Familie Leliveld (4)

 

Deze familie betreft de nazaten van Johannes Lelieveld en Gudula Staring te Zevenaar.

 

Hun relatie met de andere families Leliveld is nog in onderzoek.

 

Deze genealogie kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van R. Lelieveld. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven en per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2006 (laatst herzien mei 2021)

 


 

I. Johannes Lelieveld, tr. Oud-Zevenaar 05.09.1771 Gudula Staring.

Uit dit huwelijk:

1.                  Henricus Leliveld, geb. Zevenaar 1773; volgt II.a.

2.                  Ludovicus Leliveld, geb. Oud-Zevenaar 1777; volgt II.b.

3.                  Antonius Leliveld, Antoon, geb. Oud-Zevenaar 1779; volgt II.c.

4.                  Judith Leli(e)veld, ged. Oud-Zevenaar 06.07.1781|c|, overl. Zevenaar 18.02.1859, tr. voor 1807 Johannes Lusing/Lussing, geb. Zevenaar ca. 1783, linnenwever (1826), overl. Zevenaar 25.02.1857, z.v. Jacobus Lusing en Johanna Giesen.
Uit dit huwelijk: Johannes Jacobus, geb. Zevenaar ca. 1807, schoenmaker, overl. Zevenaar 30.07.1856; Hendricus Gerardus, geb. Zevenaar ca. 1809, overl. Didam 07.06.1879|a|; Allegonda Judit, geb. Zevenaar 12.04.1811|b|; Antonius, geb. Zevenaar 13.10.1813; Jacobus, geb. Zevenaar ca. 1816, overl. Zevenaar 15.01.1899; Bernardina, geb. Zevenaar 14.05.1816, overl. Zevenaar 25.04.1826; Lodewijk, geb. Zevenaar 14.09.1820; Arnoldus Theodorus, geb. Zevenaar 30.01.1825, overl. Zevenaar 29.01.1904.

5.                  Hendrica Lelieveld, ged. Oud-Zevenaar 27.05.1788|f|, overl. Arnhem 25.02.1838|e|, tr. voor 1810 Engelbert Haak, Engel, geb. ca. 1780, overl. Arnhem 11.04.1812|a|.
Uit dit huwelijk: Getruda, geb. Arnhem ca. 1810, overl. na 1850.

 

Noten: |a| Gerhardus Hendrik (overl.akte Didam 1879 no.57); |b| vader Jan Luving, moeder Judit Lelienfeld; |c| get. Jacobus Lelivelt; |d| e.v. Hendrijn Lelivelds (overl.akte Arnhem 1812 no.93); |e| ‘in den ouderdom van zestig jaaren’ (overl.akte Arnhem 1838 no.56) {moet zijn 49 jr}; |f| Hendrina.

 


 

II.a.  Henricus Leliveld, z.v. I, ged. Oud-Zevenaar 14.09.1773, daghuurder (1823), dagloner (1835), boschwachter, overl. Zevenaar 15.02.1846, tr. voor 1801 Wilhelmina Bernardina Eskes, ged. Zevenaar 08.04.1759, overl. Zevenaar 15.02.1832, d.v. Martinus Eskes en Wilhelmina Janssen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmina Leliveld, geb. Oud-Zevenaar 04.01.1801, daghuurster (1823), dagloonster (1835), overl. Zevenaar 07.04.1876, tr. 1e Zevenaar 13.06.1823|b| Gerhardus Hendriksen, ged. Oud-Zevenaar 10.02.1796, daghuurder, overl. Zevenaar 01.01.1833, z.v. Bartholomeus Hendriksen en Johanna Vos; tr. 2e Zevenaar 03.10.1835|a| Gerhardus Terheerdt, ged. Oud-Zevenaar 20.03.1809, timmerman, overl. Zevenaar 09.02.1876, z.v. Bernardus Terheerdt en Jacomina Menting.
Uit het huwelijk Hendriksen-Leliveld: Johannes, geb. Oud-Zevenaar (Zevenaar) 08.05.1824; Willem, geb. Kwartier (Zevenaar) 11.03.1826, Louisa, geb. Oud-Zevenaar (Zevenaar) 28.06.1830.
Uit het huwelijk Terheerdt-Leliveld: Gerharda, geb. Zevenaar 05.03.1837; Jacoba, geb. Zevenaar 10.07.1839, overl. Zevenaar 19.05.1849; Hendricus, geb. Zevenaar 09.05.1841, overl. Zevenaar 08.01.1842; Hendricus, geb. Zevenaar 08.02.1844, horlogiehersteller (1874), overl. Zevenaar 26.12.1907; Bernardina, geb. Zevenaar 26.02.1849, overl. Zevenaar 22.05.1849.

 

Noten: |a| bruid Lelivelt (huw.akte Zevenaar 1835 no.27); |b| bruid Lelivelt, bruidegom Hendricks, moeder v/d bruid Eskens (huw.akte Zevenaar 1823 no.10).

 


 

II.b. Ludovicus Leliveld, Louis, z.v. I, ged. Oud-Zevenaar 27.03.1777, tapper en jager (1811), dagloner (1814), daghuurder (1818), overl. Oud-Zevenaar (Zevenaar) 26.09.1818, tr. voor 1806 Gerarda Steentjens, ook Gerritje Steintjes, geb. Wehl 25.05.1785, daghuurster (1818), dagloonster (1820), overl. Zevenaar 06.01.1861, d.v. Theodorus Steintjes en Maria Timmers.

     GS tr. 2e Zevenaar 24.06.1820 Hendrik Wolters, geb. Didam 28.05.1784, daghuurder (1820), arbeider (1847), overl. Zevenaar 30.05.1847, z.v. Jan Wolters en Johanna Peters.

Uit dit huwelijk:

1.                  Joannes Leliveld, geb. Zevenaar ca. 1806, arbeider, overl. Zevenaar 28.12.1874.

2.                  Theodorus Lelieveld, geb. Oud-Zevenaar 1809; volgt III.a.

3.                  Allegonda Judith Lelieveld, geb. Babberich (Zevenaar) 11.09.1811|b|, dienstmeid (1831), overl. Zevenaar 29.06.1874, tr. Elten (rk) 25.01.1831, tr. Zevenaar 27.05.1831 Hendrik Jansen, geb. Zevenaar ca. 1804, daghuurder (1831), arbeider (1844,1854), overl. Zevenaar 12.11.1864, z.v. Joannes Jansen en Henrica Kruis.
Voorkind|a|: Johanna Louisa Lelieveld, later Jansen, geb. Zevenaar 11.02.1831.
Uit dit huwelijk: Louis Johannes, geb. Zevenaar 26.08.1833, overl. Zevenaar 12.02.1844; Maria, geb. Zevenaar 09.09.1835, overl. Zevenaar 24.12.1900; Theodora, geb. Zevenaar 05.05.1838; Gerarda, geb. Zevenaar 27.11.1840, overl. Arnhem 26.06.1900|c|; Lodewijk Johannes, geb. Zevenaar 15.04.1844; Johannes Theodorus, geb. Zevenaar 11.06.1847; Johannes Franciscus, geb. Zevenaar 27.01.1851, overl. Zevenaar 15.04.1854.

4.                  Anthonius Lelieveld, geb. Zevenaar 18.07.1814, overl. Zevenaar 13.11.1814.

5.                  Anthoon Lelieveld, geb. ca. 1816, overl. Babberich (Zevenaar) 17.09.1818.

 

Noten: |a| gewettigd (huw.akte Zevenaar 1831 no.6); |b| vader Louis Lelienfeld, moeder Gerritje Steintjes; |c| ook overl.akte Westervoort 1900 no.28.

 


 

III.a.  Theodorus Leliveld, z.v. II.b, geb. Oud‑Zevenaar 01.06.1809, dienstknecht (1834), jager (1838), arbeider (1842,1856), jager (1856), overl. Ubbergen 06.04.1865, tr. Groesbeek 29.10.1834 Guilmette Spanjaars|a||b||c|, Willemina, geb. Overasselt 23.09.1812, overl. Groesbeek 31.08.1859, d.v. Henri Spanjaars en Henriette Roukes.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gerritje Leliveld, geb. Hatert (Nijmegen) 09.04.1835, dienstmeid (1856), overl. Arnhem 22.07.1868, tr. Arnhem 30.04.1856 Petrus van Mastrigt, ook van Maastrigt, geb. Arnhem ca. 1828, expediteursknecht (1851,1856), besteller (1867), overl. Arnhem 18.03.1867, z.v. Gerhardus van Mastrigt en Maria Verburgt.
Uit dit huwelijk (van Maastrigt): Wilhelmina Maria, geb. Arnhem 09.10.1858, overl. Arnhem 17.04.1876; Theodorus Johannes Gerardus, geb. Arnhem 11.05.1859, overl. na 1900; Gerardus Jacobus, geb. Arnhem 20.08.1861; Wilhelmina Johanna, geb. Arnhem 03.04.1863, overl. Arnhem 16.07.1868; Petrus Lodewijk, geb. Arnhem 12.07.1865; Everhardus Leonard, geb. Arnhem 29.09.1867, overl. Arnhem 25.12.1867.
     PvM tr. 1e Arnhem 29.01.1851 Gerdina Adriana van de Sandt, geb. Rozendaal ca. 1829, overl. Arnhem 12.01.1856, d.v. Jan van de Sandt en Geereke van Reekum.

2.                  Hendrina Lelieveld, geb. Groesbeek ca. 1837, overl. Riele (Diepenveen) 22.06.1860.

3.                  Lodewijk Lelieveld, geb. Groesbeek 1838; volgt IV.a.

4.                  Hendrikus Lelieveld, geb. Groesbeek 1840; volgt IV.b.

5.                  Antonius Lelieveld, geb. Groesbeek 1842; volgt IV.c.

6.                  Johannes Lelieveld, geb. Groesbeek 27.04.1844.

7.                  Theodorus Lelieveld, geb. Groesbeek 03.11.1845|f|; volgt IV.d.

8.                  Frans Lelieveld, geb. Groesbeek ca. 1846, schipper, overl. Wijk bij Duurstede 17.04.1869|e|.

9.                  Jacoba Leliveld, geb. Groesbeek 17.08.1850, dienstbode (1834), tr. Ubbergen 07.02.1877 Segerius Johannes Weijers, geb. Ubbergen 21.11.1834, bleeker (1834), z.v. Willem Weijers (1794‑1878) en Anna Peters (1793‑1876).

10.              Wilhelmina Maria Lelieveld, geb. Groesbeek ca. 1852, overl. Rotterdam 22.09.1924, tr. Rotterdam 15.08.1877 Roelof van de Lang, geb. Opijnen (Est en Opijnen) 01.04.1844, overl. Rotterdam 25.01.1925, z.v. Roelof van de Lang, schipper, en Gozewiena van Zanten.
Voorkind (erkend bij het huwelijk|d|): Wilhelm Nicolaas Lelieveld, later van de Lang, geb. Rotterdam 29.06.1874, overl. na 1904.
Uit dit huwelijk: Roelof Theodorus, geb. Rotterdam 03.03.1878, overl. Rotterdam 14.01.1957; Wilhelmina Anna Hendrika, geb. Rotterdam 16.02.1880, overl. Rotterdam 20.02.1960; Gozewiena Theodora, geb. Rotterdam 26.03.1882; Theodorus Johannes, geb. Rotterdam 20.06.1884; Roelofke Elisabeth, geb. Rotterdam 05.05.1886; Theodora Louisa, geb. Rotterdam 17.07.1888, overl. Rotterdam 18.06.1889; Andries Louis, geb. Rotterdam 28.01.1890, overl. Rotterdam 07.05.1945; Hendrik, geb. Rotterdam 30.06.1891, overl. Rotterdam 18.07.1891.

11.              Theodora Lelieveld, geb. Groesbeek 29.07.1856, tr. Amsterdam 10.07.1895 Jan van Rossum, geb. Zwolle 01.10.1858, schrijnwerker (1883), meubelmaker (1895), z.v. Jan van Rossum, kuiper, en Hendrika Veldwillems.
    
JvR tr. 1e Dalfsen 26.05.1883 Johanna Fakkert, geb. Dalfsen 04.03.1854, overl. voor 1895, d.v. Jan Derk Fakkert (ca.1815-1895), metselaar, en Johanna Tijhaar.

 

Noten: |a| Willemina Spanjaars (huw.akte Arnhem 1856 no.47); |b| Guilmette Spanjaars (huw.akte Groesbeek 1834 no.13); |c| Willemina Spanjaards (huw.akte Overasselt 1872 no.11); |d| ‘erkenning door ouders’ 15.08.1877 (geb.akte Rotterdam 1874 no.2619); |e| overl.akte Ubbergen 04.05.1869 no.22; |f| moeder Spanjers.

 


 

IV.a. Lodewijk Lelieveld, z.v. III.a, geb. Groesbeek 26.09.1838, koetsier (1866), tuinman (1889,1895,1902,1906), overl. Ubbergen 10.02.1906, tr. Ubbergen 21.02.1866|a| Johanna Maria van den Dungen, geb. Nijmegen 25.03.1840, dienstbode (1866), bleekster (1895), overl. Ubbergen 13.03.1919|b|, d.v. Nicolaas van den Dungen en Anna Maria Hendromsee.

Uit dit huwelijk:

1.                  Everardus Leliveld, geb. Ubbergen 18.05.1866; volgt V.a.

2.                  Mina Margaretha Lelieveld, geb. Ubbergen 05.08.1867, overl. na 1940, tr. Ubbergen 02.06.1892 Wilhelmus Gradus Heinen, geb. Ubbergen 20.09.1861, slager, overl. Ubbergen 20.04.1940, z.v. Willem Heinen en Hendrina Catharina Leenders.
Uit dit huwelijk: Everdina Louise Johanna, geb. Beek (Ubbergen) 03.08.1892, overl. na 1922; Antonetta Clasina, geb. Beek (Ubbergen) 21.09.1893; Wilhelmus Johannes, geb. Beek (Ubbergen) 28.05.1895, overl. na 1919; Jacoba Aleida Maria, geb. Nijmegen ca. 1899.

3.                  Maria Alphonsia Lelieveld, geb. Ubbergen 18.05.1869, overl. Ubbergen 21.04.1936, tr. Ubbergen 16.05.1889 Hendrikus Merkus, geb. Ubbergen 17.06.1855, arbeider (1891,1900), polderopzichter (1905), waardsman (1907,1919), overl. Ubbergen 11.07.1923, z.v. Jan Merkus en Davida Arts.
Uit dit huwelijk: Johannes Ludovicus, geb. Beek (Ubbergen) 16.02.1890, overl. na 1918; Johanna Wilhelmina Davida, geb. Beek (Ubbergen) 12.09.1891, overl. na 1915; Maria Louisa, geb. Ubbergen 15.10.1893, overl. Nijmegen 06.07.1937; Theodora Gerarda, geb. Beek (Ubbergen) 14.12.1894, overl. Beek (Ubbergen) 24.05.1895; Theodorus Gerardus, geb. Beek (Ubbergen) 10.04.1896, overl. Beek (Ubbergen) 19.10.1898; Antonetta Johanna, geb. Beek (Ubbergen) 05.12.1897, overl. na 1919; Bertha Everdina, geb. Beek (Ubbergen) 08.03.1899, overl. Beek (Ubbergen) 02.05.1900; Wilhelmina Hendrika, geb. Beek (Ubbergen) 16.03.1900; Ludovicus Hendrikus, geb. Beek (Ubbergen) 27.05.1905; Everdina Johanna, geb. Beek (Ubbergen) 11.03.1907, overl. Beek (Ubbergen) 04.05.1907; Everdina Gerarda Josephina, geb. Beek (Ubbergen) 03.03.1911; Adriana Johanna, geb. ca. 1915, overl. Ubbergen 03.06.1960.

4.                  Antonetta Petronella Lelieveld, geb. Ubbergen 28.08.1870, overl. Nijmegen 28.01.1914, tr. Ubbergen 01.05.1894 Johannes Antonius Bernards, geb. Oeffelt 21.05.1870, bakker, overl. Groesbeek 31.07.1943, z.v. Johannes Antonius Bernards en Wilhelmina Coelen.
Uit dit huwelijk: Johanna Wilhelmina Josephina, geb. Nijmegen 28.03.1895; Johannes Lodovicus Josephus, geb. Nijmegen 13.03.1896, overl. Nijmegen 10.06.1897; Regina Wilhelmina Henrica, geb. Hatert (Nijmegen) 01.04.1897, overl. Nijmegen 25.08.1897; Lodevicus Johannes Gerardus, geb. Hatert (Nijmegen) 28.05.1898; Johannes Antonius Henricus, geb. Hatert (Nijmegen) 23.07.1900; Wilhelmina Geertruida Maria, geb. Nijmegen 08.10.1902; Theodora Antonetta Ludovica, geb. Hatert (Nijmegen) 25.08.1904, overl. Nijmegen 05.04.1916; Antonetta Theodora Maria, geb. Hatert (Nijmegen) 30.10.1905; Margaretha Antonia Hermina, geb. Nijmegen 06.08.1907; Josephus Gerardus Wilhelmus, geb. Nijmegen 19.03.1909; Gerardus Martinus Andreas, geb. Nijmegen 3011.1910, overl. Nijmegen 20.07.1945; levenloze dochter, Nijmegen 28.01.1914.

5.                  Adriana Lelieveld, geb. Ubbergen 09.02.1872, overl. Nijmegen 20.05.1947, tr. Ubbergen 16.07.1895 Johannes Aloijsius van Tienen, geb. Elst 14.01.1869, bakker (1895,1912), handelsagent (1939), overl. Nijmegen 18.05.1944, z.v. Christoffel van Tienen en Janna Maria van der Bruggen.
Uit dit huwelijk: Johannes Lodevicus, geb. Nijmegen 01.09.1896; Christina Hendrika Johanna, geb. Nijmegen 01.09.1897, overl. Nijmegen 17.09.1897; Maria Johanna, geb. Nijmegen 08.09.1898; Johanna Christina, geb. Nijmegen 04.03.1900; Christiaan Philippus Jacobus, geb. Nijmegen 01.05.1901; levenloze zoon, Nijmegen 07.12.1902; Bernardus Franciscus Antonius, geb. Nijmegen 17.02.1908, overl. Nijmegen 19.02.1950; Everdina Hendrika, geb. Nijmegen 12.01.1911; Hendrikus Aloijsius, geb. Nijmegen 12.07.1912.

6.                  Gerardus Johannes Lelieveld, geb. Ubbergen 08.05.1874; volgt V.a2.

 

Noten: |a| vader bruidegom ook Johannes Leijliveld (huw.akte Ubbergen 1838 no.5); |b| overledene Maria Johanna (overl.akte Ubbergen 1919 no.24).

 


 

V.a. Everardus Leliveld, z.v. IV.a, geb. Ubbergen 18.05.1866, koetsier, chauffeur (1929), overl. Bussum 26.05.1949, tr. voor 1896/1897 Antoinetta Berhardina Egerding, geb. Kleve ca. 1872, overl. Ankeveen 28.09.1941, d.v. Carl August Egerding en Berhardina Splithoff.

Uit dit huwelijk:

1.                  Heinrich Ludwig Bernhard Leliveld, geb. ca. 1896/1897, sergeant bij de Politietroepen (1927), wisselloper (1929), overl. Nijmegen 24.09.1965, tr. 1e voor 1927 Bernhardine Wilhelmina Friederika Moelders, geb. Dortmund ca. 1884, overl. Nijmegen 17.10.1927|a|, d.v. Friedrich Moelders en Anna Margaretha Henriette Koether; tr. 2e tussen 1927 en 1965 Jacoba Johanna Elbers, geb. Driel 24.06.1897, overl. Beek-Ubbergen 05.02.1990, crem. Nijmegen 08.02.1990, d.v. Wouter Elbers, arbeider, en Anna Catharina Kersten.
     BWFM tr. 1e Friedrich Verheijen, overl. voor 1927.
    
JJE tr. 1e Elst 01.10.1918 Wilhelmus Hendrikus Hendriks, geb. Beek (Ubbergen) 10.09.1875, schilder (1906), winkelier (1918,1927), overl. Beek (Ubbergen) 07.08.1927, z.v. Hendrikus Hendriks, huisschilder, en Petronella Angeneijdt.
     WHH tr. 1e Amsterdam 23.05.1906 Willemina Jacoba Verhoef, geb. Amsterdam ca. 1878, overl. Ubbergen 20.02.1916, d.v. Johannes Verhoef en Neeltje Roos.

2.                  Johanne Maria Wilhelmina Leliveld, geb. Wald (D) ca. 1900, tr. Bussum 07.03.1923 Dirk Rebel, geb. Bussum 11.03.1898, schilder (1923), z.v. Bessel Rebel (ca.1874-) en Marretje Schipper.

3.                  Ludwig Heinrich Leliveld, geb. Wald (D) ca. 1904, bleker (1925), overl. voor 1991, tr. Ubbergen 18.09.1929|b| Maria Antonia Steins, geb. Hatert (Nijmegen) 19.04.1904, overl. Nijmegen 19.06.1991, begr. Berg en Dal 22.06.1991, z.v. Josephus David Steins, metselaar, en Maria Peters.
Uit dit huwelijk (klein)kind(eren).

 

Noten: |a| ook overl.akte Ubbergen 1927 no.48; |b| de bruidegom en zijn vader tekenen met Lelieveld, vader v/d bruidegom Eberhard, moeder v/d bruidegom Antonetta Bernhardine (huw.akte Ubbergen 1929 no.38).

 


 

V.a2. Gerardus Johannes Lelieveld, z.v. IV.a, geb. Ubbergen 08.05.1874, koetsier (1902,1904), overl. Nijmegen 29.09.1937, tr. Nijmegen 09.04.1902 Geertruida van Dijk, geb. Nijmegen 26.02.1874, overl. Nijmegen 20.09.1940, d.v. Alexander van Dijk en Geertrui van de Kamp.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertruida Aloijsia Johanna Lelieveld, geb. Ubbergen 29.10.1904, tr. voor 1927 Franciscus Wilhelmus Wolffers.
Uit dit huwelijk: Geertruida Wilhelmina Wolffers, geb. Nijmegen ca. 1927, overl. Nijmegen 22.02.1944.

 


 

IV.b.  Hendrikus Lelieveld, z.v. III.a, geb. Groesbeek 01.04.1840, gegageerd werkman 1e kl. (sergeant-majoor) van het leger in Nederl.Indië (1882), smidsbaas bij de “Werken tot behoud en verbetering van het vaarwater in den noordelijken ingang van straat Madoera (westgat van Soerabaja)” van de Bataviasche Havenwerken (benoemd 10.06.1882) (vermeld tot 1885), woont Sidajoe (Soerabaja, NOI) (1883,1885|c|), overl. Delft 27.10.1889, tr. Delft 25.08.1875 Johanna van der Gaag, geb. Delft 12.10.1843, overl. Delft 08.01.1927, d.v. Leendert van der Gaag en Maria van der Laan.

Uit dit huwelijk:

1.                  Willemina Theodora Lelieveld, geb. Delft 20.07.1876, overl. Delft 31.08.1926, tr. Delft 10.02.1904 Cornelis Martinus Houtepen, geb. Delft 11.09.1879, behanger en stoffeerder (1928), overl. Delft 22.02.1949, z.v. Lambertus Houtepen en Anna Carolina Maria Kerklaan.
Uit dit huwelijk: Anna Carolina Maria Petronella, geb. Delft 11.04.1905; Johanna Hendrika Helena, geb. Delft 06.03.1907; Huberta Johanna, geb. Delft 27.04.1909, overl. na 1934; Hendrica Johanna, geb. Delft 02.10.1910; Cornelis Martinus, geb. Delft 15.08.1912, overl. Delft 05.06.1961; Leonardus Johannes Hendricus Marie, geb. Delft 25.12.1913.
     CMH tr. 2e Zaandam 08.08.1928 Sophia Brussel, geb. Zaandam ca. 1882, d.v. Jan Brussel en Catharina van Sante.
     SB tr. 1e Zaandam 26.10.1902 Adrianus Bernardus Smit, geb. Zaandam ca. 1882, overl. Zaandam 17.12.1924, z.v. Casper Smit en Jacoba Ros.

2.                  Leonardus Johannes Lelieveld, geb. Delft 21.12.1877; volgt V.b.

3.                  Johanna Maria Lelieveld, geb. Delft 21.11.1879, overl. Delft 05.05.1944.

4.                  Wilhelmina Marie Lelieveld, geb. Delft 29.12.1881|a|, overl. Sidajoe (Res. Soerabaja) 01.01.1884|d|.

5.                  Maria Wilhelmina Hendrika Lelieveld, geb. Delft 29.12.1881|b| (tweeling), overl. Hillegersberg (Rotterdam) 10.12.1955, begr. Delft 14.12.1955, tr. Delft 26.01.1915 Franciscus Joannes Michael van de Seijp, geb. Delft 09.09.1874, overl. Delft 07.03.1952, z.v. Mattheus Leonardus Polycarfus van de Seijp en Helena Catharina Maassen.
Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

6.                  Theodorus Cornelis Lelieveld, geb. Oedjoeng Kapala (NOI) 02.09.1883; volgt V.c.

 

Noten: |a| akte no.992; |b| akte no. 993; |c| de vermeldingen in de Naamlijst 1885 zijn een kopie van het voorgaande jaar blijkens een voetnoot dat ‘geen opgave ontvangen (10 november 1884)’ is (Naamlijst 1885, p.101); |d| RA 1885 p.292 & RA 1886 p.358.

 


 

V.b.  Leonardus Johannes Lelieveld, z.v. IV.b, geb. Delft 21.12.1877, smid, overl. Delft 06.03.1947, tr. Delft 17.05.1905 Alida Maria Verburg, geb. Pijnacker 22.03.1879, overl. Delft 26.06.1956, d.v. Jacobus Verburg en Maria de Wit.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Theodora Lelieveld, geb. Delft 09.07.1906.

2.                  Maria Jacoba Lelieveld, geb. Delft 09.06.1908, overl. Delft 27.10.1918.

3.                  Hendrika Wilhelmina Lelieveld, geb. Delft 29.10.1909.

4.                  Jacoba Johanna Lelieveld, geb. Delft 24.03.1911, overl. Eelde 15.07.2004.

5.                  Hendricus Cornelis Lelieveld, geb. Delft 23.04.1912, overl. 27.06.1979.

6.                  Leonardus Johannes Lelieveld, geb. Delft 03.04.1914.

7.                  Cornelia Jacoba Lelieveld, geb. Delft 19.12.1915.

8.                  Johannes Lelieveld, geb. Delft 12.01.1918, overl. Delft 14.11.1918.

9.                  Maria Jacoba Henrica Lelieveld, Rietje, geb. Delft 17.06.1920, overl. Sint-Oedenrode 26.10.1968, tr. Andreas Nicolaas Maria Koeleman, André, geb. Delft 23.05.1921, overl. Nijmegen 04.06.1997, crem. Dieren 09.06.1997, bijgezet Opijnen (Alg.Bpl.).

10.              Alida Maria Anthonia Lelieveld, geb. Delft 13.03.1923, overl. 01.04.2012, crem. Rijswijk, tr. voor 1959 Andries Adrianus Ouwendijk, geb. Delft 29.05.1916, procuratiehouder (1959), voorzitter werkgeversorganisatie, overl. Delft 24.03.1986, crem. Rijswijk (Eikelenburg) 27.03.1986, z.v. Jacobus Adrianus Ouwendijk, werkman, en Bertha Maria Johanna Valkenburg.
Uit dit huwelijk kinderen, waaronder: levenloos kind, Delft 16.07.1959.

 


 

V.c.  Theodorus Cornelis Lelieveld, z.v. IV.b, geb. Oedjoeng Kapala (NOI) 02.09.1883|d||e|, sigarenmaker (1910,1914), sigarenfabrikant (1931), overl. Delft 21.08.1960, begr. Delft 25.08.1960, tr. 1e Delft 11.08.1909 Elisabeth Catharina Peereboom, geb. Delft 24.12.1887, overl. Delft 30.09.1927, d.v. Cornelis Hendricus Peereboom en Anna Meijster; tr. 2e Delft 13.05.1931 Afra Margaretha Spuiman, geb. Alkmaar 14.01.1887 (akte), overl. Delft 05.08.1937, d.v. Theodorus Spuiman en Maria Alida Borst (1858-).

Uit het huwelijk Lelieveld-Peereboom:

1.                  Johanna Helena Maria Lelieveld, geb. Hof van Delft 01.10.1910, overl. 02.08.1999, begr. Delft (Bpl. Iepenhof), tr. Delft 15.04.1931 Johan Heinrich de Wit, geb. Delft 03.10.1910, overl. 10.04.1976, begr. Delft (Bpl. Iepenhof), z.v. Johannes Cornelis de Wit en Henrica Johanna Wollendorf.

2.                  Anna Elisabeth Lelieveld, geb. Hof van Delft 11.07.1914, overl. Delft 10.04.1924.

3.                  Elisabeth Theodora Lelieveld, geb. Hof van Delft ca. 1919, tr. Delft 19.12.1941 Johannes Petrus Koeners, geb. Hof van Delft 01.12.1913, z.v. Petrus Adrianus Hendricus Maria Koeners, klerenbleker, en Petronella Wilhelmina Geertruida Rademaker.

 

Noten: |d| huw.akte Delft 1909 no.144 (Digitale Stamboom Delft); |e| Oedjoeng was de marinewerf van Soerabaja.

 


 

IV.c. Antonius Lelieveld, Anton, z.v. III.a, geb. Groesbeek 28.02.1842, arbeider, overl. Nederasselt (Overasselt) 27.07.1907, tr. 1e Overasselt 06.05.1868|a| Ardina Kersten Peters van den Brunkum, ook Ardina Kersten, geb. Overasselt 15.11.1838, dienstmeid (1868), overl. Overasselt 17.07.1871|b|, d.v. Martinus Kersten Peters van den Brunkum en Johanna Martens; tr. 2e Overasselt 25.07.1872|c| Petronella Bergmans, geb. Mill 22.08.1840, dienstmeid (1872), overl. Nederasselt (Overasselt) 06.08.1907, d.v. Lindert Bergmans en Megchelina Willems.

Uit het huwelijk Lelieveld-Kersten:

1.                  Wilhelmina Lelieveld, geb. Overasselt 09.03.1869, dienstmeid (1895), arbeidster (1896,1902), overl. Keent (Overasselt) 05.05.1933, tr. Balgoij 08.08.1895 Antoon Wiebe, geb. Keent (Balgoij) ca. 1851, postbode (1895,1902,1908), landbouwer (1921), gepens. postbode (1924), overl. Grave 01.11.1936|d|, z.v. Karel Hendrik Wiebe en Catharina Smits.
Uit dit huwelijk: Johan Karel Hendrik, geb. Keent (Balgoij) 11.06.1896; Antonius Hendrikus, geb. Keent (Balgoij) 20.12.1897, overl. na 1917; Frans Theodoor, geb. Keent (Balgoij) 03.06.1899, overl. na 1921; Ardina Catharina Johanna, geb. Keent (Balgoij) 10.08.1901, overl. Nijmegen 01.11.1927; levenloze dochter, Keent (Balgoij) 31.12.1902; Catharina Maria, geb. Keent (Balgoij) 10.12.1903; Willem Frederik Karel, geb. Keent (Balgoij) 19.04.1907; Hendrikus Wilhelmus, geb. Keent (Balgoij) 17.10.1910, overl. Nederasselt (Overasselt) 13.09.1924.

2.                  Johanna Lelieveld, geb. Overasselt 09.11.1870, dienstbode (1903), overl. Ubbergen 21.09.1944|h||i|, tr. Ubbergen 12.05.1903 Wilhelmus Marinus Creemers, geb. Ubbergen 16.07.1875, bleeker (1903,1907), bleekersbaas (1908), waschbleeker (1944), overl. Ubbergen 21.09.1944|g|, z.v. Matthijs Creemers en Hendrina Braam.
Uit dit huwelijk: Mathijs Antonius, geb. Beek (Ubbergen) 26.06.1907, overl. Beek (Ubbergen) 04.07.1908; Matthijs Antonius, geb. Beek (Ubbergen) 16.01.1909, overl. na 1944; Antonius Johannes, geb. Beek (Ubbergen) 21.12.1911.

Uit het huwelijk Lelieveld-Bergmans:

3.                  Theodorus Lelieveld, geb. Overasselt 1873; volgt V.d.

4.                  Helena Lelieveld, geb. Nederasselt (Overasselt) 12.04.1875.
= w.s. Helena Lelyveld, geb. ca. 1875, overl. Aerdenhout 14.04.1964.

5.                  Mechelina Lelieveld, geb. ca. 1875, overl. Nederasselt (Overasselt) 28.10.1876.

6.                  Mechelina Lelieveld, geb. Nederasselt (Overasselt) 27.11.1876, overl. Heerlen 20.09.1959, tr. Overasselt 24.09.1901 Johannes Damen, geb. Overasselt 05.02.1876, arbeider (1901), mijnwerker, overl. Venray 18.10.1952|e|, z.v. Lambertus Damen en Jacoba Dromers.
Uit dit huwelijk: Catharina, geb. Bockum 16.12.1902, overl. na 1925; Petronella, geb. Lank ca. 1907, overl. na 1934; Johan, geb. ca. 1913; overl. Kerkrade 27.01.1915; Maria, geb. Kerkrade ca. 1914, overl. Kerkrade 21.10.1967; Martinus, geb. xx.08.1916, overl. Kerkrade 15.05.1917; Geertruda, geb. xx.12.1917, overl. Kerkrade 10.11.1918; Antoon, geb. xx.07.1919, overl. Kerkrade 10.08.1919.
en voorts w.s. Helena Dahmen, geb. Ilverich(D) ca. 1909, tr. ’s-Gravenhage 17.07.1929 Cornelis Marinus Lelieveld.

7.                  Lambertus Lelieveld, geb. Nederasselt (Overasselt) 26.09.1878.

8.                  Leonardus Theodorus Lelieveld, geb. Nederasselt (Overasselt) 15.11.1880, overl. Nederasselt (Overasselt) 05.06.1881.

9.                  Gertruda Lelieveld, geb. Nederasselt (Overasselt) 23.02.1883, landbouwarbeidster (1908), overl. Vught 02.10.1917|f|, tr. 1e Overasselt 18.01.1901 Petrus Gerrits, geb. Wijchen ca. 1872, arbeider (1901,1903), overl. Overasselt 02.11.1903, z.v. Willem Gerrits en Francina Hermsen; tr. 2e Overasselt 08.05.1906 Albertus van Bergen, geb. Nederasselt (Overasselt) 24.03.1880, sigarenmaker, overl. na 1943, z.v. Jan van Bergen en Allegonda van Oss.
Uit het huwelijk Van Bergen-Lelieveld: Johannes, geb. Wijchen 23.03.1907; Antonius, geb. Balgoij 19.05.1908; Allegonda Petronella, geb. Balgoij 16.08.1909; Hendrikus, geb. Hees (Nijmegen) 02.08.1911, overl. Cuijk en Sint Agatha 06.05.1943; Theodorus, geb. Cuijk 29.01.1913; Petronella, geb. Cuijk 02.12.1915.

 

Noten: |a| moeder bruidegom Willemina Spanjars (huw.akte Overasselt 1868 no.7); |b| overledene Ardina Kersten (overl.akte Overasselt 1871 no.30); |c| moeder bruidegom Willemina Spanjaards (huw.akte Overasselt 1872 no.11); |d| ook overl.akte Overasselt 1936 no.26; |e| e.v. Mechellina Lelieveld (overl.akte Venray 1952 no.174); |f| ook overl.akte Cuijk en St.Agatha; |g| akte no.87; |h| akte no.88 (beide overleden ‘ten acht ure’, geen doodsoorzaak vermeld, aangifte door zoon Mathijs Antonius); |i| beiden vermeld als ‘slachtoffer van de oorlog’ in het register van de Oorlogsgravenstichting.

 


 

V.d. Theodorus Lelieveld, z.v. IV.c, geb. Nederasselt (Overasselt) 19.05.1873, overl. Nijmegen 24.11.1942.

- - - - -

Theodorus Lelieveld, monteur (1924), tr. voor 1902 Wilhelmine Pikatz, geb. Ortelsburg|a| ca. 1871, overl. Nijmegen 19.06.1941, d.v. Christian Pikatz en Wilhelmine Piechotka.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petronella Wilhelmine Lelieveld, geb. Krefeld-Bockum ca. 1902, overl. na 1961, tr. Oss 15.11.1924 Johannes Adrianus Beekink, geb. ’s-Gravenhage 06.03.1894, machinist, overl. Oss 19.12.1961, z.v. Christiaan Beekink en Maartje Voogd.

2.                  Caroline Lelieveld, geb. Nijmegen xx.08.1917, overl. Nijmegen 21.05.1918.

 

Noten: |a| destijds in Ostpreußen, nu Szczytno (Polen).

 


 

IV.d.  Theodorus Lelieveld, z.v. III.a, geb. Groesbeek 03.11.1845, werkman, tr. 1e Delft 16.05.1877 Johanna Mechelina Leeuwenstein, geb. Delft 07.07.1844, overl. (kraambed) Delft 14.02.1882, d.v. Reinier Leeuwenstein (1812-1884) en Mechelina Smits (1800-1884)|a|; tr. 2e Delft 16.08.1882 Cornelia Agatha Beusker, geb. Delft 08.10.1854, overl. Rosmalen 09.01.1918, d.v. Johannes Hermanus Beusker en Eva Hersbach.

Uit het huwelijk Lelieveld-Leeuwenstein:

1.                  levenloze dochter, Delft 30.01.1882.

Uit het huwelijk Lelieveld-Beusker:

2.                  Willemina Johanna Lelieveld, geb. Delft 23.03.1883, overl. Weert 13.09.1958, tr. Amsterdam 15.01.1919 Adrianus van Galen, geb. Steenwijkerwold 06.04.1867, huisschilder, overl. Eindhoven 21.11.1956, z.v. Hendrik van Galen en Francina van der Huizen.
    
AvG tr. 1e Steenwijk 04.12.1889 Louisa Maria Scholten, geb. Steenwijk 06.10.1869, overl. tussen 1889 en 1903, d.v. Antoon Scholten, kleermaker, en Geesje de Vries; tr. 2e Amsterdam 22.04.1903 Elisabeth Evers, geb. Edam ca. 1868, overl. tussen 1903 en 1919, d.v. Everhardus Evers en Antje Knip.

3.                  Everdina Maria Lelieveld, geb. Delft 30.08.1884, overl. Noordwijk 23.08.1939, tr. Amsterdam 12.08.1908 Leo Cornelis Petrus Sanders, geb. Amsterdam 03.01.1879, werkman bij de gemeentelijke gasfabriek (1908), overl. na 1939, z.v. Petrus Johannes Anders en Johanna Elisabeth Kamp.

4.                  Anna Hendrika Lelieveld, geb. Delft 10.07.1886, overl. Zeist 23.03.1953|d|, tr. 1e Amsterdam 12.06.1913 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 14.05.1920, ingeschr. Amsterdam 04.10.1920) Johan van Duijn, geb. Haarlem 01.02.1891, ketelmaker (1913), z.v. Hendrik van Duijn, werkman, en Maria Gerardina van der Lee; tr. 2e Amsterdam 17.11.1926 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Amsterdam 31.10.1932, ingeschr. 12.06.1933) Bastiaan Adrianus van Beek, geb. Breda 23.01.1888, sigarenmaker, z.v. Cornelis van Beek en Cornelia Roelen.
Kind van Anna (erkend bij het huwelijk in 1926).

5.                  levenloze zoon, Delft 15.03.1888.

6.                  levenloze zoon, Delft 14.08.1889.

7.                  Hendricus Johannes Lelieveld, geb. Delft 15.04.1891, overl. Delft 28.11.1892.

8.                  Anthonia Hendrika Lelieveld, geb. Delft 07.09.1893, overl. Amsterdam 1969|e|, tr. Amsterdam 08.10.1914 Ernst Fredrik August Schut, geb. ’s-Gravenhage 29.03.1890, gérant (1914), empl. Paketv. te Soerabaja (1919,1920), empl. Paketv. te Pontianak (1927), empl. Paketv. te Palima (1930), overl. tussen 1942 en 1969, z.v. Ernst Fredrik August Schut en Cornelia Maria Melis (ca.1858-1942).

9.                  Theodora Johanna Lelieveld, geb. Delft 13.01.1896, overl. Rotterdam 25.05.1963|c|, tr. Amsterdam 22.03.1917 Johan Christoffel van Dam, geb. Schiedam 18.06.1891, onderbaas bij een stoomvaartmaatschappij (1917), overl. Rotterdam 02.08.1960, z.v. Jacob van Dam (1865-) en Johanna Meijer (1868-).
Uit dit huwelijk: Jacob, geb. Amsterdam ca. 1916, overl. Rheydt 22.04.1946|b|.

 

Noten: |a| Zuidhollandse Stam- en Naamreeksen (Ons Voorgeslacht 1986), p.138; |b| overl.akte Rotterdam 1946 no.524; |c| per abuis moeder Beusken (overl.akte Rotterdam 1963 fol.a2-191v no.1563); |d| ook overl.akte Utrecht 1953 no.775; |e| Het Parool 19.06.1969.

 


 

II.c.  Antonius Leliveld, Antoon/Toon, z.v. I, ged. Oud-Zevenaar 03.03.1779, voerman (1817), daghuurder (1822), voerman (1828), voermansknecht (1843), overl. Arnhem 27.12.1843, tr. Arnhem 11.12.1817|b| Berendina ter Steeg, Dina, geb. Arnhem ca. 1790, overl. tussen 1843 en 1878, d.v. Arnoldus Tersteeg (1765-1835) en Bernardina Zweekhorst (1761-1827).

Uit dit huwelijk:

1.                  Susanna Henrietta Lelivelt, geb. ca. 1820, overl. Arnhem 08.04.1822.

2.                  Joannes Ludovicus Leliveld, geb. Arnhem 1822; volgt III.b.

3.                  Susanna Henrietta Lelyveld, geb. Arnhem 01.04.1825, overl. Zwolle 09.12.1909, tr. 1e Utrecht 16.11.1853|a| Warrentje Harm Tiepen, geb. Amsterdam ca. 1822, overl. Delft 23.06.1871, z.v. Harm Warrentjes Tiepen en Catharina Jacomina de Brouw; tr. 2e Leiden 29.05.1878 Daniël Cornelis Bernardus Jacobus Gamelkoorn, geb. Arnhem 06.07.1833, tabaksverkoper (1861), winkelier (1867), bediende (1878), overl. ’s-Gravenhage 06.01.1897, z.v. Jan Derk Gamelkoorn (ca.1802-1871), steenhouwer, en Johanna Aurelia Cornelia Bacot (ca.1812-1898).
     DCBJG tr. 1e s’-Gravenhage 03.04.1861 Johanna Maria Wendelina Hentzepeter, geb. ’s-Gravenhage ca. 1827, winkelierster (1861), overl. ’s-Gravenhage 12.07.1867, d.v. Hendrik Hentzepeter en Wendelina Alderkamp.

4.                  Berendina Theodora Lelijveld, geb. Arnhem 08.09.1828, overl. Amsterdam 05.05.1902, tr. Utrecht 02.05.1855 Wilhelmus Leonardus Arnoldus van Galen, geb. Bunnik 11.08.1831, overl. Utrecht 06.04.1868, z.v. Wilhelmus van Galen en Theodora Pastors.
Uit dit huwelijk: Leonardus Arnoldus, geb. Utrecht 25.01.1856, overl. na 1884; Theodorus Johannes, geb. Utrecht 19.10.1858; Barendina Dorothea, geb. Utrecht 05.04.1861, overl. Utrecht 30.11.1864; Jilles Barnardus, geb. Utrecht 07.11.1863, overl. Utrecht 16.12.1863; Hermanus Wilhelmus, geb. Utrecht 20.01.1866, overl. Utrecht 25.06.1866; levenloze zoon, Utrecht 22.10.1867.

 

Noten: |a| ouders Anthonie Lelyveld en Berendina Tersteeg (huw.akte Utrecht 1853 no.411); |b| Antonius Lelivelt en Bernardina Tersteeg; moeder bruidegom Gudala Staerings (huw.akte Arnhem 1817 no.54).

 


 

III.b. Joannes Ludovicus Lelieveld, z.v. II.c, geb. Arnhem 31.05.1822, letterzetter (1849,1894), boekdrukker (1895), overl. Zwolle 06.05.1895, tr. Stad Almelo 10.05.1848 Joanna Boosveld, geb. Stad Almelo 01.01.1825, overl. Zwolle 24.04.1890, d.v. Johannes Arnoldus Boosveld en Johanna Nabers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Antonia Arnolda Lelieveld, geb. Stad Almelo 09.09.1849, overl. Stad Almelo 12.09.1856.

2.                  Johanna Berendina Lelieveld, geb. Stad Almelo 30.03.1851, overl. Stad Almelo 13.08.1856|a|.

3.                  Johannes Arnoldus Lelieveld, geb. Stad Almelo 1853; volgt IV.e.

4.                  Ægidius Franciscus Lelieveld, geb. Stad Almelo 1855; volgt IV.f.

5.                  Antonius Joannes Lelieveld, geb. Stad Almelo 1857; volgt IV.g.

6.                  Susanna Berendina Lelieveld, geb. Stad Almelo 15.12.1860, overl. Stad Almelo 27.12.1860.

7.                  Harm Bernardus Lelieveld, geb. Ambt Almelo 25.12.1863, overl. Ambt Almelo 09.04.1868.

8.                  Bernardus Wernerus Hermanus Lelieveld, geb. Ambt Almelo 09.04.1869, overl. Ambt Almelo 31.12.1870.

 

Noten: |a| Lelijvelt (overl.akte Stad Almelo 1856 no.83).

 


 

IV.e. Johannes Arnoldus Lelieveld, z.v. III.b, geb. Stad Almelo 02.03.1853, koekbakkersknecht te Gouda (1871), banketbakker (1880,1905), overl. Hilversum 05.09.1904, tr. Hilversum 05.05.1880 Geertruida Hermeler, geb. Hilversum 07.10.1856, overl. Hilversum 01.03.1934, begr. Hilversum (RK Bpl. Boschdrift) 05.03.1934, d.v. Joan Bernard Joseph Hermeler en Elisabeth Gielen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Ludovicus Lelieveld, geb. Hilversum 20.02.1881; volgt V.e.

2.                  Elisabeth Johanna Lelieveld, geb. Hilversum 29.01.1882, overl. Hilversum 25.02.1882.

3.                  Joanna Elisabeth Lelieveld, geb. Hilversum 23.03.1883, overl. Hilversum 19.06.1931, begr. Hilversum (RK Bpl. Boschdrift) 23.06.1931.

4.                  Bernardus Joannes Josephus Lelieveld, geb. Hilversum 11.04.1884, overl. Hilversum 18.08.1888.

5.                  Franciscus Egidius Lelieveld, geb. Hilversum 1885; volgt V.f.

6.                  Elisabeth Maria Lelieveld, geb. Hilversum 27.10.1886, overl. Hilversum 13.06.1963.

7.                  Antonius Johannes Lelieveld, geb. Hilversum 13.02.1888, overl. Hilversum 16.09.1888.

8.                  Henriette Johanna Lelieveld, geb. Hilversum 11.09.1889, overl. Hilversum 23.11.1889.

9.                  Henriette Johanna Lelieveld, geb. Hilversum 19.10.1890, overl. Hilversum 21.12.1890.

10.              Bernardus Antonius Lelieveld, geb. Hilversum 1892; volgt V.g.

11.              w.s. M.C. Lelieveld.

 


 

V.e. Johannes Ludovicus Lelieveld, z.v. IV.e, geb. Hilversum 20.02.1881, banketbakker (1905,1906), werkman (1911), overl. Amsterdam 20.12.1925, tr. Arnhem 18.07.1905 Maria Elisabeth Kramps, geb. Harlingen 02.09.1877, overl. na 1941, d.v. Gradus Wilhelmus Kramps en Siebranda Slager.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus Arnoldus Eerardus Lelieveld, geb. ’s-Gravenhage 07.06.1906, bouwkundig opzichter, verloofd Amsterdam/Baarn 1939|b|, tr. Baarn 02.01.1941 Euphemia Johanna Helena Egtberts, Mia, geb. Baarn 16.01.1914, d.v. Nicolaas Johannes Egtbers, kapper, en Elisabeth Susanna Klasen.

2.                  Geertruida Sijbranda Anna Lelieveld, geb. ’s-Gravenhage 24.08.1907, winkeljuffrouw, overl. Amsterdam 25.06.1987, otr. Amsterdam 15.10.1940|a|, tr. Amsterdam 30.10.1940 Coenradus Jacobus Boomars, geb. Amsterdam 11.11.1909, grondwerker, koopman, timmerman, overl. Amsterdam 24.02.1977, z.v. Jacob Boomars en Agatha Alida van den Bosch.

3.                  Elisabeth Sijbranda Maria Lelieveld, geb. Amsterdam 09.01.1911.

 

Noten: |a| De Tijd 16.10.1940; |b| Het Vaderland 26.05.1939 (familieberichten uit verschillende bladen).

 


 

V.f. Franciscus Egidius Lelieveld, z.v. IV.e, geb. Hilversum 07.09.1885, bakker (1908), machinist ijsfabriek (1914), overl. ‘s-Hertogenbosch 24.03.1941, tr. 1e Beverwijk 27.04.1908 Arnoldina Wilhelmina Brekelmans, D., geb. Muiden 26.10.1877, overl. Waalwijk 01.01.1937, d.v. Johannes Arnoldus Brekelmans en Berendina Hermsen; tr. 2e Utrecht 26.08.1937 Theresia Maria Stolze, Maria, geb. Utrecht 20.02.1885, overl. Utrecht 30.11.1954, d.v. Joseph Friedrich Stolze en Elisabeth Bruijnel.

FEL en AWB wonen Beverwijk, Amsterdam, Zeist (tot 23.02.1914), Alphen (tot 21.09.1918), Waalwijk.

Uit het huwelijk Lelieveld-Brekelmans:

1.                  Berendina Geertruida Lelieveld, geb. Beverwijk 26.04.1909, tr. Waalwijk 16.01.1936 Theodorus Johannes Petrus Bisselink, geb. Loon op Zand 30.09.1914, overl. Loon op Zand 14.01.1952, z.v. Petrus Bernardus Bisselink en Johanna Wilhelmina Kleinpenning.

2.                  Johanna Arnolda Lelieveld, geb. Amsterdam 29.09.1910.
= w.s.  J.A. Lelieveld, geb. 1910, overl. Rotterdam xx.04.1977, tr. voor 1970 Adrianus Hendricus Jutte, geb. Rotterdam 07.09.1909, overl. Rotterdam xx.02.1970, z.v. Bartholomeus Hendrikus Jutte en Hendrika Happel.

3.                  Johannes Arnoldus Lelieveld, geb. Zeist 15.10.1912, overl. Zeist 15.09.1913.

4.                  Johannes Arnoldus Lelieveld, geb. Alphen aan den Rijn 1914; volgt VI.a.

5.                  Hendrika Elisabeth Lelieveld, geb. Alphen 19.10.1917, tr. Tilburg 13.09.1939 Martinus Wilhelmus Joannes Broers, geb. Tilburg 17.07.1914, gevangene in Vught en Sachsenhausen, overl. Concentratiekamp Neuengamme (Duitsland) 24.04.1945|a|, z.v. Franciscus Cornelius Broers en Maria Adriana Spijkers.
Uit dit huwelijk: Arnoldina Maria Theresia, geb. Maastricht ca. 1940, overl. Tilburg 12.10.194
3.

6.                  Franciscus Bernardus Lelieveld, geb. 1923; volgt VI.b.

 

Noten: |a| vermeld in gedenkboek 34 van de Oorlogsgravenstichting.

 


 

VI.a. Johannes Arnoldus Lelieveld, z.v. V.f, geb. Alphen aan den Rijn 14.06.1914, overl. Tilburg 18.11.1980, tr. voor 1954 Louisa Maria Verhoeven, geb. Tilburg 26.03.1918, overl. Tilburg 28.08.2014, d.v. Alphonsus Johannes Verhoeven en Anna Gertruda Josephina Popelier.|a|

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  levenloos kind, Tilburg 12.12.1954.

 

Noten: |a| Stamboom Fouchier.

 


 

VI.b. Franciscus Bernardus Lelieveld, Frans, z.v. V.f, geb. 27.07.1923, overl. 09.02.1995, tr. voor 1945 Mathilde Johanna Verhoeven, Tilly, geb. Tilburg 15.11.1919, overl. Tilburg 22.02.1984, d.v. Alphonsus Johannes Verhoeven en Anna Gertruda Josephina Popelier.|a|

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  levenloos kind, Tilburg 16.12.1945.

 

Noten: |a| Stamboom Fouchier.

 


 

V.g.  Bernardus Antonius Lelieveld, z.v. IV.e, geb. Hilversum 28.11.1892, banketbakker (1939), tr. Amersfoort 25.06.1918 Maria Alijda Steenbeek, geb. Amersfoort 11.04.1891, overl. na 1934, d.v. Petrus Steenbeek en Hendrika Barbara Post.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  Geertruida Elisabeth Maria Lelieveld, geb. Hilversum ca. 1921, overl. Hilversum 06.07.1922.

2.                  Geertruida Elisabeth Maria Lelieveld, geb. Hilversum ca. 1925, overl. Druten 08.07.1939|a|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Hilversum 1939 no.370.

 


 

IV.f. Ægidius Franciscus Lelieveld, z.v. III.b, geb. Stad Almelo 02.03.1855, letterzetter, overl. Zwolle 26.12.1933, tr. 1e Zwolle 01.09.1881 Maria Hendrika Lamberta Hazersloot, geb. Zwolle 22.01.1850, overl. Zwolle 27.09.1893, d.v. Cornelis Petrus Martinus Hazersloot, kleermaker, en Maria Geertruida te Linteloo; tr. 2e Zwolle 05.04.1894 Alberta Hendrika Sloot, geb. Zwolle 06.05.1861, huishoudster (1894), overl. Zwolle 24.01.1946, d.v. Gerhardus Sloot, smid, en Johanna Schuurman.

Uit het huwelijk Lelieveld-Hazersloot:

1.                  Cornelis Petrus Martinus Lelieveld, geb. Zwolle 1882; volgt V.h.

2.                  Joanna Berendina Lelieveld, geb. Zwolle 24.02.1885, overl. Zwolle 21.05.1885.

3.                  Joannes Ludovicus Theodorus Lelieveld, geb. Zwolle 1886; volgt V.i.

4.                  Joanna Maria Berendina Lelieveld, geb. Zwolle 05.12.1888.

5.                  Maria Geertruida Josephina Lelieveld, geb. Zwolle 03.03.1892, overl. Zwolle 22.04.1893.

Uit het huwelijk Lelieveld-Sloot:

6.                  Gerhardus Joannes Lelieveld, geb. Zwolle 30.12.1894, overl. Zwolle 18.02.1895.

7.                  Johanna Antonia Lelieveld, geb. Zwolle 04.02.1896, overl. Zierikzee 13.03.1985, begr. Zierikzee (R.K. Bpl.) 18.03.1985, tr. Zwolle 28.12.1921 Arnoldus Antonius Hutten, geb. Deventer ca. 1889, winkelbediende (1921), overl. Maastricht 19.04.1950, z.v. Antonius Hutten en Maria Westervoorde.

8.                  Gerhardus Joannes Hendricus Lelieveld, geb. Zwolle 14.07.1897, overl. Zwolle 12.10.1897.

9.                  Susanna Dorothea Lelieveld, geb. Zwolle 23.06.1899, overl. (kolendampvergiftiging) Zwolle 21.10.1969|a|.

10.              Christina Geertruida Maria Lelieveld, geb. Zwolle 22.05.1901, overl. Zwolle 30.05.1909.

 

Noten: |a| Zierikzeesche Nieuwsbode 24.10.1969.

 


 

V.h. Cornelis Petrus Martinus Lelieveld, z.v. IV.f, geb. Zwolle 29.12.1882, letterzetter, overl. Zwolle 08.08.1947, tr. Zwolle 29.02.1916 Johanna Berendina van den Berg, geb. Zwolle 01.04.1892, overl. Zwolle 05.08.1957, begr. Zwolle 12.08.1957, d.v. Antonij Bernardus van den Berg, arbeider, en Maria Veltjan.

Uit dit huwelijk:

1.                  Ægidius Franciscus Lelieveld, geb. Zwolle 1920; volgt VI.c.

 


 

VI.c. Ægidius Franciscus Lelieveld, z.v. V.h, geb. Zwolle 04.08.1920, tr. voor 1957 W. Rigter.

Uit dit huwelijk kind(eren).

 


 

V.i. Joannes Ludovicus Theodorus Lelieveld, z.v. IV.f, geb. Zwolle 27.10.1886, banketbakker (1910), tr. Amsterdam 10.11.1910 Anna Helena Maria Weltring, geb. Amsterdam ca. 1890, overl. Amsterdam 20.09.1954, crem. Driehuis-Westerveld, d.v. Joseph Clemens Franz Weltring en Antoinetta Geertruida Cornelia Creijghton/Creyghton.

Uit dit huwelijk:

1.                  Clementina Francisca M. Lelieveld, Clemy, geb. ca. 1916, overl. Amsterdam 28.09.1979, crem. Amsterdam (Westgaarde) 03.10.1979, otr. Amsterdam 01.05.1934, tr. Amsterdam 17.05.1934 Nico Bierenbroodspot, overl. voor 1979, z.v. Nicolaas Bierenbroodspot, timmerman, en Elisabeth Waereldsma (1869-1937).
Uit dit huwelijk dochter, geb. Amsterdam 22.12.1936|a|; dochter (tweeling).

 

Noten: |a| Het Vaderland 24.12.1936.

 


 

IV.g. Antonius Joannes Lelieveld, z.v. III.b, geb. Stad Almelo 25.07.1857, hoofdconducteur (1902), tr. Amersfoort 24.06.1885 Christina Johanna Wansink, geb. Hall (Brummen) 23.01.1860, d.v. Christiaan Wansink en Johanna Diderika Wunderink.

Kind van Christina Johanna:

1.                  Johannes Ludovicus Wansink, geb. Amersfoort 01.05.1882, overl. Amersfoort 23.07.1882.

Voorkind (erkend bij het huwelijk in 1885|a|):

2.                  Johanna Frederika Wansink, later Lelieveld, geb. Amersfoort 29.04.1883, tr. Amsterdam 22.05.1902 Hendrik Johannes van den Berg, geb. Voorburg 21.06.1879, beambte (1902), kantoorbediende (1926,1931), z.v. Philippus van den Berg en Susanna Maria Wilhelmina Uvenhoven.
Uit dit huwelijk: Bernardus Antonius Hendrikus, geb. Amsterdam ca. 1903, overl. na 1926; Antonius Johannes Josephus, geb. Amsterdam ca. 1905, overl. na 1931; Johanna Frederika Susanna Maria, geb. Amsterdam ca. 1907, overl. na 1929.

 

Noten: |a| geb.akte Amersfoort 1883 no.163.

 


terug naar het overzicht Leliveld