph Weyers, geb. Eschweiler 09.07.1846, tr. Gressenich 30.11.1871 Catharina Gertrud Schueller, geb. Gressenich 24.12.1847, d.v. Johann Wilhelm Schueller en Elisabeth Virnich.

b.         Heinrich Joseph Weyers, geb. Eschweiler 05.08.1847.

 

234.         Anna Margaretha Weyers.
Kind:

a.          Anna Catharina Weyers, geb. Eschweiler 14.07.1851.

 

235.         Anna Catharina Weyers, tr. voor 1852 Johann Guetthoff.
Uit dit huwelijk: Wilhelmina Catharina, geb. Eschweiler 09.09.1852; Anna Sibilla, geb. Eschweiler 10.04.1854.

 

Eschweiler/Hehlrath

 

236.         Petrus Weyers, tr. voor 1790 Gertrudis Roesseler/Rinschel.
Uit dit huwelijk:

a.          Paul Weyers, ged. Hehlrath (rk) 06.11.1790|b|.

b.         Magdalena Weyers, Hehlrath ca. 1793, tr. Eschweiler 01.03.1828 Ruetger Schueller, geb. Oldweiler ca. 1798, z.v. Conrad Schueller en Maria Sibilla Ruether.
Uit dit huwelijk (moeder Maria Helena): Johanna Maria, geb. Eschweiler 29.12.1828; Adam, geb. Eschweiler 15.07.1831.

c.          Agnes Weyers, geb. Hehlrath ca. 1795, tr. Eschweiler 25.10.1823 Wilhelm Rauschenberg, geb. Höngen ca. 1800, z.v. Johan Rauschenberg en Anna Margaretha Fanst.
Uit dit huwelijk: Martin Hubert, geb. Hehlrath ca. 1828, overl. na 1849; Johann, geb. Eschweiler 30.09.1832, overl. na 1854; Peter Joseph, geb. Eschweiler; Anna Gertrud, geb. Eschweiler.

d.         Joes Weyers, ged. Hehlrath (rk) 29.05.1796|a|.

Noten: |a| moeder Rinschel; |b| moeder Roesseler.

 

237.         Agnes Weyers, tr. Hehlrath (rk) 30.09.1798 Bartholomeus Johnen.
Uit dit huwelijk: Joes, ged. Hehlrath (rk) 12.10.1798; Johann Joseph, geb. Hehlrath 02.01.1808, overl. na 1840; Johann, geb. Hehlrath 23.11.1810, overl. na 1843.

 

Forst (bei Aachen)

 

238.         Matthias Weyers, tr. voor 1847 Maria Dickmann.
Uit dit huwelijk:

a.          Wilhelm Weyers, geb. 04.07.1847, ged. Hörde 18.07.1847.

b.         Simon Weyers, geb. Forst bei Aachen 28.10.1850.

 

239.         Mathias Weyers, tr. voor 1855 Maria Walters.
Uit dit huwelijk:

a.          Laurenz Weyers, geb. Forst bei Aachen 19.03.1855.

 

Köln

 

240.         Barbara Weyers, tr. Köln (ev) 12.04.1628 Johan Wuesthoven.

 

241.         Mattheis Weyers, tr. Köln (Sankt Aposteln) 1647 Margaretha von Werden.

 

242.         Magdalena Weyers, tr. Köln (Sankt Paul) 13.04.1649 Johan Morenchoffen.

 

243.         Gertrudt Weyers, tr. Köln (Sankt Peter) 11.06.1656 Bartholomaeus von Tunger.

 

244.         Caspar Weyers, tr. voor 1675 Catharina von Oblaten.
Uit dit huwelijk:

a.          Joannes Weyers, ged. Köln (Sankt Kunibert) 15.06.1675|b|.

b.         Matthias Weyers, ged. Köln (Sankt Kunibert) 22.08.1676|c|.

c.          Gertrudis Weyers, ged. Köln (Sankt Kunibert) 08.11.1677|a|.

Noten: |a| moeder von Oblaten; |b| moeder Obladen; |c| moeder Opladen.

 

245.         Elisabeth Weyers, tr. Köln (Sankt Aposteln) 16.10.1677 Michael Schuller.

 

246.         Helena Weyers, tr. voor 1708 Joannes Bertram.
Uit dit huwelijk: Maria Catharina, ged. Köln (Sankt Maria Ablaß) 19.01.1708; Joannes Georgius, ged. Köln (Sankt Maria Ablaß) 12.10.1710; Margaretha, ged. Köln (Sankt Maria Ablaß) 19.03.1715.

 

247.         Dorothea Weyers, geb. ca. 1688, begr. Köln (Sankt Aposteln) 20.03.1768, tr. voor 1711 Joannes Metternich, overl. na 1768.
Uit dit huwelijk: Margaretha, ged. Köln (Sankt Aposteln) 02.04.1711; Joannes Georgius, ged. Köln (Sankt Aposteln) 29.05.1713; Sibilla, ged. Köln (Sankt Aposteln) 24.08.1715; Margaretha, ged. Köln (Sankt Aposteln) 18.10.1716; Maria Magdalena, ged. Köln (Sankt Aposteln) 26.02.1719; Adelheid, ged. Köln (Sankt Aposteln) 16.11.1721; Margaretha, ged. Köln (Sankt Aposteln) 16.04.1724; Josephus, ged. Köln (Sankt Aposteln) 07.08.1725; Carolus, ged. Köln (Sankt Aposteln) 16.05.1728.

 

248.         Susanna Weyers, tr. voor 1713 Matthias Lutzenkirchen.
Uit dit huwelijk: Christina, ged. Köln (Sankt Maria-Ablaß) 13.02.1713; Anna Catharina, ged. Köln (Sankt Maria-Ablaß) 02.04.1715; Maria, ged. Köln (Sankt Maria-Ablaß) 28.01.1720; Anna, ged. Köln (Sankt Maria-Ablaß) 03.09.1722.

 

249.         Ida Weyers, geb. ca. 1714, begr. Köln (Sankt Aposteln) 15.01.1774, tr. Mertens.

 

250.         Maria Agnes Weyers, tr. voor 1717 Quirinus Nell.
Uit dit huwelijk: Maria Christina, ged. Köln (Sankt Maria-Ablaß) 11.11.1717; Maria Margaretha, ged. Köln (Sankt Maria-Ablaß) 01.03.1719; Maria Magdalena, ged. Köln (Sankt Maria-Ablaß) 05.09.1723; Joannes Quirinus, ged. Köln (Sankt Maria-Ablaß) 26.04.1729; Maria Margaretha, ged. Köln (Sankt Maria-Ablaß) 11.09.1731; Anna Maria, ged. Köln (Sankt Maria-Ablaß) 11.11.1733; Quirinus, ged. Köln (Sankt Maria-Ablaß) 06.04.1735.

 

251.         Elisabeth Weyers, geb. ca. 1729, begr. Köln (Sankt Aposteln) 24.11.1792, tr. Klövers, overl voor 1792.

 

252.         Margaretha Weyers, tr. voor 1730 Philippus Lintz.
Uit dit huwelijk: Maria Margaretha, ged. Köln (Sankt Aposteln) 03.11.1730; Christina, ged. Köln (Sankt Maria-Ablaß) 15.11.1735; Engelbertus, ged. Köln (Sankt Maria-Ablaß) 28.10.1736; Regina, ged. Köln (Sankt Maria-Ablaß) 09.10.1749.

 

253.         Clara Weyers, tr. Köln (Sankt Mauritius) 06.02.1746 Petrus Wiler.

 

254.         Elisabeta Weyers, tr. Köln (Sankt Paul) xx.06.1746 en Köln (Sankt Martin) 24.07.1746 Joannes Mathias Schmitz.
Uit dit huwelijk: Maria Gertrudis, ged. Köln (Sankt Maria-Ablaß) 30.10.1747; Joannes Michael, ged. Köln (Sankt Maria-Ablaß) 30.091749; Lambertus, ged. Köln (Sankt Maria-Ablaß) 30.03.1752; Catharina Gertrudis, ged. Köln (Sankt Maria-Ablaß) 23.11.1754; Maria Mechtildis, ged. Köln (Sankt Maria-Ablaß) 25.08.1757; Joannes Petrus, ged. Köln (Sankt Maria-Ablaß) 02.03.1762.

 

255.         Maria Gertrudis Weyers, tr. Köln (Sankt Christoph) 18.06.1748 Joannes Melchior Norrenberg.

 

256.         Barbara Weyers, tr. Köln (Sankt Christoph) 01.02.1750 Joannes Knickhewer.

 

257.         Gertrudis Weyers, tr. Köln (Sankt Paul) 09.09.1753 Jacobus Puentgen.

 

258.         Apollonia Weyers, tr. Köln (Sankt Maria-Ablaß) 23.09.1755 Jacob Odendahl.

 

259.         Margaretha Weyers, tr. voor 1762 Hermanus Linnertz.
Uit dit huwelijk: Anna Gertrudis, ged. Köln (Sankt Aposteln) 07.07.1762; Anna Maria, tr. Köln (Sankt Christoph) 12.10.1794.

 

260.         Margaretha Weyers, tr. Köln (Sankt Christoph) 17.07.1777 Joannes Nelles.

 

261.         Anna Maria Weyers, tr. Urbach Köln (rk) 05.05.1778 Petrus Thelen.
Uit dit huwelijk: Anna Maria Thilen, ged. Urbach Köln (rk) 04.08.1778.

 

262.         Adelheid Weyers, tr. voor 1781 Joes Dohm.
Uit dit huwelijk: Anna Christina, geb. ca. 1781, begr. Köln (Sankt Aposteln) 27.02.1793.

 

263.         Anna Christina Weyers, begr. Köln (Sankt Aposteln) 01.11.1783, tr. Birckenbusch, overl. na 1783.

 

264.         Anna Maria Weyers, tr. Köln (Sankt Martin) 28.03.1791 Jacobus Monsyck.
Uit dit huwelijk: Agnes, ged. Köln 03.06.1798.

 

265.         Elisabetha Weyers, tr. Köln (Sankt Martin) 03.08.1793 Joannes Hochkeppeler.

 

266.         Margaretha Weyers, tr. Urbach K|öln (rk) 11.09.1798|b| Peter Will.
Uit dit huwelijk: Lambertus, ged. Urbach Köln (rk) 21.09.1807|a|.
Noten: |a| moeder Weyers; |b| bruid Magdalena Werners.

 

267.         Karl Weyers, overl. voor 1947, tr. NN, geb. 15.12.1866, overl. 16.07.1947.

 

268.         Fred Friedrich Weyers, geb. Köln 08.12.1915.

 

Körrenzig

 

269.         Ludowicus Wyers, tr. Körrenzig (rk) 25.09.1795 Sophia Catharina Heuter, ged. Körrenzig (rk) 10.05.1760, d.v. Matthias Heuter en Maria Meurer.
Uit dit huwelijk:

a.          Joannes Matthaeus Weyers, ged. Körrenzig (rk) 17.07.1796.

 

270.         Franziska Weyers, tr. voor 1837 Heinrich Ludwigs.
Uit dit huwelijk: Maria Gertrud, geb. Körrenzig 07.05.1837, overl. na 1872; Carl, geb. Körrenzig 28.10.1845..

 

271.         Mathias Weyers, tr. voor 1837 Maria Catharina Müller.
Uit dit huwelijk:

a.          Anna Catharina Christina Weyers, geb. Körrenzig ca. 1837, tr. Ehningen (Neckarkreis, Württemberg) (ev) 01.06.1859, tr. Mönchengladbach 01.06.1859 Peter Mathias Vinmans, geb. Uedem ca. 1824, z.v. Theodor Gottfried Vinmans en Theodora Catharina Christina Schweers.
Uit dit huwelijk: August Jacob, ged. Straelen 16.01.1863; Carl Hubert, ged. Straelen 25.11.1864; Friedrich Jacob, ged. Straelen 21.04.1871, overl. 27.07.1946; Maria Dorothea, ged. Straelen 04.01.1874.

 

Radevormwalde

 

272.         Anna Catharina Weyers, tr. Radevormwalde (ev) 05.09.1770 Johannes Andreas Achart.

 

273.         Anna Cathrina Weier, tr. Radevormwalde (ev) xx.03.1803 Johan Peter Aldermann.

 

Richterich

 

274.         Helena Weijers, tr. Mathias Erven, geb. Richterich/Uersfeld 10.07.1877, mijnwerker (1910), overl. Brunssum 04.11.1961, begr. Heerlen 08.11.1961, z.v. Heinrich Erven en Philomene Bertrand.
     ME tr. 1e Heerlen 29.09.1910 Maria Elisabeth Smeets, geb. Voerendaal ca. 1866, werkvrouw, d.v. Lodewijk Smeets en Maria Sibilla Herbergs.

 

275.         Jeu Weijers, geb. Richterich 25.05.1927, overl. Kerkrade 01.07.1998, begr. Bocholtz 06.07.1998, tr. Elly Weerts.

 

Sankt Hubert

 

276.         Herman Weyers, tr. voor 1799 Anna Elisabeth Kahlen.
Uit dit huwelijk:

a.          Hubert Weyers, geb. Sankt Hubert 30.03.1799.

b.         Johann Gotfrid Weyers, geb. Sankt Hubert 14.10.1801.

c.          Maria Anna Margareth Weyers, geb. Sankt Hubert 14.10.1801.

 

277.         Joan Weiers, tr. voor 1799 Anna Margaretha Jaeger.
Uit dit huwelijk:

a.          Maria Anna Catharina Weiers, geb. Sankt Hubert 10.03.1799.

 

278.         Margaretha Weyers.
Kind:

a.          Heinrich Weyers, geb. Sankt Hubert 16.05.1800, tr. Sankt Hubert 26.10.1839 Catharina Elisabeth van der Lack, geb. ca. 1815, d.v. Mathias van der Lack en Petronella Kuenen.

 

279.         Peter Joann Weyers, tr. voor 1802 Anna Gertrud Jegers.
Uit dit huwelijk:

a.          Peter Andreas Weyers, ged. Sankt Hubert 12.04.1802.

b.         Joann Martin Weyers, ged. Sankt Hubert 01.01.1804.

 

280.         Johann Peter Weyers, tr. voor 1813 Maria Catharina Ingmans.
Uit dit huwelijk:

a.          Anna Elisabeth Josepha Weyers, geb. ca. 1813, tr. Sankt Hubert 03.07.1844 Heinrich Käts, z.v. Peter Heinrich Käts en Ana Gertrud Hoever.

 

281.         Maria Adelheid Weyers, tr. voor 1815 Johann Jacob Giesberz.
Uit dit huwelijk: Maria Anna Catharina, geb. ca. 1815; Mathias Hubert, geb. ca. 1817, overl. na 1842.

 

282.         Elisabeth Weyers, tr. voor 1823 Herman Ehren.
Uit dit huwelijk: Maria, geb. ca. 1823, overl. na 1855.

 

283.         Johann Mathias Weyers, tr. voor 1826 Anna Catharina Kemperdyk.
Uit dit huwelijk:

a.          Anna Catharina Weyers, geb. ca. 1826, tr. Sankt Hubert 08.06.1848 Johann Heinrich Brucker, geb. ca. 1822, z.v. Johann Gottfried Brucker en Anna Sophia Metzges.
Uit dit huwelijk: Johann Wilhelm, geb. Sankt Hubert 04.09.1848.

 

284.         Franz Heinrich Weyers, tr. voor 1852 Maria Catharina Tuemmers.
Uit dit huwelijk:

a.          Johann Peter Jacob Weyers, geb. Sankt Hubert 15.06.1852|a|.

b.         Maria Catharina Agnes Weyers, geb. Sankt Hubert 08.12.1853.

c.          Maria Catharina Josepha Weyers, geb. Sankt Hubert 02.07.1855.

d.         Carl Wilhelm Weyers, geb. Sankt Hubert 22.12.1856.

Noten: |a| moeder Tuemmas.

 

285.         Johann Wilhelm Weyers, tr. voor 1856 Wilhelmina Holtappel.
Uit dit huwelijk:

a.          Anna Elisabeth Ludowika Weyers, geb. Sankt Hubert 08.09.1856.

b.         Catharina Gertrude Weyer, geb. Sankt Hubert.

 

286.         Wilhelm Weyers, tr. voor 1860 Katharina Margaretha Lankes.
Uit dit huwelijk:

a.          Peter Johann Weyers, geb. Sankt Hubert (Broich) 17.10.1860|a|.

b.         Anna Mechtilde Weyers, geb. Sankt Hubert 19.05.1863|c|.

c.          Peter Heinrich Weyers, geb. Sankt Hubert (Broich) 18.10.1866|b|.

Noten: |a| moeder Margaretha Catharina; |b| moeder Katharina Margaretha; |c| moeder Catharina Margaretha.

 

287.         Wilhelm Weyers, tr. Sankt Hubert 13.05.1868 Anna Maria Debruen.
Uit dit huwelijk:

a.          Johann Mathias Weyers, geb. Sankt Hubert 06.03.1870.

b.         Wilhelm Jacob Weyers, geb. Sankt Hubert 12.03.1871.

 

Vilich

 

288.         A. Marg. Weiers, tr. voor 1706 Hermann Stent/Steut.
Uit dit huwelijk: A. Kristina, ged. Vilich (rk) 19.12.1706; Klemens, ged. Vilich (rk) 16.08.1711; Franziska, ged. Vilich (rk) 30.09.1713; M. Anna, ged. Vilich (rk) 25.11.1714; Franz Gerhard, ged. Vilich (rk) 30.04.1719; Peter, ged. Vilich (rk) 21.01.1722.

 

289.         Gertud Weiers, tr. voor 1774 Andreas Efferz.
Uit dit huwelijk: Christina, ged. Vilich (rk) 14.01.1774; Anna Maria, geb. 13.03.1783, overl. na 1807.

 

290.         Christina Weiers, tr. Vilich (rk) 09.11.1784 Henricus Bongarz.
Uit dit huwelijk: Veronica, geb. 08.08.1786, overl. na 1808.

 

291.         Engelbertus Weiers, tr. voor 1755 Elisabeth Hembs/Hembst/Hemsch.
Uit dit huwelijk:

a.          Catharina Elisabeth Weyer, ged. Vilich (rk) 23.11.1755|a|.

b.         Wilhelmus Weyer, ged. Vilich (rk) 03.01.1765|d|.

c.          Benedictus Weyer, ged. Vilich (rk) 13.01.1766|e|.

d.         Anna Maria Weyer, ged. Vilich (rk) 09.05.1775|c|.

e.          Anna Margaretha Weiers, tr. Vilich (rk) 06.09.1796|b| Christianus Hagen.
Uit dit huwelijk: Henricus, ged. Vilich (rk) 21.03.1798; Joannes, ged. Vilich (rk) 14.05.1800; Nicolaus, ged. Vilich (rk) 04.10.1803; Benedictus, ged. Vilich (rk) 13.05.1805.

Noten: |a| vader Weyer, moeder Catharina Hemsch; |b| vader Weiers, moeder Elisabeth Hembs; |c| vader Weyer, moeder Cath. Hembst; |d||e| vader Weyer, moeder Catharina Hemsch.

 

292.         Christina Weyers, tr. voor 1801 Henricus Bongarz.
Uit dit huwelijk: Henricus, ged. Vilich (rk) 08.05.1800, overl. 06.08.1801.

 

293.         Anna Maria Weiers, tr. Vilich (rk) 25.10.1808 Johann Wilhelm Heider, z.v. Johann Heider en Anna Maria Volbergs.
Uit dit huwelijk: A. Kristina, ged. Vilich (rk) 14.11.1809; Veronica, geb. Vilich 25.04.1812|a|, w.s. jonggestorven; Veronica, geb. Vilich 12.11.1814|b|.
Noten: |a| moeder Margaretha Weyer; |b| moeder Margaretha Weyers.

 

Warden (Alsdorf)

 

294.         Joannes Petrus Weyers, tr. Warden (rk) 19.10.1795 Maria Sibilla Reissen.
Kind van Maria Sibilla: Helena Catharina Reissen, ged. Warden (rk) 03.06.1787.

 

Weiden

 

295.         Wilhelmina Weyers, tr. Weiden Köln 27.10.1865 Johann Peter Lynen.
Uit dit huwelijk: Werner Hubert, geb. Weiden Köln voor 1870.

 

296.         Maria Helena Weyers, tr. Cornelius Mueller.
Uit dit huwelijk: Anna Catharina, geb. Weiden Köln; Marie Agnes, geb. Weiden Köln.

 

297.         Sibilla Weyers, tr. Werner Hamacher.
Uit dit huwelijk (tussen 1818 en 1846): Heinrich, geb. Weiden Köln; Maria Josepha, geb. Weiden Köln|a|; Ana Maria, geb. Weiden Köln |b|.
Noten: |a||b| vader Hammacher, moeder Wayers.

 

Wiesdorf

 

298.         Jacobus Weyer, tr. Anna Catharina Greys.
Uit dit huwelijk:

a.          Anna Elisabetha Weyers, tr. Wiesdorf (rk) 21.08.1778 Wilhelm Klerck, z.v. Joannes Wilhelmus Klerck en Margaretha Reindorff.

 

299.         Elisabeth Weyers, tr. Philippus Kuerthen.
Uit dit huwelijk: Joannes, overl. na 1778.

 

300.         Gertrudis Weyers, tr. Petrus Kees.
Uit dit huwelijk: Caecilia Kees, tr. Wiesdorf (rk) xx.01.1788 Theodorus Weyer, z.v. Adolph Weyer en Sophia Dick.

 

301.         Adolph Weyer, tr. Sophia Dick.
Uit dit huwelijk:

a.          Theodorus Weyer, tr. Wiesdorf (rk) xx.01.1788 Caecilia Kees, d.v. Petrus Kees en Gertrudis Weyers.

b.         Ursula Weyers, tr. Wiesdorf (rk) 01.03.1798 Joannes Wilhelmus Berntgen, z.v. Joannes Berntgen en Maria Backers.

 

302.         Petrus Weyers, tr. Gudula Pilgrams.
Uit dit huwelijk:

a.          Gertrudis Weyers, tr. Wiesdorf (rk) 25.02.1778 Stephan Pohl, z.v. Albertus Pohl en Anna Cath. Muellers.
Uit dit huwelijk: Petrus, overl. na 1801.

 

Würselen

 

303.         Nicolaus Weyers, tr. voor 1754 Maria Josepha Savelsberg.
Uit dit huwelijk:

a.          Joannes Weyers, tr. Würselen 19.05.1754.

b.         Maria Elisabeth Weyers, ged. Würselen 03.10.1755.

c.          Joannes Godefridus Weyers, ged. Würselen 30.08.1759, overl. Würselen-Schweilbach 01.05.1839.

d.         Christianus Weyers, ged. Würselen 08.06.1765.

e.          Mathias Weyers, ged. Würselen 28.07.1767.

f.           Maria Catharina Weyers, ged. Würselen 04.10.1771.

g.         Joannes Petrus Weyers, ged. Würselen 19.05.1776.

 

304.         Petrus Weiers, tr. voor 1799 Catharina Jantenberg.
Uit dit huwelijk:

a.          Josepha Weiers, geb. Euchen (D) (thans gem. Würselen) ca. 1799, overl. Maastricht 29.09.1864, tr. voor 1840 Heinrich/Hendrik Jelkmann, overl. voor 1864.
Uit dit huwelijk: Johann Peter Joseph, tr. Stolberg 1853; Margaretha Elisabeth Hubertina, tr. Buesbach 1864; Anton Bernhard Servatius, ged. Stolberg 12.01.1840.

 

Ongesorteerd

 

305.         Catharina Wyers, tr. Rheinbach (rk) 04.04.1780 Hermannus Müller.

 

306.         Sybilla Hubertina Weyers, tr. Waldorf Köln 11.06.1856 Anton Griesen.
Uit dit huwelijk: Hubert, geb. Waldorf 11.06.1857; Walburga, geb. Waldorf 09.07.1859; Anna Maria, geb. Waldorf 11.12.1869; Gertrud, geb. Waldorf 18.09.1872.

 

307.         Joannes Weyer, tr. Margaretha Meyers.
Uit dit huwelijk:

a.          Anna Barbara Weyers, tr. Sistig (rk) 27.11.1775 Gerardus Günther.

 

308.         Anna Cath. Weyers, tr. Paffrath (rk) 01.03.1802 Christian Hartgenbusch.

 

309.         Petrus Weyers, tr. voor 1697 Maria Müller.
Uit dit huwelijk:

a.          Anna Catharina Weyers, ged. Flerzheim (rk) 29.09.1697.

 

310.         Anna Catharina Weyers, tr. Dürwiß 16.01.1857 Johann Hellmanns.

 

311.         Anna Maria Weyers, tr. Morenhoven (rk) 01.12.1697 Joannes Kesseler.

 

312.         Johann Weyers, tr. voor 1829 Anna Christina Oellers.
Uit dit huwelijk:

a.          Anna Catharina Weiers, geb. Weldrath 20.09.1829, w.s. overl. tussen 1858 en 1861, tr. Koslar 30.01.1858 Johann Wilhelm Wassenberg, geb. Koslar 28.06.1819, z.v. Sebastian Wassenberg en Maria Catharina Baumann.
     JWW tr. 1e Koslar 17.01.1846 Anna Gertrud Liedgens, geb. Hasselwetter 08.11.1815, w.s. overl. tussen 1846 en 1850, d.v. Caspar Liedgens en Petronella Amel; tr. 2e Koslar 07.02.1850 Gertrud Mueller, geb. Tetz 03.11.1815, w.s. overl. tussen 1850 en 1858, d.v. Wilhelm Mueller en Johanna Wickerath; tr. 4e Koslar 06.07.1861 Anna Gertrud Hubertina Fischgens, geb. Muentz 28.01.1831, d.v. Christian Fischgens en Magdalena Hintzen.

 

313.         Johann Peter Weiers, tr. Magdalena Buschger.
Uit dit huwelijk:

a.          Anna Elisabeth Weiers, tr. Luerken (ev) 13.10.1771 Bernard Peter Heynen.

 

314.         Joannes Matthias Wyhers, tr. Glimach (rk) 21.12.1734 Joanna Gertrudis Gripekoven.

 

315.         Anna Margaretha/Maria Weyhers, tr. voor 1738 Wilhelmus Haneberg.
Uit dit huwelijk: Anna Elisabeth, ged. Wermelskirchen (rk) 20.11.1738; Joan. Christianus, ged. Wermelskirchen (rk) 14.11.1742.

 

316.         Anna Christina Weyhers, tr. Wilhelmus Prinz.
Uit dit huwelijk: Anna Catharina, tr. Lindlar 16.02.1802 Joannes Gerhardus Grunewald.

 

317.         Gertrude Weyers, tr. voor 1769 Johann Fischer.
Uit dit huwelijk: Anna Elisabeth, geb. Roethgen 1769, overl. na 1815.

 

318.         Petronella Weyhers, tr. voor 1769 Gabriel Peters.
Uit dit huwelijk: Antonius, geb. ca. 1769, tr. Lohmar (rk) 31.10.1808 Anna Maria Klein.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers