Familie Weijers (71)

 

(Piershil)

 

Dit fragment betreft de nazaten van Johan Henrich Weijer en Anna Catharina Bernings uit Wertherbruch (gelegen op de rechter Rijnoever, tussen Rees en Bocholt).

 

Hun achterkleinzoon Jan Weijer (1831-1890) wordt bij geboorte geregistreerd als Weijers en trouwt als Jan Weijers in 1862 te Piershil met Ingetje Westdijk.

 

Deze genealogie kon niet tot stand komen dan met gewaardeerde bijdragen van J. Lucas (met name de gegevens uit Wertherbruch) en J.W. Weijers. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2007 (laatst herzien oktober 2013)

 


 

I. Johan Henrich Weijer, doopgetuige Wertherbruch 08.03.1767, tr. 1e Wertherbruch 19.12.1743 Elisabeth Jormanns; tr. 2e Wertherbruch 13.09.1744 Altjen Cruse, overl. 07.12.1753; tr. 3e Wertherbruch 23.04.1754 Anna Catharina Bernings.

Uit het huwelijk Weijer-Cruse:

1.                  Elisabeth Weijer, geb. Wertherbruch 12.09.1745.

2.                  Jan Henrich Weijer, geb. Wertherbruch 09.06.1747|b|.

3.                  Anna Weier, ged. Wertherbruch 16.02.1749.

Uit het huwelijk Weijer-Bernings:

4.                  Adolff Weijer, geb. Wertherbruch 08.02.1756|c|, overl. voor 1764.

5.                  Jan Derck Weijer, geb. Wertherbruch 13.11.1757|d|.

6.                  Gesina Weijer, geb. Wertherbruch 10.11.1760.

7.                  Adolph Weijer, geb. Wertherbruch 1764; volgt II.

 

Noten: |b| get. Albert Weijer; |c| get. Albert Weijer; |d| get. Henrich Weyer.

 


 

II. Adolph Weijer, z.v. I, geb. ‘Werderbroek’ (=Wertherbruch) 12.08.1764, kleermaker (1818,1827), overl. Piershil 12.08.1844, otr. Piershil 25.04.1794, tr. Piershil (nh) 18.05.1794 Anna Nieuwburg, geb. Piershil ca. 1773, overl. Piershil 17.12.1855, d.v. Leendert Nieuwburg en Machteltje van der Lof.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Hendrik Weijer, ged. Piershil 12.07.1795.

2.                  Leendert Weijers, geb. ca. 1797, kleermakersgezel (1820), kleermaker (1821,1826), overl. Piershil 12.06.1826.

3.                  Johanna Weijer, geb. ca. 1798, dienstmeid (1820), overl. Piershil 05.06.1820.

4.                  Johannes Weijer, geb. Piershil ca. 1800; volgt III.

5.                  Dirk Weijers, geb. ca. 1802, overl. Piershil 21.02.1860|a|.

6.                  Machteltje Weijer, geb. ca. 1803, overl. Piershil 09.10.1829.

7.                  Hendrik Weijer, geb. ca. 1806, overl. Piershil 05.07.1821.

8.                  Gijsbert Weijer, geb. Goudswaard 20.10.1813, overl. Piershil 11.01.1814|b|.

9.                  Adolph Weijer, geb. Piershil (Goudswaard) 05.11.1815, overl. Piershil 08.01.1818.

 

Noten: |a| Weijers (overl.akte Piershil 1860 no.2); |b| overl.akte Goudswaard 1814 no.3.

 


 

III. Johannes Weijer, z.v. II, geb. Piershil ca. 1800, metselaarsknecht (1827,1828), overl. Piershil 24.11.1860, tr. Piershil 17.06.1827 Teuntje van Wassenhoven, Teuna, geb. 20.03.1801, ged. Nieuw-Beijerland 22.03.1801, dienstmaagd (1827), arbeidster (1862), overl. Piershil 17.01.1884|d|, d.v. Jan Wassenhoven (-1813) en Elizabeth Maartensdr de Groot (-1809).

Uit dit huwelijk (moeder Teuna):

1.                  Adolf Weijer, geb. Piershil 28.02.1828, overl. Piershil 08.03.1828.

2.                  Jan Weijer, geb. Piershil 28.02.1828, overl. Piershil 01.03.1828.

3.                  Adolph Weier, geb. Piershil 05.04.1829, overl. Piershil 28.11.1832.

4.                  Jan Weijers, geb. Piershil 1831|i|; volgt IV.

5.                  Anna Weier, geb. Piershil 15.03.1834, overl. Nieuw-Beijerland 28.11.1912, tr. Spijkenisse 26.11.1859 Gerrit van Hulst, geb. Spijkenisse 15.06.1834 (no.20), overl. Nieuw-Beijerland 07.05.1892, z.v. Jan van Hulst en Aagje van Vliet.
Uit dit huwelijk: Jan, geb. Spijkenisse 22.01.1860, overl. na 1892; Teuntje, geb. Spijkenisse 26.09.1861, overl. Rotterdam 03.08.1909|g|; Aagje, geb. Nieuw-Beijerland 18.10.1863, overl. Zuidland 22.07.1943 (akte); Elizabeth, geb. Nieuw-Beijerland 03.10.1865, overl. Nieuw-Beijerland 21.01.1941; Johanna, geb. Nieuw-Beijerland 27.07.1868, overl. Nieuw-Beijerland 04.11.1868; Johannes, geb. Nieuw-Beijerland ca. 1869, overl. Rotterdam 16.10.1907; Pieter, geb. Nieuw-Beijerland 31.01.1872; Pietertje, geb. Nieuw-Beijerland 20.05.1873, overl. Nieuw-Beijerland 10.08.1873; Adolf, geb. Nieuw-Beijerland 09.07.1877.

6.                  Macheltje Weijer, geb. Piershil 11.08.1836, overl. Piershil 26.01.1938|h|, tr. Piershil 21.04.1865 Adrianus Kooij, geb. Piershil 04.07.1842, overl. Piershil 07.02.1914, z.v. Arij Kooij (ca.1809-1857) en Annigje Roos (ca.1822-1891).
Kinderen van Macheltje:

a.             Johannis Weijer, geb. Piershil 25.11.1862, overl. Piershil 16.02.1863.

b.            Johannes Weijers, later Kooij, geb. Piershil 28.08.1864|a|, overl. Strijen 27.06.1921|f|.

Uit dit huwelijk: Arij, geb. Piershil 13.02.1866; Adolf, geb. Piershil 01.01.1868, overl. Piershil 02.01.1868; Jacob, geb. Piershil 20.09.1870; Teuntje, geb. Piershil 01.03.1873, overl. Ridderkerk 25.10.1937; Adolf, geb. Piershil 30.08.1876, overl. Piershil 04.06.1899; Cornelis, geb. Piershil 26.11.1879, overl. Piershil 17.10.1880|c|.

7.                  Adolph Weijer, geb. Piershil 11.04.1839, overl. Piershil 31.08.1866.

8.                  Elizabeth Weijer, geb. Piershil 07.03.1842, overl. Piershil 23.08.1932, tr. Piershil 03.05.1867 Pieter Goudswaard, geb. Piershil 20.09.1837, overl. Piershil 12.12.1916|e|, z.v. Klaas Goudswaard (ca.1797-1864) en Aaltje Wassenhoven (ca.1796-1861).
Uit dit huwelijk: Klaas, geb. Piershil 16.03.1868, overl. Piershil 05.07.1868; Aaltje, geb. Piershil 01.09.1869; Johannes, geb. Piershil 24.04.1872, overl. Piershil 22.08.1872; Teuntje, geb. Piershil 17.07.1873, overl. Piershil 28.09.1873; Teuntje, geb. Piershil 05.10.1874, overl. Piershil 30.04.1876; Johannis, geb. Piershil 31.03.1877, overl. Piershil 07.07.1877|b|; Teuntje, geb. Piershil 20.10.1878, overl. Piershil 30.05.1879; Teuntje Johanna, geb. Piershil 15.03.1881, overl. Piershil 22.04.1882.

 

Noten: |a| erkend bij huwelijk; |b| moeder Weijers (overl.akte Piershil 1877 no.14); |c| moeder Weijers (overl.akte Piershil 1880 no.18); |d| Teuntje Janna, oud 80 jaar (overl.akte Piershil 1884 no.3); |e| e.v. Weijers (overl.akte Piershil 1916 no.14); |f| moeder Weijers (overl.akte Strijen 1921 no.30); |g| ook overl.akte Vierpolders 1909 no.4; |h| Ridderkerk 25.01.1922 (overl.akte Ridderkerk 1922 no.13); |i| geb.akte Piershil 1831 no.17.

 


 

IV. Jan Weijers, z.v. III, geb. Piershil 07.09.1831, arbeider (1862), overl. Numansdorp 16.07.1890|f|, tr. Piershil 07.11.1862|a| Ingetje Westdijk, geb. Piershil 04.04.1840, arbeidster (1862), overl. Numansdorp 04.04.1923, d.v. Jan Westdijk (1808-1840) en Cornelia van Stigt (1803-1879).

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Weijers, geb. Piershil 03.10.1863, overl. Numansdorp 30.03.1883|g|.

2.                  Cornelia Weijers, geb. Piershil 23.04.1866.
Kind:

a.             Ingetje Weijers, geb. Numansdorp 09.05.1888, overl. Numansdorp 19.10.1888.

3.                  Adolf Weijer(s), geb. Piershil 17.03.1868|c|, overl. Piershil 31.01.1874|d|.

4.                  Jan Weijers, geb. Piershil 27.12.1870; volgt V.a.

5.                  Adolf Weijers, geb. Piershil 10.01.1877, overl. Piershil 10.02.1877.

6.                  Adolf Weijers, geb. Numansdorp 1879; volgt V.b.

7.                  Johanna Teuntje Weijers, geb. Numansdorp 01.02.1884, overl. Numansdorp 03.09.1977, begr. Numansdorp 07.09.1977, tr. Numansdorp 12.02.1909 Roelof Hoeve, geb. Avereest ca. 1886, z.v. Jan Hoeve (ca.1845-) en Hendrikje Smit (1846-1915).
Uit dit huwelijk: Ingetje, geb. ca. 1913, overl. Rotterdam 11.02.1949|e|.

 

Noten: |a| huw.akte Piershil 1862 no.5 (Weijers); |c| Weijer (geb.akte Piershil 1868 no.12); |d| Weijers (overl.akte Piershil 1874 no.2); |e| ook overl.akte Numansdorp 1949 no.8; |f| Weijers, oud 58 jaar (overl.akte Numansdorp 1890 no.42); |g| Weijers (overl.akte Numansdorp 1883 no.23).

 


 

V.a. Jan Weijers, z.v. IV, geb. Piershil ca. 1873, daglooner (1894), veldarbeider (1925,1928), oeverwerker (1931), overl. Numansdorp 18.03.1946, begr. Numansdorp, tr. Numansdorp 09.03.1894 Hermina van der Velden, geb. Numansdorp 27.07.1872, overl. Numansdorp 23.03.1946, begr. Numansdorp, d.v. Joost van der Velden (ca.1844-1905) en Adriana Leeuwenburg (ca.1851-1920)|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Adriana Weijers, geb. Numansdorp 02.08.1894, overl. Numansdorp 10.02.1895.

2.                  Jan Weijers, geb. Numansdorp 09.09.1895, overl. Numansdorp 20.07.1896.

3.                  Jan Weijers, geb. Numansdorp 05.05.1897, overl. Numansdorp 16.07.1897.

4.                  Adriana Weijers, geb. Numansdorp 17.03.1898, overl. 09.05.1966, begr. Numansdorp, tr. Numansdorp 21.12.1917 Cornelis Tuk, geb. Numansdorp 18.09.1897, veldarbeider (1925), overl. 21.12.1989, begr. Numansdorp, z.v. Anthonie Tuk (1868-1898) en Adriaantje van der Plas (1870-na1941).

5.                  Jan Weijers, geb. Numansdorp 26.06.1899, overl. Numansdorp 18.02.1900.

6.                  Ingetje Weijers, geb. Numansdorp 09.11.1901, overl. na 1928, tr. 1e Numansdorp 05.02.1925 Laurens Viskil, geb. Numansdorp 07.09.1895, veldarbeider (1925), overl. Numansdorp 13.10.1926, z.v. Leendert Viskil (ca.1863-1937) en Lena van den Heuvel (ca.1865-1933); tr. 2e Numansdorp 23.08.1928 Leendert Cornelis Verbaas, geb. Numansdorp ca. 1905, z.v. Arie Verbaas (1870-na1944) en Anna de Kwartel (ca.1872-1944).
Uit het huwelijk Verbaas-Weijers: Anna Hermina, geb. ca. 1932, overl. Numansdorp 07.12.1948.

7.                  Jan Weijers, geb. Numansdorp 1903; volgt VI.a.

8.                  Joost Weijers, geb. Numansdorp 29.09.1904, veldarbeider (1928), overl. 27.11.1979, begr. Numansdorp, tr. Numansdorp 15.03.1928 Huigje Zevenbergen, geb. Klaaswaal 27.02.1908, overl. 14.07.1997, begr. Numansdorp, d.v. Arie Zevenbergen (ca.1866-1937) en Barbera Vos (ca.1867-).

9.                  Johannes Weijers, geb. Numansdorp 28.03.1906 (akte), overl. Numansdorp 20.09.1907.

10.              Johanna Weijers, geb. Numansdorp 01.10.1908 (akte), tr. Numansdorp 21.05.1931 Cent van Leenen, geb. Nieuw-Beijerland 01.10.1904 (akte), boerenknecht (1931), z.v. Dingeman van Leenen (ca.1880-) en Maria de Regt (ca.1880-).

11.              Jannigje Cornelia Weijers, geb. Numansdorp 17.02.1910 (akte), tr. 09.06.1931 Leendert Viskil, geb. Numansdorp 06.10.1888, z.v. Jakob Viskil (ca.1861-1922) en Lena van den Heuvel (ca.1866-na1922).
     LV tr. 1e Numansdorp 24.07.1914 Cornelia Reedijk, geb. Westmaas 20.08.1890, d.v. Gijsbert Reedijk en Teuntje in ’t Veld.

12.              Johannes Weijers, geb. Numansdorp 24.04.1912 (akte), overl. Numansdorp 01.08.1912.

13.              Bastiaan Weijers, geb. Numansdorp 10.03.1914 (akte).

14.              Cornelia Weijers, geb. Numansdorp 28.12.1915/1916 (akte), overl. Numansdorp 19.03.2008, begr. Numansdorp 22.03.2008, tr. Pieter Hendrik Lammers, overl. 22.03.1986.
Uit dit huwelijk: dochter.

15.              Regina Weijers, geb. Numansdorp 13.12.191x (akte), tr. Kees Prins.

 

Noten: |a| Van Leeuwen (huw.akte Numansdorp 1894 no.2, GenLias).

 


 

VI.a. Jan Weijers, z.v. V.a, geb. Numansdorp 02.01.1903, veldarbeider (1925), overl. Numansdorp 08.08.1984, tr. Numansdorp 20.08.1925 Heiltje Elizabeth van Dijk, geb. Numansdorp 16.08.1904 (akte), d.v. Arie van Dijk (1876-na1909) en Adriana ’t Hooft (1876-1909).

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Weijers, geb. ca. 1939, overl. Numansdorp 26.09.1939.

2.                  Ingetje Weijers, geb. ca. 1939, overl. Numansdorp 25.10.1939.

 


 

V.b. Adolf Weijers, z.v. IV, geb. Numansdorp 18.08.1879|b|, overl. Numansdorp 03.07.1941, tr. Numansdorp 15.05.1903 Elizabeth Schippers, geb. Numansdorp 22.11.1882, overl. na 1941, d.v. Pieter Schippers (1842-1925) en Maaike Hoogwerf (1841-1935).

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Weijers, geb. Numansdorp 1904; volgt VI.b.

2.                  Ingetje Weijers, geb. Numansdorp 06.01.1911 (akte), overl. Numansdorp 23.08.1911.

3.                  P. Weijers.

 

Noten: |b| Adolph (geb.akte Numansdorp 1879 no.95).

 


 

VI.b. Jan Weijers, z.v. V.b, geb. Numansdorp 10.02.1904 (akte), tr. Numansdorp 04.02.1927 Lena Adriana de Ruijter, geb. Numansdorp 25.07.1906 (akte), d.v. Korstiaan de Ruijter en Johanna Bos.

Uit dit huwelijk:

1.                  Elizabeth Weijers, geb. Rotterdam xx.03.1930, overl. Rotterdam 17.04.1930.

2.                  levenloze zoon, Rotterdam 21.03.1932.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers