Familie Lelieveld/Lelijveld (3)

 

Deze familie betreft de nazaten van Pieter Lelijveld en Gerritje Hazebroek te Loosduinen. Hun relatie met de andere families Leliveld is nog in onderzoek.

 

Deze genealogie kon niet tot stand komen dan met gewaardeerde bijdragen van H. Lelieveld, J. Lommerse-Gill en J. Ruijs. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2006 (laatst herzien mei 2022)

 


 

I. Pieter Lelijveld, geb. Zoeterwoude ca. 1749, overl. Loosduinen 22.01.1831|d|, tr. Monster 23.11.1777 Gerritje Hazebroek, geb. Loosduinen ca. 1758, overl. Loosduinen 27.01.1837, d.v. David Hazebroek en Hendrika van Beek.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Leliveld, ged. Monster 11.11.1779, overl. Loosduinen 31.07.1852, tr. voor 1808 Dirk Bergenhenegouwen, geb. Loosduinen ca. 1776, overl. Loosduinen 31.08.1833, z.v. Glijn Bergenhenegouwen en Johanna Bal.
Uit dit huwelijk: Petronella, geb. ca. 1808, overl. Loosduinen 21.01.1825; Cornelis, geb. Loosduinen 10.10.1812, overl. na 1872; Johanna, geb. Loosduinen 29.10.1814; Gerrit, geb. Loosduinen 08.06.1817; Hanna, geb. Loosduinen 13.05.1821; Johan, geb. Loosduinen xx.04.1822, overl. Loosduinen 21.03.1823.

2.                  Hendrica Leliveld, ged. Monster 08.02.1782, overl. Loosduinen 05.11.1860, tr. Loosduinen 21.05.1814 Pieter Blok, geb. Loosduinen ca. 1785, overl. Loosduinen 30.06.1860, z.v. Hugo Blok en Adriana Rijvers.

3.                  Theodora Leliveld, ged. Monster 05.05.1784.

4.                  David Lelijveld, geb. Loosduinen ca. 1785; volgt II.a.

5.                  Cornelis Lelijveld, Corneille, geb. Loosduinen (Loosduynen, Department des Bouches de la Meuse) ca. 1790, conscrit de la Marine|c|, overl. ís-Gravenhage (ŗ líhŰpital sťdentaire|b|) 30.01.1813|a|.

6.                  Johannes Lelyveld, geb. Loosduinen ca. 1791; volgt II.b.

7.                  Pieter Leliveld, geb. Loosduinen ca. 1794; volgt II.c.

8.                  Jacobus Lelieveld, geb. Loosduinen ca. 1798; volgt II.d.

 

Noten: |a| overl.akte ís-Gravenhage 1813 no.13 en overl.akte Loosduinen 1813 no.7 (23 jr); |b| LíhŰpital sťdentaire est le troisiŤme ťchelon du service de santť en campagne aux armťes de l'Ancien Rťgime (website F. Olier); |c| dienstplichtig matroos; |d| overl.akte Loosduinen 1831 no.5 (82 jaar).

 


 

II.a. David Lelijveld, geb. Loosduinen ca. 1785, z.v. I, woont Wassenaar (1807), arbeider (1834), tuinman (1850), overl. ís-Gravenhage 09.09.1853, tr. Wassenaar (gerecht) 29.11.1807 Jannetje Vrije, ged. Wassenaar 13.08.1786, overl. ís-Gravenhage 13.08.1849, d.v. Piter Vrije en Klasina de Hoog.

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter Lelijveld, geb. Wassenaar 1808; volgt III.a.

2.                  Klaas Lelijveld, geb. Wassenaar 1810; volgt III.b.

3.                  Pieternella Lelijveld, geb. Wassenaar 20.01.1812, dienstbode (1834), overl. ís-Gravenhage 07.04.1888, tr. ís-Gravenhage 26.02.1834 Peter Heinrich Keemer, geb. Rheinberg ca. 1806/1807, broodbakker (1834), overl. ís-Gravenhage 18.12.1865, z.v. Heinrich Keemer, molenaar, en Christina Hellen.
Uit dit huwelijk (vader Pieter Hendrik): Johanna Christina, geb. ca. 1834, overl. ís-Gravenhage 16.08.1834; David Willem, geb. ca. 1838, overl. ís-Gravenhage 21.02.1838; Johannes Karel Gerardus, geb. ca. 1841, overl. ís-Gravenhage 01.10.1841.

4.                  Gerdina Lelijveld, geb. Wassenaar 26.02.1814, overl. Wassenaar 25.05.1821.

5.                  Johannes Lelijveld, geb. Wassenaar 08.11.1816, overl. Wassenaar 23.12.1817.

6.                  Johanna Cornelia Lelijveld, geb. Wassenaar 23.05.1819, dienstbode (1846,1853,1859), overl. ís-Gravenhage 27.12.1878, tr. ís-Gravenhage 24.08.1859 Pieter Johannes Maazer, geb. ís-Gravenhage 18.10.1834 (akte), bediende (1859), arbeider (1881), overl. ís-Gravenhage 16.05.1909, z.v. Nicolaas Maazer en Antonia Lammers.
Kinderen van Johanna:

a)         David Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 31.10.1840|c|, overl. ís-Gravenhage 11.04.1846.

b)        Petronella Francisca Amelia Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 05.04.1843|a|, overl. ís-Gravenhage 01.07.1843 (akte).

c)         Johannes Cornelis Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 06.08.1853|b|, overl. ís-Gravenhage 08.12.1853 (akte).

†††† PJM tr. 2e í s-Gravenhage 26.10.1881 Wilhelmina Johanna Sterke, geb. Voorburg 18.03.1840, werkster (1881), overl. ís-Gravenhage 16.10.1896, d.v. Willem Johannes Sterke en Elisabeth Gusted.

7.                  Carolina Helena Lelijveld, geb. Wassenaar 09.02.1821, dienstbode (1850), overl. ís-Gravenhage 30.12.1855, tr. ís-Gravenhage 08.05.1850 Bartholomeus Planje, geb. ís-Gravenhage 24.12.1816 (akte), steenhouwer (1850,1855), overl. na 1855, z.v. Abraham Planje en Jannetje Zoomerwil.
Uit dit huwelijk: Abraham, geb. ís-Gravenhage ca. 1852, overl. na 1880.
†††† BP tr. 2e 1856|d| A.M. Vellekoop, geb. ca. 1828.

8.                  Engelbertus Lelijveld, geb. Loosduinen 02.01.1823, overl. ís-Gravenhage 29.05.1873; ongehuwd.

 

Noten: |a| aangegeven door Jannetje Lelijveld geboren Vrije {oma}; |b| get. Bartholomeus Planje {zwager v/d moeder}; |c| aangegeven door Pieternella Kreemer geboren Lelyveld {tante}; |d| eerste huwelijksafkondiging zondag 19.10.1856 (Dagblad van Zuidholland en ís-Gravenhage 19.10.1856).

 


 

III.a. Pieter Lelijveld, z.v. II.a, ged. Wassenaar 10.04.1808|b|, arbeider (1878), overl. Wassenaar 22.09.1879, tr. Wassenaar 21.05.1838 Lena van Doornik, ged. Katwijk a/d Rijn 24.02.1811, overl. Wassenaar 17.03.1895, d.v. Hermanus van Doornik en Lena van der Luijt.

Uit dit huwelijk:

1.                  David Nicolaas Lelijveld, geb. Wassenaar 1839; volgt IV.a.

2.                  Hermanus Lelijveld, geb. Wassenaar 10.04.1845, overl. Wassenaar 08.12.1880|a|; ongehuwd.

3.                  Johanna Helena Lelijveld, geb. Wassenaar 11.09.1848, overl. Wassenaar 30.09.1848.

4.                  Leendert Johannes Lelijveld, geb. Wassenaar 1849; volgt IV.b.

5.                  Johanna Maria Lelijveld, geb. Wassenaar 26.02.1851, overl. Wassenaar 19.02.1919, tr. Wassenaar 20.05.1877 Johannes van Aken, geb. Alphen(ZH) ca. 1850, overl. Wassenaar 12.09.1923, z.v. Barend van Aken en Elisabeth Vlieg.
Uit dit huwelijk: Barend, geb. Wassenaar 04.03.1878, overl. Wassenaar 03.09.1878; Pieter, geb. Wassenaar 06.01.1880; Elisabeth, geb. Aken 22.12.1880, overl. Wassenaar 07.11.1883; Hermanus, geb. Wassenaar 10.11.1881, overl. na 1903; Barendina, geb. Wassenaar 22.02.1883, overl. na 1913; Philippus Evert, geb. Wassenaar 26.04.1884, overl. na 1919; Gijsbertus, geb. Wassenaar 21.04.1885, overl. Wassenaar 10.06.1941; Elisabeth, geb. Wassenaar 17.03.1886, overl. Wassenaar 16.03.1887; Lena Elisabeth, geb. Wassenaar 16.12.1887, overl. na 1914; Govert, geb. Wassenaar 18.02.1889, overl. Wassenaar 15.06.1889; David Nicolaas, geb. Wassenaar 24.05.1890, overl. Wassenaar 03.11.1959; Elisabeth Eva, geb. Wassenaar 20.10.1891, overl. na 1921; Johannes, geb. Wassenaar 10.06.1894, overl. na 1918.

6.                  Philippus Evert Lelijveld, geb. Wassenaar 1854; volgt IV.c.

 

Noten: |a| 1879?, oud 34 jaar (GenLias, overl.akte Wassenaar 26.04.1880 no.37); |b| Lelivelt, kanttekening ďrkĒ in doopboek ndg.

 


 

IV.a. David Nicolaas Lelijveld, z.v. III.a, geb. Wassenaar 23.06.1839, tuinman (1896), zonder beroep (1908), overl. tussen 1910 en 1951, tr. Wassenaar 23.05.1869 Hendrina ít Hart, geb. Bleiswijk 29.01.1842, overl. ís-Gravenhage 15.03.1910|a|, d.v. Jacob ít Hart en Petronella Berkel.

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter Cornelis Lelijveld, geb. Wassenaar 08.05.1870, huisschilder (1907), schilder (1930), overl. Haarlem 22.08.1930|b|.

2.                  Jacob Philippus Lelijveld, geb. Wassenaar 14.01.1872, overl. Wassenaar 04.11.1877.

3.                  Leendert Johannes Lelijveld, geb. Wassenaar 01.03.1873, huisschilder (1919), overl. Aerdenhout 1956, tr. Haarlem 17.12.1919 Alida Elisabeth Smit, geb. Haarlem 28.08.1886, overl. Haarlem 17.02.1977, begr. Bloemendaal 23.02.1977, d.v. Dirk Christiaan Smit, boekbinder, en Marretje Kolfschoten.

4.                  Johannes Lelijveld, geb. Wassenaar 1874; volgt V.a.

5.                  Maria Huberta Lelijveld, geb. Wassenaar 21.08.1875.

6.                  levenloze zoon, Wassenaar 26.09.1876.

7.                  Cornelis Johannes Lelijveld, geb. Wassenaar 1877; volgt V.b.

8.                  Jacob Philippus Lelijveld, geb. Wassenaar 1879; volgt V.c.

9.                  Hermanus Lelijveld, geb. Wassenaar 08.03.1880, overl. Wassenaar 30.11.1883.

10.              Petronella Wilhelmina Lelijveld, geb. Wassenaar 31.08.1881, overl. Wassenaar 06.12.1883.

11.              Alida Lelijveld, geb. Wassenaar 12.10.1882, overl. Wassenaar 28.12.1883.

12.              Hermanus Lelijveld, geb. Wassenaar 1884; volgt V.d.

 

Noten: |a| per abuis geb. Wassenaar (overl.akte ís-Gravenhage 1910 no.864); |b| ook overl.akte Bloemendaal 1930 no.134.

 


 

V.a. Johannes Lelijveld, z.v. IV.a, geb. Wassenaar 14.03.1874, meubelmaker, overl. Delft 25.12.1951, tr. ís-Gravenhage 11.11.1896|b| Wilhelmina van Schadewijk, geb. Arnhem 18.11.1872|d|, naaister (1896), overl. tussen 1912 en 1931, d.v. Nicolaas van Schadewijk (1845-1935) en Hendrika Kolsteeg (1836-1922).

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelm Johannes Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 18.02.1897|a|, overl. ís-Gravenhage 22.04.1904.

2.                  David Nicolaas Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 23.06.1898; volgt VI.a.

3.                  Nicolaas Hendricus Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 29.10.1899|c|.

4.                  Hendrina Helena Antonia Lelijveld, geb. Dieden, Demen en Langel 12.10.1900, overl. Utrecht 11.07.1914.

5.                  Hendrika Maria Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 01.11.1901, overl. ís-Gravenhage 30.11.1901.

6.                  Hendrica Anna Maria Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 28.09.1903, overl. Utrecht 06.05.1919.

7.                  Johannes Wilhelm van Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 25.01.1905, chemigraaf (1931), tr. ís-Gravenhage 17.06.1931 Maria Agatha Clasina Ras, geb. Rotterdam 12.08.1909, d.v. Wilhelmus Johannes Hendrikus Ras en Maria Theodora Tien.

8.                  Helena Maria Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 04.12.1906, overl. Utrecht 24.07.1908.

9.                  Maria Josephina Antonia Lelijveld, geb. Utrecht 29.05.1908, overl. na 1976, tr. Utrecht 24.11.1937 Quirinus Andreas Versteegen, geb. Zoeterwoude 27.07.1903, overl. Lisse 21.09.1976, z.v. Theodorus Versteegen en Louisa Maria Doeswijk.
Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

10.              Margaretha Maria Lelijveld, geb. Utrecht 30.06.1911, overl. Utrecht 26.02.1934; ongehuwd. [naar Ravenstein 18.10.1922; naar Utrecht 26.06.1923]

11.              Wilhelmina Cornelia Lelijveld, geb. Utrecht 20.11.1912. [naar Ravenstein 03.09.1919; naar Utrecht 29.01.1921]

 

Noten: |a| get. Nicolaas Schadewijk, 56 jaren {opa}; |b| moeder Holsteeg (huw.akte ís-Gravenhage 1896 no.1335); |c| 23.10 in bevolkingsregister Dieden, Deurne en Liessel, waar hij in de periode 1909-1910 bij grootouders Van Schadewijk verblijft; |d| natuurlijke dochter, erkend/gewettigd bij huwelijk Arnhem 09.07.1873.

 


 

VI.a. David Nicolaas Lelijveld, z.v. V.a, geb. ís-Gravenhage 23.06.1898, ged. ís-Gravenhage 23.06.1898, candidaatsexamen Wis- en natuurkunde te Utrecht (1934)|d|, promotie Utrecht 18.01.1943|a|, wetenschappelijk hoofdambtenaar bij een technische hogeschool (1962), overl. Delft 16.01.1962, tr. 1e Zeist (bs) 26.07.1928, tr. Zeist (kerk) 02.08.1928 Maria Petronella Nollet, geb. Amsterdam 14.05.1898, ged. Amsterdam 15.05.1898, overl. Delft 17.02.1953, d.v. Petrus Nollet en Anna Maria Henrietta Christiaans; tr. 2e tussen 1953 en 1961 Josephina Maria Antonia Geertruida Witbroek, Jos, geb. Tilburg 09.12.1907, overl. Eindhoven 22.04.1990, crem. Heeze 26.04.1990, d.v. Johannes Josephus Witbroek (ca.1881-1961) en Gerardina Anna Maria van Gerwen.

Uit het huwelijk Lelijveld-Nollet o.a.:

1.                  Anna Jozefa Maria Lelijveld, Ank, geb. Utrecht 22.05.1932, overl. Utrecht 21.07.2015.

2.                  levenloos kind, Utrecht 14.08.1936|b|.

3.                  levenloos kind, Utrecht 14.08.1936|c|.

4.                  levenloze dochter, Maartensdijk 09.08.1939.

 

Noten: |a| proefschrift: Afbeeldingen van bewegingen om een punt in R2, R3 en R4; promotor: J.A. Barrau (1873-1953); |b| akte no.1268; |c| akte no.1269; |d| Het Vaderland 18.12.1934.

 


 

V.b. Cornelis Johannes Lelijveld, z.v. IV.a. geb. Wassenaar 20.10.1877, bloemist (1907), overl. Breda 03.03.1966, begr. ís-Gravenhage 07.03.1966, tr. ís-Gravenhage 14.11.1906 Klazina Pronk, geb. Scheveningen (ís-Gravenhage) 08.09.1878, overl. ís‑Gravenhage 19.12.1956, begr. 22.12.1956, d.v. Martinus Pronk (ca.1850-) en Gerritje Pronk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrina Gerdina Lelyveld, geb. ca. 1915, overl. Breda 08.02.2001, tr. voor 1956 Watherus Josephus van Oosterbosch, overl. voor 2001.
Uit dit huwelijk: Lies; Marianne.

 


 

V.c. Jacob Philippus Lelijveld, z.v. IV.a, geb. Wassenaar 10.02.1879, koetsier (1907,1933), tr. ís-Gravenhage 09.01.1907 Anna Margarita Brakus, geb. Nijhaske (Haskerland) 10.12.1877, dienstbode (1907), d.v. Hendricus Brakus en Maria Theresia Clemens.

Uit dit huwelijk:

1.                  David Nicolaas Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 1907; volgt VI.b.

2.                  Hendrik Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 1911; volgt VI.c.

 


 

VI.b. David Nicolaas Lelyveld, z.v. V.c, geb. ís-Gravenhage 01.07.1907, automonteur (1933), voorzitter van de v.v. A.D.O. (1945-1952), later erevoorzitter, overl. ís-Gravenhage 21.01.1989, crem. ís-Gravenhage (Ockenburgh) 25.01.1989, tr. ís-Gravenhage 23.08.1933 Alida Pleuel, geb. ís-Gravenhage 27.12.1905, overl. voor 1989, d.v. Antonie Pleuel (1883-) en Jantje ter Burg (1886-).

Uit dit huwelijk:

1.                  Nicolaas David Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 31.05.1937.

2.                  Antonie Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 15.06.1939, tr. B.J. Bossenbroek.

 


 

VI.c. Hendrik Lelijveld, Henk, z.v. V.c, geb. ís-Gravenhage 01.05.1911, tr. 09.10.1936 Hendrika Wiberdina Spronk, Rie, geb. ís-Gravenhage 03.07.1905, overl. ís-Gravenhage 28.02.1988, crem. ís-Gravenhage (Ockenburgh) 02.03.1988.

Uit dit huwelijk:

1.                  Joan Helena Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 14.03.1938, tr. Henk Peperkamp.

 


 

V.d. Hermanus Lelijveld, Herman, z.v. IV.a, geb. Wassenaar 13.01.1884, huisschilder (1907,1908), overl. ís-Gravenhage 22.10.1951, tr. ís-Gravenhage 18.11.1908 Lena Eva van der Molen, geb. Dokkum 24.03.1884, dienstbode (1908), overl. na 1951, d.v. Sytze van der Molen en Trijntje Petri.

Uit dit huwelijk:

1.                    Hendrina Elisabeth Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 20.03.1909, tr. ís-Gravenhage 15.02.1933 Izaak Vingerling, geb. Loosduinen 16.08.1912.
Uit dit huwelijk: Leendert, geb. ís-Gravenhage 21.06.1933; Hermanus (Herman), geb. ís-Gravenhage 07.08.1935; Izaak Hendrik, (Sjaakje), geb. ís-Gravenhage 20.04.1939; Henny, geb. xx.05.1943, overl. ís-Gravenhage 24.03.1944, begr. ís‑Gravenhage (Nieuw Eykenduynen).

2.                    Lysbeth Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 21.05.1913, tr. 26.06.1935 Ant. Dool, geb. 1905.
Uit dit huwelijk: Inesz Charlotte, geb. ís-Gravenhage 1944.

 


 

IV.b. Leendert Johannes Lelijveld, z.v. III.a, geb. Wassenaar 28.08.1849, huisschilder (1873,1878), timmerman (1880), verwer (1880), huisschilder (1882,1899,1909), overl. ís-Gravenhage 27.02.1909, tr. Wassenaar 19.05.1872 Johanna Wilhelmina ít Hart, geb. Wassenaar 24.06.1847, overl. ís-Gravenhage 16.12.1916, begr. ís-Gravenhage (Nieuw Eik en Duinen), d.v. Jacob ít Hart en Pieternella Berkel.

Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter Philippus Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 1873; volgt V.e.

2.                  Pieternella Cornelia Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 24.01.1875.

3.                  Leonardus Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 1876; volgt V.f.

4.                  Jacob Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 19.06.1878, overl. ís-Gravenhage 28.10.1882.

5.                  Johanna Wilhelmina Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 04.10.1880, overl. ís-Gravenhage 06.10.1880.

6.                  Cornelia Johanna Wilhelmina Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 03.09.1882, overl. ís-Gravenhage 25.08.1951, crem. Driehuis-Westerveld 29.08.1951, tr. ís-Gravenhage 05.07.1905 Albertus Cornelis Hubert, geb. ís-Gravenhage 22.12.1881, huisschilder, overl. na 1951, z.v. Albertus Cornelis Hubert en Huberdina Sandig.
Uit dit huwelijk: Derk, geb. ís-Gravenhage 17.02.1908; Jacob, geb. ís-Gravenhage 24.11.1911; Johan, geb. ís-Gravenhage 25.05.1914.

7.                  Jacob Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 1885; volgt V.g.

8.                  Johanna Maria Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 21.03.1888.

9.                  Hendrina Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 29.09.1891.

 


 

V.e. Pieter Philippus Lelyveld, Piet, z.v. IV.b, geb. ís-Gravenhage 25.02.1873, huisschilder (1898,1899,1905), overl. De Bilt 04.03.1926, begr. ís-Gravenhage (Nieuw Eyk-en-Duynen), tr. ís-Gravenhage 04.05.1898 Antoinette Sophia Margaretha Gelissen, geb. Rotterdam 20.09.1875, dienstbode (1898), overl. ís-Gravenhage 29.11.1966, begr. ís-Gravenhage (Nieuw Eykenduynen) 02.12.1966, d.v. Ludovicus Jacobus Gelissen en Jacoba Johanna Rotteveel.

Uit dit huwelijk:

1.                  Leendert Johannes Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 26.02.1899, overl. ís-Gravenhage 12.04.1907.

2.                  Jacoba Antoinette Lelijveld, geb. ís-Gravenhage xx.10.1905, overl. ís-Gravenhage 13.11.1905.

3.                  Pieter Philippus Lelyveld, Piet, geb. ís-Gravenhage 21.11.1906, overl. ís-Gravenhage 05.06.1928|b|, begr. ís-Gravenhage (Nieuw Eyk-en-Duynen); ongehuwd.

 

Noten: |b| 04.06 (annonce CBG).

 


 

V.f. Leonardus Lelijveld, z.v. IV.b, geb. ís-Gravenhage 07.03.1876 (akte), huisschilder (feb1899,1902), timmerman (dec1899), bouwkundige (1927), overl. ís-Gravenhage 01.04.1944, begr. ís-Gravenhage (Oud Eik-en-Duinen), tr. ís-Gravenhage 08.02.1899|a| Perretta Maria Heyjer, ook Heijjer, geb. Amsterdam ca. 1873/1874, dienstbode (1899), overl. Wassenaar 08.07.1947|b|, begr. ís-Gravenhage (Oud Eik-en-Duinen), d.v. Hendrik Abraham Heijjer en Elizabet Johanna de Nooij.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 16.12.1899, overl. Leiden 14.07.1984, crem. ís-Gravenhage (Ockenburgh) 18.07.1984, tr. Daniel van Schooneveld, geb. Rotterdam 13.06.1885, mr., onderwijzer aan ene bijzondere school (1913), onderwijzer (1920), repetitor (1962), overl. Leiden 30.12.1962, z.v. Cornelis Hendrik van Schooneveld, agent in (levens)verzekeringen, en Maria Antoinetta Johanna Carolina van Loo.
†††† DvS tr. 1e Roermond 29.12.1913 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 19.06.1919) Elisabeth Johanna Catharina van ít Hof, geb. Klundert 14.12.1884, d.v. Jacob van ít Hof, hoofd ener bijzondere school, en Suzanna Gerdina Elisabeth Eland; tr. 2e Rotterdam 01.04.1920 Antje Steenstra, geb. Oppenhuizen (Wymbritseradeel) 02.04.1881, overl. Leiden 19.02.1955, d.v. Simon Steenstra en Trijntje Douma.

2.                  Leonardus Johannes Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 1901; volgt VI.d.

3.                  Albertus Johannes Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 1906; volgt VI.e.

4.                  Eduard Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 14.11.1915; volgt V.f.

 

Noten: |a| get. Pieter Philippus Lelyveld {broer}; |b| ook overl.akte ís-Gravenhage 17.07.1947 no.A1561 {Heijjer}.

 


 

VI.d. Leonardus Johannes Lelijveld, z.v. V.f, geb. ís-Gravenhage 23.07.1901, bouwkundige (1927,1941), overl. ís-Gravenhage 17.11.1980, crem. ís-Gravenhage (Ockenburgh) 21.11.1980, tr. ís-Gravenhage 24.06.1927 Johanna Henrica Elisabeth van Bueren, geb. Rotterdam 27.04.1908, d.v. Josephus Johannes Cornelis van Bueren en Immetje Groenendaal.

Uit dit huwelijk:

1.                  Leo Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 22.05.1928.

2.                  Johnny Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 25.12.1929, overl. ís-Gravenhage 20.09.1941, begr. ís-Gravenhage (Nieuw Eik en Duinen).

3.                  Elisabeth Lelyveld, Elly, geb. ís-Gravenhage 26.07.1937, tr. Wil van Huygevoort.

 


 

VI.e. Albertus Johannes Lelyveld, z.v. V.f, geb. ís-Gravenhage 17.07.1906, overl. ís-Gravenhage 22.01.1990, crem. ís-Gravenhage (Ockenburgh) 26.01.1990, tr. 1e 19.05.1937 Antoinette Maria Streef, geb. ís-Gravenhage 02.04.1911, schrijfster onder de naam Netty Streef|a|, overl. 22.10.1994, begr. Oosterwijtwerd; tr. 2e M.W.M. de Vries; tr. 3e voor 1969 Henriette Antoinette Offringa, geb. Vorst (B) 12.04.1907, onderwijzeres, overl. ís-Gravenhage 14.10.1969, d.v. Engelbart Seeger Offringa en Siebrigje Eerdmans.

†††† AMS tr. 2e voor 1961 Anne Schaap, geb. Veendam 03.11.1896, alias fakir Hachek, overl. 09.03.1974, d.v. Arend Schaap en Maria Dekens.

†††† HAO tr. 1e ís-Gravenhage 08.04.1931 (echtsch. vonnis Arr.Rb ís-Gravenhage 11.05.1948, ingeschr. ís-Gravenhage 04.06.1948) Pierre Gerard Louis Guillaume le Cocq díArmandville, geb. Bindjei (NOI) 10.10.1896, z.v. Jean Henri Idisbald le Cocq díArmandville (1873-) en Prudence Francisca Wilhelmina Roersch (1875-).

Uit dit huwelijk:

1.                  Alida Elisabeth Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 30.03.1941, tr. voor 1969 J.K.L. Schendelaar.

Uit deze huwelijken:

2.                  Francine Lelyveld, tr. Kees van der Mey.

3.                  Martine Lelyveld.

 

Noten: |a| o.a. ĎDe kleine wereldí.

 


 

VI.e2. Eduard Lelyveld, Eddy, z.v. V.f, geb. ís-Gravenhage 14.11.1915, propaedeutisch examen (1936)|d|, scheikundig ingenieur (Delft 1939, met lof)|c|, geŽmpl. Gouv. Ond. Tjipetir te Tjbadak (1941), overl. ís-Gravenhage 01.06.2011, crem. Leiden (Rhijnhof) 08.06.2011, tr. 1e 1939 (huwelijksafkondiging ís-Gravenhage 21.10.1939|b|) Sabine Louise Maritz, geb. ca. 1917, overl. ís-Gravenhage 09.01.1953, begr. ís-Gravenhage (Nieuw Eykenduynen); tr. 2e ís-Gravenhage 20.11.1953 Deliana Wilhelmina Scholte, geb. Amsterdam 30.01.1917, overl. Wassenaar 01.06.2006; tr. 3e voor 2011 Lous Spoel.

Uit het huwelijk Lelyveld-Maritz:

1.                  Erik Jan Lelyveld, geb. Tjipetir (Java, NOI) 22.01.1941|a|, overl. Java xx.03.1941.

2.                  Truusje Lelyveld, geb. voor 1953.

3.                  Liesje Lelyveld, geb. voor 1953.

Uit het huwelijk Lelyveld-Scholte:

4.                  Bart Louis Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 14.06.1954.

 

Noten: |a| Bataviaasch nieuwsblad 20.02.1941 en Het Vaderland 04.04.1941 (familieberichten uit verschillende dagbladen); |b| Het Vaderland 21.10.1939; |c| Het Vaderland 21.06.1939; |d| Het Vaderland 27.06.1936.

 


 

V.g. Jacob Lelijveld, z.v. IV.b, geb. ís-Gravenhage 01.06.1885, (huis)schilder, overl. Renkum (Doorwerth) 16.05.1923, tr. ís-Gravenhage 22.11.1916 Jeannette Maria Elisabeth de Haan, Netty, geb. Oegstgeest 01.07.1887, overl. na 1923, d.v. Johannes Martinus Theodorus de Haan en Jans Perrin.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Lelyveld, Jopie, geb. ís-Gravenhage 28.07.1918.

 


 

IV.c. Philippus Evert Lelijveld, z.v. III.a, geb. Wassenaar 09.02.1854, milicien (1878), huisschilder (1894), overl. ís-Gravenhage (Bpl. Oud-Eiken-Duinen) 15.03.1936, begr. ís-Gravenhage 19.03.1936, tr. Voorst 25.05.1878 Geertruijda Barmentloo, geb. Voorst 12.06.1849, overl. ís-Gravenhage 09.12.1933, d.v. Zwier Barmentloo en Aaltjen Harms.

Voorkind (erkend bij het huwelijk|a|):

1.                  Hendrika Barmentloo, later Lelijveld, geb. Twello (Voorst) ca. 1870, overl. Beekbergen (Apeldoorn) 16.01.1950, begr. Beekbergen 19.01.1950, tr. ís-Gravenhage 17.10.1894 Pieter van Vugt, geb. Houten 16.12.1868, spoorbeambte (1894), stationschef (1918,1925), overl. Apeldoorn 29.05.1940, z.v. Pieter van Vugt en Elisabeth Catharina Welsen/Welsenes.
Uit dit huwelijk: Geertruida Philippine van Vugt, geb. Velsen 13.08.1895, overl. na 1950; Elisabeth Maria Cornelia, geb. Velsen 01.09.1896, overl. Velsen 14.08.1897; Philippus Evert, geb. Velsen 13.09.1897, overl. na 1950; Elisabeth Catharina, geb. Velsen 12.11.1898, overl. na 1950; Maria, geb. Zaandam ca. 1901, overl. na 1926.

 

Noten: |a| huw.akte Voorst 1878 no.35.

 


 

III.b. Klaas Lelijveld, z.v. II.a, ged. Wassenaar 11.02.1810|a|, overl. Wassenaar 17.09.1851, tr. Wassenaar 23.05.1840 Sijtje Kloot, geb. Wassenaar 14.08.1813, overl. Wassenaar 15.03.1891|b|, d.v. Jan Kloot en Grietje Hogendoorn.
†††† SK tr. 2e Wassenaar 03.08.1854 Adrianus van Tol, geb. Wassenaar 21.04.1827, overl. Wassenaar 15.03.1891|c|, z.v. Jan van Tol en Alida Smits.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Philippus Lelijveld, geb. Wassenaar 27.02.1841, overl. Wassenaar 11.11.1861; ongehuwd.

2.                  David Pieter Lelijveld, geb. Wassenaar 19.12.1842, overl. Wassenaar 12.01.1843.

3.                  Margaretha Lelijveld, geb. Wassenaar 24.03.1844, overl. Wassenaar 23.05.1845.

4.                  Margaretha Lelijveld, geb. Wassenaar 26.04.1846, overl. Wassenaar 11.12.1911.

5.                  David Pieter Lelijveld, geb. Wassenaar 1848; volgt IV.d.

6.                  Jannetje Lelijveld, geb. Wassenaar 08.06.1850, tr. Wassenaar 02.05.1880 Jacob Brussee, geb. Katwijk ca. 1851, z.v. Govert Brussee en Geertruid Ouwehand.
Uit dit huwelijk: Govert Cornelis, geb. Wassenaar 17.03.1881; Nicolaas, geb. Wassenaar 30.05.1883, overl. Wassenaar 28.06.1883.

 

Noten: |a| kanttekening ďrkĒ in doopboek ndg; |b||c| echtelieden op dezelfde dag overleden (Adrianus akte no.28, Sijtje akte no.29).

 


 

IV.d. David Pieter Lelijveld, z.v. III.b, geb. Wassenaar 29.02.1848, bediende (1872), koetsier (1873,1878,1897), overl. ís-Gravenhage 23.02.1897, tr. ís-Gravenhage 24.04.1872 Jantien Prinsen, geb. Steenwijk 03.02.1846, dienstbode (1872), overl. ís-Gravenhage 03.03.1908, begr. ís-Gravenhage (Nieuw Eik-en-Duinen), d.v. Lucas Prinsen, bakker, en Annegien Schaafsma.

Uit dit huwelijk:

1.                  Sijtje Lelijveld, geb. Wassenaar 27.04.1872, overl. ís-Gravenhage 04.06.1873.

2.                  Sijtje Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 17.10.1873, overl. ís-Gravenhage 21.05.1949, begr. ís-Gravenhage (Oud Eik en Duinen), tr. ís-Gravenhage 20.02.1901 Pieter Johannes Grondel, geb. ís-Gravenhage 16.05.1877, kantoorbediende (1901), overl. De Bilt 27.05.1955|b|, z.v. Albertus Franciscus Adrianus Grondel en Sophia Maria Hoeks.
Uit dit huwelijk: Pietr Johannes, geb. ís-Gravenhage 05.09.1901; Jan, geb. ís-Gravenhage 07.04.1906; Albertus Francuscus, geb. ís-Gravenhage 21.06.1909; Johannes Hendrikus, geb. ís-Gravenhage 04.09.1912; Hermanus, geb. ís-Gravenhage 14.11.1915.

3.                  Nicolaas Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 1875; volgt V.h.

4.                  Johanna Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 29.10.1876, overl. ís‑Gravenhage 07.07.1962, tr. ís-Gravenhage 25.04.1906 Simon Rijpstra, geb. Harlingen 08.01.1876, koopman in meubelen (1906,1907), overl. voor 1962, z.v. Tjipke Rijpstra en Atje Beverwijk.
Uit dit huwelijk: Simon Tjipke David, geb. ís-Gravenhage 22.01.1907; Simon Johan, geb. ís-Gravenhage 22.10.1908; Epiphanius Cornelis Antonius, geb. ís-Gravenhage 15.04.1912; Johan, geb. ís-Gravenhage 16.06.1917.

5.                  Margaretha Hendrika Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 27.11.1878, naaister (1904), overl. ís-Gravenhage 14.10.1956, tr. ís-Gravenhage 21.09.1904 Franciscus Johan Antonie van Volkom, geb. ís-Gravenhage 06.06.1877, muziekmeester, muziekleraar, overl. ís-Gravenhage 15.12.1945, z.v. Antonie Hendrik Willem van Volkom en Trina Elisabetha Raymond.

6.                  Lucas Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 1880; volgt V.h2.

7.                  Adrianus Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 1885; volgt V.i.

8.                  Pieter Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 1887; volgt V.j.

 

Noten: |b| ook overl.akte ís-Gravenhage 11.06.1955 no.B1263.

 


 

V.h. Nicolaas Lelijveld, z.c. IV.d, geb. ís-Gravenhage 17.03.1875, kantoorbediende (1901), overl. ís-Gravenhage 28.06.1946, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Oud Eik en Duinen),tr. ís-Gravenhage 13.02.1901 Johanna Antonetta Damen, geb. St. Oedenrode 14.12.1872, overl. na 1946, d.v. Hendrik Damen (1831-)en Adriana Schoep (1844-).

Uit dit huwelijk:

1.                  Nicolaas Johannes Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 1912; volgt VI.f.

2.                  Johannes Anton Lelijveld, Joop, geb. ís-Gravenhage 18.04.1914, overl. 15.05.1997, crem. ís-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 20.05.1997, tr. M. H. E. Flink.

 


 

VI.f. Nicolaas Johannes Lelijveld, z.v. V.h, geb. ís-Gravenhage 25.05.1912, overl. voor 1995, tr. 20.12.1938 Wilhelmina Heeneman, geb. 29.03.1915, overl. ís-Gravenhage 09.03.1995, crem. ís-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 14.03.1995.

Uit dit huwelijk:

1.                  Tineke Lelijveld.

 


 

V.h2. Lucas Lelijveld, z.v. IV.d, geb. ís-Gravenhage 20.12.1880 (akte), hofkoetsier (1907,1909), tr. Apeldoorn 08.05.1907 Hendrika Emilia Bultjes, geb. Harderwijk 11.06.1885|a|, d.v. Charles Albert Bultjes en Anna Bakker.

Uit dit huwelijk (moeder Hendrika Emelia):

1.                  Emil David Pieter Lucas Lelijveld, geb. Apeldoorn 14.05.1908, overl. Voorburg 25.02.1970, tr. M.C. Kadť.

2.                  Hendrik Jan Lelijveld, geb. Het Loo (Apeldoorn) 24.12.1909.

 

Noten: |a| als dochter van Anna Bakker (geb.akte Harderwijk 1885 no.109).

 


 

V.i. Adrianus Lelijveld, z.v. IV.d, geb. ís-Gravenhage 31.03.1885, behanger (1913), overl. ís-Gravenhage 13.09.1919, tr. ís-Gravenhage 10.01.1913 Johanna Mathilda Hubert, geb. ís-Gravenhage 15.03.1886, overl. na 1919, d.v. Johannes Cornelis Hubert en Johanna Stoffels.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Suze Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 08.12.1913.

2.                  Adrianus Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 23.04.1917.

 


 

V.j. Pieter Lelijveld, z.v. IV.d, geb. ís-Gravenhage 14.07.1887, kantoorbediende (1915,1949), overl. ís-Gravenhage 20.11.1949, tr. ís-Gravenhage 01.09.1915 Maria Wilhelmina Sophia van der Meer, geb. ís-Gravenhage 04.06.1890, overl. tussen 1925 en 1949, d.v. Gerardus Roelandus van der Meer en Johanna Alijda van Daalen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Alyda Lelyveld, Lyda, geb. ís-Gravenhage 26.01.1916, verloofd ís-Gravenhage 19.07.1936, tr. 02.12.1936 Wilhelmus van Domburg, geb. ís-Gravenhage 08.01.1914.
Uit dit huwelijk: Wilhelmus Adrianus Cornelis, geb. ís-Gravenhage 17.03.1937; Petrus Cornelis Adrianus, geb. ís-Gravenhage 26.11.1938; dochter, geb. ís-Gravenhage xx.10.1940; zoon, geb. ís-Gravenhage xx.05.1943.

2.                  Maria Theresia Lelyveld, geb. ís-Gravenhage 30.05.1925.

 


 

II.b. Johannes Lelyveld, Jan, z.v. I, geb. Loosduinen ca. 1791, overl. Loosduinen 19.01.1860, tr. Loosduinen 11.06.1820 Clasijntje van den Berg, Klasina, geb. Vlaardingen ca. 1789, overl. Loosduinen 27.06.1857, d.v. Frans van den Berg en Clara Quak.
Uit dit huwelijk:

1.                  Pieter Lelieveld, geb. Loosduinen 05.07.1820, overl. Loosduinen 22.02.1835.

2.                  Klaartje Lelyveld, Clara, geb. Loosduinen 24.03.1822, overl. Schiedam 16.12.1895, tr. Loosduinen 19.05.1855 Gerrit Jan Bonnink, geb. Winterswijk 16.06.1822, overl. na 1895, z.v. Jan Willem Bonnink (ca.1785-1858) en Geertruid Wiggers.
Uit dit huwelijk: Jan, geb. Loosduinen 20.01.1857; Geertruida Clasina, geb. Loosduinen 21.07.1858|d|, overl. Loosduinen 19.10.1858|a|; Pieternella, geb. Loosduinen 03.10.1860|b|, overl. Kethel en Spaland 10.03.1862; Geertruida Helena, geb. Schiedam 21.09.1863.

3.                  Dirkie Lelieveld, geb. Loosduinen ca. 1825, werkster (1863), overl. Loosduinen 20.01.1906, tr. Loosduinen 20.08.1852 Christiaan Fox, ook Focks/Foks, geb. Delft 05.06.1824, arbeider, overl. Loosduinen 16.07.1863|c|, z.v. Hendrik Foks en Hilletje Oprust.
Uit dit huwelijk: Hendrik, geb. Loosduinen 11.11.1852, overl. Loosduinen 28.09.1878; Klasina, geb. Loosduinen 26.06.1854, overl. Loosduinen 29.07.1854; Jacobus, geb. Loosduinen 09.02.1856, overl. Loosduinen 05.09.1856; Klaartje/Klasina, geb. Loosduinen 28.04.1857, overl. Loosduinen 17.08.1857; Nicolaas, geb. Loosduinen 25.09.1858, overl. Loosduinen 02.11.1858; Jan, geb. Loosduinen 30.08.1859, overl. na 1883; Clara, geb. Loosduinen 05.08.1860, overl. Loosduinen 26.08.1860; Alida, geb. Loosduinen 10.10.1861, overl. Loosduinen 31.12.1861; levenloze zoon, Loosduinen 06.10.1863; Christina, geb. Loosduinen 27.12.1863, overl. Loosduinen 07.10.1865.

 

Noten: |a| vader Bonnink; |b| vader Bannink; |c| Foks; |d| moeder Clara Lelijveld.

 


 

II.c. Pieter Leliveld, z.v. I, geb. Loosduinen ca. 1794, arbeider (1842), overl. Loosduinen 21.10.1859, tr. Loosduinen 16.04.1814 Hendrica Knipping, geb. Schiedam ca. 1794, werkster (1867), overl. tussen 1867 en 1914, d.v. Franciscus Wilhelmus Knipping en Maria Deijtters.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Lelijveld, geb. Loosduinen 09.09.1814, overl. Loosduinen 12.12.1814.

2.                  Pieter Lelijveld, geb. Loosduinen 1815; volgt III.c.

3.                  Frans Lelijveld, geb. Loosduinen09.01.1818, w.s. jonggestorven.

4.                  Frans Lelieveld, geb. Loosduinen 1819; volgt III.d.

5.                  Gerrit Lelijveld, geb. Loosduinen 1821; volgt III.e.

6.                  Cornelis Lelieveld, geb. Loosduinen 1823; volgt III.f.

7.                  Willem Leliveld, geb. Loosduinen 1826; volgt III.g.

8.                  Gulijn Lelijveld, geb. Loosduinen 1829; volgt III.h.

9.                  Johannes Leliveld, geb. Loosduinen 29.04.1832, overl. Loosduinen 10.09.1839.

10.              Dirk Leliveld, geb. Loosduinen 09.06.1835, overl. Loosduinen 06.08.1835.

11.              Helena Lelijveld, geb. Loosduinen 28.01.1837, dienstbode (1866,1867), overl. ís-Gravenhage 10.01.1914, tr. ís-Gravenhage 28.08.1867 Antonius Bonneke, geb. ís-Gravenhage 20.03.1842, voerman (1867), koetsier (1884), overl. ís-Gravenhage 16.07.1884, z.v. Nicolaas Bonneke en Marina van der Ark.
Kind van Helena:

a)         Hendrika Leliveld, geb. ís-Gravenhage 08.04.1865, overl. ís-Gravenhage 06.02.1866|a|.

Uit dit huwelijk: Cornelis Nicolaas Antonius, geb. ís-Gravenhage 25.06.1868.

 

Noten: |a| aangifte door oom Gulijn Lelijveld (overl.akte ís-Gravenhage 1866 no.256); |b| moeder Klazina (geb.akte ís-Gravenhage 1842 no.530).

 


 

III.c. Pieter Lelijveld, z.v. II.c, geb. Loosduinen 23.09.1815, hovenier (1842), overl. Loosduinen 03.06.1855, tr. ís-Gravenhage 11.05.1842 Cornelia van der Hoeven, geb. Stompwijk ca. 1816, dienstbode (1842), overl. Loosduinen 22.02.1888, d.v. Nicolaas van der Hoeven en Cornelia Lansbergen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrica Lelijveld, geb. Loosduinen 08.04.1843, overl. Loosduinen 22.10.1848.

2.                  Cornelia Lelijveld, geb. Loosduinen 15.06.1845, overl. Loosduinen 16.07.1845.

3.                  Cornelia Lelijveld, geb. Loosduinen 17.07.1846, overl. Loosduinen 12.09.1846.

4.                  Cornelia Lelijveld, geb. Loosduinen 26.09.1847, overl. ís-Gravenhage 19.02.1908, tr. Loosduinen 20.02.1870 Cornelis Driest, geb. Loosduinen 26.03.1841, overl. na 1908, z.v. Johannes Driest en Alida Verhoek.
Uit dit huwelijk: Johannes Silvester, geb. 31.12.1870; overl. Heerlen 29.08.1949; Cornelia Petronella, geb. Loosduinen 15.05.1872, overl. Loosduinen 28.07.1872; Albertus Gregorius, geb. Loosduinen 17.11.1873; Cornelia Maria, geb. Loosduinen 28.07.1876; Alida Maria, geb. Loosduinen 10.02.1879; Hendrika Petronella, geb. Loosduinen 05.11.1881; Maria Johanna, geb. Loosduinen 23.06.1884; Carolina Cornelia, geb. Loosduinen 06.03.1886; Augustina Maria, geb. Loosduinen 24.02.1889; Petronella Everarda, geb. Loosduinen 06.08.1891.

5.                  Petrus Franciscus Leliveld, geb. Loosduinen 1849; volgt IV.e.

6.                  Hendrika Maria Lelijveld, geb. Loosduinen 28.02.1852, overl. Loosduinen 22.03.1857.

7.                  Nicolaas Jacobus Lelyveld, geb. Loosduinen 11.05.1855, overl. Loosduinen 01.09.1855.

 


 

IV.e.Petrus Franciscus Leliveld, z.v. III.c, geb. Loosduinen 19.09.1849, overl. Loosduinen 20.08.1909, tr. Loosduinen 19.02.1876 Maria Cornelia van der Hark, geb. Loosduinen 25.11.1849, overl. tussen 1909 en 1932, d.v. Jacobus van der Hark en Johanna van der Heijden.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petrus Jacobus Cornelis Lelieveld, geb. Loosduinen 1877; volgt V.k.

2.                  Jacobus Johannes Lelieveld, geb. Loosduinen 26.11.1878, warmoezier (1932), overl. ís-Gravenhage 25.08.1932, tr. Monster 02.06.1906 Anna Maria Tetteroo, geb. Naaldwijk 03.06.1878, d.v. Nicolaas Tetteroo en Theodora Smit.

3.                  Anna Cornelia Leliveld, geb. Loosduinen 28.02.1880, overl. Loosduinen 14.02.1892.

4.                  Johannes Cornelis Leliveld, geb. Loosduinen 11.01.1882, overl. Loosduinen 19.11.1885.

5.                  Cornelis Leonardus Leliveld, geb. Loosduinen 18.03.1883, groentenhandelaar (1949), lid van het zangkoor Deo Sacrum te Loosduinen, overl. ís-Gravenhage 29.01.1949, begr. ís-Gravenhage (St.Jozef) 01.02.1949, tr. Loosduinen 21.06.1911 Elisabeth Francisca Theresia Ruijgrok, geb. ís-Gravenhage 13.03.1886, d.v. Johannes Petrus Leonardus Ruijgrok en Maria Cornelia Nederpelt.

 


 

V.k. Petrus Jacobus Cornelis Lelieveld, z.v. IV.e, geb. Loosduinen 21.01.1877, tuinder, lid v.d. Maria-congregatie, overl. Loosduinen (ís-Gravenhage) 24.12.1948, begr. ís-Gravenhage (St. Jozef) 28.12.1948, tr. 1e Loosduinen 22.09.1903 Wilhelmina Petronella Duijvestijn, geb. Loosduinen 09.08.1881, overl. ís-Gravenhage 13.01.1930, d.v. Leendert Petrus Duijvestijn en Theodora Kruik; tr. 2e ís-Gravenhage 29.10.1930 Johanna Cornelia Goutier, geb. ís-Gravenhage 24.01.1887, overl. ís-Gravenhage 01.01.1958, d.v. Johannes Bernardus Goutier, zadelmaker,en Johanna Petronella Maria Louisa Berg.
†††† JCG tr. 1e ís-Gravenhage 19.11.1919 Wouter Ernst Kuiper, geb. Zwolle 06.05.1873, huisschilder, pverl. ís-Gravenhage 15.02.1929, z.v. Jan Kuiper en Femia Christina Jansen.

Uit het huwelijk Lelieveld-Duijvestijn:

1.                  Maria Theodora Lelieveld, geb. Loosduinen 29.08.1904, overl. na 1951, tr. ís-Gravenhage 20.05.1926 Gerardus Martinus Jacobus Petrus Giezeman, geb. Loosduinen 11.04.1900, bleeker (1926), overl. na 1951, z.v. Gerardus Albertus Giezeman (1865-) en Helena Maria Boek (1864-).

2.                  Theodora Cornelia Lelieveld, geb. Loosduinen 21.08.1905, overl. na 1951, tr. ís-Gravenhage 20.05.1926 Jacobus Petrus Marie Steijn, geb. Loosduinen 28.03.1901, tuinder, overl. na 1951, z.v. Petrus Jacobus Steijn en Cornelia Maria Elisabeth van der Beek.
Uit dit huwelijk: Cornelia Petronella Maria, geb. ís-Gravenhage 07.04.1929; Petrus Wilhelmus Gerardus Marie, geb. ís-Gravenhage 16.02.1930; zoon, geb. ís-Gravenhage xx.04.1940|a|.

3.                  Petrus Cornelis Leonardus Lelieveld, geb. Loosduinen 27.09.1907, tuinder (1931,1936).

4.                  Leonardus Petrus Lelieveld, Leendert, geb. Loosduinen 21.10.1913; volgt VI.x.

 

Noten: |a| Het Vaderland 09.04.1940.

 


 

VI.x. Leonardus Petrus Lelieveld, Leendert, z.v. V.k, geb. Loosduinen 21.10.1913, tuindersknecht (1936), tuinder (1945,1947), tr. ís-Gravenhage 10.06.1936 Johanna Catharina Geertruida Flaton, geb. Maasland 27.10.1913, dienstbode (1936), d.v. Franciscus Johannes Flaton, tuindersknecht, en Gijsberdina Jacoba Sluijter.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  Petrus Jacobus Maria Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 14.04.1945, overl. ís-Gravenhage 16.04.1945.

2.                  Johanna Catharina Gerarda Maria Lelieveld, geb. ís-Gravenhage xx.04.1946, overl. ís-Gravenhage 20.03.1947.

 


 

III.d. Frans Leliveld, z.v. II.c, geb. Loosduinen 21.03.1819, arbeider (1850), tuinier (1881), tuinman (1892,1893), overl. Loosduinen 22.01.1914, begr. 24.01.1914, tr. Loosduinen 11.11.1843 Alida Maria Verhoek, geb. ís-Gravenhage 06.10.1822, overl. Loosduinen 12.03.1912, d.v. Cornelis Verhoek en Maria Thunisse.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrica Leliveld, geb. Loosduinen 16.08.1844, overl. Loosduinen 21.03.1921, tr. Loosduinen 16.11.1872 Jacobus Strik, geb. Loosduinen 21.08.1839, overl. Loosduinen 10.04.1918, z.v. Gerrit Strik en Barbara Bruggeling.
Uit dit huwelijk: Barbara, geb. Loosduinen 13.09.1873, overl. Loosduinen 16.08.1912; Alida Maria, geb. Loosduinen 05.12.1874; Gerrit Petrus, geb. Loosduinen 30.11.1875; Franciscus Petrus, geb. Loosduinen 04.03.1877; Alida Geertruida, geb. Loosduinen 27.12.1878; Gerardus Corbelis, geb. Loosduinen 18.04.1881; Jacobus Hendrikus, geb. Loosduinen 16.08.1886.

2.                  Cornelis Leliveld, geb. Rotterdam 17.07.1846, overl. Loosduinen 27.06.1849.

3.                  Petrus Leliveld, geb. Loosduinen 27.08.1848; volgt IV.f.

4.                  Cornelis Stephanus Lelieveld, geb. Loosduinen 26.12.1850, overl. Loosduinen 11.02.1851.

5.                  Alida Maria Leliveld, geb. Loosduinen 13.02.1852, overl. Loosduinen 15.08.1853.

6.                  Cornelis Johannes Leliveld, geb. Loosduinen 22.09.1854; volgt IV.g.

7.                  Maria Lelieveld, geb. Loosduinen 28.04.1857, overl. Loosduinen 07.07.1896, tr. Loosduinen 24.05.1879 Adrianus Steijn, geb. Loosduinen 01.10.1853, overl. Loosduinen 21.03.1929, z.v. Bernardus Steijn en Maria Sophia Kloeg.
Uit dit huwelijk: Bernardus Petrus, geb. Loosduinen 24.02.1880; Alida Maria, geb. Loosduinen 19.10.1881; Maria Sophia Jacoba, geb. Loosduinen 19.02.1883, overl. Loosduinen 29.06.1883; Maria Sophia Hendrika, geb. Loosduinen 29.12.1884; Franciscus, geb. Loosduinen 26.03.1886; Maria Sophia Jacoba, geb. Loosduinen ca. 1887; Geertruida Johanna, geb. Loosduinen 05.06.1888; Jacobus Petrus, geb. Loosduinen 15.08.1890, overl. Loosduinen 31.07.1892; Jacobus Petrus, geb. Loosduinen 11.01.1893; Anna Petronella, geb. Loosduinen 11.08.1895.
†††† AS tr. 2e Loosduinen 03.05.1898 Maria Susanna Lunenburg, geb. Monster 16.12.1867, overl. Loosduinen 02.04.1929, d.v. Petrus Lunenburg en Maria Elisabeth Tousain.

8.                  Geertruida Johanna Lelieveld, geb. Loosduinen 27.12.1859|a|, overl. ís-Gravenhage 02.03.1893, tr. ís-Gravenhage 06.07.1881 Bernardus Steijn, geb. Loosduinen 14.02.1858, koopman (1881), overl. na 1893, z.v. Bernardus Steijn en Sophia Maria Kloeg.
Uit dit huwelijk: Franciscus, geb. Loosduinen 20.09.1884; Maria Sophia Jacoba, geb. Loosduinen 02.04.1887, tr. Loosduinen 09.05.1917 Petrus Antonius van Rooijen, geb. Wateringen 18.08.1887, z.v. Gerardus Petrus van Rooijen (1853-1940) en Maria Helena Ammerlaan (1856-1935): kwartieren [12]/[13] in kwartierstaat Petrus Martinus Maria Bongers (1960-2012), hoogleraar Eindhoven.

9.                  Hendrikus Lelieveld, geb. Loosduinen 14.08.1862; volgt IV.h.

10.              Laurentius Petrus Lelieveld, geb. Loosduinen 21.01.1866; volgt IV.i.

11.              Henderika Leliveld, geb. Loosduinen 21.08.1868, overl. Loosduinen 04.11.1869.

 

Noten: |a| Geertruda Johanna (geb.akte Loosduinen 1859 no.92).

 


 

IV.f.Petrus Leliveld, z.v. III.d, geb. Loosduinen 27.08.1848|a|, timmerman (1873,1876), poelier (1877), timmerman (1877,1883,1887,1893,1898), overl. ís-Gravenhage 07.07.1929, tr. 1e Loosduinen 20.07.1872 Johanna Wilhelmina Koeleman, geb. Loosduinen 11.09.1850, overl. ís-Gravenhage 13.07.1890, d.v. Martinus Koeleman en Maria Petronella Vaes; tr. 2e ís-Gravenhage 08.06.1892|b| Anna Bakkum, geb. Beverwijk 01.05.1856, dienstbode (1892), overl. ís-Gravenhage 08.05.1898, d.v. Pieter Bakkum en Catharina Zweekhorst; tr. 3e ís-Gravenhage 23.11.1898|c| Wilhelmina Geertruida Maria van Leeuwen, geb. Amsterdam 22.03.1852, overl. ís-Gravenhage 17.03.1929, d.v. Harmanus van Leeuwen en Catharina Wilhelmina Holder.

Bij de voorbereiding van het tweede huwelijk in 1892 is er een ambtelijk probleem met de spelling van de naam Lelieveld die in de overlijdensakte van Johanna Koeleman abusievelijk als Lelijveld is geschreven.|m|

Uit het huwelijk Leliveld-Koeleman:

1.                  Alida Maria Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 23.07.1873, overl. ís-Gravenhage 14.10.1890; ongehuwd.

2.                  Martinus Jacobus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 15.04.1875; volgt V.l.

3.                  Franciscus Jacobus Hendricus Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 10.07.1876, overl. ís-Gravenhage 28.03.1877.

4.                  Maria Cornelia Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 19.08.1877, overl. ís-Gravenhage 03.12.1878.

5.                  Maria Johanna Lelijveld, later Lelieveld|f|, geb. ís-Gravenhage 22.12.1878, overl. Rotterdam 02.09.1961, tr. 1e ís-Gravenhage 09.04.1902 Willem van der Elst, geb. Rotterdam 19.02.1877|n|, agent van politie (1902), overl. Rotterdam 14.04.1933, z.v. Willem van der Elst (1850-1921) en Jannetje van Kalkert (1850-1943); tr. 2e na 1933 Hendrikus Stip.
Uit het huwelijk van der Elst-Lelieveld: Maria Hendrika, geb. ís-Gravenhage ca. 1902; Willem, geb. ís-Gravenhage ca. 1904, overl. na 1930; Johanna Wilhelmina, geb. ís-Gravenhage ca. 1905; Petrus, geb. Rotterdam 28.05.1907, overl. na 1930; Franciscus Bernardus, geb. Rotterdam 01.04.1909; Martinus Jacobus, geb. Rotterdam 22.02.1911; Jacobus, geb. Rotterdam xx.07.1917, overl. Rotterdam 12.07.1917.

6.                  Hendrika Jacoba Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 21.03.1880, overl. ís-Gravenhage 11.11.1881.

7.                  Hendrika Jacoba Lelijveld, later Lelieveld|d|, geb. ís-Gravenhage 11.03.1883, tr. ís-Gravenhage 22.02.1911 Simon van der Kroft, geb. Loosduinen 01.01.1868, arbeider, z.v. Antonius Cornelis van der Kroft en Cornelia de Winter.

8.                  Franciscus Bernardus Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 1884; volgt V.m.

9.                  Antonia Maria Jacoba Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 31.01.1886, overl. ís-Gravenhage 07.08.1887.

Uit het huwelijk Lelieveld-Bakkum:

10.              levenloze zoon, ís-Gravenhage 13.04.1893|k|.

11.              levenloze dochter, ís-Gravenhage 13.04.1893|l| {tweeling}.

12.              Alida Jacoba Maria Leliveld, geb. ís-Gravenhage 17.08.1894.

 

Noten: |a| naamswijziging van Leliveld in Lelieveld 02.06.1892 (aantekening bij geb.akte Loosduinen 1848 no.49); |b||c| get. Laurens Petrus Leliveld {broer}; |d| vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 30.06.1896 (aantekening d.d. 19.09.1896 op geb.akte ís-Gravenhage 1883 no.1081); |f| vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 30.06.1896 (aantekening d.d. 19.09.1896 op geb.akte ís-Gravenhage 1878 no.4121); |k| akte no.1102; |l| akte no.1103; |m| Arr.Rb ís-Gravenhage 28.05.1892 (zie annotatie bij overl.akte ís-Gravenhage 1890 no. 1909); |n| Willem van Kalkert, z.v. Jannetje van Kalkert (geb.akte Rotterdam 1877 no.774).

 


 

V.l. Martinus Jacobus Lelieveld, z.v. IV.f, geb. ís-Gravenhage 15.04.1875, arbeider (1896), tr. 1e ís-Gravenhage 30.09.1896 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Rotterdam 12.02.1900; ingeschr. Rotterdam 29.03.1900) Johanna Sommersel, geb. ís-Gravenhage 01.07.1871, overl. ís-Gravenhage 03.09.1948, d.v. Johan Herman Sommersel en Wilhelmina Philippina van Kampen; tr. 2e Rotterdam 04.07.1900 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 07.11.1908) Geertruida Cilon, geb. ís-Gravenhage 07.09.1864, overl. ís-Gravenhage 09.12.1943, d.v. Adrianus Bernardus Cilon en Anna Geertruida van Rijswijk; tr. 3e Rotterdam 03.02.1909 (echtsch. ingeschr. Rotterdam 28.07.1930) Jantje Brink, geb. Groningen 10.02.1885, overl. Rotterdam 19.09.1950, d.v. Tjerktje Brink.
†††† JS tr. 2e ís-Gravenhage 19.02.1902 Claude David Henri Bovet, geb. ís-Gravenhage 10.03.1879, overl. ís-Gravenhage 13.09.1958, z.v. Willem Frederik Bovet en Margaretha Wilhelmina van den Berg.

Uit het huwelijk Lelieveld-Brink:

1.                  Petrus Hendrikus Cornelis Lelieveld, geb. Rotterdam 09.07.1909, overl. Rotterdam 26.07.1932.

 


 

V.m. Franciscus Bernardus Lelijveld, later Lelieveld|e|, z.v. IV.f, geb. ís-Gravenhage 01.12.1884, sergeant-vliegtuigmonteur (1923), met s.s. Koningin der Nederlanden naar NOI (13.10.1923)|j|, directeur Mandolineclub ďCon AmoreĒ (1928)|i|, sergeant-vliegtuigmonteur (1929), geplaatst op Hr.Ms. Vliegkamp de Mok (18.03.1929)|g|, ontslag uit den zeedienst (02.12.1929)|h|, tr. Den Helder 10.01.1907 Anna Geertruijda de Wit, geb. Den Helder 31.10.1885, overl. Den Helder 22.06.1963, d.v. Pieter de Wit en Neeltje de Roos.

Uit dit huwelijk (klein)kind(eren), waaronder:

1.                  Neeltje Lelieveld, geb. Den Helder 09.07.1907, Nelly, toegelaten tot de 1ste afdeeling van de voorbereidende klasse van de Rijksnormaallessen (1920, toegelaten tot de 1ste klasse van de Rijksnormaallessen (1922), verloofd Den Helder 29.10.1927, tr. Den Helder 10.10.1929 Johannes Hermanus Bosch, geb. Den Helder 19.11.1903, instrumentmaker, z.v. Geradus Batholomeus Bosch en Maria Meijer.

 

Noten: |e| vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 30.06.1896 (aantekening d.d. 19.09.1896 op geb.akte ís-Gravenhage 1884 no.4680); |g| Heldersche Courant 14.03.1929; |h| Heldersche Courant 08.10.1929; |i| Heldersche Courant 27.03.1928 en 16.05.1928; |j| Heldersche Courant 22.09.1923.

 


 

IV.g. Cornelis Johannes Leliveld, z.v. III.d, geb. Loosduinen 22.09.1854, tuindersknecht (1907), warmoezier (1908,1921), tuinman (1910), overl. ís-Gravenhage 17.12.1934, begr. ís-Gravenhage (St.Barbara) 20.12.1934, tr. Loosduinen 16.02.1878 Jacoba Johanna van der Lans, geb. Leimuiden 13.06.1850, overl. ís-Gravenhage 05.03.1916, begr. 09.03.1916, d.v. Jan van der Lans en Engelina Knippenburg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Franciscus Leliveld, geb. Loosduinen 1878; volgt V.n.

2.                  Johanna Engelina Leliveld, geb. Loosduinen 27.11.1879, dienstbode (1907), tr. ís-Gravenhage 02.10.1907 Antonius Hendrikus van der Kleij, geb. Voorburg 08.06.1883, broodbakker, z.v. Theodorus Jacobus Martinus van der Kleij en Cornelia Goemans.

3.                  Alida Hendrika Leliveld, geb. Loosduinen 07.12.1881, overl. Loosduinen 16.10.1886.

4.                  Engelina Wilhelmina Leliveld, geb. Loosduinen 04.01.1883.

5.                  Johannes Petrus Leliveld, geb. Loosduinen 30.12.1884, overl. Loosduinen 07.03.1885.

6.                  Johannes Nicolaas Leliveld, geb. Loosduinen 1886; volgt V.o.

7.                  Alida Maria Leliveld, geb. Loosduinen 06.07.1888.

8.                  Jacobus Hendrikus Lelieveld, Koos, geb. Loosduinen 1891; volgt V.p.

9.                  Wilhelmina Catharina Leliveld, geb. Loosduinen 20.10.1893, overl. Loosduinen 28.06.1894.

 


 

V.n. Franciscus Leliveld, Frans, z.v. IV.g, geb. Loosduinen 09.12.1878, barbier (1902,1908), kleermaker (1910,1946), overl. ís-Gravenhage 12.04.1951, tr. ís-Gravenhage 20.05.1908 Margaretha Maria van Etten, geb. Wateringen 29.09.1881, dienstbode (1908), overl. na 1951, d.v. Gerardus van Etten en Jacoba Catharina van Velzen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus Antonius Leliveld, geb. Loosduinen 29.11.1911; volgt VI.x.

2.                  levenloze dochter, Loosduinen 13.07.1913.

3.                  Jacoba Johanna Leliveld, geb. Loosduinen 13.07.1913, overl. Loosduinen 27.11.1913.

4.                  Anthonius Johannes Leliveld, geb. Loosduinen 01.03.1915; volgt VI.y.

 


 

VI.x. Gerardus Antonius Leliveld, z.v. V.n, geb. Loosduinen 29.11.1911, tuindersknecht (1934,1936), tuinder, Kpl. 7-3 RI, overl. Atja-Sari (in de omgeving van Bandoeng) 02.08.1946|a|, begr. Nederlands ereveld Pandu te Bandoeng (vak II, no.274), tr. ís-Gravenhage 31.10.1934 Maria Cecilia Gerarda Wessels, geb. Loosduinen 19.06.1915, mangelster, overl. na 1946, d.v. Petrus Wessels, wegwerker (1915), los werkman (1934), en Hendrica Cecilia van der Zalm.
Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, Loosduinen (ís-Gravenhage) 27.12.1935.

 

Noten: |a| overl.akte ís-Gravenhage 1946 no. B2497.

 


 

VI.y. Anthonius Johannes Leliveld, z.v. V.n, geb. Loosduinen 01.03.1915, tuinman, tr. ís-Gravenhage 22.04.1936 Clasina Christiani, geb. Amsterdam 01.09.1915, overl. Loosduinen 20.03.1981, begr. Loosduinen 24.03.1981, d.v. Fredrik Johannes Adrianus Christiani en Clasina Claset.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

V.o. Johannes Nicolaas Leliveld, z.v. IV.g, geb. Loosduinen 13.07.1886, broodbakker (1910), tr. ís-Gravenhage 02.02.1910|a| Cornelia Loomans, geb. Delft 01.06.1887, dienstbode (1910), d.v. Anthonius Franciscus Loomans en Johanna van Baak.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelis Anthonius Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 26.11.1910, overl. Kethel en Spaland 12.04.1937|b|.

2.                  Antonius Franciscus Leliveld, geb. ís-Gravenhage 19.12.1911.

 

Noten: |a| get. Frans Leliveld {broer}; |b| overl.akte Rotterdam 1937 no.111.

 


 

V.p. Jacobus Hendrikus Lelieveld, Koos, z.v. IV.g, geb. Loosduinen 20.06.1891, koffermaker (1921), overl. ís-Gravenhage xx.09.1974, tr. ís-Gravenhage 10.08.1921 Maatje AriŽtta Bos, geb. Vlaardingen 25.11.1898, overl. ís-Gravenhage 15.10.1994, d.v. Jan Jacobus Bos en AriŽtta Francina Adriana Angenita Bentleij.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  Cornelis Jan Leliveld, geb. ís-Gravenhage 23.04.1925, overl. ís-Gravenhage 20.07.1995, crem. ís-Gravenhage (Ockenburgh) 25.07.1995.

 


 

IV.h. Hendrikus Lelieveld, z.v. III.d, geb. Loosduinen 14.08.1862, warmoezier/tuinder, overl. Poeldijk 03.07.1947|a|, tr. Loosduinen 21.05.1890 Henderica van der Spek, ook Hendrica, geb. Loosduinen 23.03.1867, overl. (kraambed) Loosduinen 24.11.1909, d.v. Johannes Frederik van der Spek en Helena Kuilenburg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Alida Maria Lelieveld, geb. Loosduinen 01.04.1891, overl. Monster 08.05.1958, begr. Monster 10.05.1958, tr. Loosduinen 09.07.1919 Arnoldus Lambertus van der Lans, geb. Loosduinen 16.09.1888, overl.ís-Gravenhage 30.07.1969, z.v. Cornelis van der Lans en Adriana Janssen.
Uit dit huwelijk kinderen, waaronder: Bertha Gerardus, geb. Monster ca. 1932, overl. Monster 05.06.1933.

2.                  Johannes Frederik Lelieveld, geb. Loosduinen 07.05.1892, woont Monster (1949), overl. ís-Gravenhage 26.08.1949, begr. Loosduinen (St.Jozef); ongehuwd.

3.                  Helena Hendrika Lelieveld, geb. Loosduinen 01.05.1894, overl. na 1949, tr. Loosduinen 08.02.1922 Petrus Johannes Bernardus Maria Heres, geb. Loosduinen 17.03.1896, Mach. Fabr. V. Dongen te Blitar (1924,1925), Mach. Sf. Phaiton te Kraksašn (1926), Mach. Sf. Winongan te Psaroean (1927), Mach. Sf. Olean te Sitoebondo (1930,1934), Mach. Sf. te Malang (1938,1941), overl. na 1949, z.v. Johannes Louis Heres en Catharina Adriana Jansen.
Uit dit huwelijk kinderen.

4.                  Hendrika Jacoba Lelieveld, geb. Loosduinen 24.11.1895, overl. Loosduinen 04.07.1896.

5.                  Franciscus Gerardus Lelieveld, geb. Loosduinen 11.12.1896; volgt V.q.

6.                  Gerardus Anthonius Lelieveld, geb. Loosduinen 23.12.1897, overl. na 1949.

7.                  Petrus Wilhelmus Lelieveld, geb. Loosduinen 11.03.1900, tuinder, overl. na 1954, tr. ís-Gravenhage 27.02.1935 Wilhelmina Adriana Mittertreiner, geb. Monster 26.12.1900, overl. ís-Gravenhage 12.05.1954, d.v. Lambertus Gerardus Mittertreiner, huisschilder, en Alida Maria van Dijk.

8.                  Leonardus Johannes Lelieveld, geb. Loosduinen 23.06.1901; volgt V.r.

9.                  levenloze zoon, Loosduinen 30.07.1904.

10.              levenloze zoon, Loosduinen 20.03.1906.

11.              Christina Hendrika Lelieveld, geb. Loosduinen 17.04.1908, overl. na 1949, tr. ís-Gravenhage 30.05.1929 Gerardus Antonius Bosland, geb. Vinkeveen en Waverveen 17.01.1904, tuindersknecht (1929), overl. na 1949, z.v. Cornelis Theodoris Bosland en Kornelia van der Hoort.

12.              levenloze dochter, Loosduinen 24.11.1909.

 

Noten: |a| overl.akte Monster 1947 no.57.

 


 

V.q. Franciscus Gerardus Lelieveld, z.v. IV.h, geb. Loosduinen 11.12.1896, tuinder (1924,1944), overl. na 1965, tr. ís-Gravenhage 21.05.1924 Alida Geertruida de Heij, geb. Loosduinen 02.04.1902, overl. Loosduinen 29.09.1965, d.v. Adrianus Michel de Heij en Maartje van Spronsen.

Uit dit huwelijk:

1.                  dochter Lelieveld, geb. Loosduinen xx.09.1942|a|.

2.                  levenloos kind, ís-Gravenhage 24.11.1944.

3.                  Leonardus Johannes Gerardus Lelieveld, geb. ca. 1946, overl. Loosduinen 01.11.1966.

 

Noten: |a| Het Vaderland 04.09.1942 (Leliveld).

 


 

V.r. Leonardus Johannes Lelieveld, z.v. IV.h, geb. Loosduinen 23.06.1901, tuinder (1924,1928), overl. Monster 24.02.1966, tr. ís-Gravenhage 07.03.1928 Paulina Jacoba Margaretha van der Lans, geb. ís-Gravenhage 23.02.1902, overl. Monster 09.08.1967, d.v. Hendricus van der Lans en Maria Johanna Jacoba Hartman.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, Monster 21.05.1930.

2.                  dochter Lelieveld, geb. ís-Gravenhage xx.04.1938|b|.

3.                  dochter Lelieveld, geb. ís-Gravenhage xx.06.1941|a|.

 

Noten: |a| Het Vaderland 18.06.1941; |b| Het Vaderland 07.04.1938.

 


 

IV.i. Laurentius Petrus Lelieveld, Laurens, z.v. III.d, geb. Loosduinen 21.01.1866, tuinman (1892), tuinier (1898), warmoezier (1900), tuinder (1923,1934), overl. ís-Gravenhage 20.03.1943, begr. Loosduinen (St.Jozef) 24.03.1943, tr. Loosduinen 17.05.1893 Christina Gerarda van Vliet, geb. Naaldwijk 08.02.1871, overl. ís-Gravenhage 27.01.1924, d.v. Willem van Vliet en Anna Maria van der Knaap.

Uit dit huwelijk:

1.                  Franciscus Wilhelmus Jacobus Leliveld, geb. Loosduinen 25.10.1894, tuinder (1923,1928), overl. ís-Gravenhage 23.12.1967, begr. Loosduinen (St.Jozef), tr. Loosduinen 27.10.1920 Catharina Johanna de Kok, geb. Loosduinen 19.01.1894, overl. na 1967, d.v. Daniel de Kok en Christina Catharina Kreffer.
†††† ďDe Nederlandsche Tuindersbond, afd. Loosduinen en de R.K. Land- en Tuinbouwbond, afd. Loosduinen, heeft voor de leden F.W.J. Lelieveld en E. Flinterman, die, doordien B. en W., gebruik makende van hun bevoegdheid ontleend aan artikel 210 der Algemeene Politieverordening, hebben verboden op hun tuinbouwbedrijven varkens te houden, zeer zijn benadeeld, wat is gedaan uit een oogpunt van hygiŽne ten behoeve van het algemeen, schadeloosstelling verzocht. Doordat de stadsbebouwing naar het agrarisch bedrijf toekwam en niet omgekeerd, staat het onomstootelijk vast, dat de gedupeerden ten behoeve van het algemeen belang hebben moeten wijken.Ē|b|

2.                  Anna Maria Alida Lelieveld, geb. Loosduinen 03.04.1896, overl. Loosduinen 16.05.1918.

3.                  Alida Maria Anna Lelieveld, geb. Loosduinen 25.02.1898, tr. ís-Gravenhage 22.10.1924 Johannes Adrianus van der Sande, geb. Monster 30.04.1892, tuinder, z.v. Anthonie van der Sande en Josina Theodora van Veldhoven.

4.                  Wilhelmus Petrus Lelieveld, geb. Loosduinen 12.01.1899; volgt V.s.

5.                  Jacobus Laurentius Lelieveld, geb. Loosduinen 04.02.1900; volgt V.t.

6.                  Hendrika Petronella Maria Lelieveld, geb. Loosduinen 17.12.1902, tr. ís-Gravenhage 09.05.1928 Anthonie Gijsbertus Hendriks, geb. Loosduinen 04.04.1898, koopman, z.v. Adrianus Johannes Hendriks, koopman (1898), tuinder (1928), en Maria Wilhelmina Cornelia van Leersum.
Uit dit huwelijk kinderen.

7.                  Laurentius Christianus Henricus Lelieveld, geb. Loosduinen 01.08.1906, overl. ís-Gravenhage 24.12.1966, tr. voor 1966 Berendina Cornelia Neervoort, geb.ís-Gravenhage 25.07.1923, overl. na 1966.

8.                  Christina Laurentia Geertruida Lelieveld, geb. Loosduinen 01.04.1910, tr. ís-Gravenhage 03.10.1934 Daniel van Dijk, Daan, geb. ís-Gravenhage 10.05.1907, melkhandelaar, z.v. Hendrikus Petrus van Dijk, melkhandelaar, en Maria Elisabeth Kok.
Uit dit huwelijk kinderen.

 

Noten: |b| Het Vaderland 29.01.1936.

 


 

V.s.Wilhelmus Petrus Lelieveld, z.v. IV.i, geb. Loosduinen 12.01.1899, groentenhandelaar (1923), tuinarbeider (1947), overl. ís-Gravenhage 02.06.1951, tr. Loosduinen 03.05.1923 Karoliena Kornelia de Heij, geb. Loosduinen 10.07.1904, overl. Loosduinen (ís-Gravenhage) 04.08.1938, begr. Loosduinen 06.08.1938, d.v. Adrianus Michel de Heij en Maartje van Spronsen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Laurentius Christianus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 16.01.1924.

2.                  Christina Gerada Lelieveld, geb. ca. 1929, overl. ís-Gravenhage 07.09.1947; ongehuwd.

 


 

V.t. Jacobus Laurentius Lelieveld, z.v. IV.i, geb. Loosduinen 04.02.1900, tuinder (1928), tr. ís-Gravenhage 24.10.1928 Maria Johanna Franken, geb. ís-Gravenhage 09.02.1904, d.v. Elias Johannes Franken, groentehandelaar, en Maria Johanna Peereboom.

Uit dit huwelijk:

1.                  zoon Lelieveld, geb. Loosduinen xx.06.1941|a|.

 

Noten: |a| Het Vaderland 25.06.1941.

 


 

III.e. Gerrit Lelijveld, Gerardus|e|, z.v. II.c, geb. Loosduinen 09.08.1821|b|, overl. ís-Gravenhage 17.10.1897, tr. Loosduinen 15.05.1841 Maria Persoon, geb. Loosduinen 12.08.1818, overl. ís-Gravenhage 21.07.1902, d.v. Margaretha Persoon.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrica Lelijveld, geb. Loosduinen 22.08.1841, overl. ís-Gravenhage 11.01.1900|f|, tr. Loosduinen 15.05.1855|a| Marcelis van der Lans, geb. Loosduinen 25.11.1831, tuinman (1869,1875,1877), warmoezier (1876,1879,1883,1885), winkelier in groenten (1900), overl. ís-Gravenhage 20.08.1900, z.v. Bastiaan van der Lans en Johanna Gerritse.
Voorkind (erkend bij het huwelijk|d|): Gerardus Lelieveld, later van der Lans, geb. Loosduinen 07.02.1855, arbeider, overl. ís-Gravenhage 29.12.1899.
Uit dit huwelijk: Johanna Maria, geb. Loosduinen 25.06.1856, overl. Loosduinen 26.06.1858;Maria, geb. Loosduinen 27.02.1858; Sebastiaan, geb. ca. 1860, overl. ís-Gravenhage 24.08.1937; Johanna, geb. ís-Gravenhage ca. 1862, overl. ís-Gravenhage 12.06.1871; Agatha, geb. ís-Gravenhage 05.09.1867, overl. ís-Gravenhage 13.12.1871; Hendrieka Helena, geb. ís-Gravenhage 07.12.1868, overl. ís-Gravenhage 13.02.1869; Johannes, geb. ís-Gravenhage 24.02.1870; Hendricus, geb. ís-Gravenhage 27.07.1872; Agatha Elisabeth Johanna, geb. ís-Gravenhage 10.12.1873; Gulijn Gerardus, geb. ís-Gravenhage 31.05.1875; levenloze dochter, ís-Gravenhage 23.07.1876; Geertruida Hendrika, geb. ís-Gravenhage 12.11.1877; Gulijn van der Lans, geb. ís-Gravenhage 07.03.1879, overl. ís-Gravenhage 14.06.1879; Wilhelmus Cornelis, geb. ís-Gravenhage 09.11.1880; Petrus Gerardus, geb. ís-Gravenhage 27.03.1882; Agatha Johanna, geb. ís-Gravenhage 28.11.1883, overl. ís-Gravenhage 25.12.1883; levenloze zoon, ís-Gravenhage 02.04.1885.

 

Noten: |a| bruid 13 jaar(!) (huw.akte Loosduinen 1855 no.6); |b| moeder Knip; |d| geb.akte Loosduinen 1855 no.13; |e| overl.akte ís-Gravenhage 1897 no.2728; |f| Hendrika Lelieveld (overl.akte ís-Gravenhage 1900 no.145).

 


 

III.f.Cornelis Lelieveld, z.v. II.c, geb. Loosduinen 12.12.1823, overl. Loosduinen 14.09.1892, tr. Loosduinen 04.08.1849 Adriana van der Bol, geb. Loosduinen 13.06.1824, overl. Loosduinen 26.07.1892, d.v. Pieter van der Bol en Margrita Corlina Joost.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petrus Leliveld, geb. Loosduinen 31.05.1850, overl. Loosduinen 28.10.1863.

2.                  Margaretha Carolina Theresia Lelieveld, geb. Loosduinen 15.10.1852, overl. Loosduinen 26.06.1861.

3.                  Hendrik Leendert Lelieveld, geb. Loosduinen 15.04.1855; volgt IV.j.

4.                  Cornelia Lelieveld, geb. Loosduinen 24.12.1857, overl. Loosduinen 31.07.1860.

5.                  Gerardus Lelieveld, geb. Loosduinen 16.03.1860, overl. Rosmalen 28.08.1891|a|.

6.                  Cornelis Lelieveld, geb. Loosduinen 22.07.1862; volgt IV.k.

7.                  Petrus Franciscus Lelieveld, geb. Loosduinen 02.12.1864; volgt IV.l.

8.                  Margaretha Carolina Lelieveld, geb. Loosduinen 24.10.1867, overl. Loosduinen 18.02.1897.

9.                  levenloze zoon, Loosduinen 12.11.1870.

 

Noten: |a| ook overl.akte Loosduinen 1891 no.49.

 


 

IV.j. Hendrik Leendert Lelieveld, z.v. III.f, geb. Loosduinen 15.04.1855, overl. Loosduinen 16.04.1887, tr. Loosduinen 17.05.1883 Cornelia Bakkum, geb. Beverwijk 01.01.1860, overl. Loosduinen 19.05.1888, d.v. Pieter Bakkum, arbeider, en Catharina Zweekhorst.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelis Gerardus Lelieveld, geb. Loosduinen 06.08.1884; volgt V.u.

 


 

V.u. Cornelis Gerardus Lelieveld, z.v. IV.j, geb. Loosduinen 06.08.1884, tuindersarbeider/tuindersknecht (1914,1942), overl. ís-Gravenhage 26.11.1951, tr. Loosduinen 26.11.1913 Anna Christina van der Meer, geb. Loosduinen 17.12.1891, overl. na 1951, d.v. Petrus Andries van der Meer en Wilhelmina Maria van Ruyven.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelia Hendrika Petronella Lelieveld, geb. Loosduinen 13.11.1914, otr. ís-Gravenhage 1940|a| A.F. Born.
Uit dit huwelijk kind.

2.                  Petrus Andries Cornelis Lelieveld, geb. Loosduinen 14.08.1916, los werkman (1942), fabrieksarbeider (1945), overl. ís-Gravenhage 05.06.1945; ongehuwd.

3.                  Hendrika Cornelia Lelieveld, geb. Loosduinen 16.03.1918, kantinejuffrouw (1942), tr. Loosduinen (ís-Gravenhage) 27.05.1942 Cornelis Petrus Antonius Barnhoorn, geb. ís-Gravenhage 18.03.1915, timmerman, z.v. Arie Antonius Barnhoorn en Maria Josefina Beijerbergen van Henegouwen.

 

Noten: |a| Het Vaderland 19.05.1940.

 


 

IV.k.Cornelis Lelieveld, z.v. III.f, geb. Loosduinen 22.07.1862, tuinder (1900,1903), overl. Loosduinen 15.02.1906, tr. Loosduinen 26.05.1898 Cornelia Catharina Verheul, geb. Voorburg 30.01.1867, overl. ís-Gravenhage 16.05.1935, d.v. Jacobus Verheul en Alida Maria van Alk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Cornelis Jacobus Petrus Lelieveld, geb. Loosduinen 22.06.1899, fabrieksarbeider (1924), transportarbeider (1929).

2.                  Jacobus Johannes Leliveld, geb. Loosduinen 13.06.1900; volgt V.v.

3.                  Hendrikus Jacobus Lelieveld, geb. Loosduinen 12.01.1902; volgt V.w.

4.                  Adriana Margaretha Lelieveld, geb. Loosduinen 03.02.1903, werkster (1929), tr. ís-Gravenhage 29.05.1929 Johannes Jacobus Groenewegen, geb. ís-Gravenhage 16.09.1902, plantsoenwerker (1929), tuinder, z.v. Jacobus Groenewegen, tuinman, en Cornelia van der Walsem.
Uit dit huwelijk: Cornelia Johanna, geb. ís-Gravenhage 29.07.1938|b|; zoon, geb. ís-Gravenhage xx.05.1940|a|.

5.                  Alida Maria Lelieveld, geb. Loosduinen 28.05.1904, overl. Loosduinen14.06.1904.

6.                  Cornelis Lelieveld, geb. Loosduinen 22.03.1906|c|, overl. Loosduinen 29.06.1906.


Noten: |a| Het Vaderland 17.05.1940; |b| Het Vaderland 29.07.1938; |c| aangifte door Hendrika Koning, oud 46 jaren, vroedvrouw {de vader is overleden} (geb.akte Loosduinen 1906 no.37).

 


 

V.v. Jacobus Johannes Leliveld, z.v. IV.k, geb. Loosduinen 13.06.1900, chauffeur (1924), overl. na 1969, tr. ís-Gravenhage 16.07.1924 Maria Alida van Gaalen, geb. Monster 26.03.1901, overl. ís-Gravenhage 23.04.1969, d.v. Theodorus van Gaalen en Anna Maria Tousain.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

V.w. Hendrikus Jacobus Lelieveld, z.v. IV.k, geb. Loosduinen 12.01.1902, otr. ís-Gravenhage xx.08.1938|a|, tr. ís-Gravenhage 19.08.1938 Hubertina Catharina Eugenia Tonnaer, geb. Thorn 12.04.1907, d.v. Nicolaas Hubertus Tonnaer (1864-1950) en Maria Gertrudis Hendrikx (-1964).

Uit dit huweljk kinderen.

 

Noten: |a| Het Vaderland 06.08.1938.

 


 

IV.l. Petrus Franciscus Lelieveld, z.v. III.f, geb. Loosduinen 02.12.1864, tuindersarbeider (1901,1909), overl. Wassenaar 03.09.1939|a|, tr. Loosduinen 07.07.1898 Cornelia van der Ark, geb. Loosduinen 15.10.1871, overl. ís-Gravenhage 10.06.1954, d.v. Hendrik van der Ark en Hendrica Nederpelt.

Uit dit huwelijk:

1.                  Adriana Hendrika Cornelia Lelieveld, geb. Loosduinen 18.04.1899.

2.                  Cornelis Wilhelmus Lelieveld, geb. Loosduinen 14.10.1903, overl. Loosduinen 18.04.1904.

3.                  Hendrikus Cornelis Lelieveld, geb. Loosduinen 24.03.1905.

4.                  Cornelis Leonardus Lelieveld, geb. Loosduinen 28.11.1909.

 

Noten: |a| ook overl.akte ís-Gravenhage 1939 no. L81.

 


 

III.g.Willem Leliveld, z.v. II.c, geb. Loosduinen 15.03.1826, warmoezier (1888), tuinman (1891), tuinder (1898), overl. Loosduinen 18.04.1900, tr. Loosduinen 04.10.1851 Catrina Hollander, geb. Loosduinen 11.09.1827, overl. Loosduinen 08.06.1884, d.v. Hermanus Hollander en Maria van der Leeuw.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petrus Lelieveld, geb. Loosduinen 26.07.1852; volgt IV.m.

2.                  Maria Henderika Lelieveld, geb. Loosduinen 08.08.1853, overl. Loosduinen 24.01.1907, tr. Loosduinen 22.02.1879 Cornelis Hendricus Thoen, geb. Monster 27.06.1847, overl. na 1907, z.v. Gerardus Thoen en Cornelia Hulspas.
Uit dit huwelijk: Cornelia Adriana, geb. Loosduinen 22.11.1879, overl. ís-Gravenhage 29.06.1913|a|; Catharina Maria, geb. Loosduinen 13.01.1881; Adriana, geb. Loosduinen 30.01.1883, overl. Loosduinen 19.06.1896; Wilhelmus Petrus, geb. Loosduinen 04.07.1884, overl. Loosduinen 22.06.1888; Gerardus Martinus, geb. Loosduinen 24.10.1885, overl. na 1910; Willemina Jacoba, geb. Loosduinen 20.05.1887; Claziena geb. Loosduinen 05.07.1888; Catharina Maria, geb. Loosduinen 11.05.1890, overl. Loosduinen 05.01.1891; Maria Catharina, geb. Loosduinen 07.06.1891, overl. Loosduinen 11.08.1894; Wilhelmus Cornelis, geb. Loosduinen 22.07.1892, overl. Loosduinen 28.09.1892; Hermanus Cornelis, geb. Loosduinen 02.01.1894.

3.                  Alida Maria Hendrika Lelieveld, geb. Loosduinen 31.08.1855, overl. Loosduinen 08.07.1856.

4.                  levenloze zoon, Loosduinen 04.04.1857.

5.                  Hermanus Cornelis Lelieveld, geb. Loosduinen 29.05.1858; volgt IV.n.

6.                  Hendrica Maria Lelieveld, geb. Loosduinen 09.06.1860; volgt IV.o.

7.                  Daniel Lelieveld, geb. Loosduinen 18.10.1862; volgt IV.p.

8.                  Wilhelmus Cornelis Lelieveld, geb. Loosduinen 12.11.1864; volgt IV.q.

9.                  Gelinus Lelieveld, geb. Loosduinen 21.02.1868|b|, overl. Loosduinen 11.09.1868.

10.              Alida Lelieveld, geb. Loosduinen 21.02.1868|c| (tweeling), overl. Loosduinen 02.12.1868.

11.              Geertruida Lelieveld, geb. Loosduinen 06.04.1869, tr. ís-Gravenhage 26.08.1891 Fredrik Wilhelm Kock, geb. Rijsenburg 06.09.1860, tuinman (1891), z.v. Fredrik Wilhelm Kock en Cornelia Maria Wolff.
Voorkind (erkend bij het huwelijk):

a)         Frederik Wilhelm Cornelis Lelijveld, later Kock, geb. ís-Gravenhage 29.05.1891, magazijnknecht. [Ede]

Uit dit huwelijk: Wilhelmus Johannes Antonius, geb. ís-Gravenhage 26.11.1892; Catharina Maria Gertruida, geb. ís-Gravenhage 04.07.1895; Cornelia Maria Frederika, geb. ís-Gravenhage 10.09.1897; Geertruida Frederika Theodora, geb. ís-Gravenhage 11.03.1899; Johannes Antonius, geb. ís-Gravenhage 06.12.1900; Anna Maria, geb. ís-Gravenhage 23.03.1902; Hermanus Cornelis, geb. ís-Gravenhage 14.01.1904; Theodora Wilhelmina, geb. ís-Gravenhage 18.04.1905.

12.              Maria Petronella Lelieveld, geb. Loosduinen 29.03.1871, overl. Loosduinen 30.09.1872.

 

Noten: |a| overl.akte Loosduinen 1913 no.74; |b| akte no.12; |c| akte no.13; |d| huw.akte ís-Gravenhage 1891 no.789.

 


 

IV.m. Petrus Lelieveld, z.v. III.g, geb. Loosduinen 26.07.1852, overl. Loosduinen 09.06.1888, tr. Loosduinen 27.01.1877 Anna van der Valk, geb. Monster 14.06.1854, overl. ís-Gravenhage 11.06.1937|a|, d.v. Hendrikus van der Valk en Gerarda van Wingerden.

Uit dit huwelijk:

1.                  Catharina Maria Lelieveld, geb. Loosduinen 05.08.1877, tr. Loosduinen 09.11.1898 Gerardus Cornelis Bergenhenegouwen, geb. Loosduinen 13.10.1873, z.v. Petrus Bergenhenegouwen en Wilhelmina Bol.
Uit dit huwelijk: Petrus Cornelis, geb. Loosduinen 24.03.1899; Petrus Hendrikus, geb. Loosduinen xx.05.1903, overl. Loosduinen 24.01.1904.

2.                  Gerarda Lelieveld, geb. Monster 02.10.1878, overl. ís-Gravenhage 12.02.1946, tr. Loosduinen 09.02.1898 Nicolaas Hendricus Persoon, geb. Loosduinen 24.02.1876, overl. na 1946, z.v. Antonius Persoon en Margaretha van der Lans.
Uit dit huwelijk: Margaretha Anna, geb. Loosduinen 16.04.1898; Anna Catharina, geb. Loosduinen ca. 1901; Wilhelmus Adrianus, geb. Loosduinen ca. 1919, overl. Delft 13.03.1962.

3.                  Wilhelmus Hendrikus Lelieveld, geb. Monster 1879; volgt V.x.

4.                  Hendrikus Lelieveld, geb. Loosduinen 29.11.1880, overl. Loosduinen 22.05.1881.

5.                  Hendrikus Petrus Lelieveld, geb. Monster 10.01.1882, overl. Monster 02.06.1882.

6.                  Hermanus Lelieveld, geb. Monster 20.01.1883, overl. Monster 02.03.1883.

7.                  Elisabeth Gijsbertha Maria Lelieveld, geb. Monster 14.01.1884, overl. Monster 21.04.1884.

8.                  Hendrikus Lelieveld, geb. Monster 23.09.1885; volgt V.y.

9.                  Petrus Lelieveld, geb. Monster 31.01.1886, overl. Monster 18.04.1886.

10.              Geertruida Alida Lelieveld, geb. Monster 11.05.1887, tr. Monster 30.12.1911 Petrus Martinus van Dam, geb. Loosduinen 11.03.1880, z.v. Martinus Simon van Dam en Jansje Kuipers.

11.              Petronella Anna Lelieveld, geb. Monster 03.09.1888, overl. Monster 14.10.1888.

 

Noten: |a| ook overl.akte Monster 1937 no.50.

 


 

V.x. Wilhelmus Hendrikus Lelieveld, z.v. IV.m, geb. Monster 23.09.1879, schipper (1928), overl. Poeldijk 22.06.1954|c|, tr. Monster 09.05.1903 Maria Theodora van Elswijk, geb. Monster 11.03.1882, woont Poeldijk (1955), overl. Delft 09.11.1965, d.v. Hendricus van Elswijk en Appolonia Helena Tetteroo.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petrus Gerardus Lelieveld, geb. Monster 28.01.1904; volgt VI.g.

2.                  Appolonia Hendrika Maria Lelieveld, geb. Monster 31.01.1905, tr. Monster 08.08.1931 Johannes Anthonius Goeijenbier, geb. Naaldwijk 26.06.1893, d.v. Petrus Goeijenbier en Adriana Jacoba Olsthoorn.

3.                  Nicolaas Johannes Lelieveld, geb. Monster xx.05.1907|g|, tr. Naaldwijk 09.08.1930 Anthonia Maria Fransen, geb. Naaldwijk 25.09.1907, d.v. Cornelis Fransen en Martina Cornelia Solleveld.
Uit dit huwelijk: dochter, geb. Sloterdijk 1937|e|; dochter, geb. Amsterdam 1940|f|.

4.                  Anna Hendrika Lelieveld, geb. Monster xx.01.1909, overl. Monster 12.08.1909.

5.                  Anna Hendrika Cornelia Lelieveld, geb. Monster 04.06.1910, overl. Naaldwijk 17.03.2001, begr. Naaldwijk (Alg.Bpl.) 21.03.2001, tr. Monster 21.05.1932 Nicolaas Overdevest, geb. Stompwijk 15.03.1903, z.v. Gerardus Overdevest en Margaretha Maria van Leeuwen.
Uit dit huwelijk: Anthonius Nicolaas, geb. Naaldwijk 1940|d|.

6.                  Hendrika Gerarda Lelieveld, geb. Monster 14.12.1911, tr. Monster 11.05.1935 Johannes Wilhelmus van Venrooij, geb. Nootdorp ca. 1910, z.v. Hendricus van Venrooij en Elisabeth Quirina Vroomans.
Uit dit huwelijk: zoon, geb. ís-Gravenhage xx.03.1938|b|; zoon, geb. ís-Gravenhage xx.05.1941|a|.

7.                  Hendricus Marinus Lelieveld, geb. Monster ca. 1914, overl. Monster 18.09.1916.

8.                  Wilhelmus Gijsbertus Lelieveld, geb. Monster ca. 1916, tr. Wateringen 21.07.1939 Catharina Maria Francina van Dijk, geb. Wateringen ca. 1919, d.v. Lambertus Hermanus van Dijk en Maria Anna van der Kleij.

 

Noten: |a| Het Vaderland 27.05.1941; |b| Het Vaderland 17.03.1938; |c| overl.akte Monster 1954 no.64; |d| Delftsche courant 09.03.1940; |e| Algemeen Handelsblad 18.08.1937; |f| De Maasbode 07.03.1940; |g| Rotterdamsch nieuwsblad 13.05.1907.

 


 

VI.g. Petrus Gerardus Lelieveld, z.v. V.x, geb. Monster 28.01.1904, smid (1928), verwarmingsmonteur (1955), overl. ís-Gravenhage 17.11.1955, tr. ís-Gravenhage 08.02.1928 Johanna Margaretha Smit, geb. ís-Gravenhage 12.02.1907, dienstbode (1928), overl. na 1955, d.v. Johannes Martinus Smit en Elisabeth Maria Krens.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Theodora Antonia Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 22.01.1930.

 


 

V.y. Hendrikus Lelieveld, z.v. IV.m, geb. Monster 04.01.1885, schipper (1938), overl. na 1961, tr. Wateringen 07.11.1908 Cornelia Johanna van der Sman, geb. Wateringen 24.06.1889, overl. Poeldijk 10.07.1961, begr. Poeldijk 13.07.1961, d.v. Arie van der Sman en Maria van Luijk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petrus Nicolaas Lelieveld, geb. Monster 22.01.1910, schipper, overl. 22.07.1986, begr. Poeldijk (RK Bpl. H. Bartholomeus), tr. Delft 02.11.1938 Anna Maria Jacoba Meijer, geb. Delft 12.01.1910, d.v. Gerardus Johannes Meijer, landbouwer (1910), veehouder (1938), en Cornelia Adriana Hofsteede.

2.                  Maria Adriana Lelieveld, Marie, geb. Monster 21.01.1911, overl. 1996, begr. Naaldwijk (Alg.Bpl.), tr. Johannes Jacobus Anthonius Krijger, geb. Naaldwijk 13.06.1910, overl. Naaldwijk 09.11.1957, begr. Naaldwijk 13.11.1957, z.v. Johannes Jacobus Krijger en Klazina Sophia Notmeijer.

3.                  levenloze dochter, Monster 18.05.1914.

 


 

IV.n.Hermanus Cornelis Lelieveld, z.v. III.g, geb. Loosduinen 29.05.1858, tapper (1888), tuinder (1898), tuindersknecht (1923,1931), overl. ís-Gravenhage 06.03.1943, tr. 1e Loosduinen 13.09.1882 Wilhelmina Jacoba Duijvesteijn, Duyvestijn, geb. Loosduinen 25.10.1856 (akte), overl. (kraambed) Loosduinen 03.10.1889, d.v. Johannes Duijvesteijn en Alida van Oijen; tr. 2e ís-Gravenhage 24.08.1898|b| Maria Magdalena Schellart, geb. ís-Gravenhage 13.10.1860 (akte), overl. Loosduinen 10.05.1941, z.v. Johannes Schellart en Maria Jacoba Adriana Coelen.

Uit het huwelijk Leliveld-Duijvesteijn:

1.                  Johanna Cathrina Lelieveld, geb. Loosduinen 30.01.1884, tr. Loosduinen 16.08.1911 Christiaan Adrianus Hulspas, geb. Monster 10.10.1884, z.v. Adolf Hulspas en Wilhelmina Nederpelt.
Uit dit huwelijk: Wilhelmina Jacoba, geb. Monster xx.05.1912.

2.                  Alida Lelieveld, geb. Loosduinen 29.12.1884, overl. Loosduinen 27.04.1885.

3.                  Johannes Theodorus Lelieveld, geb. Loosduinen 04.05.1886.

4.                  Wilhelmus Cornelis Lelieveld, geb. Loosduinen 25.05.1887, tuindersknecht (1923,1929), tuinarbeider (1946), overl. ís-Gravenhage 03.02.1946, tr. Loosduinen 16.05.1923|a| Johanna Cornelia Lint, geb. Bergen op Zoom 17.09.1895, dienstbode (1923), overl. na 1946, d.v. Franciscus Hendricus Lint, machinist opde stoomtram (1895), en Adriana Dietvorst.

5.                  Alida Magdalena Lelieveld, geb. Loosduinen 14.05.1888, dienstbode (1913), overl. ís-Gravenhage 27.08.1943, tr. ís-Gravenhage 20.10.1915 Adrianus Jacobus van der Wansem, geb. Wassenaar 07.03.1891, koetsier (1915), overl. na 1943, z.v. Christiaan Marinus van der Wansem en Catharina Nieuwets.
Kinderen van Alida:

a)         Alida Magdalena Lelieveld, geb. ís-Gravenhage xx.02.1912, overl. ís-Gravenhage 15.04.1913.

b)        Hermanus Hendrikus Lelieveld, later van der Wansem, geb. Leiden 10.03.1914.

Uit dit huwelijk: Catharina, geb. ís-Gravenhage 08.06.1917; Christinus Marinus, geb. Rijswijk 17.11.1923; Maria Wilhelmina, geb. Rijswijk 29.11.1925; Alida Johanna, geb. Rijswijk 04.12.1928.

6.                  Hendrika Wilhelmina Lelieveld, geb. Loosduinen 04.06.1889, overl. Loosduinen 09.11.1889.

Uit het huwelijk Lelieveld-Schellart:

7.                  Hermanus Hendrikus Lelieveld, geb. Loosduinen 22.09.1899, tuindersknecht (1923,1931), tr. ís-Gravenhage 02.09.1931|c| Johanna Lena van Dijk, geb. ís-Gravenhage 04.02.1900, d.v. Hendrikus van Dijk, broodbakker, en Johanna Lena van den Bergh.

8.                  Cornelis Marinus Lelieveld, geb. Loosduinen 30.06.1901; volgt V.z.

9.                  Frederikus Gerardus Lelieveld, geb. Loosduinen 20.01.1903; volgt V.aa.

10.              Adriana Maria Agnes Lelieveld, geb. xx.03.1904, overl. Loosduinen 31.08.1904.

 

Noten: |a| get. Hermanus Hendrikus {broer} (huw.akte Loosduinen 1923 no.16); |b| get. Daniel Lelieveld {broer}; |c| get. Cornelis Marinus Lelieveld {broer}.

 


 

V.z. Cornelis Marinus Lelieveld, z.v. IV.n, geb. Loosduinen 30.06.1901, tuindersknecht (1926,1931,sep1942), landarbeider (dec1942), tr. ís-Gravenhage 17.07.1929 Helena Damen, geb. Ilverich(D) ca. 1909, d.v. Johann Damen, mijnwerker, en Magdalena Lelieveld.

Uit dit huwelijk:

1.                  Catharina Josephina Gemma Lelieveld, geb. Loosduinen ca. 1938, overl. ís-Gravenhage 12.12.1942.

2.                  dochter Lelieveld, geb. Loosduinen xx.02.1940|b|.

3.                  zoon Lelieveld, geb. Loosduinen xx.07.1941|a|.

4.                  levenloos kind, Loosduinen (ís-Gravenhage) 01.09.1942.

5.                  dochter Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 1944|c|.

 

Noten: |a| Het Vaderland 08.07.1941 (Lelieveld); |b| Het Vaderland 15.02.1940 (Lelieveld); |c| De residentiebode 04.03.1944.

 


 

V.aa. Frederikus Gerardus Lelieveld, z.v. IV.n, geb. Loosduinen 20.01.1903, kantoorbediende (1926), tuinder (1946,1949), overl. na 1949, tr. ís-Gravenhage 19.05.1926 Elisabeth Lint, geb. Bergen op Zoom 12.09.1899, overl. na 1949, d.v. Franciscus Hendricus Lint en Adriana Dietvorst.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hermanus Cornelis Marie Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 14.02.1927.

2.                  Franciscus Hendricus Lelieveld, geb. ís‑Gravenhage 26.01.1928, Dpl. Sld. 411 Inf. KL, overl. Banjoemas 15.07.1949, begr. Nederlands ereveld Pandu te Bandung (vak VI, no.169); ongehuwd.

3.                  Maria Magdalena Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 08.04.1929.

4.                  zoon Lelieveld, geb. Loosduinen xx.09.1939|b|.

5.                  zoon Lelieveld, geb. Loosduinen xx.04.1941|a|.

 

Noten: |a| Het Vaderland 30.04.1941; |b| Het Vaderland 16.09.1939.

 


 

IV.o. Hendrica Maria Lelieveld, d.v. III.g, geb. Loosduinen 09.06.1860, overl. na 1905, tr. Loosduinen 29.05.1895 Willem Cornelis Roosenburg, geb. ís-Gravenhage 27.01.1871, z.v. Andries Roosenburg en Johanna Roerade.

Kinderen van Hendrica Maria:

1.                  Wilhelmus Petrus Lelieveld, geb. Loosduinen 06.05.1884; volgt V.ab.

2.                  Maria Hendrika Lelieveld, geb. Loosduinen 01.05.1887, overl. Loosduinen 27.06.1887.

3.                  Hendrika Helena Lelieveld, later Roosenburg|d|, geb. ís-Gravenhage 12.01.1889.

4.                  Johannes Lelieveld, later Roosenburg|e|, geb. Loosduinen 02.10.1894, banketbakker, tr. ís-Gravenhage 29.03.1916 Lena Cornelia Kok, geb. ís-Gravenhage 22.02.1891, kostuumnaaister (1916), d.v. Johannes Antonie Kok, meubelmaker, en Lena Cornelia Kolber.

Uit het huwelijk Roosenbrug-Lelieveld:

5.                  Johanna Helena Roosenburg, geb. Loosduinen 14.07.1896, overl. Loosduinen 07.09.1896.

6.                  Catharina Maria Roosenburg, geb. Loosduinen 19.09.1897.

7.                  levenloze zoon, Loosduinen 09.02.1901.

 

Noten: |d| erkend Loosduinen 26.09.1911 (aantekening geb.akte ís-Gravenhage 1889 no.190); |e| erkend bij het huwelijk in 1895 (aantekening geb.akte Loosduinen 1894 no.118).

 


 

V.ab. Wilhelmus Petrus Lelieveld, z.v. IV.o, geb. Loosduinen 06.05.1884|a|, schipper (1905), arbeider (1931), watermeteropnemer (1931), gemeentewerkman (1934), overl. ís-Gravenhage 20.07.1968, tr. ís-Gravenhage 23.08.1905 Johanna Wilhelmina van der Waard, geb. Loosduinen 26.08.1885, overl. tussen 1965 en 1968, d.v. Leendert van der Waard en Magdalena Cornelia Duijvestijn.

Uit dit huwelijk (33 kleinkinderen in 1955|b|):

1.                  Wilhelmus Johannes Lelieveld, geb. Loosduinen 23.01.1906; volgt VI.h.

2.                  Leonardus Johannes Lelieveld, geb. Loosduinen 06.07.1907; volgt VI.i.

3.                  Hendrikus Leonardus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 29.10.1909; volgt VI.j.

4.                  Magdalena Hendrika Lelieveld, Zus, geb. ís-Gravenhage 10.01.1911, tr. ís-Gravenhage 24.06.1931 Albertus Jacobus Louwinger, Albert, geb. ís-Gravenhage 26.11.1902, broodbakker (1931), z.v. Laurens Johannes Adolf Louwinger en Gerardina Voogd.
Uit dit huwelijk: Albertus Jacobus, geb. ís-Gravenhage 22.09.1937; Leonardus Albertus Jacobus, geb. ís-Gravenhage 08.06.1939|c|.

5.                  Johannes Wilhelmus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 18.05.1912; volgt VI.k.

6.                  George Marinus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 11.01.1914; volgt VI.k2.

7.                  Hermanus Petrus Lelieveld, Herman, geb. ís-Gravenhage 30.12.1916; volgt VI.k3.

8.                  Hubertus Leonardus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 06.05.1918, Sgt. Inf. KNIL, overl. Birma (114 km) 09.12.1943|e|, begr. Thanbyuzayat (Myanmar).
Gezongen requiem ís-Gravenhage (R.K. Kerk H. Fam. Kamperfoelieplein) 30.08.1944|d|.
HLL staat vermeld op de Erelijst van gevallenen 1940-1945.

9.                  Adrianus Franciscus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 19.07.1920, overl. ís-Gravenhage 04.12.1931.

10.              Petrus Wilhelmus Lelieveld, Piet, geb. ís-Gravenhage 01.09.1921, tr. Nel Dries.

11.              Theodorus Johannes Lelieveld, Theo, geb. ís-Gravenhage 19.11.1922, tr. Sari Kuijvenhoven.
†††† TJL met de ĎNieuw-Amsterdamí naar New York (1952), met de ĎRyndamí naar New York (1952).

12.              Hendrika Maria Magdalena Lelieveld, Riek, geb. ís-Gravenhage 10.08.1924, tr. Jan.

13.              Antonius Bernardus Lelieveld, Antoon, geb. ís-Gravenhage 01.01.1927, tr. J.W.J. Dehue, Hannie, w.s. Johanna Willebrorda Jozephina Dehue, geb. ís-Gravenhage 17.08.1923, d.v. Marcellus Wilhelmus Antonius Dehue en Catharina Johanna Maria RaphaŽl.

 

Noten: |a| Ďerkend door de moederí 16.08.1905 (aantekening geb.akte Loosduinen 1884 no.51); |b| annonce 50-jarig huwelijksfeest (CBG); |c| Het Vaderland 12.06.1939; |d| annonce CBG.

 


 

VI.h. Wilhelmus Johannes Lelieveld, Wim, z.v. V.ab, geb. Loosduinen 23.01.1906, broodbakker (1931), overl. na 1968, tr. ís-Gravenhage 20.05.1931|b| Engelina Maria Paulina Hagedoorn, Lien, geb. ís-Gravenhage 16.01.1902, kantoorbediende (1931), d.v. Amandus Johannes Hendrikus Hagedoorn en Anna Maria Bisenberger.

†††† WJL, met de ĎLunaí van Curacao naar New York (aankomst 24.11.1923), met de ĎLunaí van Port au Prince naar New York (aankomst 09.01.1924, met de ĎAmazoneí van Curacao naar New York (aankomst 14.02.1924).

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmus Petrus Amandus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 07.06.1932.
†††† WPAL met de ĎNoordamí naar New York (1950), met de ĎArnedykí naar New York (1952), met de ĎBlijdendykí naar New York (1953).

2.                  Amandus Johannes Hendrikus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 23.10.1933.

3.                  dochter Lelieveld, geb. ís-Gravenhage xx.01.1942|a|.

 

Noten: |a| Het Vaderland 24.01.1942; |b| get. Leonardus Johannes Lelieveld {broer}.

 


 

VI.i. Leonardus Johannes Lelieveld, Leen, z.v. V.ab, geb. Loosduinen 06.07.1907, chauffeur, tr. ís-Gravenhage 17.08.1932 Maria Alberdina Dominicus, Marie, geb. ís-Gravenhage 16.11.1909, winkeljuffrouw, d.v. Petrus Johannes Franciscus Dominicus en Elisabeth van Arnhem.

Uit dit huwelijk twee zonen.

 


 

VI.j. Hendrikus Leonardus Lelieveld, Henk, z.v. V.ab, geb. ís-Gravenhage 29.10.1909, loodgieter, tr. ís-Gravenhage 20.02.1935 Geertruida Elizabeth Agnes van Oosterbaan, Agnes, geb. Leiden 16.11.1913, d.v. Geertruida van Oosterbaan (1882-).

Uit dit huwelijk twee zonen.

 


 

VI.k. Johannes Wilhelmus Lelieveld, Jan, z.v. V.ab, geb. ís-Gravenhage 18.05.1912, rijwielhandelaar, overl. na 1959, tr. ís-Gravenhage 04.04.1934 Helene Johanna Vervoorts, Leni, geb. Kleve (D) 13.12.1911, overl. na 1959, d.v. Friedrich Wilhelm Vervoorts en Elisabeth Bernhardina Marliani.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

VI.k2. George Marinus Lelieveld, z.v. V.ab, geb. ís-Gravenhage 11.01.1914, otr. ís-Gravenhage 05.07.1941|e| Marie Gelauf.

Uit dit huwelijk dochter.

 

Noten: |e| De residentiebode 05.07.1941.

 


 

VI.k3. Hermanus Petrus Lelieveld, Herman, z.v. V.ab, geb. ís-Gravenhage 30.12.1916, overl. Breda 17.01.2001, tr. voor 1944 Elisabeth van Zijl, Bep, overl. voor 2001.
Uit dit huwelijk zoon.

 


 

IV.p. Daniel Lelieveld, z.v. III.g, geb. Loosduinen 18.10.1862, warmoezier (1888), spoorbeambte (1892), arbeider (1894,1896), beambte (1898), spoorwegarbeider (1899), opperman (1907), tuinder (1913,1921), warmoezier (1923), overl. ís-Gravenhage 13.11.1940, tr. ís-Gravenhage 29.08.1888|a| Catharina Maria Theodora Groenendijk, geb. ís-Gravenhage 30.06.1860 (akte), overl. ís-Gravenhage 16.08.1928, d.v. Nicolaas Gerardus Groenendijk en Maria Antonetta Blommers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmus Cornelis Lelieveld, geb. Loosduinen 25.07.1889, overl. ís-Gravenhage 09.07.1899.

2.                  Nicolaas Cornelis Marinus Lelieveld, geb. Loosduinen 28.03.1891; volgt V.ac.

3.                  Catharina Johanna Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 04.12.1892, overl. na 1940, tr. ís-Gravenhage 03.09.1913 Abraham Martinus Petrus Dobbeling, geb. Rotterdam 09.04.1888, fabrieksarbeider (1913), overl. Rotterdam 02.12.1940, z.v. Jacobus Abraham Martinus Dobbeling en Petronella Hermans.

4.                  Maria Geertruida Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 28.08.1894, tr. ís-Gravenhage 21.01.1921 Henricus Adrianus Marie van Agten, geb. Middelburg 13.12.1889, timmerman (1921), z.v. Hendrikus Johannes van Agten, bakker, en Johanna Maria Fens.

5.                  levenloze zoon, ís-Gravenhage 19.05.1896.

6.                  Petrus Johannes Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 02.02.1898; volgt V.ad.

7.                  Johannes Petrus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 21.02.1901; volgt V.ae.

8.                  Jacoba Johanna Lelieveld, geb. ís-Gravenhage ca. 1905, overl. ís-Gravenhage 27.04.1907.

 

Noten: |a| get. Hermanus Cornelis Lelieveld {broer}.

 


 

V.ac.Nicolaas Cornelis Marinus Lelieveld, z.v. IV.p, geb. Loosduinen 28.03.1891, kantoorbediende (1923), beambte bij een metaalbewerkersbond (1939), overl. na 1945, tr. Utrecht 17.06.1914 Johanna Jacoba Kok, geb. Utrecht 09.11.1891, overl. na 1945, d.v. Arie Kok en Jansje van Praag.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmus DaniŽl Lelieveld, geb. Utrecht 04.11.1914; volgt VI.l.

2.                  Adrianus Lelieveld, geb. Utrecht 25.08.1917; volgt VI.m.

3.                  Nicolaas Johannes Lelieveld, geb. Utrecht 20.06.1919, acquisiteur (1942). [MŁhlberg 1945|a|]

4.                  Johannes Jacobus Lelieveld, geb. Utrecht 23.07.1921. [Oberdorf 1945|b|]

5.                  Petrus Hendricus Lelieveld, geb. Zuilen ca. 1927, overl. Nijmegen 03.02.1945, begr. Nijmegen (Bpl. St.Barbara) 06.02.1945.

 

Noten: |a||b| annonce overlijden PHL (CBG).

 


 

VI.l. Wilhelmus DaniŽl Lelieveld, z.v. V.ac, geb. Utrecht 04.11.1914, ambtenaar bij de provinciale waterleiding (1939), gemeenteambtenaar (1940), registratieleider (1940), bestuurder van een vakvereniging (1950), tr. Nijmegen 15.09.1939 Johanna Arnolda Hermans, geb. Nijmegen ca. 1918, d.v. Peter Marinus Hermans, monteur,en Jacoba Johanna van Kleef.

Uit dit huwelijk:

1.                  Rudolph Lelieveld, Rudi, geb. Doetinchem xx.10.1940, overl. Arnhem 16.11.1940|a|.

2.                  Robert Nicolaas Lelieveld, Robbie, geb. Winterswijk ca. 1944, overl. ís-Gravenhage 11.11.1950, begr. ís-Gravenhage (Bpl. St.Barbara) 14.11.1950.

3.                  Astrid Lelieveld, geb. tussen 1945 en 1950.

 

Noten: |a| ook overl.akte Doetinchem 1940 no.173.

 


 

VI.m. Adrianus Lelieveld, z.v. V.ac, geb. Utrecht 25.08.1917, leraar, huw.afkondiging Nederweert xx.12.1941|b|, tr. Nijmegen 02.01.1942 Petronella van Kleef, geb. Nijmegen ca. 1920/1921, d.v. Johan van Kleef, transportarbeider, en Helena Cornelissen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Helene Lelieveld, geb. Nederweert xx.02.1943|c|.
= w.s. Elly Lelieveld, geb. voor 1945.

2.                  Johanna Leliveld, geb. Nederweert xx.03.1944|a|.
= w.s. Joke Lelieveld, geb. voor 1945.

 

Noten: |a| Limburger koerier 07.03.1944; |b| De nieuwe koerier: Mas- en Roerbode 24.12.1941; |c| Limburger koerier 24.02.1943.

 


 

V.ad. Petrus Johannes Lelieveld, z.v. IV.p, geb. ís-Gravenhage 02.02.1898, magazijnbediende (1923,1927), overl. na 1957, tr. ís-Gravenhage 11.07.1923 Maria Johanna Pieternella van Rheenen, geb. ís-Gravenhage 31.01.1895, dienstbode (1923), overl. ís-Gravenhage 06.10.1957, d.v. Carel Johannes Abraham van Rheenen, bediende, en Pieternella Wilhelmina Buurman.

Uit dit huwelijk:

1.                  Daniel Carel Petrus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 06.04.1924.

2.                  levenloos kind, ís-Gravenhage 12.12.1927.

 


 

V.ae. Johannes Petrus Lelieveld, z.v. IV.p. geb. ís-Gravenhage 21.02.1901, warmoezier (1923), groentenhandelaar, tr. ís-Gravenhage 04.04.1923 Elbertha Griffioen, geb. Kamerik 08.12.1901, dienstbode (1923), d.v. Wernardus Griffioen en Maria Hensbergen.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

IV.q. Wilhelmus Cornelis Lelieveld, z.v. III.g, geb. Loosduinen 12.11.1864, metselaar (1915,1929), overl. ís-Gravenhage 12.05.1947, tr. 1e Loosduinen 09.09.1891 Maria Hartman, geb. Loosduinen 17.04.1871, overl. ís-Gravenhage 24.06.1922, d.v. Maria Hartman; tr. 2e ís-Gravenhage 03.11.1926 Gerarda Maria Nederpelt, geb. Monster 0.04.1870, overl. ís-Gravenhage na 1947, d.v. Jacobus Finantius Nederpelt en Alida Maria van Wingerden.

†††† GMN tr. 1e ís-Hertogenbosch 22.05.1924 Jacobus Marinus Smit, geb. ís-Gravenhage 05.07.1852, metselaar, overl. ís-Gravenhage 29.08.1925, z.v. Jacobus Smit en Hesje de Vet.

Uit het huwelijk Lelieveld-Hartman:

1.                  Catharina Maria Lelieveld, geb. Loosduinen 20.01.1892, tr. ís-Gravenhage 21.07.1915 Petrus Cornelis van der Helm, geb. Stompwijk 02.06.1889, warmoezier (1915), opperman (1931), overl. ís-Gravenhage 02.02.1931, z.v. Hendricus van der Helm en Cornelia Maria Vink.
Uit dit huwelijk kinderen.

2.                  Maria Geertruida Lelieveld, geb. Loosduinen 29.08.1893, overl. Poeldijk 14.12.1957, begr. Poeldijk 18.12.1957, tr. Loosduinen 10.11.1920 Wilhelmus Franciscus van Bergenhenegouwen, geb. Monster 01.05.1887, overl. Delft 07.04.1965, z.v. Wilhelmus Jozephus Bergenhenegouwen en Catharina Toussaint.
Uit dit huwelijk kinderen, waaronder: Maria Catharina, geb. Monster xx.09.1922, overl. Monster 09.09.1922; Martina Clasina, geb. ca. 1926, overl. Poeldijk 25.12.1953.

3.                  Wilhelmus Petrus Lelieveld, geb. Loosduinen 30.03.1895; volgt V.af.

4.                  Theodorus Johannes Lelieveld, geb. Loosduinen 16.06.1896, verpakker (1926), tr. ís-Gravenhage 29.12.1926 Luberta Kop, geb. ís-Gravenhage 02.06.1895, ziekenverpleegster (1916), d.v. Hendrik Kop en Luberta Gerritsen.
†††† LK tr. 1e ís-Gravenhage 10.05.1916 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 20.12.1924, ingeschr. ís-Gravenhage 20.04.1925) Friedrich Adolf Jansen, geb. ís-Gravenhage 04.07.1895, monteur, Harm Henderks Jansen en Johanna Wilhelmina Mathilda Naerebout.
††††
TJL, draft registration Passaic County (New Jersey, USA) 1917/1918.

5.                  Petrus Antonius Lelieveld, geb. Loosduinen 18.04.1898; volgt V.af2.

6.                  Hermanus Marinus Lelieveld, geb. Loosduinen 18.09.1899; volgt V.ag.

7.                  Gerardus Johannes Theodorus Lelieveld, geb. Loosduinen 19.02.1902; volgt V.ah.

8.                  Daniel Lelieveld, geb. Loosduinen 06.05.1907; volgt V.ah2.

9.                  Johanna Petronella Lelieveld, geb. Loosduinen 29.07.1908.

 


 

V.af. Wilhelmus Petrus Lelieveld, z.v. IV.q, geb. Loosduinen 30.03.1895, varensgezel (1919), naar USA 1954|d|, 1956|b| en 1957|c|, tr. ís-Gravenhage 22.10.1919 Grietje Hameeteman, geb. Ouddorp 20.02.1898, werkster (1919), d.v. Klaas Hameeteman en Jacomijntje de Blok.

Voorkind (erkend bij huwelijk|a|):

1.                  Wilhelmus Petrus Hameeteman, later Lelieveld, geb. Leiden 30.03.1919.

Uit dit huwelijk:

2.                  Cornelis Wilhelmus Lelieveld, geb. Leiden 16.09.1920.

 

Noten: |a| huw.akte ís-Gravenhage 1891 no.1376; |b| met de ĎBlydendykí naar New York; |c| met de ĎNieuw Amsterdamí naar New York; |d| met de ĎRyndamí naar New York.

 


 

V.af2. Petrus Antonius Lelieveld, z.v. IV.q, geb. Loosduinen 18.04.1898, groentenhandelaar, tr. ís-Gravenhage 26.06.1935 Arina Moraal, geb. ís-Gravenhage 04.11.1904, d.v. Hendrikus Moraal en Pietertje Petri.

Uit dit huwelijk kind(eren).

 


 

V.ag. Hermanus Marinus Lelieveld, z.v. IV.q, geb. Loosduinen 18.09.1899, overl. Honselersdijk 16.10.1968, tr. Naaldwijk 01.12.1923 Christina Mosterd, geb. Naaldwijk 16.01.1903, overl. na 1968, d.v. Jan Mosterd en Trijntje Boekestijn.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  Jan Lelieveld, geb. Naaldwijk ca. 1926, overl. Naaldwijk 02.10.1928.

 


 

V.ah. Gerardus Johannes Theodorus Lelieveld, z.v. IV.q, geb. Loosduinen 19.02.1902, kellner (1929), tr. ís-Gravenhage 28.08.1929 Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina Jonker, geb. ís-Gravenhage 30.04.1909, winkeljuffrouw (1929), modehuis (1950)|a|, d.v. Frans Jonker en Eiltje Struijk. [Fred.Hendrikl. 289a, ís-Gravenhage 1950|b|]

Uit dit huwelijk kinderen.

 

Noten: |a||b| Naamlijst voor de interlocale telefoondienst 1950.

 


 

V.ah2. DaniŽl Lelieveld, z.v. IV.q, geb. Loosduinen 06.05.1907, tr. 20|29.08.1934 Cornelia Catharina Siemons, geb. Breda 12.09.1916, d.v. Louis Johannes Siemons (1890-) en Anna Cornelia van Loon (1891-).

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

III.h.Gulijn Lelijveld, z.v. II.c, geb. Loosduinen 05.02.1829, timmerman, overl. ís-Gravenhage 18.09.1914|b|, tr. ís-Gravenhage 14.05.1856 Geertruij Heiligers, geb. Delft 20.01.1828, overl. ís-Gravenhage 25.01.1889, d.v. Hendrik Heiligers en Johanna Elmendorp.

Woont Casuariestraat 15 (1871).

Faillissement GL (vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 28.11.1871, verificatievergaderingen 03.01.1872 en 31.01.1872).

†††† GH tr. 1e ís-Gravenhage 03.08.1853 Bernard Spettig, geb. Breda 20.02.1828, overl. Loosduinen 12.11.1854, z.v. Bernard Spettig en Francina/Clasina Visser.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petrus Franciscus Lelieveld, geb. Loosduinen 13.12.1856; volgt IV.r.

2.                  Hendrik Lelieveld, geb. Loosduinen 14.10.1858, agent van politie (1885), brigadier van politie, overl. ís-Gravenhage 10.11.1922, tr. ís-Gravenhage 14.10.1885|a| Johanna Roosenburg, geb. ís-Gravenhage 28.05.1857, dienstbode (1885), overl. ís-Gravenhage 28.02.1939, d.v. Andries Roosenburg en Johanna Roerade.

3.                  Helena Jacoba Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 03.07.1860, overl. ís-Gravenhage 04.03.1922, tr. ís-Gravenhage 16.02.1887 Johannes Gerardus Roosenburg, geb. ís-Gravenhage 02.02.1864, voerman, overl. ís-Gravenhage 31.08.1954, z.v. Andries Roosenburg, voerman, en Johanna Roerade.
Uit dit huwelijk: Johanna Geertruida Helena, geb. ís-Gravenhage 07.06.1888; Geertruida Dina Hendrika, geb. ís-Gravenhage xx.06.1890; Helena Jacoba, geb. ca. 1892, overl. Zoeterwoude 31.07.1911; Johannes Gulijn, geb. ís-Gravenhage 03.11.1898.
†††† JGR tr. 2e ís-Gravenhage 26.11.1924 Aleida Theodora Daviena, geb. Goor 10.05.1866, d.v. Jacobus Johannes Daviena en Johanna van Wanrooij.

4.                  Johanna Jacoba Catharina Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 11.08.1862, overl. ís-Gravenhage 11.06.1929, tr. ís-Gravenhage 25.09.1889 Carel Willem Hendrik Willems, geb. Amsterdam 25.09.1867, koetsier (1889), overl. na 1929, z.v. Hendrik Eduard Willems en Johanna Hendrika Kagie.
K
ind van Johanna:

a)         Geertruida Alberdina Alida Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 11.03.1886, overl. ís-Gravenhage 25.09.1886.

Uit dit huwelijk: Carel Gulijn Hendrik, geb. ís-Gravenhage 12.01.1890; Johanna Jacoba Bernarda, geb. ís-Gravenhage 02.03.1891; Hendrikus Gustaaf, geb. ís-Gravenhage 16.03.1892.

5.                  Geertruida Maria Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 05.12.1863, overl. ís-Gravenhage 04.03.1866.

6.                  Gulijn Martinus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 03.07.1865, overl. ís-Gravenhage 16.12.1870.

7.                  Franciscus Hendrikus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 24.02.1867, overl. ís-Gravenhage 31.12.1868.

8.                  Franciscus Martinus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 08.12.1869, overl. ís-Gravenhage 02.01.1871.

 

Noten: |a| get. Petrus Franciscus Lelijveld {broer}; |b| overl.akte ís-Gravenhage 1914 no.2779 {z.v. Petrus Lelieveld en Antje Henkes(??)}.

 


 

IV.r. Petrus Franciscus Lelieveld, z.v. III.h, geb. Loosduinen 13.12.1856, timmerman (1880,1888), agent van politie (1889,1906), huisbediende (1913), oppasser (1916), zonder beroep (1924,1928), overl. ís-Gravenhage 11.08.1930, tr. ís-Gravenhage 09.06.1880 Dina Pohl, geb. ís-Gravenhage 12.06.1858 (akte)|e|, overl. ís-Gravenhage 18.02.1942 (akte)|b|, d.v. Joannes Pohl en Maria Abels.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertruida Maria Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 13.10.1880, dienstbode (1903), overl. Gennep 03.1960, tr. ís-Gravenhage 03.06.1903 Adrianus Cornelis Kolmeijer, geb. Schiedam 20.03.1876, kraandraaier aan de duinwaterleiding, overl. Nijmegen 30.04.1959, z.v. Nicolaas Matthijs Kolmeijer en Hendrina Maria Bouwvink.
Uit dit huwelijk: Petrus Franciscus Nicolaas, geb. ís-Gravenhage 25.02.1904; Hendrina Maria Berdina, geb. ís-Gravenhage 30.11.1906, overl. na 1932.

2.                  Gulijn Johannes Hendricus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 12.02.1882; volgt V.ai.

3.                  Johannes Marinus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 19.02.1883; volgt V.aj.

4.                  Maria Theresia Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 03.06.1884, overl. ís-Gravenhage 05.08.1884.

5.                  Petrus Franciscus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 18.09.1885, overl. ís-Gravenhage 05.11.1885.

6.                  Marinus Johannes Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 16.10.1886, overl. ís-Gravenhage 18.11.1886.

7.                  Johanna Bardina Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 05.03.1888, overl. na 1969, tr. ís-Gravenhage 22.05.1912 Petrus Jacobus Gelauff, geb. ís-Gravenhage 31.12.1884, gemeentewerkman, overl. ís-Gravenhage 17.03.1969, z.v. Andries Gelauff en Alida Johanna Neukerchen.
Uit dit huwelijk: Petrus Franciscus Adrianus, geb. ís-Gravenhage 10.05.1913, overl. na 1969; levenloze dochter, ís-Gravenhage 29.03.1915; Alida Johanna, geb. ís-Gravenhage 20.03.1917, overl. na 1969.

8.                  Petrus Franciscus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 30.11.1889, overl. ís-Gravenhage 16.02.1890.

9.                  Berendina Theodora Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 10.12.1891, dienstbode (1916), tr. ís-Gravenhage 23.08.1916|c| Jacobus Egbertus van der Horde, geb. ís-Gravenhage 20.04.1890, wissellooper (1916), z.v. Egbertus van der Horde en Clara Magdalena Messing.
Uit dit huwelijk: Magdalena Egbertha, geb. ís-Gravenhage 24.06.1917; Egbertus, geb. ís-Gravenhage 27.12.1918; Bardina Jacoba, geb. ís-Gravenhage 30.03.1927; Petronella Francisca, geb. ís-Gravenhage 30.03.1927 (tweeling); Jacobus Egbertus, geb. ís-Gravenhage 24.04.1931.

10.              Petrus Carolus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 12.02.1893; volgt V.ak.

11.              Marinus Theodorus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 17.05.1894, opperman (1921), tr. ís-Gravenhage 08.06.1921 Josina Maria Goutier, geb. ís-Gravenhage 06.09.1894, dienstbode (1921), d.v. Johannes Bernardus Goutier en Johanna Petronella Maria Louisa Berg.

12.                Theodora Gerardina Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 29.10.1897, werkster (1924), tr. ís-Gravenhage 03.09.1924 Matthijs van Egmond, geb. ís-Gravenhage 25.03.1900, tramconducteur (1924), z.v. Bertus van Egmond en Neeltje Keuris.
Uit dit huwelijk: Neeltje Bardina Theodora, geb. ís-Gravenhage 26.03.1925; Petrus Franciscus, geb. ís-Gravenhage 14.09.1926; zoon, geb. ís-Gravenhage xx.09.1940|d|.

13.              Maria Theresia Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 26.02.1899, overl. na 1951, tr. ís-Gravenhage 23.05.1928 Theodorus Remmerswaal, geb. ís-Gravenhage 27.03.1886, portier (1928), overl. ís-Gravenhage 03.07.1951, z.v. Johannes Jacobus Remmerswaal en Geertruida Bergman.
Kind:

1.      Maria Theresia Lelieveld, later Remmerswaal, geb. ís-Gravenhage 03.06.1922.

Uit dit huwelijk: Johannes Jacobus, geb. ís-Gravenhage 23.02.1929; Petrus Bernardus, geb. ís-Gravenhage 05.12.1932.

 

Noten: |a| get. Lodewijk Antonius Lelijveld, 39 jaar, tabakwerker; |b| Het Vaderland 19.02.1942; |c| bruid Barendina (huw.akte ís-Gravenhage 1916 no.A1109); |d| Het Vaderland 26.09.1940; |e| 10.06.1859 (kaart in Bevolkingsregister).

 


 

V.ai. Gulijn Johannes Hendricus Lelieveld, z.v. IV.r, geb. ís-Gravenhage 12.02.1882, timmerman (1906,1920), overl. na 1956, tr. ís-Gravenhage 19.09.1906|a| Elisabeth Jacoba Stuul, geb. ís-Gravenhage 14.09.1883, overl. Wassenaar 02.08.1956, d.v. Mauritius Franciscus Stuul en Maria Theodora Gleijm.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petrus Franciscus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 03.03.1907; volgt VI.n.

2.                  Mauritsius Franciscus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 11.02.1909.

3.                  Johannes Marinus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 07.05.1919.

 


 

VI.n. Petrus Franciscus Lelieveld, z.v. V.ai, geb. ís-Gravenhage 03.03.1907, tr. ís-Gravenhage 12.04.1933 Eliza Jacomina Petronella Schumacher, geb. ís-Gravenhage 08.03.1909, d.v. Fredrik Schumacher (1868-), sergeant-majoor (1909), en Louise Jacomina Marie Drost.

Uit dit huwelijk:

1.                  dochter Lelieveld, geb. ís-Gravenhage xx.11.1939|a|.

2.                  dochter Lelieveld, geb. ís-Gravenhage xx.11.1939 (tweeling).

 

Noten: |a| Het Vaderland 09.11.1939.

 


 

V.aj. Johannes Marinus Lelieveld, z.v. IV.r, geb. ís-Gravenhage 19.02.1883, vleeschhouwer (1910,1918), overl. ís-Gravenhage 15.05.1918, tr. ís-Gravenhage 16.11.1910 Ida Magdalena Johanna Gitz, geb. ís-Gravenhage 23.02.1887, overl. na 1918, d.v. Johan Adam Gitz en Pieternella van Dijk.

†††† IMJG tr. 2e 06.06.1923 Johannes Cornelis van Zonneveld, geb. Rotterdam 20.06.1891; uit dit huwelijk drie kinderen

Uit dit huwelijk:

1.                  Berdina Pieternella Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 28.08.1911.

2.                  Johannes Pieter Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 08.08.1913.

3.                  Pieternella Ida Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 12.07.1916, tr. Rotterdam 29.09.1937 Jacob Simons, geb. Delft 03.10.1910, z.v. Jacob Simons, brievenbesteller, en Maria Theodora Kanij.

 


 

V.ak. Petrus Carolus Lelieveld, z.v. IV.r, geb. ís-Gravenhage 12.02.1893, timmerman (1916), tr. ís-Gravenhage 02.08.1916 Johanna Brouwer, geb. Heemstede 10.06.1890, d.v. Adrianus Brouwer en Elisabeth Verdonk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bardina Petronella Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 08.10.1916.

2.                  Elisabeth Johanna Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 08.08.1917.

3.                  Petronella Johanna Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 18.09.1920.

4.                  Adrianus Petrus Lelieveld, geb. ís-Gravenhage 20.08.1926.

 


 

II.d.Jacobus Lelieveld, Jacob, z.v. I, geb. Loosduinen ca. 1798, arbeider (1831), overl. Loosduinen 25.03.1851, tr. Loosduinen 15.09.1822 Anna Elisabeth Knipping, (Joh)anna, geb. Loosduinen ca. 1791, overl. na 1851, d.v. Frans Willem Knipping en Maria Duijters.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Lelieveld, geb. Loosduinen 05.09.1823, overl. Loosduinen 05.01.1837.

2.                  Peter Leliveld, geb. Loosduinen 25.05.1826|a|.

3.                  Dirkje Lelijveld, geb. Loosduinen 06.02.1829, overl. Loosduinen 07.01.1837.

4.                  Cornelis Leliveld, geb. Loosduinen 25.05.1832, overl. Loosduinen 25.08.1835.

5.                  Jacobus Lelijveld, geb. Loosduinen 17.06.1835; volgt III.i.

 

Noten: |a| moeder Anna Knip.

 


 

III.i. Jacobus Lelijveld, z.v. II.d, geb. Loosduinen 17.06.1835, tuinman (1879,1882), tuinier (1896), tuinman (1899), overl. ís-Gravenhage 26.04.1900, tr. Voorburg 15.11.1861 Johanna Bentvelzen, geb. Voorburg 17.05.1839, overl. Voorburg 12.06.1923, d.v. Arie Bentvelzen en Catharina Bentvelzen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacobus Johannes Lelyveld, geb. Loosduinen 08.02.1862; volgt IV.s.

2.                  Adrianus Lelijveld, geb. Loosduinen 15.11.1863; volgt IV.t.

3.                  Gelinus/Gijslinus Petrus Lelijveld, geb. Loosduinen 03.05.1865, overl. Loosduinen 19.09.1865.

4.                  Adriana Catharina Lelijveld, geb. Loosduinen 08.10.1866, overl. ís-Gravenhage 02.08.1937, tr. Loosduinen 22.05.1890 Hendrikus Johannes Mensing, geb. Monster 13.03.1866, overl. ís-Gravenhage 04.07.1951, z.v. Laurens Mensing en Johanna Boezak.

5.                  Helena Johanna Maria Lelijveld, geb. Loosduinen 11.05.1868, dienstbode (1896), overl. ís-Gravenhage 19.07.1946, tr. ís-Gravenhage 12.02.1896 Johannes Andries Mosies, geb. ís-Gravenhage 20.08.1874, sigarenmaker (1896,1926), overl. ís-Gravenhage 14.05.1926, z.v. Philip David Mosies en Jannetje Baan.

6.                  levenloze dochter, Loosduinen 11.03.1870.

7.                  Johannes Lelijveld, geb. Loosduinen 30.01.1871, overl. Loosduinen 31.01.1871.

8.                  Johanna Alida Lelijveld, geb. Loosduinen 21.07.1872, dienstbode (1894), overl. Eibergen 03.03.1947, tr. ís-Gravenhage 08.08.1894 Everardus Johannes de Pater, geb. Gouda ca. 1870, hoefsmid, overl. ís-Gravenhage 08.10.1928, z.v. Martinus de Pater en Jacoba Fakkeldij.
Uit dit huwelijk: Catharina Hendrika, geb. ca. 1904, overl. Utrecht 01.05.1953.

9.                  Johannes Lelijveld, geb. Loosduinen 25.12.1874; volgt IV.u.

10.              Cornelis Johannes Lelijveld, geb. Loosduinen 09.01.1877, overl. Loosduinen 10.03.1877.

11.              Adriana Lelijveld, geb. Loosduinen 12.03.1878, woont Leeuwarden (1921), overl. ís-Gravenhage 12.04.1921|b|, tr. 1e ís-Gravenhage 13.11.1901 Wilhelmus Johannes Martinus Leenders, geb. Arnhem 22.03.1873, koffiehuisbediende (1901), overl. tussen 1904 en 1916, z.v. Wilhelmus Stephanus Leenders en Johanna Geertruida Hartemink; tr. 2e ís-Gravenhage 14.06.1916 Johannes Marinus Schalkwijk, geb. Hilversum 14.02.1891, schoenmaker (1916), winkelier, chauffeur, melkbezorger, overl. na 1925, z.v. Bartholomeus Schalkwijk en Petronella Hilhorst.
Uit het huwelijk Leenders-Lelijveld: Wilhelmus Jacobus Johannes Martinus, geb. ís-Gravenhage 10.06.1904.
Uit het huwelijk Schalkwijk-Lelijveld: Johannes Bartholomeus Hendrikus, geb. ís-Gravenhage 15.09.1917.
†††† JMS tr. 2e 30.09.1925 Petronella Wilhelmina van Rijn, geb. ís-Gravenhage 06.08.1893, d.v. Petrus van Rijn.

12.              Wilhelmus Lelijveld, geb. Deurne 27.05.1879, overl. Deurne en Liessel 15.10.1882.

13.              Cornelia Lelijveld, geb. Deurne en Liessel 03.11.1880, overl. ís-Gravenhage 19.12.1936, tr. ís-Gravenhage 26.10.1904 Johannes Antonie Mallant, geb. ís-Gravenhage 02.01.1878, steenvoeger (1904), metselaar, overl. ís-Gravenhage 16.12.1917, z.v. Gerardus Mallant en Maria van Es.
Uit dit huwelijk: Gerardus Everardus, geb. ís-Gravenhage 17.04.1905; Johanna Maria, geb. ís-Gravenhage 26.12.1907.

14.              Catharina Johanna Lelijveld, geb. Deurne 06.04.1882, overl. Deurne en Liessel 05.06.1883.

 

Noten: |b| ook overl.akte Leeuwarden 1921 no.A205.

 


 

IV.s. Jacobus Johannes Lelyveld, z.v. III.i, geb. Loosduinen 08.02.1862, woont Deurne en Liessel (kort voor 1888), tuinman (1888,1899), tr. 1e ís-Gravenhage 29.02.1888 Anna Maria van de Ven, geb. Helmond 18.02.1861, overl. ís-Gravenhage 06.08.1899, d.v. Andries van de Ven (1819-) en Wilhelmina Weerts (1819-1897); tr. 2e ís-Gravenhage 29.11.1899 Paulina Pieters, geb. Hontenisse 08.03.1879, dienstbode (1899), overl. Wassenaar 10.10.1959, begr. Wassenaar (Bpl. St. Willibrordus) 14.10.1959, d.v. Augustinus Pieters en Johanna Josepha Rombout.

Uit het huwelijk Lelyveld-Pieters:

1.                  Johanna Catharina Hendrika Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 10.12.1900, overl. ís-Gravenhage 30.03.1973, crem. ís-Gravenhage (Ockenburg), tr. Wassenaar 19.10.1922 Cornelis Tolido, geb. Wassenaar 14.02.1894, overl. Wassenaar 17.11.1964, begr. Wassenaar (Bpl. St. Willibrordus) 20.11.1964, z.v. Cornelis Tolido en Johanna Hoogduijn.
Uit dit huwelijk: levenloos kind, Wassenaar 11.07.1923; Paulina Johanna, geb. Wassenaar 20.11.1924, overl. 28.02.2006; Cornelis Jacobus, geb. Voorschoten 11.10.1926, overl. Veldhoven 30.06.1991.

 


 

IV.t. Adrianus Lelijveld, z.v. III.i, geb. Loosduinen 15.11.1863, overl. ís-Gravenhage 23.11.1942, begr. ís-Gravenhage (Bpl. Nieuw-Eykenduynen), tr. ís-Gravenhage 11.11.1906|a| Petronella Keuskamp, geb. ís-Gravenhage 28.08.1878, overl. ís-Gravenhage 30.01.1968.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Franciscus Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 20.04.1907; volgt V.al.

2.                  Johanna Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 10.07.1908, tr. ís-Gravenhage 12.02.1936 Cornelis Godefridus Jan de Man, geb. Leiden 06.09.1907, controleur bij een crisisbureau, z.v. Cornelis Hermanus de Man, musicus, en Petronella Maria Johanna Noest.
Uit dit huwelijk: Cornelis Godefridus Jan, geb. ís-Gravenhage 25.03.1938.

3.                  Pieternella Louisa Lelijveld, Nel, geb. ís-Gravenhage 04.03.1912, overl. ís-Gravenhage 22.01.1993. begr. ís-Gravenhage (Bpl. Nieuw Eykenduynen) 27.01.1993.

 

Noten: |a| akte niet gevonden in Virtuele Leeszaal ís-Gravenhage.

 


 

V.al. Johannes Franciscus Lelijveld, z.v. IV.t, geb. ís-Gravenhage 20.04.1907, verzekeringsinspecteur (1935), hoofdinspecteur bij een levensverzekeringsmaatschappij (1962), overl. ís-Gravenhage 05.04.1962, tr. ís-Gravenhage 09.01.1935 Johanna Maria Petronella van Valkenburg, geb. ís-Gravenhage 01.07.1915, overl. na 1962, d.v. Cornelis van Valkenburg (1887-), slager, en Wilhelmina Johanna Ardon (1890-).

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  Petronella Wilhelmina Lelijveld, Nell, geb. ís-Gravenhage 23.09.1936, overl. ís-Gravenhage 04.10.2010, tr. voor 1962 H.N. van Geemert, Nico, overl. voor 2010.

 


 

IV.u. Johannes Lelijveld, z.v. III.i, geb. Loosduinen 25.12.1874, warmoezier (1896,1921), winkelier (1897), tuinman (1899,1890,1900), arbeider (1904), stoker (1906), huisschilder (1907), melkhanderlaar (1925), overl. ís-Gravenhage 01.08.1947, begr. ís-Gravenhage (Binckhorstlaan) 04.08.1947, tr. 1e ís-Gravenhage 04.11.1896 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 05.12.1906; ingeschr. ís-Gravenhage 18.01.1907) Jacoba Wilhelmina Kreffer, geb. ís-Gravenhage 01.12.1874 (akte), woont ís-Gravenhage (apr1907), woont Rotterdam (1921), overl. Rotterdam 18.09.1936, d.v. Casper Theodorus Kreffer en Maria Willemina Smits; tr. 2e ís-Gravenhage 13.03.1918 Adriana Maria van den Heuvel, geb. Nieuwkoop 10.10.1881, overl. ís-Gravenhage 24.05.1923, d.v. Marinus van den Heuvel en Josephina Hulshof.

†††† AMvdH tr. 1e Leiden 10.02.1904 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ís-Gravenhage 26.10.1916; ingeschr. Leiden 11.05.1917) Willem Keereweer, geb. Leiden 17.08.1877, melkbezorger (1922,1933), overl. ís-Gravenhage 28.12.1942, z.v. Willem Keereweer en Susanna Cederhout.
†††† WK tr. 2e ís-Gravenhage 03.05.1922 Saartje Maria van Schagen, geb. ís-Gravenhage 14.09.1876, dienstbode (1922), overl. ís-Gravenhage 11.08.1932, d.v. Johannes van Schagen en Margje van Wijngaarden.

Uit het huwelijk Lelijveld-Kreffer:

1.                  Johanna Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 13.07.1897, overl. ís-Gravenhage 19.05.1925; ongehuwd.

2.                  Casper Jacobus Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 1899; volgt V.am.

3.                  Jacobus Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 12.04.1900, overl. ís-Gravenhage 05.05.1900.

4.                  Maria Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 04.08.1901, tr. voor 1940 Eversteijn.
Uit dit huwelijk: dochter, geb. ís-Gravenhage xx.08.1940.

5.                  Helena Jacoba Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 14.05.1904, overl. ís-Gravenhage 15.04.1906.

Kind van Jacoba Wilhelmina:

6.                  Jacoba Helena Kreffer, geb. ís-Gravenhage 25.11.1906.

Uit het huwelijk Lelijveld-van den Heuvel:

7.                  Jakobus Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 06.02.1919.

8.                  Johannes Marinus Lelijveld, geb. 14.03.1922.

 


 

V.am. Casper Jacobus Lelijveld, z.v. IV.u, geb. ís-Gravenhage 03.02.1899, warmoezier (1921), tr. ís-Gravenhage 23.03.1921 Petronella Krul, geb. ís-Gravenhage 24.11.1897, dienstbode (1921), d.v. Johannes Franciscus Krul en Petronella van Rijswijk.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacobus Casper Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 18.12.1920.

2.                  Johannes Martinus Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 19.03.1922.

3.                  Casper Jacobus Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 1923; volgt VI.o.

4.                  Cornelia Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 21.02.1925.

5.                  Wilhelm Jacob Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 10.10.1926.

6.                  Jozef Petrus Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 19.12.1927, overl. 04.04.1998, begr. ís-Gravenhage (Bpl. St.Barbara) 09.04.1998.

7.                  Maria Johanna Petronella Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 01.06.1930.

8.                  Petronella Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 09.11.1931.

9.                  Johanna Catharina Lelijveld, geb. ís-Gravenhage 01.05.1934.

10.              dochter Lelijveld, geb. ís-Gravenhage xx.12.1940|a|.

 

Noten: |a| Haagsche courant 28.12.1940.

 


 

VI.o. Casper Jacobus Lelijveld, z.v. V.am, geb. ís-Gravenhage 15.10.1923, overl. ís-Gravenhage 25.11.1986, crem. ís-Gravenhage (Ockenburgh) 28.11.1986, tr. J. de Korte.

Uit dit huwelijk (klein)kind(eren).

 


terug naar het overzicht Leliveld