Familie Leliveld (21)

 

Deze familie betreft de nazaten van Hendrina Leliveld.

 

Hun relatie met de andere families Leliveld, i.h.b. 20, is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven en per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, januari 2007 (laatst herzien april 2021)

 


 

I. Hendrina Leliveld, naaister (1829), koopvrouw (1855), kramster (1857), woont Aalsmeer (1855,1857), overl. voor 1895.

Kind:

1.                  Abraham Leliveld, geb. s-Gravenhage 1829; volgt II.

 


 

II. Abraham Leliveld, z.v. I, geb. s-Gravenhage 03.06.1829|a|, krammer (1858,1859), regenschermmaker (1860), parapluiemaker (1862,1865), koopman (1863,1866), krammer (1883), overl. s-Gravenhage 13.08.1895, tr. 1e s-Gravenhage 07.02.1855 Duifje Komkommer, geb. Amsterdam ca. 1826, dienstbode (1855), overl. s-Gravenhage 27.01.1857 (kraambed), d.v. Jol Andries Komkommer en Kaatje Hartog Polak; tr. 2e s-Gravenhage 19.08.1857 Engeltje de Bok, geb. Rotterdam 21.12.1821, dienstbode (1847), werkster (1857), overl. s-Gravenhage 28.09.1911, d.v. Abraham Levie de Bok en Sara van Straten.

EdB tr. 1e s-Gravenhage 28.04.1847 Meijer Rekkendorp, geb. Delft ca. 1799, koopman (1847), overl. tussen 1847 en 1857, z.v. Mozes Rekkendorp, schoolmeester, en Roosje Stolkvis.

Uit het huwelijk Leliveld-Komkommer:

1.                  levenloze dochter, s-Gravenhage 03.03.1856.

2.                  levenloze zoon, s-Gravenhage 27.01.1857

Uit het huwelijk Leliveld-de Bok:

3.                  Jacob Leliveld, geb. s-Gravenhage 12.06.1858.

4.                  Sara Leliveld, geb. s-Gravenhage 26.05.1859, overl. s-Gravenhage 21.08.1859.

5.                  Rachel Leliveld, geb. s-Gravenhage 08.07.1860, overl. s-Gravenhage 15.01.1900, tr. s-Gravenhage 14.11.1894 Salomon Koekoek, geb. s-Gravenhage 11.05.1844 (akte), winkelier (1869), ambtenaar (1894), overl. s-Gravenhage 30.06.1914, z.v. David Koekoek en Hesje de Beer.
SK tr. 1e s-Gravenhage 11.08.1869 Elisabeth van Creveld, geb. Naaldwijk 05.02.1846, overl. voor 1894, d.v. Lion van Creveld en Sara Snijders.

6.                  Antje Leliveld, geb. s-Gravenhage 03.05.1862, overl. s-Gravenhage 01.10.1942, tr. s-Gravenhage 02.05.1883 Philip Mae, geb. London ca. 1856, sigarenmaker (1883), overl. s-Gravenhage 07.09.1941, z.v. Coleman Mae en Leah Epstein.

7.                  Samuel Leliveld, geb. s-Gravenhage 1863; volgt III.

8.                  Grietje Leliveld, geb. s-Gravenhage 24.10.1865, overl. s-Gravenhage 22.06.1866.

 

Noten: |a| aangifte door Rachel Polak-Cohen, 37 jaar, baker; hebbende de comparanten verklaard hun naam niet te kunnen schrijven uit hoofde van den sabbatt (geb.akte s-Gravenhage 1829 no.847).

 


 

III. Samuel Leliveld, z.v. II, geb. s-Gravenhage 30.06.1863, porceleinkrammer (1891), koopman, winkelier, overl. Auschwitz 14.01.1943, tr. s-Gravenhage 24.06.1891 Mietje Verveer, geb. s-Gravenhage 04.01.1866, overl. Auschwitz 14.01.1943, d.v. Lion Verveer (1826-) en Kaatje Kosman (1838-).

Uit dit huwelijk:

1.                  Engeltje Leliveld, geb. s-Gravenhage 29.08.1891, overl. Sobibor 26.03.1943, tr. Amsterdam 20.03.1918 Aron de Jong, geb. Amsterdam 04.01.1890, handelsreiziger (1918), magazijnbediende, overl. Sobibor 26.03.1943, z.v. Philip de Jong en Sara Snijders.
Uit dit huwelijk: Philip Samuel, geb. Amsterdam 04.12.1918, overl. Auschwitz 30.09.1942.

2.                  Lion Leliveld, geb. s-Gravenhage 1894; volgt IV.

 

Bron van het merendeel van de gegevens over Samuel, Mietje en kinderen is de website van Reinier en Dirkje Bobbe: home . planet . nl/~bobbe000/bobbe-home.htm

 


 

IV. Lion Leliveld, z.v. III, geb. s‑Gravenhage 01.02.1894, handelsreiziger (1930), overl. Amsterdam 14.01.1969, tr. Watergraafsmeer (Amsterdam) 10.09.1930 Rosette Wans, geb. Amsterdam 30.11.1895, modiste, overl. Amsterdam 20.06.1987, crem. Driehuis 25.06.1987, d.v. Hartog Wans, diamantversteller, en Hendrika van Rooij.

Uit dit huwelijk:

1.                  Harry Leliveld, geb. Amsterdam 01.03.1939; volgt V.

 


 

V. Harry Leliveld, z.v. IV, geb. Amsterdam 01.03.1939, RNL, overl. Amsterdam 09.04.2010, crem. Bilthoven, tr. NN.

Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 


terug naar het overzicht Leliveld