Familie Seggelink (9)

 

(Amsterdam)

 

Deze genealogie betreft de nazaten van Hendrik Seggelink en Gesina Denekamp.

 

Hun relatie met de families Zeggelt en Zeggelink in Twente is nog in onderzoek.

 

In deze ingekorte versie zijn geen (vermoedelijk nog) levende nazaten opgenomen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, maart 2005 (laatst herzien mei 2022)

 


 

0. Seggelink.

Kinderen:

1.                  Hendrik Seggelink; volgt I.

2.                  Dina Seggelink, doopgetuige Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 22.05.1785.

3.                  Pieter Seggelink, doopgetuige Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 07.02.1794.

 


 

I.  Hendrik Seggelink, doopgetuige Amsterdam (De Liefde (rk)) 17.03.1805 en Amsterdam (De Pool (rk)) 06.05.1809, otr. Amsterdam 16.07.1784|d| Gesina Denekamp, doopgetuige Amsterdam (De Liefde (rk)) 17.03.1805 en 25.06.1806.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bernardus Seggelink, geb. Amsterdam 1785; volgt II.

2.                  Margareta Maria Seggelink, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 23.02.1787, w.s. jonggestorven.

3.                  Margareta Maria Seggelink, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 15.03.1789, doopgetuige Amsterdam (De Pool (rk)) 21.06.1808.

4.                  Joannes Seggelink, Jan, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 05.07.1791|c|, doopgetuige Amsterdam (De Posthoorn (rk)) 19.05.1810.

5.                  Alida Seggelink, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 07.02.1794|b|, doopgetuige Amsterdam (De Posthoorn (rk)) 19.05.1810, tr. Amsterdam 24.09.1817 Petrus Goossens, ged. Amsterdam (Kerk De Toren (rk)) 23.05.1798, kuipersknecht, z.v. Henricus Joannes Goossens en Joanna Elisabeth Aken.
Uit dit huwelijk: Joanna Elisabeth, geb. Amsterdam ca. 1818, overl. na 1841.

 

Noten: |b| get. Pieter Seggelink en Gesina Sneijders; |c| ‘doopbewijs verstrekt’; |d| Zeklink.

 


 

II.  Bernardus Seggelink, z.v. I, ged. Amsterdam (Mozes- en Aäronkerk (rk)) 22.05.1785|a|, sjouwer (1830), overl. na 1828, otr. Amsterdam 04.01.1805 Alida Tussing, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 27.04.1783, werkster (1851), overl. na 1828, d.v. Harmanus Tussing en Susanna Schevalier|e|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Henricus Seggeling, ged. Amsterdam (De Liefde (rk)) 17.03.1805|c|, begr. Amsterdam (Kinderlijken) 10.08.1805.

2.                  Henricus Seggelink, geb. Amsterdam 1806; volgt III.

3.                  Antonius Hermanus Segling, ged. Amsterdam (De Pool (rk)) 21.06.1808|d|.

4.                  Bernardus Seggeling, ged. Amsterdam (De Posthoorn (rk)) 19.05.1810|b|.

5.                  Susanna Alida Seggelink, geb. Amsterdam 05.12.1814.

6.                  Mauritius Seggelink, geb. Amsterdam 20.07.1817.

7.                  Alida Seggelink, geb. Amsterdam 20.08.1827, dienstbaar (1851), tr. Amsterdam 14.05.1851 Hubert Kraan, geb. Amsterdam 30.01.1827, scheepstoetuiger, z.v. Jan Willem Kraan en Willemina Adriana van Veeren.
Uit dit huwelijk: Bernardus, geb. Amsterdam ca. 1861, overl. Medemblik 05.10.1924.

 

Noten: |a| get. Dina Seggelink; |b| get. Jan Seggeling en Alida Seggeling; |c| get. Henricus Seggeling en Gezina Denekamp; |d| Segling, get. Antonius Valk en Margaretha Maria Segling; |e| bij twee andere dopen: Chevalier.

 


 

III.  Henricus Seggelink, z.v. II, ged. Amsterdam (De Liefde (rk)) 25.06.1806|a||b|, verlakker (1830), kunstlakker (1860,1864), verlakker (1864,1865,1869), overl. Amsterdam 12.12.1887, tr. Amsterdam 02.06.1830 Elisabet van Oosthuijsen, geb. Amsterdam 10.03.1802, ged. Amsterdam (Westerkerk) 28.03.1802, overl. Amsterdam 18.01.1880, d.v. Lambertus van Oosthuijsen en Wilmpje Soor.

Uit dit huwelijk:

1.                  Henricus Seggelink, geb. Amsterdam 20.03.1831, kunstlakker (1860), tr. Amsterdam 25.04.1860 Imkje de Bree, geb. Leeuwarden 29.12.1835|c|, naaister (1860), d.v. Jan de Bree en Johanna Henrica Fritz.
     IdB tr. 1e Amsterdam 13.04.1859 Martinus de Leeuw, geb. Wormerveer ca. 1823, scheepstimmerman, overl. tussen 1859 en 1860, z.v. Martinis de Leeuw en Geertje Nijbakker.

2.                  Elizabet Seggelink, geb. Amsterdam 12.09.1834, dienstbaar (1865), tr. Amsterdam 17.05.1865 Andreas Speer, geb. Amsterdam 16.01.1838, koperslager, overl. Amsterdam 10.08.1893, z.v. Andreas Speer en Johanna Rosina Schusler.
Uit dit huwelijk: Elisabeth, geb. ca. 1868, overl. Amsterdam 28.02.1893|d|; H.W.F., geb. voor 1893.

3.                  Francina Seggelink, geb. Amsterdam 22.12.1837, overl. na 1891, tr. Amsterdam 06.04.1864 Johann Hermann Diederich Dierker, geb. Amsterdam 13.05.1839, smid, overl. na 1891, z.v. Johann Hermann Diederich Dierker en Aaltje ter Wal.
Uit dit huwelijk: Francina, geb. Amsterdam ca. 1868, overl. na 1902; Johann Hermann Diederich, geb. Amsterdam ca. 1881, overl. na 1910.

4.                  Jan Josua Seggelink, geb. Amsterdam 1840; volgt IV.

5.                  Wilhelmina Seggelink, geb. Amsterdam 01.06.1843, tr. Amsterdam 03.06.1869 Lodewijk Wouter Lämle, geb. Amsterdam 15.06.1842, schoenmaker, overl. 24.10.1882, z.v. Johann Adam Lämle en Rijntje Renden.
Uit dit huwelijk nagelaten "3 nog zeer jeugdige kinderen".

 

Noten: |a| get. Henricus Segling en Gezina Denekamp; |b| familienaam gewijzigd van Segling in Seggelink 31.03.1830; |c| aangever erkent de vader te zijn; hij is fuselier, afkomstig uit Dokkum; kind erkend door moeder Johanna Hendrica Fritz d.d. 29 december 1858 te Amsterdam (geb.akte Leeuwarden 1835 no.A722); |d| Het nieuws van den dag: kleine courant 03.03.1893 (Seggeling).

 


 

IV. Jan Josua Seggelink, z.v. III, geb. Amsterdam 27.09.1840, kunstlakker (1864), wasverzender (1891,1894,1897), overl. Bloemendaal 23.01.1914, tr. 1e Amsterdam 14.07.1864 Petronella Hendrina Thomas, geb. Amsterdam 10.03.1841, overl. voor 1894, d.v. Jan Johannes Thomas en Elisabeth Paater; tr. 2e Amsterdam 29.03.1894 Martje Schaap, geb. Terschelling 21.09.1854, overl. voor 1914, d.v. Jan Cornelis Schaap en Maria Willems Hutjes.

     MS tr. 1e Amsterdam 09.09.1874 Klaas Kruijff, geb. Den Helder 16.04.1850, schipper, overl. Alkmaar 19.01.1881|a|, z.v. Martinus Kruijff en Trijntje Hubbeling.

Uit het huwelijk Seggelink-Thomas:

1.                  Jan Josua Seggelink, geb. Amsterdam 20.07.1865; volgt V.a.

2.                  Henricus Seggelink, geb. Amsterdam 27.07.1867; volgt V.b.

3.                  Pieter Hendrik Seggelink, geb. Amsterdam 26.01.1872; volgt V.c.

4.                  Woutherus Seggelink, geb. Amsterdam 18.01.1874, bediende (1897).

5.                  Johannes Seggelink, geb. Amsterdam 22.09.1876, kantoorbediende (1898).

 

Noten: |a| ook overl.akte Den Helder 1881 no.44.

 


 

V.a. Jan Josua Seggelink, z.v. IV, geb. Amsterdam 20.07.1865, varensgezel (1891), zeeman (1892,1895), ambtenaar bij de gem. belastingen (1927), sluis- en brugwachter (1927), overl. Amsterdam 29.10.1950, tr. 1e Amsterdam 20.05.1891 Rijkje Frederika Cannemeijer, geb. Amsterdam 18.05.1864, overl. Amsterdam 29.04.1949, d.v. Hendrikus Petrus Johannes Cannemeijer en Johanna Maria Smit; tr. 2e Amsterdam 18.08.1949 Gerregien van Rhee, geb. Zwolle 25.10.1870.

Uit dit huwelijk:

1.                  Rijkje Frederika Seggelink, geb. Amsterdam 24.02.1892|b|, kraamverzorgster, overl. Texel 04.12.1980.

2.                  Jan Josua Seggelink, geb. Amsterdam 23.03.1895, overl. 09.05.1907.

3.                  Hendrik Seggelink, geb. Amsterdam 27.07.1898; volgt VI.a.

4.                  Carolina Seggelink, geb. Amsterdam 24.11.1901, administratrice bij een gem. huishoudschool (1927), overl. 08.02.1986, begr. Den Burg (Alg.Bpl.), otr. Amsterdam 15.02.1927|a|, tr. Amsterdam 02.03.1927 Casper Jacobus Leonardus Sanderse, geb. Amsterdam 14.08.1895, werkman (1927), overl. Amsterdam 16.09.1951, z.v. Leendert Sanderse en Agatha Charlotta Wilhelmina de Leth.
Uit dit huwelijk: Caroline, geb. Amsterdam 21.01.1929, overl. 07.11.2011; Casper Jacobus, geb. 30.11.1934, overl. 04.08.1992.

 

Noten: |a| Algemeen Handelsblad 16.02.1927; |b| aangifte door Francina Baasdorp, vroedvrouw, 38 jr (geb.akte Amsterdam 1892 no.2415).

 


 

VI.a. Hendrik Seggelink, z.v. V.a, geb. Amsterdam 27.07.1898, adsp. pol. opz. te Buitenzorg (1921), pol. opz. 2e kl. te Weltevreden (1923,1925), schipper (1927), wagenstuuder Gem.tram, ass.schipper Gem.veren, overl. Amsterdam 29.10.1981, tr. 1e Cheribon 08.10.1921 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 15.05.1925, ingeschr. ’s-Gravenhage 13.06.1925) Feburina Maspaitela, geb. Soerabaja 06.10.1901, overl. Amsterdam 17.04.1972, d.v. Lefma Maspaitela; tr. 2e Amsterdam 17.08.1927 Everdina Bakker, geb. Amsterdam 25.01.1907, overl. Amsterdam 18.04.1981, d.v. Maarten Bakker en Maria Dorothea Riksen.

     FM tr. Amsterdam 31.07.1940 (echtsch. Amsterdam 30.10.1952) Gerrit IJpma, geb. Purmerend 30.01.1910, chauffeur-monteur, overl. Woensdrecht 01.02.1978, z.v. Gerrit IJpma en Trientje Maurer.

Uit het huwelijk Seggelink-Bakker:

1.                  Hendrik Seggelink, geb. Amsterdam 24.06.1928|a|, overl. Landsmeer 11.03.2010, begr. Landsmeer (Alg.Bpl.).

2.                  dochter Seggelink.

3.                  dochter Seggelink.

4.                  dochter Seggelink.

5.                  dochter Seggelink.

 

Noten: |a| Het volk 26.06.1928.

 


 

V.b.  Henricus Seggelink, z.v. IV, geb. Amsterdam 27.07.1867, klerenbleker, overl. Zeist 21.10.1944, tr. 1e Haarlem 04.09.1890 Margaretha Arons, geb. Haarlem 11.02.1855, overl. Haarlem 12.08.1896, d.v. Jan Anthonie Arons, klerenbleker, en Catharina van der Putten; tr. 2e Haarlem 23.09.1897 Maria Wilhelmina Godefrooij, geb. Haarlem 22.12.1870, overl. Haarlem 19.06.1951, d.v. Johannes Godefrooij (1827-1897), schoenmaker, en Johanna Jansen (1838-1898).

Kind van Margaretha:

1.                  Catharina Adriana Arons, geb. Haarlem 25.10.1889|b|, overl. Haarlem 21.11.1889.

Uit het huwelijk Seggelink-Arons:

2.                  Henricus Seggelink, geb. Haarlem 12.01.1891; volgt VI.b.

3.                  Catharina Margaretha Seggelink, geb. Haarlem 14.04.1893, overl. Haarlem 05.05.1893.

4.                  Bernardus Johannes Jozua Seggelink, geb. Haarlem 20.01.1896, overl. Haarlem 16.08.1896.

Uit het huwelijk Seggelink-Godefrooij:

5.                  Maria Wilhelmina Seggelink, geb. Haarlem 21.08.1902, overl. na 1936, tr. Haarlem 22.02.1928 Pieter Dirk van der Smissen, geb. Stad Doetinchem 30.05.1896, wagenmaker (1928), z.v. Pieter Dirk van der Smissen (1870-1951), machinist, en Dirkje Adriana Koene.

6.                  Elisabeth Seggelink, geb. Haarlem 22.03.1905, overl. na 1944, tr. Haarlem 18.03.1925 Hendrikus Marinus van der Smissen, geb. Amsterdam 07.11.1900, machinepoetser (1925), spoorwegbeambte (1944), overl. Haarlem 18.03.1944, z.v. Pieter Dirk van der Smissen en Dirkje Adriana Koene.

7.                  Jan Jozua Seggelink, geb. Haarlem 05.07.1906; volgt VI.c.

8.                  Bertha Seggelink, geb. Haarlem 16.03.1908, tr. Haarlem 25.07.1928 (echtsch. vonnis Arr.Rb. 08.04.1941, ingeschr. Haarlem 16.,05.1941) Johannes Hooglugt, geb. Amsterdam 15.05.1905, boterhandelaar (1928), los werkman (1941), z.v. Martinus Hooglugt en Rika Meijboom.

9.                  Leonardus Seggelink, geb. Haarlem 24.03.1913; volgt VI.d.

 

Noten: |b| aangifte door Gerardina Hendrika Veen geboren Rengels, oud 38 jr, vroedvrouw (geb.akte Haarlem 1889 no.1467).

 


 

VI.b. Henricus Seggelink, z.v. V.b, geb. Haarlem 12.01.1891, wagenwasscher (1915), chauffeur (1940,1942), overl. Amsterdam 03.07.1942|a|, tr. Haarlem 24.03.1915 Antonia van Rinsum, geb. Valburg 10.01.1888, overl. 12.09.1966, d.v. Hendrik van Rinsum en Johanna Teunissen.

Uit dit huwelijk:

1.                  zoon Seggelink, geb. Haarlem 17.02.1916|d|.

2.                  zoon Seggelink, geb. Haarlem 25.03.1917|e|.

3.                  Maria Antonia Seggelink, geb. Haarlem 16.01.1919|f|, overl. Haarlem 26.08.1955, tr. Haarlem 20.03.1940 Hendrikus Martinus Steffers, geb. Haarlem 23.12.1914, kruideniersbediende, overl. na 1955, z.v. David Steffers, spoorwegarbeider, en Elisabeth Johanna van Heel.

4.                  Antoon Seggelink, geb. Haarlem 06.03.1923; volgt VII.a1.

 

Noten: |a| ook overl.akte Haarlem 1942 no.1045; |d| Nieuwe Haarlemsche courant 19.02.1916; |e| Nieuwe Haarlemsche courant 27.03.1917; |f| Nieuwe Haarlemsche courant 16.01.1919.

 


 

VII.a1. Antoon Seggelink, z.v. VI.b, geb. Haarlem 06.03.1923, overl. voor 2009, tr. Amsterdam 28.01.1948 Jansje Rosenboom, geb. Amsterdam 25.09.1924, atel. naaister, hulp id huish., confectienaaister, overl. Haarlem 29.05.2009, d.v. Arnold Frederik Rosenboom en Jansje Wurms.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

VI.c.  Jan Jozua Seggelink, z.v. V.b, geb. Haarlem 05.07.1906, bankwerker (1936),constructiebankwerker (1942), overl. Bennebroek 23.08.1983, begr. Haarlem (N.Bpl.) 26.08.1983, tr. 1e Haarlem 14.10.1936 Johanna Hendrika Schrijers, geb. Heemstede 27.08.1908, overl. Haarlem 12.11.1940, begr. Haarlem (N.Bpl.), d.v. Bartholomeus Schrijers (1881-1953) en Elisabeth Maria Bruneel (1886-); tr. 2e Heemstede 03.06.1942 Anna Maria Bruneel, geb. Heemstede 30.09.1915, d.v. Lodewijk Desiderius Bruneel, baggerman, en Elisabeth Greveraars.

Uit het huwelijk Seggelink-Bruneel kinderen.

 


 

VI.d. Leonardus Seggelink, z.v. V.b, geb. Haarlem 24.03.1913, klerenbleker, overl. Haarlem 14.01.1999, begr. Haarlem (Bpl.Akendam) 18.01.1999, tr. 1e Haarlem 27.05.1936 Maria Mattilda Kienjet, geb. Haarlem 03.10.1915, d.v. Abraham Philippus Kienjet, los werkman, en Gesina Antonia van der Putten; tr. 2e na 1949 Clara Helena Catharina Hansen, geb. Haarlem 12.10.1911, overl. Haarlem 29.08.1990, begr. Haarlem (N.Bpl.) 31.08.1990, d.v. Jan Hansen, werkman, en Johanna Maria van Schooten.

    CHCH tr. 1e Haarlem 13.03.1935 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem 08.10.1940,  ingeschr. Haarlem 05.06.1941) Hendrikus van Straaten, geb. Haarlem ca. 1916, bloemistknecht, z.v. Gijsbertus Johannes van Straaten, bloemistknecht, en Anna Lijnzaad.

Uit het huwelijk Seggelink-Kienjet kinderen.

Uit het huwelijk Seggelink-Hansen o.a.:

1.                  Jan Josua Seggelink, geb. 1949/1950; volgt VII.a.

 


 

VII.a. Jan Josua Seggelink, z.v. VI.d, geb. ca. 1949/1950, chauffeur, overl. Haarlem 07.02.1983, begr. Haarlem (N.Bpl.) 11.02.1983.

 


 

V.c.  Pieter Hendrik Seggelink, z.v. IV, geb. Amsterdam 26.01.1872, kantoorbediende (1897,1921), overl. Amsterdam 18.10.1950, tr. Amsterdam 24.06.1897 Helena Susanna Elisabeth Schoonhoven, geb. Nieuwer-Amstel 26.03.1870, overl. Amsterdam 28.02.1960, d.v. Martinus Schoonhoven en Maria Catharina Thomas.

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter Hendrik Seggelink, geb. Amsterdam 16.05.1898; volgt VI.e.

2.                  Helena Susanna Elisabeth Seggelink, geb. Amsterdam 27.07.1904, begr. Woerden (Vredehof) 02.12.1969.

 


 

VI.e.  Pieter Hendrik Seggelink, z.v. V.c, geb. Amsterdam 16.05.1898, kantoorbediende (1921), ds. (studie theologie in Apeldoorn), predikant Nederduits Geref. in Rotterdam (Charlois (1938-), predikant Chr. Geref. Kerken in Nederland –o.a. te Zaandam (1947-1956), Maarssen (1956-1963) en Woerden (1963-1969)–, overl. Mijdrecht 27.04.1978, begr. Apeldoorn (Bpl. Soerenseweg), tr. Amsterdam 14.04.1921 Antje Heerding, Annie, geb. Ransdorp 09.07.1895, overl. Woerden 12.03.1974, begr. Apeldoorn (Bpl. Soerenseweg), d.v. Teunis Heerding, koopman, en Lijsbeth van Zalinge.

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter Hendrik Seggelink, geb. Apeldoorn 23.01.1923, overl. Apeldoorn 12.11.1926, begr. Apeldoorn (Bpl. Soerenseweg).

2.                  zoon Seggelink.

3.                  Elisabeth Seggelink, Beb, geb. Amsterdam 23.01.1931, overl. Wijk bij Duurstede 17.01.2003, crem., bijgezet Zeist (Nwe Bpl.), tr. Wijnand van Nimwegen, geb. Utrecht 13.08.1932, overl. Doorn 15.06.2008, crem. Bilthoven, bijgezet Zeist (Nwe Bpl.).

 


 

V.d. Woutherus Seggelink, z.v. IV, geb. Amsterdam 18.01.1874, bediende (1897), naar USA 1912|a|, naturalisatie Kent County (Michigan), woont Grand Rapids MI (1912,1930), overl. Grand Rapids (Kent County, Michigan) 14.01.1938, begr. Rosedale Memorial Park (Tallmadge, Ottawa County, Michigan) 17.01.1938, tr. voor 1914 Cornelia van Leeuwen, geb. NL ca. 1883, housewife (1912).

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelia P. Seggelink, geb. MI ca. 1914.

2.                  Anna M. Seggelink, geb. MI ca. 1916.

3.                  Woutherus Seggelink, geb. MI ca. 1917.

 

Noten: |a| aankomst Ellis Island 19.06.1912 (met de Rijndam uit Rotterdam).

 


terug naar overzicht Seggelinck, Seggelink, Zegeling, Zegelink, Zeggelink en Zeggelt