Fragment Weijer te Geesteren(O)

 

 

Het betreft een fragment van de familie Weijer, soms geschreven als Weijers of Wijers, in Geesteren, gemeente Tubbergen. De naam is afgeleid van het erf “De Weyer” in Geesteren, genoemd in 1705 (zie J.J. Weusthuis, Ten erve van, 1998, p.46). Voor zover bekend was Jan Weijer (1859-1925) de laatste naamdrager.

 

Dit overzicht kon niet tot stand komen dan met een gewaardeerde bijdrage van R. Brager te Hengelo(O). Voor de eindredactie van het hier gepresenteerde materiaal is uitsluitend de auteur verantwoordelijk.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven en per e-mail aan hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2003 (laatst herzien oktober 2011)

 


 

I. Joannes Hendricus Weijers, geb. ca. 1746, overl. tussen 1777 en 1781, tr. Geesteren (rk) 30.07.1771 Euphemia oude Heinink, geb. ca. 1746, landbouwster (1813), overl. voor 1817.
Euphemia, ook Weijers of Wijers, tr. 2e Geesteren 10.08.1781 Gerardus Albers, landbouwer, overl. tussen 1784 en 1790; tr. 3e Geesteren (rk) 11.10.1790|d| Albertus Brager, geb. Geesteren ca. 1762, landman, overl. Geesteren (Tubbergen) 04.04.1817|i|, z.v. Hendrikus Brager en Gesina van de Haar.

Uit het eerste huwelijk (Joannes en Euphemia):

1.                  Bernardina Wijers, ged. Geesteren (rk) 02.05.1772|e|.

2.                  Maria Wijers, ged. Geesteren (rk) 02.02.1774|f|.

3.                  Maria Gesina Weijer, ook Weijers of Wijers, ged. Geesteren (rk) 25.03.1776|g|, landbouwster (1813,1819), overl. Albergen (Tubbergen) 01.04.1819|h|, tr. 1e Tubbergen 30.02.1799|a| Albert Laarhuis, overl. tussen 1806 en 1813; tr. 2e Tubbergen 04.11.1813|b| Harmannus Bos, later Laarhuis, geb. ca. 1781, landman (1813,1819), z.v. Gerardus Bos, landbouwer, en Gertruida Albers.
Uit het huwelijk Laarhuis-Weijers: Geertruid, geb. Tubbergen ca. 1806, overl. Stad Almelo 18.07.1844.

Uit het tweede huwelijk (Gerardus en Euphemia):

4.                  Jan Hendrik, geb. Geesteren 1784; volgt II.a.

5.                  Joannes, ged. Geesteren 13.02.1787.

Uit het derde huwelijk (Albertus en Euphemia):

6.                  Gerhardus, geb. Geesteren 1792; volgt II.b.

 

Noten: |a| J.J. Weusthuis, Ten erve van, 1998, p.137 {Maria Weyers}; |b| huw.akte Tubbergen 1813 no.23 {vader Johannes Hendrikus Wijers; moeder Euphemia oude Heinink}; |d| J.J. Weusthuis, Ten erve van, 1998, p.211 {Euphemia Wyers}; |e| get. Gesina Wijers; |f| get. Aleida Wijers; |g| get. Wilhelmus Wijers; |h| Maria Weijer, d.v. Hendrik Wijer en Euphemia oude Heine, ev Harmannus Laarhuis (overl.akte Tubbergen 1819 no.39); |i| oud 55 jr (>geb. ca. 1782), weduwnaar van Euphemia olde Heine; eerste aangever is Hendrik Weijer, oud 33 jr, stiefzoon (overl. Tubbergen 1817 no.44).

 


 

II.a.  Jan Hendrik Albers, Hendrikus, ook Weijer of Weijers, z.v. I, ged. Geesteren 26.04.1784, landbouwer te Geesteren, overl. Tubbergen 30.04.1837|d|, tr. Tubbergen 31.05.1812|e|, tr. Geesteren (rk) 03.06.1812 Johanna Nieuwhuis, ook Janna Nijhuis, ged. Geesteren 16.04.1784, landbouwster, overl. Geesteren (Tubbergen) 27.10.1837|m|, d.v. Hendrik Nieuwhuis en Aleida Schoppenhuis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus Wijers, ook Weijer|j|, ged. Geesteren (rk) 17.09.1813|h|, boereknecht (1843), overl. Tubbergen 20.03.1843, ongehuwd.

2.                  Henrica Wijers, ged. Geesteren (rk) 07.08.1816, ook Weijer|k|, overl. Tubbergen 04.04.1821.

3.                  Harmen Hendrik Weijers, ged. Geesteren (rk) 10.12.1818|i|.

4.                  Euphemia Weijers, ged. Geesteren (rk) 06.04.1819, overl.Geesteren (Tubbergen) 16.05.1821.

5.                  Hendrika Weijer, ged. Geesteren (rk) 20.04.1823|c|, overl. Langeveen (Tubbergen) 31.12.1859|l|, tr. 1e Tubbergen 14.02.1851|g| Hermanus Schothuis, geb. Tubbergen 1827 (no.85), boerwerker (1851), landbouwer (1859,1860), overl. tussen 1860 en 1911, z.v. Hendrikus Schothuis en Janna Hoekhuis.
Voorkind (gewettigd bij het huwelijk in 1851|b|):

1.         Joannes Weijer, later Schothuis, geb. Tubbergen 1850 (no.86), landbouwer (1873), overl. Langeveen (Tubbergen) 13.07.1911, tr. Tubbergen 24.04.1873 Aleida Bouwhuis, overl. na 1911.

Uit dit huwelijk: Hendrikus, geb. Tubbergen 1852, overl. na 1875.

     HS tr. 2e Tubbergen 08.03.1860 Euphemia Loohuis (1817-1891), d.v. Johannes Loohuis en Gesina Deenink.

6.                  Albertus Weijer, ged. Geesteren (rk) 01.05.1826, wever (1861), overl. Zenderen (Borne) 16.04.1898, tr. Borne 17.10.1861|f| Euphemia Maria Joostink, geb. Borne 21.06.1832, overl. na 1898, d.v. Gradus Joostink, landbouwer, en Fenne Tinsel|a|.

 

Noten: |a| ook Fenne Teuselink, huw.akte Borne 1861 no.20; |b| huw.akte Tubbergen 1851 no.9; |c| bij huwelijk 33 jr genoemd i.p.v. 27 jr (huw.akte Tubbergen 1851 no.9); |d| overl.akte Tubbergen 1837 no.46 {Hendrikus Weijers, ook Barger!}; |e| huw.akte Tubbergen 1812 no.12 {Jan Hendrik Albers, 28 jaar, en Joanna Nieuwhuis, 28 jaar; moeder v/d bruidegom Fenne Wijers}; |f| huw.akte Borne 1861 no.20 {bruidegom is zoon van Hendrik Weijer en Janna Nijhuis}; |g| huw.akte Tubbergen 1851 no.9 {bruid is dochter van Hendrik Weijer en Janna Nijhuis}; |h| get. Albertus Wijers en Aleida Nieuwhuis; |i| get. Gerardus Nijhuis en Joanna Weyert; |j| Weijer (overl.akte Tubbergen 1843 no.29); |k| Hendrika Weijer (overl.akte Tubbergen 1821 no.25); |l| oud 43 jr (> geb. ca. 1816), “echtgenoote van den eersten aangever {HS}, de namen der ouders zijn aan de aangevers onbekend” (?), “verklarende de aangevers geen schrijven te hebben geleerd” (overl.akte Tubbergen 1859 no.155); |m| “weduwe van wijlen Hendrik Weijer, vroeger Brager” (overl.akte Tubbergen 1837 no.74).

 


 

II.b.  Gerhardus Brager, Gerrit, later Weijer of Weijers, z.v. I, ged. Geesteren 10.05.1792, landman te Geesteren (1814,1818,1821,1826), overl. Tubbergen 14.01.1844|e|, tr. Tubbergen 19.09.1814|a|, tr. Geesteren (rk) 04.10.1814 Johanna Nieuwhuis, ook Johanna Nijhuis, ged. Geesteren 06.09.1790, landbouwster (1814,1821,1826), overl. Tubbergen tussen 1832 en 1844, d.v. Henricus Nieuwhuis en Aleida Schoppenhuis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrika Weijer, geb. Tubbergen 26.04.1815, ged. Geesteren 26.04.1815.

2.                  Fredericus Weijer, geb. Geesteren (Tubbergen) 1817; volgt III.a.

3.                  Albertus Weijer, ged. Geesteren 22.02.1821|b|, w.s. jonggestorven.

4.                  Albertus Weijer, geb. Geesteren (Tubbergen) 1823; volgt III.b.

5.                  Gerardus Weijer, geb. Geesteren (Tubbergen) 1826; volgt III.c.

6.                  Maria Weijer, geb. Tubbergen 20.01.1830 (akte), ged. Geesteren 16.01.1830|c|, overl. Borne 15.12.1892, tr. Tubbergen 24.06.1867 Arend Jan Jansen Maatman, geb. Olst ca. 1826, (fabrieks)arbeider, overl. Borne 10.04.1898, z.v. Lambertus Jansen Maatman en Geziena Alberts.
Kind van Maria:

1.      Johannes Weijer, geb. Tubbergen xx.08.1861, overl. Tubbergen 14.11.1861|f|.

Uit dit huwelijk: Johannes, geb. Borne ca. 1869, overl. Borne 15.01.1874.

7.                  Johannes Weijer, ged. Geesteren 17.11.1832|d|, overl. Tubbergen 28.05.1833.

 

Noten: |a| huw.akte Tubbergen 1814 no.22 {Gerhardus Weijers, ook Brager, 22 jaar, en Joanna Nieuwhuis, 24 jaar; moeder v/d bruidegom Euphemia Weijers}; |b| get. Henricus Weijer en Bernardina uit ’t Nijhuis; |c| get. Hermannus Schoppenhuis en Joanna Weijers; |d| niet vermeld in transcriptie GWT no.2, p.150; |e| Gerrit Weijer, z.v. Albertus Weijer en Euphemia Weijer (overl.akte Tubbergen 1844 no.2); |f| aangever is Frederikus Weijer {broer} (geb.akte Tubbergen 1861 no.113).

 


 

III.a. Fredericus Weijer, z.v. II.b, ged. Geesteren 01.01.1817|d|, landbouwer, landbouwer te Geesteren (1856), overl. Geesteren (Tubbergen) 05.11.1862, tr. Tubbergen 08.10.1846 Henrica Loohuis (1820-1869), d.v. Jan Loohuis en Hermina Bruggehuis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerardus Weijer, geb. Tubbergen 24.08.1847 (akte), landbouwer, overl. Tubbergen 06.05.1868|e|, ongehuwd.

2.                  levenloze zoon, Geesteren (Tubbergen) 12.06.1849|f|.

3.                  Johanna Weijer, geb. Geesteren (Tubbergen) 22.08.1850, overl. Geesteren (Tubbergen) 12.05.1913, tr. Tubbergen 04.02.1874 Jannes Hofste, geb. Tubbergen 1844 (no.2), landbouwer, overl. Geesteren (Tubbergen) 04.01.1903, z.v. Hendrikus Hofste, landbouwer, en Berendina Nijhuis.
Uit dit huwelijk: Gerritdina, geb. Tubbergen ca. 1880; Hanna, geb. Tubbergen 1885 (no.21), overl. Almelo 04.11.1947; Jan, geb. Tubbergen 1887 (no.35), overl. na 1911; Hendrikus, geb. Tubbergen 1890 (no.20), overl. Geesteren (Tubbergen) 25.12.1946.

4.                  Johannes Weijer, geb. Tubbergen 12.10.1853, landbouwer, overl. Geesteren (Tubbergen) 30.03.1874|g|, ongehuwd.

5.                  Maria Weijer, geb. Geesteren (Tubbergen) 17.05.1856, overl. Tubbergen 15.03.1900|b|, tr. Tubbergen 15.11.1882 Johannes Langeveld, geb. Tubbergen 1848 (no.5), landbouwer, overl. Harbrinkhoek (Tubbergen) 15.06.1923, z.v. Bernardus Langeveld, landbouwer, en Gerhardina Brughuis.
Uit dit huwelijk: Bernardus, geb. Tubbergen 1883 (no.95), overl. na 1920;  Hendrika, geb. Tubbergen 1885 (no.34)|c|, overl. Almelo 21.02.1957; Berendina, geb. Tubbergen 1886 (no.175), overl. na 1917; Hendrikus, geb. Tubbergen 1888 (no.185)|a|, overl. na 1916; Maria, geb. Tubbergen 1891 (no.12), overl. na 1917; Johanna, geb. Tubbergen 1893 (no.78), overl. na 1920; Johannes, geb. Tubbergen ca. 1896, overl. na 1921; Herman, geb. Tubbergen ca. 1898, overl. na 1926.
     JL tr. 2e Tubbergen 25.06.1903 Hendrika Braakhuis, geb. Tubbergen ca. 1865, overl. Almelo 30.04.1932, d.v. Gerardus Braakhuis en Hendrika Wiegers.

6.                  Jan Weijer, geb. Tubbergen 23.09.1859 (no.128), landbouwer (1893), overl. Reutum (Tubbergen) 31.07.1925, tr. Tubbergen 10.05.1893 Janna oude Griep, geb. Volthe (Weerselo) 01.01.1856, overl. Reutum (Tubbergen) 15.01.1939, d.v. Albertus oude Griep (ca.1819-) en Gesina Smunnink.
     JoG tr. 1e Tubbergen 14.05.1879 Antonius Deterink, geb. Tubbergen 1851 (no.98), landbouwer, overl. Tubbergen 1892 (no.84), z.v. Jan Hendrik Deterink en Willemina Oosterik.

 

Noten: |a| huw.akte Almelo 08.09.1916 no.94 {moeder v/d bruidegom Maria Weijers met de aantekening dat zij in oude akte Maria Werger heet}; |b| vader Hendrikus(!) Weijers; |c| huw.akte Tubbergen 1909 no.3 {moeder v/d bruid ook Maria Weijers}; |d| get. Henricus Weijer en Berdiena Neijhuis; |e| vader Hendrikus Weijer, moeder Hendrika Lohuis (overl.akte Tubbergen 1868 no.61); |f| vader Hendricus Weijers, moeder Hendrika Lohuis; |g| Wijer (overl.akte Tubbergen 1874 no.39).

 


 

III.b.  Albertus Weijer, z.v. II.b, ged. Geesteren 12.04.1823|d|, wever, overl. Zenderen (Borne) 20.09.1852, tr. Borne 28.03.1850|a| Geertruida Joostink, geb. Borne 16.03.1821 (akte), landbouwster (1850), winkelierster, overl. Stad Delden 09.05.1916, d.v. Gradus Joostink, landbouwer, en Fenne Tenselink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Weijer, geb. Zenderen (Borne) 09.04.1850 (no.25), overl. Zenderen (Borne) 03.10.1852.

2.                  Johanna Weijer, geb. Borne 19.10.1852 (no.72), overl. Borne 30.01.1913, tr. Borne 05.08.1881 Johannes Nibbelink, geb. Ambt Delden ca. 1865, landbouwer (1881,1921), turfventer(1922)|b|, overl. Borne 14.02.1935, z.v. Jan Hendrik Nibbelink, landbouwer, en Geertruid Averdijk.
Uit dit huwelijk: Johan, geb. Borne xx.06.1882, overl. Borne 18.06.1882; Albertus, geb. Borne xx.06.1883, overl. Borne 18.09.1883; Johanna Berendina, geb. Borne ca. 1885, overl. Borne 15.01.1887; Hendrik, geb. Borne ca. 1886, overl. Almelo 08.01.1958; Berendina, geb. Borme ca. 1889, overl. na 1922; Antonius, geb. Borne 08.12.1890, overl. Borne 09.12.1890; Hendrik, geb. Borne 08.12.1890, overl. Borne 10.12.1890; Bernard, geb. Borne xx.04.1894, overl. Borne 07.08.1894.

 

Noten: |a| huw.akte Borne 1850 no.4 {bruidegom is zoon van Gerrit Weijer en Johanna Nijhuis}; |b| huw.akte Almelo 1922 no.200 (GenLias); |d| get. Hermannus Henricus Everink en Joanna Weijers.

 


 

III.c.  Gerardus Weijer, z.v. II.b, geb. Geesteren (Tubbergen) 25.01.1826|b|, wever (1850), landbouwer (1884), overl. Borne 17.12.1884, tr. Borne 15.10.1850|a| Maria Joostink, geb. Borne 1814 (no.60), overl. Zenderen (Borne) 31.10.1894, d.v. Gradus Joostink, landbouwer, en Fenne Tenselink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Jan Weijer, geb. Borne 05.03.1851 (no.27), landbouwer, overl. Zenderen (Borne) 09.07.1910, tr. Borne 28.07.1892 Hendrika Vollenbroek, geb. Tubbergen 1872 (no.49), dienstmeid (1892), landbouwster (1911), overl. na 1934, d.v. Mannes Vollenbroek, landbouwer, en Berendina Barbara Bekhuis.
     HV tr. 2e Borne 26.05.1911 Johannes Huiskes, geb. Borne ca. 1882, timmerman (1911), landbouwer (1934), overl. Zenderen (Borne) 01.11.1934, z.v. Lambertus Huiskes en Maria Blokhuis.

2.                  Euphemia Weijer, geb. Borne 21.03.1853 (no.24), landbouwster (1886), overl. Almelo 03.06.1931, tr. Borne 29.01.1886 Jannes Koelen, geb. Borne 24.10.1861 (no.65), fabrieksarbeider (1886), wever (1912,1917), overl. Almelo 13.04.1934, z.v. Willem Koelen en Gesina Dijkhuis.
Uit dit huwelijk: Gerharda Willemina, geb. Ambt Almelo ca. 1887, overl. na 1912; Maria Gezina, geb. Ambt Almelo ca. 1890, overl. Almelo 14.05.1928; Gezina, geb. Ambt Almelo ca. 1893, overl. overl. Almelo 22.01.1959.

3.                  Johannes Weijer, geb. Ambt Almelo 1856; volgt IV.a.

 

Noten: |a| huw.akte Borne 1850 no.22 {bruidegom is zoon van Gerrit Weijer en Johanna Nijhuis}; |b| niet vermeld in transcriptie GWT.no.2, p.150.

 


 

IV.a. Johannes Weijer, z.v. III.c, geb. Ambt Almelo 08.07.1856 (no.61), landbouwer, overl. Zenderen (Borne) 03.10.1888, tr. Borne 08.05.1885 Geertruida Smienk, geb. Borne 16.07.1861 (no.44), landbouwster, overl. Ambt Almelo 06.09.1886, d.v. Antonie Smienk, landbouwer, en Janna Tanke.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Grada Weijer, geb. Borne 23.11.1885 (no.106), overl. Ambt Almelo 26.10.1889.

 


terug naar het overzicht Weijers/Wijers