Familie ter Heege (1)

 

(Enschede)

 

 

Deze familie stamt af van Hendrik ter Heege en Geertjen Huntveld. Hun relatie met de andere families ter Heege en ter Heegde in Twente is nog in onderzoek.

 

In deze ingekorte versie zijn geen (vermoedelijk nog) levende nazaten opgenomen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien november 2016)

 


 

I.  Hendrik ter Heege, geb. tussen 1713 en 1738, tr. voor 1758 Geertjen Huntveld.|c|

Uit dit huwelijk:

1.                  Wijnand ter Heege, geb. Glanerbrug 1758; volgt II.a.

2.                  Hendrikus ter Heege, ged. Enschede 13.07.1760|b|; volgt II.b.

3.                  Everwijn ter Heege, ged. Enschede 01.05.1763|b|.

4.                  Jan Harmen ter Heege, ged. Enschede 06.10.1765|a|, landbouwer, overl. Eschmarke (Lonneker) 30.08.1820, tr. voor 1820 Enneken Geesink, geb. Usselo ca. 1770, landbouwersche, overl. Eschmarke (Lonneker) 22.07.1821, d.v. Jan Geesink en Geertjen Mensink.

 

Noten: |a| inv.126 p.118; |b| GDT; |c| Geertrui of Geertjen ten Huntveld (overl.akte Lonneker 1830 no.149).

 


 

II.a.  Wijnand ter Heege, z.v. I, geb. Glanerbrug, ged. Enschede 26.02.1758|b|, landbouwer te Lonneker, wever (1827), overl. Eschmarke (Lonneker) 26.07.1827, tr. voor 1780 Stientjen Wevers, Stijntjen, geb. Lonneker ca. 1754, landbouwersche, overl. Eschmarke (Lonneker) 20.05.1824, d.v. Lucas Wevers en Jenneken Wagelaar.

Uit dit huwelijk|c|:

1.                  Hendrina ter Heege, geb. Lonneker ca. 1780, landbouwersche, arbeidster (1816), overl. Eschmarke (Lonneker) 24.06.1829, tr. voor 1811 Gerrit Wooldrik, geb. ca. 1775, landbouwer, wever (1815), overl. Eschmarke (Enschede) 15.06.1815, z.v. Gerrit Wooldrik en Enne Wooldrik.
Uit dit huwelijk: Enne, geb. Lonneker ca. 1811, overl. Eschmarke (Lonneker) 14.04.1866; Gerrit, geb. Eschmarke (Enschede) 31.01.1816, overl. na 1837.

2.                  Gerrit ter Heege, geb. ca. 1786.
= w.s. Gerrit ter Heege, geb. ca. 1788; volgt III.a.

3.                  Jannes ter Heege, geb. Lonneker ca. 1790; volgt III.b.

 

Noten: |b| inv.126 p.99; |c| Register van naamsaanneming 1812 no.21.

 


 

III.a.  Gerrit ter Heege, z.v. II.a, geb. ca. 1788, katoenspinner (1813), fabriekarbeider (1814,1819,1825), overl. Eschmarke (Lonneker) 16.02.1832, tr. voor 1808 Gezina Keijser, ook Keizers/Keijzers, geb. Lonneker ca. 1782, landbouwersche (1825), overl. Eschmarke (Lonneker) 08.01.1858. [Eschmarke no.290 (1832)]

= w.s. Gerrit ter Heegde, geb. 11.11.1786|a|, landbouwer in de Eschmarke (1812).

Uit dit huwelijk|c|:

1.                  Hendrik ter Heege, geb. Enschede 1808; volgt IV.a.

2.                  Hermannus ter Heege, geb. Eschmarke (Enschede) 28.02.1813, overl. Eschmarke (Enschede) 19.06.1813.

3.                  Jan ter Heege, geb. Enschede 25.08.1814.

4.                  Hermannus ter Heegde, geb. Eschmarke (Lonneker) 21.11.1819|d|, fabrijkarbeider, overl. Eschmarke (Lonneker) 15.09.1841.

5.                  Stijntjen ter Heege, geb. Lonneker 27.12.1825, fabrieksarbeidster, overl. Enschede 08.04.1862|e|, tr. Lonneker 22.12.1859 Hermann Bernard Grotendick, geb. Wessum (Pruissen) ca. 1822, fabrieksarbeider, polderwerker (1865), overl. Eschmarke (Lonneker) 24.08.1865, z.v. Friederich Wilhelm Grotendick en Catharina Möllers.
Uit dit huwelijk: levenloos kind, Enschede 02.04.1862|f|.

 

Noten: |a| Registre Civique 1812, no. 9683/403; |c| Hendrik en Ennij vermeld bij vader Gerrit in Register van naamsaanneming 1812 no.21; |d| Mannes (geb.akte Lonneker 1819 no.152); |e||f| originele akte verbrand (Stadsbrand 7 mei 1862).

 


 

IV.a.  Hendrik ter Heege, z.v. III.a, ged. Enschede 10.07.1808|a|, fabrieksarbeider, landbouwer (1836,1840), dagloner (1847), overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 11.05.1874, tr. 1e Lonneker 25.05.1835|b| Janna Wevers, geb. Lonneker ca. 1808, landbouwersche, overl. Eschmarke (Lonneker) 23.02.1836, d.v. Jan Wevers en Janna Kempers; tr. 2e Lonneker 04.02.1837 Janna Wevers, geb. Lonneker ca. 1810, overl. Eschmarke (Lonneker) 08.12.1843, d.v. Jannes Wevers en Hendrina Willink (ook Wilderink); tr. 3e Lonneker 25.01.1845 Geertjen Dethers, geb. Lonneker ca. 1810, weversche (1845), weefster (1847), overl. Eschmarke (Lonneker) 28.08.1853|d|, d.v. Jan Dethers en Hendrina Lippinkhof. [Eschmarke no.290 (1839)]

Uit het eerste huwelijk:

1.                  Gerrit ter Heege, geb. Lonneker 20.02.1836, overl. Eschmarke (Lonneker) 28.01.1839.

Uit het tweede huwelijk:

2.                  Janna ter Heege, geb. Eschmarke (Lonneker) 05.01.1838, overl. Enschede 10.12.1909, tr. Lonneker 03.08.1865 Egbert Kesler, geb. Enschede 18.01.1840, fabrieksarbeider (1865), landbouwer (1897), overl. Enschede 22.09.1921, z.v. Lambertus Kesler en Janna Gunnink.
Uit dit huwelijk: Johanna, geb. Eschmarke (Lonneker) 12.06.1866, overl. Enschede 08.01.1948; Hendrika, geb. Eschmarke (Lonneker) 22.01.1869; Lambertus, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 01.04.1873, overl. Enschede 09.03.1945; Jan, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 24.,08.1875; Engbert, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 22.10.1878, overl. Lonneker 10.02.1881; Gerritdina, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 11.07.1881.

3.                  Gerritdina ter Heege, geb. Eschmarke (Lonneker) 30.03.1840, overl. Lonneker 29.08.1880, tr. Lonneker 03.05.1866 Hermannus Bernardus Kwekkeboom, geb. Losser 04.09.1839, fabriekarbeider, overl. Enschede 17.08.1904, z.v. Jan Kwekkeboom, wever, en Enneken Evers.
Uit dit huwelijk: Enneken, geb. Eschmarke (Lonneker) 21.02.1867, overl. Enschede 15.07.1949; Johanna, geb. Eschmarke (Lonneker) 08.10.1869; levenloze dochter, Lonneker 17.01.1872; Hendrika, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 19.12.1872, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 01.07.1873; levenloze zoon, Lonneker 04.02.1878; levenloze zoon, Lonneker 24.06.1879; Gerrit Jan Hendrik, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 28.08. 1880, overl. na 1926.

4.                  Hermina ter Heege, geb. Eschmarke (Lonneker) 10.04.1842, overl. Eschmarke (Lonneker) 05.07.1846.

Uit het huwelijk ter Heege-Dethers:

5.                  Jan ter Heege, geb. Eschmarke (Lonneker) 01.05.1846, overl. Eschmarke (Lonneker) 16.09.1847.

 

Noten: |a| inv.129 p.59; |b| akte no.32 {bruidegom 33 jaar?!, geb. Lonneker?!}; |d| Deters (overl.akte Lonneker 1853 no.163).

 


 

III.b.  Jannes ter Heege, z.v. II.a, geb. Lonneker ca. 1790, landbouwer (1826), fabrieksarbeider (1851), overl. Eschmarke (Lonneker) 05.05.1852, tr. Lonneker 10.06.1826 Margaretha Leverman, ook Leferman|a|, geb. Gildehaus ca. 1794, overl. Eschmarke (Lonneker) 13.04.1867, d.v. Jan Leverman en Stiene Els. [Eschmarke no.290 (1836)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Hendrik ter Heege, geb. Lonneker 1827; volgt IV.b.

2.                  Gesina ter Heege, geb. Lonneker 20.03.1829, overl. Eschmarke (Lonneker) 16.04.1836.

3.                  Willem ter Heege, geb. Lonneker 1830; volgt IV.c.

4.                  Hendrina ter Heege, geb. Lonneker 27.05.1835, dienstmeid (1864), overl. Enschede 21.07.1892, tr. Enschede 03.11.1864 Hendrik Deters, geb. Usselo (Lonneker) 01.06.1839, dagloner, overl. Enschede 22.11.1893, z.v. Gerhardus Deters, dagloner, en Wilhelmina Haverkortte.
Uit dit huwelijk: Gradus, geb. Enschede 09.02.1867, overl. Enschede 13.02.1867; Gradus, geb. Enschede 15.03.1869, overl. Enschede 17.08.1931; Jannes, geb. Enschede xx.10.1870, overl. Enschede 05.12.1870; Jannes, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 16.08.1877, overl. Lonneker 13.02.1878.

5.                  Hermannus ter Heege, geb. Lonneker 27.05.1835 {tweeling}, overl. Eschmarke (Lonneker) 29.02.1836.

 

Noten: |a| in huwelijksakte d.d. 12.11.1863 (no.64).

 


 

IV.b.  Jan Hendrik ter Heege, z.v. III.b, geb. Lonneker 25.03.1827, fabriekarbeider (1862,1865), overl. Enschede 05.01.1891|a|, tr. Lonneker 03.11.1851|b| Gese Meirink, geb. Baardel onder Gildehaus ca. 1821, dienstmeid te Enschede, overl. Enschede 16.10.1902|c|, d.v. Heinrich Meirink en Engel Niemeier.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jannes ter Heege, geb. Lonneker 03.03.1852, fabrieksarbeider, vermeld op kiezerslijst Enschede 1919 (no.2933), overl. Enschede 27.01.1922, tr. Lonneker 21.06.1877 Johanna Catharina te Rijdt, geb. Lonneker 14.09.1849, fabriekarbeidster (1877), overl. Enschede 24.09.1919|d|, d.v. Jan te Rijdt en Geertjen Heutink. [Ledeboerstraat 11, Enschede (1919)]

2.                  Hendrik ter Heege, geb. Lonneker 1854; volgt V.a.

3.                  Gezina ter Heege, geb. Eschmarke (Lonneker) 25.04.1859, overl. Eschmarke (Lonneker) 17.03.1862.

4.                  Gezina ter Heege, geb. Eschmarke (Lonneker) 24.11.1864, overl. Eschmarke (Lonneker) 21.01.1865.

 

Noten: |a| overl.akte Enschede 1891 no.12 {e.v. Geeske Meijerink}; |b| 08.11 (huw.akte Lonneker 1851 no.61 in GenLias); |c| Geeske Meijerink (overl.akte Enschede 1902 no.308); |d| ter Rijdt (overl.akte Enschede 1919 no.438).

 


 

V.a.  Hendrik ter Heege, z.v. IV.b, geb. Lonneker 04.07.1854, fabrieksarbeider (1879,1885,1896,1908), touwslager (1920), vermeld op kiezerslijst Enschede 1899 (no.741) en 1919 (no.2927), overl. Enschede 28.11.1940, tr. Lonneker 14.09.1877 Lamberdina Weerts, geb. Zwolle 14.11.1854 (akte), overl. Enschede 19.05.1935, d.v. Evert Weerts en Lamberdina Kruisdijk. [Aan den Belt (1885,1890); Beltstraat, Enschede (1894,1896); Beltstraat B154 (1899); Wooldriksweg 18, Enschede (1919)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Hendrik ter Heege, geb. Enschede 1877; volgt VI.a.

2.                  Lamberdina ter Heege, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 09.06.1879|a|, overl. Lonneker 12.06.1879.

3.                  Gezina ter Heege, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 09.06.1879|b|, fabrieksarbeidster (1908), tr. Enschede 01.08.1908 Koop Spijkerman, geb. Kerkenveld (Zuidwolde) 27.02.1878, metselaar (1908), brandstoffenhandelaar (1937), overl. Enschede 20.09.1937, z.v. Hendrik Spijkerman, arbeider, en Hendrikje Piepers.

4.                  Lamberdina ter Heege, geb. Enschede 05.05.1882, overl. Enschede 03.10.1885.

5.                  Evertdina ter Heege, geb. Enschede 20.04.1885, overl. Enschede 03.02.1964.

6.                  Lamberdina ter Heege, geb. Enschede 19.11.1887 (no.513).

7.                  Bertha ter Heege, geb. ca. 1888, overl. Enschede 10.09.1975.

8.                  Jansje ter Heege, geb. Enschede 09.10.1890, tr. ’s-Gravenhage 05.06.1929 Martinus Uilenbroek, geb. Haarlem 03.08.1892, sergt.fourier 4e comp. hosp.sold., z.v. Henri Uilenbroek en Wilhelmina Catharina Weesman.
     MU tr. 1e Delft 13.02.1920 (echtsch. Delft 23.04.1929) Carolina Ederzeel, geb. Hof van Delft 29.06.1892, d.v. Albertus Ederzeel en Carolina Jacoba Hobbij.

9.                  Johan Georg ter Heege, geb. Enschede 1894; volgt VI.b.

10.              Willem ter Heege, geb. Enschede 1896; volgt VI.c.

 

Noten: |a| akte no.206; |b| akte no. 207.

 


 

VI.a.  Jan Hendrik ter Heege, z.v. V.a, geb. Enschede 02.12.1877, fabrieksarbeider (1908,1911), textielarbeider (1928,1942), vermeld op kiezerslijst Enschede 1919 (no.2931), overl. Enschede 28.12.1942, tr. Enschede 11.07.1908 Gerrigje Kiel, Gerritje, geb. Kampen 01.12.1880, fabrieksarbeidster (1908), overl. Enschede 22.01.1959, begr. Enschede (O.Bpl.) 26.01.1959, d.v. Jan Kiel, fabriekarbeider, en Geertruida Smit. [Kerkh.straat 19, Enschede 1919]

Uit dit huwelijk:

1.                  Lamberdina ter Heege, geb. Enschede 23.04.1909, textielarbeidster (1928), overl. Enschede 17.06.1941, tr. Lonneker 02.02.1928 Julius Geerdink, geb. Enschede ca. 1908, brood- en banketbakker, overl. na 1941, z.v. Johan Geerdink en Grada Thier.
Kind van Lamberdina: levenloze zoon, Noord-Eschmarke (Lonneker) 15.07.1927.
Uit dit huwelijk: levenloze dochter, Noord-Eschmarke (Lonneker) 11.05.1928; Hendrika Gerritje, geb. Enschede ca. 1934, overl. Enschede 07.01.1941.

2.                  Jan ter Heege, geb. Enschede 17.02.1911, overl. Enschede 15.06.1960, begr. Enschede (O.Bpl.) 18.06.1960.

3.                  Hendrik ter Heege, geb. Enschede 02.08.1912.

4.                  Johan Georg ter Heege, geb. Enschede 1916; volgt VII.a.

5.                  levenloze zoon, Enschede 24.12.1917.

 


 

VII.a.  Johan Georg ter Heege, z.v. VI.a, geb. Enschede 05.03.1916, wever, bakker, overl. Enschede 01.02.1975, tr. Enschede 14.11.1942 Susanna Liefers, geb. Lonneker 03.05.1921, overl. Enschede 16.11.1989, crem.

 


 

VI.b.  Johan Georg ter Heege, z.v. V.a, geb. Enschede 23.05.1894, kantoorbediende (1920), gedipl.techn.ambt. 1e kl. Gevangeniswezen te Semarang (benoemd 12.01.1931), te Sragen (Gouv. Soerakarta, NOI) (1933,1937), acht maanden verlof 16.01.1937|a|, hoofd werkplaats Gevangeniswezen te Semarang (benoemd 15.08.1938) (vermeld tot 1942), technisch ambtenaar (1947), overl. Oldenzaal 01.09.1947, tr. Enschede 17.01.1920 Wilhelmina Johanna Gerdine Thijssen, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 09.01.1891, fabriekarbeidster (1920), overl. Enschede 22.06.1972, d.v. Jan Harmen Thijssen, landbouwer, en Gerridina Hermina Steenberg. [Ambarawa (1932), Sragen (1934), Ambarawa (1938,1940).]

 

Noten: |a| Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië 30.07.1936.

 


 

VI.c.  Willem ter Heege, z.v. V.a, geb. Enschede 28.11.1896 (no.660), kantoorbediende (1924), overl. Enschede 24.06.1975, tr. Enschede 13.12.1924 Jansje ter Mors (1897-1976), d.v. Jan ter Mors en Wilhelmina Bertelink.

Uit dit huwelijk:

1.                  W.L. ter Heege, Miny, geb. Enschede 21.06.1929, overl. Enschede 17.12.2015, crem. Usselo 23.12.2015.

 


 

IV.c.  Willem ter Heege, z.v. III.b, geb. Lonneker 18.12.1830, wever (1872), fabrieksarbeider (1875), overl. Enschede 11.07.1891, tr. Lonneker 12.11.1863 Berendina Holtkamp, geb. Enschede 06.05.1833, overl. Lonneker 08.12.1881, d.v. Jochem Holtkamp (ca.1805-) en Geertjen Volbers (ca.1809-voor1837).

Uit dit huwelijk:

1.                  Grietjen ter Heege, geb. Enschede 31.05.1864, overl. Veenhuizen (Norg) 29.11.1950, begr. Veenhuizen, tr. Enschede 30.01.1896 Herman ter Mors (1873-na1950), z.v. Hendrik ter Mors en Johanna Gunnink.

2.                  Jansje ter Heege, geb. Enschede 13.01.1866 (no.14), overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 20.02.1870.

3.                  Jansje ter Heege, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 16.04.1872, overl. Enschede 06.12.1934 (no.545), tr. Enschede 08.01.1925 Jan Hendrik Robers, geb. Eschmarke (Lonneker) 04.03.1857, fabriekarbeider (1882), fabrieksbaas (1925), overl. Enschede 24.02.1945, z.v. Jan Hermen Robers (ca.1823-1906) en Janna Schengber (ca.1832-1859).
     JHR tr. 1e Lonneker 09.06.1882 Aaltjen Leussink, geb. Lonneker 01.03.1855, overl. Enschede 13.12.1920, d.v. Hendrik Leussink en Hendrina Afink.

4.                  Johanna ter Heege, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 19.03.1875.
= w.s. Johanna ter Heege, geb. ca. 1875, overl. Enschede 30.09.1959, begr. (O.Bpl.) 03.10.1959.

 


 

II.b.  Hendrikus ter Heegde, z.v. I, geb. Enschede ca. 1764, landbouwer, woont Stad Enschede (1786,1790), daglooner (1830), overl. Eschmarke (Lonneker) 20.08.1830|h|, tr. voor 1786 Aaltjen Roossink, geb. Usselo ca. 1748, landbouwersche, overl. Eschmarke (Lonneker) 24.12.1821|a|, d.v. Hendrik Roossink en Geesken Holtkamp. [Lonneker]

= w.s. Hendrikus ter Heegde, geb. 20.12.1759|i|, landbouwer in de Eschmarke (1812).

Uit dit huwelijk:

1.                  Gezina ter Heegde, ged. Enschede 01.02.1786|c|, landbouwersche, overl. Eschmarke (Lonneker) 24.06.1842, otr. Enschede (schepenen) 22.07.1809|e|, tr. Enschede 09.08.1809|e| Jan Luijerink, geb. Borne|e|, geb. Lonneker ca. 1784, landbouwer, boerwerker, overl. Eschmarke (Lonneker) 26.04.1866, z.v. Jannes Luijerink en Johanna Prins.|f|
Uit dit huwelijk: Johanna, geb. 29.07.1810, ged. Enschede 05.08.1810|d|, overl. Eschmarke (Lonneker) 01.08.1869; Aleida, geb. Lonneker ca. 1815, overl. Eschmarke (Lonneker) 19.04.1842; Hendrika, geb. Eschmarke (Enschede) 30.12.1816, overl. Enschede 02.01.1859; levenloze zoon, Eschmarke (Lonneker) 25.03.1821; Jan Hermen, geb. Lonneker 02.04.1822, overl. Enschede 05.06.1891; Judith, geb. Lonneker 19.07.1825, overl. Eschmarke (Lonneker) 24.10.1826; Jacoba, geb. Lonneker 29.05.1828, overl. Enschede 16.03.1875.

2.                  Hanna ter Heegde, ged. Enschede 26.08.1787|b|, w.s. overl. voor 1812|g|.

3.                  Engbert ter Heegde, geb. Enschede 1790; volgt III.c.

 

Noten: |a| oud 73 jaar, e.v. Hendricus ter Heege (overl.akte Lonneker 1821 no.133); |b| inv.127 p.54; |c| inv.127 p.48; |d| inv.129 p.94 {vader Jan Leurink}; |e| inv.132 p.77 (Hooimaand d.22) & p.117 (Oogstmaand d.9) (1807 volgens Boks); |f| het echtpaar Luijerink-ter Heegde is 74/75 in Kwartierstaat Boks-Voorham van C.B. Boks (mailto:c.b.boksATio.tudelft.nl); |g| Register naamsaanneming Enschede 1812 no.116 {ter Heege}; |h| oud 66 jaar (overl.akte Lonneker 1830 no.149); |i| Registre Civique 1812, no. 9680/400.

 


 

III.c.  Engbert ter Heegde, z.v. II.b, geb. Enschede 20.01.1790|d|, vermeld in het Registre Civique (1812)|g|, landbouwer in de Eschmarke (1812), katoenspinner (1815), wever (1831), woont Eschmarke, overl. Eschmarke (Lonneker) 21.05.1831, otr. Enschede 25.02.1809|c| Geesken Boonk/Boenk,|e||f| geb. Oele ca. 1786|i|, spoelster, overl. Enschede 18.06.1844|j|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrikus ter Heegde, geb. Lonneker ca. 1809; volgt IV.d.

2.                  Johanna ter Heege, geb. ca. 1810|h|.

3.                  Hermannus ter Heege, ged. Enschede 16.06.1811|a|, overl. Eschmarke (Enschede) 13.06.1817.

4.                  Aleida ter Heege, geb. Enschede 10.02.1815, overl. Eschmarke (Enschede) 31.03.1815.

5.                  Aleida ter Heege, geb. Enschede 09.09.1816, overl. Enschede 24.12.1886|b|, tr. Lonneker 14.10.1848 Antonius ten Boekem, ‘doorgaans genaamd Antonie ten Bokum’, geb. Ootmarsum ca. 1796, wever (1818,1848), overl. Ootmarsum 1850 (no.22), z.v. Lambertus ten Boekem, wever, en Aleida Bruggink. [Kortesteeg, Wijk D, Enschede (1886)]
     AtB tr. 1e Ootmarsum 09.10.1818 Aleida Hofstede, ook Hofste, geb. Reutum ca. 1792, overl. Ootmarssum 1848 (no.12), d.v. Hendrik Hofstede of oude Beukerink en Janna Gesink.

 

Noten: |a| inv.129 p.111 {moeder: Donk}; |b| 86 jaar (>geb. 1800!?), weduwe Antonie te Bockum (overl.akte Enschede 1886 no.297); |c| RBS 132 p.75; |d| inv.127 p.63; |e| “in de overlijdensacte zijn vaders voorouders de familienaam van Boonk,... verklaarde des comparanten zijn moeder dat dit een abuis is” {huwelijksakte Enschede 1834 no.24 (zoon Hendrikus)}; |f| ook Bonink, huw.akte Enschede 1834 no.24; |g| no. 9681/401 {geb. 29.12.1789}; |h| Register naamaanneming Enschede 1812 no.116 {oud 2 jaar}; |i| ibidem {Gezina ter Heege, oud 26 jaar}; |j| Gezina Boonk, ouders niet bekend (overl.akte Enschede 1844 no.66).

 


 

IV.d.  Hendrikus ter Heegde, z.v. III.c, geb. Lonneker ca. 1809, katoenspinner (1834), fabriekarbeider (1844,1848), overl. Enschede 08.01.1848, tr. Enschede 16.11.1834|a| Geertruida Getkate, geb. Enschede 24.12.1813, dienstmeid (1834), overl. Enschede 14.03.1872, d.v. Andries Getkate, katoenspinner, en Anneken Homeyer, baakster.

Uit dit huwelijk:

1.                  Engbert ter Heegde, geb. Lonneker 14.02.1835, overl. Enschede 03.01.1844.

2.                  Johanna ter Heegde, geb. Enschede 26.02.1837, overl. Enschede 13.02.1863, ongehuwd.

3.                  Herman ter Heegde, geb. Enschede 1839; volgt V.b.

4.                  Johanna Frederika ter Heegde, geb. Enschede 10.02.1842, overl.|e|, tr. 1e Enschede 20.09.1866 Abraham Broen, geb. Enschede 01.04.1843, fabriekarbeider (1866,1873), ingedeeld bij het Eerste regiment dragonders te Deventer (1866)|c|, overl. Enschede 21.01.1873, z.v. Aleida Broen; tr. 2e Enschede 27.01.1876 Jannes ten Thij, geb. Lonneker 01.08.1847, fabriekarbeider (1876), z.v. Hermannus ten Thij, wever, en Gerridina Kuipers.
Voorkind (gewettigd bij huwelijk in 1866):

a.       Hendrik Johan ter Heegde, later Broen, geb. Enschede 03.08.1863|b|, overl. Enschede 26.03.1932, tr. Rheine (D) 14.07.1893 (echtsch. Arr.Rb. Almelo 16.12.1908) Catharina Josephina Kuhlmann.

Uit het huwelijk Broen-ter Heegde: Antonie, geb. Enschede 1867, overl. Noord-Berghuizen (Losser) 31.10.1922.

5.                  Engbert ter Heegde, geb. Enschede 1844; volgt V.c.

6.                  Anna ter Heegde, geb. Enschede 17.05.1846, fabrieksarbeidster (1872), overl. tussen 1872 en 1909, tr. Lonneker 02.05.1872 Diederik Heutink, geb. Lonneker 07.12.1848, fabrieksarbeider (1872), overl. Enschede 10.04.1909, z.v. Hermannus Heutink, landbouwer, en Harmina Schukkink.
Voorkind (gewettigd bij huwelijk|d|):

a.       Anna ter Heegde, later Heutink, geb. Enschede 24.11.1866.

 

Noten: |a| 14.11 (GenLias, huw.akte Enschede 1834 no.24); |b| aangifte door Jan Kosters, medicinae doctor (geb.akte Enschede 1863 no.90); |c| Abraham krijgt Deventer 25.08.1866 toestemming van de kolonel voor zijn huwelijk; |d| huw.akte Lonneker 1872 no.29; |e| niet in Overijssel gevonden.

 


 

V.b.  Herman ter Heegde, z.v. IV.d, geb. Enschede 12.11.1839, fabrieksarbeider, tr. Enschede 20.11.1863 Johanna Elbers, geb. Gronau ca. 1832, overl. 1892, d.v. Gerard Elbers, schoenmaker, en Aleid Harpenslager.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloos kind, 1864.

2.                  Hendrika G. ter Heegde, geb. 1865, tr. voor 1898 Heinrich A. Angermann, geb. 1861.
Uit dit huwelijk: Heinrich K, geb. 1898, en Poss. H.

3.                  Gerhard ter Heegde, geb. 1868; volgt VI.d.

4.                  Johann ter Heegde, geb. 1871, overl. 1873.

5.                  Arnold ter Heegde, geb. 1874; volgt VI.e.

 


 

VI.d. Gerhard ter Heegde, z.v. V.b, geb. 1868, overl. 1899, tr. voor 1892 Elisabeth Heerdink, ook Heerding, geb. Wageningen 09.09.1872, overl. na 1916, d.v. Maarten Heerdink en Maria van den Berg.

     EH tr. 2e Lonneker 10.06.1910 Cornelis van Dijk, geb. Ede ca. 1871, wever, overl. na 1916, z.v. Pieter van Dijk en Mijntje Achterberg.

     CvD tr. 1e Veenendaal 05.09.1891 Geertrui Versteeg, geb. Veenendaal 27.04.1871, overl. Enschede 21.12.1905, d.v. Gerrit Versteeg en Geertrui Bleijenberg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hermann J. ter Heegde, geb. 1892.

2.                  Martin ter Heegde, geb. Gronau ca. 1893, fabrieksarbeider, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 27.02.1911.

3.                  Johann Gerhard ter Heegde, geb. Epe (D) 1894; volgt VII.d.

4.                  Heinrich ter Heegde, geb. 04.03.1897, overl. 23.09.1976, begr. Enschede (RK Gronausestr.), tr. Agatha Klasina Christina Tiethof, Christina, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 11.04.1897, overl. 05.01.1957, begr. Enschede (RK Gronausestr.), d.v. Gerardus Tiethof en Maria Anna Brinker.

5.                  Gertrud Elisabeth ter Heegde, geb. Gronau (D) 1899, spoelster (1930), tr. Borne 09.04.1930 (echtsch. Borne 26.09.1944) Roelf Brands, geb. Gasselternijveenschemond (Gasselte) 15.09.1904, chauffeur, z.v. Jan Brands en Hendrika Daniëls.

 


 

VII.d. Johann Gerhard ter Heegde, z.v. VI.d, geb. Epe (D) 1894, arbeider, tr. Borne 14.12.1923 Catharina Groenhuijzen, geb. Hilversum 22.05.1899 (no.293), d.v. Jan Groenhuijzen en Teuntje van Boeschoten.

Kind van Catharina (gewettigd bij huwelijk|a|).

Uit dit huwelijk:

1.                  Johan ter Heegde, geb. Borne 24.12.1923, textielarbeider, overl. Lingen(D) 17.06.1944, begr. Lingen (Neuer Friedhof, Mitte no.25)|b|.

 

Noten: |a| huw.akte Borne 1923 no.60; |b| vermeld in Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting.

 


 

VI.e.  Arnold ter Heegde, z.v. V.b, geb. 1874, tr. 1e voor 1898 Aleida; tr. 2e voor 1898 Johanna H. Ostenfort, geb. 1871.

Uit het huwelijk ter Heegde-Aleida:

1.                  Else ter Heegde, tr. Otto Heise.

Uit het huwelijk ter Heegde-Ostenfort:

2.                  Johanna ter Heegde, geb. 1898, overl. 1899.

3.                  Friederike S. ter Heegde, geb. 1899, tr. Wilhelm Rademarer.

4.                  Arnolda ter Heegde, tr. Erich Niehof.

 


 

V.c.  Engbert ter Heegde, z.v. IV.d, geb. Enschede 17.04.1844, arbeider (1871), besteller (1873,1879), overl. Leeuwarden 15.01.1907, tr. Zutphen 14.04.1871 Gerretje ten Hoven, ook ten Hoove, geb. Zutphen 04.07.1847, naaister (1871), overl. Leeuwarden 22.07.1928, d.v. Jan ten Hoove (1808-) en Johanna Carolina Sabel. [Musschenhage, Zwolle (1873,1878); Achterom (1879)]

Voorkind (gewettigd Zutphen 14.04.1871|b|):

1.                  Engelbertus Hendrikus ten Hoven, later ter Heegde, geb. Zutphen 1870; volgt VI.f.

Uit dit huwelijk:

2.                  Jan ter Heegde, geb. Zwolle 1873; volgt VI.g.

3.                  Johanna Geertruida ter Heegde, geb. Zwolle 29.03.1874, overl. Zwolle 28.11.1878.

4.                  Herman ter Heegde, geb. Zwolle xx.12.1875 (no.737), overl. Zwolle 29.07.1876.

5.                  Anna ter Heegde, geb. Zwolle 17.11.1876, overl. Zwolle 26.03.1877.

6.                  Antonia Gesina ter Heegde, geb. Zwolle xx.02.1878 (no.44), overl. Zwolle 18.11.1878.

7.                  Gerrit ter Heegde, geb. Zwolle 15.09.1879, overl. Schrans 12.03.1903|a|, tr. Leeuwarden 01.12.1900 Henderika Velt, geb. Leeuwarden 27.03.1880, d.v. Jurjen Velt en Helena Plaat.
Kind van Henderika: Gerrit Antoon Velt, geb. Leeuwarden 12.10.1900, overl. Leeuwarden 01.11.1900.
     HV tr. 2e Rotterdam 12.12.1906 Peter Matthijs Heggen, geb. Scheveningen ca. 1882, z.v. Peter Matthijs Heggen en Jacoba Klok.

8.                  Herman ter Heegde, geb. Zwolle 1881; volgt VI.h.

9.                  Johannes Cornelis ter Heegde, geb. Zwolle 1883; volgt VI.i.

10.              Jacob ter Heegde, geb. Zwolle 1884; volgt VI.j.

 

Noten: |a| overl.akte Leeuwarderadeel 1903 no.49; |b| huw.akte Zutphen 1871 no.27.

 


 

VI.f.  Engelbertus Hendrikus ter Heegde, Engbert, z.v. V.c, geb. Zutphen 04.10.1870, expediteur (1913,1928), overl. Leeuwarden 26.03.1957, begr. Huizum 29.03.1957, tr. Achtkarspelen 24.10.1896 Leentje Steensma, geb. Surhuisterveen (Achtkarspelen) 18.08.1865, overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 13.07.1938, begr. Huizum 16.07.1938, d.v. Hermanus Steensma en Jantje Luitzens van der Molen.

Faillissement van E.H. ter Heegde, sigarenwinkelier en expediteur, uitgesproken Leeuwarden 14.12.1926.|a|

Woont Camminghastraat 57 te Leeuwarden (1928).|b|

Uit dit huwelijk:

1.                  Engbert ter Heegde, geb. Leeuwarden 16.12.1896, overl. Leeuwarden 30.03.1897.

 

Noten: |a| Nieuwe Rotterdamsche Courant, woensdag 15 december 1926; |b| Algemeen adresboek van de provincie Friesland 1928 p.377.

 


 

VI.g. Jan ter Heegde, z.v. V.c, geb. Zwolle 24.01.1873, overl. Rotterdam 27.10.1932, tr. Maassluis 12.10.1899 Susanna Vermeulen, geb. Oostvoorne 17.07.1879, overl. ’s-Gravenhage 24.02.1967, d.v. Job Vermeulen en Maartje Langendoen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maartje Cornelia ter Heegde, geb. Maassluis 11.07.1900.

2.                  Engbert Jan ter Heegde, geb. Maassluis 04.12.1902, werknemer EJ Goudsmit NV te Rotterdam, overl. Rotterdam 07.04.1959, tr. P. Hessels.

3.                  Susanna ter Heegde, geb. Naaldwijk 11.09.1910, verloofd 21.06.1931|a|, tr. Rotterdam 14.10.1931 Johannes Willem Adelerhof, geb. Rotterdam 20.12.1906, z.v. Hendrik Jan Adelerhof en Elizabeth Wilhelmina in ’t Hout.
StH, JWA en drie kinderen emigreren naar Australië (met het schip Waterman, ergens tussen 1952 en 1965).

4.                  Joh. ter Heegde.

 

Noten: |a| Alderhof.

 


 

VI.h.  Herman ter Heegde, z.v. V.c, geb. Zwolle 1881 (no.138), overl. Leeuwarden 16.07.1957, begr. Huizum 19.07.1957, tr. Harlingen 03.06.1907 Janna van Wijk, geb. Harlingen 27.05.1881, overl. Leeuwarden 12.07.1946, begr. Huizum 15.07.1946, d.v. Johannes van Wijk en Hendrika Johanna Houtman.

Uit dit huwelijk:

1.                  Engbert ter Heegde, Empie, geb. ca. 1909, overl. Leeuwarden 25.01.1990, crem. Leeuwarden 29.01.1990, tr. Leeuwarderadeel xx.06/07.1937 Hendrika Johanna Peereboom, Riek, geb. ca. 1909, overl. Leeuwarden 19.02.1982, crem. Leeuwarden 23.02.1982.

2.                  levenloos kind, Leeuwarderadeel 13.12.1917.

 


 

VI.i.  Johannes Cornelis ter Heegde, z.v. V.c, geb. Zwolle 17.04.1883, overl. 1956/1957, tr. Leeuwarderadeel 15.05.1909 Tietje Dijkstra, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 11.06.1889, overl. xx.02.1956, d.v. Jarig Dijkstra en Augustina Geertruida Visser. [Leeuwarden]

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerritje ter Heegde, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) xx.07.1913, overl. Huizum (Leeuwarderadeel) 07.11.1921.

2.                  Jarig ter Heegde, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 1923; volgt VII.f.

 

Noten: |a| Nationaal Archief (emigratiekaart in kaartenbak Brisbane).

 


 

VII.f.  Jarig ter Heegde, z.v. VI.i, geb. Huizum (Leeuwarderadeel) 24.09.1923, chauffeur, overl. Leeuwarden 28.11.1977, begr. Harlingen 01.12.1977, tr. 1e Het Bildt 19.08.1948 (echtsch. Het Bildt 06.11.1970) Anna Smits, geb. Het Bildt 22.09.1928, overl. Groningen 08.03.1998, crem Goutum 12.03.1998.

Uit het huwelijk ter Heegde-Smits:

1.                  Janke ter Heegde, geb. Leeuwarden 02.02.1949, overl. Leeuwarden 21.10.2001.

2.                  Anna ter Heegde, Anneke, geb. Wartena (Idaarderadeel) 23.12.1956, overl. Hallum 27.06.1963.

3.                  Hendericus Engelbertus ter Heegde, Bertus, geb. Wartena (Idaarderadeel) 24.02.1960|a|, overl. Leeuwarden 20.05.1966.

4.                  Ype ter Heegde, geb. Drachten (Smallingerland) 12.12.1963, overl. Oosterwolde 31.05.2013.

5.                  Gerardus ter Heegde, Gerard, geb. Het Bildt 30.12.1964, overl. Workum 28.08.1990, crem. Goutum 31.08.1990.

 

Noten: |a| Engelbertus Hendericus (annonce in Leeuwarder Courant 26.02.1960).

 


 

VI.j.  Jacob ter Heegde, z.v. V.c, geb. Zwolle 21.10.1884, naar Leeuwarden, overl. voor 1948, otr. 27.11.1907, tr. Leeuwarderadeel 14.12.1907 Grietje Olivier, geb. Hallum (Ferwerderadeel) 16.08.1885, wonend in De Leije, overl. Lennox (South Dakota, USA) 1948|a|, d.v. Freerk Durks Olivier en Aaltje Annes van der Meer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna ter Heegde, geb. 17.11.1908, SSN 504-56-8840 (issued South Dakota 1963), overl. xx.10.1981. [57039 Lennox, SD]

 

Noten: |a| annonce Leeuwarder Courant 10.03.1948.

 


terug naar het overzicht ter Heege/Heegde