Familie te Beest/Beestman (12)

 

(Aalten/Bredevoort/Winterswijk/USA)

 

 

Deze familie stamt af van Hendrik ter Beest en Geesken, die op de Haart woonden.

 

Hun relatie met de andere families te(r) Beest in de Achterhoek is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien februari 2015)

 


 

I.  Hijndrijck ter Beest, Hendrik, geb. 1617-1647, woont op de Haart, tr. voor 1668 Geesken.

Kinderen|a|:

1.               Jan ter Beeste; volgt II.

2.               Hilleken ter Beest, ged. Aalten 03.05.1668.

3.               Geert ter Beest, ged. Aalten 20.03.1670 of 02.04.1670|b|.

4.               Jenneken ter Beest, ged. Aalten 18.08.1672.

5.               Geesken ter Beest, ged. Aalten 05.07.1674.

6.                Aeltjen ter Beest, ged. Aalten 03.03.1678.

 

Noten: |a| het Doopboek Aalten begint in 1665, Jan is niet vermeld, de moeder van de andere vijf kinderen is Geesken; |b| staat tweemaal ingeschreven.

 


 

II.  Jan ter Beeste, z.v. I, w.s. geb. voor 1665, op de Haart, overl. 1701|d|, otr. Winterswijk 03.04.1687|b|, otr. Aalten 24.04.1687|c|, tr. Aalten 16.05.1687 Lijsken Wilterdinck, ged. Winterswijk 09.11.1662|a|, woont Kotten, d.v. Jan Wilterdinck, ook Wilterinck/Wiltering.

     LW otr. 2e Winterswijk 10.12.1701, otr./tr. Aalten 10.12.1701/08.01.1702 Hendrick Loobeke, ged. Winterswijk 29.01.1671, z.v. Hendrik Loobeeck en Geesken Meijnen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Dercksken ter Beest, ged. Aalten 29.07.1688.

2.                  Jan ter Beeste, geb. Aalten 1690; volgt III.a.

3.                  Derck ter Beest, geb. Aalten 1692; volgt III.b.

4.                  Gerrit ter Beest, ged. Aalten 06.04.1694, op de Haart (1718), op ’t Hogeschaer in Vrageren (kort voor 1721), overl. voor 1721, otr. Lichtenvoorde 18.09.1718|i| (met att. naar Aalten), otr. Aalten 20.09.1718|e|, tr. Aalten 11.10.1718 Deeltje Storteler, onder Lichtenvoorde.
     DS otr. 1e Winterswijk 16.04.1703, tr. Lichtenvoorde 06.05.1703 Hillebrand Meijnen, op ’t Hoge Schaer, overl. voor 1718|f|; otr./tr. 3e Lichtenvoorde 11.05/22.06.1721|j|, otr./tr. Aalten 08.06.1721/28.06.1721 Berent te Gantvoord, uyt Barlo, z.v. Hendrick te Ganvert.
     HM otr. 1e Lichtenvoorde 26.01.1696, tr. Lichtenvoorde 23.02.1696 Mette Distelbrinck, overl. voor 1703.

5.                  Hendersken ter Beest, ged. Aalten 23.04.1699, op de Haart, otr. Aalten 14.06.1722 (att. naar Bocholt) Jeurden te Kotte, ged. Bocholt 16.02.1687, z.v. Henric te Kotte en Enneken Borninkhof.
     Jeurden te Kotte otr. 1e Aalten 21.03.1717, tr. Aalten 11.04.1717 Tonnisken Buunk, in Lintelo (1717), overl. voor 1722, d.v. Henric Buunk.

6.                  Janna ter Beest, ged. Aalten 28.08.1701|h|, overl. voor 1729, otr. 1e Aalten 13.07.1721|g|, tr. Aalten 03.08.1721 Geert Cleuvers, ged. Aalten 09.11.1684, z.v. Lubbert Cleuvers, ook Clover, en Lijsbeth Uffinck; otr. Aalten 18.04.1723, tr. Aalten 09.05.1723 Geert Freriks in ’t Klooster, geb. Barlo, ged. Aalten 28.02.1692.
     Geert Cleuvers, tr. 1e Aalten 14.02.1717 Jenneken te Gantvoort, overl. voor 1721.
Geert Freriks in ’t Klooster, otr. Winterswijk 31.07.1729, otr. 2e Aalten 31.07.1729, tr. Aalten 21.08.1729 Stijne Bruggens, ged. Winterswijk (Meddo) 08.09.1694, overl. voor 1743, d.v. Berent Bruggens/Bruggers en Alken Eelink.
     Stijne Bruggens tr. 2e Aalten 09.11.1743 Jan te Bokkel, ged. Aalten 06.03.1707.

 

Noten: |a| W1762 (getuigen: Geert Honders, Jennecken Wilbes en Jennecken Cunners); |b| RAG inv.1714.2 p.167 #2; |c| RAG inv.3.1 p.248 #2; |d| tussen doop Jantjen en ondertrouw Lijsken; |e| {Geert} att. naar Lichtenvoorde (er staat 11.09, dit zal 11.10 moeten zijn); |f| waarschijnlijk is Janna Meijnen een dochter van Deeltje en Hillebrand en niet die van Deeltje en Gerrit (zie OTGB 89.17); |g| de bruid heet dan Anna; |h| Jantjen, vader Beestmans; |i| bruid Dielken Stuttelen; |j| bruidehom Berent te Ganvert, bruid Deeltjen Meijnen.

 

Transcriptie Winterswijk #1584: 03.04.1687: Jan ter Beeste jm sv Hijndrijck ter B – Aal; Lijsken Wijlterdijnck jd v zal Jan W - Kot

Transcriptie Aalten 24.04/16.05.1687: Jan ter Beest, z.v. Hendrick ter B., ‘op de Haart’, en Lijsken Wilterinck, d.v. wijl. Jan W., ‘uijt Cotten’.

 


 

III.a.  Jan ter Beeste, ook Beestmans, z.v. II, ged. Aalten 22.06.1690, op de Haart, overl. voor 1736, otr. Winterswijk 07.11.1717|a|, otr. Aalten 07.11.1717, tr. Aalten 28.11.1717 Willemken Stotler/Stortelers|b|, ged. Winterswijk 25.02.1703, uit het Woold, overl.|c|, d.v. Geert Stotler/Stortelers.

     WS otr. 2e Aalten 30.06.1736 Jan Broekman, overl. na 1748, z.v. Hendrik Broekman.

Uit het huwelijk ter Beest-Stortelers:

1.                  Janna ter Beest, ook Beestmans, ged. Aalten 04.02.1720, overl. Aalten 14.04.1791, otr. Aalten 04.11.1736 Geurt van Eerden, ged. Aalten 03.11.1709, overl. Aalten 25.01.1781, z.v. Henric Coenraedt van Eerden (1661-) en Dersken te Gussinklo (1676-).

2.                  Beerndeken ter Beest, ook Beestmans, ged. Aalten 22.11.1722, otr. Aalten 30.09.1745 Rosier Neerhof, ged. Aalten 15.03.1719, z.v. Hendrik Neerhof (1695-) en Janna Eppink.

3.                  Geertruijd ter Beest, ged. Aalten 22.04.1725, op de Haart, otr. Aalten 27.08.1746 Barent Cleuvers, ged. Aalten 11.01.1705, z.v. Wessel te Bokkel en Armgart Loman.

4.                  Gerrit Jan ter Beest, geb. Aalten 1728; volgt IV.b.

5.                  Hendrika ter Beest, ook Beestman, ged. Aalten 08.06.1732, overl. (Winterswijk) 11.11.1802, otr. Aalten 26.07.1755, tr. Winterswijk 17.08.1755 Jan Maas, z.v. Hendrik Maas.
Uit dit huwelijk: Jan Willem, geb. Corle ca. 1758, overl. Corle (Winterswijk) 09.09.1835; Gerrit Jan, geb. Winterswijk ca. 1761, overl. Corle (Winterswijk) 12.08.1845; Jan Hendrik, geb. Winterswijk ca. 1762, overl. Winterswijk 21.12.1814; Jan Derk, ged. Winterswijk 11.08.1771, overl. Corle (Winterswijk) 01.07.1819.

6.                  Herman te Beest, geb. voor 1733; volgt IV.c.

7.                  Jan Beestman, ged. Aalten 13.05.1736, overl. Aalten 24.06.1775, begr. Aalten 27.06.1775.

Uit het huwelijk van Willemken en Jan Broekman (later ter Beest?):

8.                  Gerritje ter Beest, ged. Aalten 24.07.1740.

Uit een van deze huwelijken:

9.                  Gerrit Beestman; volgt intermezzo.

 

Noten: |a| RAG inv.1716 p.321 #10 en inv.1732 p.61 #1; |b| Stotler in Winterswijk, Stortelers in Aalten; |c| mogelijk als “de weduw. Beesman”, overl. Aalten 15.11.1778, begr. Aalten 18.11.1778.

 


 

Intermezzo:

 

Er is een Gerrit Beestman, z.v. Jan, otr. Aalten 11.07.1761, otr. 1e Winterswijk 11.07.1761, tr. Winterswijk 02.08.1761 Willemken Hinkamp, ged. Winterswijk 18.08.1743, overl. voor 1790, d.v. Willem Hinkamp en Deefken Swartenkot; otr. 2e Winterswijk 12.11.1790 Enneken Sikkink, ged. Winterswijk 12.04.1761, d.v. Garrit Geurkink, ook Sikkink, en Enneken Lantink.

Uit het huwelijk Beestman-Sikkink:

1.                   Janna Willemina Beestman, geb. 13.10.1791, ged. Winterswijk 23.10.1791, dienstmeid (1815), overl. Haart (Aalten) 25.10.1843, tr. Aalten 28.04.1815 Jan Leemkuil, geb. Aalten 31.03.1791, landbouwer, overl. Winterswijk 30.09.1846, z.v. Teunis Leemkuil en Janna Nijenhuis.
Uit dit huwelijk: Tonia, geb. Aalten 24.01.1817, overl. na 1839; Grada Johanna, geb. Aalten 14.02.1818, overl. na 1845; Evert Jan, geb. Aalten 25.12.1821, overl. Winterswijk 08.02.1880; Janna Geertruid, geb. Aalten 01.12.1822, overl. Dale (Aalten) 15.03.1873; Berendina, geb. Aalten 17.08.1824, overl. na 1845; Fredrika, geb. Aalten 12.06.1826, overl. Winterswijk 11.03.1899; Gerrit Jan, geb. Aalten 29.03.1828, overl. Dorpbuurt (Winterswijk) 18.01.1891; Hermina, geb. Aalten 28.09.1829, overl. Aalten 04.11.1893; Berend Hendrik, geb. Aalten 31.10.1832, overl. Winterswijk 06.03.1911.

2.                   Garrit Jan Beestman, geb. 24.08.1793, ged. Winterswijk 08.09.1793.

3.                   Janna Geertruid Beestman, geb. 20.04.1798, ged. Winterswijk 29.04.1798, aang.lidmaat Winterswijk 03.04.1822, dienstmeid (1824), landbouwster (1827), overl. Aalten 17.04.1839, tr. Aalten 30.04.1824 Derk Leemkuijl, geb. Aalten 07.06.1796, boerenknecht (1824), landbouwer te Aalten (1827), klompenmaker (1833,1839,1859), overl. Aalten 25.12.1859, z.v. Teunis Leemkuijl en Janna Geertruid Nijenhuis.
Uit dit huwelijk: Antonia, geb. Aalten 28.10.1825, overl. Aalten 25.09.1827; Antonia, geb. Aalten 06.08.1828, overl. Aalten 16.01.1857; Johanna Gerharda, geb. Aalten 17.01.1832, overl. Aalten 25.08.1833.
     DL tr. 2e Aalten 21.09.1839 Christina Petronella ten Hietbrink, geb. Aalten 23.10.1808, ged. Aalten 06.11.1808, dienstmeid (1839), overl. Aalten 24.06.1867, d.v. Hendrikus Gijsbertus ten Hietbrink en Gesina Wensink.

 

Ik had hem op het eerste gezicht aangemerkt als zoon uit het huwelijk van Jan en Willemken, en geboren voor 1736. Bij nader inzien zou het ook een zoon uit Willemkens tweede huwelijk met Jan Broekman kunnen zijn. Die Jan werd immers te Beest genoemd bij de doop van zijn dochter Gerritjen in Aalten 24.07.1740.

 


 

IV.b.  Gerrit Jan ter Beest, ook Beestman, z.v. III.a, ged. Aalten 01.01.1728, overl. Aalten 16.01.1787, begr. Aalten 20.01.1787|f|, otr. 1e Aalten 14.06.1755 Christina Vriessen, Stine, ook Friessen of Vriesen, ged. Winterswijk 12.01.1734, overl. Aalten 17.03.1777, begr. Aalten 21.03.1777|g|, d.v. Harmen Vriesen en Henders Aerninck; otr. Aalten 2e 05.05.1780, tr. Aalten 28.05.1780 Barentjen Welpshof, ged. Aalten 02.12.1736, overl. Aalten 10.03.1804, begr. Aalten 15.03.1804, d.v. Henric Welpshof en Mette te Gussinklo.

     BW otr. 2e Aalten 02.11.1787, tr. Aalten 25.11.1787 Derk Beunk, overl. Aalten 10.02.1807, begr. Aalten 14.02.1807.

     DB tr. 1e voor 1787 Derksken te Beek, overl. voor 1787.

Uit het huwelijk Beestman-Vriessen:

1.                  Janna Beestman, ged. Aalten 14.11.1756, overl. Miste (Winterswijk) 23.06.1834|m|, tr. Aalten 03.09.1775 Derk Anthonij Walvoord, ook Walvaart, ged. Aalten 10.11.1748, landbouwer, woont op Hinkamp (1776,1788), overl. Miste (Winterswijk) 20.06.1814, z.v. Jan Derk Gesink, ook Walvoord, en Lijsbeth te Bokkel.
Uit dit huwelijk: Johanna Dora, geb. 30.07.1776, ged. Winterswijk 04.08.1776|i|; Salomon, geb. 21.04.1778, ged. Winterswijk 26.04.1778|j|, overl. Vragender (Lichtenvoorde) 28.06.1848; Jan Derk, geb. Miste 14.01.1781, ged. Winterswijk 24.01.1781|k|, overl. Woold (Winterswijk) 21.01.1846; Harmen Jan, geb. Miste 22.12.1783, ged. Winterswijk 26.12.1783, overl. Aalten 19.08.1833; Antonij, geb. Miste 05.06.1786, ged. Winterswijk 11.06.1786, overl. na 1809; Dora Elijsabeth, geb. 24.10.1788, ged. Winterswijk 26.10.1788|h|; Garrijt Jan, geb. 20.03.1791, ged. Winterswijk 27.03.1791; Hindrik Jan, geb. 12.07.1793, ged. Winterswijk 21.07.1793; Engelbartus, geb. Miste 20.10.1794, ged. Winterswijk 26.10.1794, overl. Winterswijk 29.11.1816; Jan Hindrik, geb. 23.12.1797, ged. Winterswijk 31.12.1797|d|.

2.                  Hermina Beestman, ged. Aalten 19.08.1759.

3.                  Gesina Beestman, ged. Aalten 06.09.1761, overl. voor 1798, otr. Varsseveld 01.06.1787, tr. Varsseveld 24.06.1787 Derk Jan te Gussinklo, ged. Aalten 30.07.1747, in Lintelo (1774), landbouwer, overl. Heelweg (Wisch) 23.01.1839|n|, z.v. Scholte Willem te Gussinklo en Willemina Brussen.
Uit dit huwelijk: Hendrica, geb. Varsseveld 18.07.1788, ged. Varsseveld 20.07.1788; Gerrit Jan, geb. Varsseveld 29.03.1790, ged. Varsseveld 02.04.1790, overl. Heelweg (Wisch) 23.08.1870; Dela, geb. Varsseveld 09.02.1792, ged. Varsseveld 12.02.1792, overl. na 1814; Salomon, geb. Varsseveld 15.07.1793, ged. Varsseveld 28.07.1793; Willemina Johanna, geb. Varsseveld 17.08.1795, ged. Varsseveld 23.08.1795, overl. na 1821.
     DJtG otr. 1e Aalten 30.04.1774, tr. Varsseveld 15.05.1774 Henrica Elisabeth Sweerink, van Varsevelt (1774), overl. voor 1787; tr. 3e tussen 1795 en 1798 Gezina Heusinkveld, geb. Varsseveld ca. 1764, overl. Heelweg (Wisch) 11.03.1849, d.v. Hendrik Jan Heusinkveld en Everdina Lurink.

4.                  Jan Willem Beestman, geb. Aalten 1763; volgt V.a.

5.                  Garrit Jan Beestman, ged. Aalten 10.03.1765.

6.                  Aleijda Beestman, ged. Aalten 12.04.1767.
= w.s. “een kint aan Beesman” overl. Aalten 03.07.1770, begr. Aalten 06.07.1770.

7.                  Berend Hendrik Beestman, geb. Aalten 1770; volgt V.b.

8.                  Aleida Beestman, Leijda, ged. Aalten 01.09.1771, landbouwster, overl. Winterswijk 22.09.1826, otr. Winterswijk (huw.comm.) 06.06.1801, tr. Winterswijk (ndg) 28.06.1801 Jan Derk Heijjink, ged. Winterswijk 18.01.1748|l|, landbouwer, woont op ’t Elsen (1804,1808), overl. Winterswijk 03.03.1815, z.v. Hendrik Heijjink en Stijne Roskamp.
Uit dit huwelijk (vader vaak Hijink): Hindrik Willem, geb. 28.05.1802, ged. Winterswijk 06.06.1802, overl. Miste (Winterswijk) 02.11.1862; Cristina, geb. 16.06.1804, ged. Winterswijk 24.06.1804|c|, overl. Miste (Winterswijk) 11.04.1819; Garrit Jan, geb. 30.09.1806, ged. Winterswijk 12.10.1806, w.s. jonggestorven; Garrit Jan, geb. Miste 25.06.1808, ged. Winterswijk 03.07.1808, overl. Winterswijk 31.07.1830.
     JDH otr. 1e Winterswijk 22.06.1776, tr. Winterswijk 14.07.1776 Willemken Elzen, geb. Miste, overl. voor 1801, d.v. Derk te Boeveld op ’t Elzen.

9.                  Aleida Beestman, ook te Beest, geb. Aalten 28.11.1772, overl. Aalten 09.05.1839, otr. Aalten 19.10.1798, tr. Aalten 11.11.1798 Jan Somsen, ged. Aalten 24.08.1766, landbouwer, overl. Aalten 06.12.1834, z.v. Hendrik Somsen en Willemina Leurvink.
Uit dit huwelijk: Garrit Jan, geb. Aalten 11.08.1800, ged. Aalten 17.08.1800, overl. IJzerlo (Aalten) 03.11.1876; Willemina, geb. Aalten 19.04.1804, ged. Aalten 23.04.1804, overl. IJzerlo (Aalten) 05.03.1852; Hendrika, geb. Aalten 20.02.1806, ged. Aalten 23.02.1806, overl. IJzerlo (Aalten) 17.01.1872; Arent, geb. Aalten 30.05.1810, ged. Aalten 03.06.1810; Aaltjen, geb. Aalten 22.02.1813, overl. Aalten 05.11.1886.

         “een kint van G. Jan Beesman” (w.s. Garrit Jan), overl. Aalten 29.12.1772, begr. Aalten 31.12.1772.

10.              Garrit Jan Beestman, geb. Aalten 03.04.1775.

11.              Hendrika Willemina Beestman, geb. Aalten 23.02.1777, overl. Vragender (Lichtenvoorde) 28.05.1837|e|, tr. Aalten 17.05.1801 Garrit Jan Pakkebier, geb. Aalten 18.04.1780, landbouwer te Barlo (1823), overl. Aalten 02.05.1836, z.v. Geert Pakkebier en Berendina Hengeveld.
Uit dit huwelijk: Arent Jan, geb. Aalten 21.11.1802, ged. Aalten 28.11.1802, overl. na 1835; Gesina, geb. Aalten 20.10.1804, ged. Aalten 28.10.1804; Jan Hendrik, geb. Aalten 09.04.1808, ged. Aalten 15.04.1808, overl. Vragender (Lichtenvoorde) 24.01.1838; Anna Hendrika, geb. Aalten 21.01.1811, ged. Aalten 03.02.1811, overl. na 1832.

         “een kint van G.J. Beesman” (w.s. Garrit Jan), overl. Aalten 17.02.1778, begr. Aalten 19.02.1778.

         “G.J. Beesman zijn dogter” (w.s. Harmina), overl. Aalten 09.06.1782, begr. Aalten 11.06.1782.

 

Noten: |c| vader Jan Derk ten Elsen; |d| vader Derk Anthonij Hinkamp; |e| oud 66 jaar(?) (overl.akte Lichtenvoorde 1837 no.55, GenLias); |f| Garrit Jan Beesman; |g| “Garrit Jan Beesman zijn vrou”; |h||i||j|vader Derk Anthonij Hinkamp; |k| vader Derk Antonij te Walvaert op Hinkamp; |l| Hijink; |m| Beestmans (overl.akte Winterswijk 1834 no.55); |n| ouders Willem Gussinklo en Willemina Bulsink (overl.akte Wisch 1839 no.14).

 


 

V.a.  Jan Willem Beestman, z.v. IV.b, ged. Aalten 10.10.1763, steenbakker (1836,1839), overl. Haart (Aalten) 17.04.1853, otr. Aalten 15.08.1788|j|, tr. Aalten 07.09.1788 Berendina Lieverdink, ook Leferdink of Leefferdink, ged. Winterswijk 30.04.1752|p|, uit Winterswijk, overl. Aalten 02.06.1821|o|, d.v. Berent Leefferdink en Stijntjen Wissink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gesina Beestman, geb. Aalten 24.06.1789, ged. Aalten 28.06.1789|i|, overl. Aalten 13.02.1839.

2.                  Berend Beestman, geb. Aalten 28.11.1790, ged. Aalten 05.12.1790|k|.

3.                  Christina Beestman, geb. Aalten 20.07.1792, ged. Aalten 22.07.1792.

4.                  Harmina Beestman, geb. Aalten 06.02.1794, ged. Aalten 09.02.1794, overl. Haart (Aalten) 12.11.1811.

         “een kint van J. Willem Beesman” (w.s. Berend of Christina), overl. Aalten 05.08.1794, begr. Aalten 07.08.1794.

5.                  Berendina Beestman, ook Beestmans|b|, geb. Aalten 12.07.1796, ged. Aalten 17.07.1796|n|, ingek.lidmaat Winterswijk 10.06.1822 (van Aalten 24.12.1821)|t|, winkelierster (1828), overl. Winterswijk 21.12.1871, tr. 1e Winterswijk 27.07.1820|q| Derk Scholten, ged. Winterswijk 13.02.1760, winkelier en assessor, overl. Winterswijk 18.09.1826, z.v. Jan Scholten en Janna Margrita Ebbink; tr. 2e Winterswijk 10.09.1828|r| Jacobus Egbertus Egberts, ged. Groenlo 05.05.1793, ingek.lidmaat Winterswijk 13.09.1818, brood- en banketbakker (1818), bakker (1828), overl. na 1838, z.v. Berend Hendrik Egberts en Ippe Heere (ca.1755-1823).
Uit het huwelijk Scholten-Beestemans: Wilhelmus Martinus, geb. Winterswijk 22.07.1821.
Uit het huwelijk Egberts-Beestmans: Jan Willem Bernard, geb. Winterswijk 09.09.1829; Berend Hendrik, geb. Winterswijk 09.02.1832, overl. na 1859; Harmanus Antonie Samuel, geb. Winterswijk 13.12.1834, overl. na 1867; Berendina, geb. Winterswijk 27.01.1838.

     JEE tr. 1e Groenlo 12.06.1818 Christina Neerhof, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1785, ingek.lidmaat Winterswijk 13.09.1818, overl. tussen 28.09.1827 en 10.09.1828, d.v. Adrianus Neerhoff en Anna Lam.

         “een kint van Jan Willem Beesman” (w.s. Berend of Christina), overl. Aalten 27.03.1797, begr. Aalten 29.03.1797.

6.                  Christina Beestman, geb. Aalten 28.05.1798, ged. Aalten 03.06.1798|l|, aang.lidmaat Winterswijk 10.04.1835|a|, boerenwerk doende (1836), overl. Haart (Aalten) 19.02.1885, tr. Aalten 03.06.1836 Jan Derk te Lintum, geb. 30.01.1807, ged. Winterswijk 08.02.1807, landbouwer (1836), landman te Aalten (1839), overl. Haart (Aalten) 03.12.1873, z.v. Garrit te Lintum en Maria Elisabeth Hesselink.
Foto en transcriptie van gevelsteen op Beestman, De Haart (gem.Aalten): “De tijd is kort, de dood is snel, wacht u van zonden, zoo doet gij wel. JWB en BL. JAT en BL.”|c| “In 1788 trouwde Jan Willem Beestman met Berendina Leeferink (op de steen JWB en BL). (..) Hun dochter, Christina, bleef op Beestman wonen en trouwde in 1807|e| met Jan Derk te Lintum. (..) hun dochter, Berendina te Lintum, in 1817 trouwde met Jan Albert Tenkink (JAT en BL op de steen). Jan Albert kwam van ’t Lintum en dit echtpaar moet verantwoordelijk zijn voor de steen, waarmee tevens haar grootouders werden geëerd.”|d|
Uit dit huwelijk: Berendina te Lintum, geb. Aalten 1837, overl. Aalten 01.05.1907, tr. Aalten 07.10.1859 Jan Albert Tenkink (1834-1917)|f| ; Jan Willem, geb. Aalten xx.06.1839, overl. Aalten 21.11.1839.

7.                  Janna Geertruid Beestman, geb. Aalten 30.05.1799, ged. Aalten 02.06.1799|m|, overl. Kotten (Winterswijk) 16.04.1866|s|, tr. Aalten 21.07.1825|g| Garrit Jan Geelink, geb. 06.06.1804, ged. Winterswijk 17.06.1804, landbouwer, overl. Kotten (Winterswijk) 16.11.1865, z.v. Harmen Jan Geelink en Gesina Hilbelink (ca.1767-1831).
Uit dit huwelijk|h| (kinderen vaak Gelink genoemd): Harmina, geb. Winterswijk 14.08.1826, overl. Brinkheurne (Winterswijk) 18.08.1891; Berendina Gesiena, geb. Winterswijk 26.07.1828, overl. Huppel (Winterswijk) 07.05.1866; Johanna Willemina, geb. Winterswijk 05.01.1831, overl. Kotten (Winterswijk) 25.04.1858; Harmen Jan, geb. Kotten (Winterswijk) 26.08.1833, overl. Kotten (Winterswijk) 29.07.1835; Aaltjen Johanna, geb. Kotten (Winterswijk) 28.05.1836, overl. Kotten (Winterswijk) 28.04.1855; Harmen Jan, geb. Kotten (Winterswijk) 04.05.1840, overl. Kotten (Winterswijk) 28.05.1840; Hendrika Johanna, geb. Winterswijk 08.05.1842, overl. Kotten (Winterswijk) 12.02.1866.

 

Noten: |a| RBS 1735.3; |b| bij huwelijk in 1820; |c| Jaarboek Achterhoek en Liemers 1994, p.106; |d| ibidem, p.107; |e| dit jaartal is niet correct; |f| OTGB 05.149; |g| Gielink (GenLias); |h| OTGB 05.151 (Beestmans); |i| moeder Lievers; |j| bruid Lieverdink; |k||l||m| moeder Lieverdink; |n| moeder Barendina Leverdink; |o| Berendina Leeferink, oud 65 jaar (overl.akte Aalten 1821 no.72); |p| Beerndina Leefferdink; |q| huwelijkse voorwaarden notaris J.B. Roelvink te Winterswijk 26.07.1820 (Not.Arch. inv.1610 no.96); |r| huwelijkse voorwaarden notaris B.G. Dericks te Winterswijk 10.09.1828 (Not.Arch. inv.1641 no.45); |s| Beestmans (overl.akte Winterswijk 1866 no.74); |t| RBS 1735.2.

 


 

V.b.  Berend Hendrik Beestman, z.v. IV.b, ged. Aalten 07.01.1770, aang. lidmaat Aalten 23.06.1797, lidmaat Winterswijk 03.10.1824 (van Bredevoort), landbouwer (1838), overl. Woold (Winterswijk) 24.02.1859, otr. 1e Aalten 27.10.1809, tr. Aalten 19.11.1809 Garritjen Tolkamp, geb. ca. 1783, overl. Aalten 11.02.1821; tr. 2e Aalten 01.09.1821 Aeltjen Drejers, geb. 02.03.1786, ged. Winterswijk 12.03.1786, overl. Winterswijk 03.07.1823, d.v. Garrit Jan Drejers en Berendeken Drejers; tr. 3e Winterswijk 28.04.1824 Janna Geertruid Looman, geb. Aalten 09.12.1786, ged. Aalten 17.12.1786, overl. na 1830, d.v. Gerrit Jan Looman en Jenneken Siebelink.

     JGL tr. 1e Derk Jan Sluiskes, geb. Aalten 05.04.1780, ged. Aalten 07.05.1780, landman, overl. Lintelo (Aalten) 06.06.1823, z.v. Reinder Sluuskens en Harmina te Loo.

BHB woont op Hietkamp in Woold (1824,1830).

Uit het huwelijk Beestman-Tolkamp:

1.                  Christina Beestman, geb. Bredevoort (Aalten) 24.11.1811, boerenwerk doende (1838), overl. Woold (Winterswijk) 11.05.1839, tr. Winterswijk 25.04.1838 Jan Aalbert Droppers, geb. Winterswijk 12.03.1809, ged. Winterswijk 22.03.1809, landbouwer (1838), landman (1839), timmerman (1840), overl. Winterswijk 20.08.1876, z.v. Jan Willem Droppers en Berendina te Loo.
Uit dit huwelijk: Berendina Gesiena, geb. Winterswijk 22.07.1838, overl. Woold (Winterswijk) 10.02.1839.
     JAD tr. 2e Winterswijk 27.05.1840 Leida Gellink, geb. Ratum (Winterswijk) 22.11.1818, overl. Ratum (Winterswijk) 21.02.1883, d.v. Gerrit Jan Gellink en Janna Willemina Meerdink.

2.                  Derk Antonij Beestman, geb. Aalten 1813; volgt VI.a.

3.                  Grada Johanna Beestman, geb. Bredevoort 16.03.1816, aang.lidmaat Winterswijk 21.03.1839|b|, overl. Winterswijk 07.11.1878, tr. Winterswijk 10.05.1843 Berent Hindrik te Winkel, geb. Winterswijk 29.12.1799, ged. Winterswijk 05.01.1800, landbouwer, overl. Winterswijk 09.05.1872, z.v. Hindrik te Winkel en Teunisken Buesink.
Uit dit huwelijk: Gerrit, geb. Woold (Winterswijk) 01.04.1844, overl. Winterswijk 15.04.1892; Johanna Geertruid, geb. Woold (Winterswijk) 01.04.1845, overl. Winterswijk 28.09.1914; Janna Berendina, geb. Woold (Winterswijk) 26.06.1845, overl. Winterswijk 15.03.1885; Berend Hendrik, geb. Woold (Winterswijk) 02.10.1846, overl. Woold (Winterswijk) 17.09.1900; Christiaan, geb. Woold (Winterswijk) 28.04.1848; Mina, geb. Woold (Winterswijk) 29.06.1849, overl. Woold (Winterswijk) 28.03.1850; Mina, geb. Woold (Winterswijk) 18.02.1851, overl. Winterswijk 23.08.1921; Albert, geb. Woold (Winterswijk) 03.02.1853, overl. Arnhem 22.01.1910; Janna Geertruid, geb. Woold (Winterswijk) 28.07.1855, overl. Winterswijk 02.07.1882.
     BHtW tr. 1e Winterswijk 08.05.1828|a| Hanna Geertruid Roerdinkveldboom, geb. 31.06.1801|c|, ged. Winterswijk 05.07.1801, overl. Woold (Winterswijk) 29.03.1842, d.v. Jan Hendrik Roerdinkveldboom en Janna Wilterdink.

4.                  Marijus Beestman, geb. 16.11.1819, overl. Aalten 24.11.1819.

Uit het huwelijk Beestman-Looman:

5.                  Gerritjen Beestman, geb. Winterswijk 09.12.1824, landbouwster (1858), overl. Winterswijk 22.01.1887|e|, tr. Winterswijk 05.05.1858 Wander Gijsbers, geb. Winterswijk 07.12.1825, metselaar, overl. Winterswijk 29.01.1887, z.v. Harmen Gijsbers (-1865) en Harmina Luten (-1852).
Uit dit huwelijk: Gerrit Hendrik, geb. Winterswijk 25.05.1859, overl. Winterswijk 22.02.1941; Harmina Berendina, geb. Winterswijk 16.12.1863, overl. Winterswijk 31.01.1890; Harmen, geb. Winterswijk 27.08.1865, overl. Winterswijk 20.01.1945.

6.                  Dela Aleida Beestman, geb. Winterswijk 11.10.1826, overl. Woold (Winterswijk) 28.12.1885.

7.                  Gerrit Jan Beestman, geb. Woold (Winterswijk) 15.03.1828, overl. Winterswijk 01.07.1830.

8.                  Janna Gesiena Beestman, geb. Winterswijk 14.03.1830, naaister, overl. Woold (Winterswijk) 20.08.1863|d|.

 

Noten: |a| Berend Hendrik, vader: Hendrik, moeder: Teunesken Beusink; |b| RBS 1735.3; |c| er staat ‘31 junij’; |d| moeder Loman (overl.akte Winterswijk 1863 no.88); |e| d.v. Veenemans (overl.akte Winterswijk 1887 no.13 GenLias).

 


 

VI.a.  Derk Antonij Beestman, z.v. V.b, geb. Aalten 19.08.1813, aang.lidmaat Winterswijk 1837|a|, vertrokken naar ’t fort Bath 01.11.1837|b|, landbouwer, overl. Woold (Winterswijk) 22.01.1895, tr. Winterswijk 12.08.1846 Geziena Bruggers, geb. Groenlo ca. 1821, overl. Woold (Winterswijk) 18.08.1895, d.v. Catharina Bruggers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerritjen Beestman, geb. Woold (Winterswijk) 11.09.1848, overl. Winterswijk 23.02.1923, tr. 1e Winterswijk 09.03.1876 Jan Willem Voskuil, geb. Miste (Winterswijk) 31.10.1848, landbouwer, overl. Miste (Winterswijk) 31.12.1887, z.v. Jan Derk Voskuil (1828-) en Hendrika Meinen; tr. 2e Winterswijk 29.03.1895 Gerrit Hendrik Hoornenborg, geb. Aalten 29.06.1865, landbouwer, overl. Winterswijk 17.03.1936, z.v. Jan Berend Hoornenborg (ca. 1831-1908) en Engelina Freriks (ca.1834-1910).
Uit het huwelijk Voskuil-Beestman: Hendrika Gesiena, geb. Miste (Winterswijk) 05.02.1877, overl. Winterswijk 31.10.1918; Gesiena Johanna, geb. Miste (Winterswijk) 04.04.1878; Jan Derk Antonie, geb. Miste (Winterswijk) 17.09.1879, overl. Miste (Winterswijk) 11.05.1910; Johanna Berendina, geb. Miste (Winterswijk) 24.03.1882, overl. Aalten 06.01.1929; Gerrit Willem, geb. Winterswijk ca. 1885, overl. na 1911; Mina Christina, geb. Winterswijk ca. 1887, overl. Miste (Winterswijk) 03.12.1926.

2.                  Gerrit Jan Beestman, geb. Winterswijk 1850; volgt VII.a.

3.                  Berend Hendrik Beestmans, geb. Winterswijk 1853; volgt VII.b.

4.                  Janna Catharina Beestman, geb. Woold (Winterswijk) 26.04.1856, overl. Winterswijk 19.08.1914, tr. Winterswijk 14.04.1882 Christiaan Salomon Slats, geb. Winterswijk 09.02.1841, wever (1864), postbode (1882,1888), landbouwer (1913), overl. Winterswijk 24.09.1913, z.v. Christiaan Slats en Anna Maria Wubbels.
Uit dit huwelijk: Derk Hendrik, geb. Winterswijk 06.05.1884, overl. na 1917; Willem, geb. Winterswijk 26.05.1888, overl. na 1915.
     CSS tr. 1e Winterswijk 02.06.1864 Willemina Berendina Lutjenkossink, geb. Winterswijk 17.05.1842, overl. Winterswijk 22.01.1882, d.v. Jan Willem Lutjen Kossink en Johanna Willemina Lammers; uit dit huwelijk kinderen.

5.                  Johanna Geertruida Beestman, geb. Woold (Winterswijk) 10.01.1859, overl. Woold (Winterswijk) 24.02.1867.

6.                  Mina Christina Beestman, geb. Woold (Winterswijk) 13.05.1860, overl. Woold (Winterswijk) 22.06.1886.

7.                  Jan Willem Beestman, geb. Woold (Winterswijk) 07.01.1866, landbouwer, overl. Miste (Winterswijk) 06.12.1928.

 

Noten: |a||b| RBS 1735.3.

 


 

VII.a.  Gerrit Jan Beestman, z.v. VI.a, geb. Woold (Winterswijk) 05.12.1850, spoorbeambte (1909), spoorarbeider (1917), baanschouwer|b|, overl. Winterswijk 16.01.1936, tr. Winterswijk 27.01.1876 Hanna Gesiena Weerkamp, geb. Dorpboer (Winterswijk) 01.05.1851, overl. Winterswijk 19.08.1921, d.v. Harmen Jan Weerkamp en Hendrika Gesiena Walvoort.

Uit dit huwelijk:

1.                  Derk Jan Beestman, geb. Winterswijk 1876; volgt VIII.a.

2.                  Gesiena Hendrika Beestman, geb. Woold (Winterswijk) 28.10.1877, overl. Woold (Winterswijk) 17.08.1912, tr. Winterswijk 29.09.1899 Gerrit Hendrik Lammers, geb. Woold (Winterswijk) 01.01.1870, radenmaker (1899), landbouwer (1913,1935), overl. Winterswijk 01.03.1935, z.v. Jan Willem Lammers en Dora Gesiena Koks.
Uit dit huwelijk: Anna Gesiena, geb. Woold (Winterswijk) 17.02.1900; Gerrit Willem, geb. Woold (Winterswijk) 22.02.1901, overl. Winterswijk 12.03.1944; Dora Johanna, geb. Woold (Winterswijk) 26.07.1902.
     GHL tr. 2e Winterswijk 21.11.1913 Janna Willemina Smit, geb. Kotten (Winterswijk) 15.08.1880, d.v. Gerrit Jan Berend Smit en Johanna Geertruid Hoijtink.
     JWS tr. 1e Winterswijk 15.05.1903 Gerrit Jan Berend Bennink, geb. Winterswijk 01.01.1864, landbouwer, overl. Dorpbuurt (Winterswijk) 09.10.1911, z.v. Jan Hendrik Bennink en Janna Berendina Hijink.

3.                  Jan Hendrik Beestman, geb. Winterswijk 1879; volgt VIII.b.

4.                  Hendrik Jan Beestman, geb. Woold (Winterswijk) 19.10.1881, smid, tr. Lochem 21.06.1912 Hendrika Willemina Aleida van Dijk, geb. Lochem ca. 1885, d.v. Herman van Dijk en Adriana Maria van Campen.

5.                  Gerrit Jan Beestman, geb. Winterswijk 1885; volgt VIII.c.

6.                  Willem Christiaan Beestman, geb. Winterswijk 12.06.1887, tr. Lina.

7.                  Herman Anton Beestman, geb. Winterswijk 1888; volgt VIII.d.

8.                  Bernard Engelbertus Beestman, geb. Winterswijk 06.07.1891, landbouwer, overl. Winterswijk 25.05.1945; ongehuwd.

9.                  Mina Christina Beestman, geb. Woold (Winterswijk) 11.12.1893, koopvrouw, overl. Winterswijk 23.12.1950; ongehuwd.

10.              Johan Beestman, emigreert 18.02.1911 naar USA; ongehuwd.

 

Noten: |a| 01.07.1909 op Familysearch; |b| Geschiedenis van de spoorwegen in Winterswijk en omstreken, Arjan Ligtenbarg, Winterswijk: Vereniging Het Museum, december 1989 (2e verb dr), ISBN 90-70560-13-5, pp.111,113,252,254.

 


 

VIII.a.  Derk Jan Beestman, z.v. VII.a, geb. Woold (Winterswijk) 19.04.1876, spoorwegarbeider (1907), Streckenführer bij de Bocholtse Baan van de Geldersch-Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij (GOLS) (tot 1926)|a|, overl. Winterswijk 03.01.1959, tr. Winterswijk 12.07.1907 Aleida Johanna Heijnen, Hanne, geb. Winterswijk 08.09.1883, overwachteres, overl. na 1959, d.v. Jan Willem Heijnen en Tonia Oonk. [Bocholtse Baan wachtpost 5 (1907)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Antonia Beestman, geb. Winterswijk 14.05.1908.

2.                  Gerharda Wilhelmina Beestman, geb. Winterswijk 02.11.1909, tr. Winterswijk 26.10.1935|b| Gerhard Bertus ten Haken, geb. Winterswijk ca. 1906, veearts, z.v. Albertus ten Haken en Hendrika Berendina te Kronnie.

3.                  Gerrit Jan Beestman, geb. Winterswijk xx.10.1912, overl. Woold (Winterswijk) 17.03.1913.

4.                  Gesiena Hendrika Beestman, geb. Winterswijk 16.12.1915.

5.                  dochter Beestman, tr. Wassink.

 

Noten: |a| Geschiedenis van de spoorwegen in Winterswijk en omstreken, Arjan Ligtenbarg, Winterswijk: Vereniging Het Museum, december 1989 (2e verb dr), ISBN 90-70560-13-5, pp.111,113,252,254; |b| get. Gerrit Jan Beestman, 50 jr {oom}.

 


 

VIII.b.  Jan Hendrik Beestman, z.v. VII.a, geb. Woold (Winterswijk) 16.10.1879, onderwijzer, overl. Winterswijk 21.11.1915, tr. Winterswijk 07.01.1909 Dina Willemina te Selle, geb. Woold (Winterswijk) 21.05.1886, overl. Almelo 25.05.1973, d.v. Derk Willem te Selle en Theodora Berenschot.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Willem Beestman, geb. Winterswijk 14.02.1910.

2.                  Johannes Theodorus Albertus Beestman, geb. Winterswijk 1912; volgt IX.a.

 


 

IX.a. Johannes Theodorus Albertus Beestman, z.v. VIII.b, geb. Winterswijk 28.07.1912, , overl. 24.07.1991, tr. Maria Gesina Aalberta Willemina Uwland, geb. 09.08.1909, overl. 16.09.1998, crem. Zwolle 21.09.1998.

Uit dit huwelijk:

1.                  Dina Wilhelmina Beestman, Willy.

 


 

VIII.c. Gerrit Jan Beestman, z.v. VII.a, geb. Winterswijk 19.09.1885, landbouwer, huwelijksgetuige Winterswijk 26.10.1935, tr. Winterswijk 20.04.1917 Jannigje van het Veld, geb. Rhenen 21.01.1898, d.v. Jan van het Veld en Rijkje Teunissen.

Uit dit huwelijk:

1.      Gerrit Jan Beestman, geb. Winterswijk 20.09.1917.

2.      Jan Willem Beestman, geb. Winterswijk 08.01.1919.

3.      Hanna Gesiena Beestman, geb. Winterswijk 02.03.1920.

 


 

De gegevens over de nazaten van Herman Anton en Mary zijn grotendeels verzameld door Roberta Lewis; zie haar website.

 

VIII.d.  Herman Anton Beestman, z.v. VII.a, geb. Winterswijk 18.08.1888, emigreert naar de USA, SSN 388-38-0199, overl. xx.09.1979, tr. 02.10.1922 Mary ter Beest, geb. 17.09.1903, SSN 389-28-0398, overl. xx.05.1987, d.v. John ter Beest en Anna Vander Jagt.

Uit dit huwelijk tien kinderen, waaronder:

1.                  Gerald John Beestman, geb. 1923; volgt IX.b.

2.                  William Beestman, geb. 1925; volgt IX.c.

3.                  Lester S. Beestman, geb. 1929; volgt IX.d.

4.                  Glen Beestman, geb. 07.12.1931.

5.                  Anna Beestman, geb. 17.03.1934, tr. 12.05.1956 Francis Otto, geb. 04.05.19xx.
Uit dit huwelijk: Patricia, geb. 07.12.1956; Michael, geb. 19.11.1957; Virginia, geb. 10.04.1959; James, geb. 16.07.1960; Mary, geb. 31.08.1961; Joan, geb. 08.11.1963; Mark, geb. 28.12.1965.

6.                  Ruth Beestman, geb. 29.03.1937, tr. 12.08.1959 Roy Hillstead, geb. 09.04.19xx.
Uit dit huwelijk: Alayne, geb. 26.10.1961; Wayne, geb. 25.11.1962; Boyd, geb. 25.07.1964.

7.                  Clifford Beestman, geb. 28.02.1942.

8.                  Marjorie Beestman, geb. 13.06.1944.

9.                  Joyce Beestman, geb. 29.04.1946.

 


 

IX.b.  Gerald John Beestman, John, z.v. VIII.d, geb. 21.08.1923, overl. Ramsey County (Minnesota) 07.08.1972, begr. Fort Snelling National Cemetery (Minneapolis, Hennepin County, Minnesota), tr. 08.07.1950 Donna M. Paul, geb. ca. 1934, overl. 15.12.2008.

Uit dit huwelijk:

1.                  Mary Beestman, geb. 15.11.1951, tr. Tom Baskerville. [Minneapolis, Minnesota]

2.                  Stephen Gerald Beestman, Steve, geb. 12.03.1953, overl. St. Paul 27.09.2011.

3.                  Jeffrey Allan Beestman, geb. St. Paul 18.03.1956; volgt X.a.

4.                  Elizabeth A. Beestman, Beth, geb. 25.11.1958, tr. David John Poliseno, Dave, z.v. John Robert Poliseno. [Mendota, Heights, Dakota County, Minnesota]

5.                  Barbara Beestman, Barb, geb. 09.02.1961, tr. Krall. [Marshfield, Wisconsin]

 


 

X.a. Jeffrey Allan Beestman, Jeff, z.v. IX.b, geb. St. Pail (Minnesota), 18.03.1956, overl. Whitehall (Wisconsin) 12.04.2014, tr. Bloomer WI 26.04.1980 Constance Kay Petska, Connie, geb. Eau Claire (Wisconsin) 07.08.1955, d.v. Gerald Ernest Petska (1924-1980) en Shirley Rae Somsen (1932-1995); tr. 2e Sherrie Paulson; tr. 3e (?) Jeanette Bay, Jan.

Uit het huwelijk Beestman-Petska:

1.                  Megan Mae Beestman, geb. Bloomer (Wisconsin) 11.05.1981, tr. Las Vegas (Nevada) 28.05.2005, tr. Bloomer (St.John’s Lutheran Church) 12.08.2006 Jamie Close, z.v. Gary Close and Barb (Close). [Cadott, Wisconsin]

Uit het huwelijk Beestman-Paulson:

2.                  Elizabeth Beestman, geb. 1986, tr. Matthew Bubb.

 


 

IX.c.  William Beestman, z.v. VIII.d, geb. 19.08.1925, overl. 22.04.1988, tr. 04.11.1950 Grace M. Carroll, geb. Plum City (Wisconsin) 26.04.1927, overl. New Richmond 14.01.2011, d.v. LeRoy Carroll and Anna Schwab.

Uit dit huwelijk:

1.                  Roger Beestman, geb. 02.06.1951.

2.                  Kathleen Beestman, Kathy, geb. 16.04.1954.

3.                  Deborah Beestman, Debra, geb. 21.04.1955, tr. Tim Metzger.

4.                  James Beestman, Jim, geb. 24.05.1957.

 


 

IX.d.  Lester S. Beestman, z.v. VIII.d, geb. 02.03.1929, overl. 03.01.2010, begr. Reeve Cemetery (Vance Creek Township, Barron County, Wisconsin), tr. 26.07.1952 Helen A. Hillstead, geb. 17.07.19xx, begr. Reeve Cemetery (Vance Creek Township, Barron County, Wisconsin), d.v. Evan Hillestrad(?) en Alma Larson (1896-).

Uit dit huwelijk:

1.                  David L. Beestman, geb. 05.09.1953, overl. 23.11.1992, begr. Reeve Cemetery (Vance Creek Township, Barron County, Wisconsin).

2.                  Judy Beestman, geb. 23.07.1955.

3.                  Jane Beestman, geb. 07.12.1956.

4.                  Fay Beestman, geb. 15.09.1958.

5.                  Allen Beestman, geb. 18.02.1956(?)

6.                  Nancy Beestman, geb. 14.10.1961.

7.                  Paul Beestman, geb. 20.07.1967.

8.                  Geary Beestman, geb. 21.07.1969.

 


 

VII.b.  Berend Hendrik Beestmans, z.v. VI.a, geb. Woold (Winterswijk) 10.05.1853, landbouwer, overl. Winterswijk 01.04.1916, tr. Winterswijk 10.04.1884 Janna Aleida Roerdinkholder, geb. Winterswijk 14.01.1860, overl. Winterswijk 19.01.1904, d.v. Gerrit Jan Roerdinkholder en Willemina Droppers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Derk Willem Beestmans, geb. Winterswijk 1884; volgt VIII.e.

2.                  Willemina Gesiena Beestmans, geb. Winterswijk 07.09.1885, tr. Winterswijk 11.11.1910 Gerrit Jan Krosenbrink, geb. Woold (Winterswijk) 09.08.1880, landbouwer, z.v. Jan Berend Krosenbrink en Harmina Johanna Lammers.

3.                  Johanna Gesiena Beestmans, geb. Winterswijk 10.08.1886, overl. Winterswijk 25.03.1940, tr. Winterswijk 15.05.1908 Derk Willem Wassink, geb. Kotten (Winterswijk) 25.02.1878, landbouwer (1908,1922), los arbeider (1927), overl. na 1940, z.v. Gerrit Jan Wassink en Janna Geelink.
Uit dit huwelijk: Gerrit Jan Hendrik, geb. Winterswijk ca. 1910, overl. Winterswijk 12.01.1922; Bernard Hendrik, geb. Winterswijk xx.08.1910, overl. Winterswijk 30.07.1911; Janna, geb. Winterswijk xx.06.1917, overl. Winterswijk 13.07.1917; Jan, geb. Winterswijk ca. 1918, overl. Winterswijk 23.12.1927; Johanna Wilhelmina, geb. Winterswijk ca. 1921, overl. Winterswijk 26.12.1927.

4.                  Jan Hendrik Beestmans, geb. Woold (Winterswijk) 1897; volgt VIII.f.

 


 

VIII.e. Derk Willem Beestmans, z.v. VII.b, geb. Winterswijk 10.09.1884, landbouwer, overl. na 1938, tr. Winterswijk 11.11.1910 Johanna Geertrui te Brinke, geb. Winterswijk 17.02.1884, overl. Winterswijk 20.08.1938, d.v. Harmen Jan te Brinke en Gesiena Wiggers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Jan Albertus Beestmans, geb. Winterswijk 01.05.1914.

2.                  levenloze zoon, Winterswijk 06.11.1917.

3.                  Janna Aleida Gesiena Beestmans, geb. Winterswijk 05.01.1919.

 


 

VIII.f. Jan Hendrik Beestmans, z.v. VII.b, geb. Woold (Winterswijk) 23.07.1897, landbouwer, tr. Winterswijk 27.02.1917|a| Willemina Aleida Korten, geb. Winterswijk 26.12.1901, d.v. Jan Harmen Korten (ca.1871-) en Johanna Willemina ten Pas (ca.1871-).

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Aleida Beestmans, geb. Winterswijk xx.04.1917, overl. Winterswijk 10.02.1919.

 

Noten: |a| Jan Willem’s voogd is Derk Willem Beestmans, toeziend voogd Gerrit Jan Beestmans.

 


 

IV.c.  Herman ter Beest, Harmen, z.v. III.a, geb. voor 1733, uit Miste, landbouwer, overl. Aalten 20.07.1800, begr. Aalten 23.07.1800, otr. 1e Winterswijk 30.01.1751, tr. Winterswijk 21.02.1751 Beerntjen Reekmans|a|, overl. Winterswijk 12.02.1752, begr. Winterswijk 14.02.1752|d|, d.v. Jan Reekmans; otr. 2e Aalten 27.05.1752|b|, otr. Winterswijk 27.05.1752, tr. Winterswijk 18.06.1752 Willemina Klanderman, ook Klanders, ged. Winterswijk 18.09.1729, uit Dorpboer, overl. Aalten 06.03.1801, begr. Aalten 09.03.1801|e|, d.v. Barent Klanderman en Willemken Lutjenkossink.

Uit het huwelijk ter Beest-Reekmans:

1.                  Meis ter Beest, geb. Winterswijk 1752; volgt V.c.

Uit het huwelijk ter Beest-Klanderman:

2.                  Geertruijd ter Beest, geb. Aalten ca. 1751|c|, ged. Winterswijk 21.03.1753, overl. Bredevoort 27.09.1815, otr. Aalten 28.04.1780, tr. Aalten 21.05.1780 Hendrik Jan Wamelink, overl. voor 1815.
Uit dit huwelijk (ook Wameling): Hendrika, geb. Aalten 22.12.1780, ged. Aalten 26.12.1780; Garrit Hendrik, geb. Aalten 04.02.1782, ged. Aalten 10.02.1782; Willemken, geb. Aalten 27.02.1784, ged. Aalten 03.03.1784, overl. Bredevoort (Aalten) 12.07.1848, tr. Bredevoort 1806 Gerrit Jan te Beest (1781-1855); Jan Berend, geb. Aalten 26.09.1786, ged. Aalten 01.10.1786, overl. Bredevoort (Aalten) 10.08.1872; Jan, geb. Aalten 16.06.1788, ged. Aalten 22.06.1788, overl. Miste (Winterswijk) 02.09.1847.

3.                  Willemke Beestman, ged. Aalten 22.09.1754.
Uit Trouwboek Bredevoort 22.08.1783: “Anthonij Siebelink jm zv wijlen Jan S en Johanna ter Beest, canonier in de comp. van den lt.col. A. Gelink, en Willemken te Beest jdv Harmen te B. en Willemina Klandermans van hier; de bruidegom is staande de geboden gestorven en dus heeft dit huwelijk geen voortgank gehad.”

4.                  Geerit Jan ter Beest, ged. Aalten 07.01.1759.

5.                  w.s. Berendina ter Beest, ged. Aalten 16.11.1760|f|.

6.                  Janna ter Beest, ged. Aalten 21.11.1762, werkster (1820), overl. Borculo 28.05.1820, otr. Borculo 08.10.1790, tr. Borculo 31.10.1790 Jan Derk Prior, ged. Borculo 16.03.1763, overl. Borculo 07.04.1840, z.v. Johannes Prior en Johanna Vunderink.
Uit dit huwelijk: Johanna Theodora, geb. Borculo 02.08.1791, ged. Borculo 07.08.1791; Willem, geb. Borculo 13.09.1792, ged. Borculo 16.09.1792, overl. Lochem 27.01.1869; Johanna, geb. Borculo 01.05.1796, ged. Borculo 05.05.1796; Harmanus, geb. Borculo 17.06.1798, ged. Borculo 24.06.1798; Maria Hendrika, geb. Borculo 16.04.1802, ged. Borculo 18.04.1802; Willemina, geb. Borculo 29.11.1804, ged. Borculo 02.12.1804, overl. Lochem 14.01.1861.

7.                  Garritjen Beestman, ged. Aalten 28.06.1765.

8.                  Jan Berend ter Beest, ged. Aalten 01.04.1768.

9.                  Teunis ter Beest, ged. Aalten 16.12.1770, jonggestorven.

         “een kint van Harmen ter Beest”, overl. Aalten 21.04.1772, begr. Aalten 22.04.1772.

         “een kint van Harmen ter Beest”, overl. Aalten 30.04.1772, begr. Aalten 01.05.1772.

10.              Teunis te Beest, geb. Aalten 1774; volgt V.d.

 

Noten: |a| bij Herman's tweede huwelijk in 1752 wordt zij Geertje Reekmans genoemd; |b| RAG inv.4 p.61 #3; |c| 64 jaar (overl.akte Bredevoort 1815 no.17); |d| vrouw van Harmen te Biest; |e| de weduwe van Harmen te Beest; |f| moeder Hendrina.

 


 

V.c.  Meis ter Beest, z.v. IV.c, ged. Winterswijk 06.01.1752, overl. tussen 1792 en 1813, otr. Aalten 15.04.1781, tr. Bredevoort 06.05.1781 Willemina Lantink, ged. Winterswijk 15.0.4.1754, arbeidster (1813), woont Bredevoort (1781), overl. Bredevoort 21.01.1813|b|, d.v. Gerrit Lantink en Willemina Nijweide, ook te Kulve.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Jan te Beest, geb. Bredevoort 1781; volgt VI.b.

2.                  Willem Antonij ter Beest, geb. 08.06.1789, ged. Bredevoort 14.06.1789, w.s. overl. voor 1811.

3.                  Geertjen Willemina te Beest, geb. Bredevoort 06.08.1792, woont Aalten no.102a (1833), dagloonster (1822), arbeidster (1824), overl. Aalten 02.02.1833, tr.|a| voor 1818 Derk Willem Obelink, geb. 07.02.1794, ged. Aalten 09.02.1794|c|, landbouwer (1832), daloner (1833), overl. Aalten 19.12.1853, z.v. Berent Obelink en Elisabeth Seinhorst.
Uit dit huwelijk: Willemina, geb. Aalten 26.03.1818, overl. Aalten 20.07.1822; Elizabeth, geb. Aalten 20.01.1821, overl. Aalten 27.04.1824.
     DWO tr. 2e Aalten 21.06.1833 Hendrika Gesina Wijnveen, geb. Aalten 04.02.1806, ged. Aalten 09.02.1806|d|, dienstmeid (1833), overl. Aalten 06.09.1869, d.v. Garrit Jan Wijnveen en Hendrika Sweenen; uit dit huwelijk: Hendrika Gesina Obelink, tr. Aalten 1861 Jan Maarten van der Wilk; uit dit huwelijk: Gerritje Elisabeth Wilhelmina van der Wilk (1866-1936), tr. Aalten 1885 Jan te Beest (1856-1923).

 

Noten: |a| DWO als oom van de bruidegom getuige bij Manes's huwelijk (1832); |b| echtgenoot Areis (overl.akte Bredevoort 1813 no.2)(GenLias); |c| OTGB-transcriptie #6305; |d| Wienveene.

 


 

VI.b.  Gerrit Jan te Beest, z.v. V.c, geb. 28.11.1781, ged. Bredevoort 02.12.1781, kleermaker te Bredevoort (1832,1855), overl. Bredevoort (Aalten) 27.12.1855, tr. Bredevoort 08.10.1806 Willemken Warmelink, of Wamelink|a|, geb. Aalten 27.02.1784, ged. Aalten 03.03.1784, overl. Bredevoort (Aalten) 12.07.1848, d.v. Hendrik Jan Wamelink en Geertruid ter Beest. [Bredevoort no.32 (1855)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Manes te Beest, geb. Bredevoort 1806; volgt VII.c.

 

Noten: |a| in akten Aalten (1832,1848,1855).

 


 

VII.c.  Manes te Beest, z.v. VI.b, geb. 21.12.1806, ged. Bredevoort 28.12.1806, kleermaker (1832,1847,1873), overl. Bredevoort (Aalten) 04.05.1873, tr. Aalten 11.05.1832 Hendrika Kappers, geb. Bredevoort 25.07.1802, dienstmeid (1832), overl. Bredevoort (Aalten) 15.04.1872, d.v. Coenraad Kappers en Christina Brethouwer. [Bredevoort no.32 (1846,1847)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Willemina te Beest, geb. Aalten 02.03.1833, overl. Aalten 30.10.1895, tr. Aalten 01.07.1853 Garrit Jan Klandermans, geb. Borculo 03.02.1826, dienstknecht (1853), landbouwer (1857), veldwachter (1863,1866,1888), overl. Bredevoort (Aalten) 07.10.1888, z.v. Jan Klandermans (ca.1800-1875) en Johanna Hendrika te Hoonte.
Uit dit huwelijk: Gerrit Jan, geb. Bredevoort (Aalten) xx.09.1853, overl. Bredevoort (Aalten) 11.10.1853; levenloze dochter, Bredevoort (Aalten) 12.03.1857; Hermanus, geb. Bredevoort (Aalten) 15.07.1862; Jan, geb. Bredevoort (Aalten) 25.10.1863, overl. Bredevoort (Aalten) 04.03.1866.

2.                  Grada Christina te Beest, geb. Bredevoort (Aalten) 18.09.1835, overl. Bredevoort (Aalten) 03.04.1847.

3.                  Christina te Beest, geb. Bredevoort (Aalten) 15.06.1839, overl. Aalten 06.08.1911, tr. Dinxperlo 29.04.1859 Harmen Jan Piek, geb. Bredevoort ca. 1831, timmerman, overl. Aalten 06.01.1909, z.v. Gerrit Hendrik Piek (ca.1795-1881) en Jenneken Meijnen (ca.1800-1870).
Uit dit huwelijk: Johanna Hendrika, geb. Bredevoort (Aalten) 20.07.1859, overl. Aalten 04.04.1942; Harmanus, geb. Bredevoort (Aalten) 19.10.1860, overl. Bredevoort (Aalten) 07.04.1866; levenloze zoon, Bredevoort (Aalten) 29.09.1864; Gerrit Hendrik, geb. Bredevoort (Aalten) 25.01.1866, overl. Stad Doetinchem 28.04.1904; Hermanus, geb. Bredevoort (Aalten) 02.09.1867, overl. Doetinchem 06.03.1936; Johanna Hendrika, geb. Bredevoort (Aalten) 24.04.1869, overl. Bredevoort (Aalten) 09.05.1869; Hendrikus Johannes, geb. Bredevoort (Aalten) 02.03.1872, overl. Aalten 10.05.1939; Gerrit Jan, geb. Bredevoort (Aalten) 28.10.1873, overl. Bredevoort (Aalten) 13.12.1873; Gerrit Jan, geb. Bredevoort (Aalten) 15.12.1875, overl. Aalten 11.12.1950; Willemina, geb. Bredevoort (Aalten) 04.10.1878, overl. na 1909; levenloze zoon, Bredevoort (Aalten) 01.06.1881; Hendrika, geb. Bredevoort (Aalten) 21.11.1884.

4.                  Gerrit Jan te Beest, geb. Bredevoort (Aalten) 09.10.1845, overl. Bredevoort (Aalten) 07.04.1846.

 


 

V.d.  Teunis te Beest, z.v. IV.c, geb. 29.01.1774, ged. Aalten 30.01.1774, woont Barlo (1812), marskramer (1817), arbeider (1818), landbouwer (1826), landbouwer te Bredevoort (1837), eyerkoper te Bredevoort (1844), overl. Aalten 01.06.1847, otr. Aalten 19.12.1800|b|, tr. Aalten 11.01.1801 Janna Geertruid Hillen of Rouhof |a|, geb. 25.01.1780, ged. Aalten 30.01.1780, overl. Bredevoort (Aalten) 16.12.1847, d.v. Jan Rouhof en Katrina Lutjes.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Willemina ten Beest, geb. 31.12.1801, ged. Aalten 10.01.1802, overl. Aalten 03.05.1862, tr. Aalten 22.07.1836 Berent Willem Meijnen, geb. Aalten 16.10.1803, wever (1836,1842,1876), met onbepaald verlof als schutter derde bataillon tweede afdeeling Geldersche Schutterij (1836), overl. Aalten 30.12.1876, z.v. Jan Derk Meijnen (ca.1771-1844) en Aaltjen Abrahams (ca.1763-1852).
Uit dit huwelijk: Jan Derk, geb. Aalten 24.01.1837; Antonia, geb. Aalten 13.05.1838, overl. Aalten 06.03.1875; Adolph, geb. Aalten 15.02.1840, overl. Aalten 10.03.1842.

2.                  Harmina te Beest, geb. Aalten 08.10.1804, ged. Aalten 21.10.1804, wonend te Bredevoort (1837), overl. Lichtenvoorde 08.08.1848, tr. Aalten 27.04.1837 Jan Hendrik Rensink, geb. Aalten 04.07.1811, ged. Aalten 08.07.1811, met onbepaald verlof als schutter derde bataillon tweede afdeeling Geldersche Schutterij (1837), wever (1837,1842), landbouwer (1846,1849), arbeider (1850,1859), overl. Lichtenvoorde 24.12.1877, z.v. Arnoldus Rensink (ca.1779-1846) en Janna Geertruid Nijeweijde (ca.1770-1846).
Uit dit huwelijk: Antonij, geb. Lichtenvoorde 12.01.1839, arbeider, overl. Lichtenvoorde 19.02.1859; Aleida, geb. Lichtenvoorde 26.01.1842|e|, overl. Lichtenvoorde 27.03.1846.
     JHR tr. 2e Lichtenvoorde 01.03.1850 Grada Willemina Vossers, geb. Wisch ca. 1817, dienstmeid (1850), overl. Lichtenvoorde 14.07.1900, d.v. Garrit Vossers en Derksken Hofste.

3.                  Berendina ter Beest, geb. 29.10.1806, ged. Aalten 09.11.1806, dienstmaagd (1826), overl. De Heurne (Enschede) 18.06.1843|d|, tr. Eibergen 04.02.1826 Engelbert Beernink, geb. Gronau (D) ca. 1794, molenaarsgezel (1826), molenaarsknecht (1843), overl. De Heurne (Enschede) 12.06.1843|c|, z.v. Jan Beernink en Aleid Hulssink.
Uit dit huwelijk: Aleida, geb. Dinxperlo ca. 1829, overl. Dinxperlo 22.02.1882; Janna, geb. Dinxperlo ca. 1831, overl. Aalten 20.01.1901.

4.                  Christiaan ter Beest, geb. Aalten 1808; volgt VI.c.

5.                  Grada ter Beest, geb. 04.12.1810, ged. Aalten 16.12.1810, overl. Barlo (Aalten) 09.12.1812.

6.                  Grada te Beest, geb. Aalten 17.09.1813, dienstmeid te Bredevoort (1837), arbeidster (1843), overl. Aalten 17.11.1851, tr. Aalten 06.05.1837 Gerrit Jan Neerhof, geb. Aalten 22.09.1811, met onbepaald verlof als fuselier van het tweede bataillon dertiende Afdeeling Infanterie (1837), wever (1837), arbeider (1843), veldwachter (1849,1860), overl. Aalten 07.06.1863, z.v. Hendrik Jan Neerhof (ca.1768-1831), landbouwer, en Harmina Meijnen (ca.1776-1842).
Uit dit huwelijk: Hendrik Jan, geb. Aalten 07.04.1838, overl. Aalten 19.03.1909; Johanna Antonia, geb. Aalten 04.08.1839, overl. Aalten 17.03.1871; Harmina, geb. Aalten 04.03.1841, overl. Aalten 08.01.1854; Theodorus, geb. Aalten 25.04.1843, overl. Aalten 02.06.1843; Theodorus, geb. Aalten 21.04.1844, overl. Aalten 23.10.1902; Grada Christina, geb. Aalten 09.09.1846, overl. Aalten 21.03.1849; Grada, geb. Aalten 06.03.1849, overl. Aalten 04.08.1850.
     GJN tr. 2e Aalten 16.04.1852 Hendrika Willemina Wansing, geb. Lichtenvoorde 24.08.1823, dienstmeid (1852), overl. Zevenaar 04.03.1885, d.v. Teunis Wansing en Antje Swaaneburg; uit dit huwelijk kinderen.

7.                  Hendrica te Beest, geb. Bredevoort 24.02.1816, overl. Bredevoort 16.01.1817.

8.                  Hendrik Willem te Beest, geb. Bredevoort 1818; volgt VI.d.

 

Noten: |a| Hillen bij huwelijk, Aalten 1800/01 en bij geboorte dochter Johanna Willemina , Aalten 1801/02; Rouhof bij eigen overlijden, Aalten 1847 (no.166) en bij overlijden dochter Grada, Aalten 1851 (no.106); |b| RAG inv.7 p.129 #5; |c| overl.akte Enschede 15.06.1843 no.45; |d| overl.akte Enschede 19.06.1843 no.46; |e| moeder Willemina (geb.akte Lichtenvoorde 1842 no.47).

 


 

VI.c.  Christiaan ter Beest, z.v. V.d, geb. 06.11.1808, ged. Aalten 20.11.1808, wever te Winterswijk (1850), arbeider te Bredevoort (1875), overl. Bredevoort (Aalten) 23.01.1881, tr. Aalten 08.06.1850 Christina Berendina te Paske, geb. Aalten 09.11.1823, overl. Bredevoort (Aalten) 18.04.1887, d.v. Hendrik Jan te Paske (ca.1786-1845) en Harmina Christina Lievers (ca.1797-1825).

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrika Tonia te Beest, geb. Bredevoort (Aalten) 19.08.1851, dienstmeid (1875), overl. Aalten 28.11.1941, tr. Aalten 13.05.1875 Albert Küpper, geb. Bredevoort ca. 1842, wever (1875,1892), overl. Aalten 13.01.1892, z.v. Peter Johan Küpper en Christijna te Pas; tr. 2e Aalten 22.06.1893 Berend Hendrik Lohuis (1854-1924).

 


 

VI.d.  Hendrik Willem te Beest, z.v. V.d, geb. Bredevoort 09.03.1818|a|, koopman (1844), landbouwer (1849,1850,1855), koopman (1858), overl. Bredevoort (Aalten) 05.07.1858, tr. Aalten 31.05.1844 Aleida Berendina Hoftijzer, geb. Bredevoort (Aalten) 12.07.1824, woont Bredevoort (1875), landvrouw (1855), overl. Aalten 12.12.1890, d.v. Evert Hoftijzer, timmerman, en Hendrika Navis. [Bredevoort no.114 (1844)]

     ABH tr. 2e Aalten 24.06.1859 Jan Albert te Selle, geb. Woold (Winterswijk) 16.03.1835, landbouwer te Bredevoort (1875), overl. Aalten 19.04.1894, z.v. Jan Albert te Selle en Dela te Damme.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze dochter, Bredevoort (Aalten) 27.10.1844.

2.                  Hendrikus Theodorus te Beest, geb. Aalten 1846; volgt VII.d.

3.                  Hendrika te Beest, geb. Bredevoort (Aalten) 25.10.1848, overl. Bredevoort (Aalten) 22.04.1849.

4.                  Evert te Beest, geb. Aalten 1850; volgt VII.e.

5.                  Hendrikus ter Beest, geb. Bredevoort (Aalten) 06.09.1853, overl. Bredevoort (Aalten) 17.03.1855.

6.                  Jan te Beest, geb. Aalten 1856; volgt VII.f.

 

Noten: |a| akte no.3; na 1818 gaat Bredevoort op in gemeente Aalten.

 


 

VII.d.  Hendrikus Theodorus te Beest, z.v. VI.d, geb. Bredevoort (Aalten) 22.03.1846, militaire dienst lichting 1866, dienstknecht (1872), landbouwer (1874,1885,1893), overl. Sinderen (Wisch) 12.12.1932, begr. Varsseveld (Alg.Bpl.), tr. Winterswijk 28.02.1872 Gerharda Huiskamp, geb. Winterswijk 23.06.1851, landbouwster (1874), overl. Sinderen (Wisch) 24.04.1936, begr. Varsseveld (Alg.Bpl.), d.v. Gerrit Willem Huiskamp (-1871) en Harmina Stottelers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Willem te Beest, geb. Woold (Winterswijk) 29.11.1873, overl. Winterswijk 12.01.1874.

2.                  Hendrik Willem te Beest, geb. Woold (Winterswijk) 19.01.1876, overl. Rotterdam 05.11.1903.

3.                  Hermina te Beest, geb. Woold (Winterswijk) 28.09.1877, overl. na 1936, tr. Wisch 05.01.1899 Bernardus Johannes Martens, geb. Westendorp (Wisch) 04.08.1866, voerman, koffiehuishouder (1918), caféhouder (1923,1931,1936), overl. Zutphen 03.04.1936, z.v. Gradus Martens en Gerritje Veldkamp.
Uit dit huwelijk: Gerharda Theodora, geb. Borne ca. 1899, overl. na 1923; Gerhardus Theodorus, geb. Borne ca. 1901, overl. Zutphen 30.03.1931; Johanna Martina, geb. Zutphen ca. 1911, overl. Zutphen 02.07.1918.

4.                  Aleida Berendina te Beest, geb. Woold (Winterswijk) 14.01.1880, overl. na 1943, tr. Laren(Gld) 05.05.1899 Hendrik Wiegers, geb. Nettelhorst (Laren(Gld)) 02.11.1868, koopman, overl. Zutphen 28.03.1943|a|, z.v. Hendrik Wiegers en Hendrika Lubberdink.
Uit dit huwelijk: Hendrika Gerharda, geb. Lochem 12.02.1900; Gerharda Wilhelmina, geb. Lochem 21.05.1903; Wilhelmina, geb. Lochem 12.07.1908; Johanna Theodora, geb. Lochem 29.07.1910.

5.                  Gerrit Willem te Beest, geb. Aalten 1882; volgt VIII.g.

6.                  Theodorus Johannes ter Beest, geb. Aalten 29.07.1885, klerk der posterijen (1913), tr. Brummen 29.05.1913 Elisabeth Willemsen, geb. Brummen 05.09.1885, d.v. Berend Willemsen en Neuleken Vaupell.

7.                  Gerharda Theodora te Beest, geb. Binnenheurne (Wisch) 17.07.1893, overl. 20.12.1973, begr. Varsseveld (Bpl. Rentinkkamp), tr. Wisch 22.11.1917 Derk Johan Haank, geb. Wisch 29.06.1892, landbouwer, overl. 27.07.1962, begr. Varsseveld (Bpl. Rentinkkamp), z.v. Gradus Haank en Grada Dina Aleida Rensink.

 

Noten: |a| ook overl.akte Lochem 1943 no.16.

 


 

VIII.g.  Gerrit Willem te Beest, z.v. VII.d, geb. Aalten 20.03.1882, landbouwer, overl. Varsseveld 21.06.1968, begr. Varsseveld (Alg.Bpl.) 25.06.1968, tr. Wisch 07.09.1911 Naatje Duitshof, geb. Wisch 08.11.1889, overl. Sinderen (Wisch) 15.03.1926, begr. Varsseveld (Alg.Bpl.), d.v. Gerhard Johan Duitshof en Johanna Willemina Gesink. ["Nieuw Masselink", Masselinklaan 8, Varsseveld (1968)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerharda Johanna te Beest, geb. Wisch 20.07.1912, overl. Terborg 25.09.1994, crem. Doetinchem 30.09.1994, tr. Christiaan Gerhard Reussink, geb. 28.10.1906, overl. 11.04.1997, begr. Silvolde.
Uit dit huwelijk (klein)kind(eren).

2.                  Hendrik Theodoor te Beest, geb. Wisch 26.08.1913.

3.                  Gerhard Johan te Beest, geb. Wisch 1916; volgt IX.e.

4.                  Johan Willem te Beest, Han, geb. Wisch 14.07.1918, tr. 12.08.1943 G.J. Wossink, Hannie.

5.                  mw E.J.A. te Beest, tr. D.J.W. Heyink.

 


 

IX.e. Gerhard Johan te Beest, z.v. VIII.g, geb. Wisch 06.11.1916, tr. 03.05.1950 G.B. Rougoor.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerry te Beest, en Dick.

2.                  Anja te Beest, en Gerrit.

 


 

VII.e.  Evert te Beest, z.v. VI.d, geb. Bredevoort (Aalten) 24.03.1850, dienstknecht (1875), arbeider (1887,1891,jan1894), landbouwer (sep1894), overl. Aalten 30.04.1922, tr. 1e Aalten 16.09.1875|a| Aleida Berendina Winkelhorst, geb. Aalten 30.05.1852, dienstmeid (1875), overl. Aalten 24.01.1894, d.v. Hendrikus Winkelhorst, landbouwer, en Hendrika Willemina te Brake; tr. 2e Aalten 26.07.1894|b| Anna Harmsen, geb. Winterswijk 09.11.1855, modiste (1894), overl. Aalten 25.11.1915, d.v. Hendrik Harmsen en Hendrina Nijenhuis. (Bredevoort no.147 (1894))

     Anna Harmsen tr. 1e Winterswijk 20.11.1885 Jan Willem Bleumink, geb. Noordijk (Neede) 20.05.1855, conducteur (1885), spoorbeamte (1891), overl. Neede 31.08.1891, z.v. Hendrik Bleumink en Aaltjen Snellink.

Uit het huwelijk te Beest-Winkelhorst:

1.                  Hendrikus Willem te Beest, geb. Aalten 1876; volgt VIII.h.

2.                  Willem te Beest, geb. Aalten 1887; volgt VIII.i.

3.                  Hendrika Willemina te Beest, geb. Bredevoort (Aalten) 10.01.1894, overl. Aalten 10.01.1894.

 

Noten: |a| Evert's stiefvader Jan Albert te Selle is getuige; |b| huwelijkse voorwaarden notaris J.B. Roelvink te Winterswijk 24.07.1894 (Not.Arch. inv.5032 no.102).

 


 

VIII.h. Hendrikus Willem te Beest, z.v. VII.e, geb. Aalten 16.02.1876, tr. Rotterdam 09.11.1904 Cornelia Josina de Rijer, geb. Naaldwijk 19.04.1880, d.v. Lourentius de Rijer en Petronella van Strien.

Uit dit huwelijk:

1.                  Evert Hendrikus Willem te Beest, geb. Rotterdam 06.05.1905, overl. Rotterdam 11.12.1987, tr. Rotterdam 31.01.1934 Alida Neeltje Rijsdijk, geb. Rotterdam 05.10.1910, overl. Rotterdam 14.09.1948, d.v. Jan Rijsdijk en Jenneke Lagendijk.

 


 

VIII.i.  Willem te Beest, z.v. VII.e, geb. Bredevoort (Aalten) 17.02.1887, fabrieksarbeider (1917), tr. Aalten 27.07.1916 Tonia Johanna Blekkink, geb. Aalten 21.06.1891, d.v. Jan Willem Blekkink en Tonia Gesiena Oonk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Aleida Berendina te Beest, geb. Aalten 24.03.1917, overl. Aalten 29.03.1917.

2.                  levenloos kind, Aalten 24.03.1917 {tweeling}.

3.                  Aleida Berendina te Beest, geb. Aalten 04.10.1918.

4.                  Tonia Gezina te Beest, geb. Aalten 01.12.1919.

 


 

VII.f.  Jan te Beest, z.v. VI.d, geb. Bredevoort (Aalten) 27.09.1856, timmerman (1885,1886), kleermaker (1887)|a|, timmerman (1902,1907,1908,1919,1923), aannemer, overl. Aalten 14.01.1923, tr. Aalten 28.08.1885 Gerritjen Elisabeth Wilhelmina van der Wilk, geb. Aalten 14.11.1867, dienstmeid (1885), overl. Aalten 06.05.1936, d.v. Jan Maarten van der Wilk (ca.1835-1905), timmerman, en Hendrika Gesina Obelink (ca.1838-1915), d.v. Derk Willem Obelink en Hendrika Gesina Wijnveen. [Aalten no.263 (1892,1897), Aalten no.289 (1900,1902)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Aleida Berendina te Beest, geb. Bredevoort (Aalten) 10.01.1886, overl. Bredevoort (Aalten) 14.06.1886.

2.                  Jan Maarten te Beest, geb. Aalten 15.02.1887, overl. Aalten 20.02.1887.

3.                  Jan Maarten te Beest, geb. Aalten 1888; volgt VIII.j.

4.                  Leida Berendina te Beest, geb. Aalten 30.07.1890, overl. Aalten 06.01.1908.

5.                  Hendrik Willem te Beest, geb. Aalten 1892; volgt VIII.k.

6.                  Jansje te Beest, Jans, geb. Aalten 07.02.1895, overl. Aalten 24.02.1983, tr. D. Wiggers.
Uit dit huwelijk (klein)kind(eren).

7.                  Hendrikus Gesinus te Beest, geb. Aalten 1897; volgt VIII.l.

8.                  Gerrit Jan te Beest, geb. Aalten 1900; volgt VIII.m.

9.                  Maria Wilhelmina te Beest, Marie, geb. Aalten 17.02.1902.

10.              Hendrikus Theodorus te Beest, geb. Aalten 1904; volgt VIII.n.

11.              levenloos kind, Aalten 15.12.1907.

12.              Dirk Willem te Beest, geb. Aalten 27.02.1909.

 

Noten: |a| overl.akte Aalten 1887 no.25 (Gen Lias).

 


 

VIII.j.  Jan Maarten te Beest, Jan, z.v. VII.f, geb. Aalten 06.03.1888, timmerman, aannemer, overl. 29.07.1961, begr. Aalten (Berkenhove), tr. Aalten 04.12.1919 Gesina Johanna Bouwmeester, geb. Aalten 01.04.1890, overl. 09.01.1986, begr. Aalten (Berkenhove), d.v. Gerrit Lammert Bouwmeester (1863-1894) en Berendina te Paske (1868-1937).

Uit dit huwelijk een zoon.

 


 

VIII.k.  Hendrik Willem te Beest, z.v. VII.f, geb. Aalten 09.10.1892, aannemer (1918), overl. Winterswijk 1969, huwelijksafkondiging Aalten 16.02.1918, idem Winterswijk, tr. Lochem 01.03.1918 Evertje Harmens, geb. Harderwijk 22.01.1895, woont Lochem (1918), overl. Winterswijk 05.01.1960, d.v. Lubbert Harmens en Hendrika Wilhelmina Aartsen.

Uit dit huwelijk drie kinderen.

 


 

VIII.l.  Hendrikus Gesinus te Beest, Hendrik, z.v. VII.f, geb. Aalten 05.10.1897, meubelmaker (1919), brievenbesteller (1935), overl. voor 1982, tr. Aalten 24.07.1919 Johanna Everdina Jager, geb. Bochholt 30.09.1897, modiste (1919), overl. Aalten 23.09.1982, crem. Dieren 27.09.1982, d.v. Johann Jager en Friederika Stoltenborg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan te Beest, geb. Aalten 1919; volgt IX.f.

2.                  levenloos kind, Aalten 02.11.1935.

 


 

IX.f. Jan te Beest, z.v. VIII.l, geb. Aalten 06.12.1919, overl. Aalten 21.01.1988, crem. Usselo 25.01.1988, tr. Dela Boom, geb. Aalten 20.04.1925, overl. Aalten 21.08.1991, d.v. Harmen Jan Boom (1896-) en Anna Agnes Roling (1898-).

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

VIII.m. Gerrit Jan te Beest, Gerrit, z.v. VII.f, geb. Aalten 18.05.1900, overl. 02.01.1972, begr. Aalten (Berkenhove), tr. voor 1936 Johanna Gesina Vaags, geb. Aalten 07.01.1900, overl. Aalten 11.02.1982, begr. Aalten (Berkenhove), d.v. Petrus Vaags en Engelina Gesina Lensink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerritjen Elisabeth Wilhelmina te Beest, geb. Aalten 07.06.1936, tr. G.L. ten Have.
Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

VIII.n. Hendrikus Theodorus te Beest, z.v. VII.f, geb. Aalten 03.12.1904, oprichter van Te Beest Wegenbouw b.v. te Heemstede, erelid van de W.A.C., overl. Heemstede 17.01.1982, crem. 21.01.1982, tr. Anna Jantina Hulst, geb. 04.11.1917, overl. Heemstede 11.01.1990, crem. 15.01.1990.

Uit dit huwelijk:

1.                  dochter G.E.W. te Beest, tr. B. de Vries.

2.                  P.G.F. te Beest; volgt IX.g.

 


 

IX.g. P.G.F. te Beest, z.v. VIII.n, tr. A.M. Philippo.

Uit dit huwelijk:

1.                  Pauline te Beest.

2.                  Theo te Beest.

 


 

III.b.  Derck ter Beest, z.v. II, ged. Aalten 08.05.1692, op de Haart, overl. 1719|b|, otr. Aalten 26.03.1719, tr. Aalten 16.04.1719 Hendersken Slats, ged. Winterswijk 16.07.1691, d.v. Jan Slats en Lijsken Dreijers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Janna ter Beest, ged. Bredevoort 11.10.1722.

2.                  Dersken ter Beest, ged. Bredevoort 06.03.1726|a|.

 

Noten: |a| B3519 (getuige Lisken te Beest); |b| “dogh vooraf gestorven” (aantekening bij de doop van Derksken).

 

- - - - -

 

Derk te Beest.

Kind:

1.                  Derske te Beest, onder Dinxperlo, overl. Aalten 16.05.1787, begr. Aalten 19.05.1787|f|, otr. Aalten 02.06.1756|b| Derk Buunk, overl. Aalten 10.02.1807|e|, begr. Aalten 14.02.1807|e|, z.v. Jan Buunk, in Lintelo.
Uit dit huwelijk: Willemina, ged. Aalten 01.03.1758|a|, ged. Aalten 05.03.1758|c|, overl. Aalten 13.02.1834|d|; Lambert, ged. Aalten 24.08.1760; Derk Jan, ged. Aalten 26.02.1769, overl. na 1800.

 

Noten: |a| Kwartierstaat Klompenhouwer, OTGB 03.72; |b| bruid Derske; |c| vader Buunk, moeder Geeske; |d| vader Buenk; |e| Buenk; |f| Derk Bueenk zijn vrou.

 


terug naar het overzicht te(r) Beest