Familie Loohuis (1)

 

(Albergen)

 

Deze familie stamt af van Gerardus Loohuis en Margareta van Steede. Hun relatie met de andere families Lohuis en Loohuis in Twente is nog in onderzoek. Dit geldt in het bijzonder de nazaten Gerardus Lohuis en Janna oude Braakhuis in de familie Loohuis (2) te Albergen.

 

Belangrijke bijdragen aan deze genealogie zijn geleverd door G. Lohuis te Geesteren (*). Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijers @ hotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien januari 2020)

 

(*) Gerrit Lohuis kunt u bereiken per e-mail: lohuis.gerrit1 @ gmail.com, of per telefoon: 06 4072 5960 (na 19.00 uur).

 


 

I.  Gerardus Loohuis, ook Laehuis/Loohues/Loo, doopgetuige Tubbergen 1712|g|, 1713|h| en 1715|i|, tr. Tubbergen (rk) 29.10.1714|x| Margareta van Steede, doopgetuige Tubbergen 1726. [Albergen]

“Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend. Niet alle kinderen werden echter in die tijd officieel geregistreerd. Zo zal de aangifte van Hermanus achterwege zijn gebleven, want zijn naam komt niet voor in de doopregisters. Hij was het echter wel, die omstreeks 1740 trouwde met Gesina Lubbers en het ouderlijk huis trouw bleef.” Klaassen |j| lijkt wat de doop van Hermanus betreft abuis.

Kinderen:

1.                  Hermannus Laehuis, geb. Albergen 1715; volgt II.

2.                  Henricus Loohues, ged. Tubbergen 26.07.1717|b|.

3.                  w.s. Fredericus Joannes Loohues, ged. Tubbergen 03.12.1719|c|.

4.                  Gerardus Loo, geb./ged. Tubbergen 12.01.1722|d|.

5.                  Wilhelmus Loohues, ged. Tubbergen 22.03.1725|e||f|.

 

Noten: |b| inv.460 p.85 {Loohues}; |c| inv.460 p.95 {paucis diebus ante natus} {matrina Gesina! Loohues}; |d| inv.460 p.104 {Loo}; |e| inv.460 p.122 {Loohues}; |f| 02.03 volgens Santen; |g| inv.460 p.63 {Loohues}; |h| inv.460 p.67 {Loehues}; |i| inv.460 p.75 {Laehuis}; |j| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.51; |k| get. Aleydis Hermzen, Gezina Rickmanspoel en Gertrudis Fruntenrot.

 


 

II.  Hermanus Loohuis, Harm, z.v. I, ged. Albergen 23.08.1715|h|, overl. voor 1818, tr. voor 1742 Gesina Lubbers, overl. tussen 1763 en 1818. [Albergen]

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus J. Lohuis, geb. 1742; volgt III.a.

2.                  Joannes Lohuis, geb. 1745; volgt III.b.

3.                  Hermanus Lohuis, ged. 05.11.1748; volgt III.c.

4.                  Wilhelmus Lohuis, Willem, geb. Albergen|c| 05.10.1752, landman, overl. Reutum (Tubbergen) 17.01.1823, otr. Gericht Ootmarsum 01.05.1798|g|, tr. Ootmarsum 26.05.1798 Hermine Tinninglo,|e| van het Binnenveld in Reutum, landbouwster, overl. na 1823|f|.

5.                  Lambertus Lohuis, ged. Tubbergen 24.02.1760|b|, doopgetuige Tubbergen 1783.

6.                  Gesina Lohuis, ged. Tubbergen 23.08.1763|a|, geestelijke, overl. Albergen (Tubbergen) 20.03.1836|d|; ongehuwd.

 

Noten: |a||b| RAO inv. 460B; |c| op website Alfons Santen per abuis Almelo; |d| bij overlijden ruim vijfenzeventig jaar volgens overl.akte Tubbergen 1836 no.24; |e| Hermina Teniglo (overl.akte Tubbergen 1823 no.7); |f| geen overl. in Tubbergen gevonden; |g| Hermine Tinninglo (inv.110 f.36); |h| inv.460 p.75 {Laehuis; get. Joannes Dierinck en Catharina Baarninck; Allbergee}.

 


 

III.a.  Gerardus J. Lohuis, Gerrit, z.v. II, ged. 14.12.1742, landman te Albergen, kleermaker|d|, overl. ca. 1809|b|, overl. voor 1827, tr. Tubbergen 06.03.1788|a| Joanna Droste, ook Janna Klaassen|e|, geb. ca. 1772, landbouwster te Albergen, overl. Tubbergen 18.07.1827|c|, d.v. Gerrit Droste en Gezina Broekhuis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hermannus Loohuis, geb. Tubbergen 1789; volgt IV.a.

 

Noten: |a| inv.460E p.76 {get. Wilhelmus Lohuis en Bernardus Brinkhuis}; |b| volgens verklaring in huw.bijl. Tubbergen 1812 no.23; |c| aangever is zoon Harmannus, oud vijfendertig jaren, overl.akte Tubbergen 1827 no.71; |d| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners, 2000, p.51; |e| overl.akte Tubbergen 1858 no.76 (zoon Hermannus).

 


 

IV.a.  Hermannus Loohuis, Mannes, z.v. III.a, ged. Albergen (Tubbergen) 22.03.1789|g||h||j|, landman te Albergen, overl. Albergen (Tubbergen) 11.06.1858, tr. Tubbergen 25.11.1812 en Albergen (kerk) 28.11.1812|i| Hermina Kroesen, later Hermina Blokhuis|k||m||o|, Wilhelmina|e|, ged. Albergen (Tubbergen) 05.07.1782, dienstmaagd (1812), landbouwster (1853), overl. tussen 1854 en 1858, d.v. Hermannus Johannes Kroesen (-1811), landbouwer, en Geertruida Boerkamp|l|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardina Loohuis, ook Gerritdina, geb. Albergen (Tubbergen) 23.03.1814|q|, ged. Albergen 17.02.1814|d|, landbouwster, overl. Weerselo 24.04.1854, tr. Weerselo 16.05.1840 Hendrikus Bekke, ook Bekhuis|f|, geb. Dulder (Weerselo) 21.11.1819, landbouwer, overl. Weerselo 30.11.1890|p|, z.v. Lambert Bekke en Aleida Steenhof.
Uit dit huwelijk: Hendrika Bekhuis, geb. Tubbergen 1843 (no.68); Antonie Bekke, geb. Weerselo 08.10.1848, overl. Langeveen (Tubbergen) 15.02.1928.

2.                  Geertruida Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 21.11.1816, ged. Albergen 21.11.1816|c|, landbouwster, overl. Reutum (Tubbergen) 04.06.1880, tr. Weerselo 13.01.1852 Hendrikus Kroone, geb. Dulder (Weerselo) 06.10.1821, landbouwer, overl. Reutum (Tubbergen) 23.07.1862, z.v. Gerrit Kroone en Aleida oude Blenke.
Uit dit huwelijk: Aleida, geb. Tubbergen 1853 (no.89).

3.                  Harmannus Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 04.02.1823; volgt V.a.

4.                  Johannes Loohuis, Jannes Lohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 27.05.1825, ged. Albergen 27.05.1825|a|, arbeider (1898), overl. Ambt Almelo 14.03.1898|n|, tr. voor 1898 Fennigje Velthuis, overl. na 1898.

5.                  Gerard Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 14.01.1829, ged. Albergen 14.01.1829|e|, landbouwer, overl. Reutum (Tubbergen) 26.03.1907.

 

Noten: |a| RAO inv.465 p.49 (get. Herman Essenhuis en Gezina Blokhuis); |c| RAO inv.465 p.27 (get. Johannes Lohuis en Susanna Blokhuis); |d| RAO inv.465 p.20 (get. Gerard Blokhuis en Johanna Lohuis); |e| bij doop Gerard moeder Wilhelmina, RAO inv.465 p.56 (get. Theodorus Schoenmaker en Wilhelmina Maathuis); |f| overl.akte Weerselo 1854 no.42 {eerste aangever}; |g| huw.bijl. Tubbergen 1812 (no.23); |h| inv.460C f.110 (get. Wilhelmus Lohuis en Hendr. oude Geerlink); |i| RAO inv.465a (get. Gerard Blockhuis en Johanna Lohuis); |j| bij overlijden in 1858 71 jaar genoemd i.p.v. 69 jaar; |k| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.51; |l||m| “Hermanus J. Kroese kwam terug op het erve Blokhuis en moet voor 1775 in het huwelijk zijn getreden met Gesina(!) Boerkamp”, ibidem, p.111; |n| overl.akte Ambt Almelo 1898 no.30 {Jannes Lohuis, moeder Hermina Blokhuis, aangever Albertus Janmaat (27 jaar, pakhuisknecht)}; |o| huw.akte Weerselo 1840 no.16 en huw.akte Weerselo 1852 no.1; |p| weduwanaar van Aleida Lohuis (overl.akte Weerselo 1890 no.89); |q| 23.03 volgens geb.akte Tubbergen 1814 no.26.

 


 

V.a.  Harmannus Loohuis, z.v. IV.a, geb. Albergen (Tubbergen) 04.02.1823|m|, ged. Albergen 03(?).02.1823|j||k|, landbouwer (1853,1879,1883), overl. Albergen (Tubbergen) 25.01.1897, tr. Tubbergen 03.08.1853 Helena Groeneveld, geb. Denekamp 28.10.1827, overl. Tubbergen 21.04.1879|l|, d.v. Albert Groeneveld, landbouwer, en Hendrika Enkt.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 22.07.1854, ged. Albergen 22.07.1854|a|, overl. Weerselo 16.02.1923, tr. Weerselo 09.01.1883 Gerardus Bouhuis, geb. Weerselo 29.01.1853, landbouwer, overl. na 1923, z.v. Johannes Bouhuis en Janna Kemper.
Uit dit huwelijk: Johanna Aleida, geb. Weerselo ca. 1887; Bernardus Antonius, geb. ca. 1889, overl. na 1923; Aleida Maria, geb. Losser ca. 1892, Geziena Maria, geb. Weerselo ca.1894.

2.                  Hermina Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 31.03.1856, ged. Albergen 31.03.1856|b|, overl. Albergen 25.02.1908, begr. 29.02.1908, tr. Tubbergen 20.02.1889 Gerhardus Kemerink, geb. Albergen (Tubbergen) 25.11.1854, landbouwer, overl. Fleringen (Tubbergen) 18.12.1890, z.v. Bernardus Kemerink en Gezina Egberink.

3.                  Gerardus Loohuis, Gradus, geb. Albergen (Tubbergen) 01.04.1858, ged. Albergen 01.04.1858|c|, overl. Albergen (Tubbergen) 22.06.1858.

4.                  Maria Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 19.04.1860, ged. Albergen 19.04.1860|d|, overl. Albergen (Tubbergen) 29.12.1866.

5.                  Gezina Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 21.07.1862, ged. Albergen 21.07.1862|e|, overl. Rectum (Wierden) 18.02.1941, begr. Rijssen, tr. Wierden 21.11.1889 Hendrikus Lammertink, geb. Rectum (Wierden) 18.04.1860, wagenmaker (1889), landbouwer (1926,1928), overl. Wierden 30.04.1949, z.v. Jannes Lammertink, landbouwer, en Berendina Holtkamp.
Uit dit huwelijk: Hermannus, geb. Wierden 1892 (no.65 of no.142), overl. na 1928; Johannes, geb. Wierden ca. 1894, overl. na 1926; Hendrikus, geb. Wierden ca. 1904, overl. Almelo 24.02.1959.

6.                  Gerardus Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 10.12.1864, ged. Albergen 10.12.1864|f|, huwelijksgetuige Albergen (rk) 28.08.1901, landbouwer (1925), overl. Tubbergen 01.05.1925.

7.                  levenloze dochter, Tubbergen 06.06.1867.

8.                  Hermanus Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 22.10.1868, ged. Albergen 22.10.1868|g|, overl. Tubbergen 01.03.1872.

9.                  Johannes Lohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 14.10.1871; volgt VI.a.

10.              Hermannus Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 16.04.1875, ged. Albergen 16.04.1875|i|, overl. Albergen (Tubbergen) 23.07.1878.

 

Noten: |a| RAO inv.465 p.94 (get. Herman Loohuis en Hendrica Groeneveld); |b| RAO inv.465 p.97 (get. Johannus Loohuis en Maria Groeneveld); |c| RAO inv.465 p.100 (get. Gerard Loohuis en Aleida Groeneveld); |d| RAO inv.465 p.104 (get. Johanna Loohuis en Maria Groeneveld); |e| RAO inv.465 p.107 (get. Gerardus Loohuis en Aleida Groeneveld); |f| RAO inv.465 p.112 (get. Gerardus Essenhuis en Maria Groeneveld); |g| RAO inv.465 p.117 (get. Jans Loohuis en Gertrude Groeneveld); |i| RAO inv.465 p.132 (get. Albertus Mensink en Johanna Essenhuis); |j| RAO inv.465 p.43 (get. Albert Blokhuis en Geertruid Lohuis); |k| 03.02 volgens Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners, 2000, p.51; |l| 24.04 volgens Klaassen, ibidem; |m| 04.02 volgens geb.akte Tubbergen van 06.02.1823 (‘hebben de comparanten {waaronder de vader} verklaard des schrijvens onervaren te zijn’).

 


 

VI.a.  Johannes Lohuis, “Loojens”, z.v. V.a, geb. Albergen (Tubbergen) 14.10.1871|a|, ged. Albergen 14.10.1871|b|, landbouwer (1897,1925,1929), timmerman (1901,1902,1905,1910), lid kerkbestuur gedurende vijftig jaar, overl. 1958, tr. Tubbergen (bs) 22.08.1901|c||h| en Albergen (rk) 28.08.1901|k| Gezina Maria Leeuwrik, geb. Albergen (Tubbergen) 11.02.1877, d.v. Jannes Leeuwrik, landbouwer, en Maria Luiskamp|e|.

Loojens en zijn voorouders woonden op een erf in het Boerloo aan de Ootmarsumseweg, in de periode 1860-1910 bekend als D30. De boerderij is in 1970 afgebroken.|g|

Van 1901 tot 1908 woonde Loojens op erve Reedberg (D66) van zijn schoonouders|i|.

Uit dit huwelijk zes kinderen|f|, drie voor 1908 en drie daarna|j|, waaronder:

1.                  Hermannus Johannes Lohuis, “Looherm”, geb. Albergen (Tubbergen) 03.07.1902; volgt VII.a.

2.                  “Loobeernd”.

3.                  Johannes Hermanus Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 28.04.1905, ged. Albergen (rk) 28.04.1905.

4.                  “Loohendrik”.

5.                  Hendrikus Gerardus Lohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 09.07.1907; volgt VII.a2.

6.                  Gerardus Bernardus Lohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 21.08.1910, ged. Albergen (rk) 21.08.1910, tr. 1e Langeveen (rk) Henrica Leus; tr. 2e  Albergen (rk) 04.10.1945 Maria Suzanna Bernarda oude Nijhuis, ged. Saasveld 28.07.1920, d.v. Johannes oude Nijhuis en Mina G. Kleissen.

7.                  Aleida Maria Loohuis, ged. Albergen (rk) 26.03.1913.

8.                  Maria Hermna Lohuis, ged. Albergen (rk) 14.09.1915, tr. Albergen (rk) 06.08.1941 Johannes Bekhuis, ged. 30.06.1916, z.v. Johannes Bekhuis en Gerarda Berendina Geurtsen.

 

Noten: |a| Lohuis bij geboorte en huwelijk in de gemeente Tubbergen {moeder: Helena Groeneveld}; |b| RAO inv.465 p.125 {get. Johannes Loohuis en Maria Groeneveld}; |c| 28.08 volgens Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.51; |e| Leuskamp van Reetberg, ibidem; |f| ibidem; |g| ibidem, D30-Loojens woonde in het bos van het Boerloo, p.51; |h| 21.08 volgens Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.106; |i| ibidem; |j| ibidem; |k| get. Gerardus Loohuis {broer}.

 


 

VII.a.  Hermannus Johannes Lohuis, z.v. VI.a, geb. Albergen (Tubbergen) 03.07.1902, ged. Albergen (rk) 03.,07.1902, rijwielhandelaar (1929), medeoprichter en later voorzitter van de ijsclub, overl. Albergen 19.02.1978, begr. Albergen 23.02.1978, tr. Tubbergen (bs) 17.10.1929 en Vasse (rk) 23.10.1922(?) Euphemia Koopmans, geb. Tubbergen 03.03.1897, overl. 17.04.1989, begr. Albergen, d.v. Bernardus Hendrikus Koopmans en Aleida Koopman.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Bernardus Antonius Loohuis, geb. 29.06.1931; volgt VIII.a1.

 


 

VIII.a1. Johannes Bernardus Antonius Loohuis, z.v. VII.a, geb. 29.06.1931, ged. Albergen (rk) 29.06.1931, overl. Albergen (Tubbergen) 22.01.2011, begr. Albergen 27.01.2011, tr. Ootmarsum (rk) 18.10.1961 Gezina Theresia Bonnes, Sinie.

Uit dit huwelijk:

1.                  Elise Lohuis, tr. Paul Meijer.
Uit dit huwelijk kinderen.

2.                  Mirjam Lohuis, tr. Marcel Munster.
Uit dit huwelijk kinderen.

 


 

VII.a2. Hendrikus Gerardus Lohuis, z.v. VI.a, geb. Albergen (Tubbergen) 09.07.1907, ged. Albergen (rk) 09.07.1907, overl. 12.09.1984, begr. Albergen, tr. Albergen (rk) 15.09.1936 Engelina Maria oude Nijhuis, d.v. oude Nijhuis en Johanna Bos.

Uit dit huwelijk: kind(eren) en kleinkind(eren).

 


 

III.b.  Joannes Lohuis, Jan, z.v. II, ged. 09.03.1745, overl. Geesteren (Tubbergen) 05.04.1818, tr. 19.05.1781 Hendrika Roelfs/Roelofs of Berg |a|, geb. ca. 1751, overl. Geesteren (Tubbergen) 19.03.1827, d.v. Hendrik Berg en Geertrui oude Klarink.

Uit dit huwelijk:

1.                   Gesina Loohuis, ged. Tubbergen 30.10.1785|c|, landbouwster (1822,1841), overl. Geesteren (Tubbergen) 05.03.1841, otr. Gericht Ootmarsum 08.09.1809 Hermanus Everlo (op Lohuis), geb. Fleringen ca. 1776, landman te Geesteren (1822,1841), overl. tussen 1841 en 1857.
Uit dit huwelijk:

a.         Johanna Everlo, geb. Tubbergen ca. 1810, overl. Geesteren (Tubbergen) 19.02.1873, tr. Tubbergen 29.06.1842 Johannes Reifenberg, geb. Nassau ca. 1804, overl. Geesteren (Tubbergen) 29.05.1877.

b.         Aleida Everlo, geb. Tubbergen 1815 (no.52), overl. Langeveen (Tubbergen) 09.07.1868, tr. Tubbergen 31.08.1854 Joannes Busscher.

c.          Hendrikus Everlo op Lohuis, geb. Tubbergen 01.10.1818, scheper (1854), landbouwer (1877), “uit hoofde van het overlijden zijns broeders in dienst finaal vrijgesteld”|d|, overl. Geesteren (Tubbergen) 01.09.1877, tr. 1e Tubbergen 07.06.1854 Hendrika ten Velde; tr. 2e Tubbergen 18.08.1859 Euphemia Maria Beneerink; tr. 3e Tubbergen 18.10.1866 Berendina Stamsnijder, geb. Tubbergen ca. 1828, overl. Geesteren (Tubbergen) 28.12.1893, d.v. Hermanus Stamsnijder en Johanna Broenink.

d.         Gerhardus Everlo op Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 25.04.1822, knecht (1857), landbouwer (1857), overl. Geesteren (Tubbergen) 28.06.1886, tr. Tubbergen 23.04.1857 Susanna Luttikhuis, geb. Tubbergen 15.01.1827, overl. Geesteren (Tubbergen) 02.08.1872, d.v. Egbert Luttikhuis, landbouwer, en Euphemia Stevelink.
     SL tr. 1e Tubbergen 27.11.1851 Johannes oude Voshaar, geb. Geesteren (Tubbergen) 12.02.1829, landbouwer, overl. Tubbergen 04.03.1856, z.v. Antonij oude Voshaar en Maria Volmerink.

2.                  Johannes Hendrikus Lohuis, geb. Geesteren 1791; volgt IV.b.

 

Noten: |a| Roelfs volgens geboorteakte en Berg volgens overlijdensakte (huw.bijl. Tubbergen 1836 no.4), Roelfs in overl.akte Jan Lohuis, Berg of Roolfs in huw.akte zoon Johannes Hendrikus; |b| overl.akte Tubbergen 1818 no.48; |c| RAO inv.460B {get. Gerardus Loohuis}; |d| huw.bijl Tubbergen 1854 no.18.

 


 

IV.b.  Johannes Hendrikus Lohuis, ook Hendrik|b|, z.v. III.b, ged. Geesteren 23.04.1791|d|, landbouwer (1836), overl. Geesteren (Tubbergen) 03.06.1849, tr. Tubbergen 05.02.1836 Johanna Heppenhuis, ged. Geesteren 29.11.1807, dienstmeid (1836), overl. tussen 1849 en 1863, d.v. Gerrit Heppenhuis, landbouwer, en Bernardina Klumpers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrikus Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 29.01.1838|e|, overl. Tubbergen 16.03.1838.

2.                  Gerardus Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 29.01.1838|f| (tweeling), overl. Geesteren (Tubbergen) 07.02.1838.

3.                  Hendrika Lohuis, geb. Langeveen (Tubbergen) 05.03.1843, overl. Langeveen (Tubbergen) 09.08.1906, tr. Tubbergen 29.01.1863|a| Jannes oude Nijeweme, geb. Weerselo 23.02.1834, landbouwer te Weerselo (1863), overl. Langeveen (Tubbergen) 29.03.1921, z.v. Jan oude Nijeweme (ca.1802-), landbouwer, en Janna Deterink.
Uit dit huwelijk: Johannes, geb. Tubbergen 1866.

 

Noten: |a| voogd is Hendrikus Everlo, 43 jaar, landbouwer, toeziend voogd is Jan Meppen, 56 jaar, landbouwer (huw.bijl. Tubbergen 1863 no.4); |b| Hendrika verklaart in 1863 dat de naam Hendrik in overlijdensakte vader abusief is en “dat dit verschil daaraan is toe te schrijven dat hij in de wandeling Hendrik genoemd werd” (huw.bijl. Tubbergen 1863 no.4); |d| RAO inv. 460B {get. Wilhelmus Loohuis}; |e| akte no.11; |f| akte no.12.

 


 

III.c.  Harmen Jan Lohuis, Hermanus, nunc oude Stam (1786,1788,1795)|e||h||u|, z.v. II, geb. Albergen ca. 1742 (vijfenzeventig jaar), geb. ca. 1745|k|, landbouwer te Tubbergen, overl. Tubbergen 07.12.1817|i|, tr. Tubbergen 19.02.1775 Euphemia Boshuis, Fenne, geb. Fleringen ca. 1752 (vijfenzestig jaar), landbouwster, overl. Tubbergen 21.03.1817|j|, d.v. Jan Boshuis en Janna Boshuis.

“Op één van de mooiste plekjes van de Marke Albergen, in het oude Gesiet, lag vroeger het erve Olde Stam, dichtbij het erve Stam, waartoe het behoorde. In 1863 werd de boerderij (D94) afgebroken. (..) [In 1780] werd het Olde Stam bewoond door Hermanus J. Lohuis en zijn vrouw Euphemia Boshuis en vijf kinderen. Het was toen een vrij klein erf met twee koeien en 2 ½ hectare grond.”|t|

Voorkind:

1.                  Hermanus Loohuis, ged. Tubbergen 19.06.1774|g|, w.s. jonggestorven.

Uit dit huwelijk (in 1795 vier kinderen geteld|v|):

2.                  Hermannus Lohuis, ged. Tubbergen 30.04.1776|a|.
= w.s. Mannes Lohuis, overl. Geesteren (Tubbergen) 06.02.1851 (zie lo-20).

3.                  Harm Jan Lohuis, ged. Tubbergen 30.04.1776|b| (tweeling).

4.                  Gerardus Lohuis, geb. Tubbergen 1778; volgt IV.c.

5.                  Joannes Lohuis, geb. Tubbergen 1780; volgt IV.d.

6.                   Hermina Lohuis, ged. Tubbergen 25.05.1783|d|, landbouwster (1830), overl. Albergen (Tubbergen) 04.02.1861|l|, otr. Gericht Ootmarsum 30.10.1807|x|, tr. Albergen 21.11.1807 Frederik Geerdink, Frits, “Sniedersfrits”, geb. Albergen|m||y| 27.03.1759, kleermaker, woont erve ’t Joor (1812)|z|, overl. Albergen (Tubbergen) 20.03.1830.
    
FG tr. 1e 17.02.1784 Maria Hofmans, overl. voor 1807; geen kinderen.
Uit dit huwelijk:
“Na het eerste kind, werd een tweeling geboren, waarvan er één op jonge leeftijd overleed, evenals de eerstgeborene. Het gezin bestond tenslotte uit vier zonen.”|ab|

a.              Maria, ged. Albergen 18.09.1810|r|, jonggestorven.

b.              Hermannus Joannes, ged. Albergen 29.11.1812|p|, jonggestorven.

c.               Hermannus, ged. Albergen 29.11.1812|q| (tweeling), tr. Tubbergen 30.01.1845 Harmina Leuwrik.

d.              Hermannus Johannes, geb. Tubbergen 1814 (no.85), landbouwer (1849), z.v. Frederik Geerdink en Hermina Laarhuis, tr. Tubbergen 15.02.1849 Berendina Benerink, geb. Tubbergen 1827 (no.9), d.v. Bernardus Benerink, landbouwer, en Maria Kroeze.
“Joannes Geerdink (..) hij was een zoon van Frederik Geerdink en Hermina Lohuis en zijn echtgenote was Bernadina Benerink, dochter van Bernardus Benerink en Maria Kroese. In 1870 telde het gezin acht kinderen.”|w|

e.               Joannes, bijgenaamd ‘Loopsnydersjans’, ged. Albergen 27.03.1817|o|, wever (1842), woont op erve Geerdink (D149)|aa|, tr. Tubbergen 15.09.1842 Johanna Geertruida Hofland.

f.               Hendrikus, geb. Tubbergen ca. 1822|s| (w.s. Tubbergen 1821 no.104), tr. Tubbergen 23.09.1850 Johanna Meijer.

g.             Frederik, ged. Albergen 16.08.1822|n|.

7.                  Henricus Lohuis, ged. Tubbergen 21.04.1786|e|.

8.                  Gerardus Johannes Lohuis, geb. Tubbergen 1788; volgt IV.e.

 

Noten: |a| inv.460C {get. Gerard Boshuis en Gesina Lohuis}; |b| inv.460C {get. Gerard Lohuis en Joanna Boshuis}; |d| inv.460C {get. Hermina Boshuis en Bartes Lohuis}; |e| inv.460C f.93 {get. Joanne Lohuis en Gesina Lohuis}; |g| inv.460C p.69 {filius illigitimus Euphemia Boshuis et pater ex assignatione matris Hermanus Loohuis}; |h| bij doop in 1788 zie aldaar; |i| aangifte door Jan Lohuis oud veertig jaren, landbouwer, woont Albergen no.153; |j| aangifte door Jan Lohuis oud een en veertig jaren, landbouwer, woont Albergen no.153; |k| 70 jaar in 1815 bij aangifte geboorte kleinzoon Frederik; |l| ‘oude vierentachtig jaren’, overl.akte Tubbergen 1861 no.23; |m| Ambt Almelo volgens overl.akte Tubbergen 1830 no.31; |n| inv.465 p.41 {get. Henricus Lohuis en Euphemia Geerdink}; |o| inv.465 p.28 {get. Gerard Joannes Lohuis en Euphemia Geerdink}; |p| inv.465 p.17 {get. Hermannus Joannes Lohuis en Joanna Geerdink}; |q| inv.465 p.17 {get. Joannes Lohuis en Alyda Geerdink}; |r| inv.465 p.11 {get. Hermannus Johannes Lohuis en Maria Geerdink}; |s| huw.akte Tubbergen 1850 no.24; |t| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.145; niet duidelijk is welke kinderen Klaassen meetelt; |u||v| “Hermen-Jan olde Stam, Geziet, 6 personen”, zie J.J. Weusthuis, Ten erve van (1998), p.154; |w| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.211; |x| inv.111 f.43; |y| “zijn geboortehuis stond in Delden”, ibidem, p.52; |z| ibidem, p.52; |aa| ibidem, p.222; |ab| ibidem, p.228.

 


 

IV.c.  Gerardus Loohuis, Gerrit, z.v. III.c, ged. Tubbergen 11.09.1778|d|, landbouwer te Geesteren (1812), overl. Geesteren (Tubbergen) 09.11.1858, otr. Gericht Ootmarsum 1802|c|, tr. Geesteren 30.06.1802|a| Aleida klein Haarhuis, geb. Geesteren ca. 1782, overl. Geesteren (Tubbergen) 16.08.1858|e|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Loohuis, geb. Tubbergen 27.10.1812 (no.83), ged. Geesteren 25.10.1812, overl. Tubbergen 04.11.1812 (oud 9 dagen).

 

Noten: |a| get. Henricus Kuiphuis en Gerrardus Joannes Naarmeulen; |c| inv.110 f.89; |d| inv.460C {get. Gerard Hagenoort en Joanna Boshuis}; |e| ‘de namen der ouders zijn aan de aangevers onbekend’ (overl.akte Tubbergen 1858 no.98).

 


 

IV.d.  Joannes Loohuis, Jan, nunc Harberink, z.v. III.c, ged. Tubbergen 11.09.1780|h| of geb. ca. 1772|m|, landbouwer (1812,1834), woont Albergen no. 153 (1818), overl. Geesteren (Tubbergen) 06.01.1834|y|, otr. Gericht Ootmarsum 16.02.1803, tr. Tubbergen 12.03.1803|e| Hermina Brughuis, Bruggehuis/Bruggink, geb. Tubbergen ca. 1775/76, w.s. geb. 24.02.1779 (d.v. Henricus Bruggehuis en Euphemia oude Pleihuis, gehuwd 11.10.1770), uit Geesteren, landbouwster (1838), overl. Geesteren (Tubbergen) 11.03.1853.

Uit dit huwelijk:

1.                   Johanna Loohuis, Janna, ged. Tubbergen (rk) 09.10.1804|f|, overl. Tubbergen 31.12.1866, tr. Tubbergen 27.10.1834 Gerhardus Johannes oude Monnink, ged. Weerselo 04.09.1802, Nationale Militie (lichting 1821, loting nummer 50, niet opgeroepen), landbouwer (1821), boerenknecht (1834), overl. Tubbergen 01.01.1858|o|, z.v. Willem oude Monnink (ca.1747-1827) en Hendrika Doller of Smitkamp|g||q| (-1844).
Uit dit huwelijk:
“Gerardus en Janna kregen vijf kinderen, waarvan de eerste drie meisjes waren.”|ac|

a.          Johanna, ged. Albergen 16.09.1834|l|, of geb.1835|z|, tr. Tubbergen 22.07.1875 Bernardus Johannes Leferink, geb. Tubbergen ca. 1833, landbouwer, z.v. Bernardus Leferink en Berendina Hofstede.
     BJL tr. 1e Maria Haghuis, overl. voor 1875.

b.          Maria, geb. Tubbergen 19.04.1837, ged. Albergen 19.04.1837|k|, tr. Tubbergen 28.01.1869 Gerardus Kroeze, geb. Tubbergen 17.04.1830, landbouwer, z.v. Jan Kroeze en Johanna Welmer.

c.          Henrica, geb. Tubbergen 1839 (no.9), ged. Albergen 16.01.1839|i|, tr. 1e Tubbergen 05.02.1858|p| Bernardus Nijland, geb. Tubbergen ca. 1818, landbouwer, overl. Tubbergen 22.07.1858, z.v. Jan Nijland en Aleida Wissink; tr. 2e Tubbergen 27.10.1864|ad| Hendrikus Letteboer, geb. Ambt Almelo ca. 1821, landbouwer, z.v. Berend Letteboer en Janna Letteboer.

d.          Hendrikus, geb. Tubbergen 1841 (no.76), tr. Tubbergen 06.05.1870 Johanna Maria Huisman, geb. Tubbergen ca. 1843, d.v. Hendrikus Huisman en Euphemia Gezina Horstman.

e.          Gerardus, Gradus, geb. Tubbergen 1844 (no.124), ged. Albergen 22.10.1844|j|, woont op Oude Voshaar (E202)|ae|, tr. Tubbergen 23.10.1878 Gezina Helena Dekkers, geb. Losser ca. 1843, landbouwster, overl. Geesteren (Tubbergen) 13.05.1917, d.v. Hermannus Johannes Dekkers en Hendrika Steunebrink.
     GHD tr. 1e Losser 27.04.1865 Gerardus ten Velde, geb. Tubbergen ca. 1813, landbouwer, overl. Geesteren (Tubbergen) 15.12.1877, z.v. Albert ten Velde en Berendina ten Velde.

f.           Johannes, geb. Tubbergen 29.08.1850, landbouwer, “uithoofde van volbrachten broederdienst van de dienst vrijgesteld”, tr. Tubbergen 17.05.1876|af| Geertruida Hofstede, geb. Tubbergen 09.08.1851, d.v. Hendrikus Hofstede (-1876) en Berendina Nijhuis (-1863).

2.                   Euphemia Geziena Loohuis, ged. Albergen 08.11.1806|d|, dienstmeid (1838), overl. Albergen (Tubbergen) 19.03.1874|v|, tr. 1e Tubbergen 26.09.1838 Gerardus Bekkers, geb. Tubbergen ca. 1799, landbouwer (1838), woont op ‘De Bekke’ (D35)|aa|, overl. Tubbergen 09.04.1845, z.v. Jan ten Thij, later Bekkers, landbouwer op ‘De Bekke’, en Susanna Bekkers; tr. 2e Tubbergen 01.10.1846 Johannes Mensink, ook Munnink|w|, geb. Borne ca. 1821, landbouwer (1846,1874), overl. na 1874, z.v. Gerrit Mensink, ook Gerardus oude Monnink, en Janna Nijhuis, ook Johanna Knillis.
Uit het huwelijk Bekkers-Loohuis:

a.          Johanna Bekker, ged. Albergen 17.09.1839|s|.

b.          Johannes Bekker, ged. Albergen 09.10.1841|r|, bij huwelijk Gerhardus Johannes.

c.          Gezina Bekker/Bekkers, ged. Albergen 18.11.1843|t|, tr. Tubbergen (bs) 26.09.1877 en (rk) 05.10.1877 Joannes Roelofs, kleermaker, geb. Tubbergen ca. 1849, eerste bewoner van D29 op het Boerloo|x|, z.v. Hermanus Roelofs en Maria Rekers.

d.          Gerardus Bekkers, overl. 09.04.1845|ab|.

Uit het huwelijk Mensink-Loohuis:

e.          Gerardus Monnink(!), ook Mensink (1877), ged. Albergen 18.11.1848|u|, tr. 02.05.1877 Gesina Kotte, geb. ca. 1851, d.v. Joannes Kotte en Joanna Wiegers.

3.                  Johannes Loohuis, geb. Albergen 1809; volgt V.b.

4.                  Hendrikus Loohuis, geb. Albergen 1812; volgt V.c.

5.                  Fredericus Loohuis, geb. Tubbergen 23.05.1815, ged. Albergen 23.05.1815|b|, overl. Albergen (Tubbergen) 03.01.1818.

6.                  levenloze zoon, Albergen (Tubbergen) 06.08.1818.

7.                  Henrica Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 04.12.1820, ged. Albergen 04.12.1820|a|, overl. Geesteren (Tubbergen) 25.03.1869|n|, tr. Tubbergen 08.10.1846 Fredericus Weijer (1817-1862), z.v. Gerrit Weijer en Johanna Nijhuis.

 

Noten: |a| RAO inv.465 p.37 (get. Gerard Johannes Lohuis en Maria Bruggehuis); |b| RAO inv.465 p.23 (get. Bernardus ten Velde en Alyda Lohuis); |d| RAO inv.465 p.3 (get. Bernardus Bruggehuis en Euphemia Harberink); |e| Bruggink (get. Hermanus Lohuis en Gertruide Hofte?); |f| RAO inv.460C {vader: Hermanni Joanni Lohuis}; |g| bij doop Gerhardus Johannes (1802): Doller, bij huwelijk (1834): Smitkamp, en verklaring dat Doller “abusief” is; |h| inv.460d {get. Willem Lohuis en Maria Boshuis}; |i| RAO inv.465 p.71 (get. Henricus Loohuis en Maria oude Monnink); |j| RAO inv.465 p.80 (get. Gerard Bekker en Gertrude Loohuis); |k| RAO inv.465 p.68 (dopeling Wilhelmina, get. Johannes Loohuis en Johanna oude Monnink); |l| RAO inv.465 p.65 (get. Gerardus oude Mönnink en Euphemia Loohuis); |m| 62 jaar bij overlijden (overl.akte Tubbergen 1834 no.2), dus geb. ca. 1772; |n| wede Hendricus Weijer (overl.akte Tubbergen 1869 no.37); |o| Jan (overl.akte Tubbergen 1858 no.1); |p| een kind gewettigd, t.w. Gertruida, geb. 11.09.1857; destijds al Bernardus Nijland als vader vermeld bij geboorteaangifte en doop (Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.236); volgens ibidem, p.243, zou het gaan om een zoon, Gerardus; |q| ‘Henrica olde Smitkamp’, bij doop van dochter Maria in Weerselo en ‘Hendrika Doller, ook oude Smitkamp’ bij overlijden Weerselo 08.02.1844 (akte no.18); |r| RAO inv.465 p.76 (get. Albert Elshuis en Johanna Loohuis); |s| RAO inv.465 p.72 (get. Johannes Loohuis en Geertruid Bekker); |t| RAO inv.465 p.79 (get. Gerardus Benneker en Henrica Loohuis); |u| RAO inv.465 p.85 (get. Henricus Loohuis en Maria Monnink); |v||w| overl.akte Tubbergen 1874 no.33 (echtgenoot Johannes is eerste aangever van het overlijden van Euphemia; hij zou volgens de akte de namen van haar ouders niet kennen); |x| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.50; |y|  akte Tubbergen 1834 no.2 {zoon Jan tekent aangifte van overlijden vader niet “verklarende des schrijvens onervaren te zijn”}; |z| geb. Albergen 16.09.1835 volgens geb.akte Tubbergen 1835 (no.106); 15.09.1836 volgens Registre Civique Weerselo 1870-1879, blad 78 (bron: A.H. Pross); 39 jaar bij huwelijk in 1875; |aa| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.58; |ab| “Uit dit huwelijk werden drie(?) kinderen geboren. Gerardus zou ze (Euphemia) echter nauwelijks zien opgroeien, want hij overleed reeds op 9 april 1845”, ibidem, p.58; |ac| ibidem, p.236; |ad| 29.10, ibidem, p.243; |ae| ibidem, p.278; |af| Johannes en Geertruida “zijn behoeftig en buiten staat tot betaling van de kosten der acten, benoodigd tot voltrekking van hun voorgenomen Huwelijk”.

 


 

V.b.  Johannes Loohuis, Jan, z.v. IV.d, ged. Albergen 27.09.1809|a|, landbouwer (1834,1843,1851), overl. Tubbergen 07.09.1856, tr. Tubbergen 11.10.1843 Gertruida Horst, geb. Tubbergen 05.10.1821, overl. Tubbergen 31.08.1853, d.v. Hendrik Horst, olijslager op de Voormole te Geesteren, en Gezina Nobbenhuis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Joannes Lohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 08.04.1844; volgt VI.b.

2.                  Gerardus Lohuis, geb. Tubbergen 03.09.1846; volgt VI.c.

3.                  Maria Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 19.01.1848, overl. Geesteren (Tubbergen) 29.11.1851.

4.                  Hendrikus Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 18.12.1850, overl. Geesteren (Tubbergen) 18.11.1856.

 

Noten: |a| RAO inv.465 p.9 (get. Hermannus Johannes Loohuis en Hermina Bruggehuis).

 


 

VI.b.  Joannes Lohuis, z.v. V.b, geb. Albergen (Tubbergen) 08.04.1844, landbouwer (1874,1881), overl. Tubbergen 05.01.1904, tr. Tubbergen 22.04.1874 Janna Veldhuis, geb. Weerselo ca. 1847, overl. Tubbergen 19.09.1888, d.v. Jannes Velthuis en Maria Bekhuis.

     JV tr. 1e Weerselo 26.05.1868 Gerrit Jan Alefs, geb. Weerselo ca. 1831, overl. Weerselo 14.02.1870, z.v. Hermannus Alefs en Janna Leferink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Geertruida Lohuis, geb. Tubbergen 19.02.1875, overl. Hezinge (Tubbergen) 12.10.1891.

2.                  Gerardus Johannes Lohuis, geb. Hezingen (Tubbergen) 14.05.1877, overl. Tubbergen 17.01.1878.

3.                  Hendrikus Lohuis, geb. Hezingen (Tubbergen) 24.11.1878, landbouwer, overl. Hezingen (Tubbergen) 16.01.1947.

4.                  Johannes Loohuis, geb. Hezingen (Tubbergen) 30.01.1881, overl. Tubbergen 13.02.1881.

5.                  Johanna Maria Loohuis, geb. Tubbergen 26.03.1882, tr. 1e Tubbergen 02.05.1905 Hein Grootelaar, geb. Tubbergen 08.06.1880, landbouwer, overl. Hesingen (Tubbergen) 29.06.1915, z.v. Gerhardus Grootelaar (-1890) en Hendrika Evers (-1903); tr. 2e Tubbergen 14.06.1917 Gerardus Roelefes, geb. Langeveen (Tubbergen) 29.03.1877, landbouwer, z.v. Jan Roelefes en Geertruida Schothuis.
Uit het huwelijk Grootelaar-Lohuis: Johannes Gerardus, geb. Hezingen (Tubbergen) 02.03.1906; Hendrika Johanna, geb. Hezingen (Tubbergen) 11.12.1907; Gerhardus Johannes, geb. Hezingen (Tubbergen) 14.12.1909; Johanna Hendrika, geb. Hezingen (Tubbergen) 14.01.1912.

6.                  Gerhardus Johannes Lohuis, geb. Tubbergen 11.02.1886, overl. Hezingen (Tubbergen) 21.02.1888.

 


 

VI.c.  Gerardus Lohuis, Mootgraats, z.v. V.b, geb. Tubbergen 03.09.1846, landbouwer (1872,1883), woont Geesteren (1883), overl. Tubbergen 10.04.1898, tr. Tubbergen 16.12.1872 Johanna Wildemors, geb. Tubbergen 19.06.1846, woont Tubbergen (1906), overl. Tubbergen 08.10.1919, d.v. Joannes Wildemors (-1872), landbouwer, en Aleida Lansink (-1851).

     JW tr. 1e Tubbergen 08.09.1870 Hendrikus Peuver, geb. Geesteren (Tubbergen) 11.10.1842, landbouwer (1870), molenaar (1872), overl. Geesteren (Tubbergen) 18.02.1872, z.v. Hendrik Peuver en Maria Everink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrikus Lohuis, geb. Tubbergen 02.11.873; volgt VII.b.

2.                  Susanna Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 19.10.1876, overl. Almelo 13.02.1956, tr. Tubbergen 06.07.1906 Hendrikus klein Haarhuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 04.08.1876, landbouwer (1906,1934), overl. Baalder (Ambt Hardenberg) 30.12.1934, z.v. Gerhardus klein Haarhuis en Johanna Mensink.
Uit dit huwelijk: Johanna Gesina, geb. Langeveen (Tubbergen) 23.07.1907, overl. na 1932; Aleida Geertruida, geb. Langeveen (Tubbergen) 10.03.1910, overl. Langeveen (Tubbergen) 09.04.1910; Gerardus Bernqrdus, geb. Langeveen (Tubbergen) 10.04.1911; levenloos kind, Langeveen (Tubbergen) 24.05.1913.

3.                  Johannes Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 06.12.1879; volgt VII.c.

4.                  Gerardus Lohuis, geb. Tubbergen 29.12.1883; volgt VII.d.

 


 

VII.b.  Hendrikus Lohuis, “Mootgraats Dieks”, z.v. VI.c, geb. Tubbergen 02.11.1873, landbouwer (1909,1911), overl. Tubbergen 26.03.1960, tr. Tubbergen 02.11.1909 (no.48)|a| Johanna Maria Weusthuis, geb. Tubbergen 04.07.1884, overl. Tubbergen 21.03.1958, d.v. Gerhardus Johannes Weusthuis, landbouwer, en Geertruida Gezina Kuiper.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus Johannes Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 30.03.1911; volgt VIII.a.

2.                  Johannes Hendrikus Lohuis, geb. Tubbergen 08.06.1912.

3.                  Hendrikus Bernardus Lohuis, geb. Tubbergen 28.01.1914; volgt VIII.b.

4.                  Bernardus Lohuis, geb. Tubbergen 28.01.1916; volgt VIII.c.

5.                  Johanna Geertruida Lohuis, geb. Tubbergen 22.07.1917, tr. 30.06.1948 Bernardus Hermanus Hekwolter of Hekhuis.
Uit dit huwelijk: levenloos kind, Almelo 31.03.1959|b|.

6.                  Hendrikus Antonius Lohuis, geb. Tubbergen 26.05.1919; volgt VIII.d.

7.                  Geertruida Maria Lohuis, geb. Tubbergen 14.09.1921, tr. 31.05.1952 H.J. Sand.

8.                  Susanna Maria Lohuis, geb. Tubbergen 17.06.1923, overl. Almelo 16.04.1943.

9.                  Maria Susanna Lohuis, Marie, geb. Tubbergen 17.06.1923 (tweeling), overl. Bornerbroek 29.03.2012, tr. 03.02.1954 Gerrit Johan Steggink, geb. ca. 1925, overl. Bornerbroek 02.03.2016, crem..

 

Noten: |a| De microfilm bij RAO stopt bij akte no.47 van 22.10.1909 en gaat door met akte no.1 van 1910; |b| ouders wonende te Tubbergen.

 


 

VIII.a. Gerardus Johannes Lohuis, z.v. VII.b, geb. Geesteren (Tubbergen) 30.03.1911, overl. 08.12.1981, tr. 03.02.1949 Aleida Maria Engbers, geb. Langeveen (Tubbergen) 13.05.1922, overl. Almelo 07.05.2009, crem. Almelo 13.05.2009.

Uit dit huwelijk:

1.                  Harrie Lohuis; volgt IX.a.

2.                  Ine Lohuis, tr. Johan Kristen.
Uit dit huwelijk: Natasja; Mark.

3.                  Gerard Lohuis; volgt IX.b.

4.                  Marian Lohuis, tr. Willy Pigge.
Uit dit huwelijk: Michel; Gijs; Elise.

5.                  Theo Lohuis.

 


 

IX.a. Harrie Lohuis, z.v. VIII.a, tr. Suzan Busscher.

Uit dit huwelijk:

1.                  Martijn Lohuis.

2.                  Marieke Lohuis.

3.                  Esther Lohuis.

 


 

IX.b. Gerard Lohuis, z.v. VIII.a, tr. Janny Hamberg, geb. ca. 1953, overl. Almelo 18.09.2006.

Uit dit huwelijk:

1.                  Ellen Lohuis.

2.                  Frank Lohuis.

 


 

VIII.b. Hendrikus Bernardus Lohuis, Hein, z.v. VII.b, geb. Tubbergen 28.01.1914, overl. 14.09.1976, tr. 03.11.1954 Gezina Maria Boswerger, Marie, “Witke Marie”, geb. 03.07.1922, overl. Tubbergen 22.01.2008, begr. Geesteren 26.01.2008.

Uit dit huwelijk:

1.                  Mariet Lohuis, tr. Henk Goosink.

2.                  Siny Lohuis, tr. Bennie Everlo.

3.                  Henk Lohuis, tr. Jacqueline Spenkelink.

4.                  Gerard Lohuis, tr. Annet ter Beke.

5.                  Alfons Lohuis, tr. Marion Groeneveld.

6.                  Jos Lohuis.

7.                  Annette Lohuis, tr. Gerard Loman.

8.                  Paul Lohuis, overl. voor 2008.

 


 

VIII.c. Bernardus Lohuis, z.v. VII.b, geb. Tubbergen 28.01.1916, tr. 27.01.1949 Aleida Johanna oude Booijink, geb. 08.04.1922, overl. 26.04.1989, begr. Almelo.

Uit dit huwelijk kind(eren) en kleinkind(eren):

1.                  levenloos kind, Almelo 31.01.1950.

 


 

VIII.d. Hendrikus Antonius Lohuis, Antoon, “Mootgraats Antoon”, z.v. VII.b, geb. Tubbergen 26.05.1919, overl. 18.02.1981, tr. 15.07.1954 Helena Albertha Mensen, Bertha, “Schopperts Beth”, geb. 13.06.1923, overl. Geesteren (Tubbergen) 07.02.2006, begr. Geesteren 10.02.2006.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus Hendrikus Maria Lohuis, Gerrit, geb. 14.05.1955.

2.                  Hendrikus Antonius Maria Lohuis, Henk, geb. 1956; volgt IX.c.

3.                  Antonius Franciscus Maria Lohuis, Tonnie, geb. 1958; volgt IX.d.

4.                  Theodorus Alphonsus Maria Lohuis, Theo, geb. 1960; volgt IX.e.

5.                  Paulina Anna Maria Lohuis, Paulien, geb. 29.09.1962, overl. Geesteren 21.03.2004.

 


 

IX.c. Hendrikus Antonius Maria Lohuis, Henk, z.v. VIII.d, geb. 20.12.1956, tr. G.H.N. Oude Booijink, Ine, geb. 06.12.1957.

Uit dit huwelijk:

1.                  N.G.A. Lohuis, Niels, geb. 07.11.1989.

2.                  C.H. Lohuis, Collin, geb. 29.12.1992.

 


 

IX.d. Antonius Franciscus Maria Lohuis, Tonnie, z.v. VIII.d, geb. 13.05.1958, tr. M.M.G.J. de Vries.

Uit dit huwelijk:

1.                  A.H. Lohuis, Anne, geb. 12.10.1987.

2.                  B.A. Lohuis, Bart, 12.10.1987.

3.                  T.J.A. Lohuis, Tom, 17.01.1990.

 


 

IX.e. Theodorus Alphonsus Maria Lohuis, Theo, z.v. VIII.d, geb. 12.07.1960, tr. P.J.S. Kamphuis, Paulien.

Uit dit huwelijk:

1.                  C.A.H. Lohuis, Chris, geb. 26.06.1994.

2.                  J.G.H. Lohuis, Juliët, geb. 10.09.1996.

3.                  T.T.P. Lohuis, Ties, geb. 20.11.2000.

 


 

VII.c.  Johannes Lohuis, z.v. VI.c, “Mans Jans”, geb. Geesteren (Tubbergen) 06.12.1879, landbouwer (1906,1924), tr. Tubbergen 08.11.1906 Maria oude Voshaar, geb. Tubbergen 05.02.1886, dienstbode (1906), overl. 11.10.1968, d.v. Hendrikus oude Voshaar, landbouwer, en Susanna Snijders.

Uit dit huwelijk:

1.                  Susanna Johanna Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 18.09.1907, overl. 05.05.2001, begr. Mariaparochie, tr. Gerardus A. Dierink, geb. 31.03.1912, overl. 11.08.1975, begr. Mariaparochie.

2.                  Gerardus Hendrikus Lohuis, geb. Tubbergen 19.11.1908, overl. 16.06.2002.

3.                  Geertruida Johanna Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 22.09.1910, overl. 01.01.1988.

4.                  Hendrikus Johannes Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 04.03.1912; volgt VIII.d1.

5.                  Johannes Bernardus Loohuis, geb. Tubbergen ca. 1913, overl. Tubbergen 09.12.1924.

6.                  Bernardus Lohuis, geb. Tubbergen ca. 1916, overl. Almelo 15.04.1917|a|.

7.                  man A.J. Lohuis, geb. 17.02.1921, overl. 16.12.2011.

8.                  levenloos kind, Tubbergen 13.04.1923 (no.41).

9.                  Johannes Bernardus Loohuis, geb. Tubbergen ca. xx.01.1928, overl. Tubbergen 10.04.1928.

 

Noten: |a| ingeschreven overl.akte Tubbergen 1917 (no.44).

 


 

VIII.d1. Hendrikus Johannes Lohuis, z.v. VII.c, geb. Geesteren (Tubbergen) 04.03.1912, tr. voor 1944 Susanna Schuurman, geb. Tubbergen ca. 1915, overl. (kraambed) Almelo 08.08.1944|a|, d.v. Gerardus Schuurman en Susanna Paus.

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloos kind, Almelo 08.08.1944.

 

Noten: |a| ook overl.akte Tubbergen 1944 no.73.

 


 

VII.d.  Gerardus Lohuis, z.v. VI.c, geb. Tubbergen 29.12.1883, landbouwer (1912), overl. Almelo 03.11.1943, begr. Geesteren 08.11.1943, tr. Tubbergen (bs) 04.07.1912|a| en Tubbergen (rk) 26.07.1912 Gezina Maathuis, geb. Tubbergen 04.03.1891, overl. Langeveen 05.02.1977, begr. Geesteren 08.02.1977, d.v. Albertus Maathuis, landbouwer, en Maria Leus.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Maria Lohuis, geb. Tubbergen 26.05.1914, tr. Tubbergen 18.04.1940 Johannes Antonius Paus, geb. Langeveen 30.11.1911, overl. Langeveen 17.02.1994.

2.                  Maria Lohuis, geb. Tubbergen 15.02.1916|b|, overl. 20.02.1969, begr. Mariaparochie, tr. Hendrikus J. Leus, geb. 21.08.1913, overl. 03.12.1993, begr. Mariaparochie.

3.                  Gerardus Albertus Lohuis, geb. Tubbergen 17.11.1917, tr. Susanna Johanna Maria Paus.

4.                  Gesina Susanna Lohuis, geb. Tubbergen 26.06.1919.

5.                  Hendrika Gesina Lohuis, geb. Tubbergen 19.04.1921.

6.                  Bernard Johan Lohuis, geb. Tubbergen 18.04.1923; volgt VIII.d2.

7.                  Antonius Bernardus Lohuis, geb. Tubbergen 20.04.1924.

8.                  Henricus Gerardus Lohuis, geb. Tubbergen 20.04.1924 (tweeling); volgt VIII.e.

9.                  Gesina Aleida Lohuis, geb. Tubbergen 05.07.1926.

10.              Bernardus Hermanus Lohuis, geb. Tubbergen 29.07.1928.

 

Noten: |a| 1913 no.27 volgens website HCOV; |b| of 15.12.1916.

 


 

VIII.d2. Bernard Johan Lohuis, z.v. VII.d, geb. Tubbergen 18.04.1923, overl. Geesteren 31.08.1974, begr. Geesteren 03.09.1974, tr. E.G.A. Hofhuis, Feem, geb. 26.06.1922, overl. Almelo 17.02.1972, begr. Geesteren 21.02.1972.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerard Lohuis, en Wilma ter Laak.

2.                  Truus Lohuis, en Jan Haarhuis.
Kinderen: Monique; Eric; René.

3.                  Harry Lohuis, en Wilma Berenink.

4.                  Johan Lohuis, en José Beune.

5.                  Francien Lohuis, en Ceriel Nijhuis.
Kinderen: Mart; Niels.

 


 

VIII.e. Henricus Gerardus Lohuis, Henk, z.v. VII.d, geb. Tubbergen 20.04.1924, overl. Tubbergen 21.05.2007, begr. Geesteren 25.05.2007, tr. H.J. Boswerger, Mien, geb. 20.03.1927, overl. Geesteren 29.08.2006, begr. Geesteren 02.09.2006.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerard Lohuis, en Paula.
Kinderen: Tom; Marnik; Rob.

2.                  Ina Lohuis, en Bennie.
Kinderen: Niek; Ruud; Elke.

3.                  Henk Lohuis, en Thea.
Kinderen: Maikel; Nick; Hilde; Diede.

4.                  Yvonne Lohuis, en Frans.
Kinderen: Chris; Stijn; Anne.

5.                  Rita Lohuis, en Peter.
Kinderen: Marlin; Judith; Simon.

6.                  Paula Lohuis, en Erik.
Kinderen: Stef; Luuk; Else.

7.                  Erik Lohuis, en José.
Kinderen: Jette; Gijs.

8.                  Annet Lohuis, en Bert-Jan.
Kinderen: Sybren; Lotte.

9.                  Christien Lohuis, en Petra.
Kinderen: Veere; Marte; Marian.

 


 

V.c.  Hendrikus Loohuis, z.v. IV.d, geb. Albergen (Tubbergen) 07.04.1812, ged. als Hermannus te Albergen 08.04.1812|f|, landbouwer, woont Albergen no.177 (1858), overl. Geesteren (Tubbergen) 22.03.1885, tr. Tubbergen 04.06.1851 Johanna Velthof/Veldhof, geb. Albergen (Tubbergen) 18.04.1824, ged. Albergen 18.04.1824|g|, landbouwster, overl. Albergen (Tubbergen) 21.11.1890, d.v. Gerrit Velthof/Gerard Veldhof nunc Agterland (1783-1841) en Janna Agterland/Johanna ten Velde (1798-1874).

Uit dit huwelijk:

1.                  Maria Loohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 29.08.1853, overl. Albergen (Tubbergen) 21.10.1913|l|, begr. Albergen, tr. 1e Tubbergen 12.10.1887 Martinus Dalhoeven, ook Dalhoven|n|, geb. Apeldoorn ca. 1824, winkelier, caféhouder, overl. Tubbergen 02.03.1892|i|, z.v. Martinus Dalhoeven en Hendrika Kornelia Kleinpennink; tr. 2e Tubbergen 18.01.1893 Bernardus Braakhuis, geb. Langeveen (Tubbergen) 18.07.1858, landbouwer (1893), winkelier, caféhouder, overl. Harbrinkhoek (Tubbergen) 08.12.1942, z.v. Albertus Braakhuis en Gerritdina Smeet|k|.
MD nam in 1887 het café in D162 aan de Haarbrinksweg (van Harbrinkshoek naar Geesteren) over van Hendrikus Keur junior. Het heette sindsdien café Martines. Maria’s tweede echtgenote en vervolgens hun zoon namen het bedrijf over, dat later bekend werd als café Halfweg. In 1994 sloot het horecabedrijf.|m|
Uit het huwelijk Dalhoeven-Loohuis: Henricus, ged. Albergen 30.03.1889|c|.
Uit het huwelijk Braakhuis-Loohuis: Johannes Gerardus, ged. Albergen 03.06.1895|e|, overl. 29.08.1895; Johannes Gerardus, ged. Albergen 27.12.1896|d|, overl. na 1924.

2.                  Johanna Loohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 26.09.1855, overl. Tubbergen 11.10.1924, tr. Tubbergen 03.02.1875 Johannes oude Wesselink, geb. Geesteren (Tubbergen) 20.03.1842, landbouwer, overl. Geesteren (Tubbergen) 14.02.1891, z.v. Stephanus oude Wesselink en Johanna Pool.
Uit dit huwelijk: Johanna Maria, geb. Tubbergen ca. 1877/1878, overl. Harbrinkhoek (Tubbergen) 14.11.1949; Johanna Gezina, geb. Tubbergen ca. 1878, overl. Vriezenveen 15.12.1949; Maria, geb. Tubbergen ca.1883; Geertruida, geb. Geesteren (Tubbergen) 27.02.1885, overl. Vriezenveen 18.08.1922.

3.                  Johannes Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 06.01.1858; volgt VI.d.

4.                  Gerhardus Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 27.03.1861, ged. Albergen 27.03.1861|b|, overl. Tubbergen 09.04.1862.

5.                  Gesina Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 27.04.1863, ged. Albergen 27.04.1863|a|, overl. Tubbergen 29.03.1928, tr. 1e Tubbergen 08.02.1887 Albertus Wiegers, geb. Albergen (Tubbergen) 01.03.1852, landbouwer (1887), overl. Geesteren (Tubbergen) 11.12.1889|j|, z.v. Johannes Wiegers, landbouwer, en Maria Everink; tr. 2e Tubbergen 28.01.1891|o| Hermanus ter Horst, geb. Geesteren (Tubbergen) 18.08.1859, landbouwer (1891), overl. Tubbergen 03.03.1942, z.v. Gerardus Johannes ter Horst en Maria Meijers.
Uit het huwelijk Wiegers-Loohuis: Johanna Maria, geb. Geesteren (Tubbergen) 13.02.1889.
Uit het huwelijk ter Horst-Loohuis: Maria Johanna, geb. Tubbergen ca. 1892; Geertruida Gesina, geb. Tubbergen ca. 1897; Gerardus Hermanus, geb. Geesteren (Tubbergen) 24.05.1903.

 

Noten: |a| RAO inv.465 p.109 (get. Henricus oude Monnink en Henrica Veldhof); |b| RAO inv.465 p.105 (get. Henricus Meijer en Gertrude Geerdink); |c| RAO inv.465 p.169 (get. Henricus Maathuis en Johanna Agterland); |d| RAO inv.465 p.192 (get. Gerardus Braakhuis en Gesina Loohuis); |e| RAO inv.465 p.187 (get. Gezine Braakhuis en Johannes Loohuis); |f| RAO inv.465 p.16 (get. Egbert Bruggehuis en Maria Geerdink); |g| RAO inv.465 p.45 (get. Gerard Agterland en Henrica Riestman); |h| in deze akte no.7 staat per abuis dat Johanna Velthof 53 jaar zou zijn in 1887; |i| Dalhoven, overl.akte Tubbergen 1892 no.42; |j| Wiechers, overl.akte Tubbergen 1889 no.118; |k| Smelt (huw.akte Tubbergen 1893 no.6); |l| haar bidprentje (‘Lohuis’) is afgedrukt op p.237 van Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000); |m| ibidem {Klaassen spreekt consequent van Martines i.p.v. Martinus}; |n| ibidem {tekst en bidprentje gebruiken Dalhoven i.p.v. Dalhoeven}; |o| per abuis 18.01 in Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.275.

 


 

VI.d.  Johannes Loohuis, z.v. V.c, geb. Albergen (Tubbergen) 06.01.1858|d|, ged. Albergen 05.01.1858|c|, landbouwer, woont ’t Hemke|e|, overl. Albergen (Tubbergen) 13.06.1942, tr. Tubbergen 21.11.1883 Johanna oude Munnink, geb. Dulder (Weerselo) 23.06.1864|h||i|, overl. Albergen (Tubbergen) 11.06.1932, d.v. Gerardus oude Munnink (1839-1878) en Willemina Holsbeke (1837-1871).

“In 1898 vestigde het gezin, inmiddels uitgebreid met vijf kinderen, zich op het geboortehuis van Joanna [D51 aan Weemselerweg]. Daarna werden nog zeven kinderen geboren, waarvan er één jong stierf.”|f|

Foto (uit 1903) op p.83 van Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000).

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrikus Loohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 16.05.1885, overl. Geesteren (Tubbergen) 18.05.1885.

2.                  Hendrikus Loohuis, Graads, geb. Geesteren (Tubbergen) 01.02.1887; volgt VII.e.

3.                  Johannes Loohuis, “Dieks”, geb. Albergen (Tubbergen) 09.06.1888; volgt VII.f.

4.                  Gerhardus Johannes Loohuis, “Jans”, geb. Harbrinkhoek (Tubbergen) 30.01.1890; volgt VII.g.

5.                  Johanna Maria Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 28.07.1891, overl. 30.06.1977, begr. Saasveld, tr. Weerselo (bs) 04.11.1910 en Albergen (rk) 11.11.1910|j| Gerhardus Lambertus Pross, geb. Weerselo 17.01.1882, landbouwer, overl. Weerselo 14.03.1943, begr. Saasveld 19.03.1943, z.v. Anton Pross en Suzanna Gezina Leferink.
Uit dit huwelijk acht kinderen.

6.                  Gesina Loohuis, Sien, geb. Albergen (Tubbergen) 20.03.1893, ged. Albergen 20.03.1893|a|, overl. Almelo 19.01.1971, begr. Almelo, tr. Tubbergen 30.06.1915 Hermanus Wesselink, geb. Tubbergen 24.10.1891, pakhuisknecht (1915), caféhouder, overl. Almelo 18.06.1970, begr. Almelo, z.v. Jannes Wesselink (1865-), landbouwer, en Gerritdina Elisabeth ter Groot (1857-).
Uit dit huwelijk: Johannes, geb. Tubbergen 25.11.1915, ged. Albergen (rk) 26.11.1915, overl. 17.01.1986, begr. Borne 22.01.1986; Johannes Hermanus, geb. Tubbergen 09.12.1917, ged. Albergen (rk) 09.12.1917; Gerardus Hermanus, geb. Tubbergen 17.08.1919, ged. Albergen (rk) 18.08.1919; Johanna Gerritdina, geb. Tubbergen 02.09.1920, ged. Albergen (rk) 02.09.1920; Hendrikus Bernardus, geb. Tubbergen 30.10.1921, ged. Albergen (rk) 30.10.1921; Bernardus Augustinus, geb. Tubbergen 11.08.1925, ged. Albergen (rk) 11.08.1925; Gerritdina Wilhelmina Gesina, geb. Tubbergen 24.06.1927, ged. Albergen (rk) 24.06.1927.

7.                  Bernardus Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 12.03.1895, ged. Albergen 12.03.1895|b|, overl. Tubbergen 05.08.1895 (no.140).

8.                  Bernardus Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 18.10.1896; volgt VII.h.

9.                  Herman Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 24.06.1898, ged. Albergen (rk) 24.06.1898, overl. Albergen (Tubbergen) 14.06.1899.

10.              Hermanus Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 09.04.1900; volgt VII.i.

11.              Maria Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 04.09.1901, ged. Albergen (rk) 04.09.1901, overl. Tubbergen 17.09.1901.

12.              Johan Loohuis, Hemkes Jan, geb. Albergen (Tubbergen) 21.01.1904; volgt VII.j.

13.              Maria Johanna Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 01.12.1906, ged. Albergen (rk) 01.12.1906, tr. Tubbergen (bs) 05.09.1930 en Albergen (rk) 11.09.1930 Gerardus Johannes Alberink, geb. Denekamp 14.03.1903, grondwerker, d.v. Bernardus Alberink, landbouwer, en Maria Geertruida Kienhuis.
Uit dit huwelijk: Joanna Wilhelmina Theresia, geb. 24.08.1931, ged. Albergen (rk) 24.08.1931.

 

Noten: |a| RAO inv.465 p.179 (get. Johanna Loohuis en Johannes Mönnink); |b| RAO inv.465 p.186 (get. Bernardus Braakhuis en Gertrudis Stopel); |c| RAO inv.465 p.100 (get. Johanna Agterland en Henrica Loohuis); |d| geb.akte Tubbergen 1858 no.3 (let op probleem met doopdatum); |e||f| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.83 (5+7=12 kinderen i.p.v. 13; verdeling 5/7 klopt niet met jaartal 1898); |g| in fotoonderschrift: Gesina Johanna Oude Munnik (1863-1932); w.s. met dochter Sien; |h| 07.06.1863 volgens PK zoon Bernardus; |i| 07.06.1863 volgens PK zoon Hermanus; |j| get. Joanne Loohuis.

 


 

VII.e.  Hendrikus Loohuis, “Graads”, z.v. VI.d, geb. Geesteren (Tubbergen) 01.02.1887, ged. Albergen 01.02.1887|a|, landbouwer, overl. Almelo (St. Elisabethziekenhuis) 27.03.1973, begr. Mariaparochie 31.03.1973, tr. Tubbergen (bs) 22.04.1912 en Albergen (rk) 27.04.1912|a||e| Gezina Johanna Duzink, geb. Tubbergen 21.04.1894, woont Oude Wiegershuis (D143)|b|, overl. 21.05.1974, begr. Mariaparochie 25.05.1974, d.v. Bernardus Duzink, landbouwer, en Gezina Braakhuis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gesina Johanna Loohuis, geb. Tubbergen 27.10.1912, ged. Albergen (rk) 27.10.1912, tr. Mariaparochie (rk) 09.10.1945 Henricus Lud. Peijker.

2.                  Johanna Maria Loohuis, geb. Tubbergen 25.11.1913|c|, ged. Albergen (rk) 26.11.1913, overl. Almelo 25.02.1995, begr. Mariaparochie 02.03.1995, tr. Almelo (rk) 21.10.1939 Bernardus Johannes Egberts, geb. 22.10.1912, overl. 09.09.1983, begr. Mariaparochie.

3.                  Berendina Maria Loohuis, geb. Tubbergen 30.05.1915, ged. Albergen (rk) 31.05.1915, overl. 23.12.1975, begr. Almelo, tr. Almelo (rk) 22.08.1938 Leonardus Paulus Meyer, geb. 28.04.1914, overl. 27.10.1971, begr. Almelo.

4.                  Maria Berendina Loohuis, geb. Tubbergen 06.12.1917, ged. Albergen (rk) 07.12.1917, tr. Mariaparochie Gerardus Tempelman.

5.                  Wilhelmina Maria Loohuis, geb. Tubbergen 25.01.1919, tr. 03.05.1944 J.H. Oonk.

6.                  Jan Bernardus Johannes Loohuis, geb. Tubbergen 05.02.1923, overl. Harbrinkhoek 24.01.1992, crem. Almelo 29.01.1992, tr. 25.05.1951 G. H. Snijders.

7.                  Hendrik Johannes Franciscus Loohuis, geb. Tubbergen 06.06.1930, kantoorbediende, overl. Almelo 11.09.1949|d|, begr. Mariaparochie.

 

Noten: |a| RAO inv.465 p.163 (get. Henricus oude Mönnink en Johanna Veldhof); |b| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.216; |c| “de oudste(?), in 1913 geboren dochter (vertrok) naar Almelo waar ze trouwde met Bernardus J. Egbers” (ibidem, p.216); |d| ook overl.akte Tubbergen 1949 no.64; |e| diamanten bruiloft 27.04.1972 (H.Mis in de kerk van O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand te Mariaparochie, en receptie in café Alberink-Frielink te Harbrinkhoek).

 


 

VII.f.  Johannes Loohuis, “Dieks”/”Hemkesdieks”|c|, z.v. VI.d, geb. Albergen|b| (Tubbergen) 09.06.1888, ged. Albergen 09.06.1888|a|, landbouwer (1915), wegenbouwer, overl. Albergen (Tubbergen) 30.05.1981, begr. Albergen 02.06.1981, tr. Tubbergen 06.09.1915 Aleida Schmidt, geb. Albergen (Tubbergen) 08.04.1885, overl. Albergen (Tubbergen) 18.02.1969, begr. Albergen 21.02.1969, d.v. Berend Hendrik Schmidt (1840-1912) en Johanna Elferink (1852-1893).

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Loohuis, An, geb. 22.07.1916, ged. Albergen 23.07.1916, overl. 28.10.2010, begr. Weerselo 03.11.2010, tr. Albergen (rk) 06.05.1939 Johannes Albertus Meijer, Johan, ged. 24.10.1916, overl. 13.12.1990, z.v. Henricus en Joanna. [Lemselo (Weerselo)]
Uit dit huwelijk twaalf kinderen.

2.                  Wilhelmina Berendina Loohuis, Mien, geb. Albergen (Tubbergen) 04.02.1919, ged. Albergen (rk) 05.02.1919, overl. Saasveld 12.02.2015, begr. Saasveld, tr. Albergen (rk) 12.07.1945|e| Johannes Gerardus Pol, Jan, ged. 10.11.1911, overl. Saasveld 16.08.2013, begr. Saasveld, z.v. Johannes Pol en Johanna Junink. [Saasveld]
Uit dit huwelijk acht kinderen.

3.                  Gesina Maria Loohuis, Sien, geb. Albergen (Tubbergen) 08.05.1920, ged. Albergen (rk) 08.05.1920, overl. Saasveld (Weerselo) 08.11.1989|d|, begr. Saasveld 11.11.1989, tr. Weerselo (bs) 26.11.1942, tr. Albergen (rk) 22.05.1943|f| Johannes Hendrikus Lansink, Jan, geb. Weerselo 22.11.1916, ged. Saasveld 22.11.1916, overl. Weerselo 29.03.1999, z.v. Henricus Antonius Lansink en Euphemia Silder. [Saasveld]
Uit dit huwelijk (klein)kind(eren).

4.                  Johannes Bernhardus Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 29.11.1921; volgt VIII.f.

5.                  Berendina Josephina Loohuis, Dinie, geb. Tubbergen 12.03.1923, ged. Albergen (rk) 12.03.2013, overl. Tubbergen 25.03.2013, begr. Tubbergen 29.03.2013, tr. Albergen 05.09.1951 Hermanus A. Lansink, Herman. [Saasveld]
Uit dit huwelijk vier kinderen.

6.                  Bernardus Gerardus Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 15.04.1924; volgt VIII.g.

7.                   Aleida Maria Loohuis, Marie, geb. Albergen (Tubbergen) 29.11.1925, ged. Albergen (rk) 29.11.1925, overl. Losser 23.08.1964, begr. Losser 26.08.1964, tr. Albergen (rk) 17.10.1955 Gerhardus Johannes Droste, Gerrit. [Losser]
Uit dit huwelijk vier kinderen.
     GJD tr. 2e Sien.

8.                  Rica Aleida Maria Loohuis, Lies, geb. Tubbergen 10.05.1928, ged. Albergen 11.05.1928|g|, overl. Fleringen 02.05.2002, tr. 1e Tubbergen (bs) 25.01.1946, tr. Albergen (rk) 30.01.1946 Andreas Franciscus Juninck, “Pan’n André”, geb. Weerselo 09.10.1924, ged. Weerselo 10.10.1924, overl. Oldenzaal (RK Ziekenhuis) 29.11.1984, begr. Fleringen 03.12.1984, z.v. Johannes Juninck en Johanna Lotgerink Bruinenberg; tr. 2e Gerrit oude Nijhuis. [Weerselo]
Uit dit huwelijk vijf kinderen.

 

Noten: |a| RAO inv.465 p.166 (get. Albert oude Mönnink en Maria Loohuis); |b| Harbrinkhoek volgens bidprentje, Albergen volgens geb.akte; |c| “Henricus – die bij de geboorteaangifte in Tubbergen overigens met de voornaam Joannes werd geregistreerd / In de kerkelijke archieven staat hij als Henricus vermeld.”, Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.83; |d| Geziena Maria (annonce CBG); |e||f| get. J.B. Loohuis {broer}; |g| Henrica, geb. 11.05 (doopboek Parochie Albergen).

 


 

VIII.f.  Johannes Bernhardus Loohuis, “Jan van Dieks”, z.v. VII.f, geb. Albergen (Tubbergen) 29.11.1921, ged. Albergen (rk) 30.11.1921, huwelijksgetuige Albergen 22.05.1943 en 12.07.1945, overl. Albergen (Tubbergen) 10.12.1992, begr. Albergen 14.12.1992, tr. Albergen (Tubbergen) 21.06.1955 en Albergen (rk) 21.06.1955Agatha Cornelia Janmaat, Agie, geb. Wilnis 24.04.1934, overl. Albergen (Tubbergen) 16.01.2014, begr. Albergen 21.01.2014, d.v. Cornelis Petrus Janmaat (1901-1972) en Hendrika Klasina Leliveld (1904-1986). [Albergen]

Uit dit huwelijk:

1.                  Aleida Hendrika Klasina Loohuis, Louise, geb. 23.04.1956, tr. Hattem 14.04.1993 Henk Overeem, geb. 24.04.1947. [Zwolle]

2.                  Hendrika Aleida Maria Loohuis, Riet, geb. Albergen 11.04.1958, tr. Hengelo 25.09.1982 Charles Gerardus Beijen, geb. 26.11.1955, z.v. Franciscus Beijen en Hermina Paulina Heerbaart. [Zenderen]
Uit dit huwelijk drie kinderen.

3.                  Johannes Cornelis Loohuis, geb. 28.02.1960; volgt IX.f.

4.                  Cornelis Johannes Maria Loohuis, Cor, geb. 22.03.1963. [Albergen]

 


 

IX.f.  Johannes Cornelis Loohuis, Jos, z.v. VIII.f, geb. 28.02.1960, tr. Fleringen (rk) 12.09.1987 Astrid F. H. Harmelink, geb. 28.05.1965. [Geesteren]

Uit dit huwelijk:

1.                  Anne Chantal Loohuis, geb. 19.09.1989.

2.                  Ellis Nicole Loohuis, geb. 13.03.1991.

3.                  Iris Astrid Loohuis, geb. 09.03.1994.

 


 

VIII.g.  Bernardus Gerardus Loohuis, z.v. VII.f, geb. Albergen (Tubbergen) 15.04.1924, ged. Albergen (rk) 16.04.1924, drager van de gouden medaille van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, overl. Albergen (Tubbergen) 27.06.2015, tr. Tubbergen (bs) 30.09.1953 en Albergen (rk) 07.10.1953 Theodora Catherina Janmaat, Dora, geb. Wilnis 01.04.1932, overl. Almelo 24.01.2020. [Albergen]

Uit dit huwelijk:

1.                  Rica Aleida Maria Loohuis, Ricy, geb. Albergen 31.07.1954, tr. (bs) 18.04.1980, tr. (rk) 10.01.1981 Gerard J. Schopman, geb. 17.04.1957, z.v. G. Schopman (-1994) en NN.
Uit dit huwelijk vier kinderen.

2.                  Hendricus Cornelis Johannes Loohuis, Harry, geb. Albergen 16.09.1955, ongehuwd. [Albergen]

3.                  Maria Elisabeth Loohuis, geb. Tubbergen 02.07.1957, ged. Almelo-St. Georgius 03.07.1957, gehuwd, drie kinderen. [Eindhoven]

4.                  Cornelis Gerardus Loohuis, geb. Almelo 16.10.1958, ongehuwd. [Albergen]

5.                  Gerardus Johannes Loohuis, geb. 1960; volgt IX.g.

6.                  Theodorus Bernardus Maria Loohuis, geb. 1964; volgt IX.h.

 


 

IX.g.  Gerardus Johannes Loohuis, Gerhard, z.v. VIII.g, geb. Almelo 16.02.1960, tr. 28.06.1980 Monica Antoinette Theresia Nijhuis, Monique, geb. 11.11.1960, d.v. Franciscus Bernardus Nijhuis (1925-1991), Fraans Beernd, en Johanna Hendrika Kemerink (1928-1976), Jo. [Albergen]

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus Bernardus Loohuis, Gerben, geb. Saasveld 17.01.1986, ged.|a|.

2.                  Hilde Theodora Joanne Loohuis, geb. Hengelo 18.03.1987, ged. Saasveld 17.05.1987|b|, tr. 20.03.2007 Bennie G. Kosters.
Uit dit huwelijk: Irene, geb. 26.10.2007; Arnoud, geb. 24.07.2009.

3.                  Amanda Monica Maria Loohuis, geb. Almelo 04.10.1990, ged.|c|.

4.                  Jeroen-Ruben Loohuis, geb. 10.10.1992, ged. Albergen|d|.

 

Noten: |a| peter Gerard Nijhuis, meter Ricy Schopman-Loohuis; |b| peter Cornelis Loohuis, meter Rianne Nijhuis; |c| peter Gerard Schopman, meter Maria Loohuis; |d| peter Theo Loohuis, meter Bianca Scholten.

 


 

IX.h.  Theodorus Bernardus Maria Loohuis, Theo, z.v. VIII.g, geb. Almelo 21.10.1964, ged. Albergen 23.10.1964, tr. Borne (bs) en Albergen (rk) 21.04.1994 Harmina Hendrina Willemina Scholten, Bianca, geb. Hengelo 14.11.1968, d.v. Albert Scholten en Jenneke Geerdink. [Albergen]

Uit dit huwelijk:

1.                  Stefan Dennis Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 09.05.1995, ged. Albergen 22.10.1995.

2.                  Sandra Nicole Loohuis, geb. Albergen (Tubbergen) 01.10.1997.

 


 

VII.g.  Gerhardus Johannes Loohuis, “Jans”, z.v. VI.d, geb. Harbrinkhoek (Tubbergen) 30.01.1890, ged. Albergen 31.01.1890|a|, landbouwer, woont D81 aan de Weemselerweg (1928)|b|, overl. Tubbergen 01.03.1972, begr. Albergen 04.03.1972, tr. Tubbergen 04.09.1919 en Tubbergen (rk) 13.09.1919|a| Hendrika Tijhuis, Dika, geb. Langeveen (Tubbergen) 03.04.1892, overl. Almelo (Eugeria) 24.03.1985, begr. Albergen 28.03.1985, d.v. Gerhardus Johannes Tijhuis, landbouwer, en Aleida Benerink.

Foto van Hendrika Tijhuis op p.126 in Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000).

Uit dit huwelijk 7 kinderen (waarvan 2 gestorven) en 15 kleinkinderen (maart 1985):

1.                  Johanna Christina Loohuis, Annie, geb. Tubbergen 25.12.1919, ged. Albergen (rk) 26.12.1919, overl. Hengelo 12.01.2013, begr. Hengelo (Bpl.Deurningerstr.) 17.01.2013, tr. 1e Oldenzaal (rk) 22.09.1948 Gerardus Hermannus Haarhuis, geb. Weerselo 18.10.1910, overl. Hengelo 26.04.1969, begr. Hengelo 29.04.1969; tr. 2e na 1969 Johannes Hermannus Rijgwaart, Jan, geb. ca. 1915, overl. Hengelo 13.05.2009, begr. Hengelo (Bpl.Deurningerstr.) 18.05.2009.
Uit het huwelijk Haarhuis-Loohuis: Joke, overl. voor 2013; Johan, overl. voor 2013; Gerard.
Uit het huwelijk Rijgwaart-Loohuis: Jan; Toos; Hennie.

    
JHR tr. 1e voor 2009 Dien Beld, overl. voor 2009; uit dit huwelijk (klein)kinderen.

2.                  Johannes Gerardus Loohuis, Jan, geb. Tubbergen 25.12.1919 (tweeling), ged. Albergen (rk) 26.12.1919, overl. Harbrinkhoek 27.09.2004, tr. Almelo (rk) 11.05.1963 Gerritdina Maria Leus, Dien, geb. ca. 1932, overl. Tubbergen 16.06.2015, begr. Langeveen 23.06.2015.
Uit dit huwelijk: Jan; Gerrit.

3.                  Maria Aleida Loohuis, Marie, geb. Haaksbergen 30.05.1921, overl. Hengelo 15.10.2005, tr. Borne 08.07.1949 Hendrikus Gerardus Maria Aalderink, geb. Borne 15.01.1923, overl. Hengelo 24.08.1988, begr. Hengelo (Alg.Bpl.).
Uit dit huwelijk: levenloos kind, Hengelo 16.03.1960.

4.                  Gerhardus Johannes Alphonsus Loohuis, geb. Haaksbergen 25.11.1922; volgt VIII.h.

5.                  Johanna Wilhelmina Loohuis, Mien, geb. Tubbergen 01.07.1924, ged. Albergen (rk) 01.07.1924, overl. Enschede (RK Ziekenhuis) 15.05.1962, begr. Oldenzaal 18.05.1962, tr. Oldenzaal (rk) 29.11.1946 Antonius Franciscus oude Tijdhof, geb. Oldenzaal 07.04.1917, overl. 23.07.1962, begr. Oldenzaal 26.07.1962.
Uit dit huwelijk: Johnny en Hetty.

6.                  Hermanus Gerardus Loohuis, geb. Tubbergen 25.03.1928, ged. Albergen (rk) 26.03.1928, tr. Weerselo (rk) 09.02.1956 Anna Maria Geertruid Plegt.
Uit dit huwelijk een kind.

7.                  Geertruida Gezina Hendrika Theresia Loohuis, Truus, geb. Hengelo 1932, overl. Hengelo 18.08.1934, begr. Albergen (St.Pancratius).

 

Noten: |a| RAO inv.465 p.171 (get. Johannes Kuipers en Gezina Loohuis); |b| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.126.

 


 

VIII.h. Gerhardus Johannes Alphonsus Loohuis, Jan, z.v. VII.g, geb. Haaksbergen 25.11.1922, overl. Albergen 11.09.2020, crem., tr. 25.10.1958 Johanna Albertha Vlierman, Annie, geb. Geesteren (Tubbergen) 24.12.1932, overl. Albergen (Tubbergen) 23.07.2005, begr. Albergen 28.07.2005.

Uit dit huwelijk:

1.                  dochter Loohuis.

2.                  dochter Loohuis.

3.                  zoon Loohuis.

4.                  zoon Loohuis.


 

VII.h.  Bernardus Loohuis, z.v. VI.d, geb. Albergen (Tubbergen) 18.10.1896|a|, ged. Albergen 18.10.1896|b|, metselaar (1926), metselaar/aannemer, sluiswachter (1929), overl. Almelo (‘De Klokkenbelt’) 07.12.1983|c|, begr. Almelo 10.12.1983, tr. Tubbergen (bs) 19.03.1926 en Albergen (rk) 15.09.1926|d| Johanna Voschezang, geb. Tubbergen 24.07.1906, ged. Albergen (rk) 13.09.1926|e|, overl. Almelo 12.10.1966, begr. Almelo, d.v. Hermannes Voschezang en Willempje Bleijenburg.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johannes Hermanus Loohuis, geb. Tubbergen 27.04.1926, ged. Albergen (rk) 28.04.1926, overl. Almelo 20.03.1929.

2.                  Willempje Johanna Maria Loohuis, Willy, geb. Almelo 22.06.1942, tr. 08.10.1965 A. van der Heiden.
Uit dit huwelijk: Benny, Auke en Heidy.

3.                  Johanna Maria Loohuis, geb. Almelo 15.02.1952, overl. 06.03.1952.

 

Noten: |a| 20.10.1896 volgens akte 170; |b| RAO inv.465 p.191 (get. Bernardus Braakhuis en Gezina oude Mönnink); |c| bidprentje BL (“op 18.10.1983 (..) verjaardag gevierd, ook nog met zijn enige broer Jan, schoonzusters en ...”); |d| bruid Johanna Maria Vosschenzang, get. Johannes Loohuis en Johanna oude Munnink {de ouders}; |e| “erat non baptizata”.

 


 

VII.i.  Hermanus Loohuis, z.v. VI.d, geb. Albergen (Tubbergen) 09.04.1900, ged. Albergen (rk) 09.04.1900, landbouwer (1921), sluiswachter (1925, 1929, 1930), stratenmaker, wegenbouwer, voorwerker wegenbouw, overl. Oudewater 23.09.1967, tr. Tubbergen (bs) 20.01.1921 en Albergen (rk) 29.01.1921 Gerritdina Elizabeth Wesselink, geb. Tubbergen 14.08.1899, d.v. Jannes Wesselink, landbouwer, en Gerritdina Elizabeth ter Groot. [Montfoort]

Voorkind:|b|

1.                  Gerritdina Hermanna Wesselink, later Loohuis, geb. Tubbergen 29.08.1920|c|, ged. Albergen (rk) 29.08.1920, tr. Montfoort 18.10.1951 Johannes Hermannes Theodorus Beenen.

Uit dit huwelijk:

2.                  levenloos kind, Almelo 09.02.1922.

3.                  Johannes Gerardus Loohuis, geb. Tubbergen 03.03.1923; volgt VIII.i.

4.                  Johanna Maria Loohuis, geb. Tubbergen 18.05.1924, ged. Albergen (rk) 18.05.1924, overl. Almelo 20.03.1925|a|.

5.                  Johanna Gerritdina Josephina Loohuis, Annie, geb. Tubbergen 12.03.1926, overl. Soesterberg 04.01.1992, begr. Soesterberg 09.01.1992, tr. 30.11.1950 A. Wouters.

6.                  Hermanus Johannes Loohuis, geb. Tubbergen 13.05.1927; volgt VIII.j.

7.                  levenloos kind, Almelo 05.05.1928.

8.                  Elisabeth Maria Loohuis, geb. Tubbergen xx.05.1929, overl. Tubbergen 24.01.1930.

9.                  Gerardus Hermanus Loohuis, geb. Tubbergen 28.11.1930; volgt VIII.k.

10.              Maria Elisabeth Loohuis, geb. Weerselo 12.03.1932, tr. 27.08.1953 P.J. Benschop.

11.              Bert Herman Loohuis, geb. Hengelo 03.05.1938, overl. 05.09.1940.

 

Noten: |a| ingeschreven overl.akte Tubbergen 1925 (no.23); |b| erkend bij huwelijk; |c| akte no.191.

 


 

VIII.i.  Johannes Gerhardus Loohuis, Joop, z.v. VII.i, geb. Tubbergen 03.03.1923, ged. Albergen (rk) 30.03.1923, overl. Gouda 08.10.2012, tr. Vriezenveen 11.03.1955 Joukje Lubbelinkhof, geb. 14.08.1933.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerritdina Elisabeth Loohuis, Liesbeth, geb. 15.08.1955.

2.                  Klaziena Sandra Loohuis, Sandra, geb. 01.05.1971.

 


 

VIII.j.  Hermanus Johannes Loohuis, z.v. VII.i, geb. Tubbergen 13.05.1927, overl. 21.10.1969, tr. 31.10.1956 Grada Hendrika Bosman, geb. 26.04.1930.

Uit dit huwelijk:

1.                  Eddie Loohuis, geb. 01.09.1956.

2.                  Hermanus Johannes Loohuis, geb. 05.01.1958.

3.                  Dinie Loohuis, geb. 01.05.1959.

4.                  Willem Loohuis, geb. 23.08.1961.

5.                  Antoon Loohuis, geb. 03.10.1962.

6.                  Elise Louise Loohuis, geb. 18.01.1969.

 


 

VIII.k.  Gerhardus Hermanus Loohuis, Gerhard,  z.v. VII.i, geb. Tubbergen 28.11.1930, tr. 13.01.1961 Maria Cornelia Bimmel, Ria, geb. 17.03.1938.

Uit dit huwelijk:

1.                  Rosalinda Gerritdina Loohuis, geb. 07.04.1964.

2.                  Hermanus Gerhardus Andries Loohuis, geb. 01.06.1968.

 


 

VII.j.  Johan Loohuis, “Hemkes Jan”, z.v. VI.d, geb. Albergen (Tubbergen) 21.01.1904, ged. Albergen (rk) 21.01.1904, landbouwer (1925), grondwerker (1927), fabrieksarbeider, stratenmaker, overl. Tubbergen 09.01.1986, begr. Albergen 13.01.1986, tr. Tubbergen (bs) 12.06.1925 en Almelo (rk) 20.06.1925 Hermanna Johanna Maria Vollenbroek, Manna, geb. Almelo 10.04.1905, overl. Albergen 14.10.1989, begr. Albergen 18.10.1989, d.v. Jannes Vollenbroek en Johanna Tibben.

Uit dit huwelijk: (klein- en achterkleinkinderen)

1.                  Johanna Maria Loohuis, Annie, geb. Tubbergen 30.09.1925, ged. Almelo (rk) 01.10.1925, overl. Almelo 30.10.2013, begr. Albergen 04.11.2013, tr. 11.02.1950 en Albergen (rk) 16.02.1950 Joannes Albertus Hesselink, geb. 15.06.1925, ged. Almelo (rk) 16.06.1925, z.v. Henricus Joannes Hesselink en Gesina Johanna Zandhuis. [Albergen]
Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

2.                  Bernardina Maria Loohuis, geb. Tubbergen 10.12.1926, ged. Albergen (rk) 10.12.1926, overl. Tubbergen 17.02.1927.

3.                  Maria Johanna Loohuis, Marietje, geb. Tubbergen 17.01.1928, overl. Reutum 21.12.2019, begr., tr. 1e 19.09.1951 H.J.A. Vrooijink, Harry, overl. 11.06.1995; tr. 2e Hein Tijhuis, overl. 12.02.2005.

4.                  Wilhelmina Bernardina Loohuis, Mini, geb. Albergen (Tubbergen) 17.09.1930, ged. Albergen (rk) 18.09.1930, overl. Geesteren (Tubbergen) 16.04.2011, begr., tr. 27.07.1957 en Albergen (rk) 30.07.1957 H.A. Boerman, Harry, uit Geesteren.
Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

5.                  Johan Harry Joseph Loohuis, geb. Tubbergen 21.12.1932; volgt VIII.l.

6.                  Harry Franciscus Loohuis, geb. Tubbergen 19.04.1934, tr. 16.07.1960 G.M. Mensink, Truus, geb. 01.02.1935, overl. 05.06.2013, begr. Reutum 11.06.2013. [Reutum]

7.                  Hendrik Bernardus Gertrudis Loohuis, Henk, geb. Tubbergen 02.10.1936, tr. Marietje N. [Almelo]

8.                  Gerardus Bernardus Maria Loohuis, geb. Tubbergen 21.12.1938; volgt VIII.m.

9.                  Josephina Maria Christina Loohuis, Josephine, geb. Tubbergen 28.05.1947, overl. 21.09.1990, begr. Albergen, tr. 11.06.1969 Willy E. Grafen. [Albergen]

10.              Hermanna Johanna Maria Theresia Loohuis, Marian, geb. Tubbergen 01.08.1951, tr. 30.06.1972 Frans J.A. Lucas. [Albergen]
Uit dit huwelijk: Arjan en Leon.

 


 

VIII.l. Johan Harry Joseph Loohuis, z.v. VII.j, geb. Tubbergen 21.12.1932, overl. Geesteren (Tubbergen) 18.11.2010, begr. Geesteren 23.11.2010, tr. 12.10.1955 G.A. Boerman, Toos, geb. ca. 1934, overl. Geesteren (Tubbergen) 03.01.2007, begr Geesteren.

Uit dit huwelijk:

1.                  Petra Loohuis, tr. René Bos.

2.                  Johan Loohuis, tr. Henriëtte.

3.                  Jeannet Loohuis, tr. Theo Burink.

4.                  Anja Loohuis, tr. Harrie Snijders.

5.                  Marcel Loohuis, tr. Gea.

 


 

VIII.m. Gerardus Bernardus Maria Loohuis, Gerrit, z.v. VII.j, geb. Tubbergen 21.12.1938, overl. Almelo 17.12.1996, begr. Albergen 21.12.1996, tr. 25.11.1964 G.M. Peters, Siny. [Almelo]

Uit dit huwelijk:

1.                  Esther Loohuis.

2.                  Eveline Loohuis.

 


 

IV.e.  Gerardus Johannes Lohuis, Gerrit Jan, z.v. III.c, geb. Albergen, ged. Tubbergen 12.06.1788|a|, Nationale Militie lichting 1814|b|, ingedeeld bij het 134e Regiment Infanterie van Linie|k|, landman te Albergen (1819), landman te Geesteren (1819,1823), landbouwer (1856,1858), overl. Geesteren (Tubbergen) 30.04.1862, tr. Tubbergen 05.02.1819, tr. Geesteren (rk) 06.02.1819 Hendrika Braakhuis, ook Nobbenhuis|g|, ook ter Braak|c|, ged. Geesteren 09.10.1789, landbouwster, overl. Tubbergen 06.03.1848, d.v. Hendrikus Nobbenhuis nu Braakhuis en Euphemia Schophuis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrikus Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 13.11.1819.

2.                  Jannes Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 01.09.1821; volgt V.d.

3.                  Euphemia Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 24.04.1823, overl. Albergen (Tubbergen) 21.03.1887|e|, tr. Tubbergen 10.04.1862|i| Hendrikus Bekhuis, geb. Albergen (Tubbergen) 15.11.1827, landbouwer (1859,1862), z.v. Jannes Bekhuis, ook Kotte of Kottink|h|, landbouwer, en Maria Leuwik.
Uit dit huwelijk: Henrica Gertrude, ged. Albergen 22.09.1863|d|.
    
HB tr. 1e Tubbergen 28.07.1859 Geertruida Rikmanspoel, geb. Tubbergen ca. 1833, overl. Albergen (Tubbergen) 06.07.1861, d.v. Gerardus Rikmanspoel en Maria Haarhuis.

4.                  Albertus Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 28.02.1826, landbouwer, overl. Tubbergen 25.12.1871, ongehuwd.

5.                  Johanna Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 01.10.1828, landbouwster, overl. Geesteren (Tubbergen) 27.12.1903, tr. Tubbergen 17.04.1856 Hendrikus Alberink, geb. Geesteren (Tubbergen) 08.10.1832, landbouwer, overl. Geesteren (Tubbergen) 01.10.1903, z.v. Harm Hendrik Alberink, landbouwer, en Maria Geerlink.
Uit dit huwelijk: Hendrikus, geb. Tubbergen 1862 (no.125); Gezina, geb. Geesteren (Tubbergen) 09.11.1867; Albartus, geb. Tubbergen 1871 (no.57).
     HA tr. 1e Tubbergen 28.09.1854 Hendrika Horst, geb. Tubbergen 1827 (no.125), overl. Tubbergen 12.07.1855, d.v. Hendrik Horst en Gesina Nobbenhuis.

6.                  Hendrika Lohuis, geb. Geesteren (Tubbergen) 12.11.1832, overl. Geesteren (Tubbergen) 24.02.1900, tr. Tubbergen 15.04.1858 Hendrikus Kottink, geb. Geesteren (Tubbergen) 14.05.1822, landbouwer (1858,1900), overl. Geesteren (Tubbergen) 22.09.1901, z.v. Jan Kottink, landbouwer, en Maria Kreuwel.
Uit dit huwelijk: Geertruida, geb. Tubbergen 1861 (no.89), tr. 1885 Hermanus Kroese|j|; Maria, geb. Tubbergen 1864 (no.127); Gezina, geb. Tubbergen 1869 (no.129); Susanna Maria, geb. Tubbergen 1874 (no.61).

 

Noten: |a| inv.460c f.105 (get. Wilhelmus Lohuis en Henrica Klompers); |b| loot nummer 352, niet opgeroepen, signalement: lengte 5 voet 6 duim 3 strepen; aangezigt ovaal; voorhoofd plat; oogen blaauw; neus spits; mond gewoon; kin spits; haar ligtbruin; wenkbraauwen idem; merkbare teekenen geen; |c| bij geboorte dochter Euphemia in 1823, zoon Albertus in 1826, bij eigen overlijden in 1848, en bij huwelijk dochter Johanna in 1856, dochter Hendrika in 1858, dochter Euphemia in 1862; |d| RAO inv.465 p.110 (get. Henricus Bekhuis en Henrica Loohuis); |e| ‘de namen der ouders zijn aan de aangevers onbekend’, overl.akte Tubbergen 1887 no.39 (nota bene de eerste aangever is de echtgenoot); |f| moeder Hendrika Brughuis genoemd; |g| huw.akte Tubbergen 1819 no.2; |h| Johan Klaassen, De huizen van Albergen en hun bewoners (2000), p.13; |i| 11.04, ibidem; |j| ibidem, p.271; |k| stamboeknummer 1294, Gerard Jean, vader Jean, moeder Elisabeth Bolhuis (website Nederlandse militairen in het leger van Napoleon).

 


 

V.d.  Jannes Lohuis, z.v. IV.e, geb. Geesteren (Tubbergen) 01.09.1821, turfmaker te Den Ham (1893), arbeider (1898), overl. Ambt Almelo 14.03.1898, tr. Meppel 10.07.1852 Femmegien Veldhuis, geb. Meppel 17.09.1827, overl. Apeldoorn 12.05.1911, d.v. Jan Veldhuis (-1830) en Berendina Otten.

Uit dit huwelijk:

1.                  Berendina Lohuis, geb. Meppel 14.01.1854, overl. Meppel 18.03.1854.

2.                  Gerrit Jan Lohuis, geb. Sleen 17.05.1858, overl. Schoonoord (Sleen) 11.06.1858.

3.                  Henderikus Lohuis, geb. Sleen 17.05.1858 (tweeling), arbeider, overl. Vroomshoop (Den Ham) 11.05.1877|c|.

4.                  Johannes Lohuis, geb. Sleen 13.12.1859, overl. Schoonoord (Sleen) 16.12.1859.

5.                  Hendrika Lohuis, geb. Sleen 28.01.1861 (akte), dienstbode te Stad Almelo (1893), overl. Apeldoorn 20.03.1930, tr. Stad Almelo 28.09.1893 Johannes Hendrikus van de Zand, geb. Nijmegen 16.08.1865, modelmaker (1893), overl. Apeldoorn 15.09.1932, z.v. Joannes van de Zand (-1913), en Catharina Blankenbuhler.

6.                  Femmegien Lohuis, geb. Sleen 05.06.1863|a|, overl. Schoonoord (Sleen) 31.01.1867.

 

Noten: |a| Fennigje volgens GenLias; |c| overl.akte Den Ham 1877 no.36 {Hendrikus geb. Noordmeer, vader Johannes Lohuis, moeder Femmigje Felthuis}.

 


Legenda:

Geesteren(O) = Geesteren

Hengelo(O) = Hengelo


terug naar het overzicht Lohuis/Loohuis