Familie ter Heege (2)

 

(Broekheurne/Eschmarke/Enschede)

 

Deze familie stamt af van Hendrik ter Heege en Enneken of Aalken en hun zoon Gerrit ter Heege die trouwde met Swenneken Holtkamp en met Jenneken Duivegoor. Hun relatie met de andere families ter Heege en ter Heegde in Twente is nog in onderzoek.

 

In deze ingekorte versie zijn geen (vermoedelijk nog) levende nazaten opgenomen.

 

Ik stel het op prijs als u mij attendeert op geconstateerde fouten. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen. Dat kan per post aan: Jan van Heelustraat 38, 5615 NE Eindhoven; of per e-mail aan: hjmwijers AT hotmail.com

 

H.J.Michiel Wijers

Eindhoven, april 2002 (laatst herzien mei 2022)

 


 

0.  Hendrik ter Heege, tr. Enneken of Aalken.

Uit dit huwelijk:|a|

1.                  Gerrit ter Heege; volgt I.

2.                  Enneken ter Heege, in maagscheiding van 1755 genoemd.

3.                  Eva ter Heege, woont Broekheurne, tr. voor 1742 Gerrit Stroink.
Uit dit huwelijk vijf kinderen van 1742 tot 1754, waaronder: Hendrika, geb. ca. 1747, overl. Eschmarke (Enschede) 12.01.1817.

4.                  Jan ter Heege, geb. tussen 1689 en 1704, tr. voor 1724 Grietje Stroink.
Uit dit huwelijk:

a.       Aaltje ter Heege, ged. Enschede 02.04.1724.

b.      w.s. Henrik: zie de familie uit Buurser Heege.

 

Noten: |a| mw. E.C. Geerdink-v.d. Worp, De Marke Usselo, dl.1, pp.47-48.

 


 

I.  Gerrit ter Heege, geb. tussen 1702 en 1717, woont Broekheurne, tr. 1e voor 1737 Swenneken/Zwenneken Holtkamp, ook Wiecherink, overl. tussen 1748 en 1755 (maagscheiding); tr. 2e tussen 1748 en 1756 Jenneken Duivegoor, d.v. Hendrik Duivengoor alias Hendrik Haverkate en Gese Harmsen of Geeske Klein Berenbroek.

Uit het huwelijk ter Heege-Holtkamp:

1.                  Enneken ter Heege, geb. Broekheurne, ged. Enschede 20.10.1737|b|, landbouwster, overl. Eschmarke (Lonneker) 18.01.1820, tr. Harmen ten Cate, geb. ca. 1735|p|, geb. 1754/1755|j|, landbouwer in de Eschmarke (1812)|j|, overl. Eschmarke (Lonneker) 12.02.1820, z.v. Gerrit ten Kate en Hendrine Nijhof. [Eschmarke no.240 (1820)]

2.                  Hendric ter Heege, geb. Broekheurne 1739; volgt II.a.

3.                  Hermen ter Heege, geb. Enschede 1742; volgt II.a2.

4.                  Jan ter Heege, geb. Broekheurne 1744; volgt II.b.

5.                  Aaltjen ter Heege, geb. Broekheurne, ged. Enschede 03.04.1746|a|, landbouwersche, overl. Eschmarke (Lonneker) 10.10.1831, tr. voor 1773 Jan Wagelaar, Mensinkwoner|l|, overl. Eschmarke 13.02.1805|i|. [Eschmarke no.214 (1831)]
Uit dit huwelijk zeven kinderen van 1773 tot 1788, waaronder: Janna, geb. Eschmarke ca. 1780/1782, landbouwersche, overl. Eschmarke (Lonneker) 17.01.1832, tr. 1e voor 1817 Hermen Jansen/Jansink, overl. voor 1817; tr. 2e Enschede 22.08.1817 Harmen Keupers, geb. Eschmarke ca. 1785, landbouwersknecht (1817), overl. voor 1832, z.v. Gerrit Kempers en Zwenne ter Heege; tr. 3e Berend ter Brugge, overl. na 1832;
en voorts: Dina, ged. 17.10.1773, overl. Eschmarke (Enschede) 08.02.1814; Zwenneken, ged. 01.09.1776; Janna, jong gestorven; Grades, ged. 20.06.1788, overl. Eschmarke (Lonneker) 03.02.1851; d.i. w.s. Grades Wagelaar, geb. 27.06.1789|k|, landbouwer in de Eschmarke (1812); Gerrit, jong gestorven.

6.                  Gerrit ter Heege, geb. Broekheurne 1748; volgt II.c.

Uit het huwelijk ter Heege-Duivegoor:

7.                  Zwenneken ter Heege, ged. 07.03.1756, overl. Enschede 01.11.1789|g|, tr. voor 1787 Gerrit Kempers, overl. Enschede 01.09.1795|g|.
Uit dit huwelijk: Harmen, geb. Eschmarke, ged. Enschede 03.07.1787, landbouwersknecht (1817), overl. Eschmarke (Lonneker) 09.11.1825, tr. Enschede 22.08.1817 Janna Wagelaar, geb. Eschmarke ca. 1784, landbouwersche, overl. Eschmarke (Lonneker) 17.01.1832, d.v. Jan Wagelaar en Aaltjen ter Heege; Geertruida, geb. Lonneker ca. 1787|m|, overl. Buurse (Haaksbergen) 01.01.1842;  Geerdje, geb. Eschmarke, ged. Enschede 24.06.1789, arbeidster (1816), tr. Enschede 01.06.1816 Willem Velthuis, geb. Delden ca. 1787, wever (1816), z.v. Hendricus Velthuis en Aaltjen Morsch.

8.                  Hermina ter Heege, geb. Broekheurne, ged. Enschede 14.12.1757|c|.

9.                  Jenneken ter Heege, geb. Broekheurne, ged. Enschede 30.04.1761|e|, woont Eschmarke, tr. voor 1778 Harmen ten Kate.
Uit dit huwelijk: Janna, ged. 01.02.1778, overl. Eschmarke (Lonneker) 03.08.1850; Gerritdina, ged. 04.06.1781.

10.              Gerhardes ter Heege, geb. Broekheurne 1763; volgt II.d.

11.              Janna ter Heege, geb. Broekheurne, ged. Enschede 27.02.1765|d|.

12.              Harmke/Hermken ter Heege, ged. Enschede 12.07.1767|f|, landbouwersche, overl. Broekheurne (Lonneker) 08.03.1827|n|, tr. voor 1791 Hendrik Jansink/Janszen, ook Beernsink/Berendsen/Berendzen, overl. Broekheurne 25.02.1810|h|.
Uit dit huwelijk: Jan, ged. 16.01.1791; Gerrit, ged. 21.07.1793, overl. Usseler Broekheurne (Lonneker) 02.06.1816; Hermen, geb. Usseler Broekheurne ca. 1795, boerwerker en fusilier, overl. Usseler Broekeurne (Lonneker) 20.11.1819; Jannes, ged. 17.01.1798; Abraham, ged. 26.09.1800, overl. Broekheurne (Lonneker) 11.03.1827; Hermannes/Mannes, geb. Lonneker, ged. 12.02.1804, overl. Broekheurne (Lonneker) 05.02.1827|o|; Janna, geb. Lonneker 1807, ged. 16.05.1807, overl. Broekheurne (Lonneker) 09.09.1824.

 

Noten: |a| inv.126 p.69; |b| inv.126 p.43; |c| inv.126 p.98; |d| inv.126 p.117; |e| inv.126 p.107; |f| inv.126 p.123 (12.03.1767 in bestand twente2); |g| Huw.akte E1817.15 {Reconstructie Doodboek Enschede/Lonneker, Uitgave GWT no.16}; |h| Huw.akte L1824.47 {Reconstructie Doodboek Enschede/Lonneker, Uitgave GWT no.16}; |i| Huw.akte L1830.14 {Reconstructie Doodboek Enschede/Lonneker, Uitgave GWT no.16}; |j| in Registre Civique 1812 staan twee Hermen ten Cate als landbouwer in de Eschmarke vermeld: no. 9509/229, geb. 26.06.1754 en no. 9510/230, geb. 02.07.1755; |k| Registre Civique 1812, no. 10499/1221; |l| huw.akte Enschede 1817 no.15 (GenLias); |m| oud 54 jaar (overl.akte Haaksbergen 1842 no.1); |n| partner ook wel eens genaamd Jansink; |o| vader ook Jansink (overl.akte Lonneker 1827 no.17); |p| oud 85 jaar (overl.akte Lonneker 1820 no.36).

 


 

II.a.  Hendric ter Heege/Hege, z.v. I, geb. Broekheurne, ged. Enschede 16.08.1739|e|, woont Broekheurne, woont op Hofcoesveld|g|, overl. voor 1810|f|, tr. 1e voor 1770 Geertje Derkink, overl. tussen 1776 en 1780; tr. 2e tussen 1776 en 1780 Grietjen lutke Berenbroek, overl. tussen 1780 en 1852.

Uit het huwelijk ter Heege-Derkink:

1.                  Swenneken ter Heege, ged. Enschede 11.02.1770|d|.

2.                  Eva ter Heege, ged. Enschede 08.01.1772|a|, woont op ’t hof Koesveld te Broekheurne (1805), overl. Enschede 18.11.1847|i|, tr. 1e voor 1805 Hindrik Kalters, overl. tussen 1805 en 1808; tr. 2e voor 1808 Jan Harmen Telmers, geb. Goor ca. 1777, fabrijkarbeider, overl. Enschede 23.10.1846|k|, z.v. Hermannus Telmes en Aaltjen Stokreef.
Uit het huwelijk Kalters-ter Heege een kind in 1805.
Uit het huwelijk Telmers-ter Heege: Hendriena, geb. Enschede ca. 1808, overl. Enschede 30.03.1839|l|; levenloos kind, Eschmarke (Enschede) 03.04.1812|j|.

3.                  Gerrit ter Heege, geb. Broekheurne, ged. Enschede 30.01.1774|b|, woont op Hofcoesveld|h|.

4.                  Hermken ter Heege, ged. Enschede 22.09.1776|c|.

Uit het huwelijk ter Heege-lutke Berenbroek:

5.                  Grades ter Heege, geb. Enschede 1780; volgt III.a.

 

Noten: |a| inv.126 p.134; |b| inv.127 p.3; |c| inv.127 p.12; |d| inv.126 p.129; |e| inv.126 p.48; |fgh| mw. E.C. Geerdink-v.d. Worp, De Marke Usselo, dl.I, p.47; |i| overl.akte Enschede 1847 no.118 {oud 77 jaar, geb. Lonneker}; |j| Telmes (overl.akte Enschede 1812 no.50); |k| Telmes (overl.akte Enschede 1846 no.77); |l| Telmers (overl.akte Enschede 1839 no.29).

 


 

III.a.  Grades ter Heege, z.v. II.a, ged. Enschede 30.04.1780|a||b|, landbouwer in de Eschmarke (1812,1815), landbouwer (1827), marskramer (1852), overl. Eschmarke (Lonneker) 17.12.1852, tr. voor 1811 Harmke Afink, geb. Lonneker ca. 1789, landbouwster, overl. Eschmarke (Lonneker) 18.04.1847, d.v. Wander Afink en Eva Leusink.

Grades wordt verwond door Grades ten Heuw op Stoppelhaanen (13 augustus) 1809|d||e|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik ter Heege, Enschede geb. 1811; volgt IV.a.

2.                  Eva ter Heege, geb. Enschede 01.05.1813, overl. Eschmarke (Lonneker) 07.09.1855, tr. Lonneker 03.03.1838 Egbert Geerdink, geb. Lonneker ca. 1809, landbouwer (1838,1875), fabrijkarbeider (1855,1867), overl. Enschede 31.10.1884, z.v. Gradus Geerdink en Willemina ter Riet.
Uit dit huwelijk: Gradus, geb. Enschede ca. 1843, overl. Enschede 08.01.1926; Gerridina, geb. Enschede xx.11.1845, overl. Enschede 31.01.1846; Gerrit, geb. Enschede ca. 1847/1848, overl. Twekkelo (Lonneker) 13.12.1918; Hermanus, geb. Enschede ca. 1851, overl. Enschede 17.09.1936.

3.                  Gerridina ter Heege, geb. Enschede 21.03.1815, overl. Haaksbergen 29.06.1878, tr. Lonneker 10.11.1837 Albert te Morsche (1808-1882), z.v. Gerrit te Morsche, ook genaamd ter Morsch, en Willemina of Harmina Zwoferink.

4.                  Willem ter Heege, geb. Eschmarke (Lonneker) 02.06.1819, overl. Eschmarke (Lonneker) 03.05.1820.

5.                  Willem ter Heege, geb. Lonneker 1821; volgt IV.b.

6.                  Gerrit ter Heege, geb. Lonneker 1827; volgt IV.c.

 

Noten: |a| inv.127 p.25; |b| Registre Civique 1812, no. 9695/415 {ter Heegde}; |d| E.C. Geerdink-v.d. Worp, De Marke Usselo, dl.1, pp. 60-61; |e| Frits te Lintelo, Een uit de hand gelopen oogstfeest in 1809, in ‘n Sliepsteen, 25, voorjaar 1991, p.9.

 


 

IV.a.  Hendrik ter Heege, z.v. III.a, ged. Enschede 28.08.1811|b|, landbouwer, overl. Broekheurne (Lonneker) 12.12.1849, tr. Lonneker 19.06.1849|a| Fenneken ter Borg, geb. Lonneker 29.08.1829, landbouwster, overl. Lonneker 02.03.1889, d.v. Hendrik ter Borg en Jenneken Bouwhuis.

     FtB tr. 2e Lonneker 07.09.1855 Jannes Geerdink, geb. Rutbeek (Lonneker) 31.07.1816, fabriekarbeider, overl. Lonneker 01.01.1885, z.v. Jan Geerdink en Berendina Voogd.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jenneken ter Heege, geb. Lonneker 04.10.1849, landbouwster, overl. Usselo (Lonneker) 20.12.1915, tr. Lonneker 30.09.1869 Jan Geerdink, geb. Usselo (Lonneker) 23.08.1844, fabrieksarbeider (1869,1881), landbouwer (1900), overl. Usselo (Lonneker) 30.09.1900, z.v. Lucas Geerdink en Fenneken Weusink.
Uit dit huwelijk: Jan Hendrik, geb. Usselo (Lonneker) 02.02.1870; Leida, geb. Usselo (Lonneker) 20.12.1873, overl. Enschede 03.02.1944; Fenneken, geb. Usselo (Lonneker) 17.07.1877, overl. Enschede 15.06.1941; Hermina geb. Usselo (Lonneker) 31.03.1881, tr. Lonneker 1904 Herman ter Mors; Hanna, geb. Usselo (Lonneker) 27.07.1884; Frederika, geb. Usselo (Lonneker) 02.01.1887, overl. Enschede 25.05.1958; Grada Hermina, geb. Usselo (Lonneker) 22.06.1892.

 

Noten: |a| 09.06 (huw.akte Lonneker 1849 no.24 in GenLias); |b| inv.129 p.113.

 


 

IV.b.  Willem ter Heege, z.v. III.a, geb. Lonneker 17.08.1821, landbouwer (1841,1855), wever (1877), overl. Usselo (Lonneker) 06.06.1877, tr. Lonneker 28.10.1841 Eva Aafink, geb. Diepenheim 14.06.1817, landbouwster, overl. Eschmarke (Lonneker) 20.08.1864, d.v. Hendrik Aafink en Jenneken Frit|a|.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gradus ter Heege, geb. Eschmarke (Lonneker) 14.03.1842, overl. Broekheurne (Lonneker) 24.03.1869.

2.                  Jan ter Heege, geb. Eschmarke (Lonneker) 13.11.1845, overl. Eschmarke (Lonneker) 27.06.1849.

3.                  Hermina ter Heege, geb. Lonneker 27.01.1849, overl. Usselo (Lonneker) 11.01.1869.

4.                  Jan ter Heege, geb. Lonneker 1852; volgt V.a.

5.                  Hendrik ter Heege, geb. Lonneker 19.07.1855, overl. Eschmarke (Lonneker) 22.02.1863.

6.                  Hendrina ter Heege, geb. Lonneker 1860; volgt V.b.

 

Noten: |a| “wier eigenlijke naam is Bouwhuis” {huw.akte Lonneker 1841 no.37}.

 


 

V.a.  Jan ter Heege, z.v. IV.b, geb. Lonneker 17.04.1852, landbouwer (aug.1875), wever (dec.1875), fabrieksarbeider (1887,1912), vermeld op kiezerslijst Enschede 1899 (no.742) en 1919 (no.2928), overl. Enschede 12.04.1930, tr. Lonneker 21.08.1875|a| Gerridina Huiskers, geb. Lonneker 03.06.1852, landbouwster, weefster (1875), overl. Enschede 29.10.1937, d.v. Hermannus Huiskers en Geesjen Denekamp/Venekamp. [Haaksbergerweg Wijk G (1890), Janninksbleek G107 (1899), 2e Veldk.str 81 (1919)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Engbert Jan ter Heege, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 15.12.1875, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 22.12.1875.

2.                  Willemina ter Heege, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 26.08.1877, overl. Enschede 05.01.1906, tr. Enschede 08.12.1900 Jan Meijerink, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 14.09.1877, fabrieksarbeider (1900,1901), arbeider (1903), grondwerker (1905), arbeider (1930), overl. na 1906, z.v. Jannes Meijerink, landbouwer, en Aaltje Schukkink.
Uit dit huwelijk: Johan Jan Hendrik, geb. Enschede 22.04.1901, overl. Enschede 30.10.1901; Albertha Gerdina Johanna, geb. Enschede 11.08.1903, overl. na 1930; Gerritdina Johanna Willemina, geb. Enschede 29.11.1905, overl. Enschede 17.04.1906.

3.                  Hanna ter Heege, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 25.12.1878, overl. Enschede 19.09.1950, begr. Enschede (W.Bpl.), tr. Lonneker 05.10.1901 Willem Kwekkeboom, geb. Lonneker 02.01.1881, controleur (1927), controleur bij een coöperatieve winkelvereeniging (1936), overl. Enschede 20.08.1936, z.v. Hendrik Kwekkeboom en Berendina Stenvers.
Uit dit huwelijk: Hendrik Jan, geb. Enschede ca. 1901, overl. na 1927.

4.                  Gezina ter Heege, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 02.11.1880, tr. Enschede 25.08.1906 Hendrik Jan Nijman, geb. Leeuwarderadeel 07.08.1883, fabriekarbeider (1906), voerman (1906,1908,1928), z.v. Hendrik Jan Nijman, nachtwaker, en Wilhelmina Cornelia Veenhof. [Enschede]
Uit dit huwelijk: Hendrik Jan, geb. Enschede 26.10.1906, overl. Enschede 15.11.1906; Wilhelmina Gerridina, geb. Enschede 09.03.1908, overl. Enschede 02.08.1908; Wilhelmina Gerdina, geb. Enschede 25.05.1909, overl. na 1928.

5.                  Engbert Jan ter Heege, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 13.04.1882, overl. Enschede 05.11.1887.

6.                  Gerhard Hendrik ter Heege, geb. Enschede 29.09.1884, overl. Enschede 11.09.1887.

7.                  Hendrika ter Heege, Hendrina, geb. Enschede 03.04.1887, fabriekarbeidster (1909), overl. 20.11.1967, begr. Enschede (W.Bpl.), tr. Enschede 13.03.1909 Jan Hendrik Oosterveld, geb. Lonneker 10.06.1886, fabriekarbeider (1909), broodventer (1911), gemeentearbeider (1912,1924), overl. Twekkelo (Lonneker) 25.10.1924, begr. Enschede (W.Bpl.), z.v. Hendrik Oosterveld, landbouwer, en Gezina Kuipers.
Uit dit huwelijk: Hendrik Jan, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 02.06.1911, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 13.09.1911; Gerridina Gezina, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 15.07.1912.

8.                  Engelina Geertruida ter Heege, geb. Enschede 12.05.1889, fabriekarbeidster (1912), overl. Utrecht 01.05.1959, tr. Enschede 01.06.1912 Jacob van der Straten, geb. Hilversum 01.08.1888, fabriekarbeider (1912), overl. na 1959, z.v. Hermanus van der Straten, fabriekarbeider, en Maria Arendina van Haarst. [Amsterdam]

9.                  Gerridina ter Heege, geb. Enschede 11.07.1890, fabriekarbeidster (1915), tr. Enschede 03.07.1915 Hermannus Spaaij, geb. Enschede 23.03.1891, fabriekarbeider (1915), z.v. Bernardus Spaaij, fabriekarbeider, en Johanna Berendina Altemühl. [Enschede]
Uit dit huwelijk: Johanna Gerridina, geb. Enschede xx.10.1915, overl. Enschede 13.11.1915.

 

Noten: |a| 27.08 (huw.akte Lonneker 1875 no.62, GenLias).

 


 

V.b. Hendrina ter Heege, d.v. IV.b, geb. Broekheurne (Lonneker) 12.07.1860, zonder beroep (1889,1896), overl. Lonneker 19.02.1896, ongehuwd.

HtH woont in de periode 1880-1890 bij Hermen Geerdink (1841-) in Usselo.

Kind:

1.                  Wilhelmina Engelina ter Heegde, geb. Enschede 03.11.1889|b|, dienstbode, overl. 02.02.1985, begr. Enschede (W.Bpl.), tr. Lonneker 09.07.1910|a| Bernard Olieslag, geb. Lonneker 08.04.1877, fabrieksarbeider (1910), landbouwer op De Koffieboon aan de Poolmansweg|c|, overl. Enschede 08.02.1950, begr. Enschede (W.Bpl.), z.v. Hendrik Jan Olieslag, landbouwer, en Janna Elshof.
WEtH woont in de periode 1900-1910 bij Hermen Geerdink (1841-) in Usselo.

 

Noten: |a| haar voogd is Jan ter Heege, 58 jaar, fabrieksarbeider te Enschede, haar toeziend voogd is Gerrit Jan Geerdink, 37 jaar, landbouwer te Lonneker (huw.akte Lonneker 1910 no.68); |b| natuurlijke niet erkende dochter aangegeven door vroedvrouw Hendrika Ladru (geb.akte Enschede 1889 no.492); |c| Boerderijen in Enschede, deel 3 (Usselo-Boekelo), 2008, pp.44-45.

 


 

IV.c.  Gerrit ter Heege, z.v. III.a, geb. Lonneker 05.11.1827, landbouwer (1851), wever (1859), fabrijkarbeider (1861,1863), overl. Enschede 06.06.1863, tr. Lonneker 24.05.1851 Janna lutje Wooldrik, geb. Lonneker, ged. Enschede 04.07.1826, overl. Enschede 08.12.1890|a|, d.v. Hermen lutje Wooldrik en Janna Schouwink, kl.d.v. Jan ter Heege, later lutje Wooldrik, en Aaltje Weustink.

     JlW tr. 2e Lonneker 22.04.1865 Hendrik Rekers, geb. Enschede 20.11.1833, overl. Enschede 07.01.1900, z.v. Willem Rekers en Margaretha Ribbels.

Uit dit huwelijk:

1.                  Hermina ter Heege, geb. Lonneker 05.12.1851, onderwijzeres nuttige handwerken, overl. Loosduinen 17.06.1932, tr. Tilburg 27.09.1877 Hermanus Linschoten, geb. Utrecht 13.02.1848, gasfitter, overl. ’s-Gravenhage 08.02.1907, z.v. Johannes Linschoten en Maria van den Haak.
Uit dit huwelijk: Jan Hendrik, geb. ’s-Gravenhage 30.03.1881, overl. Zwammerdam 21.04.1950; Hermina Maria, geb. ’s-Gravenhage 16.04.1883; Maria Gerritdina, geb. ’s-Gravenhage 28.07.1887.

2.                  Herm ter Heege, geb. Lonneker 1855; volgt V.c.

3.                  Gradus ter Heege, geb. Hellendoorn 28.05.1859, overl. Stad Almelo 25.03.1860.

4.                  Gradus ter Heege, geb. Enschede 17.04.1861, winkelier (1888), overl. Enschede 05.05.1888, ongehuwd.

 

Noten: |a| aangifte door Jan Hendrik ter Mors, 42 jaar, fabriekarbeider, en Arnoldus ter Mors, 23 jaar, fabriekarbeider (overl.akte Enschede 1890 no.286).

 


 

V.c.  Herm ter Heege, z.v. IV.c, geb. Lonneker 11.08.1855, fabrieksarbeider (1887,1890,1906), overl. Enschede 21.12.1925, tr. Lonneker 18.10.1878 Hendrina Veltkamp, geb. Eschmarke (Lonneker) 20.05.1857, overl. tussen 1890 en 1906, d.v. Hendrik Jan Veltkamp en Hermina Wevers. [Horssteeg Wijk G (1887); Lasonder Wijk D (1889); Oldenzaalseweg Wijk E (1890)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerritdina Hermina ter Heege, geb. Enschede 20.10.1879, overl. Enschede 11.04.1943, begr. Enschede (W.Bpl.), ‘unverehelicht’ (1896)|d|, tr. voor 1901 Jannes Heutink, geb. Lonneker 07.07.1873, fabriekarbeider (1926), overl. Enschede 11.12.1946, begr. Enschede (W.Bpl.), z.v. Hendrik Heutink (ca.1845-1933) en Geertruid ten Cate.
Kind van Gerritdina Hermina:

a. Hindriena Herke ter Heege, geb. Nordhorn 24.11.1896, ged. Nordhorn 13.12.1896|c|, overl. Nordhorn 07.06.1897, begr. Nordhorn 09.06.1897.

Uit dit huwelijk: Hendrik, geb. Bookholt|a| ca. 1901, overl. na 1926; Geertruida, geb. Enschede 29.02.1906, overl. Enschede 26.06.1906.

2.                  Hendrik Jan Johannes ter Heege, geb. Utrecht 01.09.1882.

3.                  Johanna Hendrika ter Heege, geb. Enschede 19.10.1884, fabrieksarbeidster (1906), overl. Enschede 17.06.1957, begr. Enschede (W.Bpl.), tr. Enschede 01.09.1906 Hendrik Heutink, geb. Enschede 25.09.1884, fabrieksarbeider (1906,1909), textielarbeider (1930), z.v. Hendrik Heutink en Janne Elshof.
Uit dit huwelijk: Hendrik, geb. Twekkelo (Lonneker) 08.07.1907, overl. na 1930; Herm, geb. Twekkelo (Lonneker) 14.08.1909.

4.                  Hermina Aaltje ter Heege, geb. Enschede 21.04.1887.
= w.s. Hermina Aaltje ter Heege, tr. voor 1913 Antonius Nicolaas Maasbach.
Uit dit huwelijk: Harm Henderich, geb. Nordhorn ca. 1913, overl. Denekamp 16.02.1932; Hermina Aaltje, geb. Denekamp ca. 1926, overl. Hellendoorn 20.05.1935|b|.

5.                  Grada Hendrina ter Heege, geb. Enschede 27.05.1889.

6.                  Herman Gerrit ter Heege, geb. Enschede 26.10.1890, overl. Enschede 23.11.1890.

 

Noten: |a| huw.akte Oldenzaal 1926 no.64; |b| ook overl.akte Denekamp 1935 no.31; |c||d| "Die Mutter hat das Kind unter Reuebekenntnis zur Taufe gehalten." (Nordhorn Ev.-ref. Kirchspiel Taufen 1851 bis 1900, Zusammengestelt von Theodor Davina, Nordhorn, 1997).

 


 

II.a2. Hermen ter Heege, z.v. I, geb. Eschmarke, ged. Enschede 21.01.1742, landbouwer, overl. Eschmarke (Lonneker) 16.02.1823, tr. voor 1777 Hermina Helmink, geb. Eschmarke ca. 1735, overl. Eschmarke (Lonneker) 20.12.1819, d.v. Albert Helmink en Jenneken Mennink. [Eschmarke no.53 (1823)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Janna ter Heege, ged. Enschede 07.09.1777|a|, overl. Eschmarke (Lonneker) 03.07.1855|c|, tr. voor 1801 Gerrit Schreurs, geb. Eschmarke 29.04.1770, landbouwer, overl. Eschmarke (Lonneker) 28.01.1859, z.v. Herman Schreurs en Helena Kempers.
Bij een openbare veiling te Oldenzaal op 05.03.1818 koopt Gerrit Schreurs de landhuur van Ter Heege voor 195 gulden. De kerkmeester van de Grote Kerk te Enschede ontvingen hiervoor in de voorgaande periode 5 gulden en 5 stuivers per jaar.|f|
Uit dit huwelijk: Hermina, geb. Lonneker ca. 1801, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 02.03.1875|e|; Grades, geb. Lonneker ca. 1802, overl. Lonneker 05.07.1885|d|; Hendrina, geb. Lonneker ca. 1806, overl. Eschmarke (Lonneker) 04.01.1856; Hermen, geb. Lonneker ca. 1810, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 14.06.1874; Bernardus, geb. Enschede (Eschmarke) 11.08.1816, overl. Eschmarke (Lonneker) 02.04.1862.

 

Noten: |a| inv.127 p.15; |c| moeder Willemina Helmink (overl.akte Lonneker 1855 no.134); |d| oud 84 jaar (overl.akte Lonneker 1886 no.84); |e| oud 74 jaar (overl.akte Lonneker 1875 no.57); |f| 'n Sliepsteen, 13, voorjaar 1988, pp.8-10.

 


 

II.b.  Jan ter Heege, z.v. I, geb. Broekheurne, ged. 05.02.1744, landbouwer, woont Eschmarke (1772), woont Broekheurne (1778,1780), overl. Twekkelo (Lonneker) 24.07.1825|e|, tr. 1e voor 1771 Geertjen Walhof, landbouwster, overl. tussen 1783 en 1790, d.v. Hendrik Walhof en Geesken Stroink; tr. 2e tussen 1780 en 1793 Harmina Nijhuis, landbouwster, overl. tussen 1780 en 1793; tr. 3e voor 1793 Geertruid ten Kate, landbouwster, overl. na 1825. [woont op ’t Nijhuis te Twekkelo; Twekkelo no.54 (1825)]

Uit het huwelijk ter Heege-Walhof:

1.                  Geesken ter Heege, ged. Broekheurne 13.02.1771 of 15.02.1767|g|.

2.                  Jan/Hendrik|d| ter Heege, ged. Enschede 04.10.1772|c||f|, landbouwer in de Eschmarke (1812).

3.                  Gerhardes ter Heege, ged. 02.04.1775.

4.                  Gerrit ter Heege, ged. 16.02.1777.

5.                  Hendrika ter Heege, ged. Enschede 04.10.1778|b|.

6.                  Geertje ter Heege, ged. Enschede 01.10.1780|a|.

Uit het huwelijk ter Heege-ten Kate:

7.                  Jan ter Heege, geb. Enschede 1793; volgt III.b.

8.                  Grades ter Heege, geb. Broekheurne 1794; volgt III.c.

 

Noten: |a| inv.127 p.27; |b| inv.127 p.19; |c| inv.127 p.137; |d| Hendrik volgens MU dl.1 p.48 en bestand twente2; |e| akte no.137 {83 jaar}; |f| Registre Civique 1812, no. 9744/464 {Hendrik ter Heegde}; |g| bestand twente2.

 


 

III.b.  Jan ter Heege, z.v. II.b, ged. Enschede 03.02.1793|b|, landbouwer, overl. Eschmarke (Lonneker) 09.05.1856|a|, tr. Lonneker 22.03.1823 Judith ter Horst, geb. Lonneker ca. 1795, landbouwster, overl. Eschmarke (Lonneker) 25.04.1858, d.v. Jan ter Horst en Eva (ter Horst).

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan ter Heege, geb. Lonneker 1826; volgt IV.d.

2.                  Janna ter Heege, geb. Lonneker 08.02.1830, landbouwster, overl. Eschmarke (Lonneker) 28.09.1859, tr. Lonneker 27.09.1851 Gerrit Hoolt, geb. Hengelo ca. 1824, wever (1851,1863), landbouwer (1897), overl. Lonneker 19.07.1897, z.v. Lambert Hoolt en Geertruid Fokkink.
Uit dit huwelijk: Leida, geb. Lonneker 09.02.1852, overl. Driene (Lonneker) 29.01.1909; Jan Hendrik, geb. Lonneker 27.01.1854, overl. Enschede 21.01.1907.
     GH tr. 2e Lonneker 27.08.1863 Geesken Schipholt, geb. Lonneker 11.05.1834, dienstmeid (1857), landbouwster (1863), overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 03.11.1900, d.v. Arend Schipholt en Berendina Wermer.
     GS tr. 1e Lonneker 08.08.1857 Hermannus Hannink, geb. Ambt Delden 04.10.1829, dienstknecht (1857), landbouwer (1860), overl. Usselo (Lonneker) 05.05.1860, z.v. Gerrit Jan Hannink en Janna Buursink.

3.                  Engbert ter Heege, geb. Lonneker 1837; volgt IV.e.

 

Noten: |a| oud 61 jaar (overl.akte Lonneker 1856 no.61); |b| inv.127 p.98.

 


 

IV.d.  Jan ter Heege, z.v. III.b, geb. Lonneker 23.09.1826, landbouwer (1851), dienstknecht (1854), paardenknecht (1859), overl. Enschede 22.02.1862|a|, tr. Enschede 20.02.1851 Maria Rommelaar, geb. Enschede 23.04.1820, dienstmeid (1851), overl. Enschede 17.10.1893, d.v. Martin Rommelaar en Gerritdina Nijhuis.

Uit dit huwelijk:

1.                  Marten ter Heege, geb. Lonneker 1851; volgt V.d.

2.                  levenloze dochter, Enschede 04.09.1854.

3.                  Johan ter Heege, geb. Enschede 05.05.1856, overl. Eschmarke (Lonneker) 20.02.1863.

4.                  Gerrit ter Heege, geb. Enschede 24.10.1859, fabriekarbeider, overl. Lonneker 14.08.1880.

 

Noten: |a| originele akte verbrand (Stadsbrand 7 mei 1862).

 


 

V.d.  Marten ter Heege, z.v. IV.d, geb. Lonneker 26.06.1851, fabrieksarbeider (1875,1883,1890,1891,1896,1903), wisselloper (1927), vermeld op kiezerslijst Enschede 1919 (no.2934), overl. Enschede 25.11.1927, tr. Lonneker 08.10.1874 Zwaantje Kisjes, geb. Bergentheim (Ambt Hardenberg) 19.09.1849, fabrieksarbeidster, overl. Enschede 21.05.1936, d.v. Jan Kisjes en Geesje Gerrits. [Aan den Belt (1883,1884); Koningstraat Wijk F (1889); Aan den Belt Wijk B (1890); Atjehstr 45 (1919)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna Gezina ter Heege, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 24.01.1875, overl. Enschede 29.09.1954, tr. Enschede 31.10.1896 Johannes Didericus/Diederik Burkink, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 20.02.1873, fabriekarbeider (1896,1903), overl. Enschede 08.01.1959, z.v. Libertus Burkink, huisschilder, en Catharina Verbeek.
Uit dit huwelijk (vader Johannes Didericus): Libertus, geb. Enschede 13.03.1897; Zwaantje, geb. Enschede 19.01.1903, overl. na 1928.

2.                  Maria ter Heege, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 05.08.1876, fabrieksarbeidster (1903), overl. Enschede 18.09.1959, begr. Enschede (O.Bpl.) 23.09.1959, tr. Enschede 27.06.1903 Gerrit Jan Geerdink, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 14.02.1877, fabrieksarbeider (1903), textielarbeider (1928), z.v. Jannes Geerdink en Jenneken Dove.
Uit dit huwelijk: Jan Martin, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 16.04.1904, overl. na 1928.

3.                  Jan ter Heege, geb. Enschede 31.07.1879, vermeld op kiezerslijst Enschede 1919 (no.2929), woont Atjehstraat 45, overl. Enschede 04.03.1952, begr. Enschede (O.Bpl.) 07.03.1952.

4.                  Gerritje ter Heege, geb. Enschede 12.07.1881, fabrieksarbeidster (1911), overl. Enschede 11.08.1944, tr. Enschede 03.06.1911 Johan Gerard Kuipers, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 14.11.1882, fabrieksarbeider (1911), overl. Enschede 04.04.1960, z.v. Gerrit Kuipers, fabriekarbeider, en Johanna Lammersen.
Uit dit huwelijk: levenloze zoon, Enschede 11.08.1916.

5.                  Johan ter Heege, geb. Enschede 21.02.1883, overl. Enschede 21.05.1883.

6.                  Johan ter Heege, geb. Enschede 03.05.1884, overl. Enschede 04.12.1884.

7.                  Gerhard ter Heege, geb. Enschede 1885; volgt VI.a.

8.                  Hendrik ter Heege, geb. Enschede 01.02.1889, overl. Enschede 05.02.1889|b|.

9.                  Hendrik ter Heege, geb. Enschede 06.03.1890|a|, overl. Enschede 07.03.1890|d|.

10.              Louisa ter Heege, geb. Enschede 26.04.1891|c|, overl. Enschede 22.01.1968.

 

Noten: |a||b||c||d| Jan Hendrik Zeggelink, bakker, doet aangifte in 1889 en is getuige bij de aangiftes in 1890 en 1891.

 


 

VI.a.  Gerhard ter Heege, z.v. V.d, geb. Enschede 06.11.1885, fabriekarbeider (1911), fabriekschef textiel, vermeld op kiezerslijst Enschede 1919 (no.2926), gouden eremedaille ON, overl. Enschede 24.04.1968, begr. Enschede (O.Bpl.), tr. Enschede 11.11.1911 Aleida Hendrika Terink, geb. Zutphen 05.04.1886, fabriekarbeidster (1911), overl. Enschede 19.06.1967, begr. Enschede (O.Bpl.), d.v. Gerrit Hendrik Terink, arbeider, en Reindje van Beek. [Parkweg 54, Enschede 1919]

Uit dit huwelijk:

1.                  Zwaantje Reindje ter Heege, geb. Enschede 10.11.1913, overl. 1978, begr. Enschede (O.Bpl.), otr. 25.08.1955, tr. Enschede 14.09.1955 Leendert Overduin, geb. Leiden 22.12.1900|d|, Ned.Herv. predikant|a| of Gereformeerd predikant|b|, overl. Enschede 17.07.1976, begr. Enschede (O.Bpl.), z.v. Jacobus Overduin en Maartje Colijn.
– Levensbericht LO: Wie is wie in Overijssel

 

Noten: |a| biografie in Overijsselse Biografieën, deel 3, Assen: Boom (recent); |b| L.J. van Zuylen, “De Joodse Raad, de onderduik en ds. Overduin te Enschede”, Jaarboek Twente 1985, pp.21-31, met een foto op p.28; zie daarover ook: L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog, deel 6 (juni’42-mei’43), eerste helft, i.h.b. p.342; |d| 1901 volgens fotobijschrift in Jaarboek Twente 1985, p.28.

 


 

IV.e.  Engbert ter Heege, z.v. III.b, geb. Eschmarke (Lonneker) 19.12.1837, fabriekarbeider (1861,1888), pakhuisknecht (1894), overl. Enschede 29.10.1894, tr. Enschede 19.12.1861 Geze Selker, geb. Eschmarke (Lonneker) 18.09.1839, fabriekarbeidster (1861), overl. Enschede 26.09.1889, d.v. Lammert Selker, blaauwverwer, en Janna Kwekkeboom. [Enschede (1861)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna ter Heege, geb. Enschede 1862, overl. Enschede 14.10.1928, begr. Enschede (O.Bpl.), tr. Enschede 08.03.1888 Jan Hendrik Keijzer, geb. Vriezenveen 02.10.1863, timmerman, overl. Enschede 19.05.1940, begr. Enschede (O.Bpl.), z.v. Gerrit Keijzer en Fina Jansen.
Uit dit huwelijk: Gerrit, geb. Enschede 05.07.1888, overl. Enschede 07.03.1940; Engbert, geb. Enschede 03.01.1892, overl. Hoogwoud 01.02.1960; Frits, geb. Enschede 12.09.1894; Gijsbert, geb. Enschede 13.11.1896, overl. Enschede 19.09.1945.

2.                  Jansje ter Heege, geb. Enschede 18.01.1864, overl. De Heurne (Enschede) 22.03.1866.

3.                  Jacoba ter Heege, geb. Enschede 06.01.1866, overl. Enschede 12.04.1868.

4.                  Lambertha ter Heege, geb. Enschede 14.09.1868, overl. Enschede 25.05.1946, tr. Enschede 04.05.1894 Christiaan Suers, geb. Ambt Almelo 14.07.1867, fabriekarbeider, overl. Enschede 17.03.1928, z.v. Albert Jan Suers en Johanna Nieuwerth.
Uit dit huwelijk: Albert Jan, geb. Enschede 03.05.1895, overl. na 1924; Engbert, geb. Enschede 11.08.1896, overl. na 1925; levenloze dochter, Enschede 08.11.1904.

5.                  Johan ter Heege, geb. Enschede 26.08.1870, kleermaker, overl. Enschede 19.04.1901; ongehuwd.

6.                  Jansje ter Heege, geb. Enschede 22.10.1872, tr. Enschede 17.06.1899 Abraham Reudink, geb. Enschede 18.05.1873, fabriekarbeider (1899,1909), overl. Enschede 16.09.1954, z.v. Gerrit Jan Reudink en Aalken Geerdink.
Uit dit huwelijk: Aalken Gezina, geb. Enschede 21.02.1905; Gezina Aalken, geb. Enschede 20.05.1909.

7.                  Kaatje ter Heege, geb. Enschede 21.11.1874, overl. Enschede 08.10.1918, tr. Enschede 12.02.1898 Jan Bakker, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 25.07.1874, fabrieksarbeider (1898), broodventer (1907), overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 28.07.1922, z.v. Arend Bakker en Hermina Vrieler.
Uit dit huwelijk: levenloze zoon, Enschede 23.07.1898; Arend Engbert, geb. Enschede 03.09.1900, overl. Enschede 01.07.1901; Gijs Herman, geb. Enschede 22.07.1907.

8.                  Gesina ter Heege, geb. Enschede 18.02.1877, dienstbode (1903), overl. Enschede 26.11.1944, tr. Enschede 02.05.1903 Johannes Marinus Hardick, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 17.09.1875, fabrieksarbeider (1903,1910), textielarbeider (1933), overl. Enschede 21.05.1933, z.v. Antonij Hardick, fabriekarbeider, en Johanna de Klerk.
Uit dit huwelijk: Gezina Johanna, geb. Enschede 18.03.1908; Engbert, geb. Enschede 11.06.1910.

9.                  Egberdina ter Heege, geb. Enschede 24.12.1879, dienstbode (1906), overl. Enschede 17.01.1948, begr. Enschede (O.Bpl.), tr. Enschede 17.11.1906 Willem Hukker, geb. Stad Doetinchem 22.02.1881, koetsier (1906), overl. Enschede 09.07.1957, begr. Enschede (O.Bpl.), z.v. Gerhard Hukker, landbouwer, en Everdina Christina Gerritsen.
Uit dit huwelijk: Everdina Christina, geb. Enschede 09.05.1907.

10.              Hermina ter Heege, geb. Enschede 08.11.1884, dienstbode (1910), tr. Enschede 30.07.1910 Gerrit Jan Reudink, geb. Enschede 16.08.1883, koperslager (1910), overl. Enschede 18.04.1960, z.v. Gert Jan Reudink en Aalken Geerdink.

 


 

III.c.  Grades ter Heege, z.v. II.b, geb. Twekkelo, ged. Enschede 23.11.1794|a|, landbouwer, overl. Twekkelo (Lonneker) 06.04.1875, tr. Lonneker 26.01.1822 Berendina Kuipers, geb. Hengelo ca. 1798, landbouwster, overl. Twekkelo (Lonneker) 09.01.1862, d.v. Herman Kuipers en Geesken Krabbenbos.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit ter Heege, geb. Lonneker 1822; volgt IV.f.

2.                  Hermannus ter Heege, geb. Lonneker 05.09.1824, landbouwer, overl. Twekkelo (Lonneker) 28.01.1858.

3.                  Janna ter Heege, geb. Lonneker 03.10.1826, weefster, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 14.03.1908, tr. Lonneker 15.05.1847 Hendrik Schreurs, geb. Lonneker ca. 1809, landbouwer, overl. Lonneker 01.10.1882, z.v. Jan Schreurs en Hermken ten Brugge.
Uit dit huwelijk: Janna, geb. Lonneker 26.04.1848, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 02.08.1872; Gerridina, geb. Lonneker 16.06.1849, overl. Eschmarke (Lonneker) 26.12.1853; Hendrik Jan, geb. Lonneker 22.08.1850, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 26.06.1927; Bernardus, geb. Lonneker 13.12.1851, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 25.05.1913; Fredrik, geb. Lonneker 14.03.1853, overl. Eschmarke (Lonneker) 11.09.1853; Gerritdina, geb. Lonneker 05.07.1854, overl. Eschmarke (Lonneker) 12.03.1862; Frederik, geb. Eschmarke (Lonneker) 09.08.1857; levenloze zoon, Eschmarke (Lonneker) 17.01.1859; levenloze dochter, Eschmarke (Lonneker) 19.02.1860; Herman, geb. Eschmarke (Lonneker) 14.06.1861, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 21.08.1932; levenloze dochter, Eschmarke (Lonneker) 08.03.1865; levenloze dochter, Eschmarke (Lonneker) 20.12.1867.

4.                  Gerridina ter Heege, geb. Lonneker 04.05.1829, landbouwster, overl. Twekkelo (Lonneker) 09.04.1858; ongehuwd.

5.                  Geertrui ter Heege, geb. Lonneker 16.11.1830, landbouwster, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 11.08.1917, tr. Lonneker 02.07.1858 Hendrik Jan Nijenhuis, geb. Almen (Gorssel) 16.09.1835, landbouwer te Lonneker (1858,1893), overl. Lonneker 23.11.1893, z.v. Lammert Nijenhuis en Jenneken Oldemenger.
Uit dit huwelijk: Lambertus, geb. Eschmarke (Lonneker) 28.04.1859, overl. Eschmarke (Lonneker) 28.02.1860; Johanna Berendina, geb. Eschmarke (Lonneker) 19.09.1860, overl. Enschede 18.01.1936; Gerrit Jan, geb. Eschmarke (Lonneker) 29.06.1866; Lambertus, geb. Eschmarke (Lonneker) 1908.1869, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 12.11.1871.

6.                  Fenneken ter Heege, geb. Lonneker 22.09.1833, overl. Hengelo 21.04.1904, tr. Lonneker 02.06.1864 Jannes Harberink, geb. Lonneker 01.01.1837, landbouwer (1864,1894), overl. Hengelo 18.04.1920, z.v. Bernardus Harberink en Enneken Lippinkhof.
Uit dit huwelijk: Berendina, geb. Twekkelo (Lonneker) 04.12.1864, overl. Enschede 27.02.1939; Geertjen, geb. Twekkelo (Lonneker) 18.10.1866, overl. Enschede 18.10.1957; Engbert, geb. Twekkelo (Lonneker) 21.09.1868, fabriekarbeider (1894), overl. Hengelo 22.09.1954; Berend Jan, geb. Twekkelo (Lonneker) 21.10.1871, overl. Twekkelo (Lonneker) 22.10.1871; Berend Jan, geb. Twekkelo (Lonneker) 04.11.1872, overl. Twekkelo (Lonneker) 24.10.1874; Hanna, geb. Twekkelo (Lonneker) 09.02.1875, overl. Hengelo 09.09.1942.

7.                  Hendrina ter Heege, geb. Lonneker 25.05.1835 (no.90), landbouwster, overl. Enschede 01.10.1896, tr. Lonneker 03.09.1863 Gerrit Bornebroek, geb. Lonneker 29.08.1831, dienstknecht (1863), landbouwer (1870,1890), overl. Enschede 08.03.1905, z.v. Gerrit Jan Bornebroek en Derkje Scheggetman.
Uit dit huwelijk: Gerrit Jan, geb. Eschmarke (Lonneker) 01.01.1864, overl. Enschede 14.03.1929; Berendina, geb. Eschmarke (Lonneker) 29.04.1866, overl. Enschede 08.12.1941; Derk Jan, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 14.06.1870, overl. Hengelo 06.10.1944; Gezina, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 22.06.1874.

8.                  Bernardus ter Heege, geb. Twekkelo (Lonneker) 12.05.1837, overl. Lonneker 19.08.1890.

 

Noten: |a| inv.127 p.130.

 


 

IV.f.  Gerrit ter Heege, z.v. III.c, geb. Lonneker 13.03.1822, landbouwer, overl. Twekkelo (Lonneker) 18.07.1864, tr. Lonneker 09.06.1855 Enneken Elshof, geb. Lonneker 12.08.1827, landbouwster, overl. Lonneker 08.09.1882, d.v. Bernardus Elshof en Janna ter Borg.

     EE tr. 2e Lonneker 1865 Jan ter Mors.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerridina ter Heege, geb. Twekkelo (Lonneker) 10.04.1858, overl. Enschede 05.06.1945, begr. Enschede (W.Bpl.), tr. Lonneker 16.05.1884 Willem Spenkelink, geb. Lonneker 29.09.1842, landbouwer, overl. Twekkelo (Lonneker) 07.01.1931, begr. Enschede (W.Bpl.), z.v. Gerrit Jan Spenkelink en Hendrina Kolthof.
Uit dit huwelijk: Everlina Gerritdina, Twekkelo (Lonneker) 19.10.1884, overl. Twekkelo (Lonneker) 08.02.1910; Enna Gezina, geb. Twekkelo (Lonneker) 27.02.1886, overl. Lonneker 06.03.1886; Engbert Gerrit, geb. Twekkelo (Lonneker) 19.11.1888, overl. Lonneker 27.05.1890.
     WS tr. 1e Lonneker 23.06.1870 Eva Gerritdina Kempers, geb. Eschmarke (Lonneker) 17.08.1840, overl. Lonneker 31.10.1883, d.v. Hermen Kempers en Willemina Oosterveld.

 


 

II.c.  Gerrit ter Heege, z.v. I, geb. Broekheurne, ged. Enschede 04.08.1748|d|, woont Broekheurne, overl. voor 1862, tr. 1e Hermina Derkink; woont op ’t hof van Koesveld; overl. voor 1792; tr. 2e tussen 1787 en 1792 Harmken Nijhuis, geb. ca. 1753, landbouwersche, overl. Eschmarke (Enschede) 08.03.1818, d.v. Gerrit Strootman, later Nijhuis, en Fenne/Geeske Nijhuis.

Uit het huwelijk ter Heege-Derkink:

1.                  Grades ter Heegde, geb. Enschede 1782; volgt III.d.

2.                  Geertje ter Heegde, ged. Enschede 22.02.1784|a|.

3.                  Harmken ter Heegde, ged. Enschede 11.03.1787|b|.

Uit het huwelijk ter Heege-Nijhuis:

4.                  Hermina ter Heege, ged. Enschede 28.11.1792|c|.

5.                  Gerrit ter Heege, geb. Enschede 1796; volgt III.e.

 

Noten: |a| inv.127 p.41; |b| inv.127 p.52; |c| inv.127 p.94; |d| inv.126 p.75; |e| inv.127 p.32.

 

- - - - -

 

Gerrit ter Heege, geb. Lonneker ca. 1746, landbouwer, overl. Eschmarke (Lonneker) 23.10.1828|a|, tr. 1e Willemina Kromhof, overl.; tr. 2e Harmken Nijhuis, overl. voor 1828.

 

Noten: |a| akte no.119 {z.v. Gerrit ter Heege en Zwenne Wiecherink}.

 


 

III.d.  Grades ter Heegde, z.v. II.c, ged. Enschede 07.04.1782|e|, woont op ’t hof Koesveld te Broekheurne, overl. tussen 1803 en 1813, tr. voor 1803 Hermina/Willemina Boekholt, geb. Losser ca. 1769, landbouwersche, overl. Eschmarke (Lonneker) 17.03.1835, d.v. Gerrit Boekholt en Janna Lippinkhof.

     WB tr. 2e voor 1814 Hermannus Derkink, geb. Lonneker ca. 1763, landbouwer, overl. Eschmarke (Lonneker) 18.03.1833, z.v. Hermen Derkink en Gezina Breukers.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Harmen ter Heege, ged. Enschede 13.11.1803|a|, overl. Eschmarke (Enschede) 29.09.1813|c|.

 

Noten: |a| moeder Hermina (inv.128 p.127); |b| Willemina (overl.akte Lonneker 1835 no.25); |c| moeder Bookholt (overl.akte Enschede 1813 no.80).

 


 

III.e.  Gerrit ter Heege, z.v. II.c, ged. Enschede 31.07.1796|a|, landbouwer (1819), schoolonderwijzer (1830), schoolmeester Broekheurne 1818-1862, overl. Broekheurne (Lonneker) 17.02.1862, tr. Lonneker 04.12.1818|d| Hermina Busschers, geb. ca. 1795/1797, woont Usselo (1818), overl. Broekheurne (Lonneker) 19.12.1875, d.v. Hendrik Busschers en Enneken Höfte.

Zij wonen in 1819 Eschmarke no.221; in 1830 Eschmarke no.234; in 1830 in Groot Bruninkshoek, sectie G, in een huis van 10 x 12 meter|b|.

“Met (..) Gerrit ter Heege begint de rei der geëxamineerde Broekheurner Schoolmeesters. Ter Heege had namelijk in 1811 het examen afgelegd voor een lid van het Departementale Schoolbestuur te Goor, welk examen bestond in ‘het vermaken eener ganzepen en het lezen van een hoofdstuk uit een ouden Statenbijbel’. Na den dood van Werning, gedurende wiens ziekte hij de school van 1 December 1815 tot 1 September 1818 had waargenomen, ‘bezong hij de school’ volgens de officieele mededeling, d.w.z. legde hij voor autoriteit en publiek bewijzen van bekwaamheid af in het zingen, waarna hij tot Schoolmeester werd benoemd. (In 1827 werd eene nieuwe school gebouwd naast de oude.) Ter Heege vervulde de betrekking meer dan 44 jaar en werd den 1 Januari 1862 opgevolgd door zijn zoon Egbert Jan ter Heege, die reeds in 1864 overleed.” (pp.489-490, Paragraaf De school te Broekheurne, thans school H, in A. Benthem Gz., Geschiedenis van Enschede en zijne naaste omgeving, 2e druk, Enschede: Van der Loeff, 1920)

Uit dit huwelijk kinderen, waaronder:

1.                  Hermannus ter Heege, geb. Lonneker 29.11.1819, overl. Eschmarke (Lonneker) 07.12.1819.

2.                  Hendrina ter Heege, geb. Lonneker 20.05.1821, overl. Eschmarke (Lonneker) 18.04.1824.

3.                  Gerritdina ter Heege, geb. Lonneker 05.10.1823, overl. Broekheurne (Lonneker) 13.05.1897, tr. Lonneker 28.09.1850 Jan ter Riet, geb. Enschede 14.08.1823 (no.88), kruidenier (1850), landbouwer (1851,1899), overl. Broekheurne (Lonneker) 04.04.1899, z.v. Hermannes ter Riet en Janna Holtkamp.
Jan ter Riet wordt ‘Meisters Jan’ genoemd. Van hem stamt ‘Meisters Mina’, eigenlijk ‘Mina van Hendrik van Meisters Jan’ af.|e|
Uit dit huwelijk: Gesina Johanna, geb. Lonneker 25.06.1851, overl. Hengelo 13.12.1872|f|; Hermanus, gen. Lonneker 18.06.1853, overl. Lonneker 05.05.1896; Hendrik Jan, geb. Lonneker 23.01.1855, overl. Enschede 29.05.1938; Hermina, geb. Broekheurne (Lonneker) 27.03.1857, overl. Zuid-Eschmarke 02.07.1917; Hendrika ter Riet, geb. Broekheurne (Lonneker) 03.01.1859, tr. Hengelo 1879 Hermannus ter Heege (1831-1910); Gerhardus, geb. Broekheurne (Lonneker) 29.11.1860, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 16.09.1925, tr. Lonneker 1893 Hermina ter Mors (ca.1865-1953); Engelbertus Johannes, geb. Broekheurne (Lonneker) 23.03.1863, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 13.06.1929; Albertus, geb. Broekheurne (Lonneker) 26.07.1865; Hendrik, geb. Broekheurne (Lonneker) 15.02.1868, overl. Broekheurne (Lonneker) 02.07.1908.

4.                  Hendrik ter Heege, geb. Lonneker 20.07.1830, overl. Eschmarke (Lonneker) 24.08.1830.

5.                  Hermannus ter Heege, geb. Lonneker 05.08.1831; volgt IV.g.

6.                  Engbert Jan ter Heege, geb. Lonneker 12.12.1836; volgt IV.h.

7.                  Hendrik ter Heege, geb. Lonneker 12.12.1839; volgt IV.h2.

 

Noten: |a| inv.127 p.155; |b| MU dl.3 p.117; |c| ‘n Sliepsteen, nr.49, 1997, pp.12-16, ihb. p.13; |d| ter Heegde (akte no.29); |e| zie ook Boerderijen in Enschede, deel 2 (Esmarke-Usselo), 1998, pp.134-135; |f| overl.akte Lonneker 1872 no.277.

 


 

IV.g.  Hermannus ter Heege, z.v. III.e, geb. Lonneker 05.08.1831, hoofdonderwijzer (1865,1888), hoofd ener school (1890,1897), overl. Hengelo 27.09.1910, tr. 1e Hengelo 17.02.1865 Frederika ter Marsch (1826-1872), d.v. Jan ter Marsch en Kaatjen ter Marsch; tr. 2e Hengelo 24.12.1879 Hendrika ter Riet, ook Hendrina, geb. Broekheurne (Lonneker) 03.01.1859, overl. Hengelo 30.12.1918, d.v. Jan ter Riet, winkelier, en Gerritdina ter Heege.

Woont rond 1880 in ‘Meisters Mina’|a|.

Uit het huwelijk ter Heege-ter Marsch:

1.                  Gerrit Karel ter Heege, geb. Hengelo 23.01.1866; volgt V.e.

Uit het huwelijk ter Heege-ter Riet:

2.                  Frederika Engelina ter Heege, geb. Hengelo 26.02.1880, overl. Enschede 11.10.1937, tr. Enschede17.07.1919 Otto Hendrik Snijders, geb. Dieden, Demen en Langel 27.07.1869, kleermaker (1898,1924), overl. Deventer 17.07.1955, z.v. Willem Snijders en Gerarda Derksen.
     OHS tr. 1e Hengelo 12.11.1898 Everdina Wilhelmina Keler, geb. Hengelo 28.10.1877, overl. Enschede 25.12.1918, d.v. Gerrit Jan Keler, timmerman en Johanna Louisa Hazelaar.

3.                  Jeannette Gerardine ter Heege, geb. Hengelo 04.01.1882, overl. Woolde (Hengelo) 05.06.1882.

4.                  Hermanna Hendrina Jantje Gerritje ter Heege, geb. Woolde (Hengelo) 02.10.1888, overl. Woolde (Hengelo) 24.02.1895.

5.                  Herman Hendrik Rudolf ter Heege, geb. Woolde (Hengelo) 03.06.1890, kantoorbediende (1922), tr. Enschede 19.04.1922 Hendrika Gerritdina Lotgerink, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 24.03.1896, d.v. Jan Lotgerink en Mina Smit.

 

Noten: |a| Boerderijen in Enschede, deel 2 (Esmarke-Usselo), 1998, p.133.

 


 

V.e.  Gerrit Karel ter Heege, z.v. IV.g, geb. Hengelo 23.01.1866, onderwijzer (1897), hoofd der school te Brielle (1908), overl. Haarlem 15.03.1935, otr. Hoofddorp 20.05.1897, tr. Haarlemmermeer 03.06.1897 Gezina Margaretha Eggink, geb. Haarlemmermeer 15.04.1865, overl. Hardinxveld 09.04.1943, d.v. Dirk Eggink, gemeentesecretaris, en Anna Jozina Tibboel.

Van Haarlemmermeer naar Brielle (11.05.1908), van Brielle naar Hardinxveld (22.11.1915).

Uit dit huwelijk:

1.                  Frederik Herman ter Heege, geb. Haarlem 1898; volgt VI.b.

2.                  Anna Jozina ter Heege, geb. Haarlemmermeer 11.04.1904, examen vrije en ordeoefeningen te Rotterdam 1922|b|, examen nuttige handwerken te Rotterdam 1924|a|, overl. 12.06.1972, begr. Hardinxveld-Giessendam (Alg.Bpl.), tr. Haarlem 22.12.1932 Teunis Cornelis de Jong, geb. Hardinxveld 12.05.1901, hoofd van een school (1932), overl. 02.10.1977, begr. Hardinxveld-Giessendam (Alg.Bpl.), z.v. Jan Willem de Jong en Klazina den Breejen.

 

Noten: |a| Nieuwe Rotterdamsche Courant, vrijdag 5 september 1924; |b| Nieuwe Rotterdamsche Courant, donderdag 9 november 1922.

 


 

VI.b.  Frederik Herman ter Heege, z.v. V.e, geb. Haarlem 19.05.1898, naar Indië (07.12.1926)|b|, gouv. arts te Maoemere NOI (1927), gouvernementsarts (w.d.) te Belawan Deli (benoemd 10.01.1927) (1928,1930), ex.-gouv.arts te Belawan (1932), promotie Groningen 01.06.1934|f| , geneesheer te Semarang (1941), res.officier van gezondheid 2e klasse (1942)|d|, kapitein bij M.G.D. (1948), keel-, neus- en oorarts voor allergie, overl. ’s-Gravenhage 07.03.1968, crem. ’s-Gravenhage (Ockenburgh) 12.03.1968, otr. Groningen xx.02.1935|e|, tr. voor 1936 Otty J. Wolf, geb. ca. 1916.

– 03.04.1948: per Ms. ‘Volendam’ van Batavia naar Nederland voor Europees verlof|c|.

 

Noten: |b| met ms. P.C. Hooft van Amsterdam naar Batavia (Nieuwe Rotterdamsche Courant, dinsdag 7 december 1926); |c| De locomotief 30.03.1948 en 31.03.1948; |d| Bataviaasch nieuwsblad 10.01.1942; |e| Nieuwsblad van het Noorden 11.02.1935; |f| proefschrift: Röntgenonderzoek van het rotsbeen; promotor: prof.dr. C.E. Benjamins.

 


 

IV.h.  Engbert Jan ter Heege, z.v. III.e, geb. Lonneker 12.12.1836, hoofdonderwijzer (1863,1864), schoolmeester Broekheurne 1862-1864, overl. Eschmarke (Lonneker) 25.09.1864, tr. Lonneker 13.08.1863 Wilhelmina Sachse, geb. Enschede 02.10.1839, lerares naai- en breischool verbonden aan de Fabrieksschool te Enschede 1869|c|, overl. Enschede 20.10.1918, d.v. Gerrit Willem Sachse, bakker, en Janna Romp.

     Wilhelmina Sachse tr.|a| 2e Enschede 27.02.1879 Arend Elhorst, geb. Enschede 08.01.1829, bakker (1857), winkelier (1879), vermeld in kiezersregister Enschede 1899 (no.481), woont Oldenzaalsestraat C443 (1899), overl. Enschede 21.12.1902, z.v. Gerrit Elhorst, bakker, en Geetruid Kuijpers; uit dit huwelijk: Gerrit Willem, geb. 29.10.1879|b|; Catharina Johanna Hendrika, geb. 30.04.1882.

     Arend Elhorst tr.|a| 1e Enschede 12.06.1857 Sara Catharina ten Cate, geb. Enschede 15.02.1824, overl. Enschede 27.02.1879|d|, d.v. Willem ten Cate, schoolmeester, en Johanna Westerhoff; geen kinderen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gijsbert Johan ter Heege, geb. Eschmarke (Lonneker) 27.12.1863, overl. Eschmarke (Lonneker) 17.01.1864.

2.                  Engberdina Johanna ter Heege, geb. Hengelo 23.01.1865, overl. Enschede 28.02.1866.

 

Noten: |a| A. Benthem Gz, Geschiedenis van Enschede en zijne naaste omgeving, 2e druk, 1920, p.655; |b| geboren acht maanden na het overlijden van Arend’s eerste vrouw?; |d| of 1877.

 


 

IV.h2. Hendrik ter Heege, z.v. III.e, geb. Broekheurne (Lonneker) 12.12.1839, onderwijzer te Varsseveld (1889,1894), overl. Apeldoorn 07.11.1927, tr. Wisch 09.08.1888 Johanna Christina Horalina Huitsing, geb. Groningen 28.08.1853, overl. Apeldoorn 15.01.1916, d.v. Grietje Huitsing.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johan Gerrit ter Heege, geb. Varsseveld (Wisch) 12.06.1889.

2.                  Hermina Margaretha ter Heege, geb. Varsseveld (Wisch) 04.04.1893.

3.                  Clara Johanna ter Heege, geb. Varsseveld (Wisch) 09.07.1894.

 

Opm: Er is een Grietje Huitsing, geb. Groningen 27.02.1813 (d.v. Albert Huitsing en Grietje|a| Eltjes Nieborg), overl. Groningen 23.02.1889, tr. Groningen 16.11.1860 Johan jonkheer Hora Siccama van de Harkstede, geb. Groningen 22.05.1787, inspecteur kadaster, overl. tussen 1860 en 1889, z.v. Willem jonkheer Hora Siccama (ca.1764-1844), burgemeester, en Johanna Christina Eijtelwein (ca.1762-1837).

Kinderen van Grietje: Johanna Margaretha, geb. Groningen 17.07.1843|b|, overl. Groningen 18.12.1928; Therese Louise, geb. Groningen 04.07.1844|c|, overl. Groningen 05.01.1888; Harco Hilarius, geb. Groningen 28.09.1846|d|, overl. Groningen 25.11.1930; Johanna Christina Horalina, geb. Groningen 28.08.1853.
Johan tr. 1e voor 1812 Genoveva Maria barones Rengers van Farmsum, geb. ca. 1789, overl. Groningen 12.09.1859.

 

Noten: |a| ook Afijn, Affyn, Aafien; |b||c| erkend door Grietje Huitsing 06.11.1860 (aantekening op geb.akte); |d| erkend door Grietje Huitsing 30.10.1860 (aantekening op geb.akte).

 


 

II.d.  Gerhardes/Grades ter Heege, z.v. I, geb. Broekheurne, geb. 01.01.1763|b|, ged. 19.01.1763, landbouwer, overl. Eschmarke (Lonneker) 08.03.1837, tr. tussen 1779 en 1789 Enneken Heupers/Höpers, geb. Eschmarke, ged. Enschede 17.06.1759|k|, landbouwster, overl. Eschmarke (Lonneker) 18.07.1822, d.v. Willem Heupers en Enneken lutje Berenbroek. [Broekheurne (1789); op ’t erve Stroink (1796,1799); Eschmarke (1812,1818); Eschmarke no.205 (1837)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerridina ter Heege, geb. Eschbroekheurne|m|, ged. Enschede 19.04.1789|a|, landbouwster, overl. Broekheurne (Lonneker) 03.06.1852, tr. Lonneker 27.08.1812 Hendrikus te Riet, ook van de Riet|n|, geb. Usseler Broekheurne ca. 1780/1782, landbouwer, overl. Broekheurne (Lonneker) 22.02.1853, z.v. Hendrik van de Riet en Aaltje van de Höfte.
Uit dit huwelijk: Hendrine, geb. ca. 1816, overl. Usseler Broekheurne (Lonneker) 09.11.1818; Grades, geb. Usselo (Lonneker) ca. 1818, overl. Usselo (Lonneker) 16.03.1820; Geertjen te Riet, geb. Lonneker 23.06.1822, tr. Jannes ter Heege; Hendrina, geb. Lonneker ca. 1823, overl. Broekheurne (Lonneker) 08.03.1825|o|; Abraham, geb. Lonneker 23.09.1824, overl. Enschede 15.03.1905.

2.                  Willemina ter Heege, geb. Eschmarke, ged. Enschede 29.08.1790|d|, overl. Eschmarke (Lonneker) 02.04.1823, tr. Enschede 21.03.1816 Willem Prins, geb. Amsterdam ca. 1790, w.s. ged. Amsterdam (Nieuwezijds Kapel) 10.01.1790, wever, overl. Eschmarke (Lonneker) 05.08.1828, “wiens ouders onbekend zijn, terwijl hij als wees opgenomen en in zijn vroege jeugd opgevoed is in het Aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam, vervolgens hier ter plaatse (Enschede) onder toezigt der gewezene Commissie over die Weezen besteed en eindelijk aan zich zelven overgelaten”|j|.
Uit het huwelijk Prins-ter Heege: Willem, geb. Eschmarke (Enschede) 26.11.1816, overl. Eschmarke (Enschede) 15.06.1816; Willemina, geb. Eschmarke (Lonneker) 29.04.1819, overl. Enschede 22.01.1905; Gradus, geb. Lonneker 15.03.1821, overl. Enschede 11.01.1891; Enneken, geb. Lonneker 29.03.1823, overl. Eschmarke (Lonneker) 09.05.1825.
     Willem Prins tr. 2e Lonneker 21.08.1824 Jenneken ter Heege, een zus van Willemina.

3.                  Jan ter Heege, geb. Enschede 1791; volgt III.f.

4.                  Jenneken ter Heege, ged. Enschede 16.03.1794|e|, jonggestorven.

5.                  Jannes ter Heege, geb. Enschede 1796; volgt III.g.

6.                  Jenneken ter Heege, ged. Enschede 17.01.1798|f|, overl. Enschede 13.04.1856, tr. Lonneker 21.08.1824|i| Willem Prins.
Uit dit huwelijk: Enneken, geb. Lonneker 16.10.1825, overl. Eschmarke (Lonneker) 02.05.1826; Jenneken, geb. Lonneker 01.04.1827, overl. Eschmarke (Lonneker) 27.07.1829.
     Willem Prins tr. 1e Enschede 21.03.1816 Willemina ter Heege, een zus van Jenneken.

7.                  Gerrit ter Heege, geb. Enschede 1799; volgt III.h.

8.                  Janna ter Heege, ged. Enschede 07.06.1802|h|, in leven 1812|l|, weefster, overl. Eschmarke (Lonneker) 22.06.1845.

 

Noten: |a| inv.127 p.60; |b| Registre Civique 1812, no. 9688/408 {ter Heegde}; |d| inv.127 p.66; |e| inv.127 p.119; |f| inv.128 p.6; |h| inv.128 p.103; |i| bij Akte van Dispensatie d.d. 27.06.1824 toestemming voor het huwelijk door Zijne Majesteit den Koning verleend {huw. Lonneker 21.08.1824 no.33}; |j| huw. Enschede 21.03.1816 no.6; |k| inv.126 p.102; |l| Register naamsaanneming Enschede 1812 no.231; |m||n| huw.akte Lonneker 1812 no.18 {ter Heegde}; |o| moeder Gezina (overl.akte Lonneker 1825 no.42).

 


 

III.f.  Jan ter Heege, z.v. II.d, ged. Enschede 23.11.1791|a|, wever (1818), landbouwer (1855), overl. Lonneker 15.12.1855, tr. Enschede 15.01.1818|b| Fenne Kwekkeboom, geb. Losser 20.05.1795, ged. Losser 25.05.1795|d|, landbouwster te Lonneker, overl. Lonneker 28.11.1885, d.v. Geerlig Kwekkeboom en Geze Walhof.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gradus ter Heege, geb. Enschede 1818; volgt IV.i.

2.                  Gerrit ter Heege, geb. Eschmarke (Lonneker) 11.11.1820, landbouwer (1855), wever (1858), overl. Eschmarke (Lonneker) 17.09.1858, tr. Lonneker 15.09.1855 Enneken Weldink, geb. Lonneker 26.02.1823, weefster, overl. Enschede 20.02.1910, d.v. Hendrik Weldink en Hermina (ook Willemina) Kwekkeboom.
     EW tr. 1e Lonneker 1849 Engbert ter Heege (1826-1854), z.v. Gerrit ter Heege en Janna Elferink.

3.                  Aaltjen ter Heege, geb. Lonneker 20.11.1822, landbouwster (1862), overl. Enschede 20.03.1889, tr. Losser 11.10.1862 Gerrit Spiele|c|, geb. Losser 24.10.1828, landbouwer (1862), overl. Losser 24.01.1872, z.v. Berend Spiele (1802-1869), landbouwer, en Gesina Brinkman (1799-1872).
Uit dit huwelijk: Berendina Johanna, geb. Losser 26.09.1863, overl. Lonneker 30.04.1881.

4.                  Gerrit Jan ter Heege, geb. Lonneker 1825; volgt IV.j.

5.                  Willem ter Heege, geb. Lonneker 1828; volgt IV.k.

6.                  Janna ter Heege, geb. Lonneker 24.07.1831, weefster (1860), overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 12.12.1901|f|, tr. Lonneker 29.03.1860 Jan Derk Hardick, geb. Enschede 12.12.1832, wever (1860,1870), landbouwer (1872,1884,1893), overl. Lonneker 26.05.1893, z.v. Jurgen Heinrich Johann Hardick (-1844) en|e| Jenneken Slot (-1853).
Uit dit huwelijk: Willem Jurgen Heinrich Johan, geb. Eschmarke (Lonneker) 31.07.1860, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 06.02.1919; Jan, geb. Eschmarke (Lonneker) 20.02.1862, overl. Eschmarke (Lonneker) 29.03.1863; Johanna, geb. Eschmarke (Lonneker) 15.02.1864, overl. Enschede 10.04.1940; Johanna Hermina, geb. Eschmarke (Lonneker) 29.04.1866, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 09.06.1914; Frederik Johan, geb. Lonneker ca. 1868, overl. Enschede 24.09.1942; Catharina Christina, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 22.02.1870, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 12.03.1871; Christina Hendrina, geb. Zud-Eschmarke (Lonneker) 09.07.1872, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 27.12.1875.

7.                  Hendrina ter Heege, geb. Lonneker 16.10.1834, weefster (1856), overl. Enschede 16.11.1904, tr. Lonneker 24.10.1856 Jan ter Weele, geb. Enschede 04.10.1830, wever (1857,1876), landbouwer (1884), overl. Enschede 25.03.1901, z.v. Grades ter Weele en Anna Reef.
Uit dit huwelijk: Jan Hendrik, geb. Lonneker 04.08.1857; Anna, geb. Eschmarke (Lonneker) 29.09.1858, overl. Eschmarke (Lonneker) 09.10.1858; Gradus, geb. Eschmarke (Lonneker) 12.11.1859, overl. Eschmarke (Lonneker) 04.12.1859; Anna, geb. Eschmarke (Lonneker) 27.12.1860, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 05.03.1926; Gradus, geb. Lonneker 18.05.1864, overl. Lonneker 26.06.1864; Fenneken, geb. Eschmarke (Lonneker) 15.09.1865, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 15.02.1929; Gerhard, geb. Eschmarke (Lonneker) 08.02.1868, overl. Lonneker 26.03.1870; Gerhard, geb. Lonneker 06.12.1870, overl. Enschede 04.10.1939; Willemina, geb. Lonneker 27.04.1873, overl. Enschede 23.03.1948; Engelina, geb. Lonneker 26.01.1876, overl. Enschede 17.12.1937.

8.                  Willemina ter Heege, geb. Lonneker 15.10.1838, landbouwster (1869), overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 28.11.1870, tr. Lonneker 18.11.1869 Jan Hendrik Hagels, geb. Eschmarke (Lonneker) 16.05.1841, landbouwer (1869,1874), fabriekarbeider (1893), overl. Enschede 17.03.1893, z.v. Detert Hagels en Harmina Welmink.
Uit dit huwelijk: Herman, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 22.11.1870, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 21.06.1908.
     JHN tr. 2e Lonneker 06.11.1874 Gerritdina Meirink, geb. Lonneker 09.01.1852, landbouwster, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 30.11.1918, d.v. Gerd Meirink en Hendrina ter Brugge.

9.                  Gezina ter Heege, geb. Lonneker 10.08.1842, overl. Lonneker 30.08.1842.

 

Noten: |a| inv.127 p.77; |b| “bij besluit van 18.12.1817 geoordeeld van niet in staat te hebben geweest om aan de Nationale Militie te kunnen voldoen” {akte no.1}; |c| Stamreeks Spiele door J.M.S. Küpers-Oude Kempers / in: Twente Genealogisch, 14(3), juni 1998, p.105; |d| RAO inv.257 {Geerlig Scholte Honinglo en Geeze Walhoff} (GWT no.19) (de namen van de ouders en geb. Losser ca. 1796 uit de huwelijksakte) (de combinatie tussen (Jan) Kwekkeboom en Scholte Honiglo komt ook voor in RAO inv. 257 doop Losser 03.10.1802); |e| tr. Goor 04.07.1832 (no.11); |f| moeder Lena Kwekkeboom (overl.akte Lonneker 1901 no.264).

 


 

IV.i.  Gradus ter Heege, z.v. III.f, geb. Enschede 24.04.1818, wever (1858,1865), landbouwer (1867,1869), wever (1871,1875), overl. Enschede 29.03.1890, tr. Losser 12.06.1858 Johanna Aleida Louisa Ahlers, geb. Losser 21.09.1834, fabriekarbeider (1873), weefster (1869,1875), overl. Enschede 16.10.1917, d.v. Johan Ahlers en Janna Kosters.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna ter Heege, geb. Losser 20.03.1859, fabrieksarbeidster, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 16.08.1875.

2.                  Johanna Hermina ter Heege, geb. Losser 15.07.1860, overl. Enschede 25.03.1913, tr. Enschede 29.11.1888 Antonie Hulshof, geb. Enschede 07.11.1856, fabriekarbeider, overl. Enschede 06.12.1928, z.v. Hendrik Hulshof en Grada Neggers.
Uit dit huwelijk: Hendrik Gerhard, geb. Enschede 22.05.1889, overl. Deventer 05.04.1943|b|; levenloze zoon, Enschede 19.07.1890; Gerhard Johan, geb. Enschede 01.12.1893, overl. Enschede 05.11.1894; Gerhard Johan, geb. Enschede 11.01.1895; Willem, geb. Enschede 02.02.1897, overl. Enschede 03.03.1898; Willem, geb. Enschede 19.04.1900, overl. Enschede 15.03.1901.
     AH tr. 2e Enschede 16.04.1914 Jentien Jans, geb. Smilde 26.02.1848, dienstmeid (1868), d.v. Harm Jans en Willemtje Polemans.
     JJ tr. 1e Smilde 22.10.1868 Andries Warman, geb. Achtkarspelen 16.06.1836, stoelmatter, overl. Tilburg 11.09.1911, z.v. Thijs Andries Warman (ca.1795-1840) en Wijtske Andries Postma.

3.                  Frederik ter Heege, geb. Losser 05.11.1861, overl. Losser 19.10.1862.

4.                  Euphemia ter Heege, geb. Losser 01.09.1863, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 27.09.1870.

5.                  Louisa ter Heege, geb. Losser 27.03.1865, overl. Enschede 05.02.1946, tr. Enschede 25.08.1892 Thijs Gerrit Huigen, geb. Assen 24.09.1861, fabriekarbeider, overl. Enschede 11.08.1926, z.v. Gerrit Huigen, dagloner, en Jannatje Dekker.
Uit dit huwelijk: Jannetje Johanna, geb. Enschede 12.12.1892, overl. na 1926; Johanna Aleida Jannetje, geb. Enschede 26.12.1893, overl. na 1925; Gerritje, geb. Enschede 27.01.1896, overl. Enschede 21.06.1897; Gerhard, geb. Enschede 10.04.1897, overl. Enschede 10.12.1897; Gerrit, geb. Enschede 01.10.1898, overl. Enschede 17.10.1918; Grada, geb. Enschede 09.04.1900, overl. Enschede 20.08.1900; Marchien, geb. Enschede 09.04.1900, overl. Enschede 15.04.1900; Marinus Gerhard, geb. Enschede 31.08.1901, overl. Enschede 14.07.1957; Gerhard, geb. Enschede 27.06.1903, overl. Enschede 02.09.1903; Gerhard, geb. Enschede 02.03.1905, overl. Enschede 26.08.1905; Herman Johan, geb. Enschede 19.04.1906; Gerritje, geb. Enschede 18.09.1907.

6.                  Gerritdina ter Heege, geb. Losser 18.08.1867, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 07.12.1869.

7.                  Christiaan ter Heege, geb. Losser 22.01.1869, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 12.03.1870.

8.                  Frederik ter Heege, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 28.11.1871, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 12.12.1873.

9.                  Femia ter Heege, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 22.05.1875, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 16.12.1875.

 

Noten: |b| ook overl.akte Enschede 1943 no.267.

 


 

IV.j.  Gerrit Jan ter Heege, z.v. III.f, geb. Lonneker 13.08.1825, landbouwer, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 21.11.1898, tr. Lonneker 04.02.1864 Aaltjen Harmink,|b| geb. Eschmarke (Lonneker) 05.03.1838, landbouwster, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 05.10.1904, d.v. Jannes Harmink en Berendina Dubbelink. [Noord-Eschmarke 1874]

Uit dit huwelijk:

1.                  levenloze zoon, Eschmarke (Lonneker) 01.03.1865.

2.                  Jan Hendrik ter Heege, geb. Eschmarke (Lonneker) 03.02.1866, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 27.12.1870.

3.                  Johanna ter Heege, geb. Eschmarke (Lonneker) 03.01.1869, overl. na 1941, tr. Lonneker 19.10.1894 Engbert Bergink, geb. Eschmarke (Lonneker) 17.10.1864, fabrieksarbeider (1894), boschwerker (1907), landbouwer (1921), arbeider (1922), landbouwer (1929,1931), overl. Enschede 18.04.1941, z.v. Lucas Bergink en Hendrina Kempers.
Uit dit huwelijk: Lucas Johan, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 29.05.1897, overl. na 1921; Gerridina, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 13.10.1898, overl. na 1922; Herman Albert, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 23.09.1900, overl. na 1929; Albert Hendrik, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 09.01.1903, overl. na 1931; Lina, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 02.09.1905; Johanna, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 21.03.1907, overl. Noord-Eschmarke 01.08.1918; Engelbert, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 03.05.1909; Gerrit Jan, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 27.02.1911.

4.                  Jan Hendrik ter Heege, geb. Lonneker 1872; volgt V.f.

5.                  Fenneken ter Heegde, geb. Lonneker 24.01.1874|a|, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 06.02.1874|c|.

6.                  Bernard ter Heege, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 06.10.1875, landbouwer, overl. Enschede 05.08.1938, begr. Enschede (O.Bpl.); ongehuwd.

 

Noten: |a| moeder: Eulken Harmink; |b| Hermink (huw.akte Lonneker 1894 no.57, GenLias); |c| moeder Aaltjen Hermink (overl.akte Lonneker 1874 no.33).

 


 

V.f.  Jan Hendrik ter Heege, z.v. IV.j, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 29.04.1872, landbouwer, overl. Enschede 24.03.1953, begr. Enschede (O.Bpl.), tr. Lonneker 17.10.1902|a| Harmina Egberdina Schurink, geb. Lonneker 13.05.1878, overl. Enschede 02.05.1963, begr. Enschede (O.Bpl.), d.v. Engbert Schurink en Harmina Egberdina Nijboer.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Jan ter Heege, geb. Lonneker 1904; volgt VI.c.

2.                  Engbert Albert ter Heege, geb. Lonneker 1905; volgt VI.d.

3.                  Herman Engelbert ter Heege, geb. Lonneker 1908; volgt VI.e.

 

Noten: |a| moeder Aaltjen Hermink (huw.akte Lonneker 1902 no.81, GenLias).

 


 

VI.c. Gerrit Jan ter Heege, z.v. V.f,  geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 16.08.1904, voorzitter schoolbestuur Streekcentrum voor Tuinbouwonderwijs te Enschede, RON, overl. Enschede 26.02.1974, tr. Lonneker 26.08.1933 Johanna Hermina Voort, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 16.09.1904, overl. voor 1974, d.v. Gerrit Voort, landbouwer, en Gerritdina Nijhuis.

 


 

VI.d.  Engbert Albert ter Heege, z.v. V.f, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 22.08.1905, overl. voor 1963, tr. 16.08.1935 Dina Westendorp, geb. Broekheurne (Lonneker) 12.05.1908, overl. Haaksbergen 17.06.1993, crem. Usselo 21.06.1993, d.v. Jan Westendorp, landbouwer, en Johanna Weldink.

 


 

VI.e. Herman Engelbert ter Heege, z.v. V.f, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 05.11.1908, overl. Lonneker 02.06.1995, tr. 30.05.1936 Geertruida Schreurs, overl. voor 1995.

Uit dit huwelijk:

1.                  Herman ter Heege, geb. ca. 1946, overl. (‘een noodlottig ongeval’) (Ruurlo) 07.10.1996, crem. Usselo 12.10.1996.

 


 

IV.k.  Willem ter Heege, z.v. III.f, geb. Lonneker 19.06.1828, wever (1854), dagloner (1881), overl. Lonneker 09.12.1881, tr. Lonneker 11.03.1854 Maria Wermer, geb. Lonneker 08.05.1825, weefster, overl. Eschmarke (Lonneker) 02.06.1864, d.v. Gradus Wermer en Geertruid ter Horst.

Uit dit huwelijk:

1.                  Johanna ter Heege, geb. Lonneker 03.05.1854|d|, fabrieksarbeidster, overl. Enschede 06.03.1930, begr. Enschede (O.Bpl.), tr. Lonneker 01.03.1878 Gerrit ter Riet, geb. Lonneker 02.03.1849, timmerman, overl. Enschede 14.01.1929, begr. Enschede (O.Bpl.), z.v. Gerridina ter Riet.
Uit dit huwelijk: Hendrikus, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 02.08.1878, overl. Lonneker 18.08.1878; levenloze zoon, Lonneker 02.08.1878; Fenna Gerritdiena, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 21.04.1879, overl. Lonneker 26.04.1879; Fenna Gerritdiena, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 08.04.1880, overl. Hengelo 18.10.1948|b|; Maria Hendrika, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 16.03.1882, overl. Enschede 29.03.1948|c|; Hendrikus, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 27.11.1883, overl. Enschede 09.03.1931; Willem Frederik, geb. Enschede 20.03.1886; Gerrit Johan, geb. Enschede 22.09.1888, overl. Enschede 10.10.1945; Johanna Gerridina Hendrika, geb. Enschede 01.01.1891; Gerritdina, geb. Enschede 25.03.1895; Jan, geb. Enschede 22.06.1898, overl. na 1923.

2.                  Gerritdina ter Heege, geb. Eschmarke (Lonneker) 08.01.1856, fabrieksarbeidster (1877), overl. Enschede 03.05.1931, tr. Lonneker 08.06.1877 Gerrit Hendrik Kruse, geb. Lonneker 24.06.1853, fabrieksarbeider, overl. Enschede 20.05.1918, z.v. Bernardus Joachim Kruse en Diena Bosch.
Uit dit huwelijk: Bernard Johan, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 21.04.1878; Manna Gerharda, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 26.11.1881, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 17.10.1918; Frederik, geb. Enschede 12.05.1885; Herman Diederik, geb. Enschede 06.06.1889, overl. Enschede 31.12.1891; Willemina, geb. Enschede 28.10.1891, overl. na 1925; Gerrit Hendrik, geb. Enschede 08.08.1896.

3.                  Fredrik ter Heege, geb. Eschmarke (Lonneker) 30.06.1859, fabriekarbeider, overl. Enschede 08.09.1884|a|; ongehuwd.

 

Noten: |a| overl.akte Enschede 1884 no.167 {Frederik ter Heegde}; |b| ook overl.akte Borne 1948 no.66; |c| ook overl.akte Borne 1948 no.66; |d| get. Gerrit ter Heege (32 jr) {oom} (geb.akte Lonneker 1854 no.117).

 


 

III.g.  Jannes ter Heege, z.v. II.d, geb. 16.08.1796, ged. Enschede 28.08.1796|g|, is 5 voet, 3 duim en 9 streep lang, boerwerker (1825), landbouwer, overl. Eschmarke (Lonneker) 13.11.1863, tr. Lonneker 14.05.1825 Hermina ter Mors (1801-1858), d.v. Harmen ter Mors en Fenneken Tonis (ca.1887-1819). [Eschmarke no.211 (1828)]

Uit dit huwelijk:

1.                  Engbert ter Heegde, geb. Lonneker 02.05.1826, overl. Eschmarke (Lonneker) 14.12.1850, ongehuwd.

2.                  Fredrik ter Heege, geb. Lonneker 12.10.1828, overl. Eschmarke (Lonneker) 19.12.1828.

3.                  Fenneken ter Heege, geb. Lonneker 25.04.1830, landbouwster, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 06.06.1912, tr. 1e Lonneker 08.04.1852 Andries Heddendorp, geb. Lonneker 01.11.1827, knecht (1852), landbouwer (1854), overl. Eschmarke (Lonneker) 06.12.1854, z.v. Derk Heddendorp en Aaltjen Elferink; tr. 2e Lonneker 30.07.1856|a| Lukas ter Mors (1825-1896), z.v. Herman ter Mors en Wilhelmina Reef.
Uit het huwelijk Heddendorp-ter Heege: Dina, geb. Lonneker 25.03.1853, overl. Enschede 16.02.1911.

4.                  Gerritdina ter Heege, geb. Lonneker 29.01.1836, overl. Eschmarke (Lonneker) 10.07.1848.

 

Noten: |a| “zijnde de comparant oom van halven bedde der comparante” bij KB 22.06.1856 no.50 dispensatie van art. 88.2 BW en vergunning tot het huwelijk verleend {akte no.30}; |g| RAO inv.128 p.2.

 


 

III.h.  Gerrit ter Heege, z.v. II.d, geb. 04.11.1799, ged. Enschede 13.11.1799|b|, landbouwer (1825), wever (1828,1833), bleker (1836), fabrieksarbeider (1849), wever (1851), fabrijkarbeider (1854), landbouwer (1868), overl. Lonneker 21.02.1878, tr. Lonneker 14.05.1825 Janna Elferink, geb. Lonneker 24.12.1800, landbouwersche (1825,1830), spoelster (1828), landbouwster (1868), overl. Lonneker 13.01.1889, d.v. Roelof Elferink en Jenneken ter Brugge.

Uit dit huwelijk:

1.                  Engbert ter Heege, geb. Lonneker 13.02.1826; volgt IV.l.

2.                  Jannes ter Heege, geb. Enschede 1828; volgt IV.m.

3.                  Gerritdina ter Heege, geb. Lonneker 15.12.1830, overl. Eschmarke (Lonneker) 16.04.1854; ongehuwd.

4.                  Rozina ter Heege, geb. Lonneker 17.11.1833.
= w.s. Gezina ter Heege, geb. ca. 1834, fabriekarbeidster, overl. Eschmarke (Lonneker) 11.08.1868; ongehuwd.

5.                  Willem ter Heege, geb. Lonneker 30.03.1836, overl. Eschmarke (Lonneker) 18.10.1847.

6.                  Grada ter Heege, geb. Lonneker 24.05.1838, overl. Enschede 26.05.1916, tr. Lonneker 15.04.1865|c| Hermen Lansink, geb. Eschmarke (Lonneker) 22.12.1840, dienstknecht (1865), fabriekarbeider (1894), landbouwer (1899), overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 12.04.1899, z.v. Gerrit Jan Lansink en Geertjen Aaftink.
Uit dit huwelijk: Gerritdina, geb. Eschmarke (Lonneker) 05.06.1865, overl. Eschmarke (Lonneker) 03.09.1865;  Gerritdina, geb. Eschmarke (Lonneker) 24.06.1867, overl. Enschede 20.09.1942; Gerhard, geb. Eschmarke (Lonneker) 26.04.1869, overl. Enschede 12.05.1939; Gerrit Jan, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 14.12.1870, overl. Enschede 16.03.1939; Johanna, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 04.02.1873, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 15.10.1905; Willemina, geb. Zuuid-Eschmarke (Lonneker) 17.03.1875, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 24.03.1932; Jan Hendrik, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 07.05.1877, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 29.12.1908.

7.                  Jan Hendrik ter Heege, geb. Lonneker 1841; volgt IV.n.

 

Noten: |b| inv.128 p.58; |c| akte no.17 vermeldt abusievelijk dat Janna Elferink 37 jaar is.

 


 

IV.l.  Engbert ter Heege, z.v. III.h, geb. Lonneker 13.02.1826, wever, overl. Eschmarke (Lonneker) 31.10.1854, tr. Lonneker 12.05.1849 Enneken Weldink, geb. Lonneker 26.02.1823|a|, weefster (1849,1854), overl. Enschede 20.02.1910, d.v. Hendrik Weldink en Hermina (ook Willemina) Kwekkeboom.

     EW tr. 2e Lonneker 1855 Gerrit ter Heege (1820-1858), z.v. Jan ter Heege en Fenne Kwekkeboom.

Uit dit huwelijk:

1.                    levenloze dochter, Eschmarke (Lonneker) 24.04.1850.

2.                    Jan Hendrik ter Heege, geb. Lonneker 25.04.1851; volgt V.g.

 

Noten: |a| d.v. Hermina Kwekkeboom, aangifte door Hendrik Weldink, ‘erkennende aangever vader van het kind te zijn’, gewettigd bij het huwelijk Lonneker 23.05.1829 (geb.akte Lonneker 1823 no.41).

 


 

V.g.  Jan Hendrik ter Heege, z.v. IV.l, geb. Lonneker 25.04.1851|a|, fabrieksarbeider (1871,1898), landbouwer (1905), koopman (1908,1912), vermeld op kiezerslijst Enschede 1899 (no.743) en 1919 (no.2930), overl. Enschede 24.08.1923, tr. Lonneker 21.12.1871 Gerritdina Varwijk, geb. Enschede 21.05.1853, fabrieksarbeidster, overl. Enschede 14.11.1933, begr. Enschede (Alg.Bpl. Gronauschestraatweg) 17.11.1933, d.v. Johan Anton Diederik Varwijk, molenaar, en Janna Uilenreef. [Beltstraat F200 (1899); Beltstraat 85, Enschede 1919]

Uit dit huwelijk:

1.                  Engelina ter Heege, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 05.12.1873|c|, costuumnaaister (1908), overl. Enschede 20.12.1958, tr. Enschede 05.11.1908 Jan Herman Klaassen, geb. Lonneker 26.09.1877, fabrieksbaas (1908,1912), overl. Enschede 10.05.1951, z.v. Harm Klaassen, smid, en Johanna Berendina Lichtenberg.
Uit dit huwelijk: Johanna Berendina, geb. Enschede 03.06.1909, overl. Enschede 06.06.1909; Hendrik Harm, geb. Enschede 20.03.1911; Harm Gerrit, geb. Enschede 10.11.1912, overl. Beverwijk 30.06.1943.

2.                  Engbert ter Heege, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 06.07.1876|b|, vermeld op kiezerslijst Enschede 1919 (no.2925), fabrieksbaas (1920,1925), bedrijfsleider Nico ter Kuile & Zonen nv, eremedaille goud ON, overl. Enschede 07.09.1967, tr. Enschede 28.01.1925 Bertha de Bruin, geb. Utrecht 27.03.1887, verpleegster (1925), d.v. Jacobus de Bruin en Johanna Hendrika Kortbeek. [Javastr. 79, Enschede 1919]

3.                  Naatje ter Heege, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 02.02.1879, overl. Lonneker 08.02.1881.

4.                  Naatje ter Heege, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 25.12.1881, overl. Enschede 04.09.1962, tr. Enschede 21.09.1905 Jan Hermanus Weener, geb. Hasselt 20.02.1877, timmerman (1905,1909), aannemer (1910,1932), overl. Enschede 06.04.1961, z.v. Johannes Weener, timmerman, en Elisabeth Hermina Kroes.
Uit dit huwelijk: Gerrigje, geb. Enschede 29.06.1906; Gerritdina, geb. Enschede 24.07.1907, overl. na 1932; Johannes, geb. Enschede 26.07.1909; Jan Hendrik, geb. Enschede 17.12.1910; Eliza Harm, geb. Enschede 11.11.1914, overl. Enschede 22.01.1915; Elisabeth Hermina, geb. Enschede 13.11.1916; Engbert, geb. Enschede 24.05.1925.

5.                  Diena Johanna ter Heege, geb. Enschede 04.05.1886, overl. Enschede 08.01.1924, tr. Enschede 17.01.1912 Gerrit Riethorst, geb. Zutphen 14.04.1874, winkelier (1912), kruidenier (1928), grossier (1942), overl. Enschede 13.05.1942, begr. Enschede (Alg.Bpl. Gronauschestraatweg) 16.05.1942, z.v. Hendrik Jan Riethorst en Klaasjen Booij.
     GR tr. 2e Enschede 22.02.1928 Diena Kesler, geb. Enschede 11.02.1890, overl. na 1942, d.v. Bernard Kesler, fabriekarbeider, en Hendrika Aleida Varwijk.

6.                  Jan Hendrik ter Heege, geb. Enschede 1889; volgt VI.f.

7.                  Anna Maria Catharina ter Heege, geb. Enschede 20.03.1892, overl. 07.02.1975|d|, begr. Soesterberg (Alg.Bpl.), otr. Enschede 25.03.1920, tr. Enschede 16.04.1920 Hein Raat, geb. Vorden 29.07.1893, onderwijzer (1920), overl. Soesterberg 14.09.1964, begr. Soesterberg (Alg.Bpl.) 17.09.1964, z.v. Hendrik Jan Raat (1848-1925) en Johanna Willemina Willemsen (1851-1939).
Uit dit huwelijk: Hendrik Jan Raat, Henk, geb. Waspik ca. 1921, overl. Utrecht 21.02.1930; Jan Hendrik Raat, geb. Waspik 03.06.1923, hoogleraar Eindhoven, overl. Amsterdam 13.04.1996; dochter Raat; dochter Raat.

8.                  Gerrit ter Heege, geb. Enschede 1895; volgt VI.g.

9.                  Hendrika Aleida ter Heege, geb. Enschede 04.11.1898, overl. Enschede 02.10.1983, crem. Usselo 06.10.1983, tr. Enschede 23.09.1925 Albertus Hendrik van der Wal, geb. Enschede 13.11.1898, secretarie-ambtenaar (1925), overl. tussen 1962 en 1967, z.v. Hermanus van der Wal, brievenbesteller, en Jennegien Snijders. [Enschede]
Uit dit huwelijk (klein)kinderen.

 

Noten: |a| akte no.90 {get. Jan ter Riet en Willem Bornebroek}; |b| tweede getuige Willem ter Mors, 33 jr, fabriekarbeider te Lonneker (geb.akte Lonneker 1876 no.248); |c| eerste getuige Willem ter Mors, 30 jr, fabriekarbeider te Lonneker (geb.akte Lonneker 1873 no.382).

 


 

VI.f.  Jan Hendrik ter Heege, z.v. V.g, geb. Enschede 28.03.1889, vermeld op kiezerslijst Enschede 1919 (no.2932), fabrieksbaas (1920), bedrijfsleider textielfabriek, overl. Enschede 21.04.1961, begr. Enschede (O.Bpl.) 24.04.1961, tr. Winterswijk 29.07.1920|a| Gerritje Willemina Heurnink, Ellen, geb. Winterswijk 16.01.1897, overl. 14.12.1982, begr. Enschede (O.Bpl.) 17.12.1982, d.v. Berend Willem Heurnink (ca.1863-), winkelier, en Janna Berendina Kimmels (ca.1861-). [Beltstr 85, Enschede 1919]

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Hendrik ter Heege, geb. Enschede 1921; volgt VII.c.

2.                  Gerritdina ter Heege, geb. Enschede 18.09.1927, overl. Enschede 18.04.2015, crem. Usselo 24.04.2015, tr. Enschede 22.12.1954 F.P.Th. Grit, geb. ca. 1929, overl. Enschede xx.02.2013.

3.                  Willie ter Heege, geb. Enschede 03.04.1932, overl. Enschede 16.04.2015, crem. Usselo 24.04.2015.

 

Noten: |a| Jan Hendrik en zijn broer Gerrit trouwen op dezelfde dag met twee zusters Heurnink.

 


 

VII.c.  Jan Hendrik ter Heege, z.v. VI.f, geb. Enschede 29.06.1921, dierenarts te Markelo, overl. 26.07.1981, begr. Zwolle (Bpl.Kranenburg) 29.07.1981, tr. NN.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerina Elisabeth ter Heege, Elsbeth, geb. Markelo 17.02.1951, mr., overl. Brummen 18.07.2014, crem. 24.07.2014.

 


 

VI.g.  Gerrit ter Heege, z.v. V.g, geb. Enschede 25.07.1895, onderwijzer (1920), hoofd Zeggeltschool, overl. Enschede 06.07.1957, begr. Enschede (O.Bpl.) 09.07.1957, tr. Winterswijk 29.07.1920|a| Johanna Berendina Heurnink, Janna/Dien, geb. Winterswijk 12.12.1895, overl. Enschede 11.04.1969, begr. Enschede (O.Bpl.) 14.04.1969, d.v. Berend Willem Heurnink (ca.1863-), winkelier, en Janna Berendina Kimmels (ca.1861-).

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Hendrik ter Heege, geb. Heerde 1922; volgt VII.d.

2.                  Janna Berendina ter Heege, Dini, geb. Lonneker 03.03.1925, overl. Enschede 21.11.1937, begr. Enschede (O.Bpl.).

3.                  Gerritdina ter Heege, geb. Lonneker 01.11.1927, overl. Hengelo 15.01.1995, crem., tr. 29.09.1954 B. Nijboer, overl. voor 1995.

 

Noten: |a| Gerrit en zijn broer Jan Hendrik trouwen op dezelfde dag met twee zusters Heurnink.

 


 

VII.d.  Jan Hendrik ter Heege, z.v. VI.g, geb. Heerde 22.04.1922, dierenarts te Deventer, directeur Gezondheidsdienst voor dieren te Assen, ouderling NH gemeente Markelo, lid breed moderamen classis Enschede NH kerk, ambtenaar burgerlijke stand voor voltrekken van huwelijken, overl. Markelo 18.12.1994, tr. Enschede 07.05.1947 Johanna Petronella Prenger, geb. Enschede 05.08.1920, overl. Deventer 16.11.2007, begr. Markelo 21.11.2007, d.v. Bernardus Prenger en Johanna Petronella van Wijnen.|a| [Utrecht 1946; Deventer 1957; Assen 1969]

Uit dit huwelijk:

1.                  Dini ter Heege, geb. Deventer 17.11.1949, overl. 15.04.2006.

 

Noten: |a| website Stamboom Familie Prenger 1508-2008 (home.plant.nl/~eprenger).

 


 

IV.m.  Jannes ter Heege, z.v. III.h, geb. Enschede 14.01.1828, fabriekarbeider (1885), wever (1851,1855,1874), overl. overl. Enschede 09.03.1889, tr. 1e Lonneker 12.12.1851 Geertjen ter Riet, geb. Lonneker 23.06.1822, landbouwster, weefster (1855), overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 04.08.1870, d.v. Hendricus te Riet en Gerridina ter Heege; tr. 2e Lonneker 15.04.1874|a| Gerritdina Nijland, geb. Boekelo (Lonneker) 09.05.1838, overl. Enschede 26.12.1912, d.v. Jan Nijland en Janna Wieferink.

    GN tr. 1e Lonneker 30.08.1860 Jan Hendrik Lansink, geb. Lonneker 07.11.1835, fabriekarbeider, overl. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 22.01.1873, z.v. Harmen Lansink en Geertruijda Altena.

Uit het huwelijk ter Heege-ter Riet:

1.                  Gerridina ter Heege, geb. Lonneker 07.05.1852, overl. Enschede 28.05.1912, tr. Lonneker 06.10.1882 Jan Volbers, geb. Enschede 15.08.1850, fabrieksarbeider, overl. Enschede 29.04.1922, z.v. Jannes Volbers en Fenneken Verveld.
Uit dit huwelijk: Jannes Gerhard, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 30.10.1883, overl. na 1926.

2.                  Hendrik ter Heege, geb. Lonneker  23.01.1855, winkelier (1914), overl. Enschede 02.04.1914, tr. Lonneker 08.10.1880 Gerritdina Jurrizen, geb. Enschede 26.04.1854, overl. Enschede 21.03.1939, d.v. Jan Jurrizen en Barta Stroink.

3.                  Janna ter Heege, geb. Broekheurne (Lonneker) 14.01.1858, overl. Enschede 22.01.1922, tr. Enschede 23.04.1885 Jan Schouwink, geb. Eschmarke (Lonneker) 26.02.1861, fabriekarbeider (1885,1910), textielarbeider (1929), overl. Usselo (Lonneker) 03.08.1929, z.v. Gradus Schouwink, fabriekarbeider, en Gerridina Scholten.
Uit dit huwelijk: Grada, geb. Enschede 18.08.1885, overl. Enschede 27.04.1886; levenloze dochter, Enschede 18.08.1885 (tweeling); levenloze zoon, Enschede 30.04.1887; Grada, geb. Enschede 14.09.1888; Johannes, geb. Enschede 19.07.1891.

4.                  Gezina ter Heege, geb. Broekheurne (Lonneker) 05.11.1860, overl. Enschede 16.11.1936, tr. Enschede 22.10.1885 Bernard Johannes Kwekkeboom, geb. Eschmarke (Lonneker) 25.07.1862, fabriekarbeider (1885,1894), dagloner (1897,1901), arbeider (1903,1925), overl. Enschede 12.04.1941, z.v. Jannes Kwekkeboom, landbouwer, en Hermina Klensman.
Uit dit huwelijk: Jan, geb. Enschede 07.12.1885, overl. Enschede 27.01.1958; Johan Gerhard, geb. Enschede 27.01.1888, overl. Enschede 09.05.1889; Hermina Johanna, geb. Enschede 26.08.1889; Johanna Geertruida, geb. Enschede 06.01.1892; Gezina, geb. Enschede 19.01.1894, overl. Enschede 27.09.1900; Bertha, geb. Enschede 02.01.1897, overl. na 1925; Gerhard Hendrik, geb. Enschede 10.12.1898, overl. Enschede 29.07.1899; Hendrik, geb. Enschede 03.02.1900, overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 30.08.1928, tr. Grietje Menzo (1898-1956); Gezina, geb. Enschede 12.06.1901, overl. Enschede 01.09.1901; Gerhard Johan, geb. Enschede 30.08.1903, overl. Enschede 20.10.1948.

Uit het huwelijk ter Heege-Nijland:

5.                  Gerhard ter Heege, geb. Lonneker 11.01.1875, overl. Enschede 20.06.1887.

6.                  Jansje ter Heege, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 03.06.1877, fabriekarbeidster (1906), tr. 1e Enschede 03.05.1900 Maurits Borkent, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 05.01.1876, fabrieksarbeider, overl. Enschede 07.07.1900, z.v. Harmen Borkent en Mina Kristen; tr. 2e Enschede 01.03.1906 Gerrit Jan Heutink, geb. Lonneker 14.05.1874, fabrieksarbeider (1906,1912), z.v. Hubertus Wilhelmus Heutink en Gerridina Elhorst.
Uit het huwelijk Heutink-ter Heege: Hubertus Wilhelmus Jannes, geb. Lonneker 28.02.1907, overl. Lonneker 30.05.1907; Huberta Wilhelmina Jansje, geb. Enschede 27.04.1909; Jannes Hubertus Wilhelmus, geb. Enschede 14.01.1912.

7.                  Engelina ter Heege, geb. Noord-Eschmarke (Lonneker) 15.06.1880, fabrieksarbeidster (1904), overl. na 1950, tr. Enschede 19.05.1904 Roelof Brogt, geb. Zwartsluis 1879 (no.96), schoenmaker, overl. Zwartsluis 07.12.1950, z.v. Harm Brogt en Hendrika Pruis.
Uit dit huwelijk: Hendrika Gerritdina, geb. Enschede 02.03.1905, overl. na 1932; Johannes Harm, geb. Enschede 14.12.1906, overl. Enschede 18.12.1906; Gerritdina Hendrika, geb. Enschede 23.03.1908; Alberdina, geb. Enschede 29.05.1911; Johannes Harm, geb. Enschede 06.07.1913; Jansje, geb. Enschede ca. 1917, overl. Zwartsluis 17.04.1938.

 

Noten: |a| 09.04 (huw.akte Lonneker 1874 no.17, Gen Lias).

 


 

IV.n.  Jan Hendrik ter Heege, z.v. III.h, geb. Lonneker 30.12.1841|a|, fabrieksarbeider (1867), landbouwer in de Eschmarke (1868), fabriekarbeider (1870), overl. Noord-Eschmarke (Lonneker) 25.08.1870, tr. Lonneker 14.10.1867 Geerdjen Gerridzen, geb. Eschmarke (Lonneker) 26.12.1843, fabriekarbeidster (1867,1877), overl. Enschede 12.03.1915, d.v. Gradus Gerridzen en Gerritdina ter Horst.

     GG tr. 2e Lonneker 11.05.1877 Hindrik Kötterink, geb. Ulsen ca. 1846, kleermaker, overl. Lonneker 19.06.1879, z.v. Albert Kötterink en Janna Koonderink.

Uit dit huwelijk:

1.                  Gerrit Jan ter Heege, geb. Lonneker 1868; volgt V.h.

 

Noten: |a| akte 252 d.d. 31.12.1841 (get. Abraham Wevers en Lucas ter Horst).

 


 

V.h.  Gerrit Jan ter Heege, z.v. IV.n, geb. Eschmarke (Lonneker) 15.09.1868, schoenmaker (1893), fabriekarbeider (1899), overl. Enschede 22.02.1899, tr. Enschede 31.08.1893 Johanna Hardick, geb. Lonneker 24.05.1869, overl. Enschede 09.11.1943, d.v. Frederik Hardick, fabriekarbeider, en Gerritdina Schouwink.

     JH tr. 2e Enschede 03.05.1900 Gerrit Groothuis, geb. Ermelo 14.11.1874, bakker (1900), kantoorbediende (1941), overl. Enschede 28.03.1941, z.v. Gerrit Groothuis, koetsier (1874), landbouwer (1900), en Aartje Zandbergen.

Uit dit huwelijk:

1.                  Jan Hendrik ter Heege, geb. Enschede 1894; volgt VI.h.

 


 

VI.h.  Jan Hendrik ter Heege, Henny, z.v. V.h, geb. Enschede 18.07.1894|a|, textielagent (1924), handelsagent, overl. Enschede 31.12.1975, tr. Lonneker 20.02.1924 Leijda Tegeler, Lida, geb. Zuid-Eschmarke (Lonneker) 10.02.1900, d.v. Jan Hendrik Tegeler (1865-1960) en Johanna Hendrika Reijsoo (1872-1949).

Uit dit huwelijk:

1.                  Hendrik Jan ter Heege, geb. Enschede 29.11.1929, econ. drs., overl. Eindhoven 19.07.2013, otr. 24.11.1955, tr. Enschede 12.12.1955 G.J. van der Veer, Gerry, geb. Enschede 29.05.1930, overl. Enschede 02.10.2016, d.v. Hendrik Jan van der Veer (1898-1978) en Wilhelmina Geertruida Groothuis (1897-).

 

Noten: |a| akte 377 (Oldenzaalseweg wijk 8; des namiddags half vijf; get. Jan Schreurs en Theodorus ten Brink).

 


Legenda:

-          Hengelo = Hengelo(O)


Literatuur:

Oudste gedeelte is tak Stroink: vgl. mw. E.C. Geerdink-v.d. Worp, De Marke Usselo, dl.1, pp.47-48.


terug naar het overzicht ter Heege/Heegde