Familie ter Heege (3)

 

(Buurser Heege)

 

Deze familie stamt af van Jan ter Heegde en Geertjen Stroink. Hun relatie met de andere families ter Heege en ter Heegde in Twente is nog in onderzoek.

 

In deze ingekorte versie zijn geen (vermoedelijk nog) levende nazaten opgenomen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien oktober 2021)

 


 

0.  Hendrik ter Heegde, tr. Enneken of Aalken. Zie familie uit Broekheurne.

 


 

I.  Jan ter Heegde, geb. tussen 1689 en 1704, tr. Geertjen Stroink.

Uit dit huwelijk|a|:

1.                  Henrik ter Heege; volgt II.

 

Noten: |a| grootouders vermeld bij huwelijk van jongste kleindochter Gesina (geb.1779): huw.akte Haaksbergen 20.01.1824 (no.4).

 


 

II.  Henrik ter Heege/Hege, z.v. I, geb. ca. 1713-1731, woont Broekheurne (1751,1768), woont Buurse (1770,1779), overl. (voor 1803 huw. Jan), tussen 1805 (huw. Gesina) en 1824, tr. 1e voor 1747 Geertjen Borgt, overl. tussen xx.08.1749 en xx.08.1750; otr. 2e Haaksbergen 22.08.1750|p|, tr. Haaksbergen 13.09.1750 Geertjen (te(r)) Mors/Morsch, geb. Ossele, overl. tussen 1805 en 1824, d.v. Berent.

Uit het huwelijk ter Heege-Borgt:

1.                  Aaltje ter Heege, geb. Glanerbrug, ged. Enschede 19.03.1747|s|.

2.                  Hendrina ter Heege, geb. Glanerbrug, ged. Enschede 10.08.1749|t|.

Uit het huwelijk ter Heege-te Mors:

3.                  Jan ter Heege, geb. Broekheurne, ged. Enschede 1751; volgt III.a.

4.                  Geertje ter Heege, geb. Broekheurne, ged. Enschede 29.10.1752|b|, tr. Haaksbergen 16.01.1774|y| Hendrik te Mors, woont Usselo.
= w.s. Hendrik Mors, geb. 09.08.1745|c|, landbouwer te Usselo (1812).
Uit dit huwelijk vijf kinderen van 1774 tot 1790, waaronder: Jannes Kleine Mors, geb. Usselo 01.12.1779, tr. 1813 Geertje ter Heege (van Buurser Heegde). Zie II.3 (MU dl.3 p.36).

5.                  Gerrit ter Heege, geb. Broekheurne 1754; volgt III.b.

6.                  Berendina ter Heege, geb. Broekheurne, ged. Enschede 22.11.1758|a|, landbouwersche, overl. Lonneker 08.12.1827|l|, tr. Haaksbergen 14.04/12.05.1782|q| Jan Hendrik Lohuis, ged. Delden 10.11.1748, landbouwer, olyslager te Oele, overl. voor 1827, z.v. Jan Lohuis en Jenne te Rutbeek. [Broekheurne no.98 (1827)]
Uit dit huwelijk vier dochters en drie zonen (ged. Oele (Delden) 1783-1798).

7.                  Henrik ter Heege, geb. Broekheurne, ged. Enschede 09.08.1761|e|.

8.                  Henrica ter Heege, geb. Broekheurne, ged. Enschede 19.09.1762|d|.

9.                  Henrik ter Heege, geb. Broekheurne, ged. Enschede 25.08.1765|f|.

10.              Hendrika ter Heege, geb. Broekheurne, ged. Enschede 20.05.1768|h|.

11.              Harm ter Hege, geb. Buurse, ged. Enschede 05.12.1770|i|.

12.              Jan ter Heege, geb. Buurse 1773; volgt III.c.

13.              Gesina ter Heege, geb. Buurse of Haaksbergen|u|, ged. Enschede 08.04.1779|k|, overl. Haaksbergen 13.01.1826, tr. Delden 1805 (95-111)|w|, tr. 1e Haaksbergen 08.09.1805|r| Gerrit Dorenbos, uit Buenk onder Haaksbergen, landbouwer, overl. Buurse (Haaksbergen) 15.05.1820, z.v. Jacob Dorenbos en Janna Lankheet; tr. 2e Haaksbergen 20.01.1824|o| Johannes Brandau, ged. Zutphen 17.06.1759, veldwachter, overl. Haaksbergen 01.12.1831, z.v. Niklaus Brandau, militair, en Rebecca Egelinks.
Uit het huwelijk Dorenbos-ter Heege: Jacob, geb. Buurse 04.03.1808, ged. Haaksbergen 09.03.1808|m|; Hendrika, ook Doornbosch|v|, geb. Buurse 29.10.1810, ged. Haaksbergen 04.11.1810|n|, overl. Haaksbergen 11.10.1878; Jacob, geb. Buurse (Haaksbergen) ca. 1812, overl. Usselo (Lonneker) 12.07.1823|x|.
     JB tr. 1e voor 1796 Elisabet ter Weele, overl. Haaksbergen 1819 (no.83); tr. 3e Haaksbergen 11.05.1826 Grietjen Nijhuis, geb. Lonneker ca. 1787, overl. na 1831, d.v. Arend Nijhuis en Hermina Mensink.

 

Noten: |a| inv.126 p.100; |b| inv.126 p.86; |c| Registre Civique 1812, no. 999/719; |d| inv.126 p.110; |e| inv.126 p.108, 16.08.1761 volgens GDT; |f| inv.126 p.118; |h| inv.126 p.125; |i| inv.126 p.131; |k| inv.127 p.18; |l| akte no.150 {wede Hendrik Loohuis}; |m| inv.164 p.49; |n| inv.164 p.57; |o| akte no.4 {d.v. wijlen Hendrik ter Heegde en Geesken ter Morsch; grootouders: Jan ter Heegde en Geertjen Stroink, beide overleden}; |p| inv.166 p.36/37 #2618; |q| inv.167 p.5; |r| inv.167 p.40; |s| inv.126 p.71; |t| inv.127 p.77; |u| huw.akte Haaksbergen 1824 no.4; |v| Doornbosch volgens huw.akte Haaksbergen 1839 no.24; |w| inv.95 f.111 {Gesina ter Hegede uit Oele; Gerrit Doornbos uit Buenk onder Haaksbergen}; |x| Doornbos (overl.akte Lonneker 1823 no.84); |y| inv.166 p.98/99 #3414.

 


 

III.a.  Jan ter Heege, z.v. II, geb. Broekheurne, ged. Enschede 31.03.1751|g|, tr. NN.|GDT-11101|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik ter Heege, ged. Glanerbrug 04.10.1772.|GDT|
= w.s. Hendrik ter Heege, geb. ca. 1772|a|, overl. Broekheurne (Lonneker) 22.06.1853; ongehuwd.

 

Noten: |a| akte overlijden Lonneker 1853 no.132 (81 jaar; zijnde de naam der reeds lang overleden ouders den aangeveren onbekend); |g| inv.126 p.82.

 


 

III.b.  Gerrit ter Heege, z.v. II, geb. Broekheurne, ged. Enschede 20.10.1754|d|, landbouwer, woont Buurserheege te Broekheurne, overl. Haaksbergen 03.02.1822, otr. Delden 1783 (95-30), tr. Haaksbergen 25.05.1783|f| Catharina Hiddink, ged. Hengelo ca. 1757, woont Oele (1783), overl. Buurse (Haaksbergen) 30.06.1820, d.v. Hendrik Hiddink en Berendina Hiddink. [Buurse, gem. Haaksbergen (1813)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Hendrik ter Heege, geb. Enschede 1784; volgt IV.a.

2.                  Hendrik ter Heege, geb. Lonneker 1793; volgt IV.b.

3.                  Geertje ter Heege, geb. Buurse 23.12.1795, ged. Enschede 03.01.1796|a|, overl. Usselo (Lonneker) 13.06.1840, tr. Lonneker 29.04.1813 Jannes ter Mors, geb. Usselo 01.12.1779|g|, landbouwer te Usselo, overl. Usselo (Lonneker) 19.04.1845, z.v. Hendrik ter Mors en Geertje ter Heege. [Usselo no.18 (1840)]
Uit dit huwelijk: Hendrik ter Mors, geb. Lonneker 04.05.1823, tr. Lonneker 20.09.1851 Catharina ter Heegde, geb. Lonneker 11.07.1830.

 

Noten: |a| inv.127 p.147; |b| inv.127 p.109; |d| inv.126 p.90; |f| inv.167 p.7 {CH uit Oele onder Delden}; |g| Registre Civique 1812, no. 10001/721 {Jannes Mors}.

 


 

IV.a. Jan Hendrik ter Heege, z.v. III.b, ged. Enschede 23.05.1784|c|, landbouwer, overl. Lonneker 22.04.1824|e||f|, tr. Haaksbergen 18.03.1810|a| Gesina Veluwe, eerder lutje Weldink|e|, geb. Lonneker ca. 1790, landbouwersche, overl. Haaksbergen 03.08.1862, d.v. Hendrik lutje Weldink en Janna Velve.

     Gezina Velve, ook lutke Weldink, tr. 2e Hengelo 31.03.1825 Gerrit Jan Hiddink, geb. Hengelo ca. 1801, overl. na 1862, z.v. Jan Hiddink en Geertruid Hilderink; uit dit huwelijk: Geertrui, geb. Haaksbergen ca. 1826|g|; Jan, geb. Haaksbergen ca. 1832.

Uit dit huwelijk:

1.                  Janna ter Heegde, geb. Buurse (Haaksbergen) 20.05.1812, overl. Buurse (Haaksbergen) 13.03.1814|j|.

2.                  Janna ter Heegde, geb. Haaksbergen 05.05.1814, landbouwster, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 22.11.1877, tr. Lonneker 26.07.1837 Jan lutje Berenbroek, geb. Lonneker ca. 1811, landbouwer, overl. Lonneker 14.09.1880, z.v. Grades lutje Berenbroek en Hermken IJpkemeule.
Uit dit huwelijk: Fredrik, geb. Eschmarke (Lonneker) 15.11.1838, overl. Lonneker 09.03.1878; Jan Hendrik, geb. Eschmarke (Lonneker) 19.03.1841, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 17.09.1908; Gradus, geb. Lonneker 03.06.1849, overl. Broekheurne (Lonneker) 18.12.1911; Gezina, geb. Lonneker 15.03.1852, overl. Eschmarke (Lonneker) 08.07.1863.
     JlB tr. 1e Lonneker 17.10.1835 Fenna Haverkate, geb. Eschmarke (Enschede) 07.02.1813, landbouwersche, overl. Eschmarke (Lonneker) 02.02.1836, d.v. Gerrit Haverkate en Hendrika Gerritsen.

3.                  Christiaan ter Heegde, geb. Haaksbergen 1816; volgt V.a.

4.                  Hendrik ter Heegde, geb. Haaksbergen ca. 1820; volgt V.b.

5.                  Gerrit Jan ter Heegde, geb. Haaksbergen 1822 (no.59), overl. Haaksbergen 20.07.1823.

6.                  Jenneken ter Heegde, geb. Haaksbergen 1824 (no.56), overl. Buurse (Haaksbergen) 22.03.1836.

 

Noten: |a| inv.167 p.43; |c| inv.127 p.42; |e| overl.akte Lonneker 1824 no.41 {Geziena Velve, voorheen lutke Weldink}; bijschrift n.a.v. vonnis rechtbank Almelo 23.02.1825 (ook overl.akte Lonneker 1825 no.34); |f| zie ook overl.akte Haaksbergen 1824 no.28; |g| bij haar huwelijk moeder v/d bruid: Gezine lutje Weldink (huw.akte Haaksbergen 1854 no.27, GenLias); |j| moeder te Veluwe (overl.akte Haaksbergen 1814 no.23.

 


 

V.a.  Christiaan ter Heegde, z.v. IV.a, geb. Haaksbergen 1816 (no.126), landbouwer, overl. Haaksbergen 28.12.1871, tr. Haaksbergen 28.09.1860 Janna Wennink, geb. Lonneker 13.03.1831, overl. Haaksbergen 23.07.1865, d.v. Gerrit Wennink en Gesina lutje Wooldrik.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Hendrik ter Heegde, geb. Haaksbergen 1861; volgt VI.a.

2.                  Gezina ter Heegde, geb. Haaksbergen 1865 (no.61), overl. Haaksbergen 13.09.1865.

 


 

VI.a.  Jan Hendrik ter Heegde, z.v. V.a, geb. Haaksbergen 28.10.1861 (no.98), akkerbouwer (1887), landbouwer (1890,1891), overl. Haaksbergen 14.08.1932, begr. Buurse (NH), tr. Haaksbergen 16.07.1887 Johanna Hiddink, geb. Lonneker 25.05.1862, overl. Haaksbergen 27.04.1921, begr. Buurse (NH), d.v. Jan Hiddink, akkerbouwer, en Janna Wooldrik.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Christina ter Heegde, geb. Haaksbergen 23.06.1890, overl. Haaksbergen 08.05.1931, begr. Buurse (NH).

2.                  Johanna Gerridina ter Heegde, geb. Haaksbergen 1891; volgt VII.a.

3.                  Jetje ter Heegde, geb. Haaksbergen 04.01.1897 (no.3), overl. Haaksbergen 23.06.1911.

4.                  Jan ter Heegde, geb. Haaksbergen 24.08.1901.

5.                  Gerritjen ter Heegde, geb. Haaksbergen xx.09.1904, overl. Haaksbergen 01.10.1904.

 


 

VII.a. Johanna Gerridina ter Heegde, d.v. VI.a, geb. Haaksbergen 19.11.1891, overl. Broekheurne 09.07.1965, begr. Buurse (NH).

Kind:

1.                  Hendrika Johanna ter Heegde, geb. ca. 1924, overl. 03.11.2010, begr. Buurse 08.11.2010, tr. Gradus Gerrit Jan ter Heegde (1908-1993), z.v. Grades ter Heegde en Aleida Rozina Berenbroek.

 


 

V.b.  Hendrik ter Heegde, z.v. IV.a, geb. Haaksbergen 30.06.1820, landbouwer, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 06.10.1876, tr. Lonneker 09.08.1860|a| Hermken lutje Berenbroek, geb. Lonneker 27.01.1836, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 02.02.1914, d.v. Jan lutje Berenbroek en Fenna Haverkate. [Lonneker 1901]

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Hendrik ter Heegde, geb. Lonneker 1860; volgt VI.b.

2.                  Frederik ter Heegde, geb. Eschmarke (Lonneker) 19.11.1862, overl. Lonneker 04.11.1880.

3.                  Gerrit ter Heegde, geb. Lonneker 1866; volgt VI.c.

4.                  Jan ter Heegde, geb. Lonneker 30.06.1868, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 07.05.1871.

5.                  Jan ter Heegde, geb. Lonneker 1872; volgt VI.d.

6.                  Jan Hermen ter Heegde, geb. Lonneker 1876; volgt VI.e.

 

Noten: |a| moeder bruidegom Gezina ter Veluwe.

 


 

VI.b.  Jan Hendrik ter Heegde, z.v. V.b, geb. Broekheurne (Lonneker) 19.12.1860, landbouwer (1892,1901) in Broekheurne, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 31.10.1932, begr. Enschede (W.Bpl.), tr. Lonneker 29.04.1892 Johanna Hermina ter Heegde (1857-1938), d.v. Hendricus ter Heege en Arendiena Hesselink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Herman ter Heegde, geb. Lonneker 1892; volgt VII.b.

2.                  Johanna Gerdina ter Heegde, geb. Broekheurne (Lonneker) 11.03.1894|a|.

3.                  Arendina Hermina ter Heegde, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 24.07.1896, overl. 02.04.1977, begr. Buurse (NH), tr. Lonneker 30.09.1926 Gerrit Jan Johan  Scholten, geb. Haaksbergen 02.05.1892, landbouwer, overl. 07.11.1970, begr. Buurse (NH), z.v. Engbert Scholten en Johanna Bos.

 

Noten: |a| vader Hendrik Jan, 36 jr, moeder Hermina (geb.akte Lonneker 1894 no.52).

 


 

VII.b.  Hendrik Herman ter Heegde, z.v. VI.b, geb. Lonneker 01.08.1892, landbouwer, overl. Enschede 09.04.1986, begr. Buurse (NH) 14.04.1986, tr. Lonneker 28.05.1931 Gerritdina Gezina ter Heegde (1909-1988), d.v. Grades ter Heegde en Aleida Rozina Berenbroek.

Uit dit huwelijk:

1.                  J.H. ter Heegde.

 


 

VI.c.  Gerrit ter Heegde, z.v. V.b, geb. Eschmarke (Lonneker) 25.04.1866, fabrieksarbeider, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 03.02.1918, tr. Lonneker 19.05.1899 Johanna ten Kate, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 04.12.1873, overl. Enschede 23.03.1954, begr. Enschede (O.Bpl.) 26.03.1954, d.v. Gerrit ten Kate en Hermina Wilmink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hermina ter Heegde, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 06.03.1900, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 22.03.1900.

2.                  Hermina ter Heegde, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 21.08.1901, overl. Enschede 17.01.1960, tr. Lonneker 18.03.1921 Hendrikus Welle, later ter Welle|a| geb. Markelo 19.05.1891, z.v. Hendrik Jan Welle en Janna Sligman.
Uit dit huwelijk: Gerhard, geb. Lonneker xx.12.1921, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 09.06.1922.

 

Noten: |a| aantekening over naamswijziging Enschede 21.01.1943 van Welle naar ter Welle (huw.akte Lonneker 1921 no.33).

 


 

VI.d.  Jan ter Heegde, z.v. V.b, geb. Broekheurne (Lonneker) 03.06.1872, fabrieksarbeider (1901,1903), landbouwer (1943), overl. Broekheurne (Enschede) 18.02.1943, begr. Usselo, tr. Lonneker 29.11.1901 Johanna lutje Berenbroek, geb. Lonneker 11.05.1877, overl. Enschede 14.07.1942, begr. Usselo, d.v. Gradus lutje Berenbroek, landbouwer, en Hermina Wooldrik.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Gerrit ter Heegde, geb. Broekheurne (Lonneker) 08.03.1903; volgt VII.c.

 


 

VII.c. Hendrik Gerrit ter Heegde, z.v. VI.d, geb. Broekheurne (Lonneker) 08.03.1903, overl. Broekheurne 12.09.1993, begr. Usselo 16.09.1993, tr. Enschede xx.10.1936|a| Fenna Willemina Mulder, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 22.12.1903, overl. 28.04.1998, begr. Usselo, d.v. Hendrik Mulder en Willemina Spenkelink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Hendrika ter Heegde, Jo, geb. Enschede xx.10.1937|b|, overl. 18.07.2020, crem., tr. H.F.G. Wagelaar, Herman, overl. voor 2020.
– Wonen op ‘De Loeks (Erve Luks Gees)’|c|. “Volgens opgave van de fam. Wagelaar is de boerderij sedert ongeveer 1850 bewoond door 6 generaties ter Heegde”.

 

Noten: |a| Overijsselsch dagblad 19.10.1936; |b| Overijsselsch dagblad 07.10.1937; |c| Boerderijen in Enschede, deel 2 (Esmarke-Usselo), 1998, p.289.

 


 

VI.e.  Jan Hermen ter Heegde, z.v. V.b, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 10.04.1876, fabrieksarbeider (1901), landbouwer (1930), overl. Enschede 17.09.1954, begr. Enschede (W.Bpl.) 21.09.1954, tr. Lonneker 05.09.1902 Wilhelmina Johanna Hassink, geb. Lonneker 02.08.1882, overl. Enschede 21.01.1942, begr. Enschede (W.Bpl.), d.v. Abraham Hassink en Johanna Lisetta Bernhardina Hofstede.

Uit dit huwelijk:

1.                  Albert Hendrik ter Heegde, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 11.06.1907; volgt VII.d.

 


 

VII.d.  Albert Hendrik ter Heegde, z.v. VI.e, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 11.06.1907, landbouwer, overl. voor 1985, tr. Lonneker 27.09.1930 Hermina Gezina Roossink, geb. Usselo (Lonneker) 23.04.1905, overl. Enschede 30.07.1985, crem. Usselo 02.08.1985, d.v. Gerrit Jan Roossink en Johanna Heimerink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Gerrit ter Heegde, geb. Enschede 25.04.1933, overl. voor 2021, tr. Enschede 19.10.1960 Siena Molendijk, Sienie, geb. Breklenkamp (Denekamp) 09.07.1933, ged. Ootmarsum (nh), overl. Enschede 21.10.2021, crem., d.v. Jan Hendrik Molendijk, landbouwer, en Fenna Onste.

 


 

IV.b.  Hendrik ter Heege, z.v. III.b, geb. Lonneker 29.08.1793, ged. Enschede 08.09.1793|b|, scheper, landbouwer, woont Buurse (1818), woont Broekheurne no.104 (1824), overl. Broekheurne (Lonneker) 14.03.1862, tr. Lonneker 26.05.1818|f| Enneken Wooldrik, ook Enne Weustink/Weusink, geb. Lonneker 24.09.1798, ged. Enschede 30.09.1798|a|, woont Usseler Broekheurne (1818), landbouwersche (1822,1840), overl. Broekheurne (Lonneker) 11.01.1874, d.v. Gerrit Wooldrik en Geertje Weustink.

Wonen 1829 in Broekheurne, huis 104, kad. 317 |e|.

Kad. 317, gelegen in Weusinkhoek, sectie G, meet 10 x 12 meter, met uitbouw van 2 x 2 meter en achterheerd (1830) |p.117|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Jan ter Heegde, geb. Lonneker 1818; volgt V.c.

2.                  Gerritdina ter Heegde, geb. Lonneker 01.03.1821, overl. Broekheurne (Lonneker) 27.11.1824.

3.                  Catharina ter Heege, geb. Lonneker 12.05.1822.

4.                  Grades ter Heegde, geb. Lonneker 1824; volgt V.d.

5.                  Gerrit ter Heegde, geb. Lonneker 1826; volgt V.e.

6.                  Catharina ter Heegde, geb. Lonneker 11.07.1830, landbouwster, overl. Usselo (Lonneker) 15.12.1907, tr. Lonneker 20.09.1851 Hendrik ter Mors (1823-), z.v. Jannes ter Mors (1778/1779-1845) en “Geerdjen ter Heegde of Geertjen ter Heege” (1795-1840)|g|.

7.                  Gerridina ter Heege, geb. Lonneker 08.07.1832|j|, overl. Boekelo (Lonneker) 01.11.1906, tr. Lonneker 17.09.1863 Hermannus Weustink, geb. Broekheurne (Lonneker) 30.05.1838, landbouwer, overl. Broekheurne (Lonneker) 16.02.1913, z.v. Harmen Weustink en Geertjen ter Steege.
Uit dit huwelijk: Hermen, geb. Broekheurne (Lonneker) 05.07.1864, overl. na 1894; Hermina, geb. Broekheurne (Lonneker) 04.12.1865, overl. Enschede 04.04.1946; Gerrit, geb. Broekheurne (Lonneker) 24.05.1870, overl. Lonneker 15.04.1878; Engbert Jan, geb. Broekheurne (Lonneker) 18.11.1872, overl. na 1909; Jan Hendrik, geb. Broekheurne (Lonneker) 08.05.1874, overl. Broekheurne (Lonneker) 15.07.1874.

8.                  Jan Hendrik ter Heege, geb. Lonneker 09.06.1834|i|, landbouwer, overl. Broekheurne (Lonneker) 12.01.1877.

9.                  Helena ter Heegde, geb. Broekheurne (Lonneker) 03.01.1838, overl. Broekheurne (Lonneker) 05.06.1839.

10.              Alena ter Heegde, geb. Broekheurne (Lonneker) 20.02.1840.
= w.s. Helena ter Heegde, geb. Lonneker ca. 1842, dienstmeid, overl. Usselo (Lonneker) 26.05.1875|h|.

 

Bron voor III.1: Twente Genealogisch 1986 p.126 (kwartierstaat van Gerritdina ter Heege).

Noten: |a| d.v. Gerrit Wuestink (geb. Woolderik), ged. Enschede 28.01.1763, en Geerdjen Wuestink, ged. Enschede 12.12.1773; |e| MU dl.3 p.110; |f| bruid Enneken Weustink, vader v/d bruid Gerrit Wooldrik op Weustink (akte no.9); |g| huw. akte Lonneker 1851 no.48; |h| oud 33 jaar (overl.akte Lonneker 1875 no.137); |i| ter Heege in de akte, ter Heegde in de ondertekening (geb.akte Lonneker 1834 no.87); |j| ter Heege in de akte, ter Heegde in de ondertekening (geb.akte Lonneker 1832 no.68).

 


 

V.c.  Gerrit Jan ter Heegde, z.v. IV.b, geb. Lonneker 02.08.1818, landbouwer te Broekheurne, overl. Broekheurne (Lonneker) 07.01.1913, tr. Lonneker 01.12.1849 Hendrina lutje Weldink, geb. Lonneker 02.03.1827, landbouwster, overl. Broekheurne (Lonneker) 12.07.1908, d.v. Hendrik lutje Weldink en Janna Eelkeman.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerridina ter Heegde, geb. Lonneker 30.09.1850, overl. Broekheurne (Lonneker) 19.10.1853.

2.                  Hendrik ter Heegde, geb. Lonneker 20.08.1852, overl. Enschede 21.03.1935; ongehuwd.

3.                  Gerrit ter Heegde, geb. Lonneker 1855; volgt VI.f.

4.                  Hendrik Jan ter Heegde, geb. Lonneker 1857; volgt VI.g.

5.                  Engbert Jan ter Heegde, geb. Lonneker 1860; volgt VI.h.

6.                  Jan Hendrik ter Heegde, geb. Broekheurne (Lonneker) 07.02.1863, vermeld op kiezerslijst Enschede 1899 (no.740), woont Bothof E160j (1899), tuinman (1913), overl. Enschede 15.09.1913; ongehuwd.

7.                  Gradus ter Heegde, geb. Lonneker 24.05.1866, overl. Broekheurne (Lonneker) 12.05.1867.

8.                  Gerritdina ter Heegde, geb. Lonneker 24.05.1866 {tweeling}, overl. Broekheurne (Lonneker) 12.06.1867.

9.                  Gerhard ter Heegde, geb. Lonneker 09.04.1868, overl. Broekheurne (Lonneker) 21.10.1868.

 


 

VI.f.  Gerrit ter Heegde, z.v. V.c, geb. Lonneker 01.01.1855, fabriekarbeider (1912,1914), vermeld op kiezerslijst Enschede 1899 (no.739)|b| en 1919 (no.2923), overl. Enschede 20.01.1927 (no.36)|a|, begr. Enschede (O.Bpl.), tr. Lonneker 05.06.1885 Gezina ter Borg, geb. Lonneker 18.11.1858, overl. Enschede 21.03.1939, begr. Enschede (O.Bpl.), d.v. Joannes ter Borg en Janna Asveld. [Bothof E160g (1899); Lipperkerkstr 219, Enschede (1919)].

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna ter Heegde, geb. Enschede 25.02.1888 (no.232), fabriekarbeidster (1914), tr. Enschede 30.07.1914 Wichert Jansen, geb. Epe (D) ca. 1887, assuradeur (1914), z.v. Cornelius Jansen, fabriekarbeider, en Elisabeth Helena de Witt.

2.                  Grada Hendrika ter Heegde, geb. Enschede 10.09.1890 (no.386), confectiearbeidster (1912), tr. Enschede 27.04.1912 Gerrit Dalenoord, geb. Enschede 09.02.1886 (no.67), kantoorbediende (1912), z.v. Frederik Dalenoord, pakmeester, en Catharina van den Broek.
Uit dit huwelijk: Frederik, geb. Enschede 30.09.1912, overl. Enschede 06.10.1914.

 

Noten: |a||b| aldaar als geboren 01.01.1854.

 


 

VI.g.  Hendrik Jan ter Heegde, z.v. V.c, geb. Broekheurne (Lonneker) 29.06.1857, landbouwer, overl. Enschede 30.12.1943, tr. Lonneker 01.07.1892 Hermina ter Heegde (1864-1952), d.v. Gerrit ter Heegde en Janna Weustink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gezina Hendrika ter Heegde, geb. Broekheurne (Lonneker) 29.09.1892.

2.                  Johanna Gerdina ter Heegde, geb. Broekheurne (Lonneker) 11.03.1894, overl. Enschede 30.04.1946.

 


 

VI.h.  Engbert Jan ter Heegde, z.v. V.c, geb. Broekheurne (Lonneker) 08.11.1860, landbouwer te Lonneker (Zuid-Eschmarke), overl. Enschede 18.11.1945, begr. Enschede (W.Bpl.), tr. Lonneker 02.12.1892 Jenneken Gaakink, geb. Haaksbergen 14.06.1863, overl. Enschede 25.02.1938, begr. Enschede (W.Bpl.), d.v. Arend Jan Gaakink en Gerritdina Wooldrik.

Woont in 1920 en 1939 op ‘De Velms (De Velve)’|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Gerrit ter Heegde, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 02.09.1893, overl. 01.10.1970, begr. Enschede (W.Bpl.), tr. NN.
Woont in 1939 en 1973 op ‘De Velms (De Velve)’|c|.

2.                  Hermina Anna ter Heegde, geb. Broekheurne (Lonneker) 21.12.1894, overl. 29.12.1977, begr. Usselo, tr. Lonneker 12.06.1924 Herman Johan Asveld, geb. Lonneker 01.04.1890, timmerman, overl. 30.03.1980, begr. Usselo, z.v. Hermannus Asveld en Kazine ter Hofte.
Uit dit huwelijk (klein)kind(eren).

3.                  Hanna ter Heegde, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 16.08.1898, overl. 20.02.1976, begr. Glanerbrug, tr. Lonneker 19.08.1926 Hendrik Herman Goolkate, geb. Lonneker 17.10.1898, landbouwer, overl. 24.11.1962, begr. Glanerbrug, z.v. Jan Goolkate en Johanna Willemina te Kulve.
Wonen 1973 op De Kersboer, Kersdijk 220|d|.
Uit dit huwelijk: J.E. Goolkate, tr. Wilhelmina Aleida Seggelink.

4.                  Gerritdina ter Heegde, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 16.11.1904, overl. Enschede 20.07.1989, crem. Usselo 24.07.1989, tr. Lonneker 22.05.1930 Jan Gerrit Mulder, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 20.04.1902, landbouwer, overl. voor 1989, z.v. Hendrik Mulder en Willemina Spenkelink.
Wonen 1936 en 1968 op ‘De Velms (De Velve)’|b|.
Uit dit huwelijk: H.E.

 

Noten: |a||b| Boerderijen in Enschede, deel 2 (Esmarke-Usselo), boerderij no. 98, p.152; |d| Boerderijen in Enschede, deel 1 (Esmarke), boerderij no.44, p.31.

 


 

V.d.  Grades ter Heegde, z.v. IV.b, geb. Lonneker 14.06.1824|c|, landbouwer, overl. Lonneker 05.12.1892, tr. Lonneker 28.06.1851 Gerridina Hiddink, geb. Buurse (Haaksbergen) 09.05.1828 (akte), overl. Broekheurne (Lonneker) 02.03.1899, d.v. Gerrit Jan Hiddink en Gezina lutke Weldink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hermina ter Heegde, geb. Buurse (Haaksbergen) 06.09.1851, overl. Enschede 14.04.1936, begr. Usselo, tr. Lonneker 03.02.1876 Gerrit Immink, geb. Lonneker 14.02.1850, landbouwer, overl. Broekheurne (Lonneker) 02.08.1907, z.v. Hendrik Immink en Fenneken IJpkemeule.
Uit dit huwelijk: Hendrik, geb. Broekheurne (Lonneker) 04.05.1876; Gerritdina, geb. Broekheurne (Lonneker) 08.02.1879, overl. Enschede 16.02.1949; Frederik Jan, geb. Broekheurne (Lonneker) 30.11.1885, overl. Enschede 16.09.1937; Gerhard, geb. Boekelo (Lonneker) 22.12.1894, overl. Lonneker 23.01.1895.

2.                  Gezina ter Heegde, geb. Lonneker 31.01.1853, overl. Buurse (Haaksbergen) 27.04.1854|b|.

3.                  Gerrit Jan ter Heegde, geb. Haaksbergen 1855; volgt VI.i.

4.                  Engbert Jan ter Heegde, geb. Haaksbergen 1857; volgt VI.j.

5.                  Gerrit ter Heege, geb. Haaksbergen 1859 (no.77), overl. Haaksbergen 01.04.1860|a|.

6.                  Gerrit ter Heegde, geb. Broekheurne (Lonneker) 12.02.1864, overl. Broekheurne (Lonneker) 18.06.1864.

 

Noten: |a| ook overl.akte Lonneker 01.06.1860 no.92; |b| ook overl.akte Lonneker 09.06.1854 no.92; |c| moeder Eneken Weusink (geb.akte Lonneker 1824 no.97).

 


 

VI.i.  Gerrit Jan ter Heegde, z.v. V.d, geb. Buurse (Haaksbergen) 25.06.1855, landbouwer op Het Weustink|a|, overl. Enschede 17.09.1936, begr. Usselo, tr. Lonneker 10.10.1879 Gerridina Immink, geb. Lonneker 11.08.1856, overl. Broekheurne (Lonneker) 20.09.1927, begr. Usselo, d.v. Hendrik Immink en Fenneken IJpkemeule.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerritdina ter Heegde, Gerdiena, geb. Lonneker 22.03.1880, overl. Enschede 01.07.1937, begr. Usselo, tr. Lonneker 17.07.1903 Gerrit Hendrik Bruggert, geb. Lonneker 02.03.1879, fabrieksarbeider (1903), landbouwer (1949), overl. Enschede 02.05.1949, begr. Usselo, z.v. Jan Hendrik Bruggert, landbouwer, en Geertruida Steenberg.
Uit dit huwelijk (moeder ter Heege): Gerrit Jan, geb. Broekheurne (Lonneker) 04.10.1903; Jan Gerrit, geb. Boekelo (Lonneker) 24.02.1905; Gerhard Johan, geb. Broekheurne (Lonneker) 17.01.1907, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 24.11.1909; Gerhard Johan, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 15.09.1911.

2.                  Hermina Frederika ter Heegde, geb. Broekheurne (Lonneker) 05.04.1881, overl. Buurse 27.04.1961, begr. Buurse (NH), tr. Haaksbergen 25.11.1909 Gerrit Jan te Riet, geb. Haaksbergen 13.08.1880, landbouwer (1909,1932), overl. 22.04.1969, begr. Buurse (NH), z.v. Hendrik Jan te Riet, landbouwer, en Willemina te Rijdt.
Uit dit huwelijk: Willemina Hendrika, geb. Haaksbergen ca. 1910, overl. na 1932; Willemina Johanna, geb. Haaksbergen ca. 1918, overl. Haaksbergen 13.04.1919.

3.                  Grades ter Heegde, geb. Lonneker 1884; volgt VII.e.

4.                  Fenneken Gezina ter Heegde, geb. Broekheurne (Lonneker) 07.11.1892, overl. Lonneker 24.01.1894.

5.                  Fenneken Gezina ter Heegde, geb. Broekheurne (Lonneker) 02.04.1895, tr. Lonneker 08.12.1917 Gerrit Engelbert ten Thij, geb. Broekheurne (Lonneker) 07.07.1894, z.v. Jan Harmen ten Thij en Willemina Nijhof.
Uit dit huwelijk: Gerrit Jan, geb. Lonneker xx.11.1921, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 27.01.1922; Hendrika, geb. Lonneker ca. 1928, overl. Enschede 31.03.1935.

 

Noten: |a| Boerderijen in Enschede, deel 2 (Esmarke-Usselo), 1998, pp.159-161.

 


 

VII.e.  Grades ter Heegde, z.v. VI.i, geb. Lonneker 04.10.1884, landbouwer op Het Weustink|a|, overl. Enschede 19.12.1976, begr. Usselo, tr. Lonneker 15.11.1907 Aleida Rozina Berenbroek, geb. Lonneker 15.04.1883, overl. Broekheurne (Enschede) 07.04.1942|b|, begr. Usselo, d.v. Grades Berenbroek en Gerridina Nijhuis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gradus Gerrit Jan ter Heegde, geb. Lonneker 1908; volgt VIII.b.

2.                  Gerritdina Gezina ter Heegde, geb. Broekheurne (Lonneker) 19.03.1909, overl. Enschede 27.11.1988, begr. Buurse (NH) 30.11.1988, tr. Lonneker 28.05.1931 Hendrik Herman ter Heegde (1892-1986), z.v. Jan Hendrik ter Heegde en Johanna Hermina ter Heegde.

3.                  Gezina Johanna ter Heegde, Gerritje, geb. Broekheurne (Lonneker) 07.12.1910, tr. na 1942 Jan Hendrik Roerink. [Buurse]
Uit dit huwelijk: Rosina Gradina Johanna, geb. Haaksbergen ca. 1950, overl. Haaksbergen 24.02.1956.

4.                  Dochter G.J. ter Heegde, geb. ca. 1911, tr. xx.04.1937|c| W.H. Mulder, geb. ca. 1908.

5.                  Aleida Gerda ter Heegde, geb. ca. 1917, overl. Haaksbergen 07.12.2012, begr., tr. Gerrit Jan Reimerink, overl. voor 2012.
Uit dit huwelijk kinderen.

 

Opm: ARB is tante van GJteRiet en HFteRiet-terHeegde (zie elders).

Noten: |a| Boerderijen in Enschede, deel 2 (Esmarke-Usselo), 1998, pp.159-161; |b| Beerenbroek (Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 09.04.1942); |c| Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 29.04.1937.

 


 

VIII.b.  Gradus Gerrit Jan ter Heegde, z.v. VII.e, geb. Broekheurne (Lonneker) 12.04.1908, landbouwer op Het Weustink|a|, overl. Haaksbergen 03.05.1993, begr. Buurse (NH), tr. Hendrika Johanna ter Heegde (1924-2010), d.v. Johanna Gerridina ter Heegde.

 

Noten: |a| Boerderijen in Enschede, deel 2 (Esmarke-Usselo), 1998, pp.159-161.

 


 

VI.j.  Engbert Jan ter Heegde, z.v. V.d, geb. Buurse (Haaksbergen) 30.07.1857, fabrieksarbeider (1898), landbouwer (1886,1900,1923), overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 04.08.1929, tr. Lonneker 21.05.1886 Gerritdina ter Mors (1859-1916), d.v. Jan ter Mors (1836-1895) en Hermina Asveld of Keizer (1836-1888). [Noord-Eschmarke (1898)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Gezina Gerritdina ter Heegde, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 21.10.1886, fabrieksarbeidster, overl. Enschede 12.09.1938, begr. Enschede (W.Bpl.), tr. Lonneker 17.10.1908 Johan Nusmeijer, geb. Lonneker 25.10.1885, fabrieksarbeider, overl. Enschede 17.06.1930|a|, begr. Enschede (W.Bpl.), z.v. Bernardus Nusmeijer en Christina Meimberg. [Lonneker]
Uit dit huwelijk: Engelbert Bernard, geb. ca. 1909, overl. Enschede 26.12.1959; Bernard Christiaan, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 28.04.1910.

2.                  Hermina Johanna ter Heegde, geb. geb. Enschede 25.04.1889 (no.203), fabriekarbeidster, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 29.09.1911.

3.                  Gerrit Johan Herman ter Heegde, geb. Lonneker 1898; volgt VII.f.

4.                  Jansjen Hermina Aleida ter Heegde, geb. Lonneker 12.10.1900, tr. Lonneker 27.04.1923 Gerrit Anthonie Uitermark, geb. Utrecht 16.10.1895, kommies belastingen, z.v. Gerrit Anthonie Uitermark en Gerardina Wortman. [Vollenhove]

 

Noten: |a| ook overl.akte Lonneker 17.06.1930.

 


 

VII.f.  Gerrit Johan Herman ter Heegde, z.v. VI.j, geb. Lonneker 29.11.1898, in dienst van ter Kuile|a|, landbouwer (1932), overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 23.09.1932, begr. (Alg.Bpl. Hengelosestraatweg) 27.09.1932, tr. Lonneker 17.06.1922 Hermina Johanna Hulscher, geb. Broekheurne (Lonneker) 03.12.1899, overl. na 1932, d.v. Egbert Jan Hulscher en Johanna Berendina Brasse.

     HJH tr. 2e Lonneker 28.07.1933 Gerrit Jan van den Berg, geb. Ambt Vollenhove 06.01.1881 (akte), voerman, z.v. Harm van den Berg en Trijtje Hulleman.

 

Noten: |a| J.J. ter Kuile adverteert voor GJH ‘die mij eerlijk en trouw gediend heeft’.

 


 

V.e.  Gerrit ter Heegde, z.v. IV.b, geb. Lonneker 10.07.1826|a|, landbouwer, overl. Lonneker 02.10.1889, tr. Lonneker 11.10.1860 Janna Weustink, geb. Lonneker 03.11.1836, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 30.04.1908, d.v. Harmen Weustink en Geertjen ter Steege. [Lonneker 1870]

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerritdina ter Heegde, geb. Broekheurne (Lonneker) 11.02.1861, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 01.06.1923, tr. Lonneker 03.01.1890 Jan Roosink, geb. Usselo (Lonneker) 19.03.1866, overl. Enschede 12.03.1949, z.v. Gerrit Jan Roosink en Janna Meegelink.
Uit dit huwelijk: Gezina Johanna, geb. Broekheurne (Lonneker) 28.12.1890, overl. Enschede 05.02.1958; Johanna Gezina, geb. Broekheurne (Lonneker) 16.04.1893; Johan Gerhard, geb. Broekheurne (Lonneker) 17.02.1901; Gerhard Johan, geb. Broekheurne (Lonneker) 09.10.1903, overl. Broekheurne (Lonneker) 12.10.1903.

2.                  Hermina ter Heegde, geb. Broekheurne (Lonneker) 04.01.1864, overl. Enschede, begr. Usselo (NH) 06.03.1952, tr. Lonneker 01.07.1892 Hendrik Jan ter Heegde (1857-1943), z.v. Gerrit Jan ter Heegde en Hendrina lutje Weldink.

3.                  Hanna ter Heegde, geb. Lonneker 04.01.1867, overl. Lonneker 14.04.1878.

4.                  Engbert Jan ter Heegde, geb. Lonneker 17.02.1870, overl. Lonneker 18.04.1878.

5.                  Hendrina ter Heegde, geb. Lonneker 04.01.1874, overl. Lonneker 23.04.1878.

6.                  Jenneken ter Heegde, geb. Broekheurne (Lonneker) 14.01.1877, overl. Lonneker 21.04.1878.

 

Noten: |a| tweede aangever Gerrit Loohuis, 30 jr (geb.akte Lonneker 1826 no.117).

 


 

III.c.  Jan ter Heegde, z.v. II, geb. Buurse, ged. Enschede 31.03.1773|j|, landbouwer te Buurse (1812), bouwman (1815), overl. Buurse (Haaksbergen) 07.06.1815|g|, tr. Haaksbergen 22.05.1803 Harmijna ter Beeke/te Bekke, geb. Buurse, landbouwster, overl. na 1839 en voor 1853, d.v. Derk ter Beeke en Janna ter Beeke.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Hendrik ter Heegde, geb. Buurse 16.02.1804, ged. Haaksbergen 26.02.1804|b|, overl. Haaksbergen (Buurse) 21.04.1806|a|.

2.                  Jan Hendrik ter Heegde, geb. Buurse 1806; volgt IV.c.

3.                  Gerrit ter Heegde, geb. Buurse 1809; volgt IV.d.

4.                  Gerrit ter Heegde, geb. Haaksbergen ca. 1810|e|, akkerbouwer (1886), overl. Haaksbergen 17.07.1886.

5.                  Berendina ter Heegde, geb. Neede 23.03.1812|d|, ged. Haaksbergen 26.02.1812|c|, landbouwster, verkrijgt akte van onvermogen (Lonneker 12.06.1839), overl. Usselo (Lonneker) 07.01.1860, tr. Lonneker 22.06.1839 Hendrik Venekamp, geb. Lonneker 08.09.1814, wever (1839,1844), landbouwer (1847), overl. Usselo (Lonneker) 30.04.1847|f|, z.v. Jan Venekamp, landbouwer, en Hermina Geukink.
Zij overlegt bij huwelijk doopextract uit Neede “bij welk extract deselve echter voorkomt onder den naam van ter Beeke zijn de naam der plaats door haren vader bewoond geworden, doch hetwelk abusivelijk zoodanig daarbij is vermeld, als zijnde den waren geslachtnaam ter Heegde, blijkens vonnis der arrondissementsregtbank te Almelo gewezen den vijftienden Mei deses jares”.|d|
Uit dit huwelijk: Hermannus, geb. Usselo (Lonneker) 01.04.1840, overl. Lonneker 05.05.1869; Jan, geb. Usselo (Lonneker) 16.06.1841, overl. Usselo (Lonneker) 02.07.1841; Jan Herman, geb. Usselo (Lonneker) 09.01.1844, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 03.03.1909.

 

Noten: |a| inv.177 p.4; |b| inv.164 p.39; |c| inv.164 p.61; |d| huw.akte en huw. bijl Lonneker 1839 no.25; |e| oud 76 jaar (overl.akte Haaksbergen 1886 no.81); |f| e.v. Gerritdina ter Heege (overl.akte Lonneker 1847 no.88); |g| e.v. Hermiena ter Bekke (overl.akte Haaksbergen 1815 no.66); |j| inv.126 p.138.

 


 

IV.c.  Jan Hendrik ter Heegde, z.v. III.c, geb. Buurse 02.11.1806, ged. Haaksbergen 05.11.1806|a|, landbouwer, overl. Haaksbergen 07.10.1878, tr. Haaksbergen 19.02.1831 Gerharda Kuipers, Grada, geb. Buurse (Neede) 06.07.1812, dienstmeid (1831), landbouwster (1857), overl. Haaksbergen 26.09.1878, d.v. Gerrit Kuipers en Arendina ten Thije.

Uit dit huwelijk:

1.                  Janna ter Heegde, geb. Haaksbergen 16.08.1832, dienstmeid (1857), overl. Enschede 25.04.1922, tr. 1e Haaksbergen 19.09.1857 Gerrit ter Hofte, geb. Lonneker 03.02.1830, wever (1857,1886), won. Haaksbergen (1857), overl. Enschede 21.08.1888, z.v. Bernardus ter Hofte en Janna ter Borg; tr. 2e Enschede 20.08.1891 Otto Ates Reitsma, geb. Boornbergum (Smallingerland) 16.01.1824, arbeider (1891), overl. Enschede 18.08.1909, z.v. Ate Durks Reitsma en Sjoukjen Berends Veenstra.
Uit het huwelijk ter Hofte-ter Heegde: Berendina, geb. Haaksbergen 20.01.1858 (akte), overl. Enschede 16.08.1942; Hendrik, geb. Haaksbergen 1860; Hendrik Jan, geb. Haaksbergen 20.04.1861 (akte), overl. Haaksbergen 11.03.1863; levenloze dochter, Haaksbergen 01.03.1863; Hermina, geb. Haaksbergen 09.05.1864, overl. Enschede 29.01.1931; Johannes, geb. Haaksbergen ca. 1865|c|; Johanna, geb. Haaksbergen 26.09.1867 (akte); Hendrik Jan, geb. Haaksbergen 26.05.1870 (akte), overl. Haaksbergen 21.06.1872; Jenneken, geb. Haaksbergen 19.08.1875 (akte), overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 26.05.1877.
     OAR tr. 1e Opsterland 15.05.1849 Diena Lansink, geb. Lonneker 03.02.1823, overl. Enschede 10.04.1891, d.v. Derk Lansink en Maria Gerridsen.

2.                  Gerrit ter Heegde, geb. Haaksbergen 04.03.1835, dienstknecht te Lonneker (1862), landbouwer te Enschede (1891,1893), overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 09.11.1918, tr. Haaksbergen 14.06.1862|b| Janna Rietman, geb. Neede 15.03.1819, landbouwster te Haaksbergen (1862), overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 29.05.1902, d.v. Jan Rietman en Geertjen Scholten.
     JR tr. 1e Haaksbergen 21.05.1852 Jacob Thijssen, geb. Oldebroek ca. 1811, landbouwer, overl. Haaksbergen 08.05.1861, z.v. Arend Willem Thijssen en Elizabeth Hendriks (ook Elizabeth Groen); uit dit huwelijk: Johanna Wesselina Thijssen.
     JT tr. 1e Haaksbergen 11.03.1843 Janna Wibbels, geb. Haaksbergen ca. 1811, overl. Buurse (Haaksbergen) 06.02.1851, d.v. Jan Wibbels en Maria Bloemena.

3.                  Arend Jan ter Heegde, geb. Haaksbergen 1838; volgt V.f.

4.                  Hermina ter Heegde, geb. Haaksbergen 30.12.1841, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 09.07.1918, tr. 1e Haaksbergen 13.09.1878 Gerrit Jan Reimerink, geb. Haaksbergen 06.07.1850, dienstknecht (1878), akkerbouwer (1883), overl. Haaksbergen 16.12.1883, z.v. Hendrik Jan Reimerink, arbeider, en Catarina Nijhuis; tr. 2e Lonneker 17.09.1886 Hermannus Horst, geb. Lonneker 05.06.1829, landbouwer, overl. Lonneker 27.10.1896, z.v. Hermen Horst en Janna Ribbelt.
Uit het huwelijk Reimerink-ter Heegde: Gerharda Johanna, geb. Haaksbergen 10.10.1878 (akte); Hendrik Jan, geb Haaksbergen 13.04.1882 (akte).
     HH tr. 1e Lonneker 26.10.1865 Gerridina te Kiefte, geb. Haaksbergen 18.07.1836 (akte), overl. Lonneker 07.05.1885, d.v. Derk te Kiefte en Aaltje Meijers.

5.                  Jenneken ter Heegde, geb. Buurse (Haaksbergen) 10.09.1845, overl. Buurse (Haaksbergen) 19.06.1848.

6.                  Jan Hendrik ter Heegde, geb. Buurse (Haaksbergen) 22.08.1849, overl. Buurse (Haaksbergen) 08.11.1857.

7.                  Hendrik Jan ter Heegde, geb. Haaksbergen 1854; volgt V.g.

 

Noten: |a| inv.164 p.46; |b| 15.06 in TG 31(1) p.11; |c| niet vermeld in TG 31(1) p.12.

 


 

V.f.  Arend Jan ter Heegde, z.v. IV.c, geb. Buurse (Haaksbergen) 07.04.1838, akkerbouwer (1880,1883), landbouwer (1907,1912), overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 04.10.1918, tr. Haaksbergen 19.06.1880 Aleida Agterhorst, geb. Haaksbergen 30.11.1848, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 20.03.1922, d.v. Gerrit Agterhorst, akkerbouwer, en Gesina Frederika ter Hogt.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Gerridina ter Heegde, geb. Haaksbergen 24.07.1881, overl. Enschede 06.05.1961, begr. Enschede (O.Bpl.) 09.05.1961, tr. Lonneker 28.05.1904 Hendrik van Munster, geb. Amsterdam 18.09.1877 (reg.7 fol.119v), fabriekarbeider, spoorwegarbeider (1908,1910), overl. Enschede 04.11.1957, z.v. Hendrik van Munster en Johanna Marsman.
Uit dit huwelijk: Johanna Hendrika, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 30.08.1904, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 13.08.1932; Aleida Arendina, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 31.03.1906; Hendrik, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 17.07.1908, overl. Noord-Eschmarke 27.03.1909; Hendrika Johanna Gezina, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 02.07.1910.

2.                  Jan Hendrik ter Heegde, geb. Haaksbergen 1883; volgt VI.k.

3.                  Gezina Frederika ter Heegde, geb. Haaksbergen 11.06.1883 (tweeling), overl. Enschede 05.12.1918|a|; ongehuwd.

4.                  Gerrit ter Heegde, geb. Haaksbergen 1886; volgt VI.l.

5.                  Jan ter Heegde, geb. Haaksbergen 1887; volgt VI.m.

6.                  Arend Jan ter Heegde, geb. Haaksbergen 1892; volgt VI.n.

 

Noten: |a| ook overl.akte Lonneker 1918 no.343.

 


 

VI.k. Jan Hendrik ter Heegde, z.v. V.f, geb. Haaksbergen 11.06.1883, landbouwer, fabriekarbeider, overl. Enschede 19.08.1952, begr. Enschede (O.Bpl.), tr. Lonneker 11.12.1909 Gezina ter Borg, geb. Lonneker 05.09.1886, fabriekarbeidster (1909), overl. Enschede 04.03.1955, begr. Enschede (O.Bpl.), d.v. Hendrik ter Borg en Aaltjen Roosink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Arend Jan Hendrik ter Heegde, Jan, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 17.12.1910, timmerman, woont Enschede (1944), overl. Hengelo 06.10.1944|a||c| of 07.10.1944|d|, begr. Enschede (W.Bpl.), tr. voor 1944 Gezina Johanna van den Heuvel, S.|e|, overl. na 1944.
= w.s. Gezina Johanna van den Heuvel, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 15.11.1902, d.v. Jan van den Heuvel en Egbertje Dassen.

2.                  Aaltje Aleida ter Heegde, Alie, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 16.08.1912, overl. Enschede 03.09.2004, tr. Herman ter Riet,  geb. 01.02.1913, overl. 30.01.1992.

 

Noten: |a| ook overl.akte Enschede 1944 no.925; |c| overl.akte Hengelo 1944 no.431 (GenLias), ook overl.akte Enschede 1944 no.925; |d||e| zerk W.Bpl..

 


 

VI.l.  Gerrit ter Heegde, z.v. V.f, geb. Haaksbergen 19.03.1886, fabriekarbeider (1907,1910), textielarbeider (1931), overl. na 1928, tr. 1e Enschede 14.12.1907 Gezina Leppink, geb. Lonneker 12.03.1882, fabrieksarbeidster (1907), overl. Enschede 28.03.1913|c|, d.v. Jan Leppink en Gerridina ter Heegde; tr. 2e Lonneker 04.05.1916 Johanna Berendina Grijsen, geb. Lonneker 29.01.1894, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 19.07.1928, d.v. Berend Jan Grijsen en Gerritje Kruisselbrink; tr. 3e Enschede 07.03.1931 (echtsch. vonnis Arr. Rb. Almelo 05.02.1936; ingeschr. Enschede 17.03.1936) Hendrikje Rotman, geb. Stad Ommen 01.02.1901, huishoudster (1931), overl. Haaksbergen 11.09.1946, d.v. Peter Rotman en Johanna Lankamp.

     HR tr. 2e tussen 1936 en 1946 Gerrit Lenderink, overl. na 1946.

Uit het huwelijk ter Heegde-Leppink:

1.                  Aleida Gerridina ter Heegde, Leida, geb. Enschede 11.09.1909, textielarbeidster (1931), overl. Glanerbrug 05.02.1995, begr., tr. Lonneker 22.08.1931 Harm Jonker, geb. Gronau (D) ca. 1904, textielarbeider (1931), wever (1946), overl. voor 1995, z.v. Jakob Jonker en Jantje Veenstra.
Uit dit huwelijk: Harm, geb. Enschede ca. 1942, woont Enschede (1946), overl. Groningen 26.05.1946|a|; Harm, geb. Enschede xx.07.1946, overl. Enschede 01.11.1946; levenloze zoon, Enschede 26.10.1947.

2.                  Gerritdina Johanna ter Heegde, geb. Enschede 11.09.1910, overl. Enschede 16.11.1910.

Uit het huwelijk ter Heegde-Grijsen:

3.                  Arend Jan Bernard ter Heegde, geb. Lonneker 23.06.1917.

4.                  Gerritje Gezina ter Heegde, geb. Lonneker 21.10.1919, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 25.10.1919.

5.                  Barend Jan ter Heegde, geb. Lonneker 08.05.1925.

6.                  Gerrit Albert ter Heegde, geb. Enschede 12.01.1927, overl. Enschede 04.02.1927|b|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Enschede 1946 no.498; |b| ook overl.akte Lonneker 1927 no.52; |c| ook overl.akte Lonneker 1913 no.84

 


 

VI.m.  Jan ter Heegde, z.v. V.f, geb. Haaksbergen 26.11.1887, fabrieksarbeider (1912), overl. Usselo 05.01.1963, tr. Hengelo 22.06.1912 Johanna ter Horst, geb. Hengelo 06.09.1882, overl. Enschede 18.02.1940, d.v. Herman ter Horst en Frederika ter Haar. [woont scholtenerve ‘Scholten Loeks’, Boekelosestraat 30, Usselo]

Uit dit huwelijk:

1.                  Aleida Fredrika ter Heegde, Leida, geb. Hengelo 03.12.1913, overl. Delden 03.04.2006, tr. J. Nijhuis, overl. voor 2006.
Uit dit huwelijk: Henny; Ans; Freek.

2.                  Fredrika Aleida ter Heegde, geb. Hengelo 06.02.1915. {niet genoemd in 1937}

3.                   Arend Jan Herman ter Heegde, geb. Hengelo 02.07.1916, overl. Haaksbergen 16.02.1998, begr. Usselo 20.02.1998, tr. 01.06.1944 Hendrika Wilhelmina Gerda Olink, Dientje, geb. 17.07.1921, overl. Markelo 14.11.2005, begr. Usselo, d.v. Herman Olink en Anna C. Hesselink.
Wonen op ‘De Loeks’|a|.

4.                  Jan ter Heegde. {wel genoemd in 1937, niet in 1963}

5.                  Hermina Gezina ter Heegde, Mien, geb. Hengelo 10.03.1918, tr. H. van Dijk. [Enschede]

6.                  Gezina Gerritdina ter Heegde, Sientje, geb. Lonneker 18.02.1923, overl. 16.04.2010, begr., tr. Egbert Mulhof, overl. voor 2010. [Hengelo]
Uit dit huwelijk: Wim.

7.                  Herman ter Heegde, geb. Lonneker 08.10.1926, tr. A. lutje Wooldrik. [Enschede]

 

Noten: |a| Boerderijen en Enschede, deel 3 (Usselo-Boekelo), pp.185-186.

 


 

VI.n.  Arend Jan ter Heegde, z.v. V.f, geb. Haaksbergen 25.04.1892, fabriekarbeider (1912), overl. Enschede 08.01.1989, begr. 11.01.1989, tr. Enschede 27.04.1912 Geesje Rump, geb. Coevorden 30.01.1891, fabriekarbeidster (1912), overl. Enschede 03.07.1956, begr. Enschede (O.Bpl.) 07.07.1956, d.v. Roelof Rump en Geessien Bos.

Uit dit huwelijk:

1.                  Aleida Gesiena ter Heegde, geb. Lonneker 04.06.1912, tr. H.H. ter Stege.

2.                  Gezina Johanna ter Heegde, geb. Lonneker 29.08.1913, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 29.08.1913.

3.                  Arend Jan Roelof ter Heegde, geb. Lonneker 20.07.1917, tr. Henny Boers, geb. 02.12.1925, overl. Enschede 14.07.2004.

4.                  Roelof Johannes ter Heegde, geb. Lonneker 13.09.1920, overl. 11.12.2009, tr. Dini Wunderink, overl. voor 2009.

Kleinkinderen: Arend Jan, Arend Jan en Geri.

 


 

V.g.  Hendrik Jan ter Heegde, z.v. IV.c, geb. Buurse (Haaksbergen) 22.11.1854, melkventer te Enschede (1893), wegwerker (1917), overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 01.01.1917, tr. Enschede 10.08.1893 Johanna Wesselina Thijssen, geb. Haaksbergen 18.02.1853, overl. Enschede 07.05.1937, d.v. Jacob Thijssen, landbouwer, en Janna Rietman.

     JWT tr. 1e Haaksbergen 21.04.1876 Berend Jan ten Zeldam, geb. Haaksbergen ca. 1845, overl. Haaksbergen 08.01.1892, z.v. Hendrik Jan ten Zeldam en Willemijna Bosch.

Uit dit huwelijk:

1.                  Grada Berendina ter Heegde, geb. Lonneker 12.05.1894, tr. Lonneker 09.10.1920 Johan Bernhard jonge Poerink, geb. Lonneker 13.04.1897, tuinier, z.v. Jan Hendrik jonge Poerink, landbouwer, en Johanna Euverink.
Uit dit huwelijk: Jan Hendrik Jan, geb. 1921; Hendrik Johan, geb. 1935.

2.                  Jan Hendrik ter Heegde, geb. Lonneker 10.03.1896, textielarbeider, overl. Enschede 26.04.1928|a|.

 

Noten: |a| ook overl.akte Lonneker 1928 no.82.

 


 

IV.d.  Gerrit ter Heegde, z.v. III.c, geb. Buurse 24.08.1809, ged. Haaksbergen 27.08.1809|a|, landbouwer te Haaksbergen (Buurse) (1838,1845,1849), boerwerker (1853), overl. Haaksbergen 30.12.1887, tr. 1e Haaksbergen 07.07.1838 Berendina Westendorp, ged. Haaksbergen 17.01.1808, overl. Buurse (Haaksbergen) 17.05.1849, d.v. Jan Westendorp, landbouwer, en Geridina ter Riet (ca.1786-1811); tr. 2e Haaksbergen 20.10.1849 Johanna te Ried, “ook wel genaamd te Riet”, geb. Buurse (Neede) 13.09.1813, landbouwster (1835), overl. Buurse (Haaksbergen) 19.04.1853, d.v. Jannes te Ried, landbouwer, en Trijne Wegerink; tr. 3e Haaksbergen 15.07.1853 Hermina Wegerink, geb. Haaksbergen ca. 1810, boerwerkster (1843), overl. Haaksbergen 20.12.1881, d.v. Jan Herman Wegerink, landbouwer, en Hendrika Teutelink.

     JtR tr. 1e Haaksbergen 24.07.1835 Berend Jan Nijhuis, geb. Haaksbergen ca. 1807, landbouwer (1835), dagloner (1846), overl. Honesch (Haaksbergen) 04.05.1846, z.v. Hermannus Nijhuis en Janna te Riedt.

     HW tr. 1e Haaksbergen 27.01.1843 Arend Jan Rietman, geb. Haaksbergen ca. 1822, wever (1843), overl. tussen 1846 en 1853, z.v. Jan Rietman en Geesken Scholten, ook Geertjen Mengerink.

Uit het huwelijk ter Heegde-Westendorp:

1.                  Johanna ter Heegde, geb. Buurse (Haaksbergen) 20.10.1838, overl. Lonneker 29.12.1893, tr. 1e Lonneker 15.11.1878 Hendrik Messelink, geb. Twekkelo (Lonneker) 12.04.1840, landbouwer, overl. Lonneker 02.12.1880, z.v. Gerrit Messelink en Janna Venenkamp; tr. 2e Enschede 19.06.1884 Sijbrand ter Weele, geb. Enschede 07.02.1827, arbeider (1884), overl. Losser 18.01.1903, z.v. Gradus ter Weele en Anna Reef.
     HM tr. 1e Lonneker 22.08.1867 Hermina Toetelink, geb. Eschmarke (Lonneker) 30.12.1840, landbouwster, overl. Twekkelo (Lonneker) 13.01.1876, d.v. Frederik Toetelink en Hermina Schouwink.
     StW tr. 1e Lonneker 10.10.1861 Gerritdina Wolterink, geb. Lonneker 10.08.1823, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 31.01.1877, d.v. Hendrikus Wolterink en Maria Kolthof.

2.                  Gerrit Jan ter Heegde, geb. Haaksbergen 1840; volgt V.h.

3.                  Gerridina ter Heegde, geb. Buurse (Haaksbergen) 13.12.1841, dienstmeid (1863), overl. Enschede 14.02.1911, tr. Haaksbergen 17.07.1863 Jan Leppink, geb. Buurse (Haaksbergen) 11.05.1832, landbouwer (1863), zonder beroep (1907), overl. Enschede 03.11.1910, z.v. Hendrik Leppink, landbouwer, en Gerridina Westendorp.
Uit dit huwelijk: Gerridina, geb. Haaksbergen 17.08.1863 (akte), overl. Enschede 13.03.1900; Johanna, geb. Haaksbergen 03.08.1865 (akte), overl. Deventer 08.12.1911|c|; Gerrit Jan, geb. Haaksbergen 08.10.1867 (akte); Berendina, geb. Haaksbergen 30.12.1870 (akte), overl. Haaksbergen 24.02.1871; Berend Jan, geb. Haaksbergen 11.03.1872 (akte), overl. Enschede 22.05.1939; levenloze zoon, Haaksbergen 15.03.1874; Jan Hendrik, geb. Haaksbergen 03.01.1876 (akte), overl. Enschede 22.06.1922; Jan, geb. Haaksbergen 03.01.1879 (akte), overl. Enschede 24.11.1916; Gezina Leppink, geb. Lonneker 1882, overl. Enschede 28.03.1913, tr. Gerrit ter Heegde, z.v. Arend Jan ter Heegde en Aleida Agterhorst.

4.                  Hermina ter Heegde, geb. Haaksbergen 20.06.1845, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 30.04.1918, begr. Lonneker (“Boerenkerkhof”), tr. Lonneker 21.12.1876 Jan Harmen Weisink, geb. Haaksbergen 16.12.1848, landbouwer, fabrieksarbeider (1877,1881), overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 28.11.1917, begr. Lonneker (“Boerenkerkhof”), z.v. Harmannus Weisink (ook Weissink) en Johanna Geertrui van Lochem.
Uit dit huwelijk: Herman Johan, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 19.03.1877, overl. Enschede 04.01.1945; Berendina Gezina, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 12.08.1881, overl. na 1916.

5.                  Jan Hendrik ter Heege, geb. Buurse (Haaksbergen) 25.09.1848, overl. Lonneker 03.01.1850|b|.

Uit het huwelijk ter Heegde-te Ried:

6.                  Gerrit ter Heegde, geb. Buurse (Haaksbergen) 19.08.1850, dienstknecht (1872), overl. Haaksbergen 18.11.1872.

7.                  levenloze zoon, Buurse (Haaksbergen) 18.04.1853.

 

Noten: |a| inv.164 p.53; |b| ook overl.akte Haaksbergen 1850 no.33); |c| ook overl.akte Enschede 1911 no.390.

 


 

V.h. Gerrit Jan ter Heegde, z.v. IV.d, geb. Buurse (Haaksbergen) 12.02.1840, landbouwer, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 25.11.1871, tr. Lonneker 27.04.1871 Hermina Wevers, geb. Eschmarke (Lonneker) 30.08.1840, weefster (1873), overl. Enschede 18.10.1912, d.v. Abraham Wevers en Johanna Lukassen.

     HW tr. 2e Lonneker 08.05.1873 Karel Georg Kersten, geb. Nordhorn 08.03.1841, ged. Nordhorn 12.04.1841, fabriekarbeider, overl. Enschede 28.08.1912, z.v. Johann Heinrich Christian Kersten en Helena Wilhelmina Zierleijn.

     KGK tr. 1e Enschede 03.03.1870 Fenneken Klop, geb. Enschede 26.04.1843, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 17.10.1872, d.v. Tobias Klop en Johanna ter Brugge.

 


Legenda

o    Hengelo=Hengelo(O)


terug naar het overzicht ter Heege/Heegde