Familie Zegeling (3)

 

(Enschede/Haarlem/Harlingen/Zwolle/Kampen/Drente)

 

Deze familie stamt af van Gerrit Segeling, die in 1721 te Haarlem huwt met Marijtje van Hagenvoorde. Hun relatie met de families Zeggelt en Zeggelink in Twente is nog in onderzoek.

 

Een belangrijke bijdrage aan deze genealogie is geleverd door dr. P.A. Zegeling te Odijk (nummer IX.b.1).

 

In deze ingekorte versie zijn geen (vermoedelijk nog) levende nazaten opgenomen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers @ hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2000 (laatst herzien mei 2022)

 


 

I.  Gerrit Segeling, lidmaat Haarlem met attestatie van Enschede 12.01.1721|c|, woont Haarlem op de Krayenhorstergragt, overl. ca.(?) 08.01.1739, tr. Haarlem 02.06.1721 Marijtje van Hagenvoorde, van Deventer, overl. Haarlem 10.01.1782.

Uit dit huwelijk:

1.                  Harmen Segeling, geb. Haarlem 1724; volgt II.

2.                  Judith Segelink, geb. Haarlem 01.04.1731, van Haarlem naar Deventer, woont Brink (1764), ingekomen lidmaat Deventer 29.09.1764, woont Kleine Overstraat (1781), begr. Deventer (Grote- of Lebuiniskerk) 13.08.1789|b|, otr. 1e Haarlem 21.03.1756 Cornelis vd Kade, overl. voor 1759; otr. 2e Haarlem 25.03.1759 Jan Milius, begr. Deventer (Bergkerk) 04.12.1780|a|, z.v. Pieter Milius/Mijlius; otr. 3e Terwolde 18.08.1781 (att. naar Deventer 02.09), otr. Deventer (schepengericht) 18.09.1781, tr. Deventer 06.10.1781 Johannes van Slooten, overl. na. 1789.
Uit het huwelijk Van der Kaden-Segeling: Cornelia, geb. ca. 1758|e|.
Uit het huwelijk Milius-Segelink: Gerrit Jan, geb. Deventer ca. 1767, stadsheelmeester, overl. Zutphen 06.01.1848|d|.

     Johannes van Slooten tr. 1e voor 1781 Johanna van Ommen, overl. voor 1781.

 

Noten: |a| begraven op het kerkhof, 1/2 uur alle klokken geluid; |b| begraven in de kerk; |c| Gerrit Zegelt; |d| moeder Juditth Zegelingh (overl.akte Zutphen 1848 no.20); |e| zie vraag van de heer R. van der Hall in rondzendlijst NoordHolland-Genealogy, 6 april 2012.

 


 

II.  Harmen Segeling, z.v. I, geb. Haarlem 01.02.1724 (of 1717?), verhuist naar Harlingen 09.08.1752, overl. Harlingen 19.11.1804, tr. 1e Haarlem 25.05.1744 Marijtje Abrahams, van Haarlem; tr. 2e Harlingen 13.02.1753 Grietje Jacobs.

Uit het huwelijk Segeling-Jacobs:

1.                  Jacob Zegeling, geb. Harlingen 1763; volgt III.

 


 

III.  Jacob Zegeling, Cops, z.v. II, geb. Harlingen 03.12.1763 (of 13.12?), matroos, ‘fransche kaper’, woont Bildpoort te Harlingen, overl. 19.11.1806 (verdronken in de Zuiderzee bij Amsterdam), tr. 1e Harlingen 17.06.1784 Marijke Hendriks, overl. 1787; tr. 2e Harlingen 17.07.1787 Dirkje Jans.

Uit het huwelijk Zegeling-Hendriks:

1.                  Jan Jacobs Zegeling, geb. Harlingen 26.02.1787; volgt IV.a.

Uit het huwelijk Zegeling-Jans:

2.                  Gerrit Zegeling, geb. Harlingen 03.07.1792; volgt IV.b.

 


 

IV.a.  Jan Jacobs Zegeling, z.v. III, geb. Harlingen 26.02.1787, werkman (1814,1815), wafelbakker (1820,1846), kramer (1848), woont Zwolle (1846), overl. tussen 1854 en voor 1872|a|, tr. Harlingen 22.09.1814 Marijke Hendriks Merkelbach, Maike/Maijke/Maaijke, geb. Harlingen 08.06.1785, overl. Klijndijk (Odoorn) 29.11.1872, d.v. Hendrik Merkelbach en Renske Evers. [Harlingen, wijk A, no.6 (1826)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Zegeling, geb. Harlingen 03.03.1815.
= mogelijk Hendrik Jan Zegeling, geb. ca. 1812, overl. Suriname 22.08.1874|g|.

2.                  Gerrijt Zegeling, geb. Harlingen 16.03.1816; volgt V.a.

3.                  Dirkje Zegeling, geb. Harlingen 09.12.1817, overl. Suriname 07.10.1864|c|, tr. voor 1854 Jan Rijsdijk, geb. ca. 1821, zonder beroep (1854), overl. na 1864.
Uit dit huwelijk: Jan, geb. Zwolle 07.02.1854; Arnoldus, geb. Haarlemmermeer 18.03.1858.

4.                  Johannes Wilhelm Zegeling, geb. Harlingen 22.04.1819; volgt V.b.

5.                  Evert Zegeling, geb. Harlingen 26.12.1820|e|.

6.                  Sjoerdje Zegeling, geb. Kubaard (Hennaarderadeel) 08.09.1822|f|, zonder beroep (1848), ongehuwd (1848).
Kind (moeder Sjoertje):

1.                   Gerrit Zegeling, geb. Elburg 04.01.1848|b|, overl. Elburg 18.01.1848.

7.                  Cornelia Zegeling, geb. Harlingen 30.01.1824, overl. Zwolle 08.08.1866, tr. Zwolle 23.11.1848 Hendrik Bosman, geb. Zwollerkerspel 13.06.1825, kunstbakker (1848), arbeider (1861), kramer (1874), kermisreiziger (1888), carrouselhouder (1896), overl. Zwolle 15.06.1896, z.v. Klaas Bosman, arbeider, en Janna Burgers.
Uit dit huwelijk: Johannes, geb. Zwolle ca. 1854, overl. Zwolle 06.09.1859; Jan, geb. Zwolle 21.04.1856, overl. na 1887; zoon, geb. Zwolle xx.03.1861|d|; Jan Cornelis, geb. Zwolle 07.03.1861, overl. Zwolle 20.01.1892.

8.                  Alegonde Zegeling, geb. Harlingen 14.01.1826, overl. Harlingen 19.01.1826.

 

Noten: |a| er is een Jan Zegeling, geb. ca. 1795 {oud 69 jaar}, overl. Harlingen 01.04.1864, tr. NN, overl. na 1864; |b| aangifte door Everdina Nijhof, stadsvroedvrouw (geb.akte Elburg 1848 no.1); |c|

Surinaamsche courant en Gouvernements advertentieblad: koloniaal nieuws- en advertentieblad 15.10.1864 & De West-Indiër: dagblad toegewijd aan de belangen van Nederlandsch Guyana 16.10.1864; |d| Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 18.03.1861; |e| vader Zeegeling; |f| vader Segeling, wafelbakker, varende met een schip, liggende met deszelfs schip te Cubaard (geb.akte Hennaarderadeel 1822 fol.032v); |g| oud 62 jaar (Suriname: koloniaal nieuws- en advertentieblad 01.09.1874 & De West-Indiër: dagblad toegewijd aan de belangen van Nederlandsch Guyana 02.09.1874).

 


 

V.a.  Gerrijt Zegeling, z.v. IV.a, geb. Harlingen 16.03.1816|b|, koopman (1845,1850), woont Zwolle (1845,1847), Elburg (1850,1856), Borger (1858,1861) en Odoorn (1863), tolgaarder te Gasselte (1881), overl. Gasselte 11.09.1899, tr. 1e Zwolle 04.12.1845 Antje Alberts Wierda, geb. Sloten 07.01.1820, overl. Elburg 22.05.1852, d.v. Albert Folkerts Wierda en Fientje Bouwes de Jong; tr. 2e Elburg 13.11.1852 Hillechien Eggens, geb. Eelde 24.03.1824, dienstmaagd (1852), overl. Gasselte 11.11.1899, d.v. Harm Eggens en Klaassien Woldring.

Uit het huwelijk Zegeling-Wierda:

1.                  Maike Zegeling, geb. Zwolle 06.08.1847, zonder beroep (1881), overl. Groningen 07.08.1919, tr. Assen 02.02.1881 Gerrit Grashuis, geb. Paterswolde (Eelde) 04.12.1842, boschwachter (1881), rijksveldwachter (sep1881), arbeider (1888,1891), los werkman (1911), overl. na 1919, z.v. Jan Grashuis en Jantien Boerma.
Kind van Maike:

a.         Gerrit Zegeling, geb. Odoorn 10.02.1873, overl. Klijndijk (Odoorn) 08.08.1873.

Uit dit huwelijk: Jan Gerrit, geb. Amelte (Assen) 25.09.1881, overl. Arnhem 06.01.1948||; Jantje Hillechiena, geb. Groningen 22.10.1884, overl. na 1911; levenloze zoon, Groningen 30.06.1888; Anna Derkina Alberta, geb. Groningen 27.06.1890, overl. Groningen 04.04.1891.
     GG tr. 1e Zuidlaren 31.05.1865 Engeliena Klaassens, geb. Haren 16.03.1840, overl. Assen 22.07.1880, d.v. Klaas Klaassens en Hillechien Popken.

2.                  levenloze zoon, Elburg 18.11.1850.

Uit het huwelijk Zegeling-Eggens:

3.                  Klaassien/Klaasje Zegeling, geb. Elburg 06.01.1854, overl. Borger 15.01.1924, tr. Borger 23.07.1885 Rieks Bartels, geb. Westdorp (Borger) 13.06.1833, koopman (1886,1896), overl. Borger 06.04.1915, z.v. Hindrik Bartels en Annechien Hindriks.
Uit dit huwelijk: Henderkien, geb. Borger 17.05.1886; Hillechien, geb. Borger 15.03.1888, overl. Borger 17.05.1889; Gerrit, geb. Borger 27.10.1889; Hendrik, geb. Borger 31.12.1891; Henderieks, geb. Borger 08.02.1894, overl. Borger 07.04.1895; Hillechina Jantina, geb. Borger 31.01.1896, overl. na 1924.
     RB tr. 1e Rolde 18.09.1857 Albertien Ties, geb. Westerbork 07.07.1832, overl. Borger 23.03.1866|d|, d.v. Jannes Ties en Aafje Bouwkes van Kleinenberg. Uit dit huwelijk kinderen.

4.                  Roelfina Zegeling, geb. Elburg 17.03.1856, overl. Gasselte 11.08.1929, tr. Gasselte 09.05.1882 Jan Tingen, geb. Gasselte 11.12.1845, brievengaarder (1883), schoenmaker (1886), brievengaarder (1889,1896), overl. Assen 20.04.1919, z.v. Hendrik Tingen en Henderkien Oortwijn.
Uit dit huwelijk: Hendrik, geb. Gasselte 29.04.1883, overl. Assen 05.05.1949; levenloze zoon, Gasselte 01.04.1885; Gerrit, geb. Gasselte 22.08.1886, overl. Gasselte 13.02.1889; Henderkien, geb. Gasselte 13.01.1889; Hillechien, geb. Gasselte 19.11.1891; Gerrit, geb. Gasselte 06.02.1896, overl. na 1923.

5.                  Jantje Zegeling, geb. Borger 27.07.1858, overl. Gasselte 16.03.1929, tr. Gasselte 19.05.1883 Berend Hadders, geb. Gasselte 16.11.1852, arbeider (1883,1892), brugwachter (1935), overl. Gasselte 05.11.1935, z.v. Jan Hadders en Jantien Eleveld.
Uit dit huwelijk: Hillechien, geb. Gasselterboerveen (Gasselte) 23.10.1883, overl. Gasselte 03.04.1904; Jan, geb. Gasselterboerveen (Gasselte) 23.10.1883; Hillechien, geb. Gasselterboerveen (Gasselte) 16.09.1886; Jantien, geb. Gasselterboerveen (Gasselte) 05.03.1889, overl. Gasselte 30.11.1918; Geertruida, geb. Gasselternijveen (Gasselte) 25.02.1892, overl. Gasselternijveen (Gasselte) 21.06.1897; levenloze zoon, Gasselternijveen (Gasselte) 06.04.1896.

6.                  Harmina Zegeling, geb. Borger 11.01.1861|a|, overl. Nieuw-Buinen (Borger) 05.09.1936, tr. Gasselte 03.10.1885 Jan van der Schoot, geb. Gasselte 30.08.1858, arbeider (1887,1900), overl. Groningen 15.08.1933|c|, z.v. Pieter van der Schoot en Sijchien Jobing.
Voorkind:

a.         Hillechien Zegeling, later van der Schoot, geb. Gasselte 27.12.1884, bij het huwelijk in 1885 gewettigd.

Uit dit huwelijk: Sijchien, geb. Gasselte 30.05.1887; Geertien, geb. Gasselte 10.04.1890, overl. Exloermond (Odoorn) 27.05.1948; Pieter, geb. Gasselte 03.07.1892; Klaasien, geb. Gasselte 06.11.1894, overl. Groningen 23.05.1928; Jan, geb. Gasselte 18.07.1897; Albertien, geb. Gasselte 24.02.1900, overl. na 1924.

7.                  Marchien Zegeling, geb. Odoorn 01.12.1863, overl. Borger 02.08.1937, tr. Borger 10.09.1887 Jan Nijmeijer, geb. Emmen 03.02.1857, arbeider (1888,1898), tolpachter (1901), overl. Bronger (Borger) 15.07.1919, z.v. Klaas Nijmeijer en Hinderkien Stokers.
Uit dit huwelijk: Gerrit, geb. Gasselte 05.01.1888; Trijntje, geb. Gasselte 18.02.1890, overl. Gasselte 09.12.1893; levenloze zoon, Gasselte 25.03.1892; Klaas Willem, geb. Gasselte 10.05.1894; levenloze dochter, Gasselte 03.06.1896; Hinderikus, geb. Gasselte 07.03.1898, overl. Bronger (Borger) 15.11.1918; Henderkien, geb. Zandvoort (Gieten) 10.05.1901, overl. na 1927; levenloze dochter, Zandvoort (Gieten) 21.12.1902; Klasinus, geb. Zandvoort (Gieten) 07.02.1906.

 

Noten: |a| 11.02 volgens GenLias (akte no.1); |b| 15.03 in overl.akte Gasselte 1899 no.20 (GenLias); |c| overl.akte Borger 22.08.1933 no.65; |d| vijf weken na geboorte zoon Jans 14.02.1866; |e| moeder per abuis Zegering (overl.akte Arnhem 1948 no.22).

 


 

V.b.  Johannes Wilhelm Zegeling, z.v. IV.a, geb. Harlingen 22.04.1819, koopman (1846,1868), overl. Zwolle 31.10.1873, tr. Zwolle 08.01.1846 Hendrika Jansen, geb. Zwolle 25.07.1825, overl. Velp (Rheden) 13.01.1913, d.v. Levert/Leefert Jansen en Gerrigje de Ruiter (-1858). [Hoogstraat buiten de Kamperpoort te Zwolle (1852,1868)]
     HJ tr. 2e Zwolle 25.09.1879 Hendrikus Bouwhuis, geb. Zwolle 03.04.1837, overl. Velp (Rheden) 10.05.1910, z.v. Johannes Bouwhuis, vuurstoker, en Joanna Mechtildes Bourgonien.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Zegeling, geb. Zwolle 05.10.1846, overl. Zwolle 13.08.1848.

2.                  Gerrit Zegeling, geb. Zwolle 10.08.1848; volgt VI.a.

3.                  Jan Zegeling, geb. Zwolle 23.04.1850, arbeider (1878), koopman (1877), overl. Zwolle 04.06.1898, tr. Zwollerkerspel 29.05.1878 Marrigje van Dijk, geb. ’s-Heerenbroek (Zwollerkerspel) 24.06.1829, overl. Zwolle 07.11.1914, d.v. Daniel Aalst van Dijk, landbouwer, en Annigje Werners Stoel.
     MvD tr. 1e Kampen 12.08.1864 Gerrit Rietberg, geb. Zwollerkerspel ca. 1841, arbeider, polderwerker, overl. Zoutkamp (Ulrum) 08.11.1876, z.v. Albert Rietberg en Jentjen Voerman.

4.                  Gerritje Zegeling, geb. Zwolle 16.02.1852, overl. Zwolle 27.02.1852.

5.                  Maike Zegeling, geb. Zwolle 31.05.1853, overl. xx.04.1937|a|, tr. Zwolle 08.02.1877 Dirk Kamperman, geb. Buiksloot ca. 1846, schipper (1877,1900), woont Hoogeveen (1877), overl. voor 1937, z.v. Jan Dirk Kamperman en Gezina Margreta Rozendaal.
Uit dit huwelijk: Gezina Margrietha, geb. Zwartsluis ca. 1878, overl. na 1900; Johannes Wilhelm, geb. Zwolle 17.08.1879; Jan Dirk, geb. Arnhem 29.03.1882; Dirk, geb. Utrecht 11.12.1884; Hendrikus, geb. Utrecht 27.01.1888.

6.                  Lefert Zegeling, geb. Zwolle 25.08.1856; volgt VI.b.

7.                  Hendrieka Zegeling, geb. Zwolle 18.04.1859, tr. 1e Amsterdam 11.11.1886 (echtsch. vonnis Arr.Rb Amsterdam 23.09.1897, ingeschr. Amsterdam 28.01.1898) Johannes Petrus Hendrik Plas, geb. Amsterdam 04.07.1854, werkman (1886), z.v. Nicolaas Plas en Petronella Johanna Rogge; tr. 2e Rheden 11.11.1911 Petrus Martinus Engels, geb. Stekene (België) 21.07.1871, grondwerker (1911), z.v. Bernardus Engels en Coletta Rozalia Potjan.

8.                  Johannes Wilhelm Zegeling, geb. Zwolle 09.12.1868; volgt VI.c.

 

Noten: |a| De Tijd 20.04.1937.

 


 

VI.a.  Gerrit Zegeling, z.v. V.b, geb. Zwolle 10.08.1848, schildersknecht te Kampen (1872), schilder (1873,1887,1919), overl. Zwolle 06.08.1933, tr. Kampen 27.06.1872 Aaltje Stil, geb. Kampen 25.01.1843, overl. Zwolle 23.09.1923, d.v. Asje Stil en Kaatje van Heerde. [Zwolle (1872); Blauwehandsteeg te Kampen (wijk 1, no.147) (1873,1877); Patersteeg (wijk 2, no.469) (1879); Blauwhandsteeg(?) (wijk 2, no.469) (1882,1887); Rhijnvis Feithlaan (1923)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Wilhelm Zegeling, geb. Kampen 20.03.1873, schilder (1908), overl. Zwolle 01.03.1908. [Bitterstraat (1908)]

2.                  Asje Hendrikus Zegeling, geb. Kampen 17.04.1875; volgt VII.a.

3.                  Aaltje Hendrika Zegeling, geb. Kampen 05.09.1877, overl. Zwolle 20.12.1958, tr. 1e Kampen 10.05.1900 Johannes Horst, geb. Kampen ca. 1878, fabrieksarbeider, overl. Enschede 24.02.1903, z.v. Tijmen Horst en Margje Klein; tr. 2e Zwolle 11.08.1904 Epke Brouwer, geb. Joure (Haskerland) 10.07.1875, matroos, uit Amsterdam 11.04.1904, walknecht (1941), overl. Zwolle 19.04.1941, begr. Zwolle (Bpl.Bergklooster) 22.04.1941, z.v. Bauke Brouwer en Ytje Epkes Huitema.
Uit het huwelijk Brouwer-Zegeling: Hendrika, geb. Zwolle ca. 1913, overl. Zwolle 27.09.1945.

4.                  Maaike Zegeling, geb. Kampen 30.11.1879|a|, overl. Zwolle 21.02.1951, begr. Zwolle (Bpl. Kranenburg), tr. Zwolle 12.10.1905 Johan Richard de Groot, geb. Utrecht 07.09.1882, leerlingmachinist (1905), onder-machinist (1909,1912), machinist (1927,1930,1932), overl. Zwolle 19.10.1955, begr. Zwolle (Bpl. Kranenburg), z.v. Johan Richard de Groot (-1911), kopergieter, en Hendrika Willemina van Doorn.
Uit dit huwelijk: Johan Richard, geb. Zwolle 16.08.1906, overl. na 1927; Aaltje, geb. Zwolle 13.08.1909, overl. na 1930; Hendrika Wilhelmina, geb. Zwolle 18.06.1912, overl. na 1932.

5.                  Gerrigje Zegeling, geb. Kampen 10.07.1882, overl. Kampen 17.03.1887.

 

Noten: |a| aangifte door de vroedvrouw, omdat “de man wegens ziekte verhinderd zelf de aangifte te doen” (akte no.621).

 


 

VII.a.  Asje Hendrikus Zegeling, z.v. VI.a, geb. Kampen 17.04.1875, sigarenmaker, overl. Zwolle 20.03.1919, tr. Kampen 15.07.1897 Sientje Kamp, geb. Kampen 27.06.1875, overl. Zwolle 23.01.1961, begr. Zwolle (Alg.Bpl.) 26.01.1961.

Uit dit huwelijk:

1.                  Aaltje Zegeling, Alie, geb. Kampen 1897 (no.584), winkeljuffrouw (1924), winkelbediende, overl. 1974, tr. Zwolle 03.07.1924 Gerrit Jansen, geb. Zwolle 01.09.1894|b|, machine-tekenaar (1924), tekenaar Philips, overl. 1980, z.v. Gerrit Jansen, conducteur der brievenmolen,  en Geertje Rigters.

2.                  Hendrik Zegeling, geb. Zwolle 08.07.1899, overl. Zwolle 09.07.1899.

3.                  Gerrit Zegeling, geb. Zwolle 10.06.1900, sigarenmaker, overl. Zwolle 12.06.1929.

4.                  Hendrik Zegeling, geb. Zwolle 25.04.1902; volgt VIII.a.

5.                  Johannes Wilhelmus Zegeling, geb. Zwolle 13.06.1903, doelverdediger PEC, courantenbezorger (1941), overl. Zwolle 18.02.1941.

6.                  Andries Zegeling, geb. Zwolle 06.10.1904; volgt VIII.b.

7.                  Asje Hendrikus Zegeling, geb. Zwolle 05.05.1906; volgt VIII.c.

8.                  Gerrigje Zegeling, geb. Zwolle 03.07.1907, overl. Zwolle 19.02.1945, tr. voor 1945 Jan Buijsman, geb. 1909, gemeentearbeider, overl. 1992. [Zwolle]
     JB tr. 2e 29.11.1945 Hendrika Aleida Heetjans, geb. 1913, overl. 1986.

9.                  Aaltje Hendrika Zegeling, geb. Zwolle 17.05.1909, rijksambtenaar Raad van Arbeid; ongehuwd.

10.              Heintje Zegeling, geb. Zwolle 12.02.1911, dienstmeisje, overl. 1989, tr. voor 1943 Jacobus Cornelis Oostdijk, geb. 1911, bankwerker Werkspoor Utrecht, bankwerker/kraanmachinist IJC Zwolle, overl. 1973. [Utrecht; Zwolle 1961]
Uit dit huwelijk: Johanna Martina Maria, geb. Utrecht 18.01.1943|a|.

11.              Sientje Zegeling, geb. Zwolle ca. 1913, overl. Zwolle 09.09.1915.

12.              Johan Zegeling, geb. Zwolle xx.05.1915, overl. Zwolle 06.10.1915.

13.              Johan Zegeling, Jo, geb. Zwolle ca. 1917, hoofdambtenaar IJC Zwolle, overl. Zwolle 27.06.2002.

 

Noten: |a| Utrechtsche courant 20.01.1943; |b| geb.akte Zwolle 1894 no.688.

 


 

VIII.a.  Hendrik Zegeling, z.v. VII.a, geb. Zwolle 25.04.1902, sigarenfabrikant (1932), sigarenmaker, sigarenwinkelier, overl. 1999, tr. Zwolle 06.10.1932 Theodora Teller, Dora, geb. Rotterdam 15.08.1909, overl. 1997, d.v. Lodovikus Engelbertus Teller (1876-1957) en Theodora Hermans (1879-1924) [Zwolle 1961]

Uit dit huwelijk:

1.                  Asje Hendrikus Zegeling, geb. Zwolle 1934; volgt IX.a.

2.                  dochter.

3.                  Lodovikus Engelbertus Zegeling, geb. Zwolle 1940; volgt IX.b.

 


 

IX.a.  Asje Hendrikus Zegeling, z.v. VIII.a, geb. Zwolle 1934, overl. 1994, tr. NN.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

IX.b.  Lodovikus Engelbertus Zegeling, Loek, z.v. VIII.a, geb. Zwolle 03.02.1940, leraar lichamelijke opvoeding op huishoudschool, overl. Vaassen (Epe) 21.04.1994, crem. Zwolle 26.04.1994, tr. 1e NN; tr. 2e NN.

Uit het eerste huwelijk:

1.                  Vincent Zegeling, geb. Epe 23.08.1969, overl. Vaassen 23.08.1988, crem. Zwolle (Kranenburg) 26.08.1988.

 


 

VIII.b.  Andries Zegeling, z.v. VII.a, geb. Zwolle 06.10.1904, boekhandelaar, overl. Zwolle 04.04.1936, tr. voor 1935 Eke Bouchina Wilhelmina de Jong, Eke, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 18.06.1903, overl. 1985, d.v. Huibert de Jong, onderwijzer, en Jantje Beute.

Uit dit huwelijk:

1.                  zoon.

 


 

VIII.c.  Asje Hendrikus Zegeling, z.v. VII.a, geb. Zwolle 05.05.1906, rijksambtenaar Raad van Arbeid, overl. 1992, tr. 1933 Jacoba Johanna van Rossum, geb. Zwolle 11.01.1910, dienstmeisje, overl. Zwolle 12.05.1989, crem. Zwolle (Kranenburg) 16.05.1989. [Zwolle 1961]

Uit dit huwelijk:

1.                  zoon.

2.                  zoon.

3.                  Sientje Zegeling, Sita, geb. Zwolle 17.04.1941, overl. Zwolle 25.04.2002, begr. Zwolle (Bpl. Bergklooster), tr. NN.

4.                  zoon.

 


 

VI.b.  Lefert Zegeling, z.v. V.b, geb. Zwolle 25.08.1856|r|, woont Enschede (1904), stoelenmaker (1900), stoelenmatter (1899,1904,1911), kermisreiziger (1908,1909,1914,1918), overl. Sas van Gent 20.01.1938, tr. Veenendaal 21.06.1890 Louisa Maria de Wit, geb. Utrecht 21.03.1863, overl. Purmerend 31.05.1934, d.v. Arnoldus de Wit en Louisa Maria Jaquet.

Erkend bij huwelijk|a|:

1.                  Hendrikus Theodorus Zegeling, geb. Westervoort 03.09.1882; volgt VII.b.

2.                  Johanna Wilhelmina de Wit, later Zegeling, geb. Veenendaal 06.01.1885, woont Enschede (1904), koopvrouw (1904), tr. Enschede 24.03.1904 Nicolaas Theodorus Dauphin, geb. Warffum 23.06.1882|f|, woont Amsterdam (1904), koopman (1904), kermisreiziger (1910,1930), z.v. Jean Joseph Dauphin, koopman, en Catharina de Groot.
Uit dit huwelijk: Catharina Louisa, geb. Hilversum xx.09.1904|q|; zoon, geb. xx.01.1906|p|; Louisa Maria, geb. Heerlen 05.05.1908; Louisa Maria, geb. Winschoten 16.05.1910; Louisa Catharina, overl. Heerlen 22.04.1911; Jeannette Johanna, geb. Noordwijkerhout xx.09.1911|s|; dochter, geb. Amsterdam xx.02.1916|l|; Ferdinand Nicolaas, geb. Heenvliet ca. 1925, overl. Elst 03.05.1930.

3.                  Cornelis de Wit, later Zegeling, geb. Arnhem 04.02.1887; volgt VII.c.

4.                  Louis Marie de Wit, later Zegeling, geb. Arnhem 18.04.1889; volgt VII.d.

Uit dit huwelijk:

5.                  Hendrieka Zegeling, geb. Veenendaal 02.07.1891, kermisreizigster (1942), woont Breda (1942), overl. Eindhoven 02.08.1942, tr. Amsterdam 20.01.1909 Fredericus Theodorus Dauphin, geb. Amsterdam 19.03.1888, kermisreiziger (1909), overl. Rijsbergen 12.04.1957, z.v. Jean Joseph Dauphin en Catharina de Groot.
Uit dit huwelijk: Catharina Louisa, geb. Hilversum xx.06.1909|o|; Louisa Catharina, geb. xx.02.1911, overl. Heerlen 22.04.1911; dochter, geb. Amsterdam xx.01.1915|n|.
     FTD tr. 2e Maria van Elteren.

6.                  Louisa Maria Zegeling, geb. Bodegraven 23.11.1894, overl. Amsterdam 12.02.1950, tr. Amsterdam 18.10.1911 Albertus Lodewijk Vos, geb. Amsterdam 26.02.1892, scharenslijper (1911), overl. Amsterdam 05.12.1955, z.v. Adriaan Vos en Theodora Geertruida Foulon.
Uit dit huwelijk: dochter, geb. Amsterdam xx.03.1931|h|.

7.                  Maike Zegeling, geb. Renkum 03.12.1896, overl. Bergen op Zoom 15.01.1947, tr. Amsterdam 21.04.1915 Johannes Jacobus Vale, geb. Zierikzee 09.09.1879, werkman (1915), machinist (1921), overl. Bergen op Zoom 23.01.1947, z.v. Carolus Franciscus Vale en Marina Oldersom.
Uit dit huwelijk: Jacoba, geb. Axel xx.11.1920, overl. Sas van Gent 17.10.1921.

8.                  Johannes Zegeling, geb. Veenendaal 27.12.1898, overl. Brink en Orden (Apeldoorn) 09.12.1899.

9.                  Cornelia Zegeling, geb. Nijmegen 30.09.1900, overl. Amsterdam 18.08.1991, tr. Amsterdam 03.03.1920 Johannes van Huijstee, geb. ’s-Gravenhage 12.02.1899|e|, overl. Amsterdam 26.05.1984, z.v. Jan van Huijstee en Maria Magdalena Buhl.
Uit dit huwelijk: zoon, geb. Amsterdam 16.11.1922|k|; dochter, geb. Amsterdam xx.07.1924|j|.

10.              Johanna Christina Zegeling, geb. Arnhem 02.09.1902, tr. Rotterdam 16.01.1924 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 12.01.1928) Martinus Westenberg, geb. Tilburg 27.02.1902|t|, z.v. Johannes Westenberg en Maria Penner.
Uit dit huwelijk: zoon, geb. xx.10.1927|i|.
     MW tr. 2e Dordrecht 29.03.1928 Antonia Louisa Paetzhold, geb. Brakel ca. 1906, z.v. Elisabeth Maria Louisa Paetzhold.

 

Noten: |a| huw.akte Veenendaal 1890 no.28; |e| z.v. MMB, wonende te Amsterdam, geboren “in het schip der moeder”, erkend bij huwelijk Amsterdam 05.12.1900; |f| z.v. CdG, erkend bij huwelijk Amsterdam 05.08.1891 (geb.akte Veenendaal 1882 no.32); |h| De Telegraaf 10.03.1031; |i| Het volk 05.10.1927; |j| Het volk 28.07.1924; |k| Het volk 16.11.1922; |l| Algemeen Handelsblad 22.01.1916; |n| Algemeen Handelsblad 20.01.1915; |o| De Gooi- en Eemlander 23.06.1909; |p| De Tijd 04.01.1906; |q| De Gooi- en Eemlander 07.09.1904; |r| Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 02.09.1856; |s| Leidsche Courant 16.09.1911; |t| natuurlijke zoon van Maria, erkend bij huw. ’s-Gravenhage 20.09.1905 (kanttekening geb.akte Tilburg 1902 no.246).

 


 

VII.b. Hendrikus Theodorus Zegeling, z.v. VI.b, geb. Westervoort 03.09.1882, mijnwerker (1908), tr. Heerlen 21.05.1908 Jennemina Lamberdina Kivits, geb. Uden 01.02.1887, d.v. Nicolaas Kivits en Maria Theunisz. [Wijk bij Duurstede 1908,1911]

Uit dit huwelijk:

1.                  Everardus Zegeling, geb. Gelders Veenendaal (Ede) 25.09.1908, overl. Amsterdam 08.11.1908|a|.

2.                  Nicolaas Zegeling, geb. Gelders Veenendaal (Ede) 01.03.1910, overl. Amsterdam 03.02.1911|b|.

3.                  Nicolaas Zegeling, geb. 12.01.1913, overl. 03.01.1975, begr. Haarlem (Bpl. St.Jozef), tr. Pieternella Christina Truggelaar, geb. 04.12.1915, overl. Heemskerk 06.11.1991, begr. Haarlem (Bpl. St.Jozef) 09.11.1991.

4.                  zoon Zegeling, geb. xx.03.1914|d|.
= w.s. Hendrikus Theodorus Zegeling, geb. Amsterdam 02.03.1914.

5.                  zoon Zegeling, geb. xx.11.1916|c|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Wijk bij Duurstede 1908 no.48; |b| ook overl.akte Wijk bij Duurstede 1911 no.8; |c| De Tijd 25.11.1916; |d| De Tijd 04.03.1914.

 


 

VII.c.  Cornelis Zegeling, z.v. VI.b, geb. Arnhem 04.02.1887, kermisreiziger (1908), venter (1932), koopman (1932), tapijtkoopman, overl. ’s-Gravenhage 20.09.1950, tr. Amsterdam 03.06.1908 Janke Hendriks, geb. Amsterdam 25.10.1890, overl. na 1960, d.v. Hermanus Hendriks en Johanna Wilhelmina Graeuwert. [Amsterdam (1921,1938); ’s-Gravenhage (1940,1950)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Levert Zegeling, geb. Nieuwveen 24.07.1909; volgt VIII.d.

2.                  Johanna Wilhelmina Zegeling, geb. Amsterdam 05.03.1911, overl. ’s-Gravenhage 02.05.1978, tr. Amsterdam 02.03.1932 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 02.10.1947, ingeschr. Amsterdam 18.02.1948) Evert Becker, geb. Winschoten 23.05.1912, venter (1932), instrumentslijper, kermisreiziger, z.v. Bernard Wilhelm Becker en Pietertje Bindinga.
     EB tr. 2e Amsterdam 31.03.1948 (echtsch. ingeschr., Amsterdam 08.05.1963) Cornelia Kalff, geb. Amsterdam 18.11.1919, dienstbode, kermisreizigster, overl. na 1983, d.v. Hendrik Kalff en Helenaa Jurriaans.

3.                  Louis Marie Zegeling, geb. Amsterdam 17.03.1913; volgt VIII.e.

4.                  Antje Zegeling, geb. Schermerhorn 01.07.1915, tr. 20.10.1937 J. Schneider.

5.                  Hermina Zegeling, geb. Nibbixwoud 21.06.1917, tr. Amsterdam 17.01.1940 Jan Johan Kabalt, geb. Valkenburg (L) 13.07.1919, z.v. Joseph Johannes Kabalt (1880-) en Fradrica Keijzer (1882-).

6.                  Cornelis Zegeling, geb. Avenhorn 27.04.1919, venter, otr. 19.12.1939, tr. 07.09.1949 Th. Mostard.

7.                  Hendrika Zegeling, geb. Delft 18.08.1921, overl. Zwijndrecht 24.06.1999, crem. Dordrecht.

8.                  dochter.

 


 

VIII.d.  Levert Zegeling, z.v. VII.c, geb. Nieuwveen 24.07.1909, koopman parapluies, koopman in onger. goed.|a|, overl. ’s-Gravenhage 18.07.1984, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. St.Barbara) 21.07.1984, tr. Amsterdam 23.11.1932 Johanna Brummer |d|, geb. Amsterdam 21.01.1914, overl. ’s-Gravenhage 22.08.1963, d.v. Johannes Lambertus Brummer en Maria Schneider.

Uit dit huwelijk kinderen.

 

Noten: |a| PK; |d| Beummer volgens PK van Cornelis Zegeling (1887-1950).

 


 

VIII.e. Louis Marie Zegeling, z.v. VII.c, geb. Amsterdam 17.03.1913, bewaker van gebouwen, overl. ’s-Gravenhage 20.05.1960, tr. Cornelia Gerrits, geb. Alphen aan den Rijn 21.09.1910, overl. ’s-Gravenhage 26.01.1993, begr. ’s-Gravenhage (Bpl. St.Barbara) 30.01.1993.
Uit dit huwelijk (klein)kind(eren).

 


 

VII.d. Louis Marie de Wit, later Zegeling, z.v. VI.b, geb. Arnhem 18.04.1889, kermisreiziger, overl. Amsterdam 10.11.1918|b|, tr. Amsterdam 11.11.1914 Anna Maria Kivits, geb. Uden 12.04.1890, koopvrouw (1922), d.v. Nicolaas Kivits en Maria Theunisz.

     AMK tr. 2e Amsterdam 24.04.1924 Geerlof Veldmeijer, geb. Hilversum 09.11.1894, werkman, z.v. Anthonie Veldman en Heintje Witteveen.

Kinderen van Anna Maria (erkend bij het huwelijk in 1914|g|):

1.                  Louisa Maria Kivits, later Zegeling, geb. Ammerstol 19.07.1910, tr. Utrecht 28.01.1931 Christiaan Baegen, geb. Utrecht 08.02.1908, z.v. Christiaan Baegen en Hendrica van den Oudenalder.

2.                  Maria Johanna Cornelia Kivits, later Zegeling, geb. Heerlen 31.12.1911, tr. Utrecht 03.01.1934 Jouke Joustra, geb. Vrouwenparochie (Het Bildt) 10.06.1912|n|, z.v. Johannes Joustra, muzikant, en Engelina Niesing.
Uit dit huwelijk: Engelina, geb. ca. 1936, overl. Utrecht 26.03.1936.

Uit dit huwelijk:

3.                  dochter, geb. Amsterdam xx.07.1915|m|.

Kinderen van Anna Maria:

4.                  Johanna Kivits, geb. Leiden xx.02.1921, overl. Leiden 08.03.1921|c|.

5.                  Anna Maria Kivits, geb. Delft xx.04.1922, overl. Bussum 13.07.1922|d|.

 

Noten: |b| overl.akte Arnhem 1918 no.1165; |c| ook overl.akte Arnhem 1921 no.214; |d| ook overl.akte Arnhem 1922 no.729; |g| huw.akte Amsterdam 1914 reg.4H fol34v; |m| De Tijd 28.07.1915; |n| natuurlijke zoon van Engelina, erkend bij huw. Zwammerdam 18.02.1915 (kanttekening geb.akte Het Bildt 1912 no.78).

 


 

VI.c.  Johannes Wilhelm Zegeling, z.v. V.b, geb. Zwolle 09.12.1868, stoelenmatter, rietvlechter (1917), rietwerker (1926), overl.|f|, tr. 1e Zwolle 27.01.1888 (gesch. tafel/bed Amsterdam 17.01.1902; echtsch. Amsterdam 06.05.1904; ingeschr. Amsterdam 21.10.1904) Engelbertha Bartels, geb. Tubbergen 10.02.1866, woont Den Ham (1888), bestaan en verblijf onzeker (1907)|d|, koopvrouw te Zutphen (1914)|g|, bestaan en verblijf onbekend (1917)|e|, d.v. Hermanus Bartels, koopman, en Engelbertha Verveda; tr. 2e Haarlem 20.02.1907 Alida Gesina Schot, geb. Haarlem 20.11.1871, d.v. Gerardus Schot, smid, en Alida Brugts.

Uit het huwelijk Zegeling-Bartels:

1.                  Hendrieka Zegeling, geb. Voorst 21.03.1888, overl. Amsterdam 24.04.1960, tr. 1e Amsterdam 10.07.1907 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 20.11.1915; ingeschr. Amsterdam 15.05.1916) Dirk Groot, geb. Oosthuizen 19.09.1882, havenarbeider (1931), slager, bootwerker, overl. Amsterdam 14.06.1945, z.v. Cornelis Groot en Grietje Nomes; tr. 2e Amsterdam 23.05.1917 Jacob Dekker, geb. Amsterdam 01.07.1887, havenarbeider, overl. Bennebroek 16.05.1966, z.v. Dirk Dekker, boerenarbeider, en Maria Johanna Klaasen Bos.
Uit het huwelijk Groot-Zegeling vier kinderen, waaronder: Cornelis, geb. Amsterdam ca. 1908, overl. na 1931; dochter, geb. Amsterdam xx.03.1909|p|; zoon, geb. Amsterdam xx.12.1910|o|; zoon, geb. Amsterdam xx.11.1913|n|.

2.                  Engelbertha Hermanna Zegeling, geb. Apeldoorn 21.10.1890, overl. Vught 22.08.1965, tr. Zutphen 30.11.1917|b| Jan Zwakhoven, geb. Venlo 26.01.1889, koopman (1922,1931), overl. na 1965, z.v. Johannes Zwakhoven en Petronella Hendriks.
Uit dit huwelijk: Hendrika, geb. Sint Anthonis xx.11.1922, overl. Venraij 26.12.1922|i|; Hermanus, geb. Horst xx.10.1923, overl. Horst 19.10.1923|j|; Henrica, geb. Linden ca. 1924, overl. Apeldoorn 01.11.1931|k|; Maria, geb. Rheden xx.06.1926, overl. Oploo 05.09.1926|h|; Hermanus, geb. Apeldoorn xx.05.1929, overl. Lichtenvoorde 14.09.1929.

3.                  Francisca Catharina Zegeling, geb. Nieuwer-Amstel 06.02.1893|r|, koopvrouw (1914), overl. Rosmalen 27.05.1966, tr. Groenlo 16.12.1914|c| Johan Herman Meijer, geb. Nieuwleusen ca. 1886|s|, stoelenmatter (1914), koopman (1919), z.v. Jan Willem Meijer, stoelenmatter, en Maria Margaretha Nieland, koopvrouw.
Kind van Francisca:

1.         Maria Margaretha Zegeling, later|c| Meijer, geb. Dalfsen 28.10.1912.

Uit dit huwelijk kinderen.

4.                  Johannes Wilhelm Zegeling, geb. Baarn 31.03.1895; volgt VII.e.

5.                  Hermanus Zegeling, geb. Woudenberg 01.11.1897; volgt VII.f.

6.                  Maaike Zegeling, geb. Rijsenburg 19.01.1900, tr. Bussum 17.02.1926|t| Anton Gerrits, geb. Wassenaar 31.08.1894|u|, venter (1926), z.v. Leendert Gerrits, scharenslijper, en Albertha Euvelmans.

Kind van Engelbertha:

7.                  Leonard Bartels, geb. Brummen 21.10.1903|a||l|.

Uit het huwelijk Zegeling-Schot:

8.                  Alida Gesina Zegeling, geb. Amsterdam 24.12.1907, overl. Amsterdam 17.12.1993, tr. Amsterdam 24.12.1935 Frederik Willem Coelman, geb. Amsterdam 18.01.1896, stucadoor, overl. Amsterdam 03.08.1982, z.v. FrederikWillem Coelman en Johanna Elisabeth van Voorst.

 

Noten: |a| Exploot d.d. 07.05.1904 (daags na de echtscheiding) aan Engelbertha Bartels om te verschijnen op 13.07.1904 met oog op “ontkenning van wettigheid van hun zoon Leonard”; uitspraak onbekend; |b| wettiging 4 kinderen, ook Seelen (huw.akte Zutphen 30.11.1917 no.137); |c| huw.akte Groenlo 1914 no.20; |d| huw.akte Amsterdam 1907 no. 459; |e| huw.akte Amsterdam 1917 {de bruid verklaarde mij onder ede dat het bestaan of verblijf van hare moeder haar onbekend is en dat deze moet worden geacht in de onmogelijkheid te zijn haar wil ten opzichte van dit huwelijk te verklaren}; |f| ‘wiens bestaan of verblijf onbekend is’ (huw.akte Groenlo 1914 no.20); |g| aanwezig bij huwelijk Francisca (huw.akte Groenlo 1914 no.20); |h| ook overl.akte Zutphen 1926 no.185; |i| ook overl.akte Zutphen 1922 no.301; |j| ook overl.akte Zutphen 1923 no.205; |k| ook overl.akte Grave 1931 no.55; |l| z.v. Johannes Wilhelm Zegeling, aantekening JWZ ontkent de vader te zijn, vonnis Zutphen 07.09.1905 (geb.akte Brummen 1903 no.135); |n| De Tijd 06.11.1913; |o| Algemeen Handelsblad 15.12.1910; |p| Algemeen Handelsblad 17.03.1909; |r| ouders wonende te Apeldoorn (1893); |s| niet gevonden in tienjarentafels; |t| De Gooi- en Eemlander 20.02.1926; |u| erkend bi huwelijk LG en AE (geb.akte Wassenaar 1894 no.87, huw.akte Amsterdam 1898 reg.8 fol.17v).

 


 

VII.e. Johannes Wilhelm Zegeling, z.v. VI.c, geb. Baarn 31.03.1895|a|, koopman (1923,1941), tr. Zutphen 29.08.1923|e| Jansje Gieskes, geb. Enschede 27.03.1904, overl. na 1941, d.v. Matheus Antonie Gieskes (1865-1956), stoelenmatter, en Elizabeth Rooze Meijer (ca.1868-1930).

Voorkinderen:

1.                  dochter.

2.                  Martinus Antonius Zegeling, geb. Borculo 05.11.1922, overl. Leiden 04.04.1932|c|.

Uit dit huwelijk:

3.                  Johannes Wilhelm Zegeling, geb. Borculo 20.10.1923, overl. Enschede 16.12.1981, crem. Usselo 21.12.1981.

4.                  dochter.

5.                  zoon.

6.                  Johannes Wilhelm Zegeling, geb. Zutphen 31.07.1928, overl. 04.03.1975, begr. Enschede (RK Gronausestr.).

7.                  dochter.

8.                  dochter.

9.                  Martinus Antonius Zegeling, geb. Dordrecht 29.04.1934, overl. Ridderkerk 19.07.1934|b|.

10.              dochter.

11.              Bertha Zegeling, geb. Dordrecht 10.05.1937, overl. Enschede 14.07.1994, crem. Usselo 19.07.1994.

12.              Albertus Johannes Zegeling, geb. Winkel 31.10.1938, overl. Wervershoof 18.11.1938|d|.

 

Noten: |a| ouders wonen te Apeldoorn (geb.akte Baarn 1895 no.62); |b| ook overl.akte Zutphen 1934 no.187; |c| ook overl.akte Zutphen 1932 no.103; |d| ook overl.akte Zutphen 1938 no.271; |e| geen wettiging van kinderen (huw.akte Zutphen 1923 no.84).

 


 

VII.f. Hermanus Zegeling, z.v. VI.c, geb. Woudenberg 01.11.1897, tr. Elisabeth Kramer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hermanus Zegeling, geb. Almelo ca. 1927, overl. Roermond 12.05.1954.

2.                  Engelina Zegeling, geb. 17.10.1928, overl. Leiden 27.01.2016, begr. Leiden, tr. Wouter Jan Vijlbrief, geb. Leiden 11.02.1928, overl. voor 2016, z.v. Petrus Johannes Vijlbrief (1905-), timmerman, en Jannetje Elisabeth Holverda (1906-).

3.                  Eduard Zegeling, geb. ca. 1937, overl. Deventer 23.05.1974.

 


 

IV.b.  Gerrit Zegeling, z.v. III, geb. Harlingen 03.07.1792, overl. Harlingen 29.12.1852, tr. Harlingen 17.03.1822 Frouwkje Oepkes Zijlstra/Zeilstra, geb. ca. 1786/87, overl. Harlingen 06.09.1839, d.v. Oepke Minnes en Eva Rinses.

Uit dit huwelijk:

1.                  Dirkje Zegeling, geb. Harlingen 07.01.1823, overl. Harlingen 15.03.1859, tr. Harlingen 14.10.1847 Harmen Harings van der Zee, geb. Heeg (Wymbritseradeel) ca. 1807, overl. Harlingen 11.09.1859, z.v. Haring Tfibles en Antje Freriks.
Uit dit huwelijk: Frouwkje, geb. Harlingen 26.08.1849, overl. Harlingen 28.09.1849; Antje, geb. Harlingen 13.10.1850; Frouwkje, geb. Harlingen 22.12.1852, overl. Zandvoort 11.08.1907; Haring, geb. Harlingen 06.03.1859, overl. Zandvoort 06.06.1946.

2.                  Jan Zegeling, geb. Harlingen 15.05.1826, overl. Harlingen 27.08.1867, tr. Harlingen 17.05.1855 Antje de Groot, geb. Harlingen 25.12.1829, overl. na 1867|a|, d.v. Jacob Iemes de Groot en Aafke Willems Brink.

 

Noten: |a| er is een Antje de Groot, overl. Harlingen 03.01.1887, oud 52 jaar, weduwe.

 


terug naar overzicht Seggelinck, Seggelink, Zegeling, Zegelink, Zeggelink en Zeggelt