Familie ter Mors (43)

 

(Lonneker)

 

Het betreft de nazaten van Berend ter Mors en Jenneken ter Heege uit Usselo. De laatste mannelijke naamgever, Hendrik, overleed in 1921.

 

De relatie met andere families ter Mors (en spellingsvarianten) is nog in onderzoek.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: H.J.M. Wijers, Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven, of per e-mail aan: hjmwijersAThotmail.com.

 

H.J. Michiel Wijers

Eindhoven, juni 2002 (laatste herzien juli 2014)

 


 

I. Peter te Mors, tr. NN.

Uit dit huwelijk:

 


 

II. Berend ter Mors, z.v. I, uit Enschede, overl. Usselo 15.07.1804|b|, otr. Haaksbergen 20.05.1742 (att. naar Enschede 15.06.1742)|a| Jenneken ter Heege, uit Haaksbergen, woont te Usselo, overl. Usselo 02.02.1806|b|.
Berend Petersen ter Meurs wordt in 1750 aangeslagen voor “een hoek land en gront toe de Usselder Armen is groet 1 sch., 2 sp. is wardig som 24-10-0”.|c|

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik ter Mors, geb. ca. 1739; volgt III.

2.                  Janna te Mors, geb. tussen 1738 en 1748.

3.                  Geesken te Mors, geb. Lonneker ca. 1757, overl. Usselo (Lonneker) 14.02.1838, tr. voor 1785 Hendrikus Wennink, overl. Usselo 16.03.1805|e|.
Uit dit huwelijk: Jenneken, geb. Lonneker ca. 1785, overl. Usselo (Lonneker) 30.09.1830; Berend Wennink, geb. Lonneker ca. 1787, overl. Usselo (Lonneker) 30.10.1865, tr. Lonneker 1817 Hendrina ter Mors (1785-1861).

4.                  Berend ter Mors, later Wennink, geb. Lonneker ca. 1759, landbouwer, overl. Usselo (Lonneker) 21.03.1832|d|, tr. voor 1822 Geertjen Wennink, geb. Lonneker ca. 1754, landbouwersche, overl. Usselo (Lonneker) 15.05.1830, d.v. Jan Wennink en Berendjen Wilmink.
Uit dit huwelijk: Bernardus Wennink, overl. Usselo (Lonneker) 30.09.1822.

 

Noten: |a| inv.166 pp.16/17 #2349 {Berent te Morsch}; |b| huw.akte L1833.31 {Reconstructie Doodboek Enschede Lonneker, Uitgave GWT no.16} {Berend ter Mors}; |c| Boerderijen in Enschede, deel 2 (Esmarke-Usselo), 1998, p.214; |d| Wennink, tevoren genaamd ter Mors (overl.akte Loneker 1832 no.37); |e| huw.akte L1813.22, Reconstructie Doodboek Enschede/Lonneker, Uitgave GWT no.16.

 


 

III. Hendrik ter Mors, z.v. II, geb. ca. 1739|d|, landbouwer, overl. Usselo (Lonneker) 30.11.1819, tr. voor 1772 Geerdje ter Heegde (ca.1752-1813), d.v. Hendrik ter Heegde en Geertjen ter Mors.
Uit dit huwelijk vijf kinderen van 1774 tot 1790, waaronder:

1.                  Berendina ter Mors, geb. Lonneker ca. 1772|a|, overl. Eschmarke (Lonneker) 23.08.1837, tr. Jannes Blikker, geb. Lonneker ca. 1770, overl. Eschmarke (Lonneker) 12.01.1835|b|, z.v. Hendrik Verwoold en Jenneken Blikker.

2.                  Jan Hermen ter Mors, geb. Usselo ca. 1776, landbouwer, overl. Usselo (Lonneker) 10.09.1822.

3.                  Jannes Kleine Mors, geb. Usselo 1778/1779; volgt IV.
Zie ook II.3 (MU dl.3 p.36).

 

Noten: |a| 65 jaar (overl.akte Lonneker 1837 no.126); |b| vader naderhand genaamd Blikker (overl.akte Lonneker 1835 no.2); |d| 80 jaar (overl.akte Lonneker 1819 no.121).

 


 

IV. Jannes ter Mors, ook Kleine Mors, z.v. III, geb. Usselo 06.12.1778 of geb. Usselo 01.12.1779|b|, landbouwer, overl. Usselo (Lonneker) 19.04.1845, tr. Lonneker 29.04.1813 Geerdjen ter Heege (1795-1840), d.v. Gerrit ter Heege en Catharina Hiddink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Geerdjen ter Mors, geb. Usselo (Lonneker) 07.12.1815, overl. Usselo (Lonneker) 30.04.1826.

2.                  Gerridina ter Mors, geb. Lonneker 17.09.1818 (no.67), overl. Usselo (Lonneker) 06.11.1837.

3.                  Hendrina ter Mors, geb. Usselo (Lonneker) 13.01.1821, overl. Usselo (Lonneker) 16.03.1821.

4.                  Hendrik ter Mors, geb. Lonneker 1823; volgt V.

5.                  Kristina ter Mors, geb. Lonneker 03.12.1825|c|.
= w.s. Christina ter Mors, geb. Lonneker ca. 1827, overl. Lonneker 16.02.1841|a|.

 

Noten: |a| oud 14 jaar (overl.akte Lonneker 1841 no.35); |b| Registre Civique 1812, no. 10001/721 {Jannes Mors}; |c| ter Mars (geb.akte Loneker 1825 no.185,GenLias).

 


 

V. Hendrik ter Mors, z.v. IV, geb. Lonneker 04.05.1823, landbouwer, overl. tussen 1866 en 1907, tr. Lonneker 20.09.1851 Catharina ter Heegde (1830-1907), d.v. Hendrik ter Heegde (1793-1862) en Enneken Wooldrik (1798-1874).

Uit dit huwelijk:

1.                  Jannes ter Mors, geb. Lonneker 19.01.1852, landbouwer, overl. Enschede 26.01.1921|a|.

2.                  Hendrik ter Mors, geb. Usselo (Lonneker) 16.01.1858, landbouwer, overl. Usselo (Lonneker) 05.02.1921.

3.                  Gerridina ter Mors, geb. Usselo (Lonneker) 16.04.1866, overl. Usselo (Lonneker) 29.07.1874.

 

Noten: |a| ook overl.akte Lonneker 1921 no.23.

 


terug naar het overzicht