Familie Weijers (91)

 

(Sonsbeck/Kessel/Ottersum)

 

 

Deze familie stamt af van Jan Weyers en Maria Stebick te Sonsbeck.

 

Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2010 (laatste herzien oktober 2013)

 


 

I. Jan Weyers, geb. Sonsbeck, tr. voor 1730 Maria Stebick, geb. Sonsbeck 21.05.1707, d.v. Jan Stebick (1670-) en Jenneken Scholten.

Uit dit huwelijk:

1.                  Peter Weyers, geb. Sonsbeck 1730|a|; volgt II.

2.                  Joannes Henricus Stebbicks, geb. Sonsbeck (rk) 06.04.1734|d|, w.s. jonggestorven.

3.                  Joannes Hendricus Weyers, geb. Sonsbeck (rk) 21.07.1735|c|, w.s. jonggestorven.

4.                  Catharina Weyers, geb. Sonsbeck (rk) 03.03.1738|f|.

5.                  Matthaeus Weyers, geb. Sonsbeck (rk) 24.02.1740|b|.

6.                  Joannes Henricus Weyers, geb. Sonsbeck (rk) xx.09.1745|e|.

 

Noten: |a| moeder Stebbick; |b| moeder Stebbecks; |cdef| moeder Stebbicks.

 


 

II. Peter Weyers, z.v. I, geb. Sonsbeck 17.08.1730, overl. Kessel 28.07.1785, tr. voor 1757 Maria Kocken, geb. Kessel 03.01.1735, overl. Kessel na 1798, d.v. Gerhard Kocken en Maria Heijlen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gertruij Weijers, geb. ca. 1757, overl. Ottersum 13.10.1822|c|, tr. voor 1792 Gerard Tunnessen, overl. voor 1822.
Uit dit huwelijk: Gertruij, geb. ca. 1792, overl. Ottersum 05.09.1818.

2.                  Hermann Weyers, geb. Kessel 1761; volgt III.a.

3.                  Laurens Weijers, geb. Nergena 1764; volgt III.b.

4.                  Elisabeth Weijers, geb. Kessel ca. 1765/1767, overl. Ottersum 17.09.1839|b|, tr. voor 1797 Wilhelmus Slutters, Willem, geb. Ottersum ca. 1759, landbouwer, overl. Ottersum 05.03.1832, z.v. Peter Slutters en Maria Sanders.
Wilm Slutters (66) en Elisabeth Weijers (62) wonen in buurtschap Veen, met zoon Peter (31) (Volkstelling Ottersum 1829).
Uit dit huwelijk: Peter, geb. Ottersum ca. 1797, overl. Ottersum 25.12.1870|a|.

5.                  Margaretha Weijers, overl. Cuijk en Sint Agatha 04.04.1851|d|, tr. voor 1780 Petrus Dijks, overl. tussen 1780 en 1851.
Uit dit huwelijk: Christianus/Christiaan, geb. Gennep 01.07.1780, overl. Cuijk en Sint Agatha 15.05.1839; Johannes, overl. Cuijk en Sint Agatha 02.10.1819; Gerardus, overl. Cuijk en Sint Agatha 29.06.1859; Geertruij, overl. Cuijk en Sint Agatha 25.10.1872; Catharina, overl. Linden 10.07.1875.

 

Noten: |a| vader Willem Sluters; |b| Elizabeth Weijers, moeder Maria Koks (overl.akte Ottersum 1839 no.22); |c| moeder Maria Kokke (overl.akte Ottersum 1822 no.66); |d| moeder Maria Kokke (overl.akte Cuijk en Sint Agatha 1851 no.20).

 


 

III.a. Hermann Weyers, z.v. II, geb. Kessel 11.12.1761, overl. Kranenburg 1826/1828, tr. Kessel Nergena 20.04.1788 Wilhelmina Pellens, geb. Ottersum 08.10.1768, overl. Kessel Nergena na 1835, d.v. Jan Pellens (1733-1800) en Anna Laemers (1735-1807).

Uit dit huwelijk:

1.                  Elisabeth Weyers, geb. Kessel 24.11.1796, overl. Kessel 07.11.1864, tr. Weeze 20.04.1822 Hermannus Ehren, geb. Ottersum 22.06.1796, overl. Weeze Kessel 12.11.1853, z.v. Johannes Ehren (1760-1838) en Theodora Maes (1761-1834).
Uit dit huwelijk: Theodora/Dorothea (1829-1900); Friedrich.

 

Bron: Ahnentafel Alfons van den Woldenberg, Mosaik 1/2004, pp. 16-25, i.h.b. 19,21-23.

Bron: Ahnentafel für Wilfried van den Woldenberg, Overkwartier van Gelre 1/2007, pp. 7-16, i.h.b. 8-9,11,13.

 

- - - - -

 

III. Hermanus Weijers, tr. voor 1789 Wilhelmine Pellen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Peter Wijers, oud ca. 13 jaar, overl. Ottersum 18.10.1802.

2.                  Peter Weijers, oud ca. 2 jaar, overl. Ottersum 07.12.1802.

3.                  Peter Weijers, geb. Ottersum ca. 1805; volgt IV.a.

4.                  Laurens Weijers, geb. ca. 1809; volgt IV.b.

 


 

IV.a. Peter Weijers, z.v. III, geb. Ottersum ca. 1805, landbouwer, tr. Ottersum 04.05.1834|a| Hendrina Weijers, geb. Ottersum ca. 1811, d.v. Wander Wijers en Johanna Artz.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hermann Weijers, geb. ca. 1847; volgt V.a.

 

Noten: |a| bruidegom en bruid beide Wijers (huw.akte Ottersum 1834 no.38).

 


 

V.a.  Hermann Weijers, z.v. IV.a, geb. ca. 1847, overl. Gennep 26.10.1908, tr. 1e voor 1886 Maria Krebbers, overl. tussen 1886 en 1899; tr. 2e voor 1899 Hendrina Wilms, overl. na 1908.

Uit het huwelijk Weijers-Krebbers:

1.                  Petronella Weijers, geb. Hommersum 11.06.1886, overl. Ottersum 11.05.1926, tr. Ottersum 17.01.1919 Johannes Fleuren, Jan/Johann, geb. Kessel 27.08.1885, landbouwer, overl. Ottersum 28.11.1956, begr. Ven-Zelderheide, z.v. Mathias Fleuren (1855-1932) en Gertruda Janssen (1866-1940); uit dit huwelijk geen kinderen.
     JF tr. 2e Ottersum 14.01.1927 Johanna Elisabeth Fransman, geb. Afferden(L) 16.06.1893, overl. Ven-Zelderheide 28.01.1961, begr. Ven-Zelderheide 31.01.1961; uit dit huwelijk vier kinderen (1928-1932).

Uit het huwelijk Weijers-Wilms:

2.                  Helena Weijers, geb. Asperden/Hommersum 28.05.1899, tr. Gennep 26.05.1922 Jacobus Giepmans, geb. Boxmeer 18.04.1894, overl. Boxmeer 06.01.1960, begr. Boxmeer, z.v. Gerardus Giepmans en Maria Catharina Koenders.
Uit dit huwelijk: Gerardus Herminus Henri, geb. Boxmeer 04.10.1922; Herman Marie, geb. Boxmeer 14.10.1923; Heinrich Jacob Bernard, geb. Boxmeer 11.12.1925, overl. Boxmeer 14.01.1928; Heinrich Jan, geb. Boxmeer 23.10.1928; Christianus Jacobus, geb. Boxmeer 26.06.1930.

 


 

IV.b.  Laurens Weijers, z.v. III.a, geb. ca. 1809, overl. Ottersum 01.07.1876|b|, tr. voor 1844 Hendrina Gossens, ook Goossens, geb. ca. 1817, overl. Ottersum 07.12.1903, d.v. Peter Goossens en Hermina Theunissen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hermanus Weijers, geb. Ottersum 19.10.1844, overl. Ottersum 25.11.1844.

2.                  Petronella Weijers, geb. Ottersum 03.12.1845, ged. Ottersum 1845|a|, tr. Ottersum 11.05.1869 Hendrikus Peters, geb. Ottersum 19.07.1838, z.v. Derk Peters en Geertruida Peters.
Uit dit huwelijk: Gerardus, geb. Ottersum 07.01.1873, overl. Ottersum 29.01.1873; Geertruida, geb. Ottersum 23.01.1875, overl. Ottersum 26.01.1875.

3.                  Hermanus Weijers, geb. Ottersum 1848; volgt V.b.

4.                  Willemina Weijers, geb. Ottersum 19.12.1850.

5.                  Johannes Weijers, geb. Ottersum 11.03.1853, overl. Ottersum 20.02.1855.

 

Noten: |a| vader Laurentius Wijers, moeder Henrica Goossens; |b| moeder Willemina Pellen.

 


 

V.b. Hermanus Weijers, z.v. IV.b, geb. Ottersum 19.05.1848, schoenmaker, vrijgesteld van militaire dienst wegens enige wettige zoon (18.03.1868), overl. Ottersum 27.09.1919, tr. 1e Ottersum 05.05.1879 Hendrina Tünnesen, geb. Kessel ca. 1846, overl. Ottersum 17.11.1880, d.v. Peter Tünnesen en Maria Thönnissen; tr. 2e Ottersum 09.03.1882 Johanna Artz, geb. Ottersum 01.09.1855, overl. Ottersum 15.03.1930, d.v. Johannes Artz en Johanna Stiltjes.

Uit het huwelijk Weijers-Tünnesen:

1.                  Theodora Weijers, geb. Ottersum 10.03.1880, overl. Ottersum 21.11.1930.

Uit het huwelijk Weijers-Artz:

2.                  Hendrina Weijers, geb. Ottersum 02.02.1883|a|, overl. Ottersum 06.05.1920, tr. Ottersum 30.05.1913 Heinrich Johann Weijers, geb. Nergena (Pruisen), z.v. Heinrich Weijers en Anna Maria Weijers.

3.                  Maria Weijers, geb. Ottersum 02.02.1883|b|, overl. 15.02.1972, begr. Gennep (Oude Bpl), tr. Ottersum 05.05.1916 Henricus Heijs, Hendrik, geb. Gennep 01.04.1886, overl. 19.12.1972, begr. Gennep (Oude Bpl), z.v. Karel Heijs en Johanna Hendrika Arts.
Uit dit huwelijk: Hendrina Maria Gerarda, geb. xx.05.1920, overl. Gennep 28.12.1920.

4.                  Wilhelmina Weijers, geb. Ottersum 28.05.1884, overl. 25.03.1969, begr. Gennep (Oude Bpl), tr. Ottersum 26.05.1911 Johannes Jacobus Geurts, geb. Ottersum 11.03.1880, overl. 05.01.1960, begr. Gennep (Oude Bpl), z.v. Henricus Geurts en Geertruida Krebbers.

 

Noten: |a| akte no.10; |b| akte no.11.

 


Bron: Katherine Jerrow-Backer (Benton City WA, USA) & St.John Nepomucene School Family Tree Project.

 

III.b. Laurens Weijers, z.v. II, geb. Nergena 10.08.1764 of 11.11.1764, overl. Kessel 15.09.1821, tr. voor 1801 Antonia Tissen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Mathias Weijers, geb. Nergena 1801; volgt IV.c.

2.                  Jean Weiers, geb. 1802, overl. 1821.

3.                  Anna Maria Weiers, geb. Nergena 26.09.1803, naar USA 1858, overl. na 1870, tr. Kessel 12.01.1824 John van de Loo, geb. Kessel 31.10.1801, overl. Kessel 19.07.1849, z.v. Johan Hendrik van de Loo en Anna Elizabeth Jansen.
Uit dit huwelijk o.a.: Jacob (1841-1893), tr. Theodora Weyers (1844-1870), d.v. Mathias Weyers en Anna Maria Paasen.

4.                  Pierre Weiers, geb. 1805, overl. Ottersum 23.09.1809|a|.

5.                  Gisbert Weiers, geb. Ottersum 03.05.1807, overl. Wilson Township, Sheboygan County WI 15.02.1859, begr. St. George Cemetery, tr. ca. 1848 Anna Gertrude Verheijen, geb. Kleve 15.02.1820, overl. Lexington, Le Sueur County, Minnesota 24.12.1902.
     AGV tr. 2e na 1859 Peter Goossens.

6.                  Gerard Weiers, geb. 1808.

7.                  Peter Weijers, geb. Nergena 24.05.1810, overl. Gennep 03.11.1883, tr. 1e voor 1851 Theodora Lamers, overl. voor 1851; tr. 2e Gennep 16.04.1851 Theodora Willemse, geb. Gennep 07.09.1804, overl. na 1883, d.v. Geurd Willemse (ca.1774-1830) en Johanna Gossens.

8.                  Henriette Weiers, geb. 1812.

9.                  Theodor Weiers, geb. Nergena 1813, naar USA, overl. Derrymane Township (Le Sueur County, Minnesota) 08.03.1874, tr. Sheboygan (Wisconsin) 16.04.1857 Johanna Reintges, geb. Kessel 27.03.1835, overl. Heidelberg (Le Sueur County, Minnesota).

10.              Herman Weiers, geb. Nergena 1815; volgt IV.d.

 

Noten: |a| vader Laurent Weijers, moeder Antoinette Tissen.

 


 

IV.c. Mathias Weijers, z.v. III.b, geb. Nergena 20.03.1801, naar USA 1856, farmer, overl. Wilson Township (Sheboyan County, Wisconsin) 22.01.1881, begr. St. George Cemetery, tr. Kessel 10.07.1827 Anna Marie Paasen, geb. Nergena 03.10.1803, overl. Sheboyan County(Wisconsin), begr. St. George Cemetery.

Mathias Weyers en Anna Maria Paasschen wonen in Sint Johannesberg in buurtschap Milsbeek, met kind Helena (1 9/12) (Volkstelling Ottersum 1829).

Uit dit huwelijk:

1.                  Helena Weyers, ged. Ottersum 15.02.1828|a|.

2.                  Johannes Weijers, geb. Ottersum 14.03.1830, ged. Ottersum 15.03.1830|b|.

3.                  Theodora Weyers, geb. Kessel 01.01.1844, overl. Town of Wilson (Sheboygan County, Wisconsin), 07.11.1870, tr. Town of Wilson (Sheboygan County, Wisconsin), 08.02.1864 Jacob van de Loo, geb. Dusseldorf 11.03.1841, overl. Lima (Sheboygan County, Wisconsin), 30.06.1893, z.v. John van de Loo en Anna Weyers.

 

Noten: |a| moeder Paaschen; |b| moeder Paeschens.

 


 

IV.d. Herman Weiers, z.v. III.b, geb. Nergena 09.10.1815, naar USA 1851, overl. Union Hill (Le Sueur County, Minnesota) 16.08.1893, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota), tr. Wilson Township (Sheboygan County, Wisconsin) 07.10.1851 Anna Margaretha Katharina Nytes, geb. Sankt Hubert 09.10.1830, naar USA 20.10.1847 (aankomst New York met ‘Wellington’ uit London), overl. Union Hill (Le Sueur County, Minnesota) 16.06.1884, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota).

Uit dit huwelijk:

1.                  Louisa Catherine Weiers, geb. Wilson Twp (Sheboygan County, Wisconsin) 18.02.1856|d|, overl. Le Sueur County (Minnesota) 29.10.1944, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota)|b|, tr. Union Hill (Le Sueur County, Minnesota) 09.02.1886 Johann Huss, geb. Belle Plaine Twp (Scott County, Minnesota) 03.06.1863|c|, overl. Le Sueur County (Minnesota) 20.05.1938|a|, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota), z.v. Johann Nuss (1829-1884) en Elizabeth Niesen (1835-1908).

2.                  Johann Heinrich Weyers, geb. 22.12.1866, overl. 03.04.1881, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota).

 

Noten: |a| Katherine Jerrow (2006); |b| Louise, geb. 1865 volgens grafzerk; |c| geb. Kenosha County volgens BJ in Find-a-Grave (2013); |d| geb. St. Croix County volgens BJ in Find-a-Grave (2013).

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers