Familie Weijers (92)

 

(Ottersum)

 

 

Deze familie stamt af van Laurens Wijers en Hendrina Jansen.

 

Hun relatie met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2010 (laatst herzien september 2021)

 


 

I. Laurens Wijers, tr. voor 1764 Hendrina Jansen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrikus Wijers, geb. ca. 1764; volgt II.a.

2.                  Wander Wijers, geb. ca. 1771; volgt II.b.

 


 

II.a.Hendrik Wijers, z.v. I, geb. ca. 1764, overl. Ottersum 16.01.1848, tr. Ottersum 29.04.1798|a| Anna Welbers, geb. ca. 1767, overl. Ottersum 17.01.1837, d.v. Lindert Welbers en Maria van Baal.

Hendrik Wyers en Johanna Welbers wonen in huis De Schaveld in buurtschap Veen (Volkstelling Ottersum 1829).

Uit dit huwelijk:

1.                  Peter Wijers, geb. Ottersum 02.09.1801; volgt III.a.

 

Noten: |a| get. Joannes Weijers.

 


 

III.a.Peter Wijers, z.v. II.a, geb. Ottersum 02.09.1801, vrijgesteld van militaire dienst wegens enige wettige zoon, landbouwer, overl. Ottersum 05.05.1867, tr. Ottersum 26.06.1829 Anna Elisabeth Uhlenbroek, geb. Ottersum ca. 1804, overl. Ottersum 20.02.1886, d.v. Peter Uhlenbroek en Maria Lohschelders.

Peter Weyers en Lisabeth Ullenbroek wonen in huis De Schaveld in buurtschap Veen (Volkstelling Ottersum 1829).

Uit dit huwelijk:

1.                  Anna Maria Weijers, geb. Ottersum 22.04.1830, tr. Ottersum 10.07.1869 Heinrich Jansen, geb. Till (Pruisen) 21.02.1828, z.v. Johann Jansen en Dorothea Bultjes.

2.                  Jan Willem Wijers, geb. Ottersum 01.01.1832; volgt IV.a.

3.                  Johannes Wijers, geb. Ottersum 19.04.1834; volgt IV.b.

4.                  Petrus Weijers, geb. Ottersum 25.05.1836.

5.                  Hendrika Anthonetta Wijers, geb. Ottersum 26.04.1838, landbouwster, overl. Heumen 09.02.1891|b|, tr. Ottersum 12.11.1869 Peter in ít Hout, geb. Neerbosch (Nijmegen) 05.10.1829, landbouwer, overl. Heumen 28.09.1914, z.v. Johannes in ít Hout en Johanna Pouwels.
Uit dit huwelijk: Peter Johannes, geb. Heumen ca. 1871, overl. Heumen 25.04.1908; Lambertus, geb. Heumen ca. 1872, overl. Heumen 15.11.1937; levenloze dochter, Heumen 30.05.1875.

6.                  Antonetta Wijers, geb. Ottersum 20.08.1840, ged. Ottersum 1840|a|, overl. Vierlingsbeek 15.05.1916, tr. Vierlingsbeek 11.06.1877 Johannes Cruijsen, geb. Linden 16.12.1825, overl. Vierlingsbeek 24.12.1906, z.v. Peter Cruijsen en Cornillia Goosens.

7.                  Elbertus Weijers, geb. Ottersum 09.04.1843, overl. Ottersum 22.09.1846.

8.                  Elbertus Weijers, geb. Ottersum 02.06.1847, overl. Ottersum 04.06.1847.

 

Noten: |a| Antonia, moeder Anna Maria Elizabeth Ulenbroek (overl.akte Heumen 1891 no.8).

 


 

IV.a.Jan Willem Wijers, z.v. III.a, geb. Ottersum 01.01.1832, ged. Ottersum 1832|a|, landbouwer, overl. Horst 30.03.1905, tr. Bergen 03.06.1867 Petronella Hubertina Dooremans, geb. Broekhuizenvorst (Broekhuizen) 29.07.1834, overl. Horst 22.01.1906, d.v. Peter Antoon Dooremans en Allegonda Baetsen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petronella Gerarda Wijers, geb. Bergen 01.09.1868, landbouwster (1893), overl. Vierlingsbeek 18.12.1940, tr. 1e Vierlingsbeek 17.04.1893 Johannes Deenen, geb. Vierlingsbeek 09.05.1860, overl. Vierlingsbeek 14.04.1895, z.v. Peter Deenen en Hendrina Martens; tr. 2e Vierlingsbeek 02.11.1898 Johann Ebben, geb. Sonsbeck|f| ca. 1872, overl. Vierlingsbeek 31.01.1951, z.v. Gerhard Ebben en Catharina Verhoeven.
Kind van Petronella Gerarda (erkend bij het huwelijk): Gerardus Wijers, later Deenen, geb. Vierlingsbeek 25.03.1893.

Uit het huwelijk Deenen-Wijers: Peter Johannes, geb. Vierlingsbeek 25.03.1894, overl. na 1926.
Uit het huwelijk Ebben-Wijers: Johannes Gerardus, overl. Vierlingsbeek 25.11.1899; levenloos kind, Vierlingsbeek 06.10.1900|b|; levenloos kind, Vierlingsbeek 06.10.1900|c|; Wilhelmus Johannes, geb. Vierlingsbeek 02.04.1903, overl. Vierlingsbeek 02..1905; Egbertus Johannes, geb. Vierlingsbeek 03.08.1904, overl. Vierlingsbeek 26.12.1904; Petronella Anna, geb. Vierlingsbeek 26.02.1906; Wilhelmus Johannes, geb. Vierlingsbeek 18.04.1907; Maria Elisabeth Antonetta, geb. Vierlingsbeek 27.09.1908; levenloos kind, Vierlingsbeek 23.09.1909; levenloos kind, Vierlingsbeek 15.08.1911.

2.                  Peter Johannes Wijers, geb. Bergen 23.05.1870; volgt V.a.

3.                  Maria Elisabeth Wijers, geb. Bergen 15.09.1872, tr. Bergen 22.10.1894 Johann Albert Gardemann, geb. Keppeln 12.07.1869, z.v. Hermann Everhard Gardemann en Maria in ít Veen.

4.                  Antonetta Wijers, geb. Bergen 01.10.1877, overl. Tegelen 02.01.1948|e|, tr. Bergen 22.09.1902|d| Arnoldus Johannes Josten, Arnold, geb. Bergen 27.12.1874, overl. Horst 21.08.1945, z.v. Jacobus Arnoldus Josten en Aldegonda Antonetta Wijnhoven.
Uit dit huwelijk (moeder ook Weijers): Aldegonda Maria Wilhelmina, geb. Horst 22.09.1903, overl. Horst 20.03.1904; Maria Petronella Jacoba, geb. Horst 24.09.1904; Jacoba Petronella Hendrika, geb. Horst 02.06.1906; Antonius Arnoldus Gerardus, geb. Horst 10.04.1907, overl. Horst 22.04.1907; Petronella Antonia Andrea, geb. Horst 30.11.1908; Jan Willem, geb. Horst 24.11.1909, overl. Horst 07.09.1910.

 

Noten: |a| Joa.Wilhelmus; |b| akte no.21; |c| akte no.22; |d| annonce voor 40-jarig huwelijksfeest op 29.09.1942 (Nieuwe Venlosche courant 26.09.1942); |e| Weijers; |f| Kreis Wesel, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 


 

V.a. Peter Johannes Wijers, z.v. IV.a, geb. Bergen 23.05.1870, landbouwer, vrijgesteld van militaire dienst wegens enige wettige zoon, overl. Bergen 04.12.1947, tr. 1e Bergen 18.01.1904 Anna Maria Geurts, geb. Bergen 05.07.1874, overl. Bergen 19.01.1926, d.v. Martinus Geurts en Petronella Krebbers; tr. 2e Bergen 08.10.1928 Josephina Johanna van Haandel, geb. Sambeek 26.08.1884, winkelierster (1928), overl. na 1947, d.v. Hendrikus van Haandel en Anna Maria Essen.

†††† JJvH tr. 1e Bergen 04.05.1911 Pieter Mathijs Geurtjens, geb. Horst 05.01.1881, fabrieksarbeider (1911), overl. Bergen 18.09.1924, z.v. Pieter Antoon Geurtjens en Anna Maria Bus.

Uit het huwelijk Wijers-Geurts:

1.                  Petrus Wilhelmus Martinus Weijers, geb. Bergen 11.11.1904, overl. Bergen 23.12.1904.

2.                  Maria Petronella Martha Wijers, geb. Bergen 01.01.1906.

 


 

IV.b. Johannes Wijers, z.v. III.a, geb. Ottersum 19.04.1834, ged. Ottersum 1834, overl. Ottersum 07.04.1910, tr. voor 1879 Petronella Ebben, geb. Hommersum|c| ca. 1850, overl. Ottersum 09.02.1923, d.v. Jacob Ebben en Maria van de Loo.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petrus Wijers, geb. Ottersum 03.05.1879, landbouwer te Ottersum, overl. Nijmegen 05.01.1935, tr. Ottersum 08.05.1916 Johanna Hubertina Willemse, geb. Ottersum 14.03.1883, overl. Ottersum 13.01.1968, d.v. Franciscus Hubertus Willemse en Petronella Hopman.

2.                  Jacobus Wijers, geb. Ottersum 08.04.1880, landbouwer, overl. Bakel en Milheeze 19.01.1951.

3.                  Hendrikus Wijers, Henricus, geb. Ottersum 22.02.1882; volgt V.b.

4.                  Anna Maria Wijers, geb. Ottersum 15.03.1884, overl. Ottersum 10.12.1884.

5.                  Gerardus Wijers, geb. Ottersum 10.06.1885, slagersknecht te Krefeld|b|, overl. ís-Hertogenbosch 01.11.1966; ongehuwd.

6.                  Elisabeth Maria Wijers, geb. Ottersum 15.05.1888, overl. Ottersum 22.04.1938, begr. Ottersum, tr. Ottersum 01.07.1910 Peter Johannes ten Haaf, geb. Ottersum 15.01.1878, overl. 21.09.1958, begr. Ottersum, z.v. Gerardus ten Haaf en Petronella Willemse.
Uit dit huwelijk: Anna Maria, geb. ca. 1918, overl. Ottersum 24.07.1924; Hendrika Wilhelmina, geb. ca. 1924, overl. Gennep 18.09.1928|a|.

7.                  Anna Maria Wijers, geb. Ottersum 27.11.1889, overl. Bakel 18.01.1976, tr. Ottersum 06.05.1919 Hendrikus Johannes Coopmans, geb. Well (Bergen) 17.02.1885, overl. Bakel en Milheeze 26.01.1929, z.v. Peter Antoon Coopmans en Johanna Thissen.
Uit dit huwelijk: Antonius Petrus, overl. Bakel en Milheeze 20.07.1923; Johanna Josephus, overl. Bakel en Milheeze 16.03.1927.

 

Noten: |a| ook overl.akte Ottersum 1928 no.28; |b| Region Niederrhein, Bundesland Nordrhein-Westfalen; |c| dorp in Stadt Goch, Kreis Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen.

 


 

V.b. Hendrikus Wijers, Henricus, z.v. IV.b, geb. Ottersum 22.02.1882, landbouwer, overl. Ottersum 12.03.1951, begr. Ven-Zelderheide, tr. Ottersum 06.05.1919 Hendrika Wilhelmina Elisabeth van de Loo, Henrica, geb. Ottersum 13.09.1894, overl. Ottersum 12.08.1956, begr. Ven-Zelderheide, d.v. Johannes Hendrikus van de Loo en Bernardina Petronella Maria Bless.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze dochter, Ottersum 02.03.1920.

2.                  levenloos kind, Ottersum 01.02.1933.

3.                  levenloos kind, Ottersum 26.04.1938.

 


 

II.b. Wander Wijers, z.v. I, geb. ca. 1771, winkelier (1834), overl. Ottersum 13.09.1841, tr. voor 1806 Johanna Artz, Anna, geb. ca. 1780, overl. Ottersum 08.09.1849, d.v. Theodorus Arts en Anna Maria Gielen.

Wander Weijers en Johanna Arts wonen in huis bij Se Hekkens buurtschap Dam (Volkstelling Ottersum 1829), met kinderen Helena (21), Theodoris (11) en Hendrikus (8).

Uit dit huwelijk:

1.                  Theodorus Weijers, Thierij, ged. Ottersum 1806|b|, overl. Ottersum 23.05.1809|a|.

2.                  Helena Wijers, ged. Ottersum 1808, arbeidster (1829), overl. tussen 1834 en 1870, tr. Ottersum 12.05.1832 Johannes Ehren, Jan, geb. Ottersum 01.02.1805, overl. Ottersum 04.05.1870, z.v. Antoon Ehren en Anna Maria Reintjes.
Uit dit huwelijk: Johannes, geb./ged. Ottersum 07.01.1834, overl. Ottersum 26.05.1838; Antonius, geb. Ottersum 02.02.1836, ged. Ottersum 03.02.1836; Henrica, ged. Ottersum 17.04.1838; Johannes, geb. Ottersum 12.04.1840; Johannes Hermanus, geb. Ottersum ca. 1841, overl. Ottersum 08.04.1913; Helena, geb. Kessel ca. 1844, overl. Mook en Middelaar 29.10.1918.
†††† JE tr. 1e Ottersum 22.09.1826 Johanna Brouwers, geb. Ottersum, overl. Ottersum 15.10.1831, d.v. Gerhard Brouwers en Theodora Rutten; tr. 3e tussen 1834 en 1870 Aleida Goejen, geb. Mehr|c| ca. 1812, overl. Ottersum 03.12.1882, d.v. Johann Goejen en Anna Maria van Eijck.

3.                  Henrica Weijers, ged. Ottersum 1811.
= w.s. Hendrina Wijers, geb. ca. 1810, meid bij Willem Theunissen (Volkstelling Ottersum 1829).
= w.s. Hendrina Wijers, geb. Ottersum ca. 1811, tr. Ottersum 04.05.1834 Peter Wijers (ca.1805-), z.v. Hermanus Wijers en Wilhelmina Pellen.

4.                  Theodorus Wijers, ged. Ottersum 1814, w.s. jonggestorven.

5.                  Theodorus Weijers, geb. Ottersum 11.01.1818, overl. na 1829.

6.                  Hendrikus Wijers, geb. Ottersum 21.10.1821, ged. Ottersum 1821, overl. Ottersum 14.10.1837.

 

Noten: |a| Thierij, vader Weijers, moeder Jeanne Arts; |b| Theororus, vader Winandus Weijers; |c| Ortsteil van Kranenburg, of Stadtteil van Rees, beide Kreis Kleve, Bundesland Nordrhein-Westfalen..

 


Legenda:

Bergen = Bergen (L)


terug naar het overzicht Weijers/Wijers