Familie Weijers (159)

 

(Hassum)

 

 

Het betreft de nazaten van Gerard Weijers en Maria Peters uit Hassum. Hun onderlinge relatie en die met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek, in het bijzonder de familie Weyers te Hassum beschreven in wy-116.htm en de fragmenten Weyers in Kreis Kleve beschreven in wy-23.htm.

 

Dit overzicht kon niet in deze vorm tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van H. Borkent. Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2013 (laatst herzien juni 2019)

 


 

I. Gerard Wijers, overl. voor 1800, tr. voor 1751 Maria Peters, overl. voor 1813.

Uit dit huwelijk:

1.                  Adrianus Weyers, ged. Hassum (rk) 21.02.1751.

2.                  Gerhardus Weijers, ged. Hassum (rk) 25.08.1753; volgt II.a.

3.                  Gertrude Weijers, ged. Hassum (rk) 04.09.1755, ‘tailleure’, overl. Asperden 22.12.1813, tr. Hassum (rk) 22.02.1784 Joannis Theodorus Geenacker, geb. Uedem 01.08.1732, overl. Hassum 25.06.1807, z.v. Johann Berhard Geenacker en Allegonda Catharina van der Linden.
Uit dit huwelijk: Agnes, ged. Hassum (rk) 11.02.1786, w.s. jonggestorven; Agnes, ged. Hassum (rk) 05.03.1787.
     JTG tr. 1e Hassum 04.07.1756 Johanna Nellesen; tr. 2e Hassum 20.04.1766 Agnes Hendricks, overl. tussen 1766 en 1784.

4.                  Joseph Wijers, geb. Hassum 1757; volgt II.b.

5.                  Bartholomeus Wyers, ged. Hassum (rk) 20.03.1760.

6.                  Joannes Weyers, ged. Hassum (rk) 01.08.1761.

 


 

II.a. Gerhard Weijers, z.v. I, ged. Hassum 25.08.1753|a|, ‘Taglohner’, overl. Hassum (Asperden) 17.03.1805 (26 Ventôse XIII), tr. Hassum (rk) 14.04.1782 Alegonda Krobmans, ged. Hassum (rk) 12.10.1756, d.v. Petrus Krobmans en Aldegunda Schoofs.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus Wyers, ged. Hassum (rk) 07.02.1783.

2.                  Petrus Weyers, ged. Hassum (rk) 21.11.1785.

3.                  Maria Elsiabeth Weyers, ged. Hassum (rk) 13.07.1792|b|.

 

Noten: |a| Gerardus; |b| moeder Crobmans.

 


 

II.b. Joseph Wijers, z.v. I, ged. Hassum (rk) 21.10.1757 of 19.03.1759|b|, ‘timmerman zijner hanteering’ (1798), ‘charpentier’ (1807,1810,1812), tr. 1e Hassum (rk) 21.04.1782|g| Elisabeth Basten, ook Baste, ged. Hassum 12.04.1759, overl. Asperden 04.02.1801 (15 Pluviôse IX), d.v. Peter Basten en Maria Elisabeth Metselers/Metzelaers; tr. 2e Asperden 20.04.1801 (30 Germinal IX) Gertrude Jansen, geb. Hassum 11.11.1774, overl. Hassum (Asperden) 05.04.1807, d.v. Johann Jansen en Hester Planken; tr. 3e Asperden 24.10.1807 Mechtilde Hendriks, ged. Hassum 08.08.1781, overl. na 1818, d.v. Theodor Hendriks en Anne Schoofs.

Uit het huwelijk Wijers-Basten:

1.                  Gerard Weijers, ged. Hassum (rk) 21.05.1783, ‘charpentier’, overl. Hassum (Asperden) 06.05.1807.

2.                  Peter Weijers, ged. Hassum (rk) 07.07.1785, ‘charpentier’ (1814)|e|.

3.                  Maria Elisabeth Weyers, ged. Hassum (rk) 20.03.1787, w.s. jonggestorven.

4.                  Joannes Wyers, ged. Hassum (rk) 13.10.1788.

5.                  Maria Elisabeth Weyers, ged. Hassum (rk) 27.10.1790.

6.                  Henricus Weyers, ged. Hassum (rk) 14.01.1793.

7.                  Adrianus Weyers, ged. Hassum (rk) 19.06.1796.

8.                  Johanna Weijers, geb. Hassum 20.11.1798 (30 Brumaire VII), dienstmeid (1828), overl. Heumen 26.04.1865, tr. Heumen 06.06.1828|h| Gielis Gielissen, geb. Heumen 16.05.1804, boerenarbeider, overl. Heumen 03.09.1877, z.v. Hendrikus Gielissen en Ida Aarts.
Uit dit huwelijk: Anna, geb. Heumen 03.09.1829, overl. Heumen 31.07.1900|f|;  Gerardus, geb. Heumen ca. 1833, overl. Heumen 04.12.1846; Paulina, geb. Heumen 26.04.1834, overl. Heumen 18.03.1897; Hendrikus, geb. Heumen 09.05.1837, overl. Heumen 14.10.1904; Elisabeth, geb. Heumen ca. 1846, overl. Heumen 14.02.1871.

Uit het huwelijk Wijers-Jansen:

9.                  Elisabeth Wijers, geb. Hassum (Asperden) 18.01.1802 (28 Nivôse X).

10.              Johannes Weijers, geb. Hassum (Asperden) 09.08.1803 (21 Thermidor XI).

11.              Thierij Weijers, geb. Hassum (Asperden) 06.10.1805 (14 Vendémaire XIV).

12.              Hester Weiers, geb. Hassum (Asperden) 27.12.1806.

13.              Adrien Weijers, geb. Hassum (bij overlijden “âgé de …douze… ans”)|a|, overl. Hassum (Asperden) 20.04.1807.

Uit het huwelijk Wijers-Hendriks:

14.              Gerard Weiers, geb. Hassum (Asperden) 16.02.1810, overl. Hassum (Asperden) 11.03.1810.

15.              Gerard Wejers, geb. Hassum (Asperden) 30.12.1810; volgt III.a.

16.              Gertrude Wejers, geb. Hassum (Asperden) 02.09.1812.

17.              Theodor Weijers, geb. Hassum (Asperden) (bij overlijden “âgé de …neuff… ans”)|c|, overl. Asperden 26.04.1814|d|.

18.              Anna Weijers, geb. ca. 1818, overl. Afferden (Bergen) 31.01.1882.

19.              Theodorus Weijers, ged. Hassum (St. Willibrord) 25.09.1818; volgt III.b.

20.              Hendrina Weijers, ged. Hassum (St. Willibrord) 05.04.1821.

21.              Wilhelmina Weijers, ged. Hassum (St. Willibrord) 26.06.1823.

22.              Henricus Weijers, ged. Hassum (St. Willibrord) 06.07.1825.

 

Noten: |a| overl.akte Asperden 1807 no.23 {misschien douze mois of jours bedoeld? of niet Gertrude Jansen d‚c‚d‚ als moeder}; |b| 1757 bij 2e huwelijk, 1759 bij 1e huwelijk; |c| {misschien neuf mois/jours bedoeld? Of niet Mechtilde Hendriks als moeder}; |d||e| aangifte door Peter Weijers, 29 jaar, charpentier, frêre du défunt (overl.akte Asperden 1814 no.23); |f| overl.akte Heumen 1900 no.18 {vader Agidius}; |g| bruid Lisbeth Baesten; |h| bruid geb. Asperden(D) 19.11.1799, bruidegom Egidius Gielens (huw.akte Heumen 1828 no.5).

 


 

III.a. Gerard Weijers, z.v. II.b, geb. Hassum (Asperden) 30.12.1810, overl. Asperden 04.11.1882, tr. Asperden (bs) 18.04.1842, tr. Hassum (St. Willibrord) 21.04.1842|f| (Anna) Maria Reintjes, overl. Asperden 23.11.1875.

Uit dit huwelijk:

1.                  Joes Hubertus Weijers, ged. Hassum (St. Willibrord) 14.02.1843, w.s. jong gestorven.

2.                  Elisabetha Weijers, ged. Hassum (St. Willibrord) 13.02.1845|a|.

3.                  Mechtildis Weijers, Mechtilda, ged. Hassum (St. Willibrord) 12.09.1846|b|, overl. Afferden (Bergen) 18.01.1922, tr. Bergen 23.11.1874 Mathias van Riswick, geb. Hassum 06.07.1844, landbouwer, overl. Afferden (Bergen) 08.03.1925, z.v. Hermann van Riswick en Catharina Boll.
Uit dit huwelijk: Anna Maria Catharina, geb. Bergen 04.02.1876; Herman Joseph, geb. Bergen 02.05.1877; Gerard Joseph, geb. Bergen 06.12.1878, overl. Venlo 31.08.1942|g|; Catharina Josephina, geb. Bergen 11.02.1880; Anna Jacoba, geb. Afferden (Bergen) 19.01.1881, overl. Afferden (Bergen) 03.07.1881; Petronella Jacoba, geb. Afferden (Bergen) 06.01.1882, overl. Afferden (Bergen) 08.04.1882; Johan Hubert Joseph, geb. Afferden (Bergen) 14.03.1883, overl. na 1923; Catharina Jozefina, geb. Afferden 14.01.1885.

4.                  Joes Hubertus Weijers, ged. Hassum (St. Willibrord) 23.08.1848|c|.

5.                  Josepha Weijers, ged. Hassum (St. Willibrord) 10.08.1850|d|, tr. Hassum (St. Willibrord) 04.05.1881|r| Johannes Verhülsdonk.
Kinderen van Josepha:

1.      Petrus Weijers, ged. Hassum (St. Willibrord) 15.12.1873|h|.

2.      Josephus Weijers, ged. Hassum (St. Willibrord) 16.12.1873|i|.

Uit het huwelijk Verhülsdonk-Weijers: Henricus, ged. Hassum (St. Willibrord) 26.05.1882|m|; Anna Maria, ged. Hassum (St. Willibrord) 13.10.1883|n|; Gerardus, ged. Hassum (St. Willibrord) 14.10.1885|o|; Elisabeth, ged. Hassum (St. Willibrord) 30.10.1887|p|; Petrus, ged. Hassum (St. Willibrord) 19.10.1889; Petrus, ged. Hassum (St. Willibrord) 29.05.1891|q|.

6.                  Joanna Weijers, ged. Hassum (St. Willibrord) 05.06.1852, tr. Hassum (St. Willibrord) 07.04.1875|w| Johannis Keijsers.
Uit dit huwelijk: Theodorus, ged. Hassum (St. Willibrord) 13.02.1876|s|; Anna Maria, ged. Hassum (St. Willibrord) 15.03.1877|t|; Allegonda, ged. Hassum (St. Willibrord) 17.01.1879|u|; Catharina, ged. Hassum (St. Willibrord) 08.05.1881|v|.

7.                  Jacobus Weijers, ged. Hassum (St. Willibrord) 03.02.1855|e|; volgt IV.a.

 

Noten: |a| get. Theodorus Weijers en Hendrina Reintjes; |b| get. Wilh. Reintjes en Gertrude Weijers; |c| get. Henricus Weijers en Dorothea Reintjes; |d| get Henricus Reintjes en Wilhelmina Weijers; |e| get Joe Reintjes en Dorothea Weijers; |f| get. Theodorus Weijers en Hendrina Reintjes; |g| ook overl.akte Bergen(L) 1942 no.63; |h| ‘fil. illeg., in periculo mortis a me Ruiter {de pastoor?} baptizatus est, die 16. eiusd. cerem. in eccl. suppletae sunt cum teste Gerhardo Weijers {opa}’; |i| ‘fil. illeg., in partu dubie baptizatus conditione facta in eccl. baptiz. est’, get. Gerhardus Weijers en Gertrude Weijers; |m| get. Jakobus Weijers en Catharina Weijers (kanttekening: verh. mit Cath. Knechten am 22.II.22 zu Hassum); |n| get. Elisabetha Weijers; |o| get. Petrus Verhülsdonk en Mechtildis Weijers; |p| vader Verhülsdonck, get. Mathia Verhülsdonck en Johanna Weijers; |q| vader Verhülsdonck, get. Johanna Leuker; |r| get. Petrus Verhülsdonk en Maria Weijers; |s| get. Gerhardus Weijers en Catharina Keijsers; |t| get. Mechtilda Weijers; |u| get. Josepha Weijers; |v| get. Jacobus Weijers en Gertruda Keijsers; |w| get. Jacobus Weijers.

 


 

IV.a. Jacobus Weijers, z.v. III.a, ged. Hassum (St. Willibrord) 03.02.1855, tr. Hassum (St. Willibrord) 16.05.1882 Johanna Leuker.
Uit dit huwelijk:

1.                 Anna Maria Weijers, ged. Hassum (St. Willibrord) 08.03.1883|a|.

2.                 Gerhardus Weijers, geb. Hassum 16.06.1884, ged. Hassum (St. Willibrord) 18.06.1884.

3.                 Anna Maria Weijers, ged. Hassum (St. Willibrord) 07.03.1887|b|, tr. Krefeld 03.02.1920 Theodor Arians{?}.

4.                 Gerardus Weijers, Gerhard, geb. Hassum 17.11.1889, ged. Hassum (St. Willibrord) 18.11.1889, overl. 08.05.1954, begr. Hassum, tr. Hassum 31.05.1921|c| Theodora Ronenhoff{?}.

5.                 Josephus Weijers, ged. Hassum (St. Willibrord) 17.08.1891|d|.

6.                 Joannes Weijers, ged. Hassum (St. Willibrord) 22.03.1893.

 

Noten: |a| get. Gerhardus Leuker en Josepha Weijers {tante}; |b| get. Henricus Leuker en Elisabeth Weijers {tante}; |c| aantekening in doopboek; |d| get. Mechtilde Weijers {tante}.

 


 

III.b. Theodor Weyers, z.v. II.b, ged. Hassum (St. Willibrord) 25.09.1818, overl. na 1883, tr. Pfalzdorf 16.07.1851 Johanna Claas, geb. Pfalzdorf 06.11.1821, overl. Pfalzdorf 07.11.1874, d.v. Mathias Claas en Christina Holl.

Uit dit huwelijk:

1.                  Christina Weyers, ged. Pfalzdorf 14.04.1852, tr. Pfalzdorf 12.05.1876 Theodor Verheyen, geb. Pfalzdorf 12.10.1843, overl. Pfalzdorf 20.04.1904, z.v. Wilhelm Verheyen en Maria Catharina Terhoeven.
Uit dit huwelijk: Johanna, geb. 05.05.1878, ged. Pfalzdorf 06.05.1878; Maria, geb. 27.01.1881, ged. Pfalzdorf 29.01.1881; Theodor, ged. Pfalzdorf 01.01.1886; Christian, ged. Pfalzdorf 13.09.1888; Wilhelmina, ged. Pfalzdorf 19.03.1892.

2.                  Mechtilde Weijers, ged. Pfalzdorf 17.12.1853, overl. Pfalzdorf 18.12.1853.

3.                  Johann Weyers, geb. Pfalzdorf 27.06.1855; volgt IV.b.

4.                  Maria Weyers, ged. Pfalzdorf 13.07.1857, tr. Pfalzdorf 26.11.1883 Heinrich Knops, geb. ca. 1855, z.v. Reiner Knops en Catharina Builtjes.
Uit dit huwelijk: Regina, geb. Keppeln 26.09.1889, Keppeln 27.09.1889|a|.

5.                  Mathilde Weijers, ook Mechtilda, ged. Pfalzdorf 22.03.1860; volgt IV.c.

6.                  Mathias Weyers, ged. Pfalzdorf 13.06.1864; volgt IV.d.

7.                  Joseph Weyers, geb. Pfalzdorf 22.03.1869.

 

Noten: |a| get. Mathias Weyers.

 


 

IV.b. Johann Weyers, z.v. III.a, ged. Pfalzdorf 27.06.1855, tr. Pfalzdorf 30.04.1890 Hubertina Wolters, geb. ca. 1867, d.v. Johann Wolters en Arnoldina Schoofs.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johann Weyers, ged. Pfalzdorf 25.05.1890.

2.                  Johanna Weyers, ged. Pfalzdorf 29.10.1891.

 


 

IV.c. Mathilde Weijers, ook Mechtilda, .d.v. III.a, ged. Pfalzdorf 22.03.1860, overl. Voerendaal 05.11.1941, tr. Ottersum 25.11.1895 Petrus Thijssen, geb. Heijen (Bergen) 23.09.1854, overl. Voerendaal 16.03.1926, z.v. Hermanus Thijssen en Petronella Hermens.

Kind:

1.                  Theodor Weijers, geb. Pfalzdorf 21.09.1895; volgt V.a.

Uit het huwelijk Thijssen-Weijers: Peter Johannes, geb. Ottersum 20.12.1896; Joseph, geb. Ottersum 30.04.1898; Petronella Johanna, geb. Ottersum 10.07.1900, overl. Ottersum 11.06.1903; Petronella Maria, geb. Ottersum 12.05.1905.
     PT tr. 1e Bergen 21.11.1883 Petronella Guulen, geb. Ottersum 24.11.1855, overl. Ottersum 13.05.1895, d.v. Derk Guulen en Gertruij Krebbers.

 


 

V.a. Theodor Weijers, z.v. IV.c, geb. Pfalzdorf  21.09.1895, naturalisatie 22.07.1927, mijnwerker (1923,1927), overl. Heerlen 24.12.1974, tr. Voerendaal 19.04.1923 Johanna Martina Arts, geb. Ottersum 04.09.1903, d.v. Hendrikus Arts en Ardina van Lith.

Uit dit huwelijk:

1.                  Peter Hendrikus Weijers, overl. Voerendaal 11.08.1925.

2.                  levenloze zoon, Voerendaal 04.11.1927.

3.                  levenloze zoon, Voerendaal 18.10.1928|a|.

4.                  levenloos kind, Heerlen 29.10.1932.

 

Noten: |a| moeder Johanna Theodora Aerts (overl.akte Voerendaal 1928 no.37).

 


 

IV.d. Mathias Weyers, z.v. III.a, geb. Pfalzdorf 12.06.1864, ged. Pfalzdorf 13.06.1864, landbouwer, overl. Bergen 02.06.1948, begr. Siebengewald, tr. Keppeln (St. Jodokus) 03.05.1893 Anna Maria Thissen, geb. 07.04.1868, overl. 20.09.1962, begr. Siebengewald|b|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Weyers, geb. Keppeln 29/31.01.1894, ged. Keppeln 01.02.1894, overl. Kerkrade 20.07.1974, tr. Bergen 27.08.1923 Martinus Wilhelm Ermers, geb. Siebengewald (Bergen) 06.08.1892, wachtmeester marechaussee (1923), gepens. adj. Rijkspolitie (1952), overl. Vaals 22.04.1952, begr. Vaals 26.04.1952, z.v. Wilhelm Theodorus Ermers en Petronella Peeters.

2.                  Theodor Weyers, ged. Keppeln 06.11.1896.
= w.s. Theodorus Weijers, geb. Keppeln 05.11.1896, overl. Boxmeer 20.03.1985, begr. Siebengewald, tr. Gertruda Wilhelmina Blom,
geb. 16.10.1899, overl. 09.02.1995, begr. Siebengewald.

3.                  Maria Weijers, geb. Keppeln 08.02.1900, tr. Bergen (L) 26.04.1937 Marinus Jacobus van Isterdaal, geb. Geldrop 07.03.1905, z.v. Carel Albertus van Isterdaal en Elisabeth Verdonk.

4.                  Jacoba Weijers, geb. Afferden (Bergen) 29.10.1902, tr. Bergen 14.01.1926 Antonius Welbers, geb. Siebengewald (Bergen) 17.04.1899, kleermaker (1926), z.v. Mathias Welbers en Elisabeth Jacobs.
Uit dit huwelijk: Pieter Jan, geb. Horst ca. 1932, overl. Gennep 14.06.1952.

5.                  Mechtilda Weijers, geb. Afferden/Siebengewald (Bergen) 12.08.1905, overl. 11.07.1976, begr. Siebengewald, tr. Bergen 01.07.1929 Willem Bleeck, geb. Siebengewald (Bergen) 18.06.1898, stukadoor, overl. 26.08.1972, begr. Siebengewald, z.v. Gerard Bleeck en Anna Maria Kempen.

6.                  Hendrina Weijers, geb. Afferden (Bergen) 01.09.1908, overl. Eindhoven 15.02.1994, crem. Heeze 18.02.1994, tr. Bergen 23.05.1932 Johannes Martinus Maasakkers, geb. Zesgehuchten (Geldrop) 20.11.1905, landbouwer te Zesgehuchten (1924), melkventer (1932), z.v. Cornelius Maasakkers (1878-) en Johanna Wilhelmina van Ekart.
Uit dit huwelijk: levenloos kind, Geldrop 16.07.1936.

7.                  Josephina Weijers, geb. 10.05.1912, overl. 17.11.1998, begr. Siebengewald, tr. voor 1941 Hermanus Johannes Deckers, geb. Well 04.04.1911, overl. Nijmegen 26.12.1988, begr. Siebengewald 29.12.1988.

8.                  Margaretha Weijers, geb. 23.11.1914, overl. 30.03.1993, begr. Bergen(L), tr. Bergen(L) 28.04.1938 Karel Johan Koenen, geb. Siebengewald (Bergen) 31.10.1911, overl. 11.10.1970, begr. Bergen(L), z.v. Martinus Koenen en Agnes Elsenberg.
Uit dit huwelijk: Martinus Mathias, geb. Bergen(L) xx.12.1941, overl. Venlo 27.11.1947|a|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Bergen 1947 no.83; |b| Tissen.

 


Legenda: Bergen staat voor Bergen (L).


terug naar het overzicht Weijers/Wijers