Familie Zegelink (8)

 

(Enschede)

 

Hun relatie met de families Zeggelt en Zeggelink in Twente is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, december 2008 (laatst herzien mei 2020)

 


 

I. Hendrik Zegelink, overl. Enschede 20.03.1812|i|, tr. 1e voor 1751 Aaltjen Kers, overl. tussen 1751 en 1754; tr. 2e tussen 1751 en 1754 Hermina ten Vaarde, ged. Enschede 06.02.1729, d.v. Hendrik ten Vaarde en Geertruid Lasonder.

Uit het huwelijk Zegelink-Kers:

1.                  Harmina Zegelink/Hermina Seggelink, ged. Enschede 20.06.1751|c|, overl. tussen 1779 en 1788|d|, tr. ca. 1776|d| Gerrit Kromhof, ook Cromhoff|d|, ged. 27.09.1744, fabrikeur, overl. Enschede 11.06.1824, z.v. Lambert Kromhof en Fenneken Zwartkate.
Uit het huwelijk Kromhof-Seggelink: Fenneken, ged. Enschede 10.12.1777|a|, w.s. jonggestorven; Fenneken, ged. Enschede 17.10.1779|b|.
Gerrit Kromhof tr. 2e 1788|d| Hendrika ter Meulen, geb. Gronau 25.07.1763, overl. Enschede 29.12.1847, begr. Enschede (Boerenkerkhof)|j|, d.v. Barend ter Meulen en Anna Christina Wilderink; uit dit huwelijk vijf kinderen.
 Het echtpaar Kromhof-ter Meulen vormt tevens de kwartieren [22]/[23] in de Kwartierstaat Gerrit Albertus Lasonder (1882-1944).

Uit het huwelijk Zegelink-ten Vaarde:

2.                  Henrik, ged. Enschede 03.11.1754|f|, w.s. jong gestorven.

3.                  Henrik, ged. Enschede 16.11.1755|g|, w.s. jong gestorven.

4.                  Henrik, ged. Enschede 17.07.1757|h|, w.s. jong gestorven

5.                  Henricus, ged. Enschede 20.08.1758|e|.

 

Noten: |a| inv.127 p.16 {moeder Hermina Seggelink}; |b| inv.127 p.13; |c| inv.126 p.82 {Harmina Zegelink}; |d| A. Benthem Gz, Geschiedenis van Enschede en zijne naaste omgeving, 2e druk, 1920, p.647; |e| inv.126 p.100; |f| inv.126 p.91; |g| inv.126 p.93; |h| inv.126 p.97; |i| Twente Bestand; |j| geb. 18.07 (online-begraafplaatsen dot nl).

 


terug naar overzicht Seggelinck, Seggelink, Zegeling, Zegelink, Zeggelink en Zeggelt