Familie Weijers (82)

 

(Weurt)

 

 

Deze familie stamt af van Arien Weijers en Geertrui Jansen.

 

Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, februari 2007 (laatst herzien september 2021)                                   

 


 

I. Arien Weijers, landbouwer, overl. Beuningen 02.12.1783, begr. Beuningen 07.12.1783|a|, tr. voor 1753 Geertrui Jansen, ook Gerritje Janssen, overl. Beuningen 05.06.1791, begr. Beuningen 10.06.1791|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Joannes Weijers, geb. ca. 1753; volgt II.a.

2.                  Zeeger Wijers, geb. Beuningen ca. 1754; volgt II.b.

 

Noten: |a| RBS 301 p.35; |b| RBS 301 p.41.

 


 

II.a.  Joannis Weijers, Jan, z.v. I, geb. Weurt ca. 1753, landbouwer, overl. Weurt 20.07.1818, otr. Bemmel 09.09.1791|c|, tr. Weurt (ndg) 25.09.1791|b|, tr. Hees (RK Statie) 25.09.1791|d| Aleijda Janssen, geb. Leuth ca. 1770, landbouwster, overl. Weurt (Beuningen) 14.03.1825, d.v. Nicolaas Jansen en Anna Maria Siebers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gertruij Weijers, Geertruida, ged. Neerbosch 10.08.1792, overl. Weurt (Beuningen) 06.07.1864|g|, tr. Weurt 03.04.1816 Gradus Jansen, geb. Bemmel 30.05.1788, landbouwer (1819), arbeider (1823,1829), akkerbouwer (1871), overl. Beuningen 15.10.1871, z.v. Jan Jansen en Catrina van Berck.
Uit dit huwelijk: Jan, geb. Weurt xx.12.1818; overl. Beuningen 29.05.1819; Johanna, geb. Weurt 02.07.1820; Aeijda, geb. Beuningen 12.12.1822, overl. Beuningen 12.08.1823; Aleijda, geb. Beuningen 29.09.1824; Johannes Gerardus, geb. Beuningen 18.11.1827, overl. Beuningen 22.11.1827; Jan, geb. Beuningen xx.01.1829, overl. Beuningen 05.01.1829; Reinerus, geb. Beuningen 10.06.1830|f|, overl. Megen 28.06.1898.

2.                  Anna Weijers, geb. Weurt in den Reek, ged. Neerbosch 23.11.1794, overl. Weurt (Beuningen) 24.09.1861, tr. Beuningen 23.04.1824 Paulus Daenen, ook Pouwel, geb. Beuningen 28.01.1799, arbeider, overl. Weurt (Beuningen) 02.03.1859, z.v. Joannis Daenen en Catharina Beijer.
Uit dit huwelijk: Johanna, geb. Beuningen 06.08.1824, overl. Weurt (Beuningen) 01.10.1861; Leonardus, geb. Beuningen 23.07.1827, overl. Beuningen 03.02.1839; Johannes, geb. Beuningen 08.10.1830; Antonius, geb. Weurt (Beuningen) 26.09.1833, overl. na 1861, tr. Beuningen 30.11.1861 Aleida van Eijkelen, d.v. Hermanus van Eijkelen en Antonia Weijers; Johannes Pouwel, geb. Beuningen 23.06.1836, overl. na 1867.

3.                  Adrianus Weijers, geb. Weurt 1797; volgt III.a.

4.                  Nicolaas Weijers, geb. Weurt 1800; volgt III.b.

5.                  Joanna Weijers, geb. Weurt, ged. Neerbosch 10.03.1803|j|, overl. Weurt (Beuningen) 05.08.1867, tr. Beuningen 15.01.1829 Joannes Faazen, Jan, geb. Neerbosch 09.11.1767, rentenier (1842), overl. Weurt (Beuningen) 29.03.1842, z.v. Joannes Faazen en Joanna Jansen.
     JF tr. 1e voor 1828 Wilhelmina Wouters, geb. Weurt ca. 1749, overl. Beuningen 11.08.1828, d.v. Peter Wouters en Johanna Hendriks.

6.                  Johannes Weijers, geb. Weurt 1805; volgt III.c.

7.                  Antonius Weijers, ged. Weurt 09.01.1808, overl. Beuningen 04.05.1808, begr. Beuningen 04.05.1808|e|.

8.                  Antonia Weijers, geb. Weurt 18.02.1810, overl. Beuningen 10.01.1873, tr. 1e Nijmegen 25.04.1833 Hermanus van Eijkelen, ged. Neerbosch 10.03.1810, timmerman (1833,1842), overl. Weurt (Beuningen) 25.08.1842, z.v. Joannes van Eijkelen, ‘mr.metzelaar’ (1833), en Joanna Ebben; tr. 2e Beuningen 31.10.1844 Stephanus Leijgrave, ook Leijgraaf|h| geb. Valburg 20.10.1803, voerman (1876), overl. Weurt (Beuningen) 21.11.1876|i|, z.v. Wilhelmus Leijgrave en Johanna Leenders.
Uit het huwelijk van Eijkelen-Weijers: Johannes, geb. Nijmegen 30.01.1834; Aleida, geb. Weurt (Beuningen) 08.05.1836, tr. Beuningen 30.11.1861 Antonius Daenen, z.v. Pouwel Daenen en Anna Weijers; Antonia, geb. Weurt (Beuningen) 14.04.1838, overl. na 1859; Alexander Johan Antoon, geb. Beuningen 10.01.1843, overl. Nijmegen 30.06.1905.

9.                  Wilhelmina Weijers, geb. Weurt (Beuningen) 01.12.1813, overl. Elst 29.10.1878, tr. Beuningen 14.08.1845 Willem Hendriksen, geb. Andelst 07.09.1822, tabaksplanter (1845,1856,1881,1886), overl. Elst 06.08.1886, z.v. Gradus Hendriksen en Maria Martina Gepkens.
Uit dit huwelijk: Aleida, geb. Weurt (Beuningen) 21.10.1846, overl. Arnhem 23.03.1915; Maria Martina, geb. Weurt (Beuningen) 07.02.1849, overl. Weurt (Beuningen) 24.06.1856; Johanna, geb. Weurt (Beuningen) 17.12.1851, overl. Arnhem 03.08.1932; Grada, geb. Weurt (Beuningen) 31.12.1854, overl. Elst 18.04.1923.

 

Noten: |a| RBS 302 p.14; |b| RBS 298.1 p.37; |c||d| RBS 306.1 p.17; |e| “een kraamkind van Jan Weijers”; |f| huw.akte Megen 1863 no.1 {vader Gerardus Jansen, moeder Geertruida Weijers}; |g| overl.akte Beuningen 1864 no.21 {Geertruida Weijers, Gerardus Janssen}; |h| Leijgraaf (overl.akte Beuningen 1873 no.1): |i| overl.akte Beuningen 1876 no.32 {Leijgraaf, geb. Herveld}; |j| get. Christiana Wijers en Theodorus van Kortenhoff.

 


 

III.a.  Adrianus Weijers, Arien, z.v. II.a, geb. Weurt, ged. Neerbosch 29.07.1797, landbouwer te Heesch, overl. Waalre 14.03.1888, tr. Beuningen 29.04.1828 Jacoba van Welie, geb. Winssen 19.09.1803, overl. Beuningen 16.04.1851, d.v. Wilhelmus Geurts van Welie en Joanna Maria Libotté.

Uit dit huwelijk:

1.                  Aleida Weijers, geb. Weurt (Beuningen) 13.04.1829, overl. Beuningen 29.04.1829.

2.                  Aleida Weijers, geb. Beuningen 07.04.1830, overl. Nijmegen 14.11.1921, tr. Beuningen 14.07.1855 Jan van Wijk, geb. Beuningen 28.01.1825, arbeider (1856,1863), landbouwer (1896), overl. Neerbosch (Nijmegen) 01.08.1896, z.v. Geurt van Wijk en Johanna Sweertjes.
Uit dit huwelijk: Gradus, geb. Weurt (Beuningen) 20.08.1856, overl. Weurt (Beuningen) 26.10.1856; Gerardus, geb. Weurt (Beuningen) 04.01.1861, overl. Weurt (Beuningen) 22.06.1861; Gradus Antonius, geb. Beuningen 24.05.1862, overl. Beuningen 31.12.1863; Johanna Maria, geb. Beuningen 16.11.1864, overl. Nijmegen 19.01.1935; Grada Adriana, geb. Beuningen 16.02.1868, overl. na 1895; Maria Wilhelmina, geb. Beuningen 25.08.1870, overl. Rosmalen 02.05.1950.

3.                  Johanna Maria Weijers, geb. Weurt (Beuningen) 05.03.1832, overl. Warnsveld 11.12.1905, tr. Nijmegen 12.05.1870 Wilhelmus Christianus Jacobus Hemmers, geb. Amsterdam 25.07.1830, molenaar (1856), handelsreiziger (1870), logementhouder (1871), reiziger (1872), overl. Ravenstein 30.05.1902, z.v. Wilhelmus Hemmers, koopman, en Henrica Maria Verkerk.
Uit dit huwelijk: Wilhelmus Gerardus, geb. Zutphen 28.05.1871, overl. Zwolle 25.04.1958; Jacoba Gerradina Emilie, geb. Zutphen 19.11.1872, overl. Epe 30.12.1934.
     WCJH tr. 1e Groenlo 10.05.1856 Maria Francisca Deppe, geb. Groenlo 17.06.1833, overl. Zutphen 04.11.1863, d.v. Anton Joseph Stephen Deppe, koopman, en Joanna Hulshof.

4.                  Johannes Petrus Weijers, geb. Weurt (Beuningen) 1834; volgt IV.a.

5.                  Wilhelmus Franciscus Weijers, geb. Weurt (Beuningen) 1836; volgt IV.b.

6.                  Wilhelmina Petronella Weijers, geb. Weurt (Beuningen) 29.04.1838, overl. Weurt (Beuningen) 27.01.1844.

7.                  Gerardus Adrianus Weijers, geb. Weurt (Beuningen) 1840; volgt IV.c.

8.                  Antonia Jacoba Weijers, geb. Weurt (Beuningen) 28.11.1841, bleekster (1895), warmoezenierster (1898), overl. Beek (Ubbergen) 22.10.1907, tr. Nijmegen 07.01.1869 Mattijs Peters, geb. Ubbergen 09.09.1823, landbouwer (1869), winkelier (1872,1873), herbergier (1875), arbeider (1878,1898), overl. Groesbeek 01.06.1886, z.v. Theodorus/Derk Peters en Catharina Puplickheusen.
Uit dit huwelijk: Theodorus Adrianus, geb. Beeek (Ubbergen) 10.12.1869, overl. Ubbergen 22.05.1940; Adrianus Jacobus, geb. Groesbeek 23.02.1872, overl. Nijmegen 05.08.1947; Hendrikus Wilhelmus, geb. Groesbeek 19.09.1873, overl. Ubbergen 05.12.1949; Wilhelmus Franciscus, geb. Groesbeek 13.11.1875, overl. Beek (Ubbergen) 25.04.1934; Gradus Mathijs, geb. Groesbeek 12.02.1878, overl. Ubbergen 01.11.1947; Petrus Mathijs, geb. Beek (Ubbergen) 17.04.1881, overl. Flossenbürg 07.12.1944; Jacoba Catharina, geb. Groesbeek 30.05.1885, overl. Groesbeek 14.01.1929.

9.                  Willemina Petronella Weijers, geb. Heesch (Beuningen) 30.05.1844, overl. Nijmegen 20.12.1927, tr. Nijmegen 28.02.1867 Hendrikus Strijbos, geb. Nederasselt 27.08.1837, schoenmaker (1867), overl. Nijmegen 11.04.1880, z.v. Gerardus Strijbos en Jacoba van Welie.
Uit dit huwelijk: Jacoba Adriana, geb. Nijmegen 07.11.1867; Gerardus Antonius, geb. Hees (Nijmegen) 26.06.1869, overl. Nijmegen 15.07.1869; Hendrina Petronella, geb. Nijmegen 23.05.1870; Antonia Cornelia, geb. Nijmegen 08.08.1873; Johanna Geertruida, geb. Nijmegen 28.02.1876, overl. Nijmegen 12.07.1877; Hendrikus Wilhelmus, geb. Nijmegen 13.04.1878, overl. Nijmegen 10.03.1879; Wilhelmus Franciscus, geb. Nijmegen 22.03.1880, overl. Nijmegen 02.11.1880.

10.              Wilhelmus Marianus Weijers, geb. Beuningen 1846; volgt IV.d.

11.              Jacoba Adriana Weijers, geb. Weurt (Beuningen) 31.07.1850, overl. Hees 09.11.1855|a|.

 

Noten: |a| overl.akte Nijmegen 1855 no.584.

 


 

IV.a.  Johannes Petrus Weijers, z.v. III.a, geb. Weurt (Beuningen) 22.02.1834, arbeider (1859,1865), werkbaas (1867), opzigter (1868,1869), aannemer (1888), slager (1891), reiziger (1904), overl. Wageningen 14.02.1904, tr. Wageningen 17.06.1859 Geertruida Elisabetha van de Voorde, geb. Wageningen 13.07.1833, overl. Wageningen 23.07.1908, d.v. Johannes Lucia van de Voorde en Hendrica Vels.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrika Elisabetha Weijers, geb. Wageningen 06.03.1860, overl. Nijkerk 02.04.1921, tr. Wageningen 09.01.1891 Everardus Janssen, geb. Renkum 13.10.1851, militair (1891), schoenmaker (1893,1900), overl. Wageningen 20.11.1910, z.v. Hendrik Janssen (ca.1823-) en Carolina Janssen (1818-).
Uit dit huwelijk: Geertruida Elisabeth, geb. Wageningen 14.06.1891, overl. Wageningen 29.01.1894; Hendrikus, geb. Wageningen 10.06.1893, overl. Wageningen 13.07.1893; Geertruida Elisabetha, geb. Wageningen 09.05.1895, overl. Wageningen 15.08.1895; levenloze zoon, Wageningen 27.10.1897; levenloze dochter, Wageningen 14.03.1899; levenloze zoon, Wageningen 16.04.1900.

2.                  Adrianus Petrus Weijers, geb. Wageningen 20.05.1861; volgt V.a.

3.                  Johanna Jacoba Maria Weijers, geb. Wageningen 04.01.1863, overl. Wageningen 29.03.1863.

4.                  Jacobus Maria Weijers, geb. Wageningen 12.10.1864, overl. Wageningen 04.03.1865.

5.                  Johannes Weijers, geb. Wageningen 05.07.1865, overl. Wageningen 06.07.1865.

6.                  levenloze zoon, Wageningen 05.07.1865 (tweeling).

7.                  Jacobus Mariannus Weijers, geb. Wageningen 29.12.1866, overl. Wageningen 28.05.1867.

8.                  Johanna Jacoba Weijers, geb. Wageningen 10.01.1868, overl. Wageningen 20.07.1868.

9.                  levenloze zoon, Wageningen 27.10.1869.

10.              Johannes Petrus Weijers, geb. Wageningen 07.01.1872, koster (1909)|a|, overl. Didam 31.10.1944, tr. Wageningen 09.06.1909 Grada Christina Vos, geb. Wageningen 19.08.1868, overl. Wageningen 28.03.1956, d.v. Hendrik Vos (ca.1843-), bakker, en Margaretha Jochems (ca.1840-).

 

Noten: |a| Johannes Petrus Weijers (1872-1944). In: Een bronzen plaquette voor een koster, Oud Wageningen, 25e jrg, nr.1, januari 1997. (Vermeld in GN 57 (2002) 240.)

 


 

V.a. Adrianus Petrus Weijers, z.v. IV.a, geb. Wageningen 20.05.1861, arbeider (1889), bierbrouwersknecht (1893), fabriekarbeider te Gelsenkirchen-Hüllen (1910), naturalisatie 05.07.1910|c|, landbouwer (1924), werkman (1926), overl. Didam 08.05.1931, tr. Wageningen 04.05.1888 Johanna van den Boom, geb. Didam 21.01.1859, dienstbode (1888), overl. Didam 04.11.1929|a|, d.v. Gradus van den Boom (ca.1830-1888) en Theodora Kelderman.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, Wageningen 06.02.1889.

2.                  Johannes Petrus Weijers, geb. Wageningen 18.12.1889, treinconducteur (1924), tr. Amsterdam 25.06.1924 Paulina Schouw, geb. Amsterdam 14.09.1887, d.v. Johannes Schouw, machinist, en Chrisje de Vries.

3.                  Gerardus Eligius Weijers, geb. Wageningen 19.09.1893; volgt VI.a.

 

Noten: |a| van der Boom (GenLias overl.akte Didam 1929 no.88); |c| Ad van Moolenbroek, Naturalisaties 1901-1925, website Heemkundekring Weerderheem te Valkenswaard.

 


 

VI.a. Gerardus Eligius Weijers, z.v. V.a, geb. Wageningen 19.09.1893, werkman, overl. 05.11.1971, tr. Amsterdam 15.04.1926 Anna Reijpert, geb. Amsterdam 05.03.1905, overl. 01.08.1962, begr. Amsterdam 06.08.1962, d.v. Josephus Reijpert en Anna Maria van Haaren.
Uit dit huwelijk:

1.                  zoon Weijers, geb. Amsterdam xx.05.1927|b|.

 

Noten: |b| Algemeen Handelsblad 12.05.1927.

 


 

IV.b.  Wilhelmus Franciscus Weijers, z.v. III.a, geb. Weurt (Beuningen) 04.03.1836, aannemer te Heesch (1867), aannemer van bouwwerken (1909), overl. Tilburg 19.05.1926, tr. Tilburg 07.11.1867 Maria Catharina Mandos, geb. Tilburg 01.03.1838, vertrekt uit Tilburg naar Boxtel (19.11.1847), overl. Tilburg 27.12.1905, d.v. Hendricus Mandos, metselaar/aannemer, en Francisca de Rooij.|e|

Uit dit huwelijk:

1.                  Adrianus Henricus Weijers, geb. Tilburg 09.09.1868, overl. Tilburg 30.03.1959, begr. Tilburg (RK Bpl. Parochie Heuvel), tr. Tilburg 14.06.1897 Martina Josina Adriana Maria Reijnen, geb. Tilburg 14.03.1872, overl. Tilburg 19.12.1950, begr. Tilburg (RK Bpl. Parochie Heuvel), d.v. Johannes Simon Reijnen en Anna Catharina Petronella van de Pol.

2.                  Hendrikus Wilhelmus Franciscus Weijers, geb. Appingedam 10.03.1870; volgt V.b.

3.                  Antonius Jacobus Josephus Weijers, geb. Tilburg 16.10.1871|f|.
= w.s. Antonius J. Weyers, geb. 1872, overl.
1935, begr. Strathmore Cemetery (Strathmore, Strathmore Census Division, Alberta, Canada).

4.                  Franciscus Hubertus Josephus Weijers, geb. Tilburg 05.10.1873; volgt V.c.

5.                  Hermanus Josephus Weijers, geb. Tilburg 04.11.1874, aannemer, overl. Eindhoven 20.02.1949, begr. Goirle 23.02.1949, tr. Goirle 03.06.1901 Allegonda Antonia Peijnenborg, geb. Goirle 16.07.1878, overl. Tilburg 10.10.1971|c|, begr. Goirle 13.10.1871, d.v. Elias Peijnenborg (1847-1893) en Godefrida van Croonenburg.

6.                  Wilhelmus Jacobus Franciscus Weijers, geb. Tilburg 01.11.1876, overl. Eersel 17.05.1948, tr. Princenhage 29.10.1903 Engelina Martina Maria Blom, geb. Overveen (Bloemendaal) 14.06.1877, d.v. Theodorus Mattheus Blom en Maria Geertruida Huijbens.

7.                  Carolus Bernardinus Wilhelmus Weijers, geb. Tilburg 20.05.1878, overl. Tilburg 27.03.1904.

8.                  Bernardus Joannes Petrus Weijers, geb. Tilburg 18.08.1880, overl. Tilburg 01.09.1880.

9.                  Leo Henricus Franciscus Weijers, geb. Tilburg 21.01.1883|a|, overl. Tilburg 22.03.1953, begr. Eersel 26.05.1953.

 

Noten: |a| “bij vonnis der Arr.Rb. Breda d.d. 23 .05.1902 is bevolen dat deze geboorteacte zodanig zal worden veranderd dat het kind daarin zal voorkomen als zoon van Wilhelmus Franciscus Weijers in plaats van Wilhelmus Franciscus Waijers”; |c| De Brabantse Leeuw (1995), p.43; |e| het echtpaar Mandos-de Rooij vormt tevens de kwartieren [18]/[19] in de Kwartierstaat Stanislaus Thomas Maria Ackermans (1936-1995), hoogleraar Eindhoven; |f| oorpsronkelijk Adrianus, bij vonnis Arr.Rb. Breda 23.05.1902 gewijzigd in Antonius (geb.akte Tilburg 1871 no.725 & geb.akte Tilburg 05.08.1902 no.950).

 


 

V.b. Hendrikus Wilhelmus Franciscus Weijers, z.v. IV.b, geb. Appingedam 10.03.1870, arts, overl. ’s-Hertogenbosch 22.08.1957, tr. Bloemendaal 25.04.1899 Maria Blom, geb. Bloemendaal 03.09.1875, overl. Hees (Nijmegen) 26.04.1964, begr. Vlijmen 30.04.1964, d.v. Wouter Johannes Blom en Elizabeth Maria Roozen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Catharina Weijers, geb. Heeze 26.09.1900|b|, overl. Oisterwijk 26.07.1987, begr. Oisterwijk, tr. Vlijmen 25.04.1928 Wilhelmus Leonardus Petrus Raijmakers, Wim, geb. Meppel 30.07.1900, overl. 23.05.1989, z.v. Joannes Antonius Maria Raijmakers en Maria Catharina Noten.
Uit dit huwelijk: Henriëtte Johanna Josepha Maria, geb. Eindhoven 26.02.1929.

2.                  Elisabeth Maria Weijers, geb. Vlijmen 1902, tr. Vlijmen 24.10.1929 Wilhelmus Henricus Maria Adrianus Völker, geb. Veghel 02.05.1902, z.v. Johan Bernard Alfred Völker en Maria Elisabeth Antonia van den Heuvel.

3.                  Wilhelmus Adrianus Maria Weijers, geb. Vlijmen 1903; volgt VI.b.

4.                  Catharina Maria Weijers, Cato Marie, geb. Vlijmen 15.07.1905, overl. na 1964, tr. Vlijmen 19.09.1929 Willem Joseph Brantjes, geb. Purmerend 07.01.1898, houthandelaar, overl. Amsterdam 19.07.1943|c|, z.v. Josephus Nicolaas Petrus Maria Brantjes, Jozef, en Jeannette Antoinette Marie Truffino.
Uit dit huwelijk: Joseph Johannes Maria, geb. Alkmaar 10.07.1930; Henricus Wilhelmus Maria, geb. Heiloo 24.12.1933; Maria Theodora Josepha, geb. Heiloo 25.05.1936.

5.                  Aldegonda Maria Weijers, geb. Vlijmen 13.02.1907, overl. Vlijmen 04.10.1952|a|.

6.                  Liza Maria Weijers, Lies, geb. Vlijmen 27.07.1909, overl. Tilburg 28.08.1967, begr. Goirle 31.08.1967, tr. Vlijmen 09.05.1950 Godefridus Cornelis Adrianus Maria Peijnenborg, Godfried, geb. Goirle 17.03.1902, overl. Tilburg 12.03.1980, z.v. Cornelis Hendrikus Peijnenborg, fabrikant, en Anna Maria Hamers.

 

Noten: |a| 08.10 volgens bidprentje; |b| 27.09 volgens annonce in Nieuwe Tilburgsche Courant 30.09.1900; |c| ook overl.akte Heiloo 1943 no.53.

 


 

VI.b. Wilhelmus Adrianus Maria Weijers, z.v. V.b, geb. Vlijmen 15.12.1903, arts te Leiden (1931), overl. ’s-Hertogenbosch 17.07.1967, tr. Breda 18.08.1931 Johanna Catharina Veeger, geb. Groningen 24.07.1902, d.v. Joannes Nicolaas Veeger en Maria Lucia Gosina Padberg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Anna Theresia Weijers, overl. ’s-Hertogenbosch 13.07.1933.

 


 

V.c. Franciscus Hubertus Josephus Weijers, z.v. IV.d, geb. Tilburg 05.10.1873, aannemer van bouwwerken (1909), overl. Rotterdam 17.01.1958, tr. 1e ’s-Gravenhage 21.10.1909 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 28.06.1915, ingeschr. ’s-Gravenhage 07.07.1915) Johanna Maria Adriana Ligtvoet, geb. ’s-Gravenhage 22.02.1874|d|, overl. ’s-Gravenhage 07.10.1965, d.v. Franciscus Peter Ligtvoet (1857-1932) en Sophia Burgerjon (1854-1925) |b|; tr. 2e Valkenburg 05.08.1915 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Haarlem 23.06.1942, ingeschr. Valkenburg-Houthem 31.07.1942) Johanna Henrica Wilhelmina van Bussel, geb. ’s-Hertogenbosch 19.02.1889, overl. voor 1958, d.v. Andries van Bussel (1859-) en Antoinetta Wilhelmina Sips (ca.1862-1920); tr. 3e voor 1958 Adriana Maria Singels, geb. Breda 27.12.1895, overl. Rotterdam xx.05.1977|f|, d.v. Janus Cornelis Singels en Adriana Maria Beeckman.
     JAML tr. 1e ’s-Gravenhage 07.03.1900 (echtsch. vonnis Arr.Rb. ’s-Gravenhage 08.12.1908, ingeschr. ’s-Gravenhage 17.12.1908) Jan Jacobus Elisa van Baarsel, geb. Utrecht 25.06.1873, tuinman, overl. ’s-Gravenhage 27.02.1920.
     JJEvB tr. 2e Rijswijk 24.04.1912 Klazina van Nielen, geb. Zoetermeer 23.03.1872, overl. ’s-Gravenhage 20.09.1958, d.v. Arie van Nielen en Cornelia Uitenbroek.

Uit het huwelijk Weijers-van Bussel:

1.                  Maria Jeanne Christine Weijers, geb. Heerlen 08.10.1918, tr. Pieter Dirk van Leeuwen, geb. Utrecht 11.03.1918, z.v. Dirk van Leeuwen en Helena van Amerongen.

 

Noten: |b| Bloedverwanten van Prins Maurits (Ons Voorgeslacht 1993), p.130 en 200; |d| 20.02 volgens kaart in Bevolkingsregister; |f| Het vrije volk 31.05.1977.

 


 

IV.c.  Gerardus Adrianus Weijers, z.v. III.a, geb. Weurt (Beuningen) 08.02.1840, aannemer, overl. Udenhout 26.10.1928, tr. Beek en Donk 06.08.1878 Petronella Wilhelmina Dahmen, geb. Beek en Donk 28.05.1850, overl. Udenhout 13.02.1939, d.v. Engelbert Dahmen en Maria Catharina van der Aa.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacoba Catharina Maria Weijers, geb. Beek en Donk 22.09.1883|a|, overl. Rotterdam 18.12.1958|b|.

2.                  Adrianus Engelbertus Maria Weijers, geb. Beek en Donk 10.10.1885, bouwkundige (1917), woont Oisterwijk (1917), tr. Ostende (B) 20.11.1912 (echtsch. vonnis Arr.Rb. Breda 18.09.1917, ingeschr. ’s-Gravenhage 26.10.1917) Maria Louisa Helena Paternoster, woont Oisterwijk (1917).

3.                  Engelbertus Johan Maria Weijers, geb. Bloemendaal 06.02.1887; volgt V.d.

 

Noten: |a| kanttekening in de akte: “25 september 1983 van deze geboorte kennisgegeven aan het gemeentebestuur van Reenen” (Utrecht) (geb.akte Beek en Donk 1883 no.41); |b| wonende te Wijchen.

 


 

V.d. Engelbertus Johan Maria Weijers, z.v. IV.c, geb. Bloemendaal 06.02.1887, fabrikant (1914), steenfabrikant (1916,1919), handelsagent (1931), overl. Utrecht 01.02.1931|a|, begr. Waalwijk 05.02.1931, tr. Waalwijk 19.10.1914 Issabella Maria Cornelia Hoffmans, geb. Waalwijk 31.05.1888, overl. Tilburg 01.06.1952|c|, begr. Waalwijk 04.06.1952, d.v. Vincent Hoffmans, zeepmaker, en Maria Ligtvoet.

Uit dit huwelijk o.a.:

1.                  Gerardus Wilhelmus Maria Weijers, geb. Oisterwijk 26.07.1916; volgt VI.b2.

2.                  Maria Vincentia Weijers, Ria, geb. Oisterwijk 13.08.1917, overl. Moergestel 14.01.1973, begr. Moergestel, tr. Waalwijk 12.04.1941 Theodorus Gilles Maria van Delft, Theo, geb. Waalwijk 06.05.1913, arts, overl. Tilburg 18.10.2009, begr. Moergestel, z.v. Theodorus Maria van Delft (1883-1967), kunstschilder, en Theodora Maria Anna Heijnen.
– Levensbericht TMvD: waalwijkwiki.nl

3.                  Vincentius Maria Weijers, Vincent, geb. Oisterwijk 25.11.1919, overl. Waalwijk 21.09.1997, tr. voor 1952 W. Dunkel.

 

Noten: |a| ook overl.akte Waalwijk 1931 no.18; |b| Issabella (overl.akte Tilburg 1952 no.493); |c| Isabella (annonce collectie CBG).

 


 

VI.b2. Gerardus Wilhelmus Maria Weijers, Gerard, z.v. V.d, geb. Oisterwijk 26.07.1916, overl. Rotterdam 26.01.1994, begr., tr. Margaretha Anna Sibilla Gehlen, geb. Eupen 21.12.1915, overl. Driebergen 07.04.1994, begr. Driebergen (Alg.Bpl. a/d Verlengde Traay) 13.04.1994.

 


 

IV.d.  Wilhelmus Marianus Weijers, z.v. III.a, geb. Beuningen 17.07.1846|b|, aannemer (1872,1882), timmerman (1880), overl. Tilburg 19.03.1924, tr. Tilburg 16.08.1871 Maria Agnes Mandos, geb. Tilburg 15.08.1847, overl. Tilburg 12.11.1920, d.v. Hendricus Mandos, metselaar/aannemer, en Francisca de Rooij.

WMW en MAM wonen in 1872 te Zutphen, doch houden verblijf in een ongenummerd huis te Spoolde, gem. Zwollerkerspel.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacoba Johanna Francisca Weijers, geb. Zwollerkerspel 11.01.1872, Zuster Maria Marianus, overl. Diessen 16.10.1951.

2.                  Hendricus Franciscus Joseph Weijers, Henri, geb. Luyksgestel 18.02.1874; volgt V.e.

3.                  Henriette Francisca Maria Weijers, geb. St. Michielsgestel 19.01.1876, overl. Tilburg 02.08.1902.

4.                  Aloijsius Franciscus Wilhelmus Weijers, geb. Sint-Michielsgestel 15.04.1878, leerling Instituut De Ruwenberg (1888).
= w.s. Aloysius W.F. Weyers, geb. NL, architect, naturalisatie Canada (07.07.1932).

5.                  Francisca Joanna Maria Weijers, geb. Tilburg 22.07.1880, overl. Heilige Land Stichting (Groesbeek) 14.02.1942, tr. Tilburg 26.05.1913 Petrus Hendrikus Gerrits, Piet, geb. Nijmegen 13.11.1878, kunstschilder, overl. Groesbeek 15.01.1957, z.v. Gerardus Gerrits en Hendrina Everdina van Heesch.
     PHG tr. 2e na 1942 Gerardina Antonetta Maria Weijers (1884-), jongere zuster van Francisca Joanna Maria.

6.                  Joannes Gerardus Maria Weijers, geb. Tilburg 08.09.1882; volgt V.f.

7.                  Gerardina Antonetta Maria Weijers, geb. Tilburg 06.06.1884, tr. Petrus Hendrikus Gerrits (1878-1957).
     PHG tr. 1e 1913 Francisca Joanna Maria Weijers (1880-1942), oudere zuster van Gerardina Antonetta Maria.

8.                  Agnes Philomena Maria Weijers, geb. Tilburg 10.08.1887, overl. Maastricht xx.09.1977, tr. Tilburg 22.07.1911 Joannes Gerardus Dröge, geb. Winschoten 22.06.1883, tandarts te Venlo (1911,1915)|c| en te Heerlen (1915)|d|, overl. Geulle 15.09.1961, z.v. Gerhard Dröge en Margaretha Wassmann.

9.                  Maria Bernardina Clothildis Jacoba Weijers, geb. Tilburg 03.06.1889|a|, overl. Nijmegen 16.01.1975, begr. Tilburg (RK Bpl. Parochie Heuvel), tr. Tilburg 23.11.1914 Jean Joseph Wilhelm Sindorff, geb. Venlo 06.01.1889, overl. Tilburg 06.10.1936, begr. Tilburg (RK Bpl. Parochie Heuvel), z.v. Karel Antoon Hubert Sindorff (1841-1896) en Anna Gertrudis Hubertina Bloemen (1853-1931).
Uit dit huwelijk|e|: Jan Karel, geb. Venlo 06.10.1915, overl. Tilburg 26.10.1944; Willem Marianus, geb. Venlo 13.04.1917, overl. Oisterwijk 22.07.1988; Henri Bernard, geb. Venlo 30.04.1921; Maria Francisca, geb. Venlo 30.03.1926.

 

Noten: |a| aangegeven door Siegbert Clemens Maria Soer, 28 jaar, arts i.v.m. ziekte van de vader; |b| of 17.06? zie akte no.23; |c| toestel 416, Peperstr., Venlo (Naamlijst voor den Telefoondienst 1915); |d| toestel 155, Geleenstr.113, Heerlen (Naamlijst voor den Telefoondienst 1915); |e| bron genwiki . nl / limburg (familie Sindorff).

 


 

V.e.  Hendricus Franciscus Joseph Weijers, Henri, z.v. IV.c, geb. Luyksgestel 18.02.1874, steenfabrikant te Udenhout (1911,1913), fabrikant (1915), amateurschilder, overl. Tilburg 26.04.1947, tr. Tilburg 19.06.1911 Maria Augusta Antonia Joanna Arnold, geb. Tilburg 26.01.1887, overl. na 1947, d.v. Antonius Petrus Arnold, wolhandelaar, en Joanna Catharina Henrica Lucia van den Bosch.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Antonie Maria Weijers, Jan, geb. Udenhout 02.03.1912, overl. Udenhout 12.03.1912.

2.                  Agnes Maria Weijers, geb. Udenhout 02.03.1912 (tweeling), overl. Udenhout 17.03.1912.

3.                  Maria Agnes Weijers, Ria, geb. Udenhout 21.04.1913, overl. Tilburg 25.01.2002, begr. Tilburg (’t Heike), verloofd Tilburg 12.04.1936, otr. Tilburg 27.08.1936, tr. Tilburg 22.09.1936 Eduard Johannes Ignatius Maria Verschuuren, geb. Tilburg 20.10.1910, koopman, overl. voor 2002, begr. Tilburg (’t Heike), z.v. Josephus Maria Verschuuren, koopman, en Maria Joanna Theresia Strick.
Uit dit huwelijk kinderen.

4.                  Joanna Antonia Hendrica Weijers, geb. Tilburg 25.06.1915, overl. Tilburg 07.07.1915.

5.                  Henriëtte Francisca Weijers, Jetty, geb. Tilburg 19.07.1916, overl. Tilburg 16.09.2008, tr. Tilburg 14.08.1945 Eric Jozef Everard, geb. Aerdenhout 06.02.1916, directeur bijkant. Haarlem Bank van Onr. Zaken (1946), directeur BV Assurantiebedrijf Alg. Bank Nederland (1964), res.maj.inf., overl. Tilburg 12.03.1983, z.v. Petrus Franciscus Joannes Everard (1884-1954) en Clemence Caroline Maria Wilde (1885-1928).
Uit dit huwelijk vijf kinderen (1946-1960).|a||b|

 

Noten: |a| NP 32 (1946) p.72; |b| NP 64 (1978) pp.113 en 115-116.

 


 

V.f. Joannes Gerardus Maria Weijers, Jan, z.v. IV.d, geb. Tilburg 08.09.1882, geneesheer (1912), mede-oprichter van de Tilburgsche Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose|b|, overl. Tilburg 20.07.1917, tr. Tilburg 14.05.1912 Maria Johanna Antoinette Enneking, geb. Tilburg 26.02.1890, begiftigd met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice, overl. Tilburg 26.01.1980, begr. Tilburg 31.01.1980, d.v. Heinrich Adolph Enneking, fabrikant, en Antoinetta Gerarda Maria Henriette Hofman.

Uit dit huwelijk:

1.                  Marie Agnes Weijers, Jes, geb. Tilburg 09.04.1913, overl. Tilburg 23.08.2005, begr. Tilburg (Bpl. St. Jozef) 29.02.2005, tr. Tilburg 12.05.1941 Antoon Taminiau, geb. Tilburg 08.04.1914, huisarts, Ridder in de Orde van de H. Gregorius, Ridder in de Orde van Oranje Nassau, Legpenning van de Provincie Noord-Brabant, Legpenning van de Gemeente Tilburg, overl. Tilburg 07.05.2002, begr. Tilburg (RK Bpl. Parochie Heuvel), z.v. Philippus Lodevicus Marcus Maria Taminiau, promotie Utrecht 02.11.1926|c|, geneesheer, en Antonette Marie Josephina Hillen.
Uit dit huwelijk kinderen (Jan, Netteke, Antonie, Jaap, Marij, Paul, Hein, Jes en Ange).

2.                  Henri Adolf Weijers, geb. Tilburg 04.11.1914; volgt VI.c.

3.                  Antoinette Francisca Weijers, geb. Tilburg 12.05.1917, overl. Breda 19.08.2000, begr. Breda 23.08.2000, tr. Tilburg 08.11.1943 Herman Marie Wiegerinck, geb. Groenlo 04.04.1915, Officier in de Orde van Oranje Nassau, Ridder in de Kroonorde van België, overl. Breda 20.09.2001, begr. Breda 25.09.2001.
Uit dit huwelijk vier dochters en twee zonen, waaronder Monique Francisca Maria Wiegerinck, geb. Tilborg 01.04.1957|a|.

 

Noten: |a| NP 73 (1989) pp.41-42; |b| Nieuwe Tilburgsche Courant 25.02.1922; |c| proefschrift: Bijdrage tot de kennis van het familiair en hereditair voorkomen van carcinoom; promotor: A. A. Hijmans van den Bergh (1869-1943).

 


 

VI.c. Henri Adolf Weijers, Dolf, z.v. V.f, geb. Tilburg 04.11.1914, promotie Utrecht 03.07.1950|d|,  hoogleraar kindergeneeskunde te Utrecht 01.09.1962|e|, hoogleraar-directeur Wilhelmina Kinderziekenhuis, overl. Utrecht 02.06.1972, begr. Utrecht 06.06.1972, verloofd Tilburg 26.12.1940|b|, otr. Tilburg xx.07.1942|c|, tr. Tilburg (rk) 31.10.1942 Carola Theodora Maria Brands, Carla, geb. Tilburg 30.06.1917, d.v. Aloysius Henricus Josephus Brands en Cecilia Maria Elisabeth Johanna Kahmann.

Uit dit huwelijk kinderen, waaronder:

1.                  Rose Marie Elisabeth Weijers, Roos, geb. Utrecht 19.09.1947, overl. Noordwijk 06.10.2015, crem..

2.                  Simone Cécilia Maria Weijers, geb. Utrecht 17.01.1949, overl. Utrecht 26.11.1949.

 

Noten: |b| Nieuwe Tilburgsche Courant 14.12.1940; |c| Nieuwe Tilburgsche Courant 01.08.1942; |d| proefschrift: De vetresorptie van gezonde en zieke zuigelingen en kinderen, in het bijzonder van coeliakiepatiënten; promotor: A. ten Bokkel Huinink (1885-1959); |e| intreerede Utrecht 25.03.1963: Dysbacteriose als oorzaak van diarrhee.

 


 

III.b. Nicolaas Weijers, z.v. II.a, geb. Weurt 27.03.1800, koopman in hout (1833), houtkoper (1831,1843), overl. na 1845, tr. Ubbergen 07.01.1831 Gertruda Publikhuizen, geb. Beek 22.12.1806, overl. na 1845, d.v. Conraad Publikhuizen en Elisabetha Arendts.

Kind van Gertruda (gewettigd bij het huwelijk):

1.                  Catharina Puplickheusen, later Weijers, geb. Beek (Ubbergen) 07.12.1830|e|.

Uit dit huwelijk:

2.                  Aleida Weijers, geb. Weurt (Beuningen) 15.04.1832.

3.                  Johannes Paulus Weijers, geb. Weurt (Beuningen) 31.08.1833.

4.                  Nicolaas Andreas Weijers, geb. Weurt (Beuningen) 13.02.1835|d|, overl. Nijmegen 10.02.1836.

5.                  Coenraad Nicolaas Weijers, geb. Nijmegen 15.09.1836, overl. Nijmegen 24.09.1836|a|.

6.                  Elisabeth Weijers, geb. Nijmegen 15.09.1836 (tweeling), overl. Nijmegen 23.01.1837|b|.

7.                  Coenradus Weijers, geb. Nijmegen 12.12.1837.

8.                  Elisabeth Weijers, geb. Nijmegen 18.11.1839.

9.                  Maria Weijers, geb. Nijmegen 14.08.1841, overl. Nijmegen 04.05.1843|c|.

10.              Maria Weijers, geb. Nijmegen 24.06.1843.

11.              Johanna Maria Weijers, geb. Nijmegen 21.06.1845.

 

Noten: |a| Puplikhuisen (akte no.354, GenLias); |b| Supleckhuizen (akte no.48, GenLias); |c| Puplikhuisen (akte no.199, GenLias); |d| moeder Publickhuizen (geb.akte Beuningen 1835 no.3); |e| geb.akte Ubbergen 1830 no.61 & huw.akte Ubbergen 1831 no.1.

 


 

III.c.  Johannes Weijers, Jan, z.v. II.a, geb. Weurt 08.08.1805, landbouwer (1832,1841,1878), overl. Weurt (Beuningen) 18.11.1878, tr. 1e Heteren 30.11.1832 Clasina Aelbers, geb. Elden (Huissen) 14.09.1813, overl. Beuningen 11.05.1835, d.v. Hendrik Aelbers, tapper, en Maria Holman; tr. 2e Dodewaard 22.06.1837 Maria van Marwijk, geb. Dodewaard 21.06.1804, overl. Weurt (Beuningen) 22.04.1880|a|, d.v. Lamert van Marwijk en Sebilla Thijssen.

Uit het huwelijk Weijers-Aalbers:

1.                  Johannes Franciscus Weijers, geb. Hees (Nijmegen) 29.01.1834, overl. Hees (Nijmegen) 27.02.1834.

Uit het huwelijk Weijers-van Marwijk:

2.                  Johannes Lambertus Weijers, geb. Weurt (Beuningen) 02.06.1839, landbouwer, overl. Weurt (Beuningen) 20.11.1917.

3.                  Maria Weijers, geb. Weurt (Beuningen) 20.07.1841, overl. Weurt (Beuningen) 20.08.1841.

4.                  Johanna Maria Weijers, geb. Weurt (Beuningen) 20.07.1842, overl. Weurt (Beuningen) 20.06.1912.

5.                  Maria Johanna Weijers, geb. Weurt (Beuningen) 30.03.1845, overl. Weurt (Beuningen) 05.01.1896.

6.                  Alyda Sebilla Weijers, geb. Weurt (Beuningen) 03.11.1847, overl. Weurt (Beuningen) 04.04.1920.

 

Noten: |a| van Marrewijk (overl.akte Beuningen 1880 no.7).

 


 

II.b.  Zeeger Weijers, ook Seger(us), z.v. I, geb. Beuningen, woont Weurt (1791), doopgetuige Doddendaal en Ewijk 09.10.1791 en 10.08.1802, landbouwer te Beek (1817), te Ubbergen (1833), overl. Beek (Ubbergen) 25.12.1837, otr. Weurt 07.10.1791|c|, otr. Beuningen 07.10.1791|a|, tr. Ewijk 30.10.1791 Antonia Loeffen, ook Luffen, geb. Beuningen, ged. Ewijk 18.02.1771, woont Weurt (1791), overl. Groesbeek 16.06.1855, d.v. Mattheus Teunissen Loeffen (1740-1822) en Johanna Layen (-1797).|d|

Uit dit huwelijk:

1.                  Adrianus Weijers, geb. Beuningen 1793; volgt III.d.

2.                  Willem Weijers, geb. Beuningen 1794; volgt III.e.

3.                  Gradus Weijers, ged. Doddendaal en Ewijk (Beuningen) 14.09.1796|h|, landbouwer te Ubbergen (1833), arbeider (1865), overl. Groesbeek 15.09.1865|j|, tr. Groesbeek 08.04.1833 Elisabeth Peters, ged. Wyler (Pruisen) 21.04.1795, overl. Groesbeek 24.05.1869, d.v. Hendrik Peters en Anna Maria Janssen.

4.                  Johanna Weijers, ged. Doddendaal en Ewijk 05.11.1798|i|, overl. ’s-Gravenhage 22.10.1889|k|, tr. Ubbergen 27.05.1826 Jan Janssen, geb. Nijmegen 03.12.1797, boerenarbeider (1831), overl. voor 1889, z.v. Wessel Janssen en Joanna Maria Wanders.
Uit dit huwelijk: Jan, geb. Nijmegen 03.04.1827; Francina, geb. Nijmegen 05.11.1828, overl. Nijmegen 19.11.1831; Antonia, geb. Nijmegen 02.05.1830; Franciscus, geb. Nijmegen 24.02.1832; Antoon, geb. Nijmegen 31.01.1834.

5.                  Antonia Weijers, ged. Doddendaal en Ewijk 15.01.1801|e|, overl. Beek (Ubbergen) 26.06.1830.

6.                  Joannes Weijers, ged. Doddendaal en Ewijk 05.05.1803|f|, w.s. jonggestorven.

7.                  Joannes Weijers, Jan, geb. Beuningen, ged. Doddendaal en Ewijk 14.12.1805|g|, overl. Beek 10.10.1817.

8.                  Matthijs Weijers, geb. Beuningen 1807; volgt III.f.

9.                  Christina Weijers, geb. Neerbosch 17.08.1809, overl. Beek (Ubbergen) 28.01.1895, tr. Ubbergen 23.05.1834 Derk Lamers, geb. Groesbeek 11.07.1806, landbouwer, overl. Beek (Ubbergen) 26.12.1885|l|, z.v. Wander Lamers (ca.1769-1831), schaapherder, en Sibilla Kamps (ca.1774-1815).
Uit dit huwelijk: Theodorus Lamers, geb. Groesbeek 09.07.1843, overl. Mook en Middelaar 03.02.1932, tr. Ottersum 01.08.1883 Helena Ehren, geb. Kessel (Pruisen) ca. 1844, overl. Mook en Middelaar 29.10.1918, d.v. Johannes Ehren en Helena Weijers.

En voorts: Elisabeth, geb. Beek (Ubbergen) 28.02.1835, overl. Beek (Ubbergen) 12.03.1835; Elisabeth, geb. Ubbergen 12.02.1836; Antonia, geb. Ubbergen 06.07.1837; Willem, geb. Ubbergen ca. 1839, overl. Beek (Ubbergen) 16.03.1906; Johannes, geb. Groesbeek 24.03.1841, overl. Ubbergen 17.04.1920; Fransina, geb. Groesbeek 02.11.1845; Theodora, geb. Groesbeek 03.05.1848; Mattheus, geb. Groesbeek 30.07.1851, overl. Weurt (Beuningen) 25.05.1933.

10.              Janette Weijers, ook Antonetta, geb. Nederrijkswald 02.07.1812, overl. Groesbeek 19.12.1865, tr. Ubbergen 19.06.1835 Bart Janssen, geb. Wyler 01.12.1797, overl. Groesbeek 03.10.1866, z.v. Conraad Janssen en Wilmin Zanders.
Uit dit huwelijk: Anthonetta Maria, geb. Groesbeek 09.09.1858, overl. Ubbergen 05.08.1948.

 

Noten: |a| RBS 299 p.51 {bruidegom Seger Wijers, bruid Töntje Luffen, “de bruidegom is ouderloos”}; |c| RBS 298.1 p.37 & RBS 306.1 p.17; |d| website J. Heisen; |e| RBS 303 p.10; |f| RBS 303 p.17; |g| RBS 303 p.21; |h| RBS 304 p.16 en RBS 717 p.119 {get. Joannes Weijers}; |i| RBS 303 p.5 {Joanna} (bij huwelijk in 1826: geb. Beuningen 03.11.1798); |j| aangever Hermanus Wijers {neef} (overl.akte Groesbeek 1865 no.86); |k| overl.akte ‘s-Gravenhage 1889 no.2760 {geb. te Beuning in Duitschland(!), d.v. Zeger Weijers en Johanna Loefens}; |l| z.v. Willem Lamers en Elisabeth Kamps (overl.akte Ubbergen 1885 no.68).

 


 

III.d.  Adrianus Weijers, Arien, z.v. II.b, ged. Doddendaal en Ewijk (Beuningen) 31.03.1793|a|, bedrijfdaglooner (1816), arbeider (1823,1828), landbouwer te Groesbeek (1833,1860,1868), overl. Groesbeek 24.09.1868, tr. 1e Beek 18.11.1815 Catharina Bloem, geb. Nijmegen 27.09.1786, overl. Beek 21.09.1817, d.v. Joannis/Hannes Bloem en Dora Frisenberg/Vriesenberg; tr. 2e Groesbeek 19.04.1820 Aleijda Janssen, ged. Hatert 18.01.1799, arbeidster, overl. Groesbeek 29.07.1833, d.v. Henricus Janssen en Maria Franssen; tr. 3e Ubbergen 25.04.1834 Anna Maria Janssen, geb. Millingen 16.06.1796, overl. na 1871, d.v. Hermanus Janssen en Maria Daemen.

Uit het huwelijk Weijers-Bloem:

1.                  Johannes Weijers, geb. Beek 1816; volgt IV.e.

Uit het huwelijk Weijers-Aleijda Janssen:

2.                  Hendrika Susanna Wijers, geb. Groesbeek 02.05.1821, zonder beroep (1855), overl. Nijmegen 19.04.1880|b|, tr. Groesbeek 04.05.1855 Hendrik Arts, geb. Ubbergen 22.01.1822, landbouwer te Ubbergen (1855), z.v. Jan Arts, landbouwer, en Johanna Peters.
Uit dit huwelijk: Maria Johanna, geb. Nijmegen 08.08.1858, overl. Nijmegen 15.07.1875.

3.                  Catrina Maria Wijers, geb. Groesbeek 01.02.1823, overl. Nederrijkswald (Groesbeek) 07.02.1823.

4.                  Gradus Wijers, geb. Groesbeek 1824; volgt IV.f.

5.                  Maria Catharina Wijers, geb. Groesbeek 01.07.1825|d|, landbouwerse (1849), overl. Nijmegen 28.02.1905|c|, tr. Groesbeek 27.04.1849 Derk Hermsen, geb. Groesbeek 03.01.1820, landbouwer (1849), z.v. Derk Hermsen (1789-), landbouwer, en Megchel/Mechtildis Rijnen (1793-1862).

6.                  Johanna Gertruida Weijers, geb. Groesbeek 26.12.1826, overl. Nederrijkswald (Groesbeek) 02.02.1827.

7.                  Mattheus Jacobus Weijers, geb. Groesbeek 26.01.1828, overl. Nederrijkswald (Groesbeek) 14.02.1828.

8.                  Johanna Jacoba Weijers, geb. Groesbeek 11.04.1829, zonder beroep (1856), overl. Groesbeek 03.04.1911, tr. Groesbeek 07.05.1856 Hendrikus Johannes Lamers, geb. Groesbeek 17.06.1823, arbeider (1856), landbouwer, overl. Groesbeek 21.01.1911, z.v. Jacobus Lamers (ca.1776-1841) en Theodora van den Ham (ca.1780-1847).
Uit dit huwelijk (ook vader Johannes Hendrikus): Dorothea Maria, geb. Groesbeek 12.04.1857, overl. Groesbeek 25.10.1936; Adrianus, geb. Groesbeek 08.11.1858, overl. Groesbeek 29.06.1928; Jacobus, geb. Groesbeek 19.03.1860, overl. Nijmegen 19.06.1948; levenloze dochter, Groesbeek 06.11.1861; Aleida Maria, geb. Groesbeek 05.09.1864, overl. Nijmegen 29.03.1934; Gerhardus, geb. Groesbeek ca. 1866, overl. Groesbeek 21.06.1927|f|; Gertruida Johanna, geb. Groesbeek 10.12.1869, overl. Groesbeek 15.03.1942; Anna Catharina, geb. Groesbeek 27.01.1872, overl. Groesbeek 13.11.1923; Hendrika Susanna, geb. Groesbeek 30.05.1875, overl. Nijmegen 13.05.1964.

9.                  Hendrina Wijers, geb. Groesbeek 18.10.1831, overl. Ubbergen 30.11.1921, tr. Groesbeek 02.05.1860 Jan Arts, geb. Ubbergen 03.03.1826, dienstknecht te Beek (1860), herbergier, overl. Beek (Ubbergen) 19.01.1910, z.v. Jan Arts, bleeker, en Johanna Peeters.
Uit dit huwelijk: Anna Maria, geb. ca. 1863, overl. Ubbergen 11.02.1917; Adrianus Johannes, geb. Ubbergen ca. 1867, overl. Ubbergen 02.08.1914.

Uit het huwelijk Weijers-Anna Maria Janssen:

10.              Hermanus Wijers, geb. Groesbeek 23.04.1835, landbouwer (1865)|e|, herbergier (1871), overl. Groesbeek 17.02.1871; ongehuwd.

11.              Adrianus Wijers, geb. Groesbeek 1837; volgt IV.g.

 

Noten: |a| RBS 304 p.11 {vader Zeeger Wijers} en RBS 717 p.108 {vader Segerus} (bij huwelijk in 1815: geb. Beuningen); |b| overl.akte Nijmegen 1880 no.270 {moeder Alijda Maria Jansen}; |c| Catharina Maria; |d| Catrina Maria; |e| doet aangifte overlijden oom Gradus (overl.akte Groesbeek 1865 no.86); |f| moeder Weiers (overl.akte Groesbeek 1927 no.53).

 


 

IV.e.  Johannes Weijers, z.v. III.d, geb. Beek 20.09.1816, landbouwer (1840,1883), boerenarbeider (1874), overl. Nijmegen 14.07.1888, tr. Nijmegen 14.05.1840 Gertruda van Hoogstraaten, geb. Weurt 03.01.1815, dienstmaagd (1840), overl. Nijmegen 04.05.1880, d.v. Gradus van Hoogstraaten, boerenarbeider, en Maria Petronella Kessels.

Uit dit huwelijk:

1.                  Catharina Weijers, geb. Nijmegen 24.02.1841, overl. Nijmegen 25.09.1843.

2.                  Petrus Weijers, Pieter, geb. Nijmegen 17.10.1843; volgt V.g.

3.                  Johannes Weijers, geb. Nijmegen 19.09.1845; volgt V.h.

4.                  Catharina Weijers, geb. Nijmegen 30.06.1848, overl. Nijmegen 05.05.1916, tr. Nijmegen 26.04.1883 Jan Peter Hartelo, geb. Nijmegen 09.08.1852, landbouwer (1883,1891), overl. Nijmegen 22.09.1928, z.v. Joannes Rutgerus Hartelo (1809-1887), landbouwer, en Wilhelmina Groothuizen (1815-).
Uit dit huwelijk: Johannes Rutgerus, geb. Nijmegen 04.02.1884, overl. Nijmegen 25.02.1884; Johannes Rutgerus, geb. Nijmegen 09.06.1885; Gerard, geb. Nijmegen 27.07.1886, overl. Nijmegen 27.08.1886; Gerard Peter, geb. Nijmegen 15.08.1887, overl. na 1918; Peter, geb. Nijmegen 05.02.1890, overl. Nijmegen 25.06.1890; Catharina Wilhelmina, geb. Nijmegen 19.04.1891.

5.                  Petronella Weijers, geb. Nijmegen 19.06.1851, overl. Nijmegen 04.11.1854.

6.                  Gerardus Weijers, geb. Nijmegen 03.12.1853; volgt V.i.

 


 

V.g.  Petrus Weijers, Pieter, z.v. IV.e, geb. Nijmegen 17.10.1843, boerenarbeider (1874), landbouwer (1883), overl. Nijmegen 04.04.1897, tr. Nijmegen 28.05.1874 Anna Maria Houterman, geb. Nijmegen 28.02.1849, boerenarbeidster (1874), overl. Nijmegen 28.09.1923, d.v. Johannes Houterman (1818-1881), boerenarbeider, en Allegonda de Grood (1821-).

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Weijers, geb. Nijmegen|a| 09.08.1875, overl. Nijmegen 29.07.1876.

2.                  Johannes Weijers, geb. Nijmegen 20.05.1877, overl. Nijmegen 02.07.1880.

3.                  Petrus Weijers, geb. Nijmegen 27.09.1878, landbouwer, overl. Oss 28.10.1947, tr. Schaijk 16.08.1928 Johanna Wilhelmina van den Hoogen, geb. Schaijk 21.09.1883, overl. Herpen 11.05.1960, d.v. Hendrikus van den Hoogen en Johanna van den Hoogen.

4.                  Johannes Weijers, geb. Nijmegen 30.10.1880, overl. Nijmegen 23.11.1880.

5.                  Alegonda Weijers, geb. Nijmegen 23.04.1882, overl. Nijmegen 05.01.1884.

6.                  Geertruida Weijers, geb. Nijmegen 23.10.1883, overl. Herpen 11.12.1943, begr. Herpen, tr. Nijmegen 08.06.1916 Gerardus Johannes Fleuren, geb. Mook en Middelaar op de St. Jansberg 16.03.1881, landbouwer, overl. Schaijk 05.03.1979, begr. Herpen 09.03.1979, z.v. Wilhelmus Gradus Fleuren (1848-1931) en Wilhelmina Geertruida Derksen (1853-1928).
Uit dit huwelijk: Antonius Marinus, geb. Herpen xx.04.1927, overl. Ravenstein 19.04.1927.

7.                  Allegonda Weijers, geb. Nijmegen 09.08.1885, overl. Nijmegen 22.11.1886.

8.                  Johannes Gerardus Weijers, geb. Nijmegen 23.01.1888; volgt VI.d.

9.                  Allegonda Weijers, geb. Nijmegen 08.06.1889, overl. Nijmegen 09.08.1890.

 

Noten: |a| per abuis 11 jaar (overl.akte Nijmegen 1876 no.384, GenLias).

 


 

VI.d.  Johannes Gerardus Weijers, z.v. V.g, geb. Nijmegen 23.01.1888, landbouwer (1915), voerman (1923), overl. Nijmegen 24.11.1948, tr. Stad Ommen 19.05.1915 Antonia Maria Fikkert, geb. Stad Ommen 28.03.1884, overl. Nijmegen 12.02.1960, begr. Nijmegen (RK Kerkhof Daalseweg) 15.02.1960, d.v. Hermannus Johannes Fikkert (ca.1859-1923), kleermaker, herbergier, en Geertruida Fenemina Rijkhoff (ca.1859-1933).

Uit dit huwelijk:

1.                  Hermanus Johannes Weijers, geb. Nijmegen ca. 1919, overl. Nijmegen 02.01.1943.

2.                  Marinus Johannes Weijers, geb. Nijmegen 10.03.1923, overl. Nijmegen 12.03.1923.

 


 

V.h.  Johannes Weijers, z.v. IV.e, geb. Nijmegen 19.09.1845, arbeider, overl. Nijmegen 02.08.1881, tr. Ottersum 23.04.1877 Wilhelmina Thoonen, geb. Mook 21.11.1850, dienstmeid (1877), overl. Groesbeek 14.07.1911, d.v. Gerrit Thoonen en Petronella Geurts.

     WT tr. 2e Mook 07.01.1885 Martinus Hubbers, geb. Neerbosch (Nijmegen) 26.03.1855, overl. Groesbeek 16.11.1920, z.v. Gerhardus Hubbers en Francisca Janssen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geertruida Antonia Weijers, geb. Nijmegen 17.01.1878, overl. na 1935, tr. Groesbeek 15.05.1901 Hendrikus Lieffers, geb. Groesbeek 06.04.1873, landbouwer (1901,1910), winkelier (1935), overl. Groesbeek 10.11.1935, z.v. Peter Lieffers, arbeider, en Anna Catharina Hendriks.
Uit dit huwelijk: Wilhelmina Catharina, geb. Groesbeek 24.03.1902; Peter Johannes, geb. Groesbeek 01.04.1903; Johanna Petronella, geb. Groesbeek 05.07.1905, overl. Groesbeek 23.11.1906; Johannes Martinus, geb. Groesbeek 10.02.1908; Maria Johanna, geb. Groesbeek 22.06.1910.

2.                  Johannes Weijers, geb. Hatert (Nijmegen) 14.08.1879, overl. Nijmegen 25.08.1879.

 


 

V.i.  Gerardus Weijers, z.v. IV.e, geb. Nijmegen 03.12.1853, landbouwer, overl. Nijmegen 05.07.1943, tr. Nijmegen 26.04.1883 Johanna Catharina Jaspers, geb. Nijmegen 12.03.1859, dienstbode (1883), overl. Nijmegen 02.04.1910, d.v. Antonius Wilhelmus Jaspers, landbouwer, en Johanna Maria Ockers (-1872).

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Catharina Weijers, geb. Nijmegen 19.01.1884, overl. Nijmegen 15.05.1893.

2.                  Johannes Weijers, geb. Nijmegen 16.07.1885, overl. Nijmegen 12.07.1894.

3.                  Antonius Weijers, geb. Nijmegen 30.05.1887, overl. Nijmegen 22.04.1912.

4.                  Geertruida Weijers, geb. Nijmegen 05.09.1889.

5.                  Petrus Weijers, geb. Nijmegen 16.06.1891; volgt VI.e.

6.                  Maria Everdina Weijers, geb. Nijmegen 18.09.1893, overl. 28.04.1975, begr. Eindhoven (Bpl. Oude Toren, Woensel), tr. Haarlem 29.09.1920 Hendricus Johannes Westerveld, geb. Weststellingwerf 03.02.1895, grondwerker (1920), overl. 11.03.1974, begr. Eindhoven (Bpl. Oude Toren, Woensel), z.v. Martinus Westerveld en Francisca Meuleman.

7.                  Gerardus Weijers, geb. Nijmegen 16.05.1895, overl. Nijmegen 25.02.1907.

8.                  Johanna Antoinetta Weijers, geb. Nijmegen 12.03.1897, tr. Arnhem 26.04.1922 Jacobus Johannes Hendriks, geb. Pannerden 16.03.1893, slager (1922), z.v. Arnoldus Hendriks, landbouwer, en Hendrina Reijmer (ca.1854-1896).

9.                  Catharina Weijers, geb. Nijmegen 10.02.1899, overl. Etten-Leur 30.10.1941, tr. tussen 1932 en 1941 Robertus Hendricus Verstappen, geb. Deurne en Liessel 18.02.1893, gemeenteveldwachter te Etten-Leur (1917), overl. na 1941, z.v. Jan Verstappen en Henrica van den Heuvel.
     RHV tr. 1e Deurne en Liessel 29.09.1917 Josephina Maria van de Cruijs, geb. Deurne en Liessel 30.11.1895, overl. Etten-Leur 23.08.1932, d.v. Hendrikus Cruijs en Antonetta Willems.

10.              Antonetta Weijers, geb. Nijmegen 27.06.1901, overl. Nijmegen 06.01.1966, tr. Gerardus Antonius Peters, overl. voor 1966.

 


 

VI.e.  Petrus Weijers, z.v. V.i, geb. Nijmegen 16.06.1891, landbouwer, overl. Nijmegen 23.10.1945, tr. Bergh 05.11.1914 Geertruida te Boekhorst, geb. Stokkum (Bergh) 03.12.1893, overl. Wamel 20.09.1957, d.v. Bernardus te Boekhorst (ca.1849-1898) en Hendrina Jansen (ca.1852-1896).

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmina Weijers, geb. 1915, overl. Nijmegen 21.09.1944|a|.

2.                  Antonetta Weijers, geb. Nijmegen 19.03.1917, overl. Nijmegen 26.03.1917.

3.                  Gerardus Weijers, geb. Nijmegen xx.03.1918, overl. Nijmegen 23.04.1919.

4.                  Petronella Weijers, geb. Nijmegen 1919, overl. Nijmegen 15.04.1919.

5.                  Gerardus Weijers, geb. Nijmegen xx.01.1919, overl. Nijmegen 23.04.1919.

6.                  Johannes Gerardus Weijers, geb. 1920, overl. Australië.

7.                  Petrus Marie Weijers, geb. 1921; volgt VII.a.

8.                  Gerardus Weijers, geb. 1924, overl. 1995.

9.                  Geertruida Weijers, geb. 1925.

 

Noten: |a| oud 28 jaar, ‘echtgenoote van Pijnenburg, Marinus Josephus, dochter van ouders, van wie verdere gegevens den aangever onbekend zijn’, aangifte door F.J. Huskens, agent-rechercheur van politie (overl.akte Nijmegen 20.12.1944 no.2767).

 


 

VII.a.  Petrus Marie Weijers, z.v. VI.e, geb. 1921, overl. 1990, tr. 23.04.1947 Mariana Anna v.d. Boogaard, geb. 1923.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petrus Wilhelmus Maria Weijers, geb. 1948; volgt VIII.a.

2.                  Bernardus Johannus Maria Weijers, geb. 1949.

3.                  Johannus Maria Weijers, geb. 1950.

4.                  Carolus Arnoldus Gerardus Maria Weijers, geb. 1959.

 


 

VIII.a.  Petrus Wilhelmus Maria Weijers, Peter, z.v. VII.a, geb. 1948, tr. 05.02.1979 Mary McCulloch French.

Uit dit huwelijk:

1.                  Angus Weijers, geb. 1978.

2.                  Eric-Ben Weijers, geb. 1980.

3.                  Linda Weijers, geb. 1982.

 


 

IV.f.  Gradus Wijers, z.v. III.d, geb. Groesbeek 11.02.1824, landbouwer (1855), overl. Nijmegen 19.11.1882, tr. Ubbergen 25.01.1861 Johanna Maria Lamers, geb. Beek (Ubbergen) 10.08.1825, overl. Nijmegen 03.07.1889, d.v. Mathijs Lamers en Hendrina Meeker.

Uit dit huwelijk:

1.                  Matthijs Wijers, geb. Nijmegen 14.08.1864; volgt V.j.

2.                  Adrianus Wilhelmus Weijers, geb. Nijmegen 30.05.1867, overl. Nijmegen 09.04.1870.

 


 

V.j.  Matthijs Wijers, z.v. IV.f, geb. Nijmegen 14.08.1864, herbergier (1888,1892), tapper (1897,1899), overl. Nijmegen 12.01.1942, begr. Nijmegen (Kerkhof Daalscheweg) 14.01.1942, tr. Nijmegen 18.04.1888 Berendina Petronella de Bruijn, geb. Nijmegen 04.03.1864, overl. Nijmegen 29.12.1903, d.v. Petrus de Bruijn, herbergier, en Maria Linders.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus Petrus Wijers, geb. Nijmegen 31.01.1889; volgt VI.f.

2.                  Maria Johanna Wijers, geb. Nijmegen 24.03.1892, overl. Nijmegen 31.10.1965, tr. Nijmegen 08.06.1915 Gustaaf van Leeuwe, geb. Breskens 17.11.1884, koffiehuishouder (1915,1919), koopman (1928), steenhouwer (1953), overl. Nijmegen 24.02.1953, z.v. Johannis Franciscus van Leeuwe en Stephanie Octavie Cauwels.
Uit dit huwelijk: Matthijs Bernardinus, geb. Nijmegen xx.09.1919, overl. Nijmegen 29.11.1919; Constantinus Marie, geb. Nijmegen xx.12.1927, overl. Nijmegen 25.02.1928.

3.                  Johanna Petronella Canisia Wijers, geb. Nijmegen 21.04.1894, overl. Nijmegen 15.01.1915.

4.                  Petrus Johannes Wijers, geb. Nijmegen 20.05.1896, overl. Nijmegen 05.08.1896.

5.                  Petronella Johanna Wijers, Nelly, geb. Nijmegen 22.09.1897, Zr. Bernardina Gez. J.M.J. [’s-Hertogenbosch 1942]

6.                  Bernardina Maria Adriana Weijers, Dina, geb. Nijmegen 12.12.1899, Zr. Gabriëlla Gez. J.M.J., overl. Heeswijk 28.04.1968. [Rotterdam 1942]

7.                  Josephus Theodorus Wijers, geb. Nijmegen 11.02.1903. [Calgary, Canada 1942]

8.                  Wilhelmina Gerarda Wijers, geb. Nijmegen 24.12.1903, overl. Nijmegen 25.12.1903.

 


 

VI.f. Gerardus Petrus Wijers, z.v. V.j, geb. Nijmegen 31.01.1889, journalist, overl. Nijmegen 03.10.1971, begr. Nijmegen (Bpl. Jonkerbos) 06.10.1971, tr. Nijmegen 31.07.1916 Alida Burki, geb. Schiedam 02.04.1882, overl. Nijmegen 14.10.1960, begr. Nijmegen (Bpl. Jonkerbos) 18.10.1960, d.v. Arij Burki en Hendrica Mak.

Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

IV.g.  Adrianus Wijers, z.v. III.d, Arie, geb. Groesbeek 16.07.1837, stalhouder (1874), herbergier (1875,1876), tapper (1880), herbergier (1887,1888), overl. Ubbergen 07.03.1888, tr. Groesbeek 05.05.1874 Wilhelmina Bartels, geb. Gendt 16.09.1848, dienstmeid (1874), herbergierster (1888), overl. (kraambed) Ubbergen 10.08.1888, d.v. Theodorus Bartels, landbouwer, en Johanna Evers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hermanus Adrianus Theodorus Wijers, geb. Groesbeek 13.02.1875; volgt V.k.

2.                  Johannes Wijers, geb. Groesbeek 13.05.1876, overl. Utrecht 15.05.1942.

3.                  Anna Maria Wijers, geb. Wyler (D) 02.11.1877, overl. Nijmegen 05.07.1945, tr. Ubbergen 25.08.1903 Antonius Paulus Brinkhof, geb. Nijmegen 24.01.1880, slager (1903), koopman (1929), overl. Nijmegen 15.02.1938, z.v. Gerardus Wilhelmus Brinkhof en Catharina van der Loo.
Uit dit huwelijk: Gerardus Adrianus Canisius, geb. Nijmegen 14.09.1904; Wilhelmina Catharina Johanna, geb. Nijmegen 23.12.1905; Maria Wilhelmina Cathrina, geb. Nijmegen 30.01.1907; Antonius Hermanus Maria, geb. Nijmegen 25.04.1908; Antonius Paulus, geb. Nijmegen 26.09.1909; Christina Maria Antonia, geb. Nijmegen 09.02.1911.

4.                  Hendrikus Bartholomeus Wijers, geb. Millingen 14.01.1880; volgt V.k2.

5.                  Theodorus Johannes Wijers, geb. Ubbergen 15.01.1883; volgt V.l.

6.                  Wilhelmina Wijers, geb. Ubbergen 28.01.1887, tr. Ubbergen 21.10.1913 Raoul Jules Joseph Francois Tonneijk, geb. Huy (B) ca. 1889, z.v. Pierre Aloijs Mathias Hubert Tonneijk en Marie Catherine Debroux.

7.                  levenloze dochter, Ubbergen 09.08.1888.

 


 

V.k. Hermanus Adrianus Theodorus Wijers, z.v. IV.g, geb. Groesbeek 13.02.1875, bakker (1902,1906), overl. Nijmegen 13.09.1953, begr. Nijmegen (RK Kerkhof Jonkerbos) 16.09.1953, tr. Nijmegen 30.04.1902 Berendina de Wilde, geb. Nijmegen 24.11.1875, overl. Nijmegen 27.11.1941, d.v. Johannes Xaverius Antonius de Wilde (1839-1918), slager, en Theodora Arnts (1833-).

Uit dit huwelijk:

1.                  Hermanus Adrianus Johannes Weijers, geb. Nijmegen 21.02.1903, overl. Nijmegen 15.09.1904.

2.                  Theodora Wilhelmina Maria Wijers, geb. Nijmegen 12.03.1905, tr. voor 1936 Antonius Cornelis Maria Aelen, geb. Tilburg 26.01.1905, overl. Nijmegen 14.06.1991, begr. 19.06.1991, z.v. Gerardus Christianus Aelen, koopman, en Magdalena Maria Apollonia de Bont.

3.                  Johannes Hermanus Marinus Wijers, geb. Nijmegen 17.12.1906; volgt VI.g.

4.                  Adrianus Hendrikus Wijers, geb. Nijmegen 20.08.1911, overl. Nijmegen 12.09.1911.

 


 

VI.g. Johannes Hermanus Marinus Wijers, z.v. V.k, geb. Nijmegen 17.12.1906, bakker (1940), tr. 1e voor 1938 Christina Johanna Schutte, geb. Utrecht 27.10.1904, overl. (kraambed) Nijmegen 11.03.1938|c|, d.v. Antonius Schutte en Hendrika Christina Westerveld; otr. 2e Nijmegen xx.10.1940|a|, tr. Nijmegen 1940|b| W.A.J. Wijers, geb. ca. 1914.

Uit het huwelijk Wijers-Schutte:

1.                  Hermanus Christianus Hendrikus Wijers, geb. Nijmegen xx.03.1938|d|, overl. Nijmegen 17.03.1950.

 

Noten: |a| Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 19.10.1940; |b| Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 09.11.1940; |c||d| Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 19.03.1938 (aangiften 12-18 maart).

 


 

V.k2. Hendrikus Bartholomeus Wijers, z.v. IV.g, geb. Millingen 14.01.1880, huisschilder, overl. Nijmegen  06.06.1961, begr. Nijmegen (RK Kerkhof Jonkerbos) 09.06.1961, tr. Gendt 21.11.1912 Willemina Josephina Joosten, geb. Gendt 23.02.1879, overl. Nijmegen 18.02.1961, begr. Nijmegen (RK Kerkhof Jonkerbos) 22.02.1961, d.v. Cornelis Joosten, arbeider, en Willemina Katarina Brom.
Uit dit huwelijk (klein)kind(eren).

 


 

V.l. Theodorus Johannes Wijers, z.v. IV.g, geb. Ubbergen 15.01.1883, broodbakker (1907), brood- en bakketbakkerij Nijmegen (Hezelstraat 42), overl. Nijmegen 08.05.1954, tr. Nijmegen 06.09.1907 Gijsberta Gesina Tesser, geb. Nijmegen 19.10.1883, overl. 1971, d.v. Roelof Antonius Tesser (1845-1926) en Theodora Kropman (1846-).

     1935: Door de brand “in den afgeloopen nacht” bij buurman P. Burgers, kruideniers- en koloniale waren, no.41, “het beneden achtergedeelte verwoest” van de bakkerij |b|.

Uit dit huwelijk (tien kinderen|a|):

1.                  Adrianus Rudolf Maria Antonius Wijers, geb. Nijmegen 22.09.1908, overl. Nijmegen 07.01.1911.

2.                  Rudolf Herman Theodorus Wijers, geb. Nijmegen 09.04.1910.

3.                  André Herman Wilhelmus Wijers, geb. Nijmegen 17.11.1911; volgt VI.i2.

4.                  Theodorus Canisius Wijers, geb. Nijmegen 16.04.1914; volgt VI.h.

5.                  * Jan Wijers, geb. ca. 1917, overl. 18.09.2008, crem. Nijmegen, tr. M.A. Migchielsen, Greet, geb. ca. 1920, overl. Nijmegen 09.01.2015, crem. Nijmegen 14.01.2015.

6.                  levenloze dochter, Nijmegen 24.01.1926.

 

Noten: |a| Familie Kropman, p.247; |b| Alkmaarsche Courant 09.04.1935.

 


 

VI.i2. André Herman Wilhelmus Wijers, z.v. V.l, geb. Nijmegen 17.11.1911, bakker, tr. Nijmegen 06.01.1938 Adriana Francisca Migchielsen, ca. 1912, d.v. Johannes Cornelis Franciscus Migchielsen, technisch ambtenaar, en Marianna Francisca Boers.
Uit dit huwelijk:

1.                  zoon.

 


 

VI.h. Theodorus Canisius Wijers, Theo, z.v. V.l, geb. Nijmegen 16.04.1914, overl. Roermond 27.04.1969, begr. Roermond, tr. Nijmegen 17.12.1941 Cornelia Brouns, Corrie, geb. Roermond 25.12.1915, overl. Wessem 28.09.2004, begr. Roermond.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloos kind, Roermond 10.12.1942.

2.                  Maria Josephina Gijsbertha Canisius Wijers, geb. Roermond xx.05.1944, overl. Roermond 28.01.1945.

 


 

III.e.  Willem Weijers, z.v. II.b, ged. Doddendaal en Ewijk (Beuningen) 12.11.1794|a|, bleeker (1829,1838), overl. Beek (Ubbergen) 03.01.1878, tr. Ubbergen 06.05.1826 Anna Peters, ged. Wyler 29.04.1793, overl. Beek (Ubbergen) 18.09.1876, d.v. Matthias Peters en Aleida Arts.

Uit dit huwelijk:

1.                  Aleida Weijers, geb. Beek 01.03.1827, overl. Beek (Ubbergen) 03.07.1899, tr. Ubbergen 03.10.1856 Henricus Arts, geb. Beek 24.04.1822, landbouwer (1856,1861), bleker (1859,1864,1866), waschbleeker (1869), bleker (1870), overl. tussen 1862 en 1899, z.v. Arnoldus Arts en Geertrui Beker.
Uit dit huwelijk: Gerardus Vincentius, geb. Ubbergen 19.07.1857, overl. Nijmegen 27.07.1909; levenloze zoon, Beek (Ubbergen) 21.11.1859; Anna Maria, geb. Beek (Ubbergen) 24.01.1861, overl. Beek (Ubbergen) 30.09.1900; Arnoldus Wilhelm, geb. Ubbergen 02.08.1862, tr. Elisabeth Weijers (1872-1960); Davida Theodora, geb. Beek (Ubbergen) 09.08.1864, overl. Gennep 04.02.1899; levenloze zoon, Beek (Ubbergen) 15.04.1866; Hendrikus Johannes, geb. Beek (Ubbergen) 10.09.1867, overl. Beek (Ubbergen) 29.09.1870; Geertruida Theodora, geb. Beek (Ubbergen) 13.03.1869, overl. Beek (Ubbergen) 04.08.1869.

2.                  Antonia Weijers, geb. Ubbergen 19.05.1829.

3.                  Anna Weijers, geb. Beek ca. 1830, overl. Beek (Ubbergen) 23.04.1893.

4.                  Matthijs Weijers, geb. Ubbergen 11.04.1832; volgt IV.h.

5.                  Segerius Johannes Weijers, geb. Ubbergen 21.11.1834; volgt IV.i.

6.                  Henricus Weijers, geb. Ubbergen 15.05.1838, overl. Beek (Ubbergen) 30.06.1904.

 

Noten: |a| RBS 304 p.14 {Willem, vader Zeeger} en RBS 717 p.112 {Wilhelmus, vader Segerus} (bij huwelijk in 1826: geb. Beuningen).

 


 

IV.h.  Matthijs Weijers, z.v. III.e, geb. Ubbergen 11.04.1832, landbouwer te Beek (jan1867), herbergier (dec1867,1870), winkelier (1871,1876), arbeider (1878), landbouwer (1890), overl. Hatert (Nijmegen) 09.09.1890, tr. 1e Nijmegen 31.01.1867 Theodora Puplickhuijsen, geb. Ooy 05.05.1845, overl. Beek (Ubbergen) 21.08.1873, d.v. Petrus Puplickhuijsen (1804-) en Hendrina Kropman (1814-1895); tr. 2e Ubbergen 19.11.1873 Margaretha Welles, geb. Groesbeek 02.02.1838, overl. na 1890, d.v. Jan Welles (ca.1798-1881) en Theodora Lamers (-na1881).

Uit het huwelijk Weijers-Puplickhuijsen:

1.                  Wilhelmus Weijers, geb. Ubbergen 16.12.1867|a|, overl. Beek (Ubbergen) 14.11.1871|c|.

2.                  levenloze zoon, Beek (Ubbergen) 01.05.1870|b|.

3.                  Petrus Johannes Weijers, geb. Beek (Ubbergen) 27.07.1871, overl. Beek (Ubbergen) 06.03.1872.

Uit het huwelijk Weijers-Welles:

4.                  Johannes Wilhelmus Weijers, geb. Beek (Ubbergen) 27.10.1874; volgt V.m.

5.                  Theodora Aleida Weijers, geb. Groesbeek 22.07.1876, overl. Hatert (Nijmegen) 28.04.1901.

6.                  Johannes Hendrikus Weijers, geb. Groesbeek 31.03.1878; volgt V.n.

 

Noten: |a| akte no.62 {moeder Puplickhuizen}; |b| akte no.26 {moeder Publickhuizen}; |c| akte no.69 {moeder Puplickhuijzen}.

 


 

V.m. Johannes Wilhelmus Weijers, geb. Beek (Ubbergen) 27.10.1874, landbouwer, tr. Ubbergen 03.06.1905 Johanna Jacoba Franken, geb. Niel (D) 08.05.1876, overl. Nijmegen 21.08.1940, d.v. Bartholomeus Franken en Johanna Meijer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodora Margaretha Johanna Weijers, geb. Ubbergen 04.12.1906.

2.                  Mathijs Wilhelmus Bartholomeus Weijers, geb. Ubbergen 20.07.1909, overl. Berg en Dal 06.10.1991, begr. Berg en Dal, tr. Maria Wilhelmina Daam, geb. Beuningen 28.08.1910, overl. 12.04.2003, begr. Berg en Dal, d.v. Johannes Daam en Francisca van Haren.

3.                  Wilhelmus Johannes Hendrikus Weijers, geb. Ubbergen 27.10.1910.

4.                  Margaretha Johanna Weijers, geb. Ubbergen 01.06.1912.

 


 

V.n. Johannes Hendrikus Weijers, z.v. IV.h, geb. Groesbeek 31.03.1878, bakker (1905,1908), overl. Nijmegen 01.04.1940, tr. Arnhem 27.04.1904 Theresia Guijkers, geb. Arnhem 16.12.1876, overl. Nijmegen 29.05.1938, d.v. Johannes Jacobus Guijkers (ca.1839-1887) en Johanna Burgers (ca.1838-1890).

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Matthijs Wilhelmus Weijers, geb. Arnhem 16.12.1905, overl. Amsterdam 18.05.1980, tr. Aalsmeer 26.09.1956 Helena Gerarda Maria Bordens, geb. Amsterdam 11.02.1906, overl. na 1988, d.v. Jacobus Theodorus Bordens en Johanna Arnolda Francisca Stierhout.

2.                  Mattheus Coenraad Weijers, geb. Arnhem 25.05.1907, overl. na 1969.

3.                  Coenraad Wilhelmus Weijers, geb. Arnhem 21.10.1908; volgt VI.i.

 


 

VI.i. Coenraad Wilhelmus Weijers, z.v. V.n, geb. Arnhem 21.10.1908, slager in de Hezelstraat (1944), overl. Nijmegen 20.06.1954, tr. voor 1939 Johanna Elisabeth van Kerkhof, geb. Neerbosch (Nijmegen) 03.04.1909, overl. Nijmegen 01.09.1952, begr. Nijmegen (RK Kerkhof Jonkerbos) 05.09.1952, d.v. Arnoldus van Kerkhof, landbouwer, en Johanna Maria Geertruida Derks.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Theresia Maria Weijers, Annie, geb. Nijmegen ca. 1939, overl. Nijmegen 22.02.1944|a| (op de Montessori-kleuterschool door een bombardement).

2.                  Theresia Maria Johanna Weijers, Treeske, geb. Nijmegen ca. 1940, overl. Nijmegen 22.02.1944|b| (op de Montessori-kleuterschool bij een bombardement).

 

Noten: |a| akte no.678; |b| akte no.677.

 


 

IV.i.  Segerius Johannes Weijers, Johannes/Jan, z.v. III.e, geb. Ubbergen 21.11.1834, bleeker (1878,1880,1883,1889), arbeider (1886), boerenarbeider (1906), tr. Ubbergen 07.02.1877 Jacoba Leliveld, geb. Groesbeek 17.08.1850, overl. na 1889, d.v. Theodorus Leliveld (1809-na1859) en Willemina Spanjaars (1812-1859).

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Wilhelmina Weijers, geb. Ubbergen 11.02.1878|a|.

2.                  Wilhelmina Maria Weijers, geb. Beek (Ubbergen) 12.05.1879, overl. Beek (Ubbergen) 05.10.1879.

3.                  Theodorus Wilhelmus Weijers, geb. Beek (Ubbergen) 11.05.1880|b|, overl. Beek (Ubbergen) 24.08.1880.

4.                  Wilhelmina Weijers, geb. Ubbergen 21.08.1881, dienstbode (1906), tr. Ubbergen 16.10.1906 Theodor Seeger, geb. Nütterden (Kranenburg D) 08.10.1881, stratenmaker (1906), z.v. Wilhelm Seeger en Petronella Lotz.

5.                  Theodorus Wilhelmus Weijers, geb. Ubbergen 06.05.1883.

6.                  Theodora Aleida Weijers, geb. Beek (Ubbergen) 16.11.1884.

7.                  Theodorus Hendrikus Weijers, geb. Beek (Ubbergen) 11.08.1886.

8.                  Grada Geertruida Weijers, geb. Beek (Ubbergen) 09.01.1889.

 

Noten: |a| akte no.9 {vader Johannes}; |b| akte no.31 (vader Jan}.

 


 

III.f.  Matthijs Weijers, z.v. II.b, ged. Doddendaal en Ewijk 25.11.1807|a|, landbouwer te Ubbergen (1831), arbeider (1833,1849), boerenknecht (1854), bleker, overl. Beek (Ubbergen) 14.08.1880|b|, tr. Ubbergen 04.11.1831 Elizabeth Beeker, ook Beker, geb. Beek 30.01.1808, overl. Beek (Ubbergen) 17.01.1889, d.v. Hendrik Beeker en Alegonda Verstegen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrina Weijers, geb. Ubbergen 15.01.1833, overl. Beek (Ubbergen) 14.09.1846.

2.                  Anthonia Weijers, geb. Ubbergen 10.12.1834, bleekster (1892,1900), overl. Beek (Ubbergen) 12.10.1900, tr. Ubbergen 06.05.1863 Hendrikus Leenders, geb. Ubbergen 07.11.1828, arbeider (1864), bleker (1866,1867), arbeider (1869,1870), bleker (1872,1878), overl. Beek (Ubbergen) 15.02.1878, z.v. Gradus Leenders en Catharina Arts.
Uit dit huwelijk: Gerardus, geb. Beek (Ubbergen) xx.03.1864, overl. Beek (Ubbergen) 03.06.1864; Elisabeth, geb. Beek (Ubbergen) 09.04.1865, overl. Beek (Ubbergen) 05.03.1876; Wilhelmina Clasina, geb. Beek (Ubbergen) 05.05.1866; Catharina, geb. Beek (Ubbergen) 18.12.1867; Hendrina, geb. Beek (Ubbergen) 10.03.1869, overl. Beek (Ubbergen) 18.04.1885; Gerarda/Grada Hendrika, geb. Beek (Ubbergen) 04.06.1870, overl. Beek (Ubbergen) 19.02.1892; Antonia Maria, geb. Beek (Ubbergen) 15.01.1872, overl. Beek (Ubbergen) 03.11.1872; Gradus, geb. Beek (Ubbergen) 15.04.1874; Elisabeth, geb. Beek (Ubbergen) 22.04.1876, overl. Beek (Ubbergen) 27.07.1876; Antonia Maria, geb. Beek (Ubbergen) 27.12.1877.

3.                  Allegonda Weijers, geb. Beek (Ubbergen) 10.12.1836, bleekster (1904), overl. Beek (Ubbergen) 30.11.1904, tr. voor 1859 Bartholomeus Leenders, geb. Ubbergen ca. 1832/1839, arbeider (1859), bleker (1860), arbeider (1863,1864), bleker (1865,1867), huisknecht (1870), koetsier (1871,1873), bleker (1874), arbeider (1876), koetsier (1878,1885), bleker (1887), arbeider (1897), bleker (1902,1904), arbeider (1906,1910), parkwachter (1920), overl. Ubbergen 26.11.1920, z.v. Theodorus Leenders en Gertruida Jansen.
Uit dit huwelijk: Hendrina Maria, geb. Beek (Ubbergen) 18.10.1859, overl. Beek (Ubbergen) 22.05.1924; Geertruida, geb. Beek (Ubbergen) 29.10.1860, overl. na 1887; Theodorus Matheus, geb. Beek (Ubbergen) 03.02.1863, overl. Beek (Ubbergen) 12.02.1865; Mathijs, geb. Beek (Ubbergen) 01.04.1864, overl. Beek (Ubbergen) 11.02.1865; Theodorus Nicolaas, geb. Beek (Ubbergen) 06.12.1865, overl. na 1910; Matthijs, geb. Beek (Ubbergen) 27.09.1867, overl. na 1906; Bartholomeus, geb. Beek (Ubbergen) 06.04.1870, overl. Beek (Ubbergen) 17.05.1870; Elisabeth Allegonda, geb. Beek (Ubbergen) 07.04.1871, overl. Beek (Ubbergen) 07.10.1926; Bartholomeus, geb. Beek (Ubbergen) 04.02.1873, overl. Rotterdam 22.01.1919; Hendrikus, geb. Beek (Ubbergen) 14.12.1874; Allegonda, geb. Beek (Ubbergen) 23.07.1876, overl. Beek (Ubbergen) 06.07.1877; Wilhelmina, geb. Beek (Ubbergen) 24.07.1876, overl. na 1902; Allegonda, geb. Beek (Ubbergen) 04.02.1878, overl. na 1904; levenloze zoon, Beek (Ubbergen) 05.05.1881; Antonia Maria, geb. Beek (Ubbergen) 05.09.1882.

4.                  Francina Weijers, geb. Beek (Ubbergen) 01.03.1839, overl. Ubbergen 08.02.1846.

5.                  Segerius Johannes Weijers, geb. Ubbergen 10.04.1841, overl. Beek (Ubbergen) 20.07.1850.

6.                  Elisabeth Weijers, geb. Ubbergen 17.04.1843.

7.                  Matthijs Weijers, geb. Ubbergen 1845; volgt IV.j.

8.                  Hendrina Weijers, geb. Ubbergen 07.07.1849, overl. Beek (Ubbergen) 05.07.1854.

 

Noten: |a| RBS 303 p.24 {Mathias} (bij huwelijk in 1831: geb. Beuningen); |b| geb. Beek, oud 76 jaar (overl.akte Ubbergen 1880 no.48).

 


 

IV.j.  Matthijs Weijers, z.v. III.f, geb. Ubbergen 08.04.1845, bleker (1874,1877), overl. Beek (Ubbergen) 15.01.1877, tr. Ubbergen 04.07.1871 Theodora Driessen, geb. Ubbergen 08.09.1845, overl. Beek (Ubbergen) 05.11.1926, z.v. Gerardus Driessen en Catharina Arts.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus Weijers, geb. Ubbergen 04.10.1871; volgt V.o.

2.                  Elisabeth Weijers, geb. Ubbergen 04.12.1872, overl. Nijmegen 12.02.1960, begr. Beek (RK Kerkhof) 15.02.1960, tr. Ubbergen 07.02.1893 Arnoldus Wilhelm Arts, geb. Beek (Ubbergen) 02.08.1862, landbouwer (1893), bleker (1894,1899), landbouwer (1900,1922), overl. Beek (Ubbergen) 01.04.1930, z.v. Hendrik Arts, bleker, en Aleida Weijers (1827-1899).
Uit dit huwelijk: Everdina Maria, geb. Beek (Ubbergen) 08.08.1894; Hendrikus Mathijs, geb. Beek (Ubbergen) ca. 1896, overl. Beek (Ubbergen) 03.05.1897; Mathijs Wilhelmus, geb. Beek (Ubbergen) ca. 1896, overl. Beek (Ubbergen) 30.10.1899; Catharina Wilhelmina, geb. Beek (Ubbergen) 26.07.1900, overl. na 1922; Wilhelmus Mathijs hendrikus, geb. Beek (Ubbergen) 24.05.1905; Davida, geb. Beek (Ubbergen) 09.06.1911.

3.                  levenloze dochter, Beek (Ubbergen) 06.09.1874.

4.                  Matheus Weijers, geb. Beek (Ubbergen) 26.09.1875, landbouwer, tr. Renkum 20.08.1925 Mina Rika Johanna Hofstede, geb. Oosterbeek (Renkum) 29.12.1900, d.v. Johannes Wilhelmus Hofstede (ca.1866-1939) en Johanna Hendrika Goossens (ca.1867-1942).

5.                  Catharina Weijers, geb. Ubbergen 21.07.1877|a|, overl. Leuth (Ubbergen) 12.02.1960, tr. Ubbergen 18.10.1904 Nicolaas Hendrikus Arts, geb. Beek (Ubbergen) 29.04.1878, bleker (1905,1918), overl. Beek (Ubbergen) 22.09.1948, z.v. Gerardus Arts en Johanna Peters.
Uit dit huwelijk: Johanna Aleida, geb. Beek (Ubbergen) 29.07.1905; Mathijs Gerardus, geb. Beek (Ubbergen) 15.08.1906; Aleida Elisabeth, geb. Beek (Ubbergen) 03.04.1908; Gradus Matthijs, geb. Beek (Ubbergen) 02.04.1910; overl. Beek (Ubbergen) 01.07.1910; Geertruida, geb. Beek (Ubbergen) 29.11.1911; Nicolaas, geb. Ubbergen ca. 1913, overl. Ubbergen 29.05.1915; Nicolaus Hendrikus, geb. Ubbergen ca. 1918, overl. Ubbergen 25.08.1918.

 

Noten: |a| akte no.75 {aangifte door Maria Catharina Broekhuijsen, gemeentevroedvrouw}.

 


 

V.o. Gerardus Weijers, z.v. IV.j, geb. Ubbergen 04.10.1871, bleeker (1899,1911), overl. Nijmegen 06.11.1952|a|, tr. Ubbergen 14.06.1898 Johanna Lamers, geb. Düffelward (D) 14.05.1873, overl. Beek (Ubbergen) 08.06.1939, z.v. Theodor Lamers en Aleida Janssen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Aleida Wilhelmina Weijers, geb. Beek (Ubbergen) 22.07.1899, overl. Nijmegen 02.04.1972, tr. Marinus Johannes Menting, geb. Heteren 27.05.1892, z.v. Lambertus Menting, tabaksplanter, en Theodora Jansen.

2.                  Maria Everdina Weijers, geb. Beek (Ubbergen) 06.02.1902.

3.                  Johanna Weijers, geb. Beek (Ubbergen) 15.09.1905.

4.                  Catharina Weijers, geb. Beek (Ubbergen) 12.12.1907, overl. Arnhem 03.03.1989, tr. Johan Kamps.

5.                  Geertruida Wilhelmina Weijers, Truus, geb. Beek (Ubbergen) 02.11.1911, overl. Nijmegen 29.12.1994, tr. Ubbergen 06.07.1938 Gerardus Nicolaas Groothuijse, Gerrit, geb. Beek (Ubbergen) 04.05.1911, overl. Groesbeek 25.11.1984, z.v. Hendrikus Johannes Groothuijse en Maria Arts.

6.                  Martina Aleida Weijers, geb. Beek (Ubbergen) 20.02.1919, overl. Nijmegen 07.07.1991, tr. voor 1956 Wilhelmus Gerardus Servatius Jansen.

 

Noten: |a| ook overl.akte Ubbergen 1952 no.54.

 


Legenda

– Bloemendaal = Bloemendaal (NH)


terug naar het overzicht Weijers/Wijers