Familie Lohuis (20)

 

(Geesteren)

 

 

Deze familie stamt af van Hermannus Loohuis en Gesina Buscher uit Geesteren. Hun relatie met de andere families Lohuis en Loohuis in Twente is nog in onderzoek.

 

G.H.M. Loohuis schrijft in april 2013 dat Mannes Loohuis (I.) dezelfde is als Hermannus Lohuis, ged. Tubbergen 30.04.1776, z.v. Lohuis en Euphemia Boshuis (zie lo-01).

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien april 2019)

 


 

0. Jan Lohuis, overl. voor 1841, tr. NN|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hermannus Loohuis; volgt I.

 

Noten: |a| overl.akte Tubbergen 1841 no.11 {‘zijnde de namen van dezen zijnen vrouw den aangevers onbekend’}.

 


 

I.  Hermannus Loohuis, Mannes, (Sodders, Busscher), geb. ca. 1771/1778, uit Albergen (1805), landman te Geesteren (1818), landbouwer te Geesteren (1820), overl. Geesteren (Tubbergen) 06.02.1841|l|, otr. Gericht Ootmarsum 27.06.1805|k|, tr. Tubbergen 03.08.1805 Gesina Buscher/Busschers, (Sodderhuis, Vleyermans) (op ’t Vleyerhuys), geb. ca. 1780, uit Vasse (1805), landbouwster, overl. Geesteren (Tubbergen) 21.08.1843, d.v. Berend Busscher en Gesina Brughuis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Lohuis, geb. Tubbergen ca. 1805, overl. Geesteren (Tubbergen) 18.01.1878, tr. Tubbergen 09.02.1832 Joannes Henricus Kottink, Jan Hendrik, geb. Tubbergen ca. 1791, landbouwer (1832,1843), overl. Geesteren (Tubbergen) 23.11.1863, z.v. Hendrik Kottink en Berendina Sloothuis.
Uit dit huwelijk: Gezina, geb. Geesteren (Tubbergen) 29.01.1836; Bernardus, geb. Geesteren (Tubbergen) 23.08.1840, overl. Denekamp 22.10.1913; Hendrikus, geb. Geesteren (Tubbergen) 07.12.1844|r|; Albertus, geb. Geesteren (Tubbergen) 07.12.1844|s|.

2.                  Aleidis Loohuis, ged. Geesteren 18.07.1807|a|.

3.                  Joannes Loohuis, ged. Geesteren 25.12.1809|b|.

4.                  Joanna Loohuis, ged. Geesteren 10.10.1811|c|.

5.                  Bernardus Loohuis, ged. Geesteren 07.09.1813|d|, overl. voor 23.10.1815.

6.                  Bernardus Loohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 23.10.1815; volgt II.

7.                  Gerrardus Loohuis, ged. Geesteren 13.09.1818|e|, overl. Tubbergen 15.09.1818|o|.

8.                  Hendrikus Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 01.10.1818|q|.

9.                  Johanna Loohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 10.04.1821|p|, ged. Geesteren 13.04.1821|f|, overl. Langeveen (Tubbergen) 04.06.1890, tr. Tubbergen 07.02.1861 Antony Kleissen, ook Kleisen, Antonie/Antonius, geb. Borne 25.01.1815|n|, kleermaker (1843),  landbouwer (1850), arbeider (1861), overl. Langeveen (Tubbergen) 01.09.1875, z.v. Hendrikus Kleissen, klompemaker/landbouwer, en Hendrika Braamhaar.
     AK tr. 1e Borne 10.06.1843 Gesina Bartelink, geb. Borne ca. 1826, spinster, overl. Tubbergen 04.11.1848, d.v. Jannes Bartelink en Maria Hamsink; tr. 2e Tubbergen 11.01.1849 Euphemia Margaretha Prenger, Fenne, geb. Nieuw Schonebeek (Dalen) 01.08.1824, overl. Langeveen (Tubbergen) 24.09.1860, d.v. Harm Prenger en Margaretha Kraijenheide.

10.              Gesina Loohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 06.10.1822, ged. Geesteren 06.10.1822|g|, landbouwster (1888), overl. Geesteren (Tubbergen) 27.01.1891, tr. Tubbergen 04.01.1855 Wilhelm Braakhuis, Willem, geb. Tubbergen ca. 1806 (48 jr bij huwelijk, 68 jr bij overlijden), landbouwer (1830,1855), overl. Geesteren (Tubbergen) 15.08.1874, z.v. Joannes Braakhuis|i|, landbouwer, en Geziena Ege, ook Igen.
Uit dit huwelijk: Albertus, geb. Tubbergen 1855 (no.136), overl. Goor 25.12.1938; Hendrikus, geb. Tubbergen 1859 (no.26); Gerhardus, geb. Tubbergen 1864 (no.35); Hein, geb. Tubbergen 1865 (no.141), overl. na 1918.
     WB tr. 1e Tubbergen 23.06.1836 Aleida Kuiphuis, geb. Tubbergen ca. 1808, overl. Tubbergen 1854 (no.97), d.v. Harmannus Johannes Kuiphuis en Johanna oude Hunsink.

11.              Gerardus Loohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 26.08.1824, ged. Geesteren 26.08.1824|h|, landbouwer (1858,1859), overl. Langeveen (Tubbergen) 07.04.1875, tr. 1e Tubbergen 26.08.1858 Johanna Maria Kotte, geb. Fleringen (Tubbergen) 26.07.1822, overl. Langeveen (Tubbergen) 04.02.1859, d.v. Hermannus Kotte, landbouwer, en Aleida Middendorp; tr. Tubbergen 30.06.1859 Johanna Masselink, geb. Geesteren (Tubbergen) 19.11.1837, overl. Langeveen (Tubbergen) 03.05.1902, d.v. Gerrit Jan Masselink, landbouwer, en Hendrika Mensink.
     JM tr. 2e Tubbergen 03.02.1876 Joannes Nobbenhuis, geb. Tubbergen 1844 (no.61)|m|, landbouwer, overl. Langeveen (Tubbergen) 27.07.1906, z.v. Gerhardus Nobbenhuis en Adelheid Krikhaar.

12.              Jan Lohuis, ruim een jaar, overl. Geesteren (Tubbergen) 26.05.1828|j|.

 

Noten: |a| doopgetuigen: Bernardus Buscher en Euphemia Loohuis;|b| doopgetuigen: Ferdinand Loohuis uit Albergen en Euphemia Loohuis; |c| doopgetuigen: Gerardus Loohuis en Joanna Buscher; |d| doopgetuigen: Gerardus Buscher en Aleida Saalmans; |e| doopgetuigen: Gerardus Buscher ex Vasse en Geziena Loohuis; |f| doopgetuigen: Joannes Buscher en Henrica Huiskes op ’t Vlejerhuis; |g| doopgetuigen: Gerardus Buscher en Aleida Loohuis; |h| doopgetuigen: Joannes Loohuis en Joanna Buscher; |i| Jan Walhuis (overl.akte Tubbergen 1874 no.76); |j| Harmannus tekent aangifte niet, verklarende des schrijvens onervaren te zijn (overl.akte Tubbergen 1828 no.56); |k| Lohuis en Busschers (inv.111 f.10); |l| oud ongeveer 70 jaar, zoon van wijlen Jan Lohuis (overl.akte Tubbergen 1841 no.11); |m| akte niet gevonden bij deze combinatie van jaartal en aktenummer uit de tienjarentafel; |n| ‘Antonij Kleizen’ in de akte ondertekend oor de vader met H. Kleijsen (geb.akte Borne 1815 no.5); |o| niet op microfilm gevonden; |p| moeder Busger (geb.akte Tubbergen 1821 no.59); |q| z.v. Harmannus Lohuis, oud 44 jr, en Gezina Lohuis, deszelfs huisvrouw (geb.akte Tubbergen 1818 no.84); |r| akte no.130; |s| akte no.131.

 


 

II.  Bernardus Lohuis, z.v. I, geb. Geesteren (Tubbergen) 23.10.1815, ged. Geesteren 24.10.1815|b|, boerenknecht (1834), landbouwer (1874), overl. Tubbergen 02.08.1882, tr. Tubbergen 18.02.1846 Aleida Steggehuis, ook Steggink|d|, geb. Tubbergen 27.02.1827, overl. Geesteren (Tubbergen) 26.10.1885, d.v. Johannes Steggehuis, landbouwer, en Aleida Reins.

Gegevens BL bij de Nationale Militie:  lichting 1834, Depot der 12e Afd. Infanterie, vijf jaar gediend, signalement: lengte: 1 el 596 str., aangezigt: langwerpig, voorhoofd: rond, oogen: grijs, neus: dik, mond: ord., kin: rond, haar: bruin, wenkbraauwen: id., merkbare teekenen: kwade oogen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 14.01.1847, overl. Driene (Lonneker) 05.02.1912, tr. Tubbergen 25.09.1874 Gradus Peterman, geb. Lonneker 05.06.1843, landbouwer te Weerselo (1874), landbouwer (1891,1913), overl. Borne 07.09.1937, z.v. Bernardus Peterman (-1894), landbouwer, en Gezina Sprakel (‑1893).
Uit dit huwelijk: Aleida, geb. Tubbergen 1875 (no.90)|a|; Johannes, geb. Tubbergen ca. 1877, overl. Wierden 22.08.1927; Hendrikus Bernardus, geb. Weerselo ca. 1881, overl. Gammelke (Weerselo) 18.05.1889; Gesiena, geb. Weerselo ca. 1883, overl. Enschede 15.10.1957; Gradus, geb. Weerselo ca. 1885, overl. Borne 06.06.1959; Johanna, geb. Weerselo ca. 1888; Maria Wilhelmina, geb. Driene (Lonneker) 16.01.1891, overl. Stad Delden 22.03.1960.

2.                  Zusanna Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 11.11.1849, overl. Tubbergen 16.10.1907, tr. Tubbergen 19.01.1887 Johannes Hendrikus Hüften, ook Höften, geb. Tubbergen 31.05.1851, landbouwer (1884,1887), overl. Tubbergen 07.12.1908, z.v. Gerhardus Huften, landbouwer, en Henrica Mathuis.
Uit dit huwelijk vader Hoften/Höften): Johanna, geb. Tubbergen 1888 (no.115); Maria, geb. Tubbergen 1891 (no.200); Aleida, geb. Tubbergen 09.07.1894 (no.132), overl. Almelo 06.08.1947|f|.
     JHH tr. 1e Tubbergen 05.11.1884 Gezina Oerbekke, geb. Fleringen (Tubbergen) 20.07.1859, overl. Tubbergen 29.09.1885, d.v. Albertus Oerbekke en Gezina Ophuis.

3.                  Maria Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 04.04.1852, landbouwster, overl. Beuningen (Losser) 06.05.1932, tr. Weerselo 22.01.1880 Johannes Steggehuis, geb. Weerselo 07.12.1843, landbouwer, overl. Beuningen (Losser) 13.12.1919, z.v. Jan Hendrik Steggehuis (‑1876) en Euphemia Schasfoort (-1877).
Uit dit huwelijk: Johannes Hendrikus, geb. Losser 05.01.1881 (akte); Maria, geb. Losser ca. 1883.

4.                  Johannes Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 20.07.1854; volgt III.a.

5.                  Geertruida Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 24.01.1857, zonder beroep (1886), overl. Oldenzaal 06.08.1936, begr. Oldenzaal 10.08.1936|c|, tr. Oldenzaal 29.07.1886 Engbertus Telgenkamp, geb. Oldenzaal 02.01.1862, timmerman, overl. Oldenzaal 17.06.1944, z.v. Johannes Telgenkamp (-1873), molenaar, en Anna Maria ten Voorde (-1915).
Uit dit huwelijk: Johanna Aleida, geb. Oldenzaal 25.08.1887 (no.91), overl. Oldenzaal 09.11.1929, tr. Oldenzaal 1917 Josephus Hermannus Damink; Aleida Gezina, geb. Oldenzaal 06.11.1888 (no.110), overl. na 1922; Johannes Bernardus, geb. Oldenzaal 19.02.1890 (no.22), overl. na 1917; Wilhelmina Geertruida, geb. Oldenzaal 05.08.1892 (no.83), overl. Oldenzaal 04.01.1946, tr. Oldenzaal 1923 Johannes Josephus Loohuis; Bernardus Hendrikus, geb. Oldenzaal 13.11.1895 (no.146), overl. Oldenzaal 25.06.1900; Wilhelmus Marinus, geb. Oldenzaal 17.02.1898 (no.14), overl. na 1928; Bernardina Engberta, geb. Oldenzaal 02.01.1902 (no.3), overl. na 1929.

6.                  Gezina Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 08.09.1859, overl. Geesteren (Tubbergen) 14.09.1859.

7.                  Gerardus Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 11.01.1861; volgt III.b.

8.                  Gezina Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 20.11.1863, dienstmeid (1885), overl. Lemselo (Weerselo) 10.05.1885|e|; ongehuwd.

9.                  Hendrikus Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 05.09.1867.

 

Noten: |a| bij huwelijk Aleida haar moeder Gezina genoemd (huw.akte Losser 1902 no.30); |b| doopgetuigen: Gerardus Joannes Loohuis en Gertruidis Buscher; |c| bidprentje gedrukt door de firma Brummelhuis & Loohuis te Oldenzaal; |d| overl.akte Tubbergen 1882 no.100 (echtgenoot); |e| ook overl.akte Tubbergen 1885 no.69 {moeder Maria Steggink}; |f| Hoften (overl.akte Almelo 1947 no.307 GenLias).

 


 

III.a.  Johannes Lohuis, z.v. II, geb. Geesteren (Tubbergen) 20.07.1854, landbouwer (1887,1898,1904,1922), overl. Tubbergen 23.07.1937, tr. Tubbergen 12.01.1887 Johanna Snijders, geb. Geesteren (Tubbergen) 07.01.1860, overl. Geesteren (Tubbergen) 15.04.1942, d.v. Johannes Snijders en Gezina oude Elberink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Bernardus Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 02.12.1887, overl. Geesteren (Tubbergen) 15.01.1892.

2.                  Aleida Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 12.12.1889, overl. Almelo 17.11.1937|a|, tr. Wierden 30.06.1922 Hendrikus Bernardus Smeenk, geb. Wierden ca. 1896, landbouwer, overl. Wierden 28.09.1960, z.v. Jannes Smeenk en Gesina Pigge.

3.                  Johannes Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 06.03.1892.

4.                  Gerhardus Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 27.04.1895; volgt IV.a.

5.                  Hendrikus Antonius Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 17.02.1898; volgt IV.b.

6.                  Geertruida Gesina Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 10.03.1904, overl. 08.02.1972, begr. Albergen, tr. Tubbergen 29.05.1931 Hendrikus Johannes Geerdink, geb. Tubbergen 26.03.1901, landbouwer, woont op ’t Hamhoes (Albergen D89), overl. 09.12.1973, begr. Albergen, z.v. Hermanus Geerdink en Gesina Kolmschot. Foto|b|.
Uit dit huwelijk zes kinderen.

 

Noten: |a| ook overl.akte Wierden 1939 no.116; |b| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.138.

 


 

IV.a. Gerhardus Lohuis, z.v. III.a, geb. Geesteren (Tubbergen) 27.04.1895, landbouwer (1924), fabriekarbeider (1931), tr. Tubbergen 21.02.1924 Geertruida Horst, geb. Geesteren (Tubbergen) 31.08.1901, d.v. Hendrikus Horst en Geertruida Benerink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerhardus Adrianus Lohuis, geb. Wierden xx.01.1931, overl. Notter (Wierden) 23.02.1931.

 


 

IV.b.  Hendrikus Antonius Lohuis, z.v. III.a, geb. Geesteren (Tubbergen) 17.02.1898, tr. voor 1934 Helena Johanna Knoop.

Uit dit huwelijk:

1.                  Marinus Lohuis, geb. Borne 02.11.1934; volgt V.a.

 


 

V.a.  Marinus Lohuis, z.v. IV.b, geb. Borne 02.11.1934, overl. Bornerbroek 17.11.2009, begr. Borbnerbroek 23.11.2009, tr. NN.

Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 


 

III.b.  Gerardus Lohuis, Gerhard, z.v. II, geb. Geesteren (Tubbergen) 11.01.1861, arbeider (1908), fabriekarbeider (1926,1930), naturalisatie 20.06.1908|a|, tr. voor 1899 Anna Agnes Schulte, geb. Schapen (D) 31.12.1871. [Gronau (1908)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Heinrich Gerhard Lohuis, geb. Gronau 03.12.1899; volgt IV.c.

2.                  Aleida Anna Lohuis, geb. Gronau 25.02.1902, tr. Oldenzaal 19.06.1930 Josephus Hermannus Damink, geb. Oldenzaal 18.03.1887, conducteur (1917,1930), overl. Oldenzaal 29.01.1962, z.v. Jan Hendrik Damink en Willemina Maria Eskes.
Uit dit huwelijk: dochter (1934); levenloos kind, Boxtel 28.11.1939.
     JHD tr. 1e Oldenzaal 14.06.1917 Johanna Aleida Telgenkamp, geb. Oldenzaal 25.08.1887 (no.91), overl. Oldenzaal 09.11.1929, d.v. Engbertus Telgenkamp en Geertruida Lohuis.

 

Noten: |a| Ad van Moolenbroek, website Heemkundekring Weerderheem te Valkenswaard.

 


 

IV.c.  Heinrich Gerhard Lohuis, z.v. III.b, geb. Gronau 03.12.1899, spoorwegambtenaar, bureelambtenaar NS, inkoper textiel, overl. Enschede 23.01.1968, begr. Enschede (RK Gronausestr.), tr. Enschede 09.11.1926 Agnes Maria Draper, geb. Leeuwarden 13.05.1885, celliste|a|, overl. Enschede 29.03.1969, begr. Enschede (RK Gronausestr.), d.v. Dominicus Antonius Harmannus Draper (ca.1828-1894) en Antje de Heij (1842-1927). [Salzbergen(D) (tot 08.07.1924, Alkmaar (tot 30.05.1925), Hengelo(O)]

Uit dit huwelijk een dochter.

 

Noten: |a| Het Vaderland 01.04.1928 en 19.06.1928.

 


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis