Familie Weijers/Weiers (91)

 

(Sonsbeck/Kessel/Ottersum/Minnesota)

 

Deze familie stamt af van Jan Weyers en Maria Stebick te Sonsbeck.

 

In september 2021 zijn de oorspronkelijke families wy-138 en wy-147 in dit overzicht geïntegreerd. De relatie met de families in Sonsbeck (wy-110) en Minnesota (wy-144) is nog in onderzoek.

 

Dit overzicht kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van Ms. S. Prochaska. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2010 (laatst herzien september 2021)

 


 

I. Jan Weyers, geb. Sonsbeck, tr. voor 1730 Maria Stebick, geb. Sonsbeck 21.05.1707, d.v. Jan Stebick (1670-) en Jenneken Scholten.

Uit dit huwelijk:

1.                  Peter Weyers, geb. Sonsbeck 1730|a|; volgt II.

2.                  Joannes Henricus Stebbicks, geb. Sonsbeck (rk) 06.04.1734|d|, w.s. jonggestorven.

3.                  Joannes Hendricus Weyers, geb. Sonsbeck (rk) 21.07.1735|c|, w.s. jonggestorven.

4.                  Catharina Weyers, geb. Sonsbeck (rk) 03.03.1738|f|.

5.                  Matthaeus Weyers, geb. Sonsbeck (rk) 24.02.1740|b|.

6.                  Joannes Henricus Weyers, geb. Sonsbeck (rk) xx.09.1745|e|.

 

Noten: |a| moeder Stebbick; |b| moeder Stebbecks; |cdef| moeder Stebbicks.

 


 

II. Peter Weyers, z.v. I, geb. Sonsbeck 17.08.1730, overl. Kessel 28.07.1785, tr. voor 1757 Maria Kocken, geb. Kessel 03.01.1735, overl. Kessel na 1798, d.v. Gerhard Kocken en Maria Heijlen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gertruij Weijers, geb. ca. 1757, overl. Ottersum 13.10.1822|c|, tr. voor 1792 Gerard Tunnessen, overl. voor 1822.
Uit dit huwelijk: Gertruij, geb. ca. 1792, overl. Ottersum 05.09.1818.

2.                  Hermann Weyers, geb. Kessel 1761; volgt III.a.

3.                  Laurens Weijers, geb. Nergena 1764; volgt III.b.

4.                  Elisabeth Weijers, geb. Kessel ca. 1765/1767, overl. Ottersum 17.09.1839|b|, tr. voor 1797 Wilhelmus Slutters, Willem, geb. Ottersum ca. 1759, landbouwer, overl. Ottersum 05.03.1832, z.v. Peter Slutters en Maria Sanders.
Wilm Slutters (66) en Elisabeth Weijers (62) wonen in buurtschap Veen, met zoon Peter (31) (Volkstelling Ottersum 1829).
Uit dit huwelijk: Peter, geb. Ottersum ca. 1797, overl. Ottersum 25.12.1870|a|.

5.                  Margaretha Weijers, overl. Cuijk en Sint Agatha 04.04.1851|d|, tr. voor 1780 Petrus Dijks, overl. tussen 1780 en 1851.
Uit dit huwelijk: Christianus/Christiaan, geb. Gennep 01.07.1780, overl. Cuijk en Sint Agatha 15.05.1839; Johannes, overl. Cuijk en Sint Agatha 02.10.1819; Gerardus, overl. Cuijk en Sint Agatha 29.06.1859; Geertruij, overl. Cuijk en Sint Agatha 25.10.1872; Catharina, overl. Linden 10.07.1875.

 

Noten: |a| vader Willem Sluters; |b| Elizabeth Weijers, moeder Maria Koks (overl.akte Ottersum 1839 no.22); |c| moeder Maria Kokke (overl.akte Ottersum 1822 no.66); |d| moeder Maria Kokke (overl.akte Cuijk en Sint Agatha 1851 no.20).

 


 

III.a. Hermann Weyers, z.v. II, geb. Kessel 11.12.1761, overl. Kranenburg 1826/1828, tr. Kessel Nergena 20.04.1788 Wilhelmina Pellens, geb. Ottersum 08.10.1768, overl. Kessel Nergena na 1835, d.v. Jan Pellens (1733-1800) en Anna Laemers (1735-1807).

Uit dit huwelijk:

1.                  Elisabeth Weyers, geb. Kessel 24.11.1796, overl. Kessel 07.11.1864, tr. Weeze 20.04.1822 Hermannus Ehren, geb. Ottersum 22.06.1796, overl. Weeze Kessel 12.11.1853, z.v. Johannes Ehren (1760-1838) en Theodora Maes (1761-1834).
Uit dit huwelijk: Theodora/Dorothea (1829-1900); Friedrich.

 

Bron: Ahnentafel Alfons van den Woldenberg, Mosaik 1/2004, pp. 16-25, i.h.b. 19,21-23.

Bron: Ahnentafel für Wilfried van den Woldenberg, Overkwartier van Gelre 1/2007, pp. 7-16, i.h.b. 8-9,11,13.

 

- - - - -

 

III. Hermanus Weijers, tr. voor 1789 Wilhelmine Pellen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Peter Wijers, oud ca. 13 jaar, overl. Ottersum 18.10.1802.

2.                  Peter Weijers, oud ca. 2 jaar, overl. Ottersum 07.12.1802.

3.                  Peter Weijers, geb. Ottersum ca. 1805; volgt IV.a.

4.                  Laurens Weijers, geb. ca. 1809; volgt IV.b.

 


 

IV.a. Peter Weijers, z.v. III, geb. Ottersum ca. 1805, landbouwer, tr. Ottersum 04.05.1834|a| Hendrina Weijers, geb. Ottersum ca. 1811, d.v. Wander Wijers en Johanna Artz.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hermann Weijers, geb. ca. 1847; volgt V.a.

 

Noten: |a| bruidegom en bruid beide Wijers (huw.akte Ottersum 1834 no.38).

 


 

V.a.  Hermann Weijers, z.v. IV.a, geb. ca. 1847, overl. Gennep 26.10.1908, tr. 1e voor 1886 Maria Krebbers, overl. tussen 1886 en 1899; tr. 2e voor 1899 Hendrina Wilms, overl. na 1908.

Uit het huwelijk Weijers-Krebbers:

1.                  Petronella Weijers, geb. Hommersum 11.06.1886, overl. Ottersum 11.05.1926, tr. Ottersum 17.01.1919 Johannes Fleuren, Jan/Johann, geb. Kessel 27.08.1885, landbouwer, overl. Ottersum 28.11.1956, begr. Ven-Zelderheide, z.v. Mathias Fleuren (1855-1932) en Gertruda Janssen (1866-1940); uit dit huwelijk geen kinderen.
     JF tr. 2e Ottersum 14.01.1927 Johanna Elisabeth Fransman, geb. Afferden(L) 16.06.1893, overl. Ven-Zelderheide 28.01.1961, begr. Ven-Zelderheide 31.01.1961; uit dit huwelijk vier kinderen (1928-1932).

Uit het huwelijk Weijers-Wilms:

2.                  Helena Weijers, geb. Asperden/Hommersum 28.05.1899, tr. Gennep 26.05.1922 Jacobus Giepmans, geb. Boxmeer 18.04.1894, overl. Boxmeer 06.01.1960, begr. Boxmeer, z.v. Gerardus Giepmans en Maria Catharina Koenders.
Uit dit huwelijk: Gerardus Herminus Henri, geb. Boxmeer 04.10.1922; Herman Marie, geb. Boxmeer 14.10.1923; Heinrich Jacob Bernard, geb. Boxmeer 11.12.1925, overl. Boxmeer 14.01.1928; Heinrich Jan, geb. Boxmeer 23.10.1928; Christianus Jacobus, geb. Boxmeer 26.06.1930.

 


 

IV.b.  Laurens Weijers, z.v. III.a, geb. ca. 1809, overl. Ottersum 01.07.1876|b|, tr. voor 1844 Hendrina Gossens, ook Goossens, geb. ca. 1817, overl. Ottersum 07.12.1903, d.v. Peter Goossens en Hermina Theunissen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hermanus Weijers, geb. Ottersum 19.10.1844, overl. Ottersum 25.11.1844.

2.                  Petronella Weijers, geb. Ottersum 03.12.1845, ged. Ottersum 1845|a|, tr. Ottersum 11.05.1869 Hendrikus Peters, geb. Ottersum 19.07.1838, z.v. Derk Peters en Geertruida Peters.
Uit dit huwelijk: Gerardus, geb. Ottersum 07.01.1873, overl. Ottersum 29.01.1873; Geertruida, geb. Ottersum 23.01.1875, overl. Ottersum 26.01.1875.

3.                  Hermanus Weijers, geb. Ottersum 19.05.1848; volgt V.b.

4.                  Willemina Weijers, geb. Ottersum 19.12.1850.

5.                  Johannes Weijers, geb. Ottersum 11.03.1853, overl. Ottersum 20.02.1855.

 

Noten: |a| vader Laurentius Wijers, moeder Henrica Goossens; |b| moeder Willemina Pellen.

 


 

V.b. Hermanus Weijers, z.v. IV.b, geb. Ottersum 19.05.1848, schoenmaker, vrijgesteld van militaire dienst wegens enige wettige zoon (18.03.1868), overl. Ottersum 27.09.1919, tr. 1e Ottersum 05.05.1879 Hendrina Tünnesen, geb. Kessel ca. 1846, overl. Ottersum 17.11.1880, d.v. Peter Tünnesen en Maria Thönnissen; tr. 2e Ottersum 09.03.1882 Johanna Artz, geb. Ottersum 01.09.1855, overl. Ottersum 15.03.1930, d.v. Johannes Artz en Johanna Stiltjes.

Uit het huwelijk Weijers-Tünnesen:

1.                  Theodora Weijers, geb. Ottersum 10.03.1880, overl. Ottersum 21.11.1930.

Uit het huwelijk Weijers-Artz:

2.                  Hendrina Weijers, geb. Ottersum 02.02.1883|a|, overl. Ottersum 06.05.1920, tr. Ottersum 30.05.1913 Heinrich Johann Weijers, geb. Nergena (Pruisen), z.v. Heinrich Weijers en Anna Maria Weijers.

3.                  Maria Weijers, geb. Ottersum 02.02.1883|b|, overl. 15.02.1972, begr. Gennep (Oude Bpl), tr. Ottersum 05.05.1916 Henricus Heijs, Hendrik, geb. Gennep 01.04.1886, overl. 19.12.1972, begr. Gennep (Oude Bpl), z.v. Karel Heijs en Johanna Hendrika Arts.
Uit dit huwelijk: Hendrina Maria Gerarda, geb. xx.05.1920, overl. Gennep 28.12.1920.

4.                  Wilhelmina Weijers, geb. Ottersum 28.05.1884, overl. 25.03.1969, begr. Gennep (Oude Bpl), tr. Ottersum 26.05.1911 Johannes Jacobus Geurts, geb. Ottersum 11.03.1880, overl. 05.01.1960, begr. Gennep (Oude Bpl), z.v. Henricus Geurts en Geertruida Krebbers.

 

Noten: |a| akte no.10; |b| akte no.11.

 


Bron: Katherine Jerrow-Backer (Benton City WA, USA) & St.John Nepomucene School Family Tree Project.

 

III.b. Laurens Weijers, z.v. II, geb. Nergena 10.08.1764 of 11.11.1764, overl. Kessel 15.09.1821, tr. voor 1801 Antonia Tissen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Mathias Weijers, geb. Nergena 20.03.1801; volgt IV.c.

2.                  Jean Weiers, geb. 1802, overl. 1821.

3.                  Anna Maria Weiers, geb. Nergena 26.09.1803, naar USA 1858, overl. na 1870, tr. Kessel 12.01.1824 John van de Loo, geb. Kessel 31.10.1801, overl. Kessel 19.07.1849, z.v. Johan Hendrik van de Loo en Anna Elizabeth Jansen.
Uit dit huwelijk o.a.: Jacob (1841-1893), tr. Theodora Weyers (1844-1870), d.v. Mathias Weyers en Anna Maria Paasen.

4.                  Pierre Weiers, geb. 1805, overl. Ottersum 23.09.1809|a|.

5.                  Gisbert Weiers, geb. Ottersum 03.05.1807, overl. Wilson Township (Sheboygan County, Wisconsin) 15.02.1859, begr. St. George Cemetery, tr. ca. 1848 Anna Gertrude Verheijen, geb. Kleve 15.02.1820, overl. Lexington (Le Sueur County, Minnesota) 24.12.1902.
     AGV tr. 2e na 1859 Peter Goossens.

6.                  Gerard Weiers, geb. 1808.

7.                  Peter Weijers, geb. Nergena 24.05.1810, overl. Gennep 03.11.1883, tr. 1e voor 1851 Theodora Lamers, overl. voor 1851; tr. 2e Gennep 16.04.1851 Theodora Willemse, geb. Gennep 07.09.1804, overl. na 1883, d.v. Geurd Willemse (ca.1774-1830) en Johanna Gossens.

8.                  Henriette Weiers, geb. 1812.

9.                  Theodor Weiers, geb. Nergena 1813, naar USA, overl. Derrynane Township (Le Sueur County, Minnesota) 08.03.1874, tr. Sheboygan (Wisconsin) 16.04.1857 Johanna Reintges, geb. Kessel 27.03.1835, overl. Heidelberg (Le Sueur County, Minnesota); volgt IV.d.

10.              Herman Weiers, geb. Nergena 09.10.1815; volgt IV.e.

 

Noten: |a| vader Laurent Weijers, moeder Antoinette Tissen.

 


 

IV.c. Mathias Weijers, z.v. III.b, geb. Nergena 20.03.1801, naar USA 1856, farmer, overl. Wilson Township (Sheboyan County, Wisconsin) 22.01.1881, begr. St. George Cemetery, tr. Kessel 10.07.1827 Anna Marie Paasen, geb. Nergena 03.10.1803, overl. Sheboyan County (Wisconsin), begr. St. George Cemetery.

Mathias Weyers en Anna Maria Paasschen wonen in Sint Johannesberg in buurtschap Milsbeek, met kind Helena (1 9/12) (Volkstelling Ottersum 1829).

Uit dit huwelijk:

1.                  Helena Weyers, ged. Ottersum 15.02.1828|a|.

2.                  Johannes Weijers, geb. Ottersum 14.03.1830, ged. Ottersum 15.03.1830|b|.

3.                  * Anton Weiers, geb. Kessel 20.03.1835; volgt V.c.

4.                  * Anna Maria Weiers, geb. Nergena 12.08.1839, overl. Wilson (Sheboygan County, Wisconsin) 10.08.1904, begr. Saint George Catholic Cemetery (Wilson, Sheboygan County, Wisconsin), tr. Sheboygan County 15.02.1860 Johannes Schmitt, geb. Bayern 29.06.1837, overl. Sheboygan County (Wisconsin) 10.08.1904, begr. Saint George Catholic Cemetery (Wilson, Sheboygan County, Wisconsin).

5.                  * William Stephan Weiers, geb. Nergena 25.12.1841; volgt V.d.

6.                  Theodora Weyers, geb. Kessel 01.01.1844, overl. Town of Wilson (Sheboygan County, Wisconsin), 07.11.1870, tr. Town of Wilson (Sheboygan County, Wisconsin), 08.02.1864 Jacob van de Loo, geb. Dusseldorf 11.03.1841, overl. Lima (Sheboygan County, Wisconsin), 30.06.1893, z.v. John van de Loo en Anna Weyers (1803-na1870).

7.                  * Petronella Weiers, geb. Kessel 01.10.1846, overl. Lima (Sheboygan County, Wisconsin) 09.09.1901, begr. Saint George Catholic Cemetery (Wilson, Sheboygan County, Wisconsin), tr. Mathias John Beumler, geb. Duitsland 1836, overl. Lima (Sheboygan County, Wisconsin) 14.12.1906, begr. Saint George Catholic Cemetery (Wilson, Sheboygan County, Wisconsin).

8.                  * Johanna Maria Weiers, geb. Kessel 06.03.1849, overl. Sheboygan (Sheboygan County, Wisconsin) 23.05.1914, begr. Saint George Catholic Cemetery (Wilson, Sheboygan County, Wisconsin), tr. Peter Sanders, geb. Rheinland 11.03.1840, overl. Lima (Sheboygan County, Wisconsin) 18.10.1925, begr. Saint George Catholic Cemetery (Wilson, Sheboygan County, Wisconsin).

 

Noten: |a| moeder Paaschen; |b| moeder Paeschens.

 


 

V.c. Anton Weiers, z.v. IV.c, geb. Kessel 20.03.1835, woont Wilson (Sheboygan County, Wisconsin) 1860, overl. Wilson (Sheboygan County, Wisconsin) 13.07.1887, begr. Saint George Catholic Cemetery (Wilson, Sheboygan County, Wisconsin), tr. voor 1873 Christina Sanders, geb. Duitsland 24.12.1846, overl. Wilson (Sheboygan County, Wisconsin) 30.01.1923, begr. Saint George Catholic Cemetery (Wilson, Sheboygan County, Wisconsin).

Uit dit huwelijk:

1.                  Mathias Weiers, Mathew, geb. Wilson (Sheboygan County, Wisconsin) 22.01.1873, overl. Milwaukee (Milwaukee County, Wisconsin) 06.08.1950, begr. Saint George Catholic Cemetery (Wilson, Sheboygan County, Wisconsin).

2.                  Gertrude Weiers, geb. Sheboygan County (Wisconsin) 19.10.1879, overl. Sheboygan County (Wisconsin) 07.05.1966, begr. Saint George Catholic Cemetery (Wilson, Sheboygan County, Wisconsin).

3.                  Wilhelm Stephen Weiers, William, geb. Wilson (Sheboygan County, Wisconsin) 02.03.1882, overl. (‘found hanging in the hay loft in his farm nine miles south of Sheboygan on Route 4’) Sheboygan County (Wisconsin) 07.01.1931, begr. Saint George Catholic Cemetery (Wilson, Sheboygan County, Wisconsin).

4.                  Anton George Weiers, geb. Sheboygan County (Wisconsin) 19.04.1884, overl. Sheboygan County (Wisconsin) 30.03.1964, begr. Saint George Catholic Cemetery (Wilson, Sheboygan County, Wisconsin).

5.                  Josephine Weiers, geb. Wilson (Shebooygan County, Wisconsin) 08.01.1888, overl. Sheboigan County (Wisconsin) 04.08.1933, begr. Saint George Catholic Cemetery (Wilson, Sheboygan County, Wisconsin), tr. Frank Leo Schleicher, geb. Sun Prairie (Dane County, Wisconsin) 12.06.1892, overl. Sheboygan (Sheboygan County, Wisconsin) 10.01.1953, begr. Saint George Catholic Cemetery (Wilson, Sheboygan County, Wisconsin).

 


 

V.d. William Stephan Weiers, z.v. IV.c, geb. Nergena 25.12.1841, overl. Minnesota 19.05.1927, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota), tr. voor 1875 Sophia Anna Weiers, geb. Wilson (Sheboygan County, Wisconsin) 20.08.1852, overl. Minnesota 25.03.1931, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota).

Uit dit huwelijk:

1.                  Herman Frederick Weiers, geb. 1875; volgt VI.a.

2.                  * Anna Katharina Weiers, geb. Union Hill (Le Sueur County, Minnesota) 17.04.1876|a|, overl. 09.04.1892, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota).

3.                  * William M. Weiers, geb. Union Hill (Le Sueur County, Minnesota) 18.08.1876|b|, overl. Le Sueur County, Minnesota 16.11.1877, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota).

4.                  Joseph Weiers, geb. 30.09.1878, overl. Minnesota 01.05.1957, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota).

5.                  Louisa Weiers, geb. Minnesota 01.09.1880, overl. Minnesota 11.04.1948, begr. Saints Peter and Paul Cemetery (Belle Plaine, Scott County, Minnesota), tr. voor 1905 John Casper Walerius, geb. Minnesota 13.09.1873, overl. Minnesota 03.03.1924, begr. Saints Peter and Paul Cemetery (Belle Plaine, Scott County, Minnesota), Henry Walerius (1846-1911) en Margaret Giesen (1856-1937).
Uit dit huwelijk: Gregory, geb. 1905, overl. 1956; Willam John, geb. 1907, overl. 1989; Adolph Herman, geb. 1908, overl. 1992; Albina, geb. 1910, overl. 1994; Philomena, geb. 1914, overl. 2004.

6.                  Henry Engelbert Weiers, geb. Derrynane Township (Le Sueur County, Minnesota) 22.05.1882; volgt VI.b.

7.                  William A. Weiers, geb. Minnesota 1884; volgt VI.c.

8.                  Mary G. Weiers, geb. 13.12.1886, overl. 29.01.1963, begr. Saint Wenceslaus Cemetery (New Prague, Scott County, Minnesota), tr. voor 1917 Hubert Walerius, geb. 29.02.1888, overl. 22.04.1966, begr. Saint Wenceslaus Cemetery (New Prague, Scott County, Minnesota), z.v. Henry Walerius (1846-1911) en Margaret Giesen (1856-1937).
Uit dit huwelijk: Stella, geb. Minnesota 1917, overl. Minnesota 1919, begr. Saint Wenceslaus Cemetery (New Prague, Scott County, Minnesota).

9.                  Sophia Weiers, geb. Sheboygan (Sheboygan County, Wisconsin) 22.10.1888, overl. Union Hill (Le Sueur County, Minnesota) 12.04.1932, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota).

10.              John Anton Weiers, geb. Union Hill (Le Sueur County, Minnesota) 02.06.1891, overl. Union Hill (Le Sueur County, Minnesota) 11.07.1975, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota), tr. 25.04.1944 Theresa Margaret Barten, geb. Minnesota City (Winona County, Minnesota) 23.10.1908, overl. New Prague (Le Sueur County, Minnesota) 17.10.2000, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota), d.v. Henrich Barten (1857-1921) en Maria Hauer (1868-1951).

 

Noten: |a| vermeld in Find-a-Grave als broer van Anna Katharina, maar dan klopt de geboortedatum niet; |b| vermeld in Find-a-Grave als zuster van William M., maar dan klopt de geboortedatum niet.

 


 

VI.a. Herman Frederick Weiers, z.v. V.d, geb. 01.02.1875, overl. Minnesota 14.12.1947, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota), tr. voor 1917 Helen Walerius, geb. Belle Plaine (Scott County, Minnesota) 16.08.1876, overl. New Prague (Le Sueur County, Minnesota) 04.04.1954, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota), d.v. Henry Walerius (1846-1911) en Margaret Giesen (1856-1937).

Uit dit huwelijk:

1.                  Wilfred William Weiers, geb. Belle Plaine Township (Scott County, Minnesota) 28.07.1915, Lt. US Navy World War II, overl. Phoenix (Maricopa County, Arizona) 16.03.2002, begr. National Memorial Cemetery of Arizona (Phoenix, Maricopa County, Arizona), tr. Laurene Veronica Schmit, geb. 24.08.1925, overl. 31.08.2021, d.v. Valentine Schmit en Matilda Magrich.

2.                  Regina Sophia Weiers, geb. Belle Plaine Township (Scott County, Minnesota) 26.03.1917, overl. Minnesota 16.07.2003, begr. Saint Wenceslaus Cemetery (New Prague, Scott County, Minnesota), tr. voor 1952 Leo Matthew Pint, geb. Belle Plaine Township (Scott County, Minnesota) 16.04.1912, overl. New Prague (Le Sueur Count, Minnesota) 30.09.1996, begr. Saint Wenceslaus Cemetery (New Prague, Scott County, Minnesota), z.v. Mathias Pint (1877-1963) en Barbara Lenz (1883-1969).

 


 

VI.b. Henry Engelbert Weiers, z.v. V.d, geb. Derrynane Township (Le Sueur County, Minnesota) 22.05.1882, overl. New Prague (Le Sueur County, Minnesota) 16.05.1934, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota), tr. voor 1919 Cecelia W. Wolf, geb. Helena Township (Scott County, Minnesota) 22.11.1890, overl. New Prague (Scott County, Minnesota) 26.03.1976, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota), z.v. John Wolf (1858-1945) en Maria Haus (1860-1922).

Uit dit huwelijk:

1.                  Norbert Joseph Weiers, geb. Derrynane Township (Le Sueur County, Minnesota) 13.11.1919; volgt VII.a.

2.                  Edwin J. Weiers, geb. 28.02.1922, overl. New Prague (Le Sueur County, Minnesota) 01.01.2003, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota), tr. Leona, geb. 1929.

3.                  Flavian Herman Weiers, geb. Derrynane Township (Le Sueur County, Minnesota) 12.05.1927; volgt VII.b.

4.                  Francis Weiers.

5.                  Viola Weiers, tr. Michel.

 


 

VII.a. Norbert Joseph Weiers, z.v. VI.b, geb. Derrynane Township (Le Sueur County, Minnesota) 13.11.1919, overl. 26.11.2001, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota), tr. Union Hill 09.06.1943 Viola Elizabeth Neisen, geb. Belle Plaine (Scott County, Minnesota) 12.09.1923, overl. New Prague (Le Sueur County, Minnesota) 24.08.2011, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota), d.v. Martin Neisen (1897-1967) en Catherine Michels (1897-1985).

Uit dit huwelijk:

1.                  Shirley Weiers, tr. Oscar Budin.

2.                  LeRoy Weiers, tr. Bonnie.

3.                  Rosemary Weiers, Rosie, tr. Union Hill (Minnesota) 20.05.1967 Richard Schoenecker, geb. New Prague (Scott County, Minnesota) 12.10.1942, overl. Shakopee (Scott County, Minnesota) 30.01.2014, begr. Shakopee Catholic Cemetery (Shakopee, Scott County, Minnesota), z.v. Joseph Schoenecker (1895-1950) en Cecelia Ruhland (1896-1974).

4.                  Jordan Weiers.

5.                  Jerry Weiers; volgt VIII.a.

6.                  Helen Weiers, tr. Bud Kager.

7.                  Donna Weiers, tr. Dennis Franek.

8.                  Bonnie Weiers, tr. Dan Valek.

9.                  Nancy Weiers, tr. Albert Simon.

10.              Denie Weiers, tr. Norm Sticha.

11.              Lee Wiers, tr. Debbie.

12.              Laverne Weiers, overl. 12.04.1959, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota).

 


 

VIII.a. Jerry Weiers, z.v. VII.a, tr. Janice.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jeremy Weiers; volgt IX.a.

 


 

IX.a. Jeremy Weiers, z.v. VIII.a, tr. Jennifer Collins, d.v. Bill Collins en Theresa.

 Uit dit huwelijk:

1.                  Jacquelin Weiers.

2.                  Josie Weiers.

3.                  Jena Weiers.

4.                  Jillian Rose Weiers, geb. New Prague (Scott County, Minnesota) 08.01.2006, overl. Minneapolis (Hennepin County, Minnesota) 28.08.2008, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota).

 


 

VII.b. Flavian Herman Weiers, z.v. VI.b, geb. Derryname Township (Le Sueur County, Minnesota) 12.05.1927, overl. Union Hill 20.05.2018, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota), tr. 11.06.1955 Edna L. Barten.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jeff Weiers, tr. Sue.

2.                  Greg Weiers, tr. Jayne.

3.                  Audrey Weiers, tr. Dan Zurn.

4.                  Roger Weiers, tr. Patricia.

5.                  Marty Weiers, tr. Farrell.

6.                  Bridget Weiers, tr. Dan Smith.

 


 

VI.c. William A. Weiers, z.v. V.d, geb. Minesota 03.04.1884, overl. Minesota 21.02.1965, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota), tr. na 1916 Josephine Barten, geb. Belle Plaine (Scott County, Minnesota) 11.05.1892, overl. Montgomery (Le Sueur County, Minnesota) 28.02.1981, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota), d.v. Nicholas Barten (1866-1907) en Maria Starkey (1867-1894).

     JB tr. 1e voor 1912 Heinrich G. Hauer, geb. 06.09.1881, overl. Minnesota 24.03.1916, begr. Saint Scholastica Catholic Cemetery (Heidelberg, Le Sueur County, Minnesota), z.v. Mathias Hauer (1841-1914) en Maria Peters (1842-1907).

Uit dit huwelijk:

1.                  Erma Linda Weiers, geb. Union Hill (Le Sueur County, Minnesota) 17.06.1921, overl. New Prague 09.07.2016, tr. Union Hill (Le Sueur County, Minnesota) 10.07.1946 Erwin Joseph Steinhoff, geb. Scott County (Minnesota) 14.02.1915, overl. Scott County (Minnesota) 25.05.2006, begr. Saint Wenceslaus Cemetery (New Prague, Scott County, Minnesota), z.v. Theodore E. Steinhoff (1875-1959) en Elizabeth Wolf (1884-1972).

2.                  Ralph J. Weiers, geb. Derrynane Township (Le Sueur County, Minnesota) 24.09.1925; volgt VII.c.

3.                  Mary Ann Weiers, geb. Derrynane Township (Le Sueur County, Minnesota) 26.04.1928, overl. Minneapolis (Minnesota) 15.08.2007, begr. Saint Scholastica Catholic Cemetery (Heidelberg, Le Sueur County, Minnesota), tr. UNionHill 12.11.1956 Harold L. Busch, geb. 10.1924, overl. 18.04.1989, begr. Saint Scholastica Catholic Cemetery (Heidelberg, Le Sueur County, Minnesota), z.v. Florian Henry Busch (1894-1968) en Elizabeth Hoffmann (1894-1966).

 


 

VII.c. Ralph J. Weiers, z.v. VI.c, geb. Derrynane Township (Le Sueur County, Minnesota) 24.09.1925, overl. New Prague 27.03.2018, begr. St. John’s Cemetery (New Prague, Minnesota), tr. 29.09.1951 Helen M. Neisen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Mary Jo Weiers, tr. Dick Hruby.

2.                  Gordon Weiers, tr. Claudia.

3.                  Rodney Weiers, tr. Debra.

4.                  Monica Weiers, tr. Chuck Valek.

5.                  Margie Weiers, tr. Jack Ferguson.

6.                  Carol Weiers, tr. Dale Finnesgaard.

7.                  Bill Weiers, tr. Anne.

 


 

Theodor Weiers, geb. Nergena 1813, naar USA, overl. Derrynane Township (Le Sueur County, Minnesota) 08.03.1874, tr. Sheboygan (Wisconsin) 16.04.1857 Johanna Reintges, geb. Kessel 27.03.1835, overl. Heidelberg (Le Sueur County, Minnesota).

 

IV.d. Theodorus Weiers, z.v. III.b, tr. voor 1857 Johanna Reintjes, geb. [w.s. Kessel, Kreis Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen] 26.12.1833, overl. 26.04.1904, begr. Saint Scholastica Catholic Cemetery (Heidelberg, Le Sueur County, Minnesota), d.v. Johann Reintjes (1795-1876).

Uit dit huwelijk:

1.                  John Weiers, geb. 1857; volgt V.e.

2.                  Anton Weiers, geb. Lima (Sheboygan County, Wisconsin) 05.11.1859.

3.                  Anton Weiers, geb. 1860; volgt V.f.

4.                  Dorothea Weiers, geb. Sheboygan County (Wisconsin) 16.10.1863, overl. Le Sueur County (Minnesota) 03.09.1926, begr. Saint Scholastica Catholic Cemetery (Heidelberg, Le Sueur County, Minnesota), tr. voor 1888 Gerhard Odenthal, geb. Köln 08.09.1854, overl. Wright County (Minnesota) 14.01.1938, begr. Saint Scholastica Catholic Cemetery (Heidelberg, Le Sueur County, Minnesota), z.v. Johann Odenthal (1821-1905).
Uit dit huwelijk: Jacob G., geb. 27.03.1888, overl. 22.11.1967, begr. Saint Scholastica Catholic Cemetery (Heidelberg, Le Sueur County, Minnesota); Theresa, geb. 03.05.1891, overl. 20.02.1962, begr. Saint Scholastica Catholic Cemetery (Heidelberg, Le Sueur County, Minnesota); Theodore F., geb. 21.05.1901, overl. xx.08.1978, begr. Saint Scholastica Catholic Cemetery (Heidelberg, Le Sueur County, Minnesota); Alfred, geb. 18.03.1908, overl. 07.02.1914, begr. Saint Scholastica Catholic Cemetery (Heidelberg, Le Sueur County, Minnesota).

5.                  William F. Weiers, geb. 1866; volgt V.g.

6.                  Mary Weiers, geb. 13.07.1872, overl. 1953, begr. Saint Scholastica Catholic Cemetery (Heidelberg, Le Sueur County, Minnesota), tr. voor 1896 Albert F. Ambroz, geb. 1870, overl. 25.08.1949, begr. Saint Scholastica Catholic Cemetery (Heidelberg, Le Sueur County, Minnesota).
Uit dit huwelijk: Anna Marie, geb. Heidelberg (Le Sueur County, Minnesota) 24.05.1896, overl. Heidelberg, (Le Sueur County, Minnesota) 24.03.1915, begr. Saint Scholastica Catholic Cemetery (Heidelberg, Le Sueur County, Minnesota); Frank A., geb. Le Sueur County (Minnesota) 18.06.1898, overl. Scott County (Minnesota) 03.07.1973, begr. Saint Scholastica Catholic Cemetery (Heidelberg, Le Sueur County, Minnesota); Raymond F., geb. 19.12.1911, overl Le Sueur County (Minnesota) 28.04.1965, begr. Saint Scholastica Catholic Cemetery (Heidelberg, Le Sueur County, Minnesota).

 


 

V.e. John Weiers, z.v. IV.d, geb. xx.04.1857 of Lima (Sheboygan County, Wisconsin) 10.04.1858, overl. Minnesota 08.07.1939, begr. Saint Scholastica Catholic Cemetery (Heidelberg, Le Sueur County, Minnesota), tr. voor 1881 Louisa Odenthal, geb. 1861, overl. 10.04.1948, begr. Saint Scholastica Catholic Cemetery (Heidelberg, Le Sueur County, Minnesota), d.v. Johann Odenthal (1821-1905) en Mary.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Weiers, geb. 1881, overl. 1945, begr. Saint Scholastica Catholic Cemetery (Heidelberg, Le Sueur County, Minnesota), tr. Le Sueur County (Minnesota) 17.11.1908 Oscar Kummet, geb. 1878, overl. 1956, begr. Saint Scholastica Catholic Cemetery (Heidelberg, Le Sueur County, Minnesota).

2.                  Theodore Weiers, geb. 02.08.1883, overl. 20.07.1963, begr. Saint Scholastica Catholic Cemetery (Heidelberg, Le Sueur County, Minnesota).

3.                  Annie L. Weiers, geb. 1885, overl. 1964, begr. Saint Scholastica Catholic Cemetery (Heidelberg, Le Sueur County, Minnesota).

4.                  John Weiers, geb. Derrynane Township (Le Sueur County, Minnesota) 13.10.1889; volgt VI.d.

5.                  Mary A. Weiers, geb. 04.10.1891, overl. 30.09.1980, begr. Saint Wenceslaus Cemetery (New Prague, Scott County, Minnesota), tr. voor 1922 John C. Solheid, geb. 09.12.1893, overl. 20.10.1967, begr. Saint Wenceslaus Cemetery (New Prague, Scott County, Minnesota).

6.                  Albert A. Weiers, geb. Minnesota 07.07.1896; volgt VI.e.

7.                  William Weiers, geb. Minnesota 14.10.1898, overl. Minnesota 02.11.1957, begr. Saint Scholastica Catholic Cemetery (Heidelberg, Le Sueur County, Minnesota).

 


 

VI.d. John Weiers, z.v. V.e, geb. Derrynane Township (Le Sueur County, Minnesota) 13.10.1889, overl. Montgomery (Le Sueur County, Minnesota) 21.06.1976, begr. Saint Johns Catholic Cemetery (Montgomey, Le Sueur County, Minnesota), tr. Laura Anna Cordes, geb. Montgomery (Le Sueur County, Minnesota) 25.12.1899, overl. Minnesota 25.11.1984, begr. Saint Johns Catholic Cemetery (Montgomey, Le Sueur County, Minnesota).

Uit dit huwelijk:

1.                  Alvin John Weiers, geb. Lanesburgh Township (Le Sueur County, Minnesota), overl. Lake Oswego (Clackamas County, Oregon) 22.07.2008, begr. Sacred Heart Cemetery (Lake Oswego, Clackamas County, Oregon), tr. Ann Mary Kabusreiter, geb. Strassburg Township (Sheridan County, North Dakota) 18.07.1919, overl. Lake Oswego (Clackamas County, Oregon) 2004, begr. Sacred Heart Cemetery (Lake Oswego, Clackamas County, Oregon).

2.                  Lorraine Marie Weiers, geb. Montgomery (Le Sueur County, Minnesota) 19.08.1927, overl. Mankato (Blue Earth County, Minnesota) 28.07.2019, begr. Saint Johns Catholic Cemetery (Montgomey, Le Sueur County, Minnesota), tr. 16.10.1947 Harold Brown, geb. Saint Thomas (Le Sueur County, Minnesota) 25.09.1922, overl. Saint Peter (Niccollet County, Minnesota) 30.05.2002, begr. Saint Johns Catholic Cemetery (Montgomery, Le Sueur County, Minnesota).

 


 

VI.e. Albert A. Weiers, z.v. V.e, geb. Minnesota 07.07.1896, overl. Scott County (Minnesota) 19.04.1959, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota), tr. Mary M. Solheid, geb. 1895, overl 1996, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota).

Uit dit huwelijk:

1.                  Arthur Theodore Weiers, geb. Le Sueur County (Minnesota) 30.05.1933, overl. Northfield (Rice County, Minnesota) 05.11.2015, begr. Calvary Cemetery (Montgomery, Le Sueur County, Minnesota), tr. St. Paul 01.06.1957 Shirley Anna Phillips, overl. 1996.

2.                  Robert Lewis Weiers, geb. Le Sueur County (Minnesota) 10.09.1934, overl. Hennepin Copunty (Minnesota) 10.10.1991, begr. Saint Wenceslaus Cemetery (New Prague, Scott County, Minnesota), tr. Barbara J. (Weiers), geb. 1935.

 


 

V.f. Anton Weiers, z.v. IV.d, geb. 06.12.1860, overl. Le Sueur County (Minnesota) 02.04.1911, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota), tr. voor 1899 Lena Sprey, geb. 05.11.1873, overl. 26.12.1923, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota).

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodore Gerhard Weiers, geb. Le Sueur County (Minnesota) 06.08.1899, Pvt US Army World War II, overl. California 26.10.1972, begr. Los Angeles National Cemetery (Los Angeles, Los Angelos County, California).

2.                  Mary Weiers, geb. Derrynane Township (Le Sueur County, Minnesota) 14.02.1904, overl. 05.06.1914, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota).

3.                  Rose Weiers, geb. geb. Derrynane Township (Le Sueur County, Minnesota) 04.02.1906, overl. 30.01.1912, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota).

 


 

V.g. William F. Weiers, z.v. IV.d, geb. 06.07.1866, overl. Minnesota 31.05.1938, begr. Calvary Cemetery (Montgomery/Kilkenny, Le Sueur County, Minnesota), tr. voor 1901 Katherine Mary Kramer, geb. 1871, overl. 1938, begr. Calvary Cemetery (Montgomery/Kilkenny, Le Sueur County, Minnesota), d.v. Frank Kramer en Mary Kubesh.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna M. Weiers, Hannah, geb. Minnesota 29.03.1901, overl. 27.04.1987, tr. voor 1929 Rudolph M. Hauer, geb. New Prague (Le Sueur County, Minnesota) 26.08.1901, overl. Rice County (Minnesota) 11.01.1972, begr. Calvary Cemetery (Montgomery, Le Sueur County, Minnesota), z.v. Peter A. Hauer (1874-1926) en Anna M. Zvanovec.
Uit dit huwelijk: Rudolph R., geb. 11.02.1929, overl. 14.04.1983, begr. Sacred Heart Cemetery (Owatonna, Steele County, Minnesota); William/Bill; Richard; Dorothy; Irene.

2.                  Anton F. Weiers, geb. Heidelberg (Minnesota) 20.12.1902; volgt VI.f.

3.                  Frank John Weiers, geb. 04.10.1904; volgt VI.g.

4.                  Agnes C. Weiers, geb. 14.11.1906, overl. 12.05.1976, begr. Saint Michael Cemetery (Kilkenny, Le Sueur County, Minnesota), tr. James Michael Coughlin, geb. 25.06.1902, overl. 08.02.1984, begr. Saint Michael Cemetery (Kilkenny, Le Sueur County, Minnesota).

5.                  Theodore Anton Weiers, geb. 1909; volgt VI.h.

6.                  Cecelia A. Weiers, geb. 06.07.1910, overl. 11.03.1995, begr. Saint Michael Cemetery (Kilkenny, Le Sueur County, Minnesota), tr. Neil T. Cashin, geb. 11.09.1906, overl. 13.08.1989, begr. Saint Michael Cemetery (Kilkenny, Le Sueur County, Minnesota).

7.                  Anatasia Weiers, geb. 15.10.1913, overl. 05.10.2002, begr. Saint Michael Cemetery (Kilkenny, Le Sueur County, Minnesota), tr. Howard Fynboh, geb. 13.10.1911, SSN 472-16-4999, overl. 1981, begr. Saint Michael Cemetery (Kilkenny, Le Sueur County, Minnesota).

 


 

VI.f. Anton F. Weiers, Tony, z.v. V.g, geb. Heidelberg (Minnesota) 20.12.1902, overl. Stearns County (Minnesota) 31.12.1969, begr. Sacred Heart Cemetery (Isle, Mille Lacs County, Minnesota), tr. Wahkon 26.10.1936/39 Bernice Raasch, geb. St. Paul (Minnesota) 24.03.1914, overl. Mille Lacs County (Minnesota) 12.06.1995, begr. Sacred Heart Cemetery (Isle, Mille Lacs County, Minnesota), d.v. Emil Raasch (1893-1945) en Olga Boe (1891-1939).

Uit dit huwelijk:

1.                  Robert Weiers, en Mary.

2.                  Richard Weiers, en Elizabeth.

3.                  Dennis Weiers.

 


 

VI.g. Frank John Weiers, z.v. V.g, geb. 04.10.1904, overl. 04.04.1979, begr. Calvary Cemetery (Kilkenny, Le Sueur County, Minnesota), tr. voor 1939 Anabel M. Doran, Annabelle, geb. Minnesota 28.12.1905, overl. Mille Lacs County (Minnesota) 23.08.1958, begr. Calvary Cemetery (Kilkenny, Le Sueur County, Minnesota), d.v. McCabe.

Uit dit huwelijk:

1.                  Francis William Weiers, geb. Mille Lacs County (Minnesota) 1938; volgt VII.d.

2.                  Gregory Michael Weiers, geb. Mille Lacs County (Minnesota) 1943; volgt VII.e.

 


 

VII.d. Francis William Weiers, z.v. VI.g, geb. Mille Lacs County (Minnesota) 10.04.1938, tr. Mille Lacs County (Minnesota) 31.10.1964 Patricia Jane Petty, geb. ca. 1942.

Uit dit huwelijk:

1.                  John Patrick Weiers, geb. Anoka County (Minnesota) 17.12.1966.

2.                  Joseph Francis Weiers, geb. Anoka County (Minnesota) 19.09.1968.

3.                  James Michael Weiers, geb. Anoka County (Minnesota) 22.01.1970.

4.                  Jacob Matthew Weiers, geb. Anoka County (Minnesota) 26.07.1972.

 


 

VII.e. Gregory Michael Weiers, z.v. VI.g, geb. Mille Lacs County (Minnesota) 25.01.1943, tr. voor 1965 Karen Ann Johnson.

Uit dit huwelijk:

1.                  Chad Michael Weiers, geb. Hennepin County (Minnesota) 30.11.1965.

2.                  Curtis Mathew Weiers, geb. Hennepin County (Minesota) 26.03.1967.

3.                  Mitchell Anthony Weiers, geb. Hennepin County (Minnesota) 07.08.1968.

4.                  Blair Andrew Weiers, geb. Hennepin (Minnesota) 15.10.1969.

 


 

VI.h. Theodore Anton Weiers, z.v. V.g, geb. 25.04.1909, Cpl US Army World War II, overl. 14.02.1978, begr. Fort Snelling National Cemetery (Minneapolis, Hennepin County, Minnesota), tr. 15.10.1945 Opal Bergseng, geb. Halstad (Norman County, Minnesota) 07.07.1917, overl. 26.02.2011, begr. Fort Snelling National Cemetery (Minneapolis, Hennepin County, Minnesota), d.v. Otto Bergseng en Clara Edseth.

Uit dit huwelijk:

1.                  Patricia Weiers, tr. Johnson.

 


 

IV.e. Herman Weiers, z.v. III.b, geb. Nergena 09.10.1815, naar USA 1851, overl. Union Hill (Le Sueur County, Minnesota) 16.08.1893, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota), tr. Wilson Township (Sheboygan County, Wisconsin) 07.10.1851 Anna Margaretha Katharina Nytes, geb. Sankt Hubert 09.10.1830, naar USA 20.10.1847 (aankomst New York met ‘Wellington’ uit London), overl. Union Hill (Le Sueur County, Minnesota) 16.06.1884, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota).

Uit dit huwelijk:

1.                  Louisa Catherine Weiers, geb. Wilson Twp (Sheboygan County, Wisconsin) 18.02.1856|d|, overl. Le Sueur County (Minnesota) 29.10.1944, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota)|b|, tr. Union Hill (Le Sueur County, Minnesota) 09.02.1886 Johann Huss, geb. Belle Plaine Twp (Scott County, Minnesota) 03.06.1863|c|, overl. Le Sueur County (Minnesota) 20.05.1938|a|, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota), z.v. Johann Nuss (1829-1884) en Elizabeth Niesen (1835-1908).

2.                  Johann Heinrich Weyers, geb. 22.12.1866, overl. 03.04.1881, begr. Saint Johns Cemetery (Union Hill, Le Sueur County, Minnesota).

 

Noten: |a| Katherine Jerrow (2006); |b| Louise, geb. 1865 volgens grafzerk; |c| geb. Kenosha County volgens BJ in Find-a-Grave (2013); |d| geb. St. Croix County volgens BJ in Find-a-Grave (2013).

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers