Familie Zeggelt

 

(Enschede/Lonneker/Amsterdam)

 

Deze genealogie betreft de nazaten van Gerrit Zegelt (1725-1802) en Fenneken Ueldrink (1729-1812).

 

Hun relatie met de families Zeggelink in Twente is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2001 (laatst herzien december 2020)

 


 

I.  Gerrit Stegelinck |a|, alias Seegelink of Segelt|b|, overl. voor 07.09.1695 |c|, tr. Jenken Alderink |a|, alias Olderink |b|.

Uit dit huwelijk:|b|

1.                  Jan; volgt II.a.

2.                  Lucas; volgt II.b.

3.                  Gerrit.

4.                  Engbert.

5.                  Jannes.

6.                  Anneken.

7.                  Berendina.

 

Noten: |a| Van Schelven (1984); |b| C.J. Snuif (1930) (noemt Lucas als eerste en Jan als tweede); |c| C.J. Snuif (1930) {vrijbrief voor zoon Jan}; |bc| ook K.J. Uildriks (1994).

 


 

II.a.  Jan Seegel of Segelink, z.v. I, ontvangt vrijbrief van Jan Meijer, hofmeier van Delden (07.09.1695)|d|, tr. Enschede voor 15.03.1685|e| Gertijen ten Vervelde, overl. voor 17.02.1715|f|, d.v. Arent ten Vervelde en Hermken ter lutticke Hulsick; w.s. tr. 2e Engele Kolthoff.

Uit het eerste huwelijk|g|:

1.                  Gertien, geb. voor 17.02.1715.

2.                  Hermken Zeggelt, ook Harmke Segelink/Zegelink/Zegelt, geb. voor 17.02.1715, tr. voor 1725 Marten Hulscher/Hülscher.
Uit dit huwelijk: Enneken, ged. Enschede 25.03.1725|a|; Jenneken, ged. Enschede 30.11.1727|b|; Anneken, Anna, geb. Usselo, ged. Enschede 21.11.1736|c|, overl. Eschmarke (Lonneker) 20.10.1819.

3.                  Jenneken, geb. voor 17.02.1715.

Uit het tweede huwelijk:

4.                  Berent Seggelink: zie Familie Zeggelink (1) (Enschede/Deventer)

 

Noten: |a| inv.126 p.6; |b| inv.126 p.14; |c| inv.126 p.40; |defg| C.J. Snuif (1930); zie ook K. Uildriks (1994).

 


Intermezzo

 

Geertje Segelinck/Segelink/Segelt/Zegelt, tr. voor 1736 Gerrit Cate. Wonen in de Eschmarkt.

Uit dit huwelijk: Geertjen, ged. Enschede 08.11.1736|a|; Lucas, ged. Enschede 28.09.1738|b|; Jan, ged. Enschede 14.05.1741|c|; Enneken, ged. Enschede 26.08.1742|d|, overl. Eschmarke (Enschede) 22.07.1816; Jan, ged. Enschede 06.12.1744|e|; Gerrit, ged. Enschede 03.09.1747|f|.

Noten: |a| inv.126 p.37; |b| inv.126 p.46; |c| inv.126 p.53; |d| inv.126 p.57; |e| inv.126 p.64; |f| inv.126 p72.

 

Geertjen Zeggelt, tr. voor 1745 Gerrit ten Kate.

Uit dit huwelijk: Jan ten Kate, geb. Lonneker ca. 1745, landbouwer, overl. Eschmarke (Lonneker) 11.03.1829|g|.

Noten: |g| ook wel eens genaamd Goolkate (overl.akte Lonneker 1829 no.37).

 

Geerdjen Zeggelt, tr. voor 1747 Gerrit ten Kate.

Uit dit huwelijk: Gerrit lutje Spelberg, geb. Lonneker ca. 1747, landbouwer, overl. Eschmarke (Lonneker) 24.05.1828|h|.

Noten: |h| tevoren genaamd ten Kate (overl.akte Lonneker 1828 no.53).

 


 

II.b.  Lucas Stegelinck, z.v. I, bouwde 1725|a| / 1748|b| lieftughuis of lijftochtshuis voor zijn ouders op 't Erve Zeggelt, tr. ...nneken |c|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit, geb. Enschede 1725; volgt III.

 

Noten: |a| C.J. Snuif (1930)/K.J. Uildriks (1994); |b| A.J. van Schelven (1984); |c| ...nneken: zo ingeschreven bij de doop van zoon Gerrit in 1725.

 


 

III.  Gerrit Zegelt, alias Segelt/Zegelink, z.v. II.b, ged. Enschede 17.02.1725|a|, landbouwer en boerrigter in de Eschmarke, overl. Eschmarke 25.10.1802|s|, tr. Enschede (huw.contr.) 13.09.1749 Fenneken Ueldrink |b|, alias Eulderink of Ölerijk, geb. Usselo, ged. Enschede 17.03.1729|c|, landbouwster, overl. Eschmarke (Enschede) 12.05.1812, d.v. Jan Ölerijk en Lisabeth ten Mors.

Gerrit ondertekent in 1782 oorkonde aangeboden aan Joan Derk baron Van der Capellen tot den Pol, in verband met de afschaffing van de Drostendiensten in Overijssel (01.11.1782).

Uit dit huwelijk:|c|

1.                  Lucas Zeggelt, ged. Enschede (Eschmarke) 22.11.1750|g|, landbouwer in de Esmarke (1812)|w|, overl. Eschmarke (Lonneker) 26.10.1837|q|; ongehuwd.
Een hofhorig bouwhoef gen. Zegeldink groot 9 morgen 450 roeden, waarvan het bouw en erfregt behoord aan Lucas Zegeldink (1818)|d|.

2.                  Jan Zeggelt, ged. Enschede (Eschmarke) 05.11.1752|h|, landbouwer in de Esmarke (1812)|v|, overl. Eschmarke (Lonneker) 15.05.1834|p|; ongehuwd.

3.                  Gerrit Zeggelt, ged. Enschede (Eschmarke) 11.05.1755|i|, landbouwer in de Esmarke (1812)|u|, overl. Lonneker 21.08.1824|o|; ongehuwd.

4.                  Engbert Zeggelt, ged. Enschede (Eschmarke) 11.01.1758|f|, landbouwer in de Esmarke (1812)|t|, overl. Eschmarke (Lonneker) 21.04.1838.

5.                  Jannes Zeggelt, geb. Enschede 1760; volgt IV.a.

6.                  Bernardus Zeggelt, ged. Enschede (Eschmarke) 17.10.1762|j|.

7.                  Enneken Zeggelt, ged. Enschede (Eschmarke) 21.03.1764|k|, overl. Enschede 12.03.1850|n|, tr. Lonneker 11.11.1812 Herman Weldink, ook Walhof of Breteler|e|, geb. 02.05.1765|x|, landbouwer in Lonneker (1812), overl. voor 1850, z.v. Jan Walhof en Elisabeth Snijders.

8.                  Berendina Zeggelt, ged. Enschede (Eschmarke) 02.11.1766|l|, overl. Enschede 01.10.1814, otr. Enschede 11.05.1805|aa|, tr. 31.05.1805|ab| Everwijn Mulder, ged. Enschede 29.03.1772, wever, karreman (1852), overl. Enschede 03.08.1852, z.v. Hendrik Mulder en Geesken Schreurs.
Uit dit huwelijk: zoon, geb. 1806; zoon, geb. 1810.
     EM tr. 2e Enschede 03.08.1815 Grete Meenderman, geb. Bentheim ca. 1794, overl. Enschede 07.10.1818, d.v. Wender Meenderman en Mette Mettelerkamp; tr. 3e Enschede 11.03.1820 Fenneken Hoftekoosveld, geb. Eschbroekheurne (Lonneker) ca. 1785, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 31.12.1873|ac|, d.v. Jan Hermen Hoftekoosveld en Janna Tanke.

9.                  Hermen Zeggelt, geb. Enschede 1770; volgt IV.b.

 

Noten: |a| inv.126 p.6 (doopboeken Nederduits Gereformeerde Gemeente (1723-1811); |b| K.J. Uildriks (1994); |c| inv.126 p.18; |d| C.J. Snuif (1930); |e| in de huwelijksakte: “Hermen Walhof, daarna Weldink, onlangs voor familienaam aangenomen hebbende: Breteler”; van 1812 tot 1826 schijnt hij de naam Breteler te hebben gevoerd, want op 06.05.1826 is door Hermen Breteler wederom de naam ‘Weldink’ aangenomen!; |f| inv.126 p.98; |g| inv. 126 p.81; |h| inv.126 p.86; |i| inv.126 p.92; |j| inv.126 p.111; |k| inv.126 p.115; |l| inv.126 p.121; |n| akte no.25 {overl. Haverstraat 778, e.v. Hermen Weldink}; |o| akte no.101 {overl. huis no.27}; |p| akte no.54 {overl. Eschmarke no.52}; |q| akte no.149 {overl. Eschmarke no.52}; |r| 13.05 volgens Huw.akte L1812.20 {Reconstructie Doodboek Enschede/Lonneker, Uitgave GWT no.16} {Fenneken Elderink}; |s| huw.akte L1812.20 {Reconstructie Doodboek Enschede/Lonneker, Uitgave GWT no.16}; |t| Registre Civique 1812, no. 10646/1358, aldaar vermeld: geb. 11.01.1760; |u| Registre Civique 1812, no. 10645/1357, aldaar vermeld: geb. 11.05.1757; |v| Registre Civique 1812, no. 10644/1356, aldaar vermeld: geb. 05.11.1753; |w| Registre Civique 1812, no. 10643/1355; |x| Registre Civique 1812, no. 9376/96 {Hermen Breteler}; |aa| inv.132 p.59; |ab| inv.132 p.104 {geref.kerk}; |ac| Hoftekoesveld (overl.akte Lonneker 1874 no.2).

 


 

IV.a.  Jannes Zegelt, alias Zeggelt, z.v. III, ged. Enschede (Eschmarke) 04.05.1760|a|, bakker aan de Veldpoort, winkelier (1795)|k|, vermeld in Registre Civique (1812)|b|, huwelijksgetuige Enschede 03.10.1818|l|, overl. Enschede 16.03.1828|h|, tr. voor 1790 Geertruid Voogd, ged. Haaksbergen 11.09.1763|j|, overl. Enschede 20.04.1811|c||i|, d.v. Gerrit Voogd en Hendrikjen Wargerink.

Kinderen:

1.                  Bernardus Zeggelt, geb. Enschede 1790; volgt V.a.

2.                  Gerrit Zeggelt, geb. Enschede 28.04.1792, ged. Enschede 06.05.1792|g|, overl. na 20.04.1811|d|.

3.                  Grades Zeggelt, geb. Enschede 1794; volgt V.b.

4.                  Hendrik Jan Zeggelt, geb. Enschede 1797; volgt V.c.

5.                  Frederik Zeggelt, geb. Enschede 25.10.1802, ged. Enschede 30.10.1802|f|, woont aan de Veldpoort, overl. Enschede 23.03.1810|e|.

 

Noten: |a| inv.126 p.104; |b| no. 9280/545, geb. 04.05.1761, wonend in de Zuid-Sextie; Registre Civique (1812); |c||d| inv.133 p.66 no.21 {nalatende vier! kinderen}; |e| inv.133 p.54 no.13; |f| inv.128 p.108; |g| inv.127 p.88; |h| akte no.26 {overl. Langestraat 52}; |i| Huw.akte E1822.18 {Reconstructie Doodboek Enschede/Lonneker, Uitgave GWT no.16} {d.i. 2e huwelijk zoon Bernardus}; |j| RAO inv.163 p.58; |k| Volkstelling 1795 {vier personen in het huishouden}; |l| huw.akte Enschede 1818 no.16 {Hendrik lutje Berenbroek en Anna Geertruij ter Heegde}.

 


 

V.a.  Bernardus Zeggelt, z.v. IV.a, ged. Enschede 10.11.1790|b||h||a|, katoenspinner (1816,1822), bakker (1833), overl. Enschede 31.12.1833|c|, tr. 1e Enschede 23.08.1816 Janna Kok, Johanna, ged. Enschede 09.09.1791, naaister, overl. Enschede 27.08.1820, d.v. Jan Hendrik Kok en Jacomina Hols; tr. 2e Enschede 04.07.1822 Anna Verwoold, geb. Enschede 22.07.1793, ged. Enschede 28.07.1793, tapster (1836), overl. Enschede 28.02.1836, d.v. Willem Verwoold, bakker, en Hendrina Wooldrik.

Uit huwelijk Zeggelt-Kok:

1.                  Geertruid Zeggelt, geb. Enschede 29.05.1817, overl. Enschede 05.07.1896, tr. Enschede 29.05.1844 Hendricus Flucht, geb. Enschede 09.04.1815, timmerman, overl. Enschede 19.12.1879, z.v. Hendrik Flucht, fabrijkarbeider, en Anna Rekers.
Uit dit huwelijk: Anna, geb. Enschede 16.02.1845, overl. Gorssel 29.03.1922.

2.                  Jakomina Zeggelt, geb. Enschede 17.11.1818, overl. Enschede 23.11.1891|d|; ongehuwd.

Uit het huwelijk Zeggelt-Verwoold:

3.                  Johanna Willemina Zeggelt, geb. Enschede 24.02.1828, overl. Enschede 08.02.1876, tr. Enschede 25.11.1847 Andries Barendtszen, geb. Tubbergen 05.08.1820|i|, deurwaarder bij de belastingen, overl. Dalfsen 05.08.1904, z.v. Louis Johannes Barendtszen, schout der gemeente, en Johanna Christina Smits.
Uit dit huwelijk: Johanna Christina, geb. Enschede 13.11.1848, overl. Dalfsen 21.12.1938; Bernardus Louis Johannes, geb. Enschede 07.11.1850, overl. na 1887; Anna, geb. Enschede 03.10.1853, overl. Dalfsen 09.01.1943; Jan Hendrik, geb. Enschede 30.04.1856, overl. Dalfsen 20.03.1939; Geertrui Elisabeth, geb. Enschede 25.11.1860, overl. Dalfsen 21.12.1939.

 

Noten: |a| bij huwelijk aangetekend dat in de doopceel ‘verkeerdelijk’ Zegelt staat; |b| ca. 1791 volgens Van Schelven (1984) / 1794, z.v. Jan Z. en Geertje te Riet (Twente Bestand 1994); |c| akte no.3 d.d. 03.01.1834 {overl. Langestraat 17}; |d| akte no.286 {overl. Veenstraat wijk C}; |h| inv.127 p.67; |i| Barendtzen.

 


 

V.b.  Grades Zeggelt, z.v. IV.a, geb. Enschede 09.10.1794, ged. Enschede 12.10.1794|c|, katoenspinner (1823), bakker (1831,1852), overl. Enschede 22.02.1870|b|, tr. Enschede 15.12.1823 Egberdina Elderink, ged. Enschede 12.09.1790, dienstmeid (1823), overl. Enschede 04.10.1838, d.v. Arend Joost Elderink, broodbakker, en Berendina Heupers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jannes Zeggelt, geb. Enschede 1824; volgt VI.a.

2.                  Berendina Zeggelt, geb. Enschede 02.12.1827, overl. Enschede 12.08.1897, begr. Lonneker (“Boerenkerkhof”), tr. Enschede 20.08.1852 Gerard Meijer, geb Neuenhaus 02.01.1821, ged. Neuenhaus 28.01.1821|d|, smid, overl. Enschede 19.02.1891, begr. Lonneker (“Boerenkerkhof”), z.v. Barend Meijer, wever, en Janna van Almelo.
Uit dit huwelijk: Johanna Egberdina, geb. Enschede 27.07.1853, overl. na 1879; Gerarda Frederika Meijer, geb. Enschede 05.06.1856, tr. Enschede 16.06.1881 Gradus Zeggelt, z.v. Jannes Zeggelt en Hendrica Wijsman; Bernard, geb. Enschede 08.02.1859, overl. Enschede 01.05.1859; Egberdina, geb. Enschede 13.04.1860, overl. Velsen 17.12.1924; Bertha Jansje, geb. Enschede 31.10.1863, overl. Enschede 11.02.1899; Emma Geertruida, geb. Enschede 12.02.1867, overl. Enschede 05.03.1869.

3.                  Frederik Zeggelt, geb. Enschede 26.12.1831, overl. Enschede 21.01.1837|a|.

 

Noten: |a| akte no.9 {overl. Haverstraat 722}; |b| akte no.24 {overl. Gronauschestraat wijk C}; |c| inv.127 p.128; |d| dopeling Gerrit.

 


 

VI.a.  Jannes Zeggelt, z.v. V.b, geb. Enschede 12.09.1824, broodbakker (1853), overl. Amsterdam 25.04.1858, tr. Sloten 28.07.1853 Hendrica Wijsman, geb. Sloten 15.10.1828, eigenaresse v.e. broodbakkersaffaire (1860), overl. Amsterdam 31.01.1899, begr. Sloterdijk, d.v. Gerrit Wijsman en Hendrica Scharringhuijsen.

     HW tr. 2e Amsterdam 12.04.1860 Taeke Hinrich Herlijn, geb. Westermersch (Hannover) ca. 1832, broodbakker, z.v. Hinrich Poppes Herlijn en Tecke Riekelss Schipper; uit dit huwelijk: Hendrik Frederik, geb. Amsterdam ca. 1864; Frederica Henderica, geb. Amsterdam ca. 1865, overl. Amsterdam 27.10.1909.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gradus Zeggelt, geb. Amsterdam 1854; volgt VII.a.

2.                  Johannes Frederik Zeggelt, geb. Amsterdam 06.07.1857, overl. Amsterdam 31.03.1931, begr. Sloterdijk.

 


 

VII.a.  Gradus Zeggelt, z.v. VI.a, geb. Amsterdam 10.05.1854, handelsagent (1881), koopman (1902), woont Prinsengracht 21, overl. 16.11.1908, otr. Amsterdam/Enschede 27.05.1881, tr. Enschede 16.06.1881 Gerarda Frederika Meijer, geb. Enschede 05.06.1856, overl. Bloemendaal 15.08.1920, d.v. Gerard Meijer (ca. 1821-1891) en Berendina Zeggelt.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrina Johanna Zeggelt, geb. Amsterdam 03.05.1882, woont Bloemendaal 1947, overl. Bussum 18.08.1957, otr. Amsterdam 13.11.1902, tr. Amsterdam 24.11.1902|b| Nicolaus Heronymus Gronert, Nico, geb. Amsterdam 27.04.1872, koopman (1902), overl. Bloemendaal 24.10.1916, z.v. Henrich Julius Gronert en Wilhelmine Amalie Randel.
Uit dit huwelijk een dochter en een zoon (1906-1908).

2.                  Gerard Bernard Zeggelt, geb. Amsterdam 16.08.1883 (reg.7 fol.139v), overl. Amsterdam 24.11.1885.

3.                  Johanna Gerarda Zeggelt, geb. Amsterdam 10.03.1885, apothekersassistente, woont Bloemendaal (1931), Hilversum (1947), overl. Budel 20.09.1958, tr. Amsterdam 15.05.1912 (echtsch. Arr.Rb. Amsterdam 21.07.1920) Nanno Roorda van Eijsinga, geb. Franeker 13.09.1861, apotheker (1920), overl. Amsterdam 26.10.1928, z.v. Nicolaas Philippus Roorda van Eijsinga en Antje Nannes Pot.
Uit dit huwelijk: Gerard, geb. Amsterdam 06.10.1919|a|.
     NRvE tr. 1e Hoorn 23.01.1893 (echtsch. Arr.Rb. Amsterdam 14.11.1910) Elisabeth Bakker, geb. Hoorn 22.11.1868, overl. Deventer 08.02.1930, d.v. Hendrik Bakker en Johanna Smit; uit dit huwelijk vijf kinderen.
     NRvE tr. 3e Amsterdam 02.12.1920 Chrisje Vonk, geb. Westdongeradeel 21.11.1884, overl. Amsterdam 12.06.1979, begr. Amsterdam 15.06.1979, d.v. Kasper Jans Vonk en Arendina Meijer; uit dit huwelijk twee kinderen.

4.                  Berendina Emma Zeggelt, E., geb. Amsterdam 27.05.1888, huishoudster, overl. Amsterdam 06.08.1975; ongehuwd.

 

Noten: |a| NP 43 (1957) pp.256-257; |b| 27.11 (GenLias).

 


 

V.c.  Hendrik Jan Zeggelt, z.v. IV.a, geb. Enschede 13.09.1797, ged. Enschede 17.09.1797|a|, katoenspinner (1825), bakker en herbergier, Nationale Militie (loting nummer 18, niet opgeroepen), overl. Enschede 23.01.1851, tr. Enschede 23.02.1825 Aleida Kwekkeboom, geb. Enschede 11.03.1807, ged. Enschede 18.03.1807|b|, overl. Enschede 26.06.1852, d.v. Hendrik Kwekkeboom, bakker, en Dievertje van 't Weemzel.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Fredrik Zeggelt, geb. Enschede 22.03.1826; volgt VI.b.

2.                  Hendrik Zeggelt, geb. Enschede 23.05.1828; volgt VI.c.

3.                  Geertruid Zeggelt, geb. Enschede 24.08.1831, overl. Enschede 02.02.1832|d|.

4.                  Geertruid Zeggelt, geb. Enschede 15.12.1833, overl. Hengelo 23.02.1900|e|, tr. 1e Enschede 26.06.1856|c| Hendrik Staverman, geb. Enschede 11.05.1824, timmerman, overl. Enschede 27.11.1862, z.v. Hermanus Albertus Staverman en Anna Maria Elisabeth Timmers; tr. 2e Enschede 25.09.1863 Hendrik Morsman, geb. Enschede 26.11.1840, kantoorbediende (1863,1867), kassier (1903), overl. Hengelo 09.11.1912, z.v. Albertus Morsman (ca.1809-1890), tolgaarder, en Elisabeth Brandau (ca.1808-1886).
Uit het huwelijk Staverman-Zeggelt: Anna Maria Elisabeth, geb. Enschede 31.10.1856, overl. Enschede 25.12.1913, tr. Hengelo 19.06.1879 Bernard Meijer|g|; Hendrik Jan, geb. Enschede 13.02.1859, overl. Enschede 06.04.1859; Aleida, geb. Enschede 22.05.1861, overl. Enschede 12.03.1941.
Uit het huwelijk Morsman-Zeggelt: Elizabeth Hendrika, geb. Enschede 22.03.1864, overl. Eschmarke (Lonneker) 25.11.1868; levenloze zoon, Enschede 28.09.1865; Bertha, geb. Eschmarke (Lonneker) 22.03.1867, overl. Hengelo 21.11.1935; Hendrik Jan, geb. Eschmarke (Lonneker) 15.02.1869; Gerrit Frederik, geb. Hengelo ca. 1876, overl. Hengelo 15.02.1949.

5.                  Dievert Zeggelt, geb. Enschede 30.06.1836, overl. Enschede 21.05.1838.

6.                  Dievert Zeggelt, geb. Enschede 19.03.1839, dienstmeid (1865), overl. Twekkelo (Lonneker) 11.03.1910, tr. Enschede 09.03.1865 Gerrit Jan Laanbroek, geb. Heino 08.12.1836, timmerman (1865,1902), overl. Enschede 15.02.1921, z.v. Teunis Laanbroek, timmerman, en Gerridina Hartkamp.
Uit dit huwelijk: Hendrik Jan, geb. Enschede 01.05.1865, overl. Enschede 30.06.1942; Tonia Gerridina, geb. Enschede 15.03.1868, overl. Enschede 22.07.1946; Aleida Johanna, geb. Enschede 20.06.1871, overl. Enschede 08.02.1946; Johannes, geb. Enschede 14.05.1874|h|, overl. Enschede 16.02.1876; Gerrit Frederik, geb. Enschede 14.05.1874|i|, overl. Enschede 01.05.1875; Gerrigje Johanna, geb. Enschede 23.04.1877, overl. Enschede 19.10.1957.

7.                  Johanna Zeggelt, geb. Enschede 04.05.1842, overl. Enschede 23.05.1902, tr. Enschede 11.11.1869 Hendrik Eshuis, geb. Wierden 06.05.1840, kuiper, overl. Enschede 08.07.1903, z.v. Gerrit Hendrik Eshuis, landbouwer, en Jenneken ter Stal.
Uit dit huwelijk: Aleida, geb. Enschede 22.09.1870, overl. Enschede 06.03.1908; Johanna Geertruida, geb. Enschede 26.04.1873, overl. Enschede 15.12.1875; Johanna Geertruida, geb. Enschede 29.04.1876, overl. Enschede 21.10.1953; Geertruida Hendrika, geb. Enschede 17.10.1878, overl. Enschede 20.06.1905; Hendrik Jan, geb. Enschede 16.03.1882, overl. Enschede 19.02.1888.

8.                  Aleida Zeggelt, geb. Enschede 01.04.1846, dienstmeid (1872), overl. Lonneker 07.03.1892, tr. Enschede 15.11.1872 Lucas Bos, geb. Eschmarke (Lonneker) 05.10.1846, koetsier (1872), landbouwer (1903), boer op de Hofstede|f|, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 26.03.1903, z.v. Jan Willem Bos, landbouwer, en Janna Derkink.
Uit dit huwelijk: Johanna Willemina, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 27.06.1874, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 27.06.1901; Jan Willem Hendrik, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 17.05.1876, overl. Enschede 15.09.1959; Alida Gerritdina, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 14.06.1879, overl. Hengelo 19.11.1943; levenloze zoon, Lonneker 07.09.1884; Hendrik Hein, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 24.0.1886, overl. Enschede 16.06.1950.

 

Noten: |a| inv.128 p.21; |b| inv.129 p.38 {mennoniet}; |c| akte no.10 {voogd Jan Kwekkeboom, toeziend voogd Gradus Zeggelt}; |d| akte no.8 {overl. Langestraat 52}; |e| akte no.50 {overl. Emmaweg 5}; |f| Boerderijen in Enschede, deel 1 (Esmarke), p.72; |g| TG 21(4), p.127; |h| akte no.77; |i| akte no.78.

 


 

VI.b.  Gerrit Fredrik Zeggelt, z.v. V.c, geb. Enschede 22.03.1826, fabrieksarbeider, overl. Enschede 03.09.1862, tr. Stad Delden 01.12.1860 Stoffelina Kosters, geb. Stad Delden 01.01.1832, overl. Enschede 22.03.1914, d.v. Jan Kosters, nachtwaker, en Hendrika Scholten.

     SK tr. 2e Enschede 17.12.1863 Antonie Meijerink, geb. Enschede 18.01.1821, fabrijkarbeider, overl. Enschede 24.05.1910, z.v. Jan Meijerink en Judith Margaretha Verbeek.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Jan Zeggelt, geb. Enschede 12.09.1861, kantoorbediende, overl. Enschede 04.03.1879|a|.

 

Noten: |a| akte no.23 {overl. Haaksbergsestraat wijk B}.

 


 

VI.c.  Hendrik Zeggelt, z.v. V.c, geb. Enschede 23.05.1828, fabrieksarbeider, finaal vrijgesteld voor de Nationale Militie ‘uit hoofde van volbragte dienst zijns broeders’ (1850), vermeld op kiezerslijst Enschede 1899 (no.2395), woont Molenstraat B059m (1899), overl. Enschede 18.03.1903, tr. Enschede 24.10.1850|b| Johanna Henderica Brasz, geb. Nordhorn 25.04.1828, ged. Nordhorn 30.04.1828, dienstmeid (1850), overl. Enschede 29.05.1907|d|, begr. Lonneker (“Boerenkerkhof”), d.v. Arnold Everwijn Brasz en Margaretha Oman.

HZ in 1848 in dienst van H.J. van Heek & Zonen; in 1860 fabrieksknecht in kalanderij van Van Heek & Co; overhandigde 13.07.1888, als oudste van de arbeiders, een gouden erekruis aan ‘de weldoener van de arbeidende klasse’: G.J. van Heek|c|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Jan Zeggelt, geb. Enschede 03.01.1851; volgt VII.b.

2.                  Arnold Everwijn Zeggelt, geb. Enschede 21.03.1853|a|, overl. Arnhem 28.11.1927.

3.                  Aleida Zeggelt, geb. Enschede 20.03.1857, overl. Enschede 08.05.1930, begr. Enschede (O.Bpl.), tr. Enschede 27.07.1882 Hendrikus Johannes Holtkamp, geb. Enschede 18.08.1855, fabriekarbeider (1882), kantoorknecht (1883,1887), fabriekarbeider (1890), overl. Enschede 20.11.1908, begr. Enschede (O.Bpl.), z.v. Willem Holtkamp, fabrieksbaas, en Hendrika Gesina Wilmink.
Uit dit huwelijk: Hendrika Gezina, geb. Enschede 14.12.1883, overl. Enschede 22.10.1952; Hendrik, geb. Enschede 27.03.1887, overl. Enschede 08.09.1952; Willemina, geb. Enschede 26.01.1890, overl. Enschede 13.04.1945.

4.                  Gerrit Zeggelt, geb. Enschede 07.09.1864; volgt VII.c.

 

Noten: |a| 22.03.1853 volgens akte 41; |b| op 22.10.1850 verklaart de predikant van Nordhorn, district Bentheim, koninkrijk Hannover, dat de officiële afkondigingen zonder enige oppositie zijn geschiedt (huw.bijln. akte no.30); |c| Enschedesche Courant 14.08.1888, geciteerd door A.L. van Schelven in Onderneming en familisme (1984), p.44; |d| overl.akte Enschede 1907 no.181, 28.05 volgens website Boerenkerkhof.

 


 

VII.b.  Hendrik Jan Zeggelt, z.v. VI.c, geb. Enschede 03.01.1851, kantoorknecht (1879,1880), baas in de weverij (1907)|c|, kantoorbediende (1919), eremedaille Oranje-Nassau in zilver (1907)|d|, vermeld op kiezerslijst Enschede 1899 (no.2396), vermeld op kiezerslijst Enschede 1919 (no.9227), woont Noorderhagen C415d (1899), Lage Bothofstraat 16 (1919), overl. Enschede 27.12.1919, begr. Enschede (O.Bpl.), tr. Enschede 30.10.1879 Grietje Reudink, geb. Lonneker 11.11.1849, overl. Enschede 06.11.1940, begr. Enschede (O.Bpl.), d.v. Hendrik Reudink, boekbinder, en Hendrina Schouwink.

HJZ in dienst van Van Heek & Co 1864-1918, baas ‘Oale Meu’ (1881), boekhouder (1890)|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Zeggelt, geb. Enschede 26.08.1880; volgt VIII.

2.                  Hendrina Henriëtte Johanna Zeggelt, Ina, geb. Enschede 14.07.1884|a|, onderwijzeres handwerken, overl. Enschede 08.10.1965, crem. Dieren 12.10.1965 (bijgezet Enschede, O.Bpl.); ongehuwd.

Pleegdochter:

3.                  Johanna Baumgart, Annie, geb. Wiesdorf (D) 04.05.1908, overl. Enschede.

 

Noten: |a| 15.07.1884 volgens akte 218; |b| A.L. van Schelven, Onderneming en familisme (1984); |c||d| Soerabaijasch handelsbald 26.08.1907.

 


 

VIII.  Hendrik Zeggelt, z.v. VII.b, geb. Enschede 26.08.1880, vermeld op kiezerslijst Enschede 1919 (no.9226), procuratiehouder (1922), overl. (auto-ongeval) Enschede 15.07.1964, crem. Dieren 18.07.1964 (bijgezet Enschede, O.Bpl.), tr. Enschede 31.05.1922 Johanna Hendrika Seinhorst, Jo, geb. Enschede 22.05.1892, overl. Nunspeet 23.09.1975, crem. Usselo 26.09.1975 (bijgezet Enschede, O.Bpl.), d.v. Gerrit Jan Seinhorst (1864-1935) en Jenneken Brouwer (1864-1938).

HZ in dienst van G.J. van Heek en Zonen N.V. 1898-1958, directeur N.V. Rigtersbleek 01.07.1947|a|.

HZ woont Hengelosestraat 216, Enschede (ca. 1919); Hengeloscheweg L 18, Lonneker (1926); Hengelosestraat 242, Enschede (01.05.1934) [afgebrand 11.04.1972].

Uit dit huwelijk:

1.                  Henriëtte Zeggelt, Jettie, geb. Enschede 23.08.1923, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 30.01.1928, begr. Enschede (O.Bpl.).

2.                  Margreta Zeggelt, Greet, geb. Enschede 03.03.1926, overl. Nunspeet 12.10.1987, begr. Nunspeet (Bpl. van Oordtstr.) 16.10.1987, tr. Enschede 19.05.1956 Jacob Pieter Grooters, Jaap, geb. Bennekom (gem. Ede) 06.04.1920, mr., overl. Amersfoort 06.02.2012, begr. Nunspeet 11.02.2012, z.v. dr. Willem Grooters (1885-1970) en Maria Klasina Vis (1886-1967).
Uit dit huwelijk een dochter en een zoon (1959,1964).|b|

3.                  Hendrik Jan Zeggelt, geb. Lonneker 05.11.1927; volgt IX.

 

Noten: |a| A.L. van Schelven, Onderneming en familisme (1984); |b| Vis a Saandyk, Kroniek van een Zaans geslacht (1974), p.382.

 


 

IX.  Hendrik Jan Zeggelt, z.v. VIII, geb. Lonneker 05.11.1927, drs. economie UvA 10.07.1953, overl. Enschede 24.12.1989, crem. Usselo 29.12.1989 (bijgezet Enschede, O.Bpl.), tr. Amsterdam 14.04.1956 Catharina van Kooten, Ina, geb. Haarlem 11.06.1929, overl. Amersfoort 28.11.2020, crem., d.v. Anthonius Franciscus van Kooten (1899-1953) en Sjoertje Adriana Lavoo (1902-1958).

HJZ in dienst van NV. Rigtersbleek v/h G.J. van Heek & Zonen, onderdirecteur N.V. Rigtersbleek 20.06.1960, directeur 21.02.1963, directeur Van Heek & Co 1965-1972, president-commissaris VéHaCé b.v.|a|; daarna Fluor Daniel B.V. te Haarlem (1974-1989).

Uit dit huwelijk:

1.                  dochter.

2.                  zoon.

3.                  Sjoerdje Adriana Zeggelt, geb. Enschede 14.06.1961, overl. Enschede 23.07.1961, begr. Enschede (O.Bpl.).

4.                  dochter.

 

Noten: |a| A.L. van Schelven, Onderneming en familisme (1984).

 


 

VII.c.  Gerrit Zeggelt, z.v. VI.c, geb. Enschede 07.09.1864, kantoorbediende (1892), procuratiehouder (1918), overl. Hengelo 20.03.1940, begr. Hengelo (Alg.Bpl. a/d Oldenzaalschestraat) 23.03.1940, tr. Enschede 05.08.1892 Maria Rusius, Mina, geb. Enschede 14.06.1867, overl. Hengelo 30.03.1943, begr. Hengelo (Alg.Bpl. a/d Oldenzaalschestraat) 02.04.1943, d.v. Jacob Rusius, bakker, en Fenna Krabbe.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Hendrika Zeggelt, geb. Hengelo 03.07.1893, overl. Assen 26.05.1973, tr. Hengelo 05.03.1918 Cornelis Koetsier, Kees, geb. Assen 03.04.1890, ijzerhandelaar (1918), winkelier (1946), overl. Assen 14.08.1980, begr. Assen (Zuiderbpl.) 18.08.1980, z.v. Jan Koetsier en Jacoba Offereins.
Uit dit huwelijk: Jan, geb. Assen ca. 1919, overl. Assen 14.05.1946.

2.                  Jacob Zeggelt, geb. Hengelo 14.12.1897, overl. Hengelo 07.04.1921.

 


 

IV.b.  Hermen Zeggelt, z.v. III, ged. Enschede (Eschmarke) 28.02.1770|d|, landbouwer in de Esmarke (1812)|c|, overl. Eschmarke (Lonneker) 01.03.1826|b|, tr. Enschede 11.11.1812 Harmken Kolthof, geb. Eschmarke, ged. Enschede 16.07.1786, dienstmeid (1812), landbouwster (1839,1852), overl. Eschmarke (Lonneker) 21.04.1853|o|, d.v. Albert Kolthof en Hendrina Wagelaar.

     HK tr. 2e Lonneker 10.05.1828 Arend Jan Vaarwerk Scholten, geb. Haaksbergen ca. 1802, landbouwer, overl. Haaksbergen 03.04.1874|h|, z.v. Jan Vaarwerk Scholten en Janna Roerink.

     AJVS tr. 2e Hengelo 05.07.1856 Enneken Keuzenkamp, geb. Hengelo ca. 1831, landbouwster, overl. tussen 1856 en 1874, d.v. Gerrit Keuzenkamp en Geertruid Welmink; uit dit huwelijk kinderen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerridina Zeggelt, geb. Enschede 31.12.1813|k|, overl. Eschmarke (Lonneker) 05.04.1845, tr. Lonneker 26.01.1839 Bernardus Haverkate, geb. Lonneker ca. 1803, landbouwer, overl. Eschmarke (Lonneker) 20.07.1868, z.v. Lucas Haverkate en Gezina Spelberg.
     BH tr. 2e Lonneker 12.11.1846 Hendriena Schukkert, geb. Twekkelo (Lonneker) 23.01.1819, overl. Lonneker 11.05.1886, d.v. Jan Schukkert en Geertjen ten Cate.
     HS tr. 1e Lonneker 11.11.1842 Gerrit Berenbroek, bijgenaamd Zwartkate, geb. Lonneker ca. 1813, overl. Eschmarke (Lonneker) 29.01.1844, z.v. Gradus Berenbroek en Berendina Hofte Koesveld.
     GB tr. 1e Lonneker 05.08.1837 Janna Teesink, geb. Lonneker ca. 1808, overl. Eschmarke (Lonneker) 17.11.1839, d.v. Jan Teesink en Janna Zwartkate.

2.                  Hendrina Zeggelt, geb. Enschede 09.03.1816|j|, landbouwster (1842), overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 20.05.1873, tr. Lonneker 16.09.1842 Frederik Varvik, geb. Eschmarke (Enschede) 04.04.1812, landbouwer, overl. Lonneker 23.02.1882, z.v. Hermen Varvik en Hermien Honhof.
Uit dit huwelijk: levenloze zoon, Eschmarke (Lonneker) 21.08.1843; Gerridina, geb. Eschmarke (Lonneker) 07.07.1845, overl. Lonneker 11.09.1881; Hermina, geb. Lonneker 23.03.1849, overl. Lonneker 08.09.1878; Hermen, geb. Lonneker 05.01.1853, overl. Enschede 15.09.1893; Hanna, geb. Eschmarke (Lonneker) 09.05.1858, overl. Enschede 22.02.1945.
     FV tr. 1e Lonneker 15.07.1837 Gerridina Lippinkhof, geb. Lonneker ca. 1799, overl. Eschmarke (Lonneker) 15.02.1841, d.v. Hermen Lippinkhof en Clazina Efink.
     GL tr. 1e Lonneker 05.05.1827 Gerrit Varvik, geb. Lonneker ca. 1806, overl. Eschmarke (Lonneker) 20.02.1836, z.v. Harmen Lippinkhof en Rozina Efink.

3.                  Fenneken Zeggelt, geb. Eschmarke (Lonneker) 09.05.1819, overl. Eschmarke (Lonneker) 10.06.1834|a|.

4.                  Bernardus Zeggelt, geb. Lonneker 06.06.1821; volgt V.d.

5.                  Hermina Zeggelt, geb. Lonneker 28.06.1826, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 11.02.1905, tr. 1e Lonneker 15.05.1851 Jan Hendrik Nijhuis, geb. Lonneker 17.06.1828, landbouwer, overl. Eschmarke (Lonneker) 24.01.1863, z.v. Koert Nijhuis en Jenneken Ribbelt; geen kinderen|g|; tr. 2e Lonneker 23.06.1864 Gerrit Bos, geb. Lonneker 30.10.1829, landbouwer, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 08.05.1901, z.v. Gradus Bos en Fenneken Joostink; geen kinderen.
Hermina woont van 1851 tot 1905 op het Lammerink (tegenwoordig adres: Haaksbergerstraat 829-831). In 1825 werd Jan Hendrik's vader Koert Nijhuis eigenaar (de waarde wordt geschat op ¦ 6.025, maar Koert betaalt uiteindelijk maar ¦ 2.491,15). In 1882 is Hermina eigenares. Na 1905 vervalt het erf aan de familie Bos.|e||g|
Tot het Lammerink behoorde ook de boerderij Stokkers (tegenwoordig adres: Haaksbergerstraat 781-783). In 1861 bouwden Hermina en Jan Hendrik het oude huis, waarvan na de sloop in 1992 slechts de gevelsteen rest. In 1901 was dit gemeente Lonneker sectie N 2212.|f|

 

Noten: |a| akte no.59 {overl. Eschmarke no.52}; |b| akte no.30 {overl. Eschmarke no.52}; |c| Registre Civique 1812, no. 10647/1359, aldaar vermeld: geb. 28.02.1773; |d| inv.126 p.129; |e| Boerderijen in Enschede, dl.2, pp. 265-267 (no.187 Lammerink); |f| Boerderijen in Enschede, dl.2, pp. 274-275 (no.193 Stokkers); |g| J. Theessink, Het Lammerink te Usselo, bakermat van J.F. Scholten & Zn., in: 'n Sliepsteen, 10, zomer 1987, pp.3-6&13 i.h.b. p.6; |h| Scholten Vaarwerk (overl.akte Haaksbergen 1874 no.28); |i| e.v. Scholten Vaarwerk (overl.akte Lonneker 1853 no.91); |j| getuige Jannes Zeggelt, broodbakker {oom} (geb.akte Enschede 1816 no.37); |k| getuige Jannes Zeggelt, broodbakker {oom} (geb.akte Enschede 1814 no.1).

 


 

V.d.  Bernardus Zeggelt, z.v. IV.b, geb. Lonneker 06.06.1821, landbouwer, lid Commissie voor de Verdeeling van de Eschmarke (1857)|f|, overl. Enschede 24.04.1890|a|, tr. Lonneker 26.05.1852 Hermina Kromhof, geb. Lonneker 30.07.1833, landbouwster, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 17.02.1876, d.v. Engbert Kromhof en Janna Schukkink.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, Eschmarke (Lonneker) 30.08.1852.

2.                  Herman Zeggelt, geb. Lonneker 17.09.1853, overl. Eschmarke (Lonneker) 15.06.1867.

3.                  Johanna Zeggelt, geb. Eschmarke (Lonneker) 14.01.1856, overl. Eschmarke (Lonneker) 28.05.1858|g|.

4.                  levenloos kind, Eschmarke (Lonneker) 29.05.1858|h|.

5.                  Johanna Zeggelt, geb. Eschmarke (Lonneker) 23.08.1859, overl. Enschede 10.10.1900|b|, tr. Lonneker 18.05.1881 Albertus Henderik Scholten, geb. Denekamp 26.01.1851, koopman (1881,1886), winkelier (1887,1889), rentenier (1892), overl. Enschede 19.03.1918, z.v. Jan Scholten, winkelier, en Janna Egbers.
Uit dit huwelijk: Bertha Johanna Maria, geb. Denekamp 09.01.1882, overl. Enschede 04.12.1945; Johanna Engelina, geb. Denekamp 14.12.1882, overl. na 1908; Engelina Hendrika, geb. Denekamp 12.01.1884|c||d|, overl. na 1905; Hermina, geb. Denekamp 11.08.1886, overl. Denekamp 01.09.1886; Johan Bernard, geb. Denekamp 13.09.1887|i|, overl. Denekamp 01.01.1888; Hermina Hendrika, geb. Denekamp 13.09.1887|j|, overl. Denekamp 09.10.1887; Henri, geb. Denekamp 03.10.1889, overl. na 1918; Christina Johanna, geb. Denekamp 11.04.1892|e|, overl. na 1921; Hermina Hendrika, geb. Enschede 25.11.1895, overl. Enschede 17.04.1896.

6.                  Hermina Zeggelt, geb. Eschmarke (Lonneker) 31.01.1862, overl. Eschmarke (Lonneker) 08.03.1863.

7.                  Hendrik Hermannus Zeggelt, geb. Eschmarke (Lonneker) 22.03.1863, overl. Eschmarke (Lonneker) 15.04.1865.

8.                  levenloze dochter, Eschmarke (Lonneker) 25.03.1866.

9.                  Herman Hendrik Zeggelt, geb. Lonneker 15.11.1867; volgt VI.d.

10.              Engelina Hendrika Zeggelt, geb. Eschmarke (Lonneker) 16.09.1869, overl. Enschede 26.06.1899, begr. Enschede (O.Bpl).

 

Noten: |a| akte no.111 {overl. Oldenzaalscheweg wijk D}; |b| akte no.359 {overl. Oldenzaalseweg}; |c| A. Benthem Gz, Geschiedenis van Enschede en zijne naaste omgeving, 2e druk, 1920, p.748; |d| NP 35 (1949) p.302; |e| NP 35 (1949) p.316; |f| Boerderijen in Enschede, deel 2 (Esmarke-Usselo), 1998, p.142; |g| overl.akte Lonneker 29.05.1858 no.127; |h| overl.akte Lonneker 31.05.1858 no.129; |i| akte no.72; |j| akte no.73.

 


 

VI.d.  Herman Hendrik Zeggelt, z.v. V.d, geb. Eschmarke (Lonneker) 15.11.1867, landbouwer, vermeld op kiezerslijst Enschede 1899 (no.2397) en 1919 (no.9228), woont Oldenzaalseweg D300 (1899), Oldenzaalsestraat 123 (1919), overl. Enschede 26.05.1944, begr. Enschede (O.Bpl.), tr. Enschede 15.07.1896 Klasina Johanna Robers, geb. Enschede 06.03.1873, overl. Enschede 07.01.1937, begr. Enschede (O.Bpl.), d.v. Bertus Robers (1845-), winkelier, en Gerridina Schouwink (1847-).

“De eerewacht bij de komst van HH.MM. de Koninginnen te Enschedee is samengesteld uit de heeren H.J.E. van Heek, commandant (..), H.H. Zeggelt, vaandeldrager, …” (Leidsch Dagblad, zaterdag 20 juli 1895)

Uit dit huwelijk:

1.                  Bernard Zeggelt, geb. Enschede 15.07.1897, overl. Enschede 17.12.1900, (her)begr. Enschede (O.Bpl.).

2.                  Albertus Gerhardus Hendrik Zeggelt, geb. Enschede 17.10.1900; volgt VII.d.

 


 

VII.d.  Albertus Gerhardus Hendrik Zeggelt, z.v. VI.d, geb. Enschede 17.10.1900, directeur graanhandel, bestuurslid van de Groningsche Vereeniging tot IJsbestrijding (1934)|a|, voogd van het Geertruidsgasthuis te Groningen|b|, overl. Haren (Gr) 25.07.1965, begr. Enschede (O.Bpl.), tr. Wijchen 14.01.1925 (echtsch. Groningen ca. 1948, ingeschr. Wijchen 27.08.1949) Jantje Hijmersma, geb. Enschede 09.05.1900, overl. Groningen, begr. Opwierden (bij Appingedam).

Op 24.04.1924 krijgt Albertus Gerhardus Hendrik Zeggelt, wonende Emmasingel 15 te Groningen, het kenteken A8256 uitgereikt.

Uit dit huwelijk:

1.                  dochter.

 

Noten: |a| Het Vaderland 14.02.1934; |b| Nieuwsblad van het Noorden 15.06.1948.

 


Legenda

-          Hengelo = Hengelo (O)


terug naar overzicht Seggelinck, Seggelink, Zegeling, Zegelink, Zeggelink en Zeggelt