Familie ter Mors (14)

 

(Enschede/Lonneker)

 

 

Het betreft de nazaten van Jan ter Mors en Janna Oosterveld te Enschede.

 

De relatie met andere families ter Mors (en spellingsvarianten) is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J. Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2002 (laatst herzien oktober 2015)

 


 

I. Jan ter Mors, wever, overl. Enschede 13.10.1782|a|, tr. voor 1772 Janna Oosterveld, overl. Enschede 14.03.1789|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik ter Mors, geb. Enschede ca. 1772; volgt II.

 

Noten: |a||b| huw.akte E1838.02, Reconstructie Doodboek Enschede/Lonneker, Uitgave GWT no.16.

 


 

II.  Hendrik ter Mors, z.v. I, geb. Enschede ca. 1772, wever (1812), dagloner (1829,1831), overl. Enschede 21.07.1831, tr. voor 1794 Aaltjen Rekers, geb. ca. 1769, dagloonster (1829), overl. Enschede 21.01.1829, d.v. Willem Rekers en Joanna Groothengel.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willem ter Mors, geb. Enschede ca. 1794; volgt III.a.

2.                  Janna ter Mors, geb. Enschede ca. 1797, fabriekarbeidster (1822,1823), overl. Enschede 23.04.1832, tr. Enschede 27.02.1823 Carel Dirkse Keler, geb. Amsterdam 19.10.1799, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 23.10.1799, katoenspinner (1822,1844), fabriekarbeider (1859), overl. Enschede 29.08.1859, z.v. Johan Jacob Keler en Johanna Geertruij Hartgers.
Kind van Janna: Willem ter Mors, later Keler, geb. Enschede 26.06.1822|b|, overl. Enschede 08.02.1823.

Uit dit huwelijk: Johan Jacob, geb. Enschede 15.01.1824, overl. Enschede 20.04.1824; Aleida, geb. Enschede 22.05.1825, overl. Enschede 05.01.1827; Jacob, geb. Enschede 02.05.1831, overl. Enschede 14.03.1833.

     CDK tr. 2e Lonneker 1844 Berendina ter Mors (ca.1810-1887), d.v. Antony ter Mors en Aaltjen Averink.

3.                  Anna ter Mors, geb. Enschede ca. 1801, fabriekarbeidster (1820), spoelster (1824), overl. Enschede 13.12.1879, tr. Enschede 07.02.1820 Harmen Langkamp, geb. Enschede ca. 1796, katoenspinner (1820), fabriekarbeider, overl. Enschede 11.11.1864, z.v. Martien Langkamp en Barthina Roelvink.
Uit dit huwelijk: Martjen, geb. Enschede 15.02.1820, overl. Enschede 28.02.1863; Abraham, geb. Enschede 22.10.1821, overl. Enschede 19.04.1850; Barend, geb. Enschede 26.04.1823, overl. Enschede 19.02.1827; Hendrik, geb. Enschede 23.09.1824, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 29.12.1899; Johanna, geb. Enschede 22.07.1826, overl. Enschede 28.07.1832; Barend, geb. Enschede 03.11.1827, overl. Enschede 13.02.1895; Wilhelmina, geb. Enschede 23.08.1829, overl. Enschede 10.12.1910; Jannes, geb. Enschede 25.01.1834, overl. Enschede 23.02.1912; Hendrik Jan, geb. Enschede 05.04.1836; Hermannus, geb. Enschede 02.11.1837, overl. Enschede 31.01.1908; Aaltjen, geb. Enschede 02.04.1839, overl. Enschede 15.02.1847; Johanna, geb. Enschede 16.10.1841, overl. Enschede 05.02.1910; Anneken, geb. Enschede 20.09.1844, overl. Enschede 21.02.1927.

4.                  Jan ter Mors, geb. Enschede ca. 1804; volgt III.b.

5.                  Jannes ter Mors, geb. Enschede ca. 1807, fabriekarbeider, overl. Enschede 22.07.1826.

6.                  Hendrikus ter Mors, geb. Enschede ca. 1810; volgt III.c.

7.                  Abraham ter Mors, geb. Enschede 1812; volgt III.d.

 

Noten: |b| erkenning door de vader (geb.akte Enschede 1822 no.69 en no.127).

 


 

III.a. Willem ter Mors, z.v. II, geb. Enschede ca. 1794, ‘arbeider in een fabriek’ (1825), fabriekarbeider (1828,1829), overl. Enschede 19.04.1854|b|, tr. Enschede 24.06.1822 Willemine Kuipers, geb. Hengelo ca. 1789, spoelster (1822), overl. Eschmarke (Lonneker) 03.11.1853|a|, d.v. Hermen Kuipers en Geesken Krabbenbos.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geesken ter Mors, geb. Enschede 30.11.1822.

2.                  Aalten ter Mors, geb. Ootmarsum 28.02.1825.
= w.s. Aleida ter Mors, geb. Lonneker ca. 1825, overl. Eschmarke (Lonneker) 19.03.1843.

3.                  Hermanna ter Mors, geb. Ootmarsum 31.01.1828.
= w.s. Hermanna ter Mors, geb. Ootmarsum ca. 1831|c|, overl. Twekkelo (Lonneker) 27.06.1858.

4.                  Hendrika ter Mors, geb. Ootmarsum 01.12.1829.

 

Noten: |a| Hermina Kuipers, moeder Jenneken Krabbenbos (overl.akte Lonneker 1853 no.188); |b| moeder Maria Walhof (??) (overl.akte Enschede 1854 no.38); |c| oud 27 jr (overl.akte Lonneker 1858 no.146; WieWasWie).

 


 

III.b. Jan ter Mors, z.v. II,  geb. Enschede ca. 1804, fabrijkarbeider (1826,1828), wever (1829), fabriekarbeider (1830), schutter in garnizoen te Axel (1832), fabriekarbeider (1835,1836), wever (1838), overl. Enschede 14.06.1838, tr. Enschede 19.06.1828 Gerridina Smit, geb. Enschede ca. 1805, fabrijkarbeidster (1826), spoelster (1828), overl. Enschede 26.08.1879, d.v. Albertus Smit en Janna Eggink.

Kind van Gerridina (erkend bij de geboorte):

1.                  Bartha ter Mors, geb. Enschede 23.10.1826|a|, overl. Enschede 01.01.1828.

Uit dit huwelijk:

2.                  Bartha ter Mors, geb. Enschede 22.08.1828, overl. Enschede 01.05.1829.

3.                  Abraham ter Mors, geb. Enschede 1830; volgt IV.a.

4.                  Johanna ter Mors, geb. Enschede 17.08.1832, fabriekarbeidster, overl. Enschede 29.06.1879.

5.                  Hendrik ter Mors, geb. Enschede 1835; volgt IV.b.

6.                  Albertus ter Mors, geb. Enschede 03.10.1837, overl. Enschede 25.01.1841.

 

Noten: |a| aangifte door Jan ter Mors ‘erkennende den aangever vader van het kind te zijn’ ‘deze bevalling is geschiedt ten huize van harer moeder Janna Eggink weduw van Albertus Smit’ (overl.akte Enschede 1826 no.114).

 


 

IV.a.  Abraham ter Mors, z.v. III.b, geb. Enschede 17.04.1830, fabriekarbeider, overl. Enschede 14.09.1884, tr. Enschede 27.01.1855 Geertruid Homeijer, geb. Enschede 07.10.1830, fabriekarbeidster (1855), overl. Enschede 30.12.1912, d.v. Mannes Homeijer, katoenspinner, en Arnoldina Meenderink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan ter Mors, geb. Enschede 1855; volgt V.a.

2.                  Hermannus ter Mors, geb. Enschede 1857; volgt V.b.

3.                  Gerridina ter Mors, geb. Enschede 05.02.1860, overl. Enschede 27.08.1932, tr. Lonneker 21.01.1881 Herman Reijmerink, geb. Enschede 04.01.1860, fabriekarbeider, overl. Enschede 19.10.1935, z.v. Harmen Reijmerink, fabriekarbeider, en Johanna Kosters.
Uit dit huwelijk: Hermina, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 17.04.1881, overl. Lonneker 08.06.1882; Aaltje, geb. Enschede 26.10.1884, overl. Lonneker 31.08.1892|b|; Johanna, geb. Enschede 20.05.1888, overl. Lonneker 01.09.1892|a|; Aaltje Johanna, geb. Enschede 18.05.1893, overl. Enschede 11.12.1911; Johan, geb. Enschede 24.02.1895, overl. Enschede 10.08.1895.

4.                  Arnoldus ter Mors, geb. Enschede 1862; volgt V.c.

5.                  Johanna ter Mors, geb. Enschede 31.10.1864, overl. Enschede 10.05.1869.

6.                  levenloze zoon, Enschede 27.12.1866.

7.                  Abraham ter Mors, geb. Enschede 18.04.1868, overl. Enschede 20.04.1868.

8.                  Abraham ter Mors, geb. Enschede 29.03.1869, overl. Enschede 24.10.1869.

9.                  levenloze dochter, Enschede 11.09.1870.

10.              Hendrik Jan ter Mors, geb. Enschede 1872; volgt V.d.

 

Noten: |a| ook overl.akte Enschede 1892 no.220; |b| ook overl.akte Enschede 1892 no.219.

 


 

V.a.  Jan ter Mors, z.v. IV.a, geb. Enschede 15.02.1855, fabriekarbeider, overl. Enschede 17.03.1927, tr. Lonneker 30.05.1879 Wilhelmina Bertelink, geb. Lonneker 13.01.1852, fabriekarbeidster (1877), overl. Enschede 21.11.1909, d.v. Bernardus Bertelink en Janna Vogtsgerd.

Kind van Wilhelmina (erkend bij het huwelijk):

1.                  Johanna Aleida Bertelink, later ter Mors, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 16.04.1877, fabriekarbeidster (1905), tr. Enschede 24.06.1905 Herman Heupers, geb. Enschede 07.04.1878, fabriekarbeider, z.v. Engbert Heupers, fabriekarbeider, en Aleida Hobbelink.
Uit dit huwelijk: Engelbertus, geb. Enschede 16.03.1906; Hermina Aleida, geb. Enschede 15.07.1908.

Uit dit huwelijk:

2.                  Geertruida ter Mors, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 19.08.1879, overl. Enschede 19.03.1884.

3.                  Bernard ter Mors, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 08.01.1882, arbeider, tr. Enschede 09.12.1911 Johanna Gerritdina Breteler, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 16.04.1882, fabriekarbeidster (1911), overl. Enschede 16.05.1959, d.v. Gerrit Breteler en Berendina Kolk.

4.                  Abraham ter Mors, geb. Enschede 1885; volgt VI.a.

5.                  Geertruid ter Mors, geb. Enschede 11.10.1886, tr. Enschede 15.05.1912 Willem Bokdam, geb. Wierden 1886 (no.148), fabriekarbeider, z.v. Willem Bokdam en Johanna Maria Badenburg.
Uit dit huwelijk: Johan Marinus, geb. Enschede 26.08.1912, overl. Enschede 06.11.1946.

6.                  Johan Gerhard ter Mors, geb. Enschede 13.10.1889.

7.                  Willemina ter Mors, geb. Enschede 26.09.1894, overl. na 1966, tr. Enschede 09.12.1922 Johan Bernard Dalenoord, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 23.11.1892, handelsreiziger, overl. Enschede 06.08.1966, z.v. Willem Dalenoord en Janna Schipholt.

8.                  Jansje ter Mors, geb. Enschede 17.05.1897, overl. Enschede 22.10.1976, tr. Enschede 13.12.1924 Willem ter Heege (1896-1975), z.v. Hendrik ter Heege en Lamberdina Weerts.

 


 

VI.a. Abraham ter Mors, z.v. V.a, geb. Enschede 18.01.1885, fabriekarbeider, overl. Enschede 25.2.1961, crem. Dieren 02.03.1961, tr. Enschede 01.09.1910 Hasselina de Vries, geb. Deventer 23.10.1887, overl. Lochem 24.05.1968, d.v. Johannes de Vries, schipper, en Froukje Hofman.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmina ter Mors, Miep, geb. Enschede 28.12.1911, otr.  Enschede 1937|a| Simon Langedijk, geb. Enschede 14.06.1909, z.v. Gerrit Langendijk, koopman, en Maartje Schoenmaker.

2.                  J. ter Mors, geb. ca. 1915, otr. Enschede 1942|b| Dirk W.A. Scheggetman, geb. ca. 1914, overl. Enschede 27.04.1974, crem. Usselo 01.04.1974, z.v. Derk Scheggetman en D.M. Westenberg.

 

Noten: |a| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 01.10.1937; |b| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 02.05.1942.

 


 

V.b.  Hermannus ter Mors, z.v. IV.a, geb. Enschede 27.09.1857, fabriekarbeider, overl. Enschede 15.10.1925, tr. Lonneker 11.07.1879 Aleida Schouwink, geb. Lonneker 23.10.1854, overl. Enschede 04.09.1904, d.v. Hermannus Schouwink en Gezina Voogd.

Uit dit huwelijk:

1.                  Abraham ter Mors, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 17.08.1879, overl. Lonneker 16.01.1882.

2.                  Herman ter Mors, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 06.08.1880.

3.                  Geertruida Aleida ter Mors, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 07.02.1884, textielarbeidster (1928), overl. Enschede 16.11.1957, tr. Enschede 15.11.1928 Pieter Molenkamp, geb. Losser 13.07.1901, textielarbeider, z.v. Geert Molenkamp en Geertje Zwolle.

4.                  Engelina Johanna ter Mors, geb. Enschede 06.04.1887.

5.                  Aaltje ter Mors, geb. Enschede 03.02.1890, fabriekarbeidster (1912), tr. Enschede 02.11.1912 Jan Hendrik Winkels, geb. Enschede 10.09.1890, fabriekarbeider, z.v. Gerrit Winkels en Engelina Christina Nusmeier.

6.                  Gezina ter Mors, geb. Enschede 29.12.1892, fabriekarbeidster (1917), tr. Enschede 04.01.1917 Albert Witholt, geb. Deventer 26.11.1896, fabriekarbeider, manufacturier, overl. Enschede 19.01.1959, z.v. Johannes Witholt en Johanna Catharina van der Hoek.

7.                  Johan ter Mors, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 12.10.1895, electricien, tr. Enschede 26.05.1923 Grietje Wevers, geb. Enschede 19.03.1900, fabriekarbeidster (1923), d.v. Gerrit Jan Wevers en Johanna Robers.

8.                  Henny Albertus ter Mors, geb. Enschede 10.07.1899, overl. Enschede 16.03.1901.

 


 

V.c.  Arnoldus ter Mors, z.v. IV.a, geb. Enschede 21.09.1862, fabrieksarbeider, overl. Enschede 04.08.1922, tr. Lonneker 20.10.1882 Gerritdina Heupers, geb. Enschede 31.12.1863|a|, overl. Enschede 07.12.1933, d.v. Antonij Heupers, wever, en Gerritdina ter Riet.

Uit dit huwelijk:

1.                  Abraham ter Mors, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 19.05.1883, overl. Enschede 01.05.1884.

2.                  Antonia ter Mors, geb. Enschede 25.10.1884, fabriekarbeidster (1907), overl. Enschede 03.09.1941, tr. Enschede 02.03.1907 Willem Horstman, geb. Goor 02.05.1881, fabriekarbeider (1907), sigarenwinkelier (1929), overl. Enschede 03.07.1964, z.v. Albert Jan Horstman en Johanna Waanders.
    WH tr. 2e Annetta Johanna Hilbrands,geb. 04.04.1913, overl. Enschede15.01.1969, crem. Dieren 20.01.1969.

3.                  Abraham ter Mors, geb. Enschede 25.06.1887, metaalbewerker, tr. Lonneker 04.11.1916 Willemina Walmink, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 01.03.1890, d.v. Jan Hendrik Walmink en Wilhelmina Rost.

4.                  Gerritdina Albertha ter Mors, geb. Enschede 17.02.1890, tr. Enschede 23.06.1923 Willem Timmerman, geb. Enschede 03.04.1894, fabriekarbeider, z.v. Gerrit Timmerman en Gerritdina Traanman.

5.                  levenloze zoon, Enschede 29.07.1893.

6.                  Geertruida Johanna ter Mors, geb. Enschede 12.01.1901.

7.                  Johan ter Mors, geb. Enschede 30.03.1904, meubelmaker, tr. Enschede 06.09.1930 Anna Hendrika Zwijnepoel, geb. Enschede 23.10.1906, confectienaaister (1930), d.v. Jan Berend Zwijnepoel, fabriekarbeider, en Hendrika Willemina Buijink.

 

Noten: |a| geb.akte Enschede 1864 no.4.

 


 

V.d. Hendrik Jan ter Mors, z.v. IV.a, geb. Enschede 26.07.1872, fabriekarbeider, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 20.04.1924, tr. Enschede 28.05.1904 Margaretha Geerdink, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 16.11.1870, fabriekarbeidster (1904), overl. Enschede 13.07.1949, d.v. Gradus Geerdink en Aleida Boskamp/Roskamp.

Uit dit huwelijk:

1.                  Aleida Geertruida ter Mors, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 20.02.1905, confectiearbeidster (1928), tr. Enschede 24.11.1928 Jan Nijmeijer, geb. Hellendoorn 12.06.1898, textielarbeider, z.v. Evert Jan Nijmeijer en Geertruida Slettenhaar.

2.                  Abraham Gradus ter Mors, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 19.05.1911, textielarbeider, overl. Enschede 24.12.1936, tr. voor 1936 Richtje Dragstra, overl. na 1936.

 


 

IV.b.  Hendrik ter Mors, z.v. III.b, geb. Enschede 04.07.1835, fabriekarbeider (1856), overl. Enschede 01.01.1887, tr. 1e Enschede 16.11.1855 Fenneken Holtkamp, geb. Lonneker 07.03.1822, overl. Enschede 22.04.1858, d.v. Abraham Holtkamp en Berendina Johanna Sabina Meijer; tr. 2e Enschede 07.07.1864 Hermina ter Mors (1837-1893), d.v. Jan ter Mors en Hendrina Walhof.

     FH tr. 1e Enschede 29.07.1845 Arnold Jacob Theodorus Scharstuhl, geb. Enschede 12.11.1825, overl. Enschede 24.04.1847, z.v. Johann Jost Scharstuhl, kleermaker, en Gezina Frederika Plaasink.

Uit het huwelijk ter Mors-Holtkamp:

1.                  Hendrik Jan ter Mors, geb. Enschede 1856; volgt V.e.

Uit het huwelijk ter Mors-ter Mors:

2.                  Fenneken Johanna ter Mors, geb. Eschmarke (Lonneker) 01.12.1865, overl. Enschede 23.02.1939, tr. Enschede 20.09.1888 Gerrit Kuiper, geb. Enschede 09.06.1865, fabriekarbeider (1889,1902), spinner (1921), overl. Enschede 14.10.1939, z.v. Fredrik Kuiper, fabriekarbeider, en Christina Romp.
Uit dit huwelijk: Hendrika Christina, geb. Enschede 01.08.1889, overl. Enschede 25.05.1956; Christina Frederika, geb. Enschede 21.02.1892, overl. Enschede 08.11.1950; Herman, geb. Enschede 12.11.1894, overl. na 1921; Gerritdina, geb. Enschede 17.12.1896, overl. Enschede 04.02.1898; Fredrik Gerrit, geb. Enschede 25.09.1898, overl. Enschede 17.12.1906; Hendrik, geb. Enschede 24.11.1902.

 


 

V.e.  Hendrik Jan ter Mors, z.v. IV.b, geb. Enschede 16.07.1856, fabrieksarbeider, overl. Enschede 22.02.1942, tr. Enschede 24.03.1881 Margaretha Arnolda Aalders, geb. Enschede 20.03.1856, overl. Enschede 17.05.1939, d.v. Anton Aalders, fabriekarbeider, en Johanna Verbeek.

Uit dit huwelijk:

1.                  Fenna Johanna ter Mors, geb. Enschede 04.06.1882, overl. Losser 03.04.1938, tr. Enschede 25.05.1905 Willem Reijerse, geb. Goes 07.05.1880, fabrieksbaas (1905,1909), overl. Dieren (Rheden) 20.11.1948, z.v. Marinus Reijerse (ca.1842-1897) en Stoffelina Brandt (ca.1854-1911).
Uit dit huwelijk: Marinus Hendrik Jan, geb. Enschede 02.06.1907; Margaretha Stoffelina, geb. Enschede 20.10.1909.
     WR tr. 2e tussen 1938 en 1942 Reina Henriëtta Asselina Steenbeek, geb. Weesp 14.05.1887 (akte), overl. na 1942, d.v. Jan Gerhard Steenbeek en Jantjen Adriani.
     RHAS tr. 1e Weesp 03.08.1917 Gerrit Jan Uiterwijk, geb. Rheden 05.04.1863, architect, z.v. Gerrit Uiterwijk en Everdina van Zadelhoff.

2.                  levenloze zoon, Enschede 03.02.1885.

 


 

III.c.  Hendrikus ter Mors, z.v. II, geb. Enschede ca. 1810, wever, overl. Lonneker 29.11.1880, tr. 1e Enschede 17.02.1838 Janna Zelvers, geb. Enschede 19.01.1818, overl. Eschmarke (Lonneker) 21.03.1841, d.v. Hermen Zelvers, fabriekarbeider,  en Engele Hilberink; tr. 2e Lonneker 14.09.1843 Hermina Wennink, geb. Usselo (Lonneker) 29.03.1814, dienstmeid (1843), overl. Usselo (Lonneker) 11.09.1849, d.v. Bernardus Wennink en Jenneken Wennink; tr. 3e Lonneker 08.05.1875 Gesina Reuvecamp, geb. Deventer 21.04.1827, overl. Haaksbergen 13.05.1904, d.v. Hendrik Reuvecamp en Fenna van Loghem.

     GR tr. 2e Haaksbergen 23.12.1882 Jan Hendrik ten Hoopen, geb. Honesch (Haaksbergen) 26.05.1833, wever (1855), fabriekarbeider (1882), overl. Haaksbergen 26.10.1926, z.v. Gerrit Jan ten Hoopen, wever, en Wilhelmina Stomps.

     JHtH tr. 1e Haaksbergen 29.11.1855 Johanna ter Stege, geb. Enschede 10.06.1826, dienstmeid (1851), overl. Haaksbergen 03.01.1882, d.v. Hendrikus ter Stege, wever, en Berendina Wansink.

     JtS tr. 1e Haaksbergen 08.03.1851 Jan Willem Nijhuis, geb. Buurse (Haaksbergen) 19.03.1823, boerwerker, overl. Buurse (Haaksbergen) 18.04.1851, z.v. Harmannus Nijhuis, daghuurder, en Janna te Riet.

Uit het huwelijk ter Mors-Zelvers:

1.                  Hendrik ter Mors, geb. Enschede 1838; volgt IV.c.

2.                  Herman ter Mors, geb. Eschmarke (Lonneker) 03.03.1840, overl. Eschmarke (Lonneker) 03.09.1840.

Uit het huwelijk ter Mors-Wennink:

3.                  Johanna ter Mors, geb. Lonneker 1843; volgt IV.d.

4.                  levenloze zoon, overl. Usselo (Lonneker) 14.04.1846.

5.                  levenloze zoon, Usselo (Lonneker) 06.01.1848.

6.                  levenloze zoon, Usselo (Lonneker) 31.08.1849.

 


 

IV.c. Hendrik ter Mors, z.v. III.c, geb. Enschede 29.10.1838, fabriekarbeider (1871), wever (1877), bleeker (1879,1880), fabriekarbeider (1882,1884), landbouwer (1888), bleeker (1896), landbouwer (1899,1906), overl. Enschede 21.03.1918, tr. Lonneker 01.06.1871 Johanna Gunnink, geb. Enschede 14.09.1845, dienstmeid (1871), overl. Enschede 29.01.1912|a|, d.v. Jan Gunnink en Gerritdina Huiskes.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna ter Mors, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 11.03.1872, overl. Lonneker 21.06.1893.

2.                  Herman ter Mors, geb. Lonneker 1874; volgt V.f.

3.                  Jan ter Mors, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 27.07.1874, fabriekarbeider, overl. Lonneker 02.05.1894.

4.                  Gerritdina ter Mors, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 11.10.1875, overl. Twekkelo (Lonneker) 24.03.1899.

5.                  Hermina ter Mors, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 20.03.1877, overl. Enschede 10.11.1923, tr. Lonneker 04.11.1899 Herman Euverink, geb. Rutbeek (Lonneker) 03.12.1876, arbeider, textielarbeider, fabrieksarbeider (1900,1910), overl. na 1923, z.v. Jan Euverink en Maria Gijsbers.
Uit dit huwelijk: Maria Johanna, geb. Twekkelo (Lonneker) 14.03.1900, overl. na 1926; Jan Hendrik, geb. Twekkelo (Lonneker) 27.02.1901; Bertha Hendrika, geb. Twekkelo (Lonneker) 09.11.1902, overl. Enschede 03.05.1925; Johanna Gezina, geb. Twekkelo (Lonneker) 20.02.1905, overl. na 1929; Gerrit Jan Willem, geb. Twekkelo (Lonneker) 06.01.1907, overl. Enschede 09.04.1940; Gerritdina Aleida, geb. Twekkelo (Lonneker) 24.01.1909; Herman Gerrit, geb. Enschede 26.08.1910.

6.                  Hendrika ter Mors, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 24.01.1879, fabriekarbeidster (1906), overl. Enschede 23.02.1953, tr. Enschede 29.09.1906 Jan Hendrik Teutelink, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 03.11.1875, timmerman, overl. Enschede 31.12.1957, z.v. Hendrik Teutelink en Hendrika Westendorp.
Uit dit huwelijk: Hermina, geb. Enschede 15.12.1907; Johan Hendrik, geb. Enschede 16.02.1910, overl. na 1932; Gerhard Bernard, geb. Enschede 13.10.1912.

7.                  Gerrit ter Mors, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 27.12.1880.

8.                  Gezina ter Mors, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 29.12.1882, fabriekarbeidster (1907), overl. Enschede 12.04.1962, tr. Enschede 03.08.1907 Warner Guichelaar, geb. Hollandscheveld (Hoogeveen) 07.01.1880, timmerman (1907), electricien (1910), overl. Enschede 07.01.1962, z.v. Geert Guichelaar, metselaar, en Ernstdina ten Oever.
Uit dit huwelijk: Geert Hendrik, geb. Enschede 25.08.1908; Johanna Ernstdina, geb. Enschede 12.02.1910; Ernstdina Hendrika, geb. Enschede ca. 1914, overl. Enschede 03.04.1920.

9.                  Willem ter Mors, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 12.11.1884, overl. Twekkelo (Lonneker) 24.05.1901.

10.              Aleida ter Mors, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 13.02.1887, fabriekarbeidster (1916), overl. na 1945, tr. Lonneker 01.07.1916 Willem Reinder Carels, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 18.02.1883, fabriekarbeider, overl. Enschede 20.06.1945, z.v. Zweer Carels en Margaretha Geersen.

11.              Frederik Willem ter Mors, geb. Twekkelo (Lonneker) 27.12.1888, overl. Lonneker 29.05.1890.

 

Noten: |a| ook overl.akte Lonneker 1912 no.25.

 


 

V.f. Herman ter Mors, z.v. IV.c, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 08.05.1873|a|, fabriekarbeider (1896,1903), weefmeester (1926), woont Wooldriksweg F252f te Enschede (1899)|b|, overl. na 1950, tr. Enschede 30.01.1896 Grietjen ter Heege (1864-1950), d.v. Willem ter Heege en Berendina Holtkamp.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Berendina ter Mors, geb. Enschede 29.05.1898, tr. Enschede 20.11.1926 Hermannus Karel lutje Wooldrik, geb. Enschede 03.07.1899, z.v. Gerrit Jan lutje Wooldrik, fabriekarbeider en Jacoba Godschalk.

2.                  Wilhelmina Hendrika ter Mors, geb. Enschede 04.11.1901.

3.                  Hendrika Wilhelmina ter Mors, geb. Enschede 27.06.1903, overl. Enschede 03.09.1903.

 

Noten: |a||b| Kiezersregister Enschede 1899.

 


 

IV.d. Johanna ter Mors, d.v. III.c, geb. Usselo (Lonneker) 16.09.1843, zonder beroep (1868), overl. Enschede 27.08.1887, tr. Lonneker 30.08.1872 Jan van der Veer, geb. Hengelo 02.08.1823, marskramer, overl. Enschede 03.10.1885, z.v. Pieter van der Veer, wever, en Hilligjen Bergkamp.

Kind van Johanna:

1.                  Herman ter Mors, geb. Usselo (Lonneker) 1868; volgt V.g.

Uit dit huwelijk: Berendina, geb. Lonneker/Losser ca. 1872/1873, overl. Enschede 03.10.1904; Henderika, geb. Enschede 12.03.1875, overl. Bussum 19.02.1960; Johanna, geb. Enschede 29.12.1876, overl. Enschede 27.01.1886; Bertha, geb. Enschede 05.04.1879; Hilligjen, geb. Enschede 17.04.1881, overl. na 1920; Jan, geb. Enschede 08.04.1884.

 


 

V.g. Herman ter Mors, z.v. IV.d, geb. Usselo (Lonneker) 25.09.1868|a|, fabriekarbeider (1895,1908), overl. Enschede 19.07.1933, tr. Enschede 30.05.1895 Hinderika Schievink, geb. Neuenhaus 08.05.1868, ged. Neuenhaus 18.05.1868, overl. Enschede 25.05.1959, d.v. Georg Schievink en Johanna Storteboom.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johan Georg ter Mors, geb. Enschede 28.03.1896, overl. Enschede 10.04.1954, begr. Hengelo (Alg.Bpl.) 14.04.1954, tr. voor 1954 Hermina Helena Kolthof, geb. Hengelo 23.04.1897, overl. Hengelo 16.12.1946, d.v. Adam Gerrit Kolthof, fabriekarbeider, en Janke Antonia van Ingen.

2.                  Jan Jacob ter Mors, geb. Enschede 28.09.1897.

3.                  levenloos kind, Enschede 31.10.1900.

4.                  Hermina Hendrika ter Mors, geb. Enschede 03.11.1906.

5.                  Hendrika Johanna ter Mors, geb. Enschede 24.12.1908.

 

Noten: |a| aangifte door Hendrikus ter Mors, oud 59 jaar (>geb.ca.1809), ‘ten zijnen huize en in zijnen tegenwoordigheid’ (geb.akte Lonneker 1868 no.247).

 


 

III.d. Abraham ter Mors, z.v. II, geb. Enschede 02.11.1812, landbouwer, wever (1851,1855), overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 17.01.1874, tr. 1e Lonneker 28.04.1849 Berendina Wennink, geb. Usselo (Lonneker) 07.02.1817|b|, overl. Eschmarke (Lonneker) 13.09.1855, d.v. Jenneken Wennink (-voor1855); tr. 2e Lonneker 12.11.1858 Gerritdina Nijhof, geb. Lonneker 30.12.1824, overl. Eschmarke (Lonneker) 30.10.1865, d.v. Jan Hermen Nijhof en Berendina Wennink.

Kinderen van Berendina (gewettigd bij huwelijk|a|):

1.                  Aaltjen Wennink, later ter Mors, geb. Enschede 28.12.1842, overl. Enschede 13.05.1904, tr. Lonneker 21.12.1865 Adrianus de Koning, geb. Boschkapelle (Zeeland) 29.08.1838, polderwerker (1866), overl. Enschede 29.01.1912, z.v. Johannes Francies de Koning en Francisca Rottier.
Uit dit huwelijk: Abraham, geb. Eschmarke (Lonneker) 29.09.1866, overl. Oldenzaal 29.07.1927.

2.                  Jan Wennink, later ter Mors, geb. Lonneker 04.05.1844.

3.                  Dieka Wennink, later ter Mors, geb. Lonneker 22.02.1849, overl. Enschede 05.07.1918, tr. Lonneker 21.05.1875 Martinus Zwijnenberg, geb. Lonneker 08.04.1851, fabrieksarbeider, overl. Enschede 17.11.1922, z.v. Hermannus Zwijnenberg en Johanna Buursink.
Uit dit huwelijk: Hermina Johanna, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 17.04.1876, overl. na 1911; Abraham, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 23.03.1877, overl. Enschede 13.09.1960; Johanna, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 08.09.1879; Berendina, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 09.05.1881, overl. Enschede 10.03.1955; Hermannus, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 24.05.1883, overl. Enschede 14.06.1885; Aleida Aaltje, geb. Enschede 14.05.1886, overl. Enschede 25.01.1955; Hermanus Gradus, geb. Enschede 26.09.1887, overl. Enschede 25.12.1890.

Uit dit huwelijk:

4.                  Barend ter Mors, geb. Lonneker 18.12.1851, overl. Eschmarke (Lonneker) 22.02.1852.

5.                  Barend ter Mors, geb. Lonneker 05.01.1853, overl. Enschede 01.03.1928.

6.                  Willemina ter Mors, geb. Lonneker 10.09.1855, overl. Eschmarke (Lonneker) 14.03.1857.

 

Noten: |a| huw.akte Lonneker 1849 no.13 (drie kinderen gewettigd); |b| aangifte door Berend Wennink, oud 29 jr, landbouwer {geen relatie tot de moeder vermeld}, geboorte ‘ten huize van hare ouders’ (geb.akte Lonneker 1817 no.13).

 


Legenda

Hengelo = Hengelo(O)


terug naar het overzicht