Familie Weijers (116)

 

(Hassum)

 

Het betreft de nazaten van Peter Weijers en Johanna Reintjes uit Hassum. Hun onderlinge relatie en die met de andere families Weijers en Wijers is nog in onderzoek, in het bijzonder de familie Weyers te Hassum beschreven in wy-159.htm en de fragmenten Weyers in Kreis Kleve beschreven in wy-23.htm.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, augustus 2013 (laatst herzien maart 2021)

 


 

I.  Peter Weijers, tr. Hassum (St. Willibrord) 23.02.1817|c| Johanna Reijntjens, ook Reintjes.

Uit dit huwelijk:

1.                  Elisabeth Weijers, ged. Hassum (St. Willibrord) 10.12.1817|d|, overl. 1858/1859, tr. Hassum (St. Willibrord) 16.05.1848|k| Henricus Verhulsdonck, ook Heinrich Verhülsdonk, overl. voor 1881.
Uit dit huwelijk: Joannes, ged. Hassum (St. Willibrord) 03.03.1849|m|; Petrus, ged. Hassum (St. Willibrord) 04.12.1850|n|; Matthias, ged. Hassum (St. Willibrord) 26.03.1853|o|; Theodorus, ged. Hassum (St. Willibrord) 07.03.1855|p|; Gerardus, ged. Hassum (St. Willibrord) 26.04.1858|q|.
     HV tr. 2e Hassum (St. Willibrord) 26.05.1859 Catharina Weijers (1828-1901), jongere zuster van Elisabeth.

2.                  Gerardus Weijers, ged. Hassum (St. Willibrord) 31.12.1820|e|; volgt II.a.

3.                  Hendrikus Weijers, ged. Hassum (St. Willibrord) 31.01.1824|a|; volgt II.b.

4.                  Catharina Weijers, ged. Hassum (St. Willibrord) 03.08.1828|b|, overl. Ottersum 18.06.1901, tr. 1e Hassum (St. Willibrord) 26.05.1859|r| Henricus Verhulsdonck, ook Heinrich Verhülsdonk, overl. voor 1881; tr. 2e Ottersum 25.04.1881 Leendert Tunnissen, geb. Gennep 13.03.1821, overl. Ottersum 09.09.1896, z.v. Peter Tunnissen en Helena Lamers.
Uit dit huwelijk Verhülsdonk-Weijers: Elisabetha, ged. Hassum (St. Willibrord) 26.04.1860|s|, overl. Ottersum 26.03.1936|t|; Cornelius, ged. Hassum (St. Willibrord) 22.09.1864, overl. Ottersum 28.12.1950|u|; Johanna, ged. Hassum (St. Willibrord 14.07.1868|v|, overl. Gennep 29.03.1942.

     HV tr. 1e Hassum (St. Willibrord) 16.05.1848|a| Elisabeth Weijers (1817-1858/1859), oudere zuster van Catharina.
     LT tr. 1e Ottersum 13.08.1847 Johanna Maas, geb. Gennep, overl. Ottersum 31.12.1879, d.v. Peter Maas en Gertruida Arts.
     JM tr. 1e Mook 23.05.1836 Stephanus Stevens, overl. Ottersum 05.10.1846, z.v. Gerardus Stevens en Maria van Santbeek.

5.                  Anna Maria Weijers, ged. Hassum (St. Willibrord) 23.06.1833|f|, tr. Hassum (St. Willibrord) 01.09.1859 Matthias Hendriks.

 

Noten: |a| moeder Reintjes, get. Wilhelmus Reintjes en Maria Weijers; |b| moeder Reintjes, get. Gerardus Nuij en Johanna Weijers; |c| cum dispensat. in 40ma {?}; |d| get. Josephus Weijers; |e| moeder Reintjes, get. Mechtilde Hendriks; |f| moeder Reintjes; |k| bruid Weiers, get. Arnoldus Verhulsdonck en Math. Weiers; |m| get. Petrus Weijers; |n| get. Catharina Weijers; |o| get. Gerardus Weijers en Wilhelmina Verhulsdonck; |p| get. Henricus Weijers en Petronella Verhulsdonck; |q| get. Arnoldus Verhulsdonck en Maria Weijers; |r| ‘dispensati in primo gradu affinitatis’, get. Arnoldus Verhülsdonck en Maria Weijers; |s| get. Gertr. Elsenberg {tante}; |t| geb. Asperden; |u| geb. Goch; |v| get. Arnoldus Verhülsdonck en Maria Weijers.

 


 

II.a.  Gerardus Weijers, z.v. I, ged. Hassum (St. Willibrord) 31.12.1820, overl. Afferden (Bergen) 25.01.1890|d|, tr. Asperden 22.04.1850 Gertrudis Elsenberg, geb. Afferden (Bergen) 08.11.1828|e|, overl. Siebengewald (Bergen, Afd. Afferden) 24.01.1910|g|, d.v. Antoon Elsenberg (1799-1875) en Agnes Pouwels (1795-1861).|f|

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Weijers, geb. Bergen 06.01.1851, overl. Bergen 07.06.1869.

2.                  Theodora Weijers, geb. Afferden (Bergen) 25.12.1853, overl. Bergen 16.02.1927, tr. Bergen 07.07.1877 Johann Tissen, geb. Weeze 16.03.1852, overl. Afferden (Bergen) 06.01.1933, z.v. Mathias Tissen en Christina van Wickeren.
Kind van Theodora|b|:

1.      Johannes Weijers, later Tissen, geb. 22.04.1874, overl. Siebengewald (Bergen) 20.12.1897|c|.

Uit dit huwelijk|a|: levenloze dochter, Bergen 27.07.1878; Hendrik, geb. Afferden (Bergen) 25.08.1880, overl. Venray 20.05.1943, begr. Ottersum 24.05.1943; Gerardus, geb. Afferden (Bergen) 07.11.1881, overl. Beek 05.05.1964; levenloze zoon, Afferden (Bergen) 24.12.1882; Johanna Josephina, geb. Afferden (Bergen) 12.04.1885, overl. Boxmeer 25.01.1975, begr. Siebengewald 28.01.1975; Christina, geb. Afferden (Bergen) 06.07.1887, overl. Siebengewald 07.08.1935; Gertrudis Josephina, geb. Afferden (Bergen) 06.07.1887 (tweeling), overl. Afferden (Bergen) 26.08.1887.
Foto (Johan Tissen en Theodora Weijers en dochters): website M. Brouwers.

3.                  Peter Johannes Weijers, geb. Bergen 25.09.1859, overl. Bergen 01.05.1860.

4.                  Peter Johannes Weijers, geb. Siebengewald (Bergen) 24.10.1867; volgt III.a.

 

Noten: |a| Parenteel van Mathias Tissen door M. Brouwers (website); |b| erkend bij huwelijk (aantekening geb.akte Bergen 1874 no.66); |c| vader Johannes Thissen (overl.akte Bergen 1897 no.55); |d| Gerardus, z.v. Joseph Weijers en Mechtilda Hendriks (overl.akte Bergen 1890 no.9 (transcriptie in GenLias; originele akte niet gezien)); |e| Gertrudis, geb. Afferden (Bergen) 08.11 (geb.akte Bergen 1828 no.170); |f| Mosaik 2021, Heft 1, p.17 (hierin: Gertrud geb. Siebengewald 07.11); |g| Gertruda, geb. Siebengewald (overl.akte Bergen, Afd. Afferden 1910 no.6)

 


 

III.a.  Peter Johannes Weijers, z.v. II.a, geb. Siebengewald (Bergen) 24.10.1867, vrijgesteld van militair dienst wegens enige wettige zoon, landbouwersknecht, metselaar (1896,1918), landbouwer (1929), overl. Venlo 25.03.1936, tr. Bergen (bs) 21.07.1890, tr. Siebengewald (St. Josef) (rk) Johanna Maria Sweijen, geb. Afferden (Bergen) 21.07.1867, overl. Venlo 17.01.1948, d.v. Martinus Sweijen en Johanna Cuijpers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus Weijers, geb. Afferden (Bergen) 07.05.1891, overl. Afferden (Bergen) 30.09.1891.

2.                  Gerardus Weijers, geb. Afferden (Bergen) 24.04.1892; volgt IV.a.

3.                  Martinus Weijers, geb. Afferden (Bergen) 12.0.7.1893.

4.                  Johannes Weijers, geb. Afferden (Bergen) 19.10.1894, overl. Afferden (Bergen) 04.03.1895.

5.                  Peter Johannes Weijers, geb. Siebengewald (Bergen) 21.01.1896|b|; volgt IV.b.

6.                  Joseph Hendrik Weijers, geb. Afferden (Bergen) 01.01.1898, overl. Afferden (Bergen) 22.05.1898.

7.                  levenloze dochter, Afferden (Bergen) 15.08.1899.

8.                  Joseph Hendrik Weijers, geb. Afferden (Bergen) 09.01.1901; volgt IV.c.

9.                  Theodorus Petrus Weijers, Theo Peter, geb. Afferden (Bergen) 29.12.1902, kleermaker (1933), overl. 25.02.1972, begr. Siebengewald, tr. Bergen 08.06.1933 Cornelia Kersten, geb. Afferden (Bergen) 12.11.1911, d.v. Jacobus Kersten en Wilhelmina Janssen.

10.              Antoon Weijers, geb. Afferden (Bergen) 30.03.1904, overl. Afferden (Bergen) 25.06.1904.

11.              Antonius Jacobus Weijers, geb. Afferden (Bergen) 01.05.1906; volgt IV.d.

12.              levenloze zoon, Afferden (Bergen) 08.02.1908.

13.              Marinus Hendrikus Weijers, geb. Afferden (Bergen) 15.07.1909.

 

Noten: |b| ouders wonen Siebegewald, akten Bergen in die tijd verdeeld over de ‘afdelingen’ Afferden en Well (geb.akte Bergen afd. Afferden 1896 no.7).

 


 

IV.a. Gerardus Weijers, z.v. III.a, geb. Afferden (Bergen) 24.04.1892, fabrieksarbeider, buitengewoon kommies (1918), overl. Venlo 30.09.1967, tr. Aardenburg 02.01.1918 Paulina de Lille, geb. Maldegem (B) ca. 1894, vlasbewerkster (1918), overl. Venlo 16.10.1960, d.v. Hendrik de Lille, houthandelaar, en Eugenia de Zutter.

Uit dit huwelijk:

1.                  Eugenia Pieter Evelina Weijers, geb. xx.11.1918, overl. Afferden (Bergen) 30.01.1919.

 


 

IV.b. Peter Johannes Weijers, z.v. III.a, geb. Siebengewald (Bergen) 21.01.1896, bloemist, overl. Eindhoven 05.05.1961, tr. Eindhoven 18.04.1929 Maria Gertrudis op het Veld, geb. Vlodrop 02.08.1895, overl. na 1961, d.v. Antonius op het Veld en Elisabeth Hubertina Storms.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Johanna Elisabeth Weijers, Els, geb. Eindhoven 21.02.1930, overl. 10.08.1993, begr. Eindhoven (St. Joriskerkhof) 13.08.1993.

2.                  Peter Johannes Antonius Weijers, Tonny, geb. Eindhoven 06.07.1931, overl. Eindhoven 02.03.1998, begr. Eindhoven (St. Joriskerkhof) 07.03.1998.

 


 

IV.c. Joseph Hendrik Weijers, z.v. III.a, geb. Afferden (Bergen) 09.01.1901, tr. Eindhoven 13.10.1930 Catharina Coleta Rutten, geb. Budel 09.01.1909, d.v. Adrianus Rutten, herbergier, en Hendrika Brangers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johan Adriaan Weijers, Han, geb. Vught 25.07.1939, overl. Tiel 13.03.1959.

 


 

IV.d. Antonius Jacobus Weijers, Toon, z.v. III.a, geb. Afferden (Bergen) 01.05.1906, overl. Eindhoven 12.07.2003, begr. Eindhoven (St. Severinuskerkhof) 16.07.2003, tr. Venlo 12.04.1937 Wilhelmina Maria Antonia Aquina, Mien, geb. Venlo 31.05.1911, overl. Eindhoven 30.11.2000, begr. Eindhoven (St. Severinuskerkhof) 05.12.2000, d.v. Hubertus Aquina (ca.1876-1942) en Huberta Antonia Pouwels.

Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 


 

II.b. Hendrikus Weijers, z.v. I, ged. Hassum (St. Willibrord) 31.01.1824, overl. Gennep 15.06.1901, tr. 1e Gennep 28.11.1876 Gertruda Johanna Rijniers, ook Reijniers, geb. Gennep 25.04.1839, overl. Gennep 18.09.1879, d.v. Everhardus Rijniers (ca.1809-1880) en Anna Mechtilda Hoenselaars (ca.1804-1843); tr. 2e Gennep 27.04.1880 Josephina Reijntjes, geb. Bergen 17.11.1841, overl. Gennep 23.06.1909, d.v. Christiaan Reijntjes en Arnoldina Naus (ca.1815-1899).

Uit dit huwelijk Weijers-Rijniers:

1.                  Everardus Hendrikus Weijers, geb. Gennep 26.08.1879|a|, timmerman, vrijgesteld van militaire dienst wegens enige wettige zoon, overl. Boxmeer 11.01.1953, begr. Gennep 14.01.1953, tr. Gennep 21.09.1922 Geertruida Maria Kersten, geb. Gennep 12.05.1886, overl. Gennep 04.01.1964, d.v. Willem Kersten (1842-1918) en Hendrina Jansen (ca.1849-1901).

 

Noten: |a| Reijneers (geb.akte Gennep 1879 no.46 GenLias).

 


Legenda:
– Bergen staat voor Bergen (L).


terug naar het overzicht Weijers/Wijers