Fragmenten Weijers/Wijers (23)

 

(NRW/Kreis Kleve)

 

 

Het betreft enkele kleine fragmenten en losse vermeldingen Weijers/Wijers stammend uit het Kreis Kleve in de Region Niederrhein van het Duitse Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

Het betreft fragmenten uit Aldekerk, Elten, Emmerich, Goch, Hassum, Issum, Kapellen, Kessel, Kranenburg, Millingen, Nergena, Pfalzdorf, Rees, Rheurdt, Wachtendonk, Warbeyen en Weeze.

 

Voor het Kreis Krefeld zie wy-112.htm, voor het Kreis Viersen zie wy-111.htm, voor het Kreis Wesel zie wy-110.htm, voor de overige plaatsen in het Regierungsbezirk Düsseldorf zie wy-69.htm.

Voor Hassum zie ook wy-116.htm en wy-159.htm. Voor Kranenburg zie ook wy-65.htm.

 

Hun onderlinge relatie en die met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, mei 2003 (laatst herzien juli 2021)

 


top

Fragment Aldekerk

 

I. Antonius Wyers, tr. 1e Hüls (rk) 25.08.1752 Marg. Meisters; tr. 2e Hüls (rk) 14.09.1756 Richardis Clanten; tr. 3e Hüls (rk) 30.07.1765 Catharina Leuen.

Uit het huwelijk Wyers-Clanten:

1.                  Henricus Wyers, ged. Aldekerk (rk) 04.02.1760.

2.                  Christianus Wyers, geb. Aldekerk 1764; volgt II.

 


 

II. Christianus Wyers, ged. Aldekerk 06.11.1764, tr. voor 1794 Anna Christina Luenen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Joannes Antonius Wyers, ged. Aldekerk (rk) 06.05.1794.

 


top

Fragment Elten

 

I. Hermanus Weyers, tr. voor 1814 Hendrina Meyer.
Uit dit huwelijk:

1.                 Aleyda Weyers, ged. Elten (rk) 27.06.1814.

2.                 Wilhelmus Weyers, ged. Elten 13.02.1816|a|, w.s. jong gestorven.

3.                 Wilhelmus Weyers, ged. Elten 19.11.1817|b|.
= w.s. Wilhelmus Weyers, geb. ca. 1815, tr. Emmerich (Sankt Aldegundis) 23.01.1838 Elisabetha Prust, geb. ca. 1810, d.v. Henricus Prust en Johanna Gassling.

4.                 Joanna Hendrina Weyers, ged. Elten (rk) 13.03.1820.
= w.s.
Johanna Weyers, geb. Elten ca. 1820, tr. Elten (St. Martinus) 02.05.1842 Johann Geerlings, geb. Elten ca. 1813, Maurer, z.v. Johann Geerlings en Maria Janssen.
Uit dit huwelijk: Joannes, ged. Elten (rk) 05.11.1842; zoon, overl. Elten (rk) 05.02.1844; Maria, ged. Elten (rk) 09.05.1846; Hendrina, ged. Elten (rk) 29.12.1847; zoon, ged. Elten (rk) 1850; Herman, ged. Elten (rk) 16.02.1851; Theodora Hendrina, ged. Elten (rk) 06.03.1853; Hendrina Aleida, ged. Elten (rk) 23.12.1855; Aleida, ged. Elten (rk) 10.07.1857; Hendrina, ged. Elten (rk) 28.09.1859.

5.                 Mechtildis Weyers, ged. Elten (rk) 24.02.1823.

6.                 dochter, ged. Elten (rk) xx.06.1826.

7.                 Aleyda Weyers, ged. Elten (rk) 20.08.1827.

8.                 Theodora Weyers, ged. Elten (rk) 10.08.1831|c|.

9.                 Joannes Weyers, ged. Elten (rk) 30.10.1835.

 

Noten: |ab| moeder Meyers; |c| moeder Bernardina Meyers.

 

I. Hermann Weijers, tr. Hendrina Meijer.
Uit dit huwelijk:

1.                  Theodora Weijers, geb. Elten ca. 1825, tr. Elten (St. Martinus) 16.06.1857|i| Johann Heinrich Frutel, geb. ca. 1823, z.v. Johann Hen. Frutel en Maria Sanders.
Uit dit huwelijk: Johann Heinrich, ged. Elten (rk) 24.01.1858|b|; Hermann, ged. Elten (rk) 05.08.1859|e|; Hendrina Maria, ged. Elten (rk) 01.06.1861|h|; Johanna Wilhelm, geb. Elten (rk) 21.08.1865|a|; Bernard, ged. Elten (rk) 18.09.1867|c|; Anton, ged. Elten (rk) 06.02.1870|f|; Heinrich, ged. Elten (rk) 24.09.1872|d|; Theodora, ged. Elten (rk) 29.05.1875|g|.

 

Noten: |a| vader Fruetler; |b| vader Frutol; |c| vader Fruteler; |d| vader Fruekler; |e| vader Fruetler; |f| vader Frueteler; |g| vader Fruetler; |h| vader Trictolda; |i| bruid oud 32 jaar.

 


top

Fragment Geldern

 

I. Wilhelm Weyers, tr. voor 1835/1836 Johanna Lohmans.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerhard Weyers, geb. Geldern ca. 1835/1836; volgt II.

 

II. Gerhard Weyers, z.v. I, geb. Geldern ca. 1835/1836, tr. Krefeld 12.02.1855 Anna Gertrud Sünskes, geb. Krefeld 26.10.1836, d.v. Peter Heinrich Suenskes en Anna Catharina Stroucken.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Adelheid Weyers, geb. Krefeld 12.01.1856.

2.                  Friedrich Weyers, geb. Krefeld 10.01.1860.

3.                  Johann Wilhelm Weyers, geb. Krefeld 23.02.1866.

4.                  Anna Catharina Weyers, geb. Geldern 10.08.1869.

5.                  Anna Gertrud Weyers, geb. 29.12.1873, ged. Krefeld 30.12.1873|a|.

 

Noten: |a| moeder Lünskes.

 


top

Fragment Goch

 

I. Joannes Wyers, tr. voor 1706 Elisabeth Ruell/Ruyll.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrina Wyers, ged. Goch (rk) 01.05.1706|e|.

2.                  Johanna Elisabeth Wyers, ged. Goch (rk) 27.05.1708|a|.

3.                  Matthias Wyers, ged. Goch (rk) 26.07.1710|c|.

4.                  Dorothea Wyers, ged. Goch (rk) 09.12.1716|b|.

5.                  Jacobus Wyers, geb. Goch 1719|d|; volgt II.

 

Noten: |a||c||e| moeder Ruell; |b||d| moeder Ruyll.

 


 

II. Jacobus Wyers, z.v. I, ged. Goch (rk) 22.01.1719, tr. Goch (rk) 19.06.1753 Wilhelmina Arians.

     WA tr. 2e Goch (rk) 30.04.1780 Henricus Blomsaet.

Uit dit huwelijk:

1.                  Aleida Weyers, ged. Goch (rk) 29.05.1754.

2.                  Maria Elisabeth Weyers, ged. Goch (rk) 11.09.1759.

 


top

Fragment Goch

 

I. Theodor Hubert Weijers, fabrieksarbeider te Goch (1939), tr. voor 1918 Johanna Katharina Westland, wonende te Nijmegen (1939), overl. na 1949.
     Er is een Johanna Catharina Westland die in 1929 te Nijmegen een dochter krijgt en verliest.

     Er is een Johanna Katharina Westland, tr. voor 1933 Gerrit Jurriens, geb. Velp (Rheden) 09.06.1892, los arbeider, overl. Nijmegen 27.03.1949, begr. Nijmegen (Bpl. Rustoord) 30.03.1949, z.v. Willem Christiaan Jurriens, arbeider, en Wilhelmina Dokter.

Uit dit huwelijk:

1.                  Elisabeth Johanna Weijers, geb. Goch ca. 1915, tr. Nijmegen 28.12.1939|b| Harmen Lute, geb. Castricum 21.12.1920, kanonnier|c|, in Japanse gevangenschap Bandoeng 08.03.1942|d|, overl. No.4 Branch Camp of Thai POW Camp at Wan Yai Village, Kanchanaburi County, Kanchanaburi Prefecture, Thailand|e| of Tarsao (Thailand)|f| 12.05.1943, begr. Kanchanaburi War Cemetery, z.v. Theodorus Lute, fabrieksarbeider, en Jansje Hoek.

2.                  Wilhelmina Wicherda Elisabeth Weijers, Ans, geb. Nijmegen 30.10.1918, overl. ’s-Hertogenbosch 27.01.1997, tr. Eindhoven 15.12.1939 Johannes Gerardus Jans, Joop, geb. Rijkevoort Beugen|a| (Beugen en Rijkevoort) 30.09.1908, chauffeur (1939), overl. Boxtel 08.02.1988, z.v. Gerardus Jans, arbeider (1908), landbouwer (1939), en Gerardina Fransen.

 

Noten: |a| aangifte door Catharina Theresia Ernestina Huberta Korbmacher, 27 jaar, verloskundige, bij afwezigheid des vaders, ouders wonende te Beugen (geb.akte Beugen en Rijkevoort 1908 no.42); |b| huwelijk ‘met de handschoen’, de bruidegom vertegenwoordigd door Johannes Roelofsma als ‘bijzonder gevolmachtigde’ {in de akte geen toelichting op de omstandigheden} (huw.akte Nijmegen 1939 no.867); |c| ‘op 11-1-’39 voor den tijd van vijf jaren vrijwillig verbonden bij de overzeesche weermacht als kanonnier 2e klasse’ (aantekening in Militieregister Castricum); |d| Japanse interneringskaart; |e| aanvullende informatie bij Japanse interneringskaart (Nationaal Archief); |e| Slachtofferregister Oorlogsgravenstichting.

 


top

Fragment Issum

 

I. Petrus Wyers, tr. voor 1749 Elisabeth Helmes/Helmis/Hellmans.

Uit dit huwelijk:

1.                  Joanna Weyers, begr. Kapellen 20.02.1749.

2.                  Petrus Weyers, geb. ca. 1752; volgt II.a.

3.                  Joanna Wyers, ged. Kapellen 29.09.1756.

4.                  Joannes Weyers, ged. Kapellen (rk) 01.12.1760.

5.                  Henricus Weyers; volgt II.b.

 


 

II.a. Petrus Weyers, z.v. I, geb. ca. 1752, overl. Kapellen 29.12.1782, begr. Kapellen 02.01.1783, tr. Kapellen (rk) 14.01.1782 en Issum (rk) 16.01.1782 Maria Elisabeth Niersen, d.v. Gerardus Niersen en Christina Bergmans.

     MEN tr. 2e Kapellen (rk) 10.07.1783 Arnoldus Stimmans.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petronella Weyers, geb. 21.02.1783, ged. Kapellen (rk) 22.02.1783.

 


 

II.b. Henricus Weyers, z.v. I, tr. Issum (rk) 01.06.1780 Aldegunda Heckermans, d.v. Theodorus Heckermans en Gertrudis Wellmans.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petrus Weyers, ged. Issum (rk) 18.03.1781.

2.                  Joannes Theodorus Weyers, ged. Issum 1782; volgt III.a.

3.                  Joanna Elisabetha Weyers, geb. 28.11.1784, ged. Issum (rk) 29.11.1784, tr. Issum (rk) 01.06.1815 Reinerus Elspas, z.v. Theodorus Elspas en Maria Elisabeth Schaeffers.
Uit dit huwelijk: Petrus Wilhelmus, overl. na 1870.

4.                  Anna Gertrudis Wyers, ged. Issum (rk) 28.10.1787.

5.                  Joanna Catharina Weyers, ged. Issum (rk) 19.01.1790|a|.

6.                  Jacobus Weyers, geb. 24.06.1792, ged. Issum (rk) 25.06.1792.

7.                  Aldegunda Weyers, geb. 19.02.1794, ged. Issum (rk) 20.02.1794, w.s. jonggestorven.

8.                  Aldegunda Weyers, geb. 12.01.1796, ged. Issum (rk) 13.01.1796.

 

Noten: |a| moeder Heekermans.

 


 

III.a. Joannes Theodorus Weyers, z.v. II.b, geb. 21.12.1782, ged. Issum (rk) 22.12.1782, tr. Issum (rk) 15.10.1801 Anna Mechtildis Klinmans, d.v. Tilmannus Klinmans en Sophia Berns.

Uit dit huwelijk:

1.                  Joannes Henricus Weyers, geb. 16.01.1804, ged. Issum 16.01.1804.

2.                  Jacobus Weyers, geb. 21.05.1806, ged. Issum 21.05.1806|b|.

3.                  Franciscus Weyers, geb. 25.07.1809, ged. Issum 25.07.1809|d|.

4.                  Aldegundis Weyers, geb. 15.10.1812, ged. Issum (rk) 16.10.1812.

5.                  Anna Sophia Weyers, geb. 07.9.1815, ged. Issum (rk) 07.09.1815|a|.

6.                  Sophia Weyers, geb. 14.12.1816, ged. Issum 15.12.1818|c|.

 

Noten: |a| moeder Kleynmans; |b| moeder Klynmans; |c| moeder Kleinmans; |d| Klienmans.

 


top

Fragment Issum

 

I. Hendrina Weyers.

Kind:

1.                  Joannes Henricus Weyers; volgt II.

 

II. Joannes Henricus Weyers, z.v. I, tr. Issum (rk) 21.04.1860 Anna Catharina Weyers, geb. 02.01.1836, ged. Straelen 03.01.1836, d.v. Hermann Thomas Weyers en Joanna Eva Janssen.

Uit dit huwelijk (vader Heinrich):

1.                  Hermann Weyers, geb. 28.09.1862, ged. Issum 28.09.1862.

2.                  Henrica Weyers, geb. 30.01.1865, ged. Issum 31.01.1865.

3.                  Maria Weyers, geb. 09.07.1869, ged. Issum 09.07.1869.

4.                  Maria Eva Weyers, geb. 13.07.1870 ged. Issum 14.07.1870.

5.                  Heinrich Theodor Weyers, geb. 19.12.1874, ged. Issum 21.12.1874.

 


top

Fragment Kapellen

 

I.  Peter Weyers, tr. voor 1745 Anna Elisabeth Helmig.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jakob, ged. Kapellen 02.02.1745; volgt II.

2.                  Johann Heinrich, ged. Kapellen 10.01.1747.

3.                  Joanna Weyers, ged. Kapellen 14.02.1749.

4.                  Peter Heinrich, ged. Kapellen 25.10.1751.

5.                  Peter, ged. Kapellen 03.06.1754.

6.                  Johanna, ged. Kapellen 29.09.1756.

 


 

II.  Jakob Weyer/Weers, z.v. I, ged. Kapellen 02.02.1745, tr. Kapellen (rk) 30.01.1766 Anna Mechtild Elspass.

Uit dit huwelijk:

1.                  Arnold Adrian, ged. Kapellen 17.04.1767.

2.                  Johann Heinrich Weyers, geb. Kapellen 05.07.1768; volgt III.a.

3.                  Johanna Weyers, ged. Kapellen 31.12.1769, overl. Vernum 05.02.1830, tr. Geldern 07.10.1789 Johann Ophey, ged. Geldern 06.02.1766, overl. Vernum 15.10.1836, z.v. Matheus Ophey en Barbara Brockmann.
Uit dit huwelijk zes kinderen.

4.                  Anna Elisabeth Weyers, ged. Kapellen 28.09.1771, overl. Kapellen 10.12.1771, begr. Kapellen 12.12.1771.

5.                  Elisabeth Weyers, ged. Kapellen 28.04.1773, overl. Kapellen 17.05.1826.

6.                  Petronella Weyers, ged. Kapellen 26.12.1775.

7.                  Joanna Friderica Weyers, ged. Issum (rk) 12.08.1778|a|.

8.                  Gerardus Weyers; volgt III.b.

 

Noten: |a| moeder Elsepas.

 


 

III.a. Johann Heinrich Weyers, z.v. II, ged. Kapellen 05.07.1768, overl. Kapellen 30.09.1831, tr. Issum (rk) 10.05.1792 Aldegunde Helmes/Hellmes, d.v. Henricus Elmes en Maria Derpmans.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacobus Weyers, ged. Issum (rk) 20.03.1793, tr. Krefeld 05.05.1846 Maria Adelheid Helena Goebels, geb. Kempen 18.06.1802, d.v. Laurenz Goebels en Maria Gertraud Huppen.

2.                  Petrus Joannes Weyers, geb. 06.06.1795, ged. Issum (rk) 06.06.1795.

3.                  Gerardus Weyers, geb. 18.04.1798, ged. Issum (rk) 19.04.1798.

4.                  Hendrina Weyers, geb. 19.05.1800, ged. Issum 20.05.1800.

5.                  Joannes Henricus Weijers, ged. Kapellen (St. Georg) 10.03.1803|a|.

 

Noten: |a| vader Henricus, get. Engelbertus Helmes en Helena Elisabetha Stenmans.

 


 

III.b. Gerardus Weyers, z.v. II, tr. Issum (rk) 04.10.1801 Helene Elisabeth Steenmans, d.v. Hermannus Steenmans en Sybilla (Steenmans).

Uit dit huwelijk:

1.                  Jacobus Lambertus Weyers, geb. 19.08.1806, ged. Issum 20.08.1806.

 

Zie: Mw. B. Tophofen-Singendonk, «Ahnentafel von Jakob Singendonk», Mosaik 2004/3-4, pp. 4-28 i.h.b. 13, 18 en 24.

 


top

Fragment Kapellen

 

I.  Hermanus Weijers, kleermaker (1849), tr. Kapellen 03.05.1798 (Anna) Mechtilda Stenmans.

Uit dit huwelijk:

1.                  Joanna Gertrudis Weijers, ged. Kapellen (St. Georg) 04.01.1799.

2.                  Anna Catharina Weijers, geb. 30.10.1800, ged. Kapellen (St. Georg) 30.10.1800.

3.                  Anna Elisabetha Weijers, ged. Kapellen (St. Georg) 05.01.1802|a|.

4.                  Arnoldus Weijers, ged. Kapellen (St. Georg) 24.11.1803|b|.

5.                  Johannes Weyers, geb. ca. 1804, tr. Menzelen (Sankt Walburga) 31.05.1835|f| Maria Magdalina Kox, geb. ca. 1802, d.v. Joh. Zacharias Kox en Mechtildis Zwerhorst.

6.                  Anna Maria Weijers, ged. Kapellen (St. Georg) 28.02.1806|c|.

7.                  Joannes Weijers, ged. Kapellen (St. Georg) 12.07.1808.

8.                  Joannes Henricus Weijers, ged. Kapellen (St. Georg) 21.06.1813|d|.

9.                  Johanna Maria Weijers, ged. Kapellen (St. Georg) 15.06.1818, dienstmeid (1849), tr. Venlo 22.10.1849|e| Hendrik Bastians, ook Bastiaans, geb. Venlo 28.11.1811, schoenmaker, overl. Venlo 29.09.1873, z.v. Jan Bastians en Catharina Opschroeff.
Uit dit huwelijk: Johan Herman Hubert, geb. Venlo 04.09.1850; Louisa Catharina Hubertina, geb. Venlo 30.10.1851; Catharina Hubertina, geb. Venlo 15.09.1853; Johan Hendrik Hubert, geb. Venlo 08.04.1856; Maria Mechtilda Hubertina, geb. Venlo 05.08.1860; Alexander Hubert, geb. Venlo 23.05.1863, overl. Venlo 01.12.1864.

 

Noten: |a| moeder Steinmans; |b| vader Weiers; |c| get. Matheus Weijers en Anna Catharina Stenmans; |d| vader Weiers, get. Mathias Stenmans; |e| moeder Anna Mechel; |f| bruidegom oud 31 jaar, moeder v/d bruidegom Mechtildis Steenmann.

 


top

Fragment Keppeln

 

I. Gerhard Weyers, tr. voor 1756 Sibilla Hoffmann.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrina Weyers, ged. Keppeln 12.04.1756|a|, doopgetuige Keppeln 30.10.1802 en 28.07.1827, tr. voor 1786 Heinrich Hooghoff, ged. Keppeln 25.01.1744, z.v. Mathias Hooghoff en Elisabeth Bossmann.
Uit dit huwelijk: Gerhard, ged. Keppeln 29.06.1786; Sibilla, ged. Keppeln 15.10.1788; Hendrina, ged. Keppeln 17.06.1791; Johanna, ged. Keppeln 15.10.1793; Johann, ged. Keppeln 14.05.1796; Johanna Catharina, ged. Keppeln 16.01.1798, overl. Keppeln 18.06.1837.

2.                  Johanna Weyers, ged. Keppeln 23.03.1759, overl. Keppeln 25.08.1759.

3.                  Christina Weyers, ged. Keppeln 30.08.1760|b|, overl. Pfalzdorf 23.04.1838, tr. voor 1799 Franz Artz, overl. Pfalzdorf 13.07.1813.
Uit dit huwelijk: Johann, geb. Qualburg 06.04.1799, overl. Pfalzdorf 08.10.1820; Catharina, geb. Pfalzdorf 17.10.1803.

4.                  Johanna Weyers, ged. Keppeln 01.12.1763.

5.                  Peter Weyers, ged. Keppeln 31.12.1766.

6.                  Catharina Weyers, ged. Keppeln 01.11.1769|c|.

 

Noten: |a| get. Henr. Weyers; |b| Aldegondis Wiers; |c| get. Elisabeth Weyers.

 


top

Fragment Kessel

 

I.  Gerhard Weijers, woont Ottersum, overl. na 1865, tr. voor 1835 Judith Artz, geb. Hommersum ca. 1808, overl. Ottersum 25.07.1865, d.v. Derk Artz en Maria Guijen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodorus Wijers, geb. Ottersum 06.12.1835|f|.

2.                  Helena Wijers, geb. Ottersum 12.04.1838|e|, overl. Ottersum 17.08.1911, tr. Ottersum 20.01.1870|a| Johannes Vervoort, geb. Well 14.03.1826, overl. Ottersum 08.02.1907, z.v. Peter Vervoort en Anna Maria van Swaemen.
Uit dit huwelijk: Hendrik, geb. Ottersum 13.11.1870; levenloze zoon, Ottersum 10.07.1873; Theodorus, geb. Ottersum 23.07.1874; Gerardus, geb. Ottersum 09.08.1877.
     JV tr. 1e Ottersum 10.06.1864 Catherina Janssen, geb. Ottersum 01.02.1841, overl. Ottersum 30.08.1869, d.v. Gradus Janssen en Anna Maria Wijers.

3.                  Johannes Hendrikus Wijers, geb. Ottersum 15.03.1841|d|, overl. Ottersum 08.01.1862.

4.                  Anna Maria Wijers, geb. Ottersum 18.02.1843|c|, overl. Ottersum 19.05.1884|b|, tr. voor 1867 Johannes Peters, geb. Ottersum 20.08.1840|g|, overl. Ottersum 12.12.1925, z.v. Peter Peters en Hendrina van Baal.
Uit dit huwelijk: Johanna Hendrina, geb. Kessel ca. 1867, overl. Afferden (Bergen) 25.05.1897; Peter Hendrikus, geb. Ottersum 13.07.1868; Anna Gertruda, geb. Ottersum 14.03.1877, overl. na 1902; Johanna Maria, geb. Ottersum 15.11.1883.
     JP tr. 2e Ottersum 04.04.1891 Anna Derksen, geb. Ottersum 10.10.1855, overl. Ottersum 13.02.1916, d.v. Gerhardus Derksen en Dorothea Jacobs.
    
AD tr. 1e Ottersum 26.10.1876 Hendrikus Janssen, geb. Ottersum 02.04.1847, overl. Ottersum 28.03.1887, z.v. Willem Janssen en Johanna van Ackeren.

5.                  Peter Wijers, geb. Kessel 06.03.1845; volgt II.

6.                  Dorothea Weijers, geb. Kessel 04.04.1849, dienstmeid (1870),  tr. Ottersum 14.02.1870 Johannes Antonius Basten, geb. Gennep 04.08.1843, knecht (1870), z.v. Marcelus Basten, winkelier, en Elisabeth Fransen.
Uit dit huwelijk: Judia Elisabetha, geb. Ottersum 02.06.1870.

7.                  Johannes Weijers, geb. Kessel 15.02.1853, knecht te Gocherheide, vrijgesteld van militaire dienst wegens volbrachte broederdienst.

 

Noten: |a| vader Gradus Wijers; |b| vader Gradus Wijers, moeder Judith Arts (overl.akte Ottersum 1884 no.28); |c| vader Gradus Wijers (geb.akte Ottersum 1843 no.13); |d| vader Gradus Wijers (geb.akte Ottersum 1840 no.15); |e| vader Gradus Wijers (geb.akte Ottersum 1838 no.28); |f| vader Gerardus Wijers (geb.akte Ottersum 1835 no.104); |g| Johannes van Baal, erkend en gewettigd bij huwelijk door Peter Peters op 19.12.1848 te Ottersum (geb.akte Ottersum 1840 no.40).

 


 

II. Peter Wijers, z.v. I, geb. Kessel 06.03.1845, landbouwersknecht te Ottersum, arbeider (1897), overl. Ottersum 04.11.1908, tr. 1e voor 1873 Helena Winnen, geb. Ottersum 01.05.1847, overl. Ottersum 22.06.1890, d.v. Peter Winnen en Geertruida Jansen; tr. 2e Ottersum 21.04.1891 Geertruida Linsen, ook Linssen, geb. Ottersum 02.06.1858, overl. Ottersum 08.03.1920, d.v. Bernardus Linsen en Anna Maria Maas.

Uit het huwelijk Wijers-Winnen:

1.                  Petronella Weijers, geb. ca. 1873, dienstbode (1897), woont Kranenburg (1906), tr. Groesbeek 22.05.1897 Antoon Rutten, geb. Groesbeek 05.02.1869, arbeider, z.v. Gradus Rutten, arbeider, en Johanna Rutten.

2.                  Gerhard Weijers, geb. Fröhhausen 07.02.1875, landbouwersknecht te Hassum.

3.                  Peter Johann Weiers, geb. Holsterhausen ca. 1877|a|; volgt III.

4.                  Magdalena Weijers, geb. Ottersum 29.10.1881, overl. 24.01.1960, tr. 18.09.1908 Friedrich Umbach, geb. Donsbrüggen.
Uit dit huwelijk acht kinderen.

5.                  Geertruida Weijers, geb. Ottersum 06.02.1884, tr. Kranenburg (St. Peter und Paul) 19.05.1908|a| Henricus Rutgerus Albers, geb. Kranenburg 28.02.1880.

6.                  Maria Weiers, geb. Gennep 28.09.1885.

7.                  Hendrikus Weijers, geb. Ottersum 30.07.1887, landbouwer te Pfalzdorf, overl. 26.08.1974, begr. Gennep (Alg.Bpl.).

Uit het huwelijk Weijers-Linsen:

8.                  Theodoor Weijers, geb. Ottersum 05.08.1892, overl. Ottersum 16.03.1893.

9.                  Anna Maria Weijers, geb. Ottersum 12.02.1894.

10.              Antonetta Weijers, geb. Ottersum 21.08.1895, overl. Ottersum 18.03.1897.

11.              Antonetta Weijers, geb. Ottersum 20.04.1897.

12.              Antoon Weijers, geb. Ottersum 09.01.1900, overl. Ottersum 03.05.1900.

13.              Hendrika Weijers, geb. Ottersum 02.02.1905.

 

Noten: |a| get. Henricus Weijers.

 


 

III. Peter Johann Weijers, z.v. II, geb. Holsterhausen ca. 1877|a| OF geb. 08.10.1875, overl. Ottersum 13.02.1960|a|, begr. Ottersum, tr. Kranenburg (St. Peter und Paul) 04.02.1908|d| Maria Gesina Ingenfeld, geb. Veen 01.08.1884, overl. 10.10.1968, begr. Ottersum.

Uit dit huwelijk (moeder Gesina):

1.                  Heinrich Weijers, geb. Ottersum 20.03.1908, overl. Wanssum 08.07.1990, tr. Christina de Lauw.

2.                  Peter Johann Weijers, Piet, geb. Ottersum 20.12.1909, overl. 22.11.1994, begr. Ottersum, tr. Door Elemans, geb. Nijmegen 12.03.1918, overl. Groesbeek 28.09.1996, begr. Ottersum.

3.                  Antoon Weijers, geb. Ottersum 19.09.1912.

4.                  Helena Hendrina Weijers, geb. Ottersum 31.07.1915, overl. na 1964, tr. Hubertus Theodorus Lamers, geb. Gennep 05.03.1910, overl. Nijmegen 19.05.1964, begr. Ottersum, z.v. Theodorus Lamers en Antonia Basten.
Uit dit huwelijk: Theodorus Johannes Antonius, geb. Ottersum, overl. Ottersum 07.05.1945|b|.

5.                  Gerard Weijers, Gerrit, geb. Ottersum 06.03.1918, overl. Nijmegen 06.02.1986, begr. Gennep (Alg.Bpl.), tr. Ottersum 13.11.1942 Anna Maria Driessen, geb. Ottersum 11.10.1916, overl. Gennep 23.11.2001, d.v. Peter Johannes Driessen en Wilhelmina Peters.
Uit dit huwelijk (klein)kind(eren).

 

Noten: |a| Weiers, oud 83 jr (overl.akte Ottersum 1960 no.5); |b| moeder Wijers; |d| bruidegom Cranenburgensis.

 


top

Fragment Kessel

 

I.  Gerhard Weijers, tr. voor 1844 Anna Maria Ehren.

Uit dit huwelijk:

1.                  Helena Wilhelmina Weijers, geb. Kessel 14.10.1844, overl. Ottersum 02.05.1891, tr. Ottersum 15.06.1871 Matthijs Hennessen, geb. Ottersum 10.11.1845, klompenmaker (1871), winkelier, overl. Ottersum 27.03.1888, z.v. Franciscus Hennessen, winkelier, en Maria Fleuren, winkelierster.
Uit dit huwelijk: levenloze dochter, Ottersum 14.05.1872; Anna Maria, geb. Ottersum 13.07.1873, overl. Ottersum 15.08.1874; Gerardus, geb. Ottersum 02.09.1874; Maria Francisca, geb. Ottersum 07.01.1876, overl. Nijmegen 03.08.1932; Franciscus, geb. Ottersum 19.03.1878; Frederik, geb. Ottersum 06.05.1879, overl. Tilburg 12.12.1957; Frederika, geb. Ottersum 29.11.1880, overl. Venray 06.10.1944|a|; Wilhelmina, geb. Ottersum 05.09.1884, overl. Soest 29.07.1951; Martha, geb. Ottersum 18.04.1888|b|, overl. Venray 14.10.1919.

 

Noten: |a| ook overl.akte Ede 08.08.1945 no.567; |b| Hermsen (geb.akte Ottersum 1888 no.31 GenLias).

 


top

Fragment Kessel

 

I.  Helena Weijers, tr. voor 1838 Johannes Ehren.

Uit dit huwelijk: Hendrika, geb. Ottersum 17.04.1838; Johannes, geb. Ottersum 12.04.1840, overl. na 1863; Johann Wilhelm, geb. ca. 1843, overl. Tegelen 12.04.1902; Helena, geb. Ottersum/Kessel ca. 1844, overl. Mook en Middelaar 29.10.1918, tr. Ottersum 01.08.1883 Theodorus Lamers (1843-1932), z.v. Derk Lamers (1806-1885) en Christina Weijers (1809-1895).

 


top

Fragment Kleve

 

I. Henricus Weijers, overl. tussen 1796 en 1885, tr. Kleve 1782|a| Sibilla van Megeren, overl. tussen 1796 en 1885.

Uit dit huwelijk:

1.                  Allegunda Weyers, ged. Kleve (rk) 01.11.1784|c|.

2.                  Joan Weyers, ged. Kleve 11.09.1787|e|.

3.                  Joannes Weyers, ged. Kleve 27.05.1789|b|.

4.                  Joanna Maria Weijers, ged. Kleve (rk) 14.11.1796|d|, overl. ’s-Gravenhage 13.08.1885, tr. ’s-Gravenhage 08.02.1826 Guilielmus Jansen, geb. Sluis ca. 1792, overl. tussen 1826 en 1885, z.v. Laurentius Jansen en Elisabeth Smit.

 

Noten: |a| Weyer; |be| moeder Van Meegen; |cd| moeder Van Megen.

 


top

Fragment Kleve

 

I. Gerharda Gertrud Weyers, tr. voor 1926 Johannes Eduard van Cleef.

Uit dit huwelijk: Wilhelm Gerhard van Cleef, geb. Kleve 16.09.1926, Gartenarbeiter, gefallen im Januar 1945 auf dem westlichen Kriegsschauplatz, beurkundet beim Standesamt Rindern, jetzt Kleve, Nr. 29/1950.|a|

 

Noten: |a| Mosaik (2001) 3/4, p.13.

 


top

Fragment Kleve

 

I.  Johannes Weiers, tr. Kleve (rk) 25.05.1788|e| Theodora Schluijters, of Schluitter (1826,1835).

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Maria Catharina Weyers, ged. Kleve (rk) 18.3.1790|i|.

2.                  Anna Catharina Weijers, geb. Kleve 23.03.1794, dienstmeid (1815), overl. Nijmegen 18.12.1852|b|, tr. Nijmegen 26.08.1815 Christiaan Johannes Rabbelier, ged. Nijmegen RK Statie der Jezuïeten) 17.08.1773|j|, oppasser (1815), varkenskeurmeester (1825), overl. Nijmegen 15.12.1825, z.v. Johannes Rabbelier en Joanna van Sachten.
Uit dit huwelijk: Johannes Franciscus, geb. Nijmegen 23.11.1816|c|, overl. Nijmegen 20.08.1893|d|; Geertruida, geb. Nijmegen 25.02.1824, overl. Nijmegen 27.11.1884.
     CJR tr. 1e voor 1814 Elisabeth Eierschot, geb. ’s-Hertogenbosch ca. 1759, overl. Nijmegen 20.07.1814, d.v. Johanna van Engelen.

3.                  Elisabetha Wilhelmina Weyers, ged. Kleve (rk) 28.03.1797|h|.

4.                  Catharina Wilhemina Weijers, geb. ca. 1800, overl. (kraambed) Sas van Gent 12.08.1836, tr. 1e Utrecht 08.03.1826 Jacobus Lith, geb. ca. 1804, tapper in garnizoen (1836), overl. Utrecht 04.11.1862|g|, z.v. Gerrit Lith en Gerritje Adams.
Voorkind (erkend bij huwelijk in 1826|a|):

a.       Adriana Weijers, later Lith, geb. Utrecht 12.09.1824, overl. Utrecht 13.01.1840.

Uit het huwelijk Lith-Weijers: Gerarda Dorothea, geb. Utrecht 20.10.1826;  Jacobus Fredrik, geb. Utrecht 14.05.1828, overl. Utrecht 07.01.1897; Catharina Maria, geb. Utrecht 27.12.1830, overl. Utrecht 29.06.1912; Carel Wilhelm Frederik, geb. ca. 1834, overl. Utrecht 01.07.1837; Gerrit Johannes, geb. Sas van Gent 06.08.1836.

     JL tr. 2e Utrecht 19.05.1841 Catharina Busgert, geb. Utrecht 05.08.1811, overl. Utrecht 15.02.1856, z.v. Dirk Burgert en Catharina Pardon/Porton.

5.                  Catherina Guillaumine Weijers, geb. Kleve ca. 1800, overl. Woerden 12.10.1859|f|, tr. Utrecht 25.02.1835 Adrianus Verheul, ged. Utrecht (rk) 14.01.1810, overl. Woerden 06.06.1886|k|, z.v. Gijsbertus Verheul en Joanna Hovelingen (ca.1780-1836).

Uit het huwelijk Verheul-Weijers: Theodorus, geb. Utrecht 05.12.1835, overl. Woerden 24.03.1913; Gijsbertus, geb. Utrecht 01.06.1838, overl. Woerden 11.08.1905; levenloze dochter, Utrecht 14.09.1840.
     AV tr. 2e Woerden 31.05.1861 Jannigje van den Ingh, ook van den Engh, geb. Woerden 25.06.1819, d.v. Jan van den Ingh en Kornelia Plomp.

 

Noten: |a| huw.akte Utrecht 1826 no.59; |b| overl.akte Nijmegen 1852 no.531 (Weijers, Sluiters); |c||d| moeder Wilhelmina Weijers; |e| bruid Dorothea Schlueters; |f| oud 66 jaar {> geb.ca.1793}, d.v. Jan Weijers en Willemina Sluijters (overl.akte Woerden 1859 no.166); |g| moeder Abrahams (overl.akte Utrecht 1862 no.1465); |h| moeder Theodora Scluter; |i| moeder Dorothea Sluters; |j| Rappelier; |k| z.v. Henricus Verheul en Gertrudis van Dijck (overl.akte Woerden 1886 no.81) [hypothese: in de aanloop naar zijn tweede huwelijk is in Utrecht naar een doop gezocht, en Adrianus, ged. Utrecht (rk) 02.05.1809, gevonden, waarmee hij nieuwe ouders kreeg].

 


top

Fragment Kranenburg

 

I. Joannes Weijers, tr. Kranenburg (St. Peter und Paul) 07.11.1748|a| Mechtildis Jansen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Joanna Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 24.05.1749.

 

Noten: |a| get. Anna Wijers en Joannes Scholten.

 

I. Jan Weijers, overl. voor 1819, tr. voor 1752 Mechtilda Dums.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Weijers, geb. Kranenburg ca. 1752, overl. Nijmegen 07.03.1819|b|, tr. Jurrien Stomp, overl. na 1819.

 

Noten: |b| oud 67 jaar, moeder Dums (overl.akte Nijmegen 1819 no.85).

 

I. Johanna Weijers, tr. voor 1779 Georgius Stomp.
Uit dit huwelijk: Alberta, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 25.03.1779|c|, overl. na 1816; Barbara, geb. Kranenburg ca. 1779, overl. Ubbergen 12.02.1846.

Noten: |c| get. Gertrudis Weijers.

 


top

Fragment Kranenburg

 

I.  Albertus Weijers, geb. ca. 1735, overl. Kranenburg 27.04.1790, tr. voor 1785 Anna Peters, overl. Kranenburg 11.06.1803.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmina Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 05.02.1785|d|, dienstmeid (1815), overl. Nijmegen 27.03.1853, tr. Nijmegen 03.05.1815 Gerardus Beerenbroek, ook Gerrit Berenbroek, geb. Overasselt 13.04.1786, tapper (1815), boerenarbeider (1817,1848, 1850), landbouwer (1822), z.v. Matthijs Beerenbroek en Joanna Geurts.
Uit dit huwelijk: Johanna, geb. Nijmegen 24.03.1816, overl. Nijmegen 12.04.1822; levenloos kind, Nijmegen 12.11.1817; Elisabeth, geb. Nijmegen ca. 1818, overl. na 1842; Matthijs, geb. Nijmegen 07.07.1821, overl. Rotterdam 31.10.1898; Johanna Maria, geb. Nijmegen 09.11.1823, overl. Nijmegen 15.07.1877; Hendrik, geb. Nijmegen 14.07.1826, overl. na 1850; Anna, geb. Njmegen 27.10.1828, overl. Nijmegen 31.10.1894.
     GB tr. 1e voor 1815 Johanna Jacobs, overl. voor 1815.

2.                  Petronella Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 10.08.1787|c|, overl. Nijmegen 29.05.1846, otr. Nijmegen 11.02.1810, tr. Nijmegen 27.02.1810 Johannes de Ridder, geb. Nijmegen/Ubbergen ca. 1786/1787, schoenmaker (1814), meester-bakker (1823), bakker (1836), schoenmaker (1850,1858), overl. Nijmegen 31.01.1865.
Uit dit huwelijk: Joannes, ged. Nijmegen (RK Statie der Minderbroeders) 08.07.1810|b|; Jean, geb. Nijmegen 27.07.1812|a|, overl. Nijmegen 01.04.1853; Johanna Maria, geb. Nijmegen 01.10.1814, overl. Nijmegen 22.11.1814; Hubertus Johannes, geb. Nijmegen 22.09.1816; Bernardus, geb. Nijmegen 26.02.1819, overl. na 1843; Johanna Maria, geb. Nijmegen 10.08.1821, overl. Nijmegen 20.05.1823; David, geb. Nijmegen 12.10.1823, overl. Nijmegen 25.05.1890; Seger, geb. Nijmegen 19.12.1825, overl. Nijmegen 01.08.1866; levenloos kind, Nijmegen 08.03.1828; Megchelina Johanna, geb. Nijmegen 02.09.1829, overl. Nijmegen 08.03.1838; Johannes Hendrikus, geb. Nijmegen 07.05.1832; Anna Maria, geb. Nijmegen 02.11.1836, overl. Nijmegen 23.10.1837.

 

Noten: |a| moeder Perette (geb.akte Nijmegen 1812 no.264); |b| get. Willemina Weijers; |c| get. Theod. Weijers en Theod. Peters; |d| get. Nicolaus Verheijen en Joh. Weijers.

 


top

Fragment Kranenburg

 

I.  Michael Weijers, tr. Kranenburg (rk) 23.04.1776 Maria Kopmans.

 

I.  Michael Weijers, overl. na 1788, tr. Anna Maria Hopman, geb. ca. 1753, overl. Kranenburg 28.04.1788.

 

- - - - -

 

I. Michael Weijers, geb. ca. 1752, overl. Kranenburg 03.03.1807, tr. Kranenburg (rk) 28.04.1782 Mechtildis Verhoeven, overl. na 1807.

Uit dit huwelijk:

1.                  Alberta Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 08.05.1795.

2.                  Albertus Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 15.09.1798.

 

- - - - -

 

I.  Michael Weijers, Miegiels, overl. na 1795, tr. Kranenburg (rk) 11.11.1788 Aldegunde Tunnessen/Tunnissen, overl. Kranenburg 09.03.1795.

Uit dit huwelijk:

3.                  Mechtildis Weijers, geb. Kranenburg 22.06.1794, dienstmaagd (1818), overl. Nijmegen 08.04.1865, tr. Nijmegen 12.06.1818|a| Theodorus Alders, geb. Nijmegen 15.09.1792, boerenarbeider (1818), z.v. Thomas Alders en Joanna Meijer.

4.                  Maria Weijers, geb. Kranenburg, overl. na 1850, tr. Mook 05.04.1815 Gerardus Miegels, ook Gerard/Gerrit Michels, geb. Asperden, overl. Mook 15.11.1850, z.v. Wilhelmus Miegels, ook Willem Michels, en Wilhelmina Peters.
Uit dit huwelijk (Michels,Wijers): Michael, geb. Mook 13.02.1817; Wilhelmus, geb. Mook 11.12.1818; Allegonda, geb. Mook 01.09.1820, overl. Mook 10.09.1897; Gerard, geb. Mook 19.11.1822; Jan, geb. Mook 12.01.1825; Maria, geb. Mook 04.08.1827, overl. Mook 11.11.1857; Anthoon, geb. Mook 12.05.1830.

 

Noten: |a| akte no.71 {moeder Funnessen}(GenLias).

 

- - - - -

 

I. Michael Weijers, overl. Kranenburg 17.08.1802, tr. Kranenburg (St. Peter und Paul) 03.05.1796 Hendrina van Baal, overl. Kranenburg 17.04.1820.

Uit dit huwelijk:

1.                  Albertus Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 24.01.1797|a|.

2.                  Aldegundis Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 12.12.1800.

 

Noten: |a| get. Joannes van Baal en Maria Weijers.

 

- - - - -

 

I. Michael Weijers, tr. Kranenburg (St. Peter und Oaul) 06.06.1797 Maria Tinnessen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Alberta Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 11.04.1798|a|.

2.                  Gerardus Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 12.12.1800|b|.

3.                  Joannes Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 27.10.1803|c|.

4.                  Gertudis Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 02.10.1807|d|.

5.                  Johanna Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 25.03.1811.

 

Noten: |a| moeder Stinesen, get. Joannes Weijers en Catharina Stinesen; |b| moeder Tinnesen, get. Joannes Tinnesen en Maria Weijers; |c| moeder Tunnesen, get. Wilhelmina Weijers; |d| moeder Timmesen.

 


top

Fragment Kranenburg

 

I. Albertus Weijers, Bart, tr. Kranenburg (St. Peter und Paul) 10.09.1828 Joanna Lamers, geb. Heijen ca. 1809{?}, overl. Afferden (Bergen) 19.07.1882|b|, d.v. Lambertus Lamers.

Voorkind:

1.                  Michaël Weijers, ged. Kranenburg 17.04.1828|c|.

Uit dit huwelijk:

2.                  Theodorus Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 03.02.1831|d|.

3.                  Maria Weijers, geb. Kranenburg ca. 1822{?}, overl. Groesbeek 29.12.1902|a|, tr. Peter Wijers (1825-1899), z.v. Wijnand Wijers (1785-1833) en Hester Rademaker.

 

Noten: |a| oud 80 jaar, vader Bart, moeder Johanna (overl.akte Groesbeek 1902 no.76); |b| Johanna, partner van Wijers; |c| ‘civiliter tantum jure to[]’, get. Joannes Lamers en Aldegondis Weijers; |d| get. Paulus Weijers en Maria Lamers.

 


top

Fragment Kranenburg

 

I. Willem Wijers, overl. voor 1843, tr. Kranenburg (rk) 21.05.1765|a| Catharina Klösters, overl. voor 1843.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Wijers, geb. Kranenburg ca. 1768, arbeider, overl. Groesbeek 26.05.1843, tr. Joanna van Doorn, geb. Groesbeek ca. 1771, arbeidster, overl. Groesbeek 10.03.1844, d.v. Jan van Doorn en Gerardina Peters.

 

Noten: |a| Wilhelmus Weijers en Catharina Clusters.

 


top

Fragment Kranenburg

 

I. Theodorus Weijers, geb. ca. 1760, overl. Kranenburg 16.02.1818, tr. Kranenburg (St. Peter und Paul) 24.11.1801 Maria Gerrits, overl. na 1818.
Uit dit huwelijk:

1.                  Joannes Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 10.01.1803|a|.

2.                  Mechtildis Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 23.04.1806|b|.

3.                  Wilhelmuss Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 08.10.1808.

4.                  Theodorus Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 14.08.1811|c|.

 

Noten: |a| moeder Anna Maria, get. Wilhelmus Gerrits en Joanna Weijers; |b| moeder Gerritz; |c| get. Theodorus Gerrits en Sijbilla Weijers.

 


top

Fragment Kranenburg

 

I. Joannis Weijers, tr. Kranenburg (St. Peter und Paul) 06.11.1822 Anna Rutten, ook Johanna.
Uit dit huwelijk:

1.                 Michaël Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 29.06.1824|a|.

2.                 Casparus Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 21.09.1826.

3.                 Petrus Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 27.10.1829.

4.                 Gerardus Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 30.11.1832|b|.

 

Noten: |a| get. Henricus Rutten en Mechtildis Weijers; |b| get. Hendricus Weijers en Hendrina Arntz.

 


top

Fragment Kranenburg

 

I. Joannes Weijers, tr. Kranenburg (St. Peter und Paul) 22.06.1831 Hendrina Peters.
Uit dit huwelijk:

1.                 Theodorus Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 05.11.1831.

2.                 Theodorus Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 30.08.1833|a|.

3.                 Anna Maria Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 09.03.1836|b|.

4.                 Jacobus Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 15.06.1838.

5.                 Wilhelmus Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 19.06.1840|c|.

6.                 Petrus Hendricus Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 06.08.1845|d|.

7.                 Joannes Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 03.03.1849|e|.

8.                 Johanna Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 24.05.1850.

 

Noten: |a| get. Petrus Hendriks en Maria Weijers; |b| Theodorus Weijers, cujus loco stetit custos H. van der Bach, en Anna Catharina Konings, cujus loco stetit Anna Mechtildus Weijers; |c| sub conditione{?}, get. Mechtildis Weijers, cujus loco stetit Francisca Hubbers; |d| sub conditione; |e| vader Weiers.

 


top

Fragment Kranenburg

 

I. Gerardus Weijers, tr. voor 1857 Gerardina van Baal.
Uit dit huwelijk:

1.                 Henricus Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 30.09.1857|a|.

2.                 Anna Hendrina Weijers, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 11.12.1859.

3.                 Hendrina Weijers, geb. Kranenburg 05.10.1861, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 06.10.1861|b|.

4.                 Richardus Weijers, geb. Kranenburg 28.09.1863, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 31.09.1863|c|.

5.                 Hermina Weijers, geb. Kranenburg 02.01.1866, ged. Kranenburg (St. Peter und Paul) 02.01.1866.

 

Noten: |a| get. Henricus Weijers en Mechtildis van Baal; |b| get. Michael Weijers; |c| 30.09 of 01.10 bedoeld?.

 


top

Fragment Kranenburg/Nütterden

 

I. Wijnandus Weijers, tr. 1e Kranenburg (St. Peter und Paul) 05.02.1846 Helena Teuwsen, geb. ca. 1821, overl. Nütterden 17.09.1852, begr. Nütterden (St. Antonius Abt) 20.09.1852; tr. 2e Nütterden (St. Antonius Abt) 11.08.1853 Maria Mackmann.
Uit het huwelijk Weijers-Teuwsen (vader Wyers):

1.                  Elisabetha Wyers, ged. Nütterden (rk) 03.12.1847.

2.                  Maria Hermina Wyers, ged. Nütterden (rk) 06.02.1849.

3.                  Johanna Wyers, ged. Nütterden (rk) 11.08.1850.

4.                  Reinhardus Johannes Wyers, ged. Nütterden (rk) 01.01.1852.

Uit het huwelijk Wyers-Mackmann:

5.                  Richard Joannes Wyers, geb. Nütterden 19.08.1855, ged. Nütterden (St. Antonius Abt) 20.08.1855|a|.

6.                  Helena Wyers, geb. Nütterden 29.09.1858, ged. Nütterden (St. Antonius Abt) 30.09.1858.

 

Noten: |a| get. Jac. Wyers en Petron. Mackmann.

 


top

Fragment Millingen

 

Dit Millingen is nu Stadtteil von Rees, Kreis Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 

I.  Wessel Weiers, “uyt Millingen in het Cleefse”, overl. voor 1790, tr. Millingen (St. Quirinus) 20.06.1739|c| Jenneken Hijmans.

Uit dit huwelijk|d|:

1.                  Hendrik Weiers, geb. Millingen, doopgetuige Ulft (rk) 09.03.1778, overl. voor 1798, otr. Gendringen 18.04.1790|b|, tr. Gendringen 09.05.1790 Lijsbeth Piccards, uyt Gendringen, doopgetuige Ulft 10.01.1794, d.v. Jan Hendrik Piccards.
     Elizabeth Pikkers otr. 2e Gendringen 06.07.1798|a|, tr. Ulft (rk) 27.07.1798 Leendert Venray(?), weduwnaar Elizabeth Sluiter.

2.                  Gerrit Wijers, geb. Millingen ca. 1747; volgt II.

3.                  Gerardus Weiers, ged. Millingen (St. Quirinus) 03.09.1752|e|.

4.                  Albertus Weiers, ged. Millingen (St. Quirinus) 25.07.1757|f|.

5.                  Wilhelmina Wiers, ged. Millingen (St. Quirinus) 13.03.1760|g|.

 

Noten: |a| RBS 754.2 pp.54-55; |b| RBS 755.2 p.119; |c| bruidegom Wesselus Weijers, bruid Joanna Heijmans; |d| het overgeleverde doopboek Millingen (St. Quirinus) begint in 1748; |e| vader Weiers, moeder Heimans, get. Wilhelmus Weijers en Aleida Heijmans; |f| vader Weiers, moeder Heijmans; |g| vader Wiers, moeder Heijamns, get. Henricus Wijers.

 


 

II.  Gerrit Wijers, geb. Millingen ca. 1747, doopgetuige Ulft (rk) 31.01.1780, dagloner (1824), overl. Rafelder (Gendringen) 29.02.1824, otr. Gendringen 16.05.1790|a|, tr. Gendringen 06.05.1790 Antonetta Scholten, Teunisken, geb. Gendringen ca. 1757, landbouwster (1825), overl. Rafelder (Gendringen) 08.06.1825, d.v. Adolf Scholten en Bartjen van Dillen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Maria Wijers, Jenneken, ged. Ulft (rk) 26.03.1791, dienstmeid (1825), dagloonster (1830), overl. IJsselhunten (Gendringen) 08.06.1858, tr. Gendringen 07.06.1825 Johannes van Groningen, geb. Gendringen ca. 1794, potformer (1825), dagloner (1830,1845), overl. IJsselhunten (Gendringen) 28.11.1845, z.v. Gerrit Jan van Groningen en Aleida Jansen.
Uit dit huwelijk (moeder bij huwelijken Weijers): Aleida, geb. Gendringen (Wisch) 11.02.1826; Gerrit, geb. Gendringen(?) xx.12.1829, overl. IJsselhunten (Gendringen) 20.01.1830; Gerritjen, geb. Gendringen 07.01.1832.

2.                  Wenceslaus sive Wessel Weijers, ged. Ulft (rk) 10.01.1794|c|.

3.                  Gethrudis Weijers, ged. Etten (rk) 11.12.1796|d|.

4.                  Wilhelmina Weijers, ged. Etten (rk) 11.12.1796|e|.

 

Noten: |a| RBS 755.2 p.120 (Gerhardus Weiers en Antonia Scholten); |c| RBS 760 p.269 {get. Elisabeth Pikkers}; |d||e| RBS 754 p.233 {geminae}.

 


top

Fragment Nergena

 

I. Weijers.

Kinderen:

1.                  Gerhard Weijers; volgt II.

2.                  Broer met zoon: Petrus Wijers, landbouwer, 44 jaar, neef v/d bruidegom, huw.akte Nijmegen 1888 no.40.

 


 

II.  Gerhard Weijers, z.v. I, landbouwer (1896), tr. voor 1861 Anna Catharina Struitjens.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelm Winand Weijers, geb. Nergena|c| 28.11.1861, slager te Boxmeer (1909), naturalisatie 06.12.1909|b|, overl. Nijmegen 10.06.1924|a|, tr. Josephina Wilhelmina Königs, geb. Waldfeucht 18.11.1858.

2.                  Gerhard Weijers, geb. Nergena ca. 1874; volgt III.

 

Noten: |a| overl.akte Nijmegen 1924 no.367 {moeder Catharina Str..tgens}; |b| Ad van Moolenbroek, website Heemkundekring Weerderheem te Valkenswaard; |c| Kessel (bevolkingsregister Boxmeer 1900-1910).

 


 

III. Gerhard Weijers, z.v. II, geb. Nergena ca. 1874, dagloner (1896), landbouwer te Boekel gem. Asperen (1924), overl. na 1926, tr. Ottersum 18.08.1896 Johanna Lamers, geb. Ottersum 27.06.1875, overl. na 1926, d.v. Willem Lamers (1842-1926), landarbeider, en Anthonetta Janssen (1844-1902).

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerhard Weijers, geb. Ottersum 11.09.1896.

2.                  Anna Catharina Weijers, geb. Kessel 04.09.1899, dienstmeid (1924), overl. Boxmeer 23.01.1970|a|, begr. Beugen(NB), tr. Beugen en Rijkevoort 08.05.1924 Antonius Egbertus Jilesen, geb. Bergen en Rijkevoort 04.06.1900, landbouwer, overl. Beugen 01.11.1973, begr. Beugen(NB), z.v. Arnoldus Jilesen en Johanna Schraven.
Uit dit huwelijk: Johanna Arnolda, geb. Beugen ca. 1925, overl. Boxmeer 29.08.1942; Gerardus Antonius, geb. Beugen en Rijkevoort 22.07.1928.

3.                  Antonetta Weijers, geb. Kessel ca. 1903, tr. Haps 29.04.1926 Martinus Johannes Jilesen, geb. Beugen en Rijkevoort 31.07.1899, landbouwer, z.v. Arnoldus Jilesen en Johanna Schraven.

4.                  Johanna Weijers, tr. Bartholomeus Casparus Kokke, geb. Ubbergen 30.03.1905, overl. Druten 10.11.1982, z.v. Bartholomeus Kokke en Alberdina Bertha van Dijk.

 

Noten: |a| of 29.01.

 


top

Fragment Nergena

 

I.  Heinrich Weijers, tr. voor 1884 Anna Maria Weijers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Heinrich Johann Weijers, geb. Nergena 1884; volgt II.

 


 

II. Heinrich Johann Weijers, Henrig, z.v. I, geb. Nergena 07.03.1884, landbouwer, overl. 04.06.1961, begr. Ven-Zelderheide, tr. 1e Ottersum 30.05.1913 Hendrina Weijers, geb. Ottersum 02.02.1883, overl. Ottersum 06.05.1920, d.v. Hermanus Weijers en Johanna Artz; tr. 2e Ottersum 26.04.1923|a| Wilhelmina Petronella Artz, geb. Kessel 01.06.1889, overl. Ottersum 22.05.1941, begr. Ottersum, d.v. Bartholomeus Artz en Petronella Lamers.

Uit het huwelijk Weijers-Weijers:

1.                  Maria Weijers, geb. Ottersum 19.11.1914, overl. 08.07.1997, begr. Eindhoven (RK Bpl. Sint Jozef Tivoli), tr. Alex Rogow.

2.                  Hermanus Hendrikus Weijers, geb. Ottersum 08.05.1916, overl. Ottersum 23.10.1916.

3.                  Hermanus Hendrikus Weijers, geb. Ottersum 04.07.1917.

 

Noten: |a| bruidegom geb. Kessel (huw.akte Ottersum 1923 no.8).

 


top

Fragment Nieukerk

 

I. Wilhelmus Weyers, tr. Nieukerk (rk) 30.01.1731 Catharina Roggen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Rutgerus Weyers, ged. Nieukerk (rk) 09.04.1739.

2.                  Anna Gertrudis Weyers, (Anna) Geertrui, ged. Nieukerk (rk) 01.12.1741, overl. Horst 16.02.1823, tr. voor 1774 Willem Struijken, overl. voor 1823.
Uit dit huwelijk: Anna Katharina, geb. ca. 1774, overl. Horst 09.07.1841.

 


top

Fragment Pfalzdorf

 

I. Johann Heinrich Weyers, tr. voor 1790 Anna Gertrud Dünneveld.

Uit dit huwelijk:

1.                 Johanna Maria Elisabeth Weyers, geb. Gemen 05.04.1790|a|, overl. Pfalzdorf 07.01.1857, tr. Pfalzdorf 02.05.1828 Valentin Thomas, geb. Pfalzdorf 14.08.1773, overl. Pfalzdorf 12.03.1857, z.v. Valentin Thomas en Anna Margaretha Johann.
     VT tr. 1e Pfalzdorf 05.04.1796 Anna Margaretha Zillig, geb. Pfalzdorf 18.07.1774, overl. Pfalzdorf 18.03.1827.
Kind van Johanna Maria Elisabeth:

a.          Wilhelm Weyers, geb. Arnhem ca. 1813, overl. Pfalzdorf 08.08.1833.

 

Noten: |a| niet gevonden in doopboek Gemen (Christus König).

 


top

Fragment Pont/Straelen

 

I. Aegidius Weyers, tr. Pont 25.11.1749|a| Maria Deckers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Joannes Ludovicis Weyers, ged. Pont (rk) 03.09.1750.

2.                  Anna Gertrudis Weyers, ged. Pont 24.11.1751.

3.                  Gerardus Weyers, ged. Pont (rk) 11.01.1754.

4.                  Agidius Joannes Bernardus Weyers, ged. Pont (rk) 31.03.1762.

 

Noten: |a| Mosaik, 1/2, 2000, p.45.

 

= = =

 

II. Gerardus Weyers, tr. Pont 10.05.1785|a| Gertruda Eskens, ged. Pont 01.02.1763, d.v. Petrus Eskens en Margaritha Heelers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Margaritha Weyers, ged. Pont (rk) 12.05.1785.

2.                  Agidius Weyers, ged. Pont (rk) 12.04.1787.

3.                  Wilhelmus Weyers, ged. Pont (rk) 09.10.1789.

4.                  Anna Margaritha Weyers, ged. Pont (rk) 28.09.1790.

5.                  Maria Theresia Weyers, geb. 21.05.1799, ged. Straelen 21.05.1799.

                    dochter, begr. Straelen 10.04.1801.

6.                  Joseph Hermanus Weyers, geb. 04.06.1802, ged. Straelen 04.06.1802.

7.                  Pierre Guillaume Weyers, geb. 21.02.1805, ged. Straelen 22.02.1805.

 

Noten: |a| Mosaik, 1/2, 2000, p.49.

 

= = =

 

II. Agidius Bernardius Weyers, tr. Pont (rk) 18.08.1810 Anna Catharina Hillebrands.

Uit dit huwelijk:

1.                  Lucia Weyers, ged. Pont (rk) 22.10.1810.

2.                  Anna Maria Weyers, ged. Pont (rk) 16.01.1814|a|.

 

Noten: |a| moeder Hellebrands.

 


top

Fragment Rees

 

I. Derck Weijers, tr. NN.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Weijers, woont Rees (1725), otr. Dinxperlo 04.03.1725|a|, tr. Dinxperlo 18.03.1725 Janna Grievink, woont in de Heurne (1725), d.v. Garrit Grievink.

 

Noten: |a| Transcriptie OTGB #0965 (met attestatie naar Rees).

 


top

Fragment Rees

 

I. Jan Hendrik Weijers, overl. voor 1781, tr. voor 1754 Regina Pothuijsen, overl. na 1781.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Maria Weijers, geb. Rees 14.09.1754, overl. Assen 29.10.1829|e|, otr. Amsterdam 16.02.1781 Coert Meijboom, geb. Wewelsfleth|f| xx.02.1745, overl. Assen 03.08.1830|g|, z.v. Claas Meijboom en Anna Maria Plutschaar.
Uit dit huwelijk: Claas Meijboom, geb. Emden 08.05.1783, stads muziek- en tekenmeester (1830,1858), overl. Assen 15.05.1858.

 

Noten: |e| e.v. Coerd Meyboom (overl.akte Assen 1829 no.41); |f| Webelsvliet (in akte 1781), nu Wewelsfleth, Kreis Steinburg, Bundesland Scheswig-Holstein; |g| Coord.

 


top

Fragment Rheurdt

 

I. Henricus Weyers, tr. Rheurdt (rk) 28.10.1754 Maria Engelen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Godefridus Weyers, ged. Rheurdt (rk) 22.04.1755, w.s. jonggestorven.

2.                  Godefridus Weyers, geb. Rheurdt 1762; volgt II.

3.                  Maria Agnes Weyers, ged. Rheurdt (rk) 18.03.1770.

 


 

II. Godefridus Weyers, ged. Rheurdt (rk) 24.12.1762, tr. Rheurdt (rk) 11.11.1788 Catharina Breyltjes.

Uit dit huwelijk:

1.                  Joannes Theodorus Weyers, geb. 10.07.1800, ged. Rheurdt (Sankt Nikolaus) 11.07.1800.

2.                  Aldegundis Weyers, geb. 24.01.1802, ged. Rheurdt (Sankt Nikolaus) 25.01.1802.
Kind:

a.                   Maria Sybilla Weyers, geb. 12.12.1828, ged. Rheurdt (Sankt Nikolaus) 13.12.1828.

 


top

Fragment Rheurdt

 

I. Theodorus Weyers, tr. Rheurdt (rk) 06.10.1765 Sebilla Honnen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Agata Weyers, ged. Rheurdt (rk) 08.12.1765.

2.                  Joannes Theodorus Weyers, geb. Rheurdt 1768; volgt II.a.

3.                  Anna Catharina Weyers, ged. Rheurdt (rk) 11.06.1771.

4.                  Petrus Joes Weyers, geb. Rheurdt 1774; volgt II.b.

5.                  Anna Gertrudis Weyers, ged. Rheurdt (rk) 02.03.1779.

 


 

II.a. Joannes Theodorus Weyers, z.v. I, ged. Rheurdt (rk) 13.01.1768, tr. Rheurdt (Sankt Nikolaus) 14.05.1804 Maria Agnes Weyers, Agnes.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petrus Johannes Weyers, geb. 27.08.1805, ged. Rheurdt (Sankt Nikolaus) 28.08.1805, w.s. jonggestorven.

2.                  Sybilla Catharina Weyers, geb. Rheurdt 26.10.1806, ged. Rheurdt (Sankt Nikolaus) 27.10.1806, tr. 1e Rheurdt (St. Nikolaus) 01.05.1831|a| Wilhelm Scherfenbrucks, geb. Rheurdt 29.12.1800, z.v. Gerhard Scherfenbrucks en Maria Sibilla Schuelkens; tr. 2e Rheurdt (St. Nikolaus) 21.07.1834|b| Wilhelm Soesters, geb. Rheurdt 28.03.1808, z.v. Johann Theodor Soesters en Margaretha Thungs.
Uit het huwelijk Soesters-Weyers: Theodor, geb. Rheurdt 22.01.1835, ged. Rheurdt (Sankt Nikolaus) 23.01.1835; Maria Agnes, geb. Rheurdt 24.11.1836, ged. Rheurdt (Sankt Nicolaus) 24.11.1836; Tillmann Wilhelm, geb. Rheurdt 14.01.1839, ged. Rheurdt (Sankt Nikolaus) 15.01.1839; Jacob, geb. Rhuerdt 02.08.1841, ged. Rheurdt (Sankt Nikolaus) 02.08.1841; Maria Margaretha, geb. Rheurdt 16.03.1845, ged. Rheurdt (Sankt Nikolaus) 17.03.1845; Allagonda/Adelgunda, geb. Rheurdt 27.03.1847, ged. Rheurdt (Sankt Nikolaus) 27.03.1847.

3.                  Petrus Joannes Weyers, geb. Rheurdt 1808; volgt III.a.

4.                  Maria Gertrud Weyers, ged. Rheurdt (Sankt Nikolaus) 16.02.1811, tr. Rheurdt 07.10.1837, tr. Rheurdt (St. Nikolaus) 10.10.1837|c| Tilmann Wetzels, geb. Rheurdt 13.10.1800, z.v. Johann Henrich Wetzels en Gertrud Schmitz.

5.                  Joannes Theodorus Weyers, ged. Rheurdt (Sankt Nikolaus) 01.06.1813.

6.                  Anna Mechtildis Weyers, geb. Rheurdt 27.09.1814, ged. Rheurdt (Sankt Nikolaus) 28.09.1814, tr. Rheurdt 08.01.1852 Johann Heinrich van Gemmeren, geb. Alpen ca. 1803, z.v. Wilhelm van Gemmeren en Joanna Peerenbooms.

 

Noten: |a| bruidegom Wilhelmus Scherpenbroeks, get. Henricus Scherpenbroeks en Ger. Weijers; |b| bruidegom Soester, get. Joannes Soester en Joanna Weijers; |c| get. Petra Johanne Weijers.

 


 

III.a. Petrus Joannes Weyers, z.v. II.a, ged. Rheurdt (Sankt Nikolaus) 19.09.1808, tr. Schaephuysen (Sankt Hubertus) 17.04.1842 Sibilla Agnes Dams.

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodorus Weyers, geb. 14.10.1842, ged. Rheurdt (Sankt Nikolaus) 15.10.1842.

2.                  Rachael Weyers, ged. Schaephuysen (Sankt Hubertus) 08.06.1845.

3.                  Rigina Weyers, ged. Schaephuysen (Sankt Hubertus) 08.06.1845.

4.                  Catharina Agnes Weyers, ged. Schaephuysen (Sankt Hubertus) 20.08.1847.

5.                  Henricus Weyers, ged. Schaephuysen (Sankt Hubertus) 04.08.1853.

6.                  Elisabeth Weyers, ged. Schaephuysen (Sankt Hubertus) 18.12.1856.

7.                  Jacobus Weyers, ged. Schaephuysen (Sankt Hubertus) 30.05.1860.

 


 

II.b. Petrus Joannes Weyers, Johann, z.v. I, ged. Rheurdt (rk) 15.10.1774, tr. Rheurdt (bs) 18.10.1806, tr. Rheurdt (Sankt Nikolaus) 20.10.1806 Anna Margaretha Schops, Margaretha, geb. Rheurdt 29.12.1774, d.v. Germaine Schops en Algonda Vinkels.

     MS tr. 1e Rheurdt (Sankt Nikolaus) 17.11.1802 Petrus Gervens, Pierre.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johann Theodor Weyers, geb. Rheurdt 1807; volgt III.b.

2.                  Allegonda Weyers, geb. Rheurdt 26.09.1810, ged. Rheurdt (Sankt Nichoalas) 25.09.1810, tr. Rheurdt (bs) 28.04.1832, tr. Rheurdt (St. Nikolaus) 01.05.1832|a| Johann Henrich Seyen, geb. Nienkerck ca. 1809, z.v. Theodor Seyen en Richardis Kempkens.
Uit dit huwelijk: Maria Magdalena, ged. Rheurdt (rk) 21.07.1839; Anna Gertrudis, ged. Rheurdt (rk) 09.05.1843; Joannes Gerardus, ged. Rheurdt (rk) 03.06.1846.

 

Noten: |a| get. Petrus Joannes Seijen en Jacoba Weijers.

 


 

III.b. Johann Theodor Weyers, Theodor, geb. Rheurdt 05.08.1807, ged. Rheurdt (Sankt Nikolaus) 06.08.1807, tr. Krefeld 22.11.1838 Anna Elisabeth Bister, geb. Krefeld 08.10.1809, overl. tussen 1844 en 1845, d.v. Peter Jacob Bister en Maria Agnes Schlungs; tr. 2e Krefeld 11.10.1845|a| Anna Mathilde Borg, geb. Wachtendonk 05.09.1810, d.v. Johann Gerhard Borg en Anna Catharina Schuermans.

Uit het huwelijk Weyers-Bister:

1.                  Anna Margaretha Petronella Weyers, ged. Krefeld 16.07.1842.

2.                  Peter Jacob Weyers, geb. Krefeld 12.12.1844.

Uit het huwelijk Weyers-Borg:

3.                  Anna Margaretha Weyers, ged. Krefeld 05.10.1848.

4.                  Anna Margaretha Weyers, geb. Krefeld 03.06.1851, tr. Krefeld 27.11.1875 Johann Michael Kueppers, geb. Krefeld 1847, z.v. Johann Jacob Kueppers en Anna Margaretha Fittges.

 

Noten: |a| Theodor en Anna Mathilde.

 


top

Fragment Straelen

 

I. Johann Weyers, tr. voor 1815 Maria Catharina Simes/Siemes.

Uit dit huwelijk:

1.                  Peter Johann Jacob Weyers, geb. 02.02.1815, ged. Straelen 03.02.1815.

2.                  Peter Johann Weyers, geb. 25.10.1817, ged. Straelen 25.10.1817.

3.                  Anna Maria Weyers, geb. 17.09.1820, ged. Straelen 18.09.1820.

4.                  Gottfried Weyers, geb. Straelen 1824; volgt II.

5.                  Heinrich Weyers, geb. 03.07.1826, ged. Straelen 03.07.1826.

6.                  Lambert Weyers, geb. 10.01.1830, ged. Straelen 11.01.1830.

 

II. Gottfried Weyers, z.v. I, geb. 14.01.1824, ged. Straelen 14.01.1824, tr. Straelen 21.06.1851 Maria Elisabeth Schoemackers, ook Schoemacker.

Uit dit huwelijk:

1.                  Peter Johann Weyers, geb. 04.04.1852, ged. Straelen 05.04.1852.

2.                  Peter Mathias Weyers, geb. 13.09.1854, ged. Straelen 13.09.1854.

3.                  Peter Joseph Weyers, geb. 08.09.1855, ged. Straelen 09.09.1855.

4.                  Maria Adelgonda Hubertina Weyers, geb. 24.01.1858, ged. Straelen 24.01.1858.

5.                  Maria Catharina Weyers, geb. 03.03.1860, ged. Straelen 03.03.1860.

 


top

Fragment Straelen

 

I. Peter Johann Weyers, tr. Straelen 07.10.1820 Johanna Margaretha Renckens/Renkens.

Uit dit huwelijk:

1.                  Peter Anthon Weyers, geb. 17.12.1821, ed. Straelen 17.12.1821.

2.                  Peter Jacob Weyers, geb. 23.12.1823, ged. Straelen 24.12.1823.

3.                  Peter Johann Weyers, geb. 03.03.1826, ged. Straelen 04.03.1826.

4.                  Peter Mathias Weyers, geb. 09.08.1828, ged. Straelen 09.08.1828, w.s. jonggestorven.

5.                  Peter Mathias Weyers, geb. Straelen 1831; volgt II.

6.                  Anna Mechtildis Weyers, geb. 14.02.1834, ged. Straelen 14.02.1834.

7.                  Peter Heinrich Weyers, geb. 06.11.1836, ged. Straelen 07.11.1836.

8.                  Mechtild Hubertina Weyers, geb. 04.10.1841, ged. Straelen 04.10.1841.

 


 

II. Peter Mathias Weyers, z.v. I, geb. 09.04.1831, ged. Straelen 10.04.1831, tr. Straelen (St. Peter und Paul) 09.09.1862|a| Elisabeth Hanssen, ged. Straelen 10.05.1833, d.v. Heinrich Hanssen en Maria Sibilla Coenes.

Uit dit huwelijk:

1.                  Peter Johann Weyers, geb. 21.06.1863, ged. Straelen 22.06.1863.

2.                  Maria Margaretha Weyers, geb. 09.05.1865, ged. Straelen 10.05.1865.

3.                  Heinrich Mathias Weyers, geb. Straelen 10.03.1867.

 

Noten: |a| get. Hermannus Hanssen en Margaretha Weijers.

 


top

Fragment Straelen

 

I. Peter Mathias Weyers, tr. Straelen 21.11.1835 Anna Margaretha Rankers, ook Ranckers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Agnes Weyers, geb. 19.09.1836, tr. Straelen 23.04.1864 Laurenz Heufs, geb. 10.08.1834, z.v. Peter Hermann Heufs en Anna Katharina Heussen.
Uit dit huwelijk: Peter Heinrich, ged. Straelen 08.02.1865, overl. 04.01.1949; Peter Mathias, ged. Straelen 01.11.1866; Anna Catharina Hubertina, ged. Straelen 06.10.1868; Gerhard, geb. Straelen 24.09.1869; Anna Catharina Margaretha, ged. Straelen 07.10.1872, overl. 13.11.1957.

2.                  Johanna Hubertina Weyers, geb. 20.02.1838, tr. Straelen 11.05.1867 Peter Arnolds, geb. 13.12.1836, z.v. Johann Arnolds en Aldegonda Holt.
Uit dit huwelijk: Peter Johan, ged. Straelen 22.04.1868; Adelgunda, ged. Straelen 14.10.1872; Peter Mathias, ged. Straelen 25.02.1875, overl. 23.10.1946.

3.                  Peter Heinrich Weyers, geb. 18.11.1839, ged. Straelen 19.11.1839.

4.                  Theodor Weyers, geb. 21.04.1842, ged. Straelen 21.04.1842.

5.                  Anna Maria Weyers, geb. 10.09.1844, ged. Straelen 11.09.1844, tr. Straelen 19.08.1872 Peter Mathias Basten, geb. 16.12.1842, z.v. Engelbert Basten en Maria Christina Loy.
Uit dit huwelijk: Anna Marua Margaretha, ged. Straelen 16.08.1873.

6.                  Theodor Weyers, geb. 30.12.1847, geb. Straelen 31.12.1847.

 


top

Fragment Uedemerfeld

 

I. Henricus Wijers, tr. voor 1808 Helena Vervuuren.

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilhelmus Wijers, ged. Groesbeek 05.06.1808|a|.

2.                  Heinrich Weijers, geb. Groesbeek; volgt II.

 

Noten: |a| inv.813 f.3.

 

II.  Heinrich Weijers, z.v. I, geb. Groesbeek, dagloner, overl. Appeldorn 02.07.186, tr. Uedem 10.01.1835 Christina Arntz/Arntzen, geb. Uedem 15.08.1807, overl. Appeldorn 04.10.1861, d.v. Jacob Arntzen en Catharina Peters.

Uit dit huwelijk:

1.                  Catharina Weijers, geb. Uedemerfeld 15.10.1840, tr. Groesbeek 13.07.1864 Derk van Doorn, geb. Groesbeek 20.03.1835, arbeider, z.v. Jacobus van Doorn (1797-1868) en Maria Wijers (1814-1853).

2.                  Johann Weyers, geb. Appeldorn 14.08.1843.

3.                  Elisabeth Weyers, geb. Appeldorn 01.10.1845, ged. Appeldorn (rk) 01.10.1845.

 


top

Fragment Wachtendonk/Venlo

 

I.  Christiaan Weijers, geb. Nieukerk ca. 1852, metselaar (1918), overl. Venlo 22.01.1931|c|, tr. Anna Christina Jennen, geb. Wachtendonk ca. 1855, overl. Venlo 31.10.1930, d.v. Jacob Jennen en Agatha Heijer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Gertrude Weijers, geb. Wachtendonk ca. 1875, overl. Venlo 02.03.1943, tr. Tegelen 10.08.1896|b| Peter Westheim, geb. Melick en Herkenbosch 06.12.1870, z.v. Christiaan Westheim (1830-1911) en Maria Cathovina Beulen (ca.1835-1906).
Voorkind (gewettigd bij huwelijk in 1896):

a.       Anna Christina Weijers, later Westheim, geb. Venlo 15.01.1891, overl. Venlo 22.03.1931, tr. Tegelen 30.05.1910 Johannes Hubertus Ketelings, geb. Tegelen 19.12.1886, overl. na 1931, z.v. Leonard Ketelings en Barbara Hubertina Weugelers.

Uit dit huwelijk: Anna, geb. Tegelen 27.12.1897, overl. na 1919; levenloze zoon, Tegelen 28.03.1900; Christiaan, geb. Tegelen 03.10.1901, overl. na 1928; Johannes Hubertus, geb. ca. 1904, overl. Venlo 14.02.1930; Hermanus, geb. Venlo 30.03.1906, overl. Venlo 07.07.1938; Christiaan Jacobus, geb. Tegelen ca. 1908, overl. na 1932; Maria, geb. Maasniel ca. 1910, overl. na 1929, Antonetta Josephina, geb. Venlo ca. 1912, overl. na 1933.

2.                  Anna Helena Louisa Weijers, geb. Venlo 12.02.1890, overl. Venlo 18.05.1969, tr. Venlo 14.10.1907 Henricus Johannes Backus, geb. Venlo 22.07.1886, overl. Venlo 19.01.1962, z.v. Martin Hubert Backus (1848-) en Johanna Juliana Stenten.
Uit dit huwelijk: Christiaan Guillaume, geb. Venlo 02.01.1908, overl. Venlo 20.03.1908; Alphons, geb. Venlo 11.08.1909, overl. Venlo 30.09.1909; Johanna Juliana, geb. Venlo ca. 1912, overl. na 1933; Wilhelmus Alphons, geb. Venlo, overl. Venlo 08.06.1915.

3.                  Antonetta Weijers, geb. Venlo 27.11.1893, overl. na 1953|d|, tr. 1e Venlo 22.11.1911 Willem van Loenen, geb. Roermond 19.05.1889, overl. Venlo 01.12.1911, z.v. Peter van Loenen en Elisa Petronella Antonia Maria Wevers; tr. 2e Venlo 04.08.1913 Nicolaas Mulhuijsen, geb. Venlo 09.11.1889, overl. na 1953, z.v. Christiaan Mulhuijsen en Johanna Maria Kramer.
Voorkind (erkend bij huwelijk in 1911):

a.       Gertrudis Anna Christina Weijers, later van Loenen, geb. Venlo 03.07.1911, overl. na 1963, tr. Venlo 30.01.1933 Theodorus Antonius Johannes Simons, geb. Blerick (Maasbree) 08.07.1903, fabrieksarbeider, overl. Blerick 29.04.1963, z.v. Jacobus Simons en Petronella Maria Cordang.

Uit het huwelijk Mulhuijsen-Weijers: Johanna Louisa, geb. Venlo xx.10.1916, overl. Venlo 04.08.1917; Theodorus Antonius Johannes, geb. Venlo xx.07.1932, overl. Venlo 15.11.1932.

4.                  Maria Catharina Elisabeth Weijers, geb. Venlo 08.01.1897, overl. Venlo 02.10.1983, begr. Venlo, tr. Venlo 29.07.1918 Peter Janssen, geb. Venlo 15.03.1894, huisschilder, z.v. Peter Lambert Janssen (1860-1935), huisschilder, en Maria Christina Jornick (1853-1935).

 

Noten: |a| niet in GenLias gevonden anders dan als moeder v/d bruid; |b| moeder v/d bruidegom Beunen (huw.akte Tegelen 1896); |c| ‘de namen en voornamen zijner overleden ouders waren den aangevers niet bekend’ (overl.akte Venlo 1931 no.24); |d| annonce t.g.v. 40-jarige echtvereniging.

 


top

Fragment Warbeyen

 

I.  Johannes Weyers, overl. Warbeyen 26.01.1755, tr. Warbeyen 23.01.1700|d| Johanna Duiffels, overl. Warbeyen 25.10.1753.|a|

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrina Weyers, ged. Warbeyen 05.05.1709|c|, overl. Warbeyen 17.03.1783, tr. Warbeyen 04.02.1738 Johannes Hermannus Verhoeven, ged. Griethausen 18.10.1707, overl. Warbeyen 22.09.1777, z.v. Carl Verhoeven en Helena Janssen.|b|
Uit dit huwelijk: Joannes, ged. Warbeyen 26.09.1738, w.s. jonggestorven; Joannes, ged. Warbeyen 07.04.1742; Theodorus, ged. Warbeyen 07.06.1744; Wilhelmus, ged. Warbeyen 03.08.1747; Helena, ged. Warbeyen 01.04.1751.

2.                  Wilhelm Weyers, ged. Warbeyen (St. Hermes) 07.07.1711|e|.
= w.s. Wilhelmus Wejers, ‘adolescens aetatio suae 33’, overl. Warbeyen 22.08.1743.

 

Noten: |a| nrs. 154/155 in kwartierstaat Gietemann, Mosaik, 2003/2, p.21; |b| nrs. 76/77, ibidem, p.15; |c| Henrica; |d| 23 Januarii 1750: Joannes Weijers et Joanna Duiffels conjuges jubilarii evaserunt (huw. Warbeyen (St. Hermes)); |e| Weijer.

 


top

Fragment Weeze

 

I.  Michael Weijers, overl. voor 1918, tr. Weeze (St. Cyriakus) 06.07.1843|d| Antonetta Albers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petronella Weijers, ged. Weeze (St. Cyriakus) 20.06.1844|e|, overl. Afferden (Bergen) 25.02.1921, tr. Bergen 10.04.1874 Anthonius Rabins, geb. Bergen 28.12.1839, overl. Afferden (Bergen) 09.01.1889|b|, z.v. Jacobus Rabins (ca.1801-1854) en Hendrina Sijmons (ca.1802-1877).
Uit dit huwelijk: Jacobus, geb. Afferden (Bergen) 14.02.1875, overl. Afferden (Bergen) 01.04.1916|c|, tr. Bergen(L) 22.09.1902 Wilhelmina Weijers (1880-1945); Antonetta, geb. Bergen 22.11.1876|a|, overl. Afferden (Bergen) 11.04.1886; Hendricus, geb. Bergen 21.08.1878; Michael, geb. Afferden (Bergen) 10.10.1880; Anna Catharina, geb. Afferden (Bergen) 19.06.1885, overl. Bergen 18.10.1940; Anthonius, geb. Afferden (Bergen) 06.05.1889, overl. Afferden (Bergen) 10.12.1889.

2.                  Josephus Weijers, ged. Weeze (St. Cyriakus) 26.01.1846; volgt II.

 

Noten: |a| Meijers en Rabius in GenLias; |b| Antoon Robins (overl.akte Bergen 1889 no.2 GenLias); |c| vader Antonius Robijns (overl.akte Bergen 1916 no.17); |d| get, Henricus Weijers en Rudolphus Albers; |e| get. Paulus Weijers.

 


 

II.  Joseph Weijers, z.v. I, ged. Weeze (St. Cyriakus) 26.01.1846, arbeider, overl. Venray 07.12.1918|a|, tr. Bergen 29.04.1876 Geertruida Klaassen, geb. Maashees ca. 1843, overl. Afferden (Bergen) 27.01.1901|b|, d.v. Leonardus Klaassen (1819-1892) en Petronella Tijssen (1818-1888).

Uit dit huwelijk:

1.                  Antonetta Petronella Weijers, geb. Afferden (Bergen) 15.05.1876, overl. Vierlingsbeek 31.01.1954, tr. Bergen 19.06.1913 Antoon Martens, geb. Beugen en Rijkevoort 06.12.1880, overl. Vierlingsbeek 02.09.1964, z.v. Mathijs Martens (-1902) en Anna Maria Hendriks.

2.                  Willem Michiel Weijers, geb. Bergen 30.10.1877.

3.                  Michiel Leonardus Weijers, geb. Bergen 07.10.1878, landbouwer, vrijgesteld van militaire dienst wegens enige wettige zoon.

 

Noten: |a| ook overl.akte Bergen 1919 no.8; |b| Claassen (overl.akte Bergen 1901 no.5).

 


top

Fragment Weeze

 

I. Maria Weijers, geb. 1726, overl. Weeze 21.11.1772, tr. voor 1770 Petrus Hiep, ged. Weeze 12.04.1714, overl. Weeze 18.06.1790, z.v. Gerardus Op Gen Hijp en Johanna Eijckmans.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus, geb. Weeze, overl. Warmond 19.11.1807, tr. Warmond 05.06.1785 Johanna Verwoerd/Vervoort, ged. Nijmegen (RK Statie der Jezuïeten) 12.12.1757|a|, overl. Warmond 07.03.1839, d.v. Petrus Vervoort en Joanna Janssen.

2.                  Henricus, ged. Weeze 24.10.1770, overl. Noordwijk 09.12.1841, tr. 1e Noordwijk 05.12.1797 Petronella Does; tr. 2e Noordwijk 08.11.1811 Grietje Maarschalk.

 

Bron: Vraag 877, Gens Nostra 51 (1996) p.160 door drs. S.P.M. Hiep te Voorschoten; GN 1982 p.80.

Noten: |a| Vervoort.

 


top

Losse vermeldingen

 

Donsbrüggen

 

101.         Bartholomaeus Weyers, tr. Donsbrüggen (St. Lambertus) 01.05.1862 Maria Hebben.
Uit dit huwelijk:

a.          Johann Peter Weyers, geb. Materborn 25.04.1863.

 

102.         Johann Weyers, tr. voor 1889 Helena Janssen.
Uit dit huwelijk:

a.          Anton Bartholomäus Weyers, geb. Donsbrüggen 18.04.1889.

 

103.         Wilhelm Weyers, tr. voor 1897 Hendrina Maria de Haan.
Uit dit huwelijk:

a.          Everhard Johann Weyers, geb. Donsbrüggen 28.01.1897, overl. Altkalkar 28.04.1951, tr. 05.11.1924 Dorothea Hülkenberg, geb. Esserden.
Uit dit huwelijk:
1. Bruno Weyers, overl. voor 1951.
2. Magdalene Weyers.

 

Elten

 

104.         Gertrudt Wyers, tr. Elten (rk) 31.05.1637 Everhardus Bolivinner.

 

105.         Stephanus Wyer, tr. Elten (rk) 30.08.1637 Everharda.

 

106.         Jenneken Wyers, tr. Elten (rk) 14.02.1638 Raes Reintjens.

 

107.         Aleda Wyer, tr. Elten (rk) 24.06.1639 Joannes Kniest.

 

108.         Gerhardus Wyers, tr. Elten (rk) 1667 Joanna Lensen.
Uit dit huwelijk:

a.          Joanna Wyers, ged. Elten (rk) 13.06.1669.

b.         Antonius Wyers, ged. Elten (rk) xx.03.1671, w.s. jonggestorven.

c.          Antonius Wyers, ged. Elten (rk) xx.01.1674.

 

109.         Henderica Wyers, tr. voor 1684 Godefridus G.
Uit dit huwelijk: Margareta, ged. Elten (rk) 26.01.1684.

 

110.         Joanna Wyers, tr. Elten (rk) 24.05.1704 Jacobus van R.

 

111.         Megteld Weyers, tr. Elten (rk) 12.05.1768 Leendert Geligs.
Uit dit huwelijk: Willemina Joanna, ged. Elten (rk) 11.01.1769; Joanna, ged. Elten (rk) 09.11.1771|b|; Maria, ged. Elten (rk) 31.07.1782|a|.

Noten: |a| vader Geerling; |b| vader Geeligs.

 

Emmerich

 

112.         Anna Wyers, tr. Emmerich (Sankt Aldegundis) 22.05.1646 Henricus Jansen.

 

113.         Gertrudis Wyers, tr. Emmerich (Sankt Aldegundis) 17.07.1646 Petrus Backer.

 

114.         Guyke Wyers, tr. Emmerich (Sankt Aldegundis) 24.06.1670 Gerlick in gen Neerbeeck.

 

115.         Arndt Wijers, tr. Emmerik 04.04.1671 Elsken van Westerveldt, j.d. te Emmerik, dochter van Willem.

 

116.         Gerardus Wyers, tr. voor 1671 Wilhelmina te Pool.
Uit dit huwelijk:

a.          Catharina Wyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 22.11.1671|a|.

b.         Gerardus Wyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 08.09.1675|b|.

c.          Henricus Wyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 21.09.1682|c|.

Noten: |a| te Pool; |b| ten Poell; |c| moeder Wilhelmina.

 

117.         Arnoldus Wyers, tr. voor 1672 Elisabeth Cuep/Kiep.
Uit dit huwelijk:

a.          Gerardus Weyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 20.11.1672|b|, w.s. jonggestorven.

b.         Gerardus Wyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 21.01.1674|a|.

Noten: |a| moeder Cuep; |b| moeder Kiep.

118.         Gerardus Wyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 21.01.1674, tr. Emmerich (Sankt Aldegundis) 1696 Gerarda Vogels.
Uit dit huwelijk:

a.          Everhardus Wyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 05.11.1696.

b.         Catharina Wyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 19.10.1698, w.s. jonggestorven.

c.          Catharina Wyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 10.03.1703.

d.         Joanna Catharina Wyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 11.07.1706.

e.          Gerarda Maria Wyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 16.12.1708.

 

119.         Guidtien Wyers, tr. Emmerich (Sankt Aldegundis) 03.02.1675 Luytyen Ruissen.

 

120.         Joannes Wyers, tr. voor 1684 Catharina Jacobs.
Uit dit huwelijk:

a.          Hieronymus Theodorus Wyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 15.01.1684.

 

121.         Catharina Wyers, tr. Emmerich (Sankt Aldegundis) 13.01.1689 Everhardus van den Cloppenburg.

 

122.         Catharina Wyers, tr. Emmerich (Sankt Aldegundis) 18.01.1689 Zaccharias Vallie.

 

123.         Joannes Wyers, tr. voor 1690 Catharina Schram.
Uit dit huwelijk:

a.          Maria Wyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 03.08.1690.

 

124.         Augustus Wyers, tr. voor 1691 Maria Janssen.
Uit dit huwelijk:

a.          Joanna Wyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 27.07.1691.

 

125.         Antonia Wyers, tr. Emmerich (Sankt Aldegundis) 19.05.1692 Theodorus Laeckhuisen.

 

126.         Catharina Weyers, tr. Emmerich (Sankt Aldegundis) 1695 Martinus de Burck.

 

127.         Lambertus Wyers, tr. voor 1697 Maria Conraets/Reiners.
Uit dit huwelijk:

a.          Reinerus Wyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 01.08.1697|b|.

b.         Jacobus Wyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 16.07.1700|a|.

Noten: |a| moeder Conraets; |b| moeder Reiners.

 

128.         Maria Wyers, tr. Emmerich (Sankt Aldegundis) 1698 Zacharias Valle.

 

129.         Theodorus Wyers, tr. voor 1703 Joanna Vale/Valle.
Uit dit huwelijk:

a.          Joannes Wyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 28.07.1703.

b.         Francisca Wyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 25.01.1705.

c.          Anna Wyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 15.03.1708.

d.         Joanna Maria Wyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) xx.05.1711.

 

130.         Aleyda Wyers, tr. Emmerich (Sankt Martini) (rk) 18.11.1704 Everardus Koenen.
Uit dit huwelijk: Gerardus Joseph, ged. Emmerich (Sankt Martini) 19.03.1706; Joannes Wilhelmus, ged. Emmerich (Sankt Martini) 21.07.1707, w.s. jonggestorven; Gisberta, ged. Emmerich (Sankt Martini) 02.12.1708; Joannes Wilhelmus, ged. Emmerich (Sankt Martini) 19.12.1710; Joannes Henricus, ged. Emmerich (Sankt Martini) 25.01.1713.

 

131.         Joanna Wyers, tr. Emmerich (Sankt Aldegundis) 1707 Henricus Bister.

 

132.         Joannes Weyers, tr. Emmerich (Sankt Aldegundis) 1713 Tyken Backmans.

 

133.         Henricus Wyers, tr. voor 1717 Joanna.
Uit dit huwelijk:

a.          Aleydis Wyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) (rk) 06.03.1717.

 

134.         Joannes Weyers, tr. voor 1725 Agnetis Kueppers.
Uit dit huwelijk:

a.          Martina Weyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 26.03.1725.

 

135.         Christina Weyers, tr. Emmerich (Sankt Aldegundis) 1728 Joannis van der Gun.

 

136.         Maria Weyers, tr. Emmerich (Sankt Aldegundis) 1731 Joannes Simens.

 

137.         Theodorus Weyers, tr. voor 1733 Joanna Gruitcamp.
Uit dit huwelijk:

a.          Joannes Weyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 02.09.1733.

 

138.         Aleydis Weyers, tr. Emmerich (Sankt Aldegundis) 1734 Theodorus Thyssing.

 

139.         Joanna Weyers, tr. Emmerich (Sankt Aldegundis) 1735 Andrianus Brugman.

 

140.         Matthais Weyers, tr. Emmerich (Sankt Martini) 30.10.1736 Hendrina Angenheck.
Uit dit huwelijk:

a.          Joannes Weyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 07.10.1737|a|.

b.         Matthaeus Weyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 24.01.1745.

c.          Henricus Weyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 18.02.1749|b|.

Noten: a| moeder Aengeneck; |b| moeder Aengenheeck.

 

141.         Matthias Weyers, tr. voor 1739 Henrica Borgers.
Uit dit huwelijk:

a.          Wilhelmina Weyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 13.10.1739.

b.         Wilhelmus Weyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 23.03.1742.

 

142.         Aleydis Weyers, tr. Emmerich (Sankt Aldegundis) 1739 Peter Engels.

 

143.         Hendrina Weyers, tr. Emmerich (Sankt Aldegundis) 14.05.1772 Jacobus van Huet.

 

144.         Stephanus Weyers, tr. voor 1773 Gertrudis Budding.
Uit dit huwelijk:

a.          Adolphus Weyers, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 15.10.1773.

 

145.         Joanna Weyers, tr. Emmerich (Sankt Aldegundis) 02.05.1786 Henricus van de Sand.
Uit dit huwelijk: Joannes Jacobus, geb. ca. 1796, overl. na 1831.

 

146.         Helena Weijers, tr. Emmerich (Sankt Aldegundis) 22.07.1793 Jacobus van Munster.
Uit dit huwelijk: Jois Wolterus, ged. Emmerich (Sankt Martini) 11.12.1796; Joanna Catharina, ged. Emmerich (Sankt Martini) 07.04.1800.

 

147.         Aleydis Weyers, tr. Emmerich (Sankt Aldegundis) 27.01.1793 Henricus Reintjes.
Uit dit huwelijk: Joanna Helena Reyntjes, ged. Emmerich (Sankt Aldegundis) 18.12.1799.

 

148.         Hendrina Wyers, tr. Emmerich (Sankt Martini) 02.11.1795 Hendricus Gertzen.

 

149.         Joanna Weyers, tr. Emmerich (Sankt Aldegundis) 11.06.1799 Bernardus Keteler.
Uit dit huwelijk: Henricus, geb. ca. 1801, overl. na 1831|a|.
Noten: |a| Ketelaar bij huwelijk Emmerich (Sankt Aldegundis).

 

150.         Ida Weyers, tr. voor 1802 Joannes Schalk.
Uit dit huwelijk: Elisabeth Schalk, geb. ca. 1802, overl. na 1831.

 

151.         Anthonij Waijers, geb. Emmerich, overl. Amsterdam (Buitengasthuis) 23.10.1803.

 

152.         Gertrud Weyers, tr. Emmerich (Sankt Aldegundis) 28.01.1810 Johann Ryeken.

 

153.         Elisabeth Weyers, tr. Emmerich (Sankt Martini) 06.12.1830 Theodorus Derksen.

 

154.         Anna Weyers, tr. Emmerich (Sankt Aldegundis) 30.07.1839 Theodorus Kemkes.

 

Emmerich/Hüthum

 

155.         Hendrikus Martinus Weijers, geb. Hüthum 12.02.1910, tr. Warnsveld 17.05.1929 NN.

 

Geldern

 

156.         Johanna Weijers, tr. voor 1910 Heinrich Schoofs.
Uit dit huwelijk: Mathilde Paula Schoofs, geb. Geldern 09.05.1910, overl. na 1932.

 

Geldern/Kapellen

 

157.         Petrus Wyers, tr. voor 1711 Christina Hasen.
Uit dit huwelijk:

a.          Margrita Wyers, ged. Kapellen (rk) 08.10.1711.
= w.s. Margaretha Weyers, overl. Kapellen 16.10.1713.

b.         w.s. Catharina Weyers, overl. Kapellen 17.09.1713.

 

158.         Maria Weyers, tr. Kapellen 07.02.1712 Henricus Schraets.

 

159.         Elisabetha Joanna Weyers, tr. Kapellen 11.10.1718 Petrus Daniels.

 

160.         Jacobus Wyers, tr. voor 1724 Petronilla Raemaechers/Ramekers.
Uit dit huwelijk:

a.          Cristina Wyers, ged. Kapellen 23.03.1724|b|.

b.         Elisabeth Wyers, ged. Kapellen 14.12.1727|a|.

Noten: |a| moeder Raemaechers; |b| moeder Ramekers.

 

161.         Theodorus Weyer, tr. voor 1728 Agnes Curvers.
Uit dit huwelijk:

a.          Agnes Weyers, overl. Kapellen 11.12.1728.

 

162.         Mathias Weyers, overl. Kapellen 13.11.1729.

 

163.         Christina Weyers, tr. Kapellen 21.11.1741 Martinus Eyckmans.
Uit dit huwelijk: Theodorus, begr. Kapellen 23.09.1750; Anna Catharina, overl. Kapellen 05.04.1753.

 

164.         Elisabetha Weyers, overl. Kapellen 05.04.1760|a|, tr. Kapellen 30.05.1742 Henricus Kloutten, overl. na 1760.

Noten: |a| e.v. Henricus Cloit.

 

165.         Godefridus Wyers, overl. Kapellen 26.03.1757|a|, tr. Kapellen 28.01.1744 Margaritha ter Leynden, overl. na 1757.
Uit dit huwelijk:

a.          Aldegondis Wyers, ged. Kapellen 09.07.1754.

Noten: |a| bruid Margaretha ter Lynden; |b| Gerardus Wyers e.v. Margaritha ter Lynde.

 

166.         Petrus Weyers, tr. voor 1747 Elisabeth Bremen.
Uit dit huwelijk:

a.          Joannes Weyers, geb. ca. 1747, overl. Kapellen 17/18.04.1747.

 

167.         Gerardys Wyers Rhynssen, overl. Kapellen 14.08.1747.

 

168.         Catharina Wyers Bons, begr. Kapellen 14.12.1750, tr. NN, overl. voor 1750.

 

169.         Maria Wyers, overl. Kapellen 29.10.1759, tr. NN, overl. voor 1759.

 

170.         Wilhelmina Weyers, overl. Kapellen 04.04.1769|a|, tr. voor 1750 Joannes Bollen, overl. voor 1769.
Uit dit huwelijk: Maria, begr. Kapellen 13.09.1750; Henricus, overl. Kapellen 19.09.1751; Jacobus, overl. Kapellen 19.04.1761.

Noten: |a| Willemken Wiers wede Ballen.

 

171.         Anna Wiers, overl. na 1770, tr. Godefridus Jansen, begr. Kapellen 13.03.1770.

 

172.         Maria Wyers, tr. voor 1771 Jois. Moeys.
Uit dit huwelijk: onbekend, geb. ca. 1771, overl. Kapellen 02.02.1771.

 

173.         Petrus Weyers, overl. Kapellen 22.10.1773, tr. NN, overl. na 1773.

 

174.         Joannes Weyers, overl. Kapellen 09.02.1774, begr. Kapellen 11.02.1774, ongehuwd.

 

175.         Aldegunda Weyers, tr. Kapellen (rk) 25.11.1778 Petrus Hermans.
Uit dit huwelijk: Aldegunda, geb. ca. 1781, overl. Kapellen 27.10.1784, begr. Kapellen 28.10.1784|a|; Joes, geb. ca. 1782, overl. Kapellen 27.10.1784, begr. Kapellen 28.10.1784|b|.

Noten: |ab| vader Isermans {leesfout?}.

 

176.         Petronella Weyers, geb. ca. 1781, overl. Kapellen 21.08.1795, begr. Kapellen 24.08.1795.

 

177.         Joannes Weyers, overl. Kapellen 13.06.1782, tr. Kapellen (rk) 11.02.1779 Anna Margarita Hugem, overl. Kapellen 0.05.1781|a|.

Noten: |a| Hugen.

 

178.         Aldegonda Weyers, tr. Kapellen 04.04.1796 Henricus Gurtz.

 

179.         Anna Maria Weyers, tr. Kapellen (St. Georg) 26.10.1839|a| Petrus Henricus Hoxen.
Noten: |a| get. Gerhardus Weijers.

 

180.         Allegonda Weyers, tr. Kapellen (St. Georg) 07.02.1844|a| Joannes Henricus Elsemans.
Noten: |a| get. Arnoldus Elemans en Francisca Weijers.

 

181.         Anna Maria Weyers, tr. Kapellen (St. Georg) 11.04.1861 Josephus Druecks.
     JD tr. 1e voor 1861 Maria Kroonen, overl. voor 1861.
Noten: |a| get. Henricus Weijers.

 

182.         Joannes Weyers, tr. Kapellen (St. Georg) 01.02.1865|a| Hendrina Terhoeven.
Noten: |a| get. Joanne Henr. Weijers.

 

183.         Hendrina Weyers, tr. Kapellen (St. Georg) 22.04.1871|a| Henricus Ingenmey.
Noten: |a| get. Jacobus Weijers.

 

Geldern/Pont

 

184.         Gerardus Weyers, tr. voor 1735 Gertrudis Arnoldts.
Uit dit huwelijk:

a.          Agnes Weyers, ged. Pont (rk) 29.12.1735|d|.

b.         Maria Agnes Weyers, ged. Pont (rk) 17.09.1737|b|.

c.          Ludovicus Henricus Weyers, ged. Pont (rk) 25.04.1739|c|.

d.         Joannes Ludovicus Weyers, ged. Pont (rk) 17.09.1740|e|.

e.          Petrus Lambertus Weyers, ged. Pont (rk) 18.09.1740|a|.

Noten: |a||c| moeder Arnoldts; |b||d| moeder Aernoldts; |e| moeder Arnoldt.

 

185.         Joannes Weyers, tr. Pont (St. Antonius Abt) 02.07.1747|b| Christina Hoebben.
Uit dit huwelijk:

a.          Theodorus Weyers, ged. Pont (rk) 29.11.1747|a|.

b.         Joanna Gertrudis Weyers, ged. Pont (rk) 01.10.1749.

c.          Anna Maria Weyers, ged. Pont (rk) 31.01.1754.

d.         Joannes Petrus Weyers, ged. Pont (rk) 05.04.1756.

e.          Alegonda Weyers, ged. Pont (rk) 23.12.1758, w.s. jonggestorven.

f.          Alegonda Weyers, ged. Pont (rk) 18.02.1761.

Noten: |a| moeder Hoeven; |b| Mosaik, 1/2, 2000, p.45.

186.         Matthis Weyers, Mathia, tr. Pont 14.05.1748|a| Joanna Bollen.
Uit dit huwelijk:

a.          Henricus Weyers, ged. Pont (rk) 26.10.1749.

b.         Joannes Petrus Weyers, ged. Pont (rk) 11.05.1751.

c.          Gerardus Weyers, ged. Pont (rk) 04.02.1753.

d.         Anna Gertrudis Wyers, ged. Pont (rk) 13.09.1755.

e.          Gerardus Weyers, ged. Nieukerk (rk) 26.03.1758.

f.          Joannes Gerardus Weyers, ged. Nieukerk (rk) 09.09.1764|b|.

Noten: |a| Mosaik, 1/2, 2000, p.45; |b| moeder Böllen.

187.         Joanna Weyers, tr. Pont 10.02.1751|a| Henricus Bruix.
Noten: |a| Mosaik, 1/2, 2000, p.45.

 

188.         Anna Maria Weyers, tr. Pont 24.02.1778|a| Joannes Nicolaus Auweler.
Noten: |a| Mosaik, 1/2, 2000, p.48.

 

189.         Godefridus Weyers, tr. Pont 03.07.1781|a| Johanna Auwelers.
Uit dit huwelijk:

a.          Henricus Weyers, ged. Pont (rk) 23.08.1781.

b.         Petrus Hendricus Weyers, ged. Pont (rk) 08.04.1785.

Noten: |a| Mosaik, 1/2, 2000, p.49.

 

190.         Aegidius Weyers, tr. Pont 10.11.1789|a||c| Lucia Willemsen.
Uit dit huwelijk:

a.          Theodorus Wilhelmus Weyers, ged. Pont (rk) 1790|b|.

b.         Maria Allegonda Weyers, geb. Pont (rk) 20.03.1807.

Noten: |a| Mosaik, 1/2, 2000, p.50 (Aedgidius); |b| vader Egidius, moeder Willemsen; |c| 10.10 (IGI).

 

191.         Johannes Weyers, tr. Pont 09.11.1790|a| Anna Maria Jentjens.
Uit dit huwelijk:

a.          Egidius Weyers, ged. Geldern (rk) 02.05.1791.

b.         Gerardus Weyers, ged. Pont (rk) 05.01.1793.

Noten: |a| Mosaik, 1/2, 2000, p.50.

192.         Maria Catharina Weyers, tr. Pont (rk) 08.11.1814 Michael Molderinghs.

 

193.         Petronilla Weyers, tr. Pont (rk) 08.05.1821 Mathias Paesch.

 

Goch

 

194.         Jacobus Wyers, tr. voor 1699 Bertine Froonhove.
Uit dit huwelijk:

a.          Joanna Elisabet Wyers, ged. Goch (rk) 21.11.1699.

 

195.         Lambertus Wyers, tr. voor 1712 Anna Jacobs.
Uit dit huwelijk:

a.          Henricus Wyers, ged. Goch (rk) 02.11.1712.

 

196.         Joannes Weyers, tr. voor 1721 Elisabetha Ruys.
Uit dit huwelijk:

a.          Maria Weyers, ged. Goch (rk) 15.10.1721.

 

197.         Joannes Wilhelmus Wyers, tr. voor 1743 Petronella Poein/Poeyn.
Uit dit huwelijk:

a.          Gertrudis Wyers, ged. Goch (rk) 24.07.1743|a|.

b.         Gerardus Wiers, ged. Goch (rk) 27.07.1748|d|.

c.          Margaretha Weyers, ged. Goch (rk) 18.02.1754|b|.

d.         Petronella Weyers, ged. Goch (rk) 21.08.1758|c|.

Noten: |a||d| moeder Poeyn; |b||c| moeder Poein.

 

198.         Maria Elisabeth Weyers, tr. Goch (rk) 18.10.1750 Gerhardus van Meegen.

 

199.         Gerrardus Weyers, tr. Goch (rk) 18.02.1772 Margaretha Jansen.

 

200.         Margaretha Weyers, tr. Goch (rk) 21.04.1781 Henricus Haegen.

 

201.         Margaretha Weijers, tr. voor 1827 Mathias Moll.
Uit dit huwelijk: Catharina, geb. Goch ca. 1827, overl. Gennep 13.02.1859.

 

202.         Johanna Weyers.
Kind:

a.          Joseph Johann Weyers, geb. Goch 08.12.1831.

 

203.         Johan Weyers, tr. voor 1833 Mechtilda Moll.
Uit dit huwelijk:

a.          Johanna Weyers, geb. Goch 20.04.1833.

b.         Joseph Weyers, geb. Goch 17.11.1834.

c.          Peter Weyers, geb. Goch 22.03.1837.

 

204.         Johan Weyers, tr. voor 1842 Sophia Stammen.
Uit dit huwelijk:

a.          Maria Catharina Weyers, geb. Goch 21.04.1842.

 

205.         Wilhelm Weyers, tr. voor 1870 Elisabeth Keysers.
Uit dit huwelijk:

a.          Hendrina Weyers, geb. Goch 06.08.1870.

b.         Wilhelm Weyers, geb. Goch 06.01.1873.

 

206.         Wilhelm Weyers, tr. voor 1889 Anna Catharina Michels.
Uit dit huwelijk:

a.          Allegonda Gertrud Weyers, geb. Asperden 10.05.1889, overl. Uedem 22.08.1970.

 

Goch/Asperden

 

207.         Maria Weijers, tr. voor 1860 Mathijs Hendricks.
Uit dit huwelijk: Henricus, geb. Asperden 16.11.1860, tr. Bergen 14.06.1897 Johanna Geurts.

 

208.         Maria Weijers, geb. ca. 1834, overl. Afferden (Bergen) 24.12.1918, tr. voor 1865|a| Anton Dennemans, overl. tussen 1865 en 1918.
Uit dit huwelijk: Peter, geb. Asperden 11.08.1865, overl. Afferden (Bergen) 04.03.1912; Mathias, geb. Hassum, tr. Berg 22.07.1920 Gertrude Linders.
Noten: |a| niet gevonden Heiraten Asperden (St. Vincentius) 1861-1865.

 

Goch/Hassum

 

209.         Hendrina Weijers, geb. Hassum ca. 1820, overl. Afferden (Bergen) 07.02.1888, tr. voor 1845 Johannes Franssen, geb. Afferden (Bergen) ca. 1786, overl. Bergen 08.11.1868.
Uit dit huwelijk: Helena, geb. Bergen 27.01.1845, overl. Bergen 09.11.1879; Petrus Josephus, geb. Bergen 15.12.1847, overl. Bergen 17.07.1849; Petrus Josephus, geb. Afferden (Bergen) 26.08.1850, overl. Afferden (Bergen) 12.03.1919; Anna Maria Petronella, geb. Afferden (Bergen) 01.11.1852, overl. Bergen 07.04.1942; Jan Hendrik, geb. Afferden (Bergen) 15.09.1855, overl. Well (Bergen) 29.12.1921; Peter Johannes, geb. Bergen 30.06.1859, overl. Bergen 07.11.1866.
     JF tr. 1e Helena Claas.

 

210.         Theodora Weijers, tr. voor 1854 Mathias Franken.
Uit dit huwelijk: Everhardus, ged. Hassum (St. Willibrord) 15.10.1854|a|.
Note
n: |a| get. Henricus Weijers.

 

211.         Wilha Weijers, tr. Hassum (St. Willibrord) 02.06.1858|a| Matthias Janssen.
     MJ tr. 1e voor 1858 Hendrina Tebarks, overl. voor 1858.
Noten: |a| get. Petrus Tissen en Elisabetha Weijers.

 

212.         Fridericus Weyers, tr. Hassum (St. Willibrord) 19.04.1887|a| Elisabeth Teuleu.
Uit dit huwelijk:

a.          Catharina Weijers, ged. Hassum (St. Willibrord) 06.05.1887.

Noten: |a| get. Joê Weyers en Theodora Teleu.

 

Goch/Hommersum

 

213.         Th. Weyers, geb. 1877, overl. 1971, begr. Hommersum, tr. na 1903 Hubertine Jürgens, geb. 17.04.1868, overl. 12.04.1950, begr. Hommersum.
    
HJ tr. 1e Louis Mathysen, geb. 31.07.1842, overl. 29.09.1903, begr. Hommersum of|a| Johann Mathysen, geb. 07.02.1844, overl. 15.08.1904, begr. Hommersum.
Noten: |a| een zerk met vier namen.

 

214.         Maria Weyers, geb. 07.03.1883, overl. 31.01.1959, begr. Hommersum, tr. Lambert Pellen, geb. 29.10.1879, overl. 08.06.1949, begr. Hommersum.

 

215.         Hermann Weijers, tr. voor 1897 Hendrika Willems.
Uit dit huwelijk:

a.          Anna M. Weijers, geb. Hommersum 16.06.1897, overl. Nijmegen 18.07.1971, begr. Gennep (Oude Bpl.), tr. Gennep 05.11.1921 Hendrikus Theodorus Roosenboom, geb. Gennep 17.08.1898, overl. 06.10.1969, begr. Gennep (Oude Bpl.), z.v. Jacobus Roosenboom en Erdina Hendriks.

 

Goch/Kessel

 

216.         Gertrud Weyers, overl. Kessel voor 1839, tr. voor 1797 Gerhard Tönnessen, overl. Kessel voor 1839.
Uit dit huwelijk: Mathias, geb. Kessel 17.06.1797, overl. Pfalzdorf 29.01.1839; Anton Johann, tr. Pfalzdorf 26.04.1830.

 

217.         Maria Weijers, tr. voor 1892 Johannes Peters.
Uit dit huwelijk: Johanna Hendrina Peters, geb. Kessel, tr. Gennep 18.05.1892 Antoon Johannes Derksen.

 

Goch/Kessel/Nergena

 

218.         Anna Maria Weijers, tr. voor 1833 Johann van Bergen.
Uit dit huwelijk: Hermann van Bergen, geb. Nergena 14.05.1833, tr. Bergen 21.07.1865 Petronella Drissen.

219.         Theodora Weijers, tr. voor 1862 Johann Hermann Koppers.
Uit dit huwelijk: Petronella, geb. Nergena ca. 1862, overl. Afferden (Bergen) 20.10.1929.

 

Goch/Pfalzdorf

 

220.         Maria Catharina Weijers, tr. voor 1798 Jacob Sprenger|a|.
Uit dit huwelijk: Jan Thomas, geb. Goch 14.12.1798, overl. Merum (Herten) 28.04.1883; Anna Regina, ged./ged. Pfalzdorf 18.12.1801, overl. Pfalzdorf 18.03.1802; Anna Regina, geb. Pfalzdorf 27.03.1803, ged. Pfalzdorf 28.03.1803, overl. Pfalzdorf 11.06.1804.
Noten: |a| vader sedert 20 jaren afwezig (bij huwelijk zoon in 1826).

 

221.         Elisabeth Weyers.
Kind:

a.          Helena Weyers, geb. xx.12.1830, overl. Pfalzdorf 19.12.1830.

 

Issum

 

222.         Petrus Wyers, tr. voor 1695 Catharina Irskens.
Uit dit huwelijk:

a.          Magdalena Weyers, ged. Issum (rk) 28.08.1695|b|.

b.         Joannes Weyers, ged. Issum (rk) 18.08.1697|a|.

c.          Anna Wyers, ged. Issum (rk) 15.01.1702.

d.         Maria Hendrica Wyers, ged. Issum (rk) 07.03.1707.

Noten: |a||b| moeder Irschkens.

 

223.         Arnoldus Wyers, tr. voor 1700 Catharina Jaekes.
Uit dit huwelijk:

a.          Joannes Wyers, ged. Issum (rk) 20.05.1700|b|.

b.         Henr. Arnulphus Wyers, ged. Issum (rk) 16.08.1702|c|.

c.          Anna Gertrude Wyers, ged. Issum (rk) 08.09.1703|a|.

Noten: |a||c| moeder Jaekes; |b| moeder Jaeken.

 

224.         Jacobus Wyers, tr. Issum (rk) 07.11.1700 Maria Kocks.
Uit dit huwelijk:

a.          Adelheidis Wyers, ged. Issum (rk) 08.09.1701.

b.         Henricus Wyers, ged. Issum (rk) 07.11.1707.

c.          Petrus Wyers, ged. Issum (rk) 04.02.1710.

 

225.         Joanna Wyers, tr. Issum (rk) 02.10.1701 Richard Horstmans.

 

226.         Petrus Wyers, tr. voor 1704 Anna Koenekaht.
Uit dit huwelijk:

a.          Catharina Wyers, ged. Issum (rk) 18.05.1704.

 

227.         Petrus Wyers, tr. Issum (rk) 02.02.1705 Agnes Smits.
Uit dit huwelijk:

a.          Agnes Wyers, ged. Issum (rk) 31.12.1705.

 

228.         Petrus Wyers, tr. Issum (rk) 09.05.1709 Catharina von gen Schiet.
Uit dit huwelijk:

a.          Petrus Wyers, ged. Issum (rk) 28.02.1709.

 

229.         Mathias Wyers, tr. voor 1713 Aldegundis Cloue/Clowe.
Uit dit huwelijk:

a.             Joannes Petrus Wyers, ged. Issum (rk) 08.10.1713|a|.

b.            Joanna Weyers, ged. Kapellen (rk) 14.03.1716|d|.

c.             Helena Wyers, ged. Kapellen (rk) 20.05.1718|b|.

d.            Maria Weyers, ged. Kapellen (rk) 09.11.1725|c|.

Noten: |a| moeder Cloue; |b||c| moeder Clowe; |d| moeder Clouwe.

 

230.         Henderina Wyers, tr. Issum (rk) 03.07.1732 Joannes Tyssen.

 

231.         Joannes Wyers, tr. Issum (rk) 11.01.1735 Christina Verhuven.
Uit dit huwelijk:

a.             Catharina Wyers, ged. Issum (rk) 21.10.1735.

b.            Alida Wyers, ged. Issum (rk) 19.03.1737.

c.             Arnoldus Petrus Wyers, ged. Issum (rk) 24.02.1739|a|.

d.            Arnoldus Wyers, ged. Issum (rk) xx.08.1740.

e.             Joseph Henricus Wyers, ged. Issum (rk) 26.12.1742.

f.             Anna Cathrina Wyers, ged. Issum (rk) 28.11.1747.

Noten: |a| moeder Verhoven.

232.         Regina Catharina Weyers, tr. Issum (rk) 12.08.1756 Joannes Hausmanns/Huysmans.
Uit dit huwelijk: Joanna Catharina, ged. Issum 12.12.1757; Anna Christina, ged. Issum 06.07.1759, overl. na 1794; Elisabeth, ged. Issum 04.10.1760; Joannes, ged. Issum 20.01.1763; Anna Gertrudis, ged. Issum 12.06.1765; Wilhelmus, ged. Issum 18.03.1770; Petrus Henricus, ged. Issum 11.01.1777.

 

233.         Anna Catharina Weyers, tr. Issum (rk) 25.07.1769 Mathias Irsken.

 

234.         Josephus Weyers, tr. voor 1773 Mechtildis Glasmachers.
Uit dit huwelijk:

a.          Joannes Weyers, ged. Issum (rk) 30.04.1773.

 

235.         Maria Weyers, tr. voor 1780 Joannis Bents.
Uit dit huwelijk: Joanna, ged. Issum 01.02.1780.

 

236.         Maria Weyers, tr. voor 1785 Joannis Maasen.
Uit dit huwelijk: Henricus, ged. Issum 01.05.1785.

 

237.         Johann Weyers.
Kind:

a.          Johann Peter Weyers, tr. Issum (ev) 18.02.1798 Aldagunda Elisabetha Berlag, d.v. Peter Berlag.
Uit dit huwelijk:

237.a.1.                       Christina Catharina Weyers, ged. Issum (ev) 26.04.1798.

 

238.         Hendrich Weyers.
Kind:

a.          Sophia Weyers, tr. Issum (ev) 13.01.1811 Hendrich Nobbers, z.v. Johannes Nobbers.
Uit dit huwelijk: Johann Heinrich, overl. na 1851.

 

239.         Hermannus Weyers, tr. voor 1816 Joanna Mechtildis Nerrings.
Uit dit huwelijk:

a.          Maria Elisabeth Weyers, geb. 27.01.1816, ged. Issum 27.01.1816.

 

240.         Jacobus Lambertus Weyers, tr. voor 1834 Catharina Wimmers.
Uit dit huwelijk:

a.          Jacobus Weyers, geb. 06.01.1834, ged. Issum 07.01.1834.

b.         Helena Elisabeth Weyers, geb. 19.08.1836, ged. Issum 20.08.1836.

c.          Hendrina Weyers, geb. 13.06.1838, ged. Issum 14.06.1838.

 

241.         Heinrick Weyers, tr. voor 1867 Catharina Weyer.
Uit dit huwelijk:

a.          Johann Weyers, geb. 03.03.1867, ged. Issum 04.03.1867.

 

Kalkar (w.o. Appeldorn en Grieth)

 

242.         Apolonia Weijers, tr. voor 1776 Bartholomeus Gellichs.
Uit dit huwelijk: Meinarda Elisabeth, geb. Kalkar ca. 1776, overl. na 1814.

 

243.         Hubertus Wyers, tr. Kalkar (rk) 30.08.1779 Anna Gertrud Evers.
Uit dit huwelijk:

a.          Engelbertus Weyers, ged. Kalkar (rk) 09.09.1779.

 

244.         Joanna Weyers, tr. Kalkar (rk) 19.11.1797 Henricus Hoeves.

 

245.         Catharina Weyers, tr. voor 1821 Conrad Heek.
Uit dit huwelijk: Friedrich, geb. Appeldorn 12.08.1821.

 

246.         Theodor Weyers, tr. voor 1837 Catharina Huisken.
     CH tr. Appeldorn 15.02.1841 Heinrich van Remmen.
Uit dit huwelijk:

a.          Anna Hendricka Weyers, geb. Appeldorn 12.07.1837.

b.         Henrich Gerard Weyers, geb. Appeldorn 04.10.1839.

 

247.         Weyers, tr. Katharina Polman, geb. Grieth 28.05.1878, overl. 22.05.1950.

 

Kerken/Aldekerk

 

248.         Jan Wyers, tr. voor 1632 Alitgen.
Uit dit huwelijk:

a.          Catharina Wyers, ged. Aldekerk (rk) 14.03.1632.

 

249.         Stephanus Weyers, tr. voor 1651 Cristina.
Uit dit huwelijk:

a.          Anna Weyers, ged. Aldekerk 17.07.1651.

b.         Petrus Weyers, ged. Aldekerk 20.07.1653.

 

250.         Gerardus Wyers, tr. voor 1657 Adelheid.
Uit dit huwelijk:

a.          Catharina Wyers, ged. Aldekerk (rk) 16.09.1657.

 

251.         Henricus Conradus Wyhers, tr. voor 1657 Elisabeth de Berthum.
Uit dit huwelijk:

a.          Henricus Wyhers, ged. Aldekerk 20.12.1657.

 

252.         Henricus Wyhers, Heinrich, tr. Nieukerk (rk) 19.09.1654 Elisabeth van Bergen.
Uit dit huwelijk:

a.          Amelia Wyhers, ged. Aldekerk 14.01.1660.

 

253.         Henricus Wyers, tr. voor 1670 Elisabeth.
Uit dit huwelijk:

a.          Cubera Wyers, ged. Aldekerk (rk) 01.05.1670.

 

254.         Balthasar Wijhers, tr. Nieukerk (rk) xx.07.1675 Clara van Lom/Loom.
Uit dit huwelijk:

a.          Joanna Maria Wyhers, ged. Aldekerk (rk) 24.11.1680.

b.         Bernadus Hubertus Wijhers, ged. Aldekerk (rk) 21.01.1683.

 

255.         Gerardus Wyers, tr. voor 1681 Catharina.
Uit dit huwelijk:

a.          Cristina Wyers, ged. Aldekerk (rk) 12.03.1681.

b.         Gertrudis Wyers, ged. Aldekerk (rk) 12.03.1681.

c.          Cristina Weiers, ged. Aldekerk (rk) 02.06.1686.

 

256.         Rudolphus Weiers, tr. voor 1686 Sibilla.
Uit dit huwelijk:

a.          Theodorus Weiers, ged. Aldekerk (rk) 13.10.1686.

 

257.         Gerardus Wyers, tr. voor 1701 Catharina.
Uit dit huwelijk:

a.          Magdalena Weyers, ged. Aldekerk (rk) 24.07.1701.

b.         Gerardus Wyers, ged. Aldekerk (rk) 06.03.1712.

c.          Margaretha Wyers, ged. Aldekerk (rk) 13.01.1716.

 

258.         Joannes Wyers, tr. voor 1704 Mechtildis.
Uit dit huwelijk:

a.          Petrus Wyers, ged. Aldekerk (rk) 02.10.1704.

 

259.         Elizabet Wyhers, overl. Aldekerk 02.06.1706.

 

260.         Theodorus Wyers, tr. voor 1707 Gertrude Saelmes.
Uit dit huwelijk:

a.          Alegunda Wyers, ged. Aldekerk (rk) 28.07.1707.

b.         Petrus Wyers, ged. Aldekerk (rk) 05.07.1714.

 

261.         Petrus Weyhers, tr. voor 1711 Christina.
Uit dit huwelijk:

a.          Anna Catharina Weyhers, ged. Aldekerk (rk) 13.10.1711.

 

262.         Jacobus Wyers, tr. voor 1715 Catharina Cuypers.
Uit dit huwelijk:

a.          Petrus Wyers, ged. Aldekerk (rk) 29.04.1715.

b.         Aldegonda Wyers, ged. Aldekerk (rk) 12.08.1716.

 

263.         Andrys Wyhers, overl. Aldekerk 02.04.1717.

 

264.         Gertrudis Wyers, tr. Aldekerk (rk) 13.11.1743 Henricus Machers.

 

265.         Margaretha Weyhers, tr. voor 1747 Henricus Gravers.
Uit dit huwelijk: Christina, ged. Aldekerk (rk) 01.08.1747.

 

266.         Gerardus Weyers/Weyhers/Wyers, overl. Aldekerk 06.11.1791, begr. 08.11.1791, tr. voor 1756 Mechtildis Catharina Cuesters/Kusters.
Uit dit huwelijk:

a.          Petrus Joes Weyhers, ged. Aldekerk (rk) 19.01.1756.

b.         Tilmanus Weyhers, ged. Aldekerk (rk) 02.09.1762.

c.          Maria Margarita Meyers, ged. Aldekerk (rk) 24.07.1768.

d.         (Anna Maria) Clara Weyers, geb. 25.02.1773, tr. Straelen 08.10.1799 Herman Bergers, geb. 01.02.1774, z.v. Joannes Bergers en Agnes Buyten.
Uit dit huwelijk: Peter Joannes, geb. Straelen 23.01.1801; Catharina Agnes, geb. Straelen 26.05.1805; Gerard, geb. 09.01.1813, ged. Straelen 09.01.1813; Elisabeth, geb. Straelen 17.03.1815.

 

267.         Jois Wyers, tr. voor 1760 Gertrude Stegers.
Uit dit huwelijk:

a.          Anna Mechtild Wyers, ged. Aldekerk (rk) 18.01.1760.

 

268.         Antonius Wyers, tr. 11.08.1765 Catharina Leeuwen.
Uit dit huwelijk:

a.          Anna Margarita Wyers, geb. 08.01.1775, ged. Aldekerk (rk) 09.01.1775, tr. Aldekerk (rk) 30.05.1809 Joannes Ludoivicus Velroyen.

 

269.         Ludovicus Wyers, tr. voor 1788 Agnes Beckers.
Uit dit huwelijk:

a.          Petrus Joannes Wyers, geb. 26.04.1788, ged. Aldekerk (rk) 27.04.1788.

b.         Gerardus Wyers, ged. Aldekerk (rk) 28.08.1792.

 

270.         Maria Agnes Wyers, tr. Aldekerk (rk) 26.06.1798 Michael Gaertmans.

 

Kerken/Nieukerk

 

271.         Jan/Johan Wyers/Wyhers, tr. Nieukerk (rk) 14.06.1618 Catharina/Trin.
Uit dit huwelijk:

a.          Margareta Wyhers, ged. Nieukerk (rk) xx.03.1619, w.s. jonggestorven.

b.         Margareta Wyhers, ged. Nieukerk (rk) xx.02.1621.

c.          Agnes Wyhers, ged. Nieukerk (rk) 10.09.1622.

d.         Joannes Wyers, ged. Nieukerk (rk) 19.11.1624.

e.          Peterken Wyhers, ged. Nieukerk (rk) 25.01.1627.

f.          Cunegundis Wyhers, ged. Nieukerk (rk) 28.09.1628.

g.         Maria Wyhers, ged. Nieukerk (rk) 27.09.1630.

h.         Anna Wyhers, ged. Nieukerk (rk) 16.12.1632.

i.           Trin Wyhers, ged. Nieukerk (rk) 14.01.1635.

 

272.         Henrick Wyhers, tr. Nieukerk (rk) 31.08.1625 Maria Ingen Betuwe.
Uit dit huwelijk:

a.          Henrick Wyhers, ged. Nieukerk (rk) 19.05.1627.

 

273.         Alit Wyhers, tr. Nieukerk (rk) 03.05.1630 Arnolt Pegels.

274.         Alit Wyhers, tr. Nieukerk (rk) 11.04.1639 Jan Schrurs.

 

275.         Agnes Wyhers, tr. Nieukerk (rk) 09.06.1630 Carolus Amstenraed.

 

276.         Grytien Wyers, tr. Nieukerk (rk) 19.09.1640 Michael van Broichhoisen.

 

277.         Agnees Wyhers, tr. Nieukerk (rk) 03.06.1646 Hanrich D. Booss.

 

278.         Crin Wyhers, tr. Nieukerk (rk) 23.01.1650 Peter van Avwl.

 

279.         Jan Wyhers, tr. Nieukerk (rk) 23.01.1650 Geesken/Gysberta/Gysken Opden Borsh.
Uit dit huwelijk:

a.          Derick Wyhers, ged. Nieukerk (rk) 11.12.1650.

b.         Baltasar Wyhers, ged. Nieukerk (rk) 05.06.1653.

c.          Beel Wyhers, ged. Nieukerk (rk) 06.12.1655.

d.         Tryn Wyhers, ged. Nieukerk (rk) 30.06.1658.

e.          Theodorus Wyhers, ged. Nieukerk (rk) 17.04.1664.

f.          Jan Balthasar Wyhers, ged. Nieukerk (rk) 30.01.1667.

 

280.         Maria Wyhers, tr. Nieukerk (rk) 10.10.1651 Aseneus Bossman.

 

281.         Gertrudis Wyhers, tr. Nieukerk (rk) 11.04.1655 Joannes Bastians.

 

282.         Wyhers.
Kind:

a.          Margryt Wyhers, ged. Nieukerk (rk) 1656.

 

283.         Joachim Wyhers, tr. Nieukerk (rk) 19.09.1656 Tyertrin Mernhens.

 

284.         Jan Weyhers, tr. voor 1660 Gysberta.
Uit dit huwelijk:

a.          Anna Margreta Weyhers, ged. Nieukerk (rk) 26.09.1660.

 

285.         Baltis Wyhers, tr. voor 1661 Margreta.
Uit dit huwelijk:

a.          </