Familie Weijers/Wijers (93)

 

(Niedersachsen)

 

Het betreft enkele kleine fragmenten en losse fragmenten Weijers/Wijers stammend uit de Duitse deelstaat Niedersachsen in het bijzonder Ostfriesland. Hun onderlinge relatie en die met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, maart 2008 (laatst herzien september 2021)

 


top

Fragment Oldenburg/USA

 

I. Harm Weyers, geb. Oldenburg xx.02.1833, overl. 1916, begr. Sterling (Johnson County, Nebraska, USA), tr. Sande|a| 16.11.1860 Engel Maria Alters, geb. Oldenburg xx.07.1838, overl. 1932, begr. Sterling (Johnson County, Nebraska, USA).

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerhard Ludwig Weyers, geb. Sande 12.06.1863, overl. 03.04.1941.

2.                  Emil Anton Weyers, geb. Oldenburg 08.02.1874.

3.                  Anna Marie Weyers, geb. Oldenburg xx.01.1880.

 

Noten: |a| nu Gemeinde in Landkreis Friesland, Bundesland Niedersachsen.

 


top

Fragment Oldenburg/USA

 

I. Jan Weyers, geb. Oldenburg 1810, tr. Norden 26.11.1836 Gretje Christians, geb. Norden 12.08.1810, d.v. Christian Eelkes en Johanna Catharina Reents.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jantje Mammen Weyers, geb. Norden 18.02.1840, overl. Peoria (Peoria County, Illinois, USA) 30.04.1932, tr. Norden 21.09.1862 Claas Janszen Willems.

2.                  Johanna Catharina Weyers, geb. Norden 02.09.1842, tr. Fredrick Loges.

3.                  Weyerdina Johanna Weyers, geb. Norden 16.05.1844, overl. Peoria 23.11.1915, tr. New York 17.07.1870 John Bruninga.

4.                  Christiana Margaretha Johanna Weyers, geb. Norden 13.04.1846, overl. Deshler (Thayer County, Nebraska, USA) 29.03.1942, tr. Peoria 24.07.1873 Otto Siebolds.

5.                  Antje Henriette Weyers, geb. Norden 12.06.1849, tr. 11.05.1873 Focke Hinrichs Gossmann.

6.                  Martha Weyers, geb. Norden 25.07.1851.

 


top

Fragment Ostfriesland/Amsterdam

 

I. Heinrich Riken Weijers, overl. voor 1794, tr. voor 1758 Hilke Catrine Borgers, overl. voor 1794.

Uit dit huwelijk:

1.                  Borghard Hinrichs Weijers, geb. ‘van Marum(?) in Oostvriesland’ 1758; volgt II.a.

2.                  Hilke Catharina Weijers, geb. Wurt (Oostvr.)|d| ca. 1770; volgt II.b.

3.                  Rijke Hendriks Weijers, geb. Mark in Oostvriesland ca. 1773; volgt II.c.

 

II.a. Borghard Hinrichs Weijers, z.v. I, geb. ‘van Marum(?) in Oostvriesland’ 30.12.1758, timmerman, meester timmerman (1822), doopgetuige Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 26.12.1796|c|, huwelijksgetuige Amsterdam 03.10.1800|e|, doopgetuige Amsterdam (Westerkerk) 27.12.1801|b|, overl. Amsterdam 28.10.1830 (akte), otr. 1e Amsterdam 25.04.1794|d|, tr. Amsterdam 11.05.1794 Sebilla Sekema, geb. Groningen ca. 1749, doopgetuige Amsterdam (Hersteld Evangelisch-Luthers) 26.12.1796, doopgetuige Amsterdam (Westerkerk) 27.12.1801, overl. Amsterdam 17.01.1818; tr. 2e Amsterdam 19.08.1818|a| Anna Maria Wijnberg, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 10.09.1777, doopgetuige Amsterdam (Westerkerk) 02.12.1798, d.v. Wessel Wijnberg (-1780) en Alieda Gerrits.

     Sebilla Sekema, otr. 1e Amsterdam 23.10.1783, tr. Amsterdam 09.11.1783 Jacobus Alewijn, ged. Amsterdam (Westerkerk) 06.04.1738, overl. voor 1794, w.s. begr. Amsterdam (Westerkerk) 15.01.1791, z.v. Willem Alewijn en Dirckje Olfers.

     Jacobus Alewijn, otr. 1e Amsterdam 25.03.1763 Engelina Lourens, ged. Amsterdam (Evangelisch-Luthers) 22.07.1741, begr. Amsterdam (Oude Luthersche Kerk) 27.04.1771, d.v. Dirk Laurensz/Lourens en Aaltje Pieters.

Uit het huwelijk Weijers-Wijnberg:

1.                  levenloos kind, Amsterdam 22.04.1822.

 

Noten: |a| huw.akte Amsterdam 1818 reg.3 f.62; |b| Burghard Hendrik Weijers; |c| Barend Weijers; |d| Bart Weijers, tekent met Barth Wijers, van Vriedeburg in Oostvriesland {nu Friedeburg}, ‘ouders dood, gead. met zijn broeder Rijke Weijers’; |e| Bart Hendrik Weijers.

 

II.b. Hilke Catharina Weijers, d.v. I, geb. Wurt (Oostvr.)|d| ca. 1770, otr. Amsterdam 23.07.1802|c| Christiaan Bernard Finet, geb. Norden|e| ca. 1769, schoenmaker (1841).

Uit dit huwelijk: Amke Maria, geb. Amsterdam 28.01.1803, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 30.01.1803|b|; Hendrik Tobias, geb. Amsterdam 03.01.1805, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 13.01.1805; Johanna Hendrika, geb. Amsterdam 20.04.1807, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 01.05.1807; Reijkje Hendrikje, geb. Amsterdam 12.05.1809, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 21.05.1809|a|, overl. na 1841.

 

Noten: |a| vader Vienet, get. Reijke Hend’k Weijers; |b| moeder Hille Catharina; |c| ‘ouders dood, gead. met Engeltje Weijers’; |d| niet gevonden; |e| nu in Region Ostfriesland, Bundesland Niedersachsen.

 

II.c.  Rijke Hendriks Weijers, z.v. I, geb. Mark in Oostvriesland ca. 1773, huwelijksgetuige Amsterdam 25.04.1794, doopgetuige Amsterdam (Lutherse Kerk) 21.05.1809, begr. Amsterdam (St.Anthoniskerkhof) 17.11.1809|a|, otr. Amsterdam 03.10.1800|b| Heijltje van Doesburg, geb. Amsterdam ca. 1777, doopgetuige Amsterdam (Westerkerk) 05.05.1793, Amsterdam (Lutherse Kerk) 21.05.1809, Amsterdam (Nieuwe Kerk) 31.03.1811, d.v. Albert van Doesburg.

     HvD otr. 1e Amsterdam 30.03.1781 Jan de Bel, geb. Amsterdam ca. 1756, begr. Amsterdam (Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof) 16.01.1795, z.v. Daniel de Bel. Uit dit huwelijk: Treijntje, ged. Amsterdam 1782; Hendrekie, ged. Amsterdam 1784; Daniel, ged. Amsterdam 1785; Geertruij, ged. Amsterdam 1788; Johannes, ged. Amsterdam 1790; Trijntje, ged. Amsterdam 1793.

Uit dit huwelijk:

1.                  Reijkie Hendriekie Weijers, geb. 21.12.1804, ged. Amsterdam (Westerkerk) 23.12.1804, begr. Amsterdam 05.09.1808.

 

Noten: |a| Rijk Hendrik Weijers; |b| bruidegom Rijke, tekent met Wijers, ‘ouders dood, gead. met zijn broeder Bart Hendrik Weijers’.

 


top

Losse vermeldingen

 

101.         Olbert Weijersz, uit Embden, bosschieter, met de “Zuiddorp” (VOC-kamer Zeeland) naar Batavia (15.01.1702-06.10.1702), met de “Hoedekenskerke” (VOC-kamer Amsterdam) terug (18.12.1705-20.07.1706).

 

102.         Jacob Weijers, uit Embden, matroos, met de “Sirjansland” (VOC-kamer Zeeland) naar Batavia (01.03.1705-16.09.1705), met de “Waarde” (VOC-kamer Zeeland) terug (17.01.1712-18.08.1712).

 

103.         Attje/Aelje Weijers, uit Oldenburg, soldaat, met de “Huis te Krooswijk” (VOC-kamer Rotterdam) naar de Kaap (25.08.1775-27.12.1775), overgestapt op de “Popkensburg” (VOC-kamer Zeeland) naar Batavia (07.02.1776-10.05.1776), overl. in Azië 22.06.1776.

 

104.         Anna Margaretha Weyers, geb. Aurich-Oldendorf ca. 1734, overl. 20.03.1762, tr. Aurich-Oldendorf 27.04.1755 Harm Hinrichs.

 

105.         Inno Poppe Weijers, tr. voor 1805 Rebekka Antonia Wenkenbag.
Uit dit huwelijk:

a.          Katriena Galatia Weijers, geb. Norden ca. xx.01.1805, overl. Rotterdam 03.10.1836.

 

106.         Efke Weijers, tr. voor 1812 Cort Janssen de Wall.
Uit dit huwelijk: Antje, geb. Nesmersyhl (Hannover) ca. 1812, overl. Rotterdam 07.02.1887.

 

107.         Johanna Weyers Heynen, geb. Norden ca. 1821, overl. ’s-Gravenhage 18.02.1902, tr. Arie Hedden, overl. voor 1902.

 

108.         Menna Gerhardina Weijers, overl. voor 1860, tr. voor 1824 Peter Dircks Nap, geb. Vorden xx.10.1792, overl. Rotterdam 14.12.1862|a|.
Uit dit huwelijk: Poppo Ihno Nap, geb. Norden (Hannover) ca. 1824, overl. Rotterdam 10.06.1881.
Noten: |a| Peter Derks en Menna Gerardina (overl.akte Rotterdam 1862 no.3458).

 

109.         Gerhard Ludwig Wyers, tr. Lehmden (Oldenburg) 24.04.1898 Anna Marie Muller.

 

110.         Ihro Weyers, geb. ca. 1903, Landw. Arbeiter uit Norden, tr. Alma (Weyers), geb. ca. 1905, met de ‘Europa’uit Bremen (Vertrek 15.03.1933) naar de USA, bestemming Winona IL.

 

111.         Gesine Catharine Weiers, tr. voor 1909 Daniel Friedrich Ukena.
Uit dit huwelijk: Else Margaretha Ukena, geb. Tettens (Oldenburg) ca. 1909, overl. na 1930.

 

112.         Theodor Weiers, geb. 22.05.1919, overl. [Brake] 16.03.2011.

 

113.        

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers