Familie Seggelink (1)

 

Seggelink/Seggelinck/Seggeling/(klein) Zeggelink

 

(Beltrum/Groenlo/Eibergen/Oldenzaal/Bergh/USA)

 

 

Deze familie stamt af van Berent Segelinck – zoon van Jan –, die in 1696 trouwde met Hermken Camphuis en in 1707 met Maria Wolterink. Hun relatie met de familie Seggelink (2) , eveneens uit Beltrum, is nog in onderzoek. Naast deze twee families uit Beltrum zijn er takken Zeggelt, Zeggelink, Zegeling, Zegelink e.a. afkomstig uit Twente.

 

Een belangrijke bijdrage aan deze genealogie is geleverd door Lois McMillan-Seggelink te Huntsville AL (USA) (nummer VII.h.4).

 

De schrijfwijze van de naam Seggelink varieerde in vroeger tijd. Heden ten dage komen voor Seggelinck (met name Bergh), Seggeling en Seggelink (met name USA), Zeggelink (met name Oldenzaal/Enschede) en klein Zeggelink (met name Groenlo).

 

In deze ingekorte versie zijn geen (vermoedelijk nog) levende nazaten opgenomen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2000 (laatst herzien januari  2022)

 


 

I.  Jan Segelinck, tr.|a| NN.

Uit dit huwelijk:

1.                  Berent; volgt II.

 

Noten: |a| Trouwboek Groenlo (ndg) begint in 1684.

 


 

II.  Berent Segelinck, Segeling/Seggelink, z.v. I, doopgetuige (1692,1701), won. Beltrum (1707), overl. tussen 29.10.1730 en 28.10.1742, otr. Winterswijk 26.07.1696, otr. 1e Groenlo 21.07.1696|a|, tr. Groenlo 30.08.1696 Hermken Camphuis, uit Meddo, ing. lidmaat Groenlo 23.12.1697|b|, overl. tussen 1702 en 1707, d.v. Jan Camphuis; otr. 2e Groenlo 09.10.1707|c|, tr. Groenlo 27.11.1707 Maria Wolterink, uit Kerspel van Vreden.

Uit het huwelijk Segelinck-Camphuis:

1.                  Jan, ged. Groenlo 19.06.1698|j|.

2.                  Grietjen Seggelinck|l|, ged. Groenlo 14.04.1700|k|, won. Lievelde (1749), tr. 1e Groenlo 29.10.1730|p| Koene/Kune Gelsinck/Gelsing, woont Lievelde (1730), overl. tussen 1743 en 1749, z.v. Willem Gelsinck; 2e otr. Lichtenvoorde 24.08.1749|q|, tr. Groenlo 27.09.1749|y| Berent Nijenhuis/Niuenhuis, won. Beltrum (1749), z.v. Jan Nijenhuis, wedr van Bene te Brinke.
Uit het huwelijk Gelsinck-Seggelinck: Willem Gelsinck, geb. Lievelde, ged. Lichtenvoorde 08.02.1733; Jan Gelsinck, ged. Lichtenvoorde 12.04.1737|r|; Harmen Gelsinck, ged. Lichtenvoorde 08.03.1739|s|; Hendersken Gelsink, ged. Lichtenvoorde 22.12.1743|t|.

3.                  Margriete|l|, ged. Groenlo 12.11.1702|d|.

Uit het huwelijk Segelinck-Wolterink:

4.                  Janna, ged. Groenlo 04.11.1708|e|.

5.                  Engele, ged. Groenlo 15.10.1713|f|.

6.                  Berent, geb. Beltrum 1716; volgt III.

7.                  Johannes, ged. Groenlo 11.06.1719|h|.

8.                  Henrick, ged. Groenlo 09.11.1721|i|.

Waarschijnlijk uit een van beide huwelijken:

9.                  Harmen Seggelinck, won. Beltrum, begr. Groenlo(Beltrum) 08.12.1769|w|, tr. Groenlo 28.10.1742|u| Aeltjen Plekkenpoel, won. Groenlo, begr. Groenlo 31.01.1771|v|.
     Aeltjen Pleckepoel tr. 1e Groenlo 22.08.1738 Berent Kolckman, overl. voor 1742.
     Berent Kolckman tr. 1e voor 1738 Aaltjen Krabben onder Lichtenvoorde, overl. voor 1738.

 

Noten: |a| RBS 793 p.140 #1; |b| RBS 793 p.278 #9 (met attestatie uit Winterswijk); |c| RBS 793 p.316 #2; |d| RBS 791.2 p.17 #5; |e| RBS 791.2 p.68 #4; |f| RBS 791.2 p.136 #3;  |h| RBS 791.2 p.188 #5; |i| RBS 791.2 p.208 #7; |j| rbs 791.1 P.41 #25; |k| RBS 791.1 p.47 #22 {Griete}; |l| hierbij neem ik aan dat de Grietjen die in 1730 trouwt dezelfde is als Griete, geb. 1700, en niet Margriete, geb. 1702; het is evenwel ook goed mogelijk dat Griete jong gestorven is en dat Margriete in 1730 Grietjen werd genoemd; |p| RBS 794.1 p.213 #2; |q| RBS 794.1 p.352 #6 {Griete Segling} & RBS 1041.2 p.233 #2 {Nijenhuis; met att. naar Groenlo} & RBS 1041.1 p.175 #7; |r| RBS 1039 p.137 #6; |s| RBS 1040 p.194 #1; |t| RBS 1040 p.228 #3; |u| RBS 794.1 p.307 #1; |v| RBS 795.2 p.50 #17 {in Grol pro deo overluit het kleine laken overgelegen}; |w| RBS 795.2 p.44 #18; |y| RBS 794.1 p.352 #6 {Griete Segling}.

 


 

III.  Bernardus Seggelinck, z.v. II, geb. Beltrum, ged. Groenlo 10.04.1716|f||g|, woont Beltrum (1772), overl. Beltrum 22.10.1776, tr. 1e Groenlo 08.09.1743|k| Aaltjen/Aleijda Slots/Schlot, doopgetuige (1750,1765), overluit Beltrum 16.03.1772|l|, d.v. Peter Slots, won. Zieuwent; otr./tr. 2e Groenlo 21.08/13.09.1772|c| en Groenlo (rk) 09.09.1772|a| Benedicta Spilman/Spilleman, Be(e)ne, geb. Groenlo(Avest) 1733, doopgetuige (1797,1798), overl. Beltrum 22.02.1813, d.v. Berent Spilman en ... Peertgen.

Uit het huwelijk Seggelinck-Sloots:

1.                  Bernardina Segelink, ged. (rk) Groenlo 10.08.1745|j|, ged. 01.10.1745|h|.

2.                  Petrus Seggelinck, geb. Beltrum 1748; volgt IV.a.

3.                  Joannes Henricus Klein Seggelinck, geb. Beltrum 1752; volgt IV.b.

4.                   Bernardus klein Seggelink, geb. Beltrum 27.08.1754, ged. (rk) Groenlo 28.08.1754|i|, otr. Groenlo 04.09.1784|j|, tr. Groenlo (rk) 25.09.1784|k| (of 26??)|m| Elsken Abbink, won. Eefsel.
     EA tr. 1e voor 1784 Teunis Roumate/Rumathe, overl. voor 1784.

Uit het huwelijk Segelinck-Spilman:

5.                  Jan klein Seggelink, ged. Beltrum ca. 1772, otr. Beltrum 12.02.1802|d|, tr. Groenlo (rk) 01.03.1802|e| Garritjen Weidemans, geb./won. Avest ca. 1767, d.v. Jan Weidemans en Engele Assink.

6.                  Albertus, geb. Beltrum 1773; volgt IV.c.

7.                  Bernardus, geb. Beltrum 1775; volgt IV.d.

 

Noten: |a| RBS 797.2 p.27 #3 {getuigen Theodrus te Kreil, Joanna Ravehorst, Antonius Sweers en Phenenna(?) Drabers}; |c| RBS 794.2 p.55 #5 {Berent Klein Seggelink, weduwnaar Aeltien Seggelink}; |d| RBS 618.1 p.139 #2; |e| RBS 797.2 p.160 #3; |f| RBS 791.2 p.158 #5; |g| volgens anderen 16.04.1716; |h| (bron?) Berendina, doopgetuigen Johannes Sloots en Engelberta Seggelink; |j| RBS 794.2 p.114 #7; |k| RBS 797.2 p.76 #1; |i| RBS 796 p.187 #5 {moeder Aleijda Wolters}; |j| RBS 796 p.26 #5 {get. Joannis Schlot en Engelberta Segelinck}; |k| RBS 794.1 p.314 #4; |l| RBS 795.2 p.56 #10; |m| 27.09 en Elisabeth Abbinck volgens J.B.F. Boekelder, Grolsche Huwelijken 1766/1942, p.200.

 


 

IV.a.  Petrus Seggelinck, P(i)eter, z.v. III, geb. Beltrum, ged. Groenlo (rk) 01.11.1748|i|, won. Beltrum (1782), op Rumathe (1787), op de Boterkamp (1790), in den Botterkamp (1797), woont Eefsele (1806), doopgetuige (1799,1803), overl. voor 1826, otr. Groenlo 15.06.1782|d|, tr. Groenlo 07.07.1782|d||j| Gesina Sweers, geb. ca. 1764, won. Beltrum (1782), overl. Groenlo 16.07.1826, d.v. Reinder Sweers en Joanna Hones.

Uit dit huwelijk:

1.                  Joannes Bernardus Seggelinck, geb. Groenlo 1787; volgt V.a.

2.                  Gerarda Seggelinck, Grada, ged. (rk) Groenlo 29.01.1790|c|, begr. Groenlo 13.06.1806|g|.

3.                  Joannes Henricus Seggelinck, ged. (rk) Groenlo 25.01.1797|a|.

4.                  Albertus Joannes Seggelinck, ged. (rk) Groenlo 16.04.1793|b|, begr. Groenlo 28.04.1806|f|.

5.                  Garret Jan Seggelinck, begr. Groenlo 29.03.1798|e|.

 

Noten: |a| RBS 797 p.244 #4 {get. Albertus Seggelinck en Angela Maria Sweers}; |b| RBS 797 p.216 #9; |c| RBS 797 p.186 #7; |d| RBS 797.2 p.67 #1 & 794.2 p.102 #3; |e| RBS 795.2 p.152 #2; |f| RBS 795.2 p.188 #7; |g|  RBS 795.2 p.188 #19; |i| RBS 796 p.71 #5 {moeder: Aleijda Peters}: |j| 06.07 volgens J.B.F. Boekelder in Grolsche Huwelijken 1766/1942, p.200.

 


 

V.a.  Johannes Bernardus Seggelinck, Berend|b|, z.v. IV.a, ged. Groenlo (rk) 06.02.1787|h|, bouwman te Groenlo, woont Schependom no.29 (1852,1859), overl. Groenlo 26.04.1859, otr. Groenlo (rk) 18.04.1809|a|, tr. Groenlo 12.05.1809 Jenneken Buurseweide, ook Beurseweijde, geb. Eibergen ca. 1779 / Beltrum ca. 1781, overl. Groenlo 25.08.1852, d.v. Gerrit Buurseweide en Harmina te Braak.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerarda, ged. Groenlo (rk) 11.12.1810|c|.

2.                  Gerrit Jan Zeggelink, geb. Groenlo 04.10.1813; volgt VI.a. (Tak Zeggelink)

3.                  Albartus klein Zeggelink, geb. Groenlo 31.08.1816; volgt VI.b. (Tak klein Zeggelink).

4.                  Harmina Seggelinck, geb. Groenlo 27.03.1820, dienstmeid (1842), won. Schependom Groenlo (1842), overl. Groenlo 01.07.1860, tr. Groenlo 04.05.1842 Antonius Jacobus Coenderink, geb. Schependom Groenlo ca. 1809, landbouwer (1842.1851), landman (1858), dagloner (1860), overl. Groenlo 08.02.1887, z.v. Antonius Coenderink en Albertina Kaarnebek.
Uit dit huwelijk: Johanna Berendina, geb. Groenlo 10.12.1844, overl. Groenlo 02.07.1851; Gerarda Johanna, geb. Groenlo 06.07.1848, overl. Groenlo 15.07.1894; Johanna Antonetta, geb. Groenlo 27.05.1851, overl. Zwolle (Eibergen) 03.08.1900; Johanna Berendina, geb. Groenlo 04.02.1855, overl. Groenlo 04.01.1950; Maria, geb. Groenlo 28.03.1858, overl. Groenlo 13.08.1858.

5.                  Johannes Seggelinck, geb. Groenlo 01.12.1822; volgt VI.c.

 

Noten: |a| RBS 803 p.39 #1 & RBS 803.2 p.171 #2; |b| Berend bij geboorte Gerrit Jan (1813) (geen geboorteplaats van Berend genoemd), Joannis Bernardus bij overlijden echtgenote (1852), JB Seggelinck bij huwelijk Harmina (1820), Johannes Bernardus bij eigen overlijden (1859); |c| RBS 797 p.392 #4 {get. Petrus Zeggelink}; |h| RBS 797 p.161 #4 (06.01 volgens J. Boekelder, Alfabetisch register doopboeken Groenlo 1743/1811).

 


Tak Zeggelink

 

VI.a.  Garrit Jan Zeggelink, z.v. V.a, geb. Groenlo 04.10.1813, landbouwer, overl. Groenlo 27.05.1885, tr. Groenlo 03.06.1841|a| Joanna Sonderen, geb. Groenlo ca. 1811, overl. Groenlo 13.11.1878|b|, d.v. Johannes Sonderen. [Huis no.19 in Schependom van Groenlo (1842); huis B119 (1885)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Grada Zeggelink, geb. Groenlo 19.06.1842, non, van Roosendaal en Nispen naar Paramaribo (1866).

2.                  Harmanus Zeggelink, geb. Groenlo 29.10.1843; volgt VII.a.

3.                  levenloze zoon (tweeling met Harmanus), Groenlo 29.10.1843.

4.                  Johannes Zeggelink, geb. Groenlo 22.08.1845; volgt VII.b.

5.                  Johanna Antonia Zeggelink, geb. Groenlo 12.12.1848, non, in Roosendaal (1872-1875), overl. Woerden 19.12.1923.

6.                  Garrit Jan Zeggelink, geb. Groenlo 19.11.1850, overl. Groenlo 28.08.1852.

 

Noten: |a| 1842 volgens J.B.F. Boekelder, Grolsche huwelijken 1766/1942, p.240; |b| d.v. Antonius Sonderen en Hermina ten Have (overl.akte Groenlo 1878 no.45).

 


 

VII.a.  Harmanus Zeggelink, z.v. VI.a, geb. Groenlo 29.10.1843, bouwman, landbouwer in het Schependom (1879), voerman (1902,1903), landbouwer (1923), overl. Groenlo 14.03.1923, tr. Groenlo (bs) 13.06.1872 en Groenlo (rk) 18.06.1872 Maria Antonia Halinck, geb. Groenlo 06.01.1841, overl. Groenlo 12.10.1926, d.v. Gerardus Joannes Halinck (1803-1882) en Joanna Hofman (ca.1805-1882).

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Margaretha Zeggelink, geb. Groenlo 20.07.1873, vermeld op de ‘lijst der schoolgaande kinderen boven de zes en beneden de twaalf jaren’ van de bijzondere meisjesschool te Groenlo (1881), overl. Groenlo 12.01.1940, tr. Groenlo (bs) 23.04.1902 en Groenlo (rk) 28.04.1902 Johannes klein Avinck, ook klein Avink, Jans, geb. Groenlo 17.06.1870, overl. na 1940, z.v. Jan Willem klein Avinck en Adolphiena Schurinck. [d’n Botterpeter, Eefsele]
Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.                  Grada Hendrika Zeggelink, geb. Groenlo 18.09.1875, overl. Groenlo 04.06.1922, tr. Groenlo (bs) 20.05.1903 en Groenlo (rk) 26.05.1903 Gradus Hendrikus Wolters, Gerardus, geb. Heelweg (Wisch) 01.05.1877, ged. Zieuwent 01.05.1877,

voerman (1903), fabriekarbeider (1906,1922), landbouwer (1939), overl. Groenlo 17.12.1959, z.v. Johannes Wolters en Willemina Dieker.
Uit dit huwelijk: Antonius Johannes, geb. Groenlo 16.05.1906, overl. Groenlo 28.06.1906; Antonius Johannes, geb. Groenlo 21.04.1909; Wilhelmina Hendrika Wolters, geb. Groenlo 08.05.1911, overl. Groenlo 02.05.1939.
     GHW tr. 2e Groenlo 27.09.1922 Berendina Maria klein Zeggelink (1884-1961).

3.                  Hermina Zeggelink, geb. Groenlo 28.03.1879, overl. na 1939, otr. Lichtenvoorde 26.05.1904, tr. Groenlo (bs) 26.05.1904 en Groenlo (rk) 31.05.1904|b| Johannes Antonij Buesink, geb. Lichtenvoorde 14.05.1867, landbouwer, overl. Lichtenvoorde 13.04.1939, z.v. Antonij Buesink (ca.1831-1869) en Maria Frank (ca.1839-1904).
Uit dit huwelijk: Johannes Hermanus, geb. Lichtenvoorde 16.05.1905; Maria Antonia, geb. Lichtenvoorde 06.01.1908; Anna Margaretha, geb. Lichtenvoorde 28.07.1910; Agnes Johanna, geb. Lichtenvoorde xx.01.1912, overl. Lichtenvoorde 19.11.1921.

4.                  Bernardus Johannes Zeggelink, geb. Groenlo 22.03.1880, overl. Groenlo 04.08.1880.

5.                  Bernardus Johannes Zeggelink, geb. Groenlo 10.05.1881, overl. Groenlo 02.11.1881.

 

Noten: |b| Johannes Antonius Beusink.

 


 

VII.b.  Johannes Zeggelink, z.v. VI.a, geb. Groenlo 22.08.1845, timmerman (1873,1881,1902,1903), landbouwer (1875), overl. Groenlo 06.12.1904, tr. Groenlo (bs) 13.02.1873 en Groenlo (rk) 18.02.1873 Antonetta Halinck, Antonia, geb. Groenlo 05.10.1845, overl. Groenlo 06.07.1901, d.v. Gerardus Joannes Halinck (1803-1882) en Joanna Hofman (ca.1805-1882). [Huis no.94 in Schependom van Groenlo (1877,1878); no.97 (1881,1883); no. B91 (1884).]

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Hendrika Zeggelink, geb. Groenlo 06.01.1874, vermeld op de ‘lijst der schoolgaande kinderen boven de zes en beneden de twaalf jaren’ van de bijzondere meisjesschool te Groenlo (1881), dienstbode (1903), overl. Groenlo 25.04.1903.

2.                  Theodora Maria Zeggelink, geb. Groenlo 02(?).01.1877, ged. Groenlo 01.01.1877, overl. Groenlo 22.12.1950, tr. Groenlo (bs) 02.10.1918 en Groenlo (rk) 09.10.1918 Antonius Bernardus klein Bouwhuis, ged. Groenlo 04.09.1893, landbouwer, overl. na 1950, z.v. Jan Hendrik klein Bouwhuis en Hermina Hummelink.

3.                  Johannes Hendrikus Zeggelink, geb. Groenlo 22.06.1875; volgt VIII.a.

4.                  Hermiena Antonia Zeggelink, geb. Groenlo 07.06.1878, dienstbode (1911), tr. Groenlo (bs) 27.09.1911 en Groenlo (rk) 28.09.1911|a| Johannes Bernardus Nijenhuis, geb. Beltrum (Eibergen) 01.10.1878, landbouwer (1904), arbeider (1911), z.v. Hermanus Nijenhuis (ca.1827-1907) en Johanna Gesina Thesseling (ca.1836-1898).
Uit dit huwelijk: Johanna Antonia Gesina, geb. Groenlo xx.11.1914, overl. Groenlo 16.11.1914.
     JBN tr. 1e Eibergen 14.04.1904 Johanna Theodora Gesina Westhoff, geb. Beltrum (Eibergen) 24.10.1883, naaister (1904), costuumnaaister (1910), overl. Groenlo 25.04.1910, d.v. Lambertus Westhoff en Engele Maria Stoteler.

5.                  Bernardus Johannes Zeggelink, geb. Groenlo 22.03.1880, overl. Groenlo 04.08.1880.

6.                  Bernardus Johannes Zeggelink, geb. Groenlo 10.05.1881, overl. Groenlo 02.11.1881.

7.                  levenloze zoon, Groenlo 14.03.1883.

8.                  Theodorus Johannes Zeggelink, geb. Groenlo 04.04.1884.

9.                  Bernardus Johannes Zeggelink, tr. Willemina Mathilda Marguering, geb. Hannover ca. 1882, overl. Zaandam 22.07.1947, d.v. Gerhard Marguering en Maria Meckelenborg.
     1929: “Vanochtend is door de gladheid van den weg een expeditie-auto van de firma Hillen te Zaandam op den rijksstraatsweg Naarden-Muiden gekanteld. De bestuurder, J. Zeggelink uit Zaandam, werd zwaar gewond onder den zwaar beschadigde auto vandaan gehaald en naar de Majella-stichting te Bussum vervoerd.”|b|

10.              Bernardus Johannes Zeggelink, geb. Groenlo 22.10.1887, overl. Zaandam 11.04.1965, tr. Helena Klara Frederica Johanna Busing, geb. Weesp 10.10.1898.

 

Noten: |a| coram Johannes Henricus Nijenhuis en Johannes Henricus Zeggelink; |b| Nieuwe Rotterdamsche Courant, donderdag 14 maart 1929.

 


Tak Zeggelink te Oldenzaal

 

VIII.a.  Johannes Hendrikus Zeggelink, Johan, z.v. VII.b, geb. Groenlo 22.06.1875, timmerman (1902,1930), vermeld op kiezerslijst Oldenzaal 1919-20 (no.1647), overl. Oldenzaal 20.03.1949, tr. Oldenzaal 19.06.1902 Berendina Isidora Loohuis (1877-1929). [...holtend. 41, Oldenzaal 1919]

Uit dit huwelijk:

1.                  Antonius Johannes Zeggelink, geb. Oldenzaal 20.01.1904; volgt IX.a.

2.                  Hermanus Johannes Antonius Zeggelink, geb. Oldenzaal 01.07.1907; volgt IX.b.

3.                  levenloze dochter, Oldenzaal 26.08.1911.

4.                  Johannes Cornelis Zeggelink, geb. Oldenzaal 19.09.1913; volgt IX.c.

5.                  Wieto Zeggelink.

6.                  Ciska Zeggelink.

 


 

IX.a.  Antonius Johannes Zeggelink, z.v. VIII.a, geb. Oldenzaal 20.01.1904, typograaf, overl. Enschede 07.08.1986, tr. Oldenzaal 22.05.1930 Maria Anna Servaes, geb. Maastricht 29.12.1907, strijkster (1930), overl. Enschede 15.01.1991, crem. Usselo 21.01.1991, d.v. Joannes Andreas Hubertus Servaes en Margaretha van der Beesen.

Uit dit huwelijk:

1.                  dochter.

2.                  Johannes Andreas Hubertus Zeggelink, John, geb. Enschede 18.06.1933, overl. voor 2015, tr. An Klein, geb. 04.09.1934, overl. 30.09.2015, begr. Enkhuizen (Gem.Bpl.).

3.                  dochter.

4.                  levenloos kind, Enschede 31.07.1950.

 


 

IX.b.  Hermanus Johannes Antonius Zeggelink, Herman, z.v. VIII.a, geb. Oldenzaal 01.07.1907, grondwerker (1932), electricien, electromonteur, overl. Enschede 30.03.1961, begr. Enschede (RK Gronausestr.), tr. Oldenzaal 24.11.1932 Christina Wilhelmina Johanna Dijkhuis, geb. Oldenzaal 26.08.1914, overl. 21.02.1972, begr. Enschede (RK Gronausestr.), d.v. Gradus Dijkhuis en Johanna Maria Kloppers. [Oldenzaal; Enschede (1956)]

Kinderen van Christina (gewettigd bij het huwelijk|a|):

1.                  Arnoldus Wilhelmus Zeggelink, geb. Oldenzaal 26.04.1930; volgt X.a.

2.                  dochter.

Uit dit huwelijk:

3.                  zoon.

4.                  dochter.

5.                  zoon.

6.                  zoon.

7.                  Christina Hermanna Maria Zeggelink, geb. Oldenzaal 28.05.1939, overl. Borne 04.11.1989, crem. Almelo 09.11.1989.

8.                  dochter.

9.                  dochter.

 

Noten: |a| huw.akte Oldenzaal 1932 no.54.

 


 

X.a.  Arnoldus Wilhelmus Zeggelink, z.v. IX.b, geb. Oldenzaal 26.04.1930, spinner, textielarbeider, medewerker Rinco Campingsport nv, secretaris HDC, overl. Oldenzaal 27.02.1976, begr. Oldenzaal, tr. NN.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

IX.c.  Johannes Cornelis Zeggelink, Johan, z.v. VIII.a, geb. Oldenzaal 19.09.1913, wever (1941), lid OCV De Olewappers, overl. Oldenzaal 01.06.1975, tr. voor 1939 Paulina Francina Maria Boersma, Paula, geb. 06.08.1915, overl. Oldenzaal 24.02.2003, crem. Usselo 28.02.2003.

Uit dit huwelijk:

1.                  zoon.

2.                  Marinus Johannes Hendrikus Zeggelink, geb. Oldenzaal xx.11.1939|a|, overl. Oldenzaal 16.04.1942.

3.                  zoon.

4.                  Wilmy Zeggelink, geb. ca. 1948, overl. Oldenzaal 19.01.2007, crem. Usselo 24.01.2007, tr. NN.

5.                  dochter.

 

Noten: |a| Twentsch dagblad Tubantia 11.11.1939.

 


Tak Klein Zeggelink

 

VI.b.  Albartus klein Zeggelink, z.v. V.a, geb. Groenlo 31.08.1816, boerenwerkdoende (1844), landbouwer (1851,1854), wever (1880,1889), linnenwever (1902), overl. Groenlo 23.02.1902, tr. Groenlo (bs) 30.07.1844 en Groenlo (rk) 03.08.1844 Johanna Berendina Olthuis, geb. Beltrum 06.07.1814, overl. Groenlo 26.10.1874, d.v. Reinder Olthuis, landbouwer, en Johanna Ketterink (ca.1776-1844). [Schependom no.27a (1851), no.36 (1854,1879)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerarda klein Zeggelink, Grada, geb. Groenlo 10.12.1846, landbouwster, overl. Groenlo 20.05.1889, tr. Groenlo (bs) 14.04.1880 en Groenlo (rk) 25.04.1880 Jan Hendrik Giesbers, geb. Groenlo 12.04.1841, dienstknecht te Lichtenvoorde (1880), landbouwer (1881,1888), overl. Groenlo 03.02.1898, z.v. Joannes Henricus Giesbers en Aleyda Nienhuis.
Uit dit huwelijk: levenloze zoon, Groenlo 23.02.1881; Aleida Maria, geb. Groenlo 29.06.1886; levenloze zoon, Groenlo 21.09.1888.

2.                  Johannes Bernardus klein Zeggelink, geb. Groenlo 19.05.1848; volgt VII.c.

3.                  Reindiena klein Zeggelink, geb. Groenlo 08.04.1849.

4.                  Antonius Jacobus klein Zeggelink, geb. Groenlo 03.03.1851; volgt VII.d.

5.                  Johanna Berendina klein Zeggelink, geb. Groenlo 20.09.1854, overl. Groenlo 04.04.1879, begr. Groenlo (rk) (idiota).

6.                  Johannes Hendrikus klein Zeggelink, geb. Groenlo 24.06.1856; volgt VII.e.

7.                  Johanna Maria klein Zeggelink, geb. Groenlo 14.09.1859, overl. Groenlo 24.04.1951, tr. Groenlo (bs) 10.05.1893, tr. Groenlo (rk) 16.05.1893 Hermannus Kiezebrink, geb. Neede 01.01.1861, klompenmaker, overl. Groenlo 10.01.1945, z.v. Hendrik Jan Kiezebrink (ca.1827-1910) en Gezina Willemina Paalhaar (1824-1907).
Uit dit huwelijk: Johannes Albertus, geb. Groenlo 20.07.1895; Johanna Catharina, geb. Groenlo 12.09.1896; Maria Johanna, geb. Groenlo 11.08.1898, overl. Groenlo 12.02.1946; Gezina Johanna, geb. Groenlo 26.09.1900.

 


 

VII.c.  Johannes Bernardus klein Zeggelink, z.v. VI.b, geb. Groenlo 19.05.1848|c|, dagloner (1880,1888), looiersknecht (1902), schoenmaker (1911), baas bij de firma Oosterholt-Wiecherink te Groenlo (1925), eremedaille zilver OON (13.05.1925)|d|, overl. Groenlo 22.04.1928, tr. 1e Groenlo (bs) 12.05.1880 en Groenlo (rk) 20.05.1880 Johanna Berendina Bomers, geb. Eibergen 01.09.1845, landbouwster, overl. Groenlo 22.03.1885, d.v. Gerardus Bomers (ca.1815-1885) en Bernardina Ebberink (ca.1824-1876); tr. 2e Groenlo (bs) 27.05.1885 en Groenlo (rk) 02.06.1885 Harmina Halinck, geb. Groenlo 17.01.1849, dienstbode (1885), overl. Groenlo 25.07.1887, d.v. Gerardus Johannes Halinck (1803-1882), landbouwer, en Joanna Hofman (ca.1805-1882); tr. 3e Groenlo 25.04.1888 Catharina Borghuis, geb. Haaksbergen 08.01.1846, landbouwster, overl. Groenlo 21.11.1930, d.v. Jan Hendrik Borghuis en Hendrika Lankheet.

     1925: “Zeldzaam jubileum. De 80-jarige meesterknecht J.H. klein Zeggelink herdacht gisteren den dag, dat hij gedurende 60 jaar aan de Schoenfabriek der Firma Oosterbeek-Wiegerink te Groenlo werkzaam was. Behalve verschillende huldeblijken overhandigde de burgemeester hem de zilveren eere-medaille der orde van Oranje-Nassau.”|e|.

Uit het huwelijk klein Zeggelink-Bomers:

1.                  Johanna Maria Berendina klein Zeggelink, geb. Groenlo 02.02.1882, tr. Groenlo (bs) 20.09.1911 en Groenlo (rk) 26.09.1911|b| Wilhelmus Bernardus Smeltzer, geb. Groenlo 16.02.1874, borstelmaker, z.v. Antonius Smeltzer (ca.1845-1907) en Aleida Maria Jansen (ca.1848-1923).

2.                  Berendina Maria klein Zeggelink, geb. Groenlo 14.12.1884, ged. Groenlo 14.12.1884, overl. Groenlo 07.10.1961, tr. Groenlo (bs) 27.09.1922 en Groenlo (rk) 03.10.1922 Gradus Hendrikus Wolters (1877-1959).
     GHW tr. 1e Groenlo 1903 Grada Hendrika Zeggelink (1875-1922).

Uit het huwelijk klein Zeggelink-Halinck:

3.                  Johanna Maria klein Zeggelink, geb. Groenlo 03.01.1887, overl. na 1919, tr. 1e Groenlo (bs) 13.05.1914 en Groenlo (rk) 19.05.1914|a| Johannes Gerardus Bonenkamp, geb. Groenlo 03.01.1888, voerman (1914), overl. Groenlo 15.10.1914, z.v. Johannes Bernardus Bonenkamp en Berendina Maria Bieleveld; tr. 2e Groenlo (bs) 17.09.1919 en Groenlo (rk) 23.09.1919 Johannes Nales, ged. Groenlo 19.11.1887, fabrieksarbeider, overl. Groenlo 08.01.1954, z.v. Johannes Antonius Nales en Aleida Maria Bomers (1857-1911).

 

Noten: |a| coram Johannes Theodorus Bonekamp en Maria Berendina klein Zeggelink; |b| coram Johannes Bernardus Smeltzer en Johannes Bernardus klein Zeggelink; |c| volgens GenLias is geboortedatum 18.05.1845 (huw.akte Groenlo 27.05.1885 no.9)(huw.akte Groenlo 25.04.1888 no.5); |d| NRC 19.05.1925; |e| Het Vaderland za 23.05.1925 {leeftijd 3 jaar verschil, tweede voorletter anders, naam fabriek anders dan in NRC}.

 


 

VII.d.  Antonius Jacobus klein Zeggelink, z.v. VI.b, geb. Groenlo 03.03.1851, landbouwer, overl. Groenlo 23.06.1923, tr. Groenlo (bs) 07.06.1899, tr. Groenlo (rk) 13.06.1899|a| Grada Johanna Geerdink, geb. Lichtenvoorde 10.08.1866, dienstbode, overl. Groenlo 17.05.1927, d.v. Hendrik Geerdink (ca.1835-1907) en Johanna Berendina Wieggers (ca.1837-1880). [Schependom (1902)]

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze dochter, Groenlo 07.06.1900, ged. Groenlo (rk) (in utero babt.) 07.06.1900.

2.                  Johanna Berendina klein Zeggelink, geb. Schependom (Groenlo) 08.06.1902, overl. Groenlo 08.05.1912.

3.                  Johannes Bernardus Albertus klein Zeggelink, geb. Groenlo 07.04.1906; volgt VIII.a2.

 

Noten: |a| Grolsche huwelijken {Seggelink}.

 


 

VIII.a2. Johannes Bernardus Albertus klein Zeggelink, z.v. VII.d, geb. Groenlo 07.04.1906, landbouwer, overl. Groenlo 16.08.1963, tr. Groenlo (rk) 18.01.1928 Aleida Jacoba te Brinke, geb. Holterhoek (Eibergen) 18.12.1904|a|, d.v. Hendrik te Brinke, dagloner (1904), landbouwer, en Aleida Maria Lepping.

Uit dit huwelijk:

1.                  Henricus Hermanus Jacobus klein Zeggelink, geb. Groenlo xx.02.1936, overl. Groenlo 02.03.1936.

 

Noten: |a| Aleijda Jakoba.

 


 

VII.e.  Johannes Hendrikus klein Zeggelink, z.v. VI.b, geb. Groenlo 24.06.1856, landbouwer (1891,1896), dagloner (1889,1899), overl. Groenlo 29.05.1936, tr. Groenlo (bs) 09.06.1886 en Groenlo (rk) 10.06.1886 Geertruida Maria Pape, geb. Groenlo 18.02.1864, overl. Groenlo 27.01.1907, d.v. Jan Hendrik Pape (ca.1818-1885) en Gerharda Hofman vulgo Paaijert (ca.1820-1881). [Schependom B14 (1887,1890,1896)].

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Hendrikus klein Zeggelink, geb. Groenlo 21.10.1887, overl. Groenlo 26.02.1888.

2.                  Johannes Hendrikus klein Zeggelink, geb. Groenlo 05.03.1889, overl. Groenlo 03.07.1889.

3.                  Gradus Johannes Cornelis klein Zeggelink, geb. Groenlo 01.12.1890; volgt VIII.b.

4.                  levenloze zoon, Groenlo 17.09.1891.

5.                  Gerharda Johanna klein Zeggelink, geb. Groenlo 26.01.1894, overl. Groenlo 02.09.1896.

6.                  Bernardus Antonius klein Zeggelink, geb. Groenlo 09.04.1897; volgt VII.b2.

7.                  Grada Johanna klein Zeggelink, geb. Groenlo 26.12.1899, overl. Lichtenvoorde 25.05.1954, tr. voor 1928 Wilhelmus Antonius Olijslager, geb. Lichtenvoorde 21.09.1898, slager (1928), fabrieksarbeider (1943), z.v. Gerhardus Johannes Olijslager, schoenmaker, en Johanna Engelina Willemina Elschot.
Uit dit huwelijk: Maria Hermina Berendina, geb. Lichtenvoorde xx.01.1928, overl. Lichtenvoorde 27.01.1928; Antonius Johannes Hendrikus, geb. Lichtenvoorde ca. 1939, overl. Winterswijk 02.12.1943.

8.                  Grada Berendina klein Zeggelink, geb. Groenlo 06.11.1903, overl. 01.02.1995, begr. Beltrum, tr. Groenlo (rk) 25.09.1928|a| Antonius Bernardus te Woerd, geb. Beltrum (Eibergen) 06.06.1900, overl. 27.01.1982, begr. Beltrum, z.v. Johannes Wilhelmus te Woerd, landbouwer, en Johanna Fredrika te Woerd.

9.                  Gerardus Hermanus klein Zeggelink, geb. Groenlo 27.01.1907, overl. Beltrum 13.10.1985, begr. Zieuwent 17.10.1985, tr. Groenlo (rk) 14.06.1938|b| Hendrika Maria Huurneman, ged. Groenlo 06.07.1914, overl. voor 1985, d.v. Johannes Bernardus Huurneman, landbouwer, en Johanna Maria Bonenkamp.

 

Noten: |a| coram Bernardus Antonius kl.Z. en Berendina J.M. te Woerd; |b| Bernardus klein Z. en Maria Huurneman.

 


 

VIII.b.  Gradus Johannes Cornelis klein Zeggelink, z.v. VII.e, geb. Groenlo 01.12.1890, landbouwer, tr. Eibergen 13.01.1921 Grada Johanna Abbink, geb. Eibergen 01.04.1890, overl. Groenlo 29.11.1958, d.v. Jan Hendrik Abbink en Gerardina Gesina Poelhuis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Grada Maria klein Zeggelink, geb. Groenlo ca. 1922, dienstbode (1946), tr. Groenlo 08.05.1946 Antonius Johannes Boomgaars, geb. Eibergen 23.01.1918, landbouwer, z.v. Johannes Bernardus Boomgaars, landbouwer, en Wilhelmina klein Gunnewiek.

2.                  Grada Johanna klein Zeggelink, geb. Groenlo ca. 1923, tr. Groenlo 14.08.1946 Wilhelmus Hendrikus Overbekking, geb. Groenlo 09.10.1922, houtbewerker, z.v. Gradus Johannes Overbekking, kleermaker, en Grada Berendina Maria Meijer.

3.                  levenloze dochter, Groenlo 17.09.1926.

4.                  levenloze dochter, Groenlo 19.02.1928.

5.                  levenloze zoon, Groenlo 15.05.1930.

6.                  levenloze zoon, Groenlo 09.07.1933.

 


 

VII.b2. Bernardus Antonius klein Zeggelink, z.v. VII.e, geb. Groenlo 09.04.1897, landbouwer, overl. 11.05.1973, begr. Beltrum, tr. Eibergen 06.06.1929 Maria Wilhelmina Wielakker, geb. Beltrum (Eibergen) 08.05.1900, overl. 03.04.1977, begr. Beltrum, d.v. Johannes Wilhelmus Wielakker, rijkswegwerker (1900), landbouwer (1929), en Anna Maria te Borne.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Henricus klein Zeggelink, geb. Beltrum 06.12.1931, pastor, overl. Rijssen 19.01.2022

2.                  levenloos kind, Eibergen 29.05.1933.

 


 

VI.c.  Johannes Seggelinck, z.v. V.a, geb. Groenlo 01.12.1822, landbouwer, overl. Lichtenvoorde 02.12.1890|d|, tr. Lichtenvoorde (bs) 12.08.1869 en Groenlo (rk) 17.08.1869 Engele Maria Ebberink, geb. Lichtenvoorde 25.09.1830, landbouwster (1860), overl. Lichtenvoorde 05.05.1892, d.v. Hendrikus Ebberink (ca.1799-1857) en Engele Raben (ca.1797-1859). [Lichtenvoorde wijk D no.81 (1890)]

      EME tr. 1e Groenlo (bs) 16.11.1860 en Groenlo (rk) 20.11.1860 Jan Berend Frank, geb. Lichtenvoorde 16.09.1821, landbouwer, overl. Lichtenvoorde 06.10.1868, z.v. Jan Berend Frank en Engele Maria Iekkink; uit dit huwelijk kinderen.

Uit dit huwelijk (vader Seggelink):

1.                  Bernardus Johannes Seggelink, geb. Lichtenvoorde 04.03.1871, ged. Groenlo 05.03.1871, landbouwer, overl. Lichtenvoorde 08.05.1938|b|, tr. Lichtenvoorde (bs) 24.04.1920, tr. Groenlo (rk) 26.04.1920 Johanna Hendrika Lemeler, geb. Lichtenvoorde 24.09.1867, ged. Groenlo 24.09.1867, overl. Lichtenvoorde 03.05.1938|c|, d.v. Gerrit Jan Lemeler (ca.1827-1890) en Gerarda Wolterink|a| (ca.1838-1878).
      JHL tr. 1e Lichtenvoorde 21.09.1901, tr. Groenlo (rk) 24.09.1901 Johannes Antonius groot Avink, geb. Lichtenvoorde 02.08.1866, landbouwer, overl. Lichtenvoorde 25.02.1919, z.v. Jan Derk groot Avink en Willemina Rouwmaat.

 

Noten: |a| Wolterink in huw.akte 1901 en overl.akte 1938, Holterink in huw.akte Lichtenvoorde 1920 no.15 (GenLias); |bc| na elkaar vermeld in de rubriek burgerlijke stand Lichtenvoorde in De Graafschap-bode 13.05.1938; |d| Seggelink.

 


 

IV.b.  Joannes Henricus klein Seggelinck, z.v. III, geb. Beltrum 08.03.1752, ged. (rk) Groenlo 10.03.1752|b|, landbouwer te Beltrum, doet aangifte (1811|i|), overl. Beltrum (Eibergen) 18.04.1832|k|, otr. Beltrum 25.03.1795 |h|, tr. Groenlo (rk) 12.05.1795|c| Bernardina Buinck, of Beuink/Bueiink, geb. Zwolle (bij Groenlo) ca. 1769, landbouwster, overl. Beltrum (Eibergen) 09.11.1828|l|, d.v. Willem Bueiink en Aaltjen Stienkamp.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bernardina klein Seggelinck, ged. Groenlo (rk) 17.11.1797|e|.

2.                  Joannes Wilhelmus, geb. Groenlo 1800; volgt V.b.

3.                  Joanna Seggelink, ged. Groenlo 11.12.1806|f|, landbouwster (1834), overl. Haaksbergen 20.10.1890, tr. Eibergen 30.05.1834 Johannes Wilhelmus Spilleman, geb. Avest 16.08.1798|i|, ged. Groenlo 16.08.1798|j|, wever (1834,1837), overl. Rekken (Eibergen) 26.02.1888, z.v. Gerardus Joannes Spilleman (-1822|n|) en Cunnegundis Tiggelavend (-1801|m|).
Uit dit huwelijk: Garrit Jan, geb. Rekken (Eibergen) ca. 1835, overl. Rekken (Eibergen) 28.09.1837; Jan Hendrik, geb. Eibergen ca. 1837, overl. Rekken (Eibergen) 03.04.1899; Gerrit Jan, geb. ca. 1840, wever, overl. Rekken (Eibergen) 01.08.1859; Berendina, geb. Eibergen ca. 1844, overl. Haaksbergen 04.04.1915.

 

Noten: |b| RBS 796 p.143 #1; |c| RBS 797.2 p.120 #1 & RBS 797.3; |e| RBS 797 p.252 #8 {moeder: Bernardina Visser(!); get. Bernardina Spilleman condicta klein Seggelinck, de grootmoeder}; |f| RBS 797 p.335 #4 {get. Albertus Seggelink}; |g| RBS 618 p.77 #2; |h| RBS 618.1 p.6 #2; |i| bevolkingsregister Rekken (R. Winkelhorst); |j| RBS 797 p.258 #4 (get. Bernardina Spilleman dicta klein Seggelink, de grootmoeder); |k| Jan Hendrik klein Zeggelink (overl.akte Eibergen 1832 no.37); |l| Buinck, ook Boeijink, e.v. klein Segelinck (overl.akte Eibergen 1828 no.62); |m| ‘Kunne Tiggelavnt, de vrou van Gerrit Jan Spilman’; |n| ‘Gerrit Jan Spilman, wedn.v. Kuene Ticheloven’.

 


 

V.b.  Joannes Wilhelmus klein Segelink of Zeggelink, Jan Willem, z.v. IV.b, ged. Groenlo (rk) 20.10.1800|f|, landbouwer, landbouwer te Beltrum (1842), overl. na 1845, tr. 1e Eibergen (bs) 30.03.1825|g|, tr. Groenlo (rk) 26.04.1825|e| Gerarda Gelinck, ook Koenderink|e|, geb. Zwolle (Eibergen) ca. 1786, landbouwster, overl. Beltrum (Eibergen) 21.04.1841, d.v. Hermannus Gelinck op Koenderink; tr. 2e Eibergen 25.06.1841 Johanna Maria te Poele, geb. Eibergen 11.06.1816, landbouwster, overl. na 1845, d.v. Einbert te Poele (-1815) en Antonia Leemkamp. [Beltrum no.162 (1845)]

Uit het huwelijk klein Segelink-te Poele:

1.                  Johannes Hendrikus klein Segelink, geb. Eibergen 21.03.1842.

2.                  levenloze dochter, Beltrum (Eibergen) 17.01.1844.

3.                  Antonius klein Segelink, geb. Eibergen 27.08.1845.

 

Noten: |a| met dispensatie (Transcriptie Grolsche huwelijken) Waarom? {Grada Geelink}; |e| Grada Koenderink {overl.akte Eibergen 1841 no.33 & huw.akte Eibergen 25.06.1841}; |f| RBS 797 p.280 #3 {get. Joannes Segelinck}; |g| 1824, klein Seggelink (akte Eibergen).

 


 

IV.c.  Albertus klein Seggelinck of Zegelink, z.v. III, geb. Beltrum, ged. (rk) Groenlo 25.12.1773|b|, overl. Beltrum 12.11.1818|c|, otr. Beltrum 09.11.1805|e|, tr. (rk) Groenlo 26.11.1805|d| Angela Maria Peppelenbos, ook Peplenbos/Pepelenbosch, geb. Avest ca. 1786, overl. Avest (Eibergen 24.04.1843|g|, d.v. Jannes Peppelenbosch en Geertrui Aarink.

     AMP tr. 2e tussen 1805 en 1829 Jan Berend Reinders, geb. Lichtenvoorde ca. 1780, landbouwer, overl. Lievelde (Lichtenvoorde) 23.02.1829, z.v. Harmen Reinders en Berendina Dorsthorst.

Uit dit huwelijk:

1.                  Joannes Bernardus, ged. Groenlo (rk) 04.03.1811|a|.

2.                  Berendina klein Zeggelink, geb. Avest (Eibergen) ca. 1819, overl. Avest (Eibergen) 03.02.1829|f|.

 

Noten: |a| RBS 797 p.395 #6 {get. Petrus Zeggelink}; |b| RBS 797 p.72 #12; |c| e.v. Maria Peppelenbos (overl.akte Beltrum 1818 no.26); |d| RBS 797.2 p.180 #1; |e| RBS 618.2 p.23 #3; |f| vader Albert klein Zeggelink, moeder Maria Peppelenbos (overl.akte Eibergen 1829 no.13); |g| Engele Maria Peppelenbosch (overl.akte Eibergen 1843 no.31).

 


 

IV.d.  Bernardus Seggelink, z.v. III, geb. Beltrum, ged. Groenlo (rk) 24.10.1775|c|, begr. Groenlo 09.12.1808|d|, otr. Borculo 22.01.1800|f|, otr. Amsterdam 14.02.1800|g|, tr. Borculo 17.03.1800 Hermijna ten Harkel, geb. Borculo 08.08.1776, overl. Groenlo 05.05.1830, d.v. Hendrik ten Harkel (1738-1787) en Sophia Dekker (1743-1820).

     Hermijna ten Harkel otr. 2e Groenlo 03.06.1809|e| Johan Bernard Buddingh, geb./won. Bork in het Gr. Hertogdom Bergh ca. 1774, z.v. Johan Hendr. Buddingh en Anna Sophia Kok.

Uit dit huwelijk:

1.                  w.s. Geertruy Zeggelink, begr. Groenlo 28.06.1801|b|.

2.                  Bernardus Hendrikus Seggelink, geb. Groenlo 1802; volgt V.c.

3.                  Hermijna Christina Seggelinck, geb. Groenlo 1806; volgt V.d.

 

Noten: |b| RBS 795.2 p.167 #7; |c| RBS 797 p.86 #11; |d| RBS 795.2 p.196 #8; |e| RBS 803.2 p.173 #3 & RBS 803 p.39 #5; |f| RBS 329 p.11 #1; |g| Johannes kleijn Zeggelink en Harmina ten Harkel.

 


 

V.c.  Bernardus Hendrikus Seggelink, z.v. IV.d, Bernard, ged. (rk) Groenlo 26.09.1802|a|, boerenknecht (1834), landbouwer (1835,1839), overl. Freedom WI 13.03.1876, tr. Eibergen 23.05.1834 Johanna Henrica Stoverinck, geb. Eibergen 28.10.1802|e|, overl. Sapole-Freedom WI 06.09.1896, d.v. Gerardus Stoverinck (1772-1842) en Wilhelmina Helmers (1776-1849).

[Beltrum no.16] [Beltrum no.80 (1835,1839); wonen tot 1868 boerderij De Vos in Beltrum (no. K32), de boerderij van Johanna’s ouders; van Eibergen vertr. naar USA mei 1868]

Opm: Sinds 1897 was De Vos onbewoond; daarna verdwenen; in 1977 opnieuw een woning gebouwd; nu Zieuwentseweg 1a.|f|

Bernardus Hendrikus was boerenknecht bij de familie Schootman te Beltrum. Hij nam in 1824-1826 de militaire dienst waar voor Jannes Schootman, geb. 1806.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bernardus Johannes Hendrikus Seggelinck, geb. Beltrum 17.05.1835; volgt VI.d. [tak USA 1 = Seggeling]

2.                  Maria Hendrika Seggelink, geb. Beltrum (Eibergen) 17.01.1837, vertr. naar USA 21.02.1867|c|, overl. (dysentrie) Cincinnati (Ohio) 07.11.1868, tr. Eibergen 09.02.1863 Gerrit Jan Arink, geb. Eibergen 05.09.1832, overl. Covington (Kentucky) 28.01.1894, z.v. Jan Willem Arink (1776-1848) en Hendrika van Amssen.
Uit dit huwelijk: Johanna Hendrika Arink, geb. Eibergen 17.12.1863, tr. Covington (Kentucky) 04.11.1884 Frank John Rechtin, geb. xx.06.1852; Johanna Maria Arink, geb. Eibergen 24of27.07.1866, overl. Los Angeles (California) 16.05.1956, tr. Covington (Kentucky) 16.06.1885 John August Endermann, geb. Cincinatti (Ohio) 14.09.1860, overl. Covington (Kentucky) 14.09.1934.

     Gerrit Jan Arink tr. 2e Jeannette Wier, geb. 1838, overl. Covington (Kentucky) 07.04.1916; uit dit huwelijk drie zoons en twee dochters (1868-1880)|b|.

3.                  Berendina Hendrika Seggelink, geb. Beltrum (Eibergen) 08.02.1839, vertrekt naar Borculo, overl. Rees 23.08.1916, tr. Rees (rk) 18.02.1868|d| Hermann Kuehnen.

4.                  Johanna Wilhelmina Seggelink, geb. Beltrum (Eibergen) 14.08.1841|g|, vertr. naar USA mei 1868 of 1865|h|, overl. Antigo WI 28.09.1914, begr. Phlox WI 01.10.1914, tr. Little Chute WI 19.08.1867 Theodore Berendsen, geb. Wehl 30.03.1832, naar USA 1865, overl. Marion, Waupaca WI 12.10.1913, begr. Phlox WI.
Uit dit huwelijk vijf dochters en drie zonen.

5.                  Gerardus Seggelink, geb. Beltrum 21.01.1845; volgt VI.e. [tak USA 2 = Seggelink]

 

Noten: |a| RBS 797 p.296 #7; |b| hiervan stamt af Paul Arink <parinkATbell.net>; |c| opgave door Alice Verhasselt via Lois Seggelink McMillan; |d| Henrica volgens IGI; |e| 1804 volgens Jan Vos; |f| letter by Jan Vos to Lois Seggelink (21.05.2000); |g| 1842 volgens bidprentje 1914; |h| zie noot bij broer Gerardus.

 


Tak USA 1 = Seggeling

 

VI.d.  Bernardus Johannes Hendrikus Seggelinck, later: Seggeling|a|, z.v. V.c, geb. Beltrum (Eibergen) 17.05.1835, landbouwer, vertr. naar USA 1865, woont Freedom (1865-ca.1901), De Pere (ca.1901-ca.1906) en Kaukauna (ca.1906-1917)|d|, overl. Kaukauna WI 26.11.1917, tr. St.Nicholas-Freedom WI 13.01.1871 of 12.11.1871|c| Wilhelmina Weyenberg, Mary, geb. Oeffelt 23.04.1848, overl. Kaukauna WI 28.02.1912, begr. Kaukauna WI 02.03.1912, d.v. Martin Weyenberg (1819-1906) en Petronella Ebben (1819-1895).

Uit dit huwelijk:

1.                  John Seggeling, geb. Freedom WI 24.10.1872, overl. voor 1912|bc|.

2.                   Martha Seggeling, Minnie, geb. Freedom WI 26.02.1875, overl. Kaukauna WI 17.06.1944, tr. Outagamie County WI 06.11.1894 Theodore Vandenbroek, geb. Freedom WI 1874.
Uit dit huwelijk o.a. Bernard Vandenbroek, “somewhere in France” with Pershing’s Sammies (nov.1917)|b| en Gilbert Vandenbroek.

3.                  Peter Anton Seggeling, Anton, geb. Freedom WI 26.10.1876, woont Primeville OR (1917).

4.                  Lambert Seggeling, geb. Freedom WI 15.02.1878, overl. voor 1912|bc|.

5.                  Bernardine Delia Seggeling, geb. Freedom WI 13.08.1880, woont Menasha (1911), overl. Waupaca WI 17.12.1963, tr. Freedom WI 21.04.1896 Martin Weyenberg, geb. Wrightstown WI 19.06.1871, overl. Menasha WI 14.07.1935, begr. Neenah WI, z.v. Henry Weyenberg (1847-1908) en Annie Esler (1851-1890).
Uit dit huwelijk drie dochters en twee zonen (1897‑1907), o.a. Betty Weyenberg Goss.

6.                  Gilbert Seggelinck/Seggeling, geb. Freedom WI 1884; volgt VII.e2.

7.                  Ella Seggelinck/Seggeling, geb. Freedom WI 21.06.1889, overl. Kaukauna WI 11.06.1964, begr. Appleton WI, tr. Kaukauna WI 20.01.1920 William Bay, geb. Kaukauna WI 20.02.1885.

 

Noten: |a| vanaf huwelijk in 1871; |b| obituary Bernard Seggeling in Kaukauna Star 29.11.1917; |c| obituary Mary Seggelink in Kaukauna Star 29.01.1912; |d| obituary Mary Seggelink in Kaukauna Times 01.03.1912.

 


 

VII.e2.  Gilbert Seggeling, z.v. VI.d, geb. Freedom WI 1884|a|, woont Appleton WI (1911), woont Kaukauna WI (1917), tr. 1e Outagamie County WI 09.10.1899 (echtsch.) Petronella Jansen, Nellie, geb. Little Chute (Outagamie County WI), d.v. William Jansen en Mary Vandenheuvel; tr. 2e na 1920 Nellie Verstegen.

Uit het huwelijk Seggeling-Jansen:

1.      William Seggeling, geb. Appleton 17.10.1904; volgt VIII.d.

 

Noten: |a| twijfelachtig gelet op leeftijd bij huwelijk.

 


 

VIII.d.  William Seggeling, z.v. VII.e2, geb. Appleton (Outagamie County WI) 17.10.1904, SSN 392-05-7572 (issued WI before 1952), overl. Neenah (Winnebago County WI) 27.03.1991, tr. Kaukauna WI 1929 Caroline Pahl, geb. Kaukauna WI ca. 1907, d.v. August Pahl en Catherine Spohn. [Neenah 2001]

Uit dit huwelijk kinderen en kleinkinderen.

 


Tak USA 2 = Seggelink

 

VI.e.  Gerardus Seggelink, George (na 1868?), z.v. V.c, geb. Beltrum (Eibergen) 21.01.1845, landbouwer, vertr. naar USA mei 1868|h| of 1865|i|, woont Manitowoc (1917), overl. Manitowoc WI 27.02.1920, begr. Holy Cross Cemetery (Kaukauna, Outagamie County, Wisconsin) 01.03.1920, tr. St.Nicholas Church te Freedom WI 27.04.1874|d||e| Theodora Rohlfink, Dora, ook Roelfink|f|, geb. Hurl (bij Rees in Pruissen) 31.10.1847|a|, overl. Wisconsin 09.03.1925, begr. Holy Cross Cemetery (Kaukauna, Outagamie County, Wisconsin), d.v. Carolus Rolfing|b| (1802-1851) en Gertrude Kruse|c| (1817-).

Uit dit huwelijk:

1.                  Charles Bernard Seggelink, geb. Wisconsin 1875|a| of ca. 21.02.1875|g|, overl. Kaukauna WI 04.09.1894, begr. Holy Cross Cemetery (Kaukauna, Outagamie County, Wisconsin).

2.                  Bernard John Seggelink, geb. Kaukauna WI 26.04.1876; volgt VII.f.

3.                  Anna Gertrude Seggelink, geb. Kaukauna WI 21.08.1877, ged. Kaukauna WI 02.09.1877, overl. Green Bay (St. Mary Hospital) 19.11.1947, begr. Kaukauna, tr. 1907 Henry Louis Hurkman, geb. 1874, overl. 07.08.1940, begr. Kaukauna.
Uit dit huwelijk een dochter en drie zoons (1910-1919).

4.                  Gertrude Seggelink, geb. Kaukauna WI 15.02.1880, overl. 28.02.1880, begr. Holy Cross Cemetery (Kaukauna, Outagamie County, Wisconsin).

5.                  John Seggelink, geb. Kaukauna WI 21.01.1881; volgt VII.g.

6.                  Theodore Peter Seggelink, geb. Kaukauna WI 08.04.1883; volgt VII.h.

7.                  Gertrude Helen Seggelink, Sister Alban, geb. Kaukauna 06.04.1886, overl. Mantowoc WI 17.09.1965, begr. Manitowoc Rapids Township WI (Franciscan Sisters of Christian Charity Old and New Cemetery).

 

Noten: |a| 31.10.1848 volgens 1880 Census en Death certificate; |b| Carolus Rolfing bij geboorte Millingen 15.10.1802, Carolus Ruelfing bij eerste huwelijk 1831 met Margaretha Peters,  Carl Ruelfing bij huwelijk 1834 met Gertrude Kruse; |c| ouders Carl Roelfinck en Aleyda Kruse; echter zes kinderen voor Theodora hadden Gertrude Kruse als moeder en bij overlijden van Carl in 1851 is zijn weduwe Gertrude Kruse; ‘Aleida’ is daarom mogelijk een verschrijving; |d| 29.04 volgens internetbron marriage records Outagamie County; |e| 23.04 volgens bidprentje; |f| bidprentje echtgenoot George 1920; |g| bij overlijden 19 jaar, 6 maanden en 11 dagen volgens bidprentje; |h| Alice Verhasselt 26.04.1996 op basis van akte 25.05.1938 verleden voor ‘The chief custom officer also clerk and recorder at the county courthouse at Eibergen’; |i| het jaar waarin zijn broer Bernard volgens diens obituary emigreert (verklaart dat Johanna in 1867 in de USA kan trouwen).

 


 

VII.f.  Bernard John Seggelink, z.v. VI.e, geb. Kaukauna WI 26.04.1876, ged. Kaukauna WI 27.04.1876, overl. Kaukauna WI (Holy Cross Cemetery), 09.12.1950, begr. Holy Cross Cemetery (Kaukauna, Outagamie County, Wisconsin), tr. 23.09.1903 Georgina Hermsen, geb. 08.02.1882, overl. 04.04.1951, begr. Holy Cross Cemetery (Kaukauna, Outagamie County, Wisconsin).

Uit dit huwelijk:

1.                  Etta Seggelink, geb. 20.08.1904, dienstmeid in Grand Chute (1920), over. voor 1999, tr. 01.09.1928 Joseph Kwiatkowski, Joe, geb. 21.05.1908.

2.                  Cecelia Seggelink, geb. xx.08.1906, overl. voor 1999, tr. Roger Krugel.

3.                  Christine Seggelink |a|, geb. Kaukauna 01.09.1907, overl. Little Chute WI 24.12.1999, begr. Holy Cross Cemetery (Kaukauna, Outagamie County, Wisconsin) 29.12.1999, tr. Kaukauna WI 23.09.1924 Jacob Horn, geb. Sherwood (Calumet County, Wisconsin) 11.09.1906, overl. Outagamie County (Wisconsin) 01.05.1984, begr. Holy Cross Cemetery (Kaukauna, Outagamie County, Wisconsin).
Uit dit huwelijk vier dochters en twee zoons (1925-1951).

4.                  Lester Seggelink, geb. 19.03.1914; volgt VIII.e.

5.                  Gerald Seggelink, geb. 13.07.1917; volgt VIII.f.

 

Noten: |a| Josephine volgens Wisconsin Births, 1820-1907, County Outagamie.

 


 

VIII.e.  Lester Seggelink, Les, z.v. VII.f, geb. 19.03.1914, SSN 393-01-7631 (issued Wisconsin before 1951), overl. 18.09.1973, begr. Holy Cross Cemetery (Kaukauna, Outagamie County, Wisconsin), tr. 22.10.1947 Arbella R. Kraus, geb. 17.06.1909, overl. 13.04.2003, begr. Holy Cross Cemetery (Kaukauna, Outagamie County, Wisconsin).

Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 


 

VIII.f.  Gerald Seggelink, Jerry, z.v. VII.f, geb. 13.07.1917, SSN 393-01-7955 (issued Wisconsin before 1951), overl. 13.05.1967, begr. Florence Township WI, tr. voor 1939 Lilian Hughes, d.v. Owen J. Hughes (1879-1970) en Apollonia Fermanich (1885-1973). [Florence (Wisconsin) 1999]

Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 


 

VII.g.  John Seggelink, z.v. VI.e, geb. Kaukauna WI 21.01.1881, overl. Madison WI 15.09.1954, begr. Little Chute (St. John Catholic Church Cemetery), tr. Outagamie County WI 06.06.1905 Elizabeth Hermsen, geb. 12.06.1885, overl. 27.06.1961.

Uit dit huwelijk:

1.                  George Theodore Seggelink, geb. 10.06.1906, overl. Outagamie County WI 20.08.1906, begr. Holy Cross Cemetery (Kaukauna, Outagamie County, Wisconsin).

2.                  Charles Seggelink, geb. 10.06.1906, overl. 1936.

3.                  George Theodore Seggelink, geb. 27.09.1907, overl. 1974.

4.                  Sylvester Seggelink, geb. 06.06.1909, SSN 472-03-8425 (issued Minnesota before 1951), overl. xx.01.1984. [56401 Brainerd, Crow Wing, MN]

5.                  Christian Seggelink, geb. 17.07.1911, overl. 09.02.1912.

6.                  Clement H. Seggelink, geb. 19.09.1913, overl. (ptomaine poisoning) 19.08.1920.

7.                  Joseph Seggelink, geb. WI 12.06.1915; volgt VIII.g.

8.                  Norbert P. Seggelink, geb. 05.04.1917, overl. (cholera) 17.08.1920.

9.                  Kathryn Seggelink, geb. WI 1918, tr. 1941 John Moriarty, geb. 1915, overl. 1967.
Uit dit huwelijk drie zonen en twee dochters (1942-1953).

10.              Clement Seggelink, geb. WI 23.01.1921; volgt VIII.h.

11.              Norbert Seggelink, geb. WI 10.07.1924; volgt VIII.i.

 


 

VIII.g.  Joseph Seggelink, z.v. VII.g, geb. WI 12.06.1915, SSN 391-07-1364 (issued Wisconsin before 1951), overl. 10.08.1970, tr. voor 1938 Alice Arndt, geb. 20.04.1914, overl. 1992.

Uit dit huwelijk kinderen:

1.                  zoon.

2.                  zoon.

3.                  Linda Seggelink, geb. 19.06.1948, overl. 05.04.1949.

4.                  dochter.

 


 

VIII.h.  Clement Seggelink, Max, z.v. VII.g, geb. WI 23.01.1921, SSN 399-03-1585 (issued WI before 1951), overl. xx.12.1976, tr. Althea D. Fischer, geb. WI 30.05.1920, SSN 388-16-0703 (issued WI before 1951)|a|, overl. OH 16.02.1989. [Cuyahoga County, OH]

Uit dit huwelijk kinderen.

 

Noten: |a| Segelink.

 


 

VIII.i.  Norbert Seggelink, z.v. VII.g, geb. WI 10.07.1924, SSN 396-12-4953 (issued Wisconsin before 1951), overl. 28.04.1992, begr. Holy Name Cemetery (Kimberly, Outagamie County, Wisconsin), tr. 04.08.1956 Cresentia Streur, Chris, geb. 28.04.1928, overl. 23.12.2003, begr. Holy Name Cemetery (Kimberly, Outagamie County, Wisconsin).

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  Barbara Seggelink, geb. 28.07.1957, overl. 28.07.1957, begr. Holy Name Cemetery (Kimberly, Outagamie County, Wisconsin).

 


 

VII.h.  Theodore Peter Seggelink, z.v. VI.e, geb. Kaukauna WI 08.04.1883, ged. Kaukauna 09.04.1883, overl. Kaukauna 24.11.1943, begr. Saint Mary’s Cemetery (Kaukauna, Outagamie County, Wisconsin) 27.11.1943, tr. Barton WI 04.04.1910 Paula Elizabeth Matenaer, geb. Barton 30.06.1885, ged. Barton 05.07.1885, overl. Kaukauna WI 15.12.1944, begr. Saint Mary’s Cemetery (Kaukauna, Outagamie County, Wisconsin) 18.12.1944, d.v. Gerhard Matenaer, die in 1858 emigreert van Neulouisendorf (D) naar Wisconsin (USA), en Petronella Janssen.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  Iva Seggelink, geb. 03.07.1911, overl. Kaukauna WI 11.11.1918, begr. Saint Marys Cemetery (Kaukauna, Outagamie County, Wisconsin).

 


Tak Bergh = Seggelinck

 

V.d.  Hermijna Christina Seggelinck, d.v. IV.d, ged. Groenlo 12.11.1806|a|, verblijf onbekend (1858), tr. Edam 12.09.1841 Jan Jansen van der Hoek, geb. Purmerend ca. 1804, schippersknecht (1828,1841), z.v. Jan Jansen van der Hoek (ca. 1760-1822) en Wietske Sanders (ca.1765-1827).

     JJvdH tr. 1e Edam 16.03.1828 Jansje Koeleman, geb. Edam ca. 1806, overl. Edam 02.06.1840, d.v. Barend Koeleman en Maartje Broer.

Kind van Hermijna:

1.                  Gerard Bernardus Seggelinck, geb. Groenlo 01.03.1826; volgt VI.f.

 

Noten: |a| RBS 797 p.334 #3 {get. Joannes Henricus Seggelinck en Joanna Bouwhuis} {moeder: Wilemina te Harkel}.

 


 

VI.f.  Gerard Bernardus Seggelinck, z.v. V.d, geb. Groenlo 01.03.1826|a|, buiten beroep (1858), kramer (1860,1864), rondventer (1867), arbeider (1868), koopman (1870,1892), overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 12.06.1907, tr. Bergh 01.09.1858 Christina Johanna Ketelaar, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis Kirche) 29.02.1828, arbeidster (1868), overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 19.05.1917, d.v. Christian Ketelaar (ca.1790-1842) en Mechtilde Broekhuizen (ca.1803-1870). [’s-Heerenberg no.8 (1858); ’s-Heerenberg no.123 (1860); ’s-Heerenberg no.77 (1861,1864); ’s-Heerenberg no.8 (1870,1871); gemeente Bergh (1890)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Christianus Wilhelmus Seggelinck, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 07.12.1858, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 05.04.1860.

2.                  Albertus Christianus Seggelinck, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 29.08.1860, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 18.05.1862.

3.                  Wilhelmus Bernardus Seggelinck, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 05.11.1861, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 21.01.1867.

4.                  Christianus Hendrikus Seggelinck, geb. Bergh 26.05.1864; volgt VII.i.

5.                  Johanna Maria Seggelinck, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 13.07.1866, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 16.12.1868.

6.                  Albertus Wilhelmus Seggelinck, geb. Bergh 11.06.1870; volgt VII.j.

7.                  Maria Mechtilda Seggelinck, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 13.12.1871, tr. Bergh 04.02.1890 Heinrich Giesenar, geb. Styrum (Pruisen) ca. 1867, won. Bergh (1890), bergwerker, z.v. Heinrich Giesenar en Catharina Hartjes.

 

Noten: |a| akte no.15 {aangegeven door vroedvrouw Hendrica ter Bogt}.

 


 

VII.i.  Christianus Hendrikus Seggelinck, z.v. VI.f, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 26.05.1864,  fabrieksarbeider (1888,1892,1894,1901,1902,1903,1904), dagloner (1889,1892,1895,1896,1897,1898,1899), arbeider (1829), overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 25.07.1928, tr. Bergh 01.06.1888|a| Johanna Everdina van Halteren, geb. Bergh 04.02.1865, overl. Bergh 04.02.1936, d.v. Engelbart van Halteren (ca.1819-1882) en Johanna van Broekhuysen (ca.1835-1897). [’s-Heerenberg no.150 (1889,1892); ’s-Heerenberg no.90 (1891); ’s-Heerenberg (1895,1898,1928); Lengel (1902)]

     –1928: “Doodelijke val. – Te ’s-Heerenberg is de 64-jarige werkman C.H. Seggelink bij het transporteeren van kolen zoodanig gevallen dat de dood onmiddellijk intrad.”|d|

Uit dit huwelijk:

1.                  Engelbertus Bernardus Seggelinck, geb. Bergh 30.08.1889; volgt VIII.j.

2.                  Bernardus Gerhardus Seggelinck, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 21.07.1891, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 01.09.1892.

3.                  Johanna Christina Theodora Seggelinck, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 12.09.1892, overl. Utrecht 14.10.1955, tr. Bergh 30.04.1914 Antoon Mulder, geb. Maarssen 14.12.1889, fabrieksarbeider, overl. De Bilt 30.06.1955, z.v. Gerrit Mulder en Gijsje van Remmerden.

4.                  Christina Johanna Seggelinck, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 17.09.1894, tr. Bergh 10.12.1914 Hendrikus Janssen, geb. Driel (Heteren) 02.10.1890, arbeider, z.v. Adrianus Janssen, arbeider, en Petronella Peelen.
Kind van Christina Johanna, gewettigd bij huwelijk.
Uit dit huwelijk: Petronella Johanna Geertruida, geb. Driel ca. 1917, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 05.01.1921.

5.                  Gerhardus Bernardus Seggelinck, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 05.09.1895, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 23.10.1895.

6.                  Wilhelmina Johanna Seggelinck, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 18.09.1896|b|, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 23.10.1896.

7.                  Maria Theodora Seggelinck, geb. Bergh 18.09.1896|c| {tweeling}, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 29.01.1897.

8.                  Johannes Bernardus Seggelinck, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 10.01.1898.

9.                  Antonius Theodorus Seggelinck, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 11.01.1899, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 05.01.1904.

10.              Wilhelmus Bernardus Seggelinck, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 19.08.1901, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 22.10.1901.

11.              Everdina Hendrika Seggelinck, geb. Lengel (Bergh) 17.11.1902, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 29.12.1903.

12.              Christianus Antonius Seggelinck, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 18.08.1904, slager, grondwerker, steigermaker, overl. Utrecht 15.11.1982, tr. De Bilt 07.07.1941 Gertrud Martha Mokry, geb. Katowice (Polen) 03.12.1902, overl. Utrecht 03.03.1980, d.v. Karl Mokry (1873-) en Anastasia Palluch (1875-); uit dit huwelijk geen kinderen.

13.              Wilhelmina Everdina Seggelinck, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 21.12.1905, tr. voor 1931 L.F. Jansen.

14.              Bernardus Leonardus Wilhelmus Seggelinck, geb. Bergh 05.02.1908; volgt VIII.k.

 

Noten: |a| huwelijksakte {... hebbende de bruidegom en zijne ouders, als onkundig in het schrijven, verklaard nie te kunnen tekenen}; |b| akte no.199 {des namiddags om twee uur}; |c| akte no.200 {des namiddags om half drie}; |d| Nieuwe Leidsche Courant, maandag 30 juli 1928.

 


 

VIII.j.  Engelbertus Bernardus Seggelinck, z.v. VII.i, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 30.08.1889, fabrieksarbeider (1915,jan1917), steenfabriekarbeider (aug1917), arbeider (dec1917,1919), fabrieksarbeider (1921), overl. Doetinchem (St.Josef Ziekenhuis) 26.08.1975, begr. ’s-Heerenberg (rk) 29.08.1975, tr. Bergh 30.04.1914 Gerharda Bernardina Esman, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 01.10.1892, overl. Doetinchem 14.05.1957, begr. ’s-Heerenberg (rk) 18.05.1957, d.v. Wilhelm Esman en Gerharda Pastoors (-1941).

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Christianus Gerardus Seggelinck, geb. ‘s-Heerenberg (Bergh) 21.11.1915; volgt IX.i.

2.                  Christianus Wilhelmus Seggelinck, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 21.01.1917, overl. Driel (Heteren) 11.08.1917.

3.                  Christina Wilhelmina Seggelinck, geb. Driel (Heteren) 26.12.1917, overl. na 1977, tr. Herwen en Aerdt 18.09.1945 Christianus Theodorus Peelen, geb. Lobith 21.09.1920, steenfabriekarbeider (1945), overl. Zevenaar 22.07.1977, begr. Spijk (rk) 26.07.1977, z.v. Deodorus Gerardus Peelen, steenfabriekarbeider, en Hendrina Catharina Maria Peters.
Uit dit huwelijk: Gerarda Lucia, geb. Borculo xx.03.1945, overl. Herwen en Aerdt 21.07.1945.

4.                  Wilhelmus Antonius Seggelinck, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 13.09.1919, overl. Zwijndrecht 16.10.1959.

5.                  Johanna Everdina Seggelinck, geb. ‘s-Heerenberg (Bergh) 09.09.1921, tr. Bussum 1943|a| P.G. Gerards.

6.                  Gerharda Hendrika Seggelinck, Gerrie, geb. Bergh 19.08.1924, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 06.09.2002, begr. ’s-Heerenberg, tr. Everhardus Bernardus Rutjes, Evert, geb. Herwen en Aerdt 09.10.1918, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 27.08.1982, begr. ’s-Heerenberg (rk).
Uit dit huwelijk kinderen.

 

Noten: |a| De Gooi- en Eemlander 01.05.1943.

 


 

IX.i.  Johannes Christianus Gerardus Seggelinck, z.v. VIII.j, geb. ‘s-Heerenberg (Bergh) 21.11.1915, overl. Rotterdam 26.04.1981, crem. Rotterdam-Zuid 01.05.1981, tr. Venlo 02.09.1947 Maria Klara Osse, geb. Dülken (D) 14.11.1914, overl. Spijkenisse 14.08.1992.

     MKO tr. 1e voor 1944 Bernardus Christianus Verstegen.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

VIII.k.  Bernardus Leonardus Wilhelmus Seggelinck, z.v. VII.i, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 05.02.1908, opperman, metselaar, fabrieksarbeider (rubber), overl. Doetinchem 04.08.1976, begr. ’s-Heerenberg (rk), tr. Bergh 22.01.1937 Maria Berendina Ampting, geb. Zeddam (Bergh) 10.10.1907, overl. Doetinchem 18.11.1981, begr. ’s-Heerenberg.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

VII.j.  Albertus Wilhelmus Seggelinck, z.v. VI.f, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 11.06.1870|b|, fabrieksarbeider (1892,1897,1898,1918), dagloner (1893,1895,1896,1898,1901), betonwerker (1926), overl. Bergh 22.08.1943, tr. Bergh 09.05.1892 Maria Theodora Jansen, geb. Gelsenkirchen (Pruisen) 09.06.1870, overl. Bergh 26.07.1944, d.v. Anton Jansen en Anna Maria Briel.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Theodora Berendina Seggelinck, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 21.05.1893, overl. na 1946, tr. Stad Doetinchem 14.10.1910 Antonius Hendrikus Sauer, geb. Stad Doetinchem 06.03.1883, koopman (1910), gasfitter (1912,1915), scharenslijper (1927), slijper (1946), overl. Doetinchem 17.10.1946, z.v. Johannes Franciscus Sauer en Harmiena Margaretha Beeks (ca.1861-1938).
Uit dit huwelijk: Hermina Margaretha, geb. Stad Doetinchem 01.08.1911, overl. Zelhem (Doetinchem) 16.01.1927|j|; Johannes Franciscus, geb. Stad Doetinchem 13.11.1912, overl. Stad Doetinchem 11.12.1912; Elizabeth Alberta, geb. Stad Doetinchem xx.06.1915, overl. Stad Doetinchem 25.08.1915; zoon, geb. Doetinchem xx.01.1919|i|; dochter, geb. Doetinchem xx.06.1924|h|.

2.                  Christina Johanna Antonia Seggelinck, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 18.08.1895, tr. Bergh 05.07.1916 Theodorus Hartjes, geb. Braamt (Bergh) 22.02.1893, fabrieksarbeider, z.v. Bernardus Hartjes (ca.1856-1942) en Johanna Janssen (ca.1852-1937).
Uit dit huwelijk: Bernardus Theodorus, geb. Bergh ca. 1918, overl. Doetinchem 12.04.1930; Johannes Hendrikus, geb. Doetinchem xx.12.1924, overl. Doetinchem 20.02.1925.

3.                  Gerhardus Bernardus Seggelinck, geb. Bergh 12.09.1896; volgt VIII.l.

4.                  Elisabeth Christina Seggelinck, geb. Bergh 04.10.1897, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 30.04.1898.

5.                  Berendina Elisabeth Christina Seggelinck, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 11.10.1898, tr. 1e Rotterdam 28.05.1930 Willem Cornelis van Geenen, geb. Rotterdam 23.07.1896, overl. Rotterdam 04.08.1930, z.v. Jacobus van Geenen en Lena Spek; tr. 2e Rotterdam 27.07.1932 Jan Bruin, geb. Den Helder 30.08.1904, z.v. Casper Bruin en Teuna van Woensel.
     WCvG tr. 1e Rotterdam 16.10.1919 (echtsch. 05.05.1930) Willemina van Munster, geb. Rotterdam 08.01.1897, d.v. Leonardus Johannes van Munster en Teuntje de Kruijk.

6.                  Wilhelmina Maria Christina Seggelinck, geb. Bergh 28.02.1900, overl. 13.05.1983, begr. ’s-Heerenberg, tr. 1e Bergh 16.04.1920 (echtsch. vonnis Rotterdam 27.03.1929) Theodor Johann Passmann, geb. Isselburg (D) ca. 1900, fabrieksarbeider, z.v. Wilhelm Passmann en Anna Maria Fischer; tr. 2e|c| na 1929 A. Hillesheim, overl. voor 1983.
Uit het huwelijk Passmann-Seggelinck: Theodorus Johannes Antonius, geb. Rotterdam xx.12.1922|k|, overl. Rotterdam 30.12.1924.

7.                  Antonius Carolus Seggelinck, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 05.07.1901, fabrieksarbeider, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 07.10.1918.

8.                  Johanna Fredrika Seggelinck, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 02.10.1902|a|, overl. Rotterdam 05.01.1969, tr. Rotterdam 16.03.1921 Theodorus Henricus Franciscus Liesting, geb. Hillegersberg 01.10.1899, overl. Rotterdam 21.03.1960, z.v. Gerardus Liesting (1873-) en Maria Janssen (1875-).
Uit dit huwelijk: Gerardus Marinus Theodorus, geb. ca. 1921, overl. Rotterdam 24.01.1922; zoon, geb. Rotterdam xx.07.1925|g|.

9.                  Carel Anton Gesinus Seggelinck, geb. Bergh 21.11.1903; volgt VIII.m.

10.              Theodora Everdina Bernarda Seggelinck, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 06.02.1905, otr. Bergh xx.03.1938|e| Karel Gradus Thiele.
Uit dit huwelijk: zoon, geb. Bergh xx.09.1939|d|; Albertus Johannes, geb. Bergh ca. 1942, overl. Bergh 25.09.1944.

11.              Albertus Wilhelmus Seggelinck, geb. Bergh 16.05.1906; volgt VIII.n.

12.              Elisabeth Christina Seggelinck, geb. Lengel (Bergh) 09.01.1908, overl. Hengelo(O) 19.06.1995, crem. Usselo 22.06.1995, tr. Bergh xx.10.1935|f| H.F. Eshuis, overl. voor 1995.
Uit dit huwelijk (klein)kind(eren).

13.              Anna Theodora Wilhelmina Seggelinck, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 26.01.1910, overl. ’s-Heerenberg (Bergh) 15.08.1926.

 

Noten: |a| akte no.24 {aangegeven door Jacobus Schikker, geneesheer, omdat de vader afwezig is}; |b| akte no.91 {aangegeven door medicinae doctor Abraham van der Loeff omdat de vader afwezig is};|c| “wed. van A. Hillesheim” {grafzerk no.2059 vak G rij 9}; |d| De Graafschap-bode 25.09.1939; |e| De Graafschap-bode 18.03.1938; |f| De Graafschap-bode 18.10.1935; |g| Rotterdamsch nieuwsblad 01.08.1925; |h| De Graafschap-bode 13.06.1924; |i| De Graafschap-bode 17.01.1919; |j| De Graafschap-bode 18.01.1927; |k| Rotterdamsch nieuwsblad 23.12.1922.

 


 

VIII.l.  Gerhardus Bernardus Seggelinck, z.v. VII.j, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 12.09.1896, fabrieksarbeider (1918), arbeider (1947), tr. Bergh 17.04.1918 Maria Anna Kraaijvanger, geb. Meiderich/Duisburg (D)|a| 09.03.1899, d.v. Wilhelm Christian Kraaijvanger en Anna Bernhardina Braam.

Uit dit huwelijk:

1.                  Antonius Albertus Theodorus Seggelinck, geb. Rotterdam 08.06.1921; volgt IX.j.

2.                  zoon.

3.                  zoon

4.                  Hendrik Cornelis Albert Seggelinck, geb. Doetinchem ca. 1936, overl. Doetinchem 22.07.1947, begr. 25.07.1947.

5.                  dochter.

6.                  zoon.

 

Noten: |a| Meiderich volgens huw.akte Bergh 1918, Duisburg volgens PK zoon Antonius Albertus Theodorus.

 


 

IX.j.  Antonius Albertus Theodorus Seggelinck, z.v. VIII.l, geb. Rotterdam 08.06.1921, emailleerder, arbeider gloeilampenfabriek, controleur, lid kerkkoor St.Hubertus, lid H.Familie, overl. Venlo 29.10.1962, tr. Venlo 13.09.1948 Petronella Maria de Bie, geb. Maasbree 17.03.1918. [Doetinchem 1928,1936; Venlo/Blerick 1947,1962]

     –1962: “Trein grijpt auto: twee doden bij Blerick. – Op een onbewaakte overweg, de zogenaamde Van Boerlo-overweg in de Boekent te Blerick, is gisteravond even na zes uur een personenauto door een uit Venlo komende trein gegrepen. De beide inzittenden kwamen om het leven. (..)  en de 41-jarige ziekencontroleur A.A.P. Seggelinck uit Blerick. De heer Seggelinck was gehuwd en vader van drie kinderen. (..)”|a|

Uit dit huwelijk kinderen.

 

Noten: |a| De Leidse Courant, 30 oktober 1962, p.9.

 


 

IX.k.  Willem Hendrikus Engelbert Seggelinck, Willy, z.v. VIII.l, geb. Hoensbroek 25.07.1925, tr. Doetinchem 08.10.1948 Maria Bergevoet, Riet, geb. Doesburg 13.08.1930, overl. Doetinchem 04.10.1998, d.v. Petrus Hermanus Hendrikus Bergevoet en Aleida Theodora Huntinck.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                   Gerardus Bernardus Seggelinck, geb. Doetinchem 16.05.1953, overl. Wisch 03.10.1954.

 


 

VIII.m.  Carel Anton Gesinus Seggelinck, z.v. VII.j, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 21.11.1903, overl. Doetinchem 28.01.1998, tr. Bergh 19.10.1929 Marie Elisabeth Snel, geb. Bergh 03.03.1905, overl. ’s-Heerenberg (verzorgingstehuis St. Gertrudis) 28.11.1995, crem. Doetinchem 01.12.1995, d.v. Derk Jan Snel (1862-1937), schrijnwerker, en Grada Johanna Giezenaar (1865-1949).

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

VIII.n. Albertus Wilhelmus Seggelinck, z.v. VII.j, geb. ’s-Heerenberg (Bergh) 16.05.1906, fabrieksarbeider, overl. voor 1983, tr. voor 1937 Cecilia Bernardina Bertha Litjes, geb. Bergh 12.01.1908, overl. Doetinchem 05.03.1983, d.v. Theodorus Marianus Litjes (1879-) en Frederika Theodora Hakfoort (1884-).

Uit dit huwelijk:

1.                  zoon.

2.                  Frederika Antonia Bernardina Seggelinck, geb. Bergh ca. 1937, overl. Doetinchem 03.11.1949|a|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Bergh 1949 no.120.

 


terug naar overzicht Seggelinck, Seggelink, Zegeling, Zegelink, Zeggelink en Zeggelt