Familie Zeggelink (5)

 

(Enschede/Deventer)

 

 

Deze familie stamt af van Jan Segelink en Engele Kolthoff. Hun relatie met de families Zeggelt en Zeggelink in Twente is nog in onderzoek.

 

In deze ingekorte versie zijn geen (vermoedelijk nog) levende nazaten opgenomen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2000 (laatst herzien december 2020)

 


 

0.  Jan Segelink, tr. Engele Kolthoff.

 

Uit: «Het erve Zeggelt in de Eschmarke» / door C.J. Snuif -- Tubantia 16.10.1929.

"Deze vrijbrief van Jan Segelinck, echte soon van Geert Segelinck, was nog in het bezit van den heer H.E. Zeggelink, alhier. Jan Segelink huwde vermoedelijk weder met Engele Kolthoff. Zij kochten een huis aan de Haverstraat, nu Roelofs Hilderink  (Sectie B 3699) en hielden daar naar de gewoonte dier tijden een klein boerenbedrijf met weven enz. Jan Seggelinck had een zoon Berent. Deze trok in het huis van zijn ouders. Eerst was hij getrouwd met H(anna) Weustink, na dier dood met M.  Gunnink. Een zoon Engbert voert ons over een zoon Hendrik en nog een paar generaties tot de heer H.E. Zeggelink, die beide namen vereenigt."

 

Zie ook Register Zeggelt.

 


 

I.  Berent Segelinck/Segelink/Zegelink, overl. tussen 1750 en 1770, tr. 1e Hanna Weustink, overl. voor 1727; tr. 2e voor 1727 Aaltjen Gunninck/Gunnink.

BS en AG wonen 1748 Stad Enschede (no.115 in de Haverstraat).

Uit het huwelijk Zegelink-Gunnink:

1.                  Engbert Zegelink, ged. Enschede 05.02.1727|g|, overl. voor 1729.

2.                  Engbert, ged. Enschede 26.05.1729|f|, overl. voor 1733.

3.                  Gerrit|h|, ged. Enschede 24.12.1730|e|, woont in 1748 niet thuis (overl.?).

4.                  Engbert, geb. Enschede 1733, woont 1748 thuis; volgt II.

5.                  Engele, ged. Enschede 23.11.1735|c|, overl. voor 1742.

6.                  Aaltjen, ged. Enschede 03.12.1738|a|, woont 1748 thuis.

7.                  Engelina Zeggeling, ged. Enschede 21.10.1742|d|, woont 1748 Enschede, van Enschede naar Deventer, woont Polstraat (1768), ingekomen lidmaat Deventer (Bergkerk) 25.12.1768, woont aan de Brink (1775), overl. Deventer 28.06.1824, otr. Deventer (schepengericht) 14.10.1775|h|, tr. 29.10.1775 Andries Haverkamp, woont Noordenbergstraat (1775), overl. voor 1824.

 

Noten: |a| inv.126 p.46; |b| inv.126 p.31; |c| inv.126 p.37; |d| inv.126 p.57; |e| inv.126 p.22; |f| inv.126 p.18; |g| inv.126 p.11; |h| Jan (Uildriks 1993; |h| bij huwelijk Engeltje Zeggelt genoemd.

 


 

II.  Engbert Zeggelink, ook Seggelink/Zegelink, z.v. I, ged. Enschede 20.11.1733|c|, overl. tussen 1780 en 1847, tr. voor 1776 Geertruid Stenvers, overl. tussen 1780 en 1847.

Uit dit huwelijk:

1.                  Berendina Zeggelink, ged. Enschede 14.01.1776|b|.

2.                  Hendrik Zeggelink, geb. Enschede 1777; volgt III.a.

3.                  Berend Zeggelink, geb. Enschede 1780; volgt III.b.

 

Noten: |b| inv.127 p.10.

 


 

III.a.  Hendrik Zeggelink, z.v. II, geb. Enschede 28.09.1777|l|, ged. Enschede 05.10.1777|f|, wever (1812), landbouwer (1821), overl. Enschede 26.02.1847, otr. 1e Enschede 30.08.1799|h|, tr. Enschede 06.10.1799|h| Hermina Leerkamp, Miena, geb. Bentheim, overl. Enschede 15.06.1805|m|, d.v. Berend Leerkamp en Geze Metelercamp; otr. 2e Enschede 11.01.1806|e| Engele Waanders, geb. Weerselo ca. 1780|q|, overl. Enschede 11.11.1828, d.v. Waander Waanders (1749-1820) en Janna Nijhof (ca.1754-1820). [Haverstraat (1806), Haverstraat 521 (1821), Haverstraat 727 (1847)]

Uit het huwelijk Zeggelink-Leerkamp:

1.                  Egberdina Zeggelink, geb. 13.08.1800, ged. Enschede 17.08.1800|c|, fabrijksarbeidster (1821), overl. Enschede 10.12.1866|n|, begr. Lonneker (“Boerenkerkhof”), tr. Enschede 25.10.1821 Harmen Romp, geb. Enschede 27.04.1797, fabrijksarbeider (1821), wever (1837), overl. Enschede 21.01.1837, z.v. Martien Romp (1768-1850), fabrijksarbeider, en Stijntjen Klopper (1774-1833).
Voorkind (erkend bij geboorte|o|, gewettigd bij huwelijk|p|):

a.                   Mina Romp, geb. Enschede 13.10.1821, overl. Enschede 04.03.1822.

Uit het huwelijk Romp-Zeggelink: Marten, geb. Enschede 26.04.1823, overl. Enschede 17.01.1861; Mina, geb. Enschede 02.12.1824, overl. Enschede 10.02.1893; Hendrika Romp, geb. Enschede 06.12.1826, tr. Andries Zeggelink (1807-1876); Christina, geb. Enschede 02.11.1828, overl. Enschede 26.09.1830; Christina Engelina, geb. Enschede 11.08.1831, overl. Enschede 13.01.1893; Willemina, geb. Enschede 31.07.1833, overl. Enschede 06.08.1869; Geertruid, geb. Enschede 18.07.1835, overl. Enschede 26.05.1885.

2.                  Engeliena Zeggelink, ged. Enschede 16.03.1803|b|, overl. voor 1808.

3.                  Andries Zeggelink, ged. Enschede 26.05.1805|a|, overl. Enschede 14.05.1806|d|.

Uit het huwelijk Zeggelink-Waanders:

4.                  Andries Zeggelink, geb. Enschede 1807; volgt IV.a.

5.                  Engeliena Zeggelink, ged. Enschede 26.06.1808|i|, overl. Enschede 08.12.1812.

6.                  Willem Zeggelink, ged. Enschede 18.03.1810|j|, overl. Enschede 10.08.1830.

7.                  Geertruid Zeggelink, geb. Enschede 02.09.1812, overl. Enschede 22.04.1816|k|.

 

Noten: |a| inv.129 p.8; |b| inv.128 p.115; |c| inv.128 p.72; |d| inv.133 p.10 no.31; |e| inv.132 p.61; |f| inv.127 p.16; |g| inv.132 p.27; |h| inv.132 p.89 {ingeschr. Enschede op att. van Bentheim}; |i| inv.129 p.58; |j| inv.129 p.88; |k| akte no.47 {overl. huis no.521}; |l| Registre Civique 1812 no. 9275/540 {geb. 28.09.1777}; |m| Huw.akte E1821.25 {Reconstructie Doodboek Enschede/Lonnker, Uitgave GWT no.16}; |n| Engberdina bij overlijden; |o|geboorteakte Enschede 1821 no.92; |p| huwelijksakte Enschede 1821 no.25; |q| haar ouders zijn vermoedelijk getrouwd en zij is vermoedelijk gedoopt in de Stiftskerk te Weerselo, waarvan twee kisten met kerkelijke gegevens verloren zijn gegaan {M.B.H.J. Waanders, 2001}.

 


 

IV.a.  Andries Zeggelink, z.v. III.a, ged. Enschede 11.01.1807|a|, timmerman (1861), overl. Enschede 16.02.1876, begr. Lonneker (“Boerenkerkhof”), tr. Enschede 25.04.1861 Hendrika Romp, geb. Enschede 06.12.1826, overl. Enschede 20.01.1894, begr. Lonneker (“Boerenkerkhof”), d.v. Hermen Romp (1797-1837) en Egberdina Zeggelink (1800-1866).

Uit dit huwelijk:

1.                  Engelina Hendrika Zeggelink, geb. Enschede 13.07.1861, overl. Enschede 23.10.1891, begr. Lonneker (“Boerenkerkhof”), tr. Enschede 16.08.1889 Gerard Antoon Naafs, geb. Enschede 14.07.1859, kantoorbediende, overl. Enschede 14.11.1894, z.v. Hendrik Naafs en Berendina Poerink.
Uit dit huwelijk: Hendrik Jan, geb. Enschede 19.12.1889, overl. Enschede 06.01.1890.

2.                  Hendrik Engbert Zeggelink, geb. Enschede 29.05.1863; volgt V.

 

Noten: |a| inv.129 p.34.

 


 

V.  Hendrik Engbert Zeggelink, z.v. IV.a, geb. Enschede 29.05.1863, bouwkundige (1888,1889), architect (1894,1900,1931), vermeld op kiezerslijst Enschede 1899 (no.2394) en 1919 (no.9220), overl. Enschede 29.03.1931, begr. Enschede (O.Bpl.), tr. Enschede 31.08.1888 Christina Elhorst, geb. Enschede 13.01.1868, overl. 14.05.1964, begr. Enschede (O.Bpl.), d.v.|g| Jannes Elhorst (1831-1881) en Gerritdina Gellekink (1833-1871). [Haverstraat (1890)|a|; Haverstraat A302 (1899)|i|; Brammelerstraat 1 (1915)|b|;  Brammelerstraat 3 (1919)|c|]

 

“De eerste vermelding van Hendrik Engbert Zeggelink (Enschede 30-5-1863/29-3-1931 Enschede) dateert uit 1888 toen hij een woonhuis aan de Haverstraat verbouwde. Vanaf 1891 begon een gestage produktie van in totaal 216 nu bekende werken op gang te komen, met een gemiddelde bouwsom van fl. 5.680 per werk. In de periode 1893-1904 bedroeg zijn geschatte jaarinkomen gemiddeld fl. 4.390, waarvoor hij in die periode naast hemzelf mogelijk aan twee of drie assistenten werk zou hebben kunnen bieden.

Eén van zijn grootste opdrachten was in 1894 de bouw van een gereformeerde kerk met toren aan de Wilhelminastraat te Enschede. Twee jaar later ontwierp hij voor dezelfde opdrachtgever een pastorie en een school naast de bestaande School met den Bijbel. Scholen lijken zijn specialisme te zijn geweest en maakten een zesde van zijn totale omzet uit. Hij bouwde en verbouwde regelmatig scholen in Haaksbergen, Losser en Weerselo. Ook in Lonneker was hij de vaste bouwmeester voor scholen. Zo ontwierp hij in 1895 de Twekkelermarkeschool, het jaar daarop de Usselermarkeschool, en in 1901 zowel de Schouwinkschool als de Twekkelerveldschool (gesloopt 1973). Ook begeleidde hij in 1895 de bouw van de R.K. jongensschool naast de St. Jozefkerk aan de Oldenzaalsestraat.

Industriële opdrachten waren voor hem bijzaak. In 1894 bouwde hij een ververij voor H.P. Gelderman & Zn. In Oldenzaal, twee jaar later gevolgd door een textieldrukkerij voor de Fa. Roessingh & Co. (1895-1911) aan de Willemstraat in Enschede. Ook ontwierp hij in 1898 achter het Volkspark een wattenfabriek met dekenstikkerij voor Fa. G. Dalenoord & Co. Zijn grootste opdracht kreeg Zeggelink in 1900: de bouw van een nieuwe fabriek voor de Lonneker Coöp. Melkinrichting en zuivelfabriek aan de Kottendijk (fl. 29.300).

Meer dan de helft van zijn opdrachten vormde het bouwen van woonhuizen, variërend van een enkel herenhuis tot diverse burger- en arbeiderswoningen. In de laatste categorie ontwierp hij in 1894 tien aan de Deurningerstraat à fl. 900 per stuk. Bij vijf of zes woningen in een keer steeg bij hem de prijs doorgaans tot fl. 1.100 per stuk, of, voor de iets betere, fl. 1.400 per stuk. De 30 dubbele woningen onder één kap die hij ontwierp, kostten ca. fl. 2.800 per stuk. Naast het ontwerp voor enkele woon- en winkelpanden, bouwde hij een enkele herenhuis. Textielbaronnen behoorden niet tot de klandizie van deze architect voor het eenvoudige werk. De herenhuizen voor H.A. Scholten (1893) en voor de koffiebrander H. Kamp jr. (1902) bleven een uitzondering.”|e|

De bouw van de kerk en pastorie aan de Wilhelminastraat wordt in februari 1894 aanbesteed aan H(endrik) ten Cate (1830-1916) voor fl. 22.089; de kerk wordt op 28 oktober 1894 in gebruik genomen.|q|

HEZ bouwt ‘St.Jozefschool’, Molenstraat 91 of Nieuwe Schoolweg 2, aanbesteed 1895, geopend 1896|l| en ‘Bioscope Apollo’, hoek Burgemeesterstraat-Noorderhagen, aanbesteed en geopend 1911|k|.

HEZ maakt de bouwtekeningen voor de vernieuwing van het Lonneker gemeentehuis in 1905 (nu Hengelosestraat 52).|m|

HEZ bezat een schilderij door L.J. Bruna van de puinhopen der stad Enschede na de grote brand van 07.05.1862|d||h|.

HEZ bezat ‘de Bentheimer stenen palen, die stonden voor de brug over de stadsgracht aan de Espoort’.|n|

HEZ genoemd als secretaris van de Kadervereeniging (Tubantia 18.06.1890), als architect van een school met twee lokalen opgericht vanwege de Vereeniging tot instandhouding van scholen met den Bijbel in Enschede en Lonneker (Tubantia 21.02.1891) en als degene die het woningblok het Hollandsch Dubbeltje mijnt (Tubantia 09.12.1899).|j|

 

Uit dit huwelijk|f|:

1.                  Hendrika Gerritdina Zeggelink, geb. Enschede 03.09.1889, tr. Enschede 19.10.1916 Herman Meijling, geb. Borne 02.01.1888, kantoorbediende (1916), z.v. Herman Meijling, bierbrouwer, en Johanna Jacomina van Cleef.
Uit dit huwelijk: Herman Meijling, geb. Hengelo(O) 16.11.1916, directeur Hengelose Bierbrouwerij BV|p|; Christine Meijling, geb. Hengelo(O) 01.09.1925|o|.

2.                  Andries Jan Zeggelink, geb. Enschede 03.07.1892; volgt VI.a.

3.                  Gerrit Hendrik Zeggelink, geb. Enschede 20.04.1894, overl. Enschede 06.05.1894.

4.                  Gerritdina Engelina Zeggelink, geb. Enschede 27.03.1897, overl. Hengelo(O) 08.01.1982, crem. Usselo 12.01.1982, tr. Enschede 12.06.1919 Johannes Antonius Zandée, geb. Bergen op Zoom 19.09.1888, belastinginspecteur (1919), z.v. Marinus Zandée, commies der posterijen (1888), postkantoordirecteur (1919), en Emilia Cornelia Rogier.

5.                  Hendrik Christiaan Zeggelink, geb. Enschede 29.06.1900; volgt VI.b.

 

Noten: |a| D. Taat, Enschede in oude ansichtkaarten, Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1970 (2e verb.dr.), p.112; |b| Naamlijst voor den Telefoondienst, januari 1915, p.251 (toestel 589); |c| kiezerslijst Enschede 1919; |d| J.J. van Deinse, Uit het land van katoen en heide, 1925 (2e druk), p.491; |e| dr.ing. R. Stenvert, “Bouwers en bouwkundigen in Twente 1866-1906, pp. 19-96 (i.h.b. pp. 49-50), in: Overijsselse Historische Bijdragen, 108e stuk, 1993; |f| A. Benthem Gz, Geschiedenis van Enschede en zijne naaste omgeving, 2e druk, 1920, p.656 {vier kinderen genoemd; Gerrit Hendrik niet}; |g| ibidem p.655; |h| ibidem p.372; |i| kiezerslijst Enschede 1899; |j| T. Wiegman, Dat mag wel in de krant, deel 2, 2000, p.68, 73 en 148; |k| ’n Sliepsteen, 19, najaar 1989, p.16; |l| ’n Sliepsteen, 11, najaar 1987, p.13; |m| ’n Sliepsteen, 1, voorjaar 1985, pp.4-7; |n| J.J. van Deinse, Uit het land van katoen en heide, 1953 (3e vermeerderde druk), p.322; |o| NP 47 (1961) pp.45-46; |p| NP 73 (1989) p.376; |q| ’n Sliepsteen 75, herfst 2003, p.15.

 


 

VI.a. Andries Jan Zeggelink, z.v. V, geb. Enschede 03.07.1892, koopman in auto’s, chauffeur, overl. Amsterdam 08.06.1967, tr. Halifax|a| 24.07.1924 (echtsch. ingeschr. ’s-Gravenhage 14.04.1965) Johanna Postma, geb. Rijssen 14.03.1896, overl. Amsterdam 14.07.1968, d.v. Jan Postma en Dirkje Kooij

Uit dit huwelijk:

1.                  Frits Zegelink, geb. Amsterdam 01.12.1915; volgt VII.a.

 

Noten: |a| in VSA (archiefkaart bij Stadsarchief Amsterdam), op en.wikipedia staan voor Halifax (USA) diverse mogelijkheden.

 


 

VII.a. Frits Zegelink, z.v. VI.a, geb. Amsterdam 01.12.1915, winkelbed. zaak in porcelein, chauff., ambt. Rijkstextielbur., monteur, buffetchef, kellner, overl. Amsterdam 25.03.1975, tr. 1e NN; tr. 2e NN.

Uit het eerste huwelijk kinderen.

 


 

VI.b.  Hendrik Christiaan Zeggelink, z.v. V, geb. Enschede 29.06.1900, koopman, overl. 19.04.1963, begr. Enschede (O.Bpl.), tr. Enschede 24.10.1928 Andrée Louise Grobet, geb. Montcherand (Zwitserland) 07.05.1902, overl. Enschede 13.02.1983, crem. Usselo 16.02.1983 (bijgezet Enschede O.Bpl.), d.v. Paul André Grobet en Jennij Louise Duvoisin.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloos kind, Enschede 30.04.1930.

2.                  Hendrik Paul Zeggelink, geb. Enschede 26.02.1933, overl. Enschede 01.03.1933.

 


 

III.b. Berend Zegeling, z.v. II, ged. Enschede 21.05.1780|f|, woont Noordenbergstraat (1800), aang. lidmaat Deventer (Bergkerk) Pasen 1800, woont Engestraat no.1040 (1810), overl. Deventer (schepengericht) 03.07.1810|b||d|, begr. Deventer (Grote- of Lebuiniskerk) 05.07.1810, tr. Deventer (Bergkerk) 18.09.1803 Berendina Helderman, ged. Deventer 07.04.1784, overl. Deventer 20.01.1816, d.v. Hendrik Jan Helderman (1744-1825) en Johanna Maria Schaap (1757-).

Uit dit huwelijk:

1.                  Engelina Zeggelink, ged. Deventer (Bergkerk) 21.10.1804, buiten beroep (1822), overl. (kraambed) Deventer 25.03.1829, tr. Deventer 23.11.1822 Gerrit Jan Hamer, ged. Deventer 13.07.1800, koopman, z.v. Hermanus Hamer en Geertruij Horsman. [Grave no. 1516 (1829)]
Uit dit huwelijk: zoon, geb./overl.Deventer 30.06.1823|h|; Hermanus Hamer, geb. Deventer ca. 1824; levenloze zoon, Deventer 30.06.1826; levenloze zoon, Deventer 20.12.1827; zoon, geb./overl. Deventer 25.03.1829|g|.
     GJH tr. 2e Deventer 04.03.1830 Machtilda Catharina Magdalena Cornelia Holsheimer, d.v. Oortwinus Holsheimer en Helena Leferink.

2.                  Johanna Maria Zeggelink, ged. Deventer (Bergkerk) 14.12.1806, overl. Deventer (schepengericht) 05.02.1810|e|, begr. Deventer (Grote- of Lebuiniskerk) 09.02.1810.

3.                  Hendrik Jan Helderman Zeggelink, geb. Deventer 1808; volgt IV.b.

4.                  Andries Haverkamp Zeggelink, ged. Deventer (Bergkerk) 13.05.1810, op 5-jarige leeftijd wees (1816), winkelbediende, schutter bij de 1e Afd. Batt. 5e Comp. Overijsselse Schutterij, overl. Haarlem (Koudenhoven Wijk 1 No.423) 21.10.1831|a|; ongehuwd.

 

Noten: |a| overl.akte Deventer 24.11.1831 no.384 (aantekening van extract uit Haarlem); |b| huw. bijl. Deventer 1822 no.93; |c| huw.akte Deventer 1822 no.93 {de grootvader (welke?) geeft toestemming, omdat de ouders overleden zijn}; |d| schepengericht {hooimaand}; |e| schepengericht {sprokkelmaand}; |f| inv.127 p.25; |g| ‘enkele uren oud’ (overl.akte Deventer 1829 no.78); |h| ‘direct na de geboorte overleden’ (overl.akte Deventer 1823 no.204).

 


 

IV.b.  Hendrik Jan Helderman Zeggelink, z.v. III.b, ged. Deventer (Bergkerk) 11.05.1808, op 7-jarige leeftijd wees (1816), zonder beroep (1830,1833), overl. Zutphen 12.03.1835, tr. Deventer 12.08.1830 Berendina Hendrika Jaenichen, geb. Zutphen 20.10.1802, naaister (1835), overl. Zutphen 25.02.1885|c|, d.v. Johan Theodorus Jaenichen en Hendrika Pasman.

     BHJ tr. 1e Zutphen 02.11.1825|b| Roelof Brink, geb. Zalck ca. 1793, smid, overl. Deventer 26.08.1828, z.v. Hendrik Brink en Janna Klaas.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Theodora Zeggelink, geb. Deventer 24.06.1831, overl. Voorthuizen (Barneveld) 15.03.1916|e|.

2.                  Berendina Engelina Zeggelink, geb. Deventer 16.06.1833|a|, overl. Zutphen 27.09.1857|d|.

 

Noten: |a| moeder Jennechen; |b| bruid Jennechen (huw.akte Zutphen 1825 no.64); |c| Jennechen, wede RB (overl.akte Zutphen 1885 no.61); |d| Helderman Zeggelink (overl.akte Zutphen 1857 no.341); |e| Helderman Zeggelink, moeder Jaenichen (overl.akte Barneveld 1916 no.34).

 


terug naar overzicht Seggelinck, Seggelink, Zegeling, Zegelink, Zeggelink en Zeggelt